+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Similiar Projects

Lexpera Yayınevi

Dijital çağda kitap okuma eylemi ve yayınevi işleyişini sorgulayan bir iç mekan tasarımı.

Projenin mimarları Lexpera'yı anlatıyor:

Dijital çağda yaşanan değişimler ile birlikte her alanda kullanımlar, ihtiyaçlar değişmekte, buna bağlı olarak çevremizi sarmalayan nesneler, mekanlar ve eylemler de yeniden tanımlanmakta ve farklılaşmaktadır.

Bu etkileşimin en büyük yansımalarından biri “kitap” nesnesi, ve “okuma” eylemi üzerinden deneyimlenmektedir. Kütüphane raflarından alınıp okunan, koklanan, dokunulan romantik geleneğinden tamamen farklı olarak kitap, sanal ortamda dijital olarak indirilen, sayfaları çevrilen ve okunan başka bir nesneye dönüşmüştür. Bununla birlikte sadece okuma eylemi değil, yazma ve yayınlama eylemleri de dijital teknolojiler ile dönüşüme uğramaktadır. Artık metinler lineer değil, sanal ortamda, içerisindeki bilgiyi okuyucunun ilgi ve deneyimleriyle dinamik olarak ilişkilendiren medya ile sunulmaktadır. Yayınevleri, kitapları ve okuma eylemini yeniden keşfeden yayınlar yaratmayı hedeflemektedir.

Kitaplar

Lexpera, uzmanlaştığı alan ile ilgili geleneksel işleyişini değiştirecek yeni nesil bilgi sistemi üreten ve dijitalleşme öngören bir kurumdur. Bu durum, yeniden tanımlanacak eylemler ve kullanımları destekleyecek şekilde mekanın da yeniden tanımlamasını gerektirmekte, ve buna bağlı olarak alışık olmadık ve kurgulanması gereken bir program ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Kurgulanan yeni programa göre yeniden düzenlenen iç mekanda bir paradoks oluşmaktadır. Mekanda varlığı öngörülen yeni nesil bilgi sistemi ve dijital kullanımların gerektirdiği biçimde, eskiden olduğundan çok farklı ve devrimsel bir dönüşüme gidilmiştir; “tüm kitaplar rafa kaldırılmıştır”. Paradoksal durum ise, rafa kaldırılan kitapların yine de mekanın kalbinde ve en büyük öneme sahip nesnesi konumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Artık mekana gelen kullanıcılar raflardan kitapları alıp karıştıramayacaklardır, bu eylem farklı biçimlerde mekanda kendini gösterecektir. Fakat herkes, mekanın kalbinde bu kitapları hissedecektir. 


Esnek Kutu

Mekanın ortasında yer alan konsol, mekan içinde lineer olarak uzanırken yeni dijital donanımın da omurgasını (arayüz) oluşturmaktadır. Kullanıcılar kutu üzerinde yer alan tabletlerden kitaplara ve diğer dijital bilgiye ulaşabilmekte ve taşıyıcısına asılan projeksiyonlar aracılığıyla detaylı tanıtımları izleyebilmektedir. Kutu, varlığıyla, dijital kullanımın mekandaki temsiliyetini ve yönetimini sağlamaktadır. Mekandaki diğer her şey çekinik ve ikincildir. 

Program

Mekan için önerilen yeni program çalışmaları üçlü bir katılım modeli çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu model, tasarımcı-marka danışmanı-yayınevinin karşılıklı tartışmalar ve araştırmaları doğrultusunda biçimlenmiştir. Sonuçta, tüm bileşenleri içeren bir veriler havuzu oluşmuş, mekanın tasarımı ve kavramsal altyapısı bu doğrultuda geliştirilmiştir.

Map
Details
Project Location: İstanbul
Project Type: Store / Showroom
Proje Tipi Grubu: Commercial
Architectural Project Team: F. Deniz Kozluca, Ervin Garip
Employer: Lexpera
Photography: Retorikfilm
Project Start Date: 2015
Project End Date: 2015
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2015
Total Construction Area: 80 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Ervin Garip