+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Mansiyon, LSV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Doğa ile mücadele etmek, doğal yaşamın başat unsuru değildir. Bu tür bir mücadeleden zaferle ayrılmak, azımsanamayacak bir başarıdır ve kuşkusuz önemlidir. Ancak ondan daha kıymetli olan, doğa ile uyum içerisinde yaşamayı öğrenebilmektir. Proje temel olarak bu uyumun nasıl inşa edileceği üzerine kurgulanmıştır. Tariflenen ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde yapı (-lar grubu) rüzgar, güneş, iklim, coğrafya, yer ve zaman ile uyum içerisinde olmayı hedefler.

ESASLAR

 • Rüzgar: Bölgenin hakim rüzgarı kuzeydoğu yönündedir. Yapı grubu biçimlenişinde kendisine rüzgar yönünü esas alır.
 • Güneş: Konaklama birimleri ve otel odaları doğu ve batıyı gözeterek yerleşir. Bütün odaların gün içerisinde farklı saatlerde doğal ışık alması esastır.
 • İklim: Bölge bozkır ikliminden sert Karadeniz rüzgarlarına geçiş bölgesindedir. Yağmuru ve karı savuşturan dik çatılar, yapının ana karakterini oluşturur.
 • Coğrafya: Arazinin kuzey güney yönündeki kesiti, proje alanının bütün farklı karakteristiklerini barındırır. Kuzeyden güneye doğru sırasıyla ekim alanları, dere boyunca serpilen ağaçlar, akarsu, koruluk ve gölet karşınıza çıkar. Arazinin en sulak alanından geçen kısa kesiti, bütün bu alanlar arasında köprü kurabilecek en zengin kesitidir ve yerleşim kararının belirleyicisi olmuştur.
 • Zaman: Güneşin gün içerisindeki hareketi saatlik dönümleri, günbatımı ve gün doğumu günlük döngüleri, tabiatın değişimi,  yaprak döken ağaçlar mevsim dönümlerini algılamayı sağlar. Zeminle arasında değişen bir mesafe bırakan yürüyüş rotaları – iskeleler – gündoğumuna ve gün batımına yönelir. Araziye yeni dikilen ağaçlar, yaprak döken ağaçlardır.
 • Mesafe: Yapı (ve yapılar grubu) araziye olabildiğince az dokunmayı hedefler. Tekrar eden endüstriyel ahşap strüktür, bütün yapının bir iskele gibi çalışmasına olanak sağlar ve zeminden olabildiğince kopar. Yapı yer yer kendi zeminini boşaltarak doğal bitki örtüsünün, ekim alanlarının, yapının altından serinleyerek gelen rüzgarın kontrollü olarak içeri alınmasına olanak sağlar.
 • Yağmur: Yağmur suyu dik çatılar üzerinden toplanarak insan yapımı göletlerde havuzlanır. Ana yapı aynı zamanda su toplayan en büyük araçtır; bu sebeple ana yapının yanı başındaki gölet en büyük su havzasıdır. Su batı yönünde ilerledikçe bakteri ve plantasyonların yardımıyla süzülerek temizlenir. Arazinin batısındaki gölete aktarılan su yüzülecek kadar temiz sudur.  Ana yapıya dik iskeleler suyun dağıtım kanalarını da taşır. Yapılara yeniden pompalanarak kullanılan su, konaklama ve otel birimlerinin ihtiyaç duyduğu yoğun kullanım suyu yükünü büyük oranda üstlenir. Arıtma faaliyeti ile 3 devir yapan su, 3. devrinin sonunda sulama suyu olarak tarım alanlarına aktarılır.
 • Doğal Hava: Yapının bütün kesitleri doğal havanın hem plan düzleminde, hem kesit boyunca yukarından aşağı dolaşabileceği şekilde kurgulanmıştır. Bütün odaların pencereleri açılarak doğal havayı içeri alacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Doğal Işık:  Yapının yüzeyleri ve kesitleri servis alan (odalar, konferans salonu, restoran vb.) ve servis veren (dolaşım alanları, holler vb) bölümlere doğal ışığın nüfuz edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Çatının dolu yüzeyleri uygun yönlerde güneş panellerini taşıyarak yapının tüketeceği enerji yükünün büyük bir kısmını üstlenir.
 • Seralar ve sazlıklar, yapının içerisindedir. Aynı çatı altındaki farklı işlevleri birbirinden ayırmaya yararlar; camlı yüzeyleri sayesinde topladıkları ısıyı kontrollü olarak yapıya aktarırlar ve böylelikle yapının ısıtma yükünü hafifletirler. Suyun üzerinden serinleyerek gelen hava ile yapının rüzgara yönelen koridorları temiz havanın sazlıklar ve seralar vasıtasıyla bütün yapı içerisinde dolaşmasına olanak sağlar.
 • Sağalma: Ana yapı ortak kullanım alanlarının doğrusal bir dizilim içerisinde birbirlerinden seralar ve sazlıklar (iç bahçeler) vasıtasıyla ayrıştığı bütünsel bir mekan kurgusuna sahiptir. Odaların sağlık merkezi ile ilişkisi mahrem bir ilişki olarak algılanabilir. Bu hassasiyetle ortak kullanım alanlarını katetmeden oda kotlarından bu alanlara doğrudan erişim sağlanmıştır. 
Künye
Proje Tipi: Diğer Eğitim Yapıları, Diğer Rekreasyon Yapıları
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon
Danışman: Arzu Erdem, Deniz Aslan

Pin It
Mimar

Kerem Piker

Cansu Kilciler

Dicle Aslan

Meriç Arslanoğlu

İremnur Tokaç

Atıl Aggündüz