+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Kayabaşı Paşaçayır Mevkii (24. Bölge) Sosyal Konut Yerleşmesi

BBMD tarafından tasarlanan toplu konut projesi İstanbul Başakşehir'de bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Kayabaşı Paşaçayır Mevkii (24. Bölge) Sosyal Konut Yerleşmesi, Toplu Konut İdaresi’nin bölgede de uygulayageldiği nokta bloklardan oluşan tip-projeye dayalı sosyal konut üretiminin alternatifidir. Dolayısıyla proje, sınırlı ekonomik ve zamansal ölçütlere bağlı olarak projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Tip-projeye dayalı üretim sürecine özgü koşullarda ve aynı aktörler ile hayata geçirilmiştir. Hazırlanan kentsel tasarım projesine bağlı olarak projelendirilen ve yerleşme, içerdiği kamusal açık alan dizgesi ile aynı zamanda çevresinde sıkça uygulanmakta olan yüksek yoğunluklu kapalı konut yerleşmelerine de alternatif bir kentsel çevre tanımlamaktadır.

Alanda, kentsel strüktüre sahip, topoğrafya ile ilişkili ve örüntü oluşturacak şekilde konumlandırılan farklı konut tipolojilerinden meydana gelen orta yoğunluklu bir yerleşim modeli benimsenmiştir. Ortak açık yaşam alanları olarak önerilen meydan, iç bahçe, sokak, yeşil alan ve parkların dışında, tek bir kotta konumlandırılan ve yerleşmenin omurgası olarak tanımlanabilecek bir ana cadde tasarlanmıştır. Caddeyi tanımlayan konut bloklarının zemin katlarında perakende ticaret birimleri yer almaktadır. Proje kapsamında, farklı yerleşme biçimleri bir arada kullanılmıştır. Yerleşme düzeni; iç bahçe ve meydan gibi kamusal açık mekânlar tanımlayan bitişik bloklar, istikamet tanımlayan dizi bloklar, nirengi noktası olarak uygun bölgelerde konumlandırılan nokta bloklar ve vadi tabanına yakın müstakil sıra evler ile kurulmuştur. Yerleşmede 2519 adet konut birimi ve 87 adet ticari birim bulunmaktadır. 

Map
Details
Project Location: Başakşehir, İstanbul
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Ana Yüklenici: Nas-Ultra İnşaat İş Ortaklığı, Ekol Yapı İnşaat, Biser-Mustafa Ekşi İnşaat İş Ortaklığı, Evyap-Kanyon İnşaat İş Ortaklığı, Seç Yapı İnşaat, Föy İnşaat
Photography: BBMD Bingöl Barka Mimarlık ve Danışmanlık
Project Start Date: 2012
Project End Date: 2014
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2017
Building Plot Area: 270,000 m2
Total Construction Area: 382,000 m2

Pin It
Architects

Özgür Bingöl

İlke Barka
Contributing Architect(s)
Tuba Bilgiç
Berna Göl
Merve Şen