Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Pazar Gastrogaleri http://www.arkiv.com.tr/proje/pazar-gastrogaleri/9966 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/via-mimarli/pazar-gastrogaleri/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vehbi İnan,Bahar Beyhan İnan,Rania Hosni,Kutay Çakmak,Hazal Özkan<br>Mimarlık Ofisi : VIA Mimarlık<br><br>VIA Mimarlık tarafından iç mekan tasarımı yapılan ve Caferağa Kadıköy'de yer alan restoranın inşaatı 2018 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Moda ve Bahariye son zamanlarda &ccedil;ok hareketli restoran ve kafe a&ccedil;ılımlarına ev sahipliği yapmaktadır. Pazar Gastrogaleri ise bu b&ouml;lgenin değerli bir k&ouml;şesindeki binanın giriş katında yeralmaktadır. Gastrogaleri kavramındaki fikir mutfaktan &ccedil;ıkan &uuml;r&uuml;nlerin değerli objeler gibi sergilenmesini sağlayan bir vitrin-tezgahın kafenin ana odak noktası olmasıdır. Bu fikirden başlayarak &ouml;ncelikle bu uzun tezgah tasarlanmış, onun aksında diğer oturma alanları yerleştirilmiştir. Ayrıca binanın k&ouml;şede olmasından doğan bir a&ccedil;ı ve kırıklık planda mevcuttur. Bu a&ccedil;ılar vitrin ve etrafının tasarımındaki &uuml;&ccedil;gen elemanlarda kullanılmış ve odağı olabildiğince tezgaha y&ouml;neltmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/pazar_gastrogaleri.jpg.jpeg" /></p> <p>Genel olarak i&ccedil; mekan minimalist bir şekilde beyaz ve gri renklerden oluşurken vitrin gizli aydınlatmalı kahverengi bambu panellerle ayrıştırılmıştır. Bambu panellerin doğallığı ve sıcaklığı mekanın genel n&ouml;tr ve minimal havasına da tezat oluşturmuştur. Aynı doğallık dış terasta doğal ahşap &ccedil;itlerle sağlanmıştır. Logoda yeralan yeşil renk tonu da sandalye ve tente gibi elemanlarda kullanılarak bir ara ge&ccedil;iş yaratmıştır. Pazar Gastrogaleri&rsquo;de geometride a&ccedil;ılar, malzeme olarak da bambu kullanılarak mekana dinamizm ve doğallık katılmış, diğer alanlardaki daha sade yaklaşım dengelenmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/6.jpg.jpeg" border="0" /></p> Wed, 16 Jan 2019 15:00:00 +03 Göz http://www.arkiv.com.tr/proje/goz6/9959 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/hakan-tuzun-sengun/goz/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hakan Tüzün Şengün,Alihan Sağlam,Gökçe Kalkan,Gülşen Aktaş,Hamdi Çakır,İlinur Can,Harika Shehabi<br><br><br>17. BETONART Mimarlık Yaz Okulu'nda, Hakan Tüzün Şengün moderatörlüğünde tasarlanan proje, atölye katılımcıları Gülşen Aktaş, İlinur Can, Hamdi Çakır, Gökçe Kalkan, Alihan Sağlam ve Harika Shehabi tarafından üretildi.<br><br><p>Hakan T&uuml;z&uuml;n Şeng&uuml;n anlatıyor:</p> <h3 class="Default">1.</h3> <p class="Default">Beton &ccedil;ıplaktır.</p> <p class="Default">Kaplanmadığı, boyanmadığı, giydirilmediği hallerde beton &ccedil;ıplak olmak ister. G&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m, dolaştığım, duvarlarına yaslandığım, g&ouml;lgesinde soluklandığım pek &ccedil;ok nitelikli beton yapının atmosferik g&uuml;c&uuml;n&uuml; &ccedil;ıplaklığından aldığını s&ouml;ylemek m&uuml;mk&uuml;n. &Ccedil;ıplaklıkla gelen bu doğrudanlık hissi betonu yapının bedeni olarak benimsemenize yol a&ccedil;ar.</p> <p class="Default">Br&uuml;t beton duvarlar, sa&ccedil;aklar, rampalar sizi yapının g&ouml;vdesine, ruhuna dahil eden bir deneyimi &ouml;n&uuml;n&uuml;ze serer. Malzemeye dokunmanın &ouml;tesinde, betonun &uuml;zerine aldığı ışık ve g&ouml;lgeyle de mimari deneyimi doğrudan kuran bir bileşen olduğu s&ouml;ylenebilir hatta. Betonarme str&uuml;kt&uuml;r hem statik bir dengeyle kurulmuş doğada tek başına ayakta duran bir g&ouml;vdeye sahiptir, hem de mek&acirc;na ruhunu veren ifadesi ışığı, teni olan &ccedil;ıplak bir g&ouml;vdeye.</p> <p class="Default">Kalıp izleri, &ccedil;apaklar, ek yerleri, katmanlaşan beton yapının zamansallığına tanıklık eder. Malzemenin ve tekniğin &ccedil;eşitlendiği, durdurulamaz bi&ccedil;imde k&ouml;p&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; bu &ccedil;ağda, betonarme yapılar &ccedil;ıplaklıklarından &ouml;d&uuml;n vermek zorunda kalır pek &ccedil;ok zaman.</p> <p class="Default">İşlenmiş malzemenin sentetik, &ouml;rt&uuml;c&uuml; y&uuml;zeylerinde yok olan dokunma duygusu olur &ouml;ncelikle. Br&uuml;t beton s&ouml;z konusu olduğunda kişinin bedeniyle kendini i&ccedil;ine <i>batırdığı</i> &mdash; yapının endamına kapıldığı &mdash; atmosfer &ccedil;ıplak betonun b&uuml;y&uuml;s&uuml;n&uuml;n eseridir. Yirminci y&uuml;zyılın hemen başında end&uuml;stri devrimiyle birlikte &ccedil;ağın yıldızı hızlı ve hafif &ccedil;eliği tahtından eden bir malzeme olarak ortaya &ccedil;ıkışını da yine &ccedil;ıplaklığına bor&ccedil;luydu belki de beton.</p> <h3>2.</h3> <p class="Default">Deniz Aslan'ın daveti ile katıldığım <i>Beton</i> <i>Olmak</i> temalı Betonart Yazokulu i&ccedil;in &ouml;nerdiğim G&Ouml;Z başlıklı &ccedil;alışma, beton ile kurulan ilişkide ışığı sıkıştırmayı ve beton ile yakın ilişkide malzemenin &ccedil;ıplaklığına tanıklığı ve bu deneyimin &ccedil;evreye &mdash; &ouml;ğrenci k&ouml;y&uuml;ne &mdash; basit ve &ouml;l&ccedil;ekli bir katılımını hedefliyordu. G&Ouml;Z ile ucu a&ccedil;ık, g&uuml;ndelik deneyimi &ouml;nceleyen, &ouml;zellikle betonun ilksel hallerine y&ouml;nelmiş bir tavır kurmaya &ccedil;alıştık.</p> <p class="Default">Işığı sıkıştıran, beton ile karşılaşmayı bir kol mesafesinde tutmaya &ccedil;alışan, &ccedil;evreden kontroll&uuml; bir bi&ccedil;imde kopan bir <i>ge&ccedil;iş </i>tasarladık. S&uuml;re&ccedil; i&ccedil;inde ilk eskizlerden, işin son haline kadar Betonart Yazokulu gibi temel hedefi betonun imk&acirc;nlarını a&ccedil;mak, yeni kullanım olanaklarını araştırmak olan bir deney alanı i&ccedil;inde, &ouml;zellikle <i>ilkel</i> betonu p&uuml;r&uuml;zleri ile başbaşa bırakmayı deneyen bir tema ile hareket ettik. Sonrasında, bulunduğu &ccedil;evreye eklemlenme &ccedil;abası ile yere yaklaşan bir ge&ccedil;it kurmaya &ccedil;alışırken konvansiyonel betonun &uuml;retim hatalarını, ahşap kalıp izlerini, hareleri ve &ccedil;apakları yakından g&ouml;rmeyi istedik.</p> <p class="Default">Son haliyle G&Ouml;Z &ouml;ğrenci k&ouml;y&uuml;nde bostanların hemen yamacında yurtlardan birine y&ouml;nelmiş ince bir patika izine sahip &ccedil;ıkan, ardışık eşiklerden kurulu, &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; bir şekilde i&ccedil;e kapanan bir <i>ge&ccedil;it</i> olarak ortaya &ccedil;ıktı. &Ccedil;alışmanın ilk g&uuml;nlerinde se&ccedil;ilmiş alanda hemen farkına vardığımız, &ccedil;imler &uuml;zerindeki bu patikanın yere dahil edilmesi d&uuml;ş&uuml;ncesiyle oluşan bir ge&ccedil;iş mek&acirc;nı olarak kuruldu. Hem yere, hem &ccedil;evreye dair &ouml;l&ccedil;ekli bir mek&acirc;n kurmayı umut eden, beton ile karşılaşma anlarını sıkıştırmayı d&uuml;ş&uuml;nen bir <i>kestirme. </i>Diğer yanda aslında ahaliyi ge&ccedil;erken durmaya davet eden bir <i>pasaj</i>, g&ouml;z&uuml;n taradığı ardışık eşikleri bir kapanışlar ve a&ccedil;ılışlar alanı olarak kuran bir kesişimler durağı, bir <i>aralık </i>olmasına &ccedil;alıştık. Mek&acirc;nsallaşan bir dizi eşik ve kenar &uuml;reterek &ouml;ğrenci k&ouml;y&uuml; girişinde farklı vistalar, kapanışlar ve perspektifler kurarak &ouml;zellikle g&uuml;n boyu bostanda &ccedil;alışanlar i&ccedil;in bir dinlenme alanı tarif eden bir <i>durak</i>.</p> <p class="Default">G&uuml;n i&ccedil;inde hareket eden g&ouml;lgelerin tarif ettiği alanın zeminde &uuml;retilen yırtıkla buluştuğu &ccedil;&ouml;kertilmiş i&ccedil; zeminde kısa bir an i&ccedil;in bile olsa zaman duygusunu d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmeyi deniyor G&Ouml;Z. Sırtını beton duvarlara vererek oturan kişinin, betonun serinliğine, ışığın ısısına dokunduğu, g&ouml;k ile yer arasında durmanın t&uuml;m duygusunun beton duvarlar arasına sıkıştırıldığı, ardışık bir i&ccedil;/dış/ara kurmayı deniyor bir anlamda.</p> <h3>3.</h3> <p class="Default">İskender Savaşır <i>C&eacute;zanne'ın &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</i> metninde <i>g&ouml;z</i> &uuml;zerine şunları s&ouml;yl&uuml;yor: "G&ouml;z i&ccedil;in ufuk neyse g&ouml;vde i&ccedil;inde ait olduğu durumlar odur. Herhangi bir şeyin, bir şey olarak algılanması, onun derinlik boyutuyla birlikte bir ufuk altında verilmiş olması demektir." Her mimari yapının mek&acirc;nsallığının da bir ufuk altında verilmiş olmasıyla yaşandığını, hareket eden g&ouml;vdenin (g&ouml;z&uuml;n) algısında kendini var ettiğini, dahil edildiği yerin vistalarında kendini bulduğunu s&ouml;ylemek yanlış olmaz.</p> <p class="Default">G&Ouml;Z bu bağlamda, &ccedil;evresel bakışların taradığı bir ufkun altında, davetk&acirc;r bir <i>kapanış </i>sunarak hayata katılmayı deniyor &ouml;nce. Bulunduğu noktada bostanda &ccedil;alışanlar veya &ouml;ğrenci kamp&uuml;s&uuml; sakinlerinin g&uuml;ndelik rutinlerinin bir par&ccedil;ası olarak t&uuml;m bakışlar i&ccedil;in bir <i>ka&ccedil;ış noktası, </i>t&uuml;m<i> </i>g&uuml;ndelik durgunluklar i&ccedil;in bir <i>kayboluş</i> mek&acirc;nı olmaya &ccedil;alışıyor.</p> Mon, 14 Jan 2019 15:15:46 +03 Bağlaç http://www.arkiv.com.tr/proje/baglac/9957 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oktaa/baglac/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Birge Yıldırım Okta,Gürkan Okta<br><br><br>17. BETONART Mimarlık Yaz Okulu kapsamında Birge Yıldırım ve Gürkan Okta moderatörlüğünde tasarlanan proje, atölye katılımcıları Murat Seska, Ali Semen, Gülistan Kenanoğlu, Banu Başyiğit ve Beste Çeliksoy tarafından üretildi.<br><br><p>Proje bağla&ccedil;* metaforundan yola &ccedil;ıkarak iki hal/ durum arasında bir bağ niteliği taşmayı hedeflerken, betonla kişi arasında, duvarın &ouml;tesi ve i&ccedil;i arasında, bitişi ve sonucu arasında algısal/deneysel bir mekan &uuml;retir. Yerdeki &ccedil;akıllar, iki duvar arasındaki akış bu deneyimi g&uuml;&ccedil;lendirir. Dışarıdan yalın iki duvar olarak algılanan işin i&ccedil;erisi bağ dokuların algoritmik soyutlamaları ile şekillendirilmiştir. Bu mekan kişiyi kapsar ve yeni bir deneyim yaşatmayı hedefler. Bağla&ccedil; doğa ve kişi arasında, kişi ile mekan arasında bir ilişki kurar. Bu ilişki s&uuml;re&ccedil; temelli bir tasarımın &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r ve yapısal ve doğal peyzajın d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ile değişerek var olacak sinematografik bir kurgu i&ccedil;erir.</p> <p class="m8785674503023032060gmail-p1">Temel olarak proje algısal mekanın &uuml;retimi i&ccedil;in ger&ccedil;ekleştirilen deneyler &uuml;zerinden şekillenirken, bu deneyler rafine edilmiş, inşa s&uuml;reci i&ccedil;in tasarım optimize edilerek bir par&ccedil;ası AG&Uuml; bostanına&nbsp;betonart&nbsp;yaz okulu kapsamında inşa edilmiştir.&nbsp;</p> <p class="m8785674503023032060gmail-p1"><span class="fotograf-yazi">*İki kelimeyi bağlayan kendi başına bir anlamı olmayan ancak c&uuml;mle i&ccedil;inde anlam kazanan s&ouml;zc&uuml;kler.</span></p> <h3 class="m8785674503023032060gmail-p1">S&uuml;re&ccedil;</h3> <p class="m8785674503023032060gmail-p1">Betonart&rsquo;ın ana teması olan &ldquo;Beton olmak&rdquo;, kişiyi kapsayan, i&ccedil;eren, dokunma hissi yaratan, sarsan, &uuml;rperten bir mek&acirc;nsal kurgu yaratma isteğimizi pekiştirdi. Betonu giyinmek veya betonun i&ccedil;inde olarak v&uuml;cudumuzla b&uuml;t&uuml;nleştiğini hissetmek istedik. Bu bizi betonun akışkanlığından ve s&uuml;rekliliğinden istifade eden malzemenin varoluşsal halini pekiştiren bir kalıp ve bi&ccedil;im &uuml;retimine y&ouml;nlendirdi. Tamamen &ouml;ğrenciler ile şekillendirmek istediğimiz bu s&uuml;re&ccedil; ilk g&uuml;nden itibaren bizim i&ccedil;in bir keşif ve araştırma ortamına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. Maketler &uuml;zerinden ger&ccedil;ekleştirilen denemeler, hepimizi heyecanlandıran &ccedil;eşitli deneyler ile sonu&ccedil;landı. Analog olarak başlayan tasarım s&uuml;recinde hesaplamalı y&ouml;ntemler kullandık. Tasarım olgunlaştık&ccedil;a analog hesaplamalı algoritmalar yetersiz kaldı ve dijital hesaplamalı y&ouml;ntemlere y&ouml;neldik. Kalıp &uuml;retimi i&ccedil;in pek &ccedil;ok deneme yapıldı. &Uuml;retim s&uuml;recine y&ouml;nelik denemelerin ardından hesaplamalı&nbsp; tasarım teknikleri kullanılarak dijital deneyler ve beton prototipler &uuml;rettik. Parametrelerin belirlenerek tasarım problemine en uygun yanıtın arandığı dijital s&uuml;recin sonunda kalıp &uuml;retimine başladık. Bu parametreler insanla b&uuml;t&uuml;nleşebilecek/kişiyi saran mekan algısının oluşması, incelik/hafiflik hissinin yaratılması, iki farklı&nbsp; hal/durum arasında bir bağ olması, akışkanlığın vurgulanması, yapım y&ouml;ntemi&nbsp; ve kalıp sisteminin y&uuml;zeyden okunarak kendi dokusunu yaratması, kalıp &uuml;retiminin tasarım ve inşa s&uuml;reci i&ccedil;in optimizasyonu idi. Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;ğrenciler analog&nbsp; maket &ccedil;izim y&ouml;ntemlerinin yanı sıra, digital y&ouml;netmlere ilişkin pek &ccedil;ok program,&nbsp; yazılım, printer ve kesiciyi kullanma ve &ouml;ğrenme&nbsp; fırsatı buldu.</p> <p class="m8785674503023032060gmail-p1">Morfogenesis kavramı tasarım s&uuml;reci ve yapım y&ouml;ntemine ilişkin parametreler b&uuml;t&uuml;n&uuml; i&ccedil;erisinde &ouml;nce analog sonra dijital algoritmalar &uuml;retimini desteklerken, bi&ccedil;imsel değil fikirsel ve ara&ccedil;sal bir tasarım s&uuml;recinin menşesi oldu. İnşa edilen &uuml;r&uuml;n bu s&uuml;recin bir sonucu olmaktan &ccedil;ok bu s&uuml;re&ccedil;te geliştirilen deneysel bi&ccedil;imlenişlerin doğal, rastlantısal hallerin insan v&uuml;cudu ile uyumlanan bir fragmanıdır.</p> Mon, 14 Jan 2019 09:13:47 +03 Atakule Yeni Çarşı Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/atakule/8781 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/a-tasarim-mimarlik/atakule-yeni-carsisi/Atakule58.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Osman Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : A Tasarım Mimarlık<br><br>A Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan alışveriş merkezi, 80'lerin sonunda Ragıp Buluç tarafından tasarlanan ancak bir süredir işlevini yitirmiş olan çarşı projesinin yerini almak üzere üretilmiş.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tasarımı Ragıp Bulu&ccedil;&rsquo;a ait olan yapı 1980&rsquo;li yılların sonunda inşa edildi. Başkent Ankara&rsquo;nın simgesel yapılarından biri olan Atakule ve ona bağlı alışveriş birimleri uzun s&uuml;re kullanıldı.2009 yılında yapının el değiştirmesi sonucunda yapının yeni sahibi olan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. projede g&uuml;ncel gereksinimlere y&ouml;nelik bazı tadilatlar ve d&uuml;zenlemeleri ger&ccedil;ekleştirme kararı aldı.</p> <p>2010 yılında başlayan yenileme projesi kapsamında alternatif &ccedil;alışmalar yapıldı. İlk &ouml;neriler de mevcut yapının t&uuml;m str&uuml;kt&uuml;r sistemi korunarak &ccedil;eşitli şemalar geliştirildi. Bu &ccedil;alışmalarda kule ve kule &uuml;zerinde yer alan d&ouml;ner platform korunarak alt k&uuml;tlede yeni gereksinimlere g&ouml;re d&uuml;zenlemeler yapıldı. Bu d&uuml;zenlemelerin &ccedil;ıkış noktasını yeni işlevsel kurgunun yanısıra Botanik parkı ile kurulmaya &ccedil;alışılan bir s&uuml;reklilik ilişkisi oluşturdu. Bu aşamada dolaşım d&uuml;zeni, botanik parkı manzarası, mağazaların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;, konumu ve otoparkın verimliliği irdelendi, yeni bir plan şeması &ouml;nerildi. Ancak mevcut bodrum kat adedi ile gereken otopark ihtiyacı karşılanamadı.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Atakule59_haberici.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Daha sonra geliştirilen alternatif projede ise kulenin ve yakın &ccedil;evresinin korunması, onu saran k&uuml;tlenin ise yıkılarak yapılması se&ccedil;eneği &uuml;zerinde duruldu. Bu &ouml;neride kule &ouml;zel &ouml;nlemlerle korunarak alt k&uuml;tlenin yeni bir taşıyıcı sistem i&ccedil;inde ele alınması ve &ouml;zellikle otopark olanağının arttırılması hedeflendi. &Ouml;nerilen merkezi atriyum Botanik Parkı eksenine alınarak dolaşım alanları k&uuml;&ccedil;&uuml;lt&uuml;ld&uuml;, yapının i&ccedil;inden &ccedil;ıkan kule atriyumun bir par&ccedil;ası olarak değerlendirildi. Teraslarla yukarı doğru a&ccedil;ılan i&ccedil; boşlukta mevcut parkla bir s&uuml;reklilik ilişkisi oluşturulması, b&ouml;ylelikle yapıya değer katan zengin bir mekan deneyimi sağlanması hedeflendi.</p> Wed, 09 Jan 2019 16:50:00 +03 Zonguldak Millet Bahçesi http://www.arkiv.com.tr/proje/zonguldak-millet-bahcesi/9653 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bems/zonguldak-millet-bahcesi-973169063/Bems_Zonguldak_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Barış Ekmekçi,Münire Sağat<br>Mimarlık Ofisi : Studio BEMS<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p><span>Studio BEMS, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Proje alanı, Milli Egemenlik Caddesi &uuml;zerinde kentin Batı y&ouml;n&uuml;nde İstanbul girişinde, benzinlikler karşısındaki eski &ccedil;&ouml;p d&ouml;k&uuml;m alanı olarak bilinen Balkaya mevkiindeki bulunmaktadır.</p> <p>Kozlu il&ccedil;e sınırının bitişinde, Zonguldak kent merkezi sahil şeridinin başlangıcında yer alan b&ouml;lge; uzun yıllar boyu &ccedil;&ouml;p, hafriyat vs. atıkların d&uuml;zensiz depolandığı ancak Zonguldak Belediyeler Birliği'nce 2009 yılından itibaren Sap&ccedil;a Tombaklar mevkiinde kurulan &ldquo;Katı Atık D&uuml;zenli Depolama Tesisi&rdquo;nin kullanılmaya başlamasıyla kapatılarak atıl vaziyette bırakılmıştır.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Yaklaşık 150 d&ouml;n&uuml;m b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki proje alanı Zonguldak halkının &ldquo;kent parkı&rdquo; ihtiyacını karşılamak &uuml;zere kurgulanmıştır. Parka şekil veren ana kurgu dolgu alanının topografyası olmuştur. Bu topografya alt kotta a&ccedil;ık otopark ile kullanıcıları karşılarken parkın başlangıcından itibaren y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş ve bisiklet yolları ile &uuml;st kota ulaşılmaktadır. Sazlık bitkiler bah&ccedil;esi ile alanın doğal peyzajı korunarak, kullanıcılar doğal bir peyzaj i&ccedil;erisinden parka giriş yapmaktadır.&nbsp;</p> <p>Park &uuml;&ccedil; ana aktivite &uuml;zerine kurgulanmıştır. Bu aktiviteler Spor+Rekreasyon+Duyupark olarak belirlenmiştir. Spor alanı klasik spor alanlarının aksine renkli, &ccedil;ok ama&ccedil;lı, her yaşta insanın spor yapmasına olanak veren bir spor adası olarak tasarlanmıştır. Duyupark kısmında ise g&uuml;nl&uuml;k kullanıcı &ccedil;ocuklar dışında otizmli &ccedil;ocukların da aileleriyle rahat&ccedil;a vakit ge&ccedil;irebileceği parkurlar oluşturulmuştur. Duyu parkurlarında beş duyuyu da harekete ge&ccedil;irecek ses duvarı, koku bah&ccedil;esi, atlama parkurları, duyu parkuru, ses ve iletişim parkı gibi oyun alanları bulunmaktadır. Parkın geri kalanı rekreasyon alanı olarak kurgulanmıştır. Rekrasyon alanında kottan dolayı oluşan seyir ve oturma terasları, &ccedil;im amfi, etkinlik amfisi, etkinlik &ccedil;ayırı, Millet Meydanı, kent sa&ccedil;ağı, piknik &uuml;niteleri gibi aktiviteler yer almaktadır.</p> Thu, 03 Jan 2019 15:20:00 +03 Bahçelievler Kocasinan Öğrenci Yurdu http://www.arkiv.com.tr/proje/bahcelievler-kocasinan-yurt-binasi/9884 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ozer-urger-mimarlik/bahcelievler-kocasinan-yurt-binasi/01_kocasinan (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Özer,Ahmet Mucip Ürger,Seda Gecü<br>Mimarlık Ofisi : Özer/Ürger Mimarlık<br><br>Sık ağaçların bulunduğu eğimli bir parselde konumlanan proje, ağaçları korumak amacıyla biçimlenir, geri çekilir ve eğime dik uzanır.<br><br><p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/01_kocasinan%20%289%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Konvansiyonel yurt yapılarının aksine dışa d&ouml;n&uuml;k, a&ccedil;ık bir yapı fikri &uuml;zerinde durur. Proje sosyal alanları ile zemin katta parka, cephede yarattığı yarı kamusal teras ve y&uuml;zeylerle mahalleye ve k&uuml;tleleşme stratejisi ile ağa&ccedil;lara g&ouml;sterdiği hassasiyetle doğaya a&ccedil;ılır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/02_kocasinan%20%288%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> Wed, 02 Jan 2019 16:15:00 +03 Zonguldak A Tipi Misafirhane http://www.arkiv.com.tr/proje/zonguldak-a-tipi-misafirhane/9669 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cm-mimarlik/zonguldak-a-tipi-misafirhane/CM_Zonguldak-02.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cem Sorguç<br>Mimarlık Ofisi : CM Mimarlık<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p>Zonguldak&rsquo;ın merkezindeki tarihi Fener Mahallesi&rsquo;nde bulunan, 1930&rsquo;lu yıllarda Seyfi Arkan tarafından tasarlanan misafirhane yapısı CM Mimarlık tarafından yeniden işlevlendirildi. Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Zonguldak Fener Mahallesi mevkiinde yer alan, 1938 yılında inşa edildiği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len, A Tipi olarak bilinen Devlet Misafir Evi, yıllar i&ccedil;inde yerli ve yabancı muhtelif konukları misafir etmiş ve gerek mek&acirc;nsal gerekse de hatıraları ile tarihsel bir belge durumuna gelmiştir.</p> <p>Binanın terk edilmemesi, seyrek de olsa kullanılıyor ve itina ile bakımının yapılıyor olması, metruklaşmamasına vesile olmuştur; fakat işlevsel atıllığı belge ve yapı kıymetini yavaş yavaş s&ouml;nd&uuml;rmektedir.</p> <p>Bir konuk evi alışkanlığı ile beraber, &ouml;nerilen m&uuml;zik/sanat icra ve eğitim mek&acirc;nı olarak kullanılmak istenmesi, mek&acirc;nın işlevsel g&uuml;ncellenmesi i&ccedil;in de &ouml;nemlidir. Tefrişi, mek&acirc;nsal karakteri ve kurgusu değiştirilmemeye gayret edilmiştir. Mobilyaları, kapıları, zemin ahşap kaplamaları vs. yapının ve yaşamışlığının anılarını, tarihini sindirmiş ve yapı kadar muhafaza edilmesi gerektiği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir.</p> <p>Zonguldak şehri d&acirc;hili ve/veya dışarıdan kullanılması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len mek&acirc;n geleneksel ve/veya &ccedil;ağdaş buluşmalara bir mek&acirc;n teşkil etsin, bir odaklanma yaratsın fikri ile kentsel g&uuml;ncellenmenin mek&acirc;nsal bir tezah&uuml;r&uuml; olabilir mi fikri ile kurgulanmıştır.</p> <p>Mevcut yapı birka&ccedil; orijinal olmayan &ouml;ğesinden arındırılarak gerek str&uuml;kt&uuml;rel a&ccedil;ıdan gerekse de yapı elemanları olarak korunmaya gayret edilmiş, parsel i&ccedil;erisinde mevcut yapı ile temas etmeyen ama ilişkilenen bir başka yeni yapı ile işlevsel ilavesi yapılmıştır. S&ouml;z konusu bu yeni yapı bir performans, dinleti, eğitim salonu olarak &ccedil;ok maksatlı programa uygun olacak bi&ccedil;imde ve donatıda tasarlanmıştır. Mevcut yapının varlığını aşikar kılmak i&ccedil;in yeni eklentinin kontrast oluşturması bir tasarım dili olarak kollanmıştır.</p> <p>Yapı, Karadeniz'den y&uuml;kselen bir yamacın &uuml;st&uuml;nde, bir kısmı tescillenmiş ağa&ccedil;ların, kıymetli bir bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml;n i&ccedil;erisinde yer almaktadır. Proje gelişimi mevcut bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml; ve oluşturduğu habitatı hasara uğratmayacak bir tasarım d&acirc;hilinde, ge&ccedil;ici olabilecek ve yapım aşamasında da "yer"i hasara uğratmamaya gayret eden bir montaj &ouml;n g&ouml;rmektedir.</p> Tue, 01 Jan 2019 13:56:00 +03 Kampüshane İstanbul http://www.arkiv.com.tr/proje/kampushane-istanbul/9936 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/renda-helin/kampushane-istanbul/001-1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Renda Helin Çizer<br>Mimarlık Ofisi : Renda Helin Design<br><br>Kampüshane İstanbul; çalışan, eğitim süreci devam eden ya da eğitimini tamamlamış akademisyen, veya bir eğitim programı çerçevesinde İstanbul’da konaklamak isteyen öğrenci ve gençlere yönelik butik bir rezidans.<br><br><p><span>Renda Helin Design, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Santralistanbul b&ouml;lgesinde Fil K&ouml;pr&uuml;s&uuml; karşında konumlanan ve 24 adet daireden oluşan Kamp&uuml;shane, her katı farklı bir konsepti temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Mimari ve i&ccedil; mimari projesi Renda Helin Design &amp; Interiors tarafından ger&ccedil;ekleştirilen proje Santralistanbul b&ouml;lgesinin ve tarihi Fil K&ouml;pr&uuml;s&uuml;&rsquo;n&uuml;n&nbsp; end&uuml;striyel &ccedil;izgisine atıfta bulunan pek&ccedil;ok detaya sahiptir, diğer bir değişle bulunduğu b&ouml;lge yapıya esin kaynağı olmuştur. Yapı aynı zamanda sinema odası, fitness ve sauna b&ouml;l&uuml;m&uuml; gibi sosyal alanları ve rezidans sakinleri dışında dışarıdan gelen misafirlere de a&ccedil;ık olan Manca Cafe &amp; Restoran&rsquo;ı b&uuml;nyesinde barındırmaktadır.</p> <p>Her dairenin kendine &ouml;zel salonu, odası, gerekli donanımlara sahip mutfağı ve banyosu bulunmaktadır. Oda b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kleri t&uuml;m katlarda aynı olmasına ragmen her bir katın kendine &ouml;zg&uuml; konsepti, bu konsepti temsil eden bir adı, renkleri ve sloganları bulunmkatadır. &lsquo;Be Romantic&rsquo;, &lsquo;Be Happy&rsquo; ve &lsquo;Be A Dreamer&rsquo; katlarında beyaz ve pastel tonlarında renk skalası tercih edilerek, daha yumuşak, sakin ve aydınlık mekanlar oluşturulmuştur. &lsquo;Be Positive&rsquo; ve &lsquo;Be Cool&rsquo; katlarında ise daha mask&uuml;len, canlı ve koyu renklerin kombinasyonu ile mesh metal ve demir mobilyaların ağırlıklı olduğu, end&uuml;striyel bir tarz tercih edilmiş ve b&ouml;ylelikle daha dinamik mekanlar ortaya &ccedil;ıkartılmıştır. Kısıtlı metrekareler i&ccedil;erisinde mekanlar m&uuml;mk&uuml;n olan en kullanışlı formasyona getirilerek, mobilyalar bu kapsamda birden &ccedil;ok işlevi yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. Yatak altlarında yer alan geniş &ccedil;ekmeceler, &ccedil;alışma masalarının istenildiğinde makyaj masalarına d&ouml;n&uuml;şmesi &ccedil;ok işlevliliğe y&ouml;nelik detaylar arasında yer almaktadır.</p> <p>Kat koridorlarında &uuml;nl&uuml; ill&uuml;strat&ouml;r Yusuf Doğanay tarafından tasarlanan, her katın konseptine uyumlu g&ouml;rseller kullanılmıştır. Projenin temel amacı &ouml;ğrencilere ve gen&ccedil;lere farklı mekan se&ccedil;eneklerini aynı anda sunmak, onları motive eden, sosyalleşmelerine olanak tanıyan ortamlar yaratırken bir taraftan da kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlayacak konforu yaratmak olarak belirlenmiştir.</p> <p>Proje aynı zamanda hayvan ve doğa dostu ekolojik bir alt yapıya sahiptir. En &uuml;st kat terasların konumlandığı &lsquo;Be A Pet Friend&rsquo; katında evcil hayvanlarla birlikte yaşamaya m&uuml;saade edilmektedir. B&ouml;ylelikle okumaya gelen gen&ccedil;ler evcil hayvanlarından da kopmak zorunda kalmadan yaşamlarını s&uuml;rd&uuml;rebilmektedir. Bununla birlikte, Kamp&uuml;shane İstanbul&rsquo;da kullanılan t&uuml;m aydınlatmalar LED teknolojili &uuml;r&uuml;nlerinden se&ccedil;ilmiş olup t&uuml;m elektronik aletlerin A++ olmasına &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir. Yağmur suyu depoları pis su hatlarında kullanılarak su tasarrufu sağlanırken, g&uuml;neş enerjisi panelleri ile ısıtma sistemlerine katkıda bulunulmuştur.</p> Fri, 28 Dec 2018 17:48:20 +03 Mutluş Apartmanı http://www.arkiv.com.tr/proje/mutlus-apartmani/9935 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bfta/mutlus-apartmani/0 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fuat Taşkıranoğlu,Beylem Aydınay Taşkıranoğlu,Miguel Zapatero,Bilgehan Akça,Murat Nizam<br>Mimarlık Ofisi : BFTA Mimarlık<br><br>BFTA tarafından tasarlanan apartman Suadiye’de Sahil yolu ile Bağdat cad. arasında yer alıyor.<br><br><p>Tasarımcıları projeyi anlatıyor:</p> <p>Zemin kat &uuml;zerinde dokuz kattan oluşan bir apartman binasıdır. Katta iki daire &ouml;nden arkaya uzanan ufak bir &ccedil;ekirdekle tamamen ayrılır.</p> <p>Geniş salon ve mutfak cepheleri ile g&uuml;neydeki manzaraya y&ouml;nelirken, yatak odaları ve bina &ccedil;ekirdeği cepheleri kuzeydeki komşuların &uuml;zerinden Bağdat caddesine cephe verir.</p> <p>Arsa, uzun kenarı kıyıya paralel sığ bir dikd&ouml;rtgendir. Sahil yolu ile Bağdat cad. arasının en yakın olduğu b&ouml;lgede bir d&ouml;rtyol ağzındadır. Vaziyet &ouml;l&ccedil;eğinde bina arsanın k&ouml;şesine yaklaştırılmış, b&ouml;ylece &ouml;n&uuml;ndeki iki katlı yapı grubunun &uuml;zerinden manzaraya hakim noktaya &ccedil;ekilmiştir. &nbsp;</p> <p>Marmara denizine bakan cephedeki iki beyaz &ccedil;er&ccedil;eve binanın ana siluetini oluşturur. Bu &ccedil;er&ccedil;evelerin i&ccedil;inde ahşap ve gri şeritler daielerin d&uuml;şeyde ve yatayda ayıran hatları tarif eder. Beyaz &ccedil;er&ccedil;evelerin dışında ve arka cephede ise gri renkli ince porselen seramikler tercih edilmiştir. Ayrıca iki beyaz &ccedil;er&ccedil;evenin arasında kat merdivenini gizleyen al&uuml;minyum kutu profillerden oluşan giydirme cephe bulunur. B&ouml;ylece beyaz &ccedil;er&ccedil;eveler baskın bir şekilde formal kontrast oluşturarak &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır. &nbsp;</p> <p>Ayrıca bu etki binanın uzun cephesinde eninde daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve bina boyunda iki adet paspartu &ccedil;ıkarmıştır. Bu paspartuların i&ccedil;i T&uuml;rk Evi oranlarında doluluk boşluklara par&ccedil;alanıp cephe &ouml;geleri oluşmuştur.</p> <p>Bina en g&uuml;&ccedil;l&uuml; etkisini doğu ve batıya bakan dar cephelerinde verir. Beyaz &ccedil;er&ccedil;eve iyice daralarak ve zeminden koparak sadece ince derzleri okunabilen bir y&uuml;zey oluşturur. Bu beyaz y&uuml;zey &uuml;zerinde derin bir yırtıkta salonun yan penceresini saklar.</p> Fri, 28 Dec 2018 12:08:45 +03 Sofa Hospital http://www.arkiv.com.tr/proje/sofa-hospital/9934 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/sofa-hospital/001_ANAGIRIS_LOBI_02.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 28 Dec 2018 10:28:42 +03 Sintüel http://www.arkiv.com.tr/proje/sintuel/9933 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/sintuel/001.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 28 Dec 2018 10:24:39 +03 Sarıyer'de Villa Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/sariyerde-villa-projesi/9932 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/sariyerde-villa-projesi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br>Sarıyer Maden Mahallesi’nde bulunan projede mevcutta 4 daireden oluşan apartmanın ilk iki katını bahçeyle birlikte müstakil olarak kullanmak hedeflenmiş.<br><br> Fri, 28 Dec 2018 10:17:57 +03 Nish İstanbul Satış Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/nish-istanbul-satis-ofisi/9931 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/nish-istanbul-satis-ofisi/100.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 28 Dec 2018 09:52:21 +03 Merkoteks Tekstil Lobisi İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/merkoteks-tekstil/9930 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/merkoteks-tekstil/000.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 28 Dec 2018 09:48:36 +03 Gümeli Tabiat Anıtı Ziyaretçi Merkezi ve Gümeli Belde Meydanı Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/gumeli-tabiat-aniti-ziyaretci-merkezi-ve-gumeli-belde-meydani-projesi/9671 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/8arti/gumeli-tabiat-aniti-ziyaretci-merkezi-ve-gumeli-belde-meydani-projesi/a (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Devrim Çimen,Sertaç Erten<br>Mimarlık Ofisi : 8Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p><span>8Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>G&uuml;meli Tabiat Anıtı Alanı, her ne kadar i&ccedil;erisinde barındırdığı 4.000 yaşının &uuml;zerindeki Ulu Porsuk ile &ouml;ne &ccedil;ıkıyor olsa da, flora ve fauna değerleriyle bir b&uuml;t&uuml;n olarak eşsiz bir g&uuml;zelliktedir. Ulu Porsuk&rsquo;un &ccedil;ekiciliğinin bu alan &uuml;zerinde bir baskı oluşturması, iyi y&ouml;netilemeyen baskının ise alan &uuml;zerinde ciddi tahribatlar yaratması ka&ccedil;ınılmazdır. Alanı korumak ve korurken de insanların ondan faydalanmasını sağlamak &ouml;nemlidir. Bu bağlamda yapılması gereken ziyaret&ccedil;i baskısının asıl ziyaret alanının dışında organize ederek ve ziyaret&ccedil;ileri alana filtreleyerek almaktır.</p> <p>Bu bağlamda, G&uuml;meli Tabiat Anıtı Ziyaret&ccedil;i Merkezi ve G&uuml;meli Belde Meydanı Projesi ile hedefimiz G&uuml;meli beldesine mevcut değerlerini de kullanarak bir odak &ouml;zelliği kazandırmak, bu odak olma halinin mek&acirc;nsal gereklerini yerine getirmek, Ziyaret&ccedil;i Merkezi ile de ziyaret&ccedil;ilere Tabiat Alanına &ccedil;ıkmadan bir farkındalık hali kazandırmaktır.</p> <p>Belde meydanı ve meydanı tanımlayan zemin katlar ile oluşturulacak alan &ouml;zel g&uuml;nlerde ara&ccedil; trafiğine kapatılacak ve burada bir yerel Pazar alanı kurulabilecektir. Bu sayede ziyaret&ccedil;iler belde ve insanı ile g&uuml;zel ilişkiler kurabileceklerdir. Bu ilişkiler mekanı ve doğayı daha iyi anlamak i&ccedil;in &ouml;nemlidir.</p> <p>Ziyaret&ccedil;i Merkezi ve ona bağlı Sim&uuml;lasyon Rotası bir b&uuml;t&uuml;n olarak ziyaret&ccedil;iye Tabiat Anıtı ile ilgili g&ouml;rsel ve yazılı bilgiler verirken rota &uuml;zerinde yaşanacak deneyimler sayesinde de doğayla doğrudan temas kurma şansı yakalayacaklardır. Ziyaret&ccedil;i Merkezi beldenin en kamusal &ouml;zellik taşıyan alanında yer almaktadır. Bu sayede merkez, dışarıdan gelenlerden &ccedil;ok bu beldede yaşayanlarım mekanı olacaktır. Bu sahiplenme duygusu bu mekanın s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliğinin temel koşulu olacaktır. Hemen yanı başında bulunan okul alanı ile de ilişki kuran merkez &ouml;ğrencileri eğitim hayatının da &ouml;nemli bir par&ccedil;ası olmaya adaydır. Yapı b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml; altında insanları bir araya getirmeyi ama&ccedil;lamaktadır. Bu &ccedil;atı tamamen ahşap konstr&uuml;ksiyondur ve &ccedil;atının &ouml;rt&uuml; elemanı da aynı şekilde y&ouml;re yaylarında da g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &uuml;zere ahşap kiremitlerden oluşmaktadır. Bu &ouml;zellikleri ile yapı yerel ustaların da &uuml;retim s&uuml;recine dahil olacağı bir y&ouml;ntemle hayata ge&ccedil;irilecektir. Yapının cephesinde ise yine y&ouml;re taşı olan bazalt kullanılmaktadır.</p> <p>Merkezin bir diğer &ouml;nemli &ouml;zelliği ise sergi kısmında tamamen kapalı bir mekanın olmamasıdır. Bu sayede yapı her zaman a&ccedil;ık kalacak, gerek yerel gerekse belde dışından insanların &ouml;zg&uuml;rce gezebileceği bir odağa d&ouml;n&uuml;şecek, bu sayede yapı yerle b&uuml;t&uuml;nleşecek ve işletme maliyetleri de olduk&ccedil;a aşağılara &ccedil;ekilebilecektir.</p> <p>Ziyaret&ccedil;i Merkezini b&uuml;t&uuml;nleyen Sim&uuml;lasyon Rotası ise Bulanık Deresi&rsquo;nin karşı kıyısında yer alan vadi boyunca 500 metre kadar ilerleyen ve ziyaret&ccedil;iye Tabiat Alanına &ccedil;ıkmadan &ouml;nce doğayla b&uuml;t&uuml;nleşme ve alanla ilgili g&ouml;rsel ve yazılı bilgileri alabileceği yerleştirmeleri deneyimleme olanağı vermektedir.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> Thu, 27 Dec 2018 17:50:00 +03 Mezitli Belediyesi Yeni Hizmet Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/mezitli-belediyesi-yeni-hizmet-binasi/9879 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ikiartibir/mezitli-belediyesi-yeni-hizmet-binasi/23.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ferhat Hacıalibeyoğlu,Deniz Dokgöz,Orhan Ersan<br>Mimarlık Ofisi : İki Artı Bir Mimarlık<br><br>İkiartıbir Mimarlık tarafından tasarlanan belediye binası Mersin Mezitli'de bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Mezitli, Mersin&rsquo;e bağlı 13 il&ccedil;eden biri ve n&uuml;fus olarak 5. en b&uuml;y&uuml;k il&ccedil;esi. Toroslar, Yenişehir ve Erdemli&rsquo;ye komşu olan Mezitli, Akdeniz&rsquo;e ulaşan sınırıyla kıyı ile g&uuml;&ccedil;l&uuml; ilişki i&ccedil;erisinde. Yaklaşık 190.000 kişilik bir n&uuml;fusa hizmet eden mevcut belediye binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı &uuml;zerinde bulunmaktaydı. Mevcut binanın kapasitesinin yetersizliği, dağınık olan m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerin bir araya toplanması gibi nedenlerle belediye kendine yeni bir hizmet binası yapımını gerekli g&ouml;rmekteydi. Mevcut yapının kuzeydoğusunda bulunan k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi alanının d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ve buraya yapılan imar planı &ccedil;alışmasının tamamlanmış olması, bu alanda ortaya &ccedil;ıkan belediye hizmet alanının belediye hizmet binası olarak değerlendirilmesi kararını ortaya &ccedil;ıkartı. K&uuml;&ccedil;&uuml;k Sanayi Alanı olarak tanımlı alan, b&uuml;y&uuml;yen kentin i&ccedil;inde kalmış depo ama&ccedil;lı binalardan oluşan bir yapı adasıydı. Bu yapı adasının belediye hizmet alanı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra bir kent meydanı &ccedil;alışması yapılmakta olduğu ve belediye hizmet binasının Sanayi Caddesi ile meydan arasında bir eşik olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; fikri bize iletildi. Halihazırda bir meydan projesi olmaması, belediye yapısının &ouml;ng&ouml;r&uuml;ler &uuml;zerinden bu alanla ilişkilenmesini gerektirdi.</p> <p>Sanayi Caddesi boyunca uzanan 130 m x 43 m boyutlarındaki alan belediye hizmet alanı olarak ayrılmıştı. G&uuml;neydoğu-Kuzeybatı ekseninde olan arsa lineer bir yapı kitlesinin oluşmasını koşullamaktaydı. Bir belediye hizmet binası i&ccedil;in ışık alma anlamında avantajlı olan bu yerleşim, Mersin iklimine &ouml;zg&uuml; zorluklarla da baş edilmesini gerektiriyordu. Belediye yapısının bir cephesi kuzeydoğuya y&ouml;nlenerek homojen ışık anlamında avantaj sağlarken diğer cephesi g&uuml;neybatıya y&ouml;nleneceği i&ccedil;in sıcak iklimle sorunlu bir ilişki yaratabilecek potansiyeldeydi. Verili program par&ccedil;aları bu cepheyi tamamen terk edemeyeceğimizi g&ouml;steriyordu. G&uuml;neybatı cephesi aynı zamanda Sanayi Caddesi cephesi olduğu i&ccedil;in yapının ilk algılandığı cepheydi. Yapının yeni gelişen bu cadde &uuml;zerinde gelişen kamusal kimlik oluşumuna &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmesi, kurumsal yapının caddede kendini hissettirmesi gibi tasarımsal parametreler de işin i&ccedil;ine giriyor ve g&uuml;neybatı cephesi &ouml;nemini artırıyordu.</p> <p>Bu noktada tasarımsal kararımız cadde cephesi olsa da sağırlıklar ve dolu-boş hacimsel hareketler &uuml;zerinden burada bir kimlik oluşturmak &uuml;zerinde gelişti. Belirli program par&ccedil;aları ve meclis salonunu bu cepheye yerleştirdik. Arka cephede m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerin yoğunlaşması bu cephedeki y&uuml;k&uuml;n gevşemesini sağladı. Bu gevşeme yalnızca cephe karakteri olarak değil aynı zamanda yapının i&ccedil; mekan niteliği a&ccedil;ısından avantajlar yarattı. Ana sirk&uuml;lasyon omurgasının g&ouml;lgelenmesi, bu alandan bağımsız teraslara ulaşılması gibi iklime uyumlu bir yaşantının mekanlarını belediye yapısında kurgulayabildik. Bunun yanı sıra bu cephedeki g&ouml;lge oranını artırmak ve taşıyıcı ritmini algılatmak amacı ile cephe boyunca d&uuml;şey elemanlar yerleştirerek yapının karakterinin netleşmesini sağladık.</p> <p>Yapının zemin ve 1. kat seviyesinde kamusal alan yaratmak ve ardındaki meydanla ilişkisini kurgulamak i&ccedil;in boşaltılmış bir&ccedil;ok alanı mevcut. Bunların en &ouml;nemlisi girişlerin olduğu k&ouml;şede alt meydana inen amfi merdivenler; bu merdivenler alt meydana bağımsız ge&ccedil;işi sağlıyor ve meydan tasarımına referans veriyor. Ayrıca bu boşluğun &uuml;st&uuml;nde oluşan b&uuml;y&uuml;k teras 1. kat seviyesinde yine kamusal ve seyirlik bir alan oluşturuyor. Geniş ve binadan bağımsız merdivenlerle bu terasa ulaşılabiliyor.</p> Wed, 19 Dec 2018 13:37:00 +03 Madencioğlu Şelalesi ve Yakın Çevresi Düzenlemesi http://www.arkiv.com.tr/proje/madencioglu-selalesi-ve-yakin-cevresi-duzenlemesi/9655 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kaat-architects/madencioglu-selalesi-ve-yakin-cevresi-duzenlemesi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Lebriz Atan Karaatlı,Sacit Arda Karaatlı<br>Mimarlık Ofisi : Kâat Mimarlık<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p><span>K&acirc;at Mimarlık, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Madencioğlu Şelalesi Zonguldak&rsquo;ın Devrek il&ccedil;esinden yaklaşık 30dk s&uuml;r&uuml;ş mesafesinde; &Ouml;zbağı K&ouml;y&uuml; ile Sofular K&ouml;y&uuml;&rsquo;n&uuml; bağlayan yolun sonunda k&ouml;pr&uuml; olarak d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml; noktada yer almaktadır. Ağırlıklı olarak yerel halk tarafından piknik alanı olarak kullanılan alan aynı zamanda doğa y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&ccedil;&uuml;lerinin ve bisikletle seyahat edenlerin de uğrak noktasıdır. Farklı zamanlarda alanın daha verimli kullanılmasına y&ouml;nelik bazı &ccedil;alışmalar yapıldıysa da kışın oluşan taşkınlar ve bakımsızlık y&uuml;z&uuml;nden şelalenin &ccedil;evresi atıl bir hale gelmiştir.</p> <p>Mevcut durumda alanın iki tarafındaki dolgulardan &ouml;t&uuml;r&uuml;, şelale dar bir alana d&ouml;k&uuml;lmekte ve ordan kendine bulduğu sızıntı denecek kadar az bir yolla akışına devam etmektedir. K&ouml;pr&uuml;n&uuml;n ve dolgu alanlarının &uuml;zerindeki korkuluklar metruk haldedir ve ziyaret&ccedil;iler arabalarıyla şelalenin dibine kadar girebildiklerinden &ouml;t&uuml;r&uuml; doğal bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; zarar g&ouml;rm&uuml;ş, şelalenin şiirselliği ise kaybolmuştur.&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/02.jpg.jpeg.jpg-957616449.jpeg" border="0" /></p> <p>Projemiz, alanın doğal g&uuml;zelliklerini &ouml;n plana &ccedil;ıkarırken ziyaret&ccedil;ilerin de uzun vakitler eğlenceli zaman ge&ccedil;irebilecekleri nitelikte tasarlanmıştır. Bunun i&ccedil;in &ouml;ncelikle beton d&ouml;k&uuml;lerek elde edilmiş bu dolgu alanlarının kazılarak şelalenin belki de y&uuml;zyıllar &ouml;nceki doğal haline d&ouml;nmesi sağlanmış ve bundan sonra yapılacak t&uuml;m m&uuml;dahaleler zarif&ccedil;e ve narince doğaya dokunacak şekilde yapılmıştır.</p> <p>&Ouml;zbağı k&ouml;y&uuml;nden gelen yolun devamı niteliğinde bir iskele &ouml;nerilmiş ve bu iskelenin solundaki istinat duvarı ışıklandırılarak g&uuml;zel bir taş duvara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;l&uuml;rken sağ tarafına ise ziyaret&ccedil;ilerin kullanabilecekleri &ccedil;eşitli ama&ccedil;lara y&ouml;nelik kamusal platformlar yerleştirilmiştir. Bu platformlardan bir ka&ccedil;ında isteyenler şelaleye karşı oturabilir, kitap okuyabilir ya da g&ouml;zlerini kapatıp şelalenin sesini dinleyebilirler. Su hamağı ve etrafındaki platformlarda suyla daha yakın ilişki kurabilirler, dereye iniş merdivenleriyle, oluşturulan su havzasının i&ccedil;ine girebilirler ya da iskelenin en ucuna gelip diledikleri şekilde kullanabilirler.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/03.jpg.jpeg.jpg-700828770.jpeg" /></p> <p>Sofular k&ouml;y&uuml;nden gelen yolun devamı niteliğinde &ouml;nerilen iskele ve etrafındaki platformlar ise karşı kıyıdan faklı olarak piknik ve mesire alanı olarak tasarlanmıştır. Bu alanda farklı kotlardaki platformlar birbirlerine birer ikişer basamaklı merdivenlerle bağlanarak zengin ve hareketli bir kompozisyon elde edilmiştir. Piknik masalarını barındıran bu platformların birbirlerinden ayrık olmaları sayesinde havzanın suyu platformların arasından da g&ouml;r&uuml;lebilmektedir. Dolayısıyla elde edilen tasarım sadece piknik masalarının olduğu masif bir y&uuml;zey değil, farklı y&uuml;ksekliklerde, aralarından bazen bitkilerin ve ağa&ccedil;ların &ccedil;ıktığı, bazen suyun ve kayaların g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;, bulunduğu doğa ile uyumlu bir tasarımdır. Piknik alanlarının yakınına tasarımın genel diline aykırı olmayacak şekilde tasarlanmış &uuml;&ccedil; adet barbek&uuml; bacası ile bir adet &ccedil;eşme yerleştirilmiştir.</p> Tue, 18 Dec 2018 11:54:00 +03 Allianz Kampüs İzmir http://www.arkiv.com.tr/proje/allianz-kampus-izmir/9878 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/swanke-hayden-connell/allianz-kampus-izmir/azi03_7735b.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burcu Şenparlak,Bülent Dündar,Burak Aktan,Bengi Amaç,Duygu Gülaydın,Su Akdağ,Nazlı Fettullahoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Swanke Hayden Connell Mimarlık (AukettSwanke)<br><br>Allianz Türkiye’nin büyüme hedefleri doğrultusunda İzmir’de yaptığı, bir operasyon merkezi yerleşkesi yatırımı olan Allianz Kampüs İzmir, Swanke Hayden Connell Mimarlık (AukettSwanke) tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul&rsquo;da şehir merkezindeki y&uuml;ksek bir yapıda tamamlanan genel merkez projesinin devamında bu kez yeni bir coğrafyada farklı mimari dinamikler ile 20.000 m<sup>2</sup>&rsquo;lik bir kamp&uuml;s tasarladık.</p> <p>Projenin her aşamasında işveren ile birlikte g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir iş birliği ile &ccedil;alıştık. İlk safhada alternatif araziler değerlendirilmiş ve İzmir&rsquo;in hızla gelişen b&ouml;lgesi olan Gaziemir Sarnı&ccedil;&rsquo;daki 20 d&ouml;n&uuml;m parsel se&ccedil;ilmiştir. Bu b&ouml;lge Adnan Menderes havalimanına yakınlığı, boyutları, yeni metro ve ulaşım ağlarına erişim kolaylığı nedeniyle en uygun konum olarak belirlenmiştir.</p> <p>Arazi se&ccedil;iminin tamamlanması ile birlikte kamp&uuml;s master planı &ccedil;alışması yapılmış, gelecekteki b&uuml;y&uuml;melere de imkan tanıyacak şekilde yerleşim alternatifleri hazırlanmıştır. En uygun yerleşim şemasının belirlenmesi ardından da konsept proje &ccedil;alışmaları başlamıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/azi40_8367b.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>Tasarımda, Allianz&rsquo;ın sahip olduğu değerleri yansıtacak modern, fonksiyonel ve esnek bir yapı ve &ccedil;evre yaratmayı hedeflemiştir. Kamp&uuml;s binasının yerleştiği arazi i&ccedil;inde a&ccedil;ık ve yarı a&ccedil;ık mekanları ile m&uuml;mk&uuml;n olduğunca fazla rekreasyon, spor ve yeşil alanlar ile desteklenmesi ama&ccedil;lanmıştır. Allianz Kamp&uuml;s i&ccedil;inde bulunduğu yapılaşma koşullarına uygun olarak az katlı ve yatay bir plan kurgusu ile tasarlanmıştır. Şehrin sahip olduğu iklim ve sosyal yaşam bi&ccedil;imleri bu kurguyu desteklemiş, i&ccedil; mekan-dış mekan ge&ccedil;işleri, g&ouml;lgelikli b&uuml;y&uuml;k yeşil alanlar ve avlular, koru alanı tasarımın en &ouml;nemli kriterleri olmuştur. Bu yeni proje ile k&ouml;klerini İzmir&rsquo;e salan Allianz, i&ccedil;inde yapılaştığı alana değer katacak ve buradaki kalıcılığını teyit edecek şekilde tasarımı y&ouml;nlendirmiştir. Projede kullanılan t&uuml;m peyzaj &ouml;ğeleri bu beklentiler dahilinde belirlenmiştir.Kamp&uuml;s girişte yer alan 300 yaşındaki zeytin ağacı bunun sembolik bir yansıması olmuştur.</p> <p>Ara&ccedil; sirk&uuml;lasyonu tamamen yer altına alınarak yaya ve engelli dostu bir tasarım yaratılmış, kontroll&uuml; ve g&uuml;venli bir &ccedil;evre oluşturulmuştur. Zemin &uuml;st&uuml; yapılaşma alanı bilin&ccedil;li olarak azaltılmış, a&ccedil;ık hava spor sahaları, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş parkurları ve rekreasyon alanlarına daha fazla imkan sağlanmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/azi10_7339b.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Kamp&uuml;s planlaması yapılırken, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; boyutta net ve dinamik bir yapı tasarlamak, i&ccedil;erde ise mekan &ccedil;eşitliliği ve konforunu sağlamak ana hedefler olmuştur. Bina kurgusu temelden &ccedil;atıya kadar t&uuml;m ilişkiler et&uuml;t edilip, en verimli grid kurgusunun se&ccedil;ilmesiyle şekillenmiştir. T&uuml;m cephe mod&uuml;lleri ve taşıyıcı sistem bu kurgunun &uuml;zerine entegre edilmiş bu karar inşa s&uuml;recini de hızlandırmıştır. Her tasarımda olması gerektiği gibi estetik ve fonksiyonel dengeler g&ouml;zetilmiş, binanın araziye g&ouml;re konumlandırılmasında g&uuml;n ışığı fakt&ouml;r&uuml; irdelenmiştir. Bu ilk karardan sonra arazinin yapılaşması en az seviyeye indirilip, kamp&uuml;s b&uuml;nyesindeki yeşil alanları arttırmak i&ccedil;in zemin seviyesinin altında geniş bir avlu tasarlanmıştır. Bu avlu bir&ccedil;ok sosyal mekanın merkezinde yer alarak bir &ccedil;ekim noktası oluştururken, aynı zamanda sahip olduğu g&ouml;lgelendirme etkisiyle İzmir iklim şartlarına uygun bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerisi getirmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/azi158_8036b.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Allianz Kamp&uuml;s İzmir&rsquo;in i&ccedil; mekan tasarımı, İstanbul genel merkezi ile benzer standartlara ve tasarım anlayışına sahiptir. Kurumsal hedefleri destekleyen, iş stresini minimuma indiren, &ccedil;alışanların ihtiya&ccedil;larına karşılık veren ve iş birliği, etkileşim, konsantrasyon ve dinlenme imkanı sunan, a&ccedil;ık alanları ile verimli ve efektif, s&uuml;rd&uuml;rebilir ofis alanları yaratmaktır. Fonksiyonlar tanımlanırken net bir sirk&uuml;lasyon ağı oluşturmak, &ccedil;alışanları hareket etmeye teşvik etmek ve onların isteklerine cevap veren esnek &ccedil;&ouml;z&uuml;mler sunmak hedeflenmiştir. İ&ccedil; mekan tasarımının an fikri, a&ccedil;ık ofisi &ccedil;alışmasını destekleyen odak odaları, proje odaları ve farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerdeki toplantı odalarıyla gelişmiş bir &ldquo;komşuluk&rdquo; sistemi yaratmaktır. Yaratılan bu farklı mekanlar, kullanıcılara &ccedil;alışma hayatının farklı gereksinimleri i&ccedil;in se&ccedil;enek sunmaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/azi44_7344b.jpg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Al&ccedil;ak yapılaşmanın getirdiği yatay plan tipinden dolayı oluşan sirk&uuml;lasyon rotaları, i&ccedil; mimaride farklı bitiş malzemeleriyle vurgulanmış, kullanıcılar i&ccedil;in hareket etmenin eğlenceli bir hale gelmesi hedeflenmiştir. Her iki ofis bloğunun da merkezinde yer alan platform merdivenler katlar arası g&ouml;rsel ve fiziksel iletişimi sağlarken, etrafında yer kafeterya alanlarında kullanıcıların sosyalleşmelerine destek olmuştur.</p> <p>Blokları birbirine bağlayan avlu katında t&uuml;m sosyal alanlar bir aradadır. Bu alan olduk&ccedil;a b&uuml;y&uuml;k bir a&ccedil;ıklık etrafında şekillenmiştir. Yemek salonu, spor salonu, oditoryum, kreş gibi sosyal imkanlar bu avlu etrafında g&uuml;n ışığından maksimum faydalanacak şekilde yer almaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/azi97_7796b.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Elbette ki ana tasarım kriterlerinden bir de enerji tasarruflu, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik kriterleri y&uuml;ksek ve yenilenebilir enerji kaynakları yaratacak bir kamp&uuml;s yaratmaktı. G&uuml;neş kontrol&uuml; ve yapı kabuğu fikri bu konuda destekleyici bir mimari &ccedil;&ouml;z&uuml;m olarak bina tasarımına entegre edilmiştir. Tasarımın &ouml;nemli bir unsuru olan perfore metal kabuk binanın estetik değerlerini oluşturmasının yanı sıra, kullanıcı konforunu arttıracak ve enerji verimliliği sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Kabuğun perforasyon oranı ve yoğunluğu dikkatle et&uuml;t edilmiş, g&uuml;neş a&ccedil;ısı, y&ouml;n&uuml; ve &ccedil;alışanların manzarasını kesmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı yaratmak amacıyla &ccedil;atıda g&uuml;neş panelleri kullanılmış, kamp&uuml;sten &ccedil;ıkan t&uuml;m organik atıklar kompost makinası ile tekrar kamp&uuml;s i&ccedil;indeki yeşil alanlarda g&uuml;bre olarak kullanılmaktadır. Allianz Kamp&uuml;s İzmir Projesi US Green Building Council tarafından LEED Gold Sertifikası ile &ouml;d&uuml;llendirilmiştir.</p> <p>Sahip olduğu &uuml;st&uuml;n teknolojik altyapı ve donanım &ouml;zellikleriyle yeni nesil bir akıllı bina olma niteliği de taşıyan Allianz Kamp&uuml;s İzmir, İstanbul genel merkez binasında olduğu gibi yine T&uuml;rkiye&rsquo;nin gen&ccedil; ve yetenekli sanat&ccedil;ılarından &Ccedil;ağatay Odabaş, Ali Alışır, Evren Erol, Mehmet G&uuml;n, Serhat Kiraz ve Utku Dervent&rsquo;in eserlerine de ev sahipliği yapıyor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/azi30_8102b_rvz.jpg.jpeg" border="0" /></p> Mon, 17 Dec 2018 09:20:00 +03 Eşdeğer İkincilik (Demirce Norms - Ofis Vesaire), İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kampüs Tasarımı 2 Aşamalı Davetli Proje Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-ikincilik-demirce-norms---ofis-vesaire-izmir-tinaztepe-universitesi-kampus-tasarimi-2-asamali-davetli-proje-yarismasi/9860 Alpay Demirci <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-13/basligi-girin-1451242425/08.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alpay Demirci,Burçin Demirci,Melis Varkal Deligöz,Mustafa Gökhan Çelikağ<br>Mimarlık Ofisi : Demirce Norms,ofisvesaire<br><br>Demirce Norms ve Ofis Vesaire iş birliği ile hazırlanan ve Eşdeğer ikincilik ödülünü almaya hak kazanan Tınaztepe Üniversitesi Yerleşkesi Tasarımı projesi. <br><br><h3><strong>Tasarım Raporu<br /><br /></strong></h3> <p>İzmir'in &ouml;nemli il&ccedil;esi Buca'da İzmir k&ouml;rfezine hakim Tınaztepe sırtlarında bir vadinin iki yamacında yer alacak Tınaztepe &Uuml;niversitesi kamp&uuml;s yerleşkesinin b&ouml;lgenin değerlerini &ouml;n plana &ccedil;ıkaran, kenti geliştirmeyi ve d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmeyi ama&ccedil;layan bir eğitim ve sosyal alanlar b&uuml;t&uuml;n&uuml; olarak tasarlanması hedeflenmiştir.<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Tasarım Ana Fikri</strong></p> <p>Proje ana kurgusu tasarlanırken ve yerleşim kararları verilirken &uuml;st &ouml;l&ccedil;ekte arazinin Buca il&ccedil;esi i&ccedil;indeki konumunu ve ulaşım imkanlarını iyileştirmeyi, alt &ouml;l&ccedil;ekte ise alanın mevcut potansiyelini kullanan ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir şekilde ortaya koyan, karakteristik topoğrafyasıyla b&uuml;t&uuml;nleşen, ulaşım kararlarıyla b&ouml;lgeyle ilişki kurmayı hedefleyen bir kamp&uuml;s anlayışı hedeflendi. Bu bağlamda alanda yer alan kurumuş dere yatağı tekrar canlandırılmış, mekanların &ccedil;evresinde &ouml;rg&uuml;tlendiği ana yaya promenadı desteklenmiştir. Proje alanı b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir tasarım anlayışıyla ele alınmış, ulaşım ve topoğrafya verilerinin yorumlanması ile odak noktaları tasarlanmıştır. Bu odak noktaları buluşma ve etkileşim alanları olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p><strong>KAMP&Uuml;S YERLEŞKESİNE YAKLAŞIM / GİRİŞLER</strong></p> <p>Yapılan analizler sonucunda arazinin &ccedil;evre yolu ile ilişkisi &ouml;nemli bir girdi olarak ele alınmış ve &ccedil;evre yolu &uuml;zerinden &uuml;niversiteye kolaylıkla erişilebileceğinden bu aks &uuml;zerinde bir a&ccedil;ık meydan planlanmıştır.&nbsp;<strong><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/03_KAMP%C3%9CS%20YERLE%C5%9EKES%C4%B0NE%20YAKLA%C5%9EIM%20%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9ELER_g%C3%B6rsel.jpg.jpeg" /><br /></strong></p> <p>Hastane kullanıcısı ile &uuml;niversite idari personeli ve &ouml;ğrenciler rekt&ouml;rl&uuml;k ve hastanelere erişimin direkt sağlanacağı bu alandan kamp&uuml;se yaklaşmaktadırlar. Acil ile kapalı otopark girişleri de ana yola bağlanan ve bu a&ccedil;ık meydanı &ccedil;evreleyen yan yollar &uuml;zerinden d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Kamp&uuml;s ana girişi, Buca kent merkezi y&ouml;n&uuml;ndeki sosyal ve ekonomik hayatın gelişimi &ouml;ng&ouml;r&uuml;lerek bu y&ouml;nden gelen aks &uuml;zerinden alınmaktadır.</p> <p><strong>GELİŞİM OMURGALARI VE BAĞLANTILAR</strong></p> <p>Yerleşke dokusu yerleşim sisteminin omurgasını oluşturacak kesişen 2 yaya dolaşım ekseni boyunca &ouml;rg&uuml;tlenmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/02_GEL%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20OMURGALARI%20VE%20BA%C4%9ELANTILAR_g%C3%B6rsel.jpg.jpeg" /></p> <p>Bu 2 omurga, eğimli arazide uygun doğrultuları bularak ve topografik yapıya uyumlanarak kesişmektedir. Yalnızca birer erişim yolu olarak işlev g&ouml;rmenin &ouml;tesinde omurgalar yerleşkeyi oluşturacak doğayı ve insanı birbirine bağlayacak etkileşim koridorları olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Farklı zamanlarda yapılacak yapıların ve eklemelerin birbirleriyle bağlantılı olmasını sağlayacak ve yerleşkenin algılanır b&uuml;t&uuml;nselliğini kurmaktadır.</p> <p><strong>ODAKLAR</strong></p> <p>Projede, odak noktaları, buluşma ve etkileşim alanları olarak tasarlanmıştır. Bu Bağlamda kurgulanan yaya promenadları projede ana odaklara ulaşım i&ccedil;in bir ara&ccedil; olarak tanımlanmamış, g&uuml;n&uuml;n her saati yaşayacak, eğitim ve sosyal yaşantıyı buluşturacak koridorlar olarak projede yer bulmuştur.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/01_ODAKLAR_g%C3%B6rsel%20.jpg.jpeg" /></p> <p>Sağlık aksı ve gelişme aksı kesişim noktasında yerleşkenin en &ouml;nemli a&ccedil;ık odaklarından birisi olan &Uuml;niversite Meydanı bulunmaktadır. Kamp&uuml;s&uuml;n ilk karşılama alanı sayılacak &uuml;niversite meydanı toplanma işlevine olanak tanıyacağı gibi kongre merkezi, k&uuml;t&uuml;phane, k&uuml;lt&uuml;r merkezi gibi temsil g&uuml;c&uuml; y&uuml;ksek yapılarla &ccedil;evrelenmiştir.</p> <p>Meydan t&ouml;renlere ev sahipliği yapmanın yanında sergi, konser, sinema, g&ouml;steri, dinleti gibi etkinliklere olanak sağlar. Gelişim aksının sonlandığı noktada tasarlanan ekolojik odak ise yeşil dokunun yoğun olduğu bir sosyal alan olarak tasarlanmıştır. Kotun en y&uuml;ksek olduğu noktada t&uuml;m kamp&uuml;s g&ouml;zlemlenebilmektedir. &Ccedil;im amfi ile birlikte canlandırılan dere bu meydandan başlar ve yaya promenadı (alle) boyunca devam eder. Bu rekreasyon alanının g&uuml;n&uuml;n her saati yaşayacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.</p> <p><strong>KAMP&Uuml;S GELİŞİM STRATEJİSİ / BİNA PROGRAMLARI</strong></p> <p>Arazinin vadi şekli ve topoğrafik yapısı ile &uuml;niversite i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;r&uuml;len b&uuml;y&uuml;me senaryosu projede 2 ana aksın oluşmasına ve mekanların bu akslar &uuml;zerinde organize edilmesine neden olmuştur. Kapsamlı bir program analizi yapıldığında ve bu yapıların hayata ge&ccedil;irilme senaryosu incelendiğinde birbiri &uuml;st&uuml;ne eklemlenerek b&uuml;y&uuml;yen bir kamp&uuml;s yerleşkesi ihtiyacı ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Kamp&uuml;ste hi&ccedil;bir aşamada 'bitmemişlik' hissi oluşmaması ve eklemlenecek yapıların yerleşkenin b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozmaması i&ccedil;in bu 2 aksa ihtiya&ccedil; vardır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/04_KAMP%C3%9CS%20GEL%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20STRATEJ%C4%B0S%C4%B0%20%20B%C4%B0NA%20PROGRAMLARI_g%C3%B6rsel.jpg.jpeg" /></p> <p>Hastane, diş hastanesi, tıp ve diş hekimliği fak&uuml;lteleri ve sağlık bilimleri enstit&uuml;s&uuml; sağlık aksı &uuml;zerinde yer alır. Tasarlanacak hastane yapılarında kamusal kullanım yoğun olduğundan, bu yapıların kontroll&uuml; giriş gerektiren diğer yapılardan uzak konumlandırılması gerekmiştir. İlk etapta inşa edilecek sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel alanlar bu 2 aksın kesişiminde yer alarak her iki aks i&ccedil;in de &ouml;nemli bir r&ouml;per noktası oluştururlar.</p> <p><strong>YEŞİL &Ccedil;EPERİN KURGULANMASI VE KAMP&Uuml;S İ&Ccedil;İ ULAŞIM İLİŞKİSİ</strong></p> <p>Kamp&uuml;s yerleşkesinin tasarımında ekolojik ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir değerler &ouml;nemsenmiştir. Yaptığımız analizler ile yeşilin Buca &ouml;l&ccedil;eğinde kent dokusunda İzmir'in genelinde olduğu gibi olduk&ccedil;a par&ccedil;alı kaldığı g&ouml;r&uuml;lmektedir. &Ouml;nerilen yeşil &ccedil;eper kamp&uuml;s ve kent yaşantısı arasında bir aray&uuml;z oluşturmuştur. Bu yeşil doku &ccedil;eperle sınırlı kalmayıp yerleşkenin merkezine kadar sızarak, yaya promenadını destekleyen yeşil dokuyla buluşmaktadır. İzmir'e &ouml;zg&uuml; bitki t&uuml;rlerinin kullanılacağı, s&uuml;slemeden uzak, işlevsel ve mevsimsel ge&ccedil;işlere dikkat edilerek &ouml;zg&uuml;n bir bitki dokusu farklı yoğunluklarda &ccedil;eperlerden i&ccedil; merkeze doğru yerleşmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/06_YE%C5%9E%C4%B0L%20%C3%87EPER%C4%B0N%20KURGULANMASI%20VE%20KAMP%C3%9CS%20%C4%B0%C3%87%C4%B0%20ULA%C5%9EIM%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0S%C4%B0_g%C3%B6rsel.jpg.jpeg" /></p> <p>Yeşil dokunun yoğun olarak bulunduğu yerler &ouml;ğrencilerin a&ccedil;ık havada &ccedil;eşitli aktiviteler ger&ccedil;ekleştireceği ve etkileşim halinde bulunacağı rekreatif alanlar olarak kurgulanmıştır. Kuruyan dere yatağı canlandırılmış, arazinin mevcut florası g&uuml;&ccedil;lendirilmiştir.</p> <p>Kamp&uuml;s alanının &ccedil;eperini &ccedil;evreleyen bir kamp&uuml;s i&ccedil;i toplu ulaşım sistemi &ouml;nerilmiştir. Bu sistem bireysel ara&ccedil; kullanımını sınırlandırmakta ve kamp&uuml;s i&ccedil;inde ara&ccedil; sirk&uuml;lasyonunu minimize etmeyi ama&ccedil;lamaktadır. Farklı yoğunluktaki 2 yeşil doku arasında yer alan ara&ccedil; rotası bisiklet yolları ve kaldırımlar ile yaya dolaşımını da desteklemektedir. &Ccedil;eperdeki ara&ccedil; yolundan yeşil bir bantla ayrılan bisiklet yolu t&uuml;m kamp&uuml;s yapılarına ulaşabilmektedir.</p> <p><strong>OTOPARKLAR</strong></p> <p>Projede kamp&uuml;s i&ccedil;i toplu taşıma ve bisiklet ağırlıklı ulaşım sistemi ile kişisel ara&ccedil; kullanımının en aza indirgenmesi ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/07_OTOPARKLAR_g%C3%B6rsel.jpg.jpeg" /></p> <p>Yerleşkede ara&ccedil; kullanımı teşvik edilmemekle birlikte, Teknopark, Fak&uuml;lteler ve Yurt-Lojman yapılarının yakınlarında a&ccedil;ık otoparklar kurgulanmıştır. Bu otoparklara erişim yine &ccedil;eperde kurgulanan ara&ccedil; yolu ile sağlanmaktadır. Hastaneler, Rekt&ouml;rl&uuml;k ve Sağlık Fak&uuml;lteleri i&ccedil;in ise negatif kotta kapalı otopark tasarlanmıştır.</p> <p><strong>ETAPLAMA / MASTER PLAN &Ouml;L&Ccedil;EĞİNDE ETAPLAMA</strong></p> <p>Uygulamada etaplar, kamp&uuml;s b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde sosyal yaşamın hayata ge&ccedil;irilmesi, peyzaj ve alt yapı b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n sağlanması kriterlerinden hareketle değerlendirilmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/05_ETAPLAMA%20%20MASTER%20PLAN%20%C3%96L%C3%87E%C4%9E%C4%B0NDE%20ETAPLAMA_g%C3%B6rsel.jpg.jpeg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p>Yapıların yer se&ccedil;imi ve mekansal kurgunun oluşturulmasında; doğal ve iklimsel veriler, işlevsel gereklilikler ve ilişkiler, i&ccedil; ve dış mekan ilişkileri, yapılar arası erişilebilirlik, etaplama ve gelişim, kamusal kullanım dikkate alınmıştır. Şartname gereğince sağlık aksının 1. etapta uygulanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Projede alle olarak adlandırdığımız b&uuml;y&uuml;me aksı ise 2. etapta devreye girecektir. Şartnamede 2. etapta planlanan bazı sosyal alanlar ve diğer eğitim mekanlarının b&uuml;y&uuml;me aksı &uuml;zerinde etaplamayla, ilerleyen s&uuml;re&ccedil;lerde inşa edileceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p><strong>ETAPLAMA / BİNA &Ouml;L&Ccedil;EĞİNDE ETAPLAMA</strong></p> <p>S&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde etaplama ile mekanların yoğunluğunun artacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş, eklemlenebilir bir mekan tipolojisi benimsenmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-12-12/08_ETAPLAMA%20%20B%C4%B0NA%20%C3%96L%C3%87E%C4%9E%C4%B0NDE%20ETAPLAMA%20_g%C3%B6rsel.jpg.jpeg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p>Kamp&uuml;s, birlikte bir b&uuml;t&uuml;n olarak &ccedil;alışan fakat aralıklı zamanlar ile inşa edildiklerinde veya genişleme senaryosu atıl kalsa bile her aşamada kendi kapalı mek&acirc;nsal b&uuml;t&uuml;nselliğini koruyacak şekilde planlanmıştır. &Uuml;niversite faaliyet g&ouml;stermeye devam ederken yeni yapılacak etaplardaki binaların &uuml;niversite yaşantısını etkilemeyecek bi&ccedil;imde d&uuml;zenlenmiş olması &ouml;nemsenmiştir. Bu bağlamda sonradan inşa edilecek birimlerin faaliyette olan b&ouml;l&uuml;mlere g&ouml;re konumu, mesafesi, r&uuml;zgar y&ouml;n&uuml; vb. fakt&ouml;rler de et&uuml;t edilerek etaplama d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p><strong>ADAPT&Ouml;R KURGUSU</strong></p> <p>Fak&uuml;lte yapıları (&ouml;zellikle B&uuml;y&uuml;me Aksında yer alan eğitim birimleri) mod&uuml;ler ilerleme yaklaşımı &ccedil;er&ccedil;evesinde bir merkez ve onu &ccedil;evreleyen birimler olarak kurgulanmaktadır. Bu merkez, tasarımda ADAPT&Ouml;R olarak adlandırılmıştır. Eğitim birimlerinde derslikler, laboratuvarlar vb. alanlar teraslanarak topografyaya paralel hareket ederken, adapt&ouml;rler topografyaya dik bir şekilde konumlanarak girişler, ortak alanları ve yatay &amp; d&uuml;şey sirk&uuml;lasyonları barındırırlar.</p> <p>Topoğrafyaya dik bir şekilde yerleşen lineer adapt&ouml;rler fak&uuml;lte birimlerinin dolaşım ve ortak alanlarını oluşturmaktadırlar. Adapt&ouml;rlere derslik ve laboratuvar gibi birimler tasarımda bazen &ccedil;ift y&ouml;nl&uuml;, bazen ise tek y&ouml;nl&uuml; takılmaktadırlar.</p> <p>Adapt&ouml;re saplanan birimlerin aralarına atriyum gelmekte, bu sayede farklı kotlardaki mek&acirc;nlar (derslik, laboratuvar, at&ouml;lye ve akademik personel odaları) esnek ve zengin bir kurgu ile bir araya gelmektedirler.</p> <p>Esnek ve mod&uuml;ler bir inşaat talebi nedeniyle adapt&ouml;rlere takılan birimlerin uzayabileceği, belli noktalarda araziye uyumlu olacak şekilde yanlarına yeni adapt&ouml;r (ortak ve dolaşım alanları) ekleyerek b&uuml;y&uuml;yebilecekleri planlanmıştır.</p> <p><strong>A&Ccedil;IK ALAN TASARIM KRİTERLERİ</strong></p> <p><strong>A&ccedil;ık Mek&acirc;n S&uuml;rekliliği ve B&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;</strong></p> <p>Hem sağlık, hem de kamp&uuml;s yerleşkesinin gelişme y&ouml;n&uuml;n&uuml; tarifleyen b&uuml;y&uuml;me akslarının ana yaya eksenleri kendilerine komşu binalar, girişleri, aralarda kalan yarı-a&ccedil;ık mekanlar, bitkiler ile k&uuml;lt&uuml;rel ve sosyal odaklardan oluşan a&ccedil;ık mek&acirc;n sistemi olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. B&ouml;yle bir sistem i&ccedil;erisinde hem fiziksel hem de &ccedil;evresel s&uuml;reklilik tasarımda &ouml;nemli bir parametre olmuştur. Farklı etaplarda ger&ccedil;ekleşecek yapılaşmalarda bu bileşenler arasındaki etkileşimin korunmasına ve kesintiye uğratılmamasına dikkat edilmiştir.<br /><strong></strong></p> <p><strong>Esnek Mek&acirc;nsal Kurgu</strong></p> <p>Birimler ile yaya aksları arasında esnek bir mekansal kurgu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. A&ccedil;ık alanların farklı kullanımlara olanak sağlayacağı, dolayısıyla &ccedil;eşitli kullanıcılarla hep yeniden &uuml;retilen mek&acirc;nlar &uuml;retmek projenin temel hedeflerindendir. Bu alanlardaki peyzaj kararları da bu fikri destekler nitelikte verilecektir. Bitkisel peyzaj kararları &ccedil;eşitlendirilerek yer yer aktif, yer yer pasif yeşil alanlar oluşturulacaktır. &Ouml;zellikle 2 &ouml;nemli odak olarak tariflenen &Uuml;niversite Meydanı ve Yeşil Meydan'ın farklı mekansal kurgulara imkan sağlayamaması temel ilke olmuştur.<br /><strong></strong></p> <p><strong>Peyzajın S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği</strong></p> <p>Yenilebilir s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir peyzaj, kentsel bir &ccedil;evrede s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliğe doğru atılan &ouml;nemli bir adımdır. Geleneksel bir &ccedil;im alanını bu t&uuml;r peyzaj d&uuml;zenlemeleri ile değiştirirseniz, b&ouml;yle bir alanın su ve bakım gereklilikleri azaltılacak, kullanıcılar i&ccedil;in yiyecek temin edecek ve yerel yaban hayat i&ccedil;in yaşam alanı yaratacaktır. S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir peyzajın &ccedil;evrenin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik yaklaşımını artıracağına, ve işbirliğine dayalı faaliyetlerde yer almalarını sağlayacaktır. Yıllık otsu bitkiler, meyve veren &ccedil;alılar, besleyici bitkiler ve bazı ağa&ccedil;lar bu t&uuml;r peyzaj i&ccedil;in idealdir. Ancak uygulama yapılmadan &ouml;nce mutlaka toprak analizi yapılmalı, toprak kalitesi ve besin maddeleri değerlendirilmelidir. Toprak kalitesini arttırmak i&ccedil;in yalnızca organik maddeler kullanılması s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve biyo&ccedil;eşitlilik i&ccedil;in olduk&ccedil;a &ouml;nemlidir.</p> <p>Bu t&uuml;r yerleşkelerde peyzaj ekolojisi ve tasarımı, estetik cazibe merkezlerinin ve ekolojik değerlerin geliştirilmesinde benzeri g&ouml;r&uuml;lmemiş bir rol oynayabilir. Peyzaj i&ccedil;erisinde, yenilebilir meyve ağa&ccedil; ve &ccedil;alıların yetiştirilmesi ekosistem i&ccedil;indeki biyo&ccedil;eşitliliğe desteklemekte ve &ccedil;evrenin korunması i&ccedil;in s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir uygulamalara olanak sağlamaktadır. Bu da sağlığın merkezde olduğu bir yerleşke i&ccedil;in &ccedil;ok uygun bir yaklaşım olacaktır. &Ccedil;eperde planlanan yoğun yeşil doku da g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulduğunda bu alanlar s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir gıda &uuml;retimini teşvik edecek, geliştirecek ve teşvik edecek, suyu kullanmayı ve emeği azaltacak ve biyo&ccedil;eşitliliği artıracak, aynı zamanda kamp&uuml;s&uuml;n cazibesine katkıda bulunacaktır. Buna ek olarak, bu alanlar i&ccedil;erisinde yenilebilir peyzajın varlığı, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik konusunda bilinci arttırmak i&ccedil;in bir ara&ccedil; olacaktır.</p> Fri, 14 Dec 2018 17:16:00 +03 Maltepe Trafik Eğitim http://www.arkiv.com.tr/proje/maltepe-trafik-egitim/9875 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/maltepe-trafik-egitim/1 1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 14 Dec 2018 15:39:32 +03 Kate Quinn Organics Mall of İstanbul Şubesi http://www.arkiv.com.tr/proje/kate-quinn-organics-mall-of-istanbul-subesi/9873 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/kate-quinn-organics-mall-of-istanbul-subesi/001_4.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 14 Dec 2018 14:39:12 +03 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü TTNET http://www.arkiv.com.tr/proje/izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu-ttnet/9872 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu-ttnet/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 14 Dec 2018 13:49:05 +03 İnsan Kitap Mall of İstanbul Şubesi http://www.arkiv.com.tr/proje/insan-kitap-mall-of-istanbul-subesi/9871 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/insan-kitap-mall-of-istanbul-subesi/002_2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 14 Dec 2018 11:31:17 +03 Inglot Mall of İstanbul Şubesi http://www.arkiv.com.tr/proje/inglot-mall-of-istanbul-subesi/9870 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/inglot-mall-of-istanbul-subesi/111_IMG_4211.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 14 Dec 2018 11:17:38 +03 Este Cerrahi Polikliniği http://www.arkiv.com.tr/proje/este-cerrahi-poliklinigi/9869 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/este-cerrahi-poliklinigi/doktor odası 1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 14 Dec 2018 11:05:36 +03 Demka Tekstil Ofisi İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/demka-tekstil-ofisi-ic-mekan-tasarimi/9868 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tag-mimarlik/demka-tekstil-ofisi-ic-mekan-tasarimi/20150713_Demka_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Gökmen Tugay,Hüsna Sudaş<br>Mimarlık Ofisi : TAG Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 14 Dec 2018 10:59:59 +03 Kandilli Köy Pazarı ve Endüstri Mirası Ziyaretçi Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kandilli-koy-pazari-ve-endustri-mirasi-ziyaretci-merkezi/9670 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/openact-architecture/kandilli-koy-pazari-ve-endustri-mirasi-ziyaretci-merkezi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zuhal Kol,Carlos Zarco Sanz,Barış Can Cüce,Zeynep Küheylan,Ozan Şen<br>Mimarlık Ofisi : OpenAct Architecture<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p><span>OpenAct Architecture, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Kandilli b&ouml;lgesinin doğal, tarihi ve sosyal &ouml;zelliklerinin tanıtımını sağlayacak ve yerel &uuml;r&uuml;nlerin satışının yapılacağı Kandilli K&ouml;y Pazarı ve Ziyaret&ccedil;i merkezi projesi b&ouml;lgedeki eko turizm odaklarını tanıtmak amacıyla Ereğli-Zonguldak yolu &uuml;zerinde, Kandilli ve &ccedil;evresindeki turistik destinasyonlara giriş kapısı niteliğinde bir kavşakta bulunuyor.</p> <p>Kandilli&rsquo;nin tanıtımını yapacak, b&ouml;lgeye gezgin trafiğini teşvik edecek ve g&uuml;nl&uuml;k yerel ekonomiye katkıda bulunacak işlevlerin harmanlanmasıyla kurgulanacak bir yapı hedeflenmiştir.</p> <p>Yapı, orman dokusu ile b&uuml;t&uuml;nleşik proje alanı i&ccedil;inde y&uuml;kselerek hem Ereğli-Zonguldak karayolu kullanıcıları i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;n&uuml;r/davetkar bir odak oluşturan, kavşak noktası ile ilgili merak uyandıran, hem de pilotiler &uuml;zerinde y&uuml;kseldiği i&ccedil;in &ccedil;evresindeki ağa&ccedil;lar &uuml;zerinden Kandilli ve &ccedil;evresindeki destinasyonlara vistalar yaratacak yapı birimleri b&uuml;t&uuml;n&uuml; olarak kurgulanmıştır.</p> <p>Yapıyı oluşturan k&ouml;y pazarı, ziyaret&ccedil;i merkezi ve kafe birimleri orman dokusu i&ccedil;erisinde y&uuml;kseltilmiş bir gezi rampası ile birbirlerine bağlanarak, yapının sirk&uuml;lasyonunun da alanla ilgili anlatıların ve serginin bir par&ccedil;ası haline gelmesi ama&ccedil;lanmıştır. Yapılacak arşiv &ccedil;alışmaları ardından, Ziyaret&ccedil;i Merkezi&rsquo;nde ayrıca d&ouml;nemin madencilik ve jeolojik kalıntılarının sergilenmesi planlanmaktadır.</p> <p>Cephe malzemesi &ccedil;am katranı ile karartılmış ahşap olarak tasarlanan yapının zemin kotunda 8 adet satış birimi tasarlanmıştır. Yerelde &uuml;retim yapan k&ouml;y halkının &uuml;r&uuml;nlerini satması i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len satış birimlerinin, mevcut durumda yol kenarında trafik g&uuml;venliğini ve kendi can g&uuml;venliklerini risk altına sokacak şekilde satış yapan satıcılar i&ccedil;in g&uuml;venli ve konforlu koşullar oluşturması hedeflenmiştir.</p> <p>Tasarım s&uuml;reci boyunca m&uuml;mk&uuml;n olduğunca yerel, d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilen ve &ccedil;evreye duyarlı yapı teknikleri kullanarak alandaki yoğun orman dokusuna en az m&uuml;dahale edecek şekilde hafif dokunmalar yapacak, orman dokusu ile b&uuml;t&uuml;nleşik bir yapı yaklaşımı &uuml;zerinden tasarım kurgulanmıştır.</p> Thu, 13 Dec 2018 11:20:00 +03 Memorial Bahçelievler Hastanesi http://www.arkiv.com.tr/proje/memorial-bahcelievler-hastanesi1/9809 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/memorial-proje/memorial-bahcelievler-hastanesi/01 ARC11.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fulden Baran Toz,Murat Ucar,Murat Bozdoğan,Dilan Savcı Yaprak,Rukiye Ökke,Buse Hacıkasımoğlu Günaçtı,Nazlı Deniz Fetullahoğlu,Erkan Uyanık,Ahmet Çelik<br>Mimarlık Ofisi : Memorial Proje Yönetimi<br><br>LEED Platinum sertifikasına layık görülen ilk tam teşekküllü genel hastane yapısı olan Memorial Bahçelievler Hastanesi'nin inşaatı 2018 yılında tamamlandı.<br><br><p>Proje metni:</p> <p>Memorial Bah&ccedil;elievler Hastanesi, D-100 karayolu ile Adnan Kahveci Bulvarı kesişiminde, Atak&ouml;y ve Bah&ccedil;elievler semtlerinin ge&ccedil;iş noktasında bulunan 14.060 m&sup2; b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde bir yapı adasında planlanmıştır. 72.496 m&sup2; inşaat alanına sahip yapı 320 hasta yatağı, 15 ameliyathane, 49 yoğun bakım, 31 m&uuml;şahede ve 135 poliklinik odalı tam teşekk&uuml;ll&uuml; bir sağlık kompleksidir. Tasarımda yeni teknolojilere uyumlu, hasta, hasta yakınları ve &ccedil;alışanlar i&ccedil;in konforlu, stres seviyesini d&uuml;ş&uuml;rmeyi &ouml;ng&ouml;ren bir proje hedeflenmiştir. Mimari proje hastanın iyileşme s&uuml;recine destek verecek, hastanede yaşanacak deneyimi olumlu y&ouml;nde etkileyecek t&uuml;m tasarım verilerini b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir yaklaşımla bir araya getirmektedir. Hasta deneyiminin &ccedil;ok &ouml;nemli bir tasarım verisi olduğu s&uuml;re&ccedil;te, &ccedil;alışanlar i&ccedil;in de verimli bir &ccedil;alışma ortamı oluşturmak hedeflenmiştir. S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik,&nbsp;enerji verimliliği ve &ccedil;evre dostu yaklaşım, tasarım grubunun &ouml;nceliğini oluşturmuş, bu yaklaşım sayesinde hastanenin insan sağlığı yanında &ccedil;evre sağlığına da katkı sağlaması ama&ccedil;lanmıştır. Yukarıda tariflenen hedeflerle yola &ccedil;ıkılan proje, United States Green Building Council (USGBC) yani ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından &ldquo;LEED Platinum&rdquo; sertifikasına l&acirc;yık g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. D&uuml;nyada bu &ouml;d&uuml;l&uuml; alan ilk tam teşekk&uuml;ll&uuml; genel hastane yapısıdır.</p> <p>Mimari k&uuml;tle arazi verileri, iklim, g&uuml;n ışığı, ısı etkisi, r&uuml;zg&acirc;r, manzaraya erişim ve ulaşım şemaları doğrultusunda şekillenmiştir. Yatan hasta ve poliklinik katları d&uuml;şeyde birbirinden ayrılarak planlanmıştır. Hasta katları, hasta odalarının tamamının g&uuml;n ışığı ve manzaraya maksimum erişim sağlayacağı d&ouml;rt kollu bir blok şeklinde oluşturulmuştur. Bu k&uuml;tle etrafı yollarla &ccedil;evrili arazide, hasta odalarını g&uuml;r&uuml;lt&uuml;den uzaklaştırmak amacıyla, merkeze &ccedil;ekilerek tasarlanmıştır. Performans camlarıyla oluşturulan &ccedil;ift cidar cephe sayesinde g&uuml;neş ışınlarının olumsuz etkisinden korunarak doğal aydınlanma sağlanmaktadır. Cephede kullanılan &ccedil;apraz al&uuml;minyum profiller ve bunların &uuml;zerine yerleştirilen cephe aydınlatma sistemi yapının karakterini vurgulamaktadır.</p> <p>Projede hasta deneyimini olumlu y&ouml;nde etkileyecek tasarım &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri aranmıştır. Hastanın iyileşmesine katkıda bulunacak değişkenler tasarım, organizasyon ve işletme başlıkları altında kategorize edilmektedir. Bu kapsamda sağlık personelleri, tasarımcılar ve hastane y&ouml;neticilerinin katılımıyla workshoplar d&uuml;zenlenmiş ve mevcut hastanelerden gelen hasta değerlendirmeleri mimari &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;retmek &uuml;zere kullanılmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/01%20ga%20%282%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>Yapılan araştırmalarda hasta deneyiminin kalitesini, hastanın s&uuml;rece katılımı, hasta ve &ccedil;alışan memnuniyeti, klinik verimlilik, kişiye &ouml;zel &ccedil;&ouml;z&uuml;mler, g&uuml;venlik ve hasta kabul-taburcu s&uuml;re&ccedil;leri gibi değişkenlerin belirlediği g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu kapsamda ger&ccedil;ekleştirilecek tasarım &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ile daha pozitif bir hasta deneyiminin m&uuml;mk&uuml;n olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Hastanemizde bu ihtiya&ccedil;lara cevap verecek bir&ccedil;ok d&uuml;zenleme ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Hasta mahremiyeti ve etkileşiminin dengeli şekilde kurulabildiği alanlar tasarlanmıştır. Hastanın oda kullanımını kişiselleştirebileceği d&uuml;zenlemeler yapılmıştır. Hasta g&uuml;venliği i&ccedil;in mimari &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ortaya konmuş bunun yanında personellerin daha verimli &ccedil;alışabileceği&nbsp; ve konforlu hissedeceği alanlar oluşturulmuştur. Hasta yakınları ve misafirleri i&ccedil;in g&uuml;nd&uuml;z bekleme alanları tasarlanmış, bu alanlar i&ccedil;inde kontroll&uuml; g&ouml;r&uuml;şme odalarıyla hastaların ve yakınlarının sağlık personeli tarafından bilgilendirilmesi planlanmıştır. Hasta odalarında kullanımın kişiselleşmesi i&ccedil;in, okuma ve muayene gibi farklı fonksiyonlara hizmet eden, aydınlatma elemanları d&uuml;zenlenmiştir. Hastaların kontrol edebileceği kumanda sistemleri ile ısı, g&uuml;n ışığı ve taze hava kontrol&uuml; sağlanmıştır. Hastaya etkin m&uuml;dahale i&ccedil;in hemşire bankoları g&ouml;r&uuml;n&uuml;r ve kolay ulaşılır noktalara yerleştirilmiştir. Oda i&ccedil;erisinde planlanan lavabo ile muayene &ouml;ncesi hijyen kontrol&uuml; sağlanmıştır. Hasta odalarında refakat&ccedil;ilerin konforu i&ccedil;in yatak olarak kullanılabilen oturma elemanları, hasta ve refakat&ccedil;iler i&ccedil;in dolap alanları, kasa ve &ccedil;alışma masası gibi d&uuml;zenlemeler yapılmıştır. G&uuml;r&uuml;lt&uuml; kontrol&uuml; sağlamak i&ccedil;in akustik malzemeler kullanılmış, hastanın ses kaynaklı stresi azaltılmıştır. &Ccedil;alışanlara &ouml;zel kafe, yemek ve dinleme alanları d&uuml;zenlenmiş ve verimliliğin arttırılması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Hasta katlarını oluşturan &uuml;st k&uuml;tle, merkezi sirk&uuml;lasyon sistemi ile poliklinik ve otopark katlarına bağlanmaktadır. Ayaktan hastaların kabul edildiği poliklinik katlarında yapı genişlemektedir. İhtiya&ccedil; duyulan giriş alanlarının vurgulanması ve hasta kabul&uuml;n&uuml;n kolaylıkla sağlanması amacıyla bu geniş k&uuml;tlenin d&ouml;rt noktasında meydanlar oluşturulmuş, sa&ccedil;aklar yardımıyla hastalar korunaklı ve karşılayıcı giriş alanlarına y&ouml;nlendirilmiştir. B&ouml;ylelikle i&ccedil; sirk&uuml;lasyonda yatan hasta, ayaktan hasta, acil hasta ve personel farklı girişlerle birbirinden ayrılmıştır. Poliklinik katlarında maksimum sayıda muayene odası ve bekleme alanı, dış cepheye yerleştirilirken destek birimler, yapının g&uuml;n ışığına ihtiya&ccedil; duyulmayan b&ouml;l&uuml;mlerinde planlanmıştır. Bu katlarda yeşil &ccedil;atı teraslarına ulaşım sağlanarak, ziyaret&ccedil;i ve personellerin &ccedil;evre ve doğa ile etkileşimi arttırılmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/01%20ce%20%285%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>Yapının merkezinde bulunan d&uuml;şey sirk&uuml;lasyon; giriş alanları, atriyum ve kafeterya gibi birimleri birbirine bağlayarak, hasta ve hasta yakınlarının kolaylıkla y&ouml;nlenebileceği bir ulaşım şeması oluşturmaktadır. Yapı i&ccedil;inde minimum mesafe kat ederek istenilen noktaya erişim sağlama, toplanma noktaları ve y&ouml;nlendirme dikkatli şekilde &ccedil;alışılmış; hasta ile destek hizmetlerin ulaşım şemaları birbirinden ayrılmıştır. Lobide doğadan esinlenen renk se&ccedil;imleri, ahşap malzemeler ve akustik d&uuml;zenlemelerle sıcak bir atmosfer oluşturulmuş; hastanın hastanede bulunma tedirginliğinden uzaklaşması ama&ccedil;lanmıştır. Giriş alanları etrafında oluşturulan resim sergisi, dijital sanat enstalasyonu,&nbsp; dinleti alanı ile sanatın insan ruhunu etkileyen ve bu sayede fiziksel iyileşmeyi tetikleyen etkisinden faydalanılmıştır. Mimari tasarımın &ouml;nemli bileşenleri olan bu d&uuml;zenlemeler &ldquo;biyofilik&rdquo; bir tasarım yaklaşımının sonucudur. Biyofili &ldquo;doğaya ve yaşayan organizmalara duyulan derin yakınlık ve ilgi&rdquo; (E.O.Wilson)olarak tariflenir. Doğanın &nbsp;varlığı insanlara mutluluk ve huzur vermekte, duygusal ve fiziksel iyileşme s&uuml;recine katkı sağlamaktadır. Stresin insan sağlığı &uuml;zerindeki olumsuz etkisi bilinmektedir. Stres seviyesinin azalması v&uuml;cudun ihtiya&ccedil; duyduğu enerji ve kaynak miktarını azaltmakta, bu durum insan v&uuml;cudunun sağlık risklerine karşı daha hızlı tepki verir durumda olmasını sağlamaktadır.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Biyofilik tasarım&rdquo;, planlı &ccedil;evre ile doğal d&uuml;nya arasında faydalı bir etkileşim kuran, insanlar i&ccedil;in sağlıklı bir habitat oluşturmayı hedefleyen tasarım yaklaşımıdır. Projede doğaya, yeşile ve g&uuml;n ışığına erişimin yanında i&ccedil; mek&acirc;nda doğayla etkileşimi g&uuml;&ccedil;lendirmek amacıyla bitki ve hayvan fig&uuml;rleriyle ill&uuml;strasyon alanları oluşturulmuştur. Kuş, tema olarak se&ccedil;ilmiş, Amerikalı doğa bilimci, ressam John James Audubon'un eserleri kullanılmıştır. T&uuml;rk ressamların &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;nin kuşları&rdquo; temalı tabloları ile canlı ekosistem konsept alanları yaratılmıştır. Bu &ccedil;alışmalar aynı zamanda y&ouml;nlendirmede &ouml;nemli referans noktaları oluşturmaktadır. Kahverengi ve yeşil tonlarında doğa renkleri, ahşap malzemeler, doğayı taklit eden form ve doku kullanımları ile i&ccedil; mek&acirc;nda b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir konsept tasarıma entegre edilmiştir. Lobi alanında sergilenen dijital art &ccedil;alışması &ldquo;Ab-ı hayat&rdquo;, doğanın canlanması efekti ile hastane ortamında doğal, dingin ve pozitif bir hareketlilik yaratmaktadır. Sanat eserleri sayesinde doğayla hem g&ouml;rsel hem de işitsel etkileşim sağlanmaktadır.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/02%20ce_int%20%284%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" />&nbsp;</p> <p>Katlarda oluşturulan teras bah&ccedil;eleri ile doğanın hastalar &uuml;zerindeki terapi etkisinden faydalanılmıştır. Bitkilerin, t&uuml;m teras alanlarında kullanıldığı 8.000 m&sup2;&rsquo;lik peyzaj projesi, mimari tasarımın getirdiği karakteristik &ouml;zellikleri ve kaligrafi dilini takip etmektedir. Mevsim ge&ccedil;işlerinin ve renk değişimlerinin hissedildiği, r&uuml;zg&acirc;rın bitkilerin salınımında g&ouml;zlemlendiği peyzaj alanları ile doğanın biyoritmini hastaneye taşıyarak hastalar &uuml;zerinde pozitif etki oluşturmak ama&ccedil;lanmıştır. Bitki se&ccedil;imlerinde ekolojik yaklaşım ile buğdaygiller, saz t&uuml;r&uuml; bitkiler, yemişli ağa&ccedil;lar ve endemik bitki t&uuml;rlerine yer verilmiş; bu bitkilerin b&ouml;lgedeki doğal yaşam ve kuşlara kaynak oluşturması planlanmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/02%20ce_int%20%287%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynağı kullanımı &ldquo;iyileşme&rdquo; konsepti i&ccedil;erisinde değerlendirilen bir diğer &ouml;nemli konu olmuştur. Hastanenin &ccedil;evre sağlığına da katkı sağlaması istenmiştir. Bunun i&ccedil;in enerji t&uuml;ketimini azaltmak, alternatif ulaşım y&ouml;ntemlerini ve &ccedil;evreci enerji kaynak kullanımını &ouml;zendirmek i&ccedil;in &ccedil;eşitli d&uuml;zenlemeler yapılmıştır. Se&ccedil;ilen ekipmanlar, enerji modellemesi, test ve &ouml;l&ccedil;&uuml;m &ccedil;alışmaları ile yapının enerji ve su giderlerinde %56 tasarruf sağlanmıştır. Yapının toplu taşımaya yakın yerleşimi, oluşturulan bisiklet ve elektrikli ara&ccedil; park noktaları ile katı yakıt t&uuml;ketimin azaltılması ve alternatif ulaşımın &ouml;zendirilmesi planlanmıştır. Soğutucu akışkan se&ccedil;imlerinde CFC&rsquo;ları (Kloroflorokarbon) i&ccedil;ermeyen soğutuculara sahip HVAC sistemi kullanılmış, b&ouml;ylece ozon tabakasının incelmesi ve k&uuml;resel ısınmaya karşı &ouml;nlem alınmıştır. Geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m başlığı da tasarım, inşaat ve işletme aşamalarının t&uuml;m&uuml;nde dikkate alınmıştır. Tasarımda ihtiya&ccedil; duyulan geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m noktaları tespit edilmiş, inşaat aşamasında oluşan atıklar ayrıştırılmış ve projede geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; malzeme se&ccedil;imleri yapılmıştır.</p> <p>Yapılan t&uuml;m &ccedil;alışmalar doğrultusunda Memorial Bah&ccedil;elievler Hastanesi, sağlık personelleri ve medikal altyapısı yanında mimari tasarımı ile hastaların tedavi s&uuml;re&ccedil;lerini hızlandırmayı, stres seviyelerini d&uuml;ş&uuml;rmeyi ve iyileşmelerine katkı sağlamayı ama&ccedil;lamaktadır.</p> <p>Projede kullanılan sanat eseri sahipleri:</p> <ul> <li>NOHlab-Artbiztech &ldquo;Ab-ı hayat&rdquo;</li> <li>PIN architects - &ldquo;Notch&rdquo;</li> <li>Ressam Ayşeg&uuml;l Karakaş</li> <li>Ressam Beyza Boynudelik</li> <li>Phillippa Tamsin - Pediatri grafik tasarımları</li> <li>Decol-&ldquo;Decol art Theraphy&rdquo; pediatri video art</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Sanat Danışmanlığı ve Y&ouml;nlendirme Tasarımı: Emedya Design</p> Wed, 12 Dec 2018 14:54:00 +03 Bilişim Vadisi http://www.arkiv.com.tr/proje/bilisim-vadisi/9744 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oso-mimarlik-1167510/bilisim-vadisi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ozan Bayık,Serhan Bayık,Okan Bayık,Erkan Çeçen,B. Bahar Çiçekçi,Murat Lüleci,Kübra Demirtuna<br>Mimarlık Ofisi : OSO Mimarlık<br><br>1 milyon 500 bin metrekare kapalı alana sahip, Bilişim Vadisi'nde bulunan çeşitli Ar-Ge mekanlarının iç mekan tasarımı OSO Mimarlık tarafından yapıldı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Muallimk&ouml;y Gebze &ndash; İzmit&rsquo; te bulunan Bilişim Vadisi projesi, 1 milyon 500 bin metrekare kapalı alanı ile T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k teknoparklarından biridir. Toplam 5.000 adet ar-ge firmasına ev sahipliği yapan ve birinci etabı tamamlanan proje; ofisler, inovasyon ve kulu&ccedil;ka merkezleri, otel, kongre, sosyal donatılar, spor ve ticari merkezler gibi farklı hizmetlerden oluşan &ccedil;ok ama&ccedil;lı kullanıma sahip bir multi komplekstir. OSO Mimarlık, bu komplekse ait farklı mek&acirc;nların i&ccedil; mimari tasarımlarını &uuml;stlenmiştir.&nbsp; Bu &ccedil;er&ccedil;evede proje kapsamı farklı alt başlıklarda yer alan; idari bina giriş katı, sergi salonu, y&ouml;netim ofisi, kulu&ccedil;ka merkezi, data center, koridor ve ortak alanlar ile farklı bina giriş hollerine ait mekanların, i&ccedil; mimari tasarımları ile uygulama kontrol&ouml;rl&uuml;k hizmetlerini i&ccedil;erir.</p> <p>Bilişim Vadisi kompleksindeki t&uuml;m binaların ortak amacı, yeni teknolojiler &uuml;retilip, geliştirilmesine hizmet etmektir. Bu fikre paralel olarak, tasarladığımız i&ccedil; mek&acirc;nlarda da, benzer şekilde teknolojik unsurların &ouml;n planda kullanıldığı bir mimari &uuml;slup benimsenmiştir. Temel hedefi kullanıcılara, bu mek&acirc;nlarda teknoloji ile i&ccedil; i&ccedil;e olduklarını ve teknoloji &uuml;retilen bir merkezde bulundukları hissini kazandırmaktır. Bu maksatla mekanlar, &ccedil;ağdaş ve dinamik formların hakim olduğu, yeni ve modern malzemelerin kullanıldığı ve son teknolojik yeniliklerin birer mekan &ouml;gesi olarak tasarıma entegre edildiği bir kurguda tasarlanmıştır. Bu kurgu doğrultusunda robotik kollar, hologram, interaktif led ekranlar, bilgisayar kodlama dili gibi teknolojik unsurlar, mek&acirc;n algısını domine eden tasarım &ouml;gelerine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu doğrultuda teknolojinin i&ccedil; mek&acirc;ndaki farklı ve benzersiz kullanımları sayesinde, mimari ile teknoloji entegrasyonu kurulmuştur.</p> Wed, 12 Dec 2018 13:56:00 +03 Sütaş Genel Müdürlük Ofisi İç Mekan Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/sutas-genel-mudurluk-ic-mekan-projesi/9855 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oso-mimarlik-1167510/sutas-genel-mudurluk-ofisi-ic-mekan-projesi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ozan Bayık,Serhan Bayık,Okan Bayık,Gülsenem Sütcü<br>Mimarlık Ofisi : OSO Mimarlık<br><br>Sütaş Genel Müdürlüğü için tasarlanan proje, binanın zemin katında bulunan 2.500 m²’lik alana ait iç mimari tasarım ve uygulama yönetimi hizmetlerini kapsar.<br><br><p>Bina girişinde yer alan merdivenlerden başlayarak, giriş hol&uuml;, VIP toplantı odası, bekleme ve lounge alanları ile kat koridorları ve ortak hacimlerin yenilenmesi amacıyla oluşturulan i&ccedil; mekan tasarımları, modern ve &ccedil;ağdaş bir &uuml;slupta yeniden tasarlanmıştır. Girişten itibaren tasarlanan t&uuml;m mekanlarda, firma kurumsal kimliğinin hissedilmesi ve vurgulanması temel tasarım konsepti olarak benimsenmiştir. Bu maksatla &ouml;zellikle giriş hol&uuml; tasarımı, firma kurumsal kimliğiyle &ouml;rt&uuml;şen &ldquo;s&uuml;t diyarı&rdquo; temasının &ouml;ne &ccedil;ıkartıldığı ve bu temaya uygun unsurların mimari bir dil birliği i&ccedil;erisinde kullanılması ile &ouml;nem kazanır.&nbsp;</p> <p>Zemin kat kullanımının ağırlıklı olarak toplantı odalarına ait olmasından dolayı, bu katın t&uuml;m&uuml;ne hitap edecek nitelikte, iki adet bekleme ve lounge alanı ile bir adet ikram b&ouml;l&uuml;m&uuml; tasarlanmıştır. İkram alanı aynı zamanda S&uuml;taş markasına ait &uuml;r&uuml;nlerin tadımı i&ccedil;in de kullanılmaktadır.</p> <p>Genel anlamda; S&uuml;taş Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;k ofisi i&ccedil;in tasarlanan projenin firma kurumsal kimliği ile &ouml;rt&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ve entegrasyonu temel tasarım problematiği olarak belirlenmiştir. Bu sayede mimari bir katma değer olarak yaratılan aidiyet hissi neticesinde kullanıcı mutluluğu pekiştirilmiştir.</p> Wed, 12 Dec 2018 10:32:58 +03 Kadıoğlu Mozaikleri Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/kadioglu-mozaikleri-koruma-catisi-ve-ziyaretci-merkezi-projesi/9672 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atelye-k/kadioglu-mozaikleri-koruma-catisi-ve-ziyaretci-merkezi-projesi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nevzat Oğuz Özer,Yasemen Say Özer,Ege Özer,Şafak Özgür Özkan<br>Mimarlık Ofisi : Atelye K<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p>Atelye K, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kadıoğlu Mozaiği, Zonguldak-&Ccedil;aycuma-Kadıoğlu k&ouml;y&uuml;, &Ccedil;obanhasanlar mahalesinde bulunmaktadır.&nbsp; 2008-2011 yılları arasında Ereğli M&uuml;zesi tarafından b&ouml;lgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya &ccedil;ıkarılmıştır. &nbsp;Kalıntıların MS 3. yy ait bir &ccedil;iftlik evine (Villa Rustica) ait olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Evde, zemini mozaikle kaplı 3 oda vardır. &nbsp;Bunlardan apsidal odanın i&ccedil;inde 7.3 x 7.3 m ebatlarında bir mozaik bulunmaktadır. Diğer mozaikler ise 5.8 x 5.8 m &ouml;l&ccedil;&uuml;lerindeki, &uuml;zerinde, Lykurgos ve Ambrossia&rsquo;nın betimlendiği mozaik ile 4.2x10.2 m &ouml;l&ccedil;&uuml;lerinde geometrik desenlerden oluşan mozaikdir. Kalıntılar, Kadıoğlu K&ouml;y Yolu&rsquo;na 15 metre uzakta ve yol kotundan 7 metre aşağıdadır.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Fvs-6zLQ_BQ?rel=0" width="100%" height="420" frameborder="0"></iframe></p> <p>Kadıoğlu Mozaiği Koruma &Ccedil;atısı ve Ziyaret&ccedil;i Merkezi&rdquo;nin amacı mozaikleri hava şartlarından korumak ve ziyaret&ccedil;ilerin mozaikleri g&ouml;rmelerini ve onun hakkında yerinde bilgi almalarını sağlamaktır. &nbsp;Kalıntılar kuzeydoğu g&uuml;neybatı y&ouml;n&uuml;ndedir. Dolayısı ile ziyaret&ccedil;i merkezi de kalıntılara koşut olarak kuzeydoğu g&uuml;neybatı y&ouml;n&uuml;nde yerleştirilmiştir. &nbsp;Yapının Girişi g&uuml;neybatı y&ouml;n&uuml;ndedir ve k&ouml;y yolundan yaklaşık 3.5 metre aşağıdadır.&nbsp; Bu kota %6 eğimli bir rampa ile veya iki sahanlıklı merdiven ile inilebilmektedir. &nbsp;Yapıda koruma &ccedil;atısının yanı sıra g&uuml;venlik odası, gişe, hediyelik eşya satış, wc ve mozaikler i&ccedil;in bilgi alınabilecek, b&uuml;t&uuml;n kalıntıların kolayca algılanabileceği balkon niteliğinde, geniş&ccedil;e bir giriş hol&uuml; vardır. &nbsp;Toplam yapı alanı 1000 m2&rsquo;dir. &nbsp;Yapı, &ccedil;evreye ve Karadeniz&rsquo;e uygun bir mimari dil kullanılarak tasarlanmıştır. &nbsp;Str&uuml;kt&uuml;r &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemesinde geniş a&ccedil;ıklıklara ihtiya&ccedil; duyulduğu i&ccedil;in &ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r tercih edilmiştir. &nbsp;Cephe ise masif ahşap malzeme ile tasarlanmıştır. &nbsp;Duvarlar br&uuml;t beton olarak yapılacaktır.&nbsp; &Ccedil;atı, Mozaiklerin daha iyi algılanması i&ccedil;in doğal ışığın i&ccedil;eri girebileceği şekilde &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiş, &ccedil;atı ışıklıkları ve i&ccedil; avlu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &nbsp;&Ccedil;atı malzemesi olarak &ccedil;evrede sıklıkla kullanılan alaturka kiremit tercih edilmiştir. &nbsp;Mozaiklerin yakından g&ouml;r&uuml;lebilmesi i&ccedil;in mozaiklere zarar vermeyecek şekilde bir y&uuml;r&uuml;me yolu tasarlanmıştır. &nbsp;Bu y&uuml;r&uuml;me yolunun taşıyıcı sistemi &ccedil;elik, kaplaması ise ahşap olacaktır.</p> <p>Kadıoğlu Mozaiği Ziyaret&ccedil;i Merkezinin inşası ile sadece mozaiklerin korunup ziyarete a&ccedil;ılması sağlanmayacak, bunun yanısıra, Kadıoğlu k&ouml;y&uuml;n&uuml; ziyaret eden turist sayısının artışı ile birlikte k&ouml;y&uuml;n ekonomik olarak da canlanması ve b&ouml;ylece k&ouml;y&uuml;n mekan ve yaşam kalitesinin gelişimi sağlanacaktır.</p> Tue, 11 Dec 2018 13:25:00 +03 Zonguldak Apiterapi Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/zonguldak-apiterapi-merkezi/9709 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/scra/zonguldak-apiterapi-merkezi/01_apiterapi_ana gorsel.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Seden Cinasal Avcı,Ramazan Avcı,Merve Özduman,Dilşad Uzar,Nil Özkır,Merve Şen,Özlem Kurtcu,Hamza Yılmaz,Mert Doğaray<br>Mimarlık Ofisi : SCRA Mimarlık<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p>SCRA Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Apiterapi; arı ve arı &uuml;r&uuml;nlerinin (bal, balmumu, arı poleni, propolis, arı s&uuml;t&uuml;) koruyucu ve bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı uygulama y&ouml;ntemi olarak kullanılması bi&ccedil;imidir.&nbsp;</p> <p>Zonguldak Apiterapi Merkezi'nde, arı, arıcılık ve arı &uuml;r&uuml;nlerinin tanıtımı, bazı apiterapi uygulamaları ve arı &uuml;r&uuml;nleri ile masaj, bakım gibi uygulamaların yapılması planlanmaktadır. Tesis g&uuml;n&uuml; birlik kullanıma olanak sağlayacak donatıların (satış birimi, kafe-restoran, m&uuml;ze-tanıtım-eğitim, uygulamalar) &nbsp;yanı sıra, konaklamaya da olanak veren birbirinden bağımsız &ccedil;alışan, manzaraya hakim, doğal topoğrafya i&ccedil;erisinde konumlandırılmış 15 adet konut birimi de i&ccedil;ermektedir. A&ccedil;ık alanlarda ise &ccedil;ocuk oyun alanları, a&ccedil;ık hava spor aktiviteleri alanları (fitness, trekking, bisiklet, yoga, tenis), kamp ve piknik alanları planlanmıştır.</p> <p>40.386 m&sup2; y&uuml;zey alanına sahip proje arazisi, Zonguldak İl&rsquo;inin, Elvanpazarcık Beldesi'nde bulunmaktadır.&nbsp;</p> <p>Arazinin Kuzey-G&uuml;ney doğrultusundan ge&ccedil;en orman yolu, arsayı iki par&ccedil;aya ayırmaktadır. Proje yerleşim kararları verilirken &ouml;ncelikle yoğun ağa&ccedil;lı b&ouml;lgeler tespit edilmiş ve doğaya en az tahribat verilmesi prensibiyle ağa&ccedil; yoğunluğu olmayan b&ouml;lgeler yerleşim alanı olarak belirlenmiştir.&nbsp;</p> <p>Apiterapi K&ouml;y&uuml; genel tesis yapısı, arazinin kuzey-g&uuml;ney doğrultusuna uzanarak, Arazinin batı tarafından yoldan doğrudan ulaşılabilen b&ouml;l&uuml;me konumlandırılmıştır. Yol kotundan girilen Merkez&rsquo;in karşılama ve danışma birimleri bir amfi ile arazinin alt kotlarına konumlandırılmış olan Apiterapi Merkezi ve Restoran kotuna bağlanmıştır, bu sayede yapı batıda bulunan dere, manzara ve doğayla doğrudan ilişkili hale gelmiştir.</p> <p>Apiterapi kabinleri ve kovanlar, arazinin alt kotlarında, dere ve ağa&ccedil;ların arasında konumlandırılarak doğa ile b&uuml;t&uuml;nleştirilmiş,&nbsp; y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolları, &ccedil;ocuk oyun alanları, spor alanları ve tenis kortları yine coğrafya ile uyumlu bir şekilde dere boyunca konumlandırılmıştır. Yapısal peyzaj &ouml;ğeleri, bağlamın ruhunu zedelemeyecek şekilde olabildiğince doğal malzemelerden se&ccedil;ilmiş, yabancı t&uuml;rde bir bitkilendirme d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmeyip a&ccedil;ık alanlarda olabildiğince endemik bitki &ccedil;eşitliğinin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi ve rehabilitasyonu hedeflenmiştir.</p> <p>Yapı &ccedil;eperi b&ouml;lgenin iklim verileri d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek eğimli y&uuml;zeylerden oluşan cephe-&ccedil;atı&rsquo;dan oluşturulmuş, yapım kolaylığı ve b&ouml;lgede tedarik avantajı sebebiyle str&uuml;kt&uuml;r&uuml;nde &ccedil;elik tercih edilmiştir.</p> <p>Arazinin doğu tarafında, g&ouml;rece y&uuml;ksek kotlarda konumlanan konaklama birimleri, birbirlerine manzara ve g&uuml;n ışığı bakımından engel olmayacak şekilde yerleştirilmiş, iklim koşulları g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutularak yapı &ccedil;eperi yine eğimli &ccedil;atılardan oluşturulmuştur. Ayrıca hem doğal bir malzeme oluşu, hem de su yalıtımı konusundaki avantajları nedeniyle y&uuml;zey (&ccedil;atı-cephe) kaplama malzemesi olarak kayrak taşı tercih edilmiştir. &nbsp;</p> <p>Arazinin yine doğu tarafında bulunan yoğun ağa&ccedil;lıklı b&ouml;lge ise kamp alanı olarak belirlenmiş, &ccedil;adır ve benzeri sabit olmayan donatılarla g&uuml;n&uuml;birlik veya daha uzun s&uuml;reli konaklamalara ayrılmıştır.</p> Thu, 06 Dec 2018 14:28:00 +03 Deposite http://www.arkiv.com.tr/proje/deposite/3191 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kg-mimarlik/deposite/Deposite_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kurtul Erkmen<br>Mimarlık Ofisi : KG Mimarlık<br><br>İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Deposite Binası yaklaşık 6.785 m2 arsa içerisinde konumlanmış toplam 23.505 m2 yapı alanından oluşmaktadır.<br><br><p>Mevcut binanın işlevi &ccedil;evrenin ihtiyacına g&ouml;re yeni işlevine kavuşturuldu ve bununla birlikte ihtiya&ccedil; kapsamında ek bir depo binası tasarlandı.</p> <p class="TemelParagraf">Parsel İkitelli Organize Sanayi B&ouml;lgesindedir. Mevcut bir yapının bitişiğinde yer alır. Eski yapı ile yeni tasarlanacak olanın sahibi aynı firma olup mevcut yapının &uuml;zerine de bir kat ilave edilecektir. T&uuml;m bu veriler ışığında mevcut yapı ile tamamen zıt, &uuml;st katını da g&ouml;rsel olarak saran metal bir &ouml;rt&uuml; altında gizlenen yeni ek bina işlevi gereği (depo) ara&ccedil;ların giriş-&ccedil;ıkış yapabileceği bir rampa yol ile yol kotundan servis alır. D&uuml;zenleme esnasında eski yapıya da yer yer dokunulmuş, cephesi yeniden d&uuml;zenlenmiştir. Metal &ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml; depo binasının cephesinde devam ederken yer yer zıt renkli yırtıklar ile i&ccedil; mekana g&uuml;n ışığı alır.</p> Wed, 05 Dec 2018 14:50:00 +03 Çaycuma Fuar Kompleksi http://www.arkiv.com.tr/proje/caycuma-fuar-kompleksi/9712 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cirakoglu-architects/caycuma-fuar-kompleksi/15_c08.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alişan Çırakoğlu,Ilgın Avcı,Deniz Yazıcı<br>Mimarlık Ofisi : CAA Studio<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p><span>&Ccedil;ırakoğlu Mimarlık, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>&Ccedil;aycuma Fuar Kompleksi her biri 8.000 metrekare b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde &uuml;&ccedil; sergi yapısından oluşuyor. İlk etapta bir sergi hol&uuml;n&uuml;n ve destek birimlerinin yapılması, ileride gelişecek ihtiya&ccedil;lar doğrultusunda ikinci ve &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; etapların inşa edilmesi planlanmakta. Sergi holleri, toplantı salonları ve ofisleri ile ulusal ve uluslararası fuar ve sergi ihtiya&ccedil;larına cevap verecek niteliklerde planlanıyor. Filyos &ccedil;ayı kıyısında planlanan yeşil alan i&ccedil;inde konumlanan kompleks, barındırdığı kafe ve restoran alanları ile hem fuar esnasında hem de diğer zamanlarda rekreasyon alanı ile b&uuml;t&uuml;nleşen bir etkinlik merkezi olmayı hedefliyor.</p> Tue, 04 Dec 2018 14:55:00 +03 Çaycuma Filyos Çayı ve Çevresi Master Plan ve Kentsel Tasarım Konsept Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/caycuma-filyos-cayi-ve-cevresi-master-plan-ve-kentsel-tasarim-konsept-projesi/9713 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/promim/caycuma-filyos-cayi-ve-cevresi-master-plan-ve-kentsel-tasarim-konsept-projesi/r1-bolge.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Can Kubin,Zeynep Eraydın<br>Mimarlık Ofisi : Promim Çevre Düzenleme, Kentsel Tasarım<br><br>Kivi'nin, Zonguldak Valiliği için yürüttüğü, Zonguldak Turizm Kalkınma Planı ile bütünleşik geliştirilen, Zonguldak Doğa ve Kültür Turizmi (Proje 67) kapsamında üretilen projelerden biridir.<br><br><p>Promim &Ccedil;evre D&uuml;zenleme, Kentsel Tasarım, projeyi anlatıyor:</p> <p>&Ccedil;aycuma Zonguldak kent merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta yer alan ve Filyos &Ccedil;ayı &uuml;zerinde yer se&ccedil;miş yaklaşık 65 bin n&uuml;fuslu il&ccedil;edir.</p> <p>Zonguldak kent merkezinin g&uuml;ney doğusunda yer alan il&ccedil;e sınırları Karadeniz kıyısına kadar uzansa da il&ccedil;e merkezi ve ana yerleşim alanlarının denize kıyısı bulunmamaktadır. Konum olarak &uuml;&ccedil; &ouml;nemli kentin (Zonguldak, Bartın, Karab&uuml;k) oluşturduğu &uuml;&ccedil;genin i&ccedil;inde yer almaktadır. Bu anlamda değerlendirildiğinde yolların kesiştiği bir d&uuml;ğ&uuml;m noktası niteliğindedir.</p> <p>Proje kapsamında ilk aşamada kentin ge&ccedil;mişten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze nasıl bir gelişim g&ouml;sterdiği, yeni kentsel dinamiklerin neler olduğu ve &Ccedil;aycuma&rsquo;nın b&ouml;lgesel ve kentsel &ouml;l&ccedil;ekteki potansiyelleri ortaya konmuştur. Bununla beraber kentin ve yakın &ccedil;evresinin barındırdığı doğal, tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel zenginlikler de araştırmaya dahil edilmiş ve bu anlamda b&ouml;lgedeki &ouml;nemi tartışılmıştır. İkinci aşamada ise sentez &ccedil;alışmaları kapsamında kent genelinde g&ouml;zlemlenen sorunlar ve olanaklar ile birbirinden farklılaşan m&uuml;dahale alanları ve bi&ccedil;imleri ortaya konmuştur. Sorun ve olanak &ccedil;alışmaları yalnızca kentsel &ouml;l&ccedil;ekte değil &Ccedil;aycuma ve yakın &ccedil;evresinde yer alan odakları da i&ccedil;ine alacak şekilde &uuml;st &ouml;l&ccedil;eklerde değerlendirilmiştir. Planlama ve tasarım aşamasında ise kentin mevcut potansiyellerini kullanan ve sorunlarına &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulmaya y&ouml;nelik olarak oluşturulmuş bir vizyon ortaya konmuştur.</p> <p>Yapılan &ccedil;alışmalar doğrultusunda, b&ouml;lgesel &ouml;l&ccedil;ekte &Ccedil;aycuma&rsquo;nın konum itibari ile &ccedil;evresindeki bir&ccedil;ok yerleşimden farklılaşmakta ve mevcut ve yeni &ouml;nerilen ulaşım bağlantıları ile de b&ouml;lgedeki en erişilebilir yerlerden biri olma potansiyeline sahip olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Aynı zamanda kent &ccedil;evresinde bir&ccedil;ok tarihi ve doğal odak bulunmakta, bu anlamda &Ccedil;aycuma t&uuml;m bu koridorların kesiştiği noktada bir merkez niteliğine sahiptir. Kentsel &ouml;l&ccedil;ekte ise i&ccedil;inde barındırdığı tarımsal niteliği korunan alanlar, kentsel gelişme dinamiklerine cevap verebilecek şekilde d&uuml;zenlenmeye a&ccedil;ık boş alanlar ile mevcut kentsel doku &ouml;nemli potansiyellere sahiptir. Bu kapsamda &Ccedil;aycuma yerleşimi i&ccedil;in;</p> <p>1. Yakın &ccedil;evresi i&ccedil;in bir merkez/odak niteliğinde olan<br />2. Kentin tarihi ve modern par&ccedil;aları arasında g&uuml;&ccedil;l&uuml; ilişkiler kuran<br />3. Kent &ccedil;evresindeki &uuml;retken peyzaj dokusu ile daha i&ccedil; i&ccedil;e olan<br />4. Su &ouml;ğesini kimliğinin bir par&ccedil;asına olarak değerlendiren yeni bir kentsel gelişim senaryosu &uuml;zerinde durulmuştur.</p> <p><b>A. Kent Omurgası: </b>Tarihi kent merkezi ile İstasyon ile sonlanan modern merkezi birbirine bağlayan ve kenti giriş noktası, su &ouml;ğesi ve merkezi arasındaki ilişkiyi g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir şekilde kuran ana eksen<br /><b>B. Rekreatif kıyı: </b>Kentin su ile ilişkisini kuran ve g&uuml;&ccedil;lendiren, aynı zamanda a&ccedil;ık alan ihtiyacı ile birlikte yeni ihtiya&ccedil;lara da cevap veren koridor<br /><b>C: Yeşil bağlar: </b>Kenti suya ulaştıran / kavuşturan, &uuml;zerinde kent i&ccedil;i (mahalle &ouml;l&ccedil;eğinde) a&ccedil;ık alan ihtiya&ccedil;larına cevap veren nefes alma koridorları<br /><b>D: Ekolojik kent dokusu: </b>Kenti &ccedil;evreleyen &uuml;retim alanları ile yerleşme alanını birlikte ele alan ve kentin bu kimliğini s&uuml;rd&uuml;ren ekolojik kent dokusu</p> <p>Bu temel yaklaşımı doğrultusunda, vizyonun kent mekanındaki yansımasına &ouml;nc&uuml;l&uuml;k edebilecek proje paketleri ve alanları belirlenmiştir. Proje paketleri tasarım yaklaşımında belirlenen 4 başlık &ouml;zelinde değerlendirilmiştir. Kent merkezi ve omurgası, ekolojik kent dokusu ve yeşil bağlara ilişkin olarak fikir d&uuml;zeyin tartışmalar ive alternatifler değerlendirilmiştir. Rekreatif kıyı bandı &ouml;zelinde ise bu tartışmalar daha fazla detaylandırılmış ve kentsel tasarım konsept projesi oluşturulmuştur.</p> <p>Yaklaşık 1.500.000 m2 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki kıyı bandı boyunca kentin ve kentlinin ihtiya&ccedil;larını, var olan ekolojik ve tarımsal potansiyeli ile alanın getirdiklerini &ouml;n planda tutan farklı temalardaki parkları bir araya getiren bir yeşil koridor tasarlanmıştır. Bu yeşil koridorun kentle olan yaya ve yeşil a&ccedil;ık alan bağlantıları da proje kapsamında değerlendirilmiştir.</p> <p>Proje kapsamında kentin su ile buluşması, su kenarında gelişen bir kent olması &ouml;zellikle &ouml;nemsenmiştir. Bu anlamda hem Filyos &Ccedil;ayını seyir ama&ccedil;lı ahşap teraslar hem de &ccedil;ayın kanal i&ccedil;ine alınmasından sonra kıyıda yer alan g&ouml;let ve sulak alanlarda etkin su kullanım y&uuml;zeyleri &ouml;nerilmiştir.</p> Thu, 29 Nov 2018 13:55:00 +03 Saleh Khamis Villa http://www.arkiv.com.tr/proje/saleh-khamis-villa/9839 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/vero-concept-mimarlik/saleh-khamis-villa/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gonca Ateş Öztürk,Emre Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : Vero-Concept Mimarlık<br><br><br><br> Wed, 28 Nov 2018 17:21:21 +03 Kaptanpaşa Camii Şadırvanı http://www.arkiv.com.tr/proje/kaptanpasa-camii-sadirvani/9838 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nun/kaptanpasa-camii-sadirvani/kaptanpaşa 2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Celâleddin Çelik,Fatima Abi Kardan<br>Mimarlık Ofisi : NUN | Architecture and Design<br><br>Eyüp'ün Haliç tarafından girişinde bulunan Kaptanpaşa Camisi, parkın içinde yer alan şadırvan yapısı NUN | Architecture and Design tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Avlu mek&acirc;nının sınırlarını, &ccedil;evre ile ilişkisini kısıtlamayan al&ccedil;ak duvarlar belirler. Bu duvarlar yığma taştan, al&ccedil;ak ve aydınlatmalı duvarlardır. Duvarların belirlediği avluyu peysaj d&uuml;zenlemeleri &ccedil;evreler, caminin &ouml;n&uuml;nde ise taş d&ouml;şemeli sert zemin yer alır.</p> <p>Caminin yanına ilişen şadırvan eki yapının uzun kenarına boylu boyunca uzanan doğrusal bir yapıdır. Abdest alanları bir sa&ccedil;ak altına toplar, ge&ccedil;irgen mimarisi ile g&ouml;rsel olarak avlunun iki yanını birbirine bağlar, sa&ccedil;ak altındaki iki boşluktan fiziki ge&ccedil;iş de sağlar. Ahşap payandalar &ccedil;atı sa&ccedil;aklarını ger&ccedil;ekten taşır, aralıkları sa&ccedil;ak kirişinin boyuna g&ouml;re ayarlanmıştır.</p> <p>Şadırvanın &ouml;n cephesi caminin taş avlusuna bakar. Bu cephede bir &ccedil;eşme yer alır, ve &ccedil;eşmenin tam karşısına avluyu g&ouml;lgeleyecek bir ıhlamur ağacı yerleştirilmiştir.</p> <p>Arka cephede ise kadınların a&ccedil;ık havada abdest almasına imk&acirc;n veren ahşap kajlarla g&ouml;rsel olarak perdelenmiş ama havadar / yarı a&ccedil;ık bir mek&acirc;n bebek bakım odası ile birlikte yer alır.</p> <p>Şadırvanın erkekler ve kadınlar b&ouml;l&uuml;m&uuml; vardır, cami ile m&uuml;tevazi bir&nbsp;ilişki kurarken caminin avlu mek&acirc;nını da belirler. Cami fevk&acirc;n&icirc; olduğu i&ccedil;in altındaki mek&acirc;nlar at&ouml;lye / d&uuml;kk&acirc;n olarak kullanılacaktır, bu d&uuml;kk&acirc;nların ulaşılabilir olması i&ccedil;in cami duvarları al&ccedil;ak sınır elemanları olarak tasarlanmıştır. Avluya giriş noktaları ise fener gibi y&uuml;kselen taş babalar ile vurgulanmıştır.</p> Wed, 28 Nov 2018 16:44:22 +03 Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi http://www.arkiv.com.tr/proje/ortakoy-kultur-merkezi-afife-jale-sahnesi/9837 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gc-mimarlik/ortakoy-kultur-merkezi-afife-jale-sahnesi/okm (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şebnem Gürcün,Öznur Çağlayan<br>Mimarlık Ofisi : GC Mimarlık<br><br>Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi cephe ve iç mekan tasarımı GC Mimarlık tarafından yapıldı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Ortak&ouml;y K&uuml;lt&uuml;r Merkezi, Ortak&ouml;y&rsquo;&uuml;n Boğaz Kıyısına &ccedil;izgisine dik inen Dereboyu Caddesi &uuml;zerinde k&ouml;şe bir parselde bulunuyor. Mevcut bina 1998 yılında hizmete girmiş 2004 yılında yenilenmişti. Ancak binanın yapısal ve mekansal problemleri nedeni ile daha kapsamlı bir yenileme programı g&uuml;ndeme geldi. Bu yenileme programı oluşturulurken mevcut problemlerin giderilmesi esas alındı.&nbsp;</p> <p>Mevcut binanın ciddi izolasyon problemleri bulunuyor. Ayrıca deprem ve yangın g&uuml;venliği a&ccedil;ılarından da mevcut y&ouml;netmeliklere uymadığı tespit edildi.&nbsp;</p> <p>Yapısal problemlerin yanı sıra mekansal olarak da g&uuml;ncel ihtiya&ccedil;ları karşılamakta olduk&ccedil;a eksik kaldığı rahatlıkla g&ouml;zlemlenebilir.</p> <p>G&uuml;ncel olarak, t&uuml;m d&uuml;nyada, &ouml;zellikle k&uuml;lt&uuml;rel faaliyetlere ev sahipliği yapan binalar, &ouml;zellikle t&uuml;m b&ouml;lge sakinlerine ulaşmayı hedefler. Davetkar, g&uuml;ncel, g&uuml;zel, heyecan verici, d&uuml;nyadaki &ccedil;ağdaşlarına ayak uyduracak ve belki de en &ouml;nemlisi herkesin burada kabul g&ouml;receğini kendi &uuml;zerinde g&ouml;sterecek şekilde şeffaf tasarlanıyorlar. Yakın fiziksel &ccedil;evresiyle b&uuml;t&uuml;nleşiyor, &ouml;zellikle yine kamusal alanlar olan sokaklar ile daha etkin bir ilişki kuruyor, daha &ccedil;ok insana ulaşmaya &ccedil;alışılan, yoğun kentsel doku i&ccedil;erisinde yer alan b&ouml;ylesi k&uuml;lt&uuml;r merkezlerinde, hedef ayırt etmeksizin t&uuml;m b&ouml;lge sakinleri k&uuml;lt&uuml;rel/sanatsal etkinliklere maruz bırakılıyor.&nbsp;</p> <p>Bu tespitler &ccedil;er&ccedil;evesinde, mevcut bina cephesinin, &ouml;zellikle sokak kotunda yer alan zemin ve asma katları, tamamen dışarıya a&ccedil;ıldı. Ortak&ouml;y Dere &Ccedil;ıkmazı sokağının dar ve hi&ccedil;bir yeşil &ouml;ğe taşımaması nedeniyle binanın bu sokağa bakan geniş cephesi sokağa tamamen a&ccedil;ılarak <b>sokak</b> genişlemesi sağlandı. İki kamusal alanın, mek&acirc;nsal olarak entegre edilmesi hem bina i&ccedil;erisinde kalan işlevlerin, hem de sokağın zenginleşmesine olanak veriyor. &Ouml;zellikle hi&ccedil;bir yeşil &ouml;ğe taşımayan sokağın bu sorununun, başka hi&ccedil;bir yer olmaması nedeniyle bina cephesinde ve giriş katında &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi yoluna gidildi. Bu entegrasyon i&ccedil;erisinde sanat eylemlerinin sunulması ile kamuya a&ccedil;ık k&uuml;lt&uuml;rel etkinlik tanımı, mek&acirc;nsal olarak da karşılığını bulmaktadır.</p> <p>Tiyatro salonunu en &uuml;st iki kata alınarak, sahne ve sahne arkası kısımları arka cepheye taşındı. B&ouml;ylece teknik olarak zorunlu olarak cepheye dayanan yeni &ccedil;ekirdek dışında kalan alan t&uuml;m&uuml;yle serbest bırakıldı. Bina cephesinde, Dereboyu caddesine dikkat &ccedil;ekici bir a&ccedil;ıklık sağlanarak, olduk&ccedil;a yoğun ara&ccedil; ve yaya trafiğine sahip aksa, mek&acirc;nsal olarak da eklemlendi.</p> <p>Binadaki t&uuml;m faaliyetlere, zemin katta yer alan, asma kata da taşan sergi salonu ve kitap/kafe ile desteklenen ana fuaye alanından ge&ccedil;ilerek ulaşılması planlandı. Bu şekilde, binanın daha &ouml;nceki halinde olmadığı bi&ccedil;imde, binaya aynı noktadan girilmesinin planlanması ile herkesin, heyecan verici k&uuml;lt&uuml;rel hareketlilikten paylarına d&uuml;şeni alması ve renkli karşılaşmaların yolu a&ccedil;ılıyor.</p> <p>Cephe tasarımında yukarıda değinilen ana ilkeler &ccedil;er&ccedil;evesinde, mevcut cephenin ge&ccedil;irgenliğinin arttırılması i&ccedil;in, duvarlar kaldırılarak duvarlar kaldırıldı. Cumbalar arası alanlar yeşil &ouml;ğenin taşıyıcısı olarak kullanıldı. Tasarımda kullanılan mesh kaplama, zaten olduk&ccedil;a kalabalık bir cephe d&uuml;zenine sahip sokağın i&ccedil;erisinde sakin kalma gayretine gayet iyi cevap vermektedir. Ayrıca olduk&ccedil;a y&uuml;ksek binayı fonksiyonel olarak da ayırt etmeye yardımcıdır. Genişletilmiş metal kaplama, zemin katlara &uuml;st katlarda yer alan tiyatro salonu i&ccedil;in de taşıyıcı kaide olarak okunmaktadır.</p> <p>Yeni cephe tasarımı, komşu parselde bulunan tarihi eser ahşap yapının yanında homojen cephesiyle fon oluşturarak bu esere dikkat &ccedil;ekmektedir. Cephe de ki cumba hizası da bu kaplama sayesinde tarihe eser yapının cumba hizasına &ccedil;ekilerek, tarihsel referansları da taşımaya devam edecek.</p> <p>Olduk&ccedil;a iddialı &uuml;st sahne katları cephe tasarımı, binanın mevcut y&uuml;ksekliğinin par&ccedil;alanarak, yansıtıcı y&uuml;zeyler kullanılarak, algısal olarak ağırlığın azaltılması amacına hizmet ediyor. Ayna kaplamalı lameller olduk&ccedil;a teknolojik bir algı yaratarak kamusal binaların T&uuml;rkiye &ouml;l&ccedil;eğinde g&ouml;r&uuml;len nispeten s&ouml;n&uuml;k cephe d&uuml;zenlerine iddialı tezat oluşturuyor.&nbsp;</p> <p>Sonu&ccedil; olarak, işlev ve cephe tasarımında g&uuml;ncel tasarım &ouml;rneklerini yakalayan, kullanıcısına d&uuml;nya standartlarında bir mek&acirc;n deneyimi sunan ve tarihsel olarak değişik d&ouml;nemlerde yıldızı tekrar tekrar parlayan Ortak&ouml;y i&ccedil;in yeni bir atılım / a&ccedil;ılım taşıyıcısı olarak hizmet edecek bir bina tasarımı elde edebildi.</p> Wed, 28 Nov 2018 15:37:13 +03 Bronwyn Cafe http://www.arkiv.com.tr/proje/bronwyn-cafe/9836 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gc-mimarlik/bronwyn-cafe/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şebnem Gürcün,Yunus Emre Karataş,Selin Ataç<br>Mimarlık Ofisi : GC Mimarlık<br><br>GC Mimarlık tarafından i.ç mekan tasarımı yapılan Bronwyn Cafe İstanbul'da Nişantaşı'nda bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de yeni bir konseptle Bronwyn Cafe; g&uuml;nl&uuml;k ve taze yemekler sunarak şehir hayatına da sağlıklı beslenme alternatifi getiren Bronwyn Cafe, doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda doğanın renkleriyle birlikte, doğal malzeme kullanımı tercih edilmiştir. &Uuml;&ccedil; kattan oluşan 320 m&sup2;lik kafede, her b&ouml;l&uuml;m kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Renk, malzeme ve mobilya tasarımlarıyla, oturma ve sirk&uuml;lasyon alanları arasındaki ge&ccedil;işler sağlanmıştır. Katlar arasında bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k oluşturan ahşap pergolayı saran yeşil dokuyla birlikte bah&ccedil;ede ferah bir atmosfer tasarlanmıştır.&nbsp;</p> <p>D&uuml;nya &ccedil;apında bir&ccedil;ok yeni girişimi incelediğimizde; en b&uuml;y&uuml;k farklılığı tasarımın ortaya koyduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Vizyon ve kimlik kazanmada en &ouml;nemli etkenlerden birinin tasarım olduğu ortaya &ccedil;ıkıyor. &Ouml;zellikle T&uuml;rkiye&rsquo;de insanların yeni lezzetler keşfetme y&ouml;n&uuml;nden b&uuml;y&uuml;k işletmelerden ziyade ismi &ccedil;ok duyulmamış, konsept anlayışı farklı mekanları tercih etmesi yenilenme zorunluluğunu ortaya &ccedil;ıkartıyor.</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de yeni bir konsept anlayışıyla hizmete giren Bronwyn Cafe de g&uuml;nl&uuml;k ve taze yemekler sunarak Nişantaşı&rsquo;nda sizleri beklemektedir. Şehir hayatına sağlıklı beslenme alternatifi getiren Bronwyn Cafe, doğadan referans alan dokunuşlarla tasarlanmıştır. Bu bağlamda doğanın renkleriyle birlikte, doğal malzeme kullanımı tercih edilmiştir.&nbsp; &Uuml;&ccedil; kattan oluşan 320 m&sup2;lik kafede, her b&ouml;l&uuml;m kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Giriş kısmında i&ccedil;eri &ccedil;ekilen cephe sayesinde; bulunduğu semtin insanlarını i&ccedil;eri davet eden, sokaktaki akışı izleyebileceğiniz canlı bir atmosfer sunan oturma b&ouml;l&uuml;m&uuml; oluşturulmuştur. İ&ccedil;eri doğru girdiğinizde renkli seramiklerle kurgulanmış ve metal mesh asma tavan ile vurgulanmış uzun bir koridor size kafenin atmosferini yaşatmaya başlıyor ve en arkada s&uuml;rpriz bir mekanın olduğunu hissediyorsunuz. Zamanı kısıtlı olanlar i&ccedil;in de aldığınız &uuml;r&uuml;nleri hızlıca yiyip &ccedil;ıkabilmeniz i&ccedil;in banko karşısında y&uuml;ksek oturma alanları d&uuml;zenlenmiştir. Girişteki sirk&uuml;lasyon akışı ve bekleme s&uuml;releri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında daha rahat bir ortamda ve uzunca oturmak isteyenler, &ouml;deme noktasına geldiğinizde fark edeceğiniz ve t&uuml;m katlardan algılanan bah&ccedil;emiz, yeşil ve ahşabın sıcaklığıyla sizi kendine &ccedil;ekecektir. Katlar arasında bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k oluşturan ahşap pergolayı saran yeşil dokuyla birlikte bah&ccedil;ede, g&uuml;nl&uuml;k taze yemeklerinizi yerken Nişantaşı&rsquo;nın bilindik yoğun insan trafiğinden ve karmaşasından sıyrılacaksınız. Ayrıca sarmaşıklarla kaplı duvarlar arasında oluşturduğumuz &uuml;&ccedil;gensel aynalar sizlere daha yoğun bir atmosfer sunacaktır. Etkileyici bu atmosferden sonra muhtemelen bir sonraki randevunuz i&ccedil;in kendinize yer beğenmek adına tasarladığımız kafenin &uuml;st katına y&ouml;neleceksiniz. Birinci kata &ccedil;ıktığınızda sizi &ldquo;balon salıncaklarımız (bubble chair)&rdquo; karşılayacak ve kendinizi eğlenceli ve keyifli bir ortamda bulacaksınız. İşleriniz ve daha ciddi buluşmalarınız i&ccedil;in ayrıca uzun bir toplantı masası sizlere bu kolaylığı sağlayacaktır. Biraz hava almak istediğinizde balkonumuza &ccedil;ıkıp bah&ccedil;eden gelen ahşap pergolayı korkuluklara d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş olarak g&ouml;receksiniz ve o sıcaklığı yaşamaya devam edeceksiniz.</p> Wed, 28 Nov 2018 15:28:34 +03 Antalya Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/antalya-muratpasa-belediyesi-turkan-soray-kultur-merkezi/9798 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/officepan/turkan-soray-kultur-merkezi/02.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cihan Sevindik,Doğan Türkkan,Tuna Han Koç,Zeynep Canan Aksu<br><br><br>2016 yılında açılan Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi Mimari Fikir Proje Yarışması'nda 1. ödüle layık görülen projenin inşaatı 2018 yılında tamamlandı. <br><br><p style="text-align: left;" align="center">Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapısal asal etkinliklerinin &ccedil;oğunlukla ger&ccedil;ekleştirileceği&nbsp; &Ccedil;ok Ama&ccedil;lı G&ouml;steri Salonu, akustik ve diğer disiplin gereksinimleri doğrultusunda şekillenerek hacmin egemen birimini oluşturur. Orkestra &ccedil;ukuru, ana ve yan sahneler ile ışık odası gibi teknik birimlerle de desteklenen salon, kullanıcılarının g&ouml;rsel ve işitsel ergonomisini sağlayacak; aynı zamanda farklı t&uuml;r etkinliklere optimize yanıt verecek niteliktedir.&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/03.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>Salonun kullanıcısıyla buluştuğu fuaye, aynı kotta hizmet vererek kentli ile salon kullanıcısını yapı arakesitinde buluşturur. Bu sayede, yapı kent kullanıcısı i&ccedil;in farkedilebilir bir kamusal obje iken park da salon kullanıcısı ile yoğun kent dokusu i&ccedil;erisinde adeta bir ka&ccedil;ış noktasıdır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/06.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>İhtiya&ccedil; programı gereği talep edilen at&ouml;lye ve prova salonları ise avludan a&ccedil;ılan &lsquo;Sanat Sokağı&rsquo; ile b&uuml;t&uuml;nleşerek yapı kullanıcısının tek bir kotta t&uuml;m hizmetlerden faydalanmasına olanak kılar. Yapıdan, gece-g&uuml;nd&uuml;z, yaz-kış gibi devinim olduğu her zaman diliminde kent kullanıcısının faydalanmasını sağlamak &uuml;zere, restaurant ve seyir platformu ile zenginleşen &ouml;n kamusal mekan, etkinlik avlusu ile t&uuml;m bu birimleri bir arada tutar.&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/15.jpg.jpeg.jpg-2035052512.jpeg" /></p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/25.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>Kentlinin salt program dahili sanatsal aktivitelerden faydalanmasının yanı sıra, a&ccedil;ık ve yarı a&ccedil;ık platformlarda da benzer etkinliklerde rol alması sağlanır. Bu bağlamda tasarlanan &uuml;st teras y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş platformları sayesinde, yapı her d&uuml;zlemde kentli i&ccedil;in kullanılabilir duruma gelir. Servis girişi ve ara&ccedil; otopark rampası gibi teknik hacme inen birimler ise yapıya komşu ara&ccedil; yollarından alınan cepler ile bir arada kurgulanmıştır.&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/30.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/31.jpg.jpeg.jpg-2117728735.jpeg" /></p> <p>Y&ouml;netim birimleri ise t&uuml;m bu sıralanan birimleri hem kontrol altında tutabilen, hem de gerektiği zaman işlevi gereği ayrışması gereken zamanlarda perdelenebilen kuzey y&ouml;n&uuml; giriş lokasyonundadır.</p> Wed, 28 Nov 2018 13:39:00 +03