Pin It

Paradox Studio

Paradox Studio 2013 yılında başlayan heyecanlı mimarlık tartışmalarına bir zemin olan bir öğrenci ekibi oluşumu.

Düşüncenin mikro sistemlerini, farklı konu dallarını; çözümlemeyi, çalıştırmayı, yorumlayarak yeniden üretmeyi, sıfırdan kurmayı ve ürün haline getirme gereklilikleri ölçüsünde Kadıköy, Yel Değirmeni’nde açılan stüdyoda birçok workshop ve çalışmalar yürütülmüştür. Stüdyo farklı kanallardan beslenmesi, teoride sürekli yıkılıp yeniden kurulan, yeni fikirler üretme ve daima alternatifler deneme temelli informal ve kolektif öğrenme biçiminin bizleri ve mimari düşünceyi besliyor olması ile mimari heyecanı üst düzeyde tutmayı hedeflemiştir. Yapılan workshoplar ve diğer studio çalışmaları ile kolektif bir şekilde, katılımcı yürütücü hiyerarşisi gütmeden sayısı değişkenlik gösteren ekip üyesi ile sürekliliğini sağlamıştır.


Projeleri