Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Proje alanı Çaycuma'nın en önemli doğal öğesi olan ve yapılması planlanan düzenlemeler ile kentin en baskın odak noktalarından biri olacağı düşünülen Filyos Irmağı kıyısında yer almaktadır. Bu bağlamda Çaycuma Spor Merkezi yapısı; bünyesinde barındıracağı spor birimlerinin yanı sıra Filyos Irmağı rekreasyon alanının bir uzantısı olarak ele alınmalı ve kentsel yaşam kalitesini yükseltecek şekilde kurgulanmalıdır. Proje alanının bitişiğinde ve yakın çevresinde yer alan kullanımlar da bu kurguyu destekleme potansiyeli bakımından oldukça elverişlidir. Proje alanı içerisinde yer alan Park alanı, mevcut spor alanları, eğitim yapıları,çevredeki diğer sosyal-kültürel kullanım alanları ile Çaycuma Spor Merkezinin karşılaşma/kesişme avlusu misyonunu üstlenecektir.

Alanın sahip olduğu potansiyelleri değerlendirebilmek için Filyos Irmağı ile arasında yapılması planlanan 45 metre genişliğindeki araç yolunun titizlikle ele alınması ve sebep olacağı gürültü ve görsel kesinti problemlerine, merkezin keyifli bir sosyal mekan olmasını engellemeyecek şekilde çözümler üretilmesi elzemdir.

  1. Elde edilen bu girdiler doğrultusunda yapılaşma alanı ve park alanı bir bütün olarak ele alındı. Bir başka deyişle yapı - peyzaj ikilemini saf dışı bırakıp, yapının sınırlarını peyzaj içinde eriterek kamuya ve kente en üst düzeyde açık, insan odaklı bir yaklaşım benimsendi.
  2. İlk adım olarak alanın doğusundaki 45 metre genişliğindeki araç yolunun neden olduğu gürültüyü engellemek ve ırmakla görsel kesintiyi tekrar sağlamak için yapılaşma alanı bir yüzey olarak ele alınıp eğimli bir şekilde yükseltildi. Böylece bir yandan gürültüden ve trafikten izole, parkla bütünleşik bir spor alanı elde edilirken, diğer yandan Filyos Irmağı ve rekreasyon alanı ile bütünleşik kamusal bir yüzey elde edilmiştir. Bir başka deyişle park ve spor alanı ile fiziksel ilişki kurulurken, Filyos Irmağı ile görsel ilişki kurulması sağlanmıştır.
  3. Elde edilen bu yüzey amaçlanan ayrışmayı sağlarken üzerinde yapılan müdahaleler ile iki tarafın ilişkisini gerekli düzeyde sağlamış ve farklı işlev ve ihtiyaçların yüzleşmesini yumuşatmıştır. Fonksiyonlar arasında bir geçiş elemanı olan bu yüzey aynı zamanda yapının sınırlarını eriterek yapı-peyzaj bütünleşmesini / kaynaşmasını da sağlamaktadır.
  4. Yüzeyin yükseltilmesi ile elde edilen boşluğa birimler açık alanlarla ilişkileri en uygun şekilde kuracak şekilde yerleştirilmiştir. Güney cephesine yüzme havuzu yerleştirilerek, güneş alan bir havuz hacmi ve güneşlenme terası elde edilmiştir. Park cephesi boyunca zeminde kafe ve ortak kullanım alanları yerleştirilerek açık alanlara da açılabilmesi ve hizmet etmesi amaçlanmıştır. Çevre ilişkilerinin en az olduğu gözlemlenen kuzey cephesine idari ve eğitim birimleri konumlandırılarak kuzey ışığı alan uygun çalışma mekanları sunulmuştur. "Fitness" Salonu bağımsız kullanım olanağına da sahip olacak şekilde üst kota yerleştirilerek Filyos Irmağı, spor alanları ve parka açılacak şekilde konumlandırılmıştır. Tüm bu birimler hem park yönünden hem de Irmak yönünden giriş alan lineer bir dolaşım mekanı ile birbirine ve açık alanlara bağlanmıştır.
  5. Yapının yerle bütünleşmesini perçinlemek ve yenilikçi kullanımlar, farklı deneyimler sunmak amacıyla yüzeyin içinden geçen ve park alanını dolaşan bir platform önerilmiştir. Koşu / yürüyüş parkuru ve oturma birimleri bulunan bu platform kimi zaman açık alanda devam ederken kimi zaman da fitness ve havuz ara mekanından geçerek kapalı mekan kullanımları ile de bütünleşebilmektedir.
  6. Önerilen kurgu sonrası elde edilen bu interaktif mekanlar, kapalı mekan kullanımlarını zenginleştirip açık alanlarla bütünleştirmekle birlikte açık alanlarda etkinlik çayırı ve yüzeyi, jimnastik alanı, tırmanma duvarı gibi bir çok kullanıma olanak sağlayan çok amaçlı yüzeylere de ortam sağlamıştır.


Bahsedilen bağlamsal kararlar ve müdahaleler ile kurulan tümleşik açık-kapalı alan sistematiği sayesinde her noktasının tüm kentliler tarafından özgürce kullanılabildiği demokratik bir merkez elde edilmesi amaçlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Zonguldak, Çaycuma
Proje Tipi: Kapalı Yüzme Havuzu
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Danışman: Tolga Çeşmeli

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cenk Çeşmeli

Müge Erkılıç