+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Danıştay Binası

1978 yılında inşası tamamlanan, Tekeli-Sisa Mimarlık tarafından tasarlanan Danıştay Hizmet Binası 11 Mart 2016 tarihinde yıkıldı.

Proje müelliflerinden Doğan Tekeli'nin, yapının yıkımından sonra kaleme aldığı "Danıştay Eski Binası'nın Yıkımı Hakkında" (15.03.16) isimli yazıda yapının projelendirilmesi ve inşası hakkında aktardıkları şöyle:

"1957-79 yılları arasında, Bayındırlık Bakanlığı'nca açılan yarışmaları kazanarak, on kadar yapı gerçekleştirmiştik. Sıhhiye Meydanı'nda şimdi yıkılan Danıştay binası proje hizmeti, 1967 yılında Bakanlık'tan ihale yoluyla aldığımız tek proje hizmetimizdi. Aynı yıl tamamlanarak onaylanan projemizin inşaatı, sonraki yıllarda ödenek bulunamaması nedeniyle on yıldan fazla sürmüştü. Ankara'nın Sıhhiye Meydanı gibi önemli bir alanında, önemli bir kamu kurumunu barındıracak olan yapının, projeleri için sorumluluk duygusuyla yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştik. Brüt beton olarak inşa edilecek yapı, en ince ayrıntılarına kadar tasarlanmış ve detaylandırılmıştı.

O yılların, Bayındırlık Bakanlığı siyasetine göre, mesleki kontrollük hizmeti verilmemiş, projemize aykırı olarak, kitlelerin tepelerine de birer çatı oturtulmuştu. Betonarme inşaat aşamasındaki olağanüstü kalitesiz uygulama sonucu; yapı, tümüyle sıvanmak zorunda kalınmıştı. Böylece Danıştay binası, öngörülen brüt-beton yapı karakterinden ve zarafetinden büyük ölçüde uzaklaşmıştı. Her şeye rağmen inşaat tamamlandığında beğeni ile karşılanmış ve mimarlık yayınlarımızda yer almıştı."

Map
Details
Project Location: Ankara, Çankaya
Project Type: Public Administration Building
Proje Tipi Grubu: Kamu
Employer: Danıştay Başkanlığı
Project Start Date: 1967
Project End Date: 1967
Construction Start Date: 1969
Construction End Date: 1978

Pin It
Architects

Doğan Tekeli

Sami Sisa