+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Robert Koleji 21. Yüzyıl Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi Yenileme Projesi

SANALarc Mimarlık, Araştırma ve Kentsel Tasarım Robert Koleji 21. Yüzyıl Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi Yenileme Projesi'ni anlatıyor:

Robert Koleji Kütüphanesi yenileme projesinin tasarım prensipleri 21. yüzyıl çalışma ortamlarının gerekliliklerine dayanmaktadır. Mekanın nitelikleri, kolej bünyesinde var olan güçlü kültür ve gelenekleri zenginleştirmek üzere yenilenmiştir. Herkes için erişilebilirlik, açık ve kapalı mekan yaratma fırsatları, çeşitli çalışma alanları, aktif öğrenme mekanları, müfredat dışı aktivitelerle kaynaşma alanları gibi farklı bölge tanımları, okul öncesi eğitimden mezun buluşmalarına, klüp toplantılarından çeşitli sanat ve bilimsel alanlarda toplantılara kadar değişik etkinliklere mekansal imkan yaratılmıştır. Disiplinlerarası yaratıcılık, geçirgen branşlar ve bilimsel alanlara çalışma ve araştırmalarında ev sahipliği yapmak öncelikli hedeftir. Kolej öğrencilerinin sosyal hayatının ve dönemsel aktivitelerinin bir parçası olan, ayrıca Türkiye'de öncü bir kuruluş pozisyonundaki Robert Koleji yenilenerek kaliteli araştırma, öğrenme, topluluklar arası ilişki, sosyal servis, güçlü mezun-öğrenci ilişkisi ve kültürel sürdürebilirliği sağlamaya devam etmektedir.

Details
Project Location: Beşiktaş, İstanbul
Project Type: Library
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: Amerikan Robert Koleji
Projcet Manager: Begüm Öner
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2014
Construction Start Date: 2014
Construction End Date: 2014
Building Plot Area: 1,160 m²
Total Construction Area: 1,160 m²

Pin It
Architects

Alexis Şanal

Murat Şanal
Contributing Architect(s)
Cibeles Sanchez Llupart
Begüm Öner