Other Works
Similiar Projects

Büyükada'da Konut Projesi

Suyabatmaz Demirel Mimarlık'ın tasarladığı villa ARKIV Seçkileri 2007'de yer alıyor.

Büyükada, Maden Mahallesi, Yılmaz Türk Caddesi, 106 numarada, iki tarafı çam ormanıyla çevrili, manzaralı bir arsa üzerinde inşa edilen yapı bir ailenin üç ferdinin yazlık olarak kullanacakları üç daireli bir yapı olarak tasarlandı ve uygulandı.

Aynı aileye ait olan ahşap bir köşkün büyük bahçesinin ifraz edilerek üçe bölünmesiyle elde edilen arsanın üzerinde eskiden ahır olarak kullanılan tek katlı kagir bir müştemilat yer almaktaydı. Bu eski yapı depremde zarar gördüğü için artık kullanılamamaktaydı ve aile bu binanın yıkılarak yerine iki kız kardeşin ve annelerinin yazlarını geçirecekleri yeni bir bina yaptırmaya karar vermişti.

Yeni yapının yer alacağı arsa II. derece tarihi eser olduğu için halen korunarak varlığını sürdürmekte olan ahşap köşkün güneyinde bulunmaktadır. Büyükada'nın Maden adı verilen bu bölgesinde ana yolun üzerinde oldukça eğimli bir sırtta bulunan arsa iki tarafından ormana komşudur. Ayrıca üzerinde korunması gereken tescilli büyük çam ağaçları bulunmaktadır. Eskiden köşkün bahçesine ait olan taş setler de diğer korunması gereken öğelerdir.

Proje yapıldığı dönemde Adalar İlçesi'nde geçerli olan Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları'nın izin verdiği 12x12 m'lik bloğun arsa üzerindeki yeri arsada bulunan ve korunması gereken mevcut setler, tarihi çam ağaçları ve manzara gibi veriler göz önünde tutularak belirlendi.

12x12 m taban alanı, 6.50 m saçak yüksekliği, eğimli çatı gibi İmar Yönetmeliği ve Belediye tarafından ısrarla talep edilen ve uyulması zorunlu yükümlülükler ise bu şartlara uymayan, öyle olduğu için de ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kurulu'nun onaylamasına rağmen Belediye tarafından geri çevrilen ilk projeden sonra kesinlikle içinde kalınması gereken sınırlar olarak kabul edildi.

Konturları artık verili olan hacmin içine kullanıcılar olan aile fertlerinin yaşam biçimlerinden doğan istekleri doğrultusunda yerleşildi: Anne'nin yaşayacağı taban alanının tümünü kaplayan bir bahçe katı ve üst bahçe kotundan ayrı girişlere sahip simetrik olarak yerleştirilmiş iki bağımsız eş bölüm.

Kare planı ortasından boylu boyunca ikiye bölen betonarme perdenin iki tarafında yer alan bu dairelerin açık mutfak ve şömineli bir salonun bulunduğu, çepeçevre camla çevrili alt katları ile yatma bölümünün bulunduğu üst katları cephe boyunca uzayan bir galeri boşluğu marifetiyle birbirine bağlanmaktadır.

Tüm yapıda taşıyıcı betonarme elemanlar; perde ve kolonlar kalıptan çıktıkları halleriyle bırakılmışlardır.

Beton imalatındaki tüm hatalar işveren tarafından kabul edilmiş, hatta yüzeylerin o hali daha da benimsenerek sıva veya diğer malzemelerle tamir edilmek istenmemiştir.

Dış cephe kaplaması olarak ahşap kullanılmıştır. Doğrama önlerinde kullanılması düşünülen ve kapatıldıklarında tüm binanın ahşap bir kutu olarak algılanmasını sağlayacak olan kapaklardan ise sonradan tasarruf maksadıyla vazgeçilmiştir.

Map
Details
Project Location: İstanbul
Project Type: Single House
Employer: Osman Mısırlı
Project Start Date: 2005
Construction Start Date: 2005
Construction End Date: 2007
Building Plot Area: 1.937 m2
Total Construction Area: 360 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Murat Arif Suyabatmaz
Contributing Architect(s)
Ozan Özyiğit