Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Paradiso Palms Kokteyl Bar http://www.arkiv.com.tr/proje/paradiso-palms-kokteyl-bar/11703 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/paradiso-palms-kokteyl-bar/Slash Architects - Paradiso Palms (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Şule Ertürk,Nergis Kahraman<br>Mimarlık Ofisi : Slash Architects<br><br>Mersin Marina’da bulunan kokteyl bar Slash Architects tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>Her yudumda yeni bir tat ve koku aldıgnız bir kokteyli hayal edin, paradiso palms&rsquo;ı tasarlarken tıpkı bir kokteylin i&ccedil;inde yer alan uyum gibi farklı elemanların uyum i&ccedil;inde olduğu bir mekan tasarladık.. Ziyaret&ccedil;ilerin hayal g&uuml;c&uuml;n&uuml; g&uuml;&ccedil;lendirecek, davetkar ve samimi bir toplanma mekanı olan bu kokteyl bar Mersin&rsquo;in en can alıcı sosyalleşme mekanı olan Marina b&ouml;lgesinde deniz ve kara arasında kendi hayal d&uuml;nyasını oluşturuyor. Mekanın tasarımında lokal&rsquo;in zenginliğinden sunulan &uuml;r&uuml;nler ve kullanılan malzemeler ile beslenirken,&nbsp; global anlamda da zamansız bir mekan oluşturmak hedefimizdi. Doğal mazlemelerden, doğanın bizim i&ccedil;in kombinlediği dokulardan ve renklerden aldığımız ilham ile, mekanın dil birliğini ton s&uuml;r ton bir bi&ccedil;imde sağladık.<i>&nbsp;</i></p> <p style="text-align: left;" align="right">Akdeniz b&ouml;lgesine &ldquo;ait&rdquo; kimlik kodlarını barındırırken farklı &uuml;lkelerden ve şehirlerden gelen par&ccedil;aları ve&nbsp;&uuml;retimeri b&uuml;nyesinde barındıran kokteyl mekanı, tıpkı bir kokteyl gibi global bir &ldquo;mix&rdquo; ten oluşuyor. Projede farklı yer ve k&uuml;lt&uuml;rlerden gelen zanaatkarların ve sanat&ccedil;ıların işleri; farklı yerlerden kod-derlenen objeler ve se&ccedil;ilen &uuml;r&uuml;nlerin kombinleri ile &ldquo;zamansız bir mekan&rdquo;ın oluşumuna &ouml;nayak olmuştur.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Mersin marina i&ccedil;inde dış mekan ile hemhal olma potansiyeli taşıyan kokteyl barı tasarlarken mekanın t&uuml;m &ccedil;eperlerini a&ccedil;arak mekanı b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l algılanabilir hale getirdik. Mekanın &ouml;n&uuml;nde yer alan teras ve yanında yer alan atıl koridor ile b&uuml;t&uuml;nleşerek mekanın genişlemesine ve oturumların &ccedil;eşitlenmesine odaklandık. Yılın 8-9 ayı boyunca dış mekan kullanımının tercih edildiği Mersin b&ouml;lgesinde i&ccedil;-dış ayrımını muğlaklaştırmak ve &ldquo;i&ccedil;&rdquo;erdeymiş hissini yaratan kucaklayıcılık ile &ldquo;dış&rdquo;arda olmanın verdiği &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k hissini birleştiren bir bar olmasını hedefledik.</p> <p>Farklı 4 ana <i>zemine</i> oturan ve dolayısı ile farklı tavan y&uuml;ksekliklerine sahip mekanı aynı dil birliği i&ccedil;inde tasarlarken, biz tasarımcılar i&ccedil;in insan &ouml;l&ccedil;eğini ve akışkanlığı kaybetmeden mekan deneyimini &ccedil;eşitlemek &ouml;nemliydi. Bu minvalde en &ouml;nemli m&uuml;dahalelerimizden biri mekanın &ouml;l&ccedil;eklenmesini sağlayacak, arclar (&ccedil;eperler) ekleyerek mekanın rijitliğini kırmak oldu. İ&ccedil; &ccedil;eperde kurgulanan i&ccedil;b&uuml;key kabuklar mekanın yanındaki y&uuml;ksek tavanlı pasajı da &ouml;l&ccedil;eklendirerek t&uuml;m mekanları birbirine bağladı. Bu sayede b&uuml;t&uuml;nleşen mekan &ccedil;ok daha geniş bir perspektife sahip, &ouml;zelleşen pasaj oturumlarını &ccedil;er&ccedil;eveleyen bir kimliğe b&uuml;r&uuml;nd&uuml;.</p> <p>Mekanın merkezinde merkezden biraz şaşırtmalı şekilde yer alan bar, mekanın kalbinde yer alırken kokteyl k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; ve &uuml;retimini şeffaf bir şekilde g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor. Mekanın &ldquo;&ccedil;ekirdek&rdquo;ini oluşturan bar, adeta merkezden etrafa sa&ccedil;ılarak mekanı aktive ediyor. Barın tam ortasında yer alan metalik &ldquo;palm&rdquo; ağacı hem bir &ccedil;ekim merkezi oluşturuyor hem de mekanda g&ouml;r&uuml;len doğaya &ouml;yk&uuml;nen objelerin ve yaprakların ana &ldquo;nebula&rdquo;sı oluyor. Barın merkezde yer alması ile kokteyl bar&rsquo;ı s&uuml;rekli aktif kılmak ve kokteyl hazırlama deneyimini ziyaret&ccedil;ilerin g&ouml;zleri &ouml;n&uuml;ne sermek m&uuml;mk&uuml;n oldu. Barın &uuml;st&uuml;neki hareler, ortasında yer alan ağa&ccedil; ve etrafına sa&ccedil;ılmış aydınlatma elemanları bu mekansal vurguyu ve &ccedil;ekim merkezini g&uuml;&ccedil;lendiriyor.</p> <p>Ana buluşma ve aktif kullanım alanı&rsquo;nın merkezdeki bar olduğu mekanda farklı oturum grupları ve t&uuml;rleri sayesinde &ccedil;ok farklı leisure alanları kullanıcıların farklı oturum ve zaman ge&ccedil;irme alışkanlıklarına hitap ediyor. Deniz kenarındaki oturumların serbestliği ve &ccedil;eşitliliği marina ziyaret&ccedil;ilerinin rotasında dikkat &ccedil;ekici bir etki oluşturuyor. Barın teraslandığı kısımda y&uuml;ksek oturumlar, yaygın oturumlar (booth tipi) ve restoran tipi oturumlar sayesinde mekan farklı sosyalleşme ve yeme i&ccedil;me tipleri ile &ccedil;eşitleniyor. Pasaj b&ouml;lgesinde oturumlar gittik&ccedil;e &ouml;zelleşerek daha da samimi ortamlar yaratıyor. Ziyaret&ccedil;ilerin kendilerini ş&ouml;mine başında bir arkadaş toplantısında ya da uzun masada i&ccedil;ten bir yemek davetinde hissedeceği &ccedil;eşitli ortamlar sunuluyor.<i>&nbsp;</i></p> <p>B&uuml;t&uuml;n&uuml; ile ele aldıgımız &ldquo;b&ouml;lge(zone)&rdquo;nin &ccedil;eperlerine yerleşirken Mersin Marina&rsquo;nın kimliğine zarar vermeden ortak duvarlarına ve tavanlarına kendi hassasiyetimiz ile yakınaşıp kendi i&ccedil; &ccedil;eperimizi oluşturduk. Tavanları &ouml;l&ccedil;eklendiren &ldquo;arc&rdquo;lar, duvarların taşıyıcılarına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;k&ccedil;e duvarların &ouml;nlerinde kurguladığımız &ccedil;eşitlilik i&ccedil;eren paneller ile mekanın fonunu oluşturduk. Nispeten uzun pasajı teras b&ouml;lgesine bağlarken, fonda oluşturduğumuz &ccedil;eşitlilik ile mekanın canlılığını koruduk. Ahşap panolar, seramik dizgiler, mural niteliğinde tablolar, vitray eserleri gibi &ouml;ğeler mekanın &ccedil;eperlerini oluşturudu. Mekana kimliğini veren bir diğer &ouml;ğe ise &ldquo;bar&rdquo;ın arkasında servis alanına ge&ccedil;işte yer alan iki kat boyunca uzanan i&ccedil; cephe. Kokteyl bar&rsquo;ın kimliğine vurguda bulunan ve iki kat boyunca uzanan şarap kitaplığı ve barın hemen arkasındaki şarap mahseni aydınlatılmış doğası ile bir &ccedil;ekim merkezi. Kitaplığın yanında yer alan farklı mazlemelerin kombinleri ve yaşanmışlığı ile ortaya cıkan duvarlardaki gizli kapılardan servis alanlarına ulaşım sağlanıyor.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Paradiso Palms, tıpkı yemekleri ile, ismi ile, sunuşları ve kokteylleri ile hedeflediği gibi ziyaret&ccedil;ilerine eşi bulunmaz bir deneyim sağlama g&uuml;d&uuml;s&uuml;nde. Mekanı tasarlarken bu kimliği g&uuml;&ccedil;lendirecek; zamansız, katmanlaşarak g&uuml;zelleşecek ve s&uuml;prizli bir mekan oluşturmayı ana omurgamız olarak belirledik. Mekanın muzip ve suprizli tavrı, kendini d&uuml;nyanın ve t&uuml;rkiyenin &ccedil;eşitli yerlerinden gelen obje se&ccedil;imlerinde, birlikte &ccedil;alışılan duvar ressamlarının murallarında, mekanda kullanılan el yapımı seramiklerin ge&ccedil;işli ve her biri birbirinden farklı dokularında kendini g&ouml;steriyor. Mekanda yer alan doğal tonların ve dokuların hamonisi zanaatkarların dokunuşları ile &ccedil;eşitlenerek cennetten bir k&ouml;şe oluşturuyor.</p> Fri, 09 Apr 2021 11:19:32 +03 Eti Maden Misafirhanesi Yenileme Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/eti-maden-misafirhanesi-yenileme-projesi/11700 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/eti-maden-misafirhanesi-yenileme-projesi/etimaden_ven (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven,İrem Kılıç,Gülistan Durmaz,Recep Aygın,Gamze Güven,Figen Zorlu<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>VEN Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Proje, İstanbul&rsquo;un tarihi merkezinde Tarihi Yarımada&rsquo;da, Atat&uuml;rk Bulvarı &uuml;zerinde bir yapısal g&uuml;&ccedil;lendirme ve yenileme projesidir.</p> <p>Koruma plan alanında bulunan yapı, 1974 yılında inşa edildiği tarihten bug&uuml;ne sahibi Eti Maden İşletmeleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından misafirhane ve hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Misafirhane kullanımı korunarak g&uuml;n&uuml;m&uuml;z kullanıcı ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda yenilen yapıda, &ccedil;ağdaş bir yaklaşımla cephe yeniden tasarlanmıştır. Yapının bulunduğu Atat&uuml;rk Bulvarı&rsquo;nın &uuml;zerindeki komşu binalar bulvar boyunca aralıksız devam eden yedi katlı bitişik nizam yapı d&uuml;zeni i&ccedil;indedir. Bu bağlamda proje, b&ouml;lgede yaygınlaşan ve yerel y&ouml;netim tarafından sunulan silme ve profillerden oluşan, cephe yenileme konseptine karşı bir duruş sergiler.</p> <p>Cephe tasarımındaki temel yaklaşım bor minerallerinin beyaz kristalize g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; yenilenecek cepheye taşımak olmuştur. Eti Maden İşletmeleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; &uuml;lkemiz bor minerallerinin &uuml;retilmesi, işletilmesi ve pazarlanması g&ouml;revini yerine getiren bir kamu kuruluşudur. 33 cm genişliğindeki mod&uuml;llerden oluşan beyaz opal U cam duvarlar bor madenlerinin kristalize g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; &ccedil;ağrıştırır. İ&ccedil; mekanda ise b&uuml;t&uuml;n cephe duvarları yarı saydam bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; oluşturur; ışık i&ccedil;eri alınır ama i&ccedil; mekan g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; dışarıya verilmez. Cephede elde edilen yalın ifade, Tarihi Yarımada dokusunda m&uuml;tevazi bir duruş sergiler.</p> <p>U cam sistemi hem g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlayarak, hem de yalıtım değerleriyle yapının enerji verimliliği artırır. &Ouml;te yandan bulvar &uuml;zerindeki trafiğin yarattığı ses kirliliğine karşı da akustik bir yalıtım oluşturur. Beyaz opal U cam duvara entegre a&ccedil;ılır kanatlı şeffaf vizyon cam alanlar ise misafirler odalarının manzaraya a&ccedil;ılımını sağlar.</p> <p>Cepheden gelen kristalize ifade yapının zemin katında yer alan resepsiyon ve lobi alanlarının d&uuml;zenlenmesinde devam ettirilir. Yapının bodrum katında, arka cephede bulunan i&ccedil; bah&ccedil;eyle bağlantılı ve 48 kişiye hizmet edebilecek yemek yeme b&ouml;l&uuml;m&uuml;, gerekli depolama alanlarıyla birlikte mutfak, &ccedil;ocuk oyun alanı, ve diğer servis alanları bulunur. Birinci katta yer alan 16 kişilik toplantı ve kabul odası ile &ccedil;alışma odası kurumun hizmet ihtiya&ccedil;ları i&ccedil;in ayrılmıştır. Toplam 5 adet olan yatak katları ikinci kattan başlar ve biri engelliler i&ccedil;in d&uuml;zenlenmiş olmak &uuml;zere toplam 33 oda kapasitesi vardır.</p> <p>Tarihi Yarımada&rsquo;da tescilli tarihi ve arkeolojik eserlerle bir arada bulunan yapıların tarihi &ccedil;evreye karşı duyarlı olarak yenilenmesi, yenilenme sonucunda g&uuml;ncel fonksiyonların karşılanması ve bu yenilemenin &ccedil;ağdaş bir yaklaşımla yalın bir dilde olması projenin &ouml;ne &ccedil;ıkan unsurlarıdır.</p> Fri, 19 Mar 2021 11:45:52 +03 The HUB Ofisi İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/the-hub-ofisi-ic-mekan-tasarimi/11699 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/the-hub-ofisi-ic-mekan-tasarimi/weglobal (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Berna Tanverdi<br>Mimarlık Ofisi : BT Mimarlık<br><br>BT Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;z ofis &ccedil;alışma alanlarında hiyerarşik ve merkezi y&ouml;netim anlayışı yerini &ccedil;alışanların rahat edeceği, neredeyse ev koşullarına yakın, rahat ve dinamik iş ortamlarının yaratılmasına bırakırken, ofisler artık sadece iş değil, sosyal hayatın da desteklendiği, ofis i&ccedil; mekan ortamlarının daha renkli ve keyifli alanlarla &ccedil;eşitlenmesi y&ouml;n&uuml;nde gelişmeye başladı.</p> <p>Artık zamandan ve mekandan bağımsız ortamlarda &ccedil;alışabildiğimiz g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, ofis tasarımları da bu y&ouml;nde değişirken, esneklik, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k, &ccedil;alışma alanlarının sabit olmayan nitelikleri arasında yer almaya başladı. Yaratıcı ve &ouml;nc&uuml; fikirlerin ortaya &ccedil;ıkması i&ccedil;in ilham verici mekanlar, ortamlar yaratma tasarımcıların &ouml;nceliği oluyor. &Ccedil;alışma ortamında sağlanan &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerin, mekansal değerlerin, sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel ilişkileri g&uuml;&ccedil;lendirerek, &ccedil;alışanların yaptıkları işi benimsemeleri ve sahiplenmeleri, işleri ile b&uuml;t&uuml;nleşmeleri en &ouml;nemli tasarım kriterleri arasında yer almakta.</p> <p>Bu prensiplerle yola &ccedil;ıkılarak, &ldquo;The HUB&rdquo; paylaşımlı ofis i&ccedil;in, BT Mimarlık tarafından hazırlanan i&ccedil; mekan tasarımında, &ccedil;alışanların rahatlığı ve yaratıcılığı &ouml;n planda tutulmuştur. Şirketin y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; sosyal sorumluluk projeleri, ve toplumsal konulara duyarlılığı ile tutarlı bir şekilde başlayan ve ilerleyen tasarım s&uuml;recinde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik, ulaşılalabilirlik, takım &ccedil;alışması, birliktelik &ouml;n planda oldu. Yapının bodrum katlarında yer alan, spor merkezi, PlayStation/oyun alanı, kafe, dinlenme alanı, katlara yayılmış mutfak istasyonları gibi sosyal ve rahatlatıcı alanların oranı toplam &ccedil;alışma alanlarına neredeyse eşit. Geleneksel ofis yapılarındaki hiyerarşik d&uuml;zenin olmadığı, &ldquo;makam odası&rdquo; kavramını tamamen alt&uuml;st eden yapılaşmada, şirket sahipleri i&ccedil;in bile &ouml;zel kişisel odalar veya masalar ayrılmaksızın, t&uuml;m &ccedil;alışanların a&ccedil;ık ofisleri kullanabileceği, ağırlıklı olarak da farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde toplantı odaları tasarlandı.</p> Fri, 19 Mar 2021 11:31:29 +03 Teknopark İstanbul Kuzey Araç Giriş Kapısı ve Batı Yaya Giriş Kapısı http://www.arkiv.com.tr/proje/teknopark-istanbul-kuzey-arac-giris-kapisi-ve-bati-yaya-giris-kapisi/11698 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/teknopark-istanbul-kuzey-arac-giris-kapisi-ve-bati-yaya-giris-kapisi/teknopark_kapilar (1).jpg.jpeg" width="872" /><br/>Tasarım Ekibi : Nurbin Paker,Hüseyin Kahvecioğlu<br><br><br>Nurbin Paker ve Hüseyin Kahvecioğlu, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Teknopark İstanbul Yerleşkesinin, kullanım ama&ccedil;larına bağlı olarak &ccedil;ok farklı boyutlarda ve farklı donanımlar gerektiren kapıları i&ccedil;in geliştirilen tasarımlar; bu farklılıklarıyla birlikte aynı kurumsal yapıyı temsil etme gibi ortak bir role sahiptirler.</p> <p>Beyaz br&uuml;t betonun arkitektonik g&uuml;c&uuml; her &uuml;&ccedil; kapı i&ccedil;in ortak bir mimari dil kurmanın aracı olurken, aynı zamanda sağlam, kararlı ve kalıcı niteliğiyle, klasikleşmiş olmasının yanında yenilik&ccedil;i ve ileriye d&ouml;n&uuml;k olanı tekrar &uuml;retebilme potansiyeliyle, kurumsal kimliğin temsili i&ccedil;in de anlamsal bağlar kurmaya imkan tanır.&nbsp;</p> <p>Kapıların ana g&ouml;vdeleri -&ccedil;atı y&uuml;zeylerine uygulanan s&uuml;rme su yalıtım haricinde- hi&ccedil;bir ilave kaplama ve katman i&ccedil;ermeksizin yerinde d&ouml;kme br&uuml;t beyaz betondan inşa edilmiş monolitik yapılardır. Kalıptan &ccedil;ıktığı hali ile kullanıma hazırdır.</p> <p>Kuzey kapıda yer alan kapalı g&uuml;venlik &ndash; kontrol mekanı, malzemesi ve rengi ile kontrast oluşturularak, monolitik ana &ouml;rt&uuml;den ayrıştırılmıştır. Bu farklı sistem aynı zamanda i&ccedil; mekan i&ccedil;in gereken ortam koşullarını da sağlamaktadır. Yaya ve ara&ccedil; girişlerine y&ouml;nelik olan bu kapı yaklaşık 30 metre boyunda, 12 metre eninde bir &ouml;rt&uuml;d&uuml;r. Yatayda ve d&uuml;şeyde birbirlerine g&ouml;re a&ccedil;ılı y&uuml;zeylerden oluşan bi&ccedil;imleniş, geniş a&ccedil;ıklıktan kaynaklı b&uuml;y&uuml;k konstr&uuml;ktif boyutlara karşın, algılanan ayrıtların olabildiğince narin olmasına imkan vermektedir.</p> <p>Sadece yayalara hizmet verdiği i&ccedil;in Kuzey Kapıya g&ouml;re olduk&ccedil;a k&uuml;&ccedil;&uuml;k olan Batı Yaya Kapısında ise aynı yaklaşım ve bi&ccedil;im dili farklı &ouml;l&ccedil;ekte s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmektedir.</p> Fri, 19 Mar 2021 10:41:46 +03 Zeytin Burnu Fabrika-i Hümayun Fişek Fabrikası Restorasyon Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/zeytin-burnu-fabrika-i-humayun-fisek-fabrikasi-restorasyon-projesi/11696 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/zeytin-burnu-fabrika-i-humayun-fisek-fabrikasi-restorasyon-projesi/fisek_fabrikasi (50).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Hasan Kıvırcık,Nilgün Kıvırcık<br>Mimarlık Ofisi : MTM (Mimari Tasarım ve Uygulama Merkezi) Mimarlık<br><br>MTM (Mimari Tasarım ve Uygulama Merkezi) Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>İstanbul İli, Zeytinburnu İl&ccedil;esi, Zeytinburnu Merkez Semti, Demirhane Caddesi ile Kennedy Caddesi arasında yer alan ve 85/1 pafta, 774 ada, 69 parselde bulunan, 1. Ordu Ağır Bakım Tamir Fabrikası (Zeytinburnu Fabrika-i H&uuml;m&acirc;y&ucirc;nu) olarak anılan yapı topluluğu i&ccedil;inde yer alan ve varlığını g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;ş Fişekhane (Uzun Bina), Hamam, D&ouml;k&uuml;mhane (Orta Bina), Komutanlık binalarının restorasyon proje ve uygulama hizmetlerinin t&uuml;m&uuml;n&uuml; &ouml;zetlemektedir.</p> <p>İşin sahibi &Ouml;ZAK GYO, bu alanın tahsisini aldıktan sonra tescilli binaları korumak ve geriye kalan yerler i&ccedil;in de konut blokları yapmak i&ccedil;in TOKİ ve Emlak GYO ile anlaşmıştı. Bizim ofisimiz, tarihi binaların r&ouml;l&ouml;ve, restit&uuml;syon ve restorasyon projeleri ile bunların yapım s&uuml;recindeki her t&uuml;rl&uuml; detay &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; ve işin kontrol hizmetini &uuml;stlenen iş s&ouml;zleşmesi ile bağıtlanmıştır.</p> <p>İşveren bizim işe başladığımız noktaya kadar, bu alanda neler yapmak istediği ile bir&ccedil;oğu yurtdışı mimarlık grubu olmak &uuml;zere konsept projeler yaptırmıştır. Alan teslim alındıktan sonra ilk r&ouml;l&ouml;ve ve restit&uuml;syonlar da &ccedil;izdirilmiştir.</p> <p>Proje 1843&rsquo;lerden itibaren yapılan Osmanlı D&ouml;nemi Fabrika-i H&uuml;m&acirc;y&ucirc;n yapılarında tarihin b&uuml;t&uuml;n izlerini korumak şartıyla &ccedil;ağdaş anlamda yeni fonksiyonlar kazandırılarak yapılmış aynı zamanda bir d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m &ccedil;alışmasıdır.</p> <h3>Projelendirme S&uuml;reci</h3> <p>İşin &ouml;rg&uuml;tlenmesinde &Ouml;ZAK GYO b&uuml;nyesinde projenin şefi restorat&ouml;r mimar Burcu Durmaz y&ouml;netiminde haftalık toplantılarla s&uuml;reci y&ouml;netmiştir. Burcu Durmaz ve şantiyesindeki yardımcı departman teknik arkadaşlar, şantiye şefi olmak &uuml;zere proje kararlarının sahaya uygulamalarını yaptırırken, altyapı, mekanik, elektrik&hellip; gibi projecilerin de bu toplantılar ile &ldquo;sorunların belirlemesine ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerilerine&rdquo; dahil edilmesini sağlamaktaydılar.</p> <p>Kolektif aklın ortaya &ccedil;ıkması proje hazırlık ve detay işlerinde &ouml;ne alınan bir y&ouml;ntem oldu. Bu konuda başta değerli hocalarımız Prof. Dr. Can Binan ve Prof. Dr. Ferudun &Ccedil;ılı, bilgi ve tecr&uuml;beleriyle s&uuml;rekli katkı verdiler.&nbsp; Mimari sorumluluğu &uuml;zerine alan grubumuzun uygulamaya (sahaya) &ccedil;ıkacak proje eklerini yollayabilmesi haftalık toplantılarda ve saha gezilerinde toplanan bilgilerin tekrar tekrar g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi, bunun mimari projeye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ve onun da kendi bu i&ccedil; kurulumuzda ele alınıp &ldquo;tamam&rdquo; denmesinden sonra m&uuml;mk&uuml;n olmuştur.</p> <p>Yine projelendirme ve uygulama işlerinin bir s&uuml;re&ccedil; olarak işlediğini, işlerin sadece &ldquo;bitirilmek&rdquo; i&ccedil;in değil olması gerekenleri bulmak, d&uuml;ş&uuml;nmek, araştırmak ve en uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri oluşturmak gibi bir y&ouml;ntemle ele alındığını belirtmek gerekiyor.</p> <p>Koruma Kurullarıyla yapılan &ccedil;alışmada, bizim b&uuml;t&uuml;n tarihi yapılarda raspa sonrası r&ouml;l&ouml;ve ve bulunan bir &ccedil;ok belge ve yapının ge&ccedil;mişini sıvaların &ccedil;ıkmasıyla g&ouml;steren hikayesinin ortaya &ccedil;ıkışıyla esas işimiz başlamıştır. Eklenti ve muhdeslerden arınmış bir yapılar grubu ile hakiki r&ouml;l&ouml;veleri, ardından restit&uuml;syonları ve fonksiyonları da hesaba katan restorasyon projeleri hazırlanmıştır.</p> <h3>Zeytinburnu Fabrika-i H&uuml;mayunu</h3> <p>19. y&uuml;zyılda &ouml;zellikle de II. Abd&uuml;lhamid d&ouml;neminde Zeytinburnu ve &ccedil;evresinde d&ouml;nemin teknolojik gelişmeleri ile paralel yapılaşmalar meydana gelmiştir. Bu d&ouml;nemde Osmanlı devletinin Avrupa &uuml;lkelerinde ortaya &ccedil;ıkan gelişmeleri yakalama gayretiyle bir sanayi hamlesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş ve sur dışında Zeytinburnu b&ouml;lgesi se&ccedil;ilmiştir. Zeytinburnu Fabrika-i H&uuml;mayununun b&ouml;lgede kurulmasıyla semtin gelişmesi hızlanmış ve n&uuml;fusu hızla artmış ve 19. y&uuml;zyılda Osmanlı Devleti&rsquo;nde sanayileşmenin en yoğun yaşandığı yer olmuştur. Taşıma olanakları a&ccedil;ısından yeterli ulaşım alanına sahip kentte &ouml;zellikle 1850&rsquo;lerden sonra bir&ccedil;ok fabrika kurulduğu bilinmektedir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Osmanlı Devleti''''''''''''''''nde bu d&ouml;nemde devlet fabrikaları kurma &ccedil;abalarının en &ouml;nemli ekonomik amacı askeri ihtiya&ccedil;ların yurt i&ccedil;i &uuml;retimle karşılanmasıdır. Devletin &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde ger&ccedil;ekleştirilen fabrika &uuml;retimi giderek modernleşen ordunun gereksinimini karşılamaya y&ouml;neliktir.</p> <p>Zeytinburnu Fabrika-i H&uuml;mayun adı verilen demir fabrikası tesisleri, Ohannes Dadyan tarafından 1843 yılında kurulmaya başlanmıştır. Fabrikanın tesis ve montajı ise, İngiliz m&uuml;hendis William Frin tarafından yapılmıştır. &nbsp;Yeni kurulan bu fabrikanın makinaları, Avrupa&rsquo;dan getirtilmiş, yardımcı bir&ccedil;ok malzeme de ondan &uuml;&ccedil; yıl &ouml;nce Baruthane&rsquo;de kurulmuş olan d&ouml;k&uuml;mhanede yapılmıştır. Zeytinburnu kompleksi i&ccedil;inde rokethane, baruthane, fişekhane, g&uuml;llehane, &ccedil;elikhane, haddehane, bakırhane, demirhane ve eğehane yer almaktadır. &nbsp;</p> <p>19. y&uuml;zyılın ikinci yarısında tamamen bir silah ve m&uuml;himmat fabrikasına d&ouml;n&uuml;şen fabrika &ldquo;Zeytinburnu Silah Fabrikası&rdquo; olarak anılmaya başlanmış ve Tophane-i Amire i&ccedil;in imalat yapılmıştır. Fabrika 1900 yılında doğrudan orduya bağlı bir m&uuml;himmat fabrikasına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Fabrikanın &uuml;retimi, k&ouml;t&uuml; işletilmesi, Avrupa ile rekabet ve devletin siyasi sorunları gibi sebeplerden dolayı gerilemiş ve fabrika I. D&uuml;nya Savaşı ve m&uuml;tareke d&ouml;neminde kapatılmıştır.</p> <p>Fevzi &Ccedil;akmak tarafından 1936 yılında yeniden faaliyete ge&ccedil;irilmişse de fabrika teknolojik a&ccedil;ıdan zamanı yakalayamadığından 1948 yılında &ldquo;Ordu Donatım&rdquo; sınıfına devredilmiş olup 2015&rsquo;li yıllara kadar &ldquo;I. Ordu Bakım Merkezi Komutanlığı&rdquo; i&ccedil;inde Zırhlı Birlikler Tank Tamir Merkezi olmuştur.</p> <h3>Tarihi Binalar Restorasyon Projesi</h3> <p>1. Ordu Komutanlığı''''nın alanı 2015''''te terk etmesinden sonra, Tank Birliği ve Tamirhanesi olarak kullanılan binalar, ayrıntılı bir r&ouml;leve ile tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra hazırlanan konsept projelerle yapının kullanım devamlılığını sağlayacak fonksiyonlar tartışılmıştır. &Ccedil;ok &ouml;nemli bir ge&ccedil;miş kaynakları tarama d&ouml;nemi ge&ccedil;irilmiş, yapıların &ouml;zg&uuml;n durumlarına ait her t&uuml;rl&uuml; belge derlenmiştir.</p> <p>R&ouml;l&ouml;ve ve restit&uuml;syon projelerinin Kurul onayından sonra yine Koruma Kurulun da talebiyle, b&uuml;t&uuml;n yapılarda sıvalar s&ouml;k&uuml;l&uuml;p, raspa sonrası r&ouml;l&ouml;ve projesi ile yapının ge&ccedil;mişi, d&ouml;nemleri, g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; ekler ve muhdesler ortaya &ccedil;ıkarılmıştır. Dolayısıyla yapıdan gelen yeni bilgilerle ve uzman hocaların danışmanlığı eşliğinde hepsi dikkate alınarak &ldquo;Raspa sonrası R&ouml;leve&rdquo; ve &ldquo;Nihai Koruma Projesi&rdquo; meydana getirilmiştir. &nbsp;Proje hazırlanış s&uuml;reci sahada fikirlerin tartışılması, uzman bilgilerinin alınması, &ouml;nerilerin yeniden değerlendirilmesiyle adım adım oluşturulmuştur.</p> <p>Sahada kurulan geniş bir ahşap at&ouml;lyesi, ahşap danışmanları eşliğinde; &ouml;zg&uuml;n ahşap makas ve kirişlerin sağlamlaştırılması, tekniğine uygun olarak onarılması işlerini ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Mek&acirc;nların a&ccedil;ıklıklarını ge&ccedil;mek i&ccedil;in durumuna g&ouml;re onlarca tip ahşap makas kullanılmıştır. Bunlar &ccedil;ıkarılmış ve tamirleri-tedavileri yapılarak yerine konmuştur. Bilhassa Orta Binada &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k a&ccedil;ıklıkları ge&ccedil;en asma-germe sistem makaslar yerinde restore edilmişlerdir.</p> <p>Yine b&uuml;t&uuml;n k&acirc;rgir duvarlar, almaşık duvar, kesme taş duvar, tuğla duvar, &ouml;zg&uuml;n taş kemer, tuğla kemer restorasyonları i&ccedil;in; kullanılan taş, tuğla ve har&ccedil; malzeme evsafı titizlikle kontrol edilip ve hep bir mokap yapılarak, yapım s&uuml;reci ilerletilmiştir.</p> <h3>Restorasyon Projesi ve Uygulama Sorumluluğu</h3> <p>&Ccedil;ok geniş bir alanda ve bir&ccedil;ok yapının kendi d&ouml;nemleri i&ccedil;inde değerlendirildiği proje &ccedil;alışmalarında, proje hazırlanıp bitirilen bir iş olarak değil, hem &ouml;rneğin sıva s&ouml;k&uuml;m&uuml; ve raspa sonrasında yapının duvarlarındaki kemerleri, a&ccedil;ıklıkları, taş d&uuml;zenini değerlendirdiğimiz ve buna g&ouml;re proje &uuml;zerinde d&uuml;zenlemeler yaptığımız bir s&uuml;re&ccedil; olarak gelişmiştir. Aynı şekilde y&ouml;netmelikler gereği yapılan g&uuml;&ccedil;lendirmeler ve diğer inşaat işleri hep bir prova olarak model &uuml;zerinden k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir yerde yaptırılıp, &uuml;retilen işin &uuml;zerinden uzmanlar eşliğinde yapılan tartışmalar sonucunda raporlanıp &ldquo;uygulama i&ccedil;in sahaya&rdquo; g&ouml;nderilen projelere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. M&uuml;ellifliğimiz; &uuml;&ccedil; yıla yakın bir s&uuml;re saha kontrolleri ve d&ouml;n&uuml;şleriyle s&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>FİŞEKHANE (UZUN BİNA) Bir u&ccedil;tan bir uca yaklaşık 280 metre uzunluğunda, tarihsel d&ouml;nemde 3 aşamada (1.,2.,3.D&ouml;nem) meydana getirilen bu yapının bir kısmı loft olarak değerlendirilmiş, ge&ccedil;iş aksına yakın bir b&ouml;lgesi &ldquo;Pazar-&Ccedil;arşı&rdquo; olarak gelenekselin g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze yansıması şeklinde işlevlendirilmiş, bir kısmı da ofis b&ouml;l&uuml;m&uuml; olarak değerlendirilmiştir.</p> <p>HAMAM, deniz tarafında kalan Uzun Binanın en u&ccedil; kısmında, b&uuml;t&uuml;n &ouml;zellikleri ile restore edilerek sanat ve sergi işlevlerine ayrılmıştır.</p> <p>D&Ouml;K&Uuml;MHANE-TOP FABRİKASI (ORTA BİNA) K&uuml;lt&uuml;r Merkezi olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Ccedil;ok y&uuml;ksek tavanlı, b&uuml;y&uuml;k a&ccedil;ıklıklı (Zırhlı Birlikler kullanımındayken i&ccedil;inde tankların dolaştığı&hellip;) mek&acirc;nlar b&uuml;t&uuml;n&uuml; olan Orta Bina, &uuml;&ccedil; tarihsel d&ouml;nemde yapılmıştır. Bu yapılar b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde, B&uuml;y&uuml;k Salon diye ayrılan b&ouml;l&uuml;m sahne ve sahne arkası kulisleriyle &ccedil;oklu toplantılara, Fuaye ve Restoranlar b&ouml;l&uuml;m&uuml; b&uuml;y&uuml;k buluşmalara ev sahipliği yapacak şekilde planlanmıştır. Taş Meydan binanın kamusal a&ccedil;ık alanıdır. Taş meydan altında ise 6 adet sinema salonu bulunmaktadır.&nbsp; Orta Binada yol tarafından cephe veren sırada yine &ouml;nemli mağazalara ev sahipliği yapacak ticari b&ouml;l&uuml;mlemeler ger&ccedil;ekleştirilmiştir.</p> <p>KOMUTANLIK BİNASI, bir sosyal merkez gibi işlevlendirilmiştir. Bir kısmında y&uuml;zme havuzu ve SPA, ortada sera b&ouml;lgesi kamusal alan ve diğer kolunda &ccedil;ocuk kul&uuml;b&uuml; yer almıştır.</p> <p>Projeler 2020 yılı sonuna doğru tamamlanmıştır.</p> Wed, 17 Mar 2021 17:52:03 +03 Yonca Akova Göz Kliniği http://www.arkiv.com.tr/proje/yonca-akova-goz-klinigi/11695 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/yonca-akova-goz-klinigi/akovagözkliniği (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Belgin Koz,Simla Yüzgeç<br>Mimarlık Ofisi : Belgin Koz Mimarlık<br><br>Belgin Koz Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>G&ouml;z Hastalıkları uzmanı i&ccedil;in yapılan klinik projesi Ankara Maidan İş Merkezi&rsquo;nde yer almaktadır.</p> <p>Başlangı&ccedil;ta 95 metrekare tek alandan oluşan daire, işverenin ihtiya&ccedil; programına uygun; iki doktor ofisi, &uuml;&ccedil; muayenehane odası, kabul bankosunun olduğu bekleme salonu, mutfak nişi ve engelli tuvaleti yer alacak şekilde planlandı.</p> <p>8 ayrı birim yan yana gelirken sirk&uuml;lasyondaki akıcılık, bekleme alanı etrafındaki t&uuml;m mekanların birbirine a&ccedil;ıklığı, total mekan etkisini korusun istendi. B&uuml;t&uuml;n bu şeffaflığa rağmen hasta &ouml;zeli de korunabildi.</p> <p>Proje hayata ge&ccedil;tiğinde, mekanı yaşayanlara; işverenin mesleğindeki profesyonel kişiliği mekanı ile de yansıtması, g&uuml;ven veren ve steril bir ortamda hizmet alacağı algısının oluşması hedeflendi.</p> Wed, 17 Mar 2021 17:46:48 +03 Yeşil Beton http://www.arkiv.com.tr/proje/yesil-beton/11694 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/yesil-beton/yesilbeton (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Aktan Acar,Yıldırım Yazganarıkan<br><br><br>Geçirimli beton halkalardan oluşan bir biyo-çeşitlilik kulesi olan proje Aktan Acar ve Yıldırım Yazganarıkan tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>Beton, d&uuml;nyada sudan sonra en &ccedil;ok t&uuml;ketilen maddedir. K&uuml;resel olarak, her 30 saniyede bir futbol stadyumunu dolduracak kadar beton kullanılmakta. 30 yıl i&ccedil;inde d&uuml;nya n&uuml;fusunun %68&rsquo;i betonun &ccedil;ok kullanıldığı &ccedil;ok fazla beton atığın ortaya &ccedil;ıkacağı &ldquo;s&uuml;per kentler&rdquo;de yaşıyor olacak.</p> <p>D&uuml;nya &uuml;zerinde &uuml;retilen atığın en az %30&rsquo;unun inşaat ve yıkım atığı olduğu &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Avrupa Birliği&rsquo;nin (AB) 2016 yılı i&ccedil;in inşaat ve yıkım atığı miktarı yaklaşık 374 milyon ton. Bu AB&rsquo;de &uuml;retilen atıklar i&ccedil;inde ağırlık olarak en fazla olan atık t&uuml;r&uuml;. 2018 yılında &Ccedil;in Halk Cumhuriyeti&rsquo;nde 2.36 milyar ton, Amerika Birleşik Devletleri&rsquo;nde 600 milyon ton inşaat ve yıkım atığı &uuml;retimi olduğu tahmin ediliyor. T&uuml;rkiye&rsquo;nin yıllık inşaat ve yıkıntı atığı ortalaması ise 4 milyon ton.</p> <p>Beton yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n baskın t&uuml;r&uuml; haline geldi.</p> <p>Yapılı &ccedil;evre ve &ouml;zellikle beton ile canlı &ccedil;eşitliliği arasındaki ilişkiyi, iklim değişikliği, ekosistem etkileşim ve hizmetleri bağlamında &ldquo;yerk&uuml;re&rdquo; lehine d&uuml;zenleyecek bir perspektif ka&ccedil;ınılmaz.</p> <p>Kentleri b&uuml;t&uuml;n t&uuml;rler i&ccedil;in daha yaşanabilir hale getirmek; canlı &ccedil;eşitliliğini destekleyerek iklim değişikliği karşısında daha esnek, sağlıklı ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kentsel yaşam alanları oluşturabilmek; betonu yenilik&ccedil;i bi&ccedil;imlerde ele almak; kentin t&uuml;m sakinleri i&ccedil;in bir &ouml;ğrenme ortamı ve yaşantı fırsatı yaratmak i&ccedil;in YEŞİL BETON projesini tasarladık. Yeşil Beton, ge&ccedil;irimli beton halkalardan oluşan bir biyo-&ccedil;eşitlilik kulesi.</p> <p>Yeşil Beton projesi, &Ccedil;imento End&uuml;strisi İşverenleri Sendikası (&Ccedil;EİS) tarafından 2019 yılında d&uuml;zenlenen Yapı Tasarım Yarışması profesyonel kategorisinde 3.l&uuml;k &ouml;d&uuml;l&uuml;ne layık g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. 2020 yılında &Ccedil;EİS&rsquo;in daveti ile Yeşil Beton projesini yeniden ele aldık ve 80 cm &ccedil;apında 3 metre y&uuml;ksekliğinde bir versiyonunu geliştirdik.</p> <p>Ge&ccedil;irimli Beton ağırlıklı olarak zeminde, yağmur ve kar suyunu toprağa iletmek, sel ve taşkın riskine karşı bir &ouml;nlem, &ccedil;evre dostu bir alternatif olarak kullanılıyor. İstinat duvarı olarak da &ouml;rnekleri mevcut.</p> <p>D&uuml;şeyde bir yapı elemanı &ndash; bi&ccedil;imi olarak kullanımı ise bulunmamakta. İ&ccedil;inde agrega, &ccedil;imento ve su var. İnce malzeme kullanılmadığı i&ccedil;in boşluklu yapıda. %15-35 boşluklu yapısı ile geleneksel betona g&ouml;re %30 daha hafif. Boşluklu yapısı hava ve su ge&ccedil;irimi sağlamakta. Rengi, tanecikli yapısı sayesinde ışığı dağınık yansıtıyor. İ&ccedil;inden ge&ccedil;en havayı serinletiyor. Kentsel ısı adası etkisini azaltıyor. Boşlukları &ccedil;evresel sesleri yutarak g&uuml;r&uuml;lt&uuml; kontrol&uuml;ne yardımcı oluyor.</p> <p>Kule, etrafındaki canlı &ccedil;eşitliliği i&ccedil;in bir &ccedil;ekim alanı oluşturacak. Gelişecek bitkisel yaşam ve mevcut boşluklar farklı canlı t&uuml;rleri, &ouml;zellikle tozlaştırıcı t&uuml;rler (arılar ve diğer b&ouml;cek t&uuml;rleri), kuşlar, hatta yarasalar bir cazibe yaratacak. Ge&ccedil;irimli betonun boşluklu yapısı sayesinde, birimler havada taşınan tohum ve sporlara da ev sahipliği yapacak. Bitki k&ouml;kleri ve dalları zamanla boşlukları dolduracak, ge&ccedil;irimli beton birimler arasında ge&ccedil;iş sağlayarak bir donatı işlevi g&ouml;recek.</p> <p>Oluşturacağı etki &ccedil;emberi giderek genişleyecek, kentin dokusunu, havasını, kokusunu değiştirecek.</p> Wed, 17 Mar 2021 17:35:36 +03 Yalova Termal Tesis http://www.arkiv.com.tr/proje/yalova-termal-tesis/11693 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/yalova-termal-tesis/yalova_tt (1).jpg.jpeg" width="750" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayhan Öçkaç,Aylin Avan,Berrin Büyükşahin,Buket Altıntaş,Ediz Akyalçın,Erdal Canbaz,İnci Bora,Melis Duman,Nihan Gül,Öykü Höbek Doğan,Pelin Karagözlü,Sedat Özdemir,Selda Süzgün,Selim Aygün,Soner Bilgin,Tuğba Özaşır,Vladimir Kalmik,Zsofia Török<br>Mimarlık Ofisi : PDG Mimarlar<br><br>PDG Mimarlar, projeyi anlatıyor:<br><br><p class="font8">Yalova&rsquo;nın Derelik&ouml;y, Armutlu b&ouml;lgesinde konumlanan Benim Kentim Yalova konutlarının kesişim noktasına yerleşmektedir. Yerleştiği hareketli topografya i&ccedil;inde kotlara g&ouml;m&uuml;len proje bulunduğu zeminle bağ kurmaktadır.</p> <p>B&ouml;lgenin bir diğer doğal g&uuml;zelliği olan termal su kaynakları ile kullanıcının buluşturulmasını hedefleyen sosyal tesis birimleri, farklı kotlara oturtularak arazi i&ccedil;erisine g&ouml;m&uuml;lm&uuml;ş ve olabildiğince arazi doğal yapısı i&ccedil;inde gizlenmiştir. Birimlerin araziyle bir araya gelişindeki bu yaklaşım ve birimler i&ccedil;erisinde tasarlanan yeşil i&ccedil; avlular, termal ve soğuk su havuzlarıyla, tesisler; su ve yeşil birlikteliği ile &ccedil;evrelenmiştir. Sosyal tesisler tasarlanırken ge&ccedil;mişteki hamam tipolojileri irdelenerek, termal havuz alanında b&uuml;t&uuml;n bir alana yayılan su k&uuml;tlesi i&ccedil;erisinde k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;zel odacıkların oluşturulması ve havuz alanında g&uuml;n ışığı kullanımı tasarımda b&uuml;t&uuml;nleştirilmiştir. Mek&acirc;n i&ccedil;erisindeki kurgunun farklı kullanıcı reflekslerine cevap vermesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;rken, i&ccedil;erde-dışarda olma durumu sorgulanmış ve termal su ile tatlı su arasında g&ouml;rsel bir ilişki kurulmuştur.</p> Wed, 17 Mar 2021 17:00:05 +03 Villa de Piar Doğa Evleri http://www.arkiv.com.tr/proje/villa-de-piar-doga-evleri/11692 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/villa-de-piar-doga-evleri/villadepiar (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Ünal Çaku,Ali Akın<br>Mimarlık Ofisi : Çaku Mimarlık<br><br>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Şehirde modernleşmeyle birlikte kopma noktasına gelen doğayla entegrasyon kavramı yeniden kurgulanmaya &ccedil;alışılmış, hobi bah&ccedil;esi fikri ve korunumlu bir yaşam alanı yaratma kurgusu ile yola &ccedil;ıkılarak tasarlanan proje, 42 yapıdan oluşan minimal bir villa sitesinde yer alıyor.</p> <p>Sıralanarak devam eden yapılara ait bah&ccedil;eler birbirine d&ouml;n&uuml;k ve sokak algısını arttırıcı niteliğe sahip.</p> <p>Yapıda, gerekli mekanlar m&uuml;mk&uuml;n olan en az alanda kuzey-g&uuml;ney y&ouml;nl&uuml; bir kabuk tasarımıyla kurgulanıyor. Metal antrasit kabuk minimal seviyede sade &ccedil;izgilere sahip. Bu modern kabuk, komşu ile mahremiyeti sağlamak i&ccedil;in sağır bir davranış sergilerken, dar cepheler buna zıt olarak tamamen saydam davranıp yapının amacını belirler: doğaya katılmak&hellip;</p> <p>Yeşille ilişki, g&uuml;neyde bah&ccedil;edeki peyzaj alanı ve arka ile yan bah&ccedil;ede yer alan meyve-sebze dikim alanıyla pekiştirilir. G&uuml;neydeki bah&ccedil;eye a&ccedil;ılan geniş pencereler sayesinde yapı, etrafını saran peyzajdan olabildiğince faydalanıyor.<br /> Zemin katta geniş pencerelerle şeffaflaşan iki kat y&uuml;ksekliğe sahip salon ve a&ccedil;ık mutfak bir b&uuml;t&uuml;n olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;p bu şeffaflık i&ccedil; mekanda da devam ettiriliyor.</p> <p>Salonun yeterince &ouml;zg&uuml;r bir boşluğa sahip olması i&ccedil;in 6,20 metre &ouml;l&ccedil;&uuml;ye sahip tek bir aks yaratıldı. Bununla birlikte zemin katta bir yatak odası ve lavabo yer alırken &uuml;st katta fonksiyonel L plana sahip bir yatak odası daha bulunuyor.</p> Wed, 17 Mar 2021 16:38:03 +03 Vatan Caddesi Protokol Tribünü http://www.arkiv.com.tr/proje/vatan-caddesi-protokol-tribunu/11691 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/vatan-caddesi-protokol-tribunu/vatan_cad_protokol (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Sacit Arda Karaatlı,Lebriz Atan Karaatlı<br>Mimarlık Ofisi : Kâat Mimarlık<br><br>Vatan Caddesi’nde, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi önünde yer alan yapı KAAT Mimarlık tarafından tasarlandı. <br><br><p class="BasicParagraph">Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p class="BasicParagraph">Cumhuriyet&rsquo;in ilanının 97. yıl d&ouml;n&uuml;m&uuml;nde d&uuml;zenlenecek olan t&ouml;ren i&ccedil;in tasarlanan protokol trib&uuml;n&uuml;, dinamik ve dalgalanan yapısı ile kutsal T&uuml;rk Bayrağı&rsquo;nı anımsatır.</p> <p class="BasicParagraph">Tasarımın en &ouml;nemli girdisi ritim duygusudur. Bu duygu Vatan Caddesi boyunca yer alan eş aralıklı ağa&ccedil; dizileri ve eş aralıklı trafik ve aydınlatma direkleri ile oluşmaya başlar. Ritim duygusunu ortaya &ccedil;ıkaran bir diğer &ouml;zellik de Cumhuriyet Bayramı&rsquo;nda yapılan t&ouml;renlerde yer alan askeri ge&ccedil;itlerin disiplinli ve eşzamanlı hareketleri ile oluşan ritim duygusudur. Bu bağlamda protokol &ouml;rt&uuml;s&uuml; tasarımı hem yerin hem de konunun ortak paydasını oluşturan ritim duygusu ile oluşmaktadır.</p> <p class="BasicParagraph">Str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n &ccedil;ok kısa zamanda &uuml;retilmesi gerekliliği, istenildiğinde s&ouml;k&uuml;l&uuml;p bir sene sonra tekrar kurulabilmesi ve alanın tarihi yarımadada yer almasından dolayı kazı ve temel yapılması istenmemesi, bu tasarımı ortaya &ccedil;ıkaran diğer girdilerdir.</p> <p class="BasicParagraph">Tek bir taşıyıcı profilin, son derece mod&uuml;ler bir kurguda tekrarlı bir şekilde ve 1 derece d&ouml;nmesiyle dinamik ve &ccedil;ağdaş bir fig&uuml;r elde edilirken, bu y&ouml;ntem sayesinde hızlı imal edilebilen, hızlı montaj yapılabilen bir yapım y&ouml;ntemi oluşturulmuştur.</p> Wed, 17 Mar 2021 16:19:16 +03 Vadistanbul Camii http://www.arkiv.com.tr/proje/vadistanbul-camii/11690 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/vadistanbul-camii/vadiistanbulc_taha (1).JPG.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Talha Haksever,Beyza Yazıcı,Durukan Devrim<br>Mimarlık Ofisi : Taha Mimarlık<br><br>Taha Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>B&uuml;t&uuml;n camiler Allah&rsquo;ın evidir. M&uuml;sl&uuml;manların bir araya gelme mekanlarıdır. Yalnızca namaz kılınan mekanlar değil, M&uuml;sl&uuml;manların bir arada b&uuml;t&uuml;n sosyal durumları paylaştıkları mekanlardır. Sosyalleşme mekanlarıdır. Camiler bulundukları şehre, bulundukları b&ouml;lgeye ruhunu veren makamlardır. Bulundukları b&ouml;lgenin sembol ve merkezi yapılarıdır. Bunun i&ccedil;in tarih boyunca şehirlerin merkezinde yer almışlar, şehirler camilerin etrafında inşa edilmişlerdir.</p> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde şehir yaşamının getirdiği stres ve karmaşa insan yaşamının en &ouml;nemli sorunlarındandır. Camiler bu bağlamda da itikaf mekanlarıdır. Merkezde olan ve kentin ruhunu oluşturan, sosyalleşmeyi ve diğer insanlar ile olan b&uuml;t&uuml;n ilişkilerin d&uuml;zenlenmesini sağlayan, buluşma mekanı olan camiler aynı zamanda itikaf mekanlarıdır.&nbsp; Camilerde sadece namaz kılınarak değil, vakit ge&ccedil;irerek, d&uuml;ş&uuml;nerek de sevap kazanabileceğine dair hadis bulunmaktadır.</p> <p>Camiler sadece namaz kılma yeri olarak değil g&uuml;n&uuml;n her saati buluşma mekanlarıdır. Bu bağlamda sadece namaz kılınacak yerler olarak değil, gerektiğinde konferans salonu, k&uuml;t&uuml;phane veya kıraathane olarak işlevini s&uuml;rd&uuml;rmesi gereken mekanlardır.</p> <p>Vadistanbul Camii bu felsefe ile tasarlanmıştır. Cami, İstanbul&rsquo;da yeni planlanan, parkları, yolları, peyzajı, yapıları ile &ccedil;ağcıl mimari ve şehircilik tasarımlarının uygulandığı bir b&ouml;lgededir. Doğu y&ouml;n&uuml;nde bir park alanı ve Vadistanbul Alışveriş Merkezi diğer y&ouml;nlerde ise konutlar bulunmaktadır. Cendere Deresi tarafında bir meydan oluşturulmuş ve ana girişini buradan almıştır.&nbsp; Tasarım felsefesinde bahsedildiği gibi burada oluşturulan meydan ile Cendere Deresinin yeni d&uuml;zenlenen peyzaj alanı ile b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Vadistanbul Camii mimari formunun arayışında Arap&ccedil;a Allah lafzından yola &ccedil;ıkılmış ve mimari tasarıma y&ouml;n vermiştir. İ&ccedil; mekanda ışığın kullanımına &ouml;zel bir &ouml;nem verilmiştir. Ruhani dinginliği cami mimarisinde sağlamanın en ideal y&ouml;ntemi, mekan oranları ile birlikte ışığın bu mekana olan etkisidir. Bu bağlamda Allah lafzının harf araları cam y&uuml;zeylerden oluşturulmuş ve yine yan cepheler de cam y&uuml;zeylerden oluşturulmuş ve kontroll&uuml; ışık mekan i&ccedil;erisine alınmıştır.&nbsp; Kubbede oluşturulan cam y&uuml;zeyler de i&ccedil; mekan i&ccedil;in ayrı bir katkı sağlamış ve yine ışığın etkin kullanılmasına etki etmiştir.</p> <p>Kubbe ve minare camilerin sembol&uuml; haline gelmiştir. Mimaride bu iki &ouml;ğenin kullanımına yer verilmiştir. &Ccedil;ift minare yapılmıştır. Fakat minare uzunlukları vadide yer alan bir cami olması nedeni ile &ccedil;ok y&uuml;ksek tutulmamış ve etrafı ile bir denge oluşturması sağlanmıştır. Minarelerin en u&ccedil; kısımlarında İslam&rsquo;ın 5 şartı simgesel olarak forma katkı sağlamış ve yine bu kısımlarda yandan bakıldığında ana k&uuml;tlenin mimari formuna y&ouml;n veren Allah lafzı bir boşluk olarak işlenmiştir.</p> <p>Batı cephesine yapılan ve burayı bir k&uuml;lliyeye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ren kuran kursu, k&uuml;t&uuml;phane yapıları tek bir dikd&ouml;rtgen prizma formu olarak planlanarak, bu y&ouml;nde bulunan konutlar ile cami arasında bir y&uuml;zey oluşturması hedeflenmiştir. Avluya bakan kısımlardaki ara katlarda cami bah&ccedil;esi i&ccedil;erisinde b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğe katkı sağlamıştır.</p> Wed, 17 Mar 2021 16:07:37 +03 Trendyol Kampüs Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/trendyol-kampus-ofis/11689 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/trendyol-kampus-ofis/trendyol_ecarch (1).jpg.jpeg" width="891" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Erginoğlu,Hasan Çalışlar,Emre Cestel,Quentin Gaucher,Gizem Şahin,Benan Bal,Kübra Göç,Zeynep Eğilmez,Arın Tanrıkulu,Romain Cadoux,Fatih Kariptaş,Umut Atlı,Aslı Germirli,Natali Koçyan Gazeroğlu,Özge Üstündağ,Duygu Uzunalı,Dilara Demiralp,Cansın Yılmaz,Ezgi Mete,Elif Özüçağlıyan,Katharina Thomas,Hilal Kurt,İlknur Güngör<br>Mimarlık Ofisi : Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık<br><br>Önce alışveriş merkezi, daha sonra üniversite olarak kullanılmış olan yapıya yerleşen ofis, Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;nin ve d&uuml;nyanın &ouml;nde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, gen&ccedil; ve dinamik ekibine takım &ccedil;alışmasına uygun ve eşitlik&ccedil;i bir &ccedil;alışma ortamı sunuyor. Hız, Trendyol i&ccedil;in en &ouml;nemli konu. Kamp&uuml;ste m&uuml;d&uuml;r, yardımcı, şef, direkt&ouml;r gibi &ouml;zel odalar yer almıyor. Ekipler kendi i&ccedil;lerinde &ccedil;alışıyor ancak farklı b&ouml;l&uuml;mler ile s&uuml;rekli iletişim halindeler. Ekipler arasında etkileşimi sağlamak ise&nbsp; ekibin s&uuml;rekli iletişimde kalmasını sağlamak ile m&uuml;mk&uuml;n. Bu veriler de tasarımın ana paradigmasını oluşturuyor.</p> <p>Trendyol&rsquo;un ofis olarak kullanmaya karar verdiği proje mekanı aslında bir g&ouml;kdelenin altında mini bir alışveriş merkezi olarak tasarlanmış bir alan. Dolayısıyla proje bir i&ccedil; mimari d&uuml;zenlemesinden &ccedil;ok yeniden işlevlendirme projesi olarak değerlendirilebilir.</p> <p>2 bine yakın kişinin &ccedil;alıştığı ve &ccedil;alışan sayısının giderek arttığı bir ofisin giriş ve &ccedil;ıkış saatlerindeki sirk&uuml;lasyon d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde ofisin kendi &ouml;zel girişinin oluşturulmasına karar verildi. Girişe y&ouml;nlendiren peyzaj d&uuml;zenlemesi ve ofisin giriş lobisi Trendyol kimliğini ve değerlerini &ouml;ne &ccedil;ıkaracak şekilde tasarlandı.</p> <p>Birbirleriyle s&uuml;rekli iletişimde olan ve hıza &ouml;nem veren Trendyol ekibi i&ccedil;in 5 kata yayılacak olan ofisin sirk&uuml;lasyonunu en verimli şekilde &ccedil;&ouml;zebilmek projenin &ouml;nemli kriterlerinden biri oldu. Bu nedenle b&uuml;t&uuml;n &ccedil;alışma alanlarını, sirk&uuml;lasyon s&uuml;resini kısaltmak, asans&ouml;r, merdiven hol&uuml; gibi yerlerde kaybedilen zamanlardan tasarruf etmek amacıyla galeri i&ccedil;inde yaptığımız bir rampayla birbirine bağladık. Ofisin t&uuml;m &ccedil;alışma alanlarının derinlemesine algılanabildiği, maksimum optik ilişkinin kurulabildiği bir sirk&uuml;lasyon elemanı projenin omurgasını oluşturdu. Boşluk i&ccedil;inde yapılan asma katlar, rampanın bir merdivenle son bulduğu sosyal alan ve kafe kullanımındaki platform da b&ouml;ylece g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde mekanlar olarak vurgulanmış oldu. Aynı zamanda ofisin t&uuml;m katlarına hizmet edecek cam bir asans&ouml;r, B1 katı ile zemin katı ve zemin kat ile birinci katı birbirine bağlayan merdivenler sirk&uuml;lasyon sorununa cevap vermeye y&ouml;nelik m&uuml;dahaleler oldu.</p> <p>Farklı ekipleri birbiriyle bir araya getirmek i&ccedil;in kullanılacak yemekhane, spor salonu, konferans salonları ve eğitim salonları en alt katta, B3&rsquo;te konumlandı. Marketing, Business gibi departmanların &ccedil;alışma alanları ve ofisin tamamına hizmet edecek olan toplantı odaları B2 katında, Teknoloji ekibi ise B1 katında konumlandırıldı. B2 katında yer alan atrium mekanı ise t&uuml;m ofisin kalbi olacak şekilde sosyalleşme, dinlenme ve ortak &ccedil;alışma alanı olarak d&uuml;zenlendi.</p> <p>Trendyol ekibinin &ccedil;alışma şekli incelenerek ve b&uuml;y&uuml;me hızları g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak ofisin en &ouml;nemli mobilyası olan &ccedil;alışma masaları, farklı &ccedil;alışma şekillerine ve kişi sayısının artışına uygun esneklikte olacak bir mobilya ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lmeye &ccedil;alışıldı. Mobilya tasarımındaki yaklaşım, birlikte &ccedil;alışmaya imkan veren, esnek sayıda insanın &ccedil;evresinde toplanabileceği ve sınırlı bir kişisel alan tarif etmeyen bir &ccedil;alışma alanı tanımlaması oldu. &ldquo;Cumulus&rdquo; adını verdiğimiz bu &ccedil;alışma &uuml;nitesi, iki ucu kişisel dolaplarla (locker) orta hattı ise elektrik, data altyapısı ve kişisel eşya stoklamaya m&uuml;mk&uuml;n bir yarık ile oluşmuş esnek formlu, &ccedil;eperinde ayak bulundurmayan bir masa sistemi. Kısa s&uuml;reli ortak &ccedil;alışmalar i&ccedil;in isteyenler bu masada &ccedil;alışanların yanına oturabiliyor. Bu durumu engelleyen masa ayakları, fiziki engeller yok. B&ouml;ylelikle aynı masayı 10 ya da 15 kişinin de kullanması m&uuml;mk&uuml;n. Yine bu &ccedil;alışma masalarına &ouml;zel olarak ke&ccedil;eden kişisel depolama &uuml;niteleri tasarlandı.</p> <p>B2 katındaki departmanlar Cumulus masasını kullanırken, bu ekiplerden farklı bir &ccedil;alışma sistemine sahip olan Teknoloji b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ise kendi &ccedil;alışma sistemlerine g&ouml;re (Kanban) &ouml;zelleşmiş bir oturma d&uuml;zeni uygulandı. 8-10 kişilik gruplar halinde &ccedil;alışan teknoloji ekipleri i&ccedil;in U şeklinde oturma d&uuml;zeni oluşturularak her bir ekibe &ouml;zel raylı yazılabilir y&uuml;zey sistemleri, dinlenme alanları ve kısa toplanma alanları kurgulandı. B1 ve B2 katlarında bu projeye ve &ccedil;alışma gruplarına &ouml;zel olarak aydınlatma elemanları tasarlandı.</p> <p>B&uuml;y&uuml;meye devam eden AR-GE ekibinin ve FL ekibinin yer alacağı zemin ve birinci katlarda projenin şantiyesi halen devam etmektedir.</p> Wed, 17 Mar 2021 15:46:52 +03 TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası http://www.arkiv.com.tr/proje/tbmm-100-yil-bahce-lokantasi/11688 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/tbmm-100-yil-bahce-lokantasi/tbmm_100_lokanta (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Erkan Erdoğan<br>Mimarlık Ofisi : Erkan Erdoğan Mimarlık<br><br>Erkan Erdoğan Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Tasarım alanı TBMM Kamp&uuml;s&uuml; i&ccedil;erisinde ana yerleşkenin g&uuml;neydoğusunda yer almaktadır. Yoğun yeşil dokudan oluşan alan, G&uuml;venlik Caddesi &ccedil;eperinde yer almakta ve konut dokusuna komşu konumda bulunmaktadır. Bu durumuyla &ccedil;evre konut dokusu ile de g&ouml;rsel ilişki kurarak, yoğun &ccedil;evre yapılaşması i&ccedil;erisinde kent i&ccedil;in nefes alma alanları oluşturmaktadır. Proje alanı yaklaşık 5 metrelik kot farkını da i&ccedil;inde barındırmaktadır. Alanın bulunduğu TBMM Kamp&uuml;s&uuml; i&ccedil;erisinde TBMM Ana Binası, Halkla İlişkiler Binası, otopark alanları ve Personel Hizmet binaları yer almaktadır. B&uuml;t&uuml;n bu veriler doğrultusunda &ouml;nerilen yapının ihtiya&ccedil;lara karşılık vermesi, bunu yaparken de Kamp&uuml;s i&ccedil;erisinde &ouml;ne &ccedil;ıkmadan minimum m&uuml;dahale ile var olması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yapı, mevcut kot i&ccedil;erisinde kademelenerek, yeşil dokuya zarar vermeden oluşmaktadır. B&ouml;ylelikle yapı, formunu mevcut ağa&ccedil;ların arasına sızarak belirler. Mevcut yetişmiş ağa&ccedil;ların korunması &ouml;ncelikli kaygı olarak belirlenmiş ve yapının yeşil doku i&ccedil;erisinde belirli noktalardan kendisini g&ouml;stererek gizlenmesi hedeflenmiştir. B&ouml;ylece yapı ve mevcut yeşil dokunun birbiri ile yarışmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilerek, tam bir birliktelik ilişkisi kurulmuştur.<b>&nbsp;</b></p> <p>Yapı 3 ana k&uuml;tleden oluşmaktadır. Topoğrafya yardımıyla kademeli bir şekilde kurgulanan bu k&uuml;tlelerden biri iki katlı olarak, diğer ikisi ise tek katlı olarak planlanmıştır. Bu &uuml;&ccedil; k&uuml;tle yemek salonları ve mutfak fonksiyonlarını i&ccedil;ermektedir. Mutfak k&uuml;tlesi topoğrafya yardımıyla kısmi olarak toprak altında planlanmıştır. Yemek salonlarına ana girişler 0.00 ve +4.50 kotu olmak &uuml;zere iki farklı kottandır. Yemek salonlarını oluşturan bu iki k&uuml;tle girişlerini kuzey ve batı &ccedil;eperlerinden alırlar ve bir araya gelerek g&uuml;ney ve doğu &ccedil;eperlerinde yeşil doku ile birlikte a&ccedil;ık alanlarını tanımlarlar. Yapı, iki katlı oluşu ve topoğrafya yardımı ile yeşil doku i&ccedil;erisinde yabancılaşmadan var olur ve yerini bulur. <b>&nbsp;</b></p> <p>Tasarlanan TBMM 100. Yıl Bah&ccedil;e Lokantası tanımladığı a&ccedil;ık ve yarı a&ccedil;ık mekanlarla kamp&uuml;s i&ccedil;erisinde yalın bir dille var olmayı hedeflemiştir. Bu ama&ccedil;la yapı mimari dilinde sade formlar ve doğal malzemeler tercih edilmiş, projede doğal taş, ahşap ve cam ağırlıklı olarak kullanılmıştır.</p> Wed, 17 Mar 2021 14:58:23 +03 Tchibo Barista Bahariye http://www.arkiv.com.tr/proje/tchibo-barista-bahariye/11687 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/tchibo-barista-bahariye/tchibo_bahariye (1).jpg.jpeg" width="748" /><br/>Tasarım Ekibi : Ceyhan Gönen,Cenk Aykut<br>Mimarlık Ofisi : Archist Mimarlık<br><br>Archist Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Kadık&ouml;y&rsquo;&uuml;n en işlek alışveriş caddelerinden olan Bahariye &uuml;zerinde bulunan 3 katlı 550 metrekare alana sahip mağaza i&ccedil;erisinde yapılan tadilatla, kafe ve perakende mağazası tasarlandı. Binanın geniş a&ccedil;ıklığa ve galeri boşluğuna sahip sokak cephesinde doğramalar 5 metre i&ccedil;eride konumlandırıldı. B&ouml;ylece cadde &uuml;zerinde yarı a&ccedil;ık bir niş oluşturularak, markanın istediği gibi kafe işlevinin perakende satış işlevinden daha &ccedil;ok vurgulanması sağlandı. Dış oturma alanının sahip olduğu y&uuml;ksek yan duvarlarda mural ve motto, cadde cidarındaki alanlarda sokağı izlemeye olanak sağlayan oturma alternatifleri oluşturuldu. İ&ccedil; mek&acirc;na girildiğinde giriş katta &ouml;n alanda kahve bankosu, paket kahve satış ve al-g&ouml;t&uuml;r yiyecek-i&ccedil;ecek alanları, arka tarafta ise yiyecek dışı &uuml;r&uuml;n satış &uuml;niteleri planlandı. &Uuml;st katta ise daha fazla g&uuml;n ışığı alan arka cephede a&ccedil;ıklıklar genişletilerek, uzun s&uuml;reli &ccedil;alışmaya olanak sağlayan masa alternatifleri tasarlandı. Cadde y&ouml;n&uuml;ndeki yarı-a&ccedil;ık alana bakan t&uuml;m cepheler a&ccedil;ılabilir ve toplanabilir yapılarak &uuml;st katta balkon, alt katta ise yarı a&ccedil;ık bir pasaj atmosferi oluşturmak hedeflendi.<br /><br />Markanın 1950&rsquo;lere dayanan ge&ccedil;mişi ve başlangı&ccedil; noktası olan Hamburg&rsquo;daki ilk kahve d&uuml;kk&acirc;nı ve kahve ticareti ve end&uuml;striyel kahveciliğe referans veren malzeme, renk ve &uuml;r&uuml;nler tercih edildi. Aynı zamanda mobilyaların rahat ve uzun vakit ge&ccedil;irmeye ve &ccedil;alışmaya olanak sağlayan &uuml;r&uuml;nler olmasına &ouml;zen g&ouml;sterildi.</p> Wed, 17 Mar 2021 14:32:06 +03 Tchibo Barista Akaretler http://www.arkiv.com.tr/proje/tchibo-barista-akaretler/11686 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/tchibo-barista-akaretler/tchibo akaretler (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Ceyhan Gönen,Cenk Aykut<br>Mimarlık Ofisi : Archist Mimarlık<br><br>Archist Mimarlık, projeyi anlatıyor: <br><br><p>Tarihi Akaretler Sıraevleri&rsquo;nde daha &ouml;nce sanat galerisi olan yapı, yapılan tadilatla Tchibo Barista Akaretler kafesine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Biri cadde, ikisi arka bah&ccedil;eye a&ccedil;ılan ve biri doğal ışık almayan d&ouml;rt k&uuml;&ccedil;&uuml;k oda ve bunları bağlayan merdiven, koridor ve kapı boşluklarından oluşan yığma kagir binada, &ouml;ncelikle kahve barı, paket satış, kısa ve uzun oturma alanları ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; arttırmak &uuml;zerine senaryolar oluşturuldu.</p> <p>Cadde tarafında bulunan ve 2008&rsquo;de tamamlanan restorasyonda cephe a&ccedil;ıklığı genişletilmiş olan ilk odanın yarı a&ccedil;ık ve &ouml;nde yapılacak a&ccedil;ık oturma alanıyla ilişkili olması ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; attıracak şekilde tasarlanması hedeflendi. Doğal ışık almayan orta odada, servis ve kahve barı yerleştirilerek hem al-g&ouml;t&uuml;r satış i&ccedil;in girişe yakın hem de self-servis olacak hizmetin t&uuml;m diğer alanların merkezinde olmasına dikkat edildi. Arka cephedeki iki odada ise korunmuş olan pencere oranlarının sağladığı ev hissiyatının, bu alanların uzun zaman ge&ccedil;irmeye ve &ccedil;alışmaya elverişli alanlar ve rahat oturuma olanak sağlayan mobilyalarla desteklenmesine &ouml;zen g&ouml;sterildi.</p> <p>Hem i&ccedil;ine yerleşilen binanın 1800&rsquo;l&uuml; yıllara uzanan tarihi, hem de markanın 1950&rsquo;lere dayanan ge&ccedil;mişi ve başlangı&ccedil; noktası olan Hamburg&rsquo;daki ilk kahve d&uuml;kk&acirc;nı ve kahve ticareti ve end&uuml;striyel kahveciliğe referans veren malzeme, renk ve &uuml;r&uuml;nler tercih edildi. Aynı zamanda mobilyaların rahat ve uzun vakit ge&ccedil;irmeye ve &ccedil;alışmaya olanak sağlayan &uuml;r&uuml;nler olmasına &ouml;zen g&ouml;sterildi.</p> Wed, 17 Mar 2021 14:08:53 +03 Taşkesik Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/taskesik-evi/11685 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/taskesik-evi/taskesik_pin (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Salih Küçüktuna,Fikret Sungay,Ebru Ulu,Mert Sezer,Çağlar Biber<br>Mimarlık Ofisi : PIN Architects<br><br>Türkiye’nin güneybatı kıyısında, Muğla/Ula’da, doğa içerisinde inşa edilen proje PIN Architects tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>En az ihtiya&ccedil; olan yapısal elemanları kullanırken en başta deprem olmak &uuml;zere kafa yormak zorunda olunan pek &ccedil;ok parametre sonucu t&uuml;m elemanlarla mimariyi en doğru şekilde entegre etmeyi hedefleyen bir tasarım stratejisi izlenmiştir. Beton gibi plastik bir malzemeyi g&ouml;r&uuml;n&uuml;r ve karakteristik bir şekilde kullanarak hem istenen formlar elde edilmiş hem de yapım ekonomisi sağlanmıştır.</p> <p>Yapının zemin katında yaşam alanı, mutfak ve depo alanı, &uuml;st katta yatak odası ve banyo bulunmaktadır. &Uuml;st kattaki yatak odası dışarıya ve alt kata bakan pencerelere sahiptir.</p> Wed, 17 Mar 2021 13:44:36 +03 Tarabya Le Chic Konutları http://www.arkiv.com.tr/proje/tarabya-le-chic-konutlari/11684 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/tarabya-le-chic-konutlari/Görsel_01.jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Talha Haksever,Beyza Yazıcı,Buket Tanrıverdi<br>Mimarlık Ofisi : Taha Mimarlık<br><br>Taha Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Tarabya l&uuml;ks konut projesi denildiğinde İstanbul&rsquo;da ilk akla gelen yerlerindendir. Ayrıca İstanbul&rsquo;un en eski semtlerinden biridir. Tarihi 5. yy la dayanan Tarabya, o tarihlerde &ouml;zel ikliminden ve doğasından dolayı terapi merkezi olmuştur. Denizden gelen kuzey r&uuml;zgarları sayesinde burası diğer b&ouml;lgelere g&ouml;re daha serindir. Osmanlı d&ouml;neminde, 16. y&uuml;zyılda, adı keyifli yer manasında Tarabiye olmuştur. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde hala İstanbul&rsquo;un en keyifli yerlerindendir.</p> <p>Tarabya Le Chic Tarabya&rsquo;nin &ccedil;ok &ouml;zel bir b&ouml;lgesinde, yeşile ve kısmen denize hakim manzaraya sahip tepede yer almakta olan kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m projesidir. Kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m projesi olmasından dolayı vaziyet planında blokların lekelerinin oluşumu ve yerleşimlerini belirleyen unsurlar olmuştur. Mevcut kullanıcılar ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; yapan firmanın b&uuml;t&uuml;n istekleri, mimari b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k ve b&ouml;lgeye uyumlu tasarım kriterleri ile bir araya getirilmiştir.</p> <p>Arazi, ağa&ccedil;ların bulunduğu ve olduk&ccedil;a eğimli bir topografyaya sahipti. B&uuml;t&uuml;n ağa&ccedil;ların r&ouml;l&ouml;veleri ve nitelikleri &ccedil;ıkartıldı. Komşu parselde bulunan korunun devamı niteliğindeki ağa&ccedil;lar bizim arazimiz i&ccedil;erisine de devam etmekte idi. Bu ağa&ccedil;ların korunması i&ccedil;in arazinin bu b&ouml;lgesine hi&ccedil; yapılaşma d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmedi.</p> <p>Bu ağa&ccedil; ve yeşil doku ile var olan kısmı deniz manzarası da bir tasarım kriteri olarak blokların yerleşimi ve planların oluşumuna katkı sağladı. Manzaraya a&ccedil;ılan cephelere b&uuml;y&uuml;k camlar, geniş balkonlar yerleştirildi.</p> <p>Projede 14 adet blok bulunmaktadır. Blokların t&uuml;m&uuml;nde toplam 28 adet &ccedil;atı dubleksi vardır. Her blokta 3 farklı tip daire tasarımı yapılmıştır. Kottan dolayı a&ccedil;ığa &ccedil;ıkan daireler i&ccedil;in geniş bah&ccedil;e kullanımı oluşturulmaya &ccedil;alışılmış, &ccedil;atı dublekslerinde ise teras alanları tasarlanmıştır.</p> <p>Projede ayrıca her daire i&ccedil;in kapalı otopark ve sosyal tesis oluşturulmuştur.</p> <p>Tarabya Le Chic b&uuml;t&uuml;n detayları &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş bir projedir. Kullanılacak malzemeler en &uuml;st d&uuml;zeyde ve kullanıcıların konforunu en &uuml;st d&uuml;zeyde tutacak malzemeler olarak se&ccedil;ilmiştir.</p> <p>Mimari tasarım yaklaşımımız, &ccedil;ağın tasarım ilkeleri doğrultusunda modern ve minimalist bir anlayışla şekillenmektedir. İ&ccedil; mekan tasarımında ise farklı kullanıcıların farklı zevklerine imkan tanıyacak esnek tasarım anlayışı benimsenmiştir.</p> Wed, 17 Mar 2021 13:33:19 +03 Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yurdu http://www.arkiv.com.tr/proje/tacettin-aslan-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-ve-yurdu/11683 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/tacettin-aslan-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-ve-yurdu/01-Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.jpg.jpeg" width="890" /><br/>Tasarım Ekibi : Cemal Kahraman,Yusuf Hacıhaliloğlu<br>Mimarlık Ofisi : 336 Mimarlık<br><br>336 Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>İşveren bir sosyal sorumluluk projesi yaklaşımıyla, eğitim s&uuml;recinde teknik bilgi ve beceri y&ouml;n&uuml;n&uuml; g&uuml;&ccedil;lendirecek, fiziksel ve sosyal y&ouml;nden zengin bir Eğitim Kamp&uuml;s&uuml; hayal etmekteydi. Konaklama imkanını da sağlayacak Kamp&uuml;s uzak b&ouml;lgelerden de bu eğitimi talep eden &ouml;ğrencilere aynı fırsatı sunacaktı.&nbsp;</p> <p>&Ccedil;anakkale şehir merkezine yakın konumda olan Organize Sanayi Sitesi&rsquo;ne bitişik, Bursa-&Ccedil;anakkale Yolu &uuml;zerinde yaklaşık 110.000 m2 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki arazi Teknik Eğitime ağırlık veren eğitim yapıları i&ccedil;in tahsis edilmişti. Peyzajıyla beraber proje i&ccedil;in ayrılan yaklaşık 35.000 m2''''lik alan tasarımcılara zemin katta olabildiğince geniş alana yayılarak kullanıcıların dış mekanla ilişkisini maksimuma &ccedil;ıkarma fırsatı vermiştir. İ&ccedil;erdikleri fonksiyona g&ouml;re farklılaşan yapılar peyzajı aralarına alarak bir avlu oluşturacak şekilde bir araya getirilmiştir. Elde edilen bu dinamik ve mod&uuml;ler yapılar b&uuml;t&uuml;n&uuml; ileride arazinin geri kalan kısmında inşa edilmesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len projeler i&ccedil;in referanslar vermektedir. İki g&uuml;&ccedil;l&uuml; bloğun karşılıklı konumlandırılmasıyla dışarıya ben buradayım diyen proje, merkezinden avlusuna verdiği bakış a&ccedil;ısıyla i&ccedil;eride sahip olduğu, doğal &ccedil;evreyi i&ccedil;ine alan m&uuml;tevazi yapısal karakterini sergilemektedir.</p> <p>Kamp&uuml;s Projesi, 24 sınıflı lise, 400 m2''''lik 2 ayrı at&ouml;lye, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon işlevinde yemekhane ve spor salonuyla beraber 200 kişilik kız ve erkek &ouml;ğrenci yurtlarını barındırmaktadır. Bulunduğu topografyada, &ccedil;evresine g&ouml;re y&uuml;ksekte bulunan arazi Bursa-&Ccedil;anakkale Yolu&rsquo;nun da ge&ccedil;tiği kuzey y&ouml;n&uuml;nden kuvvetli boğaz r&uuml;zgarı almaktadır. &Ouml;zellikle kış aylarındaki etkili soğuk r&uuml;zgardan ve şehirler arası yolun oluşturacağı sesten korunmak amacıyla lise derslik binasıyla erkek yurdu bu cepheye yerleştirilmiştir. L formundaki lise binasına eklenen tek katlı hacimlerle birlikte, zemin katta yemekhane bloğuyla bağlanıp L şeklini alan yurt binası ve a&ccedil;ık spor sahaları korunaklı ama aynı zamanda doğal &ccedil;evresiyle de ilişkisi devam eden bir avlu meydana getirmiştir.</p> <p>Konferans salonu ve k&uuml;t&uuml;phanenin merkezinde konumlandırıldığı lise binasında, idari kısım, kafeterya, at&ouml;lyeler, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon ve spor salonu sırasıyla bir koridor etrafında bir birine bağlanarak zemin katı meydana getirmektedir. &Uuml;st katlar, derslikler avluya; destekleyici mekanlar kuzey yol cephesine bakacak şekilde planlanmıştır. Aynı yaklaşım yurt binalarında da s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş. Zemin katta idari ve sosyal etkinlik fonksiyonlarının yerleştirildiği alanlar &uuml;st katlarda avluya bakan odalara d&ouml;n&uuml;şmektedir. Spor salonu, fitnes salonu ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonun karşılama noktası olan avlunun merkezine konumlandırılması, bu fonksiyonların dışarıdan gelecek kullanıcılar i&ccedil;in kamp&uuml;s i&ccedil;erisine dağılmadan kolayca ulaşılabilir olmasını sağlamıştır.&nbsp;</p> <p>&Ccedil;evrelediği avlu ile g&ouml;rsel ilişkisi hi&ccedil; kesilmeyen ve bir &ccedil;ok noktada avluya a&ccedil;ılan yatay sirk&uuml;lasyon hatlarıyla &ouml;ğrencilerin &ouml;zellikle soğuk havalarda kapalı yapıda t&uuml;m g&uuml;n&uuml; ge&ccedil;irme psikolojisinin hafifletilmesi hedeflenmiştir. Zemin katta kapalı-a&ccedil;ık alanlar arasındaki kuvvetli fiziksel ge&ccedil;irgenlik &uuml;st katlarda yapının diğer &ouml;ğelerine ve doğal &ccedil;evreye doğru tanımlanmış bakış a&ccedil;ılarıyla g&ouml;rsel olarak devam ettirilmiştir. &Ccedil;evreyle olan bu g&ouml;rsel s&uuml;reklilik doğal ışık y&ouml;n&uuml;nden zengin, g&uuml;neş ışığının verimli kullanıldığı mekanları ortaya &ccedil;ıkarmıştır.</p> <p>Projeyi meydana getiren, farklı fonksiyonlara ev sahipliği yapan k&uuml;tlelerin bağımsızlığı cephe malzemelerindeki ayrışmalarla daha da vurgulu hale getirilmiştir. Lise binasındaki dinamik renkler ve kaplamalar, at&ouml;lyeleri ve spor salonunu barındıran tek katlı yapılarda metalik renkli oluklu levhalara d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. Yurt binaları ise bu dinamizme karşıtlık oluşturacak şekilde d&uuml;zenli ve dingin bir cephe karakteristiği sergilemektedir.</p> <p>Yerleştiği arazinin i&ccedil;ine yayılan, t&uuml;m yapılar boyunca kesilmeyen fiziksel ve g&ouml;rsel ge&ccedil;irgenliğiyle kapalı-a&ccedil;ık mekan ayrımını en aza indirmeye &ccedil;alışan tasarım yaklaşımı, şeffaf, erişilebilir geniş oturumuyla esnek kullanıma elverişli mekanları bir araya getirerek nitelikli eğitim yapıları inşa etme misyonunu Teknik Liseler i&ccedil;in başarmayı hedeflemiştir.</p> Wed, 17 Mar 2021 12:53:47 +03 Sunis Blue http://www.arkiv.com.tr/proje/sunis-blue/11682 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/sunis-blue/sunisblue (1).jpg.jpeg" width="890" /><br/>Tasarım Ekibi : Boğaç Alpuğan<br>Mimarlık Ofisi : Alpugan Mimarlık<br><br>Alpugan Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Antalya; kentinin farkındalık yaratmak amacıyla &uuml;retilen pop&uuml;list kentsel politikalara ihtiyacı yoktur. Tanıklık ettiği ve adı ile anılan tarihsel kesit, kentin kimliği ve toplumsal bellekte yarattığı g&uuml;&ccedil;l&uuml; vurgu ile kenti ayrıcalıklı kılar. Kent, tarihin &ouml;nemli bir par&ccedil;asıdır; ya da, tarih, kentin &uuml;st kimlik okumalarında vazge&ccedil;ilmez bir girdidir. Ancak, kent i&ccedil;inde yaşayan, bulunan veya kenti deneyimleyen her birey i&ccedil;in Antalya tarihinden &ccedil;ok daha fazlasına sahiptir. Antalya, dinamik bir coğrafya da mavi ile yeşil&rsquo; in buluştuğu bir odaktır. Kent b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde, birbirini takip eden farklı katmanları okuyabilmek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Kent merkezinde yer alan ve sit alanı olarak tariflenen organik doku ilk katmandır. Geleneksel merkezin de yer aldığı bu katman, transit ge&ccedil;işler ile &ccedil;akışan kent i&ccedil;i taşıt yaya sirk&uuml;lasyonu ve ulaşım altyapısının yetersizliği nedeni ile sorun yaratır. Diğer katman; Cumhuriyet d&ouml;neminden 2000&rsquo;li yılların başına kadar oluşmuş katmandır. Proje alanını da kapsayan bu yapı stokunun kademeli ve etaplar halinde d&ouml;n&uuml;şeceği, d&ouml;n&uuml;şmesi gerektiği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilir. Son katman kentin &ccedil;eperini tutar. Doğu batı aksında gelişen kent ekseninde turizm yapıları ve &ccedil;alışanlar i&ccedil;in gerekli yapılar ile gelişmiştir. Kuzeydeki gelişme konut alanları ve seralar olarak kendini belli eder. Yer yer aşırıya ka&ccedil;an yol en kesitlerinden, yapıların oranlarına ve ada bazında doluluk boşluk oranlarına kadar &ouml;l&ccedil;ek olarak yerleşik alan &ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;ne aykırıdır. Bu veriler ile tasarımı oluşturan &ouml;zelliklerin tarihsel, doğal ve fiziksel parametreler ile yeniden tarif edilmesi &uuml;zerine yoğunlaşmaya &ccedil;alıştık. Tasarımda, fonksiyonları, bağımsız b&ouml;l&uuml;mleri, bağımsız b&ouml;l&uuml;mlerin hem birbirleri ile olan ilişkileri hem de kentle ilişkileri, yeşil alan kullanımını ve en &ouml;nemlisi tasarımın deniz ile kuracağı ilişkileri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alarak &ouml;rg&uuml;tlenmeye &ccedil;alıştık.</p> <p>Tasarım i&ccedil;erisindeki yatay ve dikey sirk&uuml;lasyonları, yeşil alanlar ile birleştirici unsur olarak kullanmaya &ccedil;alıştık. T&uuml;rk Mimarlık tarihine baktığımızda, ge&ccedil;mişten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze ziyaret edip okunacak birbirinden değerli kentimiz ve koruma alanlarımız vardır. Antalya Kale i&ccedil;i, Bursa Cumalıkızık, Eskişehir Odunpazarı, Safranbolu, Ankara Samanpazarı,Trabzon Uzun sokak gibi kentler, eski T&uuml;rk Mimarisini ve yaşamını g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar taşımayı başarmış yerlerdir. Bu kentlerden edindiğimiz bilgiler, bize Mimarlık eylemini doğru kurgulamamızı sağlarlar. Bu sayede mimari bakışımız oluşur. Bir cumbanın varlığı hem vista oluşturmak hem de i&ccedil;erden dışarıyı algılamak i&ccedil;in yapıya nasıl hareket veriyor ve anlamlandırıyor ise; Hayat&rsquo;ı, avluyu ve ağılı da &ouml;yle kurgulamak gerekir. Le Corbusier&rsquo;nin T&uuml;rkiye&rsquo;den ve T&uuml;rk evlerinden edindiği bilgiler, insanlık tarihini ve mimarlığı değiştiren, modern mimarlığın temellerini atan ilkeleri oluşturmuştur. B&ouml;yle bir nesnel varlığın yukarıda s&ouml;z ettiğimiz gibi yadsınması veya imarlıklarımızı etkilememesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lemez. Ayrıca, arsa bir mimari tasarım i&ccedil;in en iyi &ccedil;evresel verileri barındıran ve tasarıma bu konu da yardım eden bir noktadadır. Kuzey g&uuml;ney y&ouml;nelimi g&uuml;neşin kış ve yaz kullanımlarında en kolay yerleşimi vermektedir. Bu yerleşim aynı zamanda da manzara y&ouml;n&uuml; olduğundan arsa konum a&ccedil;ısından &ccedil;ok keyiflidir. Kent merkezine olan yakınlığı, hemen &ouml;n&uuml;nden denize girilebilmesi, yeni sahil d&uuml;zenlemesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde burada yaşayacak olanları ve tasarımı bu kavramlardan koparmamayı ve bu durumu yeşil ile birleştirmeyi hedefledik.</p> <p>Tasarımdaki ilk hedefimiz ve ama&ccedil;lanan yaşam kurgusu, alt katlar da balkonlar ve bah&ccedil;eler, &uuml;st katlarda ise &ccedil;atı terasları &uuml;zerinden komşuluk ve sosyalleşme potansiyellerinin artırılması y&ouml;n&uuml;ndedir. Bu sayede yaşayacak kişilerin &ouml;rg&uuml;tlenmelerine bir olanak sunduk. Tasarım sırasında &uuml;zerinde &ccedil;alıştığımız ve bu &ouml;rg&uuml;tlenmeye yardım edecek konut tipolojisinin en belirleyici &ouml;zelliği, Antalya kent yaşamı ile tatil anlayışını bir araya getirecek şekilde, &ouml;zelleşmiş mod&uuml;ler i&ccedil;erikler tanımlamasıdır. Bu sebeple &uuml;retilecek tasarım i&ccedil;in, modern ve &ccedil;ağdaş &uuml;slubuyla, klasik konut tipolojisinden ayrışan farklı konut tipleri &ouml;nerilmiştir. Hem yaz kış kullanılacak bir konut grubu hem de yazlık olarak kullanılacak bir konut tipi. Bu sebep ile yapı da ki her konutun i&ccedil; tasarımları da bizim i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli kararlar olarak karşımıza &ccedil;ıkmaktadır. Bu arsanın verdiği manzara, kullanım ve deniz ilişkileri keyfini her konutun ayrı ayrı yaşayabilmesi i&ccedil;in tasarım i&ccedil;erisindeki her bağımsız b&ouml;l&uuml;m&uuml;n deniz g&ouml;rmesi ve konutun i&ccedil;inde tutabilmesi fikri &uuml;zerinde durduk. B&ouml;ylece, yapıyı bir arada, b&ouml;l&uuml;nmeden ve tek par&ccedil;a yapmaya karar verdik. U formu b&ouml;yle bir durumu en iyi verebilecek şekil olarak kullandık. Ayrıca, bu form sayesinde her konutun denize ve yeşile ulaşmasını sağladık. Bu form arka yerleşimleri kapatacak bir form olduğundan arka alan da kat bah&ccedil;eleri kullanarak beton g&ouml;r&uuml;nt&uuml;den kurtarıp arka yerleşik yaşam i&ccedil;erisinde bulunan kişilere en azından farklı bir Vista yaratmaya &ccedil;alıştık. &Ouml;n cephe de oluşan i&ccedil; avlu da havuz ve yeşil alanı yerleştirerek ortak alanı avlu da kurduk. Bu alanın &ouml;n&uuml;ne kurguladığımız alışveriş sokağı ve ticari alanlar ile de kentli ile bağı g&uuml;&ccedil;lendirmeye &ccedil;alıştık. Bu bağlamda ticari işlev koridoru, işletilebilir ticari birim sayısına da katkı sağlayacak şekilde, zemin ve alt zemin katlarda s&uuml;rekliliği olan bir alışveriş sokağı olarak planlanmıştır. &Ccedil;ift katmanlı &ldquo;Alışveriş Sokağı&rdquo; hem i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k hem de yaya kullanımına ayrılmış hali ile &ldquo;&Ccedil;arşı&rdquo; tipolojisine d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. Alışveriş sokağı boyunca yeşil alanın efektif kullanımı, yoğunluğu kabul edilebilir seviyelere &ccedil;ekmek i&ccedil;in &ouml;nemli katkı sağlar. Aynı zaman da buradaki ticari alanları kiralayacak veya satın alacak kişilerin kot farkı sayesinde asma kat ile havuz katını değerlendirmelerini ve bu alana da hizmet vermelerini kolaylaştırır. Yapıyı y&uuml;kseltmeye başladığımızda, y&uuml;kselen katlar, birbirinin &ouml;n&uuml;n&uuml; kesmeyecek şekilde, h&acirc;kim y&ouml;neliş esas alınarak teraslar şeklinde konumlanır bu sayede havuz alanına g&uuml;neşi daha verimli bir şekilde almak ve fayda sağlamak m&uuml;mk&uuml;n olmaktadır. Bu teraslar &uuml;zerinde oluşturduğumuz yeşil alanlar ile &ccedil;ok katlı bir bina da yaşama izlerini, bah&ccedil;eli bir evde yaşama ortamına &ccedil;evirmeye &ccedil;alıştık. Bu terasların yanı sıra, yapının orta kısmında bulunan b&ouml;l&uuml;m&uuml; de aşağı &ccedil;ekerek sağ ve sol taraf arasını a&ccedil;arak r&uuml;zg&acirc;rın hem yapının arkasına ge&ccedil;mesini, hem yapının arka cephesini d&uuml;zenlemeyi hem de teraslı evleri arttırmayı ama&ccedil;ladık. Bu sayede yapının o heybetli k&uuml;tlesini de kırmayı başardık. &Uuml;retilen projede ana hedef; katılımcı bir model ile ekonomik, ekolojik ve sosyal bileşenleri eş zamanlı ve dengeli bi&ccedil;imde &ouml;ncel hale getiren, kentin dinamiklerine aykırı d&uuml;şmeden hızlı ve kolay uygulanabilir bir proje &uuml;retmektir. Projeye konu alan, ekonomik ve fiziksel değerlerine rağmen, yapı i&ccedil;erisindeki komşuluk grubu &ouml;l&ccedil;eğinde iyi &ouml;rg&uuml;tlenmiş planlı bir mek&acirc;n karakteristiğine sahip olması, tasarımın temel kabullerindendir.</p> <p>Tasarımlanan &ldquo;a&ccedil;ık yeşil sistem&rdquo; bize bu durumu g&uuml;&ccedil;lendiren alt yapıyı da oluşturmamızı sağlamıştır. Bu sistemin bir par&ccedil;ası olarak g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z ve kamuya terk ettiğimiz deniz tarafındaki yeşil alan, kullanım değeri a&ccedil;ısından &ouml;ncelikli bir yerdedir. Tasarımı kıyısı ile buluşturabilmek i&ccedil;in &ouml;zel bir proje konusu olarak ele alınmalı ve ayrıca tasarlanmalıdır. Yapıyı &ccedil;evreleyen, avludaki havuzu ve yapının i&ccedil; &ccedil;eperini saran yeşil koridor, bir diğer bileşen olarak &ldquo;a&ccedil;ık yeşil sistem&rdquo;in s&uuml;rekliliğini sağlar. Bu sistem aktif rekreasyon olanaklarının yanı sıra ticari alanı da kapsayarak tasarımın i&ccedil;ine akar. Bu yeşil kuşaklar, tasarım i&ccedil;indeki negatif boşlukların s&uuml;rekliliği ile yeşil sistem ağını tanımlar. İlkesel olarak proje b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde yaya dostu bir tasarım felsefesi benimsedik. Alandaki ara&ccedil; trafiği ve sirk&uuml;lasyonu, otopark giriş &ccedil;ıkış noktaları ve ge&ccedil;ici park alanları &ccedil;epere itilmiş, alanı dışarıdan besleyen bir taşıt ulaşım şeması benimsenmiştir. Yapı aksları &ouml;zel kabuller &uuml;zerinden tasarlanmış, daire tipleri, ticari birimler, sirk&uuml;lasyon birimleri ve cephe sistemi de bu aks sistemi &uuml;zerinden tanımlanmıştır. Yeşil alanlarda kullanılan sulama suyunun en verimli şekilde kullanılması bağlamında etkin bir drenaj ağı ve vejetasyon tabakası &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Toprak katmanının &uuml;st 15-20 cm&rsquo;lik kısmı i&ccedil;in hazırlanacak ge&ccedil;irgen ve hafif yapılı bir karışım ile toprak y&uuml;zeyinde kalan suyun buharlaşması engellenmiş olacak, aynı zamanda &ccedil;im alan / yer &ouml;rt&uuml;c&uuml; bitkilerin sağlıklı olarak k&ouml;klenmesi sağlanacaktır. Bu katmanın altındaki &ccedil;akıl kesiti, aşağı inen suyun drenaj hatlarına kolaylıkla iletilmesine imkan verecektir. &Ccedil;akıl katmanının altındaki organik maddece zengin toprak karışımı, &ouml;zellikle bitki k&ouml;klerine denk gelen alanlarda, suyu ve topağın nemini muhafaza edecek elemanlarla desteklenecektir. Alanın sulanması, merkezi bir kontrolle otomatik olarak yapılacaktır. &Ccedil;atılardan ve bah&ccedil;elerden toplanan yağmur ve sulama suları drene edilerek, tekrar kullanılmak &uuml;zere yağmur suyu deposuna aktarılacaktır. Alanın tamamı gece direkt ve endirekt elemanlarla aydınlatılacak ve aydınlatma kurgusu zonlama esasına g&ouml;re yapılacaktır. Havuz i&ccedil;lerinde, oturma elemanlarının altlarında lineer aydınlatma ile g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlanacaktır. B&uuml;t&uuml;n bu fikirler ile geleceği d&uuml;ş&uuml;nen, esnek ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir yapı tasarımı sağlanmıştır. Yapı i&ccedil;erisinde teknik veriler ve yeni nesil yenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ayrıca bir g&ouml;r&uuml;ş olarak tasarım da değerlendirilmiş ve gelecekte oluşacak teknolojik gelişmelere ayak uyduracak koşullar tasarım kriteri olarak değerlendirilmiştir.</p> Wed, 17 Mar 2021 11:21:04 +03 Sultanahmet Azize Euphemia Kilisesi Üst Örtü ve Çevre Düzeni http://www.arkiv.com.tr/proje/sultanahmet-azize-euphemia-kilisesi-ust-ortu-ve-cevre-duzeni/11681 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/sultanahmet-azize-euphemia-kilisesi-ust-ortu-ve-cevre-duzeni/0.JPG.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Sevim Aslan,Deniz Aslan,Gürbey Hiz,Elif Çelik Tangör,Volkan Lokumcu,Günseli Döllük,Erkin Yaşar Çerik,Eren Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : DS Mimarlık<br><br>DS Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Sultanahmet&rsquo;teki Azize Euphemia Kilisesi &Uuml;st &Ouml;rt&uuml; ve &Ccedil;evre D&uuml;zenleme Projesi&rsquo;ne ilişkin &ccedil;alışmalar, İstanbul IV Numaralı K&uuml;lt&uuml;r Varlıklarını Koruma B&ouml;lge Kurulu M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;ne iletilmiş ve 25.05.2016 tarih 4697 sayılı karar eki olarak onaylanmıştır.</p> <p>Onaylanan &ccedil;alışmada kilisenin fresko i&ccedil;eren b&ouml;l&uuml;mlerinin &uuml;st &ouml;rt&uuml; d&uuml;şey taşıyıcıları, metal ayaklar halinde hem ziyaret&ccedil;i yaklaşım y&ouml;n&uuml;nde hem de eski adliye binası tarafında kiliseye yakın konumlanmakta idi. Ayrıca ziyaret&ccedil;iler i&ccedil;in fresko i&ccedil;eren b&ouml;l&uuml;m i&ccedil;in metal taşıyıcılı ve ahşap y&uuml;zeyli bir gezinti platformu, bu platforma erişim i&ccedil;in de rampa ve basamaklar tasarlanmış idi. Ziyaret&ccedil;i, platform &uuml;zerindeki gezi rotasında, oluşturulan &ouml;zel cam y&uuml;zeylerin ardından freskoları inceleme olanağı bulmakta idi. Bu şeffaf y&uuml;zeyler, tasarlanan camın &ouml;zelliği sayesinde freskoları ışık, toz, r&uuml;zgar ve yağış gibi dış etkenlere karşı korumakta idi.</p> <p>Mimari ve statik uygulama proje &ccedil;alışmaları s&uuml;recinde; ziyaret&ccedil;i yaklaşım y&ouml;n&uuml;nde, freskoların oluşturduğu s&uuml;rekli cephe hattının &ouml;n&uuml;ne gelen taşıyıcıların en aza indirilmesi hatta kaldırılması konusunda str&uuml;kt&uuml;rel bir iyileştirmenin yapılması, bununla birlikte gezinti platformu d&acirc;hil olmak &uuml;zere hi&ccedil;bir yeni mimari &ouml;genin, &ouml;zg&uuml;n karakterin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;memesi y&ouml;n&uuml;nde oluşan i&ccedil; hassasiyetten dolayı, zemin ile ilgili daha ayrıntılı bir &ccedil;alışma yapılmıştır. Edinilen bilgiler şu şekildedir:</p> <p>Kilise yapısı ile eski adliye binası arasındaki, eski adliye binası inşaatı sırasında temel ve bodrum kat inşaatı i&ccedil;in kazıldığı ve kilise yapısı kullanım kotuna kadar dolgu yapıldığı bilinen b&ouml;l&uuml;mde yapılan zemin muayene kazısında, yapıya ait bir podyum ortaya &ccedil;ıkmış, yaklaşık 1m kadar yapılan kazıda ise dolgu toprağı kısmen kaldırılmıştır. Bu veri, d&uuml;şey taşıyıcı sistem kurgusunda hedeflenen ve d&uuml;şey taşıyıcıların ziyaret&ccedil;i yaklaşım cephesinde azaltılmasını &ouml;ng&ouml;ren tasarım i&ccedil;in &ouml;nemli olmuştur.</p> <p>D&uuml;şey taşıyıcıların yerleşimi i&ccedil;in &ouml;zel olarak &uuml;retilen kesit, bahsi ge&ccedil;en b&ouml;lgede, kilise yapısı ile eski adliye binası arasındaki b&ouml;lgede yer almaktadır. Bu yeni str&uuml;kt&uuml;rel &ccedil;&ouml;z&uuml;m, &uuml;st &ouml;rt&uuml; sistemini en az d&uuml;şey elemanla taşınabilir hale getirmiş, ayrıca kilise yapısına gelecek olası dış y&uuml;klenmeler i&ccedil;in koruma işlevini &uuml;stlenmiştir.</p> <p>Yine bu &ccedil;&ouml;z&uuml;m ile ziyaret&ccedil;i yaklaşım y&ouml;n&uuml;ndeki, arkeolojik alana yoğun m&uuml;dahale gerektiren orta kolonlar kaldırılabilmiş, &ccedil;atı izd&uuml;ş&uuml;m&uuml;nden fazla uzaklaşmadan, oluşan b&uuml;y&uuml;k a&ccedil;ıklığı ge&ccedil;ecek olan yeni d&uuml;şey taşıyıcılar yerleştirilebilmiştir:</p> <p>Oluşan yeni str&uuml;kt&uuml;r &ccedil;elik olarak tasarlanmış; onaylanmış olan proje &uuml;st &ouml;rt&uuml; mahya kotuna sağdık kalabilmek, &ouml;rt&uuml; y&uuml;zeylerinin suyu arkeolojik alan dışına tahliye edebilecek şekilde eğimlendirilmesini sağlamak, g&uuml;neş-yağış gibi atmosferik dış etkenlerin freskolar &uuml;zerindeki etkisini en aza indirerek şekillenmesi i&ccedil;in katlı plak prensibinde &ccedil;alıştırılmıştır.</p> <p>Zeminde daha &ouml;nce &ouml;nerilmiş olan metal str&uuml;kt&uuml;rl&uuml; ahşap platformun iptal edilmesi ile ziyaret&ccedil;inin, kilise yapısı kullanım kotu ile doğrudan freskolara yaklaşması sağlanmıştır.</p> Wed, 17 Mar 2021 10:51:22 +03 Soma Avlu Apartmanı http://www.arkiv.com.tr/proje/soma-avlu-apartmani/11678 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/soma-avlu-apartmani/soma_avlu (1).jpg.jpeg" width="853" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayça Taylan,Ayşe Baldır,Nail Egemen Yerce,Mesut Yamak<br>Mimarlık Ofisi : Yerce Mimarlık,Ayşe Baldır Mimarlık<br><br>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Proje, Soma&rsquo;nın nitelikli sayılamayacak konut stoğunun i&ccedil;inde, L bi&ccedil;imli bitişik nizam bir arsada yer almakta. Farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k ve tipte dairelerden oluşan, m&uuml;tevazi bir b&uuml;t&ccedil;eye sahip projenin, mimari kurgusu ve dilinin yanı sıra kullanıcılara sağladığı yaşam olanakları ile &ccedil;evredeki yapılaşmaya katkı sağlaması ama&ccedil;landı.</p> <p>Tasarım aşamasında, arsanın dar ve derin formu nedeniyle, doğal ışığın i&ccedil; noktalara ulaşabilmesine y&ouml;nelik orta kısımda bir i&ccedil; avlunun yer almasına karar verildi. Mevcut arsa i&ccedil;in en elverişli kullanım alanı ortaya &ccedil;ıkartılmaya &ccedil;alışılırken, i&ccedil; avlunun apartman sakinleri i&ccedil;in nefes noktasına d&ouml;n&uuml;şmesi ve bir sosyalleşme alanı yaratması hedeflendi.</p> <p>Farklı yaşam tarzlarına ve gereksinimlere uygun olarak b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kleri 120-160 m2 arasında değişen 3 farklı &ccedil;atı dubleksi ile b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kleri 65-95 m2 arasında değişen 3 &ccedil;eşit daire olmak &uuml;zere 6 tip plan geliştirildi. Her bir dairenin balkon ve teras gibi yarı a&ccedil;ık alanlara sahip olmasına &ouml;nem verildi.</p> <p>Sınırlı b&uuml;t&ccedil;e dahilinde, cepheler yumuşak bir renk paleti &uuml;zerinden sıva ve boya ile tamamlandı. Zemin katın cephesinde delikleri yatay gelecek şekilde d&ouml;şenen tuğlalar ile elde edilen ge&ccedil;irgen duvarlar, bu katın ışık alıp, doğal bi&ccedil;imde havalanabilmesini sağladı.</p> <p>&Ccedil;evre konut yapılarının dar, uzun ve karanlık giriş hollerinin aksine&nbsp; giriş kısmı ana sirk&uuml;lasyon alanına doğrudan bağlanan geniş, aydınlık ve davetkar bir karşılama hol&uuml; olarak tasarlandı. Giriş hol&uuml;nden ge&ccedil;ilerek bisiklet park alanına ve y&ouml;netmelikler &ccedil;er&ccedil;evesinde planlanan otoparka ulaşıldı. Bu işlevlere ek olarak, y&uuml;ksek tavanlı zemin katın sosyal alan olarak da değerlendirilmesi &uuml;zerinde duruldu. B&ouml;ylelikle burası &ccedil;ocukların top oynadığı, apartman sakinlerinin aşure g&uuml;n&uuml; gibi &ccedil;eşitli ama&ccedil;larla toplandıkları, ya da bir apartman sakinine hobi alanı sunabilecek, yaşayan bir zemin kata d&ouml;n&uuml;şt&uuml;.</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bu &ouml;zellikleriyle proje, yakın &ccedil;evresi i&ccedil;in farklı bir konut yapısı ve kullanımı &ouml;rneği sunmuş oldu.</p> Tue, 16 Mar 2021 18:38:20 +03 Sipahioğlu Villası http://www.arkiv.com.tr/proje/sipahioglu-villasi/11677 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/sipahioglu-villasi/1 (0).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Yusuf Taner Gültekin,Meleknaz Reyhan Gültekin<br>Mimarlık Ofisi : Reta Mimarlık<br><br>Reta Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Ankara İncek&rsquo;te yer alan Sipahioğlu Villası ile ilgili olarak, mal sahipleri daha &ouml;nceden yapmış olduğumuz yapıları ve i&ccedil; mimarilerini g&ouml;rd&uuml;klerini, bunları &ccedil;ok beğendiklerini belirterek, kendi villalarında da bizimle &ccedil;alışmak istediklerini belirttiler.</p> <p>Ev halkının isteklerinin neler olduğunu belirlemek ama&ccedil;lı birka&ccedil; konuşma toplantısından sonra aile bireylerinin, hobilerini, genelde ne tarz tasarımlardan hoşlanabileceklerini tespit ettikten sonra eskiz ve projelendirme aşamalarına ge&ccedil;ip, tasarlanan planlarla beraber serbest el eskiz perspektifleri bitirdikten sonra bu planların g&ouml;rsel zenginliğini desteklemek i&ccedil;in 3D Max g&ouml;rsellere başlayarak, sunum i&ccedil;in hazır hale getirdik.</p> <p>Yapılan eskiz perspektiflerin sonrasında m&uuml;şterimizin isteklerinin yer aldığı animasyon videosunu hazırlayıp sunduk, genel bir onay aldıktan sonra, tek tek yaşam mekanlarının i&ccedil;erisindeki mobilya tasarımlarını yapmak &uuml;zere eskiz &ccedil;alışmalarına başladık.</p> <p>Bizler, yaptığımız mekanlarda kişiye &ouml;zel tasarımlar ve uygulamalar yapmaktan yanayız, hazır hareketli ve sabit mobilyaların mağazalardan satın alınarak yaşam alanlarına yerleştirmenin mesleki bir başarı olmadığını, bunların mobilya mağazaların teşhir vitrinlerinin eve taşınmasından başka bir şey olmadığını, benimsediğimiz bu uygulamalardan hi&ccedil; hoşlanmadığımızı belirtmek isterim.</p> <p>Villanın, full akıllı ve&nbsp; &ccedil;evreci olmasını istediğimiz i&ccedil;in, bir yandan fonksiyonel olmasına, insan ve eşya ilişkisi i&ccedil;erisinde&nbsp; ergonomisinin doğru yapılmasına verilen &ouml;nemden dolayı, yaşam ve teknik mekanlardaki her t&uuml;rl&uuml; mekanik ve elektronik senkronizasyon i&ccedil;erisinde ilerlendi, Pinoneer akıllı ev sistemleri ile beraber &ccedil;alışırken, biraz daha garantici ve gelenek&ccedil;i &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerle, sistem odasından her elektrik sortisi i&ccedil;in tek, tek kablolama yapılarak alt yapıyı oluşturuldu, m&uuml;zik yayınının mekanların i&ccedil;lerinde kişiye &ouml;zel se&ccedil;ilmiş m&uuml;zik tercihlerini belirleyip, onlar i&ccedil;in varlık tanımları yapılarak, gerek evin i&ccedil;inde dolaşırken gerekse sabit bir yerde dinlenirken yada bah&ccedil;ede dolaşırken &ldquo;soundwasher&rdquo; sistemi ile bu m&uuml;zik tercihlerini &uuml;st konfor seviyesinde &ldquo;Sonos&rdquo; marka hoparl&ouml;rlerle sunacak alt yapı &ccedil;alışmalarını tamamlandı.</p> <p>Villanın i&ccedil;erisinde Modern Klasizm tarzını kullanılırken, kısmen Amerikan Country tasarım &ccedil;izgilerinden de faydalandık. Evin tamamında ve merdivenlerde kullanılan ahşap masif parkeler, &ouml;zel olarak eskitilmiş ve renklendirilmiş meşe masif ağa&ccedil;tan 25cm genişlikte ve 200cm uzunlukta 20mm kalınlıkta fırınlanmış ve emprenye edilmiş olarak İtalya da hazırlatılmıştır.</p> <p>Villanın iklimlendirmesinde belirli hacimlerde kanallı sistemler kullanırken, belirli yerlerinde de, split sistemleri tercih edildi, ısıtma sistemlerini tasarlarken al&uuml;minyum radyat&ouml;r petekleri kullanıldı, t&uuml;m kaloriferlere konfor ısıtma tanımlanırken, kişiye uygun olarak oda bazında işi tanımlamaları yapıldı, gene banyolarda akıllı (smart) sistemlerle kullanılabilen sıcak suyunda benzer sistemlerle kontrollerinin sağlanmasında merkezi doğal gazla &ccedil;alışan işi odasına bağlandı.</p> <p>Bodrum katta, işi odası, teknik elektrik ve elektronik sistem odası, g&uuml;venlik video kayıt ve yayın odası, personel odaları, &ccedil;amaşır odası ve tuvaletleri, aile bireylerinin kullanımına y&ouml;nelik sauna ve d&uuml;ş mekanları, Bilardo ve Dart oyunlarının bulunduğu Bar kısmı, spor odası ve akustiği ve ses izolasyonu yapılmış &ldquo; Home Teather Systems&rdquo; ile donatılmış sinema odası bulunmaktadır, buradaki sinema koltukları hakiki deriden imal edilerek t&uuml;m surround seslere g&ouml;re titreşim verebilen sistemlerle donatılmıştır.</p> <p>Giriş katında ise misafir yatak odası, mutfak ve yemek alanı meşe kaplama &uuml;zerine beyaz renkte mat lake uygulaması yapılarak evdeki t&uuml;m dolaplar, oda kapıları ve duvarlardaki kısmı al&ccedil;ak lambirilerle malzeme ve renk b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; sağlamış oldu.</p> <p>Mermer, el oyması ile hazırlanmış ve i&ccedil;erisinde doğal gazla yakılabilen ş&ouml;minenin de bulunduğu k&uuml;&ccedil;&uuml;k salonda, kitaplık ve okuma alanı yer almaktadır, bu mekanda, zeminde &ldquo;Burbarry&rdquo; İngiliz tarzından soft renklerden İngiliz seramikleri kullanıldı. &Ccedil;eşterfield kiraz rengi ger&ccedil;ek deri kanepe ile tarz b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; oluşturuldu.</p> <p>Aynı katta yaşam ve yemek odaları ile beraber altın sarısı varak kaplı duvar kağıtları kaplı &ldquo;Exclusive&rdquo; klasik İngiliz tarzı tuvalet hacmi de bulunmaktadır.</p> <p>Birinci katta ise aile bireylerine ait m&uuml;şterek TV ve yaşam alanı &ccedil;ocuklarla beraber vakit ge&ccedil;irilebilecek keyifli bir ortam sağlanırken el yapımı.</p> <p>Ebeveyn yatak odası, (walking closet) giysi odası ve ebeveyn banyosu yer alırken, banyo alanı i&ccedil;eresinde ise, havuz ve duş alanları da bulunmaktadır. Banyo da bulunan klozet t&uuml;m akıllı sistemlerle donatılmış Geberit marka &ldquo;AquaClean&rdquo; teknolojisi kullanarak şu tasarrufunu sağlayan ve atık suyun, i&ccedil;me suyu şebekesine karışmasına izin vermeyen ve &ccedil;evrenin herhangi şekilde kirlenmesine olanak vermeyecek &ccedil;evreci bir sistemle uygulaması yapılmıştır.</p> <p>&Ccedil;ocuk odalarında yatak ve oyun alanlarının yanında &ccedil;ocuklarında tek, tek onayları alınarak sipariş g&ouml;re imalatı yapılan banyo seramikleri, desen ve renk tercihleri ile &ccedil;ocuk banyoları saniter ve vitrifiye malzemeler İtalyan tasarımcıların yaptığı malzemeler yer almaktadır. &Ccedil;atı katında, ebeveynlerin &ccedil;alışma alanı ile ş&ouml;mineli dinlenme ve TV alanı ile bağlantılı misafir yatak odası ve banyosu bu katta yer almaktadır.</p> <p>Bah&ccedil;e kısmında ise &ccedil;ift taraflı kullanılabilen ş&ouml;mine ve barbek&uuml; olarak tasarladığımız Ankara taşı kaplamalı ocak, yazlık veranda alanında yer alıyor, zeminde &ldquo;iroko&rdquo; masif Deck latalar ile country stili sıcak bir a&ccedil;ık hava alanı yaratılmıştır.</p> <p>Bah&ccedil;ede yer alan y&uuml;zme havuzu, organik hoby tarımı i&ccedil;in yazlık ve kışlık sera bulunmaktadır, ailenin sevgilisi kurt k&ouml;peği &ldquo;evoque&rdquo; i&ccedil;inde, yerden elektrikli ısıtmalı kul&uuml;besi yer almaktadır. &ldquo;Aksa&rdquo; marka jenerat&ouml;r evin farklı bir k&ouml;şesinde olup villanın tamamında Ankara&rsquo;nın y&ouml;resel taşı olan, &ldquo;Andazit&rdquo; volkanik nitelikte olan kırma taşlarla cephe kaplamaları, y&uuml;r&uuml;me yolları ile bah&ccedil;e duvarlarında kullanmayı tercih edildi.</p> <p>Kapalı garaj kısmı, iki arabanın park edebileceği b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte olup, garajdan evin i&ccedil;erisine girişi sağlayan kapı da bulunan parmak izi okumalı kilit sistemi ile kontroll&uuml; giriş, &ccedil;ıkış sağlanmaktadır.</p> <p>Giriş kapısının yanlarında şeffaf ve mat cam kombinasyonlardan geometrik formlardan tasarlanan, kurşunlu vitrayların imalatı vitray sanat&ccedil;ısı Necmiye G&ouml;nenli imzalıdır. Bah&ccedil;e peyzaj mimarisi d&uuml;zenleme ve bitki se&ccedil;imleri tarafımızdan yapılmıştır.</p> Tue, 16 Mar 2021 18:32:24 +03 Silesia Ofis ve Laboratuvar http://www.arkiv.com.tr/proje/silesia-ofis-ve-laboratuvar/11676 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/silesia-ofis-ve-laboratuvar/silesia (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Sinan Paker,Zeynep Paker,Özgün Yılmaz,Rabia Alpargu<br>Mimarlık Ofisi : Paker Mimarlık<br><br>Paker Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Silesia yiyecek-i&ccedil;ecek sekt&ouml;r&uuml;nde kaliteli aromalar &uuml;reten orta &ouml;l&ccedil;ekli global bir firma. İstanbul ofislerine bir laboratuvar alanı eklemek ve T&uuml;rkiye&rsquo;deki faaliyetlerini arttırmak isteyen firma 2019 yılı i&ccedil;erisinde Vadistanbul&rsquo;a taşınma kararı aldı.</p> <p>Projenin ofis kısmında &ccedil;ağdaş yaklaşımlarla sıcak, konforlu ve kullanışlı &ccedil;alışma alanları yaratmak tasarım kararlarının temelini oluşturdu. &Ccedil;alışma prensipleri doğrultusunda kapalı ofisler, a&ccedil;ık ofis ve farklı &ouml;l&ccedil;eklerde toplantı mekanlarının yanında server, arşiv ve numune odaları tasarlandı.&nbsp; T&uuml;m ofis &ccedil;alışanlarının ortak alanda ulaşabileceği yazıcı ve depolama alanları planlandı. Bu alanların yerleşiminde birbirleri ile olan ilişkileri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulunduruldu ve genelden &ouml;zele doğru bir sirk&uuml;lasyon hattı &uuml;zerine yerleştirildi. Giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde etkileyici bir karşılama alanı oluşturmak amacıyla firmanın logosu &ouml;n plana &ccedil;ıkarıldı. Mek&acirc;nları daha iyi algılatmak ve kat y&uuml;ksekliğinin avantajını kullanmak i&ccedil;in t&uuml;m ofiste yarı a&ccedil;ık tavan sistemi kullanıldı. Bu yarı a&ccedil;ık sistem ofis planına &ouml;zel olarak lineer &ccedil;izgilerle desteklendi. Kapalı alanların cam b&ouml;l&uuml;c&uuml;lerinden mek&acirc;nların birbirleri ile olan ilişkisini vurgulamak i&ccedil;in lineer olarak kullanılan aydınlatmalar mekanlar arasında aynı &ccedil;izgiler &uuml;zerinden ge&ccedil;iş yaparak desteklendi. Akustik konforun sağlanması i&ccedil;in zeminde halı, asma tavan sisteminde ise &ouml;zel &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde akustik paneller tercih edildi. Tavan tasarımının lineer &ccedil;izgisine uygun olarak mekanların t&uuml;m kapıları &ouml;zel olarak hazırlandı. Firmanın kurumsal renkleri mekanlara &ccedil;eşitli malzeme se&ccedil;imleri ve dekorasyon objeleri ile yerleştirildi.</p> <p>Laboratuvar alanında gereksinimler ve işlevsellik &ouml;n planda tutuldu. Temel olarak tatlı ve tuzlu olmak &uuml;zere iki ayrı &ccedil;alışma mekanı oluşturuldu. Bu iki alan ıslak hacimler, uygulama alanları, depolar, ofisler ve tadım odaları olmak &uuml;zere ama&ccedil;larına g&ouml;re ayrıldılar. Islak hacim ve uygulama alanlarına, kullanılacak olan cihazlara g&ouml;re &ouml;zel olarak tasarlanan paslanmaz &ccedil;elik mobilyalar yerleştirildi. İ&ccedil;erideki hava sirk&uuml;lasyonu ve sıcaklığı kontrol altında tutabilmek i&ccedil;in gerekli mekanik destek sağlandı, paslanmaz &ccedil;elik davlumbazlar tasarlandı ve kompres&ouml;r odası eklendi. Laboratuvar alanında zeminde ve duvarlarda yalın &ccedil;izgiler ile gri ve beyaz seramikler tercih edildi. Duvarlarda ise ofis alanındaki lineer tasarıma ve firmanın kurumsal renkleri olan turuncu ve turkuaz tonlarına referans veren seramikler eklendi. Bu renkli seramikler aynı zamanda tatlı ve tuzlu alanları birbirinden ayırmak i&ccedil;in kullanıldı. Sterilizasyon, uygulama ve &uuml;retim i&ccedil;in gerekli t&uuml;m mekanik cihazlar kullanıma en uygun şekilde alanlara yerleştirildi.</p> Tue, 16 Mar 2021 18:08:10 +03 Samsun Segman Sanayi http://www.arkiv.com.tr/proje/samsun-segman-sanayi/11675 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/samsun-segman-sanayi/samsun_segman (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Pınar Erol,Semih Erol,Sümeyra Muslu<br>Mimarlık Ofisi : PS Mimarlık<br><br>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Farklı &ouml;zelliklerde end&uuml;striyel ve karma yapı dizgesinin bulunduğu Samsun Merkez Organize Sanayi B&ouml;lgesi&rsquo;nde tasarlanan yapının, esnek mek&acirc;nsal kullanıma olanak vererek g&uuml;&ccedil;l&uuml;, yalın ve tutarlı bir duruş sergilemesi hedeflendi.</p> <p>Kuzey &ndash; g&uuml;ney doğrultusundaki ana aks &uuml;zerinde yer alan k&ouml;şe başı parselde, mevcut prefabrik depo yapısı ve mevcut betonarme yapı ile entegre olacak şekilde yeni bir &ccedil;elik aks eklendi. Eklenen aksla birlikte oluşan 3 farklı yapı, b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir yaklaşımla ele alınırken, hacim ve mek&acirc;n duygusu maksimum seviyede hissettirildi.</p> <p>Oluşturulan birleşik yapıyı saran kabuk i&ccedil;erisindeki temel ihtiya&ccedil;ları karşılamaya y&ouml;nelik eklenen yeni &ccedil;elik aksın kendi str&uuml;kt&uuml;r&uuml; ile cephede var olması yapının karakterini belirlerken, platform ve sa&ccedil;akla desteklenerek &ldquo;k&uuml;tlesel lineer imge&rdquo; kavramını ortaya &ccedil;ıkardı.</p> <p>Yapı cephesi boyunca uzanan zemin kat platformu, fonksiyonel ve rasyonel gereklilikle ana girişin yatay d&uuml;zlemde vurgulanmasını sağladı. Aynı zamanda &uuml;retim ve y&ouml;netim &ccedil;alışanlarının kullanım alanını tanımlayan bir yapı elemanı oldu.</p> <p>&ldquo;Segman &ccedil;alışıyor&rdquo; mottosuyla cepheye paralel konumlanan ana birimler ile dış mek&acirc;n ilişkisinin maksimum d&uuml;zeyde tutulması hedeflendi. İ&ccedil; mek&acirc;n hacim performansını arttırdığı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len bu tutumla, b&ouml;lgedeki i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k yapı dizgesine karşı bir duruş sergilendi.</p> <p>&Ccedil;elik yapıda oluşturulan yırtık ile i&ccedil; mek&acirc;n zonlaması desteklendi. Cepheye paralel olarak dağılan sirk&uuml;lasyon koridorları mekanlarla g&ouml;rsel temas sağlarken, mevcut betonarme yapı ile eklenen &ccedil;elik aks bina &uuml;st kotundaki y&uuml;kseklik farkı vurgulanarak lineer imge kavramı desteklendi.</p> <p>Mevcut depodan kullanılan iki aksa eklenen ara tabliye ile sirk&uuml;lasyonun &ccedil;evrelediği bir hacim oluşturulup, şeffaf &ccedil;atı kaplaması sayesinde g&uuml;n ışığından faydalanıldı.</p> <p>Hacimsel ve str&uuml;kt&uuml;rel yapı elemanlarının tasarımın ana karakterini belirlemesi ile k&uuml;tle imgesi ve i&ccedil; mek&acirc;n duygusu oluşturulmuştur.</p> Tue, 16 Mar 2021 17:46:19 +03 Renaza http://www.arkiv.com.tr/proje/renaza/11674 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/renaza/RENAZA-01.jpg.jpeg" width="662" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Yazgan,Begüm Yazgan,Evrim Güven<br>Mimarlık Ofisi : Yazgan Tasarım Mimarlık<br><br>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Renaza yapısı Ankara&rsquo;da Turan G&uuml;neş Bulvarı ve Doğukent Caddesi kesişiminde, yaklaşık 13.000 m2 inşaat alanlı, 50 adet konut, 30 adet birleşebilir ofis, 4 adet mağaza ve zemin altında 2 adet otopark katı ile toplam 13 kattan oluşan &ccedil;ok ama&ccedil;lı bir yapıdır. Bu &ccedil;ok ama&ccedil;lılık yapıda farklı derecelerde katmanlaşma ve bir b&uuml;t&uuml;n i&ccedil;erisinde ayrışma ile kendini okutur. Yapı, zemindeki mağazaların &uuml;st&uuml;nde 4 farklı k&uuml;tle halinde her y&ouml;nden geriye &ccedil;ekilir, &uuml;st katlara doğru hafifler, k&uuml;&ccedil;&uuml;l&uuml;r. Batıda Dikmen vadisinin keskin eğimi kesitte devam ettirilerek &ccedil;evresiyle ilişki kurar. Her k&uuml;tlede yatay d&uuml;şey elemanlar farklı bir tonda doğal taş traverten ile kaplıdır. Tonlama zeminin &uuml;st&uuml;ndeki 2 katlı 1. k&uuml;tle ile birlikte koyu renkten başlar, &uuml;st k&uuml;tlelere doğru gittik&ccedil;e a&ccedil;ılır. Yapıdaki her y&ouml;nden kademelenme ve ton ge&ccedil;işleri ile cepheye ritim katılır.</p> <p>Yapının mimarisi klasik mimarideki cephede farklı katlardaki değişken y&uuml;kseklik ve &ouml;zellikte otonom par&ccedil;alarla ayrışma prensibini takip eder. Cephenin tasarımı ile birka&ccedil; katmanda derinlik kurulur; her k&uuml;tlenin en dışında o k&uuml;tleyi tanımlayan bir dış &ccedil;er&ccedil;eve, bu &ccedil;er&ccedil;evenin bir gerisinde aynı renkte travertenler ile kaplı farklı genişlikte d&uuml;şey elemanlar, onların gerisinde f&uuml;me renkli duvarlar ve son olarak yine f&uuml;me renkli dikey doğramalar ve en geride şeffaf cam cephe bulunur. Bu ritim her k&uuml;tlede kendi rengi ve malzemesi ile geriye &ccedil;ekilerek devam eder. B&ouml;ylece şehir &ouml;l&ccedil;eğinde 4 ayrı k&uuml;tleden oluşmuş tek bir yapı hissedilirken, her k&uuml;tlenin i&ccedil;indeki 5 ayrı katman da yapının cephesini sofistike hale getirir. G&ouml;z bu incelmeyi katman katman takip edebilir. Bir katman i&ccedil;indeki diğer katman ve onun i&ccedil;indeki başka bir katman cepheye g&ouml;rsel hareket, ritim ve derinlik katar.</p> <p>Yapı klasik mimariden gelen &ouml;zellikleri dışında aynı zamanda modern mimariyle de sadeliği, k&uuml;tle hareketleri, katmanlaşmasıyla ilişkilenir. Her katta oluşturulan balkonlar ve teraslarla yeşilin &uuml;st katlara taşınmasına imkan verir.</p> <p>Yapıda konut, ofis ve mağazanın ayrı girişleri vardır. Ofis katında mekanların birleşebilir kurgusuyla esneklik oluşturulmuştur.</p> <p>Yapı, kurgusu ve tasarımıyla uzun yıllardır orada bulunuyormuş&ccedil;asına, hem yeni hem zamansız olmayı, her y&ouml;nden k&uuml;tle hareketleri, cephedeki katmanlaşmalar, her k&uuml;tlede farklılaşan sıcak kahve tonlu renkleri, doğaltaş traverten kaplaması, &ccedil;ok ama&ccedil;lı kullanımı ile kullanıcılarına, kentteki bulunduğu konuma ve &ouml;n&uuml;nden ge&ccedil;ecek binlerce insana kompleks bir mimari sunmayı hedefler.</p> Tue, 16 Mar 2021 17:33:08 +03 Pınar K. Evi İç Mekan Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/pinar-k-evi-ic-mekan-projesi/11673 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/pinar-k-evi-ic-mekan-projesi/pinarkevi (1).JPG.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Ezgi Akgün Erturhan<br>Mimarlık Ofisi : Save Room Project EAE Mimarlık<br><br>Save Room Project EAE Mimarlık tarafından iç mekan tasarımı yapılan konut İstanbul İstinye’de bulunuyor. <br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstinye&rsquo;de boğazı ayaklarının altına alan 3+1, 140 m<sup>2</sup> konut i&ccedil; mimari projesi, yaşam ve yemek alanı, mutfak, hol, misafir yatak odası, ana yatak odası, &ccedil;alışma odası ve balkonları i&ccedil;in daha yaşanabilir ve evin ışığını ortaya &ccedil;ıkaracak bir fikir projesinin uygulama işi olarak tanımlanabilir.</p> <p>S&ouml;z konusu boş olarak teslim alınan konutun tasarımında, kiralık olması sebebiyle belli bir b&uuml;t&ccedil;eyi aşmadan ama aynı zamanda akılcı &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerle, yaşayan ve esnek kullanıma sahip bir ev olması ama&ccedil;landı.&nbsp; Yaklaşık 3 metrelik pivot a&ccedil;ılır kayıtsız bir pencere ile muazzam bir boğaz manzarasına şahitlik eden yaşam alanı, evin odak noktası olarak ele alınmıştır. Manzaranın yani doğanın kendisi yeterince iddialı olduğu i&ccedil;in, &ldquo;manzarayı &ccedil;er&ccedil;eveye almak&rdquo; fikrinden yola &ccedil;ıkarak, bu kayıtsız pencere, kayın ağacından &uuml;retilmiş bir modern sedir ile &ccedil;er&ccedil;evelenmiştir. Pencere &ouml;n&uuml;nde oturma ve seyir alanı olarak konuşlanan sedir, devamında tv &uuml;nitesi/sehpa olarak kullanılabilecek esneklikte tasarlandı. Bu ahşap &ccedil;er&ccedil;evenin &uuml;st kısımları ise kitaplık ve &ccedil;i&ccedil;eklik olarak değerlendirildi.</p> <p>Sedirin tv &uuml;nitesi olarak kullanılabilecek par&ccedil;asının karşısında yer alan duvar, dairede mevcut olan mutfak dolaplarından esinlenerek yeşil bir fonun &uuml;zerine, el yapımı yine yeşil ve ahşabın bir araya getirildiği &ccedil;izimler ile bir b&uuml;t&uuml;n olarak tasarlandı. Duvarın &ouml;n&uuml;ne aynı renkte bir koltuk yerleştirildi. Evin ana konsepti sadelik ve optimum mobilya &uuml;zerine kurulu olduğu i&ccedil;in gereksiz her t&uuml;rl&uuml; abartıdan ka&ccedil;ınılarak, manzaranın ve oturma alanının &ouml;n plana &ccedil;ıkarılması ama&ccedil;landı.</p> <p>Koltuğun bir yanında sedir yer alırken diğer yanında ise yalın kalmak adına beyaz ve krem tonlarının kullanıldığı, aksesuar ve kitapların sergilenebileceği beyaz raflar yerleştirildi. Bu alanda hem sehpa hem de tabure olarak kullanılabilecek kutu ahşaplar ile orta sehpa mekanın ebatları g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutularak tasarlanıp yine kayın ağacından &ouml;zel olarak &uuml;retildi. Yaşam alanının tam karşısına, doğal ahşabın hakim olduğu bir masa ve sandalye takımı yerleştirilerek bir yemek alanı oluşturuldu.</p> <p>Yaşam alanı ile komşu yarı a&ccedil;ık mutfakta dolaplara m&uuml;dahale edilmeden, tezgah ve dolap arasına beyaz dekoratif seramikler yerleştirildi. Ayrıca yemek alanı ile mutfak arasında kullanım pratikliğini sağlamak amacıyla duvara monte beyaz bir bar masası ve &uuml;zerine kayın raflar yerleştirilerek kahve k&ouml;şesi oluşturuldu.</p> <p>Evin akışında yaşam alanından sonra odalara ge&ccedil;erken ilk sırayı alan misafir yatak odası, toprak tonlarının hakimiyetinde se&ccedil;imlerle sade ve net g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerden oluşan bir tasarım ile ele alındı.&nbsp; Devamındaki ana yatak odası ise, dinginliğin ve huzurun rengi olan mavinin hakimiyeti ile tasarlanıp doğal ahşap ve kum rengi ile dengede bırakılmıştır.</p> <p>Yatak odasından sonra evin son b&ouml;l&uuml;m&uuml; olan ve ev sahibine kendi &ouml;zel alanı olarak hissettirmesi ama&ccedil;lanan &ccedil;alışma odası ve arka balkon, duvarda renkli tonlardaki boya ile birbirlerine bağlanarak &ldquo;eğlence&rdquo;nin akış elemanı olarak kullanılması ama&ccedil;landı. &Uuml;&ccedil; farklı rengin kullanıldığı boyama y&ouml;ntemi ile birleşimin sağlandığı bu hobi ve dinlenme odasına hidrofonik sistem ile dikey tarımın yapıldığı bir bitki yetiştirme &uuml;nitesi yerleştirildi.&nbsp;</p> <p>Duvardaki hareketli boyadan &ouml;t&uuml;r&uuml; odanın geri kalanında ve aksesuarlarda a&ccedil;ık tonlarda kalınarak evin tamamında benimsenen sadelik ve huzur hissi korundu.&nbsp;</p> <p>Evin genelinde kayın ağacı, hasır, bambu gibi doğal malzemelerden yapılma, mekanların &ouml;l&ccedil;&uuml;lerine uygun, multi-fonksiyonel ve az yer kaplayan &ouml;zel &uuml;retim mobilyalar tasarlanarak dil birliği oluşturuldu ve evin ışığı malzemeler &uuml;zerinden yansıtıldı.</p> Tue, 16 Mar 2021 17:05:57 +03 Pendik Millet Bahçesi http://www.arkiv.com.tr/proje/pendik-millet-bahcesi/11672 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/pendik-millet-bahcesi/pendik_ds (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Deniz Aslan,Melike Yetim,Kübra Karaoğlu,Gülce Kantürer,Pelinsu Karagöz,Yasemin Tonbul,Damla Derman,Erkin Yaşar Çerik,Selin Etkinöz Tunçer,Nursen Gümüşsoy Kısar,Tolga Berker,Derya Bayar Yüce<br>Mimarlık Ofisi : DS Mimarlık<br><br>Deniz Aslan, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Pendik Millet Bah&ccedil;esi, eski ytong alanı ve maden ocağı arazisinin d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi, bozuk alan iyileştirilmesi ve bir anlamda doğa onarımını i&ccedil;eren bir şehir i&ccedil;i parkıdır. &Ccedil;ok &ouml;zel bir topoğrafyaya ve etkili bakılara sahiptir. Aslında bir d&ouml;nemin en temiz havası olan mesire alanlarıyla bilinen geniş bir doğa par&ccedil;asının kent baskısından kurtarılabilecek son alanlarından birisi niteliğindedir ve İstanbul Anadolu yakasına hem k&uuml;lt&uuml;rel hem de doğal olarak kazandırılan bir alan olma &ouml;zelliği taşımaktadır. Projede &ouml;ncelikle arazinin eğimiyle toplanacak suların maden a&ccedil;malarına y&ouml;nlendirilmesiyle kendiliğinden oluşacak bir g&ouml;let ve su ekosistemi oluşturulmuştur. Bununla birlikte hem yakın &ccedil;evrede yaşayanların hem de şehirlilerin, bir tepe formasyonunda oluşturulmuş koru ekosistemi i&ccedil;inde y&uuml;r&uuml;yebilmeleri, koşabilmeleri, dinlenebilmeleri sağlanmıştır. Oluşturulan farklı tematik nişlerde her yaştan kullanıcının kendini mutlu hissedeceği ortamlar oluşturulmuştur.</p> <p>&Ccedil;ocuk ve gen&ccedil; temasının &ccedil;ok okunaklı olarak işlendiği Pendik Millet Bah&ccedil;esi i&ccedil;indeki maden ocağı, tam anlamıyla kendine yeten bir doğa projesi olarak b&ouml;lgeye yepyeni bir enerji kazandıracak niteliktedir. &Ouml;zellikle yakın &ccedil;evrenin sosyok&uuml;lt&uuml;rel yapısına duyarlı olan ve gelişime a&ccedil;ık nitelikli yeşil alanların kazandırılmasında rol alabilecek Pendik Millet Bah&ccedil;esi, farklı &ouml;zelliklere sahip kentlinin isteyerek ve severek kullanacağı yeni doğa par&ccedil;aları olarak kent sistemine d&acirc;hil olacaktır.</p> <p>Parkta, ocak a&ccedil;ması ve &ccedil;ukurun bir g&ouml;l ekosistemine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi, eski dinamit deposu alanının &ccedil;ocuklar i&ccedil;in bostana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi, &ccedil;ok heyecanlı s&uuml;re&ccedil;lere olanak tanımaktadır.</p> <p>Bu gelişim s&uuml;recinin kentli tarafından izlenecek olması; kavağa hak ettiği itibarı geri kazandıran ocak g&ouml;leti aynı zamanda serbest oturma elemanları, suya uzanan k&ouml;pr&uuml; ve &ccedil;ıkmaları, oturma b&ouml;lgesi ile rekreatif bir potansiyel oluşturmuştur.</p> Tue, 16 Mar 2021 16:35:30 +03 Otama Kırkpınar http://www.arkiv.com.tr/proje/otama-kirkpinar/11671 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/otama-kirkpinar/otama (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Evrim Akcan,Arif Bıltır,Emre Torbaoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Atölye Kolektif<br><br>Atölye Kolektif, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Ekolojik, adil ve geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m temelli bir &uuml;retim manifestosuna sahip Otama Kırkpınar, paylaşım ve dayanışmanın &ouml;n planda olduğu s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kozmetik &uuml;r&uuml;nleri at&ouml;lyesi olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında d&ouml;ng&uuml;sel &uuml;retim modeli ile karbon el izine örnek teşkil eden Otama Kırkpınar&rsquo;ın s&ouml;z konusu anlayışının fiziksel ortama yansıtılması ve yerelde konumlanan aktivist bir &ccedil;evre hareketinin mekanı olabilmesi ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Tasarım aşaması geri beslemeli bir sistem kurgusu &ccedil;er&ccedil;evesinde ele alınmış; b&ouml;ylece sadece somut &uuml;retimlerin ger&ccedil;ekleştirildiği değil, aynı zamanda bu &uuml;retimlerin d&uuml;ş&uuml;nsel altyapısının tartışılabildiği b&ouml;l&uuml;mler mekan i&ccedil;inde oluşturulmuştur. Giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml; mahalleli ve aynı coğrafyada bulunan k&uuml;&ccedil;&uuml;k &uuml;reticilerin bir araya gelebileceği, birlikte &uuml;retip paylaşım yapabilecekleri bir fikir at&ouml;lyesi iken; arka b&ouml;l&uuml;m Good Manufacturing Practices (GMP - İyi &Uuml;retim Uygulamaları) normlarını karşılayabilen bir laboratuvar ve bağlı olduğu hammadde, bitmiş &uuml;r&uuml;n depoları, paketleme alanı işlevlerinin senkronizasyonu ile oluşturulmuş bir &uuml;retim mekanıdır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="https://www.arkitera.com/wp-content/uploads/2021/03/otama.gif" border="0" /></p> <p>İşlev programının limitli hacimde birbiri i&ccedil;inde eritilerek g&ouml;rsel derinliklere imkan verir halde d&uuml;zenlenmesi ile resmi standartların kısıtlayıcı etkilerinin en az seviyede hissedildiği esnek bir mekan &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne ulaşılmıştır. Programın zorunlu kıldığı mekanik &ndash;mekansal- işleyiş s&uuml;rekli sorgulanarak birimlerin alternatif yollarla bir araya gelmesi sağlanmıştır. Mahaller arası ge&ccedil;işler gerekli yerlerde mobil &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;retilerek hem hijyen koşullarına uygun olacak şekilde hem de minimum sirk&uuml;lasyon alanı kullanılarak &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir.</p> <p>Yalın detay anlayışı, doğal malzeme kullanımı ve kurumsal kimliği karşılayan bir renk skalası &uuml;zerinden geliştirilen sade atmosfer, &uuml;retenleri ve &uuml;retilenleri &ouml;ne &ccedil;ıkaran bir fon oluşturur. Bu fonun tamamlayıcı unsuru olan ve kozmetik &uuml;retiminde kullanılan birbirinden farklı bitkilerin yer aldığı raflardan yayılan &lsquo;koku&rsquo;lar ziyaret&ccedil;ilere yapılan &uuml;retimler hakkında ipu&ccedil;ları sunar. Bir &uuml;retim yeri olarak fiziksel mekan ihtiya&ccedil;larının belirleyici olduğu s&uuml;re&ccedil; sonunda, doğallığıyla &ouml;ne &ccedil;ıkan ve sahip olunan yaşam bi&ccedil;iminin duyumsanabildiği &uuml;&ccedil; boyutlu bir Otama kompozisyonu elde edilmeye &ccedil;alışılmıştır.</p> Tue, 16 Mar 2021 16:06:16 +03 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı http://www.arkiv.com.tr/proje/orta-dogu-teknik-universitesi-isletme-bolumu-bilgisayar-laboratuvari/11670 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/orta-dogu-teknik-universitesi-isletme-bolumu-bilgisayar-laboratuvari/odtu_isletme_lab (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Onur Özkoç,Heves Beşeli,Elif Görkem Köse,Gizem Görgün<br>Mimarlık Ofisi : Motto Mimarlık<br><br>Motto Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>S&uuml;rekli etkileşimi ve alternatif birlikte &ouml;ğrenme bi&ccedil;imlerini destekleyen bir olasılıklar mek&acirc;nı.</p> <p>İşletme B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;n&uuml;n de i&ccedil;erisinde yer aldığı Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak&uuml;ltesi (B) binası 1991 yılında inşa edilmiş. Artan &ouml;ğrenci sayısı, değişen &ouml;ğrenme pratikleri ve gelişen teknolojiyle beraber bazı mekanlar ihtiyaca cevap verememeye başlamış, bina i&ccedil;erisindeki &ccedil;eşitli noktalara anlık &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;reten eklentiler yapılmış. Bilgisayar laboratuvarı da bu mekanlardan biri. Ortada bir koridor ve iki yanda masalar şeklinde d&uuml;zenlenmiş, yapıya eklenen sunucu odası vb. işlevler i&ccedil;in derme &ccedil;atma kurulmuş odacıklarla istila edilmiş olan ve yalnızca dersler esnasında kullanılan İşletme Bilgisayar Laboratuvarı, bir yenileme projesi kapsamında tekrar ele alındı. Bu projeyle, eğitim işlevleri ve sosyal işlevlerin b&uuml;t&uuml;nleştirilmesi, bilgisayar laboratuvarının &ouml;ğrencilerin zorunlu olmadık&ccedil;a kullanmadığı salt derslik mekanı olmaktan &ccedil;ıkıp farklı kullanımlara olanak sağlamak &uuml;zere &ccedil;ok işlevli bir etkileşim mekanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi hedeflendi.</p> <p>Halihazırda yalnızca derslik olarak kullanılan bilgisayar laboratuvarı 7 g&uuml;n 24 saat kullanılacak ve grup toplantıları, serbest &ccedil;alışma ve odak &ccedil;alışma gibi ders dışı aktiviteleri de i&ccedil;erecek şekilde yeniden programlandı. Bu aktivitelerin birbirinden bağımsız olarak aynı anda ve birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde ger&ccedil;ekleştirilebilmeleri i&ccedil;in laboratuvar mekanı &ouml;ncelikle ders-seminer alanı ve ders dışı aktivite alanı olmak &uuml;zere iki ana b&ouml;lgeye ayrılırken bu b&ouml;lgelerin ara kesitine gerektiğinde bu iki b&ouml;lgeyle beraber, gerektiğinde ise kendi başına &ccedil;alışabilecek bir alt mekan yerleştirildi.</p> <p>Laboratuvar alanının &ccedil;eşitli aktiviteleri barındıracak şekilde b&ouml;lgelere ayrılmasından sonra bu aktivitelerin genişleme ve daralma senaryoları kurgulanmıştır. Bu senaryolara g&ouml;re, gerektiğinde derslik alanı toplantı mekanını da i&ccedil;ine alacak şekilde b&uuml;y&uuml;tmek, toplantı alanının perdelerini kapatarak bu alanı ders dışı aktivite alanından ayırmak m&uuml;mk&uuml;n olduğu gibi, -tam tersi şekilde- ders dışı aktivite alanını toplantı alanına doğru b&uuml;y&uuml;terek ve yine perdeleri &ccedil;ekerek derslik alanından ayırmak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu durumda, hareketli b&ouml;l&uuml;c&uuml; olarak tabir edebileceğimiz bu perdeler iki taraftaki farklı nitelikteki mek&acirc;nın birbirinden g&ouml;rsel ve işitsel olarak ayrılmasını da sağlamaktadır. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir senaryoda ise toplantı mek&acirc;nının perdeleri a&ccedil;ılarak ve oturma d&uuml;zeni değiştirilerek t&uuml;m laboratuvar b&uuml;y&uuml;k bir dersliğe d&ouml;n&uuml;şebilmektedir. Farklı kullanım senaryolarına cevap verebilecek olanaklar sunma s&ouml;z konusu olduğunda mek&acirc;nın teknik altyapısının t&uuml;m bu senaryoları m&uuml;mk&uuml;n kullanacak şekilde planlanması gerekir. Bu ama&ccedil;la laboratuvar i&ccedil;erisinde ekranlar, sunum perdeleri, veri ve g&uuml;&ccedil; istasyonları ile bunları birbirine bağlayan kablolu-kablosuz bir altyapı ağı kurulmuştur. Zemin boyunca kapalı g&uuml;&ccedil; ve veri giriş kutuları yerleştirilmiştir. Farklı aktiviteler i&ccedil;in farklı nitelikte &ccedil;alışma ve ortam aydınlatması yapılmasına fırsat tanınmıştır. Her ne kadar mek&acirc;n i&ccedil;erisinde farklı aktiviteleri barındırabilecek b&ouml;lgeler tanımlanmış olsa da bu b&ouml;lgeler kapalı odalar bi&ccedil;iminde b&ouml;l&uuml;nmemiştir. Mek&acirc;nda sabit b&ouml;l&uuml;c&uuml; olarak yalnızca 2 paralel duvar bulunmaktadır. Bu duvarlar arada kalan alt mekanı tanımlamakta, bunu yaparken mek&acirc;nın dolaşımını da &ccedil;eperlere atmaktadır. Dolaşımın ortadan alınarak &ccedil;eperlere &ouml;telenmesi mek&acirc;nın dolaşım tarafından ezilmeden b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l olarak kullanılabilmesine olanak sağlarken, aynı zamanda &ouml;nceki durumda laboratuvar cephesine yaslanmış olan masaların g&uuml;n ışığına doğrudan maruz kalması gibi bir pratik soruna da &ccedil;&ouml;z&uuml;m niteliğindedir. Bu iki paralel duvar barındırdıkları elektrik altyapısı sayesinde sunum duvarı olarak da kullanılabilmektedir. Laboratuvarın &ccedil;ok ama&ccedil;lı kullanılabilmesi i&ccedil;in kullanılan bir diğer unsur mod&uuml;ler ve hareketli mobilyalardır. Toplantı alanındaki &ccedil;alışma y&uuml;zeyi hareketli derslik masalarının birleştirilmesiyle oluştuğundan gerektiği durumda birbirinden ayrılarak derslik masasına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilmektedir. Ders dışı aktivite alanına ait y&uuml;ksek &ccedil;alışma masaları da derslik masalarıyla aynı d&uuml;zende yerleştirilebilmekte, derslik masası olarak kullanılabilmektedir. Diğer bir hareketli mobilya olan k&uuml;rs&uuml; ise farklı konfig&uuml;rasyonlarda kullanılabilmekte, kullanılmadığı zaman sunum duvarının yanındaki nişe gizlenebilmekte ve hafif malzemesi sayesinde resmi olmayan sunumlar i&ccedil;in ders dışı aktivite alanına rahatlıkla taşınabilmektedir. Ders dışı aktivite alanında 4-6 kişilik gruplar odak &ccedil;alışma kabinlerinde, 12 kişilik gruplar toplantı odasında toplanabilmekte, gerektiğinde hareketli k&uuml;rs&uuml; buraya taşınarak puflarla beraber &ldquo;pop-up&rdquo; sunum ve tartışma alanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilmektedir. ODT&Uuml; İşletme Bilgisayar Laboratuvarı yeniden tasarlanan teknik altyapısı, b&ouml;l&uuml;c&uuml;/birleştirici unsurları, sabit ve hareketli elemanların bir denge i&ccedil;erisinde kurgulanmasıyla kullanıcısına 7 g&uuml;n 24 saat hizmet eden, s&uuml;rekli etkileşimi destekleyen bir olasılıklar mek&acirc;nı olarak ortaya &ccedil;ıkmaktadır.</p> Tue, 16 Mar 2021 15:55:39 +03 Ormanköy Yaşam Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/ormankoy-yasam-merkezi/11669 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/ormankoy-yasam-merkezi/Ormankoy_Yasam_Merkezi_ (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Kemal Kayış<br>Mimarlık Ofisi : Dap Yapı<br><br>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor: <br><br><p>İstanbul &Ccedil;ekmek&ouml;y&rsquo;de bulunan Ormank&ouml;y Yaşam Merkezi mimari konsept tasarımı Y. Mimar Mustafa Kemal Kayış&rsquo;a aittir. Mimari uygulama projeleri DAP YAPI Mimari Proje Geliştirme Departmanı tarafından hazırlanmıştır.</p> <p>&Ccedil;ekmek&ouml;y orman dokusu ile sarılı, 60 d&ouml;n&uuml;m doğal park i&ccedil;inde bulunan Ormank&ouml;y Yaşam Merkezi projesinde, yaklaşık 4 d&ouml;n&uuml;m b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde biyolojik g&ouml;let teşkil edilerek orman dokusu ve Toplum Merkezi ilişkisinde arakesit oluşturması ama&ccedil;lanmıştır. Arazinin &ccedil;evrili olduğu kamusal parka g&ouml;re daha &uuml;st kotta, hakim bir tepede yerleşimi sayesinde hem orman manzarasına hakim bir noktada bulunarak doğayı daha iyi g&ouml;rmek ve algılamak imkanı sunar, hem de daha iyi g&ouml;r&uuml;nmek &ndash; algılanmak imkanına kavuşur. Proje alanına &Ccedil;ekmek&ouml;y merkezinden y&uuml;r&uuml;yerek, bisikletle, elektrikli ara&ccedil;larla ulaşım sağlanabilir, yanı sıra 60 ara&ccedil;lık otopark bulunmaktadır.</p> <p>Yapının tasarımı s&uuml;recinde, sade ve &ccedil;arpıcı geometrik formu ile &ouml;zg&uuml;n &ndash; ikonik &ndash; akılda kalıcı bir etkiye sahip olması planlanmıştır. Orman dokusu i&ccedil;erisinde, basit beşik &ccedil;atı formunun yapı i&ccedil;erisinde geniş a&ccedil;ıklık yaratmak ama&ccedil;lı olarak zemine kadar indirilmesi sayesinde fonksiyonel kazanımların yanı sıra mimari a&ccedil;ıdan da basit ama akılda kalıcı bir etki oluşturulmuştur. Str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n binanın i&ccedil;inden g&ouml;r&uuml;nmesi sayesinde formun i&ccedil; mekanda da s&uuml;rekliliği sağlanmıştır. Beşik &ccedil;atı formuna yatayda dikd&ouml;rtgen prizmaların eklenmesiyle fonksiyonel alan kazanımları genişletilmiş, yapının şeffaflaştığı b&ouml;l&uuml;mler tanımlanmıştır.</p> <p>Yapı &ouml;z&uuml;nde &ccedil;ift cidarlı beşik formda bir ahşap kabuğun parsel &uuml;st k&ouml;şesinde kırılarak, bu kabuğun kısa &uuml;&ccedil;gen alınlı kenarlarındaki şeffaflığa destek olacak şekilde uzun kenarlara eklenen şeffaf prizmaların b&uuml;t&uuml;nleştirilmesi marifetiyle oluşturulmuştur.</p> <p>Kapalı alanlara ek olarak, yapının k&uuml;tlesi ile orantılı olacak şekilde str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n devamı niteliğinde &ccedil;elik &ccedil;apraz kolonlara taşıtılan geniş sa&ccedil;aklar yer almaktadır.</p> <p>&Uuml;&ccedil;gen alınların yol kenarında olanı, geniş &ccedil;im a&ccedil;ıklıklardan erişilen anıtsal merdivenlerle yapı girişini tanımlarken, diğer koldaki, ormana ve bio g&ouml;lete d&ouml;n&uuml;k &uuml;&ccedil;gen alın, yapının i&ccedil;erisinden ge&ccedil;ilerek dış ortamla b&uuml;t&uuml;nleşen, manzarayı &ccedil;er&ccedil;eveleyen, g&uuml;nbatımında g&uuml;neşi yakalayarak i&ccedil;eride romantik bir atmosfer oluşturan &ouml;zellikler taşımaktadır. Yapının kabuğunda g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z ahşap kaplama i&ccedil; mekanda ve zeminde de devam ederek yapının kabuk etkisini s&uuml;rd&uuml;rmesini sağlamaktadır.</p> <p>Yapının ana girişinden ortak hol/&ccedil;ok ama&ccedil;lı salona ulaşılır ve burada hakim orman cephesinin g&ouml;let ile buluşması g&ouml;zlemlenir. Bina merkezinde, zemin katta 3 adet, 1. katta 2 adet olmak &uuml;zere toplam 5 adet st&uuml;dyo bulunmaktadır. 1. Katta bulunan fuaye-galeri boşluğu ilişkisi sayesinde bina geometrisinin orman dokusu ile birleşimi g&ouml;z seviyesinin &uuml;zerinden g&ouml;zlemlenmesi sağlanmıştır. Bodrum katlarda teknik ofis ve mekanik hacimler gibi zaruri ihtiya&ccedil;ların yanı sıra 2m derinliğinde yarı olimpik y&uuml;zme havuzu, fitness, sauna &amp; buhar odası, masa tenisi gibi d&ouml;rt mevsim kullanılabilir fonksiyonlar eklenmiştir.</p> <p>Park alanı i&ccedil;erisinde 2 adet farklı kotta g&ouml;let bulunmaktadır. Her iki g&ouml;let de i&ccedil;ilebilir su kalitesinde olması ama&ccedil;lanmıştır. &Ccedil;evre yaban hayatın yanı sıra misafirlerin evcil hayvanlarını da g&uuml;venle getirebilecekleri bir merkez olması a&ccedil;ısından kimyasal kullanımından uzak durulmuştur.Biyolojik g&ouml;letin ana prensibi olan, kompozit bitki dokusu ile filtreleme sağlanmış, minimum bakım maaliyetleri hedeflenmiştir. Alt kotta yer alan g&ouml;lette alabalıklar yaşamaktadır.</p> <p>İ&ccedil; ve dış mekanlarda -orman dokusunda olduğu gibi- zaman ile değişeceği &ouml;n g&ouml;r&uuml;len ahşap kaplamalar kullanılmıştır. Aynı ahşap malzemenin i&ccedil; ve dış mekanda kullanılmasıyla oluşacak doku ve renk farklılıkları, ormanın mevsimsel değişimlerinde rastladığımız farklara benzer zenginlik katması hedeflenmiştir.</p> <p>Park alanında yer alan aktivite fonksiyonlarına ek olarak ceylanlar, atlar, sincaplar, &ouml;rdekler vb bir&ccedil;ok hayvanın barınağı ve yaşama alanları d&uuml;zenlenmiş, gerekli servisler &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir.</p> Tue, 16 Mar 2021 15:29:01 +03 Olimbera http://www.arkiv.com.tr/proje/olimbera/11668 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/olimbera/olimbera (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Evrim Akcan,Arif Bıltır,Emre Torbaoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Atölye Kolektif<br><br>Atölye Kolektif, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Olimbera, keşfetme temeline dayalı a&ccedil;ık hava eğitimlerinin yanı sıra bir permak&uuml;lt&uuml;r alanı olarak da kullanılan proje sahası i&ccedil;inde, her iki fonksiyona da cevap verebilecek bir yapıya ihtiya&ccedil; duyulması sonucu tasarlanmıştır. 2008 yılında yine At&ouml;lye Kolektif tarafından aynı arsa i&ccedil;inde projelendirilen &ldquo;dağ evi&rdquo; nin devamı niteliğinde bir anlayışla, i&ccedil;inde bulunulan doğa par&ccedil;asına minimum m&uuml;dahale etme esasına dayanır.</p> <p>Proje alanı Kocaeli ilinin g&uuml;neyinde, Başiskele il&ccedil;esi, Kirazpınarı mevkiinde yer almaktadır. Kuzey-g&uuml;ney doğrultusunda yaklaşık 30 metre&nbsp;kot farkı bulunan arsa yaklaşık 28.000 m<sup>2</sup> b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndedir.</p> <p>Yapı, arsanın &uuml;st kotlarında panoramik manzaraya hakim bir noktada konumlandırılmıştır. Doğal peyzaja uzanarak yakın &ccedil;evre ile maksimum etkileşim i&ccedil;inde olması ama&ccedil;lanmıştır. Yapıya yaya yaklaşımı ahşap lavanta kurutma hacimlerinin tanımladığı y&uuml;r&uuml;me-dinlenme hattından sağlanmıştır. B&ouml;ylece giriş hattı fiziksel bir ize ek olarak koku unsuru kullanılarak&nbsp;pekiştirilmiştir. Topografyanın hareketine eşlik ederek kısmen zeminden kopan yapı, a&ccedil;ık amfi ve teraslar ile zemine tekrar bağlanır. Bu durum hem farklı kotlardan erişimi m&uuml;mk&uuml;n kılar hem de kullanıcılara yapının dış &ccedil;eperlerinde farklı deneyim imkanları sunar.</p> <p>Plan kurgusunun temel belirleyicileri &ccedil;evresel, iklimsel veriler ile manzara fakt&ouml;r&uuml;d&uuml;r. Programın ana mekanları manzaraya doğru yelpazelenerek a&ccedil;ılır ve kullanıcılara farklı panoramalar sunar. G&uuml;n ışığı kullanımı hem manzara y&ouml;nlerine doğru a&ccedil;ılan ana cephe boşlukları, hem de &ccedil;atı pencereleri ile &uuml;st seviyeye &ccedil;ıkarılmıştır.</p> <p>Hakim r&uuml;zgar y&ouml;n&uuml; olan g&uuml;ney cephesine servis birimlerinin konumlandırılmasıyla sert ge&ccedil;en kış aylarındaki olumsuzlukların binaya etkisinin azaltılması hedeflenmiştir. Taşıyıcı sistemin ana str&uuml;kt&uuml;rel malzemesi olarak &ccedil;elik tercih edilmiştir. Hem i&ccedil;inde bulunulan doğal &ccedil;evre şartlarına adapte olabilmek, hem de ileride yapı programı gereği doğabilecek yeni ihtiya&ccedil;lara cevap verebilmek adına b&ouml;yle bir tercihte bulunulmuştur.&nbsp;</p> Tue, 16 Mar 2021 15:11:41 +03 Noa Burger Teşvikiye http://www.arkiv.com.tr/proje/noa-burger-tesvikiye/11667 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/noa-burger-tesvikiye/Noa_01.jpg.jpeg" width="667" /><br/>Tasarım Ekibi : Hüseyin Berk Tuncer<br>Mimarlık Ofisi : Kat73<br><br>Kat73, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Noa Burger Teşvikiye, &ouml;zellikle b&ouml;lgenin mek&acirc;nsal varlığına uyacak şekilde &ouml;zelleşmiş, kendi i&ccedil;inde k&uuml;lt&uuml;r oturtmuş bir topluluğa hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Noa Burger yalnızca hamburgerci olarak değil, ayrıca insanların keyifli vakit ge&ccedil;irebilecekleri ortak sosyal alan yaratma hedefiyle tasarlanmıştır.</p> <p>Bu projede &ouml;ncelikli ama&ccedil; k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve dar olan mekanı geniş ve ferah bir hissiyata d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmekti. Bunu yaparken belli kalıplara uygun olarak tasarlanmış mekanlardan &ouml;te, mekanın kendi kimliğini oluşturduğu, doğal malzemelerin kullanıldığı zamansız bir mekan yaratılmıştır.</p> <p>Beton ve ahşabın birlikteliğiyle tasarlanan mekan, minimal bir tasarım anlayışıyla birlikte malzemenin dokusunu hissedebileceğimiz fiziksel bir deneyim sunmaktadır.</p> <p>Mekana girildiğinde sol tarafta bizi merdiven karşılamaktadır. Merdivende beyaz ahşap kaplama ve meşe lata detayları, ince demir korkuluk sadeliğiyle buluşmaktadır. Merdivenin altında oluşan &ouml;l&uuml; alan, i&ccedil; mekan bitkileri ve logo ile bir vitrine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Duvarlar ile birlikte &ccedil;alışan &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon oturma alanları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek yerden kazanım sağlanmıştır. Mekana girdiğimizde sağ tarafta kalan oturma alanlarında ahşap kaplama ve kahve tonları tercih edilmiştir. Karşı tarafta kalan alanda ise duvardan oturma alanına taşan beton kaplama, masa ve sandalyelerde aynı tonları bulması amacıyla gri renkler tercih edilmiştir. Aynı tonların kullanılması o alanın daha az g&ouml;ze &ccedil;arpması amacıyla kurgulanmıştır. Bu sayede daha geniş bir perspektif sunulması sağlanmıştır. Kendi i&ccedil;inde eriyen bu gri alan cam ile ayrılmış a&ccedil;ık mutfak alanı mekana dahil edilmiştir.</p> <p>B&ouml;yle k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir mekanda olabildiğince yer kazanmak i&ccedil;in kullanılan duvarlar ve str&uuml;kt&uuml;rel elemanlar fonksiyonel mobilyalara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp;</p> <p>Mutfağın karşısında bulunan alana bar d&uuml;zeni yerleştirilerek ekstra oturma alanı kazanılmıştır. Asma katta da korkuluktan bir tablaya d&ouml;n&uuml;şen, galeri boşluğunu izleten bar d&uuml;zeni kurgulanarak olabildiğince yer kazanılmıştır. Alt katta girdiğimiz anda g&ouml;z&uuml;m&uuml;ze &ccedil;arpan beton dokulu gri alan &uuml;st katta da devam etmektedir. Farklı katlarda ancak aynı aksta &ccedil;alışan bu alanlar mekanda b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k hissini vermeyi sağlamıştır. Tuvaletler asma katta beton duvarın arkasına saklanmış, mekandan ayrıştırılmıştır. Mekanın beyaz kahve ve gri tonuna hareket katmak ama&ccedil;lı mekan ile ilişkilendirilen g&ouml;rseller &uuml;retilmiş, mekana renk katılmıştır.<b>&nbsp;</b></p> Tue, 16 Mar 2021 15:01:06 +03 Nazende Bilkent Satış Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/nazende-bilkent-satis-ofisi/11666 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/nazende-bilkent-satis-ofisi/01.jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Orçun Ersan,Nilgün Deniz,Uğur Furtuna,Gerta Ajazi,Esra Toygar<br>Mimarlık Ofisi : ACE Mimarlık<br><br>ACE Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p><span style="font-size: 13px;">Nazende Bilkent Satış Ofisi, Nazende Bilkent projesi i&ccedil;in satış ofisi olarak &ccedil;alışmakta olan, 740 m2 alanlı, zemin katta idari ve satış ofisleri, 1. katta ise &ouml;rnek daire bulunan bir yapıdır.</span></p> <p>Satış ofisinin yan cephesinde toplanma, bir araya gelme ve etkileşim sağlayarak sosyalleşme olanakları sunan peyzaj ile kurgulanmış giriş sa&ccedil;ağı, aynı zamanda yapının k&uuml;tlesel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne katkı sağlamaktadır. K&uuml;tle, &ouml;n ve arka cephesinde bulununan peyzaj alanlarını yarı ge&ccedil;irgen olarak bağlayarak, kullanıcılara sosyal alanlar olarak kazandırmıştır.</p> <p>Tasarımcılarının d&uuml;nyasından kesitler sunan mimari; estetik bakış a&ccedil;ısı, detaycılık, denge, modernizm ve ileri teknolojinin sunduğu &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerle ihtiya&ccedil;lara cevap veren bir dinamiğin yapısını yansıtmaktadır.</p> Tue, 16 Mar 2021 14:40:25 +03 Nazende Bilkent Konut Sitesi http://www.arkiv.com.tr/proje/nazende-bilkent-konut-sitesi/11665 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/nazende-bilkent-konut-sitesi/02.jpg.jpeg" width="564" /><br/>Tasarım Ekibi : Orçun Ersan,Nilgün Deniz,Uğur Furtuna,Gerta Ajazi,Aykut Akdeniz,Özdihan Gökçe<br>Mimarlık Ofisi : ACE Mimarlık<br><br>ACE Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p><span style="font-size: 13px;">Ankara&rsquo;ya nefes aldıran, doğal g&uuml;zelliklerden biri olan ODT&Uuml; ve Hacettepe Ormanları&rsquo;nın enerjisini taşıyan Bilkent Nazende; bah&ccedil;e ve kat bah&ccedil;eleri, farklı yaşam se&ccedil;eneklerine hitap eden estetik blokları, dışarıdan izole olmuş peyzajı, dinlendiren g&ouml;leti ve daha bir&ccedil;ok ayrıcalığı ile yeni bir yaşam alanı tanımlıyor.</span></p> <p>Mimari tasarımda &ouml;ncelik, Bilkent&rsquo;in doğasına uyumlu bir yapı ortaya &ccedil;ıkararak; doğa, insan, şehir olgularını b&uuml;t&uuml;nleştirmekti.</p> <p>Tasarımcılarının d&uuml;nyasından kesitler sunan mimari; estetik bakış a&ccedil;ısı, detaycılık, denge, modernizm ve ileri teknolojinin sunduğu &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerle ihtiya&ccedil;lara cevap veren bir dinamiğin yapısını yansıtıyor.</p> <p>14.915 m2 peyzaj alanına sahip projede aynı zamanda, ortak kullanıma sahip i&ccedil; avlusuyla, dinlenme- eğlenme ve zaman ge&ccedil;irme aktivitelerine cevap veren kent mobilyalarından, su kenarındaki sakin yaşamı destekleyici ahşap dinlenme tasarımlarına kadar her şey d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;.</p> <p>Hem yatayda hem de d&uuml;şeyde alışıldık &ouml;l&ccedil;&uuml;lerin &ccedil;ok &uuml;zerinde yoğunlaştırılmış olan doğal doku &ouml;n plana &ccedil;ıkartılmış ve bu bağlamda &lsquo;yeşil&rsquo; yapıların ayrılmaz bir par&ccedil;ası haline gelmiştir.</p> <p>Her bir konut adası i&ccedil;in oluşturulan meydan ve meydancıklar, toplanma, bir araya gelme ve &ldquo;etkileşim sağlayarak sosyalleşme&rdquo; olanaklarını artırma gibi peyzajın belirleyici unsurları olmuştur.</p> Tue, 16 Mar 2021 14:28:18 +03 Munzam Sandık Vakfı Erenköy Peyzaj Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/munzam-sandik-vakfi-erenkoy-peyzaj-projesi/11661 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/munzam-sandik-vakfi-erenkoy-peyzaj-projesi/saa_01.jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Süveyda Bayraktar Atagür<br>Mimarlık Ofisi : SAA<br><br>Süveyda Bayraktar Atagür, projeyi anlatıyor:<br><br><p>İstanbul Kadık&ouml;y Bağdat Caddesi &uuml;zerinde yer proje alanı cadde, avlu ve ge&ccedil;iş alanları olarak &uuml;&ccedil; farklı peyzaj alanına sahiptir. Bağdat Cad. tarafında ofis, Selin Sok. tarafında ise konut+ticaret yapısı bulunmaktadır. Bu iki blok arasında ise avlu peyzajı &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır ve her iki blok kullanıcılarına y&ouml;nelik olarak rekreasyonel işleve sahiptir. Kontroll&uuml; ara&ccedil; girişinin olduğu yaya &ouml;ncelikli bu mek&acirc;nda oturma dinlenme alanları tasarlanmıştır. Zeminaltı otopark &uuml;zeri konumlanan peyzaj alanında yeterli toprak derinliği sağlanarak y&uuml;ksek boylu ağa&ccedil;lara yer verilmiştir. Bağdat Cad. tarafında caddenin g&uuml;nl&uuml;k kullanıcılarına da hizmet edecek şekilde bitkisel peyzaj &ccedil;alışması yapılmış ve ona entegre olarak oturma alanlarına yer verilmiştir. Ayrıca zemin aydınlatmaları ile yapılara y&ouml;nlendiricilik sağlanmıştır.&nbsp; Bağdat Caddesinden avluya yaya bağlantılarında farklı kotlarda bitkisel peyzaj ile birlikte hareket eden basamak ve rampa-basamak &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri &uuml;retilmiştir.</p> <p>Proje genelinde yaprak d&ouml;ken ve her dem yeşil bitkiler kullanılmış, bu şekilde mevsimsel değişimlerdeki renk d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerinin yansıtılması istenmiştir. Su t&uuml;ketiminin d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi ama&ccedil;lı &ccedil;im kullanımından ka&ccedil;ınılmış, yer &ouml;rt&uuml;c&uuml;ler tercih edilmiştir. &Ccedil;alı gruplarında da su t&uuml;ketim miktarlarına g&ouml;re gruplama yapılmıştır.</p> Tue, 16 Mar 2021 12:09:35 +03 Muğla Teknopark Kuluçka Merkezi ve Yönetim Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/mugla-teknopark-kulucka-merkezi-ve-yonetim-binasi/11660 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/mugla-teknopark-kulucka-merkezi-ve-yonetim-binasi/mugla_teknopark_butuner_studyo501 (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Hüseyin Bütüner,Cenk Çeşmeli<br>Mimarlık Ofisi : Bütüner Mimarlık,Stüdyo501<br><br>Bütüner Mimarlık ve Stüdyo501 Mimarlık, projeyi anlatıyor: <br><br><p>Proje alanı Muğla&rsquo;nın &ouml;nemli ulaşım yollarından olan Muğla - Fethiye yolu &uuml;zerinde, Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi&rsquo;nin kuzeyinde yer almaktadır. Muğla Teknopark Yerleşkesinin ilk uygulanan yapısı Kulu&ccedil;ka Merkezi ve Y&ouml;netim Binası&rsquo;dır. Konumu, yerleşkenin hem ara&ccedil;-yaya girişlerinin tam ortasında olacak hem de diğer 1.etap yapıları ile birlikte bir meydan / avlu kurgusu oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Arazinin mevcut kotlarına uyularak yapıların ortasında bir d&uuml;ş&uuml;k meydan oluşturulmuştur. Meydanı &ccedil;evreleyen ofis yapılarının yanısıra t&uuml;m kamp&uuml;se hizmet edecek servis yapıları ve a&ccedil;ık alan kullanımları da kurgulanmıştır. Meydan ve &ccedil;evresindeki binalar tasarlanırken Muğla&rsquo;nın geleneksel mimari &ouml;ğeleri dikkate alınmıştır. &Ouml;zellikle iklimsel şartlar da g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak hem meydanı saran hem de binaları bağlayan bir revak sistemi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu sistemle dış mekan kullanıcılarına konforlu yarı a&ccedil;ık alanlar sağlanmasının yanında yapının &ccedil;eperinde g&ouml;lge bir cidar yaratarak soğutma maliyetlerini d&uuml;ş&uuml;rmek hedeflenmiştir.</p> <p>Yapının cephesinde hem y&ouml;resel malzeme kullanımını desteklemek hem de b&ouml;lgenin geleneksel mimari sil&uuml;etine uyum sağlamak amacıyla Muğla beyazı mermer kullanılmıştır. Cephedeki ızgara sistemi bina genelinde bir kimlik b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; oluştururken aynı zamanda işlevsel ve evrensel bir mimarlık sunmaktadır. Cam y&uuml;zeylerde g&uuml;neş kontrol&uuml; a&ccedil;ısından farklı cephelerde farklı y&ouml;nlerde elemanlar kullanılmıştır. Yapının &ccedil;evresinde y&ouml;nlendirme maksatlı bağımsız duvarlar kurgulanmıştır. Bu duvarlarda yapılar ile aynı mermer malzeme kullanılıp fiziksel olarak y&ouml;nlendirici ve ayırıcı etkisinin yanında g&ouml;rsel olarak sade ve b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir algı hedeflenmiştir.</p> Tue, 16 Mar 2021 11:04:46 +03 Modanisa Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/modanisa-ofis/11659 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/modanisa-ofis/Udesign-Modanisa -1.jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Gökçen Hotaman,Umut Uzuner,Caner Seymen,Emre Şahin<br>Mimarlık Ofisi : Udesign Mimarlık<br><br>Udesign Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Modanisa ofisinin yer aldığı bina İstanbul Altunizade&rsquo;de bir lojistik firmasının ofisi olarak inşa edilmiş, daha sonra &uuml;niversite kamp&uuml;s&uuml; olarak hizmet vermiştir, toplamda 1.800 m&sup2; alandan oluşmaktadır. Sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n en iyi ve en hızlı b&uuml;y&uuml;me eğiliminde firmalarından olan Modanisa&rsquo;nın, 2019 yılında uzun s&uuml;re&ccedil;te b&uuml;y&uuml;me planlarına da hitap edebilecek bu binaya taşınma kararı ile tasarım ve inşaat s&uuml;recimiz başlamıştır ve 2020 yılı başlarında tamamlanmıştır.</p> <p>T&uuml;m bina ofis alanı ve destek alanları ile yerleştirilerek kullanılmıştır. 2. kattaki girişin ana ofis girişi olarak kullanıldığı binada 1. kat, 2. kat, 3. kat ve 4. kat genel alanlar a&ccedil;ık ofis ve ekip i&ccedil;in toplantı alanları ile değerlendirilmiş. Departman istek ve gerekliliklerine g&ouml;re yer yer hızlı toplantı k&ouml;şeleri, at&ouml;lye alanları ve kitchenette alanları eklenmiştir. Bina yapısında yer alan galeri boşlukları yer yer 2 katı birbirine bağlayan trib&uuml;nler ile sosyal alan ve/veya etkinlik alanları olarak d&uuml;zenlenmiştir. 1. ve 2. kat sonunda yer alan b&uuml;y&uuml;k galeri boşluğu iki kattan da giriş sağlanabilen b&uuml;y&uuml;k bir seminer salonu olarak d&uuml;zenlenmiştir. 2. katta girişin bir kanadı tamamen ziyaret&ccedil;i ağırlamak i&ccedil;in d&uuml;zenlenmiş toplantı odalarının yer aldığı bir toplantı bloğu olarak d&uuml;zenlenmiş, bu sayede toplantı i&ccedil;in gelen ziyaret&ccedil;ilerin ofis sirk&uuml;lasyonuna karışmaları engellenmiştir. 3. katta toplantı bloğunun &uuml;zerindeki b&ouml;l&uuml;m de bah&ccedil;e bağlantısı olan b&uuml;y&uuml;k bir kafeterya alanı olarak planlanmıştır. Bu b&ouml;l&uuml;me ziyaret&ccedil;ilerin de yine ofis sirk&uuml;lasyonuna dahil olmadan ulaşmasına olanak sağlanmıştır. Zemin kat, &ccedil;alışanlar i&ccedil;in ek destek alanlarına ayrılmış ve yemekhane, mescit, spor salonu &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri bu katta konumlanmıştır. 5. kat ise y&ouml;netim katı olarak değerlendirilmiştir.</p> <p>Tasarım aşamasında kararlarımızı etkileyen en &ouml;nemli 2 unsur m&uuml;şterimizin marka kimliği ve binanın mimari kimliği olmuştur. Bir yandan Modanisa&rsquo;nın T&uuml;rk k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nden izler taşıyan şık ve modern &ccedil;izgisini tasarıma aktarırken, binanın br&uuml;t beton ve kaset sistemden oluşan g&uuml;zel mimari kimliğini de buna entegre ederek, kaybetmemeyi ama&ccedil;ladık. Markanın canlı turuncu rengi &ccedil;alışma alanlarına da bu enerjiyi yansıtmak amacıyla, ahşap, metal ve beton &ouml;ğelerle birlikte kullanıldı. Binanın bize sunduğu kaset tavan sistemini tasarımın bir par&ccedil;asına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;p sergilerken aynı zamanda kat y&uuml;ksekliklerinin de azalmamasını sağlamış olduk.</p> <p>T&uuml;m bunların yanında ise kafeterya bambaşka bir hikaye anlatmaktadır. Konseptin tamamen değiştiği ve ofis b&ouml;l&uuml;mlerinden farklılaştığı kafeteryada amacımız &ccedil;alışanlara iş yerlerinde değil, dışarıda bir kafeteryada bulundukları hissini yaşatmak ve mesai zamanları dışında da vakit ge&ccedil;irmek isteyecekler bir b&ouml;lge vermektir. Kafeterya bağlantısı bulunduğu b&uuml;y&uuml;k bah&ccedil;e b&ouml;l&uuml;m&uuml; ile birlikte ve uyumlu olarak orman konseptini yansıtmaktadır.</p> Tue, 16 Mar 2021 10:49:21 +03 Mint Veteriner Kliniği http://www.arkiv.com.tr/proje/mint-veteriner-klinigi/11658 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/mint-veteriner-klinigi/Mint_01.jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Hüseyin Berk Tuncer<br>Mimarlık Ofisi : Kat73<br><br>Kat73, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Mint Veteriner Kliniği; bellekte daha renkli ve canlı mekanlar olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len veteriner kliniklerinin, tabularını kırmaya y&ouml;nelik bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Ama&ccedil; tasarıma minimal ve rasyonel yaklaşarak dinamik bir mekan hissiyatı vermek i&ccedil;in renklere ihtiya&ccedil; olmadığını g&ouml;stermektir.</p> <p>Tercih edilen malzemelerde, bir veteriner kliniği kullanıcısının insandan &ouml;te evcil hayvanlar olduğu g&ouml;z ardı edilmeden kolay temizlenebilme ve darbeye dayanıklılık gibi &ouml;zelliklere dikkat edilmiştir. &nbsp;Mekanın tasarım anlayışında siyah ve beyazın kontrastı g&ouml;ze &ccedil;arpmaktadır. Bu iki zıtlığa paslanmaz &ccedil;elik ve br&uuml;t beton eşlik etmekte, iki rengin yarattığı sadeliği kırmakta, aynı zamanda siyah ve beyaz ile birlikte &ccedil;alışarak bir kompozisyon yaratmaktadır. Renkler birbirini &ouml;ne &ccedil;ıkarmak amacıyla kullanılmıştır; duvarlar beyaz, tavan siyahtır. Tavan duvarlara taşarak birbirinden ayrılmıştır. Bu sayede kontrast ve renk ge&ccedil;işi daha belirginleştirilmiş, beyaz renk algısı arttırılmıştır.</p> <p>Kliniğin giriş alanı; karşılama bankosu, evcil havyan &uuml;r&uuml;nleri satış birimi, i&ccedil; ve dış mekan bekleme alanlarından oluşmaktadır. Karşılama bankosunda kullanılan al&uuml;minyum sac ile arka duvarında kullanılan aluminum plaklar hem malzemenin devam etme hissini vermiştir hem de bu alanı &ouml;ne &ccedil;ıkarmaktadır. Aynı zamanda karşılama bankosunda siyah derzli beyaz seramik kullanılmıştır ve bankonun duvardan &ouml;ne &ccedil;ıkması sağlanmıştır.</p> <p>Kullanılan farklı malzemeler ile yalın aynı zamanda dinamik konsept oluşturulmuş, belleklerdeki veteriner kliniği algısı kırılmıştır. Oturma elemanlarında beton malzeme tercih edilerek mekana doku dahil edilmiştir. Aynı zamanda evcil hayvan &uuml;r&uuml;nleri satış biriminde ahşap malzeme kullanılmış, b&ouml;ylece mekandaki soğuk havanın kırılması sağlanmıştır. Tasarımın renk dengesine yeni bir ton dahil edilmiştir.</p> <p>İki kattan oluşan klinik, giriş kattaki lobi alanına a&ccedil;ılan, ortada tek bir koridor ile yanlarına odalar takılmış bir sistem olarak kurgulanmıştır. Kat yerleşimleri kullanıma g&ouml;re yerleştirilmiştir. Giriş katta laboratuvar, aşı odası, iki adet muayene odası, r&ouml;ntgen odası, hekim odası ve n&ouml;bet&ccedil;i hekim odası yer almaktadır. Alt katta ise mutfak, tuvalet, kedi-k&ouml;pek yatar ve yıkama alanları gibi daha &ccedil;ok veteriner hekimlerin ve evcil hayvanların kullanımına y&ouml;nelik alanlar yerleştirilmiştir.</p> <p>Karşılama alanının bitip muayene alanına ge&ccedil;işin başladığı koridor alanı, buna takılan iki fonksiyonun &ouml;n plana alınıp onları şeffaflaştırılmasıyla, bu alanın yaratacağı ince uzun bir alan algısını kırmayı hedeflemiş; muayene alanı ve laboratuvar bu g&ouml;revi &uuml;stlenmiştir.</p> <p>Muayene alanı, hem karşılama ve bekleme alanına hem de koridora&nbsp; cephe vermiştir. Bu bağlamda muayeneye gelmiş olan hasta yakınlarının, &ccedil;ocuklarıyla teması koparmamasına imkan vermiştir.</p> <p>Laboratuvar alanı ise bir sergi alanı olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu y&uuml;zden alt kata y&ouml;nlendiren koridorun bağlandığı k&ouml;şeye yerleştirilerek bir izlek alanı oluşturulmuştur.</p> <p>Diğer fonksiyonlar, klinik bazında &ouml;zel alanlar olması sebebi ile duvarlarda şeffaflıktan ka&ccedil;ılarak daha dolu k&uuml;tleler olarak tasarlanmıştır.</p> Mon, 15 Mar 2021 18:20:43 +03 Milli Eğitim Vakfı Özel İzmir Bornova Okulları http://www.arkiv.com.tr/proje/milli-egitim-vakfi-ozel-izmir-%E2%80%93-bornova-okullari/11657 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/milli-egitim-vakfi-ozel-izmir-bornova-okullari/mev_bornova (1).JPG.jpeg" width="998" /><br/>Tasarım Ekibi : Kumru Alpaydın,Baran Gökgöz,Türker Kesiktaş<br>Mimarlık Ofisi : Kumru Alpaydın Fikirler,Vista Proje<br><br>Kumru Alpaydın Fikirler ve Vista Proje, anlatıyor:<br><br><p>Mev Bornova Eğitim Kamp&uuml;s&uuml; tasarım s&uuml;reci, Milli Eğitim Vakfı&rsquo;nın 1991 yılında başlayan ve g&uuml;n ge&ccedil;tik&ccedil;e b&uuml;y&uuml;yen eğitim yapılarına, yıllar i&ccedil;inde değişen ve gelişen eğitim felsefesine uygun, T&uuml;rkiye&rsquo;nin her b&uuml;y&uuml;kşehrine yeni bir kamp&uuml;s kazandırma fikri ile a&ccedil;tığı davetli tasarım yarışmalarından biri ile başladı.</p> <p>Yarışma s&uuml;recinde, Vakıf tarafından, g&uuml;ncel eğitim felsefesine uygun, &ccedil;ağdaş, gelişmeye a&ccedil;ık ihtiya&ccedil; programları, &ouml;zenle hazırlanmış, eğitim alanları ve sosyal alanların, a&ccedil;ık ve kapalı alanların dengesi dikkatle g&ouml;zetilmiş, &ouml;nerilen alanların, yıllar i&ccedil;inde değişebilecek ihtiya&ccedil;lar doğrultusunda esnek ve d&ouml;n&uuml;şebilir olmasına dikkat edilmişti.</p> <p>Kamp&uuml;sler i&ccedil;in se&ccedil;ilen alanlar, kentlerin gelişme projeksiyonlarına uygun, aynı zamanda kentin gelişimine de y&ouml;n vermesi planlanan noktalarda, ihtiya&ccedil; programlarına uygun b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k ve nitelikteydiler.</p> <p>Mev Bornova Eğitim Kamp&uuml;s&uuml;, t&uuml;m bu olumlu alt yapının, &ldquo;yaşayan kamp&uuml;s&rdquo; fikri ile buluşması sonucu meydana geldi.</p> <h3>TASARIM ALANININ KENT İ&Ccedil;İNDEKİ YERİ</h3> <p>Tasarım alanı, Bornova Kent Merkezi&rsquo;nin etki alanında, d&uuml;ş&uuml;k yoğunluklu bir konut b&ouml;lgesindedir. D&uuml;ş&uuml;k nitelikli konutlardan oluşan bu b&ouml;lge, merkeze olan yakınlığı sebebi ile yakın zamanda nitelik olarak d&ouml;n&uuml;şeceği beklentisi yaratmaktadır.</p> <p>Tasarım alanının yakın &ccedil;evresinde, Yeşilova H&ouml;y&uuml;ğ&uuml; Ziyaret&ccedil;i Merkezi, Bornova Anadolu Lisesi, Ege &Uuml;niversitesi Kamp&uuml;s&uuml;, Forum Bornova Alışveriş Merkezi, İzmir Atat&uuml;rk Stadyumu gibi g&uuml;&ccedil;l&uuml; kentsel &ccedil;ekim noktaları bulunmaktadır.</p> <p>Mev Bornova Eğitim Kamp&uuml;s&uuml;, &ldquo;yaşayan kamp&uuml;s&rdquo; olma iddiası ile bu kentsel &ccedil;ekim noktalarına eklenecektir.</p> <h3>TASARIM ALANININ YAKIN &Ccedil;EVRESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ</h3> <p>Tasarım alanı, d&uuml;ş&uuml;k yoğunluklu konutlar ile &uuml;&ccedil; y&ouml;nde &ccedil;evrelenmiştir. Batı y&ouml;n&uuml;nde ise; yaklaşık 30.000 m2&rsquo;lik Atat&uuml;rk B&ouml;lge Parkı komşuluğundadır.</p> <p>Bu park kamp&uuml;s&uuml;n tasarımında, &ouml;nemli bir &ouml;ğe olmuştur. Kamp&uuml;s ana girişi bu parkı karşılar ve parktan aldığı kentsel etkiyi kamp&uuml;s&uuml;n i&ccedil;ine taşır.</p> <p>Tasarım alanı 4 y&ouml;nde de ara&ccedil; yolu ile &ccedil;evrilidir. Alanın kuzey y&ouml;n&uuml;nde a&ccedil;ık bir otopark bulunmaktadır.</p> <p>Alanın yaya olarak ve taşıt ile erişilebilirliği, kolaydır. Alanın yakınında toplu taşım durakları mevcuttur.</p> <h3>İHTİYA&Ccedil; PROGRAMININ YORUMLANMASI</h3> <p>Bir eğitim yapısı, kapalı ve a&ccedil;ık mekanların, bir fonksiyon şeması pratiği ile yan yana dizilmesinden fazlasıdır.</p> <p>Yapının kendisi eğitime katılmalıdır.</p> <p>Alman eğitimci ve filozof Friedrich Fr&ouml;bel, eğitim yapılarının;</p> <ul> <li>Kullanıcısına kendi deneyimlerini edinebilme fırsatı sunması gerektiğini,</li> <li>Aktif &ouml;ğrenmeye, araştırmaya ve keşfetmeye y&ouml;neltmesi gerektiğini,</li> <li>Hayal g&uuml;c&uuml;n&uuml; ve yaratıcılığı olumlaması gerektiğini,</li> <li>Nedenselliğe motive etmesi gerektiğini s&ouml;yler.</li> </ul> <p>Yapının kullanıcısına bunları sağlamasının yolu, kapalı ve planlı kullanılan alanlar kadar, a&ccedil;ık ve yarı a&ccedil;ık serbest kullanılan alanlar sunması ve &ouml;ğrencilerin bu alanları, merakının ve &ouml;ğrenme i&ccedil;g&uuml;d&uuml;s&uuml;n&uuml;n peşinde serbest&ccedil;e kullanabilmesinin sağlanmasıdır.</p> <p>Bu fikirle tasarım;</p> <ul> <li>D&uuml;ş&uuml;nmeye</li> <li>Arayıp bulmaya</li> <li>Yaratıcılığa</li> <li>Nedenselliğe teşvik eden a&ccedil;ık, yarı a&ccedil;ık serbest mekanları ve planlı kullanılan eğitim alanlarını birbiri ile uyum i&ccedil;inde yorumlamak &uuml;zere yola &ccedil;ıkmıştır.</li> </ul> <p>Milli Eğitim Vakfı&rsquo;nın oluşturduğu ihtiya&ccedil; programı, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yapılarını ve bunlarla hemen hemen aynı alansal b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğe erişen, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, spor salonu, kapalı y&uuml;zme havuzu sosyal alanlarını i&ccedil;ermektedir. Vakıf aynı zamanda, k&uuml;t&uuml;phane, kul&uuml;p odaları, inovasyon at&ouml;lyeleri gibi hem eğitim hem sosyal ama&ccedil;lı kullanılacak programları da &ouml;nemsemiş ve bu kullanımlara program i&ccedil;inde anlamlı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kler ayırmıştır.<b>&nbsp;</b></p> <p><b>&ldquo;Yaşayan Kamp&uuml;s&rdquo; </b>ihtiya&ccedil; programının i&ccedil;erdiği t&uuml;m bu sosyal kullanımların, hem okula ve &ouml;ğrencilere hem de kente hizmet verebilmesi fikri etrafında şekillenmiştir.</p> <p>Eğitim d&ouml;nemlerinde ve g&uuml;n i&ccedil;inde, &ouml;ğrenciler tarafından kullanılan programlar, okul saatleri ve eğitim d&ouml;nemleri dışında atıl kalmamalı, kullanılmaya devam edilebilmeli ancak; bu kullanım eğitim alanlarının genel kullanıma a&ccedil;ılması anlamını taşımamalıydı.</p> <p>Bu fikir sosyal programlar ile eğitim alanlarını hem birbirinden ayıran hem birbirine bağlayan <b>&ldquo;&Ccedil;&ouml;kertilmiş Avlu&rdquo;</b> fikrini doğurdu.</p> <p>&Ccedil;&ouml;kertilmiş avlu, tasarım alanının batısında bulunan Atat&uuml;rk B&ouml;lge Park&rsquo;ının kamusallığını ve kentselliğini, kamp&uuml;s&uuml;n i&ccedil;ine taşıyan, kamp&uuml;s&uuml;n t&uuml;m sosyal kullanımlarını kucaklayan ve hepsine erişim sağlayan, doğası gereği iklimlenmiş, g&ouml;lgelikli ve ferah, kamp&uuml;s&uuml;n kalbidir.</p> <p>&Ouml;ğrencilerin, okul zamanları dışında da bulunmak isteyeceği kul&uuml;p odalarını, spor alanlarını, sosyal nişleri i&ccedil;erir. Aynı zamanda, okulun kapalı olduğu saatlerde, &ouml;ğrenciler dışındaki kullanıcıyı eğitim alanlarına hi&ccedil; eriştirmeden, sosyal t&uuml;m olanaklara eriştirmek de bu &ccedil;&ouml;kertilmiş avlunun g&ouml;revidir. &Ccedil;&ouml;kertilmiş avlu, kamp&uuml;s yapılarının, s&uuml;rekli yaşayan alanlar olmasını sağlar. Yaşayan Kamp&uuml;s&rsquo;&uuml;n ilk hedefi, okul g&uuml;n&uuml;n&uuml;n sonunu iple &ccedil;eken, okuldan ayrılmak i&ccedil;in can atan değil, okulunu seven, sahiplenen, okulunda &uuml;reten, okul dışı zamanlarını da okulda değerlendirmekten keyif olan, kendini burada ger&ccedil;ekleyen &ouml;ğrenciler yaratmaktır.</p> <p>&Ccedil;&ouml;kertilmiş avlu, aynı zamanda, b&uuml;y&uuml;k hacim kaplayan programların, zemin altına alınmasına ve zemin altında olmalarına rağmen, doğal ışık hava almalarına olanak sağlamıştır.</p> <h3 style="text-align: left;" align="center">ZONLAMA&nbsp;</h3> <p>Tasarım alanı, İzmir, Bornova &Ccedil;amdibi Mahallesi 9020 ada 3 parseldir. Arsa alanı 13687.62 m&sup2;dir. Arsanın 17965 m&sup2; emsal hakkı vardır, bu hakkın tamamı kullanılmıştır. Yapının toplam inşaat alanı ise; 37491.54 m&sup2;&rsquo;dir.</p> <p>İzmir&rsquo;in tipik akdeniz iklimi &ouml;zellikleri g&ouml;steren bir şehir olması sebebi ile &ouml;zellikle yapıların g&uuml;neşe ve radyasyona maruz kalma s&uuml;releri ve a&ccedil;ıları dikkate alınmış. Arsa &uuml;zerinde fonksiyonların yer se&ccedil;imi bu bilgi ile şekillenmiştir.</p> <p>Eğitim blokları; arsanın kuzey y&ouml;n&uuml;nde yerleşmiş, eğitim alanları g&uuml;ney &ndash; g&uuml;neydoğu y&ouml;nlerine y&ouml;nlenmiştir.</p> <p>Sosyal alanlar ise; &Ccedil;&ouml;kertilmiş Avlu sayesinde, g&uuml;neşin ve radyasyonun olumsuz etkilerinden korunmuştur.</p> <p>Program, kendi i&ccedil;inde,</p> <ul> <li>Eğitim</li> <li>Spor</li> <li>Sosyal</li> <li>Teknik Alanlar olarak gruplanmıştır.</li> </ul> <p>Eğitim alanları ise; bir b&uuml;t&uuml;n gibi g&ouml;r&uuml;nmesine karşın farklı yaş grubundan &ouml;ğrencileri i&ccedil;erir. Anaokulu &ouml;ğrencileri, diğer t&uuml;m yaş grupları arasında, fiziksel, ruhsal ihtiya&ccedil;ları ve antropometrik &ouml;l&ccedil;&uuml;leri en farklı olan gruptur. Diğer &ouml;ğrenci grupları ile doğrudan temas etmesi istenmez. Ayrıca, ihtiya&ccedil; duyduğu mek&acirc;nsal b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k de diğer yaş gruplarından farklıdır.</p> <p>Bu sebeple, anaokulunun, kendi i&ccedil;inde t&uuml;m ihtiya&ccedil;larını karşılayan ve diğer gruplardan ayrılmış bir tesis olarak konumlanması uygundur. Bu şekilde anaokulundaki t&uuml;m sınıfların, kontroll&uuml; bir i&ccedil; avluda yaratılan bah&ccedil;eye, d&uuml;z ayak ya da yeşil rampayı kullanarak ulaşımları sağlanmıştır.</p> <p>Dışarıdan da kullanılması planlanan kapalı spor salonu, y&uuml;zme havuzu ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, eğitim bloklarının karşısında yer altına alınarak, yol kotunda eğitim yapılarının ihtiya&ccedil; duyduğu a&ccedil;ık aktivite alanlarını oluşturur. Bu a&ccedil;ık alan, &ouml;ğrencilerin ihtiya&ccedil; duyduğu a&ccedil;ık alanları ve peyzajı da barındırır. Hem t&ouml;ren, hem spor hem de sosyal fonksiyonlar i&ccedil;in zemin oluşturur.</p> <p>Programda yer alan &ouml;ğrenci sosyal alanlarının (kantinler, k&uuml;t&uuml;phaneler, yemekhane), zemin kotunun altına alınması ile &ccedil;&ouml;kertilmiş avlu daha zenginleşmiştir. İlkokul ve ortaokul-lise i&ccedil;in ayrı planlanmış olan bu alanların hepsi aynı kotta ve birbirine bağlantılı tasarlanmıştır. Bu sosyal alanlar, yeşil i&ccedil; bah&ccedil;eler ile g&uuml;n ışığı ve temiz hava alırlar.</p> <p>Zeminin alt kotuna yerleştirilen &ouml;ğrenci sosyal alanları, kapalı spor salonları ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salona erişim, t&uuml;m yapılara temas ederek, alanı g&uuml;neybatı &ndash; kuzeydoğu y&ouml;n&uuml;nde boydan boya ge&ccedil;en &Ccedil;&ouml;kertilmiş Avlu ile sağlanmaktadır. Bu avlu, zemin alt kotunda yer alarak t&uuml;m sosyal alanları birbirine bağlayan g&ouml;lgelikli, serin, korunaklı bir alan yaratmanın yanında, okulun t&uuml;m sosyal faaliyetlerinin yer alabileceği, &ccedil;ocukların i&ccedil;inde yaşamaktan mutlu olacağı bir ortam yaratır.</p> <p>&Ccedil;&ouml;kertilmiş Avlu&rsquo;nun başlangıcı ve bitişi, kamp&uuml;s&uuml;n iki ayrı girişini oluşturur. Her iki girişte yer alan merdivenler, aynı zamanda a&ccedil;ık hava g&ouml;sterilerinde kullanılabilecek birer amfi tiyatro olarak &ccedil;alışır. &Ccedil;&ouml;kertilmiş Avlu, okul saatleri i&ccedil;inde &ouml;ğrencilere hizmet verirken, okul saatleri dışında da bağlantılı olduğu Kapalı Spor Salonu, Kapalı Y&uuml;zme Havuzu ve &Ccedil;ok Ama&ccedil;lı Salonun, kentliler tarafından kullanımına olanak sağlar. Bu sayede tesisin, geceleri ya da tatil zamanları boyunca, eğitim yapıları tamamen kapatıldığında bile kullanılabilmesi sağlanmıştır.</p> <p>Kamp&uuml;s&uuml;n ana girişinde, y&uuml;ksek bir giriş sa&ccedil;ağı kullanıcıyı karşılar. Girişin sağında, kamp&uuml;s&uuml;n diğer yapılarından bağımsız olarak y&ouml;netim bloğu bulunur. Y&ouml;netim bloğunun &ccedil;atısı, eğimli yeşil bir yapısal elemana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu alan &ldquo;Etkinlik &Ccedil;ayırı&rdquo; olarak okulun sosyal fonksiyonlarına katılır.</p> <p>Okul servislerinin rotası, &ouml;ğrencilerin y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yollarıyla kesişmeyecek şekilde, binanın arka y&uuml;zeyine (Kuzey cephe) alınmıştır. Servis ara&ccedil;ları Zemin Kat ve &Ccedil;&ouml;kertilmiş Avlu katından &ouml;ğrencileri bırakıp alma şansına sahiptir. Tek y&ouml;nl&uuml; bir yol aracılığıyla yapılan servis hizmetiyle, t&uuml;m &ouml;ğrenciler hi&ccedil; ara&ccedil; yolu ile kesişmeden servislerine inip binme olanağı bulurlar. Zemin Katta servis aracından inen &ouml;ğrenciler, kolonlarla y&uuml;kseltilmiş okul k&uuml;tlesinin altından ge&ccedil;erek, direkt t&ouml;ren avlusuna ulaşabilir. Avlu katında inen &ouml;ğrenciler, i&ccedil; bah&ccedil;elerden ge&ccedil;erek okul binasının i&ccedil;ine ulaşır. Bu i&ccedil; bah&ccedil;eler Beden Eğitimi Salonları, &Ccedil;ok Ama&ccedil;lı Odalar ve Kul&uuml;p Odaları i&ccedil;in taze hava ve doğal ışık sağlayan, bu alanların t&ouml;ren alanı ile g&ouml;rsel bağlantısını kuran, aktif dinlenme alanlarıdır.</p> Mon, 15 Mar 2021 18:01:15 +03 Meray Kuruyemiş Mağazası http://www.arkiv.com.tr/proje/meray-kuruyemis-magazasi/11656 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/ARKIV-06/meray-kuruyemis-magazasi/meray (1).jpg.jpeg" width="1000" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayça Taylan,Nail Egemen Yerce<br>Mimarlık Ofisi : Yerce Mimarlık<br><br>Yerce Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Yakın &ccedil;evresi i&ccedil;in bir referans oluşturması hedefiyle tasarlanan proje, şehrin konut yerleşimlerinin yoğun olduğu b&ouml;lgede, iki ana caddenin kavşak noktasında yer alan bir kuruyemiş ve y&ouml;resel &uuml;r&uuml;nler mağazası. &Ccedil;evre analizi sonucunda, projede her iki cadde y&ouml;n&uuml;nden gelebilecek yaya akışını karşılayacak iki giriş ve &ccedil;ıkışın olmasına karar verildi. Mevcut yerin ince uzun planimetrisinin de etkisiyle; mağazanın başından girilip, en son noktasından &ccedil;ıkılan canlı bir pasaja d&ouml;n&uuml;şmesi potansiyeli &uuml;zerinde duruldu.</p> <p>Mevcut yapının d&uuml;zensiz str&uuml;kt&uuml;r ve cephe kurgusu, tasarımda yalın bir dil benimsenerek, bir sistem i&ccedil;inde yeniden ele alındı. Şehrin geleneksel &ccedil;arşı ve pazarlarından ilham alınarak, d&uuml;zenli aralıklarla yerleştirilen kemerler, sirk&uuml;lasyon hattını tanımladı. Ortadaki sirk&uuml;lasyon hattını her iki yandan besleyen &uuml;r&uuml;n sergileme alanlarında, farklı &uuml;r&uuml;n t&uuml;rlerine g&ouml;re &ouml;zelleşen b&ouml;l&uuml;mler tasarlandı. İ&ccedil; kısımda uzun kenar boyunca yer alan sergileme, markanın kurumsal rengine odaklanarak, kırmızı seramikten oluşturulmuş bir tezgah &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleştirildi ve &ouml;n cephe i&ccedil;in davetkar bir vitrine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;.</p> <p>Yan cephe hattı boyunca planlanan sergileme birimleri de vitrinin par&ccedil;ası haline gelerek, str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n tanımladığı nişler i&ccedil;inde tasarlandı. İ&ccedil; kısımda, vitraylar ile desteklenen bu nişler ve cam kavanozlar ile ahşap sepetler i&ccedil;inde sunulan &uuml;r&uuml;nler geleneksel yapıların otantik atmosferine g&ouml;nderme yaparken, ona &ccedil;ağdaş bir yorum getirme fırsatını da verdi.</p> <p>Konsept mağazalaşmanın ilk adımı olarak g&ouml;r&uuml;len proje, i&ccedil;inden keyifle ge&ccedil;ilen bir pasaja d&ouml;n&uuml;ş&uuml;rken, &ccedil;evre yapılaşmaların i&ccedil;inde benzer b&uuml;t&ccedil;eler ile farklı bir sonucun elde edilmesine y&ouml;nelik, bir alternatif sundu.</p> Mon, 15 Mar 2021 17:48:41 +03