+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Lâpseki Hükümet Konağı

Lâpseki Hükümet Konağı, 2014 yılında Lâpseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ön seçimli mimari proje yarışması ile projesi elde edilmiş ve 2018 yılında hizmete girmiş yerel ölçekte bir kamu yönetim yapısıdır.

BBDM, projeyi anlatıyor:

Tasarım, mimaride anonim ve sıradan (ordinary) olanın gücünü vurgulamakta ve parsel ölçeğinde tanıdık öğelerin bir araya gelme mantığına dayanmaktadır. Küçük bir sahil yerleşimi olan Lâpseki’nin kentsel yapı stokunun düşeyde ve yataydaki ölçeği yapının mimarisinde belirleyici unsurdur. Aynı zamanda, merkezin yereldeki temsili olan bir kamu yönetim yapısında söz konusu yaklaşım özellikle tercih edilmiştir. Bu tercih bir anlamda, daha insancıl bir yönetim anlayışının mekânsal karşılığı olarak değerlendirilmiştir.

Mimarlıkta tanıdık ve sıradan olan (form, kompozisyon, malzeme, cephe kurgusu, vb.) ile rastlantısal kurgu ve sekansiyel algının ilişkisini önceleyen tasarım yaklaşımı, söz konusu yapı tipolojisine ülke genelinde atfedilen klişe anlamları (anıtsallık, simgesellik, temsil, tarihsici yorum, vb.) yerin ölçeği bağlamında sorgulayan bir anlayış üzerine kuruludur.

Map
Details
Project Location: Lapseki, Çanakkale
Project Type: City Hall
Proje Tipi Grubu: Kamu
Employer: T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi
Ana Yüklenici: Bazyol İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Kartepe Peyzaj
Structural Project: Barka Mühendislik
Mechanical Project: Meta Mühendislik
Electrical Project: EN Proje
Photography: BBMD Bingöl Barka Mimarlık ve Danışmanlık
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2015
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2018
Building Plot Area: 4,256 m2
Total Construction Area: 7,500 m²

Pin It
Architects

Özgür Bingöl

İlke Barka
Contributing Architect(s)
Tuba Bilgiç
Merve Şen
Berna Göl
Saadet Kök