+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Nergis Apartmanı

Kadıköy Suadiye’de kentsel dönüşümün neredeyse tüm parsellerde farklı aşamalarda devam ettiği bir sokakta yer alan Nergis apartmanında benzerlerinde de olduğu gibi işveren ve yüklenici aynı kişi yani aynı inşaat şirketiydi.

İşveren’in önceliği maksimumda inşaat alanı sağlamak ve yoğun rekabet içerisinde farklı ama ekonomik bir binaya sahip olmaktı. Daire sahiplerine verilecek 2+1 dairelerin büyüklüğü İşveren açısından piyasa satış şartları için avantajlı değildi. Kendisine ait dairelerin daha büyük ve 3+1 olmasını istemekteydi.

Mimari açıdan tasarım problemi, paylaşım oranları sebebi ile farklı büyüklükte kat maliklerine ait 2+1 dairelerle , işverene ait 3+1 daireleri bina kütlesini orantısız çıkmalarla bozmadan ve daireler arasında dezavantajlar yaratmadan planlamaktı.

Bunu sağlamak için 2+1 daireler katta 3 adet olacak şekilde planlandı. Özellikle bahçe cephesindeki dairelerin giriş ve yerleşimi standart apartman plan şeması dışında açık mutfaklı daha esnek bir yerleşime imkan vermekteydi. Ancak bir kişi dışında daire sahiplerini klasik beklentilerinden vazgeçirmek mümkün olmadı. 3+1 daireler de katta 2 adet olarak planlandı. Değişken kat planlı yapı tasarlanırken hem teknik problemler çözüldü hem de değişikliklerin cephe bütünlüğünü bozmaması sağlandı.

İlk defa apartman inşa eden bir işveren ile çalışmanın süreçte avantaj ve dezavantajları oldu. İşverenin apartman inşaatı konusunda geçmişten gelen ezberleri olmadığı için mimardan gelen istek ve önerilere daha açıktı, hatta beklentisi de bu yöndeydi. Ancak bunun yanında inşaat sürecinde tecrübesizlik sonucu oluşan maddi ve zamansal kayıpları işin sonuna doğru pekçok önceden verilen kararı sorgulayarak ve daha ekonomik tercihler yaparak telafi etmek istemesi de bu durumun dezavantajı oldu.

Map
Details
Project Location: İstanbul, Kadıköy
Project Type: Apartment
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Habit İnşaat
Ana Yüklenici: Habit İnşaat
Structural Project: Tarkan İnşaat
Mechanical Project: Kaya Mühendislik
Electrical Project: Kaya Mühendislik
Photography: Umut Töre
Project Start Date: 2015
Project End Date: 2015
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2017
Building Plot Area: 1,091 m²
Total Construction Area: 4,370 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Burçak Pekin

Hanife Aliefendioğlu