+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Mansiyon, Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi, fiziksel ya da mekansal tartışmaların ötesinde, tarihten devralınan öz ile imgeler dünyasında hissi dokunuşlara da yer verme gerekliliğini doğurdu. Önerilen yapı, bu nedenle hisler ve imgeler üzerine yoğunlaştı, yapının fizikselliği ile bir bağı olup olmadığını, savaş ile ilgili ampirik gerçeklerin bunlardan ibaret olup olmadığını sorguladı. Bu noktada binadan ne beklendiği ve kullanıcı hafızasında kolektif bir ürün olarak nasıl bir ilişki kurduğu sorusunu da beraberinde getirdi. Projede önerilen “artifakt” yalın ve tarafsızdır; yakın tarihin anlaşılması kolay olmayan ve karmaşık sonuçlarını sindirmiş, ayıklamış ve üst ölçekten bakabilen bir güçte olmayı sorgular. Belirli bir his yoğunluğu, alışık olunandan farklı bir şekilde geliştirilir. Böylelikle yapı, savaş kavramının yarattığı imgeler ile güçlü bir analoji kurmaya çabalar. Somut ve yapay bir prizmanın parçalanmış ve bozulmuş halidir, karanlığın ve kırılmışlığın bir tür ifadesidir. Eksik parçaların bir araya getirilmesini bekler adeta. Soyutlama; parçalanma, ayrılma ve kırılma gibi beklenmeyen, kontrol altında tutulamayan etki ve iz bırakmayı amaçlar. Bu etki kendini var eden savaş olgusuna karşıt bir şekilde ışık yayan ve aydınlık bir kitle olma hedefini taşır. Dışarıdan katı ve baskın masif bir kitleyi vurgularken, mekansal olarak açık ve esnekliğe göndermeler yapar. Döşeme, duvar ve tavan mümkün olduğunca birbirine karışır, bu amaçla kesit ve planda strüktür ifadesi yok edilir. Sonuç olarak tüm taşıyıcı sistemin ve diğer elemanların üçüncü boyutta iç içe geçmesi ile bir kompozisyon sergilenir.

Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon
İşveren: Çanakkale Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
Toplam İnşaat Alanı: 3.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

İpek Baycan

Şule Ertürk Gaucher

Serhat Başdoğan

Rezzan Çökelek

Abdurrahman Çekim