Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Atacorner Lüleburgaz

Atacorner Lüleburgaz, İstanbul’dan gelen ana arter üzerinde ve mevcut kent dokusunun bitiminde yer almaktadır.

Kent için eşik niteliğinde olan alanda hem anayol üzerinden hem de dokudan 10 ile 25 m arasında değişen çekme mesafelerinden sonra yapı yerleşmektedir. Bu durum ilk bakışta yapıya erişimde bir engel gibi görünse de bu geri çekme alanının meydan olarak düzenlenmesi sonucunda önemli bir kent boşluğu üretilmiştir.

Ticaret ve alışveriş fonksiyonları, yapının açık planlı ve avlulu tasarımıyla kente dahil olan ve kent dokusunun uzantısı olarak çalışan bir yapı ile çözümlenmiştir. Böylece bilindik anlamdaki güvenlikli sınırlardan geçilen, kentten kopuk duvarlaşmış bir ticaret mekanı değil bir kent parçası üretilmek istenmiştir.

Ön giriş meydanının uzantısı olarak tasarlanan avlu, parçalı dükkanlar tarafından çevrelenmektedir. Avlu etrafındaki yapılar dört yönden gelen giriş aksları ile bölünmektedir. Ana 4 kütle de kendi içerisinde mevcut yapı ölçeğini yakalayacak şekilde dükkan birimlerine bölümlenmektedirler. Böylece yapı içerisine yerleştiği kent dokusunun ölçeğini yakalamakta hem de mevcut doku ile arasında kamusal bir arakesit oluşturmaktadır.

Çekme mesafelerinden ötürü meydanın gerisinde kalan yapı meydanı da saran bir saçak öğesiyle görünürlüğünü arttırmaktadır. Ön meydanda bir totem ile başlayan saçak yapı boyunca sürekliliğini koruyarak bir iz oluşturmaktadır. Saçak hem bir işaret değeri taşımakta hem de açık avlunun çeperinde korunaklı bir gezinti rotası tariflemektedir.

Geçirgen zemin planimetrisi, üst katlarda birbirinden farklı tipolojilerideki kütlelerle tamamlanmaktadır. 4 farklı tipolojideki dükkan cepheleri yapının çeşitliliğini sağlamak üzere kurgulanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz
Proje Tipi: Alışveriş Merkezi
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: AtaGYO
Danışman: Ozan Özdilek, FMT
Ana Yüklenici: AtaGYO
Alt Yüklenici: Muhteşem Cephe
Peyzaj Mimarlığı: NOA, Nilüfer Çalışkan
Proje Yöneticisi: Buşra Al
Fotoğraf: Ömer Yavuz
Şantiye Yöneticisi: Demet Karayer
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 4,388 m2
Toplam İnşaat Alanı: 5,905 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Buşra Al