Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Selçuklu Kongre Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/selcuklu-kongre-merkezi/8137 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tabanlioglu/selcuklu-kongre-merkezi/TA_SKM_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melkan Gürsel,Murat Tabanlıoglu<br>Mimarlık Ofisi : Tabanlıoğlu Mimarlık<br><br>Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan kongre merkezi, Konya Selçuklu’da bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İnsanlık tarihinin ilk yerleşimlerinden biri olan ve faklı medeniyetlerin izlerini barındıran, Anadolu Sel&ccedil;ukluları d&ouml;nemi başta olmak &uuml;zere, Mevlana gibi bir&ccedil;ok değerli d&uuml;ş&uuml;n ve k&uuml;lt&uuml;r hazinesinin izlerini zamanımıza taşıyan tarihi &ouml;zellikleriyle Konya &ccedil;ağdaş gelişimini ve k&uuml;lt&uuml;r merkezi olma &ouml;zelliğini bug&uuml;n de s&uuml;rd&uuml;rmektedir.</p> <p><i>Konya Sel&ccedil;uklu Belediyesi i&ccedil;in tasarlanan, Konya Sel&ccedil;uklu K&uuml;lt&uuml;r ve Kongre Merkezi, </i>&ccedil;ok ama&ccedil;lı etkinlik alanlarıyla t&uuml;m kentli i&ccedil;in olduğu gibi şehri ziyaret edenler i&ccedil;in de doğal ev sahibi olacaktır. Hava alanı ile kent merkezi arasında ana yol &uuml;zerinde yer alan k&uuml;lt&uuml;r merkezi, konut b&ouml;lgesine yakınlığının sağladığı yaya erişimi kolaylığı ile de g&uuml;ndelik yaşamın bir par&ccedil;ası olacaktır.</p> <p>İnsanların barış i&ccedil;erisinde bir arada yaşamasında hoşg&ouml;r&uuml; ve karşılıklı benimsemenin bir aracı olarak k&uuml;lt&uuml;r yapılarının imgesel bir anlamı vardır. Toplam 24.464 m<sup>2</sup> arazi &uuml;zerinde 27.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan yapı tek bir &ccedil;atı altında farklı işlevlere atanmış bağımsız k&uuml;tlelerin birarada ele alınması yaklaşımıyla, sosyal b&uuml;t&uuml;nleşme ve k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n paylaşımının merkez olduğu bir sinerjiden yararlanacak bi&ccedil;imde tasarlanmıştır.</p> <p>A&ccedil;ık, yarı-a&ccedil;ık ve kapalı fuaye mekanlarını paylaşan 2000 kişi kapasiteli kongre&nbsp; ve 800 kişilik tiyatro salonu ile kutlama ve &ccedil;eşitli toplantılara ev sahipliği yapacak, gerektiğinde birleşebilecek &uuml;&ccedil; b&ouml;l&uuml;mden oluşan toplam 1.000 kişiye ev sahipliği yapacak balo salonunun ana mekanları oluşturduğu k&uuml;lt&uuml;r merkezi sadece faaliyet olduğu zamanlarla kısıtlı olmayıp, restoran- cafeleri, tematik d&uuml;kkanları, cep sineması, atolyeleri ve toplantı mekanları ile&nbsp; kentin yoğun olarak kullanılan&nbsp; buluşma ve cazibe noktası olacaktır.</p> <p>Barındırdığı işleve bağlı olarak farklılaşan y&uuml;kseklikleriyle ana ve yan fonksiyonlara atanan k&uuml;tlelerin yanı sıra (9.500 m<sup>2</sup>) a&ccedil;ık otopark alanına ek olarak -8 kotunda 100 ara&ccedil;lık park alanı ayrılmıştır. Zemin altında ayrıca fuayenin devamı, prova odaları ve dekor depolarıyla birlikte mekanik hacimler yer almaktadır.</p> <p>Cephelerde, aynı zamanda g&uuml;neş kontrol&uuml; i&ccedil;in kullanılan motifler ışık g&ouml;lge oyunlarıyla hareketli bir kurgu sağlamış, bu geometrik form - geleneksel g&ouml;&ccedil;ebe k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n de izlerini taşıyan, Sel&ccedil;uklular&rsquo;ın Anadolu dokusu ile harmanladığı - mimari mirasının izlerinden yola &ccedil;ıkılarak stilize edilmiştir.</p> <p>&Ccedil;atıda bırakılan ışıklıklar &ouml;zellikle ana hacimler arasında konumlanan fuayelerde g&uuml;n ışığından optimum yaralanmayı sağlamaktadır.</p> <p>&Ccedil;eşitli sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel nedenlerle vakit ge&ccedil;irmenin yanısıra, kavramsal olarak kentlinin i&ccedil;inden ge&ccedil;mesini ama&ccedil;layan bu mekan, aynı zamanda &uuml;zerinde bulunduğu anayoldan itibaren a&ccedil;ık otopark olarak d&uuml;zenlenen arka girişine bir pasaj oluşturmaktadır. Alternatif yaya girişleri ve ara&ccedil; girişlerinin de her iki cepheden olmasına izin veren bir yaklaşım d&uuml;zenlemesiyle erişim kolaylığı arttırılmaktadır.&nbsp; Binanın yaya ve ara&ccedil; i&ccedil;in erişim kolaylığının yanısıra &ouml;n&uuml;nde bırakılan meydanla kentin tanımlayıcı bir kamusal alanı olması &ouml;nerilmiş, binanın i&ccedil;ine girmeye teşvik eden korunaklı ve aynı zamanda &ldquo;a&ccedil;ık&rdquo; tavrı cephe &uuml;zerinde meydana doğru konumlandırılmış olan elektronik ekranla desteklenmiştir. Etkinliklerin ve programının halka g&ouml;rsel olarak ulaştırılması ilgi arttıracak bir unsur olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Kentin k&uuml;lt&uuml;rel değerleriyle b&uuml;t&uuml;nleşen, sosyal rastlaşmalara ve biraraya gelmeye verilen &ouml;nemi vurgulayan ve toplumun sanatsal ve k&uuml;lt&uuml;rel yaşantısını ve mirasını simgeleyen bir kimlik taşıması hedeflenen yapı &ccedil;ağdaş mimarlığın Konya şehrindeki &ouml;nc&uuml;lerinden olacaktır.&nbsp;</p> Wed, 19 Jun 2019 15:28:00 +03 Sancaktepe İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/sancaktepe-isitme-ve-konusma-engelliler-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-projesi/10383 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/lot-studio/sancaktepe-isitme-ve-konusma-engelliler-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-projesi/SNC 01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Erkan Akan,Volkan Taşkın,Hakan Akaydın<br>Mimarlık Ofisi : LOT Studio <br><br>Proje alanı, 4.980 m2 Belediye Hizmet Alanı (BHA) ve 4004 m2 park alanı olarak 2 parselde yer alıyor. <br><br><p>LOT Studio, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tasarlanan tesis, BHA alanı i&ccedil;inde yeralmaktadır. Alan b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; a&ccedil;ısından iki parsel birlikte ele alınmıştır. Projede 2324 m<sup>2</sup> yer&uuml;st&uuml;, tek kat eğitim ve y&ouml;netim birimlerinin olduğu k&uuml;tle, bunun altında kısmi bodrumda da teknik hacim, sığınak ve destek birimleri (personel odası, mescit vb.) olan 360 m<sup>2</sup> alan bulunmaktadır. Proje yerleşiminde arazinin batı b&ouml;l&uuml;m&uuml;, mevcut imar planlarından gelen kuzey-g&uuml;ney aksındaki yeşil alan gelişimi sebebiyle park alanı olarak kalmış, binanın arazinin doğu b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne yerleştirilmesine karar verilmiştir. İmar planlarındaki revizyon ile bu b&ouml;lge BHA olarak tanımlanmıştır. Proje yaklaşım olarak yanındaki park ile bir b&uuml;t&uuml;n olma gayesi taşır. &Ccedil;ocukların en g&uuml;venli şekilde dış mekanda oynayacağı avlu formu ile parkla iletişim kurma &ccedil;abasının uygun birleşimi olarak parka doğru a&ccedil;ılan bir U formu tercih edilmiştir. &Ccedil;ocukların mekanı kullanacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde, tek katlı olması tercih edilmiştir.</p> <p>Yapının giriş aksının kuzeyine bah&ccedil;eyle ilişkili eğitim birimleri yerleştirilmiştir. Yapının g&uuml;ney kanadında ise y&ouml;netim, g&ouml;r&uuml;şme odaları, yemekhane ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon bulunmaktadır. Yapıdaki nispeten b&uuml;y&uuml;k hacimler (&ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, yemekhane, spor salonu, kapalı oyun alanı, i&ccedil; bah&ccedil;e) dışardan da algılanacak şekilde daha y&uuml;ksek ve eğimli &ccedil;atısı olan k&uuml;tleler olarak &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır. B&ouml;ylece yapı tek katlı olmasına rağmen, 3.boyuta hareket veren, &ccedil;ocukların ilgisine mazhar dinamik bir kimliğe b&uuml;r&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>İ&ccedil; avluyu saran pergola sayesinde g&uuml;neş ışınlarından korunma ama&ccedil;lanmış, park ile yapıyı ayıran kanopi ise kamusal ile yarı kamusalı birbirinden ayıran psikolojik bir bariyer olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. T&uuml;m eğimli k&uuml;tlelerde geri d&ouml;n&uuml;şebilir bir malzeme olan &ccedil;inko, &ccedil;atı ve cephe malzemesi olarak kullanılmıştır. Gerek yapının yeşil alanlarla olan ilişkisi, gerekse malzeme ve ışık kullanımı ile s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik kavramıyla &ccedil;ocukların gen&ccedil; yaşta tanışmasına olanak sağlayacak bir yapı gaye edilmiştir.</p> <p>Sonu&ccedil;ta, Sancaktepe İşitme ve Konuşma Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Projesi tamamlandığı zaman, tipolojisinin İstanbul i&ccedil;indeki ilk &ouml;rneklerinden birisi olacaktır. Bunu sağlarken aynı zamanda, parkla azami g&ouml;rsel ve mekansal b&uuml;t&uuml;nleşmeyi sağlayarak, yapının birincil kullanıcısı olan engelli &ccedil;ocukların kendilerini izole bir mekanda hissetmemeleri sağlanacak, rehabilitasyonun ilk adımı olan &ldquo;kendini farklı/eksik hissetmeme&rdquo; ilkesi mekanda da ifade etmiş olacaktır. Bunun yanı sıra, park alanından da asgari alan alıp, projenin aynı zamanda kamuya a&ccedil;ık bir park olarak da b&uuml;t&uuml;n b&ouml;lge halkına hizmet vermesi sağlanacaktır. Sancaktepe İşitme ve Konuşma Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Projesi, programında &ldquo;&ouml;zelleşmiş&rdquo; kullanıcılara sahip olan bir kamusal alan yaratarak, Sancaktepe ve İstanbul halkına hizmet verecektir.</p> Fri, 14 Jun 2019 14:27:00 +03 Selçuklu Vadi http://www.arkiv.com.tr/proje/selcuklu-vadi/10883 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tago-449508167/selcuklu-vadi/_ARC3071-d.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gökhan Aktan Altuğ,Müge Eker Eryayar,Mevlüt Duymaz,Seda Genç Yıldırım ,İlksen Arıs,Setenay Tanrıkulu,Selva Şahin,Özgül Akat,Hakan Tokan<br>Mimarlık Ofisi : TAGO Mimarlık<br><br>TAGO Mimarlık tarafından tasarlanan konut sitesinin inşaatı 2018 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tago Architects tarafından tasarlanan, toplamda 110.000 m2 inşaat alana sahip olan ve 8 bloktan oluşan Sel&ccedil;uklu Vadi, heykelsi formu, dinamik k&uuml;tle ve cephe organizasyonuyla bulunduğu konuma farklı perspektifler sunuyor.</p> <p>Etrafındaki yeni hareketlenen yatırım alanlarına &ouml;nc&uuml; olacak nitelikteki Sel&ccedil;uklu Vadi, Sancaktepe&rsquo;de &ccedil;evre yolu ve TEM otoyolu bağlantılarına &ccedil;ok yakın bir noktada konumlanması, yakın bir zamanda hemen &ouml;n&uuml;nden ge&ccedil;ecek olan metro bağlantısı dolayısıyla kullanıcılarına ulaşılabilir bir yaşama alanı sunuyor.</p> <p>Konut alanındaki ilk yatırımını ger&ccedil;ekleştirecek olan Sel&ccedil;uk Ecza&rsquo;nın kendi arazisi i&ccedil;erisinde bir konut projesi yapmak istemesiyle başlayan s&uuml;re&ccedil;te, mimar ve işveren arasındaki ilişki dirsek teması şeklinde ilerlemiş. İşverenin kurumsal kimliğiyle &ouml;rt&uuml;şmesi istenen konut projesi aynı zamanda firmanın ofislerini ve ila&ccedil; deposunu da barındırıyor.</p> <p>Projenin tasarım kararları alınırken &ccedil;evresindeki yollardan, &ouml;zellikle de TEM otoyolundan algısı &ccedil;ok &ouml;nemsenmiş. Benzer projelerde i&ccedil; avluya yoğunlaşmış dışa kapalı bir k&uuml;tle d&uuml;zeni g&ouml;zlemlenirken Sel&ccedil;uklu Vadi&rsquo;de &ccedil;evreyle daha ge&ccedil;irgen bir ilişki anlayışı benimsenmiş, dinamik k&uuml;tle ve cephe kurgusuyla etrafındaki ana ve ara yollardan projenin etkili perspektiflerle algılanması sağlanmış. Binaların birbirleriyle kurduğu ilişki en iyi şekilde organize edilerek, hem plan d&uuml;zleminde hem de d&uuml;şeyde komşuluk ilişkilerinin g&uuml;&ccedil;lenmesi hedeflenmiş. Yatayda g&ouml;rsel bir s&uuml;reklilik sağlanarak g&uuml;&ccedil;l&uuml; k&uuml;tle hareketleriyle heykelsi bir form yakalanmış.</p> <p>İ&ccedil;erideki fonksiyona bağlı olarak hareketlenen cephe sistemi, her a&ccedil;ıdan farklı perspektifler verecek şekilde hem estetik hem de işlevsel olarak ele alınmış. Cephedeki hareketliliği balkonların yer yer genişletilmesi ve daraltılmasıyla sağlayan Tago Architects, bu noktaları i&ccedil; mekan kurgusundan bağımsız d&uuml;ş&uuml;nmemiş.</p> <p>Projenin en g&uuml;&ccedil;l&uuml; &ouml;ğelerinden biri olarak kullanılan corten cephe kaplaması, alt kottaki yapı k&uuml;tlesinin &uuml;zerinde hi&ccedil;bir kesintiye uğramadan devam ederken, ofis kısmını mimari dil olarak konutlardan ayırmış, b&ouml;ylelikle yapının fonksiyonu bi&ccedil;imsel olarak da tanımlanmış.</p> <p>Sel&ccedil;uklu Vadi projesinin peyzaj tasarımı, ara yol kotunun seviyesi baz alınarak, proje alanı i&ccedil;ine taşınmasıyla şekillendirilmiş. B&ouml;ylelikle ana yolla proje alanı arasında kot farkı oluşturularak ofis ve depo alanları, konut alanını yoldan ayıracak bir şekilde bu kot farkı i&ccedil;inde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş. Ofis ve depo alanları anayoldan i&ccedil;eriye &ccedil;ekilerek otopark ve mal kabul alanı yaratılmış.</p> <p>Kullanıcılarına sosyal ve konforlu bir yaşam alanı sunan Sel&ccedil;uklu Vadi&rsquo;de, farklı metrekarelerde pek &ccedil;ok daire tipi, dairelere ait depo ve otopark alanları, kapalı-a&ccedil;ık sosyal alanlar ve kapalı spor salonu bulunuyor.</p> Wed, 12 Jun 2019 15:14:27 +03 Sahilevleri Kıyı Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/sahilevleri-kiyi-projesi/10374 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/izmir-deniz/sahilevleri-kiyi-projesi/1(önizlemegörseli).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Volkan Barboros,Hüseyin Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü, Hüseyin Öztürk ve Volkan Barboros tarafından tasarlanan kıyı alanı peyzaj tasarımı projesi 2018 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kent sahillerinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak tasarımları "İzmirdeniz- Kıyı Tasarım Projesi&rdquo; ile hayata ge&ccedil;iren İzmir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi, bu kapsamda Narlıdere Sahilevleri kıyısını yeni y&uuml;z&uuml;yle 2018&rsquo;de kullanıma a&ccedil;tı. İzmirliler&rsquo;in kenti &lsquo;sokakta yaşama&rsquo; alışkanlıkları g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak iki etap halinde hayata ge&ccedil;irilen projeyle, Sahilevleri kıyısı kentin &ouml;nemli bir &ccedil;ekim merkezi haline getirildi.</p> <p>Tasarım alanının Sahilevleri kıyısı boyunca uzunluğu yaklaşık 2.6 km olup 45.000 m&sup2; b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndedir. T&uuml;m alan boyunca işlevini yitirmiş mevcut odakların (Bak&uuml; Parkı, Rıhtım, Meydan, Gizli Park) canlandırılması ve bunların birbiriyle olan kesintisiz sirk&uuml;lasyonu projenin temel yaklaşımını oluşturmaktadır. Kıyı boyunca kesintisiz devam eden promenad &uuml;zerinde denizi dik kesen sokaklar referans alınarak insanların alana erişimini kolaylaştıran lateral yollar bulunmaktadır. B&ouml;lgenin denize d&ouml;k&uuml;len drenaj hatları bu ara yolların altında planlanmıştır.</p> <p>Narlıdere- Sahilevleri Kıyı Projesi''nde odak olarak belirlenen alanlar arasında kalan mesafelerde kullanımları barındıran tip kesitler oluşturularak sistematik devamlılığı sağlanmıştır. Bu kesitler i&ccedil;erisinde ahşap platformlar, balık&ccedil;ı iskeleleri, bisiklet yolu, BİSİM istasyonları, oturma, dinlenme birimleri, &ccedil;ocuk oyun alanları, pergolalar, denizin yıpratıcı etkisine dayanıklı bitki t&uuml;rleri ve kumsal yer almaktadır.</p> <p>Tasarımın temel hedeflerinden ve başarılarından biri de bitkisel dokusu ve kıyı promenadı yoğun mangal kullanımı sonucu zarar g&ouml;rm&uuml;ş sahilde, uyarı ve denetleme gerektirmeyecek şekilde alan kullanımlarına yeni bir y&ouml;n vermesi olmuştur. Yeni haliyle daha &ccedil;eşitli ve aktif kullanılabilen bir kıyı bandı halini alan sahilin yanı sıra &ccedil;evrede bulunan ticari kullanımların da buna bağlı olarak şekillendiği g&ouml;r&uuml;lmektedir.</p> Wed, 12 Jun 2019 14:07:00 +03 Fide Okulları Süreyyapaşa http://www.arkiv.com.tr/proje/fide-okullari-sureyyapasa/10881 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ddrlp-mimarlik-ve-tasarim-hizmetleri/fide-okullari-sureyyapasa/01-cemalemden.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Boğaçhan Dündaralp,Berna Dündaralp,Sezgi Göktepe<br>Mimarlık Ofisi : ddrlp Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri<br><br>Fide Okulları Süreyyapaşa okulu ddrlp Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:<span style="white-space: pre;"> </span></p> <h3>Bir Başka D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Hikayesi</h3> <p>Mevcut eski bir at&ouml;lye yapısının okula d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; olan ve 2016 yılında tamamlan Fide Okulları İdealtepe&rsquo;den 2 yıl sonra, yine bir d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m yapısı olarak 2018&rsquo;de a&ccedil;ılan Fide Okulları S&uuml;reyyapaşa&hellip;</p> <p>2 yıla yakın s&uuml;ren yeni okul i&ccedil;in mek&acirc;n ve arazi arayışı&hellip; Bu s&uuml;re&ccedil;te mimar ve okul sahipleri, okulun eğitim anlayışı, mek&acirc;n kullanım alışkanlıkları, İdealtepe deneyimleri ve eğitim hedeflerine uygun kriterlerde olasılıkların birlikte değerlendirilmesi&hellip; Ve sayısız değerlendirme sonrasında en uygun olasılığın bulunması.</p> <p>Satış ofisi olarak hafif &ccedil;elikten yapılmış 2 kat y&uuml;ksekliğinde bir yapı ve ona eklenmiş tek katlı pavyonlardan oluşan yapıların bulunduğu 5.400 m&sup2; bu arsada d&uuml;ş&uuml;ncelerimizin hayat bulacağı bir potansiyel g&ouml;r&uuml;yoruz. 2720 m&sup2; inşaat alanı ve 4560 m&sup2; a&ccedil;ık alanın bah&ccedil;e ve eğitim mek&acirc;nlarını tartışıyor ve imk&acirc;nlarını değerlendiriyoruz.&nbsp; Arsanın hemen yanının kamusal bir park alanı olması, kot ve eğim ile ayrışması;&nbsp; arsayı diğer yandan &ccedil;evreleyen b&uuml;y&uuml;k konut bloklarının &ouml;l&ccedil;ek etkisini azaltacak y&ouml;nde ufkunu a&ccedil;masını bir olanak olarak g&ouml;rd&uuml;k. Yapısal ve a&ccedil;ık mek&acirc;nda yapacağımız d&uuml;zenlemelerin &ouml;l&ccedil;ek ilişkilerini &ccedil;ocuk-mek&acirc;n ilişkileri ile dengeleyebileceğimiz bir imk&acirc;n da sunabileceğini hissettik.&nbsp;</p> <p>İdealtepe&rsquo;nin d&uuml;şey mek&acirc;n organizasyonu, S&uuml;reyyapaşa&rsquo;da yatay mek&acirc;n organizasyonuna d&ouml;n&uuml;şebilir. Ve İdealtepe&rsquo;de fizik-mek&acirc;nsal olarak bizi kısıtlayan koşullar nedeniyle farklı yorumladığımız mek&acirc;nsal kullanımları buraya &ouml;zg&uuml; olarak &uuml;retebilirdik. Bu da ilkokul-ortaokul olarak kullanılan İdealtepe&rsquo;yi zamanla ortaokul olarak kullanma, S&uuml;reyyapaşa&rsquo;yı da anasınıfları ve ilkokul olarak kullanma imk&acirc;nı yaratabilecekti.&nbsp;</p> <p>Fide Okulları İdealtepe&rsquo;de yapısal sınırlar i&ccedil;inde kullanılan eğitim mek&acirc;nlarının hem a&ccedil;ık hem de kapalı mek&acirc;n &ccedil;eşitlilik ve esnekliğini; &ccedil;ocukların mek&acirc;n ve oyun keşiflerini; okul hayatındaki aktivitelerle zenginleşen kullanımları; yeni doğan ihtiya&ccedil;ları g&ouml;zlemlemek, &ccedil;ocuğunuzdan ve &ccedil;ocuklardan &ouml;ğrenmek S&uuml;rreyapaşa i&ccedil;in &ouml;nemli bir şans idi.&nbsp; &Ouml;zellikle a&ccedil;ık mek&acirc;n ve bah&ccedil;e kullanımlarının &ccedil;eşitliliğine izin veren arsa &ouml;zellikleri farklı yaş gruplarının kullanımı ve diğer mek&acirc;nlarla entegre olabilme imk&acirc;nlarını tasarımda etkili kullanabilmemize izin vermiştir.</p> <p>İki katlı yapı hacminin zarfı korunmuş ve i&ccedil; hacmi yaş kullanımları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek, kapalı, esnek ve farklı kullanımlara izin veren eğitim mek&acirc;nları olarak d&uuml;zenlenirken, ara kesitte yer alan i&ccedil;-dış mek&acirc;n kullanımları, at&ouml;lye avlusu, anasınıfı terasları ile etkileşimli tasarlanmıştır. Sert zemin oyun alanları, a&ccedil;ık sınıf, bostan, &ccedil;im amfi, yumuşak zemin oyun alanları ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı a&ccedil;ık kullanımlar&nbsp; ile de t&uuml;m mekanlar birbirine entegre edilmiştir.</p> <p>&Ccedil;ocukların kendilerini ger&ccedil;ekleştirme imk&acirc;nı veren mek&acirc;n d&uuml;zenlemeleri ve bunları okul hayatı i&ccedil;inde kullanan eğitim anlayışı &ccedil;ok &ouml;nemli. Okulda ge&ccedil;en zamanın kalitesinin ve kazanılan deneyimlerin &ouml;nemine kendi eğitim m&uuml;fredatı i&ccedil;inde &ouml;ncelik g&ouml;steren Fide Okulları ile beraber mek&acirc;n-eğitim-&ccedil;ocuk-okul hayatı b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;nde bakabiliyor olmanın, deneme-g&ouml;zlemleme-d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme potansiyellerini imkan olarak yaratabiliyor olmanın hepimiz i&ccedil;in &ccedil;ok değerli bir s&uuml;re&ccedil; yarattığını 3 yılı aşkın bir s&uuml;redir deneyimliyoruz.</p> Wed, 12 Jun 2019 10:16:29 +03 P216 Pendik Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/p216-pendik-ofis/10393 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mimarca-tasarim-ve-mimarlik-2076375940/p216-pendik-ofis/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hülya Erdoğan,Arzu Çetingöz,Hatice Tozar,Canan Oduncu,Youssef Shahrour<br>Mimarlık Ofisi : Mimarca Tasarım ve Mimarlık<br><br>Mimarca Tasarım ve Mimarlık tarafından tasarlanan ofis yapısı İstanbul Pendik''te bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Projede; alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında; yaratılacak dinamikler ve mimari yaklaşım ile bir &ldquo;g&ouml;rsel odak&rdquo; oluşturulması, ana ama&ccedil; olarak kurguyu şekillendirmiştir.</p> <p>Ana amaca paralel olarak, kente g&ouml;rsel katkı sağlayacak, modern bir mimari &ccedil;izginin yansıtıldığı projede; nitelik ve prestij bağlamında, 21.y&uuml;zyıl ofis anlayışının simgelendiği yeni bir yapı kurgulanmıştır. Proje alanının değerli konumu, yakın &ccedil;evresindeki b&ouml;lgenin g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml;n&uuml;, değerini y&uuml;kseltecek &ouml;zellikte olması; nitelikli proje ile &ldquo;podyumda olma&rdquo; durumu ve ortaya konulacak projenin her a&ccedil;ıdan b&ouml;lge i&ccedil;in &ldquo;referans&rdquo; proje olma &ouml;zelliği, tasarımın &ccedil;ıkış noktasını belirlemiştir. Tasarlanan projenin yaratacağı mek&acirc;n kullanımları ve modern ofis kapsamındaki gelişmiş kullanım kurgusu; alana g&ouml;rsel ve yaşamsal değer sağlayacak ve &ccedil;evresel dinamikleri hareketlendirecektir.</p> <p>Bu doğrultuda arazi &uuml;zerinde, Pendik ve &ccedil;evresinin mevcut kent oluşumu i&ccedil;erisinde kendini var eden; &ccedil;evreci, y&uuml;ksek enerji tasarruflu, gelişmiş teknik niteliklerle donatılmış, &ouml;zellikli bir &ldquo;A+ Ofis Yapısı&rdquo; ve yarattığı sosyal merkezi ile sinerji yakalayan, nitelikli bir proje &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Proje konsepti; alanın &ccedil;evresel ve topoğrafik verilerinin doğru okunması ile bi&ccedil;imlenmiştir. Mimari kurguyu oluşturan ve alanının sınırlarını baz alan akslar, ana fonksiyonları belirleyen izlere d&ouml;n&uuml;şmektedir. Fonksiyon mek&acirc;nları arası ge&ccedil;işler ve 3 boyutlu kurgu bir devinimi anlatmaktadır. Yapı, dolu boş y&uuml;zeyleri, hareketli ve farklılık g&ouml;steren kat planları, ritmik cephe elemanları ve t&uuml;m yapıyı kadrajlayan arkad kullanımlarıyla, durağan k&uuml;tle etkisinden sıyrılmakta; alana ait ve o alanda varolan bir kimlikten, yeni bir harekete başlamanın kurgusunu yaratmaktadır. Yapı; net geometrisi, yalın mimari dili ve kullanılan cephe malzemeleri ile (doğal taş, al&uuml;minyum ve cam) estetiğin vurgulandığı bir tasarım anlayışı olarak kendini ifade etmektedir.</p> <p>Proje alanında; Tevfik İleri Caddesi aksına paralel doğrultuyu yakalayan ve &uuml;st kotu tanımlayan bir platform tasarlanması ve bu alanın ticari alanlar olarak bi&ccedil;imlenmesi ve paralel diğer aksın &ccedil;ekirdek olarak planlanması ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır. Ana platform ve y&ouml;nelim akslarını belirleyen plan etkisi, 3. boyuta evrilerek, a&ccedil;ık-kapalı alan kullanımlarıyla konturu yakalayan ofis yapısına d&ouml;n&uuml;şmektedir. Yapı her a&ccedil;ıdan gelenleri kucaklamaktadır. Alt kotta, yapıda farklılaşan giriş alanı kurgulanmıştır. Bu giriş, kullanıcıları, zengin i&ccedil; mek&acirc;n kurgusu ile ofis ve y&ouml;netim alanlarına y&ouml;nlendirmektedir. Asimetrik etkideki blok, doluluk-boşluk bağlamında g&ouml;rsel a&ccedil;ıdan dengeli bir ilişki kurmaktadır.</p> <p>P216''nın gerek fiziksel kullanım a&ccedil;ısından gerekse g&ouml;rsel etki kapsamında en &uuml;st d&uuml;zey okunması hedeflenmiştir. Asimetrik formlu ofis Binasında, Caddeye paralel konumlanan ve ilk etki olarak par&ccedil;alı algılanan k&uuml;tle, sirk&uuml;lasyon ile ofis birimlerini barındırmaktadır. Dış cephede kullanılan g&uuml;&ccedil;l&uuml; arkad ve sa&ccedil;ak elemanı ile kullanıcılar i&ccedil;in, davetk&acirc;r bir kapı hissi yaratılmaya &ccedil;alışılmıştır. Oluşturulan geniş galeriler, şeffaf d&uuml;şey sirk&uuml;lasyonlar ve geniş bekleme alanları ile yapıya gelen kullanıcıların, en y&uuml;ksek &ouml;nemde karşılandığı bir mek&acirc;nsal kurgu ortaya koymaktadır.</p> <p>Proje gerek yerleşim kurgusu, gerek alandaki duruşu ve yarattığı &ccedil;ekim merkezi kimliğiyle, b&ouml;lge i&ccedil;in &ldquo;referans&rdquo; olacaktır.</p> Tue, 11 Jun 2019 15:21:00 +03 Mansiyon, Re-use of RIPAFRATTA CASTLE http://www.arkiv.com.tr/proje/re-use-castle-ripafratta/10877 Kahraman Mimarlık <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-06-10/re-use-castle-ripafratta/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Kahraman,Pınar Yazdıç,Gülsüm Katmer,Yusuf Bilici<br>Mimarlık Ofisi : Kahraman Mimarlık<br><br>Kahraman Mimarlık, İtalya''daki Ripafratta Kalesi''nin yeniden kullanımı için düzenlenen uluslararası yarışmada mansiyon ödülü aldı.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Proje Raporu</span></strong></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #333333;">Doğa ve Tarih Arasında Bir Eşik<br /><br /></span></strong></span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ripafratta Kalesi''nin konumu incelendiğinde bu alanı ayrıcalıklı kılan iki etki alanı eşsiz kılmıştır:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><span style="color: #333333;">&bull; &Ccedil;evresindeki muhteşem doğayı ve nehri &ccedil;er&ccedil;eveleyen bir g&ouml;rsel iletişim olanağına sahip olması</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><span style="color: #333333;">&bull; Ripafratta yerleşim alanının kalenin konumladığı tepenin eteklerinde bulunması.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><span style="color: #333333;">Mevcut haliyle yeşil doku yalnızca g&ouml;rsel bir g&uuml;zellik sergilemektedir. Bu durumda b&ouml;lgeyi ziyaret eden dağcılar dışında yeşil doku ile fiziksel bir iletişime girilmemektedir. Bu sebeple alanı daha ulaşılabilir kılacak şekilde ek yaya ve ara&ccedil; yolları tasarlanmıştır. (a) &Ouml;neri tasarım ile; tarih deneyimlenirken, yerel halkın doğa ile buluşabilmesi ama&ccedil;lanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><span style="color: #333333;">Kale i&ccedil;indeki Merkezi Kule''nin tekliği; Ripafratta tepelerinde dağınık konumlandırılmış diğer iki kulenin orman i&ccedil;indeki tekliğinin bir yansıması olarak kabul edilmiş ve bu sebeple, Niccolai (a1) ve Centino (a2) kuleleri &ccedil;oklu g&ouml;zlem teraslarından oluşan benzer bir prensiple tasarlanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><span style="color: #333333;">Mevcut halinde, taş duvarlar ile &ccedil;evrelenmiş ve i&ccedil;inde barındırdığı yerleşim kalıntılarıyla tarihi Ripafratta Kalesi tepenin &uuml;zerinde konumlanmış bulunmaktadır. (b) Analizlere&nbsp;</span><span style="color: #333333;">g&ouml;re kalenin i&ccedil;inde iki farklı doku tanımlanmaktadır; doğal &ccedil;evre ve tarihi doku. Merkezi Kule bu iki farklı karakter arasında onlarla hi&ccedil;bir iletişim kurmadan tek başına durmaktadır. (c)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><span style="color: #333333;">B&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekte bakıldığında da doğa ve tarihin birbirini &ccedil;evreleyen iletişimi kasaba yerleşiminin &ouml;zg&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; oluşturduğundan doğa ve tarih ilişkisi kale i&ccedil;inde de ana karar olarak &ccedil;ok &ouml;nemli bir girdi olmuştur. B&ouml;ylece alınan ilk tasarım kararı hem doğaya hem de tarihe saygıyla yaklaşan bir tasarım &ouml;nermektir. Bu y&uuml;zden, tarih ve doğa arasında ge&ccedil;iş sağlayacak bir eşik &ouml;nerilmiştir. Eşik alan iki doku arasındaki iletişimi sağlamakla birlikte, merkezde tek başına duran kuleyi de programla b&uuml;t&uuml;nleştirip onun tekliğini daha da vurgulamaktadır. (d)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kale duvarı ile bitişik halde konumlandırılmış bir diğer kule de, bu &ouml;neride; duvar ile b&uuml;t&uuml;nleşerek tırmanma alanının bir par&ccedil;asını oluşturacak şekilde kale duvarının bir par&ccedil;ası olarak değerlendirilmiştir. B&ouml;ylece merkezdeki kuleye daha &ccedil;ok vurgu yapmak ama&ccedil;lanmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarım alanındaki bir diğer girdi, kale i&ccedil;indeki kotlanmadır. Mevcutta, kuzeybatı y&ouml;n&uuml;ne doğru olan y&uuml;kselen kotlanma ile farklı g&ouml;rsel a&ccedil;ıların yaratılma olasılığı var olsa bile, bu kotlardaki alanlara ulaşmak m&uuml;mk&uuml;n olmadığından fiziksel ve g&ouml;rsel iletişim sağlanamamaktadır. Kale i&ccedil;indeki farklı kotların birbirleriyle iletişimini sağlamak diğer ana tasarım kararı olmuştur. (e)</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Merkezi Kule, bu farklı kotlara dağılımı ve toparlanmayı sağlayacak ana bir g&ouml;rev &uuml;stlenerek daha da &ouml;nemli kılınmıştır. Bu farklı kotların d&uuml;zenlenmesinde d&uuml;şey bağlantıyı sağlayan ana unsurdur. Yatayda ise eşik, tarihi katmanların kotlarını ve duvar izlerini takip edecek şekilde x, y ve z aksları boyunca b&ouml;l&uuml;mlere ayrılır. (g) Tarihi dokunun kotları eşiğin i&ccedil;inde de devam ettirilerek i&ccedil; ve dış mekanlardaki programlar fiziksel olarak ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkiden doğan akslar ile restoran ve m&uuml;ze programlarının mekansal sınırları belirlenmiştir. Eşiğin ucunda, doğaya a&ccedil;ıldığı alanda, uzunlamasına yerleşmiş k&uuml;tle, aktivite merdivenine d&ouml;n&uuml;şerek konser, s&ouml;yleşi gibi sosyal programlara imkan vermektedir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Merkezi kule g&ouml;zlem ve aktivite platformlarının eklenmesiyle eski y&uuml;ksekliğine &ccedil;ıkarılarak kalenin etrafında ormana yayılmış bulunan diğer kuleler ve tasarlanan yollar ile de g&ouml;rsel ve fiziksel bir ilişki kurmuştur. Eski y&uuml;ksekliğine ulaşması i&ccedil;in yapılan ek yatayda ve d&uuml;şeyde yapılan m&uuml;dahaleyi vurgulamaktadır. (f)</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ouml;zetle, bu tasarım ile doğayı ve tarihi hem yatay hem de d&uuml;şey akslarda k&uuml;&ccedil;&uuml;k mek&acirc;nsal m&uuml;dahaleler ile buluşturmak &ouml;nerilmiştir. Eşik, tasarımın temelini oluşturan; farklı d&ouml;nemleri, programları ve aktiviteleri b&uuml;t&uuml;nleştirmesi beklenen cisimleşmiş ana fikirdir.</span></p> Tue, 11 Jun 2019 15:17:00 +03 Karacabey Ziraat Odası Başkanlığı Yeni Hizmet Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/karacabey-ziraat-odasi-baskanligi-yeni-hizmet-binasi/10330 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/d211/karacabey-ziraat-odasi-baskanligi-yeni-hizmet-binasi/karacabey_ziraat_odasi (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ömer Ülker<br>Mimarlık Ofisi : D211 Mimarlık Ofisi<br><br>D211 Mimarlık tarafından tasarlanan hizmet binası Bursa''da bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Bursa&rsquo;nın merkez il&ccedil;elerinden sonra en b&uuml;y&uuml;k il&ccedil;elerinden biri olan Karacabey, 80 bin kişilik n&uuml;fusu ile gelişimini s&uuml;rd&uuml;rmektedir. Kent 10 bin kişilik &ccedil;ift&ccedil;i n&uuml;fusu ile &uuml;lkenin tarım ihtiyacının %80&rsquo;lik kısmını karşılamaktadır.</p> <p>Tarımın temel ekonomi kaynağı olduğu kentte, Ziraat Odası Binası olması planlanan alan, kentin &Ccedil;anakkale Aksı sınırında ve şehrin en yoğun yeşil alanı olan Karacabey Şehir Mezarlığının yanında yer almaktadır.</p> <p>Yapının tektoniği ihtiya&ccedil; programı ve proje alanının sınırlarına g&ouml;re belirlenmiştir. Farklı işlevlerdeki mekanlar, d&ouml;rt k&uuml;tlenin birleştirilmesi ile bir araya gelmiştir. B&ouml;ylece işlev farklılıkları yapı k&uuml;tlesinde ortaya &ccedil;ıkartılmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/arkiv-2/proje/d211/KZO.gif.gif" border="0" /></p> <p>Yapıyı oluşturan k&uuml;tleler bir araya gelirken aralarında bırakılan boşluklar yapı i&ccedil;erisindeki sirk&uuml;lasyonu sağlamaktadır. Bu sirk&uuml;lasyon alanlarında oluşturulan galeriler ile dışarıdan d&ouml;rt farklı k&uuml;tle olarak algılanan binanın i&ccedil; mekandayken de aynı algının devam etmesi ama&ccedil;lanmıştır. Sirk&uuml;lasyon alanlarının cephesi, iki kat y&uuml;ksekliğindeki cam y&uuml;zeylerdir. B&ouml;ylece i&ccedil; dış mek&acirc;nın birbirine ge&ccedil;mesi sağlanmıştır. Yapıda galeri boşluğu beklenenin ve bilinenin aksine girişte değil; farklı fonksiyonlar ile şekillenmiş k&uuml;tlelerin kesişim noktasında yer alan hacmi besleyen, yapının şeffaflığını artıran galeriler k&uuml;mesi olarak tasarlanmıştır.</p> <p>Program dahilindeki mekanlar 3 kata yayılmış olup; taşıyıcı elemanın d&uuml;şey vurgusuyla yayalar i&ccedil;in girişin daha keyifli hale getirildiği zemin katta g&uuml;nl&uuml;k &ccedil;alışma alanları; &uuml;st katlarda ise y&ouml;netim birimleri, toplantı ve konferans salonları yer almaktadır. Bu yerleşim d&uuml;zeni ile kurgulanan yapı, yalın bir mimari dile sahip olmanın yanı sıra, i&ccedil;eride oluşturulan hacimler ile kullanıcısına farklı algı ve deneyimler sunmaktadır.</p> <p>Bu binanın tasarımında bizim a&ccedil;ımızdan en etkileyici unsurlardan biri galeri boşluğunun konumlandırılma bi&ccedil;imi ve onun etkileridir.&nbsp; Tasarımdaki bu tavır her bir hacmin ayrı ayrı algılanmasını sağlamıştır.</p> Fri, 31 May 2019 16:01:00 +03 2.Ödül (2. Kategori) (DODOFİS), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/2odul-2-kategori-dodofis-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/10845 fırat doğan <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-29/basligi-girin/00_dodofis_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fırat Doğan,Burcu Kırcan Doğan<br>Mimarlık Ofisi : Dodofis<br><br>PROJE RAPORU<br><br><h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">KULL / B&Uuml;T&Uuml;N<br /><br /></span></strong></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İbadet mekanlarının şekillenişi, mensup olunan dinin ferdiyet anlayışı / ferdi konumlandırışı ile doğrudan ilişkilidir. Farzı misal, Hristiyanlık bireyin şuurunu arka plana iterek, eylemini kontrol altında tutmak ve y&ouml;nlendirmeyi hedeflemektedir. Bu durumun mimari karşılığı olarak bir gotik katedrali incelediğimizde mimarinin, bireyin bağımsız hareket etme, karar alma olasılığının mek&acirc;nsal y&ouml;nlendirmelerle minimize edildiği g&ouml;r&uuml;lmektedir. İslam ise, bireyi şuurlu ve farkında bir varlık olarak kabul etmektedir. Bireyi aktif kılmakta, onu hareketlerinde ve kararlarında &ouml;zg&uuml;r kılmayı hedeflemektedir. İbadet mekanı da olabildiğince y&ouml;nlendirme kaygısı g&uuml;tmeyen, tarafsız bir pozisyonda konumlanmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bireyin iradesini &ouml;n planda tutan bu anlayışın &uuml;r&uuml;n&uuml; olarak; ibadet mekanı, bireyin dinamik/değişken yapısına uygun olacak şekilde d&ouml;n&uuml;şebilen, eklemlenebilen, değişime uyum sağlayabilen bir hal almaktadır. Bir araya gelişleri esnek / değişken mod&uuml;llerden oluşturduğu b&uuml;t&uuml;n bir yapı oluşmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İbadet yapısı, asıl amacı olan "tevhid" durumunu mek&acirc;nsal olarak birey &ouml;l&ccedil;eğine indirgeyerek; bireysel aktiviteye imkan verecek mod&uuml;l&uuml; tanımlamaktır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mod&uuml;l, birbirlerinin ve &ccedil;eşitli kentsel elemanların (duvar / kapı / avlu / revak / sokak) farklı bir araya gelişleri ile eklemlenerek b&uuml;t&uuml;n&uuml; oluşturmaktadır. Yapı, bu mod&uuml;ler kurgu vasıtasıyla kentsel dokuya uyum sağlayacak şekilde mek&acirc;nsal gereksinimleri ve hiyerarşiyi oluşturmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">*Genel b&uuml;t&uuml;n&uuml; oluşturan bu mod&uuml;ller geleneksel mimarideki mod&uuml;l boyutlarından yola &ccedil;ıkar ve hem mekanları hem de str&uuml;kt&uuml;r&uuml; tariflemektedir.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">G&Ouml;Z / MOD&Uuml;L<br /></span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tekrarlayan birimlerden oluşan mimari ve kentsel &ouml;ğeler Anadolu ve İslam coğrafyasında, cami ile birlikte kurgulanan kamusal fonksiyonları da oluşturmada kullanılmaktadır. Yapı b&uuml;t&uuml;n&uuml;, a&ccedil;ık / yarı a&ccedil;ık / kapalı mekanların hiyerarşik dizilimi vasıtasıyla zengin bir yaşantı ve ilişkiler ağı yaratmayı hedeflemektedir. Bu noktada, ibadet edeni i&ccedil; d&uuml;nyasına y&ouml;nlendiren par&ccedil;alı hacimlerin birleşmesinden oluşan cami k&uuml;tlesi, b&uuml;t&uuml;n&uuml; oluşturan birim vasıtası ile kentle k&uuml;tlesel ve hacimsel bir bağ kurmakta ve anıtsallık ile kentsel dokuda eriyip kaybolma arasında bir yerde konumlanmaktadır. K&uuml;lliye, anıtsal cami &ouml;l&ccedil;eğiyle mahalle &ouml;l&ccedil;eği arasında bir ge&ccedil;iş işlevi g&ouml;rmektedir.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">PROGRAM / SİRK&Uuml;LASYON<br /></span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Alan, kuzey-g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde oluşturulan akslar/yaya bağlantıları ile kenti birbirine bağlayarak proje alanına yaya akışını arttırmaktadır. Doğu-batı y&ouml;n&uuml;nde d&uuml;zenlenen sokaklar, yayaları yapıların (avluların) ve yaşamın i&ccedil;ine &ccedil;eker.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Sokak, duvar, kapı, avlu gibi elemanlar aracılığıyla mek&acirc;nsal kademelenme sağlanmaktadır. Oluşturulan mekansal kurgu ile farklı işlevlerin, kenti ve birbirlerini besleyecek şekilde &ccedil;alışması sağlanırken, bağımsız işleyişlerine de imkan sağlanmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Oluşturulan avlu, duvar, revak gibi bileşenler &ccedil;eşitli kentsel donatılarla g&uuml;&ccedil;lendirilmektedir. Bu &ouml;ğeler diğer kentsel donatı ve geleneksel elemanlarla desteklenmiştir. &Ccedil;eşme, oturma alanları, serinleme havuzu, eyvan, kuş evi gibi elemanlarla desteklenmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">K&uuml;lliye &ccedil;evresine konumlanan oyun parkı, etkinlik meydanı gibi alanlarla kente y&ouml;nelik kamusal aktiviteler &ccedil;eşitlendirilmiştir.</span></p> Wed, 29 May 2019 14:36:00 +03 İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü Eğitim Blokları http://www.arkiv.com.tr/proje/istanbul-sehir-universitesi-dragos-kampusu-egitim-bloklari/10347 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/erginoglu-calislar/istanbul-sehir-universitesi-dragos-kampusu-egitim-bloklari/Sehir Uni Egitim Bloklari_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fatih Kariptaş,Barış Yüksel,Arın Tanrıkulu,Onat Över,Yasemin Hacıkura,Filiz Şahin,İdil Yücel,Özge Üstündağ<br>Mimarlık Ofisi : Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık<br><br>Erginoğlu Çalışlar tarafından tasarlanan eğitim yapıları Dragos''taki eski Tekel Fabrikası''na yerleşiyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kamp&uuml;s planlamasında alınan genel kararlardaki en &ouml;nemli kriter, end&uuml;striyel mirasın muhafaza edilerek, &ouml;nemli yapıların algısının kuvvetlendirilmesi ve &uuml;niversitenin sahilden g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n arttırılması olmuştur. Bu doğrultuda tescilli yapıların, &ouml;n plana &ccedil;ıkarılması ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n artırılması ilkesi ile hareket edilmiştir.</p> <p>S&ouml;z konusu yapılar, 1957 yılında TEKEL sigara &uuml;retimi i&ccedil;in kurulan tesisin bir par&ccedil;ası olarak tasarlanmış ve 1969 yılında resmi olarak &uuml;retime ge&ccedil;en fabrikanın depolama birimleri olarak hizmet vermişlerdir. Depolar aralarında avlularla ayrılmış, yan yana dizili 7 binadan oluşmaktadır.</p> <p>Yaprak T&uuml;t&uuml;n İşleme Depoları 5 Numaralı KVTVKK&rsquo;nun kararıyla d&ouml;nemin sanayi yapısı &ouml;zelliklerini ve &ouml;zg&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; taşıması nedeniyle k&uuml;lt&uuml;r varlığı olarak tescillenmiştir.</p> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;z itibariyle ve &ccedil;ağın gelişen şartlarına bağlı olarak, s&ouml;z konusu yapıların sanayi işlevleri sona ermiş olup, eğitim ve &ouml;ğretim faaliyetlerinde kullanılmasını temin amacıyla, &uuml;niversite kamp&uuml;s&uuml; işlevine uygun olarak, i&ccedil;erisinde derslikler ve hoca odalarının yer alacağı bir eğitim yapısı grubu olarak &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Binaların statik olarak &ouml;mr&uuml;n&uuml; tamamlamış oluşu, g&uuml;ncel &ldquo;Deprem B&ouml;lgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Y&ouml;netmelik&rdquo;e uygun olmaması ve eski işlevinin depo olması nedeniyle, d&ouml;şemeden d&ouml;şemeye kat y&uuml;ksekliklerinin 300-310 cm oluşu ve bu y&uuml;ksekliklerin eğitim fonksiyonuna izin vermeyişi, olduğu hali ile kullanılmasına izin vermemiştir.</p> <p>Mevcut bina, yeni işlevin, sığınak, teknik hacim ihtiyacı ve mekanik alan ihtiya&ccedil;larını karşılamakta yetersiz kalmış, Binaların Yangından Korunması Hakkında Y&ouml;netmeliği ve Sığınak Y&ouml;netmeliklerinin gerekliliklerini yerine getirememiştir. Bu bilgiler ışığında, T&uuml;t&uuml;n İşleme Depoları&rsquo;nın (7&rsquo;li bina) cephe boyutları ve gabarileri sabit kalmak şartıyla, yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Yeniden inşa edilen yapıların ana kont&uuml;r, gabari ve formları, &ouml;zg&uuml;n hali bozulmaksızın projeye uyarlanmıştır. Binaların toplam y&uuml;kseklikleri aynı tutularak, bina ana k&uuml;tlesi, 5 kat yerine 4 kat olarak planlanmış, b&ouml;ylelikle derslikler i&ccedil;in gereken y&uuml;kseklikler sağlanmıştır.</p> <p>İ&ccedil; mekanda, binanın end&uuml;striyel hissiyatı ile uyumlu olacak şekilde, kaset d&ouml;şemeler &ccedil;ıplak bırakılmış, tavanlarda br&uuml;t beton g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;, ince &ccedil;elik doğramalar ve &ccedil;elik merdivenler ile Tekel T&uuml;t&uuml;n Deposu izleri i&ccedil; mekanda da yaşatılmaya &ccedil;alışılmıştır.</p> <p>En verimli ışık alımı ve mekansal ihtiya&ccedil;lar g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, binaların doğu cephelerine derslikler konumlandırılmış ve batı akslarında geniş koridorlar oluşturulmuştur. Batı cephesinde, katlar cepheden koparılmış ve birbirlerine &ccedil;elik merdivenlerle bağlanarak, mekan algısının g&uuml;&ccedil;lendirilmesi ama&ccedil;lanmıştır.</p> Wed, 29 May 2019 11:14:00 +03 Kumru Ankara http://www.arkiv.com.tr/proje/kumru-ankara/10843 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/a-tasarim-mimarlik/kumru-ankara/KumruAnkara-Photo-4.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Osman Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : A Tasarım Mimarlık<br><br>A Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan konut+ofis projesi Ankara Çankaya''da bulunuyor.<br><br><p>&Ccedil;ankaya b&ouml;lgesinde inşa edilen Kumru Ankara projesinde kamusal bir alanla birlikte ticari birimler ve konutlar tasarlanmıştır. Kentle b&uuml;t&uuml;nleşik işlevler zemin d&uuml;zlemindedir. Alt k&uuml;tledeki birimlerin birleşebilir-k&uuml;&ccedil;&uuml;lebilir yapıda olması esnek kullanımlara izin vermektedir. Konut bloğu Barış Man&ccedil;o Parkı y&ouml;n&uuml;nde arsanın kuzey b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne yerleştirilmiştir. Daha hareketli ve ticari işlevlerin yer aldığı Rabindranath Tagore Caddesi &uuml;zerinden ofis-konut girişi, 714. Sokak &uuml;zerinden ise konut girişi yapılmıştır. İki yol arasındaki kot farkı değerlendirilerek konut ve home-ofis giriş lobilerinin birbirinden bağımsız olarak kullanılabilecek. &Ccedil;ok katlı bloğun alt k&uuml;tlesinde ofis-konut d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m esnekliğini i&ccedil;erecek şekilde 1+1 ve 2 +1 daireler, &uuml;st b&ouml;l&uuml;mde&nbsp; ise 3+1,4+1, 5+1, 6+1 daireler tasarlanmıştır. Kullanım farklılığı k&uuml;tle tasarımını da etkilemiş, alt ve &uuml;st b&ouml;l&uuml;m birbirinden ayrı şekilde algılanacak bir d&uuml;zende ele alınmıştır. Tek &ccedil;ekirdek ile yapının orta b&ouml;l&uuml;m&uuml;ndeki sosyal mekana ulaşılabilmektedir.</p> <p>Kumru Ankara, kentin sosyal yaşam d&ouml;ng&uuml;s&uuml;ne yeni bir kamusal alan sunarken b&ouml;lgede alternatif bir yaşam alanı oluşturmaktadır.</p> Tue, 28 May 2019 13:52:38 +03 Harman http://www.arkiv.com.tr/proje/harman1/10385 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mef/harman/_harman (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kürşad Özdemir,Ozan Avcı,Ayberk Özdemir,Öykü Tuna Beşer,Ateş Mucur,Beyza Tanrıkulu,Buse Karapınar,Can Tanrıverdi,Ece Nur Honca,İlayda Nehir,İlyas Çiftçi,Mehmet Sevban Uca,Meris Eren,Mustafa Anıl Erkan,Öznur Şahin,Rozerin Salman,Sedef Çiçekdiken<br>Mimarlık Ofisi : MEF Üniversitesi, Tasarla ve Yap! Stüdyosu<br><br>Toros dağlarından Akdeniz’e 1200 metre yüksekten bakan eski bir harman yeri, MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Tasarla Yap Stüdyosu 2018 kapsamında 15 öğrenci ve 2 öğretim üyesinin katılımı ile düzenlendi ve kullanıma açıldı.<br><br><p>Ekip, projeyi anlatıyor:</p> <p>G&uuml;zelsu k&ouml;y&uuml; i&ccedil;indeki harman yerleri r&uuml;zgar alan yama&ccedil;larda, y&uuml;k hayvanlarının d&ouml;ng&uuml;lerine uygun dairesel platformlar halinde inşa edilmişler. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde atıl kalan harman yerlerinden k&ouml;y insanlarınca belirlenen bir tanesi Tasarla Yap! &ccedil;alışmasıyla kolektif kullanım mekanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. 3 haftalık s&uuml;re&ccedil;te 15 &ouml;ğrenci ve 2 y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml; yerel katılımcıların desteği ile &ouml;nce &ccedil;evreyi ve şartları g&ouml;zlemledi, tanıdı. Harman yerinin bi&ccedil;imini dikte eden dairesel hareket zemine işaretlendi. Birka&ccedil; asırlık bir sedir ağacının g&ouml;lgesinde oluşan bu iz t&uuml;m s&uuml;re&ccedil; boyunca korundu ve harman yerini saran al&ccedil;ak profilli bir halkaya d&ouml;n&uuml;şt&uuml;.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/a7lHTnJSCcU" width="100%" height="420" frameborder="0"></iframe></p> <p>Harman yerine girişte zemin kotundan başlayan halka, her iki y&ouml;nde de harımlık kısmına doğru y&uuml;kselerek hem iki kot arasında bir y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş rampası hem de oturma elemanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. Ekinlerin harmanda ezilip ayrılmasından &ouml;nce bekletildikleri &ldquo;harımlık&rdquo; y&uuml;kseltisine ise, Toros zirvelerine doğrultu veren ge&ccedil;irgen bir duvar inşa edildi. &Ccedil;ift cidarlı bu duvarın tasarımında, d&uuml;ğmeli evlerin kuru duvar &ouml;rg&uuml;s&uuml;nde kullanılan ahşap str&uuml;kt&uuml;rdeki hatıl, kabur ve piştuvan ilişkisinden esinlenildi. Sağladığı a&ccedil;ıklıklardan buğday tarlalarını ve K&ouml;ye giriş yolunu g&ouml;zleyen duvar, akşam ışığını s&uuml;zen bir arka y&uuml;zey de oluşturmakta.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/1qJUawVuhW0" width="100%" height="420" frameborder="0"></iframe></p> <p>K&ouml;y girişiminin sağladığı ahşap malzemenin kullanıldığı yapının temelinde yerel kuru duvar &ouml;rg&uuml; ve stabilizasyon teknikleri de yer aldı. Rasyonel aklın yansıması olan ve d&uuml;venin hareketine g&ouml;re şekillenen harman yerlerinin hafızası yine temel geometrik bi&ccedil;imler kullanılarak vurgulandı. Daire ve dikd&ouml;rtgenlerden oluşan tasarımın uygulama aşamasında kullanılan her profil, tahta ve lata, tek tek &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;p i&ccedil;inde yer aldığı geometrik bi&ccedil;imin karakterine g&ouml;re yerine yerleştirildi. Halkadaki d&ouml;şeme tahtalarının hepsi dairenin merkezine y&ouml;nelirken, duvar ve &ouml;n&uuml;ndeki platform dik a&ccedil;ıya birleşerek i&ccedil;inde yer aldıkları doğal bağlamla bir gerilim oluşturarak kendi insan yapısı varlıklarını vurguladılar. Basitliğin şiirselliğini detaylarındaki presizyonla ortaya &ccedil;ıkaran tasarım, yerle kurduğu g&uuml;&ccedil;l&uuml; ilişkiyle de deneyimi artırmayı hedefliyor. Dik yama&ccedil;larda b&uuml;y&uuml;k emekle inşa edilmiş buğday tara&ccedil;aları artık harman yerine başakların sadece sarı yansımalarını g&ouml;nderiyorlar.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/9GqWMKmv9o4" width="100%" height="420" frameborder="0"></iframe></p> Tue, 28 May 2019 12:05:00 +03 Grill Polonez Vadi İstanbul http://www.arkiv.com.tr/proje/polonez-grill-restaurant1/9257 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gvds/grill-polonez-vadi-istanbul/GVDS--GRILL-POLONEZ-VADI-ISTANBUL-(12).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Görkem Volkan,Demet Öğütler,Müge Karaşahin,Onur Çınar,Mehmet Karadeniz<br>Mimarlık Ofisi : Görkem Volkan Design Studio (GVDS)<br><br>2015 yılında GVDS Mimarlık tarafından tasarlanan Grill Polonez Restaurant’ın 2. şubesi de GVDS Mimarlık tarafından tasarlandı ve Şubat 2018’de Vadi İstanbul’da hizmete girdi.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Steakhouse restaurant olan Grill Polonez, İstanbul&rsquo;un kalbinde, Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi&rsquo;nin a&ccedil;ık alanında&nbsp; yer almaktadır. Bu konum projenin&nbsp; a&ccedil;ık, yarı a&ccedil;ık&nbsp; ve kapalı alanlardan oluşmasını sağladı.&nbsp; Dış mekanla&nbsp; ilişkili olarak konumlandırılan restaurant;&nbsp; kullanıcı i&ccedil;in tanıdık ve samimi hisler yaratan bir atmosferle bi&ccedil;imlendirildi.</p> <p>Restoranın oturma b&ouml;l&uuml;mleri farklı yaş grubunun getirdiği ihtiya&ccedil;lara&nbsp; hitap edecek şekilde aynı tasarıma sahip farklı birimlerle d&uuml;zenlenmiş. Bu sayede geniş mekan, kişi ve gruplarca daha kolay benimsenebilecek ufak par&ccedil;alara ve kimliklere ayrışmaktadır. Her gereksinime cevap verecek t&uuml;rden masalar ve oturma gruplarının tasarımı ve yerleşimine &ouml;zen g&ouml;sterildi. Yarı a&ccedil;ık terasta bulunan alandaki uzun masa&nbsp; ve a&ccedil;ılır kapanır camlar ile bu b&ouml;l&uuml;m&nbsp; toplantılar ve organizasyonlar i&ccedil;in &ouml;zel bir alan haline getirilebilir şekilde tasarlandı. Bu alan sayesinde işletme kalabalık grupları rahatlıkla ağırlayabiliyor.&nbsp; M&uuml;şterilerin pişirme s&uuml;recini izleyebilmesi ve hijyen konusunda kendilerini g&uuml;vende hissetmeleri i&ccedil;in mutfak yarı a&ccedil;ık olarak tasarlandı.</p> <p>Grill Polonez Restaurant&rsquo;da&nbsp; m&uuml;şterilerin kasap ve şark&uuml;teri alışverişlerini&nbsp; yapabilecekleri&nbsp; geniş bir et reyonu&nbsp; tasarlandı.</p> <p>&nbsp;Ahşap, taş, tuğla ve halat gibi ham malzeme kullanımının, mekanın b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne yayılarak i&ccedil; mekanda olduğu gibi a&ccedil;ık ve yarı a&ccedil;ık mekanlarda da t&uuml;m sıcaklığıyla misafirleri karşılaması sağlanmıştır.</p> <p>Gemi omurgasından esinlenerek tasarlanan kirişlerin &uuml;zerinde yaklaşık 2,4 km halattan oluşan yarı &ouml;rt&uuml;c&uuml; sistem uygulandı. Bu hafif tavan &ouml;rt&uuml;s&uuml;yle hem oluşabilecek akustik problemlere &ccedil;&ouml;z&uuml;m getirilmiş, hem de al&ccedil;alarak insan &ouml;l&ccedil;eğine uygun hale getirilen tavanın, mekandaki atmosferi yumuşatması ve ortaya &ccedil;ıkabilecek teknik problemleri avantaja d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmesi sağlanmış.</p> <p>Teraslarda kullanılan ve i&ccedil; mekandaki malzeme dokusuna g&ouml;nderme yapan ahşap kiriş g&ouml;lgelikli &ccedil;atının tasarımında ise u&ccedil;ak kanadı kesitinden esinlenilmiş. B&ouml;ylelikle , ana binaya takılan teras alanlarında, dışarıya doğru y&uuml;kselerek uzanan, teras alanı olduk&ccedil;a aydınlık kılan bir a&ccedil;ılır&nbsp; &ccedil;atı &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; getirilmiştir. Bu &ccedil;atı bi&ccedil;imi, benzerleri arasında Grill Polonez Restaurant&rsquo;ı farklı bir konuma getirmektedir.</p> Mon, 27 May 2019 16:22:00 +03 Honorable Mention, eVolo 2019 Skyscraper Competition http://www.arkiv.com.tr/proje/honorable-mention-evolo-2019-skyscraper-competition2/10842 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-26/honorable-mention-evolo-2019-skyscraper-competition/1557480783_Kalebodur_Pin_projesi__2_.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Salih Küçüktuna,Fikret Sungay,Mert Sezer,Ekin Arslan,Erdem Günsür,Hande Mumcu,Öznur Pehlivan,Yıldız Yıldırım,Eda Çıdamal Erdoğmuş,Kalebodur<br>Mimarlık Ofisi : PIN Architects<br><br>eVolo Magazine tarafından düzenlenen gökdelen yarışmasında, Kalebodur, PIN Architects, İTÜ Molekülerbiyoloji ve Genetik Bölümü''nden iki doktora öğrencisinin ortak çalışması mansiyon ödülüne layık görüldü.<br><br><p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kalebodur, PIN Architects, İT&Uuml; Molek&uuml;lerbiyoloji ve Genetik B&ouml;l&uuml;m&uuml;''nden iki doktora &ouml;ğrencisinin birlikte hayata ge&ccedil;irdiği proje; malzeme biliminden molek&uuml;ler biyolojiye uzanan multidisiplinler işbirlikler &ccedil;er&ccedil;evesinde ger&ccedil;ekleştirildi. Bu kapsamda, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ve patentli bir Kale yapı malzemesinin, biyoteknolojide kullanılan &ccedil;ağdaş metotlar ile yaşayan bir malzemeye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi hedeflendi.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Proje Raporu<br /><br /></span></strong></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İnsanlık kaliteli yaşam koşullarını hak ediyor; buna bağlı olarak g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rler, bilim adamları, ''maker''lar, mimarlar, gen&ccedil; girişimciler, tasarımcılar ve şehir plancıları teknolojiyi kullanarak multidisipliner işbirliği i&ccedil;erisinde koşulları daha iyi hale getirmeye daha &ccedil;ok odaklanıyorlar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mimarlar yaşadıkları d&ouml;nemin koşullarından etkilenirler; bu etkileşim ise gelişimi beraberinde getirir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z koşulları ve bulunduğumuz &ccedil;evre bizi araştırmaya ve gelişmeye zorlar. Ama&ccedil; kaynakları t&uuml;ketip daha fazla yapı &uuml;retmektense, REUSE-REPAIR-RESILIENCE konularına odaklanmak olmalı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Recombinant araştırması, yaratıcı fikirlerin multidisipliner işbirliği sayesinde bilimsel araştırmalar ve deneylerle desteklenmesi &ouml;z&uuml;ne dayanmaktadır. Farklı dallardan (mimarlık ve tasarım, molek&uuml;ler biyoloji ve genetik, malzeme bilimi ve kimya m&uuml;hendisliği, işletme ve stratejik y&ouml;netim) araştırmacı ve tasarımcılardan oluşan bir takım ile her daldan farklı fikirleri birleştirerek yenilik&ccedil;i &ccedil;&ouml;z&uuml;m ve &uuml;r&uuml;nler hem teoride hem laboratuar ortamında deneylerle araştırıldı. Projenin birincil amacı gelecek i&ccedil;in ileri s&uuml;r&uuml;len bilimsel bir teoriyi g&uuml;n&uuml;m&uuml;z teknolojisi ile araştırıp bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m ortaya koymak oldu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Recombinant projesi, mevcut beton binaların, bio-kimyasal y&ouml;ntemler ile doğal yaşam &ccedil;evrelerine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi s&uuml;recidir. D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, ''geopolymer'' k&ouml;p&uuml;ğ&uuml; olarak adlandırılan patentli yapı malzemesinin, kodları laboratuar ortamında kurgulanmış bakteri ile birleştirilmesinin ardından beton y&uuml;zeylere &uuml;&ccedil; boyutlu baskı ile enjekte edilmesiyle başlar. ''Geopolymer'' esaslı karışım, beton y&uuml;zeyleri insan sağlığıyla uyumlu habitata d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;rken, genleşerek kullanılabilir hacmi artırır. Recombinant, yeni oluşturduğu sistemle kendini bulunduğu &ccedil;evreye adapte eder ve &ccedil;evresiyle gelişmeye devam ederken bitkisel gelişime uygun y&uuml;zeyler oluşturur.</span></p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/FHBr39knzlc" width="730" height="411" frameborder="0"></iframe></p> Mon, 27 May 2019 10:54:00 +03 Çorlu Belediyesi Atakent Kapalı Pazaryeri http://www.arkiv.com.tr/proje/corlu-belediyesi-atakent-kapali-pazaryeri-1/10803 Süleyman Türk <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/megaron/corlu-belediyesi-atakent-kapali-pazaryeri/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Harun Çalışkan,Banu Çalışkan,Cemile Yılmaz,Süleyman Türk,Ezgi İyidoğan,Tuğçe Türe<br>Mimarlık Ofisi : Megaron Mimarlık<br><br>Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bulunan Atakent Kapalı Pazaryeri, Çorlu''nun önemli ulaşım arterlerinden biri olan Çetin Emeç Bulvarı üzerinde konumlanıyor.<br><br><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span>Megaron Mimarlık, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Arazinin kuzeyinde &Ccedil;etin Eme&ccedil; Bulvarı, g&uuml;neyinde 18 Mart Cd. bulunmakta olup, &Ccedil;etin Eme&ccedil; Bulvarı ile 18 Mart Cd. arasında 6 metreye yakın kot farkı bulunmaktadır. Arazideki kot farkı, yapı tasarımında avantaja &ccedil;evrilmiş olup, 2 kat olarak tasarlanan yapıya &Ccedil;etin Eme&ccedil; Bulvarı ve 18 Mart Cd. &uuml;zerinden direkt girişler yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Yapı &ccedil;evresinde konut ve kamu kurumları yapılaşması hızla devam etmektedir. Yapının tasarımında sadece Pazaryeri Yapısı yapmak yerine farklı işlevleri b&uuml;nyesinde barındırabilecek yapı tasarımı &ouml;ncelikli yaklaşımımızı oluşturmuştur.</p> <h3>Mimari Dil ve Yapı Tasarımı</h3> <p>Tasarımda alışılagelmiş pazaryeri yapıları aksine, sade ve yalın modern tasarım yolu benimsenmiştir. Yapı tasarlanırken sadece Pazar Alanı İşlevine hizmet vermek yerine, farklı işlevlere de hizmet verecek şekilde Yarı A&ccedil;ık Kamusal Alan olarak tasarlanmıştır. (Konser alanı, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, spor alanları, kapalı otopark alanı&hellip; vb.). Yapı genel anlamda betonarme 1 bodrum kat ve &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon katı olmak &uuml;zere 2 kattan oluşmaktadır.</p> <p>Tasarlanan yapının cephelerinde, i&ccedil; işleyişle dış mekanlardaki aktivitelerin g&ouml;rsel temasının kesintisiz devamı i&ccedil;in yer yer geniş boşluklar bırakılmış, yapıyı şeffaf ve ge&ccedil;irgen bir his yaratması amacıyla kısmen dış mekanla i&ccedil; mekan ayrımını yapan, yer yer r&uuml;zgarı kesen genişletilmiş sac paneller kullanılmıştır. Bu yaklaşım aynı zamanda yapı k&uuml;tlesinin b&uuml;t&uuml;nde algısal olarak hafifleşmesine de yardımcı olmuştur.</p> <p>Projede &ccedil;atı tasarımı yapının en &ouml;nemli noktalarından birini oluşturmuştur. &Ccedil;atı Kent Sa&ccedil;ağı olarak tasarlanmış olup, Ritmik Tasarımı ile altında bir&ccedil;ok işlevi b&uuml;nyesine alması ama&ccedil;lanmıştır. &Ccedil;atı k&uuml;tlesi par&ccedil;alanarak birbirine zıt eğimler oluşturulmuş ve bu eğimler arasında kalan boşluklar sayesinde alan i&ccedil;erisine doğal ışık ve hava alması sağlanmıştır. &Ccedil;atının ritmik tasarımı yapıyı algısal olarak hafifletmekle beraber, modern bir yapı tasarımını da beraberinde getirmiştir. Bu &ccedil;atı formu aynı zamanda pazar kurulmadığı g&uuml;nlerde konser alanı olarak kullanılabilecek kat i&ccedil;in akustik avantaj sağlayacaktır.</p> <p>&Ccedil;atının devamı şeklinde tasarlanan ve ara&ccedil; otoparkı &uuml;zerine uzanan yer yer Sa&ccedil;ak g&ouml;revi &uuml;stlenen &ccedil;atı uzantıları yayaların değişen iklim şartlarında yapıya rahat bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlayacaktır. Farklı işlevlere hizmet eden par&ccedil;alı &ccedil;atı formu uzun yapı kitlesinin hafif bir plastik etkiye sahip olmasına da katkı sağlamaktadır.</p> Fri, 24 May 2019 10:04:05 +03 Göz http://www.arkiv.com.tr/proje/goz6/9959 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/hakan-tuzun-sengun/goz/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hakan Tüzün Şengün,Alihan Sağlam,Gökçe Kalkan,Gülşen Aktaş,Hamdi Çakır,İlinur Can,Harika Shehabi<br><br><br>Deniz Aslan küratörlüğündeki 17. Betonart Yaz Okulu kapsamında, AGÜ Öğrenci Köyü''nde inşa edilen proje, Hakan Tüzün Şengün moderatörlüğünde, Gülşen Aktaş, İlinur Can, Hamdi Çakır, Gökçe Kalkan, Alihan Sağlam ve Harika Shehabi tarafından tasarlandı.<br><br><p>Hakan T&uuml;z&uuml;n Şeng&uuml;n anlatıyor:</p> <h3 class="Default">1.</h3> <p class="Default">Beton &ccedil;ıplaktır.</p> <p class="Default">Kaplanmadığı, boyanmadığı, giydirilmediği hallerde beton &ccedil;ıplak olmak ister. G&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m, dolaştığım, duvarlarına yaslandığım, g&ouml;lgesinde soluklandığım pek &ccedil;ok nitelikli beton yapının atmosferik g&uuml;c&uuml;n&uuml; &ccedil;ıplaklığından aldığını s&ouml;ylemek m&uuml;mk&uuml;n. &Ccedil;ıplaklıkla gelen bu doğrudanlık hissi betonu yapının bedeni olarak benimsemenize yol a&ccedil;ar.</p> <p class="Default">Br&uuml;t beton duvarlar, sa&ccedil;aklar, rampalar sizi yapının g&ouml;vdesine, ruhuna dahil eden bir deneyimi &ouml;n&uuml;n&uuml;ze serer. Malzemeye dokunmanın &ouml;tesinde, betonun &uuml;zerine aldığı ışık ve g&ouml;lgeyle de mimari deneyimi doğrudan kuran bir bileşen olduğu s&ouml;ylenebilir hatta. Betonarme str&uuml;kt&uuml;r hem statik bir dengeyle kurulmuş doğada tek başına ayakta duran bir g&ouml;vdeye sahiptir, hem de mek&acirc;na ruhunu veren ifadesi ışığı, teni olan &ccedil;ıplak bir g&ouml;vdeye.</p> <p class="Default">Kalıp izleri, &ccedil;apaklar, ek yerleri, katmanlaşan beton yapının zamansallığına tanıklık eder. Malzemenin ve tekniğin &ccedil;eşitlendiği, durdurulamaz bi&ccedil;imde k&ouml;p&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; bu &ccedil;ağda, betonarme yapılar &ccedil;ıplaklıklarından &ouml;d&uuml;n vermek zorunda kalır pek &ccedil;ok zaman.</p> <p class="Default">İşlenmiş malzemenin sentetik, &ouml;rt&uuml;c&uuml; y&uuml;zeylerinde yok olan dokunma duygusu olur &ouml;ncelikle. Br&uuml;t beton s&ouml;z konusu olduğunda kişinin bedeniyle kendini i&ccedil;ine <i>batırdığı</i> &mdash; yapının endamına kapıldığı &mdash; atmosfer &ccedil;ıplak betonun b&uuml;y&uuml;s&uuml;n&uuml;n eseridir. Yirminci y&uuml;zyılın hemen başında end&uuml;stri devrimiyle birlikte &ccedil;ağın yıldızı hızlı ve hafif &ccedil;eliği tahtından eden bir malzeme olarak ortaya &ccedil;ıkışını da yine &ccedil;ıplaklığına bor&ccedil;luydu belki de beton.</p> <h3>2.</h3> <p class="Default">Deniz Aslan''ın daveti ile katıldığım <i>Beton</i> <i>Olmak</i> temalı Betonart Yazokulu i&ccedil;in &ouml;nerdiğim G&Ouml;Z başlıklı &ccedil;alışma, beton ile kurulan ilişkide ışığı sıkıştırmayı ve beton ile yakın ilişkide malzemenin &ccedil;ıplaklığına tanıklığı ve bu deneyimin &ccedil;evreye &mdash; &ouml;ğrenci k&ouml;y&uuml;ne &mdash; basit ve &ouml;l&ccedil;ekli bir katılımını hedefliyordu. G&Ouml;Z ile ucu a&ccedil;ık, g&uuml;ndelik deneyimi &ouml;nceleyen, &ouml;zellikle betonun ilksel hallerine y&ouml;nelmiş bir tavır kurmaya &ccedil;alıştık.</p> <p class="Default">Işığı sıkıştıran, beton ile karşılaşmayı bir kol mesafesinde tutmaya &ccedil;alışan, &ccedil;evreden kontroll&uuml; bir bi&ccedil;imde kopan bir <i>ge&ccedil;iş </i>tasarladık. S&uuml;re&ccedil; i&ccedil;inde ilk eskizlerden, işin son haline kadar Betonart Yazokulu gibi temel hedefi betonun imk&acirc;nlarını a&ccedil;mak, yeni kullanım olanaklarını araştırmak olan bir deney alanı i&ccedil;inde, &ouml;zellikle <i>ilkel</i> betonu p&uuml;r&uuml;zleri ile başbaşa bırakmayı deneyen bir tema ile hareket ettik. Sonrasında, bulunduğu &ccedil;evreye eklemlenme &ccedil;abası ile yere yaklaşan bir ge&ccedil;it kurmaya &ccedil;alışırken konvansiyonel betonun &uuml;retim hatalarını, ahşap kalıp izlerini, hareleri ve &ccedil;apakları yakından g&ouml;rmeyi istedik.</p> <p class="Default">Son haliyle G&Ouml;Z &ouml;ğrenci k&ouml;y&uuml;nde bostanların hemen yamacında yurtlardan birine y&ouml;nelmiş ince bir patika izine sahip &ccedil;ıkan, ardışık eşiklerden kurulu, &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; bir şekilde i&ccedil;e kapanan bir <i>ge&ccedil;it</i> olarak ortaya &ccedil;ıktı. &Ccedil;alışmanın ilk g&uuml;nlerinde se&ccedil;ilmiş alanda hemen farkına vardığımız, &ccedil;imler &uuml;zerindeki bu patikanın yere dahil edilmesi d&uuml;ş&uuml;ncesiyle oluşan bir ge&ccedil;iş mek&acirc;nı olarak kuruldu. Hem yere, hem &ccedil;evreye dair &ouml;l&ccedil;ekli bir mek&acirc;n kurmayı umut eden, beton ile karşılaşma anlarını sıkıştırmayı d&uuml;ş&uuml;nen bir <i>kestirme. </i>Diğer yanda aslında ahaliyi ge&ccedil;erken durmaya davet eden bir <i>pasaj</i>, g&ouml;z&uuml;n taradığı ardışık eşikleri bir kapanışlar ve a&ccedil;ılışlar alanı olarak kuran bir kesişimler durağı, bir <i>aralık </i>olmasına &ccedil;alıştık. Mek&acirc;nsallaşan bir dizi eşik ve kenar &uuml;reterek &ouml;ğrenci k&ouml;y&uuml; girişinde farklı vistalar, kapanışlar ve perspektifler kurarak &ouml;zellikle g&uuml;n boyu bostanda &ccedil;alışanlar i&ccedil;in bir dinlenme alanı tarif eden bir <i>durak</i>.</p> <p class="Default">G&uuml;n i&ccedil;inde hareket eden g&ouml;lgelerin tarif ettiği alanın zeminde &uuml;retilen yırtıkla buluştuğu &ccedil;&ouml;kertilmiş i&ccedil; zeminde kısa bir an i&ccedil;in bile olsa zaman duygusunu d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmeyi deniyor G&Ouml;Z. Sırtını beton duvarlara vererek oturan kişinin, betonun serinliğine, ışığın ısısına dokunduğu, g&ouml;k ile yer arasında durmanın t&uuml;m duygusunun beton duvarlar arasına sıkıştırıldığı, ardışık bir i&ccedil;/dış/ara kurmayı deniyor bir anlamda.</p> <h3>3.</h3> <p class="Default">İskender Savaşır <i>C&eacute;zanne''ın &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</i> metninde <i>g&ouml;z</i> &uuml;zerine şunları s&ouml;yl&uuml;yor: "G&ouml;z i&ccedil;in ufuk neyse g&ouml;vde i&ccedil;inde ait olduğu durumlar odur. Herhangi bir şeyin, bir şey olarak algılanması, onun derinlik boyutuyla birlikte bir ufuk altında verilmiş olması demektir." Her mimari yapının mek&acirc;nsallığının da bir ufuk altında verilmiş olmasıyla yaşandığını, hareket eden g&ouml;vdenin (g&ouml;z&uuml;n) algısında kendini var ettiğini, dahil edildiği yerin vistalarında kendini bulduğunu s&ouml;ylemek yanlış olmaz.</p> <p class="Default">G&Ouml;Z bu bağlamda, &ccedil;evresel bakışların taradığı bir ufkun altında, davetk&acirc;r bir <i>kapanış </i>sunarak hayata katılmayı deniyor &ouml;nce. Bulunduğu noktada bostanda &ccedil;alışanlar veya &ouml;ğrenci kamp&uuml;s&uuml; sakinlerinin g&uuml;ndelik rutinlerinin bir par&ccedil;ası olarak t&uuml;m bakışlar i&ccedil;in bir <i>ka&ccedil;ış noktası, </i>t&uuml;m<i> </i>g&uuml;ndelik durgunluklar i&ccedil;in bir <i>kayboluş</i> mek&acirc;nı olmaya &ccedil;alışıyor.</p> Thu, 23 May 2019 16:00:00 +03 GGM http://www.arkiv.com.tr/proje/ggm-projesi/10290 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/arten-dc/gunay-gumruk-musavirligi/_.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayşegül Şakar<br>Mimarlık Ofisi : Arten DC<br><br>Arten DC''nin hem mimari müellif hem de ana yüklenicisi olduğu Günay Gümrük Müşavirliği ofisi İstanbul Kavacık''ta bulunuyor.<br><br><p>Arten DC, projeyi anlatıyor:</p> <p>GGM Proje alanı, bulunduğu konum itibari ile insan y&uuml;k&uuml; yoğun olan bir b&ouml;lgededir. &Uuml;niversite yerleşkesi, iş merkezleri, konutlar ve sosyal mekanlarla &ccedil;evrelenmiş olmasına rağmen kullanılmayan bir arsada yer almaktadır. İşverenin ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda, ofis ve konut birimlerinin yer aldığı karma bir proje olan GGM Projesi&rsquo;ndeki temel tasarım prensibi, b&ouml;lgedeki rastgele yapılaşmanın i&ccedil;erisinde farkındalık yaratmaktır. Bu ama&ccedil;la GGM Projesi, bulunduğu sokaktaki konumu itibariyle proje alanını kesen yollara farklı cephelerden yeni bir y&uuml;z oluşturmaktadır.</p> <p>Renk ve malzeme se&ccedil;imi temel tasarım prensibi doğrultusunda belirlenmiş, baskın bir cephe karakteri doğal ışığın bina i&ccedil;indeki kontrol&uuml;nde etkin bir rol oynamıştır. Ofis katı ile konut katlarını birbirinden ayırıcı bir rol &uuml;stlenen g&uuml;neş kırıcıların yoğunluğu ofis katında işlevi doğrultusunda artmaktadır.</p> <p>Yatayda arsa alanının formu, d&uuml;şeyde k&uuml;tlenin formunu belirleyici unsur olmuştur. Cephe kabuğundaki hareketlerle bu yatay ve d&uuml;şey etkilere dikkat &ccedil;ekilmiştir.</p> Wed, 22 May 2019 16:04:00 +03 ASAŞ Alüminyum İdari Ofis İç Mimari Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/asas-aluminyum-idari-ofis-ic-mimari-projesi/10813 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ayca-kadioglu-mimarlik/asas-aluminyum-idari-ofis-ic-mimari-projesi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayça Kadıoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Ayça Kadıoğlu Mimarlık<br><br><br><br> Wed, 22 May 2019 13:37:31 +03 Katılımcı (Habitus Mimarlık), Kaira Looro Architecture Competition http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-habitus-mimarlik-kaira-looro-architecture-competition/10811 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/habitus/habitus-mimarlik-kaira-looro-architecture-competition/_.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : Habitus Mimarlık<br><br>Mimari proje raporu:<br><br><h3>Tasarım &ouml;zeti:</h3> <p>Kaybolmak yolu bulmaktır.</p> <h3>a.Tasarım Fikri</h3> <p>Savaşın yarattığı toplumsal tramvaların aşılmasına d&ouml;n&uuml;k &ccedil;alışmalar, savaş mağdurlarının iyileşmesi i&ccedil;in ge&ccedil;en s&uuml;reci &uuml;&ccedil; adımlı olarak tanımlar. Bunlar savaş ger&ccedil;eğini hatırlama, ki mağdurların &ccedil;oğu bu k&ouml;t&uuml; anıları reddetme yoluyla hayata devam etme eğilimindedir, savaşın yarattığı yıkım ile y&uuml;zleşme ve sonu&ccedil; &ccedil;ıkarma, biraradalık ve barışın kabullenişi. T&uuml;m bu akışın ise &ouml;l&uuml;m-kendine yenden &uuml;retme-doğum &uuml;&ccedil;lemesi ile beraber d&ouml;nmekte olan d&uuml;nyanın d&ouml;ng&uuml;s&uuml;n&uuml;n bir par&ccedil;ası olduğunu vurgulamak ise toplumsal olarak&nbsp; barışa ve yeniden doğuşa dair inancı g&uuml;&ccedil;lendirmek i&ccedil;in &ouml;nemlidir.</p> <p>Kavramsal Bağlamda,</p> <p>Afrika&rsquo;da yaşanan zorlu savaş s&uuml;re&ccedil;lerinin ardından bir aydınlanma simgesi olarak yer alacak barış pavyonun tasarımın da da kullanıcının bu iyileşme s&uuml;recini yapı i&ccedil;erisinde izleyeceği rotada da deneyimlemesi temel alınmıştır. Yapı iki keskin duvar bandı arasında akan hatırlama-y&uuml;zleşme-barış deneyimlerinin yaşandığı bir yol ve barış deneyiminin ardından, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k, biaradalık, &uuml;retim ve yeniden doğuş kavramlarını i&ccedil;eren&nbsp; yerel ve doğal &ouml;ğeler ile sarmalanmaktadır.</p> <p>Yerel Bağlam,</p> <p>&ouml;zellikle deneyim rotasını oluşturan duvarların bi&ccedil;imlenişini belirlemiştir. T&uuml;m arsa bir doluluk olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş, İlk olarak ticari merkez ve meydan ile meydanın ortasında yer alan kapok ağacını kucaklayan bir par&ccedil;a bu b&uuml;t&uuml;nden koparılmıştır. Ardından bu par&ccedil;anın tam olarak simetrik aksında yer alan ve doğu&rsquo;ya ve casamanca nehrine bakan kısımdan bir dilim &ccedil;ıkarılmıştır. Daha sonra b&ouml;lgede yer alan kuzey ve g&uuml;ney akslarındaki kapok ağa&ccedil;larını kucaklayan iki par&ccedil;anın da koparılması ile beraber sınır duvarların formu şekillenmiştir.</p> <p>Program ilişkileri bağlamında,</p> <p>deneyimsel akışın aynı zamanda mekandan beklenen işlevler ile de ilişkilendirilmiştir. Hatırlama, savaş esnasında hayatını kaybeden insanların anıldığı bir anıt olarak işlevlendirildi. Y&uuml;zleşme kısmı, dini ibadet ve savaşı anlatan kalıcı sergi ile ilişkilendirildi. Birleşme ve barış ise &ccedil;ok fonksiyonlu ve esnek bir sergi mekanı olarak işlevlendirildi. Bu mekandan ise a&ccedil;ık ve yarı a&ccedil;ık mekanlara, a&ccedil;ık serbest sanat alanları ile pirin&ccedil; tarlalarına y&ouml;nlendirme sağlanmış ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k duygusu &uuml;retim ilişkisi ile birlikte vurgulanmıştır.Bu işlevler aynı zamanda metaforik anlamlara sahip yerel unsurlarla da ilişkilendirilmiştir. Ticari merkeze ve kapok ağacına a&ccedil;ılan yırtık anıt alan, ibadet ve kalıcı sergi işlevleri ile g&uuml;nl&uuml;k rutindeki kullanıcıyı hatırlama ve y&uuml;zleşme deneyimleri ile y&uuml;zleştirmektedir. Buradan ulaşılan ve ge&ccedil;ici sergilerin olacağı &ccedil;ok işlevli sergi alanı ise g&uuml;neşin doğuşuna ve casamanca nehrine a&ccedil;ılarak huzur, yeniden doğum ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k hisleri ile g&uuml;&ccedil;lenmektedir.</p> <p>Yapı, &uuml;&ccedil; temel birimin koordineli tasarımından oluşmaktadır. Duvar, kabuk ve zemin.</p> <p>Duvar, iki par&ccedil;a olarak değerlendirilebilir &ccedil;eper duvar ve ara duvarlar. &Ccedil;eper duvar Sınır oluşturacak &ccedil;ekilde b&uuml;t&uuml;n bir par&ccedil;a olarak yapı girişinde kesin bir sınırlama sağlarken, y&uuml;zleşme deneyiminde insan &ouml;l&ccedil;eğinin &uuml;st kotunda noktasal par&ccedil;alanmalar ile ışığı ge&ccedil;irmeye başlamaktadır. Birleşme ve barış hissinin g&uuml;&ccedil;lendiği b&ouml;l&uuml;mlerde yırtıklar artarak d&uuml;şey geniş yırtıklara d&ouml;n&uuml;ş&uuml;rken, nehre yaklaştık&ccedil;a yırtıklar genişleyerek ışığın yanısıra insanların ge&ccedil;işine de izin verecek par&ccedil;alanmaya devam etmiştir. Bu iki &Ccedil;eper duvarın arasındaki b&ouml;l&uuml;c&uuml; duvarlar ise &ouml;ncelikle tamamen par&ccedil;alı bir şekilde alana yayılarak bir yandan yapıya giren insanları dağıtır bir yandan da savaş esnasında &ouml;len insanları temsil eden bu &ccedil;ubuklar dağılan insanlara &ouml;lenleri hatırlatmaktadır. &Ccedil;ubuklar kalıcı sergi b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yakınlaşarak sergi y&uuml;zeylerine d&ouml;n&uuml;ş&uuml;rken dağılan insanlar birleşmeye başlar. &Ccedil;okişlevli sergi alanında ise &ccedil;ubuklar tamamen birleşerek taşıyıcı işlevini &uuml;slenir ve bu mekanda tam olarak birleşme ger&ccedil;ekleşir.</p> <p>Kabuk, Yapı duvarlarını saran kabuk d&uuml;nyanın olağan akışının ve yerel değerlerin birleşiminin koruyucu g&uuml;c&uuml;n&uuml; simgelemektedir. Bu nedenle organik formda, yerel malzeme ile ve yerel yapım tekniğinde yapıya serili bir &ouml;rt&uuml; olarak tasarlanmıştır.</p> <p>Zemin, tasarımında t&uuml;m y&uuml;zeylerde olduğu gibi kullanıcı deneyimi merkeze alınmıştır. Hatırlama alanlarında toprak doğal dokusu ile bırakılmıştır, yarı a&ccedil;ık mekanlarda yarı sert organik dokulu y&uuml;zeyler kullanılırken, kapalı alanlarda a&ccedil;ık renkli sert zemin y&uuml;zeyler oluşturulmuştur.</p> <p>Peyzaj tasarımında yapının tamamına hakim olan ilkeler devam ettirilerek. Giriş kısmında doğal &ouml;ğe kullanılmamış ancak yapının &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğe a&ccedil;ılan &ccedil;eperleri tamamen pirin&ccedil; tarlaları ile sarılmış. Pirin&ccedil; birliğin verimini ve yerel &uuml;retimin &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kteki &ouml;nemini vurgulamaktadır. Bu alanın her doğan &ccedil;ocuk i&ccedil;in bir pirin&ccedil; tohumunun atıldığı yeniden doğumu kutsayan bir anıt alana d&ouml;n&uuml;şebileceği &ouml;n g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu yapının kullanıcı ile kurduğu interaktif ilişkiyi de g&uuml;&ccedil;lendirmektedir.</p> <h3>b.Malzeme Kullanımı</h3> <p>Tasarımda malzeme se&ccedil;iminde iki baskın parametre g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmuştur. Bunlardan ilki kullanılan malzemenin doku, boyut, renk gibi niteliksel &ouml;zelliklerinin bağlamsal &ccedil;er&ccedil;eve ile uyum i&ccedil;inde olmasıdır. İkincisi ise yerel malzemenin g&uuml;ncel ihtiya&ccedil;lara uygun detaylar ile kullanımına bir &ouml;rnek teşkil ederek hem form olarak farklılaşılan yapılı &ccedil;evreye malzeme &ouml;zelikleri ve doku anlamında uymak hem de yerel malzemenin kullanımını teşvik eden bir tutum sergilemektir.</p> <p>Duvarlardan &ccedil;eper duvarda keskin ve fon oluşturan br&uuml;t bir y&uuml;zey oluşturabilmek adına kil rengi tuğla kullanılmıştır. B&ouml;l&uuml;c&uuml; duvarlarda ise daha organik bir malzeme olması ve daha k&uuml;&ccedil;&uuml;l birimlerde kullanılabilmesi nedeniyle yerel ahşap malzeme tercih edilmiştir.</p> <p>Kabuk, y&uuml;zeyi yerel &ccedil;atı uygulamalarının modern bir forma uyarlanması olarak ele alınmıştır. Bu nedenle dairesel yerel ahşaplarla oluşturulan parabolik ahşap konstr&uuml;ksiyon arası bambu &ccedil;ubuklar ile kaplanmış &uuml;zeri ise palmiye yaprakları ile kaplanmıştır.</p> <p>Zemin kaplamalarında &uuml;&ccedil; farklı doku bulunmaktadır. Girişte yer alan anıt alan, y&uuml;r&uuml;me yolları ve ibadet alanlarının zeminleri doğal toprak olarak bırakılmıştır. A&ccedil;ık sanat alanları deniz kabukları ile harmanlanmış toprak y&uuml;zeyler ile yarı sert bir doku oluşturulurken. İ&ccedil; mekanlarda a&ccedil;ık renkli &ccedil;amurun deniz taşları ile karıştırılması ile oluşan sert y&uuml;zeylerdir.</p> <h3>c. Yapım Aşaması</h3> <p>Yapının ana taşıyıcısını oluşturan Laterite Tuğla duvarlar ilk imal edilecek elemanlardır. Bu elemanlar 15x20x30 cm ebatındaki tuğlaların iki sıra yatay ve tek sıra dikey bi&ccedil;imde birbirini kilitleyerek &ouml;r&uuml;lmesiyle imal edilecektir. A&ccedil;ıklıklar dikey yerleştirilen tuğlaların eksiltilmesi ile yapılacaktır. &Ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml; geleneksel metodlar ile imal edilecektir. 10 cm dairesel kesitli ahşap elemanlar bağlama metodu ile parabolik str&uuml;kt&uuml;r&uuml; oluşturacaklardır. &Ccedil;atı y&uuml;k&uuml; kapuğun zemine değdiği noktalardan, ek dikmelerden ve tuğla duvar &uuml;zerinden zemine aktarılacaktır.</p> <p>Ana taşıyıcıların arasına yerleştirilen bambular ara kiriş işlevi g&ouml;recektir. Bu str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n &uuml;zeri en az 6 kat palmiye ile kaplanacaktır.&nbsp; B&ouml;l&uuml;c&uuml; duvarlar 10 cm &ccedil;apından ahşap elemanlardan &uuml;retilecektir. Bu dikmelerin 15 cm&rsquo;i d&ouml;şeme i&ccedil;ine 15 cm&rsquo;i toprak y&uuml;zeyine g&ouml;m&uuml;lecek şekilde 30 cm&rsquo;i temel olarak &ccedil;alışacak bi&ccedil;imde imal edilecektir.</p> Wed, 22 May 2019 10:24:36 +03 Geometrik Desenlerden Taşıyıcı Kaburgalara http://www.arkiv.com.tr/proje/geometrik-desenlerden-tasiyici-kaburgalara/10464 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/zehra-karakoc-1553411757/geometrik-desenlerden-tasiyici-kaburgalara/1 (1).JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zehra Karakoç,Emir Alban<br><br><br>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Yeditepe Bienalinde, &ldquo;Mekandan Taşanlar&rdquo; konsepti dahilinde sergilenen Geometrik Desenlerden Taşıyıcı Kaburgalara adlı enstalasyon projesi, 14.y&uuml;zyıla ait bir geometrik desen kuralını [1] taşıyıcı sisteminde kullanan, d&uuml;zg&uuml;n beşik tonoz formlu ahşap bir &ouml;rg&uuml; str&uuml;kt&uuml;r olarak inşa edilmiştir.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/HZkR2JcixUQ" width="100%" height="420" frameborder="0"></iframe></p> <p>Yapının hem taşıyıcı sistemini hem de konseptini oluşturan &ouml;rg&uuml; str&uuml;kt&uuml;r sistemi; elemanların her birinin bir diğerinin y&uuml;k&uuml;n&uuml; alarak bir dayanışma oluşturması esasına dayanmaktadır. Son yıllarda bir &ccedil;ok akademik &ccedil;alışmanın konusu olan bu yapım y&ouml;nteminde, kısa ve tekrarlı &ccedil;ok sayıdaki yapısal elemanlar, teknolojik karmaşık gerektiren bir bağlantı noktası yerine geometrik bir d&uuml;zen dahilinde binili hale getirilmektedir. Oluşturulan &ouml;rg&uuml; sistemi kendi kendini taşıyabilen, yapısal elemanları ağırlıklı olarak basın&ccedil; ve &ccedil;ekme kuvvetlerine &ccedil;alışan str&uuml;kt&uuml;rel bir sistemdir.&nbsp; Kullanıcı dostu ara y&uuml;zlerin geliştirilmesi ve dijital tasarım/&uuml;retim imkanlarının artmasıyla&nbsp; son d&ouml;nemlerde yaygınlaşan bu sistemler T&uuml;rk mimari literat&uuml;r&uuml;ne 2017 yılında &ldquo;M&uuml;tekabil Str&uuml;kt&uuml;rler&rdquo; adıyla kazandırılmıştır [2].</p> <p>Bu sistemleri oluşturmak i&ccedil;in &ccedil;ok &ccedil;eşitli geometrik dizilimler esas alınabilir; fakat bu projenin tasarım s&uuml;recinde sergi konsepti gereği Sel&ccedil;uk İsa Bey Camiinin mihrap &ouml;n&uuml; kubbesinin pandantiflerinde rastlanan geometrik desenler kullanılarak taşıyıcı sistem d&uuml;zeni teşkil edilmiştir. Mod&uuml;ler olarak &uuml;retilmiş olan bu desende kaburga sisteminin kuralını oluşturan altı kollu simetri bulunur.</p> <p>Proje birbirini tekrar eden, i&ccedil; i&ccedil;e d&ouml;rt &ouml;rg&uuml; ahşap kemerden oluşmaktadır. Ge&ccedil;ilen a&ccedil;ıklık toplamda 5.10 metre; kullanılan ahşap elemanların ortalama uzunluğu 50 cm civarındadır. T&uuml;m &ouml;rg&uuml;y&uuml; oluşturmak i&ccedil;in toplamda 180''i birbirinden farklı olmak &uuml;zere 618 adet ahşap eleman kullanılmıştır.&nbsp;</p> <p>&Uuml;retim i&ccedil;in Rhinoceros ve Grasshopper yazılımlarında proje modellenmiş; her bir elemana ait kesim ve delim a&ccedil;ıları &uuml;&ccedil; boyutlu modelden alınarak uygun formatta hazırlanmıştır. Kesim ve delim işlemleri ahşap fabrikasında 5 eksenli robotik cnc cihazı ile ger&ccedil;ekleştirilmiş; &uuml;&ccedil;l&uuml; mod&uuml;ller bir araya getirilerek şantiye sahasına nakledilmiş ve montaj 3 g&uuml;nde tamamlanmıştır.</p> <p>[1] Desen Analizi: Serap Ekizler S&ouml;nmez</p> <p>[2] Zehra Karako&ccedil; &ldquo;Yapı &Ouml;rt&uuml;s&uuml; Olarak M&uuml;tekabil Elemanların İncelenmesi&rdquo; Y&uuml;ksek Lisans Tezi</p> Tue, 21 May 2019 14:37:00 +03 Finalist (Melike Altınışık Architects, Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu), Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS) Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/finalist-melike-altinisik-architects-nurbin-paker-huseyin-kahvecioglu-kuwait-foundation-for-the-advancement-of-science-kfas-yarismasi/10798 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/melike-altinisik/kfas-melike-altinisik-nurbin-paker-huseyin-kahvecioglu/KFAS_01_Kapak.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melike Altınışık,Nurbin Paker,Hüseyin Kahvecioğlu<br>Mimarlık Ofisi : Melike Altınışık Architects,K Architects<br><br>Melike Altınışık Architects, Nurbin Paker ve Hüseyin Kahvecioğlu, Kuveyt’te yapılması planlanan Kuwait Foundation of Advancement of Science binası ve yakın çevresinin tasarımı için açılan iki aşamalı uluslararası mimari proje yarışmasında finale kaldı.<br><br><p>Ekip, ilk başvurusu Nisan 2018&rsquo;de yapılan yarışmanın, ilk etabına katılan yaklaşık 160 katılımcı arasından se&ccedil;ilen ve ikinci etaba kalan 43 proje arasından finale kalan, ilk 10 ekipte yer alarak &ouml;d&uuml;l aldı.</p> <h3>KFAS Merkez Y&ouml;netim Binası ve Kongre Merkezi Mimari ve Kentsel Tasarım A&ccedil;ıklama Raporu</h3> <p>Kuveyt i&ccedil;inde modernleşme ve bilimsel gelişim &ccedil;abalarını desteklemeyi ama&ccedil;layan KFAS (Kuwait Foundation of Advanced of Science) Kuveyt Bilimi Geliştirme Vakfı, toplumda bilim, teknoloji ve yeniliğin ilerletilmesinde ve geliştirilmesinde etkin rol oynayan bir kurum olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkmakta. Tasarımın da, kurumun bu yenilik&ccedil;i bilimsel araştırmaların geliştirilmesindeki &ouml;nemli rol&uuml;n&uuml; ve misyonunu sembolize etmesi hedeflendi.</p> <p>Bu anlamda bilim ve teknolojinin evrenselliğini g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak, &ouml;nc&uuml; bir kurum i&ccedil;in bulunduğu coğrafyanın fiziksel ve k&uuml;lt&uuml;rel verilerini yenilik&ccedil;i bilimsel buluşlarla yorumlayarak gelişmiş mimari tasarım &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerine &ouml;ncelik vermek, tasarım kararlarında &ouml;zel bir anlam kazandı. Yarışmaya konu olan yapıların (KFAS-Yeni Merkez Y&ouml;netim Binası ve Kongre Merkezi) tasarımında, tasarım teknolojisinden &uuml;retime, yapısal tasarımdan malzemeye kadar teknoloji ve yeniliğin kullanılması yanında, bilim ve teknolojinin evrenselliğinin, mek&acirc;nın coğrafyası, tarihi ve k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; i&ccedil;erecek bir &ccedil;er&ccedil;evede yorumlanmasına &ccedil;alışıldı.</p> <p>G&uuml;neşin, denizin ve yeşilin belirleyici olduğu &ccedil;evrede sert geometriler ve dik a&ccedil;ılı bi&ccedil;imler yerine, akışkan ve doğal bir bi&ccedil;im dili tercih edildi. Bu tercih, anlamsal bir yorumun &ouml;tesine taşınarak, aynı zamanda işlevsel gerekliliklerle i&ccedil; ve dış mek&acirc;n konforu ile ilişkilendirildi. Bu &ccedil;er&ccedil;evede, &ldquo;blob&rdquo; formdaki eğrisel bi&ccedil;im dili, yapı fiziğinin gereklerine uyabilecek bir esneklik yanında; kentsel y&ouml;nelim ve dış mekanlarla kurulacak yapısal ilişkiyi, doğal olarak bi&ccedil;imlendirilebilme olanağı sağlamak &uuml;zere kullanıldı. &nbsp;Renk, doku ve bina kabuğundaki perforasyon, ışıkla, denizle, suyla anlamsal bağlar kurarken; aynı zamanda g&uuml;neşin hareketinin bina y&uuml;zeyleri ile kuracağı ilişkiye g&ouml;re gelişerek, i&ccedil; mek&acirc;nda g&uuml;neşin olumsuz etkilerinden korunan, g&uuml;n ışığından yararlanan bir ortam oluşturacak şekilde, g&uuml;neş kontrol&uuml;, doğal aydınlatma ve mikro iklimsel etkiler sağlamak i&ccedil;in etkili ara&ccedil;lar olarak ele alındı. Bina k&uuml;tlelerindeki akışkan eğrisel hareketler ayrıca, dış mekanı i&ccedil;e alma, yaya ve taşıt hareketini karşılama, ara mekanlar oluşturma, g&ouml;lgeli ara mekanlar yaratma gibi kurgularla da ilişkilendirildi.</p> <h3>Kentsel Tasarım</h3> <p>Tasarlanması istenen Y&ouml;netim Binası, Kongre Merkezi ve yakın &ccedil;evresi i&ccedil;in hazırlanacak &lsquo;master plan&rsquo; kararlarında, kentsel &ouml;l&ccedil;ekle ilişki konusundaki temel karar; Salima sahil bandının genel master plan alanı i&ccedil;erisinde y&uuml;ksek nitelikli bir şehir parkına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesiydi. B&ouml;ylece master plan alanı i&ccedil;inde, &ldquo;green-scientific spine&rdquo; olarak adlandırılan bir omurganın, yoğun g&ouml;lgeler yaratan yeşil dokusuyla, bilimsel ve teknolojik referanslar taşıyan kentsel peyzajıyla, yalnızca proje alanına değil, t&uuml;m kente hizmet edecek bir kamusal alan oluşturacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;. &nbsp;Daha &ouml;nce de belirtildiği gibi, dış mek&acirc;nın en &ouml;nemli unsuru, kıyı alanı boyunca devam eden kent parkıdır. Bu yeşil sistem, tematik bir bilim parkı olup, rotanın orta noktasında Genel Merkeze entegre olarak, yat limanına bağlanmakta ve Kongre Merkezi ile bitmekte. &lsquo;Scientific Spine&rsquo; (Bilimsel Omurga) adı verilen bu rota, a&ccedil;ık u&ccedil;lu kullanım sağlayan, &nbsp;bilimsel ve yenilik&ccedil;i aray&uuml;zler ve kurulumlar i&ccedil;in bir alan yaratan mek&acirc;nsal d&uuml;zenlemeler de i&ccedil;erir. Peyzaj tasarımının bir par&ccedil;ası olan yapısal elemanlar, genel mimariye uygun olarak akışkan ve doğal bir form diline sahiptir.</p> <h3>KFAS (Yeni) Merkez Y&ouml;netim Binası</h3> <p>Kentsel yapılaşma alanı ile kıyı d&uuml;zenleme alanı ve deniz arasındaki ge&ccedil;işin son yapısı olması, binanın bi&ccedil;imleniş ve konumlanışını etkilemiştir. Bina, kıyı bandının s&uuml;rekliliği i&ccedil;in gereken genişliğin sağlanması amacıyla arsanın batı yarısında konumlanmıştır. Komşu parselde yer alan konut bloğunu dikkate alarak, komşu binaya kuzey-g&uuml;ney y&ouml;nlerinde belli bir g&ouml;r&uuml;ş a&ccedil;ısı verebilecek şekilde mesafelenir. Bi&ccedil;imlenişi, kuzeyden gelip g&uuml;neye devam eden, dış mek&acirc;nın d&ouml;n&uuml;ş&uuml;n&uuml; akıcı hale getirir. &Uuml;zerinde yer aldığı yeşil omurga ile b&uuml;t&uuml;nleşip peyzajı i&ccedil;ine alarak i&ccedil; mek&acirc;n-dış mek&acirc;n ayrımını muğlaklaştırır. Kamusal mek&acirc;n kullanıcısı, binanın derinliğini algılar. Bina kullanıcısı ise, &nbsp;i&ccedil; ve dış mek&acirc;nı b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l ve eş zamanlı olarak hisseder. Bu etkileşim, bina kullanıcısı i&ccedil;in ilham verici bir &ccedil;alışma ve yaşama ortamı sunar. Kent kullanıcısı i&ccedil;in de kurumsal bir misyon olan bilimsel, teknolojik ve yenilik&ccedil;i gelişimle doğrudan bir karşılaşma ortamı oluşturur.</p> <h3>Kongre Merkezi</h3> <p>Kongre Merkezi, kıyı bandının sonlandığı noktada, &ldquo;green/scientific spine&rdquo; &uuml;zerindeki hareketi karşılayan bir &ldquo;landmark&rdquo; niteliğindedir. Binaya yaklaşırken, zemin bir rampaya d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r ve kamusal alanı i&ccedil; mek&acirc;nlara bağlar. Bu morfolojik değişim, aynı zamanda yaya-taşıt erişimini organize etmek, işlev alanlarının zeminle ilişkisini zenginleştirmek gibi roller &uuml;stlenir.&nbsp; G&ouml;z seviyesindeki a&ccedil;ıklıklar, her iki yapıda da i&ccedil; ve dış alanlar arasındaki sınırı belirler ve kamusal alan kullanıcısının binaların derinliğini hissetmesine olanak sağlar. Binaların kullanıcısı dış mek&acirc;nı i&ccedil; mek&acirc;nla aynı anda algılar. Bu etkileşim, ilham veren bir &ccedil;alışma ortamının korunmasına da katkıda bulunur.</p> <p>Binaların zemin katlarındaki fonksiyonlar, kamuya a&ccedil;ık alanlarla i&ccedil; mek&acirc;n alanları arasında devamlılık ve etkileşimi sağlar. G&uuml;nd&uuml;z ve gece kullanılabilirliği olan restoranlar, &ccedil;ok ama&ccedil;lı etkinlik alanları olarak ana giriş salonları ve atriumlar ve sergi salonları bu mek&acirc;nlara &ouml;rnek teşkil etmektedir.</p> <h3>Bina Kabuğu ve Cephe Sistemi</h3> <p>Her iki yapının da dış &ccedil;eperleri iki kademeli olarak &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. İ&ccedil;te yer alan birinci y&uuml;zey şeffaf bir cephe sistemidir. Dışta yer alan GRC malzemeli ikinci &ccedil;eper ise, binanın g&uuml;neş kontrol&uuml;, g&uuml;n ışığından yararlanma, r&uuml;zg&acirc;r ve hava hareketi ile ilişki gibi yapı fiziği gereklerini karşılayan, cephe performansını y&uuml;kselten ve aynı zamanda binaların g&ouml;rsel ve imgesel niteliğini oluşturan y&uuml;zeylerdir.</p> <h3>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik</h3> <p>Merkez Y&ouml;netim Binası ve Kongre Merkezi binalarının tasarımını etkileyen s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik konsepti şu başlıklar altında değerlendirilebilir:</p> <p>Binaların konumu ve y&ouml;nlenmesi; y&ouml;nlere, g&uuml;neşle kurulan ilişkiye ve r&uuml;zg&acirc;r y&ouml;n&uuml;ne g&ouml;re belirlendi. &Ccedil;evresel peyzaj uygulamalarında g&uuml;neş ışığını yansıtacak geniş sert zeminlerden olabildiğince ka&ccedil;ınıldı. &Ouml;zellikle Merkez Y&ouml;netim binası &ccedil;evresindeki yoğun yeşil ile bina ve dış mek&acirc;n i&ccedil;in g&ouml;lgelikli alanlar yaratıldı. Bu tedbirlerle, g&uuml;n ışığından yararlanma, g&uuml;neş kontrol&uuml; ve doğal havalandırma olanakları i&ccedil;in bina konum ve bi&ccedil;iminin sağlayacağı avantajlardan &uuml;st d&uuml;zeyde yararlanma olanağı doğdu.</p> <p>Enerjinin etkin kullanımı ve &ldquo;sıfır enerji&rdquo; sarfiyatı (zero energy building) i&ccedil;in, binaların genel formlarının sağlayacağı avantajlar yanında, bina kabuğunun tasarımı da enerji sarfiyatını minimize etmeye destek olacak şekilde ele alındı. &Ccedil;ift &ccedil;eperli dış kabuk, iklimsel koşullarla ilişkiyi d&uuml;zenlemek amacıyla enerji sarfiyatının d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesinde &ouml;nemli rol &uuml;stlenir. Dış kabuk, b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir g&uuml;neş kontrol sistemi olarak &ccedil;alışır. B&ouml;ylece g&uuml;neşin istenmeyen etkileri kontrol altına alınır. Kabuğun y&uuml;zey perforasyonu ise g&uuml;n ışığından istendiği şekilde yararlanılmasını sağlar. Kabuğun ge&ccedil;irgenliği, r&uuml;zg&acirc;r ve g&uuml;neş hareketine bağlı olarak y&ouml;nlere g&ouml;re değişkenlik g&ouml;sterir. Sonu&ccedil;ta &ccedil;ift &ccedil;eperli sistem, g&uuml;neş kontrol&uuml;, doğal havalandırma, g&uuml;n ışığından yararlanma konularında sağladığı b&uuml;y&uuml;k avantajlarla, iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma maliyetlerinin &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de d&uuml;şmesine katkı sağlar.</p> <p>Su t&uuml;ketimi a&ccedil;ısından bina tesisat sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan donanımlarla kullanma suyu sarfiyatını d&uuml;ş&uuml;recek teknolojilerin kullanımı; atık suların geri kazanımı (gri su) ve uygun alanlarda tekrar kullanımının sağlanması &ouml;nem kazandı. &Ccedil;evresel d&uuml;zenlemelerde kullanılan bitkisel peyzaj elemanları, iklimsel koşullara uyumlu, sulama gerektirmeyen se&ccedil;eneklere g&ouml;re belirlendi.</p> <p>Tasarlanan binalarda kullanılan yapı malzemelerinin &ldquo;tam yaşam d&ouml;ng&uuml;s&uuml;&rdquo; (entire life cycle) oluşturabilecek anlamında &ccedil;evre dostu olması hedeflendi. Bu, hem kullanımları boyunca, hem de kullanım &ouml;m&uuml;rleri tamamlandığında &ccedil;evreye olumsuz etkisi bulunan petro-kimya esaslı plastik, pvc vb. malzemelerin kullanımı minimize etmek y&ouml;n&uuml;nde ele alındı. Bina cephe sistemlerinde ve i&ccedil; mek&acirc;n kaplamalarında, doğal malzemeler veya doğal malzemelerin t&uuml;revlerinin kullanılması y&ouml;n&uuml;nde tercih kullanıldı. Dış kabukta &ndash;b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l olarak cephe ve &ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml; olarak- kullanılan panellerin GRC malzemesi ve g&uuml;neş panelleri, y&uuml;zeylerin ısıyı yansıtma, depolama, iletme gibi &ouml;zellikleri a&ccedil;ısından &uuml;st d&uuml;zeyde avantajlı bir se&ccedil;imdir. İ&ccedil; mek&acirc;n d&ouml;şeme kaplamalarında kullanılan doğal taşlar, kullanım ve bakım a&ccedil;ısından s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik konusunda y&uuml;ksek performansa sahiptir.</p> <p>Yukarıda da belirtildiği gibi, yapıların k&uuml;tlesel bi&ccedil;imlenişi ve dış kabuğunun &ouml;zellikleri, i&ccedil; mek&acirc;n konforunun y&uuml;kselmesine imk&acirc;n sağlamaktadır. Bu kapsamda alınan tasarım kararlarıyla, g&uuml;nışığının yapı i&ccedil;ine alınması maksimize edilmekte, doğal iklimlendirme ve nem kontrol&uuml;n&uuml;n sağlanmasıyla sağlıklı bir &ccedil;alışma ve yaşama ortamı yaratacaktır.</p> <p>İşletme ve bakım maliyetleri a&ccedil;ısından da se&ccedil;ilen sistem ve malzemeler avantaj sağlamaktadır. Doğal taş, GRC, cam ve metal gibi uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;, masif ve doğal veya doğal t&uuml;revi malzemelerin temizlik, bakım ve yenileme giderleri olabildiğince d&uuml;ş&uuml;k olacaktır. Binalarda yer alacak gelişmiş otomasyon sistemleri, daha az personel gideri, enerji sarfiyatının d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi, g&uuml;venlik ve korunma gibi konularda bina işletimini destekleyecektir.</p> Mon, 20 May 2019 09:55:07 +03 Tarihi Ankara Evi Restorasyonu http://www.arkiv.com.tr/proje/tarihi-ankara-evi-restorasyonu/10784 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/urbar/tarihi-ankara-evi-restorasyonu/00 - Kaleiçi tarihi konak.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Kural<br>Mimarlık Ofisi : UrbAr Kentleşme ve Mimarlık<br><br>Proje, Ankara’nın Kaleiçi Mahallesi’nde yer alan avlulu tarihi bir konağın, konukevi işlevi ile dönüştürülmesini kapsıyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Restorasyon projesi yapıyı - tarihselliği itibariyle m&uuml;zede sergilenmeye değer, soğuk ve yaşamayan bir eser olmasından ziyade; yaşayan ve i&ccedil;inde yaşanan, sahip olduğu tarihe ve zanaata dair değerlerini gelecek nesillere aktarabilecek mimari bir eser olarak ele almaktadır. Tarihi konak, proje başlangıcında, ekonomik olarak &ccedil;&ouml;k&uuml;nt&uuml;ye uğramış, mek&acirc;nsal &ouml;zelliğini yitirmiş ve yapısal elemanları &ccedil;&uuml;r&uuml;m&uuml;ş durumdaydı. Konak mekanları &ccedil;ok sayıda yaşam birimini barındırmak &uuml;zere zaman i&ccedil;inde duvarlar ile b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şt&uuml;. Dışardan yapılan &ccedil;eşitli m&uuml;dahalelerle yapıya yeni merdiven ve kapı girişleri eklenmişti. Konağın avlusunda inşa edilen baraka tipi yapıların bir kısmı yine konaklama ama&ccedil;lı kullanılmaktaydı.</p> <p>Konak yenilenirken, yapısal ahşap str&uuml;kt&uuml;r incelenerek, konağın orijinalinde var olan mekan kurgusu ortaya &ccedil;ıkarılmış ve restorasyon projesi bu mek&acirc;nsal kurguyu yeniden oluşturmak &uuml;zerine geliştirilmiştir. Ancak, yapının yeniden işlevlendirilmesi aşamasında, konağın konukevi olarak d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmek istenmesi, yapının ilk yapıldığı halinde mevcut bulunmayan bazı kullanımların eklenmesini gerektirmekteydi. Bu ama&ccedil;la geliştirilen kavramsal &ccedil;alışmaya g&ouml;re, bir nevi, Louis Kahn&rsquo;ın servis alan ve servis veren mekanları ayrıştırma d&uuml;ş&uuml;ncesi doğrultusunda, konukevinde yer alacak mekanlar kategorik olarak iki ayrı k&uuml;meye ayrıldı ve bu ayrışma kesitte &ccedil;&ouml;z&uuml;mlendi: Tarihi mekanlar ve g&uuml;ncel ihtiya&ccedil;lara cevap veren yeni mekanlar. Evin tarihi mekanlarının, modern işlevler ve cihazlar ile bozulmaması i&ccedil;in, tarihi olmayan yeni işlevler geleneksel plan şemasından ayrıştırılarak, evin bodrum katında yerleştirilmek &uuml;zere tasarlandı. Restorasyon &ouml;ncesinde bir bu&ccedil;uk metre tavan y&uuml;ksekliği olan, depo ve hayvan ahırı olarak kullanılmış olan bodrum katın zemininin kazılması i&ccedil;in Koruma Kurulu&rsquo;ndan, arkeologların denetiminde izin alındı. Alanda tarihi bir kalıntı bulunmaması &uuml;zerine tavan y&uuml;ksekliği arttırıldı. B&ouml;ylece evin aslında bulunan zemin ve birinci katı, tarihi yapısına uygun olarak restore edilirken; bodrum katı modern işlevlere ayrıldı ve &ouml;rneğin bu katta modern bir mutfak kurgulandı.</p> <p>Avludaki sayısız baraka ve depo yapıları, konağın mimari &ouml;zellikleri irdelendikten sonra bir se&ccedil;ime tabi tutularak korundu veya yıkıldı. Konağın sokaktan girişindeki ek yapı, bir bek&ccedil;i evi ve teknik oda olarak yenilenirken, aynı cephede avlu i&ccedil;ine devam eden diğer baraka yapılar yıkıldı. Konağın &ouml;n cephesinin ve mimari k&uuml;tlesinin avludan algılanmasını sağlayacak şekilde avluda bir a&ccedil;ık alan yaratılmış oldu. Buna karşılık, avlunun diğer ucunda yer alan depo yapıları, yeni bir bah&ccedil;e mutfağı olarak tasarlandı ve bu yolla avluyu mek&acirc;nsal olarak tanımlayan &ouml;ğeler oluşturuldu.</p> <p>John Ruskin okumaları doğrultusunda, restorasyon projelerinde yapıya &ouml;zel detayların yaşatılması gerekliliğine vurgu yaparak, konağın sahip olduğu orijinal detaylar restore edildi. Projenin yakın &ccedil;evresinde, Hamam&ouml;n&uuml; Mahallesi&rsquo;nde yakın zamanda ger&ccedil;ekleştirilmiş olan farklı restorasyon &ccedil;alışmaları, yeknesak ve tarihi niteliği bulunmayan mimari detaylarla, geleneksel bi&ccedil;imleri andıran, ancak tarihi veya otantik niteliği bulunmayan ahşap g&ouml;bekli kapılar, merdivenler ve merdiven korkuluklarından oluşan yeknesak bir yapı dili oluşturmuşlardı. &Ccedil;evrede hakim olan bu tekd&uuml;ze restorasyon anlayışından ka&ccedil;ınmak i&ccedil;in ustalarla birlikte &ccedil;alışıldı. Konağın restorasyon uygulaması aşamasında inşaat işlerini yapan ahşap at&ouml;lyesinde konağa &ouml;zg&uuml;n detaylar yeniden &uuml;retildi, bazı noktalarda projeye &ouml;zg&uuml;n ve yeni detaylar geliştirildi. Bu noktada konağın mimari yapı elemanlarında ve s&uuml;slemelerinde &ouml;zel mimari detaylar &uuml;zerinde &ccedil;alışıldı, mekanların yeniden oluşturulmasında geliştirilen detaylardan yararlanıldı ve bu detaylar ahşap at&ouml;lyesinin el iş&ccedil;iliği ile uygulandı.</p> Fri, 17 May 2019 15:58:00 +03 Katılımcı (Archist), Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-canakkale-belediyesi-carsi-archist-yasam-merkezi-ve-otopark-ile-yakin-cevresi-mimari-proje-yarismasi/10772 İrem Tıkız <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-16/katilimci-canakkale-belediyesi-carsi-archist-yasam-merkezi-ve-otopark-ile-yakin-cevresi-mimari-proje-yarismasi/8(KAPAK).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ceyhan Gönen,Cenk Aykut,İrem Tıkız,Ece Naz Uyan<br>Mimarlık Ofisi : Archist Mimarlık<br><br>Mimari Proje Raporu<br><br><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">1. Analiz ve Bağlam</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">2. Tasarım Yaklaşımı</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">3. Planlama Kararları</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">4. Mekan Bilgileri</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;"><br />Analiz ve Bağlam</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje alanı coğrafi konumu ve tarihi bakımından tarihin en &ouml;nemli kentlerinden biri olan &Ccedil;anakkale''nin merkezinde yer almaktadır. Kuzey y&ouml;n&uuml;nde Halk Bah&ccedil;esi ile, batı y&ouml;n&uuml;nde Muammer Aksoy Parkıyla, g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde kentin en &ouml;nemli meydanlarında biri olan Cumhuriyet Meydanıyla, doğu y&ouml;n&uuml;nde ise İl Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Ptt M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Devlet Hastanesi gibi kamu yapılarıyla &ccedil;evrilidir. Alanın kıyı ile direk ilişkisi Mehmet&ccedil;ik Bulvarı, Lise caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı &uuml;zerinden kurulmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;">&Ccedil;evre yapıları &ccedil;oğunlukla ticari işlevli binalar olmakla birlikte yakında bulunan Sosyal Bilimler Lisesi de b&ouml;lgenin kullanıcı profili a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje alanın kent meydanı ve park alanları ile &ccedil;evrili konumu dolayısıyla, tasarlanacak olan yapının kentsel bağlamda bu &ouml;ğeleri bir araya getiren ve birleştiren, kent yaşamını g&uuml;&ccedil;lendiren nitelikte olması tasarımın ana fikrini oluşturmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Tasarım Yaklaşımı</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">İ&ccedil; Meydan</span></em><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarımın ana yaklaşımı, kapalı yekpare bir k&uuml;tle oluşturmak yerine, yeme i&ccedil;me birimleri, d&uuml;kkanlar, sinemalar ve k&uuml;lt&uuml;r-sanat merkezi işlevlerini i&ccedil;eren farklı ve ayrık k&uuml;tlelerin, a&ccedil;ık, ferah bir &ccedil;arşı meydanı oluşturmak &uuml;zere bir araya getirilmesi &uuml;zerinedir.</span><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">&Ccedil;&ouml;k&uuml;k Avlu</span></em><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Muammer Aksoy Parkı tasarımı kapsamında oluşturulacak &ccedil;&ouml;k&uuml;k avlu ve amfi sayesinde, projenin 1.bodrum katının &Ccedil;ocuk Eğitim Merkezi, M&uuml;zik At&ouml;lyeleri ve Belediye Hizmet Birimleri işlevlerinin dış mekan ile doğrudan ilişki kurması ama&ccedil;lanmıştır.</span><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">&Uuml;st kotta erişim</span></em><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapının &uuml;st katında yer alan yeme i&ccedil;me birimleri, d&uuml;kkanlar, sinemalar ve k&uuml;lt&uuml;r-sanat merkezi işlevlerine a&ccedil;ık bir koridor ile ulaşılması, bu koridorun asans&ouml;r ve merdivenler ile i&ccedil; meydana, y&uuml;r&uuml;yen merdiven ile Cumhuriyet Meydanı''na, Mehmet&ccedil;ik Caddesi &uuml;zerinden ge&ccedil;en bir &uuml;st ge&ccedil;it ile Halk Bah&ccedil;esine bağlanarak bir&ccedil;ok y&ouml;nden kolay erişilmesi ama&ccedil;lanmıştır.</span><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">Ge&ccedil;irgenlik</span></em><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapının par&ccedil;alı tasarımı, kuzeyde Mehmet&ccedil;ik Bulvarı ve Halk Bah&ccedil;esi, batıda Muammer Aksoy Parkı ve caddesi, g&uuml;neyde Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bah&ccedil;esi ile doğrudan bağlantılı olmasını ve oluşturulan i&ccedil; meydanın bu alanlarla b&uuml;t&uuml;nleşmesini sağlamaktadır.</span><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">Yapıya Yaklaşım</span></em><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Sokak kotunda yapıya yaklaşım, g&uuml;neyde Lise caddesi &uuml;zerindeki a&ccedil;ık otoparklar, yolcu indirme bindirme cebi, Cumhuriyet Meydanına bağlanan hemzemin yaya ge&ccedil;idi, kapalı otopark ve servis girişi ile, kuzeyde bisiklet ve motosiklet park alanı ile, batıda ise Muammer Aksoy Parkı &uuml;zerinden sağlanmaktadır.</span><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">Yeşil Alan İlişkisi</span></em><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje &ccedil;evresi d&uuml;zenleme yaklaşımında, Muammer Aksoy Parkının mevcut ağa&ccedil; yerleşimine, yaya hareketleri trafiğine, &ccedil;&ouml;k&uuml;k avlu ve i&ccedil; meydanın oval k&uuml;tlelerine uygun olarak planlanan peyzajın Cumhuriyet Meydanı ve Parkı ile b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir tasarım oluşturması hedeflenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Planlama Kararları</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ouml;nerilen i&ccedil; meydan etrafına yerleşen birbirinden kopuk beş blok ve i&ccedil; meydana yerleştirilen iki amorf blok zemin katta pay sahiplerinin ve Belediye''nin ticari bağımsız b&ouml;l&uuml;m ihtiya&ccedil;larını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Bu katta t&uuml;m bağımsız birimler dış mek&acirc;na a&ccedil;ılarak Mehmet&ccedil;ik Bulvarı, Muammer Aksoy Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve i&ccedil; meydana bakar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">G&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde yer alan giriş Cumhuriyet Meydanı ile g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir bağlantı sağlamaktadır. Bu girişte yer alan a&ccedil;ık y&uuml;r&uuml;yen merdivenler yapının &uuml;st kotları ile Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi''ni bağlamaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Muammer Aksoy Parkı''na a&ccedil;ılan geniş giriş aksı, parkı ve i&ccedil; meydanı bir b&uuml;t&uuml;n haline getirmektedir. Parkın yeşil dokusu ve su &ouml;gesi i&ccedil; meydana uzanan lineer yansıma havuzu ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k ağa&ccedil;lar sayesinde i&ccedil;eriye girer ve kullanıcıları davet eder.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Parkın yeniden d&uuml;zenlenmesi kapsamında &ouml;nerilen &ccedil;&ouml;k&uuml;k avlu ve amfi, yapının bodrum katına değerli bir kapı a&ccedil;ar. 1.bodrum katın &ccedil;&ouml;k&uuml;k avluya a&ccedil;ılan kısmında yerleştirilen &ccedil;ocuk etkinlik merkezi, m&uuml;zik at&ouml;lyeleri, el sanatları at&ouml;lyeleri ve belediye hizmet birimleri yapının diğer ticari ve k&uuml;lt&uuml;r sanat işlevlerinden bağımsız olarak park ile doğrudan bağlanmakta ve kentin kullanımına sunulmaktadır. &Ccedil;&ouml;k&uuml;k avlunun amfi d&uuml;zeni sayesinde bu alanda parkla i&ccedil; i&ccedil;e &ccedil;ocuk etkinlikleri, m&uuml;zik dinletileri ve sanat sergileri ger&ccedil;ekleştirilebilir. Belediye hizmet birimleri doğrudan dışarıya ve kapalı otoparka bağlantı sağlar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ccedil;&ouml;k&uuml;k avlu kısmında yer alan mevcut ağa&ccedil;ların park i&ccedil;inde yakın bir konuma taşınması, bu b&ouml;lge dışındaki t&uuml;m ağa&ccedil;ların korunarak yeşil adaların yaya hareketleri doğrultusunda akışkan bir form oluşturularak d&uuml;zenlenmesi &ouml;nerilmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mehmet&ccedil;ik Bulvarı tarafında konumlandırılan asans&ouml;r ve a&ccedil;ık merdiven yapının 1.bodrum, 2.bodrum, zemin, 1 ve 2. katlarını birbirine bağlamaktadır. Bu y&ouml;ndeki giriş ve &uuml;st ge&ccedil;it kuzey y&ouml;n&uuml;nden gelen kullanıcılar i&ccedil;in rahat bir erişim sağlamaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapının 1.katinda Belediye''ye ait ticari alanlar ile birlikte cep sinemaları ve birleşebilir &ouml;zellikte &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonlar yerleştirilmiştir. Bu katta i&ccedil; meydana bakan a&ccedil;ık koridorlar yerleştirilmiştir. İ&ccedil; meydanın ve koridorların a&ccedil;ık olması buraya giren misafirlerin yapıyı kolay algılamasını sağlar, d&uuml;kk&acirc;n, sinema, k&uuml;lt&uuml;r sanat merkezi k&uuml;tlelerini ve girişlerini ilk bakışta g&ouml;r&uuml;lebilir ve kolay erişilebilir kılar. 1.katta i&ccedil; meydana yerleştirilen yeme i&ccedil;me mek&acirc;nları da bu prensibi korumak amacıyla oval formlarda hafif k&uuml;tleler olarak tasarlanmıştır. 1.katta yer alan Belediye''ye ait t&uuml;m ticari birimler asma katlı olabilmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapının 2.katinda 300 kişilik &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon i&ccedil;eren k&uuml;lt&uuml;r sanat merkezi planlanmıştır. &Ccedil;ok ama&ccedil;lı salonun bu katta konumlanması ile kat y&uuml;ksekliği ve geniş a&ccedil;ıklık ihtiyacı yapının &ccedil;atı kotunda &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon ile sağlanır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">1. ve 2. bodrum katlarda proje ve &ccedil;evresine y&ouml;nelik 450 ara&ccedil;lık kapalı otopark ve yapının ihtiyacına y&ouml;nelik teknik ve servis birimleri planlanmıştır. Otopark ve servis giriş &ccedil;ıkışları Lise Caddesi &uuml;zerinden rampa ile sağlanmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Mekan Bilgileri</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;">2.BODRUM KAT -7.00 KOTU</span></span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">OTOPARK 6193 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">TEKNİK ALAN 277 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">D&Uuml;ŞEY SİRK&Uuml;LASYON 48 m2</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;"><br />1.BODRUM KAT -3.50 KOTU</span></span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ 322m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">FUAYE 140 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">EL SANATLARI MERKEZİ 180 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">&Ccedil;OCUK ETKİNLİK MERKEZİ 300 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">M&Uuml;ZİK ST&Uuml;DYOLARI 150 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">OTOPARK 5267 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">TEKNİK ALAN 182 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">D&Uuml;ŞEY SİRK&Uuml;LASYON 48 m2</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;"><br />ZEMİN KAT &plusmn;0.00 KOTU</span></span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">TİCARİ ALANLAR 4496 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">WC LER 55 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">MEYDAN 172 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">D&Uuml;ŞEY SİRK&Uuml;LASYON 102 m2</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;"><br />1.KAT +4.00 KOTU</span></span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">TİCARİ ALANLAR 2645 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">RESTORAN-KAFELER 300 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">WC LER 55 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">SİRK&Uuml;LASYON ALANLARI 776 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">K&Uuml;LT&Uuml;R MERKEZİ FUAYE 244 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">CEP SİNEMALARI 291 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">&Ccedil;OK AMA&Ccedil;LI SALONLAR 372 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">WC VE HAZIRLIK 96 m2</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;"><br />2.KAT +6.50, +8.00, +10.00 KOTLARI</span></span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">ASMA KAT TİCARİ ALANLAR 2701 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">SİRK&Uuml;LASYON ALANLARI 64 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">GİRİŞ, VESTİYER, FUAYE 362 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">&Ccedil;OK AMA&Ccedil;LI SALON 404 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">WC VE HAZIRLIK 156 m2</span></em><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">SERVİS 74 m2</span></em></p> Fri, 17 May 2019 14:58:00 +03 Garanti Teknoloji Kampüsü http://www.arkiv.com.tr/proje/garanti-teknoloji-kampusu/4432 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/era-sehircilik-mimarlik/garanti-teknoloji-kampusu/009488.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Hızıroğlu<br>Mimarlık Ofisi : ERA Şehircilik Mimarlık<br><br>ERA Şehircilik Mimarlık tarafından tasarlanan yerleşke, Garanti''nin teknolojik altyapısını oluşturmak, yazılım geliştirmek ve 7/24 IT merkezi işlevini yerine getirmek üzere inşa edildi.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul, Pendik&rsquo;de, D-100 ile TEM otoyollarının arasında, Sabiha G&ouml;k&ccedil;en Havalimanı&rsquo;nın yakınında yer alan proje, eski bir end&uuml;striyel kimya fabrikası arazisini teknoloji şirketi kamp&uuml;s&uuml;ne d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;yor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/009647.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p class="Body">&Ccedil;evresindeki s&uuml;rekli değişim halindeki doğal topografyadan ve etrafındaki d&uuml;zensiz kentsel dokuya belirgin bir karşıtlık oluşturma yaklaşımından esinlenerek; ana &ccedil;alışma mekanı olarak tasarlanan keskin hatlara sahip olan kristal hacim, zeminde yer alan 600 ve 200 kişilik iki konferans salonu, eğitim toplantı salonları, kafeteryalar, Tier4 data merkezi ve spor merkezi gibi bir&ccedil;ok fonksiyonu barındıran yeşil tepelerin &uuml;zerine yerleşiyor. Bu yatay y&uuml;zen hacim, 30m&rsquo;den fazla a&ccedil;ıklıklarda asma k&ouml;pr&uuml;ler ve cam cephe (glazed screen walls) ile arsanın iki parselini birbirine bağlamaktadır ve yaklaşık 38.000 m<sup>2</sup>&rsquo;lik bir peyzaj alanına yer a&ccedil;maktadır.</p> <p class="Body"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/009538.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p class="Body">&Ccedil;alışma alanlarının temel tasarım kriteri olarak esneklik ve g&uuml;n ışığının en verimli bi&ccedil;imde kullanılabilmesi esas alınmış olup, ofis alanlarına erişim zeminden 11 metre yukarıda y&uuml;kselen a&ccedil;ık avlular etrafında d&uuml;zenlenmiştir. K&ouml;pr&uuml;ler ise kullanıcılarına &ccedil;alışma saatlerinde dinlenip sosyalleşebilme imkanı tanıyan destekleyici birimler olarak yer almaktadır. Şeffaflık, &ccedil;alışma mekanlarını bir yandan şehir ile b&uuml;t&uuml;nleştirirken, kullanıcıların da &ccedil;evreleriyle etkileşim kurmalarına ve yıl boyunca farklı deneyimler yaşamalarına olanak temin etmektedir. Zeminden y&uuml;kseltilmiş yatay kristal, &uuml;zerinde g&ouml;ky&uuml;z&uuml;n&uuml;, peyzajı ve şehri yansıtan dıştan keskin ve belirgin konsollu g&ouml;r&uuml;n&uuml;me sahip olmakla birlikte, zemindeki i&ccedil; ana aks akıcı ve eğrisel hatlara sahip yapay tepeler arasında bir dere gibi kıvrılarak b&uuml;y&uuml;k avlu ve boşlukların kullanıcıya kılavuzluk etmesine ve deneyim zenginliğine olanak sağlamaktadır.</p> <p class="Body"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/009625.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p class="Body">Yapı, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ilkelerini, g&uuml;n ışığına entegre aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri ile dinamik g&uuml;neş kırıcılı tek ve &ccedil;ift cidarlı cephe sistemlerinden, i&ccedil; mekanlara y&uuml;zde y&uuml;z temiz hava sağlayan &ouml;zel ısıtma &amp; soğutma sistemlerine kadar daha bir&ccedil;ok farklı teknik altyapıyı barındırmaktadır ve LEED Gold sertifikası almaya hak kazanmıştır.</p> Thu, 16 May 2019 14:12:00 +03 Finalist (Tabanlıoğlu Mimarlık), Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS) Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/finalist-tabanlioglu-mimarlik-kuwait-foundation-for-the-advancement-of-science-kfas-yarismasi/10740 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tabanlioglu/kuwait-foundation-for-the-advancement-of-science-yarismasi/12_TA_KFAS_CC_Elevation 1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Murat Tabanlıoglu,Melkan Gürsel,Salih Yılgörür,Alper Alhan,Ali Çalışkan,Funda Tezel Aksoy,Canan Sarıdal Çalışlar,Deniz İlhan,İpek Saygılı,Duygu Kara,Ozan Karpınar,Ceyda Cihangir<br>Mimarlık Ofisi : Tabanlıoğlu Mimarlık<br><br>Proje raporu:<br><br><h3 align="left">21. Y&uuml;zyıl İnovasyonuna K&ouml;rfez''de Gercek Bir Adım</h3> <p align="left">Kuveyt, Basra K&ouml;rfezi''nin kuzey-batı k&ouml;şesinde, yaklaşık 290 km sahiliyle Arap Yarımadası''nın doğu kıyısında yer almaktadır. 2018 itibariyle 4,2 milyon olan Kuveyt n&uuml;fusunun yarısından fazlası yabancılardan oluşmaktadır. Yarışma arazisi &uuml;lkenin batı kıyısının ortasında yer alan, başkent sınırında 890.000 n&uuml;fusuyla en kalabalık ikinci il olan Hawalli''de yer almaktadır.</p> <p>KFAS ekonomi ve uzun vadeli s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik konularında &ouml;nc&uuml; kurumlardan biri olarak bilim, teknoloji ve yeniliğin ilerletilmesinde ve desteklenmesinde etkin bir role sahiptir. H&uuml;k&uuml;met ve &ouml;zel sekt&ouml;r kuruluşlarının yer aldığı ticaret ve finans b&ouml;lgesi Şeyh Ahmed AI-Jaber Caddesi''nde yer alan mevcut KFAS Genel Merkezi ikonik bir yapıdır.</p> <p>Vakfın programlarının ve girişimlerinin genişletilmesi, dolayısıyla uzun vadeli b&uuml;y&uuml;me ve gelişme ihtiya&ccedil;larına hitap etmesi gereğiyle KFAS''a yeni bir Genel Merkez ve Konferans Merkezi kurmak &uuml;zere iki yeni alan tahsis edilen, yeni merkez ve kongre merkezinin yer aldığı 60 hektarlık master planda her iki binanın 11.000 m2 net kullanım alanına sahip olması planlanıyor.</p> <p align="left">Masterplanın bir par&ccedil;ası olan yeni binalar, KFAS''ın buluş yaratıcılık ve bilgiye dayalı gelişim alanında Kuveyt toplumu i&ccedil;in yol g&ouml;sterici rol&uuml;n&uuml; yansıtacak ve aynı zamanda doğal ve sosyal cazibe merkezleri yaratacak bir kentsel ortam kurgusuna katkıda bulunacak.</p> <p align="left">Bu &ouml;zel b&ouml;lgeye iki yeni KFAS binasının eklenmesiyle, kurum ve kuruluşların birbirleriyle daha entegre &ccedil;alışması ve şehir sakinleri ve ziyaret&ccedil;ilerle etkileşim i&ccedil;inde olması hedefleniyor. &Ccedil;evredeki diğer bilim ve teknoloji işlevlerini birleştirecek yapılanma, b&ouml;lgenin y&uuml;ksek s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik standartları hedefleyen, bilim odaklı bir merkez olarak gelişmesine &ouml;nc&uuml;l&uuml;k edecektir. Yaratıcı ve araştırma odaklı &ccedil;alışanlar i&ccedil;in esnek ve &ccedil;ağdaş &ccedil;alışma ortamı sağlayan binalarla birlikte, &ccedil;evredeki dış mekanlar, tesisler, peyzaj ve bağlantı yolları aynı şekilde yeniliği ve yaratıcılığı destekleyen unsurlar i&ccedil;erecek. Bu yapıların &uuml;retiminde ve &ccedil;evre organizasyonu i&ccedil;in yenilik&ccedil;i ve aynı zamanda uygun maliyetli s&uuml;re&ccedil;ler beklenmektedir.</p> <h3>Bina ve peyzaj detaylarında insan &ouml;l&ccedil;eği</h3> <p>Verimli ve &ccedil;ekici &ccedil;alışma ortamı sadece &ccedil;alışanlara değil aynı zamanda şehirde yaşayanlara da hitap edecek, &ccedil;ağdaş kent bileşenlerinden ve su kıyısını canlandıran a&ccedil;ık hava unsurlarından t&uuml;m şehir yararlanacak.</p> <p>Sıcaklığın &ouml;ğle saatlerinde g&ouml;lgede 52 <sup>0</sup>C''ye ulaşabildiği sıcak ve kuru iklime sahip b&ouml;lgenin iklimsel dezavantajlarına rağmen, masterplan yaklaşımında mevcut yapılarla yeni binalar ve a&ccedil;ık alanlar arasında g&uuml;&ccedil;l&uuml; mekansal bağlantılar kurulacak; y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolları, peyzajlı a&ccedil;ık alanda hızlı ve kolay erişim imkanları gibi a&ccedil;ık havada &ccedil;eşitli fırsatlar yaratılacak.</p> <p>Ağa&ccedil;larla zenginleştirilen sokak cepheleri ve girişlerinin bir fark yaratması beklenmektedir. Geleneksel, y&uuml;r&uuml;nebilir şehirlerin klasik niteliğine referansla, b&uuml;y&uuml;k k&uuml;tlelerden ve ge&ccedil;it vermeyen blok yapılaşmasından ka&ccedil;ınan, aksine, yerden y&uuml;kselerek yay formunda bir boşluk oluşturan ofis binası, y&uuml;r&uuml;meyi engelsiz bir se&ccedil;im haline getirerek, yayaları teşvik eden bir ge&ccedil;it / yol a&ccedil;ar.</p> <p>Kentsel tasarım iş birliğine dayalı bir s&uuml;re&ccedil;tir. Yaya dostu bir &ccedil;evre i&ccedil;in, g&ouml;lgeli alanlar sunmak, y&uuml;r&uuml;nebilirliği teşvik etmek ve binaların i&ccedil;inden ge&ccedil;me se&ccedil;eneği sunmak tasarımın girdilerindendir; yaya dostu strateji) ağa&ccedil;ların altındaki sokaklar, pasaj-bah&ccedil;elerde yer alan pergola sistemi ve yoğun yeşillik, K&ouml;rfez manzarasına ve esintisine a&ccedil;ık proje, yenilik odaklı b&ouml;lgenin geneli i&ccedil;in bir katkı olacak.</p> <h3>Net ve s&uuml;rekli erişim</h3> <p>İnsanların sahildeki basamaklarda oturup zaman ge&ccedil;irebileceği suyla birleşen teraslı sert-peyzaj binayı K&ouml;rfez kıyısına bağlar. Burada etkin malzeme doğal taştır. Eğimin ve yeşilliklerin uzantısı, bırakılan a&ccedil;ıklıktan ge&ccedil;erek, binaya da sirayet eder ve oradan yapının arka cephesinde Marina ve Kongre Merkezine doğru bağlanır.</p> <p>Yapının sokak seviyesindeki a&ccedil;ıklığı, bir metre aralıklarla yerleştirilen hafif dikey plakalarla elde edilen dış g&ouml;lgeleme elemanlarıyla direk g&uuml;neş ışığından korunan cephelerin şeffaflığında da g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</p> <p>G&uuml;neş kırıcılara ek olarak) d&uuml;ş&uuml;k demirli ultra net teknik cam (Iow-iron ultra-clear technical glass) kullanımı sayesinde, b&ouml;ylelikle yansıyan g&uuml;neş enerjisinin kısa-dalga kalmasıyla ısınmaya neden olmadığından, t&uuml;m i&ccedil; mekanlarda kontroll&uuml; g&uuml;n ışığından optimum faydalanılırken, en geniş a&ccedil;ılarda manzara hakimiyeti sağlanır.</p> <h3>Kamusal alan olarak d&ouml;n&uuml;şen "Boşluk&rdquo;</h3> <p>Kamusal alanlar k&uuml;lt&uuml;r ve tarih duygusunu yansıtır. Kongre Merkezi, esnek etkinlik alanını saran oyulmuş bir alan gibi sokak seviyesinden y&uuml;kseltilir. Yapının oluşturduğu kemer, uzun bir yay şeklindedir; geniş tonoz, istenildiği zaman kapatılabilen, a&ccedil;ılı-kapanır cam duvarlara sahip, &ccedil;ok ama&ccedil;lı bir zemin kat alanı olarak planlanan balo salonunu oluşturur. Cam levhalardan oluşan yansıtıcı bir malzemeyle kaplanan bu alanın tavanında ise mimari aydınlatmayla istendiğinde ışık oyunları yaratılacaktır. Bu alanda tercih edilecek bir sanat eseriyle &ouml;zg&uuml;n bir g&ouml;rsel kimlik kazanılabilir.</p> <p>T&uuml;nel etkisiyle bu alanda oluşacak olan esinti sayesinde doğal havalandırma ve soğutma m&uuml;mk&uuml;n olacaktır.</p> <p>Merkez''in cephesinde, GRC (Glassfibre Reinforced Concrete - cam elyafı donatılı beton) ile sağlam ancak ge&ccedil;irgen bir etki elde edilir. Perdahlama ve g&ouml;lgelemede dikkat edilmesi gerekenler tasarım prosesinde ele alınmıştır. G&uuml;neş ışınımını kontrol etmede ve g&ouml;rsel mahremiyeti sağlamak i&ccedil;in ise g&ouml;lgeleme kullanılacaktır.</p> <p>Planda yapının orta b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne yerleştirilmiş olan ana salona yanlardaki bağlantı lobilerinden erişilir; bu alanda ortak ve &ouml;zel alanlar dengesine olduğu gibi ışık ve g&ouml;lge ahenginin korumasına &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir.</p> <h3>Projenin mekansal ve işlevsel d&uuml;zenlemeler &uuml;zerindeki etkisi</h3> <p align="left">Kısa kaldırım kenarları ve sokak ağa&ccedil;larıyla trafiğin yavaşlaması teşvik edilerek, &ouml;zellikle yayalara, bisikletlere ve toplu taşıma ara&ccedil;larına izin veren, yaşanabilir, canlı sokaklar b&ouml;lgeye değer katacaktır. Bisiklet veya ara&ccedil;ların da kullandığı bu yol &uuml;zerinde yer alan k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;kkanlar ve kafelerle, mesafe algısı değişecek, b&ouml;ylelikle sokak, sosyal ve ticari bir alan olarak hizmet verecektir.</p> <p>Askeri b&ouml;lge olan arazi &uuml;zerinde sık ağa&ccedil;lar dikilecek) spor tesisleri ve plaj alanı yeniden d&uuml;zenlenecek ve plaj kul&uuml;beleri ile sahil yenilerek bu alanlar arasındaki bağlantılar iyileştirilecek, g&uuml;&ccedil;lendirilecektir. &Ouml;zellikle yat limanına doğru yer alan kul&uuml;p evleri gibi dinlenme ve buluşma noktalarıyla &ccedil;evre bağlantılarının daha canlı hale gelmesi planlanmaktadır. Halka a&ccedil;ık olan vapur iskelesi akışı y&ouml;nlendiren bir unsur olarak bu programın bir par&ccedil;asıdır.</p> <p>Mevcut tekne parkları ve dağınık faaliyet g&ouml;steren otopark tesisleri peyzaj organizasyonuyla daha d&uuml;zenli ve g&uuml;ncel hale getirilecektir.</p> <p>Merkez bina ile Kongre Merkezi arasındaki yolda, bir amfi tiyatronun da programa dahi edildiği, havuz kenarında konumlanan meydan, konserler, g&ouml;steriler, toplantılar vs. i&ccedil;in gerektiğinde bir sahneye d&ouml;n&uuml;şebilecek altyapıya sahip olacaktır.</p> <h3>&Ccedil;ağdaş kullanıcılar i&ccedil;in &ouml;zel alanların gereksinimleri</h3> <p>Kamusal alanlar, kentsel &ccedil;evrenin kalbidir; sohbeti m&uuml;mk&uuml;n kılar, toplulukları bir araya getirir ve hatta insanların harekete ge&ccedil;mesini sağlayabilir. Başarılı kamusal alanlar, yaşamın her kesiminden insan ve toplulukların birbirleriyle ve şehirlerle ilişki kurmasına ve geliştirmesine fırsat tanır.</p> <p align="left">İklimsel kısıtlar nedeniyle, deniz &uuml;zerinde yer alan mevcut iskeleler kullanıma uygun değildir. Kıyı şeridinin yoğun olarak kullanılabilmesi hedefiyle, pergola sistemi ile s&uuml;reklilik sağlayan g&ouml;lgeli platformlar tasarlanmıştır. Balık avlamanın &ccedil;ok yaygın bir hobi olduğu da g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak bu g&ouml;lge elemanları sahilde de devam ederek kentlileri davet eder.</p> <h3>Kazanılan her alan kamusal kullanımı arttırır</h3> <p align="left">Kimlik birlikte yaşanan deneyimlerle kurulur. Buluşma ve Etkinlik Merkezi, y&uuml;zen bir havuz olarak, suyun &uuml;zerinde, &ouml;zel kullanım i&ccedil;in kapalı y&uuml;zme banyoları olarak ayrılabilen ve aynı zamanda halka a&ccedil;ık kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Zararlı maddelerden arındırılmış doğal deniz suyuna sahip y&uuml;zme havuzu elde etmek amacıyla su, platformun duvarlarından filtre edilerek i&ccedil;eri alınır. Kıyıya bir ada gibi bağlanan bu y&uuml;zer platform, etkinlikler ve t&ouml;renler i&ccedil;in alternatif bir <i>venue</i> g&ouml;revi g&ouml;rebilecek altyapıyla donatılmıştır.</p> <h3>Kesif Merkezi</h3> <p align="left">''Odak D)'' meraklısı i&ccedil;in kamuoyuna a&ccedil;ık olan bilim oyunları ve etkinlik merkezidir. Bilim etkinlikleri ve deneyleri, eğitime a&ccedil;ık) gencinden yaşlısına her yaştan insanın i&ccedil;indeki bilim adamını ortaya &ccedil;ıkarmayı hedefler. Yaşı &ccedil;ok k&uuml;&ccedil;&uuml;k olan &ouml;ğrencilerin bile bu laboratuvarlarda basit bilim etkinliklerine katılarak deneylerle prensipleri &ouml;ğrenmesi m&uuml;mk&uuml;n olacaktır. Ayrıca, Vakfın ilkeleri ve hedeflerine uygun olarak gelecek nesilleri destekleyecek, konuşmalar, seminerler ve ilgili etkinliklerin ger&ccedil;ekleşeceği salonlar, I-max sinemalar gibi imkanlar &ouml;ğrenme s&uuml;recini destekleyecek unsurlardır.</p> <h3>Yer yapma ve bağlam</h3> <p>Tasarımın &ccedil;evreye olumlu katkısı &ccedil;ağdaş m&uuml;dahalelere mevcut kentsel alanın nitelikleri ve peyzaj arasındaki dengeyi tutmakla m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p> <p>Yapılan iş, mekanla olduğu kadar zamanın boyutuyla da ilgilidir. İnşa etmek veya yeniden inşa etmek hafızayla ve yerin s&uuml;rekliliğiyle bağlantıdır. Mevcut binaları, doğanın ve insan yapımı ge&ccedil;mişin izlerini korumak kriteriyle, master plan ve yeni binaların tasarımında, sosyal etkileşim ve paylaşım a&ccedil;ısından daha sağlıklı bir altyapı, iyileştirilmiş erişim kapasiteleri ve kentsel iyileştirme sağlanacak, ancak t&uuml;m yenilikler mevcut kompozisyona adapte olacak bir yaklaşımla ele alınmaktadır.</p> <p align="left">Yapılı ve doğal &ccedil;evre ile uyum i&ccedil;inde kullanılan yapı malzemeleri, yerel &uuml;r&uuml;nlerle birlikte, prensip olarak doğal kaynakların optimum kullanımı, yeşillik ve okyanus gibi unsurların dahil edilmesi ve yeniden değerIendirilmesiyle, proje bulunduğu yerin sağlıklı, etkin ve hızla benimsenen bir par&ccedil;ası olacaktır.</p> Tue, 14 May 2019 16:44:00 +03 Hıdırbey Köy Meydanı Çevre Düzenleme Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/hidirbey-koy-meydani-cevre-duzenleme-projesi-ile-hatay/10742 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atolye-de/hidirbey-koy-meydani-cevre-duzenleme-projesi/0 (2).JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Özgür Deniz Emir<br>Mimarlık Ofisi : Atölye-de Mimarlık<br><br>Özgür Deniz Emir’in (Atölye-de Mimarlık) tasarladığı Hıdırbey Köy Meydanı Çevre Düzenleme Projesi ile Hatay-Samandağı Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2007 yılında kamu kategorisinde Arkitera İşveren Ödülü''ne layık görüldü.<br><br><p>&Ouml;zg&uuml;r Deniz Emir, projeyi anlatıyor:</p> <p>Efsanelere konu olmuş asırlık bir &ccedil;ınar ağacının &ccedil;evresinde şekillenen k&ouml;y meydanının, k&ouml;y kahvesinin durumu y&ouml;reyi ziyaret eden turistlerin ihtiya&ccedil;ları ile birlikte k&ouml;y halkının kamusal alan gereksinimini de karşılamaz durumdaydı. Kahvehanenin yıkımı ve meydanının genişletilip, daha tanımlı hale getirmek amacıyla yıkılan kahvenin taşları ve k&ouml;y&uuml;n geleneksel dokusuna referans verecek şekilde mevcut konumundan daha uzak bir noktada yeniden inşası ile k&ouml;y halkının, yeni kahvehane ile turistlere &uuml;r&uuml;nlerini satabilecek şekilde yeni yapılanmaya kavuşmuş oldular. Genişleyen meydanda da &ccedil;evre yollarla arasındaki kot farkları sekiler yardımı ile giderilerek, y&ouml;resel malzemeler kullanmak suretiyle zemin kaplamaları yapılmış, oturma birimleri inşa edilmiş, projenin b&uuml;t&uuml;n&uuml; ile hem halkın hem de ziyaret&ccedil;ilerin ihtiya&ccedil;ları karşılanmış hem de asırlık ağacın daha iyi algılanması sağlanmıştır.</p> Tue, 14 May 2019 15:39:09 +03 Katılımcı (2.Kategori), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-2kategori-cami-tasarimi-mimari-fikir-yarismasi/10736 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/az-uz/cami-tasarimi-fikir-yarismasi/0-kapak resmi.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre Can Yılmaz<br>Mimarlık Ofisi : Az-Uz Mimarlık ve Tasarım İşliği<br><br>Mimari Açıklama Raporu:<br><br><h3>Yer,</h3> <p>Arsa neredeyse eğimsizdir ve arsanın geniş tarafı kıbleye dik y&ouml;n ile paralele yakın bir konumdadır. (11 derece fark mevcuttur) Bu durum haliyle tasarımcıyı, ibadet i&ccedil;in de işlevsel olduğu &uuml;zere, enlemesine bir yerleşime sevk etmektedir. Bununla birlikte arsa istenen işlevleri &ccedil;&ouml;zmek i&ccedil;in hayli m&uuml;saittir. Bu yer ferahlığı ideal şartları aramak i&ccedil;in alan a&ccedil;maktadır. H&acirc;lihazırda arsaya ulaşım i&ccedil;in kullanılacak yollar da (ara&ccedil; trafiği anlamında) tanımlanmamıştır. Bu da tasarımcının karar vereceği bir &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k alanı oluşturmuştur. Arsanın kuzey tarafındaki meydan da tasarımı şekillendirecek bir değer olarak ele alınmıştır. Bu şartlara g&ouml;re bu &ccedil;alışmada;</p> <ul> <li>Arsanın kıble tarafındaki parklara komşu sınır doğrultusuna ara&ccedil; sokulmaması ve buranın bir yaya yolu olması b&ouml;ylelikle ara&ccedil; trafiğinden arındırılmış dingin, parklarla b&uuml;t&uuml;nleşen bir kıble cephesi elde edilmek istenmiştir.</li> </ul> <ul> <li>Arsanın kıblenin tersi istikametteki cephesi kıble cephesine g&ouml;re daralmaktadır ve bu cephe meydana komşudur. Meydandaki yaya trafiğinin camiye rahat akışını sağlamak ve kurgulanan perspektif hedeflerine ulaşmak i&ccedil;in bu hattın da ara&ccedil; trafiğine kapalı olmasına karar verilmiştir.</li> </ul> <ul> <li>Geriye kalan iki cephe ara&ccedil; trafiğine bağlanmaktadır. Arsaya ara&ccedil;lı ulaşım, kapalı ve a&ccedil;ık otoparklara giriş, d&uuml;kk&acirc;nlar bu cephelerde yer almaktadır.&nbsp; </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>Kurgu,</h3> <ul> <li>Erişim; Arsanın doğu ve batı y&ouml;nlerine komşu ara&ccedil; yolları yer altı otoparkı ile birbirine bağlanır. A&ccedil;ık otoparklar yine bu iki g&ouml;rece k&uuml;&ccedil;&uuml;k arsa cephesindedir. Cenaze aracı da ibadet mahallinin batısındaki musalla alanına yakın olarak arsaya yanaşır. D&uuml;kk&acirc;nlar da bu hatta kurgulanmıştır. Konut adalarıyla ilişki i&ccedil;inde olabilirler. Yayalar s&ouml;z konusu ara&ccedil;lı yaklaşım cephelerinden yan avlulara girebilecekleri gibi yayalar i&ccedil;in asıl erişim g&uuml;zerg&acirc;hının meydan &uuml;zerinden olacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu nedenle ana avlu buraya a&ccedil;ılır.</li> </ul> <ul> <li>Dolaşım; Kapalı otopark ve mahfiller dışında t&uuml;m proje tek bir yatay d&uuml;zlemde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Hatta kapalı otopark da şartnamede istendiği &uuml;zere olduk&ccedil;a m&uuml;tevazıdır (20 ara&ccedil;). Bu nedenle bodrum-zemin kat arasında ciddi bir d&uuml;şey dolaşım beklenmez. Yine de bodrumdan hem erkeklerin hem kadınların kullanım alanlarına yakın noktalara a&ccedil;ılan iki &ccedil;ekirdek mevcuttur. <br /><br />Mahfiller de olduk&ccedil;a m&uuml;tevazıdır. Gelenekteki camilere bakıldığında istisnalar hari&ccedil; (Kılı&ccedil; Ali Paşa Camii, Mesih Mehmed Paşa Camii) bilhassa Sinan camilerinde mahfillerin boşlukta s&uuml;z&uuml;len narin d&uuml;ş&uuml;k cemaat kapasiteli &ouml;geler olduğu g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. Galeriler istisnalar dışında ana taşıyıcılara bağlanmaz, m&uuml;stakil narin taşıyıcılarla mek&acirc;nı zenginleştirir. Burada da bu hassasiyetten hareketle &uuml;st kat mahfilleri olduk&ccedil;a k&uuml;&ccedil;&uuml;k tutulmuş (39m&sup2;) bağımsız s&uuml;tunlarla y&uuml;klerini aktarmışlar ana str&uuml;kt&uuml;re dokunmayarak b&uuml;y&uuml;k kubbeli mek&acirc;nı sınırlandırmamışlardır. Ayrıca bu nedenle ciddi bir &ccedil;ekirdek ihtiyacı da kalmamıştır. Projenin hedeflerinden biri olabildiğince tek katta yatay bir dolaşımla her işleve ulaşabilmektir. Bu manada kubbe minare ve kırma &ccedil;atılar dışında t&uuml;m yapılaşma bir G&uuml;neydoğu Anadolu kenti gibi kendi m&uuml;stakil sokakları olan, damları etkin olarak kullanılan, taş malzemenin &ouml;ne &ccedil;ıktığı yaşayan bir kent par&ccedil;ası olarak tasarlanmak istenmiştir.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Ek işlevler; Programda yer almamakla birlikte kente katkı sağlayacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len ilk işlev ana avlunun meydana a&ccedil;ıldığı noktada kıble ve kentsel eksen farkından yararlanarak ortaya &ccedil;ıkarılmış olan yarı a&ccedil;ık sergi alanıdır. Parsel hattını tutan duvarın i&ccedil;i yarı a&ccedil;ık sergiyi oluştururken dışında ise meydana hitap eden bir hat işlenmiştir. Hat proje i&ccedil;in genel tasarım yaklaşımına uygun olarak &uuml;retilmiş ve yerleştirilmiştir. Hatta Zariyat Suresi 50. ayetten bir par&ccedil;a yer almaktadır. Mealen Allah&rsquo;a koşun (ka&ccedil;ın, firar edin &ndash; &ldquo;fefirru illallah&rdquo;) denmektedir. Bu hat, kentin eksenindeki duvardadır ve meydandaki insanlara bir davet mesajı i&ccedil;ermektedir. Duvarı takip edip i&ccedil;eri girenler artık kıble eksenine ait bir perspektifin i&ccedil;ine d&acirc;hil olurlar. Ayrıca mihraba kadar t&uuml;m alan katmanlarının perspektifi doğru a&ccedil;ıdan bakıldığında t&uuml;m meydandan g&ouml;r&uuml;n&uuml;r tasarlanmıştır. Projedeki en b&uuml;y&uuml;k kentsel katkı bu davetk&acirc;r perspektif hattıdır. Hedeflenen meydanda kentsel eksen i&ccedil;erisindeki insanlara kıble eksenini bu perspektifle hatırlatmak ve onları davet etmektir.<br /><br />Diğer bir ek işlev ise mezarlıktır. Gelenekte en presitjli kentsel alanlarda bile (&ouml;rneğin Divanyolu) mezarlıklar mevcuttur ve mezarlıklar iri boşlukları bulunan ge&ccedil;irgen duvarlarla yoldan ge&ccedil;enlerin g&ouml;r&uuml;şlerine hitap ederler. Hatta bazı mezar taşları mezarın eksenine değil de yola doğru 90 derece&ccedil;evrilmiş bile olabilmektedir. Geleneksel kentte &ouml;l&uuml;lerle canlılar kenti paylaşmışlardır. Mezarlıklar g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n aksine kent dışında olması gereken g&ouml;zden uzak tutulmuş bir t&uuml;r cenaze end&uuml;strisinin oluştuğu yerler değil s&uuml;rekli bir ibret abideleri olarak varolmuşlardır. Bir&ccedil;ok geleneksel b&uuml;y&uuml;k caminin <span style="white-space: pre;"> </span>kıble cephesinde mezarlıklar yer almaktadır. Zaten Peygamberinin &ldquo;Lezzetleri kesen / yıkan &ouml;l&uuml;m&uuml; sık&ccedil;a hatırlayınız.&rdquo; s&ouml;zleriyle tavsiye ettiği &ouml;l&uuml;m&uuml; hatırlama teması olan bir dinin ibadethanesi i&ccedil;in bu geleneksel tavır işlevseldir. Arsanın parkla b&uuml;t&uuml;nleştiği ve mihrap hattını ge&ccedil;tiği i&ccedil;in teknik olarak <span style="white-space: pre;"> </span>imama uyarak namaz kılmanın m&uuml;mk&uuml;n olmadığı alan, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yoluna a&ccedil;ılan bir mezarlık olarak tanzim edilmiştir. Ayrıca musalla taşı ve cenaze aracın yanaşma yeri de bu tarafta tanımlanmıştır. Musalla taşı ve cenaze namazını kıldıracak imamın durduğu nokta caminin mihrabın g&ouml;re daha <span style="white-space: pre;"> </span>&ouml;ndedir. Bu durumda b&uuml;y&uuml;k cenaze namazlarında cami i&ccedil;inde &ouml;n saflarda bulunan cemaatin de cenaze namazını kıldıran imama tabi olabilmesine imk&acirc;n sağlar.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>Oran,</h3> <p>Saf genişliği olarak 125 cm belirlenmiştir. Bu uzunluk ve katları t&uuml;m yapılaşmanın tasarımında referans olarak kabul edilmiştir. B&ouml;ylece t&uuml;m mek&acirc;nların birbirleriyle nisbi bir ilişki kurması ve bu durumun kullanıcılarda bir uyum algısı oluşturması umulmuştur. Paftalarda ilgili alanda bu durum detaylı olarak a&ccedil;ıklanmıştır.</p> <h3>Cemadat,</h3> <p>Belki de 3.Ahmed &Ccedil;eşmesine kadar Osmanlı geleneğinde bir <i>horror vacui</i> olgusundan bahsetmek kolay olmayabilir. En prestijli selatin camilerinde bile taş ustalarının k&uuml;feki &uuml;zerindeki &ccedil;eki&ccedil; izlerini g&ouml;rmek doğaldır. Hatta Babaeski Semiz Ali Paşa Camii, &Ccedil;atalca Damat Ferhad Paşa Camii, Kayseri Erkilet Mehmed Paşa Camii, Karaman İbrahim Bey İmareti, Nişanca Mehmet Paşa Camii gibi &ouml;rnekler hatıra getirilince neredeyse geleneksel bir <i>amor vacui</i> &rsquo;den bahsedilebilir. Malzemeyi bilhassa str&uuml;kt&uuml;rel malzemeyi &ouml;rtmenin, duvarları maddesizleştirmenin, tezyinatın artmasının batı etkisi ile arttığı s&ouml;ylenebilir. H&acirc;lbuki cansız varlıkların bile İslam&rsquo;da saygın bir yerleri vardır. Hatta bir ayette (2:74) taşlar kalbi katılaşmış insanlardan daha &uuml;st&uuml;n bir konumda zikredilir. Projede malzeme olabildiğince &ouml;rt&uuml;lmemiştir.</p> <h3>Str&uuml;kt&uuml;r ve Mek&acirc;n</h3> <p>Kubbe, kırma &ccedil;atılar ve minare dışındaki t&uuml;m yatay zemin kat yapılaşması i&ccedil;in yatay ve d&uuml;şey betonarme hatılları ve d&ouml;şemeleri olan yığma taş bir str&uuml;kt&uuml;r &ouml;nerilmiştir. Burada b&uuml;y&uuml;k a&ccedil;ıklık neredeyse hi&ccedil; bulunmamaktadır. Yukarıda değinildiği gibi bu alanlar i&ccedil;in hedef bir kent par&ccedil;ası oluşturmaktır.</p> <p>Harim &ouml;rt&uuml;s&uuml;nde ise str&uuml;kt&uuml;r mek&acirc;nı tanımlayan sınırlandıran h&acirc;kim &ouml;gedir. Bu da geleneksel bir tavırdır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde analojik olarak geleneğe &ouml;yk&uuml;nmek isteyen tasarımlarda betonarmenin nasıl kullanılacağı hep bir mesele olarak ortada durmaktadır. Zira bu str&uuml;kt&uuml;r malzemesinin hem basın&ccedil; hem &ccedil;ekme kabiliyeti olsa da g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; yığmaya benzetilen bir zarfın i&ccedil;inde kolon ve kirişler halinde kullanılmaktadır. Bu da &lsquo;kaplama&rsquo;, &lsquo;bitirme&rsquo; gibi kozmetik uygulamaların en &ouml;nemli sebeplerinden biri olmaktadır. H&acirc;lbuki geleneksel camilerde kullanıcının muhatap olduğu duvar d&uuml;zlemleri ger&ccedil;ekten y&uuml;k&uuml; taşıyan, sahte olmayan bir str&uuml;kt&uuml;r elemanıdır. Bu durumdaki samimiyeti yakalamak i&ccedil;in ya tam bir tarihselci tutumla yığma olarak str&uuml;kt&uuml;r oluşturulmalıdır, ya da betonarme kullanılacaksa bu malzeme kabiliyetleri doğrultusunda &ccedil;alıştırılmalıdır. Birinci y&ouml;nteme saygı duyulmakla birlikte, bu projede ikinci hedefin peşinden gidilmiştir. Sonu&ccedil; olarak &ccedil;ift cidarlı (30cm b.a. + 40cm boşluk + 30cm b.a.) 100cm kalınlığında betonarme bir kabuk tasarlanmıştır. Bu kabuk İslam mimarisinin belki de en ş&ouml;hretli uğraş alanlarından biri ile muhatap kılınmak istenmiştir: &lsquo;kareden daireye ge&ccedil;iş&rsquo;&hellip;</p> <p>Kabuk, yivli y&uuml;k aktarımı ile mukarnas veya trompun ikamesi olarak, tek başına ana mek&acirc;nın d&ouml;rtte birini tanımlayan bir halde tasarlanmıştır. Harimin kubbeli ana mek&acirc;nını ger&ccedil;ekten y&uuml;k&uuml; taşıyan kabuklar oluşturmaktadır. Bununla birlikte ahşap kırma &ccedil;atılarla harim kıbleye paralel olarak uzatılmıştır. Bu tavrın muhakkak safların enine genişlemesi gibi işlevsel bir sebebi olmakla birlikte, kubbeli mek&acirc;n dışında daha kuytu, ikincil, k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli cepler oluşturma sebebi de mevcuttur. Zira k&uuml;&ccedil;&uuml;k olmazsa b&uuml;y&uuml;k de var olamaz. Kubbeli b&uuml;y&uuml;k mek&acirc;nın birdenbire t&uuml;ketilmemesi, tali mek&acirc;nlar ile kendisinin farkına varılması istenmiştir. Ayrıca &ouml;rneğin farz namazlardan &ouml;nce veya sonra s&uuml;nnetleri ya da herhangi bir nafile namazı eda etmek i&ccedil;in cemaatin genellikle cami i&ccedil;ine dağıldığı herkesin daha kuytu ve &ouml;zel bir mek&acirc;n par&ccedil;ası aradığı rahatlıkla g&ouml;zlemlenebilir. Kırma &ccedil;atıların ve &uuml;st kat mahfillerinin altı bu ihtiyaca y&ouml;neliktir.</p> Tue, 14 May 2019 09:56:03 +03 Katılımcı (1. Kategori), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-1-kategori-cami-tasarimi-fikir-yarismasi27/10722 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/manco-mimarlik/cami-tasarimi-fikir-yarismasi-1974531604/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Manço,Zühtü Usta<br>Mimarlık Ofisi : Manço Mimarlık<br><br>Mimari proje raporu:<br><br><p>T.C. &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından a&ccedil;ılan Cami Tasarımı Fikir Yarışması&rsquo;na sunulan projede &ldquo;&ouml;zg&uuml;n&rdquo; bir cami formu ortaya koymak değil, se&ccedil;ilen yere ve işlevlere &ldquo;&ouml;zg&uuml;&rdquo; bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmek ama&ccedil;lanmıştır. Tasarım s&uuml;recinin başında arsanın Mardin&rsquo;in yeni gelişmekte olan bir dış mahallesinde bulunduğu varsayılmış, b&ouml;lgenin kentsel ve toplumsal &ouml;zellikleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak camiyi yer alacağı kent &ccedil;eperinde bir odak haline getirecek ek donatıların neler olabileceği irdelenmiştir.</p> <p>Eğitim İslam&rsquo;ın ilk g&uuml;nlerinden itibaren caminin asli g&ouml;revlerinden biri olagelmiş, belli &ouml;l&ccedil;ekteki camiler avlular &ccedil;evresinde kendilerine bitişen okul ve ticaret alanları ile k&uuml;lliye adını alan &ccedil;ok işlevli komplekslere d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp; B&ouml;lgenin eğitim d&uuml;zeyi g&ouml;rece d&uuml;ş&uuml;kt&uuml;r ve &ouml;zellikle kırsalda ve kent merkezleri dışında her t&uuml;r eğitim kurumuna gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla, her yaştan &ccedil;evre sakinlerinin yeni yetiler kazanacağı derslik ve at&ouml;lye mek&acirc;nları ile basılı/sayısal yayınları okuyacağı bir k&uuml;t&uuml;phanenin k&uuml;lliye geleneği uyarınca caminin yanında yer almasına karar verilmiştir.</p> <p>Projedeki işlevlerin saptanmasına ışık tutan bir diğer geleneksel İslami kurum, s&ouml;zl&uuml;k anlamı &ldquo;g&ouml;lgelik&rdquo; olan &ldquo;suffe&rdquo;dir. Kendisine sığınan M&uuml;sl&uuml;manlara kucak a&ccedil;arak dini eğitim veren daha sonra onların &ouml;ğrendikleri ile İslam&rsquo;ı yaymalarını sağlayan &ldquo;suffeler&rdquo; ilk yatılı &uuml;niversitelerin temellerini atmıştır.&nbsp; G&uuml;neydoğu Anadolu b&ouml;lgesinde işsizlik, ter&ouml;r olayları, kan davaları ve aile i&ccedil;i şiddet gibi olumsuzluklar istem dışı i&ccedil; g&ouml;&ccedil;lere neden olmakta, ortaya &ccedil;ıkan barınma sorunları son yıllarda komşu &uuml;lkelerde yaşanan i&ccedil; savaşlardan kitleler halinde ka&ccedil;an m&uuml;lteciler nedeniyle daha da artmaktadır. Bu durum karşısında, &ldquo;suffe&rdquo; kavramından yola &ccedil;ıkılarak ek işlevlere eğitimin yanı sıra gereksinim duyanlara ge&ccedil;ici hizmet sunacak barınma evi ile aşevi de ilave edilmiştir.</p> <p>B&uuml;t&uuml;nc&uuml;l planlamadan yoksun yapılaşma nedeniyle &uuml;lkemiz genelindeki kent &ccedil;eperlerinde birbirinden kopuk, yeterli yeşil alan ve donatılardan yoksun, &ldquo;&ccedil;orak&rdquo; yaşam alanları oluşmuştur.&nbsp; Yarışma şartnamesinde de işaret edildiği gibi insanları bir araya getiren kentsel odaklara tarihi şehir merkezleri dışında &ouml;zellikle gereksinim duyulmaktadır. Bu doğrultuda mahalle sakinlerinin namaz vakitleri dışında da bir araya geleceği, kafeterya ve sergi salonu alanlarını i&ccedil;eren &ccedil;ok ama&ccedil;lı, esnek sosyal alan da işlevler arasına katılmıştır.</p> <p>Sonu&ccedil; olarak projede &ccedil;&ouml;z&uuml;lecek işlevler ibadet (cami ve cami ile ilintili abdesthane, imam lojmanı, vb. mahaller), eğitim (Kur&rsquo;an kursu, k&uuml;t&uuml;phane, derslik ve at&ouml;lyeler), yardımlaşma (aşevi ve barınma evi) ve sosyalleşme (kafeterya ve sergi salonu) ana başlıkları altında saptanmıştır.</p> <p>Mihrap duvarından daha ileride namaz kılınmamasına uygun olarak cami arsanın g&uuml;neyine itilmiş, b&ouml;ylelikle toplu ibadet edilecek a&ccedil;ık alan olabildiğince b&uuml;y&uuml;k tutulmuştur.</p> <p>Kesit d&uuml;zleminde arsanın kuzey ve g&uuml;ney u&ccedil;ları arasındaki eğimden yararlanılarak cami k&uuml;tlesi topografya i&ccedil;ine g&ouml;m&uuml;lm&uuml;ş, &ouml;n&uuml;ndeki avlu kuzeydeki sokak kotuna oturtularak camiye komşu ticaret ve konut adalarından en uygun y&ouml;nde yaya erişimi sağlanmıştır.</p> <p>İbadet dışındaki işlevlerin de bu a&ccedil;ık alandan yararlanabilmesi adına farklı fonksiyonlu mek&acirc;nlar merkezi bir avlu &ccedil;evresinde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Cami avlusunun geleneksel mimarimizdeki gibi parsel etrafındaki yolları kestirmeler ile bağlayan bir dolaşım odağı olması ama&ccedil;lanmıştır. Bu doğrultuda işlevler ayrık yapılarda &ccedil;&ouml;z&uuml;lerek aralarında a&ccedil;ılan, G&uuml;neydoğu Anadolu&rsquo;nun geleneksel kent dokusuna g&ouml;nderme yapan g&ouml;lgeli ve merdivenli sokaklar ile arsanın t&uuml;m k&ouml;şelerinden avluya erişim verilmiştir. Avlu i&ccedil;inde kapalı alanda ibadet, a&ccedil;ık alanda ibadet ve dolaşım alanlarını ayrıştırmak i&ccedil;in kademe farkları oluşturulmuş, bunlar rampalar ile birbirine bağlanarak kesintisiz engelli dolaşımı sağlanmıştır.</p> <p>Cami planlanırken toplu ibadetlerdeki &ccedil;izgisel sıralanmaya uygun olarak geleneksel mimarideki dikd&ouml;rtgen namazg&acirc;h şemasına sadık kalınmıştır. Arazideki 7 metrelik eğim sayesinde de komşu parsel kotundan y&uuml;kselmeden ilk cemaat alanında ferah bir i&ccedil; hacim elde edilmiş, b&ouml;ylelikle arsaya bitişik yeşil alan cami &ccedil;atısı &uuml;zerinden arsanın i&ccedil;ine doğru genişletilmiştir. Camiyi &ouml;rten toprak ve bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ile y&uuml;ksek d&uuml;zeyde ses ve ısı yalıtımı sağlanmıştır.</p> <p>Geleneksel mimariden farklı olarak ilk cemaat ve son cemaat alanları arada bir duvar oluşturulmadan yalnızca 50cm&rsquo;lik kademe farkı ile birbirinden ayrılmış, caminin giriş cephesi saydam tasarlanarak mihrap duvarı ve avlu arasında kesintisiz bir i&ccedil;-dış g&ouml;rsel ilişkisi sağlanmıştır. S&uuml;z&uuml;lm&uuml;ş kuzey ışığını alan cam cephe sayesinde i&ccedil; mek&acirc;nda parlama oluşmadan doğal aydınlatma sağlanmıştır.&nbsp;</p> <p>Taş dokusu ve girintiler dışında bir s&uuml;slemesi olmayan mihrap duvarı, &uuml;zerinde yer alan ışıklıktan değişen a&ccedil;ılarda gelen g&uuml;neş ışığı ile vurgulanmıştır.&nbsp;</p> <p>Kadınlar mahfili abdesthane ile doğrudan ilintili bir merdiven ile ulaşılan, +4,50m kotundaki asma katta &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş, avludan ve ilk cemaat alanından g&ouml;rsel mahremiyet sağlamak i&ccedil;in kapalı ve yarı ge&ccedil;irgen parapetler oluşturulmuştur.</p> <p>Kur&rsquo;an kursu alanı ilk cemaat alanına bitişik planlanmış, iki mek&acirc;n katlanabilir duvar ile ayrılarak gerektiğinde namaz alanının genişleyebilmesi sağlanmıştır.</p> <p>Caminin arkasında kalan alanda arazi eğimi i&ccedil;inde 2 katlı kapalı otopark oluşturulmuş ve alt katından camiye doğrudan erişim sağlanmıştır. Camiye erişimin ağırlıklı olarak yakın &ccedil;evreden yaya olarak ger&ccedil;ekleşeceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş, imar planında belirtilen bisiklet yollarını kesintiye uğratmamak adına ayrıca arsa &ccedil;evresinde a&ccedil;ık otopark ceplerine yer verilmemiştir.&nbsp;</p> <p>Yaya erişiminin ağırlıklı olarak kuzeydeki konut adalarından olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lerek mahalle sakinlerinin kolayca ulaşabileceği ve g&uuml;n boyu kullanabileceği kafeterya ve sergi salonu alanı arsanın kuzey kenarında planlanmıştır.</p> <p>K&uuml;t&uuml;phane ve derslik alanları, arsanın g&uuml;neyinde yer alan okul parseli ile yakın ilişki sağlayabilmek adına arsanın doğu ve g&uuml;neydoğu kenarlarında konumlandırılmıştır.</p> <p>Barınma evi ve aşevi alanları sokaklardan yalıtılarak arsanın batı kenarında avluya d&ouml;n&uuml;k olarak yerleştirilmiş, barınma evinde &ccedil;atı eğiminden yararlanılarak 1. katta &ouml;zel bir dinlenme ve yemek alanı oluşturulmuştur. Mahremiyet sağlamak adına imam lojmanı aşevi &uuml;zerinde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>K&uuml;tlelerin &uuml;&ccedil; boyutlu tasarımında kurak G&uuml;neydoğu Anadolu coğrafyasından ipu&ccedil;ları aranmış ve &ldquo;&ccedil;atlamış toprak&rdquo; ilk akla gelen imgelerden biri olmuştur. Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de insanın yaratıldığı maddelerden biri olarak sayılan, &ouml;ld&uuml;kten sonra da m&uuml;minlerin bedeninin karıştığı toprağın İslam dininde b&uuml;y&uuml;k bir simgesel &ouml;nemi bulunmaktadır. Proje &ouml;zelinde caminin eğime g&ouml;m&uuml;l&uuml; &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi de toprak g&ouml;ndermesini ayrıca anlamlı kılmaktadır. Aynı şekilde su da kutsal kitabımızın &ccedil;eşitli ayetlerinde &ldquo;t&uuml;m yaşamın kaynağı&rdquo; olarak vurgulanmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan araştırmalarda karşımıza &ccedil;ıkan &ldquo;suyun değdiği &ccedil;atlamış topraktan fışkıran bitki&rdquo; g&ouml;rseli belirleyici bir ilham kaynağı olmuştur. Avluya saplanan ara sokaklar ile ayrılan yapı k&uuml;tleleri &ccedil;atlaklar ile ayrılan toprak y&uuml;zeyleri olarak zihinlerimizde canlanmış, topografyaya &ouml;yk&uuml;nen bir k&uuml;tle kompozisyonu hedeflenmiştir.</p> <p>Bu ana fikre uygun olarak, yapıların araziden olabildiğince az y&uuml;kselmesini sağlamak adına avlu kotu arsanın kuzey k&ouml;şesi kotundan 1 metre aşağı alınmış ve bu seviye &plusmn;0,00 kotu olarak kabul edilmiştir. Y&uuml;kseklikleri &ccedil;evre yolların eğimine g&ouml;re ayarlanan &ccedil;atılar arsa sınırlarında al&ccedil;alarak &ccedil;evre kaldırımlar ile b&uuml;t&uuml;nleşen eğimli tektonik y&uuml;zeyler olarak tasarlanmıştır. K&uuml;tlelerin zeminden kopup y&uuml;kselmesini vurgulamak adına t&uuml;m &ccedil;atı ve avlu y&uuml;zeyleri, yerel mimaride yaygın olarak kullanılan sarı kalker ile kaplanmıştır.</p> <p>&ldquo;&Ccedil;atlamış toprak&rdquo; etkisini yakalamak adına taş y&uuml;zeylerin belirgin derzler ile par&ccedil;alanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda geleneksel İslam sanatındaki geometrik bezemeler yeniden yorumlanarak, arsa bi&ccedil;imine de uyan &uuml;&ccedil;gen bir &ouml;r&uuml;nt&uuml; oluşturulmuştur. Bu &ouml;r&uuml;nt&uuml; t&uuml;m taş y&uuml;zeylere uygulanması yanında yapıların sınırlarının belirlenmesinde de rol oynamıştır.</p> <p>B&ouml;lgenin sokağa kapalı, i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k geleneksel mimarisinden yola &ccedil;ıkılarak, &ccedil;evreden bakıldığında yalnızca sağır &ccedil;atı y&uuml;zeylerinin ve minarenin algılandığı, saydam cam y&uuml;zeylerin ise avluya a&ccedil;ıldığı &ldquo;cephesiz&rdquo; bir etki elde edilmiştir.</p> <p>Yapı kabuklarında sarı kalker dışında yalnızca ahşap doğramalı cam ve ahşap kaplama kullanılarak geleneksel mimariye g&ouml;nderme yapılmış, taş ve ahşap arasındaki farklılık ile d&uuml;şey ve yatay y&uuml;zeylerin ayrımı vurgulanmıştır. Ahşap kaplama i&ccedil; mek&acirc;n tavanlarında da s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Mimari k&uuml;tle diline uygun olarak piramit formunda tasarlanan minare g&ouml;ğe y&uuml;kselen bağımsız bir nirengi noktası olarak avlunun ortasına yerleştirilmiştir. Minarenin kent dokusunda camiyi vurgulaması yanında s&ouml;zc&uuml;k anlamı olan &ldquo;nur yeri&rdquo;ne atfen gece avluyu aydınlatan bir ışık kaynağı olarak da işlev g&ouml;rmesi ama&ccedil;lanmıştır. Altında oluşturulan havuz ile suyun simgesel &ouml;nemine ve G&uuml;neydoğu Anadolu&rsquo;nun geleneksel mimarisindeki serinletme işlevine g&ouml;nderme yapılmıştır.</p> <p>Derslikler, kafeterya/sergi salonu ve barınma evi yapılarında sokak y&ouml;n&uuml;nden de doğal ışık alabilmek ve kullanıcılar i&ccedil;in daha mahrem a&ccedil;ık alanlar oluşturmak i&ccedil;in &ouml;zel avlular oluşturulmuştur. Gerek geniş orta avlu, gerekse de sokağa bakan k&uuml;&ccedil;&uuml;k avlulara yazın altına g&ouml;lge verecek ağa&ccedil;lar ekilmiş, bunların yetişip &ccedil;atılar arasından y&uuml;kselmesi ile tasarıma ilham veren &ldquo;topraktan yeşeren bitki&rdquo; g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; mimari olarak yeniden yaratılmıştır.</p> <p>Taşıyıcı sistem, kapalı otoparkın tamamı ile cami k&uuml;tlesinin belli akslarında betonarme perdeler olarak, geri kalan yapılarda betonarme temel &uuml;zerine maksimum 8m x 8m aks a&ccedil;ıklığına sahip yapısal &ccedil;elik iskelet olarak tasarlanmıştır.</p> <p>Projenin yer alacağı il olarak &ouml;ng&ouml;r&uuml;len Mardin&rsquo;de h&acirc;kim r&uuml;zg&acirc;r y&ouml;nleri kuzey-kuzeydoğudur. Buna uygun olarak cami cephesi kuzey-kuzeydoğu y&ouml;n&uuml;nde a&ccedil;ılan verev y&uuml;zeyler olarak tasarlanmış ve taze havanın cam cephedeki a&ccedil;ılır kanatlardan cami i&ccedil;ine girmesi sağlanmıştır. Mihrap duvarı &uuml;zerinde yer alan ışıklığın otomatik a&ccedil;ılır kapakları ile ısınan i&ccedil; hava dışarı atılarak &ccedil;apraz doğal havalanma sağlanacaktır.</p> <p>Cami i&ccedil;in toprak kaynaklı ısı pompası ile desteklenen yerden ısıtma sistemi &ouml;nerilmiştir. Cami k&uuml;tlesinin yalnızca kuzey cephesi saydam, kalan &uuml;&ccedil; cephesi kapalı ve &uuml;zeri de yeşil &ccedil;atı ile &ouml;rt&uuml;l&uuml; olduğu i&ccedil;in g&uuml;neş ışığından olabildiğince korunaklı olacağı ve yapay soğutmaya &ccedil;ok az gereksinim duyacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Diğer yapılarda da a&ccedil;ılır pencere kanatları ve tavan pervaneleri ile uygun mevsimlerde doğal havalanma sağlanacak, yapay soğutma olabildiğince az kullanacaktır.</p> <p>Komşu park ve cami &ccedil;atısına gelen yağmur suyu otoparkta yer alan 2 kat y&uuml;ksekliğinde 200 m&sup3; hacimli su deposunda toplanarak peyzaj sulaması, pisuar ve klozetlerde kullanılacaktır. Ayrıca t&uuml;m ıslak hacimlerde tasarruflu armat&uuml;rler kullanılacak, gri su geri kullanım sistemleri ile su t&uuml;ketimi en aza indirgenecektir.</p> <p>Saydam cepheler sayesinde maksimum d&uuml;zeyde doğal aydınlatma sağlanırken, cam y&uuml;zeyler &ouml;n&uuml;nde yer alan ahşap g&uuml;neş kırıcılar ile parlama ve aşırı ısınma &ouml;nlenecektir. LED armat&uuml;rler ve hareket algılayıcıları ile yapay aydınlatma y&uuml;kleri en aza indirgenecektir.</p> Mon, 13 May 2019 11:43:00 +03 Katılımcı (Archist), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-archist-kore-savasi-anma-alani-ve-ziyaretci-merkezi-mimari-proje-yarismasi/10706 İrem Tıkız <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-10/katilimci-archist-kore-savasi-anma-alani-ve-ziyaretci-merkezi-mimari-proje-yarismasi/12-KAPAK.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ceyhan Gönen,Cenk Aykut,İrem Tıkız,Ece Naz Uyan,Dilara Tuncer<br>Mimarlık Ofisi : Archist Mimarlık<br><br>Proje Raporu<br><br><p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">L&uuml;leburgaz kenti, Asya ve Avrupa kıtaları bağlantısı &uuml;zerinde yer alması itibariyle &ouml;nemli tarihsel kent oluşumlarının ve buna bağlı olarak farklı k&uuml;lt&uuml;rlere ev sahipliği yapıyor olmanın zenginliğini barındırmaktadır. 16.y&uuml;zyılda Osmanlı d&ouml;neminde Mimar Sinan''ın &ccedil;izgileriyle şekillenen kent mimarisi bug&uuml;n&uuml;n k&uuml;lt&uuml;rel yapıları ile birlikte kent hafızasını diri tutmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Projeye konu olan 1950 ile 1953 yılları arasında Kore Savaşı''nda g&ouml;rev yapan 241''inci Piyade Alayı anısına yapılmış olan, ''Kore M&uuml;zesi'' i&ccedil;eriğiyle birlikte kentin &ouml;nemli k&uuml;lt&uuml;rel değerlerinden biri haline gelmiş olsa da, askeri yerleşke i&ccedil;erisinde olması sebebiyle kamusal alana ve sosyal kent yaşamına dahil olamamaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bu bağlamda ele alınan yeni proje alanında, kente olan yakınlığı ve davetkarlığı ile kentin sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel yaşantısı ile bağ kuran, ayrıklığı ve dinginliği ile de kentin hızlı g&uuml;ndelik yaşamından bir miktar uzakta, savaşta ve vatandan ayrı olmanın yalnızlığını ve sessizliğini arka plana alan, bu tarihi olaya &ouml;mr&uuml;n&uuml; adamış olan ataların anılmasını anıtsal ve m&uuml;zeolojik bir anlatım &ccedil;er&ccedil;evesinde rit&uuml;el haline getiren bir anma alanı ve ziyaret&ccedil;i merkezi yapılması hedeflenmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Proje Alanı</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ouml;ng&ouml;r&uuml;len proje alanı g&uuml;neybatıda L&uuml;leburgaz kent merkezi ile kuzeydoğuda İstanbul otoyolu bağlantısını sağlayan en &ouml;nemli yol olan Pınarhisar Asfaltı &uuml;zerinde konumlanmaktadır. Alanın diğer sınırlarını batıda Tatark&ouml;y Yolu ve kuzeyde L&uuml;leburgaz Deresi oluşturmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Pınarhisar Asfaltı L&uuml;leburgaz kent merkezine doğrudan ulaşımın sağlandığı aynı zamanda İstanbul ve diğer kentlerden gelen ziyaret&ccedil;ilere y&ouml;nelik &ouml;nemli bir ulaşım aksı olarak dikkat &ccedil;ekmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Batı y&ouml;n&uuml;ndeki Tatark&ouml;y Yolu ile proje alanı ilişkisi dikkate alındığında, yol boyunca uzanan ve dereye bağlanan bir kanal bu yol ile ilişkiyi zemin d&uuml;zleminde kesmektedir.</span><br /><span style="color: #333333;">Alanın korunmaya değer bitkisel dokusu incelendiğinde kuzey ve g&uuml;ney kısımlarında yoğun ağa&ccedil; ve bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; g&ouml;ze &ccedil;arpmaktadır. Bununla birlikte bu iki kısım arasında Tatark&ouml;y Yolu ve Pınarhisar Asfaltını g&ouml;rsel olarak bağlayan bir boşluk olduğu g&ouml;r&uuml;lebilmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Alanın mevcut zemin eğrileri ve y&uuml;kseklik bilgileri g&ouml;zlemlendiğinde ağa&ccedil;ların seyreldiği orta kısmın kuzey ve g&uuml;ney kısımlara g&ouml;re 1 - 1,5 metre y&uuml;ksekte olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Yaklaşım, Yerleşim, Y&ouml;nelim</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje alanına erişimin, L&uuml;leburgaz kent merkezi ile İstanbul otoyolu bağlantısını sağlayan ve arsa &ccedil;evresindeki ana yol olan Pınarhisar Asfaltı &uuml;zerinden sağlanması &ouml;nerilmektedir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Alanın korunmaya değer bitkisel doku verileri doğrultusunda ağa&ccedil;ların seyreldiği orta kısmın yapılaşma alanı olarak değerlendirilmesi ve bu sayede t&uuml;m korunmaya değer ağa&ccedil;ların korunması ama&ccedil;lanmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Alana ara&ccedil; ve yaya girişin sağlandığı Pınarhisar Asfaltından ziyaret&ccedil;i merkezi yapısı ve t&ouml;ren alanına y&ouml;nelen ve ara&ccedil; - bisiklet park alanı ve otob&uuml;s indirme bindirme noktalarından yaya olarak bağlanılan yaklaşık 90 metre uzunluğunda bir y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş aksı ''izlek'' &ouml;nerilmektedir. Bu izleğin ve beraberinde otopark alanlarının yol ile oluşturduğu mesafe sayesinde doğuda Pınarhisar Asfaltından ge&ccedil;en ara&ccedil;ların hız ve g&uuml;r&uuml;lt&uuml;s&uuml;n&uuml;n maruz bıraktığı olumsuz &ccedil;evre etkilerinin en aza indirgenmesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje alanının batı y&ouml;n&uuml;ndeki Tatark&ouml;y Yolunun alana ulaşımda etkin rol&uuml; olmaması ve mevcutta yer alan kanalın yol ile olan ilişkiyi zorlaştırması sebebiyle, alana yerleştirilecek olan ziyaret&ccedil;i merkezi yapısının batı y&ouml;n&uuml;n&uuml; arkasına alması, bu suretle yoldan ge&ccedil;en ara&ccedil;ların hız ve g&uuml;r&uuml;lt&uuml;s&uuml;n&uuml;n maruz bıraktığı olumsuz &ccedil;evre etkilerini kesen, y&uuml;z&uuml;n&uuml; girişe ve izleğe d&ouml;nen, bu y&ouml;nde ortada bir de a&ccedil;ık mekan ''avlu'' tanımlayan yapısal bir unsur olarak tasarlanması hedeflenmiştir. Ziyaret&ccedil;i merkezi yapısının b&uuml;y&uuml;k kısmını oluşturan sergi alanlarının aydınlık ve b&uuml;y&uuml;k bir galeri boşluğu ve sergi rampası aracılığı ile bağlanılan bodrum kata yerleştirilmesi, giriş, karşılama, bilgi edinme, bekleme, kitap ve anı eşya satış alanı, şeref salonu, idare ve destek ofisleri, vestiyer, wc, k&uuml;t&uuml;phane ve okuma alanı işlevleri giriş katta yer alması ve</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje alanının kuzeyinde bulunan komşu parsele sırtını, ziyaret&ccedil;i merkezi yapısına y&uuml;z&uuml;n&uuml; d&ouml;nen ayrı &ccedil;ay-kahve salonu yapısı ortada oluşturulan sakin ve &ccedil;ok işlevli bir avlu tanımını desteklemektedir. &Ccedil;ay-kahve salonu yapısının sergi binasından ayrık olması suretiyle, g&uuml;ndelik hayatın ve kent yaşamının sosyal d&uuml;zlemde bir par&ccedil;ası olması ve ziyaret&ccedil;i merkezinde (sergi binası) yer alan sakin, dingin ve m&uuml;zeolojik kurgunun s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği ama&ccedil;lanmaktadır. Bu sayede dinlenme, sohbet etme, yeme-i&ccedil;me işlevlerini i&ccedil;eren ve g&uuml;ndelik hayatın par&ccedil;ası olan &ccedil;ay-kahve salonu, konsantrasyon ve dikkat gerektiren sergi mekanlarından fiziksel olarak da ayrılmış olur.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Alanın yoğun ağa&ccedil; dokusunun bulunduğu g&uuml;ney kısmının, yerleşkenin doğa ile b&uuml;t&uuml;nleşen y&ouml;n&uuml; olması ve derin yeşil dokusu ile dikeyde y&uuml;kselen bir anıt yapısına arka plan oluşturacak bir unsur olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Kavram</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Projenin ana tasarım kararları doğrultusunda savaşın ''sert, &ccedil;etin, keskin'' tanımlamaları kavramsal olarak ele alınmış ve &ccedil;izgisel olarak mimari karaktere yansıtılmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Fiziksel anlamda doğa ile b&uuml;t&uuml;nleşmeyi ve gizlenmeyi esas alan mimari yaklaşımda, duvar y&uuml;zeyleri ve yeşil d&uuml;zlemler kavramsal olarak savaşın yıkıcılığı, par&ccedil;alayıcılığı ve ayırıcılığını temsil etmektedir. Yapıyı g&uuml;nışığı ve hava ile buluşturan ve &ccedil;evreden her daim algılanan dikey anıt &ouml;ğesi ise, yaşama ve aydınlığa uzanan ara&ccedil; olarak her daim var olan umudu ve barışı temsil eder.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yerleşim ve y&ouml;nelim kararları &ccedil;er&ccedil;evesinde yapının, alanın yeşil ve doğal dokusunun s&uuml;rekliliğini sağlayan ve ayak uyduran mimari &ccedil;izgiler ve &ouml;ğeler ile fiziksel hale getirilmesi benimsenmiş, bu doğrultuda yeşil d&uuml;zlemlerin zeminle bağlanma-kopma ilişkisinden doğan mimari mekanlar yaratan bir tasarım anlayışı kabul edilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Plan ve Sergi İzleği</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yoldan ziyaret&ccedil;i merkezi yapısına uzanan izlek, ziyaret&ccedil;ileri peyzaj duvar y&uuml;zeylerinde yazılı savaş anıları ve gazileri temsil eden korten sergi elemanları arkadaşları eşliğinde m&uuml;zeolojik bir anlatım &ccedil;er&ccedil;evesinde anıta, orta avluya (t&ouml;ren alanına) ve sergi binasına ulaştırır. Anıtın mimari yapısında yer alan yırtıktan i&ccedil;eri giren ziyaret&ccedil;iler anıtın i&ccedil;inden aşağıya baktıklarında savaşın karanlığı arasında &ouml;yk&uuml;lerden ipu&ccedil;ları g&ouml;r&uuml;rler.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Anıt deneyiminden sonra sergi binasına giren ziyaret&ccedil;iler ziyaret&ccedil;i merkezi ve sergi ile ilgili &ouml;n bilgi edindikten sonra &ccedil;atıdan g&uuml;n ışığı ile aydınlatılmış bir galeri boşluğu i&ccedil;indeki hafif eğimli bir rampa ve eşlik eden savaşın başlangıcını a&ccedil;ıklayan sergi y&uuml;zeyleri ile galeri boşluğu zemininde yer alan etkileyici enstalasyon sergisini algılayarak kalıcı ve ge&ccedil;ici sergi mekanlarına ulaşırlar. Kalıcı sergi mekanında resim, eşya, madalya, mektup vb. m&uuml;zeolojik envanteri sergi d&uuml;zlemesi doğrultusunda inceleyen ziyaret&ccedil;iler bu mekanın sonunda anıtın i&ccedil;inden gelen aydınlığı g&ouml;r&uuml;r ve i&ccedil;ine girerek yukarıdan gelen ışık ile aydınlatılmış savaşın bitişini temsil eden sergiyi incelerler ve ziyareti tamamlarlar.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ge&ccedil;ici sergi alanındaki etkinlik veya sergi ziyareti bitiminde asans&ouml;r ile giriş katına &ccedil;ıkan ziyaret&ccedil;iler anıtı ve ağa&ccedil;lığı izleyerek k&uuml;t&uuml;phanede araştırma yaparlar ya da kitap&ccedil;ıdan sergilere y&ouml;nelik hatıra objeleri ve kitapları inceler ya da satın alabilirler.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ziyaret&ccedil;i merkezine gelen protokol ve gaziler, t&ouml;ren alanını izleyen şeref salonunda bekler, hazırlanırlar ya da gerektiğinde toplantı yaparlar.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ziyaret&ccedil;iler sergi binasından &ccedil;ıktıklarında &ccedil;ay-kahve salonunda yeme i&ccedil;me ihtiya&ccedil;larını karşılar ve g&uuml;ndelik yaşama geri d&ouml;nerler.</span></p> Mon, 13 May 2019 11:42:00 +03 Katılımcı (1. Kategori), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-1-kategori-cami-tasarimi-fikir-yarismasi23/10707 Kahraman Mimarlık <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-10/katilimci-1-kategori-cami-tasarimi-fikir-yarismasi-2059951065/03-DIŞ-GÖRSEL.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Kahraman,Pınar Yazdıç,Gülsüm Katmer,Yusuf Bilici,Duygu Gökoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Kahraman Mimarlık<br><br>PROJE RAPORU<br><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Orta&ccedil;ağ Anadolu medreselerinin ta&ccedil; kapıları; Kahire''den Delhi''ye camilerin dev eyvanları, darvazeleri; Osmanlı''nın Ulucamilerinin ve kervansaraylarının mimarisi ile karşılaştırıldığında sadelik bizi şaşırtır. Ancak bu sadelik, Klasik D&ouml;nem 16. Yy da Mimar Sinan''ın etkisiyle str&uuml;kt&uuml;rel ve estetik a&ccedil;ıdan geliştirilmiş ve Lale Devri''nde Avrupa''ya duyulan ilgiyle beraber Barok Mimarisi''yle yorumlanmış Osmanlı''ya &ouml;zg&uuml; bir tarzda kendini g&ouml;stermiştir.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Osmanlı toplumunun forumu olan k&uuml;lliyelere baktığımızda mimari işlev ve sınırı tanımlamak adına avlulu bir plan &ouml;nerilmiştir. Avlunun duvarlarındaki ge&ccedil;irgenlik ile i&ccedil;eri-dışarı kavramıyla beraber i&ccedil; ve dış d&uuml;nya algısını da barındırır, tarihsel olarak baktığımızda bunu Osmanlı''nın k&uuml;lliyelerde kullandığını g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. (Kuban, 2011) Ancak ''Mahfuz Kubbe'' tasarımı, k&uuml;lliyelerin aksine meydan ve girişi tanımlayan cephesiyle kent ile iletişim i&ccedil;indedir ve kentten beslenir. B&ouml;ylelikle yalnızca i&ccedil;ine d&ouml;n&uuml;k bir yapı olmaktan &ccedil;ıkar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kuban''a g&ouml;re Orta Asya, İran ve Avrupa''dan farklı olarak, yapıda cepheyi kentle ve meydanla bir iletişim aracı olarak tasarlamak Osmanlı Mimarisine yabancı bir olgudur. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bu nedenle k&uuml;lliyelerin anıtsallığı kentle organik bir bağ kurmak yerine kentte k&ouml;r duvarlar yaratan avlular sistemiyle kurulur. Avlularla tanımlanmış mek&acirc;nlar hiyerarşisinde ilerlemek, dış avludan i&ccedil; avluya oradan şadırvana ge&ccedil;iş toplumsal bir rit&uuml;eli organize eder.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Camiler i&ccedil; ve dış avlularıyla forum karakteri g&ouml;stermelerine karşın, bir kent mekanı olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmemişlerdir. Forumlar ve meydanlar gibi batı uygarlıklarına &ouml;zg&uuml; kavramlar T&uuml;rk kentinde mevcut değildir. T&uuml;rkler şehir tasarımında kent &ouml;l&ccedil;eğinde boşluklar kullanmamışlardır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İslam şehirlerine &uuml;st &ouml;l&ccedil;ekten bakıldığında işlevsel anlamda &ccedil;ok net bir ayrım ile karşılaşılmaktadır. &Ccedil;arşı umumi bir alan olarak, b&uuml;y&uuml;k caminin yanında k&uuml;melenmiştir ve evlerden yani &ouml;zel alandan net bi&ccedil;imde ayrışmış bir merkez oluşturmuştur. &Ccedil;arşıda alışveriş s&uuml;rerken sosyal toplanmalar da camide ve caminin avlusunda ger&ccedil;ekleştirilir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bu noktada camiyi &ccedil;arşının dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak g&ouml;rmekte bir sakınca yoktur. ''Mahfuz Kubbe'' tasarımında etrafındaki konut ve sosyal doku net bir şekilde ayrılırken aynı zamanda modern anlamda bu dokulardan beslenmektedir. Zira cami kiliseler gibi kutsallaştırılmamış onun yerine M&uuml;sl&uuml;man bireyin kendi evinde ailesiyle yaptığı faaliyetin benzerini diğer bireylerle yaptığı b&uuml;y&uuml;k bir alan olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. Cami kompleksinin str&uuml;kt&uuml;rel ve k&uuml;lt&uuml;rel varlığının, hayatın pratik ve rasyonel doğasıyla bir uyum i&ccedil;inde olduğunu s&ouml;ylemek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. &Ccedil;arşı cami arası s&uuml;rekli gidiş gelişler de bunu en g&uuml;zel &ouml;rneğidir. Tasarımda kot farkından yararlanılarak, &uuml;st kottaki yeşil doku benzeri sosyal oluşumu desteklemek amacıyla &ccedil;arşı ve alt kotta oluşturulan cami meydanı arasında bağlayıcı olarak kullanılmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mahfuz Kubbe cami &ouml;nerisinde 17.yy ve Sinan Mimarisinin izlerini yansıtan bir ibadet mek&acirc;nı &ouml;nerilmiş olup kendi i&ccedil;ine d&ouml;n&uuml;k olarak tasarlanan alışılagelmiş bu kurgu bi&ccedil;imi kentsel &ouml;l&ccedil;ekte yeniden yorumlanmıştır. İ&ccedil; ve dış avlu olarak ayrım yapılmamıştır. Kentin konut ve sosyal programlarının kesişim noktası kentliye meydan olarak bırakılmış ve kapısız-ge&ccedil;irgen bir revak ile meydan ve i&ccedil; avlu birleştirilmiştir. Oluşturulan ibadet kubbesi &uuml;st kottaki yeşil dokunun devamı/s&uuml;rekliliği niteliğinde olduğu i&ccedil;in kamusallık ve erişilebilirlik maksimum seviyede sağlanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">KUBBE &ndash; NET GEOMETRİ - ORAN</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">&nbsp;</span></strong><span style="color: #333333;">Kubbe, avlu ve onunla ilişkili olarak revak, mimarinin gelişimi s&uuml;resince insanlığın ortak kullandığı simgesel ve bi&ccedil;imsel ifadelerdendir. Dış mekan avlu ve revak tarafından tanımlanırken, kubbe i&ccedil; mekanı b&uuml;t&uuml;nsel ve net bir ifade ile vurgular. Kubbe; tek başına herhangi bir &uuml;slubu tanımlamasa da, i&ccedil;inde bulunduğu diğer mimari &ouml;ğeler ile birlikte var olan kompozisyonda, baskın bir bi&ccedil;imde, diğer &ouml;ğeler ile birlikte kurduğu ilişki ile belirli bir &uuml;slubu tanımlar. Evrensel bir niteliği olan kubbe, bir&ccedil;ok &ouml;l&ccedil;ekte ve işlevde var olabilmiştir; bellekteki yeri ona t&ouml;rensel ve simgesel nitelikler kazandırır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Uuml;st &uuml;ste eklemlenen malzeme ile oluşturulan saf geometri direkt algılanır ve geniş perspektifte evren algısı ile &ouml;rt&uuml;ş&uuml;r. Tasarımda, kolay işlenen ve ocaktan &ccedil;ıkartılan bir s&uuml;re sonra sertleşen (iklim şartlarına dayanıklık kazanan) kire&ccedil;li oluşum olan Midyat Taşı kullanılmıştır. Midyat taşının bir gelenek oluşu ve bağlamıyla olan sıkı ilişkisi tasarımda bu malzemenin tercih edilmesini sağlamıştır. &Ouml;te yandan, taşların doğal &ouml;zelliklerinden dolayı yapıyı yazları serin kışları sıcak tutar. Bu doğrultuda, kent i&ccedil;in yeni bir ibadet mekanı ve toplanma alanı oluştururken kubbenin yorumlanışı doğal malzemelerin kullanımıyla b&uuml;t&uuml;nleşir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Katlanarak &ccedil;oğalan, d&ouml;n&uuml;şen ve b&uuml;t&uuml;nselliği vurgulayan bu geometri; arkaik formların izlerini devam ettirir. Bir imge olarak kubbenin k&ouml;kleri Quatremere de Quincy''nin &uuml;&ccedil; ana arketipinden biri olarak tanımladığı mağaraya kadar dayanır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Doğudan Batıya, Tac Mahal, Kahire, Ayasofya, San Pietro, Saint Paul gibi pek &ccedil;ok şehrin siluetinde ve &uuml;nl&uuml; yapılarda kullanımıyla imgeleşmiş olan kubbe str&uuml;kt&uuml;r&uuml; g&ouml;ğ&uuml;n, y&uuml;celiğin ve politik g&uuml;c&uuml;n simgesi olmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ren&eacute; Gu&eacute;non, b&uuml;t&uuml;n formlar arasında en sade bi&ccedil;im olan k&uuml;renin (&ccedil;&uuml;nk&uuml; k&uuml;re b&uuml;t&uuml;n y&ouml;nlerden sadece k&uuml;reye benzer) temel form olduğunu s&ouml;yler. Denilebilir ki k&uuml;re, diğer b&uuml;t&uuml;n formları i&ccedil;inde barındıran evrensel bir bi&ccedil;imdir. Gu&eacute;non, b&uuml;t&uuml;n formlar arasında, en "değişmez" ve en "sabit" olanı ise k&uuml;pt&uuml;r, der. Yani k&uuml;p &ouml;zel bir form olmanın maksimum derecesine tekab&uuml;l eden halidir. Bu sebeple k&uuml;p yery&uuml;z&uuml;ne atfedilir. Bu formun sabitliği simgelemesi, her t&uuml;r hareketin durması anlamına gelir. K&uuml;p yery&uuml;z&uuml;n&uuml; temsil ederken aynı zamanda &ccedil;ok daha evrensel bir d&uuml;zenin ilkesini de temsil eder konumdadır. Kadim gelenekte k&uuml;p, yery&uuml;z&uuml;n&uuml; veya &uuml;zerinde hareket imkanı veren bir d&uuml;zeni simgelerken, k&uuml;re ise g&ouml;ky&uuml;z&uuml;n&uuml; ve/veya &ccedil;evreleyen şey ile ilgilidir.<sup>[1]</sup></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapı, bu bağlamda temel geometrilerin komposizyonunu kullanarak hem mimari str&uuml;kt&uuml;r&uuml; oluşturan hem de simgeselliğini en soyut bi&ccedil;imde ifade eden Osmanlı cami geleneğine yeni bir yorum getirmeyi ama&ccedil;lamaktadır. Temel kabul edilen merkezi kubbe ve kapalı avlu organizasyonu(k&uuml;p boşluk) en sade bi&ccedil;imiyle uygulanarak kubbenin sakin, b&uuml;t&uuml;nleştirici ama aynı zamanda d&uuml;nyevi olandan soyutlayan mekansallığına başvurmuştur. Bunun yanında kubbe, &ccedil;evresindeki sosyal, yeşil doku ile konut dokusunun kaynaşmasını vurgular. &Ouml;te yandan kubbenin, yeşil dokunun devamlılığı ile doğanın bir par&ccedil;ası haline gelerek muhafaza edilen, sakınılan ve saklanan bir ibadet mekanı olarak t&uuml;m&uuml;l&uuml;s gibi algılanması kurgulanmıştır. Bu doğrultuda, kent i&ccedil;in yeni bir ibadet mekanı ve toplanma alanı oluştururken kubbenin yorumlanışını doğal malzemelerin kullanımıyla b&uuml;t&uuml;nleşir. Kuban, kubbenin doğa veya peyzaj ile birleştirilmesini mimarlık ve uygarlık tavrı olarak yorumlamaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Osmanlı D&ouml;nemi''nde camilerde kubbeler geniş a&ccedil;ıklıklar ve ibadet i&ccedil;in kesintisiz, s&uuml;tunlarla b&ouml;l&uuml;nmeyen mekan sunabilmek i&ccedil;in kullanılıyordu. 14. yy''a kadar kubbe Osmanlı Mimarisinde yapıyı zenginleştiren &ouml;nemli bir elemanken, str&uuml;kt&uuml;rel a&ccedil;ıdan rol&uuml; sınırlıydı. Kubbe fikri merkezi plan fikriyle birleştikten sonra t&uuml;m İslam mimarlığında radikal bir değişim s&ouml;z konusu olmuş, i&ccedil; kurgu dışarıdan algılanmaya başlanmıştır. (Antel, 2012) Avlu ve revak daha &ccedil;ok dış mekanı tanımlarken kubbe ise i&ccedil; mekanı tanımlar, ve &ccedil;eperiyle de evrensel a&ccedil;ıdan t&ouml;rensel ve simgesel bir tutum sergiler. Kuban''a g&ouml;re kubbe, hem b&uuml;y&uuml;k mekan yapılarının baş &ouml;ğesi olmuştur hem de g&ouml;ğ&uuml;n, Tanrı''nın, politik g&uuml;c&uuml;n ve kent fizyonomilerinin simgesi haline gelmiştir. (Kuban, 2011)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mahfuz Kubbe tasarımında, mimari işlev ve sınırı tanımlamak adına avlulu bir plan &ouml;nerilmiştir. Avlunun duvarlarındaki ge&ccedil;irgenlik kavramıyla beraber i&ccedil; ve dış d&uuml;nya hissiyatını barındırır, tarihsel olarak baktığımızda bunu Osmanlı''nın k&uuml;lliyelerde kullandığını g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. (Kuban, 2011) Ancak tasarımda, k&uuml;lliyelerin aksine meydan ve girişi tanımlayan cephesiyle kent ile iletişim i&ccedil;indedir ve kentten beslenir. B&ouml;ylelikle sadece i&ccedil;ine d&ouml;n&uuml;k bir yapı olmaktan &ccedil;ıkar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ouml;neri tasarımda revakların altında yer alan şadırvandan doğan su, &ouml;n cepheyi tanımlarken meydanı besler. Meydandan kubbeye yaklaşırken revakların altında yer alan şadırvanda abdest alınır ve i&ccedil; avluya devam edilir, bu s&uuml;re&ccedil; kullanıcıya mimari bir deneyimin yanı sıra toplumsal bir deneyim de sunar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">SU SİSTEMİ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Su &ouml;ğesinin İslam mimarisinde sembolik ve işlevsel olarak kullanımı k&ouml;kl&uuml; bir geleneğe dayanır. &Ouml;zellikle G&uuml;neydoğu Anadolu b&ouml;lgesi ve benzer kurak iklimlerde havuzlar, &ccedil;eşmeler ve su yolları mimariyle b&uuml;t&uuml;nleşir. Ses ve ışık oyunları sağlayan estetik bir &ouml;ğe olmanın yanında, suyun kullanımı havayı serinletip, g&ouml;lge yapacak bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml; besler. Su, aynı zamanda sığ/derin, &ccedil;izgisel/noktasal, akan/durağan olmasıyla farklı karakterler kazandırır ve farklı anlamlar y&uuml;kler. &Ouml;rneğin Mardin Kasımiye Medresesi''ndeki gibi inşa edilen su sistemleri derin anlamlar i&ccedil;erir; bu medresede akan su mekanı deneyimleyenlere tasavvufi hayatın aşamalarını imgeler. Toplumsal hafızaya kazınmış bir hikaye olarak &ccedil;eşmeden akan su doğumu, d&ouml;k&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; yer gen&ccedil;liği, ince uzun oluk olgunluğu ve suların bir havuzda toplanması &ouml;l&uuml;m&uuml; temsil eder. B&uuml;t&uuml;n sular en son toprağa karışır ve toprakta yeniden can bulur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">NAMAZ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Cami mekanının oluşmasını sağlayan eylem, cemaat ile kılınan namazdır. Namaz bedenin kendisini ve bedenin ilişkide olduğu eşyalarla ilişkisinin merkezindedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Dolayısıyla, namaz esnasında g&ouml;z s&uuml;slemeye takılmamalı, onunla &ccedil;evrelenmiş beden sonsuz mek&acirc;n anlayışını kaybetmemelidir. Bu sebeple safları belirleyecek kadar hafif dokunuşları barındıran bir halı, oyuklarla şekillenen bir duvar ve g&ouml;ğe a&ccedil;ılan bir tavan ile ibadet alanı insanın kendiyle baş başa kalıp ibadetine yoğunlaşacağı bir atmosfer sunmaktadır. İslam sadece &ouml;teki d&uuml;nyaya y&ouml;nelik değil, bu d&uuml;nyaya da d&ouml;n&uuml;k bir dindir. Namaz M&uuml;sl&uuml;manın kıyafetini ve mekan anlayışını doğrudan etkiler. Namazın yerde kılınıyor oluşu İslam d&uuml;nyasının yer merkezli bir hayat s&uuml;rd&uuml;rmesini sağlamıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Caminin i&ccedil;ine girmek d&uuml;nyanın duvarlarla ve tavanla kapatılmış bir par&ccedil;asına girmektir. Tavan olmayabilir, hatta duvarlar da olmayabilir aslında. İbadet i&ccedil;in &ouml;nemli olan toplanmaktır. Bu serbestlik camilerin &ccedil;eşitli mimarilerde olabilmesine imkan tanımıştır. Bu &ccedil;eşitliliğin yanında cami tasarımında, belki de tek zorunlu tutulan ortak y&ouml;n&uuml; Mekke''ye yani Kabe''ye doğru y&ouml;nelmiş olmalarıdır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Camiyi kutsallaştırmayan ve dış d&uuml;nyadan başkalaştırmayan, dış d&uuml;nyayı da kutsal hayattan koparmayan bir anlayış vardır. M&uuml;sl&uuml;man doğu mimarlığının bir gereği olarak cami, i&ccedil;inde ibadet edeni etki altına alacak bir bi&ccedil;imde &uuml;retilmemiştir. Yani ne caminin planı insanları y&ouml;nlendirecek bi&ccedil;imdedir, ne de ışık kontrol edilmektedir. Mahfuz Kubbe''de de dış d&uuml;nya ile ilişki kurmakta sorun olmadığından &ouml;zellikle ışık, dışarıyı hissettirecek ve i&ccedil;erisini daha ferah ve aydınlık olması i&ccedil;in olabildiğince i&ccedil;eri alınmak istenmiştir. Namazların g&uuml;n i&ccedil;indeki vakit değişimlerine g&ouml;re kılındığı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde ışık ile olan dostane ilişki aynı zamanda hoş bir gereklilik halindedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Işığın sembolik anlamda i&ccedil;ine gizlediği "ilahilik" onun mekana şevkle davet edilmesiyle sonu&ccedil;lanmıştır. Işığı yansıtan su ve &ccedil;ini gibi malzemelerin İslam mimarisinde &ccedil;ok kullanılıyor oluşunun &ouml;nemli bir sebebi ışığın bu &ouml;zelliğidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Roger Gaudy''nin camiler i&ccedil;in "her yer sonsuzluk olup &ccedil;ıkar"<sup> [2]</sup> dediği gibi camiler mimarileriyle arzın sonsuzluğu gibidirler. Bu sonsuzluk İslam coğrafyasının b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde (hurma ağacından yapılan) direkli camilerle karşılık bulurken bunun belki de tam zıttı olarak Osmanlı camileri ile neredeyse direksiz olarak g&uuml;n y&uuml;z&uuml;ne &ccedil;ıkmışlardır. Osmanlı camileri s&ouml;z konusu olduğunda sınırsızlık, kendisini boşluğa yetişemeyen m&uuml;minin duygularında yakalar. Mekanın merkezi bir kubbe ile kapatılmış abidevi boşluğu insanı aşarken sonsuzluk ortaya &ccedil;ıkar. Yine de hem merkezi kubbenin insan &ouml;l&ccedil;eğine kadar inen ışıkları hem de ana mekanın yanlarına yerleştirilen direkli alanlar caminin mimarisinin ezici olmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;er. Osmanlı mimarisi hem sınırsız bir kuşatıcılığa hem de huzur veren bir &ouml;l&ccedil;eğe sahiptir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mahfuz Kubbe i&ccedil; mekanında, insan &ouml;l&ccedil;eğine yaklaşmak adına, &ccedil;eperde kademelenme tasarlanmıştır. Tekrar eden oyuklarla şekillenen bu &ccedil;eper alt kademede kalır, ayrılan &uuml;st kısım ise sadeliğiyle g&ouml;ğ&uuml; temsil eder.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">ZAMAN</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Namaz ibadeti m&uuml;sl&uuml;manların zaman ile olan ilişkilerinin de merkezindedir. Beş vakit olan farz namazı g&uuml;n&uuml; b&ouml;l&uuml;mlemiştir. Bu vakitlere g&ouml;re hayatı kurgulamak zorunlu değildir. Ancak namazın varlığı ve m&uuml;sl&uuml;manların ortak olarak bu vakitleri yaşıyor oluşları, İslam toplumlarının adı konulmamış bir zaman ortaklığı yapmalarını sağlamıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İslam belirli bir vakit b&ouml;l&uuml;mlenmesi dayatmamış, aksine g&uuml;neşin kendi d&ouml;ng&uuml;s&uuml; bu vakitleri isimlendirmiştir. Yani burada tabiatı belli bir kanunun i&ccedil;ine sokmak yerine tabiata olan uyum desteklenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Turgut Cansever Kuran-ı Kerim''in Rahman suresinin yirmi dokuzuncu ayetinde Allah''ın, "ben her g&uuml;n başka bir şe''ndeyim" dediği ayete dayanarak, Muhyiddin Arabi''nin Fus&uuml;su''l Hikem kitabında Şuayp Peygamber b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde "varlığın her an yeniden oluşma halinde bulunduğunu, hi&ccedil;bir şeyin statik ve değişmez olmadığını, her şeyin s&uuml;rekli değişir olduğunu" s&ouml;ylediğini bir&ccedil;ok kere belirtmiştir. Bunu belirtme nedeni de İslam''daki zaman algısını a&ccedil;ıklamaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Jale Erzen, batı k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n &ccedil;izgisel, batı-dışı k&uuml;lt&uuml;rlerin ise eğrisel kabul edildiğini s&ouml;yler. Batı anlayışında yaratılışın bir kez olduğu ve zaman algısı başlangı&ccedil;, ilerleyiş ve son olarak kabul edilir. Diğer yandan, doğudaki İslam anlayışında ise yaratılışın s&uuml;rekli olduğu, zamanın kendi &uuml;st&uuml;ne katlandığı, d&uuml;nyanın s&uuml;rekli olup yeniden yaratıldığı ve yenilendiği kabul edilir. B&uuml;t&uuml;n İslam sanatları bu s&uuml;rekli hayata gelişi, geri &ccedil;ekilişi ve yeni bi&ccedil;imlerin ortaya &ccedil;ıkışı ifade eder.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mahfuz Kubbe''de de zaman, dış mekanla bağlantıyı koparmama ilkesi ile ele alınmış ve kubbenin merkezi opak vitray bir cam ile kapatılmıştır. Pantheon''daki gibi zamanın akışkanlığı i&ccedil; mekana vuran, d&ouml;nen ve değişen g&ouml;lgeler ile takip edilebilmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">&Ouml;RT&Uuml; - KAPI</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ouml;rt&uuml; ve perde İslam dininde &ouml;nemli yeri olan nesne veya olgulardır. Mahfuz Kubbe''de giydirilen, değişken olan bir olasılık sunması sebebiyle ibadet alanı girişinde sert ve kitlenir bir kapı olmasından ziyade bir &ouml;rt&uuml;-kumaş ayırıcı &ouml;nerilmiş, bu sayede ibadet alanının her zaman davetkar ve kabul eder olması vurgulanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">MİHRAP</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Titus Burckhardt''ın "caminin duvarları i&ccedil;inde kutlu hi&ccedil;bir mekan bulunmaz" s&ouml;z&uuml;n&uuml;n hemen arkasından mihrap demesi, caminin i&ccedil;inde kutlu olan yerin ancak mihrap olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lebileceğini belirtir. Caminin en &ouml;zel alanı olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lse bile mihrabın i&ccedil;inde duracak kişi herhangi bir M&uuml;sl&uuml;man olabilir. Mihrap, bir M&uuml;sl&uuml;manın sığacağı bir oyuk olarak b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;man fertlerinin temsil edildiği yani "insanın" temsil edildiği bir boşluktur. İnsan mihraba sığınırken Allah''a sığınır. Kur''an- ı Kerim''de mihrap Hz.&nbsp;</span><span style="color: #333333;">Meryem''in sığındığı yer manasında kullanılmıştır. Bunun yanı sıra yaşanılan, ibadet edilen yer anlamıyla da bulunur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Serkan Duman kitabında sorar: ''''İnsan i&ccedil;in mihrabın nuru, ışığı denilebilir mi?'''' Burckhardt, mihrabın bi&ccedil;iminin Kur''an- ı Kerim''de Nur suresinin 35. Ayetini akla getirdiğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r. Ayrıca, bu nurun sembol&uuml; oyuğa (mişkat) yerleştirilmiş bir lambadan yayılan ışıkla mukayese edilmiştir.<sup>[3]</sup> Mihrapların &ouml;n&uuml;ne lamba asılması bir anlamda mişkatın nurlanarak mihraba d&ouml;n&uuml;şmesidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">MİNARE</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İslam''ın ilk g&uuml;nlerinde ezan okuyan m&uuml;ezzinin y&uuml;ksek&ccedil;e bir kayanın &uuml;st&uuml;ne &ccedil;ıkarak ezan okuduğu bilinmektedir. Ezan insan aracılığı ile ortaya &ccedil;ıkan bir ses olduğundan duymaya y&ouml;neliktir. Duyurulması gerektiğinden sesin ulaşabildiği son nokta caminin sınırlarını belirler ve o sınırda yeni bir cami inşa etmek gerekir. Yine sesin duyurulması ve duyulması ile ilgili olarak, minarenin civardaki en y&uuml;ksek nokta olması sesin ulaşımının kolaylığı a&ccedil;ısından gereklidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde ezanın hoparl&ouml;r ve ses sistemleri ile duyurulması minareleri işlevsizleştirmiştir, m&uuml;ezzinlerin ezan okumak i&ccedil;in minarenin şerefesine &ccedil;ıkmasına gerek kalmamıştır. Fakat minare, topluma bir anlamda caminin varlığını vurgulamaktadır. Bu sebeple g&ouml;ğe y&uuml;kselen bir mızrak formunda olan minare, ezanın okunduğu şerefe ve şerefeye ulaşmak i&ccedil;in konumlandırılan merdiven yeniden yorumlanmaktadır. Mahfuz Kubbe minaresinde, artık &ccedil;ıkılmasına gerek olmadığı i&ccedil;in merdiven tasarlanmamış, şerefeye g&ouml;nderme yapmak i&ccedil;in tek bir katman eklenmiş ve formu yine g&ouml;ğ&uuml; işaret edecek şekilde dik a&ccedil;ılı tasarlanmıştır. G&ouml;rsel etkisi devam ettirilmiş olup vakitler ışık kullanılarak belirtilmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">MİNYAT&Uuml;R</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İslam ve bazı doğu k&uuml;lt&uuml;rlerinde tıpkı değişken alem gibi değişmeye devam eden sanat eserleri g&ouml;r&uuml;l&uuml;r; minyat&uuml;rlerdeki kompozisyonlar buna &ouml;rnektir. Minyat&uuml;r Nakkaşı''nın manzarayla olan ilişkisini yansıtırken, kullanıcının tek bir "an" a hapsolmayışı, değişken zamanın da bu &ccedil;ok boyutlu deneyime dahil olmasına imkan sağlar. Minyat&uuml;r &uuml;st&uuml;nde farklı a&ccedil;ıları, mekanları ve farklı zamanları resmedebilmektedir. Buna bakan ise Nakkaş''ın yorumuyla ile beraber bambaşka hayalleri yaşayabilmektedir. Bakışın perspektife hapsolmayışı bunu destekler.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><span style="color: #333333;">Turan Ko&ccedil;''a g&ouml;re:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">"Bu sanatın ayırt edici &ouml;zelliklerinden biri de soyutlamaya son derece b&uuml;y&uuml;k bir yer ve &ouml;nem vermesidir. B&uuml;t&uuml;n islam sanatları g&ouml;r&uuml;nende g&ouml;r&uuml;nmeyeni, yakalama ve g&ouml;sterme cehd ve &ccedil;abasında olduğundan, tabiatı olduğu gibi aksettirmek yerine onu soyutlamaya, ele aldığı nesnenin bireyselliğini ve tabiiliğini &ouml;ld&uuml;rmeye y&ouml;nelmiştir. &Ouml;yle ki, s&ouml;z gelimi minyat&uuml;rde bile, bir at belli bir at değil herhangi bir at, daha a&ccedil;ık bir ifadeyle kavram olarak at ya da atlıktır."[4]</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">SONU&Ccedil;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">&nbsp;</span></strong><span style="color: #333333;">G&uuml;neydoğu Anadolu b&ouml;lgesinde yer alan Mahfuz Kubbe tasarımında tarihimizdeki cami mimarisi doğrultusunda analizler yapılmış, net geometrilerin dini mekanlardaki etkileri araştırılmış ve &ccedil;evresel- iklimsel girdiler doğrultusunda kente değer katan &ndash; b&uuml;t&uuml;nleşen &ndash; davet eden ikiy&uuml;z kişilik cami tasarımı &ouml;nerilmiştir. Malzemesi, &uuml;retim bi&ccedil;imi ve fiziksel &ccedil;evre girdileri doğrultusunda yere ait olan, ge&ccedil;mişin izlerini ve kullanım bi&ccedil;imlerini kent &ouml;l&ccedil;eği doğrultusunda ele alan bir cami &ouml;nerilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapı, k&uuml;re ve k&uuml;p kompozisyonunu kullanarak hem mimari str&uuml;kt&uuml;r&uuml; oluşturan hem de simgeselliğini en soyut bi&ccedil;imde ifade eden Osmanlı cami geleneğine yeni bir yorum getirmeyi ama&ccedil;lamaktadır. Temel kabul edilen merkezi kubbe ve i&ccedil; avlu organizasyonunu en sade bi&ccedil;imiyle uygulayarak kubbenin sakin, b&uuml;t&uuml;nleştirici ancak aynı zamanda d&uuml;nyevi olandan soyutlayan mekansallığına başvurulmuştur. Bunun yanında kubbe, &ccedil;evresindeki sosyal, yeşil doku ile konut dokunun kaynaşmasını vurgularken; yeşil dokunun devamlılığı ile doğanın bir par&ccedil;ası haline gelerek muhafaza edilen, sakınılan ve saklanan bir ibadet mekanı olarak algılanması kurgulanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">________________________________________</span><br /><span class="fotograf-yazi" style="color: #333333;">[1] Ren&eacute; gu&eacute;non, niceliğin egemenliği ve &ccedil;ağın alametleri, &ccedil;ev. Mahmut kanık, iz yayıncılık, İstanbul, 2012</span><br /><span class="fotograf-yazi" style="color: #333333;">[2] Roger Garaudy, İslamın aynası camiler, &ccedil;ev. Cemal aydın, t&uuml;rk edebiyatı vakfı yayınları, İstanbul, 2013</span><br /><span class="fotograf-yazi" style="color: #333333;">[3] Titus burckhardt, islam sanatı dil ve anlam, &ccedil;ev. Turan Ko&ccedil;, Klasik yayınları, İstanbul, 2013</span><br /><span class="fotograf-yazi" style="color: #333333;">[4] Turan ko&ccedil;, islam estetiği, isam yayınları, İstanbul, 2014</span></p> <div data-wd-pending="" style="mso-element: footnote-list;"> <div data-wd-pending="" id="ftn4" style="mso-element: footnote;"></div> </div> Mon, 13 May 2019 11:33:00 +03 The Loft http://www.arkiv.com.tr/proje/the-loft/10638 basak akkoyunlu <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/basak-akkoyunlu/the-loft/TheLoft_001_sml.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Başak Akkoyunlu<br>Mimarlık Ofisi : Başak Akkoyunlu Design<br><br>Çeşme’de ana arterlerin birleştiği bir köşede yer alan The Loft, 768m² arsa üzerinde yer alan toplam 8 adet dubleks daire barındıran bir apartmandır.<br><br><p>Girişini kuzey doğusundaki parktan alan The Loft &ccedil;evresindeki tamamı yeni ve d&uuml;zensiz yerleşimden hem malzeme kullanımı ile hem de k&uuml;tlesi ile kendisini ayırmıştır.</p> <p>B&ouml;lgedeki genel imar yaklaşımının aksine bu parsele blok sınırı verilmiştir. Bu sayede 2,5 katlı monoblok bir yapı tasarlanabilmiştir.&nbsp;</p> <p>Zemin kata yaklaşık 190 m&sup2; parsel kullanımı olan 4 adet 4+1 ters dubleks, bodrum bah&ccedil;eleri ile alt kata da kaliteli bir yaşam sunmaktadır. 1. kattaki 4 adet 2+1 dubleksde ise 1. kattaki geniş terasları hari&ccedil; &ccedil;atı bah&ccedil;eleri mevcuttur.<br />&nbsp;<br />Kuzey cephesinde aluminyum oluklu levha ve girişi tarifleyen ahşap merdiven kovası ile kaplanan dış kabuk, g&uuml;ney cephede ise doğal ahşap ile kaplanmıştır.</p> Mon, 13 May 2019 10:44:16 +03 Mansiyon (2. Kategori), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/mansiyon-2-kategori-cami-tasarimi-fikir-yarismasi1/10700 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-10/mansiyon-2-kategori-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cihan Sevindik,Senem Müştak<br>Mimarlık Ofisi : OfficePAN Mimarlık<br><br>MİMARİ RAPOR<br><br><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Yer:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">&nbsp;</span></strong><span style="color: #333333;">K&ouml;keni Roma felsefesine dayanan ''yer'' kavramı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zce mek&acirc;n kavramıyla eş anlamlı kullanılmasına rağmen ''d&uuml;ş&uuml;nce tarihinde'' farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Felsefe, sosyoloji ve mekan bilimlerinde yapılan tanımlara bakıldığında yer kavramının aidiyet, zaman, deneyim, bağlılık ve hatıralarla ilişkilendirildiği g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&nbsp;</span><strong><span style="color: #333333;">Mardin:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;"></span></strong><span style="color: #333333;">Mardin''in bilinen t&acirc;rihi 3000 sene &ouml;ncelere dayanır. G&uuml;neydoğu Anadolu''nun genel mimari karakterinden farklı bir yapılaşma bi&ccedil;imi g&ouml;stermektedir. Kent, Mazı Dağları''nın (Masius) g&uuml;ney yama&ccedil;larında, doğudan batıya 2.500 m uzunluğunda, 500 m genişliğinde bir alana kurulmuştur. Kaleden ve karşıdan bakıldığında, Mardin yapı dokusunun ana karakterini, teraslanmalar ve i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k avlular oluşturmaktadır. Doğal konumdan doğan bu &uuml;st &uuml;stelik ve sıkışık yapılaşma, kente &ouml;zg&uuml;n bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m kazandırmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mardin, Anadolu ev mimarisinde, Orta Anadolu''nun Niğde, Kayseri şehirlerde daha yaygın olarak da G&uuml;neydoğu Anadolu B&ouml;lgesi''nde &ouml;rneklenen, taş mimarinin g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; &ouml;nemli şehirlerden biridir. B&ouml;lge ana mimari karakterini veren kalker taşı, yapı &uuml;retimine egemen olmuş, ahşaba, kapı, pencere, asma kat gibi zorunlu kullanımları dışında yer verilmemiştir. B&ouml;ylece taş, s&uuml;slemeden, taşıyıcı sisteme kadar her yapı elemanını belirlemiştir. Bu mimarinin bi&ccedil;imlenmesindeki etkenlerden bir diğeri b&ouml;lgenin iklimidir. Ayrıca mimaride &ouml;nemli bir yere sahip eyvan, revak gibi yarı a&ccedil;ık mekanlar, &ouml;zellikle yaz d&ouml;nemindeki g&uuml;neş etkisine karşı g&ouml;lgede kalabilecek bi&ccedil;imde y&ouml;nlendirilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Cami Mimarisi:</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mescit (مسجد), k&ouml;k&uuml; (سجده), secde ''den t&uuml;remiş olup, secde edilen yer anlamındadır. Cami (جٱمع), cem etmek, toplanmak anlamına gelen İslam mabedi, ibadet yeridir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">"Ş&uuml;phesiz, &acirc;lemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar i&ccedil;in kurulan ilk ev (mabet), Mekke''deki (K&acirc;be)dir." Ali-İmran s&uuml;resinin, 96.ayetinden anlaşıldığı &uuml;zere yery&uuml;z&uuml;nde Allah''ın emri ile inşa edilen ilk ibadet yapısı K&acirc;be''dir. K&acirc;be, bilinen haliyle Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiştir. İslamiyet''in ilk d&ouml;nemlerinde namaz i&ccedil;in &ouml;zel bir mek&acirc;n imar edilmemiş, uygun bulunan yerlerde toplanılmıştır. Namazın farz kılınmasından sonra da aynı şekilde devam etmiştir; ancak bazen K&acirc;be''nin &ccedil;evresinde namaz kılındığı da olmuştur. Hz. Peygamber ashabıyla beraber iki mescit yapmışlardır, bunlardan ilki ve halka a&ccedil;ık olarak namaz kılmak i&ccedil;in inşa edilen Kuba Mescidi''dir. 622''de, Mekke''den Medine''ye hicret ederken yol &uuml;zerinde ihtiyaca binaen imar edilmiştir. Aynı yıl, Medine''ye varınca, orada Hz. Peygamberin ikamet etmesi ve M&uuml;sl&uuml;manları toplamak i&ccedil;in ikinci mescit olan Mescid-i Nebevi inşa edilmiştir. S&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde b&uuml;y&uuml;yen ve gelişen toplumsal yapı, cami mimarisi ile ilgili farklı mekanlar oluşturmuşlardır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mek&acirc;n, b&uuml;y&uuml;k boşluğun sınırlandırılması ile oluşan boşluktur. Bu sınırlama, korunma i&ccedil;g&uuml;d&uuml;s&uuml; ile g&uuml;vende hissetmek i&ccedil;in yapılmıştır. Yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n geniş boşluğunda insan payına d&uuml;şen boşlukta yaşamını s&uuml;rd&uuml;rmektedir. İnsan i&ccedil;in bu mek&acirc;nın i&ccedil;erisi ve dışarısı vardır. Dışarı kısmında mek&acirc;n artık sadece o kişiyle değil, &ccedil;evre ile ilişki kurmuştur.&nbsp;</span><span style="color: #333333;">Bu haliyle artık kentin bir par&ccedil;ası olmuştur ve bi&ccedil;imlenmesinde de etkendir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Sınırlayıcı farklılıklara g&ouml;re mek&acirc;n iki şekilde ele alınır. Bunlar: g&ouml;ky&uuml;z&uuml;, toprak, ağa&ccedil; gibi doğal varlıklar ile oluşan doğal mek&acirc;n; duvar, tavan, kolon, kiriş gibi d&uuml;şey ve yatay bileşenlerden meydana gelen mimari mek&acirc;ndır. Bir de bu iki &ouml;zelliğe sahip karma mek&acirc;n vardır, ibadet mekanını karma mek&acirc;n olarak tanımlamak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mimari mek&acirc;n, b&uuml;y&uuml;k boşluğun sınırlandırılması ile oluşan boşluktur. Mimari mek&acirc;nlar, bulunduğu d&ouml;nemin etkisini &uuml;zerinde taşır. Bulunduğu konum sabitliğini korurken, zaman ise değişkenidir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z geleneksel dini yapılarının ait olduğu d&ouml;nemlere gidersek, dini yapıların fark edilebilirliği, konut yapılarından formda ayrışmasıyla olmuştur. Kendi d&ouml;neminde &ouml;zellikle abidevi boyut ve anıtsallığa ulaşmış, fark edilebilirliği artırılmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Eleştirisel B&ouml;lgeselcilik:</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">''Eleştirel B&ouml;lgeselcilik'' yaklaşımı, temelinde d&uuml;nyada mimari k&uuml;lt&uuml;r &uuml;retiminin yaygın bir bi&ccedil;imde tekd&uuml;zeleşmesine bir tepkidir. ''Eleştirel B&ouml;lgeselcilik''in bu tepkisini, yaklaşımı yaygınlaştıran Kenneth Frampton Paul Ricoeur''un, "d&uuml;nyanın her yerinde insanların, aynı k&ouml;t&uuml; filmleri izleyip, benzer t&uuml;rden makineleri ve ifade bi&ccedil;imini kullanması sonucu, modern uygarlığın her alanı aynılaştırma şokunu her k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n i&ccedil;selleştiremediği" s&ouml;zleri ile vurgular. Ricoeur''un, "aynı anda hem modern olup hem de k&ouml;klerimize nasıl d&ouml;neriz ve durağan bir k&uuml;lt&uuml;r&uuml; canlandırıp, nasıl evrensel k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n bir par&ccedil;ası olabiliriz?" soruları ''Eleştirel B&ouml;lgeselcilik'' in problem alanının Ricoeur tarafından dile getirilişidir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tzonis ve Lefaivre, ''Eleştirel B&ouml;lgeselcilik'' &ccedil;er&ccedil;evesinde değerlendirilebilecek bir binanın iki a&ccedil;ıdan eleştirel olduğunu belirtir. Bunlardan birincisi, tasarımların ait olduğu b&ouml;lgeselci geleneğin meşru olup olmadığı konusunda soru soruyor olmaları, ikincisi ise daha detaylı ele alınacak olan ''yabancılaştırma/yadırgatma''dır. ''Yabancılaştırma/yadırgatma'' b&ouml;lgeye ait olanı, yorumlayarak yeniden kullanmak olarak tanımlanırken, ''Eleştirel'' olmanın koşullarından birini oluşturur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Mimari Yaklaşım:</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Heidegger''in varlığın ancak sınırları belirlenmiş alanlarda olabileceği savından yola &ccedil;ıkarak, her şeyin aynılaşarak yersizleşmesine karşı, insanların paylaşımları ile oluşan ortak belleğin, yere ait &ouml;zelliklerinin farkında olarak, yersizliğe ilişkin &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerisi getirilmesi fikri mimari yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. "Yer" in s&ouml;yledikleri &ccedil;atkıyı &ouml;ne &ccedil;ıkaran ana karakterdir. Bu ama&ccedil;la Mardin ilinin sahip olduğu potansiyeller değerlendirilmiş, iklim, malzeme, doku, yoğunluk, k&uuml;lt&uuml;r gibi farklı etmenler mimari yaklaşımı şekillendirmiştir. Bu değerlendirme yapılırken Cami Algısını oluşturan alt bileşenler tarihsel s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde irdelenerek, Mardin'' e ait bir mimari dil &uuml;retilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Lynch''in, "Her bir kişinin algısı biriciktir, ancak, bu algının grup imgeleriyle hi&ccedil;bir bağlantısı olmayabilir. Yine de "halk imgesi" ne yaklaşır." İfadesi ile değişik grupların, aynı fiziksel ger&ccedil;ekliği farklı algılayabileceğine; ancak ortak bir algıya yaklaşacağına işaret eder. Geleneksel dini mimari şekillenmesinin, toplumsal karakter ile oluştuğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Bu d&uuml;ş&uuml;nce ile şeklini belli eden mimarinin, değişen zaman ve mimari yapılar i&ccedil;erisinde halkın zihninde nasıl algılandığını g&ouml;zlemlemek gerekliliği oluşmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapı yoğunluğu arazide konumlandırılırken arazi &ccedil;eperlerinden her y&ouml;nde geriye &ccedil;ekilmiştir. Bu geri &ccedil;ekilme kent ile yapı arasında yeşil bir ara mekan oluşturma amacı g&uuml;d&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Kentlerdeki cami imajını yeşille ve doğa ile ilişkisel olarak g&uuml;&ccedil;lendirmeyi ama&ccedil;layan bu karar, d&uuml;nyevi d&uuml;nya ile uhrevi d&uuml;nya arasındaki tansiyonu ifade etmektedir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ta&ccedil; kapısı olarak ifade ettiğimiz mekana ana yaklaşım, b&ouml;lgedeki mimari dilin yeniden yorumlanarak yalın bir ifade ile &uuml;retilmesine dayanmaktadır. Farklı noktalardan kentlinin dahil olabildiği k&uuml;lliye, kent sokaklarının a&ccedil;ıldığı ara ge&ccedil;itlerle zenginleştirilerek ge&ccedil;irgen bir yapı kurgusu oluşturmuştur. Mardin Yapı K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n &ouml;nemli bir &ouml;ğesi olan revak yeniden yorumlanarak tek bir mod&uuml;l&uuml;n farklı a&ccedil;ılarda kullanımı ile zengin bir mekansal &ouml;rg&uuml;tleneme vaat etmektedir. Revak sistemi k&uuml;lliye i&ccedil;erisinde yer alan d&uuml;kkan, Kur'' an Kursu gibi farklı işlevlerle ilişki kurarken iklimsel duruma da cevap verecek esnekliktedir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">K&uuml;lliye yapısı &uuml;&ccedil; farklı avlu ile arazide konumlanmaktadır. Bu avlulardan ilki Kent Meydanı ile ilişkilendirilen Cami Avlusudur. Namaz vakitlerinde yoğun olarak kullanılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;len bu alan, abdesthane ve cami g&ouml;revlisi odaları ile desteklenmektedir. Yapının simgesel etkisinin artırıldığı bu alan, Cami Mimarisinin anıtsal bi&ccedil;imlenişinin karşılığı konumundadır. Cami avlusu, kıble y&ouml;n&uuml;n&uuml; simgeleyecek şekilde bi&ccedil;imlendirilen sa&ccedil;ak ile son cemaat alanına ve cami i&ccedil; mekanına y&ouml;nlendirilmektedir. Cami Yapısı tekil bir kubbe ile kurgulanırken, taşıyıcı sistem geleneksel yapım bi&ccedil;imlenişini referans alacak şekilde oluşturulmuştur. Yalın, dingin ve sakin bir alan olarak tanımlanan ibadet alanı, +4.00 kotunda kadınlar mahvili ile devam ettirilmiştir. Diğer iki avlu ise cenaze namazı i&ccedil;in kullanılması planlanan ve sosyal işlevlerle desteklenen sosyal avlulardır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ouml;zetle, yer ile sıkı ilişkiler kuran, Cami İmgesinin toplumsan referanslarını baz alan, ge&ccedil;miş ile bug&uuml;n&uuml;n birlikte varoluşunu simgeleyen yalın bir mimari dil oluşturulmuştur.</span></p> Fri, 10 May 2019 14:39:00 +03 Mansiyon (1. Kategori) (CM2 Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/mansiyon-odulu-1-kategori-cm2-mimarlik-ve-tasarim-studyosu-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/10666 MUSTAFA MUMCU <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-13/mansiyon-1-kategori-cm2-mimarlik-ve-tasarim-studyosu-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Mumcu,Cansu Arcan Mumcu<br>Mimarlık Ofisi : CM2 Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu<br><br>PROJE RAPORU<br><br><p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Cami bir "iletişim mekan"dır. İnsanın kendi ile iletişimini, insanın Allah ile iletişimini, insanın insan ile iletişiminin ger&ccedil;ekleştiği yerdir cami. Bu i&ccedil; d&uuml;nyanın yanında; mekansal ve mimari dil olarak da &ccedil;evresindeki doğal ve yapılı &ccedil;evreyle ve insanlarla doğrudan iletişim halindedir. Mimarlık bu iletişimde ikinci bir dil g&ouml;revi g&ouml;r&uuml;r. Bir mimari eserin okunması ve anlaşılması gerekmektedir. İnsan mekanla, mekan da &ccedil;evreyle bir b&uuml;t&uuml;nd&uuml;r. Bir ibadet mekanının tasarımında doğal ve yapılı &ccedil;evrenin dikkate alınması zorunludur.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Eğimli bir b&ouml;lgede yer alan proje arazisinin yakın &ccedil;evresine bakıldığında; arazinin b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunlukta konut alanıyla &ccedil;evrili olduğunu, hemen yakınında bir ticari k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ccedil;arşı alanının bulunduğunu ve &uuml;st kotta da komşu ilişkide olduğu bir parkın varlığını g&ouml;rmekteyiz.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarım alanı yakın &ccedil;evresinde bulunan ticaret alanı, konut alanı, yeşil ve diğer bir takım kamusal alanlar ile kurduğu etkileşim y&uuml;zeyleri dikkate alınarak yapıda b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde oluşturulan y&ouml;nlendirici y&uuml;zeyler ve ge&ccedil;irgenlikler yapı kompleksi ve kent arasındaki "sınırları eriterek", alanın "kentsel bağlam" a&ccedil;ısından şekillenmesinde b&uuml;y&uuml;k rol oynamıştır. Ayrıca; veriler dahilinde, alan &ccedil;evresinde yer alan ya da ileride yer alabilecek yapıların "gabari"leri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak "kentsel &ouml;l&ccedil;ek" ile hassas bir ilişki kurulmaya &ccedil;alışılmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Arazinin yakın &ccedil;evresi ile ilişkisi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde, proje alanını besleyebilecek "etkileşimi yoğun" olması beklenen noktalar tespit edilerek arazinin merkezinde &ouml;zellikle ticari alanın yoğun olarak beslediği bir alan tanımlanmıştır. Bu alan bir cami avlusu olmanın yanı sıra, aslında yakın &ccedil;evresinden beslenen ve yakın &ccedil;evresini besleyen bir k&uuml;&ccedil;&uuml;k kent meydanıdır. Bu meydanda ticaret alanı tarafından gelen yoğunluğu karşılaması ve camiyi beslemesi adına bir &ccedil;ay kahve ve sohbet salonu &ouml;nerilmiştir. D&uuml;zenlenen meydanda su &ouml;ğesine ve yeşil alanlara yer verilmiş olup, alanın kent ve kentliye katkı sağlaması &ouml;nemsenmiştir. Fakat bu alanın t&uuml;m bunların en başında camide ibadetini ger&ccedil;ekleştirecek insanların namaz vaktinden &ouml;nce ya da sonra hoş&ccedil;a vakit ge&ccedil;irebilecekleri, sohbet edip kaynaşabilecekleri bir alan olması fikriyle yola &ccedil;ıkılmıştır. &Ouml;nerilen program ile proje alanının daha davetkar bir alan haline gelmesi hedeflenmiştir. B&ouml;ylelikle meydana yalnızca vakit ge&ccedil;irmek i&ccedil;in gelen bir insanda da camiye girip ibadetini gerine getirme isteği uyandırmak ama&ccedil;lanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mekan insanla vardır. İnsan bedeni ve hareketleri, mekan ile s&uuml;rekli bir iletişim halindedir. Mekanı oluşturan &ouml;ğeler bedenin hareketini sınırlandırır ve y&ouml;nlendirir. Meydana bakan alanda eğimli araziye sırt veren ana ibadet mekanı konumlandırılmıştır. İnsanı "kucaklamak" ve insanı meydana ve camiye "dahil etmek" amacıyla etkileşim yoğun noktalarda meydana ve camiye bir takım y&ouml;nlendirici zemin, duvar ve peyzaj tanımlamaları yapılmıştır. Bu katı ve y&ouml;nlendirici duvarlar ve k&uuml;tle ibadete yani meydana toplar ve ardından camiye dahil eder. Araziye komşu olan t&uuml;m y&ouml;nlerden gelen insanları "kucaklayan mekan kurgusu" ile camiye y&ouml;nlendirme yapması sağlanmıştır.</span><br /><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;">MEKANIN S&Ouml;Z&Uuml;;</span></strong></em></span><br /><span style="color: #333333;">Her mekan bir s&ouml;z barındırır. Mekanın kendisi ve i&ccedil;erdikleri, mekanın s&ouml;z&uuml;n&uuml; belirler. Mekanın mimari yapısı, mekanın i&ccedil;inde barındırdıkları insana yansır. Yani, mekanın kendisi ve i&ccedil;erdikleri bir araya gelerek mekanın mesajını ortaya koyar. Bu mesaj g&uuml;&ccedil;l&uuml;, zayıf, olumlu, olumsuz olabilir ancak yokluğu hi&ccedil;bir zaman s&ouml;z konusu değildir." İnsan s&uuml;rekli bir mekanın sınırları i&ccedil;indedir. Bu mekanlar, kendi işlev ve fikirlerine ait bir alan yaratır. Bu alana giren ve bu alanda zaman ge&ccedil;iren insanın duygu, d&uuml;ş&uuml;nce ve hareketleri mekanın s&ouml;ylediklerinden etkilenir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Camiler, cemaat ile ibadet edilmesi i&ccedil;in kurgulanır. Ama ibadet sadece kişi ile Allah arasında olan bir şeydir. O y&uuml;zden camilerde cemaatle ibadet ederken aynı zamanda kişinin Allah ile baş başa olduğu hissinin aktarılması &ouml;nemlidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Hz. Muhammed ilk vahiy gelmeden &ouml;nce Hira Mağarası''na kafasını dinlemek ve kendini ibadete adamak i&ccedil;in giderdi. Orası sessiz sakindi ve b&ouml;ylece Hz. Muhammed ibadetini yalnız ve sessiz bir ortamda huşu i&ccedil;inde yapabiliyordu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;">AZLIĞIN &Ccedil;OKLUĞU, VARLIĞIN YOKLUĞU İ&Ccedil;İNDE;</span></strong></em></span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Az, &ccedil;oktur. Bir ibadet mekanında "az", ibadete odaklanmamızı ve kendimize ve Allah''a olan farkındalığımızı arttırır. Bu d&uuml;ş&uuml;nce ile yola &ccedil;ıkılarak; İslamiyet''in &ouml;z&uuml;nde olan tevazu anlayışı ile b&uuml;t&uuml;nleşik, yalın ve sade bir mekan kurgusu hedeflenip, insanın ibadetini yaparken "kendini bulma" sı ve Allah ile baş başa kalabilmesi fikrini kuvvetlendirmek ama&ccedil;lanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">İnsanların canlı ve yaşayan bir meydan varlığının i&ccedil;inde kendini dış d&uuml;nyadan tamamen yalıtıp, ibadetini yapabilmesi ve mekanın sadeliği, i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde yaptığı ibadet ile kendini arındırıp yeniden dış d&uuml;nyanın g&ouml;rkemine kapılması, zamandan ve dış d&uuml;nyadan bir s&uuml;reliğine koparak, yalnızca Allah ve kendisi ile baş başa kalması hedeflenmiştir. Bir nevi insanın kendini bir s&uuml;reliğine dış d&uuml;nyadan tamamıyla yalıtıp huşu i&ccedil;inde ibadetini ger&ccedil;ekleştirmesi asıl ama&ccedil;tır.</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Cami ile ilgili toplumun zihinlerde oluşmuş anonim bir yapı imgesi mevcuttur. &Ouml;zellikle minare, kubbe gibi dışsal elemanlar g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde genellikle simgeseldir. Fakat yine de toplumun zihninde yer etmiş olan imgelerin toplum tarafından "mekansal karşılık" bulması gerekmektedir. Esasında, ibadetin kurallarının ve gerekliliklerinin de y&uuml;zyıllardır değişmemiş olması bunu beraberinde getirmiş olması yadsınamaz.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Eğimli bir arazide yer alan proje alanında, mevcut topografya ve &ccedil;evre dokuyla b&uuml;t&uuml;nleşik ve meydana y&uuml;z verecek şekilde konumlanan bir ibadet mekanı kurgulanmıştır. Sessiz, sade bir arınma ve ibadet mekanı... Mekanın eğimden kazanılan topografyaya konumlanması bulunduğu eğime, yola, coğrafyaya bir adapte oluş şeklidir. Fakat t&uuml;m bunları yaparken; ama&ccedil; sanki hi&ccedil; yokmuş gibi topografyaya gizlenmek değil, &uuml;st kottan bakıldığında kubbe ve minareyle burada bir ibadet mekanının, bir caminin varlığını aktarmaktır. Camiye eklenen minare ve kubbenin caminin insanlarla ve yakın &ccedil;evresiyle ruhsal, zihinsel, mekansal ve kentsel bir iletişim kurması kuvvetlendirmek istenmektedir. Arazide &uuml;st kottan bakıldığında buranın bir ibadet mekanı olduğu alt kottan bakıldığında ise geniş ve s&uuml;rekli yaşayan bir meydana a&ccedil;ılan bir cami algılanmaktadır. İbadet "yer" de yapılır. Allah''a ait olan "yer" mekansallaşıp, kubbe ile y&uuml;kselerek ana ibadet mekanını tanımlar. &Uuml;st kottan bakıldığında topraktan g&ouml;ğe y&uuml;kselen kubbe ve toprağı yarıp &ccedil;ıkan bir minare burasının bir mabed olduğunu insana aktarır.</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje &ccedil;alışma alanı olarak Diyarbakır ili se&ccedil;ilmiş olup, "kentsel doku b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;"n&uuml; sağlamak ve "kentsel &uuml;sluba sahip &ccedil;ıkmak" adına yerel malzeme olan siyah bazalt taşı (Diyarbakır taşı) tercih dilmiştir. Diyarbakır''ın geleneksel mimarisinde yer alan "avlu merkezli yerleşim"e ve "havuzlu avlu kullanımı"na g&uuml;n&uuml;m&uuml;z yaşantısına uygun bir yerleşim &ouml;nerisi getirilerek oluşturulan meydan desteklenmiştir. Arazinin en &uuml;st kotundan komşu olunan parktan gelen yeşil alanın arazi boyunca s&uuml;rekliliği sağlanmaya &ccedil;alışılmış, projede suyun saflığında insanın "kendi"ni g&ouml;rmesi i&ccedil;in peyzajda su &ouml;ğesine yer verilmiştir.</span><br /><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;">MİMARİ YAKLAŞIM VE PROGRAMATİK KURGU</span></strong></em></span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Proje alanında; yerleşim kurgusu yapılırken, ihtiya&ccedil; programında yer alan ve projeye kazan&ccedil; sağlayacağını d&uuml;ş&uuml;nerek &ouml;neride bulunduğumuz mekanların ilişkileri kurulurken, fonksiyonların birbirine ve ana mekan olan camiye destek sağlayacak, birbirini ve camiyi besleyecek şekilde konumlandırılmasına dikkat edilmiştir.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Tasarıma y&ouml;n veren ve tasarımı belirginleştiren bir&ccedil;ok &ouml;l&ccedil;&uuml;t&uuml;n varlığı s&ouml;z konusudur. Ancak bunların i&ccedil;inde en belirgin olanı; cami i&ccedil;erisinde, ibadet sırasında mekanın s&ouml;z&uuml; ve atmosferinin insana katması hedeflenenlerdir. Gelenekteki cami anlayışında var olan s&uuml;sleme ve detaylardan arınmış, dış d&uuml;nyanın g&ouml;rkeminden arınmış, mekansallığın en yalın haliyle ortaya konulduğu sakin bir mekan anlayışı ile bir i&ccedil; mekan kurgusu tasarlanmıştır.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Arazinin &uuml;st kotundan doğal eğimi takip ederek inen merdivenler insanları meydana y&ouml;nlendiriyor. Tanımlanan meydan caminin aynı zamanda bir "toplanma yeri" olma &ouml;zelliğini zenginleştiriyor. Cami ile aynı meydana bakan &ccedil;ay ocağı ve sohbet salonu cami meydanını &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de destekleyerek bu "meydanın gece g&uuml;nd&uuml;z yaşaması"na olanak sağlıyor.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Camiye biri ana giriş olmak &uuml;zere, 2 ayrı giriş tanımlanmıştır. Girişlerin her ikisinde de ayakkabılıklarda doğal havalandırılma ve doğal aydınlatma sorunu &ouml;nemle dikkate alınırken, ayakkabılıkların ana ibadet mekanına dahil edilmemesi &ouml;zellikle tercih edilmiştir.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Genel bir bakış a&ccedil;ısıyla bakınca camilerin genellikle erkeklere y&ouml;nelik tasarlandığı, kadınlar bu tasarımın dışında tutulduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Kadınlar i&ccedil;in sonradan hazırlanan b&ouml;lmeler ve mahfil şeklinde yerlerin varlığı, kadınlara bu ortama ait olmadıkları duygusu yaşatmaktadır. Bu nedenle tasarımda yer verilen kadınlar mahfili tasarım ile b&uuml;t&uuml;nleşik kurgulanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Merkezi bir yerleşim &uuml;zerinde yer alan "kabuk", &uuml;st d&ouml;şemeden koparılarak i&ccedil;eriye "doğal aydınlatma" ve burada bulunan pencereler a&ccedil;ıldığında mekana "doğal havalandırma" sağlamaktadır. Kubbenin merkezi oluşu ve tasarımdan gelen form ile dijital ya da yapay bir entegrasyon gerekmeden "akustiği sağlamak" planlanmıştır. Kubbe ile tavan d&ouml;şemesi arasında yaratılan bu yarıktan, geceleri i&ccedil; mekandaki s&uuml;kuneti etkilemeyecek şekilde, g&ouml;ğe doğru y&ouml;nlenen "ibadet ışığı" insanları ibadete davet etmektedir.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kıble duvarının &uuml;zeri boyunca yer alan yarık, ibadet alanının y&ouml;nelimini g&uuml;&ccedil;lendirerek, g&uuml;neş ışınlarının da i&ccedil; mekana s&uuml;z&uuml;lmesini ve yarıktaki pencereler a&ccedil;ıldığında doğal havalandırmayı sağlamaktadır. Yarığın devamından y&uuml;kselen sembolik minare, i&ccedil;i boş olarak tasarlanmıştır, buradaki ama&ccedil; "baca etkisi" yaratarak i&ccedil;erideki kirli havanın dışarıya atılmasını sağlamaktır. Kıble duvarında minare ile sonlanan bu yarık, dışarıda belirgin şekilde varlığını g&ouml;sterir. Bu aynı zamanda; &uuml;st kottan mabedin &uuml;zerine &ccedil;ıkılmasına engel teşkil eder.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bay ve bayan wc ve abdesthanelerin &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde mahremiyete &ouml;nem verilerek ve ıslak hacimlerin tamamında tavandan a&ccedil;ılan bant pencere ile "doğal havalandırma" ve "doğal aydınlatma" sağlanmıştır. Abdesthanelerin yakınına ayrıca engelliler i&ccedil;in wc ve abdest alma yeri tasarlanmıştır. Bayan wc- abdesthanelerinin yanında bebek bakım odasına yer verilmiştir. Abdesthanelerde kolay erişim sağlanan bir alanda Kur''an Kursu konumlandırılmıştır. Lojman, daha az yoğun bir alanda, konut alanlarına y&uuml;z vererek konumlandırılmıştır ve &ouml;n&uuml;nde kendine ait bir bah&ccedil;e tasarlanmıştır. Lojman cami g&ouml;revlisi tarafından kullanılacak olduğundan dolayı, konut giriş kapısının karşısına sadece abdesthane olarak fonksiyon y&uuml;klenen bir ıslak hacme yer verilmiştir. Projede olması gerekli olan teknik hacimlerin tamamı bodrum katta &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Isıtma sistemi olarak "yerden ısıtma" sistemi &ouml;nerilmiş olup, ıslak hacimlerin altına elektrik ile ilgili sistem odalarının yerleştirilmemesine dikkat edilmiştir.</span><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><em><span style="color: #333333;"></span></em></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><em><span style="color: #333333;">S&Uuml;RD&Uuml;R&Uuml;LEBİLİRLİK / EKOLOJİKLİK / YAPI EKONOMİSİ</span></em></span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Diyarbakır ilinin iklimsel verileri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak; yapı genelinde Diyarbakır''ın egemen yapı taşı olan "bazalt" kullanılmıştır. Kullanılan malzeme gelenektekinden farklı olarak modernize edilmiş ve &ccedil;ağımız teknolojilerine uygun bi&ccedil;imde şekillendirilmiştir. Sert taşlar grubuna giren bu taşın ocakların yakın oluşu ve dayanıklı olması tercih sebebi olmuştur. Sert bir kaya&ccedil; olması nedeniyle, yıpranmaya, bozulmaya karşı dayanımı olduk&ccedil;a y&uuml;ksektir. Dokusunun g&ouml;zenekli olması ses ve ısı yalıtımı i&ccedil;inde uygun bir yapı taşı olmuştur.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapı b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde t&uuml;m ıslak hacimlerde ve abdesthanelerde tavana yerleştirilen bant pencereler ile hem "doğal aydınlatma" hem de "doğal havalandırma" sağlanmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ana ibadet mekanında kıble duvarı boyunca a&ccedil;ılan yarık ile hem doğal aydınlatma hem de doğal havalandırma sağlanmaktadır. Aynı zamanda minarenin i&ccedil;i boş bir şekilde kurgulanması, minareye baca işlevi y&uuml;klemektedir. Bu da ana ibadet mekanının devamlı olarak i&ccedil;erideki kirli havayı dışarıya tahliye etmesin sağlamaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;">Abdesthanelerden ve yağmur kanallarından toplanan su, arıtılıp depolanarak rezervuarlarda ve sulamada kullanılması planlanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Cami mekanının eğime sırt vererek konumlanması ve arazi ile hemhal olması sebebi ile yalıtımı kuvvetlendirmek i&ccedil;in &ccedil;ift cidarlı &uuml;st d&ouml;şeme tasalanmıştır. Tasarlanan bu sistem aynı zamanda; k&uuml;tlede sıcaklık değişimine yavaş tepki veren bir yapı elde edilmesine sebep olmaktadır. Yapı kabuğunun &uuml;zerinde yer alan, doğayla b&uuml;t&uuml;nleşen yeşil &uuml;st &ouml;rt&uuml; ile yapıda doğal ısı yalıtımı sağlanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarım genelinde; ekolojik duyarlılıkları olan, enerji etkin, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ve yapı ekonomisine katkı sağlayan bir anlayışla &ccedil;alışılmıştır.</span><br /><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;">STATİK</span></strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapı genelinde taşıyıcı sistem betonarme karkastır. Tercih edilen betonarme taşıyıcı sistem yapım maliyeti olarak yapı ekonomisine katkı sağlamıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Harim b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n &uuml;st &ouml;rt&uuml;s&uuml;nde ge&ccedil;ilen a&ccedil;ıklık dolayısıyla geniş ebatlı kiriş kullanılmış olup, &ccedil;ift cidarlı bir plak d&ouml;şeme sistemi tasarlanmıştır. Kubbe hafif malzeme olan &ccedil;elikten tasarlanarak, kirişlerin gerilimi ile kubbenin taşınması kolaylaştırılmıştır. B&ouml;ylece; d&ouml;şemeden kopuk duran bir kubbe etkisi sağlanmıştır.</span></strong></p> Thu, 09 May 2019 16:02:00 +03 Katılımcı (2. Kategori) (CM2 Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-2-kategori-cm2-mimarlik-ve-tasarim-studyosu-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/10665 MUSTAFA MUMCU <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-02-13/katilimci-2-kategori-cm2-mimarlik-ve-tasarim-studyosu-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Mumcu,Cansu Arcan Mumcu<br>Mimarlık Ofisi : CM2 Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu<br><br>PROJE RAPORU<br><br><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">1.GENEL YAKLAŞIM:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Cami; sadece ibadet ihtiyacını karşılayan bir "yer" olmanın &ccedil;ok &ouml;tesinde, i&ccedil;erdiği mekansal karşılıklarla benliğini ve kimliğini aktaran, verdiği "his" ile insanların ibadetlerini huşu i&ccedil;inde ger&ccedil;ekleştirebileceği, "bir ruhu ve atmosferi" olması gereken bir yapıdır. Cami yapısına, bu ruhu ve atmosferi y&uuml;kleyebilmek caminin "&ouml;z"&uuml;n&uuml; anlamaktan ge&ccedil;er</span><br /><span style="color: #333333;">&Ouml;z; "bir nesne veya maddeyi temelde ne ise o yapan nitelik veya nitelikler grubudur. Nesne ya da madde, varlığı i&ccedil;in bu niteliklere gereksinim duyar ve bunlar olmadan kimliğini kaybeder. Mekanın i&ccedil;eriği, soyut ve somut olarak mekanın &ouml;z&uuml; ile tanımlanmaktadır. Bu &ouml;z; mekanın kimliğine ilişkin ipu&ccedil;ları verir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İnsan s&uuml;rekli olarak mekan ile zihinsel ve fiziksel etkileşim halindedir. Mek&acirc;n, b&uuml;y&uuml;k boşluğun sınırlandırılması ile oluşan boşluktur. Bir cami yapısında; mekanın ruhunu insana aktarabilmek, boşluğu anlamlı hale getirmek ve boşluğa ruhanilik y&uuml;klemek mekanın amacından ve &ouml;z&uuml;nden kopmamaktan ge&ccedil;er.</span><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;">CAMİNİN &Ouml;Z''&Uuml;; "TOPLAYAN"</span></strong></em></span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">"Cami" kelimesi; Arap&ccedil;a "cem" k&ouml;k&uuml;nden t&uuml;reyen, "toplayan, bir araya getiren" anlamındaki, başlangı&ccedil;ta sadece cuma namazı kılınan b&uuml;y&uuml;k mescidler i&ccedil;in kullanılan el-mescid&uuml;''l-c&acirc;mi'' (cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Camilerin M&uuml;sl&uuml;manların toplu olarak ibadet ettikleri mekan olmasının yanında başka işlevleri de vardır; bunların başında, M&uuml;sl&uuml;manların birbirleriyle g&ouml;r&uuml;ş&uuml;p kaynaşmaları, toplumsal sorunların cemaat arasında konuşulup tartışılması gelir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">1000 kişilik cami i&ccedil;in &ouml;nerilen yapı kompleksinde de; caminin "&ouml;z"&uuml; olan "toplayan" kavramının sadece ana ibadet mekanı i&ccedil;in değil, diğer t&uuml;m fonksiyonlar i&ccedil;inde "toplayan, bağlayan, birleştiren" olması gerektiği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Bu bağlamda; proje alanının tamamının "kentsel &ccedil;ekim merkezi" olması ve "kamusal bir odak" haline getirilmesi fikri &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de desteklenmiştir. Projenin; yoğun olarak kullanılacak bir odak olması, şehirlerimizin de yeniden bu t&uuml;r &ccedil;ekim merkezlerine kavuşmasına &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte; camilerimizde genellikle hakim olan erkek kullanımı yoğun anlayışın yanında kadın, engelli, &ccedil;ocuk, gen&ccedil;, yaşlı "t&uuml;m herkesi toplayan, birleştiren" bir anlayış benimsenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İhtiya&ccedil; programında verilen işlevlerin ilişkileri kurulurken ve &ouml;nerilen ilave fonksiyonların yerleri belirlenirken, fonksiyonların ana ibadet mekanını başta olmak &uuml;zere birbirini destekleyici, besleyici konumda olması ve bu bağlamda oluşturulan ara/tampon mekanların tasarıma kazan&ccedil; sağlaması fikri &ouml;n planda tutulmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarlanan cami projesinde; geleneğe, tarihe, sembolizme ve mekanın ruhuna sırt &ccedil;evirmeden, &ccedil;evresiyle birlikte yaşayan ve yaşanan bir mek&acirc;n olabilmesi ve simgesel a&ccedil;ıdan ait olduğu &ccedil;evreye değer katabilmesi birincil hedeflerdendir. Zira; insan mekanla, mekan da &ccedil;evreyle ve zamanla b&uuml;t&uuml;nleşiktir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Projenin tasarım yaklaşımında geleneksel cami mimarimizin birey &uuml;zerinde bıraktığı ferahlık, yalınlık, i&ccedil; huzur, tevazu gibi insanı hallerin oluşumunu &ouml;nemseyen mekansal &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemeleri hedeflerken; &ccedil;ağımızın teknolojisine uygun yapısal ve işlevsel yenilikler i&ccedil;ermesi hedeflenmiştir. İnsanların ibadetlerini huşu i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleştirmesi i&ccedil;in gerekli mek&acirc;nsal nitelikleri, duyarlı bir anlayışla tasarlama fikri &ouml;n planda tutulmuştur.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Zaman i&ccedil;inde k&uuml;lt&uuml;r, semboller ile yapılara yansımıştır. Mek&acirc;n anlayışı ve kullanımı, d&ouml;nemin yaşayışından ve gerekliliklerinden etkilenir. Mek&acirc;n zaman ilişkisi, bir takım algısal ve mekansal sınırlılıkları da beraberinde getirir. Cami mimarisinden beklenen sembolik anlam ve mek&acirc;n etkisi bu algı psikolojisinin sosyolojik boyutunu bize yansıtır. Yaşam alışkanlıklarının getirdiği zihinsel sınırlar, mekansal sınırlılıklara yol a&ccedil;abilmektedir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde barınma, ticaret, eğitim, ofis gibi bir&ccedil;ok yapı t&uuml;r&uuml;n&uuml;n ge&ccedil;mişine bakıldığında, mekanın gereklilikleri ve i&ccedil;eriğinin değiştiğini g&ouml;rmekteyiz. Fakat; inan&ccedil; &uuml;zerine yapılan yapıları diğerinden ayıran &ouml;nemli bir &ouml;zellik var. İnancın kurallarının ve gerekliliklerinin neredeyse hi&ccedil; değişmemiş olması, bu mekanların gereklilikleri ve i&ccedil;eriklerinin de &ccedil;ok fazla değişmemesine sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla; ibadetin temel ve direği değişmediği i&ccedil;in, insanların cami gibi bir inan&ccedil; yapısının mimari etkisinden beklentileri de &ccedil;ok fazla değişim g&ouml;sterememektedir. T&uuml;m bunların kapsamında "toplumsal bellek" diye adlandırabileceğimiz durumdan &ouml;t&uuml;r&uuml; proje tasarımında "kubbe" ve "minare" sembolikliğine ihtiya&ccedil; duyulduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Minareler eskiden işitsel ve g&ouml;rsel iletişimle ibadete &ccedil;ağrı yaparken, &ouml;neri projede yer verilen sembolik minare ibadete g&ouml;rsel bir &ccedil;ağrı niteliği taşımaktadır. Toplumsal bellek &uuml;zerinden yola &ccedil;ıkılarak; kubbe ve minare ikilisinin modernize edilerek tasarlandığı ve sembolik yer aldığı proje alanının, herkes tarafından bir ibadet mekanı olduğunun algılanması ama&ccedil;lanmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Camiler &ouml;zellikle cemaat ile ibadet edilmesi i&ccedil;in kurgulanır. Ama ibadet sadece kişi ile Allah arasında olan bir şeydir. O y&uuml;zden camilerde cemaatle ibadet ederken aynı zamanda kişinin Allah ile baş başa olduğu hissinin aktarılması &ouml;nemlidir. Mekanın mesajı, mekanın mimarisinde ve i&ccedil;erdiklerindedir. B&uuml;t&uuml;n bu olgular mekanın dilini oluşturur ve mesajını o mekanda bulunan insana bildirir. Mekanın kendisine eklenen en ufak bir ayrıntı bile mekanın kimliğini ve mesajını doğrudan etkileyebilir. Bu noktada; g&ouml;steriş ve fazla detayın ibadetini ger&ccedil;ekleştiren insanda kendisi ile ve Allah ile baş başa kalma hissini olumsuz y&ouml;nde etkilediği ve yalınlığın bu hissi arttırdığı d&uuml;ş&uuml;ncesi ile tasarımda olduk&ccedil;a sade bir dil benimsenmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarımda ayrıca; erişilebilirlik, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik, yapı ekonomisine katkı ve kentsel estetik ilkeleri tasarımın şekillenmesinde &ouml;nemli birer yol g&ouml;sterici olmuştur.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">2.KENTSEL BAĞLAM VE PLANLAMA KARARLARI</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Projenin &ccedil;alışma alanı olarak "ŞANLIURFA" ili se&ccedil;ilmiş olup, ilin geleneksel "sokak" ve "avlu" yaşantısından yola &ccedil;ıkarak kentsel dokuyla b&uuml;t&uuml;nleşen ve yerel &uuml;sluba uygun bir plan şeması ve bir yaşantı &ouml;nerisi getirilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarım alanı yakın &ccedil;evresinde bulunan ticaret-konut alanları, meydanlar, yeşil alanlar ve diğer kamusal alanlar ile kurduğu etkileşim y&uuml;zeyleri dikkate alınarak yapıda b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde oluşturulan y&ouml;nlendirici y&uuml;zeyler ve ge&ccedil;irgenlikler yapı kompleksi ve kent arasındaki sınırları eriterek, alanın "kentsel bağlam" a&ccedil;ısından şekillenmesinde b&uuml;y&uuml;k rol oynamıştır. Ayrıca; veriler dahilinde, alan &ccedil;evresinde yer alan ya da ileride yer alabilecek yapıların gabarileri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak "kentsel &ouml;l&ccedil;ek" ile hassas bir ilişki kurulmaya &ccedil;alışılmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kentten tasarım alanı &ccedil;eperine doğru gelen, etkileşimin yoğun olacağı noktalar belirlenerek; bu noktalardan arazi i&ccedil;ine y&ouml;nlenen hareketlerin merkezinde ana ibadet mekanı yeri tanımlanmıştır.</span><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;">Y&Ouml;NLENDİREN VE CAMİYE DAHİL EDEN, "TOPLAYAN" BİR YAKIN &Ccedil;EVRE D&Uuml;ZENİ</span></strong></em></span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mekan insanla vardır. İnsan bedeni ve hareketleri, mekan ile s&uuml;rekli bir iletişim halindedir. Mekanı oluşturan &ouml;ğeler bedenin hareketini sınırlandırır ve y&ouml;nlendirir. Mekan hareketle belirlenir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;; canlı varlık hareketlidir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarım alanının yakın &ccedil;evresi ile kurduğu t&uuml;m ilişkilerde ve oluşturulan bağlantı akslarının t&uuml;m&uuml;nde bağlantıları destekleyici katı y&uuml;zeyler kullanılarak hareketin ana ibadet mekanına y&ouml;nlendirilmesi ve dahil edilmesi sağlanmıştır. T&uuml;m bu yerleşim ve y&ouml;nlendirme yapılırken cami ve bağlantılı olduğu t&uuml;m komplekste yapılar kıble y&ouml;n&uuml;nde aksa oturtulmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Y&ouml;nlendiren, toplayan ve dahil eden aksların oluşturduğu akışkan mekan kurgusu devamında ihtiya&ccedil; programı dahilindeki fonksiyonlar ve &ouml;nerilen ilave programlar ile alanın sadece bir ibadet mekanı olması değil, gelenekte olduğu gibi ticari, k&uuml;lt&uuml;rel, sosyal mekanlarında varlığı ile davetkar ve devamlı yaşayan bir kamusal odak oluşturulması hedeflenmiştir. Oluşturulan "toplayan aksları" araziyi d&ouml;rt b&ouml;l&uuml;me ayırmış ve bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n ortasında ana odak olan cami konumlandırılmıştır. B&ouml;ylelikle; sadece dış/i&ccedil; bağlantısında değil; ihtiya&ccedil; programındaki fonksiyonların da devamlı olarak birbirini beslemesi, desteklemesi ve mekanların birbiriyle s&uuml;rekli olarak ilişki kurması şeklinde bir devamlılık sağlamıştır. Bu tasarım fikri ve beraberinde gelen yerleşim kurgusu mekanların esnek kullanımlarına olanak vermiş ve programların kullanım s&uuml;relerini de arttıracak y&ouml;nde "gece/g&uuml;nd&uuml;z" kullanım ile devamlı yaşayan mekan olması hedeflenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kurulan bu kentsel bağlantı aksları ile ibadet mekanı ana odak olacak şekilde proje alanının bulunduğu &ccedil;evrenin sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması desteklenmiştir. "Kentsel estetik" de g&ouml;zetilerek tasarım arazisinde b&uuml;y&uuml;k bir alan yerini d&uuml;zenlenmiş yeşil alana bırakıp kente ve kentliye bir rekreasyon alanı olarak kazandırılmıştır. Ayrıca ibadet alanına y&ouml;nlendiren akslardan ana ibadet mekanını &ccedil;evreleyen alan su ile &ccedil;evrilmiştir. Su "&ouml;z"&uuml;nde arınmayı, saflığı ve duruluğu ifade eder. Bu d&uuml;zenleme ibadete başlanmadan &ouml;nce su ile fiziksel anlamda temizlenip, ibadet ile de ruhen temizlenip arınma ifade edilmeye &ccedil;alışılmıştır.</span><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">3. MİMARİ YAKLAŞIM VE PROGRAMATİK KURGU</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Genel yaklaşımda ortaya koyulan fikirler doğrultusunda, yerleşim kurgusunda &ouml;ncelikle ihtiya&ccedil; programına ilave edilmesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len fonksiyonlar belirlenerek, bu fonksiyonların ilişkileri &uuml;zerinden mimari plan şeması oluşturulmuştur. Fonksiyon ilişkileri kurulurken ana ibadet mekanı "cami" ve diğer t&uuml;m fonksiyonlar bir b&uuml;t&uuml;n olarak ele alınıp, par&ccedil;a b&uuml;t&uuml;n ilişkileri kurularak ilerlenmiştir.</span></strong><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Projede yer alması &ouml;ng&ouml;r&uuml;len t&uuml;m yan fonksiyonlar ana ibadet mekanını ve kendi i&ccedil;lerinde ilişki kurdukları diğer fonksiyonları destekleyecek ve besleyecek şekilde gruplanmıştır. "Yaşayan mekan" kurgusu ile cami yapısını &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de besleyen yan fonksiyonlar kendi avlularını oluşturarak ibadet kompleksine bir&ccedil;ok farklı işlev y&uuml;klenmiştir. Oluşturulan "toplayan aksları" araziyi d&ouml;rt b&ouml;l&uuml;me ayırmıştır. Asimetri ile sağlanan bir merkezilik ile bu d&ouml;rt b&ouml;l&uuml;m&uuml;n ortasına cami konumlandırılmıştır.</span></strong><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Caminin biri ana giriş olmak &uuml;zere, &uuml;st katta konumlandırılan kadınlar mahfili girişi de dahil toplam 4 adet girişi mevcuttur. Ayakkabılıklar bu girişler ile bağlantılı &ccedil;&ouml;z&uuml;l&uuml;p, "doğal aydınlatma" ve "doğal havalandırma" sağlanmasına &ouml;zellikle dikkat edilmiştir ve bu sebepten caminin ana mekanına dahil edilmemiştir. Caminin ana girişi ile yakın ilişkili cami g&ouml;revli odaları ve itikaf odaları konumlandırılmıştır. Bu mekanların girişleri ayrı bir holle harim b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden ayrılmıştır. Hol&uuml; harimden ayıran duvarın hole bakan kısmı boyunca kitaplık yerleştirilmiştir.</span></strong><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Ana ibadet k&uuml;tlesinin &uuml;zerini &ouml;rten kabukta bir "yarık" oluşturulmuştur. Bu yarık; kadınlar mahfiline girişi, kıble y&ouml;n&uuml;n&uuml; ifade etmek ile birlikte, ibadet mekanı i&ccedil;erisine kontroll&uuml; g&uuml;n ışığı alımı sağlayarak doğal aydınlatmaya ve doğal havalandırmaya imkan vererek projeye bir &ccedil;ok mekansal kazan&ccedil; sağlamıştır.</span></strong><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Caminin ana girişinin y&uuml;z verdiği ve arazinin karşısında yer alan kentsel meydana bağlı cephesinin &ouml;n&uuml;nde sıradan bir cami avlusu değil; b&uuml;t&uuml;n kompleksin ana meydanı niteliğinde bir alan tanımlanmıştır. Bu ana meydanda tanımlı bir şadırvan bulunmaktadır.</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kıble duvarı dışta da devam ettirilerek, gasilhane ve ilişkili konumda cenaze aracı cebi d&uuml;zenlenmiştir. Gasilhanenin hemen yanında ve kıble duvarının devamında a&ccedil;ılan boşlukta sessizliği ve sukuneti ifade eden bitkiler kullanarak sağlanan peyzajın &ouml;n&uuml;ne musalla taşı yerleştirilmiştir. Bitkilendirmenin devamında kıble duvarı yeniden devam ederek "minare"yi oluşturmaktadır. Minare y&uuml;ksekliği ve cenaze alanı ile ilişkili konumlandırılması ile Allah''ın varlığı ve y&uuml;celiğinin kuvvetli bir ifadesi ama&ccedil;lanmıştır. Cenaze alanın zeminde bir iz şeklinde varlığını g&ouml;steren, yer altına inip &ccedil;ıkan, hidrolik sistemli bir &uuml;st &ouml;rt&uuml; tasarlanmıştır. Burada ama&ccedil;; minarenin duruşunu ve ifadesini etkilememektir. İhtiya&ccedil; anında sistem devreye sokularak &uuml;st &ouml;rt&uuml; a&ccedil;ılmakta, diğer zamanlarda &uuml;st &ouml;rt&uuml; yer altında kalmaktadır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Uuml;lkemizde camilerin kadınlar ve &ccedil;ocuklar a&ccedil;ısından yoğun olarak kullanılamadığını g&ouml;rmekteyiz. Bu doğrultuda; projede pozitif bir ayrımcılık yaparak kadınlara y&ouml;nelik alanlar ve avlu tanımlamaları yapılmıştır. Kadın ve erkeklerin abdest alma yerleri caminin iki ayrı yanına yerleştirilmiştir. Erkek abdesthaneleri ve tuvaletlerinin a&ccedil;ıldığı avluda cenaze alanı tanımlanmıştır. Kadınlara ait abdesthane ve tuvaletlerin yanında bebek bakım odası yerleştirilmiştir. Kadın tuvalet ve abdesthanelerinin a&ccedil;ıldığı alana ise "Kadınlar Avlusu" tanımlanmıştır. Bu avluya bakan ve kadınlara y&ouml;nelik &ccedil;ay kahve ve sohbet salonu ve kadınlara y&ouml;nelik ge&ccedil;ici sanat ve el işi at&ouml;lyeleri-kursları d&uuml;zenlenip, &uuml;retim-satışların yapılabileceği bir mekana yer verilmiştir. Kadınların bu avludan ya da abdest aldıkları yerden kadınlar mahfili katına asans&ouml;rle ve merdivenle doğrudan erişim sağlanmıştır. Kadınlar mahfili katında &ccedil;ocuk oyun salonuna yer verilmiştir. B&ouml;ylelikle kadınlar ibadetini yaparken, &ccedil;ocukların da g&uuml;zel vakit ge&ccedil;irebileceği g&uuml;venli bir mekan oluşturulmuştur. Kadınların camide ve cami kompleksinde ge&ccedil;irecek oldukları vakti arttırmak ama&ccedil;lı yer verilen destek birimler ve &ccedil;ocuklara y&ouml;nelik alanlar sayesinde komplekste kadınların daha &ccedil;ok zaman ge&ccedil;irmesine olanak sağlanmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İhtiya&ccedil; programına ilave olarak; aşevi, giysi bağış ve paylaşım mağazası ve bunların a&ccedil;ıldığı bir "yardımlaşma avlusu"na yer verilmiş olup bay-bayan iki hacim olarak ayrılan aile dini rehberlik b&uuml;rosu da bu avluya bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Yardımlaşma avlusu ile cami farklı zamanlarda farklı işlevlere ev sahipliği yapabilecek bir "rezerv avlu"ya yer verilmiştir. Rezerv avlu; iftar &ccedil;adırı kurulması, ramazan etkinlikleri, ge&ccedil;ici sergiler, yardım ve yemek dağıtma etkinlikleri, &ccedil;eşitli at&ouml;lyeler, sunumların, kermeslerin yapılabileceği, ge&ccedil;ici pazar alanı ya da satış birimlerinin kurulabileceği, gen&ccedil;lerin, &ccedil;ocukların etkinliklerine yer verilebileceği bir sosyal dayanışma ve kaynaşma mekanı olarak kurgulanmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">&Ccedil;ay ocağı ve sohbet salonu, k&uuml;t&uuml;phane, d&uuml;kkanlar, kitap satış ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonun etrafını &ccedil;evrelediği bir "sosyal avlu" tanımlanarak insanların namaz vakitleri dışında sohbet edip, kaynaşabileceği, g&uuml;zel vakit ge&ccedil;irebileceği bir mekan oluşturulmuştur. &Ccedil;ok ama&ccedil;lı salon b&ouml;l&uuml;nebilir-b&uuml;t&uuml;nleşebilir şekilde tasarlanarak farklı kullanımlara olanak sağlanmıştır. Ayrıca &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonun olduğu k&uuml;tlenin i&ccedil;inde bu salona hizmet veren bir mutfak, depo ve wc''lere yer verilmiş olup, bu yemekli toplu organizasyonların da yapımına olanak sağlanmıştır. &Ccedil;ok ama&ccedil;lı salona servis verebilmek i&ccedil;in servis aracı park yeri tanımlanarak mekana ayrı bir servis girişi verilmiştir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Sosyal avluyu &ccedil;evreleyen d&uuml;kkanlar ve kitap satış birimi tek bir aksa yerleştirilerek sosyal avluyu ve bu ticari birimlerin birbirini beslemesi &ouml;nemsenmiştir. D&uuml;kkanlara arka cephelerinden servis girişlerinin tanımlandığı bir sirk&uuml;lasyon hattı tanımlanmıştır. Bu hatta aynı zamanda yetişkin ve &ccedil;ocuk Kur''an kursuları yerleştirilmiştir. Sosyal avlu kullanım a&ccedil;ısından en yoğun kullanıma sahip avlu olacağı &ouml;n g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nden ve kompleksin ana a&ccedil;ık otoparkına mesafeli kaldığından bu alana yakın ayrı bir a&ccedil;ık otopark d&uuml;zenlenmiştir. Gerekli olan t&uuml;m mekanlar i&ccedil;in ayrı servis girişleri ve bunun ile ilişkili servis otoparklara yer verilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Cami ile ilişkili destek birimleri, caminin yanal girişlerinden birine yakın konumlandırılarak iki hacim şeklinde &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Elektrik ile ilgili odalar dışında t&uuml;m teknik hacimler bodrum katta ayrı bir hol oluşturarak &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiş olup, elektrik ve pano odaları bu teknik hacimlerin &uuml;zerinde, zemin kata yerleştirilmiştir. Bir rampa ile bodrum kattaki otoparka giriş sağlanmaktadır. Otoparkta 20 ara&ccedil;lık ara&ccedil; park yeri ve y&ouml;netmelikler dahilinde yeterli sayıda engelli park yeri mevcuttur. Ayrıca a&ccedil;ık otoparktaki ara&ccedil; sayısı ve yerleri de otopark y&ouml;netmeliğine uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Lojmanlar kompleks genelinde daha mahrem ve daha az yoğun bir alanda &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş olup, iki lojmanın ortasında lojmanlara ait bir ortak bah&ccedil;e/avlu d&uuml;zenlenmiştir. Ayrıca lojmanlar cami g&ouml;revlilerine ait olduğundan, banyo ıslak hacminin dışında yalnıza abdesthane olarak fonksiyon y&uuml;klenen ve giriş kapısının hemen karşısında konumlandırılan bir ıslak hacim daha &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">T&uuml;m bu d&uuml;zenlemeler yapılırken cami dışındaki diğer birimlerde aynı dilde k&uuml;tleleşme yapılmış, "cami ana odak" olduğundan farklılaşmıştır. Tasarımın t&uuml;m detaylarında "insan &ouml;l&ccedil;eği" ve "kent &ouml;l&ccedil;eği"ne &ouml;nemle dikkat edilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Tasarımda oluşturulan a&ccedil;ık-kapalı t&uuml;m mekanlarda "engelli erişimi" başta olmak &uuml;zere, "erişilebilirlik" ilkesi &ouml;n planda tutulmuştur. Yapıya ulaşımda ve yapının t&uuml;m kotlarında i&ccedil; ve dış sirk&uuml;lasyonlarda kesintisiz ve engelsiz bir erişim şeması hakim kılınmıştır. Engelli wc ve abdesthaneleri kadın ve erkek olmak &uuml;zere iki ayrı hacim olarak &ouml;nerilmiş ve kadın ve erkek wc ve abdesthaneleriyle ilişkili konumlandırılmıştır.</span></strong><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span style="color: #333333;">İ&Ccedil; MİMARİ KURGU</span></strong></em></span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Caminin i&ccedil; mekanı da mimari tasarımı ve dışı kadar &ouml;nemsenmelidir. Hacim, y&uuml;zey, ışık, malzeme gibi &ouml;ğeler mekanın algılanmasını sağlayan &ouml;nemli fakt&ouml;rlerdir. İ&ccedil; mimarideki ama&ccedil; s&uuml;slemelerden uzak ferah, i&ccedil; huzuru yansıtan bir i&ccedil; mekan yaratmak olmuştur. G&uuml;n i&ccedil;inde pencerelerden ve kubbe &uuml;zerinde a&ccedil;ılan deliklerden ve mihrap duvarından i&ccedil;eri sızan g&uuml;n i&ccedil;inde s&uuml;rekli değişkenlik g&ouml;steren doğal ışık namaz kılan insanların &uuml;zerine ve mekana d&uuml;şmesi mekana ruhani bir atmosfer kazandırmaktadır. Mekanın yegane tezyinatı; loş olan mekanda, g&uuml;nd&uuml;z ve gece i&ccedil;eri sızan ışıklar ve abartıya ka&ccedil;madan yer verilen hatlardır. G&uuml;nd&uuml;z g&uuml;n ışığının i&ccedil;eri s&uuml;z&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; kubbenin &uuml;zerinde yer alan &ccedil;ok sayıdan minik deliğin etrafındaki gizli aydınlatmalardan gecede aynı etkiyle ışık s&uuml;z&uuml;lmektedir.</span><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">4.S&Uuml;RD&Uuml;R&Uuml;LEBİLİRLİK / EKOLOJİKLİK / YAPI EKONOMİSİ</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">"ŞANLIURFA" ilinde kullanılan yerel malzeme olan "kalker(Urfa) taşı"nın &ccedil;ağımız teknolojileri ile modernize edilmiş hali kullanılarak hem yerel &uuml;sluba uygun malzeme se&ccedil;imi yapılmış hem de yerel ekonomiye destek olunması fikri savunulmuştur. Aynı zamanda se&ccedil;ilen malzemenin y&ouml;renin iklimine uygun oluşuyla sağlanan ısı yalıtımı ve ses yalıtımı (Malzemenin g&ouml;zenekli olmasından &ouml;t&uuml;r&uuml; ses ve ısı yalıtımına uygundur.) hem yapı ekonomisine katkı sağlamış hem de ciddi bir enerji tasarrufu sağlamıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Şanlıurfa''nın iklimi g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak; yapıya doğal iklimlendirme ve doğal aydınlatma sağlanması amacıyla ana ibadet mekanında yer verilen havalandırma y&uuml;zeyleri aynı zamanda "mikroklima etkisi" ile yazın ve kışın yapıda ısıl konfor sağlanarak yapı ekonomisine ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliğine b&uuml;y&uuml;k bir katkı sağlaması hedeflenmiştir</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapı kompleksinde yer alan t&uuml;m ıslak hacimlerin tavanında doğal havalandırma ve doğal aydınlatma sağlanması amacıyla pencere sistemi kullanılmıştır. Abdesthanelerde kullanılan su ve yağmur suları atık su toplama tanklarında toplanıp, y&ouml;nlendirildiği teknik hacimde arıtma işleminden ge&ccedil;tikten sonra rezervuarlarda ve sulamada kullanılmak &uuml;zere sisteme geri kazandırılması &ouml;nerilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İklim verileri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, ısıl konforun sağlanması amacıyla duvar kalınlıkları fazla kullanılmıştır. Ayrıca; yapının cephelerinde kullanılan t&uuml;m camlarda, ısıl konforu maksimuma &ccedil;ıkarmak amacıyla solar Low-E kaplamalı ısı ve g&uuml;neş kontroll&uuml; cam &ouml;nerilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapıda tercih edilen betonarme taşıyıcı sistem yapım maliyeti olarak yapı ekonomisine katkı sağlamıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Sonu&ccedil; olarak tasarım genelinde; ekolojik duyarlılıkları olan, enerji etkin, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ve yapı ekonomisine katkı sağlayan bir anlayış benimsenmiştir.</span><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">5.STATİK:</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kompleks genelinde taşıyıcı sistem betonarme karkastır, taşıyıcı sistemin olabildiğince basit ve d&uuml;ş&uuml;k maliyetli olmasına dikkat edilmiştir. Yapıda, ibadet alanlarında kolon olmamasına &ouml;zen g&ouml;sterilerek nerv&uuml;rl&uuml; betonarme d&ouml;şeme -kolon-perde sistemi ile str&uuml;kt&uuml;rel yapı &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;">Caminin i&ccedil; ve dış mek&acirc;nı ile &ccedil;evresi, bir b&uuml;t&uuml;n halinde tasarlanmış olup, ana ibadet mekanında kullanılan kabuk sistem yapının ana taşıyıcı sistemiyle b&uuml;t&uuml;nleşik &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ana ibadet mekanı dışındaki diğer t&uuml;m yapılar ve yapı grupları kendi i&ccedil;inde ayrı aks sistemiyle &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiş olup, kapalı otopark ve teknik hacimler gibi bodrum katta yapılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;len mekanların taşıyıcı sistemi de mekan gerekliliklerine uygun nitelikte ve statik &ccedil;&ouml;z&uuml;me uygun nicelikte sağlanmıştır.</span></p> Thu, 09 May 2019 15:50:00 +03 Katılımcı (CM2 Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-cm2-mimarlik-ve-tasarim-studyosu-kore-savasi-anma-alani-ve-ziyaretci-merkezi-mimari-proje-yarismasi/10671 MUSTAFA MUMCU <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-05-13/katilimci-cm2-mimarlik-ve-tasarim-studyosu-kore-savasi-anma-alani-ve-ziyaretci-merkezi-mimari-proje-yarismasi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Mumcu,Cansu Arcan Mumcu<br>Mimarlık Ofisi : CM2 Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu<br><br>PROJE RAPORU<br><br><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"AN", "ANLAMA", "ANMA"</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">"Anma"; yaşanan "an"ları hatırlama ve "anlama"nın bir b&uuml;t&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Unutulanların hatırlanması, hatırlananların unutulma s&uuml;resinin uzatılması veya bellekte kalıcılığının arttırılması i&ccedil;in yaşamanın ve deneyimlemenin b&uuml;y&uuml;k bir etkisi vardır. Bir anma yapısının, ge&ccedil;miş ve şimdiki zaman ile insan arasında ilişki kurarak, bilinmeyenleri &ouml;ğreten, unutulanları hatırlatan, bilinenleri pekiştiren bir mekan olması beklenmektedir. Mekanların; zihinde yarattığı imgelemler ve bunun sonucunda oluşan "hisler", mekan ile insan arasındaki en kuvvetli iletişim bi&ccedil;imidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">ARAZİDE KORUNACAK OLAN AĞA&Ccedil;LARIN K&Uuml;TLE YERLEŞİMİNE Y&Ouml;N VERMESİ, KENTSEL ETKİLEŞİM Y&Uuml;ZEYLERİ ve GE&Ccedil;İRGEN BİR PEYZAJ KURGUSU</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yarışmaya konu tasarım alanı, L&uuml;leburgaz''ın kuzey girişinde, Pınarhisar Yolu ile Hamitabat Yolu kesişiminde bulunan ve kuzeyde L&uuml;leburgaz Deresi yatağı ile sınırlı alandır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yarışma alanı i&ccedil;inde kalan mevcut bazı ağa&ccedil;ların yerlerinin korunması, tasarımda k&uuml;tlenin yerleşim yerinin belirlenmesinde en temel tasarım girdisi olmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kent-kır ara kesitinde yer alan proje alanının "kent merkezi ile ilişkisini" kuvvetlendirmek amacıyla; kent merkezi y&ouml;n&uuml;nden gelen yollar ve yapı arasında bir tampon g&ouml;revi yapan peyzajda oluşturulan etkileşim y&uuml;zeyleri ve ge&ccedil;irgenlikler "kent-peyzaj-yapı" &uuml;&ccedil;l&uuml;s&uuml;ndeki "sınırları eriterek" bu fikri kuvvetlendirmiştir. Bu sayede; kentlinin proje alanına ve yapıya dahil olması ve tasarım alanının bir "iletişim mekan" haline gelmesi ama&ccedil;lanmıştır.</span><br /><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">K&Uuml;TLEYE Y&Ouml;NLENME KARARLARI</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"BİRLİK OLMAK" ve "BİRLİKTE Y&Uuml;R&Uuml;MEK"</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Konunun &ouml;zg&uuml;n doğası ile b&uuml;t&uuml;n bir kurgu i&ccedil;inde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len proje alanının ve yapının aynı zamanda "kent ve kentli ile b&uuml;t&uuml;nleşen" yeni bir "kamusal odak" ve "&ccedil;ekim merkezi" haline getirilmesi fikri tasarım i&ccedil;in &ouml;nemli bir etmen olmuştur. Kent ve kentli i&ccedil;in ge&ccedil;irgen ve yapıya y&ouml;nlendiren bir yakın &ccedil;evre d&uuml;zeni benimsenmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarımda; etkileşim yoğun noktalardan başlayarak kurgulanan ve hareketi k&uuml;tleye y&ouml;nlendiren akslar ile sadece fiziki bir bağlam değil, algıladığımız d&uuml;nyanın &ouml;tesinde bir d&uuml;nya, savaşın &ouml;yk&uuml;s&uuml;n&uuml; ziyaret&ccedil;iye aktarmak, fiziki bağlamın ve yapının &ouml;tesinde bir "his mekan" oluşturmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda; T&uuml;rkiye''nin d&ouml;rt bir yanından tek bir ama&ccedil; uğruna toplanan T&uuml;rk askerlerinin aynı doğrultuda ilerlemesi ve G&uuml;ney Kore''nin gittiği zorlu yolda, onlara destek olmak i&ccedil;in G&uuml;ney Kore ile "birlik olmak" ve yolun bundan sonraki kısmını ne pahasına olursa olsun "birlikte y&uuml;r&uuml;mek" yaşantısını da ziyaret&ccedil;iye aktarma fikri ile tasarıma başlanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"ANMA; UNUTMA VE HATIRLAMA S&Uuml;RECİNİN B&Uuml;T&Uuml;N&Uuml;D&Uuml;R."</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje; "An", "Anlama" ve "Anma" kavramlarını bir b&uuml;t&uuml;n olarak ele almış olup, bu kavramlar b&uuml;t&uuml;n&uuml;n&uuml;n mimari ile dengelenmesi &uuml;zerine kurulmuştur. "An"da hissetmek, daha iyi "anlama"ya, dolayısıyla anlayarak "anma"ya ve "bellekte daha kalıcı olmaya" sebebiyet verir. Bu kapsamda; "savaşın &ouml;yk&uuml;s&uuml;" ile tasarım alanındaki "peyzaj", "yapı" ve tasarlanan yeni "anıt" bir b&uuml;t&uuml;n olarak kurgulanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">"Birlikte y&uuml;r&uuml;me"nin kurgulandığı yol &uuml;zerine Kore Savaşı''nda şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu b&uuml;y&uuml;k bir duvar yerleştirilmiştir. Bu duvar; "an"da hissetmek fikri &uuml;zerine tasarlanmış olup, birlikte y&uuml;r&uuml;nen yol boyunca devam eden, uzun ve y&uuml;ksek bir duvardır. Hissettirdikleri ile ge&ccedil;mişi yaşatabilmesi, eziciliğinin ve y&uuml;ksekliğinin daha fazla hissedilebilmesi i&ccedil;in; yol, rampa ile yerin altına doğru %6 lık bir eğimle yavaş&ccedil;a indirilmiştir. Duvarın eziciliğinin, savaşın &ccedil;aresizliğinin, kasvetinin en &ccedil;ok hissedildiği yerden yani rampanın en alt kotundan, yapının ana girişi tanımlanmıştır. Rampadan y&uuml;r&uuml;yerek yukarı &ccedil;ıkıldık&ccedil;a, duvarın y&uuml;ksekliği ve eziciliği azalır, savaş ve siper yolları artık "barış meydanı" na d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r. Burası, anma(t&ouml;ren) alanıdır ve karşımızda birliğin g&uuml;c&uuml;n&uuml; ve sonsuz D&uuml;nya barışını simgeleyen anıtı g&ouml;r&uuml;r&uuml;z.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"ANIT VE DUVAR ODAK"LI ALGI</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"MİNİMUM K&Uuml;TLELEŞME - MAKSİMUM DOĞA VE YEŞİL ALAN" "YEŞİLİN DEVAMLILIĞI"</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarımdaki ana hedefler doğrultusunda; kent etkileşiminin başladığı ilk noktalardan itibaren yapının değil, anıt ve duvarın odak olması fikri ile "minimum k&uuml;tleleşme" ve "maksimum doğa ve yeşil alan" fikri birbirini &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de desteklemiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Arazinin yakın &ccedil;evresinde askeri alanların varlığı ve yeşil alan oluşu ile tasarım alanındaki "Kent ve kentli i&ccedil;in bir rekreasyon alanı" oluşturacak olan peyzajda hakim olan yeşil bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml;n devamlılığı sağlanabilmesi adına "yapının kendisi de bir peyzaj &ouml;gesi" olarak tasarlanmıştır. Yapı kabuğunun kente d&ouml;n&uuml;k olan cepheleri rampalaştırılarak, yapının yery&uuml;z&uuml;nden algılanmasının minimuma indirgenmiş ve &uuml;zerinin de kullanımı desteklenmiştir. "Kentin kimliğine ve kentsel yaşam kalitesine katkı" sağlaması hedeflenen proje, &ccedil;evre tasarımları ile desteklenip, a&ccedil;ık ve yeşil alanları ile "insan-doğa ve yaşam" ilişkilerini &ouml;n plana &ccedil;ıkarmayı ilke edinmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Program, yapı kabuğu ile oluşturulan topografya altında &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Tasarımın genelinde "sadelik" ilkesi benimsenerek, t&uuml;m fonksiyonların tek &ccedil;atı altında ve tek kata toplandığı, kolay erişilebilir mekanlar ortaya konulmuştur. ihtiya&ccedil; programında yer alan fonksiyonların işlevlerini besleyecek şekilde etkinlik amfileri oluşturulmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mevcut trafik akış şeması ve yapı ana girişi otopark giriş-&ccedil;ıkışı i&ccedil;in en belirleyici tasarım girdisi olmuştur. Otoparkta; y&ouml;netmelikler dahilinde yeterli sayıda engelli otoparkına yer verilmiştir. Ayrıca; Pınarhisar Asfaltı &uuml;zerinde toplu taşıma durağı &ouml;nerilmiştir ve yolcu indirme cebi tasarlanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"GE&Ccedil;MİŞ, ŞİMDİ VE GELECEK ARASINDA YAŞAYAN BİR YER"</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarlanan projede; herkesin ziyaret ettiği, yitirilen yaşamlara ait anıların hayat bulduğu, "yaşayan bir yer" ve ge&ccedil;miş ile gelecek arasındaki bağın sağlamlaştırılarak kalıcı olması hedeflenmiştir. Dolayısıyla bu proje, sadece yapı ve peyzajdan ibaret olmayıp; mekanları, kullanımları, imkan verdiği sosyal ilişkileri, hissettirdikleri, d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;kleri ile bir b&uuml;t&uuml;n olmayı ama&ccedil;lamaktadır. Projenin, bu birlik, beraberlik ve barış kurgusu i&ccedil;inde herkese kollarını a&ccedil;acağı ve yeni nesillere ışık tutacağı bir alan olması beklenmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bu kurgular dahilinde; proje alanının sadece bir anma ve ziyaret&ccedil;i merkezi olması değil, Kore savaşına ve konuya olan saygı &ccedil;er&ccedil;evesinde, "Kent hayatı ile b&uuml;t&uuml;nleşen" alanlar ile "kentlinin g&uuml;nl&uuml;k hayatını zenginleştirmeyi hedefleyen", "doğa ile barışık", a&ccedil;ık alanların aktif kullanımı ile farklı ortak kullanım ve deneyim alanları yaratan bir "&ccedil;ekim merkezi" ve "iletişim mekan" olması beklenmektedir. "Kentsel estetik" g&ouml;zetilerek, mevcut alanın ve yapının &uuml;st &ouml;rt&uuml;s&uuml; de dahil tasarımın neredeyse tamamı, yerini d&uuml;zenlenmiş yeşil alana bırakıp "kente ve kentliye kazandırılmıştır."</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje; sadece bir anma alanı ve ziyaret&ccedil;i merkezi olarak değil; Kore Savaşı Anma G&uuml;n&uuml; ve diğer yerli-yabancı konuk ziyaretleri dışında da b&ouml;lge halkının etkin vakit ge&ccedil;irebileceği, sosyal etkileşim kurabilecekleri bir "iletişim mekan" olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş olup; Kore Savaşı''na ve konuya olan saygı &ccedil;er&ccedil;evesinde; insanları g&uuml;nl&uuml;k yaşamda da tasarım alanına davet eden, alanın ve mekanların kullanım s&uuml;rekliliğini sağlayan, davetkar bir mekan oluşturabilmek ve ziyaretleri arttırabilmek adına merak uyandıran farklı alan kurguları ve senaryolar ile desteklenmiştir. Ayrıca bunlara ek olarak, kentte ger&ccedil;ekleşecek olan; birlik beraberlik, dayanışma ve yardım gibi g&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;k esasına dayanan etkinliklerin burada ger&ccedil;ekleştirilmesi &ouml;nerilmektedir. Kurulan "iletişim mekan" ile proje alanının &ouml;zg&uuml;n konusunun ziyaret&ccedil;ilere ve kentlilere sağlayacağı katkıların yanı sıra, bulunduğu &ccedil;evrenin de sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel gelişimine katkı sağlaması hedeflenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">T&uuml;m fonksiyonlar tek &ccedil;atı altında, aynı kata toplanmış ve &uuml;zeri peyzaj ile &ouml;rt&uuml;l&uuml;, yery&uuml;z&uuml;nden &ccedil;ok algılanmayan bir yapı tasarlanmıştır. Yapı b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde kolay erişilebilir mekanlar ortaya konulmuştur ve yapı esnek bir dolaşım şeması hakimdir. Tasarım genelinde, &ouml;n planda tutulan "sadelik" ile "odak noktası"nın "anıt" olması hedeflenmiştir. Anıtın tek başına y&uuml;kselmesi, burada yılın birka&ccedil; g&uuml;n&uuml; yapılan "anımsama" &uuml;zerine kurulu bir t&ouml;ren anlayışına karşı &ccedil;ıkarak; ziyaret&ccedil;i ve kentliyi "unutmamak" &uuml;zerine kurulu bir kavrayışla d&ouml;rt mevsim ve gece g&uuml;nd&uuml;z etkisi altına alır. Askerin kahramanlığının, &ouml;zverisinin ve T&uuml;rk ve G&uuml;ney Kore''nin yıkılmaz dostluğunun yanı sıra; kalıcı barışların umudunu y&uuml;celten, "sonsuz barış"ı simgeleyen bir "anıt"ın tasarımı yapılmıştır. Ayrıca; tasarımda asıl odak olarak tanımlanan anıtın "sonsuz barış ışığı"ndan yola &ccedil;ıkılarak gece kullanımının da g&uuml;nd&uuml;z kullanımı kadar aktif olması hedeflenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İhtiya&ccedil; programı dahilindeki işlevlerin ilişkileri kurulurken, fonksiyonların birbirini destekleyici, besleyici konumda olması ve bu bağlamda oluşan ara/tampon mekanların tasarıma kazan&ccedil; sağlaması fikri &ouml;n planda tutulmuştur. Projedeki a&ccedil;ık ve kapalı mekanlar akışkan bir b&uuml;t&uuml;n olarak kurgulanmış, mekanın i&ccedil;/dış ya da dış/i&ccedil; olarak algılanmaması i&ccedil;in, dışarıyı i&ccedil;eriye dahil eden bir "ge&ccedil;irgenlik" sağlanmaya &ccedil;alışılmıştır. Birbirini g&ouml;rsel ve fiziksel tamamlayan bir s&uuml;reklilik i&ccedil;inde ve birbirine akan mekan kurgusu sayesinde; ziyaret&ccedil;ilerin ve kentlilerin mekanlara ve etkinliklere dahil olmasını arttırmak hedeflenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bu akışkan mekan kurgusu sadece dış/i&ccedil; bağlantısında değil; ihtiya&ccedil; programındaki fonksiyonların da devamlı olarak birbirini beslemesi, desteklemesi ve mekanların birbiriyle s&uuml;rekli olarak ilişki kurması şeklinde bir devamlılık sağlamıştır. Bu tasarım fikri ve beraberinde gelen yerleşim kurgusu mekanların esnek kullanımlarına ve d&ouml;n&uuml;şebilen mekanlar kurgulanmasına olanak vermiş ve programların kullanım s&uuml;relerini de arttıracak y&ouml;nde "Yaz/kış", "gece/g&uuml;nd&uuml;z" kullanım ile devamlı yaşayan mekan olması hedeflenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İhtiya&ccedil; programı dahilinde, &ouml;zellikle bağlantılı &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi talep edilen fonksiyonların ilişkileri de g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutularak yapı; "k&uuml;lt&uuml;rel" ve "g&uuml;nl&uuml;k" kullanım olarak iki ana fonksiyon olarak tasarlanmıştır. Ziyaret&ccedil;i i&ccedil;eri girdiğinde kendini geniş ve y&uuml;ksek bir karşılama mekanında bulmaktadır. Bu mekanın da i&ccedil;inde bulunduğu giriş aksı bu iki fonksiyonu sınırlayıcı, aynı zamanda bağlayıcı olmuştur. Giriş aksına dik konumda tasarlanan sirk&uuml;lasyon koridoru b&uuml;t&uuml;n fonksiyonları bağlayarak t&ouml;ren alanıyla ilişkilendirilmiştir. Giriş aksının sol tarafında bulunan "K&uuml;lt&uuml;rel" mekanları; b&ouml;l&uuml;nebilen ve alternatif kullanımlar sağlayan Ge&ccedil;ici Sergi Alanı ve Etkinlik Mekanı, i&ccedil;erisinde sesli ve g&ouml;rsel sunum odalarının yer aldığı K&uuml;t&uuml;phane ve i&ccedil;inde Bellek T&uuml;nelinin bulunduğu Kalıcı Sergi oluşturmaktadır. Kalıcı sergide, mekan ortasında taşıyıcı g&ouml;r&uuml;nmeyecek şekilde, kolon yerlerini gizleyerek ve y&ouml;nlendirme yaparak sergi alanları yerleştirilmiştir. Kalıcı sergi g&uuml;n ışığı almayacak şekilde &ccedil;&ouml;z&uuml;lerek karanlık bir atmosfer yaratılmaya &ccedil;alışılmış ve b&ouml;ylelikle odağın sergilenen envanterler olması ama&ccedil;lanmıştır. Ayrıca; yaratılmak istenen atmosferi desteklemek adına, savaşa zamanına ait fotoğrafların bulunduğu b&uuml;y&uuml;k duvarlara yer verilmiştir. Giriş aksının sağ tarafında bulunan "G&uuml;nl&uuml;k" mekanları ise; 4 kişilik Ofis, &ouml;n&uuml;nde bir Karşılama bulunduran Şeref Salonu, ana giriş ve ge&ccedil;ici sergiyle doğrudan ilişkili Hediyelik Eşya Satış Birimi, t&ouml;ren alanı ve a&ccedil;ık alanla doğrudan bağlantılı ve ile şeref salonuyla ilişkili Kafeterya ve kendileri i&ccedil;in ayrı d&uuml;zenlenmiş sirk&uuml;lasyon holleri olan Servis Birimleri ile Teknik Hacimler oluşturmaktadır. Bu iki fonksiyonu birbirine bağlayan giriş ve fuaye alanı, devamında tasarlanan ve yapının merkezinde bulunan, (birleşip genişleyebilen) i&ccedil;/dış etkinlik ve performans alanı ve devamındaki etkinlik amfisiyle son bulur. Etkinlik amfisi ve satış birimi ge&ccedil;ici serginin yakınına konumlandırılarak, sergi gezintisinin bir par&ccedil;ası halinde yorumlanmıştır. İhtiya&ccedil; programında yer alan hacimlere eksiksiz ve yeterli sayıda yer verilmiş, doğrudan ya da dolaylı olarak ışık alması gerektiği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len mekanlar yapı cephelerine yerleştirilmiştir ya da dolaylı yoldan ışık alması sağlanmıştır.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ayrıca; t&ouml;ren alanıyla doğrudan ilişkili olarak servis aracı ve yolcu indirme cebine yer verilmiş olup, servis birimleri ve teknik hacimler i&ccedil;in bu cepten kolay ulaşılan ayrı bir giriş tanımlanmıştır. T&ouml;ren alanında anma etkinlikleri zamanında bulunması gereken acil durum ara&ccedil;ları ve sedye yaklaşımı da bu&nbsp;</span><span style="color: #333333;">cepten sağlanacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Servis hol&uuml;n&uuml;n devamında wc''lerin yanı sıra, personel soyunma odasına da yer verilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Mimari tasarımın tamamında; imar y&ouml;netmeliği ve yangın y&ouml;netmeliği şartlarına uyulmuştur. "T&uuml;rkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Y&ouml;netmelik" esasları gereğince, yeterli sayıda ve mesafede ka&ccedil;ış merdivenine yer verilmiştir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Tasarımda; ekolojiklik, erişilebilirlik, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik, yapı ekonomisine katkı ve kentsel estetik ilkeleri projenin şekillenmesinde &ouml;nemli birer yol g&ouml;sterici olmuştur. Peyzaj dahil tasarımın tamamında engelli erişimi ve ulaşılabilirliği &ouml;n planda tutulmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"Y&Uuml;R&Uuml;MEK, Y&Uuml;R&Uuml;RKEN HİSSETMEK VE ANLAMAK"</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ziyaret&ccedil;iler yapıya 4 m genişliğinde bir rampadan aşağıya inerek girerler. İnerken ufuktaki anıta doğru yaklaşırlar. Peyzaj ve yery&uuml;z&uuml; yavaş&ccedil;a kaybolur. Geriye; g&ouml;ky&uuml;z&uuml;, "anıt" ve &uuml;zerinde şehitlerimizin isimlerinin kabartmalı olarak yazıldığı "duvar" kalır. Burada, savaş sebebiyle g&uuml;zel g&uuml;nleri g&ouml;remeyen şehitlerimizi bir nebze de olsa anlamak adın; &ouml;l&uuml;m&uuml;n sessizliği ve yalnızca doğaya ait seslerin eşliğinde, farklı g&ouml;lge etkileri ile dramatik ve ezici bir ortamın sağlanması ama&ccedil;lanmıştır. Bu alanda kullanılan malzemelerin sadeliğinin yanı sıra; ışık ve bu ışığın yansımalarının ortaya &ccedil;ıkardığı minimalist atmosferin de etkisiyle, toprağın i&ccedil;ine girme eylemini ve savaşın darlığını, kasvetini, &ccedil;aresizliğini biraz da olsa hissettirerek; kendimizi dış d&uuml;nyaya kapatmaktayız. Burada ama&ccedil;lanan; bir yarığın i&ccedil;erisine girme duygusu değil, ge&ccedil;miş zaman ve şimdiki zaman arasında bir bağ kurulabilmesidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Rampanın diğer tarafında kalan yapının cephesi "tabya" tipolojisi ile başlamış olup; cephede kullanılan malzemenin, beton duvarları kırılmış, d&ouml;k&uuml;lm&uuml;ş, &ccedil;atlamış, bozulmuştur. Kendine &ouml;zg&uuml; dokusuyla, o d&ouml;neme ait olmasa da; ardında bir yaşanmışlık olduğunu hissettirmesi ve bir ge&ccedil;mişi olduğu hissi vermesi de ge&ccedil;miş ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;z arasındaki bağa dair bir şeyler s&ouml;ylediğini hissettirir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Rampadan yavaş&ccedil;a yukarı &ccedil;ıkılmaya başlandığında; duvarın y&uuml;ksekliği, eziciliği azalır ve aydınlığa kavuşulur. Savaş yolları artık Barış Meydanı'' na d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r. Burası; "anma(t&ouml;ren) alanı"dır ve karşımızda birlik-beraberlik ve barışın sonsuza dek devam edeceğinin simgesi olan "anıt"ı g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. T&ouml;ren alanının diğer g&uuml;nlerde "a&ccedil;ık ge&ccedil;ici sergi alanı" olarak kullanılması &ouml;nerilmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">KONSEPT ANIT KURGUSU:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Anıt tasarımında 3 adet malzeme kullanılmıştır.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Anıtın sol tarafında T&uuml;rk askerlerini temsilen "demir" malzemeye yer verilmiştir. </strong><em>Demir tek başına kullanıldığında mukavim bir malzemedir. Ancak; dış etkenler y&uuml;z&uuml;nden zamanla zarar g&ouml;r&uuml;r, aşınır, paslanır ve mukavemeti azalır.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Sağ tarafında G&uuml;ney Kore''yi temsilen "beton" malzeme kullanılmıştır.</strong> <em>Beton tek başına kullanıldığında rijit bir malzemedir. Ancak; dış etkenler y&uuml;z&uuml;nden zamanla kırılganlaşır, mukavemeti azalır ve zarara daha a&ccedil;ık hale gelir.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Tam ortada ise, g&ouml;ğe doğru y&uuml;kselen ve birlikteliğin g&uuml;c&uuml;n&uuml;, dayanıklılığı, yıkılmaz bir b&uuml;t&uuml;n olmayı, G&uuml;ney Kore''nin ve T&uuml;rkiye''nin sonsuz kardeşliğini ve dostluğunu, geleceğe ışık tutacak sonsuz D&uuml;nya barışını simgeleyen "betonarme" malzeme kullanılmıştır. </strong><em>Beton ve demir bir arada kullanıldığında betonarmeyi oluşturur. Bu birliktelikte; beton demirin dış etkilere karşı korunumunu artırır. Demir ise betona bağlayıcılık katarak kırılgan yapıdan kurtulmasını sağlar ve g&uuml;&ccedil;lendirir.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">KONSEPT DUVAR KURGUSU:</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kore''de savaşan T&uuml;rk Tugayları, savaşın kaderini d&ouml;rt kez değiştirmiştir. Duvarda a&ccedil;ılan d&ouml;rt adet yarık bunu temsil etmektedir. T&uuml;rk Askerlerinin bu başarıları; savaş yolunda b&uuml;y&uuml;k birer ışık ve nefes olmuştur.</span><br /><em><span style="color: #333333;"></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">Kunuri ve Kumyangjang-ni Muharebeleri ile yenilmez diye nitelenen &Ccedil;in ordularını yenerek BM kuvvetlerini b&uuml;y&uuml;k bir hezimetten kurtarmış ve BM ordularının Kore''yi terk etme d&uuml;ş&uuml;ncesinden vazge&ccedil;mesini sağlamıştır. Taegyewovni (Seul) savunması ile başkent Seul''&uuml;n d&uuml;şman eline ge&ccedil;mesine engel olmuş, Muharebe İleri Karakolu Muhabeleri''nden biri olan Vegas Muharebesi ile de ateşkes anlaşmasının yapılmasını sağlamıştır.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">"BELLEĞE KAZINMAK"</span></strong><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bellek T&uuml;neli; bir anımsatma ve deneyim mekanı olup, burada konunun bellekteki kalıcılığını arttırmak hedeflenmiştir."An", "anlama" ve "anma" &uuml;&ccedil;l&uuml;s&uuml; burada yeniden fakat daha "&ccedil;arpıcı" bir şekilde karşımıza &ccedil;ıkmaktadır. T&uuml;nelden ge&ccedil;ilen bu kısa s&uuml;re zarfında, biraz da olsa ge&ccedil;mişte yaşananları, savaşın sancılı ve boğucu atmosferini ziyaret&ccedil;iye aktararak, mekan &ccedil;ıkışında bizi karşılayan "kalıcı sergi"deki envanterlerin daha iyi anlaşılmasına ve algılanmasına yardımcı olması asıl ama&ccedil;tır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">"Savaşın i&ccedil;indeymiş gibi", savaşın y&uuml;ksek sesleri ve duvarı &ccedil;epe&ccedil;evre saran ekrandaki sim&uuml;lasyon g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri eşliğinde; dar, yarı karanlık kasvetli bir holden ge&ccedil;ilmektedir. Hol&uuml;n diğer tarafı ise; bal mumu heykellerden yapılan askerlerin ve savaş alanının kısmi bir canlandırmasıdır. Mekanda kullanılan y&uuml;ksek ses efektleri dolasıyla, mekanın tamamında ses yalıtımı yapılması ve mekandaki giriş ve &ccedil;ıkış kapılarının da aynı şekilde ses yalıtımlı olarak se&ccedil;ilmesi &ouml;nerilmektedir.</span><br /><span style="color: #333333;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #333333;">Mekanın gereği olan, yaş ve sağlık konularındaki bir takım kriterleri sağlayan ziyaret&ccedil;iler i&ccedil;in hazırlanmış bir mekandır.</span></em></p> Thu, 09 May 2019 15:30:00 +03 Galeri Nev Kırlangıç http://www.arkiv.com.tr/proje/galeri-nev-kirlangic/10398 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/motto-mimarlik/galeri-nev-kirlangic/2 (11) Galeri Nev.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Namık Erkal,Onur Özkoç<br>Mimarlık Ofisi : Motto Mimarlık<br><br>Motto Mimarlık tarafından tasarlanan Galeri Nev Kırlangıç Ankara''da Kırlangıç Sokak''ta bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Galeri Nev projesinin tasarım uğraşı, &uuml;&ccedil; tarafı cam y&uuml;zeylere sahip a&ccedil;ık tek mek&acirc;n i&ccedil;erisine bir sanat galerisi yerleştirmektir. Bu giriş katı, bulunduğu apartmanın eğimli bir arazide ve el&ccedil;ilik bah&ccedil;eleriyle genişleyen vadi korusu &uuml;zerindeki konumuyla, Ankara i&ccedil;in ender pitoresk bir manzaraya h&acirc;kimdir. Hem manzarayı kapsamak, hem de sergiler i&ccedil;in mahfuz bir yer oluşturmak, projenin &ccedil;elişkisidir. Fikir, varolan tek duvar y&uuml;zeyi i&ccedil;ererek kapalı bir sergi alanı oluşturmak, bunun &ccedil;eperine dışarıdaki manzarayla b&uuml;t&uuml;nleşecek diğer kullanımları yerleştirmektir.</p> <p>Sokak tarafı &ldquo;kapı-duvar&rdquo; d&uuml;ş&uuml;ncesiyle tasarlanmıştır. Kapı-duvar&rsquo;dan birinci kasıt dışarıdan girildiğinde i&ccedil; ve dış arasındaki ge&ccedil;işleri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;recek bir duvarla y&uuml;zleşmek, bir y&ouml;nde sergi mek&acirc;nına, diğerinde ofislere ulaşan &ccedil;izgisel dolaşım alanları kurgulamaktır. İkinci kasıt ise kapı gibi d&ouml;nen bir y&uuml;zeydir. Giriş duvarı asimetrik tek mesnet &uuml;zerinde &ccedil;elik &ccedil;atkı altına yerleştirilen tekerlerle d&ouml;nebilecek şekilde inşa edilmiştir.&nbsp; B&ouml;ylece, sergilenecek b&uuml;y&uuml;k eserlerin i&ccedil;eriye girişini kolaylaştırmak gibi pratik bir işlevin yanında, farklı sergilerde farklı a&ccedil;ılarda kullanıma olanak veren bir mek&acirc;nsal değişken de ortaya konulmuştur. Duvar geniş a&ccedil;ıldığında sokak tarafında dışa a&ccedil;ık bir alan tanımlayarak sergi mek&acirc;nını ikiye ayırabilmekte, 90 derece a&ccedil;ıldığında ise diğer duvarla devamlılık sunabilmektedir.</p> <p>Ana sergi mek&acirc;nı oranları, &ccedil;izgisel b&ouml;l&uuml;nt&uuml;leri, yerden az koparılmış duvar y&uuml;zeyleri ve ışık tavanı ile idealize edilmiş soyut bir sergileme ortamıdır. Barisol ışık tavanı farklı d&uuml;zeylerde homojen aydınlatmaya olanak sağlamakta, tavanın &ccedil;izgisel b&ouml;l&uuml;nt&uuml;lerine yerleştirilen spot raylarıyla gereğinde nesne odaklı sergileme yapılabilmektedir. Sergi mek&acirc;nı duvarları tek başlarına serbest y&uuml;zeyler veya nişler olarak konumlandırılmıştır. Bu duvarlar arasındaki boşluklar dışarıdaki manzara par&ccedil;alarını &ccedil;er&ccedil;evelemektedir. Sergiden yan mek&acirc;nlara ge&ccedil;ildiğinde ise tamamen farklı bir deneyime girilmektedir.</p> <p>Galeri ofisleri a&ccedil;ık koridor mek&acirc;n &uuml;zerinde balkon cephesini kaplayan bir nişin i&ccedil;inde boydan boya uzanan bir masa ve kitaplıktan oluşan beş kişilik bir &ccedil;alışma alanından ibarettir. Sergi a&ccedil;ılışlarında &ccedil;alışma malzemesinin mahremiyetini koruması<span style="text-decoration: line-through;"> </span>i&ccedil;in, bu nişin b&uuml;t&uuml;n&uuml; tek storla kapalı bir kutu haline gelebilecek şekilde tasarlanmıştır. B&ouml;ylece istendiğinde, b&uuml;t&uuml;n a&ccedil;ık mek&acirc;nlar sergiye dahil olabilmektedir. Galeri&rsquo;nin servisler dışında klasik anlamda tek ''oda''sı y&ouml;netici ofisidir. Oda cam bir b&ouml;lmeyle ayrılmış olduğu i&ccedil;in &uuml;&ccedil; k&ouml;şesinde koruya geniş bakışlar sunmaktadır. Bu odanın arkasında kalan ve diğer y&ouml;nden servis mek&acirc;nlarının &uuml;zerinde konumlandığı bir koridordan ulaşılan alan ise baskı eserlerin depolandığı ve gereğinde g&ouml;sterildiği &ccedil;ok ama&ccedil;lı bir yerdir. Galeri''nin kuzeye bakan balkon cephesindeki halihazır kayar kapılar yaz aylarında a&ccedil;ıldığında, buradaki alanlar dışarısı ile b&uuml;t&uuml;nleşebilmektedir. B&ouml;yle olduğunda, bu sokağa neden ''Kırlangı&ccedil;'' denildiği kuş seslerinden daha iyi anlaşılmaktadır. Galeri Nev Kırlangı&ccedil; doğa ve k&uuml;lt&uuml;r eşiğinde dar bir alanda farklı mek&acirc;nsal deneyimleri sergilemek amacıyla tasarlanmıştır. Her sergide sanatın i&ccedil;eriği ve her mevsimde vadi korusunun doğası değiştik&ccedil;e deneyimler &ccedil;oğalmaktadır.</p> Thu, 09 May 2019 15:08:00 +03 Katılımcı (2. Kategori), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-2-kategori-cami-tasarimi-fikir-yarismasi10/10676 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/boytorun/cami-tasarimi-fikir-yarismasi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Semih Boytorun,Yudum Boytorun,Beril Uzaldı,Sezgin Yılmaz,Mehmet Fatih Çınar,İzzet Filizer,Mete Akkaya,Hande Şanlımeşhur<br>Mimarlık Ofisi : Boytorun Mimarlık<br><br>Mimari açıklama raporu:<br><br><p>İslam tarihinde, fethedilen yerlerde cami yapılması veya mevcut dini tesisin camiye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi gibi bir yaklaşımın olduğunu bilmekteyiz. Bu yaklaşımın sebeplerini irdelediğimizde, İslam diniyle yeni tanışmakta olan cemiyetin toplu ibadet edecek bir yere ihtiya&ccedil; duymamasına rağmen, m&uuml;sl&uuml;manlıkta olduk&ccedil;a &ouml;nemli yer tutan &lsquo;&rsquo;bir arada olma, muhabbet, yardımlaşma&rsquo;&rsquo; gibi kavramların da toplum i&ccedil;inde g&uuml;&ccedil;lendirilmesinin hedef alındığını g&ouml;rebiliyoruz. Ayrıca, etimolojik k&ouml;keni incelendiğinde de, caminin, Arap&ccedil;ada &lsquo;&rsquo;toplayan, bir araya getiren&rsquo;&rsquo; s&ouml;zc&uuml;klerinden t&uuml;rediği bilgisi karşımıza &ccedil;ıkıyor.</p> <p>Bu projede, caminin birleştirici g&uuml;c&uuml; ve İslam felsefesinin &ouml;z&uuml;nde yer alan tevazu ve sadelik kavramları ile abartıdan uzak, i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k bir tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir.</p> <p>Arazinin Kuzey - G&uuml;ney doğrultusunda bulunan ve mevcut kabul edilen meydanları &ccedil;evreleyen yaya aksları, cami alanı i&ccedil;erisinde de devam ettirilmiştir. İnsanları şehirden kopartarak, bir araya toplamak amacıyla mevcut yol kotunun 2 metre d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesiyle, arazi i&ccedil;erisinde k&ouml;pr&uuml; vazifesi g&ouml;ren k&uuml;&ccedil;&uuml;k meydanlar oluşturulmuştur. Merdiven ve engelli y&ouml;netmeliği esas alınarak tasarlanan d&uuml;ş&uuml;k eğimli rampalarla da ulaşılabilen k&uuml;&ccedil;&uuml;k meydanlardan, merkezde konumlanan camiye ve avlular aracılığıyla da diğer hacimlere ge&ccedil;iş sağlanmıştır. Caminin doğusunda lojmanlar, teknik hacimler, otopark ve cenaze birimleri yer alırken, batısında ise eğitim ve sosyal yapılar kurgulanmıştır. Yeşilin yoğun kullanıldığı avlu merkezleri etrafında tasarlanan sosyal mekanlar, ibadet haricinde de vakit ge&ccedil;irilebilecek, toplumun sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel gelişimine katkı sağlayacak niteliktedir.</p> <p>Arazi &ccedil;evresinden başlayarak, avlu i&ccedil;lerine doğru birbirini takip ederek ilerleyen, yeşil ile desteklenen su kanalları, camiye yaklaşmakta olan kullanıcının d&uuml;nyevi d&uuml;ş&uuml;nce ve kaygılarını geride bırakarak, ferah bir alana geldiğini hissettirmek amacıyla şeffaf bir sınır hissini vurgulamaktadır. Ayrıca, geliştirilen sistemler ile kanallarda biriken yağmur suları, yeniden kullanılarak tasarruf ve enerji verimliliğini arttırmak amacıyla, bodrum katta bulunan arıtma tesisinde toplanmaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/arkiv-2/proje/boytorun/1.jpg.jpeg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p>Tasarım genelinde olduğu gibi kutsal kabul edilen kıble y&ouml;n&uuml;nde de, y&uuml;ksek yapılaşma kurgusundan ka&ccedil;ınılmıştır. Bu cephede tasarlanan eğitim, lojman ve cenaze birimlerinin &ccedil;atı bitiş kotları, mevcut kabul edilen yol ile aynı bırakılmış olup, su kanalları ve yeşil şeritler ile yoldan separe edilerek yaya kullanımına a&ccedil;ılmıştır.</p> <p>Kuran kurslarının da i&ccedil;inde bulunduğu eğitim birimleri, avlu &ccedil;evresinde konumlandırılmıştır.&nbsp; Sınıflar ve avlu arasında &lsquo;&rsquo;g&uuml;neş odası&rsquo;&rsquo; g&ouml;revi g&ouml;ren bağımsız bir hol tasarlanmıştır. Bu alan sayesinde, yazın sıcak havanın, kışın ise soğuk havanın ısı değerinin azaltılarak i&ccedil; mekana iletilmesi sağlanmaktadır. Yapılan b&ouml;lgesel ışık analizleri neticesinde, doğal ışıktan ve ısıdan verimli bir şekilde fayda sağlamak ve homojen bir aydınlatma oluşturmak i&ccedil;in,&nbsp; ışık rafları ve yansıtıcı paneller &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. G&uuml;ney cephelerinde d&uuml;şey kanat formlu sabit g&uuml;neş kırıcılar tercih edilirken, Doğu ve Batı y&ouml;nlerinde, al&ccedil;ak a&ccedil;ılı g&uuml;neşi engellemek i&ccedil;in sabit kanatlar kullanılmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/arkiv-2/proje/boytorun/3.jpg.jpeg" /></p> <p>G&ouml;sterişten uzak ve sade &uuml;st &ouml;rt&uuml;, arazi kotlarının da değiştirilmesiyle dışarıdan hissedilen ana mimari &ouml;ğedir. Toplanma, buluşma alanı algısını g&uuml;&ccedil;lendirerek ibadet alanını vurgulamaktadır. B&ouml;lgedeki iklim verilerinin de detaylıca analiz edilmesi ve bir arada olma kavramlarının dışavurumu neticesinde yine aynı &ouml;rt&uuml;n&uuml;n cami girişi ve cenaze alanı gibi yarı a&ccedil;ık alanları da kaplayacak şekilde, bir sa&ccedil;ak niteliğinde uzatılmasına ve kurgulanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Kontroll&uuml; doğal ışık alabildiğimiz &uuml;st &ouml;rt&uuml;n&uuml;n malzemesi ise G&uuml;neydoğu Anadolu B&ouml;lgesinin mimarisinde kullanılmış olan, geleneksel y&ouml;ntemler ile &uuml;retilen ve iyi derecede yalıtım &ouml;zelliği bulunan kerpi&ccedil;tir. Toprak, saman ve su karışımının kurutulmasıyla elde edilen kerpi&ccedil; tuğlalar, proje genelinde vurgulanan m&uuml;tevazi ve sade tasarım kavramlarını, basit malzeme yapısıyla da destekleyici niteliktedir. Toprak, tevazunun sembol&uuml;d&uuml;r. Beşeriyetin &ouml;z&uuml;n&uuml; oluşturmasının yanı sıra, temizleyicilik &ouml;zelliğiyle İslam dininde &ouml;nemli bir yere sahiptir.</p> <p>Ayrıca, b&ouml;lgenin mimarlık tarihinde olduk&ccedil;a yoğun kullanıldığı bilinen kerpi&ccedil; malzemenin, g&uuml;ncel yapılarda tercih edilmediğini g&ouml;r&uuml;yoruz. Bu duruma dikkat &ccedil;ekmek, tarihi doku ile uyumlu s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir malzemenin &ouml;nemini b&ouml;lge genelinde yaymak ve kullanımını arttırmak amacıyla, cami projesinin ana mimari &ouml;ğesinde kerpi&ccedil; tuğla kullanılmıştır. Geleneksel y&ouml;ntemlerin geliştirilerek, hızlı fabrikasyon sistemlere ge&ccedil;ilmesi ve doğal malzeme kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir.</p> <p>Sa&ccedil;ak yapımı, kerpi&ccedil; tuğlaların &ccedil;elik taşıyıcı str&uuml;kt&uuml;r &uuml;zerine boşluklu şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulacaktır. Karkasın a&ccedil;ısı ve kurgulanan a&ccedil;ıklıklı sistem sayesinde, yarı kapalı alanlarda g&uuml;neşin etkin olduğu saatlerde g&ouml;lge etkisi kuvvetlenirken, sıcaklık değerinin d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; saatlerde ise daha fazla doğal ışığı i&ccedil;eri alabilmekteyiz. Sıklaşarak kapanan kerpi&ccedil; &ouml;rt&uuml; ile toprak arasında kalan ibadet alanı ise, malzemenin yapısı gereği her daim nefes alacak ve y&uuml;ksek sıcaklıklarda bile serinliğini koruyacaktır.&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/arkiv-2/proje/boytorun/5.jpg.jpeg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <h3>Minare ve Cami İ&ccedil; Mekan Kurgusu Hakkında</h3> <p>Br&uuml;t beton i&ccedil;erisinden zarif ve boşluklu bir formda y&uuml;kselen minarelerde, cami &uuml;st &ouml;rt&uuml; malzemesi ile eşleşen kerpi&ccedil; tuğla kullanılmıştır. Camiden bağımsız konumlandırılmış olup, i&ccedil;erisinden sızan ışıklar ile ibadete &ccedil;ağrı yapmaktadır. Ayrıca, T&uuml;rk &ndash;İslam cami mimarisinin ayrılmaz unsurlarından olan minare alemi, bu projede Allah&rsquo;ın adı olarak sembolize edilmiştir.<b> </b></p> <p>Caminin i&ccedil; mekan tasarımında da, abartılı malzemeler ve dekoratif &ouml;ğelerden ka&ccedil;ınılarak, duruluğun ve ferahlığın &ouml;n planda tutulması ama&ccedil;lanmıştır. Tavanda, ibadet alanının etrafını &ccedil;evreleyen doğal ışık bandı bulunmaktadır. Proje genelinde kullanılan br&uuml;t beton duvarlar cami i&ccedil;erisinde de devam ettirilmiş olup, mihrap ve kıbleyi vurgulamak i&ccedil;in kerpi&ccedil; rengine yakın bir tonda doğal taş kaplama kullanılması &ouml;nerilmiştir.<b>&nbsp;</b></p> Thu, 09 May 2019 11:00:42 +03 Folkart Hills http://www.arkiv.com.tr/proje/folkart-hills/10336 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/dilekci-mimarlik/folkart-hills/_yercekim (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Durmuş Dilekci<br>Mimarlık Ofisi : Dilekci Mimarlık (DDA)<br><br>Dilekci Mimarlık tarafından tasarlanan otel ve rezidans yapısı İzmir Çeşme''de bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Brief olarak, yatırımcı grubun yenilik&ccedil;i bakış a&ccedil;ısının yansıtıldığı, simgesel etkisi kuvvetli bir proje istendi. Kesintisiz her &uuml;nitenin denizi g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;, otel ve rezidans olarak kullanılacak bir proje istendi. Farklı boyutlarda otel ve rezidans birimlerinden oluşturulacak proje kapsamında ayrıca lounge, spor, sağlık fonksiyonlarıyla birlikte ele alınması istendi.&nbsp; Projede 40 oda, 18 s&uuml;it, 12 &ouml;zel birimden oluşmaktadır. B&ouml;lgenin termal su b&ouml;lgesi olması sebebiyle de kapalı havuz alanı ile bağlantılı, termal k&uuml;r alanı da proje kapsamına eklendi.&nbsp;</p> <p>&Ccedil;eşme&rsquo;nin karşısındaki bu konum barındırdığı potansiyelleri a&ccedil;ığa &ccedil;ıkartacak bir yaklaşıma ihtiya&ccedil; duyuyordu.</p> <ul> <li>Proje alanının eğimi doğu y&ouml;n&uuml;nde denize dik olarak y&ouml;ndedir. Proje alanı karşısında yer alan limanın ve b&uuml;y&uuml;k gemilerin varlığı, tasarım i&ccedil;in &ouml;nemli bir handikap oluşturmaktaydı. </li> <li>Bu y&uuml;zden, arsanın tam karşısında doğu y&ouml;n&uuml;nde yer alan &Ccedil;eşme limanına g&ouml;re projeyi kuzey ve kuzey batı y&ouml;n&uuml;ne d&ouml;nm&uuml;ş bir tasarım geliştirildi.&nbsp;&nbsp; </li> <li>Y&uuml;ksek arsa eğimini, bu y&ouml;nlenme sonucunda, eğim kesit ilişkisi y&ouml;netilmesi gereken ayrı bir konuydu. </li> </ul> <p>Yapılanma koşullarının verdiği y&uuml;ksek inşaat alanının getirdiği k&uuml;tlesel yoğunluğu y&ouml;netmek &ccedil;ok &ouml;nemliydi. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; t&uuml;m birimlerin denize baktığı bir yapı tasarımı beraberinde k&uuml;tlesel ve ağır bir etki yaratmaktaydı.</p> <p>İlham noktası topografyamızı yaratmak i&ccedil;in doğadaki i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;en tepelerin yarattığı peyzaj etkisidir. Doğrudan bir y&ouml;n tariflemeyen ve kendi topoğrafyasını oluşturacak, bu 3 tepeli yapı, Y&uuml;ksek eğimli arsa &uuml;zerinde siluet i&ccedil;inde eriyerek oturmaktaydı. Farklı kademelere oturan, 3 ayrı tepeleşmiş k&uuml;tle geometrisiyle, yapısal k&uuml;tlesel etkisi par&ccedil;alanmış, eliptik geometri sebebiyle yapının kuzey y&ouml;n&uuml;ne d&ouml;nmesi siluette yumuşatılmıştır.&nbsp; Bu form dili &uuml;zerinden de projenin isminin de ismini vermiştir.</p> <p>&Ccedil;eşme, T&uuml;rkiye&rsquo;nin en &ouml;nemli turistik b&ouml;lgelerinden biridir. B&ouml;lge geniş bir coğrafi alanı kapsamaktadır. Folkart Hills proje alanı, tam karşısında doğu y&uuml;n&uuml;nde &ccedil;eşme limanı ve eski bir taş ocağı, limanın arka tarafında ise &ccedil;eşme şehir merkezi ve yat marinası bulunmaktadır.&nbsp; Kuzey ve kuzey batı y&ouml;n&uuml;nde, deniz bakışı bulunmaktadır. Arsa doğu-batı y&ouml;n&uuml;nde y&uuml;ksek eğime sahip bir yama&ccedil; alandadır. Denize dik y&ouml;nde 42 metrelik bir kot farkı bulunmaktadır. Proje alanı bu eğimin 25 metrelik kısmına oturmaktadır.</p> <p>Arsa alanı 1980&rsquo;li yıllarda yapılmış k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli yapıların olduğu b&ouml;lgedir. Bu yapıların yapı izni konuttur. Folkart Hills Arsa alanı ise daha b&uuml;y&uuml;k inşaat iznine sahip Turistik tesis ve rezidans imarlıdır. Arsanın sağ ve sol taraflarında yapı yoktur.&nbsp; Yapının giriş cephesindeki yolda ki mevcut yapılar, 3 katlı yapılar olduğu i&ccedil;in bu yol &uuml;zerinde 3 kat g&ouml;z&uuml;kecek bir yapı tasarlandı.</p> <p>Proje i&ccedil;indeki t&uuml;m birimlerin bakış a&ccedil;ılarını değiştirerek s&uuml;rpriz bakış a&ccedil;ıları yarattık. Farklı kotlarda ve farklı bakışlarda dinamik bir planlama kurgusuna sahiptir. Ana sirk&uuml;lasyon alanlarının bulunduğu i&ccedil; avlular a&ccedil;ık alan tecr&uuml;belerini zenginleştirmektedir. Aynı zamanda denize kesintisiz bakan birimlere ait bah&ccedil;eler ile bir teknedeymiş gibi denize bakışta doğrudan suyla buluşma &ouml;zel olma hissini kuvvetlendirildi.&nbsp; Bu i&ccedil; avlular aynı zamanda b&ouml;lgenin kuzeyli r&uuml;zgarlarının i&ccedil;eri alarak iklimlendirmede &ouml;nemli rol oynamaktadır.</p> <p>Ayrıca bu i&ccedil; avlular ile birlikte a&ccedil;ık bah&ccedil;e alanları ve ile restoran, spor alanları ve termal sağlık merkezine doğrudan bağlanmaktadır.</p> <p>Projenin mimari dilini veren eliptik y&uuml;zeyler, parabolic-hiperbolik y&uuml;zeylerden oluşur. Bu y&uuml;zeyler, bilgisayar destekli F2F (file to factory) sistemiyle &uuml;retildi. T&uuml;m alt &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon ve &uuml;st kaplama malzemesi bu şekilde uygulandı.</p> <p>Ayrıca extensif &ccedil;atı ile i&ccedil; avlulardan yağmur suyu toplanarak, peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Soğutma sistemi deniz suyu ile elde edilmektedir.</p> <p>Yapı parapetlerini STO Ventec paneller ile oluşturulmuş ve son kat uygulaması da STO &uuml;r&uuml;n kullanılmıştır. Cephe sistemi ise y&uuml;ksek r&uuml;zgar dayanımına sahip Akzo Nobel boyalı Linea Rossa Al&uuml;minyum doğrama sistemi kullanılmıştır. &Ccedil;atı ise &ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r &uuml;st&uuml;nde ond&uuml;line ondugreen extensive yeşil &ccedil;atı sistemi kullanılmıştır. Birimlere ait teras alanları thermowood iroko ağacındandır. Sirk&uuml;lasyon alanları R11 seramik malzemedir.</p> <p>Tasarım, bir taraftan doğrudan denizle ilişki kurarken diğer taraftan, &Ccedil;eşme b&ouml;lgesinin yaz d&ouml;neminde kuzey y&ouml;n&uuml;nden gelen etkili r&uuml;zgarlarının serinletici etkilerini i&ccedil; avlular aracılığıyla projenin i&ccedil;ine alır. Ayrıca geniş teras-bah&ccedil;e alanlarının yarattığı g&ouml;lge alanlar pasif iklimsel tedbirlerdir. &Ccedil;atı extensive sistemi ve yeşil bah&ccedil;e alanlarından yağmur suyu toplanmakta ve peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Soğutma sistemi deniz suyu kullanılarak yapılmaktadır.</p> Wed, 08 May 2019 16:00:00 +03 Empera İdari Bina http://www.arkiv.com.tr/proje/empera-idari-bina/10461 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/yerce-mimarlik/empera-idari-bina/a (16).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nail Egemen Yerce,Ayça Taylan,Zeynep Şankaynağı,Barış Çağlar<br>Mimarlık Ofisi : Yerce Mimarlık,ZAAS<br><br>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Makine halısı sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n lider markalarından Empera&rsquo;nın genel m&uuml;d&uuml;rl&uuml;k binasının tasarımını kapsayan proje, Gaziantep 4. Organize Sanayi B&ouml;lgesi&rsquo;nde, firmanın &uuml;retim tesislerinin bulunduğu arsa &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleştirildi. Kısıtlı mimari referansa sahip b&ouml;lgede tasarlanacak idari yapının bir nirengi noktası olması ve markanın g&uuml;&ccedil;l&uuml; kimliğini temsil etmesi istendi. Bununla birlikte iklim, &ccedil;evredeki doğal bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;, g&uuml;n ışığının etkin kullanımı ve istenen karma işlev yapısı projeyi y&ouml;nlendiren veriler oldu.<iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://player.vimeo.com/video/315514632?color=ffffff&amp;portrait=0" width="730" height="411" frameborder="0"></iframe></p> <p>İ&ccedil; kurgu, zemin katta karşılama b&ouml;l&uuml;m&uuml;, tasarım ve operasyon ofisleri etrafında şekillenirken, birinci kat y&ouml;netim birimlerine, ikinci kat ise markanın &uuml;r&uuml;nlerinin sergilendiği showrooma ayrıldı. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kat yemekhane, lounge, toplantı odası ve terası i&ccedil;eren sosyal alanlar olarak ele alındı. Bu katta ayrıca, cephenin geri &ccedil;ekilmesi ile, manzaraya h&acirc;kim, g&ouml;ky&uuml;z&uuml;ne a&ccedil;ılan, yarı a&ccedil;ık bir teras tasarlandı. Binanın genelinde, t&uuml;m hacimlerin g&uuml;n ışığı ve manzaradan en verimli şekilde yararlanması ama&ccedil;landı. Farklı birimler arasında istenen ayrışma m&uuml;mk&uuml;n olduğunca ge&ccedil;irgen bi&ccedil;imde &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenirken, yerine &ouml;zel tasarlanan mobilyalarla i&ccedil; mek&acirc;nda s&uuml;reklilik ve ferahlık algısı yaratıldı.</p> <p>Ağırlıkla doğal bir malzeme olan tuğlanın kullanıldığı projede b&ouml;lgedeki kırmızı topraktan ilham alındı. Tasarımın bir par&ccedil;ası olarak cepheye farklı t&uuml;rlerdeki bitkiler eklendi. B&ouml;ylelikle, toprak-bozkır esaslı peyzajın yeniden ele alınmış bir ifadesi şeklinde y&uuml;kselen yapı, dingin doğal &ccedil;evrenin i&ccedil;inde rengi ve canlı dokusuyla &ouml;n plana &ccedil;ıkarıldı. Pencerelerin &ouml;n&uuml;nde hayat bulan yeşil ara y&uuml;z, karasal iklimin h&acirc;kim olduğu coğrafyadaki &ccedil;etin manzaraya a&ccedil;ılan i&ccedil; mek&acirc;nlardaki konfor duygusunun artırılmasına, kullanıcıların doğal yaşama temas etmesine olanak sundu. Girişinin geniş, davetk&acirc;r bir sa&ccedil;akla vurgulandığı yapı, bulunduğu alandan aldığı referansların &ccedil;ağdaş bir mimari yorumu niteliğinde tasarlanarak b&ouml;lgenin &ccedil;ehresine yeni bir soluk getirme hedefi ile hayata ge&ccedil;ti.</p> Tue, 07 May 2019 14:56:00 +03 Mitte Karaköy http://www.arkiv.com.tr/proje/mitte-karakoy1/10612 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/savatli/mitte-karakoy/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Saygın Deren,Rauf Aliyev<br>Mimarlık Ofisi : SAVATLI Mimarlık<br><br>SAVATLI Mimarlık tarafından tasarlanan Mitte restoran İstanbul Karaköy''de bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul&rsquo;un tarihi semtlerinden Karak&ouml;y; son yıllarda tasarımcı ve sanat&ccedil;ılar i&ccedil;in &ccedil;ekim merkezi haline geldi. Karak&ouml;y&rsquo;&uuml; pop&uuml;ler yapan fakt&ouml;rlerin başında; merkezi konumu ve buna ilaveten tarihi ve k&ouml;hne ara sokaklara gizlenmiş birbirinden farklı ve l&uuml;ks mek&acirc;nlara sahip olması gelmekte. Bu tarihi sokaklarda yer alan ve 1900&rsquo;l&uuml; yılların başında tiyatro binası olarak kullanılan Mitte Karak&ouml;y, mimar Sami Savatlı tarafından fine-dining bir restoran ve kokteyl bara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lerek, rafine-l&uuml;ks stili ile b&ouml;lgeye yeni bir değer katıyor.</p> <p>Savatlı, &ccedil;ağdaş tasarım &ouml;gelerini, konforu ve &ouml;zg&uuml;n stilini tasarımının merkezinde oturtarak, sofistike malzemeler ve zengin dokulu kaplamalar ile mek&acirc;na hayat vermiş. Bu dramatik kombinasyon, sıcaklık ve rahatlıkla şekillenip, rafine ve l&uuml;ks bir ambiyans yaratmış. İyi k&uuml;rete edilmiş sanatsal yaklaşım; Mitte Karak&ouml;y''&uuml;n eşsiz i&ccedil; mek&acirc;n tasarımının merkezi olmuş.</p> <p>Mek&acirc;n; ana restoran ve bar alanı, asma katta yer alan VIP bar ve lounge b&ouml;l&uuml;m&uuml; ve alt katta iki farklı kotta yer alan mutfak ve ıslak hacimlerle d&ouml;rt ana b&ouml;l&uuml;me ayrılmış. Mek&acirc;nın asma katındaki VIP b&ouml;l&uuml;m, genel tasarım dilini yansıtmaya devam ederken, biraz daha izole bir ortam tercih eden misafirler i&ccedil;in konforlu bir alan olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkıyor. &Ouml;zel tasarım bronz aydınlatmalar ve el yapımı eskitilmiş aynalar ile farklılaşan bu b&ouml;l&uuml;m misafirlere samimi bir ambiyans sunuyor.</p> <p>Mitte Karak&ouml;y&rsquo;&uuml;n en &ccedil;arpıcı noktalarından biri tavanda oluşturulan kaset sistemin i&ccedil;ine yerleştirilmiş 166 farklı resim. Bu resimler, Asya mutfağını temsil eden Mitte&rsquo;nin ruhuna yakışacak şekilde, Japon kaligrafisinden esinlenilerek, ahşap &uuml;zerine akrilik boya, m&uuml;rekkep ve altın varak kullanılarak Sami Savatlı&rsquo;nın sanat at&ouml;lyesinde yapılmış. Tavandaki resimler dışında; barın arkasına, locaların sırtına ve koridorlara yerleştirilen resimler ise yine altın varakla ve cesur renklerle daha &ccedil;ağdaş bir tarzda yorumlanmış.</p> <p>Projede iş birliği yapılan markaların başında Gorbon geliyor. Gorbon markası ile tamamı el yapımı olarak mek&acirc;na &ouml;zg&uuml; imal edilen seramikler zemin ve duvarlarda sık&ccedil;a kullanılmış. Zemindeki el yapımı seramiklerle, terazzo d&ouml;şemeler bir arada kullanılarak mek&acirc;nın d&ouml;şemesinde bilin&ccedil;li bir zıtlık yaratılmış. Dikey d&uuml;zlemlerde tercih edilen gri beton etkili ve tar&ccedil;ın mermer etkili 2 farklı dekoratif boya is mek&acirc;nda kusursuz ve rafine bir fon oluşturmuş.</p> <p>Mitte &rsquo;de kullanılan t&uuml;m aydınlatma elemanları; aplikler, plafonyerler ve sarkıtlar yine mek&acirc;na &ouml;zg&uuml; olarak Sami Savatlı tarafından tasarlanmış. Aydınlatmalarda kullanılan eskitme bronzlar, el yapımı ve el boyaması cam y&uuml;zeyler, vitray kesimler g&ouml;ze &ccedil;arpan detaylar arasında. Yine mek&acirc;na &ouml;zg&uuml; olarak tasarlanan bronz ve metal detaylı mobilyalarda &ouml;zenle se&ccedil;ilmiş İtalyan d&ouml;şemelik kumaşlar tercih edilmiş.</p> Tue, 07 May 2019 12:18:45 +03