Other Works
Similiar Projects

Kemerburgaz'da Bir Ev

Yapı ağaçlık bir alanın içinde yer almakta. Projeyi yoğun ağaç doku içindeki boş alanları dolduracak şekilde ağaçları kesmeden yerleştirilmiş.

Bu amaçla plana etki eden fonksiyonlar farklı kütlelere paylaştırılmış. Bu kütlesel parçalanma "yapı"yı daha küçük hissettirmekte ve arsaya mütevazice oturmasını sağlamakta. Bu kütlesel yayılma arsanın bir kenarında misafir evi kütlesi ile sonlanmakta.

Ana yapı üç kütlenin birlikteliğinden oluşur. Misafir evi yapıya 50 metre uzaklıktaki boş alanda kurgulanmış. Çakan Evi'ndeki kesitteki parçalanmanın yerine bu projede planda parçalanmanın etkileri üzerinde durulmuş. Yoğun ağaç doku içinde yapıyı yükseltmeden, topoğrafya ve doğa ile uyumlu bir plan organizasyonu amaçlanmış. Ortadaki kütle yaşam alanını, girişe gore soldaki kütle yatma alanını, girişe göre sağdaki kütle ise yemek ile ilgili fonkisyonları barındırmakta. Kütlelerin parçalanma etkileri ise cephenin dolu dokusu merdiven geçişi ve koridor geçişlerindeki cam-şeffaf bağlantı yapıları ile sağlanmakta.

Bu ev dış mekanı mümkün olduğunca içeriye almak üzere kurgulanmış. Büyük cam yüzeyler, çatı ile birleşme noktalarındaki bant pencereler iç mekanda çatı arası etkisini ortadan kaldırmakta. Evin içinden bakıldığında evin sınırlarını ağaçlar oluşturmakta.

Yapı çatı kesit kullanımı ve detay çözümleri ile farklılaşmakta. Saçaklardaki farklı kesitlerin oluşturduğu kesit kalınlıkları dışarıdan hiç hissedilmemekte. Saçak uçları ince bir profil ile sonlanmakta. Yapı cephesini oluşturan doğramalar ise köşe noktarında profilsiz birleşmekte ve yapı sınırlarını ortadan kaldırmakta.

Map
Details
Project Location: Kemerburgaz, İstanbul
Project Type: Single House
Employer: Deniz - Turgay Huysal
Project Start Date: 2004
Project End Date: 2005
Construction Start Date: 2005
Construction End Date: 2007
Building Plot Area: 5.600 m²
Total Construction Area: 520 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Durmuş Dilekci

Emir Uras
Contributing Architect(s)
Ayça Kadıoğlu
Sinan Paker