Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. 38-30 Çiftliği http://www.arkiv.com.tr/proje/38-30-ciftligi/7184 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/slash-architects/38-30-ciftligi/The Farm of 38-30 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İpek Baycan,Şule Ertürk Gaucher,Emin Balkış,Elvan Çalışkan<br>Mimarlık Ofisi : Slash Architects,arkiZON Mimarlık<br><br>Afyon'da bulunan 38° 30° Çiftliği Slash Architects ve arkiZON Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <h3>Bağlam ve Kimlik</h3> <p>38&deg; 30&deg; Butik Peynir Fabrikası, ismini bulunduğu arsanın koordinatlarından almaktadır. Afyon&rsquo;un Tazlar K&ouml;y&uuml;nde, 38 30 &ccedil;iftliği ve sanat vadisi girişinde ikonik bir peynir tadım merkezi olarak kendini g&ouml;sterir.</p> <p>Sanat ve tasarımın i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;tiği bu lokasyonun kalbinde yer alan bu peynir &uuml;retim merkezi; &ccedil;iftliğin s&uuml;t &uuml;r&uuml;nlerinin işlenişini ve peynir &uuml;retim s&uuml;recini ziyaret&ccedil;isine g&ouml;rsel ve tadımsal deneyimlerle yaşatan bir yapıdadır.</p> <p>&ldquo;Klasik&rdquo; fabrika yapısının gerektirdiği t&uuml;m işlevleri dairesel bir bantta maksimum verimle sağlamanın yanı sıra anıtsal formu, davetkar sa&ccedil;ağı ve sunduğu avlulu tipoloji ile kendini bir &ccedil;eşit peynir m&uuml;zesine (showroom&rsquo;a) d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ren yapı i&ccedil;-dış ilişkisini yeniden sorgulayarak &ldquo;&ccedil;ağdaş&rdquo; (contemporary) bir tavır sergiler.</p> <p>&Ccedil;ağdaş mimarlığın &uuml;retim yapısı ile buluştuğu ve fabrika tipolojisinin yeniden yorumlandığı &uuml;retim merkezi, formu sayesinde ziyaret&ccedil;ilerin katılımına olanak sağlayarak interaktif ve dinamik bir kullanım sunar.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/res1.jpg.jpeg" /></p> <h3>Formdan Programa</h3> <p>Butik &uuml;retim yapısının eliptik forma sahip kurgusu program anlamında &uuml;retim bandının ilişiklerinin verimliliğini g&ouml;zetirken, dış mekanla kurduğu ilişkiler a&ccedil;ısından da merak uyandırıcıdır. Yapı dairesel formu sayesinde hem i&ccedil; hem dış olarak algılanabilecek bir i&ccedil; avlu oluşturulurken, ziyaret&ccedil;isinin ve personelinin peynir &uuml;retiminin 360&rsquo; g&ouml;zlemlenebileceği bir deneyim sunar. Yapının i&ccedil; cephesi bir ekran niteliğindedir ve &uuml;retim bandının dışarıdan g&ouml;zlemlenebilmesine olanak sağlamaktadır.</p> <p>Kapalı bir form olmanın &ouml;tesinde satış biriminin bulunduğu girişi sayesinde kucaklayıcı ve davetkar bir tavır sergiler. Bu tavır kullanıcıyı satış birimine doğru y&ouml;nlendirirken, yeşil i&ccedil; avlu da t&uuml;m &ccedil;ekiciliği ile merak uyandırır. Yeşil ile entegre, zaman zaman sanatsal etkinliklerin, tadım davetlerinin ve kokteyllerin d&uuml;zenlenebileceği i&ccedil; avlu yapının yaşamasını sağlar. Ziyaret&ccedil;iler peynir &uuml;retimini izlerken personel i&ccedil;in de konfor koşulları y&uuml;ksek, keyifli bir &ccedil;alışma ortamı oluşması hedeflenmiştir.</p> <p>Yapının izd&uuml;ş&uuml;m&uuml; ile aynı dilde şekillenen ve anıtsal bir y&uuml;ksekliğe sahip br&uuml;t beton sa&ccedil;ak, &uuml;retim merkezinin t&uuml;m girişlerini altında toplar. Yapının mahallerinin sa&ccedil;ağın giriş tarafında beş bu&ccedil;uk metre y&uuml;kseklikten başlar, paketleme ve soğuk depo alanlarının metrek&uuml;p olarak optimizasyonu i&ccedil;in &uuml;&ccedil; bu&ccedil;uk metre y&uuml;kseklikte sonlanması sağlanmıştır. Formu ile ilgili parametrelerini işlevsellikten alan yapı, fabrika tipolojisine yeni bir yorum katarak kullanışlı mekanlar sunar.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/res2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Fabrika, peynir &uuml;retim bandının yapının formu boyunca sıralı bi&ccedil;imde yerleştirilmesi ve birbiri ile ilişkili mahallerin bu kurguda en doğru şekilde yer alması ile planlanmıştır. Bu program yerleştirilirken yapının kontroll&uuml; kamusallığı ve &uuml;retim birimlerinin mahremiyet ihtiyacı dengeli bir şekilde kurgulanmış, yapının formu malzemeler ve bir araya geliş bi&ccedil;imleri ile desteklenmiştir. Yapının ana girişinin yer aldığı sa&ccedil;ak i&ccedil; avluya ve personel girişine ev sahipliği yapar. Ziyaret&ccedil;ilerin etkileşime (interaction) ge&ccedil;ebileceği satış birimi ve i&ccedil; avludan izlenebilir peynir &uuml;retim b&ouml;l&uuml;m&uuml; (alanı) yapının en ge&ccedil;irgen kısımlarıdır. Yapı, kamusal kullanımlardan &ouml;zel kullanımlara doğru ge&ccedil;tik&ccedil;e yapının ge&ccedil;irgenliği mahremiyetle doğru orantılı olarak azalır. Personelin sık&ccedil;a kullandığı teknik mahallerdeki koridorun mahremiyeti g&uuml;neş kırıcı korten latalar ile sağlanır.</p> <p>Yapının dış cephe algısı, yer yer a&ccedil;ıklıklar sayesinde kontroll&uuml; g&uuml;n ışığını alacak şekilde geliştirilmiştir. K&uuml;tlede yer alan bu yırtıklar arsanın &ccedil;evresine 360 hakimiyet sağlar ve yer yer arsaya kontroll&uuml; vistalar oluşturur.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/res3.jpg-1012322990.jpeg" border="0" /></p> <h3>Doğa ile İlişki ve Malzeme</h3> <p>&Uuml;retim Merkezinin doğa ile i&ccedil; i&ccedil;e yapısı, toprak tonlarındaki renkleri, doğal malzemelerin kullanımı, arsaya yerleşim bi&ccedil;imi ile g&uuml;&ccedil;lendirilmiştir. Yapı yeşil dokuyu ve peyzajı avlunun i&ccedil;ine alarak, &ccedil;alışanlarına ve ziyaret&ccedil;ilerine konforlu bekleme, dinlenme ve etkinlik alanları sunar.</p> <p>Doğal malzemenin kullanımı Afyon y&ouml;resinden &ccedil;ıkan yerel taşlar ile sağlanırken, detaylar ve birleşimlerde kullanılan korten malzeme yapının &ccedil;ağdaş ve end&uuml;striyel kimliğini vurgular. Yapıda kullanılan br&uuml;t beton, doğal taş, şeffaf cam ve korten malzemelerinin bir araya gelişleri tesad&uuml;fi olmaktan uzak, birbirleri ile kurdukları ilişikler anlamında detaylarda zenginlik yaratacak şekilde bir araya gelmektedir. İşlevsel gereksinimleri yapının doluluk boşluk ilişkilerinde ortaya &ccedil;ıkar. Malzeme tercihleri ve kullanım bi&ccedil;imleri ge&ccedil;irgenlik, yarı ge&ccedil;irgenlik ve opak y&uuml;zeylerin ortaya &ccedil;ıkmasına ara&ccedil; olur.</p> <p>&Ccedil;ağdaş fabrika yapısında kullanılan malzemeler yerellikten ve gelenekselden referans alır. &Ouml;rneğin Patlatılmış kesimi ile tercih edilmiş yerel andezit taşının, yapının dairesel formunun etrafında d&ouml;nmesiyle mimari &ouml;ğelerin birleşimlerindeki g&uuml;ncel tavır yapıyı &ccedil;ağdaş ile modern arasında bir yerde konumlandırır.</p> Thu, 19 Jan 2017 11:30:00 +03 Özdemiroğlu Yalısı http://www.arkiv.com.tr/proje/ozdemiroglu-yalisi1/1002 Aslı Uzunkaya <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Sanlı-Mimarlık/Özdemiroğlu-Yalısı/ozdemiroglu2.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yılmaz Sanlı,Güner Acar<br>Mimarlık Ofisi : Yılmazlar Mimarlık Atölyesi<br><br>1970'lerde Suadiye'de deniz kıyısında büyük bir korunun köşesinde yazın kullanılmak üzere inşa edilmiş Özdemiroğlu Yalısı Yılmaz Sanlı ve Güner Acar tarafından tasarlandı.<br><br><p>Mimarın kendi s&ouml;zlerine g&ouml;re denize kadar inen kademeli terasları ve y&uuml;zme havuzu ile olduğundan b&uuml;y&uuml;k g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.</p> <p>&Ouml;zdemiroğlu Yalısı, Yılmaz Sanlı'nın t&uuml;m meslek yaşamı i&ccedil;inde en gurur duyduğu tasarımlarından biri. Ayrıca yapı sahibinin ileri modern anlayışı ile kendisine bu ufak yapıda araştırma zevki ve olanağı sağlandığını belirtiyor. Yapıda tek renk ve tek malzeme kullanılmış. Se&ccedil;ilen renk beyaz, malzeme ise tarak sıva. &Ouml;zellikle zemin katta farklı hacimlerin gerektiğinde tek mekan olarak kullanılabilme &ouml;zelliği &uuml;zerinde durulmuş. Bu ev, &ouml;nce sahil yolu inşaatı ile denizden koparılmış, daha sonra i&ccedil;inde bulunduğu koruya yapılan y&uuml;ksek bir konut bloğu altında ezilmiş, son olarak da yıkılarak yerine yeni bir inşaat yapılmış.</p> <p>&Ouml;zdemiroğlu Yalısı &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k olmamakla beraber erken Yılmaz Sanlı tasarımlarından farklı olarak yeni mekanlar i&ccedil;eriyor. Bunlar hizmetli mekanları, &ccedil;alışma odası, servis giriş hol&uuml; olarak sıralanabilir. Daha donanımlı, standartları y&uuml;ksek bir ev.</p> <p>Yılmaz Sanlı mimarlığının hen&uuml;z modernizmin etkisi altında olduğu yıllarda ger&ccedil;ekleştirilen &Ouml;zdemiroğlu Villası'nda net geometrik bi&ccedil;imlerin yalın kompozisyonu izleniyor. Par&ccedil;alanmış plan yapısı ve vurgulanan işlevsel elemanlarıyla heykelvari bir tasarım. Az malzemeli, hi&ccedil; s&uuml;sleme i&ccedil;ermeyen bu yapıda k&uuml;tle hareketleri, g&ouml;lge/ışık oyunları, doluluk/boşluk kontrastlarıyla renkli perspektifler yakalanıyor. T&uuml;m uyuma, yaşama ve aktivite mekanlarını deniz manzarasına a&ccedil;ma &ccedil;abasıyla ortaya yatay gelişmiş bir tasarım &ccedil;ıkıyor.</p> Wed, 18 Jan 2017 14:34:00 +03 Bayrampaşa Sebze Hali Büro, Banka ve Kafeterya Binaları http://www.arkiv.com.tr/proje/bayrampasa-sebze-hali-buro-binasi-%E2%80%93-banka-ve-kafeterya-binasi/7192 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/uz-mimarlik/bayrampasa-sebze-hali-buro-banka-ve-kafeterya-binalari/a1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Soylu,Mete Öz<br>Mimarlık Ofisi : Uz Mimarlık Atölyesi,Atölye 5 Mimarlık<br><br>Uz Mimarlık ve Atölye Beş ortaklığında tasarlanan, Bayrampaşa Sebze Hali için yapılan ofis, banka ve kafeterya binalarının yapımı 2014 yılında tamamlandı.<br><br><p>Uz Mimarlık At&ouml;lyesi projeyi anlatıyor:</p> <p>2012 yılında At&ouml;lye Beş Mimarlık ile ortak olarak başlamış olduğumuz İstanbul Genelinde 2. Grup K&uuml;lt&uuml;r, Spor, Hizmet ve Otopark Yapılarına Ait Projelerin Hazırlanması ve Danışmanlık Hizmeti işi kapsamında İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı &Uuml;st Yapı Projeler M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne yapmış olduğumuz bir grup yapı i&ccedil;inde Bayrampaşa Meyve Sebze Hali nakliye firmaları i&ccedil;in &ccedil;alışma ofisleri ve halde yapılan ticarete destek ama&ccedil;lı banka şubeleri i&ccedil;in iki k&uuml;&ccedil;&uuml;k bina tasarlamamız istendi. &Ccedil;evreyi gezdiğimizde alan i&ccedil;inde zaman i&ccedil;inde oluşan yapı stokunda &ccedil;ok &ccedil;eşitli cephe malzeme kullanımı olması dikkatimizi &ccedil;ekti. Se&ccedil;eceğimiz yeni cephe malzemesi ile bu alana &ouml;zg&uuml; yeni bir dil oluşması i&ccedil;in kalıcı ve doğal malzeme olarak cephe tuğlasını kullanmaya karar verdik. İnşaat ihalesi yapıldıktan sonra hal y&ouml;netim modeli değişince nakliye firmaları i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len b&uuml;ro binası inşaatın kabası ve hatta cephenin bir kısmı bittikten sonra sebze hali y&ouml;netim merkezi olarak a&ccedil;ık b&uuml;ro şeklinde revize edildi.</p> Tue, 17 Jan 2017 16:09:52 +03 Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası http://www.arkiv.com.tr/proje/bostanli-yaya-koprusu-ve-bostanli-gun-batimi-terasi/7182 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/steb/bostanli-yaya-koprusu-ve-bostanli-gun-batimi-terasi/00_DJI_0126-1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Evren Başbuğ<br>Mimarlık Ofisi : steb | studio evren başbuğ<br><br>Bostanlı Yaya Köprüsü ve Bostanlı Gün Batımı Terası, 'İzmirDeniz' projesi kapsamında Studio Evren Başbuğ Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İzmir Karşıyaka'da, Bostanlı Deresi&rsquo;nin k&ouml;rfeze aktığı noktada, kıyı formu ve sahip olduğu kentsel hafıza itibariyle olduk&ccedil;a &ouml;zel bir konuma g&uuml;&ccedil;l&uuml; bi&ccedil;imde tutunan bu iki mimari tasarımın birbirlerine referanslı pozisyonları ve yakınlıkları, b&uuml;t&uuml;nleşik bir yeni kıyı odağı yaratmalarını sağladı.</p> <p>&lsquo;Bostanlı Yaya K&ouml;pr&uuml;s&uuml;&rsquo; temel olarak &uuml;st &ouml;l&ccedil;ekte 'Karşıkıyı' konsepti &ccedil;er&ccedil;evesinde kıyı hattı boyunca &ouml;nerilen kesintisiz promenadın eksik olan par&ccedil;alarından birini tamamlamak, derenin ayrık iki yakasını bir araya getirmek i&ccedil;in &ouml;nerildi. Aynı zamanda k&ouml;pr&uuml; profiline iki yaka arasında yumuşak bir yay formu verilerek kesit derinliği yaratan taşıyıcı kirişlerle su y&uuml;zeyi arasındaki mesafe artırıldı ve bu sayede alttan dere i&ccedil;inde &ouml;nerilen y&uuml;zer iskeleye kayık erişimi sağlandı.</p> <p>Bir tarafında kent, diğer tarafında k&ouml;rfez manzarasına sahip eşsiz konumu dikkate alınarak tasarlanan bu yeni kentsel armat&uuml;r, asimetrik bir kurguya sahip. &Ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon &uuml;zeri ısıl ahşap kaplama olarak projelendirilen form, k&ouml;rfez manzarasına karşı oturarak veya uzanarak keyifli vakit ge&ccedil;irmeye izin verecek kademeli bir kesit profili &uuml;zerinden şekillendi. Bu sayede k&ouml;pr&uuml;n&uuml;n, yalnızca &uuml;zerinden ge&ccedil;ilen bir altyapı elemanı olmanın &ouml;tesine ge&ccedil;erek, formu ve malzeme kullanımıyla bulunduğu &ouml;zel konuma karşı duyarlı, &ccedil;evresiyle iletişim halinde yeni bir kamusal kullanım tanımlaması hedeflendi.</p> <p>T&uuml;m Karşıyaka sahilinde batıya cephe veren sayılı kara par&ccedil;alarından biri &uuml;zerinde &ouml;nerilen &lsquo;Bostanlı G&uuml;n Batımı Terası&rsquo;, ağa&ccedil;larla kaplı yapay bir tepe &uuml;zerinden başlayıp denize kadar uzanan bir dizi ısıl ahşap kaplı platformdan oluşuyor. Y&uuml;zey formundaki basitlik ve akıcılık, kullanıcıları deniz ve batmakta olan g&uuml;neşle daha doğrudan bir ilişki kurmaları i&ccedil;in cesaretlendiriyor. Bu geniş ahşap y&uuml;zey, aynı yaya k&ouml;pr&uuml;s&uuml;nde olduğu gibi doğal malzemenin dokusundan kaynaklanan bir davetkarlığa sahip. &lsquo;G&uuml;n Batımı Terası&rsquo; kent hafızasında zaten varolan ancak zamanla &ccedil;eşitli sebeplerle unutulmuş bir kamusal kullanımı yeniden kentlilere sunuyor ve kentlileri her akşam yalnızca g&uuml;neşin batışını izlemek ve birlikte vakit ge&ccedil;irmek i&ccedil;in orada olmaya &ccedil;ağırıyor.</p> <p>Birbirlerine vista verecek şekilde konumlanmış bu iki kentsel armat&uuml;r, b&uuml;y&uuml;k resimde &uuml;st &ouml;l&ccedil;ekte tanımlanan genel &ccedil;er&ccedil;eveyi s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yorlar. Alana getirdikleri programın doğallığı, serbestliği, plansızlığı ve kapsayıcılığı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde ikisi de tam anlamıyla birer &lsquo;karşı-mekan&rsquo; &ouml;nerisi. Yaya K&ouml;pr&uuml;s&uuml; ve G&uuml;n Batımı Terası, halihazırda alanda bulunan sosyal, coğrafik ve tarihsel &ouml;zelliklerden beslenerek &ouml;zg&uuml;n ve nitelikli kamusal kullanımlar, yeni &lsquo;aylaklık&rsquo; mekanları vadediyorlar. Bu yeni kıyı kullanımları, &lsquo;İzmirDeniz&rsquo; projesinin temelinde İzmir kenti i&ccedil;in ortaya konan &lsquo;Gerilimi D&uuml;ş&uuml;k Yaşam Bi&ccedil;imi&rsquo; vizyonuyla paralellik g&ouml;steriyor.</p> Tue, 17 Jan 2017 13:30:00 +03 Aksaray Eski Vali Konağı Kültür Evi Restorasyon Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/aksaray-eski-vali-konagi-kultur-evi-restorasyon-projesi/7185 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mimarize-mimarlik/aksaray-eski-vali-konagi-kultur-evi-restorasyon-projesi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zeynep Mutlu,Taylan Mutlu,Şule Çankal,Hazal Ata<br>Mimarlık Ofisi : Mimarize Mimarlık<br><br>Aksaray'da bulunan, 1930'lu yıllardan kalma yapı, 2016 yılında Mimarize Mimarlık tarafından 2. kez restore edildi.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <h3>Bulunduğu Yer</h3> <p>K&uuml;lt&uuml;r Evi adıyla anılan taş yapı Aksaray ili, merkez il&ccedil;esi, Nakkaş mahallesi 211/86 pafta, 1985 ada ve 10 parselde yer alan taşınmaz Aksaray İl &Ouml;zel İdaresi m&uuml;lkiyetindedir. Yapı 964. Sokak kuzeyinde, 950. Sokak batısında, 963. Sokak doğusunda konumlanmıştır.</p> <h3>Tarih&ccedil;e</h3> <p>Birinci ulusal mimarlık &uuml;slubu Ankara başta olmak &uuml;zere t&uuml;m kentlerde uygulanmıştır. Bu &uuml;slubun&nbsp;amacı Batı etkisinde kalan mimarlığın yeniden &ouml;z&uuml;ne d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesiydi. Ne var ki bunu ger&ccedil;ekleştirmeye &ccedil;alışırken geleneksel mimarlığımızın belli başlı bir&ccedil;ok ilkesine uyulmadı. &Ouml;rneğin Osmanlı mimarlığı kamu yapısı ve konut arasında belirgin farklılık g&ouml;sterir. Her iki yapı t&uuml;r&uuml;, kullandıkları malzemenin yapım gereklerine bağlı bi&ccedil;imlense de&nbsp;ahşap&nbsp;(&ouml;zelde Trakya, Orta Anadolu, Ege B&ouml;lgeleri) kamu yapısında k&acirc;gir kullanımı iki yapı t&uuml;r&uuml;n&uuml;n g&ouml;rsel etkisini farklılaştırır. Birinci ulusal mimarlık akımı (&ccedil;ok katlılık, yangın y&ouml;netmelikleri gibi nedenlerle) k&acirc;gir malzeme kullanmış ve kamu yapılarının silmelerini, s&uuml;tunlarını, s&uuml;tun başlıklarını, &ccedil;ini panolarını konutlara taşımıştır. &Ouml;te yandan &ccedil;ıkmaları, geniş sa&ccedil;ağı, kırma &ccedil;atısı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şse de geleneksel konutun g&ouml;rsel etkisinden farklı etki yaratmıştır.&nbsp;H&uuml;k&uuml;metin desteğiyle de yayılan bu ulusal mimarlık anlatısı yalnız kamu y&ouml;netim ve hizmet binalarında değil konutlarda da ara sıra kullanılmıştır. Bu oluşumun bir &ouml;rneği de Aksaray Vali Konağı&rsquo;dır. Konak binasının cephesinde Osmanlı mimarisine kemerli pencerelerle, işlemeli balkon korkulukları ve giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n cephe s&uuml;slemeleriyle atıf yapılmıştır.</p> <p>İlk ulusal mimarlık d&ouml;neminde ideoloji-mimarlık birliği, &ouml;zellikle dış cephelerde Osmanlı mimarlık &ouml;ğeleri ve s&uuml;sleme motiflerinin kullanılması şeklinde kendini g&ouml;sterir.</p> <p>Kitabesine g&ouml;re 1927 yılında inşasına başlanmış ve 1930 yılında bitirilmiştir. Ayrıca 1990 yılında da restorasyon g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp;Vali Ziya G&uuml;ner tarafından yaptırılmıştır.</p> <h3>Yapının İncelemesi</h3> <p>Ev planlama ve vitraylı s&uuml;slemeleri a&ccedil;ısından batılılaşma d&ouml;nemi etkisi altındadır. Cephe d&uuml;zenlemesi ve &ccedil;inili bezemeleri y&ouml;n&uuml;nden de geleneksel T&uuml;rk &ouml;zelliğini yansıtmaktadır.</p> <p>Yapının t&uuml;m cepheleri dış y&uuml;z&uuml; yontulmamış ve y&uuml;zeyden taşıntılı bırakılmış taş sıralarıyla hareketlendirilmiştir. K&ouml;şelerde, kapı ve pencere kenarlarında bir b&uuml;y&uuml;k bir k&uuml;&ccedil;&uuml;k şeklindeki n&ouml;betleşe taş dizisi cephedeki ahengi daha da arttırmaktadır. Ayrıca bu taş dizisini ve pencere a&ccedil;ıklıklarını yine taştan ince bir silme onların formuna uygun olarak t&uuml;m cepheyi sarmaktadır. Balkonu, kuzey ve g&uuml;neydeki merdivenli girişleri, &ccedil;ini, al&ccedil;ı, ve vitray s&uuml;slemeleri, parke kaplamaları ve teraslarıyla Aksaray&rsquo;daki geleneksel konut mimarisine olduk&ccedil;a yabancı kalmıştır.</p> Thu, 12 Jan 2017 17:30:54 +03 Talih Yapı Market http://www.arkiv.com.tr/proje/talih-yapi-market/7183 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atolyebir/talih-yapi-market/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Can Durmuşoğlu,Ümit Bozkurt<br>Mimarlık Ofisi : Atölyebir Tasarım Fikir Mimarlık<br><br>Adana'da bulunan Talih Yapı Market, Atölyebir Tasarım Fikir Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları projeyi anlatıyor:</p> <p>1986 yılından bu yana Adana&rsquo;da faaliyet g&ouml;steren &ouml;zel bir inşaat şirketi, yenilenen kurumsal yapıları bağlamında yer alan, yapı market ve y&ouml;netim ofisleri i&ccedil;in yapılan i&ccedil; mek&acirc;n tasarım kararlarının izlediği ana eksen, farklı d&ouml;nemlerde gelebilecek &uuml;r&uuml;n se&ccedil;kilerine uygun, esnek mek&acirc;n kurgu ve d&uuml;zenlemelerinin ger&ccedil;ekleşmesine olanak sağlayabilmesinin yanı sıra, yenilenen kurumsal imajın g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir şekilde vurgulanması ama&ccedil;lanmıştır. Bu kurgu &uuml;zerinden başlatılan &ccedil;alışmalar, değişebilir &ndash; mod&uuml;ler &uuml;r&uuml;n sergi ve &ccedil;alışma alanları oluşturmayı hedeflemiştir.</p> <p class="ListParagraph1">Toplamda 1.300 m<sup>2</sup>&rsquo;lik bir alana sahip olan mekanın zemin katında, seramik, seramik sağlık gere&ccedil;leri, vitrifiye grupları ve parke sergi alanlarının yanı sıra, &ouml;n muhasebe, satış birimleri, tasarım danışmanlık birimi, a&ccedil;ık m&uuml;şteri toplantı alanı ve ıslak hacim birimlerinden oluşmaktadır. Birinci katta ise, y&ouml;netim &ccedil;alışma birimlerinin yanı sıra, firmanın kendi oluşturduğu mutfak markasının sergi alanları ile birlikte sonraki s&uuml;re&ccedil;lerde kullanılmak &uuml;zere rezerv sergi mek&acirc;nı d&uuml;zenlemeleri oluşturmaktadır.</p> Thu, 12 Jan 2017 12:03:26 +03 Açık Sahalar Spor Kompleksi http://www.arkiv.com.tr/proje/acik-sahalar/4019 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Bahadır-Kul-Mimarlık/acik-sahalar-spor-kompleksi/01-photographer ket kolektif.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Bahadır Kul<br>Mimarlık Ofisi : Bahadır Kul Architects<br><br>Açık Sahalar Projesi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde yaklaşık 500.000 metrekare alanda yapılan Harikalar Diyarı Projesi'nde yer alan 36.782 metrekarelik arsa alanına sahip.<br><br><p>Kompleks, 9 tenis kortu, 3 basketbol-voleybol sahası, 3 mini futbol sahası ve i&ccedil;erisinde bu birimlere hizmet edilmek &uuml;zere tasarlanmış soyunma odaları ve dinlenmek i&ccedil;in kafe-restoranın bulunduğu bir sosyal tesis binasından oluşuyor. Yapının konsept tasarımında tenis topunun dinamik hareketlerinden esinlenerek oluşturulan bina kabuğunun &ccedil;izgisi yapının işlevselliğine g&ouml;nderme yapılıyor. Bina kabuğu ile fonksiyondaki dinamik etkiyi hissettirmeye &ccedil;alışmaktadır ve i&ccedil; mekan tasarımında da bu etkinin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi ama&ccedil;lanmış. Bu dinamik &ccedil;izgiler aynı zamanda yapının fonksiyonuna da ışık tutuyor. Yapı b&uuml;t&uuml;n kort ve oyun alanlarını maksimum şekilde g&ouml;recek d&uuml;zeyde ince uzun lineer bir şekilde tasarlanmış. &Uuml;st katta ki seyir terasından spor alanlarını y&uuml;ksekten seyredilmesi ama&ccedil;lanmış.</p> Thu, 12 Jan 2017 09:39:00 +03 Levent Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/levent-evi/7181 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/coa-mimarlik/levent-evi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Özlem Güler Atliman,Cihan Atliman<br>Mimarlık Ofisi : Coa Mimarlık<br><br>Özlem Güler Atliman ve Cihan Atliman tarafından tasarlanan ev İstanbul'da bulunuyor. <br><br> Wed, 11 Jan 2017 15:41:46 +03 Polonezköy Tatil Sitesi http://www.arkiv.com.tr/proje/polonezkoy-tatil-sitesi1/1006 Aslı Uzunkaya <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Sanlı-Mimarlık/Polonezköy-Tatil-Sitesi/polonezkoy2.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yılmaz Sanlı<br>Mimarlık Ofisi : Sanlı Mimarlık<br><br>Yılmaz Sanlı 1980'de henüz Beykoz sırtları betonlaşmaya başlamadan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tamamlanmasından 8 yıl önce, Polonyalı göçmenlerin yaşadığı Polonezköy'ü keşfediyor.<br><br><p>Orada Simavi ailesi i&ccedil;in tasarladığı malikane boyutlarındaki dağ evinin yapımı esnasında, kendi de o d&ouml;nem i&ccedil;in olduk&ccedil;a yeni bir yaklaşımla, denizden uzak, orman kıyısında bir tatil sitesi yapmaya karar veriyor.</p> <p>Yeşil dokuya en ufak zarar vemeden, tam tersine ikibinin &uuml;zerinde ağa&ccedil; dikilerek yapılmış 22 evlik bir site s&ouml;z konusu. Muğla evlerinden esinlenilen bacaları, ısıtma fonksiyonu &uuml;stlenmiş ş&ouml;mineleri ve b&uuml;y&uuml;k teneke tankları, ahşap cephe elemanları, alaturka kiremit &ccedil;atıları, kepenkleri, kemerli k&uuml;&ccedil;&uuml;k pencereleri ile bu evler, yeşilin i&ccedil;inde kaybolan, doğaya saygılı, organik yapılar.</p> <p>Evler zemin kat ve asma katları ile son derece kompakt ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k olmakla beraber, bir ailenin rahatlıkla uzun zaman ge&ccedil;irebileceği ve b&uuml;t&uuml;n temel fonksiyonları i&ccedil;eren mekan sistematiğine sahip. Diğer evlerden farklı olarak Polonezk&ouml;y Evleri bir yazlıktan &ccedil;ok, haftasonu dağ evi niteliğinde. Kıyıkent Tatil Sitesi'nde olduğu gibi burada da tek ev, sıra ev ve ikiz evler kullanmış ama bambaşka bir tutumla adeta k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir dağ k&ouml;y&uuml; yaratılmış.</p> <p>Bungalov benzeri birimler mimarın kendi ağa&ccedil;landırdığı yeşil dokunun i&ccedil;ine serpiştirilmiş. Yığma ve ahşap konstr&uuml;ks&uuml;yon olarak inşa edilmiş yapılar i&ccedil;in Yılmaz Sanlı yaklaşık 20-25 yıl &ouml;m&uuml;r bi&ccedil;miş. Ancak doğaya uyumu ve bu &ccedil;evrede yapılmış diğer yeni konutlara hi&ccedil; benzememeleri nedeniyle &ccedil;ok &ouml;vg&uuml; alarak hala kullanılmakta. Mimar bu sitedeki bir evde 15 sene boyunca ailesiyle birlikte t&uuml;m hafta sonlarını, tatil g&uuml;nlerini ge&ccedil;irmiş, sanat, bilim, mimarlık ve politika &ccedil;evresinden bir&ccedil;ok &uuml;nl&uuml; dostunu ağırlamış.</p> Wed, 11 Jan 2017 12:13:00 +03 Hacı Ahmet Yağmur Camii http://www.arkiv.com.tr/proje/haci-ahmet-yagmur-camii/7180 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mahiroglu-mimarlik/haci-ahmet-yagmur-camii/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hakan Mahiroğlu<br>Mimarlık Ofisi : Mahiroğlu Mimarlık<br><br>Mahiroğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Cami, Kayseri Melikgazi'de bulunuyor.<br><br> Tue, 10 Jan 2017 13:57:20 +03 AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası Restorasyon Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/agu-sumer-kampusu-buyuk-ambar-binasi/6669 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/burak-asiliskender/agu-sumer-kampusu-buyuk-ambar-binasi/ab (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burak Asiliskender,Nilüfer Yöney<br><br><br>Türkiye Modern Mimarlık Mirasının önemli örneklerinden ve ülkemizin ilk büyük ölçekli sanayi yerleşkelerinden biri olan Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, 2012 yılında eğitim amacıyla kullanılmak üzere Abdullah Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.<br><br><p align="left">Kamp&uuml;ste başlayan planlama, ek yapı, esaslı ve basit onarım ve yeniden işlevlendirme &ccedil;alışmaları 2013 yılından beri devam etmektedir.&nbsp;</p> <p>B&uuml;y&uuml;k Ambar Binası eğitim ama&ccedil;lı yeniden işlevlendirme &ccedil;alışmaları, AG&Uuml; Mimarlık Fak&uuml;ltesi &ouml;ğretim &uuml;yeleri Burak Asiliskender ve Nil&uuml;fer Baturayoğlu Y&ouml;ney tarafından tasarlanan ve 2014 yılında onaylanan S&uuml;mer Kamp&uuml;s&uuml; Master Plan ile birlikte s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı Kayseri K&uuml;lt&uuml;r Varlıklarını Koruma B&ouml;lge tarafından 2014 Eyl&uuml;l&rsquo;&uuml;nde onaylanan uygulama restorasyon projesi sonrası, 2014 Kasım başlarında uygulamalar başlatılmıştır. Proje kapsamında yapılan s&ouml;k&uuml;mler ile ortaya &ccedil;ıkan yeni bulgular sonrası, yerinde korunacak unsurların kapsamı genişletilmiş; pek &ccedil;ok &ouml;ğe, kendini sergilemek, yeniden işlevlendirmek, mevcut ihtiya&ccedil;lara y&ouml;nelik iyileştirmek &uuml;zere bir proje revizyonu hazırlanmıştır. Bu kapsamda yenilenen revize restorasyon projesi 2015 Ağustos&rsquo;unda onaylanarak, uygulamalara devam edilmiştir. Restorasyon &ccedil;alışmaları Eyl&uuml;l 2016&rsquo;da tamamlanarak yapı kullanıma a&ccedil;ılmıştır.</p> <p>1932-1935 yılları arasında yerleşkenin geri kalanıyla birlikte, Ivan Nikolaev y&ouml;netiminde Turkstroj tarafından tasarlanarak Sovyet desteği ile inşa edilen 134x44 m boyutlarındaki tek katlı Ambar binası, yaklaşık 6 bin metrekare taban alanına sahiptir. Kuzey-g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde dilatasyonla birbirinden ayrılmış yanyana d&ouml;rt ayrı depolama hacminden oluşan yapı, d&ouml;nemi i&ccedil;in geniş a&ccedil;ıklıklı olarak tanımlanabilecek betonarme iskelet taşıyıcı sisteme sahiptir. Narin betonarme kolonlar, doğu ve batı cephelerinde 5m y&uuml;kseklikten, yapının orta aksında 9m y&uuml;ksekliğe ulaşan eğik betonarme plak bi&ccedil;imindeki &uuml;st &ouml;rt&uuml;y&uuml; desteklemektedir. Depolama birimleri, yapı boyunca kuzey-g&uuml;ney doğrultusunda uzanan orta aks ile birbirine bağlanmaktadır. Bu koridor aksının &uuml;zerinde, doğu ve batı cepheleri boyunca uzanan yatay pencereler ile i&ccedil;eriye doğal ışık sağlamaktadır.&nbsp; Orta akstaki bu koridorun bağladığı kuzey-g&uuml;ney cephelerinde anıtsal birer kapı yer almaktadır. 20 cm kalınlığındaki narin Kayseri t&uuml;f&uuml; dış duvarlar, yatay derzlere yerleştirilen ve kolonlara bağlanan ince &ccedil;elik donatılarla desteklenmiştir. Doğu ve batı cephelerinin &uuml;st b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yapı boyunca s&uuml;rekli bir yatay pencere ile her aks aralığına bir adet olarak yerleştirilmiş demir kapılar ritmik cephe d&uuml;zenleri tanımlamaktadır.&nbsp; Yapının batı cephesinde,&nbsp; malzeme taşımak i&ccedil;in kullanılan demiryolu hattı boyunca sa&ccedil;ağın bir aks uzatılmasıyla oluşturulan arkatlı bir koridor aksı bulunmaktadır.</p> <p>Restorasyon projesi, yapıyı yeniden işlevlendirilen bir kabuk olarak ele almaktadır. Uygulanan t&uuml;m restorasyon m&uuml;dahalelerinin temel ilkesi, yapının &ouml;zg&uuml;n mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde s&ouml;k&uuml;lebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmaktır.</p> <p>İ&ccedil;i boş olan yapının, doğu-batı y&ouml;n&uuml;ndeki &ouml;zg&uuml;n b&ouml;l&uuml;c&uuml; duvarları korunurken, &uuml;st kottaki yatay pencereyle aydınlanan orta aksı s&uuml;rekli hale getirilmektedir. Yapının g&ouml;rece y&uuml;ksek tavanlı orta kısmında, &ccedil;elik taşıyıcı sistemle tasarlanan iki katlı yeni bir mekan d&uuml;zeni oluşturulmuştur. Kutu i&ccedil;inde kutu olarak tanımlanabilecek bu d&uuml;zen, giriş katında sınıflar ve &uuml;st katta a&ccedil;ık bir koridor boyunca sıralanan ofisler olarak planlanmıştır. 1970 yılında iş&ccedil;i yemekhanesine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;len kuzey u&ccedil; b&ouml;l&uuml;m ise yeniden yemekhane olarak d&uuml;zenlenmiş; mutfak mekanları, &ccedil;elik taşıyıcı sistemli dikd&ouml;rtgenler prizması bağımsız bir kutu ile oluşturulmuştur.</p> <p>Cephe sisteminin, &ouml;zg&uuml;n malzeme ve ilk yapıldığı d&ouml;neme ait d&uuml;zeni ile korunmasına &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir. A&ccedil;ıklıklar ve bunlara ait pencere ve kapılar onarılarak &ouml;zg&uuml;n halinde korunmuşlardır. Sadece, fabrikanın işletmeye kapatılma sonrası s&ouml;k&uuml;len taş kaplama cephe b&ouml;l&uuml;mleri, yapının kullanım deneyimini &ouml;n plana &ccedil;ıkarmak amacıyla, a&ccedil;ıklık d&uuml;zenine uygun demir taşıyıcılı şeffaf cephelerle yenilenmiştir. Her iki kottaki yatay pencerelerin i&ccedil; kısmına, dış cepheden algılanmayan ikinci bir pencere sistemi eklenerek yapının iklim kontrol&uuml; sağlanmıştır. Yeterli ısı ge&ccedil;irgenlik değerlerine sahip Kayseri t&uuml;f&uuml; dış duvarlar ise, i&ccedil; y&uuml;zeyinden yatay y&uuml;klere karşı cam elyafı taşıyıcılı tekstil ile sarılarak g&uuml;&ccedil;lendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu &ouml;zg&uuml;n betonarme taşıyıcı sistemde yapısal g&uuml;&ccedil;lendirme gerekmediğine karar verilmiş, doğu ve batı cephelerinde yer alan kolonların yatay pencereler arasında kalan kısımları, kısa kolon riskine karşılık tekstil ile sarılarak g&uuml;&ccedil;lendirilmiş, arkatlı kısımda yer alan ve yalnızca &ccedil;atlakları mafsallaşmış d&uuml;şey elemanlar ise sac levhalarla sarılarak sağlamlaştırılmıştır.</p> Tue, 10 Jan 2017 10:40:00 +03 Üsküdar Vapur İskelesi http://www.arkiv.com.tr/proje/uskudar-vapur-iskelesi/6585 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/orhan-sahinler/uskudar-vapur-iskelesi/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Orhan Şahinler<br><br><br>Türk Denizcilik Bankası tarafından 1965 yılında inşa edilen iskele, Orhan Şahinler tarafından tasarlandı.<br><br><p>Orhan Şahinler'in kaleminden &Uuml;sk&uuml;dar Vapur İskelesi projesi:</p> <p>İstanbul şehrinin kıymetli ve tarihi &Uuml;sk&uuml;dar meydanında eski yolcu iskelesinin yerine inşa edilen yeni iskele ve yolcu salonunun planlamasında hareket noktası, &ccedil;evresi olmuştur.</p> <p>İskelenin, fonun teşkil eden, değerli eski eserlerin &ouml;n&uuml;nde yer alacak kitlesinin, tarihi &ccedil;evreyle ahenkli ve son derece saygılı olması gerekli olduğu şeklinde kabul edilmiştir.</p> <p>Planlamada her biri farklı hizmete ait olan elemanların hizmetlerine g&ouml;re, b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k, irtifa, bi&ccedil;im ve sıra almaları esası kabul edilmiştir.</p> <p>İnşaatta yatırımın b&uuml;y&uuml;k kısmı vapurların yanaşması i&ccedil;in bir hayli derinliklere &ccedil;akılan kazıklara ve kazıklar &uuml;zerine inşa edilen iskele platformuna sarf edilmiştir. Bu sebeple tahsisat kifayet etmediğinden bina tam olarak bitirilmemiş, ve betonarme aksam br&uuml;t beton olarak inşa edilmek istendiği halde yapılamamıştır.</p> <p>Bekleme salonlarının ısıtılması peşinen kabul edildiği halde, sonradan ilave edilen ısıtıcı apareylerle hacimlerin bağdaşmadığı g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bunlara rağmen Denizcilik Bankası Yapı M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; b&uuml;y&uuml;k bir iyi niyetle iskele binasının inşa kalitesini y&uuml;kseltmek istemiş, fakat maddi imkansızlıklar ve iş&ccedil;ilik seviyesinin d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ile bağlı kalmıştır.</p> <p>Kaynak: Arkitekt - Cilt 1965, Sayı: 1965-03 (320), Sayfa: 101-104</p> Wed, 04 Jan 2017 11:46:00 +03 Numnum Armada http://www.arkiv.com.tr/proje/numnum-armada/7144 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofist/numnum-armada/_ABK1881.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yasemin Arpaç,Sebahattin Emir<br>Mimarlık Ofisi : Ofist<br><br>Ofist'in 2016 yılında iç mekan tasarımını yaptığı Numnum restoranı Armada Alışveriş Merkezi'nde bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>M&uuml;şterilerine iyi ve lezzetli yemek sunmayı hedefleyen Numnum'ın, İstanbul'da Kanyon, &Uuml;mraniye Meydan, Ataşehir Brandium, Akasya Acıbadem; Ankara'da Panora, Gordion, Tepe Prime, Armada; Bursa'da Podyum Park şubeleri olmak &uuml;zere, 9 başarılı işletmesi bulunmakta. Kapsamlı men&uuml;s&uuml;, elle şekillenen hamburgerler, sandvi&ccedil;ler, zengin salatalar, lezzetli ana yemekler, light se&ccedil;enekler, taş fırında yapılan pizzalar, akılda kalan tatlılar ve &ouml;zel &ccedil;ocuk men&uuml;s&uuml; ile geniş bir kitleye hitap ediyor.</p> <p>Numnum'ın Ofist ile birlikteliği ise 2011 yılında başladı. Numnum'da tasarımın &ouml;mr&uuml;n&uuml; uzatmak adına, g&uuml;zel eskiyebilecek kaliteli ve doğal malzeme kullanımı &ouml;n planda tutuldu. Bir yandan da hem malzeme ve doku, hem de renk se&ccedil;imlerinde daha gen&ccedil;, daha dinamik, daha cesur secimler yapıldı. Fakat yine de her şeyin bildik, tanıdık ve samimi olmasına dikkat edildi. Her zamanki gibi a&ccedil;ık ve temiz bir servis ve mutfağın yanı sıra, daha aktif ve cıvıl cıvıl bir bar, &ccedil;eşitli oturma &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri, daha gen&ccedil; ve renkli bir ortam yaratıldı. Numnum bah&ccedil;eleri de eskisine g&ouml;re &ccedil;ok daha renkli, eğlenceli ve cıvıl cıvıl olacak şekilde tasarlandı.</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bu hareketlilik malzemelerdeki &ccedil;eşitlilikte de devam etti. Zeminde siyah beyaz, &ccedil;i&ccedil;ek dokuları oluşturan seramik mozaikler dişbudak thermowood ile birlikte kullanıldı. Ahşap se&ccedil;imlerinde de &ccedil;eşitlilik var. Yer yer meşe, cam, huş kontrplak, siyah boyalı ağa&ccedil;lar, thermowood ve iroko kullanıldı. Dokulu, antrasit al&uuml;minyum doğramalar ile siyah ve beyaz boyalı demir paravanlar, mobilyalar, aksesuarlar yerleştirildi. Yine mobilyalarda hem siyah hem beyaz, &ccedil;eşitli mermerler kullanıldı. Aydınlatma &uuml;nitelerindeki &ccedil;eşitlilik, rengarenk kumaş se&ccedil;imleri ve &ccedil;i&ccedil;eklerle de devam etti.</p> <p>Mekanların kolayca a&ccedil;ılabilir, bah&ccedil;e haline gelebilir olması Numnum i&ccedil;in &ouml;nemli bir kriter. Rahatlık ve samimiyet &ouml;n planda. Bu doğrultuda uzun oturum ve keyifli sohbetler i&ccedil;in rahat oturma alanları yaratıldı. &Ccedil;oğu Ofist tarafından tasarlanan mobilyalar Numnum i&ccedil;in &ouml;zel olarak &uuml;retildi.</p> <p>Numnum 10 senedir kendini dinamik tutan, aktif bir şekilde kendisini yenileyen, fark yaratan, kaliteden odun vermeyen, d&uuml;nyayı, trendleri takip eden, m&uuml;şteri kitlesini iyi tanıyıp bu doğrultuda kendisini şekillendiren bir yeme i&ccedil;me zinciri. Kendi i&ccedil;erisinde son derece tutarlı ve istikrarlı olmasının yanı sıra, s&uuml;rekli bir değişim ve yenilik peşinde. Dolayısıyla Numnum'ın mimari tasarımı da hi&ccedil;bir zaman sonlanmayacak, her zaman kendisini yenileyecek ve mutfağının yeniliklerinin peşinden evrilecek.</p> Tue, 03 Jan 2017 11:00:00 +03 Refiye Soyak Camii http://www.arkiv.com.tr/proje/refiye-soyak-camii/1608 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Mutlu-Çilingiroğlu/Refiye-Soyak-Camisi/0002003.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mutlu Çilingiroğlu,Cem Teoman,İlker Özer,Tülin Ulaş<br>Mimarlık Ofisi : Mutlu Çilingiroğlu MİAR Mimarlık Bürosu<br><br>Soyak Toplu Konut AŞ'ye ait Yenişehir Yerleşmesi'nde inşa edilen yaklaşık 400 kişilik bir cami projesi.<br><br><p>Cami, &uuml;&ccedil;gen şeklindeki arsasının ortasında ve arsaya teğet b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte dairesel bir form ile bunun i&ccedil;inde yer alan bir "k&uuml;p"ten oluşmaktadır. İslamın ana &ouml;gelerinden Kabe'nin kelime k&ouml;keninin k&uuml;p olması, ibadet mekanının tasarımını k&uuml;p şeklinde yapma fikrini getirmiştir.</p> <p>İbadetin yapıldığı ana k&uuml;tleyi kucaklayan ve yardımcı işlevlerin yer aldığı yapı, aynı zamanda girişteki iki duvarı oluşturmaktadır. Buradan ge&ccedil;ildikten sonra ana yapı yalın formuyla karşımıza &ccedil;ıkmakta ve burada bir i&ccedil; avlu ile birlikte g&uuml;neyde yer alan yeşil alana a&ccedil;ılmaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic2c.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Dış cephede yer alan &ccedil;ağdaş ve mod&uuml;ler prekast yapı malzemesi beyaz fibrobeton kaplama, hem ana k&uuml;tlede, hem yardımcı mekanların kaplanmasında, hem de minarede kullanılarak, malzeme b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; ile binanın sade g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml; daha da vurgu kazanmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic3c.jpg.jpeg" /></p> <p>Beyaz, d&uuml;z ve yalın &ccedil;izgilerle bu sadelik i&ccedil; mekanda da s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Tavanda yer alan silindirin &uuml;st b&ouml;l&uuml;m&uuml; sınırsızlık ve sonsuzluk duygusunu tasvir etmek i&ccedil;in koyu renk yapılmış, i&ccedil; mekanın g&uuml;n boyu dolaylı ışıkla aydınlanması sağlanarak, mistik ve dingin bir ibadet mekanı elde edilmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic1c.jpg.jpeg" /></p> <p>Kıbleyi vurgulayan mihrap da dolaylı olarak aldığı dış ışığıyla kendisi bir ışık odağına d&ouml;n&uuml;şmektedir.</p> <p>Yapay aydınlatma elemanlarının bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; yine tavanda dolaylı bir ışık oluştururken, g&ouml;r&uuml;nen aydınlatma elemanları tek tip objeyle tasarlanarak, bu anlamda da sadelik elde edilmiştir.</p> Wed, 28 Dec 2016 17:20:00 +03 Gebze Ali Nuri Çolakoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi http://www.arkiv.com.tr/proje/celik-ihracatcilari-birligi---a-nuri-colakoglu-anadolu-endustri-meslek-lisesi/6587 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/norm/gebze-ali-nuri-colakoglu-anadolu-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi/7.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Esin Tercan,Nedim Erdal Özyurt,Ahmet Tercan<br>Mimarlık Ofisi : Norm Mimarlık<br><br>Norm Mimarlık'ın Çelik İhracatçıları Birliği için tasarladığı meslek lisesinin inşaatı 2015 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları projeyi anlatıyor:</p> <p>Gebze End&uuml;stri Meslek Lisesi, kurumsal bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarlanmıştır.</p> <p>Bina, kentin &ccedil;eperlerinde, yapılaşmanın sona erdiği noktadan sonra başlayan 150-200 metrekarelik, bir yeşil bandın ucunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta eğitim i&ccedil;in ayrılan geniş bir alan i&ccedil;inde projelendirilmiştir. &Ccedil;evrede, aynı arazi i&ccedil;inde yer alan, daha &ouml;nce inşa edilmiş bir lojman binası dışında bir yapılaşma yoktur. Arazinin g&uuml;neyinden ge&ccedil;en stabilize yol, zaman i&ccedil;inde iyileştirilerek ana ulaşım hattını oluşturacaktır. Aynı &ouml;ng&ouml;r&uuml; ile eğitim binasının uygulamasından sonra &ccedil;evrede kentsel bir yapılaşmanın ger&ccedil;ekleşeceği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic4gebzeali.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Projenin ana yaklaşımı, &ccedil;evre verilerini ve kullanıcı gereksinimlerini doğru değerlendirmek ve yorumlamak olarak tanımlanmıştır.</p> <p>&Ccedil;evre verileri belirleyicidir, &ccedil;&uuml;nk&uuml; proje alanın referans oluşturacak kentsel verilere sahip değildir ve g&uuml;neydeki yol dışında sınırlayıcı bir &ouml;ğe yoktur. Binanın bulunduğu &ccedil;evre ile kuracağı ilişkinin tanımı &ccedil;ok &ouml;nem kazanmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic1gebzeali.jpg.jpeg" /></p> <p>Kullanıcı gereksinimleri &ouml;nemlidir, &ccedil;&uuml;nk&uuml; işveren yerleşik &ldquo;teknik lise&rdquo; imajını olumlu anlamda değiştirecek bir talep i&ccedil;indedir ve potansiyel eğitim kalitesini doğrudan tasarımın bu etkisi ile ilişkilendirmektedir.</p> <p>Tasarım anafikri, ilk bakışta tanımsız gibi duran bağlamın &ccedil;ok boyutlu olarak okunması ve bina programının, enformel eğitim ve yaşantı olanaklarını vurgulayacak anlamda yeniden yorumlayarak &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesidir.</p> <p>Bu ama&ccedil;la, &ouml;ncelikle binanın, bağlam ile kurduğu ilişki ve &ccedil;evreden algılanması &ouml;nem kazanmıştır. Kent merkezi y&ouml;n&uuml;nden yaklaşımda, g&uuml;&ccedil;l&uuml; plastik d&uuml;zenlemesi ile yapı, doğal araziye uyum sağlayan davetk&acirc;r bir etkiye sahiptir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic2gebzeali.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Binaya yaklaştığınızda, giriş kanopisi farklı ve insan boyutunu esas alan bir &ouml;l&ccedil;eği tanımlar. Kanopi ve giriş kapısının oluşturduğu aray&uuml;z, merkezi &ouml;n avluya a&ccedil;ılır.</p> <p>&Ouml;n avlu kuzeyde g&uuml;neye bakan eğitim bloğu ve g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde kuzeye bakan at&ouml;lye bloğu ile sınırlanmıştır ve yapının merkezi, ana mekanı niteliğindedir. &Ouml;n avlunun devamında aşağı kota doğu y&ouml;n&uuml;nde amfitiyatro ile bağlanan ana avlu, binanın ger&ccedil;ek varış mekanını temsil etmekte ve kuzeyde c&ouml;mert bir jestle olarak doğaya a&ccedil;ılmaktadır.</p> <p>T&uuml;m program, farklı kotlardaki avluların &ccedil;evresinde, i&ccedil; dış ilişkisinin zenginleştirdiği bir kurgu ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu basit ve kararlı yaklaşım, doğa ile kurduğu ilişki ve farklı mekansal d&uuml;zenlemelerle olanak sağladığı &ccedil;eşitlilikle g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir kimlik ve aidiyet duygusunu da m&uuml;mk&uuml;n kılar ve yarattığı &ldquo;boşluk&rdquo; la kullanıcıyı etkileşime davet eder.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic3gebzeali.jpg.jpeg" /></p> <p>Dış cephe y&uuml;zey kuruluşlarında malzeme tercihleri mimarinin tektonik karakter &ouml;zelliklerini vurgular niteliktedir; br&uuml;t beton ve opak polikarbonat esaslı levhalarla (profilit) oluşturulan y&uuml;zey kuruluşları tasarımın sade ve &ldquo;teknik&rdquo;e g&ouml;nderme yapan yanını temsil eder.</p> <p>Binanın taşıyıcı sistemi i&ccedil;in betonarme ve &ccedil;elik kompozit str&uuml;kt&uuml;rler, a&ccedil;ılan hareketli y&uuml;zeylerde ısı yalıtımlı doğramalar ve g&uuml;ney ve g&uuml;ney-batı y&ouml;nlerinde fotovoltaik paneller (PV) &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Yapının kullanıcı pratikleri ile yıllar i&ccedil;inde karakterini kaybetmeden değişen koşullara uyum sağlayarak rafine olacağı ve &ouml;zellikle doğu y&ouml;n&uuml;nde ilave birimlerle b&uuml;y&uuml;yebileceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> Tue, 27 Dec 2016 17:04:00 +03 Gündoğdu Koleji Ofis ve Sanat Galerisi http://www.arkiv.com.tr/proje/gundogdu-koleji/7162 Eren Tümer <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/eren-tumer/gundogdu-koleji-ofis-ve-sanat-galerisi/0anagorsel.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eren Tümer<br>Mimarlık Ofisi : Eren Tümer Mimarlık [ETMO]<br><br>Özel Gündoğdu Eğitim Kampüsü içerisinde yer alacak olan ek yapı, sanat galerisi, ofisler, atölyeler ve holding olmak üzere birden fazla işleve göre tasarlanmıştır.<br><br><p>Yapı, Adana ili &Ccedil;ukurova il&ccedil;esinde bulunan G&uuml;ndoğdu Koleji yerleşkesi i&ccedil;erisinde yer almaktadır. 3.500 m2 &nbsp;toplam inşaat alanından oluşan yapıda, yerleşkede bulunan mevcut eğitim yapılarına ek olarak derslikler, okul y&ouml;neticilerine ait ofis katları, satış birimleri ve sanat galerisi tasarlanmıştır. Doğu-Batı y&ouml;n&uuml;nde yerleşmiş olan sınıf ve ofis fonksiyonlarının g&uuml;neşten korunabilmesi i&ccedil;in okulun renklerinin kullanıldığı d&uuml;şey al&uuml;minyum g&uuml;neş kırıcı paneller yerleştirilmiştir.</p> Tue, 27 Dec 2016 09:42:58 +03 Ruxton Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/ruxton-evi/7160 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nezahat-arikoglu/ruxton-evi/0ruxton1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İlhan Arıkoğlu,Nezahat Sugüder Arıkoğlu<br><br><br>İlhan Arıkoğlu ve Nezahat Sugüder Arıkoğlu tarafından tasarlanan ev, Ruxton Maryland'de bulunuyor.<br><br> Mon, 26 Dec 2016 15:43:38 +03 Özgiray Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/ozgiray-evi/7159 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nezahat-arikoglu/ozgiray-evi/ozgiray_evi.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nezahat Sugüder Arıkoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Arıkoğlu Assc. Mimarlık Bürosu<br><br>1954 yılında inşası tamamlanan Özgiray Evi, Nezahat Sugüder Arıkoğlu tarafından tasarlandı.<br><br> Mon, 26 Dec 2016 15:25:07 +03 WZJT TV 13 Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/wzjt-tv-13-binasi/7158 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nezahat-arikoglu/wzjt-tv-13-binasi/NA WJZ TV BİNASI 1963.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nezahat Sugüder Arıkoğlu<br><br><br>Nezahat Sugüder Arıkoğlu tarafından tasarlanan WZJT TV 13 Binası'nın yapımı 1963 yılında tamamlandı.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1str!2str!4v1482754873124!6m8!1m7!1sX3lJuFn2llBeVNCjOkSlrg!2m2!1d39.33445649823208!2d-76.65093577181445!3f283.7681328950607!4f-3.2060103247452503!5f0.7820865974627469" width="595" height="450" frameborder="0"></iframe></p> Mon, 26 Dec 2016 15:08:11 +03 NCR Büro Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/ncr-buro-binasi/7157 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nezahat-arikoglu/ncr-buro-binasi/ncr_nsa.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nezahat Sugüder Arıkoğlu<br>Mimarlık Ofisi : The Whiting Turner<br><br>Nezahat Sugüder Arıkoğlu tarafından tasarlanan NCR Büro Binası projesinin inşaatı 1962 yılında Baltimore'da tamamlandı.<br><br> Mon, 26 Dec 2016 14:44:47 +03 Beth Jacob Sinagogu http://www.arkiv.com.tr/proje/beth-jacob-sinagogu/7156 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nezahat-arikoglu/beth-jacob-sinagogu/beth_jacob_sinagog.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nezahat Sugüder Arıkoğlu<br>Mimarlık Ofisi : The Whiting Turner<br><br>Baltimore, Glen'de bulunan ve Nezahat Sügüder Arıkoğlu tarafından tasarlanan sinagogun yapımı 1964 yılında tamamalandı.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1str!2str!4v1482752331806!6m8!1m7!1suc7V6VVtSM55W2lNyKEjnQ!2m2!1d39.35316882771281!2d-76.68574858765636!3f48.9243347623928!4f1.8168813793135854!5f1.768067458921292" width="595" height="450" frameborder="0"></iframe></p> Mon, 26 Dec 2016 13:59:21 +03 UPL Ziraat ve Kimya Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/upl-ziraat-ve-kimya/7155 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/garaj-izmir/upl-ziraat-ve-kimya-ofisi/00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Osman Gökce Tosun,Ece Ursavaş,Işılay Güler<br>Mimarlık Ofisi : Garaj İzmir Architecture<br><br>Folkart Towers’daki bu proje İzmir körfezine tamamen hakim bir noktada.<br><br><p>Hindistan menşeli olan UPL ziraat firması d&uuml;nyanın her yerinde şubeye sahip, uluslararası arası &ccedil;alışan bir marka olduğu i&ccedil;in, T&uuml;rkiye'deki şubesinin tasarımını yaparken yurtdışındaki mevcut şubelerini g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak bir nevi t&uuml;rk sıcaklığı vermek istedik. Klasik ofis tasarımlarının yanı sıra zeminde parke ve karo halı kompozisyonunu sağlarken, masalardaki ceviz dokusu ve seperat&ouml;rlerdeki renkli kumaşlar mekana sıcaklık vermekte ve &ccedil;alışma ortamındaki huzuru sağlamaktadır.</p> Mon, 26 Dec 2016 13:43:09 +03 Lal Restaurant http://www.arkiv.com.tr/proje/lal-restaurant/7154 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/garaj-izmir/lal-restaurant/00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Osman Gökce Tosun,Ece Ursavaş,Işılay Güler<br>Mimarlık Ofisi : Garaj İzmir Architecture<br><br>Restoran tasarlanırken bölgenin yerel malzemeleri özenli bir şekilde tasarımda kullanılmıştır. <br><br><p>Mekandaki loca yeri gruplar i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;zel bir mekan haline getirelerek insanlara kendi yemek odalarındaki havayı hissettirmektedir. Zeminlerde kullanılan malzemelerin hepsi doğal ve masif y&uuml;zeylerdir. Malzemelerdeki kontrast dengesi heryerde etkisini s&uuml;rd&uuml;rmekte ve t&uuml;m mekanda hissedilmektedir. Restoran konum itibari ile Manisa Resort Otel'in altında bulunduğu i&ccedil;in restoranın bah&ccedil;esi otel tarafından &ouml;zel g&uuml;nlerde de kullanılacak. Bu y&uuml;zden kullanışlı ve mod&uuml;ler bir tasarıma sahiptir. Misafirlerin sayısına g&ouml;re b&ouml;lmelendirme yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Y&ouml;renin iklim koşullarına uygun peyzaj tasarımı, &ouml;zenle se&ccedil;ilen bitki ve ağa&ccedil;lar proje alanını dışarıdaki kurak atmosferden soyutlamaktadır.</p> Mon, 26 Dec 2016 13:37:26 +03 Cafe Des Cafes http://www.arkiv.com.tr/proje/cafe-des-cafes/7153 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/garaj-izmir/cafe-des-cafes/11.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Osman Gökce Tosun,Ece Ursavaş,Işılay Güler<br>Mimarlık Ofisi : Garaj İzmir Architecture<br><br>Ankara'nın en eski kafe ve restoranlarından biri olan Cafe Des Cafes, fransız çizgisi taşıyan bir tasarıma sahip.<br><br><p>Ahşap, ferforje ve rattan kullanımı ve dengesi mekana sıcaklık ve otantik bir atmosfer kazandırmaktar. Koltuk ve localarda kullanılan kumaşlar mekanı ısıtmakta ve tasarım aydınlatmalar mekan kalitesini bir &uuml;st &ccedil;izgiye taşımakta. Her kesimden m&uuml;şterisi olan restoranın dış cephelerinde kullanılan y&uuml;ksek al&uuml;minyum cephe detayları mekana derinlik kazandırırken, davetkar bir şekilde kullanıcılarını karşılıyor. Restoranda oluşturulan &ouml;zel alanlar, misafirlerine salonlarındaki huzuru ve rahatlığı verirken, ferforje sandalye ve renkli yuvarlak masalar kullanıcıları fransız sokaklarına taşıyor.</p> Mon, 26 Dec 2016 12:24:44 +03 Datça Otel Peyzaj Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/datca-otel-peyzaj-projesi/7151 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bems/datca-otel-peyzaj-projesi/Datca-otel1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Barış Ekmekçi,Münire Sağat<br>Mimarlık Ofisi : Studio BEMS<br><br>Studio BEMS tarafından tasarlanan, 2015 yılında temeli atılan projenin inşaası devam ediyor.<br><br><p>Tasarımcıları projeyi anlatıyor:</p> <p>Dat&ccedil;a&rsquo;nın en b&uuml;y&uuml;k oteli olacak yapı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve engelli dostu tasarım ilkeleri &ccedil;er&ccedil;evesinde tasarlanmıştır. Arazinin sahip olduğu manzara potansiyeli tasarımın ana &ccedil;ıkış noktası olmuştur. Manzaranın sunduğu olanaklar en verimli şekilde değerlendirilmeye &ccedil;alışılmıştır. M&uuml;şterilerin&nbsp; yoğun olarak kullanacağı restoran teraslarında ahşap ve yeşilin hakim olduğu, saksılar i&ccedil;erisinde turun&ccedil;giller ve zeytin ağa&ccedil;ları eşliğinde doğal bir yaşam alanı oluşturulmuştur. SPA bah&ccedil;esinde daha sakin bir yapısal ve bitkisel dil tercih edilmiştir. Ana terasta manzara ve g&ouml;r&uuml;ş a&ccedil;ısı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek oluşturulmuş olan sonsuzluk havuzu Dat&ccedil;a'ya en hakim noktada konumlandırılmıştır. Arazideki eğimden kaynaklanan istinat duvarları doğa i&ccedil;inde kaybolan yeşil duvarlar olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Duvarlarda y&ouml;renin doğal taşı tercih edilmiştir. Projede Dat&ccedil;a&rsquo;nın mevcut doğal bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml; bozmayacak yerel bitki t&uuml;rleri tercih edilmiştir.&nbsp;<b>&nbsp;</b></p> Mon, 26 Dec 2016 11:51:05 +03 2. Ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/2-odul-izmir-buyuksehir-belediyesi-ulasim-entegrasyon-merkezi-yarismasi/7146 Bahar Bayhan <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/izmir-buyuksehir-belediyesi-ulasim-entegrasyon-merkezi-yarismasi/2-odul-steb/01_R1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Evren Başbuğ,Can Özcan,Oğuzhan Zeytinoğlu<br>Mimarlık Ofisi : steb | studio evren başbuğ<br><br>PROJE AÇIKLAMA RAPORLARI<br><br><h3>MİMARİ A&Ccedil;IKLAMA RAPORU</h3> <p>Kentin katmanlarının birbirine teğet ge&ccedil;tiği bir noktada, &ouml;zelleşmiş ve yoğunlaşmış işlevsel b&ouml;lgelerin (spor, k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi, MİA) ara kesitinde bulunan, fakat bunların hi&ccedil;birine ait olamamış; kentin neredeyse t&uuml;m ulaşım ağının (kara yolu, otob&uuml;s, demir yolu, İzban, metro, tramvay, YHT) d&uuml;ğ&uuml;m noktasında olan, ancak bu yoğun insan, para ve veri akışından hi&ccedil;bir bi&ccedil;imde kendine fayda sağlayamamış bir yer Halkapınar. Sazlıklarını, g&ouml;letlerini, pınarlarını ve kendine has faunasını muhafaza ettiği o eski g&uuml;nleri bir kenara bırakılırsa kentli i&ccedil;in hep bir zorunlulukla, istemsizce, farkında olmadan 'ge&ccedil;ilen', hatta m&uuml;mk&uuml;nse ge&ccedil;mek i&ccedil;in bile &ccedil;ok tercih edilmeyen bir b&ouml;lge burası. Tanımsız, tekinsiz, arafta... İzmir gibi yoğun g&ouml;&ccedil; alan ve g&ouml;rece hızlı b&uuml;y&uuml;yen bir kentin olduk&ccedil;a merkezi bir noktasında bir bakıma sahipsiz kalmanın yarattığı dezavantajı yaşıyor şimdilerde. Fakat, bu yeni d&uuml;nyada Halkapınar gibi &ccedil;ekirdek b&ouml;lgeler, arafta kalmak i&ccedil;in &ccedil;ok değerliler. D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m &ccedil;ok hızlı ger&ccedil;ekleşiyor. Delice b&uuml;y&uuml;m&uuml;ş kent makroformunun yutarak, dev merkezine kattığı ge&ccedil;mişin &ccedil;eper sanayi alanları, ulaşım d&uuml;ğ&uuml;mleri, veya kenar mahalleleri b&uuml;y&uuml;k oranda &ouml;zel sekt&ouml;rdeki gayrimenkul spek&uuml;lat&ouml;rleri eliyle yenileniyor; yeni oluşan kentsel konjonkt&uuml;re dair yapıştırma işlevlerle donatılıyor ve makyajlanarak y&uuml;ksek rant ile yeni sahiplerine pazarlanıyor. Eğer bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, toplumsal denetim mekanizmalarına takılmadan, genelde olageldiği gibi hoyrat&ccedil;a yapılırsa kentsel hafıza hızla kayboluyor, kentsel s&uuml;reklilik bozuluyor ve sonu&ccedil;ta kent merkezleri kente ve kentlilere yabancılaşıyor.</p> <p>Bug&uuml;n Eshot otob&uuml;s garajı olarak kullanılan alan da konum itibariyle kent i&ccedil;in olduk&ccedil;a değerli bir parsel. Yerel y&ouml;netimin kent i&ccedil;i ulaşımla ilgili birimlerinin mekansal ihtiya&ccedil;ları i&ccedil;in kullanacağı b&uuml;ro kompleksinin tasarımını talep ederken, aynı zamanda alanın bu eşsiz konumunun ve potansiyelinin farkında olarak, bu potansiyelin kamu yararına değerlendirilmesini de talep etmesi &ccedil;ok olumlu. Alan, kentin yeni iş merkezi b&ouml;lgesi, Halkapınar spor odağı (Atat&uuml;rk Stadyumu ve &ccedil;evre tesisleri), k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi odakları ile İzban, Metro, Otob&uuml;s ve Tramvay hatlarının kesişim noktasında bulunuyor. &Uuml;stelik t&uuml;m bu akışa, kendi kullanıcısının yoğunluğunu da ekleyecek artık. Ama asıl soru şu ki; Halkapınar ge&ccedil;ilen bir yer olmaktan, 'varılan' bir yer olmaya evrilebilir mi?</p> <h3>MAVİ HAT</h3> <p>Mavi Hat, Halkapınar i&ccedil;in sosyal ve mekansal bir entegrasyon stratejisi &ouml;neriyor. Yeni Merkezi İş Alanı ile Atat&uuml;rk Stadyumu arasında tramvay durakları paralelinde yeni bir kent aksı tanımlıyor. Yeni b&uuml;ro kompleksi, programında tariflenen kamusal kullanımlarla birlikte Mavi Hat'a takılıyor ve bu yolla t&uuml;m akışı manip&uuml;le ediyor. Mavi Hat, yeni oluşturulan yaya allesi doğrultusunda konumlanan yaya platformlarının en &uuml;st kotundaki hava koridoru. Bu koridor rekreasyon ve peyzaj &ouml;geleriyle beslenmiş bi&ccedil;imde aks boyunca insan taşıyacak. Toplu taşıma sistemleri arasında fiziksel bağ oluşturmasının yanında, asıl entegrasyon işlevi kent makroformuna dair: kentin yeni Merkezi İş Alanı ile Ulaşım Entegrasyon Merkezi (ve son olarak Halkapınar Spor Odağı) arasında g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir ilişki tanımlıyor. Zemin altının ve zemin kotunun sahip olduğu sayısız engele ve kısıta karşı +7.00 kotunun sakinliğini kullanıyor. Mavi Hat'tın bu proje bağlamında &ouml;nerilen ilk segmenti t&uuml;m&uuml;yle işlevsel olmakla birlikte, bu armat&uuml;r&uuml;n tam işlevselliği MİA'ya uzatılıp yeni dokunun i&ccedil;ine n&uuml;fuz ettirildiğinde ortaya &ccedil;ıkacak. Nihayetinde bu tip kentsel jestlerin yaratacağı yeni ve kurgulanmış ilişkiler ağı, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z vahşi kapitalizm ortamında plansız oluşan emrivaki durumlara karşı alınacak en g&uuml;&ccedil;l&uuml; tedbirdir.</p> <p>Proje alanı, zemin kotunda yayalar i&ccedil;in olduk&ccedil;a ge&ccedil;irimli bi&ccedil;imde ele alındı. Tramvay durakları paralelinde oluşturulan yaya allesi, kamusal işlevler tarafından beslenerek nitelikli bir sosyal karşılaşma alanı haline getirildi. B&uuml;ro programı y&uuml;ksek yapı kurgusu ile net mekanlar yaratılarak &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml; ve parselin y&uuml;zey alanı b&uuml;y&uuml;k oranda kamusal kullanımlara olanak verecek bi&ccedil;imde kurgulandı. Platformlar g&uuml;ndelik kullanımda akışı &uuml;stlenerek rampalarla birbirlerine akarken, Mavi Hat &uuml;st kotta t&uuml;m bu yeni kurguyu kentsel bağlama oturtuyor.</p> <p>Yol tarafından yaklaşımda, zemin kotunda doğrudan alleye a&ccedil;ılan bir kent meydanı kurgulandı. Etkinlik amfisi, kafe, spor salonu ve kreş gibi sosyal işlevlerle beslenen meydan, aynı zamanda kamuya a&ccedil;ık, programlı aktivitelerin kataliz&ouml;r&uuml; olacak konferans salonu ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonların fuayesi ile de doğrudan ilişkili.</p> Fri, 23 Dec 2016 10:52:02 +03 Konak Pier http://www.arkiv.com.tr/proje/konak-pier1/6531 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/matu/konak-pier/1 (4).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Salih Zeki Pekin,Enis Beker,Nazan Noyan,Deniz Özkut,Mutlu Özdemir,Gündüz Kuzugüdenlioğlu,Onat Yiğitler<br>Mimarlık Ofisi : Matu Mimarlık<br><br>Konak Pier restorasyon projesinin gerçekleştirilmekte olduğu "Eski Gümrük Depoları" binası ve yakın çevresi, tescil edilmiş tarihi eser statüsünde.<br><br><p>Mimari ekip projeyi anlatıyor:</p> <p>Binanın m&uuml;lkiyeti T.D.I. (T&uuml;rkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.)'ne aittir.&nbsp;Restorasyon &ouml;ncesi bina; denizden doldurularak elde edilen alan &ccedil;&uuml;r&uuml;k bir zemine sahiptir. Temellerin durumu bina y&uuml;klerini zemine aktarma g&ouml;revini yapamaz duruma geldiğini g&ouml;stermektedir. Yağmur suyu drenaj sistemi b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de hırpalanmış ve g&ouml;rev yapmaz durumdadır. Binanın moloz taş duvarları b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de hırpalanmıştır. Binanın metal str&uuml;kt&uuml;r&uuml;nde zaman i&ccedil;erisine, bakımsızlıktan ve dış etkilerden doğan &ouml;nemli yıpranmalar oluşmuştur. &Ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml; t&uuml;m işlevlerini yitirmiştir. Bina, esas işlevinden farklı kullanılmasından ve yapılan tadilatlardan &ouml;t&uuml;r&uuml; yıpranmıştır. Binanın mimari &ouml;geleri de bu tadilatlar sırasında değiştirilmiş ve yıpranmıştır.</p> <p style="text-align: center;"><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1str!2str!4v1472651739974!6m8!1m7!1sQH1J2OMOVvqfhq5eBc0KkA!2m2!1d38.42237689024896!2d27.13022708932695!3f267.9391862722708!4f6.1930567422189995!5f0.4000000000000002" width="595" height="400" frameborder="0"></iframe></p> <p>B&uuml;y&uuml;k hasar g&ouml;rm&uuml;ş olan Fransız G&uuml;mr&uuml;ğ&uuml; Binası dış duvarları ve ara b&ouml;lme duvarları ile b&uuml;y&uuml;k hol&uuml;n doğu cephesi duvarının her iki y&uuml;z&uuml;ndeki &ccedil;&uuml;r&uuml;m&uuml;ş sıvalar kazındıktan sonra gerdirmeli &ccedil;elik profil ve lamalar monte edildi. Bu profil ve lamalara hasır &ccedil;elik kaynaklanarak sıva tutucu tabaka oluşturuldu. Bu şekilde takviye edilerek sağlamlaştırılan moloz taş duvar b&uuml;nyesine ilk &ouml;nce katkılı &ccedil;imento ha&ccedil;lı sıva uygulandıktan sonra orijinaline uygun olarak &ccedil;alı serpme (iri daneli) sıva ve d&uuml;z sıva uygulaması yapıldı.</p> <p>Metal &ccedil;atı str&uuml;kt&uuml;r&uuml;nde kullanılmış olan, g&ouml;rev ve taşıyıcılık &ouml;zelliğini yitirmiş t&uuml;m profiller per&ccedil;in, blon ve kaynak bağlantılı olmaları dikkate alınarak ve orijinaline uygun profiller temin edilerek değiştirildi. &Ouml;zellikle &ccedil;atı makaslarında darbe ve tasman gerilimi sonucu deforme olmuş t&uuml;m profiller yerinde d&uuml;zeltildi.</p> <p>&Ccedil;elik ya da ahşap &ccedil;atı str&uuml;kt&uuml;r&uuml; &uuml;zerine orijinaline uygun ve aynı boyut ve profillerde kiremit altı tahtası (tavan) monte edildikten sonra &uuml;zerine 6 mm kalınlığında taş y&uuml;n&uuml; şiltelerle ısı yalıtımı yapıldı, alt kaplamaya monte edilmiş 80/50 mm kesitinde (hava boşluğu bırakacak şekilde) latalar &uuml;zerine 18 mm kalınlığında su kontrplağı d&ouml;şendi. Bu şekilde oluşturulmuş kiremit altı tabakası &uuml;zerine gereken a&ccedil;ıklıklarda &ccedil;ıtalar &ccedil;akılarak, orijinali ile aynı profillerde temin edilmiş olan Marsilya tipi kiremitler, galvanizli tellerle bağlanarak d&ouml;şendi.</p> <p>Binada yer alan t&uuml;m yok olmuş mimari &ouml;geler orijinallerine uygun olarak yeniden imal edildi, yıpranmış &ouml;geler onarılmış ve yeni duruma getirildi.</p> Thu, 22 Dec 2016 17:59:00 +03 University One Apartments http://www.arkiv.com.tr/proje/university-one-apartments/7145 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nezahat-arikoglu/university-one-apartments/uone_apt.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nezahat Sugüder Arıkoğlu,İlhan Arıkoğlu<br><br><br>Maryland, Baltimore'da 1966 yılında inşaatı tamamlanan University One Apartments, Nezahat Arıkoğlu ve İhan Arıkoğlu tarafından tasarlandı.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1str!2str!4v1482752461762!6m8!1m7!1spgPBlSvkl-OIb_v_oUYOhw!2m2!1d39.33163887370314!2d-76.61634413932975!3f233.77620030773085!4f25.893704933589248!5f0.7820865974627469" width="595" height="450" frameborder="0"></iframe></p> Thu, 22 Dec 2016 16:46:28 +03 Eşdeğer Mansiyon (kpm), İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-mansiyon-71537-izmir-buyuksehir-belediyesi-ulasim-entegrasyon-merkezi-yarismasi-/7139 Bahar Bayhan <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/izmir-buyuksehir-belediyesi-ulasim-entegrasyon-merkezi-yarismasi/esdeger-mansiyon-71537/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Piker,Burçak Sönmez,Edibe Bikem Kılınçaslan,Duygu Bingül,Mahmut Ünal,Mehmet Yiğit Öztürk,Beyza Derbentoğulları,Çiğdem Erdoğan<br>Mimarlık Ofisi : kpm Kerem Piker Mimarlık<br><br>Mimari Proje Raporu<br><br><h3>GİRİŞ</h3> <p>İzmir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi'nin yer edindiği alan, tariflendiği &uuml;zere "YENİ KENT MERKEZİ" sınırları i&ccedil;erisindedir. Yeni Kent Merkezi, bildiğimiz İzmir hayalinden bir hayli farklı; "G&uuml;zel İzmir" diye &ccedil;ağrılan kordon boyundan uzakta, kentin iki yakasının sakinlerinin geniş balkonlarından hayranlıkla seyrettiği k&ouml;rfeze mesafeli bakan bir yer. Burası Limanın arka tarafı. Bir zamanların kent sınırı. Sanayinin, "eski garajın", bir zamanlar T&uuml;rkiye'nin en b&uuml;y&uuml;k stadyumunun olduğu yer.</p> <p>Yeni Kent Merkezinin kitlesel &ouml;l&ccedil;ekleri, bildiğimiz İzmir'dekinden biraz daha farklı. Yakın zamana dek T&uuml;rkiye'nin en b&uuml;y&uuml;k stadyumu olan Atat&uuml;rk Stadyumu b&uuml;t&uuml;n cesametiyle varlığını halen s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor. Hemen yanı başındaki kapalı spor salonu dakikalar i&ccedil;erisinde 10.000 kişinin toplandığı bir arena. Sanayi &uuml;retim tesisleri, makineden ve &uuml;retimden koşullanan b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kleri ile varlar. &Uuml;stelikdahası da var; yer &uuml;st&uuml;nde kendilerini g&ouml;steren ve uzunlukları 80 m'leri bulan metro trenleri, konar g&ouml;&ccedil;er varlıklarıyla, manevra alanlarıyla, yaklaşırken, beklerken, uzaklaşırken yeni bir &ouml;l&ccedil;ek tarifliyor.</p> <p>Yeni Kent Merkezinin gelecekteki sakinlerinin neye benzeyeceğinin işaretleri ise az &ouml;tede, Bayraklı'da g&ouml;r&uuml;lebilir. Kentin "yeni" kuleleri, belli ki yakın zamanda benzerlerinden m&uuml;teşekkil bir siluetin par&ccedil;ası olacaklar. Yeni kent y&uuml;kselecek, yeni kent irileşecek. B&uuml;t&uuml;n bunlar kentin dinamik yapısı i&ccedil;erisinde var olan ve iyi / k&ouml;t&uuml; yargılarının &ouml;tesinde olgular. İyi tasarlandıkları, doğru y&ouml;netildikleri takdirde, kent ile ilişkilerini, a&ccedil;ık mekan-kapalı mekan ilişkilerini, kaldırım kotlarında tarif ettikleri hayatları, ekolojik kaygıları, kısacası var olma endişelerini doğru kurguladıkları takdirde yeni kentin sakinleri bu kente yeni ve iyi şeyler katabilir. Bu proje, b&ouml;yle bir denemedir.</p> <h3>KENTSEL İLİŞKİLER</h3> <p>Merkezi İş Alanı olarak tariflenen Yeni Kent Merkezi'nin altyapısı, baştan doğru kurgulandığı takdirde benzer alanlarda karşılaşılan bir dizi sorunu bertaraf edebilme ve kentsel mekanı yaya &ouml;l&ccedil;eğinde de anlamlı tutabilme imkanına sahiptir. Bu anlamda Ulaşım Entegrasyon yapısı ve Transfer Merkezi bir t&uuml;r fırsat olarak g&ouml;r&uuml;lebilir. Zira toplu taşıma duraklarının kesişim noktasında yer alan kentsel mekanlar, bilindiği &uuml;zere her daim kamusal hayatı zenginleştiren odaklara d&ouml;n&uuml;şme imkanına sahiptirler.</p> <p>Bu t&uuml;rden bir yaklaşımla ele alınan Entegrasyon Merkezi yapısı ve kamusal kullanımlarla desteklenen Transfer Merkezi, i&ccedil;erisinde bulundukları fiziksel &ccedil;evrenin &ouml;l&ccedil;ekleri i&ccedil;erisinde kaybolmadan var olabilen, bunu yaparken de kent i&ccedil;erisinde benzerine kolaylıkla rastlanamayacak bir programın i&ccedil;eriğini kullanan bir tasarım problemi olarak ele alınmıştır.</p> <p>Programın kendisi pek &ccedil;ok imkanı i&ccedil;erisinde barındırır; ulaşım entegrasyon ve transfer merkezi gibi teknik bir programın bilim ve m&uuml;hendislik konularına dikkat &ccedil;eken bir iletişim alanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilmesi m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu t&uuml;rden bir tema parkının ve kalıcı serginin kamusal hayata katılması ve &ccedil;ocuklar i&ccedil;in bir odak oluşturma ihtimali olasılıklardan sadece bir tanesidir. &Ouml;te yandan, kamu adına &ccedil;alışan bir ofis yapısının kitle plastiğinin de yeni gelişim b&ouml;lgesi i&ccedil;in bir işaret değeri oluşturması, ulaşım noktalarının kesiştiği bir odak olarak kolay algılanır olması dikkate alınmalıdır.</p> <p><strong>ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİNİN B&Ouml;LGEDEKİ ROL&Uuml;</strong> d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde, transfer merkezine y&ouml;nelik olarak &ouml;nerilen &ccedil;&ouml;z&uuml;mler, farklı ara&ccedil;lar arasındaki ilişkilerin s&uuml;rekliliği kadar bu ilişkilerin kentsel mekana katkısını da &ouml;nceler. Bu anlamda, s&ouml;z konusu s&uuml;rekliliğin salt kendi i&ccedil;ine kapalı bir akışla tesis edilmesi değil, aynı zamanda kentsel bir tecr&uuml;beye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir olma ihtimali de &ouml;nemlidir.<br />Bu kapsamda transfer merkezinin işleyişine y&ouml;nelik bir dizi &ouml;neri sunulmaktadır:</p> <ul> <li>Yeni inşa edilen yeraltı metro depolama alanının soru cevaplarda belirtilen kurguya uygun bir şekilde peron olarak d&uuml;zenlenmesi ve kapalı otoparkın birinci katından perona erişim sağlanması,</li> <li>Otopark alanının 1. Bodrum katının kamusal kullanımlara a&ccedil;ılması ve bu kattan sağlanan yaya bağlantısı ile otob&uuml;s durakları-metro-tramvay-otopark arasında yaya erişiminin kolaylaştırılması</li> <li>&Ouml;nerilen yeraltı bağlantısının mekansal kalitesinin arttırılmasına y&ouml;nelik d&uuml;zenlemeler, ge&ccedil;itin ıssızlaşmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi maksadıyla yapılacak d&uuml;zenlemeler ve yeraltı &ccedil;arşısı &ouml;nerisi,</li> <li>Yapının zemin katta boşalttığı alanın sa&ccedil;ak olarak d&uuml;zenlenmesi ve tramvay durağının yapıya entegrasyonu, &ouml;nerilerden başlıcalarıdır.</li> </ul> <p><strong><br />YAPININ Bİ&Ccedil;İMLENİŞİ'ne y&ouml;nelik ilkeler ana hatları ile şu başlıklarda toplanabilir:</strong></p> <ul> <li>Ulaşım Entegrasyon Merkezi yapısının ilgili departmanlarının alt birimleri ile olabildiğince aynı katta yer almasına uygun b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte katlar oluşturulması,</li> <li>Tekd&uuml;ze bir plan ve kesit şemasından ziyade zemine yakın katlarda a&ccedil;ık alan-&uuml;st teras-balkon gibi mekanlarla ilişkili ortak kullanımları i&ccedil;eren, &uuml;st katlarda ise, her &uuml;&ccedil; katta bir tekrar eden galeriler oluşturarak d&uuml;şey ilişkilerin s&uuml;rekliliğini sağlayan, yapının her noktasında farklı d&uuml;zeyde ilişkileri destekleyen kesitler &uuml;retilmesi,</li> <li>&Ccedil;ağdaş ofis standartlarına uygun, &ccedil;alışma alanını salt b&uuml;rolardan ibaret bir d&uuml;zen olarak g&ouml;rmeyen, buluşma alanları-karşılaşma alanları oluşturan, g&ouml;rsel ilişkilerin s&uuml;rekliliğini &ouml;nemseyen, yapının farklı kotlarında a&ccedil;ık-yarı a&ccedil;ık-kapalı alanlar (lounge-teras-balkon vb.) ve buluşma alanları barındıran,</li> <li>Ofis &ccedil;alışanlarına hizmet eden spor merkezi de dahil olmak &uuml;zere sosyal alanları kolay ulaşılabilir, cazip mekanlar olarak g&ouml;ren,</li> <li>Mod&uuml;ler taşıyıcı sistem kurgusu ile &ccedil;alışma alanlarının yeniden d&uuml;zenlenmesinin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;an,</li> <li>''&Ccedil;alışan Anne'' kavramını &ouml;nceleyen, bu anlamda ofis i&ccedil;erisindeki anne odası/ bakım odası gibi kullanımların yanı sıra a&ccedil;ık alanda kreş, &ccedil;ocuklar i&ccedil;in tema parkı vb. d&uuml;zenlemeleri g&uuml;nl&uuml;k yaşantının bir par&ccedil;ası haline getirmeye gayret eden,</li> <li>&Ccedil;alışanlarının g&uuml;ndelik ihtiya&ccedil;larını &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k işletmelere ihtiya&ccedil; duymadan da giderebileceği, en k&uuml;&ccedil;&uuml;k ticari birim olan kiosktan orta &ouml;l&ccedil;ekli işletme olan markete dek farklı t&uuml;rden girişimcileri barındıran ve bu işletmeleri g&uuml;nl&uuml;k işleyişin bir par&ccedil;ası haline gelebilecek şekilde konumlandıran,</li> <li>Kamusal kullanımlara y&ouml;nelik mekanlar ile operasyon merkezinin aynı saatlerde kullanıldığında da farklı zaman dilimlerinde işletildiğinde de birbirini olumsuz y&ouml;nde etkilemeden &ccedil;alıştırılabildiği bir d&uuml;zenlemeye gidilmiştir.</li> </ul> <p><br />Yapının zemin kat kullanımlarının tamamının kamuya a&ccedil;ık tutulması, s&ouml;z konusu mekanların g&ouml;rsel olarak da fiziksel olarak da engelsiz ulaşılabilir kılınması esastır.</p> <p>Bu kapsamda entegrasyon merkezinin zemin katta boşalttığı alanların birer buluşma noktasına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilme ihtimali &ouml;nemsenmiştir.</p> <h3>YAPININ İŞLEYİŞİ / DOLAŞIM SENARYOSU</h3> <p>Operasyon merkezine ulaşım temel olarak iki farklı t&uuml;rden kullanıcı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek kurgulanmıştır. Kamunun yapıya erişimi, zemin katta konferans salonu tarafındaki girişle sağlanacaktır. Bu anlamda kamunun birinci bodrum katındaki otoparktan binaya doğrudan ulaşmasından ziyade, kullanıcıların kamusal merdiven ile ya da B1 ve zemin katlar arasında hizmet veren asans&ouml;rle zemin kata ulaşması ve binaya erişim i&ccedil;in zemin kattaki girişi kullanması esastır. Ancak t&uuml;m merdiven ve asans&ouml;rler bodrum katlara ulaştığı i&ccedil;in ihtiya&ccedil; olduğunda bu senaryonun varyasyonları &uuml;retilebilir.</p> <p>Binanın &ccedil;alışanlarının, kendileri i&ccedil;in ayrılan ikinci otopark katından kontroll&uuml; bir bi&ccedil;imde ofis katlarına ulaşması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Toplu taşıma ile yapıya ulaşacak olan &ccedil;alışanlar i&ccedil;inse &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon tarafında ayrı bir giriş d&uuml;zenlenmiştir. Bu giriş tramvay durakları ile de doğrudan ilişkilidir. Proje alanının doğusunda yapılan bir d&uuml;zenleme ile protokol ara&ccedil;larının bu kapıya ulaşımı s&ouml;z konusudur.</p> <p>Binaya toplu taşıma ile ulaşım farklı yollardan sağlanabilir. Tramvay bunların arasında en g&ouml;r&uuml;n&uuml;r olanıdır. Tramvay ile otob&uuml;s durakları arasındaki bağlantı, &ouml;l&ccedil;eği ve konumu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde zaman zaman bir etkinlik mekanına da d&ouml;n&uuml;şebilecek olan kamusal merdiven aracılığıyla inilen B1 katı seviyesinde sağlanacaktır. Bu kota engelli erişimi i&ccedil;in asans&ouml;r bağlantısı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Otob&uuml;s duraklarının bulunduğu b&ouml;lgeye erişimi sağlayan bir altge&ccedil;it yapılması ulaşım &ouml;nerileri arasındadır. Ancak bu alt ge&ccedil;itin bir yeraltı &ccedil;arşısı olarak planlanması, alt ge&ccedil;itin ıssız ve tekinsiz bir mekana d&ouml;n&uuml;şmemesi i&ccedil;in &ouml;nemli bir adımdır. Benzer bir erişim yine aynı kotta &ouml;nerilen metro bağlantısı i&ccedil;in de s&ouml;z konusudur. Yeni inşa edilen yeraltı metro depolama alanının soru cevaplarda belirtilen kurguya uygun şekilde peron olarak d&uuml;zenlenmesi ve kapalı otoparkın birinci katından perona erişim sağlanması ulaşım kurgusunun s&uuml;rekliliği a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.</p> <h3>İŞLEVSEL DAĞILIM</h3> <p>Binanın doğu batı y&ouml;n&uuml;nde her iki ucuna kamuya a&ccedil;ık kullanımları barındırabilecek iki program, konferans salonu ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon yerleştirilmiştir. Konferans salonunun zemin katı fuaye ve ge&ccedil;ici sergi alanı olarak d&uuml;zenlenmiştir. B&ouml;ylelikle zemin kotunda yapı olabildiğince ge&ccedil;irgen bir cephe karakterine sahip olabilmektedir. Konferans salonu ile operasyon merkezi arasında zemin kotunda boşaltılan alan tramvay durağının devamı olarak g&ouml;r&uuml;lebilir. Bu alan info-center, b&uuml;fe, kafeterya vb. k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli işletmelerle desteklenecektir.</p> <p>Konferans salonunun &uuml;st fuayesi, aynı zamanda kiralanabilir toplantı ofisleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu ofisler gerektiğinde operasyon merkezi ile doğrudan ilişki kurabilmektedir. Toplantı salonlarının ve &uuml;st fuayenin ortak kullandığı teras bah&ccedil;e farklı kotlardaki a&ccedil;ık alan ihtiyacını karşılar. Bu avlunun bir &uuml;st kotundaki teras bah&ccedil;e ise ofisler tarafında yemekhanenin a&ccedil;ık alanı olarak kullanılır. Konferans salonunun fuayesinden ulaşılan kamuya a&ccedil;ık restoran ise bu bah&ccedil;eyi bir &uuml;st kottan izler.</p> <p>Kalıcı sergi alanına peyzajın i&ccedil;erisinde yerleşen pavyonlar ev sahipliği yapar. Pavyonların yerleştiği a&ccedil;ık alan, ulaşım temalı bir park ve a&ccedil;ık sergi alanıdır. Bu peyzaja katkıda bulunan elemanlardan bir tanesi de emekliye ayrılmış bir lokomotif olabilir. Kalıcı serginin kendisi konvansiyonel sergileme ara&ccedil;larını olduğu kadar g&uuml;ncel teknolojileri de kullanır. Sergi yapılarının iki katmanlı cephesi, dış kabuğun gece birer aydınlatma elemanına d&ouml;n&uuml;şmesine de imkan tanır.</p> <h3>KAMUYA A&Ccedil;IK ALANLAR İLE İLGİLİ KARARLAR</h3> <ul> <li>Konferans salonun ofis yapısından bağımsız olarak işletilmeye uygun olarak tasarlanması anlamlıdır. Bu anlamda salon yapısının dış kabuğunun tramvay g&uuml;zergahını g&ouml;zeten-onunla iletişim kuran bir karakterde kurgulanması &ouml;nemlidir. Konferans salonunun sıklıkla kentlinin kullanımına a&ccedil;ılması, ge&ccedil;ici sergi alanı ile fiziksel olarak ilişkilendirilmesi ve b&ouml;ylelikle bu programların birbirlerini destekleyen kullanımlar &uuml;retmesi &ouml;nerilmektedir.</li> <li>Proje alanının salt bir ge&ccedil;iş mekanı değil b&uuml;t&uuml;nl&uuml;kl&uuml; bir peyzaj alanı olarak ele alınması &ouml;nemlidir. Bu anlamda kalıcı ulaşım sergisinin a&ccedil;ık alan kullanımları ile desteklenmesi ve &ccedil;ocukları da g&ouml;zeten ulaşım konulu bir tema parkına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ama&ccedil;lanmıştır.</li> <li>Peyzajdaki sert zemin d&uuml;zenlenmesinin ve a&ccedil;ık alan aydınlatma kararlarının 'transfer merkezi'' amacına uygun bir aydınlık seviyesini g&ouml;zeten ve raylı sistem altyapısına referans veren karakterde elemanlar ile bi&ccedil;imlendirilmesine gayret edilmiştir.</li> <li>Ulaşım koşullarının elverişliliği g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak b&ouml;lgenin ge&ccedil;ici kullanımlar ve a&ccedil;ık alan etkinlikleri desteklenmesi, b&ouml;ylelikle alanın ''ge&ccedil;ilen yer''den ziyade ''gidilen yer'' olarak tanımlanması, ge&ccedil;ici pazaryeri (sahaflar-antikacılar-eski eşya pazarı vb.), a&ccedil;ık hava sineması, a&ccedil;ık hava konseri, dinleti vb. etkinliklere uygun altyapıyı barındırması &ouml;nemsenmektedir.</li> </ul> <h3><br />İKLİMSEL HASSASİYETLER</h3> <p>İzmir'in iklimsel koşullarına uygun olarak* yapının asli enerji t&uuml;ketiminin ısıtma y&uuml;klerinden ziyade soğutma y&uuml;klerinden**kaynaklandığı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmuştur. Yapının doğrudan g&uuml;neşin etkisi altında kalan doğu, batı ve g&uuml;ney cephelerinin doluluk ve boşluklardan oluşan g&ouml;rece kapalı bir karakterde tasarlanmasına gayret edilmiş, bir maliyet unsuru olarak ikincil cephe kullanımı olabildiğince sınırlı tutulmuştur. Yapının manzaraya y&ouml;nelen kuzey cephesinin ise g&uuml;neşin doğrudan kavurucu ışınlarına maruz kalmamasından cesaretle kamusal hizmetlerin şeffaflaşması prensibine uygun olarak olabildiğince ge&ccedil;irgen bir cephe olarak tasarlanmasına &ccedil;alışılmıştır.</p> <p>Yapının t&uuml;m katlarının doğal havalandırmaya imkan veren ara&ccedil;larla detaylandırılması &ouml;nemsenmiştir.</p> <p>Peyzaj kararlarında yapının &ccedil;atılarının olabildiğince (otopark dahil) yeşil &ccedil;atı prensibi ile tasarlanması ve ısı adaları oluşturmaya m&uuml;sait sert zemin b&ouml;lgelerinin şemsiye t&uuml;r&uuml;nden ağa&ccedil;lar ile g&ouml;lgelenerek serin alanlara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi, b&ouml;lgenin ısı değerleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutularak a&ccedil;ık alanların g&ouml;lgelenme fakt&ouml;rlerine g&ouml;re organize edilmesi esastır.</p> <p><span style="color: #888888;">*Ofis alanlarının tamamının g&uuml;nd&uuml;z saatlerinde kullanılacağı kabul edilmiştir.</span><br /><span style="color: #888888;">**İzmir ilinde soğutma sezonunun 91. g&uuml;nde başladığı 305. g&uuml;ne kadar s&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; kabul edilmiştir.</span></p> Wed, 21 Dec 2016 11:19:36 +03 Cloud 7 Hotel Kurumsal Kimlik ve Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/cloud-7-kurumsal-kimlik-ve-mekan-tasarimi/5852 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/i-am/cloud-7-hotel-kurumsal-kimlik-ve-mekan-tasarimi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre Kuzlu,Pero Trivunovic,Ertuğrul Yurdakul,Pınar Bilgin Unlu,Yasmin Koca,Mirza Erçin<br>Mimarlık Ofisi : I-AM<br><br>Hızlı yaşayan, spontane seyahat eden, sosyal, eğlenceli, sürprizleri seven ve teknolojiyi iyi kullanan yeni nesil genç konuklarına hizmet verecek olan bir şehir oteli olan Cloud 7’nin marka, mimari ve dijital tasarımları I-AM tarafından gerçekleştirildi.<br><br><p>Cloud 7&rsquo;nin konsept ve i&ccedil; mimari tasarımında konukların diğer konuklarla ve &ccedil;evreleriyle iletişim sağlaması i&ccedil;in teknoloji ve iletişim imkanları &ouml;n planda tutuldu. Alışılmış resepsiyon, lobi alanı gibi tanımlı mekanlar yerine farklı modlara uyum sağlayabilen alanlar tasarlandı.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic_cloud7%20%283%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Resepsiyon bankosu gibi bir otelde olmazsa olmaz gibi g&ouml;r&uuml;nen unsurlar paylaşımlı masalar olarak tasarlandı ve otele ilişkin her t&uuml;rl&uuml; işlem (check in, check out) misafirlerin online olarak kendi başlarına yapabilecekleri şekilde teknolojik bir alt yapı ile kurgulandı. Otelin lobi/giriş katında gen&ccedil;, dinamik, eklektik ve eğlenceli bir tasarım dili benimsenirken, odalarda rahat/konforlu, canlı ve ilham veren bir tasarım dili benimsendi. Otelde şaşırtıcı, ilham veren &ouml;ğelerin kullanımına &ouml;zen g&ouml;sterildi ve t&uuml;m bunlar teknoloji ile birleştirildi. &Ouml;rneğin, duvardaki bir sanat eserini cep telefonunuzdan satın almanız bile m&uuml;mk&uuml;n.<img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic_cloud7%20%282%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Hızlı şehir yaşamına ve seyahat tarzına spontane bir mekan ile cevap veren, sunduğu teknolojik ve erişim &ccedil;&ouml;z&uuml;mleriyle &ldquo;akıllı otel&rdquo; olarak değerlendirilen Cloud 7, b&ouml;lgedeki hesaplı ve &uuml;st sınıf konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni 15 otelle b&uuml;y&uuml;meyi hedefliyor. Bu nedenle I-AM konsepti global bir marka ve mimari tasarımı &uuml;zerine kurgularken, İstanbul&rsquo;da olduğu gibi a&ccedil;ılacağı her şehrin lokal &ouml;zelliklerini taşıyacak unsurlara da yer verdi.<img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic_cloud7%20%281%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> Tue, 20 Dec 2016 10:32:00 +03 O.Ö. Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/oo-evi/7123 Başak Mimarlık <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/basak-mimarlik/oo-evi/01-GÖRSEL--1.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : Başak Mimarlık<br><br><br><br><div class="attribute_item" data-wd-pending="" style="margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; line-height: 22px; font-family: FF-Roboto-Light, Roboto, serif; font-size: 14px;"></div> <div class="attribute_item" data-wd-pending="" style="margin: 10px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; line-height: 22px; font-family: FF-Roboto-Light, Roboto, serif; font-size: 14px;">&nbsp;</div> Fri, 16 Dec 2016 10:06:39 +03 Ertegün Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/ertegun-evi/2589 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/turgut-cansever/ertegun-evi/er_ev_1 (1).jpeg.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Turgut Cansever<br>Mimarlık Ofisi : Turgut Cansever Mimarlık<br><br>Turgut Cansever'in iki kanatlı tarihi Salih Efendi Konağı'nı koruyarak, Ahmet ve Mica Ertegün için tasarladığı konut projesi, 1980 yılında Ağa Han Ödülü'ne layık görüldü.<br><br><p>Bodrum, antik adıyla Halikarnas; g&uuml;zel bir limana, olağan &uuml;st&uuml; bir kaleye ve Erteg&uuml;n Evi&rsquo;nin de aralarında olduğu geleneksel T&uuml;rk evlerine sahip bir şehir. Erteg&uuml;n Evi, orjinal halinde, tek bir kapıyla birleştirilen iki yapıdan oluşmakta. Ev 1973 senesinde, eski str&uuml;kt&uuml;rden tamamen bağımsız bir ekle, yazlık konuta d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Eski yapı taştan inşa edilmiş ve dar pencereli iken yeni yapılan ekte yuvarlak beton kolonlar, ahşap b&ouml;l&uuml;c&uuml; duvarlar, kapılar ve yaşam alanına ışık ve hava sağlayan, meşe ağacından yapılmış ayarlanabilir panjurlar kullanıldı. Eski bina ile yeni bina arasında, i&ccedil; mekanlarda, serbest bir akış elde edildi.&nbsp;</p> <p><span class="fotograf-yazi">Not: Proje metni ve teknik &ccedil;izimler <a href="http://www.akdn.org/architecture/project/erteg%C2%81%C3%BCn-house" target="_blank">Ağa Han Mimarlık &Ouml;d&uuml;lleri'nin internet sitesinden</a> alınmıştır.</span></p> Thu, 15 Dec 2016 16:44:00 +03 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro Salonu http://www.arkiv.com.tr/proje/bogazici-universitesi-demir-demirgil-tiyatro-salonu/5909 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/halukar/bogazici-universitesi-demir-demirgil-tiyatro-salonu/OFB_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gamze İşcan,Bilge Kalfa<br>Mimarlık Ofisi : Halükar Mimarlık<br><br>İlk resmi oyun gösterimi 1920 yılında gerçekleşen ve şimdiye kadar Robert Kolej Oyuncuları, Amerikan Kız Koleji Drama Birliği ve Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’na ev sahipliği yapan salon, 8 aylık çalışma sonucunda Halukar Mimarlık tarafından yenilendi.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Orijinal atmosferine sadık kalınarak yapılan yenilemede seyir kalitesinin artırılması, fuayenin genişletilmesi ve kulislerin daha kullanışlı hale getirilmesi hedeflenmişti.</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;nin bilinen pek &ccedil;ok &uuml;nl&uuml; tiyatro oyuncusunun alkışla tanıştığı ilk mekan olan Demir Demirgil salonu, Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi&rsquo;nin tarihinde &ccedil;ok &ouml;nemli bir yere sahip. &Uuml;niversitenin Robert Kolej olarak anıldığı zamandan beri kimi zaman olduk&ccedil;a kapsamlı, &ccedil;oğu kez de derme &ccedil;atma eklemelerle ve farklı d&uuml;zenlemelerle g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelen salon, tiyatro sever &ouml;ğrenciler ve &ouml;ğretim elemanları i&ccedil;in adeta bir mabet. Zamanın t&uuml;m izlerini &uuml;st&uuml;ne taşıyan mekan, bir prova salonu işlevi de g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in oyuncular i&ccedil;in bulunmaz nitelikte bir tiyatro mekanı.</p> <p>T&uuml;m olumlu &ouml;zelliklerine ve y&uuml;kl&uuml; hatıralarına rağmen mekanın fiziksel koşulları hem oyuncuları hem de izleyicileri olduk&ccedil;a uzun bir s&uuml;redir zorluyordu. Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi&rsquo;nin Hal&uuml;kar Mimarlık&rsquo;tan beklediği ise salonun tarihi atmosferini ve zamanın izini dikkate alarak g&uuml;ncel ihtiya&ccedil;lara g&ouml;re mekanın koşullarının iyileştirilmesi idi.</p> <p>450m&sup2; bir alanı kaplayan ve 8 aylık &ccedil;alışma sonucunda, orijinal haline sadık kalınarak performans sanatları faaliyetleri i&ccedil;in daha uygun bir hale getirilen salon, 176 kişilik seyirci kapasitesine sahip.</p> <p>Projede &ouml;ncelikle yapısal tehlikeler değerlendirildi ve asma &ccedil;atı arasına m&uuml;dahale edildi. Yıllardır al&ccedil;ı bir asma tavanla ve duvar kaplamaları ile bilinen salonda, bu y&uuml;zeyler kaldırıldı. Bu m&uuml;dahale ile olası yıkılma tehlikesi de bertaraf edilirken, mek&acirc;nın karakteristiği olan ve yaklaşık 100 yaşındaki ahşap &ccedil;atı ve &ccedil;atı makaslarının sergilenmesi m&uuml;mk&uuml;n oldu. Bu kritik m&uuml;dahale sonunda salon i&ccedil; hacmi kayda değer şekilde genişledi.</p> <p>Bu genişleme sayesinde olduk&ccedil;a k&ouml;t&uuml; olan g&ouml;r&uuml;ş a&ccedil;ısı da d&uuml;zeltilme imkanına kavuştu. Salonun izleyici b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde zemin kesiti arkaya doğru kaldırılarak en arkadaki koltuk sırasının bile sahnenin en alt kotunu g&ouml;rmesi sağlandı. Bu sayede salon sadece tiyatro değil dans ve performans g&ouml;sterilerine de elverişli hale getirildi.</p> <p>Salonun atmosferini tanımlayan en &ouml;nemli &ouml;ğelerden olan ahşap koltuklar ise bakımdan ge&ccedil;irilerek kullanıldı. Olduk&ccedil;a k&ouml;t&uuml; durumda olan kulis ise temizliği ve bakımı kolay malzemelerle yenilendi ve sanat&ccedil;ıların daha kolay kullanabileceği şekilde d&uuml;zenlendi. İzleyicilerin salonda karşılaşacakları mekanın patinasına g&ouml;sterilen &ouml;zene dair ipu&ccedil;ları, fuaye b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde kendini belli ediyor.</p> <p>Bu geniş &ccedil;aplı rehabilitasyon ile salonun mekanik ve elektrik teknik altyapısı da elden ge&ccedil;irildi, havalandırma ve klimatizasyon sistemleri yerleştirildi. Mekanik tesisat ve aydınlatma altyapısı, &ccedil;atı makaslarının arasında konumlanarak her an m&uuml;dahale edilebilir şekilde &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml;.&nbsp; Aydınlatma da aynı şekilde kolay m&uuml;dahale edilebilir, az bakım gerektiren ve ekonomik bir şekilde &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml;.</p> <p>Projenin akustik tasarımı Michael Nielsen tarafından ger&ccedil;ekleştirildi. Projede, ses ve ışık sistemlerinin kontrol&uuml; i&ccedil;in salonda konumlandırılan teknik balkon kullanıldı. Yan duvarlarda ise yalıtım katmanları eklendikten sonra yoğunluğu y&uuml;ksek ateş tuğlası kullanılarak &ouml;zellikle tiyatro işlevi i&ccedil;in &ccedil;ıplak sesin akustik olarak doğru yayılması sağlandı.</p> <p>Yıllar boyu Robert Koleji ve Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi'nin kurumsal hafızasını muhafaza etmiş olan ve 1990&rsquo;da hayatını kaybeden ekonomi profes&ouml;r&uuml; Demir Demirgil&rsquo;in ismi ile anılmaya başlayan tiyatro salonu yenilenmesinde kullanılan malzeme, renk ve dokular hafızayı ve ge&ccedil;mişin soluğunu bug&uuml;ne taşırken &ccedil;ağına ayak uyduran bir mekan yaratılmasına da imkan tanımış oldu.</p> Tue, 13 Dec 2016 14:32:00 +03 1. Ödül, Bakırköy Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Davetli Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/bakirkoy-belediyesi-hizmet-binasi-ve-cevresi/7117 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kolektif-mimarlar/bakirkoy-belediyesi-hizmet-binasi-ve-cevresi-davetli-yarisma/bbhb (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehpare Evrenol,Sıddık Güvendi,Barış Demir<br>Mimarlık Ofisi : Evrenol Architects,Kolektif Mimarlar<br><br>Davetli Mimari Proje Yarışması'nda 1.lik ödülüne layık görülen proje Evrenol Architects ve Kolektif Mimarlar tarafından tasarlandı. <br><br><p>Tasarımcıları projeyi anlatıyor:</p> <p>Yerel y&ouml;netim yapısı olarak belediye binalarının doğası gereği, kentin etkileşim alanı i&ccedil;inde bulunması gerekmektedir. Bahsi ge&ccedil;en etkileşim alanının farklı sebeplerden yer değiştirmesi bu alandaki &ouml;nemli akt&ouml;rleri de yanında taşımasına sebep olur.</p> <p>Bir anlamda kentin ağırlık merkezi olan yerel y&ouml;netim binaları, yıllar i&ccedil;erisinde kentin diğer akt&ouml;rleriyle geliştirdiği &ccedil;ok katmanlı diyaloğu, yeni yerleşkesinde ne hızla ve ne derinlikte kuracaktır merakı bu projenin ortaya &ccedil;ıkışındaki ana sorunsal olarak tanımlanmıştır.</p> <p>Demokratik ve katılımcı y&ouml;netim modelleri yerel y&ouml;netimlerden başlamalı ve bu &ccedil;ağın belediye binaları bu anlayışın &uuml;r&uuml;n&uuml; olarak kentliye a&ccedil;ık, şeffaf ve kentli ile birlikte s&uuml;rekli yaşayan mekanlar olarak kurgulanmalıdır. Yer aldığı kent par&ccedil;ası i&ccedil;erisinde, kentlinin kendi evi gibi hissedeceği bir d&uuml;zenleme kaygısı projeyi şekillendirmiştir. Proje arazisi, &ccedil;evresiyle ilişki kurma gayreti i&ccedil;erisinde, arsanın potansiyellerinden vazge&ccedil;meyen bir bi&ccedil;imde kullanılmıştır.</p> <p>Bakırk&ouml;y Belediyesi Hizmet Binası &ouml;nerisi doğu &ndash; batı ekseninde İsmail Erez Bulvarı &uuml;zerinde uzayan bir kentsel aks ve g&uuml;ney- kuzey ekseninde &Ccedil;olak İbrahim Sokağı ile bağlanan akslar &ccedil;evresinde konumlanmıştır. İsmail Erez Bulvarı y&ouml;n&uuml;nde oluşturulan belediye meydanından protokol ve halk girişleri verilmiştir. &Ccedil;olak İbrahim Sokak y&ouml;n&uuml;nden Meclis Binası, Belediye Binası halk girişleri ve konferans ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salona ulaşılmaktadır. İki ayrı noktada tasarlanan girişler, belediye işlevlerinin dağıtıldığı iki atriuma doğrudan ulaşımı sağlar; bu iki atrium belediye &uuml;st katlarında birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Arazinin eğimli topoğrafyası g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, &uuml;&ccedil; farklı kotta organize edilmiş ve her &uuml;&ccedil; kottan da belediye binası ve sosyal alanlarına bağlantı sağlanmıştır. Belediyenin sosyal y&uuml;z&uuml; olarak yorumlanan konferans salonu ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon İskender Iğdır parkı ve kent meydanının kesişim noktasında konumlandırılmış ve belediyenin kullanımının dışında da yaşayan bir mekan olması hedeflenmiştir.</p> <p>Belediye ve Meclis binası k&uuml;tleleri proje arazisine arsa potansiyelini en &uuml;st d&uuml;zeyde kullanabilmek adına dağılmışlardır. Belediye Hizmet binası i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;miş &uuml;&ccedil; blok &uuml;zerine konumlanmış m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerin yer aldığı ofis blokları, son derece işlevsel, belediyenin kesintisiz şekilde hizmet verebileceği şekilde tasarlanmıştır. Girişlerden atriumlarla &ccedil;ıkılan &uuml;st katlarda m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kler işlev &ouml;ncelikli sıralanmış olup, Meclis Binası arazinin kuzeyinde kendi i&ccedil;erisinde kademelenen tek blok olarak tasarlanmıştır. T&uuml;m yapı blokları İskender Iğdır parkı ile birlikte tasarlanan kent parkı etrafında konumlanmaktadır.</p> <p>Yapı genelinde belediye hizmet birimleri haricinde 300 kişilik Konferans Salonu, 300 Kişilik &Ccedil;ok Ama&ccedil;lı Salon, 500 kişilik Restoran, 200 kişilik kafeterya ve 370 ara&ccedil;lık otopark bulunmaktadır.</p> Mon, 12 Dec 2016 15:01:41 +03 Smyrna Park Evleri Peyzaj Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/smyrna-park-evleri-peyzaj-projesi/7114 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bems/smyrna-park-evleri-peyzaj-projesi/Smyrnapark1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Barış Ekmekçi,Münire Sağat<br>Mimarlık Ofisi : Studio BEMS<br><br>Studio BEMS tarafından tasarlanan Smyrna Park Evleri peyzaj projesi, 2013 yılında düzenlenen Peyzaj Mimarları Odası 5. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde Uygulanmış Proje Dalı Ödülü'ne layık görüldü. <br><br><p>Smyrna Park Evleri, İzmir Narlıdere'de, bir teras etrafında konumlandırılan altı y&uuml;ksek l&uuml;ks konut bloğuyla birlikte kreş ve sosyal tesis yapılarından oluşan İzmir, İDEA Yapı'nın en prestijli projesidir. İzmir'in mikroklimatik olanakları ile birleştirildiğinde t&uuml;m d&uuml;zeylerdeki dikey bah&ccedil;eler ile d&ouml;rt mevsim doğanın yaşanmasına olanak veren bir kurgu tercih edilmiştir.</p> <p>Smyrna Park ana giriş sa&ccedil;ak yapısı ile mimariyle uyumlu aynı zamanda dikey bah&ccedil;elerle b&uuml;t&uuml;nleşen bir tasarım kurgularken, site sakinlerinin de kendilerini &ouml;zel hissetmelerini hedeflemiştir.</p> <p>Peyzaj alanının geniş &ccedil;im alanlarla oluşturulduğu projede kot farklarından ortaya &ccedil;ıkan y&uuml;ksek duvarlar dikey bah&ccedil;eler ve su duvarları olarak değerlendirilerek peyzaj alanları artırılmaya &ccedil;alışılmıştır. Y&uuml;zme havuzu ile konut alanları arasındaki ana yeşil duvarın g&uuml;neşlenenlere mahremiyet sağlaması ama&ccedil;lanmıştır. &Ccedil;atı bah&ccedil;esi ve teraslar da yeşil kullanımı ve bitki kasaları ile kısıtlı olan peyzaj alanına katkı sağlamaktadır.</p> <p>Konutların arka bah&ccedil;eleri genel kullanıma kapatılarak, genel peyzaj karakterinin i&ccedil;inde bağımsız bah&ccedil;eler olarak yerlerini alarak konut sahiplerinin &ouml;zel bah&ccedil;e yaşantısının da &ccedil;eşitlendirilmesini sağlamıştır. Blokların ana girişlerinde ki &uuml;&ccedil; b&uuml;y&uuml;k bonzai zeytin ağacı hem girişleri vurgularken aynı zamanda da sonsuzluk &ouml;ğesini temsil etmektedir. Ağa&ccedil;lı havuzlar, glop aydınlatmalar, bitki kasaları, &ccedil;imli ağa&ccedil; tepeler, su duvarları, ahşap teraslar ve g&ouml;lgelikler peyzajda kullanılan diğer ana tasarım elemanlarıdır.</p> Mon, 12 Dec 2016 09:58:02 +03 Babylon Soundgarden Festivali 2016 Red Bull Music Academy Sahnesi http://www.arkiv.com.tr/proje/red-bull-music-academy-sahnesi/7113 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/barn/babylon-soundgarden-festivali-2016-red-bull-music-academy-sahnesi/barn_rbma (13).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Tümer Keser,Ağacan Bahadır<br>Mimarlık Ofisi : BARN arch.<br><br>Babylon Soundgarden Festivali 2016'da kurulan sahne BARN arch. tarafından tasarlandı.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBARNarch%2Fvideos%2F344318719271583%2F&amp;show_text=0&amp;width=595" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p> <p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>2015 etkinliğinde Red Bull Music Academy (RBMA) sahnesi, festival alanının en yoğun aksı olan ve denize paralel uzanan yolun (ahşap deck yolu) hemen &ouml;n&uuml;nde, kumun &uuml;zerinde yer almaktaydı. Bu konumda sahne mutfağı tamamen seyirci tarafından g&ouml;r&uuml;lebilmekteydi ve sahne etki alanı hedeflendiği gibi t&uuml;m kumsal değil, yalnızca deniz yakınında dar bir alandı. Bu nedenle; sahnenin kum &uuml;zerine, deniz kıyısı ile kıyıya paralel uzanan yoğun festival aksının arasına, tam ortaya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Sahne akışında yalnızca dj performanslarının oluşunun avantajı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek, sahnenin t&uuml;m kumsala paralel bir şekilde etki alanını daha da artırmak adına; sahnenin tek y&uuml;z&uuml;nden değil, d&ouml;rt y&uuml;z&uuml;nden iletişim sağlayacak bir hacim olmasına karar verildi.</p> <p>Bu iletişimi kuvvetlendirmek, sahneyi planda daire ve t&uuml;revlerinde d&uuml;ş&uuml;nmeye y&ouml;nlendirdi.Ortadaki sahne biriminin etrafında konumlandırılan, festival ihtiya&ccedil;ları ile işlevlendirilen 4 k&uuml;tle ile, sahnenin geniş mek&acirc;nsal algısının seyirci tarafından hissedilmesi ama&ccedil;landı. Barlar, yoğun akstan uzaklaştırılarak, sahneye simetrik olarak deniz kıyısına konumlandırıldı. Sahneyi en rahat yerden g&ouml;rebilen, kitlesel dolaşımdan g&ouml;rece uzak, diğer sahnelerle mesafesi en kısa olan nokta belirlenerek, yoğun aks kenarına sahne ses-ışık kulesi (front of house) yerleştirildi. Ses-ışık kulesinin sahneye g&ouml;re simetriğine, yaz festivallerinde bir ihtiya&ccedil; h&acirc;line gelen &uuml;cretsiz su dağıtım noktası yerleştirildi.</p> <p>Layher speedy scaffolding&rsquo;in hızlı kurulumu ve sağladığı k&uuml;tlesel ve hacimsel varyasyonların avantajı ile, k&uuml;tle-hacim-seyirci ilişkisinde form arayışları &ccedil;eşitlendirildi. B&ouml;lgesel veriler ele alındığında, se&ccedil;ilen malzemeleri en &ccedil;ok etkileyen parametreler deniz, doğa ve r&uuml;zg&acirc;r oldu. Festival konseptinin en g&uuml;&ccedil;l&uuml; yanlarından denizin ve kumun etkisinin, yapılarda daha fazla hissedilmesi amacıyla al&uuml;minyum profilli aynalar yerleştirildi. Kilyos r&uuml;zg&acirc;rının alanda kuvvetli olması nedeniyle, aynalar par&ccedil;alı olarak yerleştirildi. Bu par&ccedil;alılık, farklı a&ccedil;ılar ile farklı perspektifler oluşmasını sağladı. Alandaki t&uuml;m bu kurguya ters d&uuml;şmemesi adına sahne ışık ve ses sistemi, yalnızca sahne &uuml;zerinde değil, 5 yapıya da dağıtılarak, BARN arch&rsquo;ın ama&ccedil;lamış olduğu, sahnenin alana değil, alanın sahneye hakim olduğu tasarım başarıyla ger&ccedil;ekleştirilmiş oldu.</p> Mon, 12 Dec 2016 09:45:45 +03 Sultangazi Park Konutları http://www.arkiv.com.tr/proje/sultangazi-park-konutlari/7106 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/urbar/sultangazi-park-konutlari/00-sunum.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Kural<br>Mimarlık Ofisi : UrbAr Kentleşme ve Mimarlık<br><br>UrbAr'ın tasarladığı konut sitesi, İstanbul'da Sultangazi ilçe merkezinde, Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde, Cebeci Şehir Parkı’na bakan parsel üzerinde uygulanacak.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapıda toplam 43 adet farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde konut birimi bir i&ccedil; avlu &ccedil;eperinde, bitişik &uuml;&ccedil; blokta planlanmıştır.</p> <p>Bulvar cephesinde Cebeci Şehir Parkı&rsquo;na y&ouml;nelen yapı, yan ve arka cephelerinde de yapı adası &ouml;l&ccedil;eğinde ufak &ouml;l&ccedil;ekli park alanlarına bakmaktadır. Dolayısıyla &uuml;&ccedil; cephesinde planlı yeşil alanlara y&ouml;nelmiş olan yapıda konut birimlerinin salon ve mutfakları park manzarasına y&ouml;nlendirilerek parsel &ccedil;eperini tanımlamıştır. Parselin merkezinde oluşturulan bir i&ccedil; avluya da yatak odaları y&ouml;nlendirilmiştir. Blok girişlerinin de konumlandığı bu i&ccedil; avlu sadece ev sahiplerinin kullanacağı daha sakin bir dış mekan olarak tasarlanmıştır ve g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde a&ccedil;ık olduğu i&ccedil;in direkt ve cephelerden dolaylı olarak yansıyan g&uuml;neş ışığı ile g&uuml;n boyunca aydınlık olacaktır.</p> <p>Mimari program, zemin kat ticaret işlevi ve &uuml;st katlar ise konutlardan oluşmaktadır. Bodrum katta kapalı otopark planlanmıştır. Konutlar ilk &uuml;&ccedil; katta 2+1, d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; katta 3+1, beşinci katta ise farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde dubleks konutlar ile tasarlanmıştır. Konutların kat planlarındaki farklılıkları ve farklı birimlerin cephedeki ifadeleri birinci kattan &ccedil;atı katına kadar k&uuml;tlede tasarlanan geri &ccedil;ekilmelerle sağlanmış, &uuml;st katlarda k&uuml;tle etkisi azaltılarak dinamik bir etki aranmıştır. Dış cephe bitişinde katlarda tasarlanan geri &ccedil;ekilmelerin oluşturduğu farklı cephe katmanları dış cephe kaplamasının farklı renk ve malzemeleri ile tamamlanmış, dış cephede kentsel kolaj etkisi aranmıştır. Konutlar geniş teraslarla park manzarasına y&ouml;nlendirilmiştir.</p> Fri, 09 Dec 2016 09:10:34 +03 OfficePAN LoftOffice http://www.arkiv.com.tr/proje/officepan-loftoffice/7037 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/officepan/officepan-loftoffice/000.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cihan Sevindik,Zeynep Canan Sevindik<br>Mimarlık Ofisi : OfficePAN Mimarlık<br><br>İstanbul Maltepe'de bulunan LoftOffice, OfficePAN mimarlık ofisinin kendisi için tasarladığı yenileme/iç mekan projesi 2016 yılında tamamlandı.<br><br> Thu, 08 Dec 2016 14:42:06 +03 Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) http://www.arkiv.com.tr/proje/akdeniz-medeniyetleri-arastirma-enstitusu/6716 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/yenilem-mimarlik/akdeniz-medeniyetleri-arastirma-enstitusu/1 (18).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Sinan Genim<br>Mimarlık Ofisi : Yenilem Mimarlık<br><br>Yenilem Mimarlık tarafından Antalya Kaleiçi'nde 1992-2014 yılları arasında restore edilen yapılar Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) olarak 2014 yılında hizmete açıldı.<br><br><p>Sinan Genim, projeyi anlatıyor:</p> <p>Antalya, Kalei&ccedil;i, Barbaros Mahallesi&rsquo;nde, aralarından Kocatepe Sokağı&rsquo;nın ge&ccedil;tiği iki ayrı yapı adasında bulunan beş parseldeki yapıların yenilenmesiyle oluşan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstit&uuml;s&uuml; &uuml;lkemizde bir ilktir. &Ccedil;alışma hayatına girişinin yirminci yılını kutladığımız enstit&uuml;, hem &ouml;zel sekt&ouml;r&uuml;n konuya ilgisini yansıtması, hem de bir dizi k&uuml;lt&uuml;r varlığı yapının yenilenerek kullanıma alınması a&ccedil;ısından &ouml;vg&uuml;ye değer verici bir girişimdir. Ge&ccedil;en yirmi yılda kısaca AKMED adıyla anılan enstit&uuml;, periyodik yayını ADALYA dergisinin yanı sıra &ccedil;eşitli burs ve araştırmalara verdiği destekle s&ouml;z&uuml; edilen bir kurum haline gelmiştir. AKMED aynı zamanda &ouml;zellikle Akdeniz B&ouml;lgesi &ccedil;evresinde yapılan pek &ccedil;ok kazıya maddi ve manevi destek vermekte ve uluslararası sempozyumlar d&uuml;zenlemektedir.</p> <p>Korunması gerekli k&uuml;lt&uuml;r varlığının yalnızca onarımı yeterli bir &ccedil;aba değildir. Restore edilen yapının &ccedil;ağdaş bir kullanıma kavuşturulması, &ouml;zellikle kamunun kullanımına a&ccedil;ılması ve &uuml;lkemizde pek g&ouml;r&uuml;lmeyen bir şekilde araştırma ama&ccedil;lı bir k&uuml;lt&uuml;r kurumu olarak kullanılması pek &ccedil;ok şehrimizde bulunan korunması gerekli k&uuml;lt&uuml;r varlıkları i&ccedil;in yeni bir gelecek umudunun yeşermesine yol a&ccedil;mıştır. Bu &ccedil;abaların gelecekte daha geniş bir uygulama alanı bulmasını umarız, dilerim AKMED bu konuda bir başlangı&ccedil; yapmış olacaktır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/akdeniz_aras5.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Antalya Kalei&ccedil;i uzun yılların getirdiği ihmal nedeniyle t&uuml;m koruma &ouml;nlemleri ve &ccedil;abalarına karşın k&ouml;hneleşmiş ve yaşayan n&uuml;fusun ekonomik yetersizlikleri sebebiyle bakımsız kalmıştır. AKMED&rsquo;in başlangıcını 1921 sonrası uzun yıllar pamuk deposu olarak kullanılan 1862 yapım tarihli Aya Yorgi Kilisesi oluşturmaktadır. Suna ve İnan Kıra&ccedil; tarafından 1991 yılında satın alınan yapının ne ama&ccedil;la kullanılacağına uzun m&uuml;ddet karar verilememiş, daha sonra, hemen yanında yer alan, 8 parseldeki yapının satın alınması ile birlikte yenilenerek kurulacak enstit&uuml;n&uuml;n m&uuml;zesi olması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. 28.7.1992 tarihinde onaylanan proje sonrası yapı 1995 tarihinde kullanıma a&ccedil;ılmıştır. Bu arada diğer parseldeki yapının yenileme &ccedil;alışmalarına devam edilmiş ve yapının &uuml;st katında &ouml;zellikle Akdeniz b&ouml;lgesi arkeoloji, etnografya, sanat tarihi ve mimari varlığına ait bir k&uuml;t&uuml;phane oluşturulmuştur (daha sonra Kocatepe Sokağı&rsquo;nın diğer yanındaki parsellerin satın alınması ile k&uuml;t&uuml;phane yeni binalara taşınmış ve bu kat geleneksel Antalya yaşantısını sergileyen k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir m&uuml;zeye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r). S&ouml;z konusu iki yapının kullanıma a&ccedil;ılması 19 Mayıs 1995 tarihinde ger&ccedil;ekleşmiş ve yapılması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len bilimsel &ccedil;alışmalar i&ccedil;in &uuml;&ccedil; yılda bir değişen Bilim/Danışma Kurulu kurulmuştur.</p> <p>Aya Yorgi Kilisesi, k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir asma katı bulunan tek mekanlı, tonoz &ouml;rt&uuml;l&uuml; k&acirc;gir bir yapıdır. Zaman i&ccedil;inde, her iki yanındaki giriş avlularına iki katlı betonarme ekler yapılmıştır. Aya Yorgi Kilisesi&rsquo;nin her iki yanında bulunan giriş kapıları mermer kaplı olup, her iki kapının &uuml;zerinde de Aya Yorgi&rsquo;ye atıf yapan s&uuml;slemeler ile bir kitabe mevcuttur. S&ouml;z konusu betonarme inşaat yapılırken, bu s&uuml;slemelerin &uuml;zerlerine teneke koruyucular konmuş ve bu s&uuml;slemeler ve kitabenin tahribi &ouml;nlenmiştir. 70 yıla yakın s&uuml;re &ouml;nce yapılan bu duyarlı davranış yapıya ait &ouml;nemli kitabe ve s&uuml;slemelerin g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze ulaşmasını sağlamıştır. Yapının, ahşap konstr&uuml;ksiyonlu, bağdadi &ccedil;atısı b&uuml;y&uuml;k oranda tahrip olmuş ve yer yer duvarları birleşme noktalarında deformasyona uğramıştır. Ağırlık teşkil ettiği i&ccedil;in &ccedil;atı kiremitleri uzun s&uuml;re &ouml;nce kaldırıldığından yapının i&ccedil;ine yağmur, dolayısıyla su girmiştir. Yapı i&ccedil;indeki mavi kalemişi s&uuml;slemeler ve al&ccedil;ı tezyinat, &ccedil;atıdan giren su nedeniyle tahrip olmuş, asma katın altındaki bazı &ouml;rnekler deforme olmakla birlikte genel karakter hakkında ipucu vermişlerdir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/akdeniz_aras3.jpg.jpeg" /></p> <p>&Ouml;ncelikle yapının k&acirc;gir taş duvarları sağlamlaştırılmış ve taş bağlayıcılarını oluşturan toprak malzeme &ccedil;eşitli kimyevi maddelerle takviye edilmiştir. Daha sonra ahşap &ccedil;atı elden ge&ccedil;irilmiş ve &uuml;st &ouml;rt&uuml; orijinal yapımına uygun şekilde alaturka kiremitle kaplanmıştır. Yapının zemin kaplaması s&ouml;k&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in orijinal malzemenin nasıl olduğu bilinmemektedir. Ancak benzer yapılar incelenerek, zemin kaplaması i&ccedil;in 1.00x1.00 ebadlarında marmara mermeri d&ouml;şeme teşkil edilmiştir. İ&ccedil; mekan s&uuml;slemeleri ve al&ccedil;ı dekorasyon i&ccedil;in mevcut izlerden faydalanılmış ve Marmara &Uuml;niversitesi G&uuml;zel Sanatlar Fak&uuml;ltesi &ouml;ğrencileri ve &ouml;ğretim elemanları tarafından bug&uuml;nk&uuml; g&ouml;r&uuml;n&uuml;m ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Antalya Kalei&ccedil;i yapılarının ilgin&ccedil; bir &ouml;zelliği de taş duvarların &uuml;st&uuml;nde kalan yer yer tuğla, yer yer de bağdadi olan kısımların dış cephelerinde yapılan kalemişi derzlemelerdir. Aya Yorgi Kilisesi&rsquo;nin &uuml;st b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde de benzeri s&uuml;sleme izleri bulunmuş ve bu izlere sadık kalınarak dış cephesi kalemişi ile s&uuml;slenmiştir. Antalya Koruma Kurulu&rsquo;nun 28.7.1992 g&uuml;n ve 1511 sayılı kararına uygun olarak restorasyonu tamamlanan Aya Yorgi Kilisesi g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde AKMED&rsquo;e bağlı olarak zaman zaman konser salonu ve &Ccedil;anakkale Seramikleri M&uuml;zesi olarak kullanılmaktadır. &nbsp;Bu yapının giriş kapısı &uuml;zerindeki kitabe ilgi &ccedil;ekicidir. Grek alfabesi ile T&uuml;rk&ccedil;e yazılmış olan bu kitabede: Nikolaos Kalfa bu yapıyı Antalya ahalisinin bağışları ile inşa ettiğini belirtmektedir.</p> <p>Bu yapının hemen arkasında yer alan ve Kocatepe Sokağı&rsquo;ndan girişi olan diğer yapı ise 133 ada, 8 parseldeki Enstit&uuml; binasıdır. Zaman i&ccedil;inde b&uuml;y&uuml;k değişiklikler ge&ccedil;iren, &ccedil;eşitli eklerle orijinal planmasına b&uuml;y&uuml;k oranda m&uuml;dahale edilen bu yapı, Antalya Kalei&ccedil;i Koruma İmar Planı&rsquo;nda cephe aldığı yolu daraltığı i&ccedil;in geri &ccedil;ekilmesi gereken bir yapı olarak g&ouml;r&uuml;lmektedir. Koruma Kurulu&rsquo;nun 13.8.1993 g&uuml;n ve 1954 sayılı kararıyla onaylanan projesi gereğince yenilenen yapı iki katlı olup, giriş katının her iki yanındaki odaların &uuml;zerinde bulunan ve girişleri farklı olan birer ara/kışlık odası bulunmaktadır. Giriş katının her iki yanındaki odaların gerisinde kalan alan ise taşlık olarak kullanılmaktadır. &Uuml;st katta ise geniş bir hayat ve bu hayata a&ccedil;ılan &uuml;&ccedil; oda bulunur. 1993 yılı sonlarında başlanan yenileme &ccedil;alışmaları 1995 yılı başlarında tamamlanmış olup, yapının &uuml;st katı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde g&ouml;rsel ağırlıklı k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir etnografya m&uuml;zesi olarak hizmet vermektedir. &Uuml;&ccedil; odadan oluşan bu m&uuml;zenin i&ccedil; s&uuml;slemelerinde Antalya Kalei&ccedil;i&rsquo;nin en &ouml;zg&uuml;n yapısı olan Tekelioğlu Konağı&rsquo;nın başodasının i&ccedil; mekan s&uuml;slemeleri esas alınmıştır. Bu yapının dış cephesi de benzer yapılarda olduğu gibi kalemişi s&uuml;slemeler ile bezenmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/akdeniz_aras2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Bu yapının yenilenmesi sırasında ortaya &ccedil;ıkan &ouml;nemli bir sorun da giriş katı zemininde ki b&uuml;y&uuml;k oranda tahrip olmuş olan &ccedil;akıl taşı d&ouml;şemenin yeniden yapımıdır. Uzun &ccedil;abalar ve araştırmalar sonrası &ccedil;akıl taşı d&ouml;şeme yapım tekniği geliştirilmiş, Zeynep ve İnsel &Ccedil;elebi b&uuml;romuz tarafından &ccedil;izilen desenleri başarılı bir şekilde uygulamıştır. Aya Yorgi Kilisesi ve benzeri pek &ccedil;ok sivil mimarlık &ouml;rneğinde olduğu gibi bu yapının da dış cephesi kalemişi ile s&uuml;slenmiştir.</p> <p>Kısa s&uuml;re sonra her iki yapı da talebi karşıyamaz duruma gelmiş ve yolun Kocatepe Sokağı&rsquo;nın karşı tarafındaki 134 ada, 4 parsel satın alınarak Koruma Kurulu&rsquo;nun 13.5.1992 g&uuml;n ve 1445 sayılı kararı &ccedil;er&ccedil;evesinde yenilenerek b&uuml;y&uuml;yen k&uuml;t&uuml;phanenin kullanımına tahsis edilmiştir. Dış sofalı, iki katlı bu yapının, bir de ara katı bulunmaktadır. Dış sofaya bağlı olarak 3 parsele doğru uzanan b&uuml;y&uuml;k bir hayatı vardır. Kitaplık gereği bu hayat kayıtları taşıyıcı elemanların arkalarına gizlenen şeffaf bir doğramayla kapatılmıştır. Bug&uuml;n 30.000 aşkın kitap ve periyodik barındırmakta ve AKMED&rsquo;in araştırma merkezi olarak kullanılmaktadır. Kitaplık binasının giriş avlusunda yer alan &ccedil;akıl taşı d&ouml;şemeler ise yeni &ccedil;izilen desenlerden oluşmaktadır. 1998 yılında kitaplık binasının hemen yanında bulunan 134 ada, 3 parseldeki yapının yenilenmesine karar verilmiş ve daha &ouml;nceki bir tarihte yok olan bu yapı, Koruma Kurulu arşivinde bulunan &uuml;&ccedil; adet fotoğrafın tarafımızca değerlendirilmesi ve benzer yapılar esas alınarak yeniden yapılmıştır. 18.8.2000 g&uuml;n ve 4726 sayılı karar ile uygun bulunan avan projesine g&ouml;re hazırlanan uygulama projeleri 20.9.2000 g&uuml;n ve 4763 sayılı Kurul kararıyla onaylanmış ve inşaat başlamıştır. Bu yapının giriş katı enstit&uuml;n&uuml;n şiddetle gerek duyduğu bir konferans/multimedya salonu olarak d&uuml;zenlenmiştir. Arkeoloji M&uuml;zesi denetimde yapılan kazılarla bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; zemin altına yapılan yapının, &uuml;st katı Sergi Salonu olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla 2003 yılında kullanıma a&ccedil;ılan yapıda periyodik konferanslar, film g&ouml;sterileri ve seminerler d&uuml;zenlenmektedir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/akdeniz_aras1.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Konferans Salonu ile Kitaplık arasındaki b&ouml;l&uuml;mde ise yeniden tasarlanan ve sedirli oturma d&uuml;zeni i&ccedil;eren T&uuml;rk Kahvesi bulunmaktadır.</p> <p>Ge&ccedil;en kısa zaman i&ccedil;inde AKMED b&uuml;y&uuml;k bir gelişim g&ouml;stermiş ve var olan hacimler yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, 8 ve 3 parsele bitişik olan ve Hadi Efendi sokağından cephe almakta bulunan 134 ada, 6 parselde satın alınarak, diğer parsellerdeki yapılarla bir b&uuml;t&uuml;n teşkil edecek şekilde onarılmıştır. S&ouml;z konusu 6 parseldeki yapı ger&ccedil;ekte 7 parseldeki yapı ile bir b&uuml;t&uuml;n teşkil etmekte olup zaman i&ccedil;inde ortasından ifraz edilerek iki ayrı yapı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu arada Hamit Efendi Sokağı&rsquo;nın kotu y&uuml;kseldiği i&ccedil;in her iki yapının giriş katları sokağa g&ouml;re al&ccedil;akta kalmış olup, yapılar şiddetli yağışlarda su baskınlarına a&ccedil;ık hale gelmiştir. Bu nedenle yeniden yaptığımız 6 parseldeki yapı, y&uuml;kselen sokak kotu g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak daha y&uuml;kseğe inşa edilmiştir. İki katlı bu yapının t&uuml;m&uuml;n&uuml;n araştırma kitaplığı olarak kullanılması planlanmış olup, zemin katının avluya bakan b&ouml;l&uuml;m&uuml; kendi i&ccedil;inde iki katlı bir a&ccedil;ık kitap deposu olarak d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p>Gerek mimarlar grubu olarak bizim, gerekse yapıcılar olarak pek &ccedil;ok usta ve iş&ccedil;inin inanılması g&uuml;&ccedil; bir deneyim kazandığı, &ccedil;ok şey &ouml;ğrendiği bu yapılar, aynı zamanda Antalya&rsquo;da yaşayanların yaşamını renklendiren bir kurum olarak yeniden hayat bulmuşlardır.</p> <p>B&ouml;yle bir &ccedil;abayı maddi, manevi her t&uuml;rl&uuml; imkan ile destekleyen Suna ve İnan Kıra&ccedil; ile Vehbi Ko&ccedil; Vakfı&rsquo;na &ccedil;ok şey bor&ccedil;lu olduğumuzu belirterek, teşekk&uuml;r ederim. Dileğim &uuml;lkemizin hemen her şehrinde, kasabasında bulunan korunması gerekli k&uuml;lt&uuml;r varlıklarının benzer şekilde yeniden hayat bulması ve &uuml;lkemiz k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; yaygınlaştırması ve insan hayatına mutluluk vermesidir.</p> Thu, 08 Dec 2016 14:33:00 +03 Kemalpaşa Kültür Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kemalpasa-kultur-merkezi/6872 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/kemalpasa-kultur-merkezi/2.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Zeki Tokyay,Funda Mutlubaş,Sertaç Bilgici<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>Oran Mimarlık tarafından tasarlanan yapı, 2004 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülleri'ne aday oldu ve TMMOB Ulusal Mimarlık Sergisi'ne katıldı.<br><br><p>Oran Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>İsmini, Mustafa Kemal Atat&uuml;rk'&uuml;n İzmir'e girerken konakladığı bir kasaba olmasına bor&ccedil;lu olan Kemalpaşa; 25.000 n&uuml;fuslu, tarihi &ouml;zellikleri g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir yerleşme. Tarihi &ouml;neminin odakları, sırasıyla: M&Ouml; 1450 tarihli Hitit-Batı Anadolu kavimleri arasındaki savaş ve bu savaşın anısına dikilen (Hitit prensini simgeleyen) Karabel isimli b&uuml;y&uuml;k bir kaya anıt; MS 13.Y&uuml;zyıl'da Latin İşgalinde İstanbul'dan g&ouml;&ccedil;en Bizans Hanedanı'nın kurduğu Nymphaion, kenti ve kente ait Laskarisler sarayı; Osmanlı d&ouml;nemi yapıları ile Nif Dağı ve mitolojik Nif &ccedil;ayının oluşturduğu doğal g&uuml;zelliklerden oluşmaktadır.</p> <p>Yapı Nif Dağı'nın yarattığı ormanın i&ccedil;inde yer alan bir vadide kurulmuştur.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic_kemalpasa2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <h3>A) Mevcut doğa, topoğrafya, saydamlık</h3> <p>Yapıyı, &ccedil;am ve &ccedil;ınar ağa&ccedil;larından oluşan orman, k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir &ccedil;ağlayan ve Nif &Ccedil;ayına akan bir derenin hemen kıyısında, her iki y&ouml;nde eğimli bir topoğrafyanın i&ccedil;ine yerleştirmek olasıydı. B&ouml;ylece en alt kotta gen&ccedil;lik oyun salonu; orta kotta d&uuml;ğ&uuml;n salonunu; &uuml;st kotta salon; yapının &uuml;st&uuml;nde de şelalenin arasından ge&ccedil;ilerek bir k&ouml;pr&uuml; ile ulaşılan &ccedil;atı kahvesinin yer aldığı bir boyuna kesit elde edildi. Arabaların kullandığı y&uuml;ksek yol ile derenin yanındaki yaya yolu birbirinden net bi&ccedil;imde ayrıldı ve parkın girişinden amfitiyatroya kadar kesintisiz bir yaya ulaşımı sağlanmaya &ccedil;alışıldı.Dere ile sarp ormanlık arazi arasındaki dar arazi par&ccedil;ası, yapının genişliğini 20 metre olarak sınırladı. Eğimden dolayı da, &uuml;st kottaki ana salon arazini tamamını; orta ve alt kotlar ise yarısını kullanabildiler. Doğanın g&uuml;zelliği, yapının kısa ekseninin doğu-batı y&ouml;n&uuml;nde olması, ağa&ccedil;lardan s&uuml;zme ışık alabilme olanağı gibi unsurlardan dolayı; yapıyı anlamlı bi&ccedil;imde saydamlaştırma kararına varıldı. Saydamlaşma, doğu y&ouml;n&uuml;nde t&uuml;m cepheyi kapsadı. Pencere dilimleri b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde ve tam a&ccedil;ılım sağlamak &uuml;zere pivot kumandalı tasarlandı. Batı y&ouml;n&uuml;nde sağır bir cepheye, o b&ouml;lgedeki doğayı yapının i&ccedil;ine almak i&ccedil;in her iki y&ouml;nde &ccedil;atı ışıklıkları eklendi. Fuaye ve giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml; ile &uuml;st galeri katına &ccedil;ıkış rampasını kucaklayan, yarım silindir şeklindeki b&uuml;y&uuml;k ve sağır yapı blok duvar, tavandan gelen bir ışık dilimiyle yıkandı.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic_kemalpasa1.jpg.jpeg" /></p> <h3>B) Yapı kabuğu,tasarım formu, malzemeler</h3> <p>Tonoz formunun doğanın i&ccedil;inde olan organik bir bi&ccedil;im oluşu; yarım silindir giriş k&uuml;tlesini desteklemesi; ana salonun i&ccedil; mekanında b&uuml;t&uuml;nselliği sağlaması; mimarlık tarihi a&ccedil;ısından Bizans Laskarisler Saray'ında ve T&uuml;m Osmanlı Mimarisi'ndeki yaygın kullanımı sebebiyle tasarıma dahil edildi. Doğa ile organik ve sembolik ilişkiler a&ccedil;ısından tabakalı tukallı ahşap teknolojisiyle inşa edildi.&nbsp;Dış prizmatik form ise, &ccedil;ift duvarlı yapı blok sistemi ile sağlandı.&nbsp;Yapının t&uuml;m dokularını oluşturulurken sıvasız, bakım gerektirmeyen, dokulu ve ısı yalıtımı y&uuml;ksek bir duvar sistemi hedeflendi. Yapı blok dış mod&uuml;lleri, g&uuml;n ışığında g&uuml;zel bir doku sağladı. İ&ccedil; mod&uuml;llerin dokusu ise &ouml;zellikle ses emici &ouml;zelliklerinden dolayı tercih edildi. Dış mod&uuml;llerin kırmızı-beyaz rengi, hem Bizans mimarisine (y&ouml;redeki Laskarisler Sarayının beyaz taş/kırmızı tuğla almaşık duvarı) hem de Osmanlı mimarisinde bolca kullanılan taş-tuğla dokusuna g&ouml;nderme yapmak istemiştir. Ana sahnenin arka duvarında ise huş ağacı ile &uuml;retilmiş Fin kontrası kullanılmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic_kemlapasa3.jpg.jpeg" /></p> <h3>C) İşlevler</h3> <ol> <li>Ana Salon: B&ouml;yle bir yapının, kentin toplantı, kongre, konser, tiyatro ve seminer gereksinimlerini de karşılayabilmesinin gerekli olduğuna inanılmıştır. Toplam kapasite 800'd&uuml;r.&nbsp;</li> <li>Giriş-Fuaye ve &Uuml;st Galeri: Bu b&ouml;l&uuml;mler ile &uuml;st galeri hem fuaye, sergi salonu hem de salonun balkonu işlevlerini &uuml;stlenir.</li> <li>D&uuml;ğ&uuml;n Salonu: Orta kotta yer alan, mutfak ve diğer servislerle ilişkili d&uuml;ğ&uuml;n salonu, yemekli- kokteylli t&ouml;renlerde kullanılabilecek niteliktedir.</li> <li>Gen&ccedil;lik Oyun Salonu: En alt kotta yer alan bu mekan, bilardo, pingpong gibi oyunlara ayrılmıştır .</li> <li>&Ccedil;atı Kahvesi: Ana giriş k&uuml;tlesinin &uuml;st&uuml;nde yer alan ve amfitiyatro meydanından k&ouml;pr&uuml; ile bağlanabilen, ahşap bir g&uuml;verte gibi tasarlanan bu b&ouml;l&uuml;m, yanındaki y&uuml;ksek &ccedil;ınar ağa&ccedil;larının g&ouml;lgesinde, t&uuml;m &ccedil;evrenin panoramasını algılamakta; sadece bahar aylarında ve yazın &ccedil;ay, kahve vb. ihtiya&ccedil;lar i&ccedil;in işlev g&ouml;rmektedir.</li> </ol> Wed, 07 Dec 2016 14:38:00 +03