Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. TED Üniversitesi C-D-E-F-G-H Blokları İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/ted-universitesi-c-d-e-f-g-h-bloklari-ic-mekan-tasarimi/8894 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/craft312-studio/ted-universitesi-c-d-e-f-g-h-bloklari-ic-mekan-tasarimi/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Onur Karlıdağ,Deniz Ertek Karlıdağ<br>Mimarlık Ofisi : Craft312 Studio<br><br>TED Üniversitesi C-D-E-F-G-H Blokları iç mekan projeleri Craft312 studio tarafından tasarlandı ve inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İ&ccedil; mimari projeleri Craft312 studio tarafından yapılan TED &Uuml;niversitesi; 40.000 m2'lik alana sahip olan Amfi, Sınıflar, Toplantı Salonları, Ofis Zeminleri, Konferans Salonları, Kafeterya, Konferans Salonu, Fuaye Salonu, Kul&uuml;pler, Spor Merkezi, K&uuml;t&uuml;phane vb. gibi &ccedil;ok &ccedil;eşitli mekan kurgularının olduğu bir yapılar b&uuml;t&uuml;n&uuml;d&uuml;r.</p> <p>Bu yapılar b&uuml;t&uuml;n&uuml; tarihsel olan ve eskiden kolej olarak kullanılan tescilli binaların &Uuml;niversite fonksiyonuna &ccedil;evrilmesi hem de ek yeni binalar ile &Uuml;niversite&rsquo;nin bir kamp&uuml;se d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesini i&ccedil;ermektedir. Bu noktada tasarım kavramları geliştirilirken, kurumun tarihsel ge&ccedil;mişi ve geleceğe doğru modern adımlarla ilerlemesi &uuml;zerine yoğunlaşılmıştır.</p> <p>Mekan kurguları &ccedil;ağdaş ve ilerici bir yol ile rafine &uuml;st d&uuml;zey detay &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ile birlikte artik&uuml;le edilmiştir. Mekanlar ileri teknolojik altyapı ile inşa edilmiş olup, deneyim a&ccedil;ısından yeni bir t&uuml;r modern vizyon &ouml;nermektedir. Mekansal manip&uuml;lasyonlarının eski ve yeni ile olan birleştirici ve aynı zamanda ayrıştırıcı &ouml;zelliği t&uuml;m kamp&uuml;s i&ccedil;erisinde kurgusal bir deneyimle kullanıcıya sunulmuştur.</p> <p>TED &Uuml;niversitesi projesi 2017 yılında İ&ccedil; Mimari Tasarım alanında İtalya&rsquo;nın Uluslararası platformda verdiği en &ouml;nemli &ouml;d&uuml;l olan A&rsquo;Design Award &ouml;d&uuml;l&uuml; almıştır.</p> Mon, 19 Feb 2018 18:16:44 +03 Yemeksepeti Park http://www.arkiv.com.tr/proje/yemeksepeti-park/8892 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/erginoglu-calislar/yemeksepeti-park/Yemeksepeti_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Erginoğlu,Hasan Çalışlar,Başak Tüzer,Armağan Ekiz,Onat Över,Özge Üstündağ,Beril Çiçek,Hilal Kurt,Dila Korkmaz<br>Mimarlık Ofisi : Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık<br><br>Yemeksepeti Park, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, 9.283 m² lik bir alanda yer alıyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yemeksepeti&rsquo;nin y&ouml;netim merkez binası, zemin ve birinci kat doğu b&ouml;lgeleri hari&ccedil; binanın kalanında hizmet vermektedir. 7/24 &ccedil;alışan bir kurum olduğu i&ccedil;in, i&ccedil; mekan projesinde &ouml;ncelikli tasarım kararı <i>ofis i&ccedil;i s&uuml;rekli ve dinamik yaşamı</i> sağlamak olmuştur. Mekan, girişte 5 kat boyunca devam eden giriş hol&uuml; ve bu hol&uuml; &uuml;st katlarda birbirine bağlayan k&ouml;pr&uuml;lerle bizi karşılamaktadır. Her k&ouml;pr&uuml; farklı renkte ve isimde, kendi bulunduğu katın uyku odasına bağlanmakta ve bu odalar da adlarını k&ouml;pr&uuml;lerden almaktadır. Bina i&ccedil;i işlevsiz bırakılmış asans&ouml;r hacimlerinin d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ile ortaya &ccedil;ıkan uyku odaları, ofiste s&uuml;rekli yaşamı vurgular nitelikte tasarlanmıştır. 8m&sup2; taban alanına sahip odalar, bireysel &ccedil;alışma ve dinlenme işlevlerini barındırarak kullanıcının ofis i&ccedil;i yenilenme noktalarından biri olmayı ama&ccedil;lar.</p> <p>Her bir kat farklı işlevlere hizmet vermektedir ve bu ayrımı &ouml;ne &ccedil;ıkaracak şekilde farklı fikirler ve renklerle tasarlanmıştır. Katların kendine ait renkleri, uyku odalarına da yansımaktadır ve bu dinamizm giriş hol&uuml;nden hissedilebilir. Renkler zeminde koyu kırmızıdan başlayarak &uuml;st kotlarda sarıya doğru a&ccedil;ılarak değişmektedir. Teknik hacimler depo ve vestiyer alanları ile ıslak hacimler her katta aynı &ccedil;ekirdek b&ouml;lgesinde yer almaktadır. Kat girişlerinde yer alan mutfak alanları ise her katta yine aynı b&ouml;lgede konumlandırılmış olup yarı ge&ccedil;irgen separat&ouml;rlerle a&ccedil;ık ofis alanlarından ayrılmıştır.</p> <p><i>Zemin kat </i></p> <p>Zemin katta &ouml;zel &ccedil;ekimlerin yapıldığı yemek.com, her biri farklı d&uuml;kkan konseptinde olan g&ouml;r&uuml;şme odaları, idari işler ofisi, fotoğraf st&uuml;dyosu ve yemekhane yer alır. &lsquo;Diner&rsquo; fikri ile detaylandırılmış olan yemekhane, daha &ouml;zel yemek yeme alanlarına ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelere de imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.</p> <p><i>1.kat </i></p> <p>Kırmızı renginin atanmış olduğu bu kat, sadece batı b&ouml;lgesinde hizmet vermektedir. Katta &lsquo;Satış&rsquo; ve &lsquo;İş Geliştirme&rsquo; departmanları a&ccedil;ık ofis sisteminde, 10&rsquo;lu ve 18&rsquo;li &ccedil;alışma istasyonları ile yer almaktadır. Dağınık yerleşimde bulunan kaps&uuml;ller, y&ouml;netici ve toplantı odası olarak işlevlendirilmiştir. A&ccedil;ık ofis b&ouml;lgesinde aydınlatmalar kaset i&ccedil;ine yerleştirilmiş, direkt-endirekt y&ouml;nelimler ile yeterli aydınlık d&uuml;zeyine ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Katta yer alan dinlenme alanı, dairesel aydınlatma altında zeminde kot farklılığı yaratılarak a&ccedil;ık ofis yerleşiminden ayrılmıştır.</p> <p><i>2.kat </i></p> <p>Katın batı b&ouml;lgesinde Operasyon b&ouml;l&uuml;m&uuml; a&ccedil;ık ofis yayılımında &ccedil;alışmakta olup, direkt&ouml;r ve y&ouml;neticiler kaps&uuml;llerin i&ccedil;ine yerleştirilmiştir. Katta iki boyutta ve &uuml;&ccedil; boyutta s&uuml;reklilik g&ouml;steren, 'Sonsuz Masa&rsquo; &ccedil;alışma esnekliği sağlamakta ve yayılım boyunca &uuml;&ccedil; noktada k&ouml;pr&uuml; oluşturarak ge&ccedil;işe imkan tanımaktadır. Bu devamlılığa aydınlatma kotunda eşlik eden kesintisiz ışık kaynağı ile dinamik ve s&uuml;rekli bir &ccedil;alışma alanı yaratılmıştır. Doğu b&ouml;lgesinde sosyal işlevleri barındıran kafe, oyun ve spor alanı yer alır. Bu b&ouml;lgeden kent bah&ccedil;esine &ccedil;ıkış verilerek binanın sunmuş olduğu peyzaja uygun i&ccedil;/dış birlikteliği yakalanmıştır. Mekan i&ccedil;inde yakalanmak istenen dinamik yaşam, amorf formlar ve hareketli, renkli mobilyalarla sağlanmıştır.</p> <p><i>3.kat </i></p> <p>Turuncu tonlarının g&ouml;r&uuml;lmeye başlandığı bu kat doğu ve batı b&ouml;lgesinde ayrı ofis departmanlarına hizmet vermektedir. Batı b&ouml;lgesinde yer alan Bilgi İşlem a&ccedil;ık ofis alanları, server, seminer ve toplantı odaları ve y&ouml;netici odaları kat girişinde zeminde devam eden lineer &ccedil;izgilerle kullanıcıyı karşılamaktadır. &Ccedil;alışma istasyonlarının dışında d&ouml;rt noktada ge&ccedil;ici toplantı alanları ile &ccedil;alışma alanlarının verimli kullanımı hedeflenmiştir. Katın doğu b&ouml;lgesinde yer alan &lsquo;Finans&rsquo; &lsquo;IK&rsquo; &lsquo;Hukuk&rsquo; ve &lsquo;İdari İşler&rsquo; fonksiyonları a&ccedil;ık ve kapalı ofisler ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Gruplar arası ilişkilerde, yarı ge&ccedil;irgen i&ccedil; b&ouml;lmeler ile mahremiyet sağlanmıştır.</p> <p><i>4.kat</i></p> <p>Y&ouml;netici katına &ccedil;ıkıldığında ise altıgen formların hakim olduğu, zeminde yaratılan desenlerin, yine altıgen mekanlarla desteklenmiş olduğu g&ouml;r&uuml;lebilir. Petek formda şekillenen &ccedil;alışma istasyonlarının ritmini, aydınlatma kotunda kaset kirişlere yerleştirilen armat&uuml;rler sağlamaktadır. Kat girişinde yer alan bar b&ouml;lgesi, arkasında yer alan enstalasyon ve masa &uuml;st&uuml; petek sarkıtlar ile kullanıcıyı karşılamaktadır. A&ccedil;ık ofis b&ouml;lgesinde yer alan dinlenme alanları, &ccedil;alışma ile sosyal faaliyetleri bir arada bulundurmayı ama&ccedil;lamaktadır. &lsquo;Bulut&rsquo; b&ouml;lgesinde yer alan hamaklar, tavana yerleştirilmiş farklı y&uuml;ksekliklerdeki sarkıt elemanlar ve b&ouml;lgenin hemen sağında bulunan k&uuml;t&uuml;phane bu sosyal alanı tanımlamaktadır. Katın devamında yer alan CEO Odası &ouml;zel dekoratif elemanlarla tamamlanmış olup, oda i&ccedil;inde kişiye &ouml;zel ıslak hacim, giyinme odası ve TV &Uuml;nitesi/bar tasarlanmıştır.</p> <p>Katın doğu b&ouml;lgesi, giriş hol&uuml;ne bakan toplantı odaları dışında, tamamen sosyal donatı alanı olup, oyun b&ouml;lgesi olarak adlandırılmaktadır.</p> <p><i>4.kat ve 5.kat Doğu B&ouml;lgeleri</i></p> <p>4.kat doğu b&ouml;lgesi, iki kat y&uuml;ksekliğinde devam eden ve bir &uuml;st kata ulaşımın m&uuml;mk&uuml;n olduğu dinlenme alanıdır. Bu alanda etkinlik/seminer zamanlarında hizmet verecek olan trib&uuml;n, serbest zamanda kullanılan file, iki kat boyunca devam eden bir k&uuml;t&uuml;phane, cephe &ouml;n&uuml;nde salıncaklar, satran&ccedil; ve oyun alanı bulunmaktadır. Trib&uuml;n; seminer, konuşma,sunum gibi faaliyetlerin yanında kullanıcı tercihine bağlı olarak sinema, ma&ccedil; yayını gibi eğlence aktivitelerine de imkan vermektedir.</p> <p>5. kat doğu b&ouml;lgesine &ccedil;ekirdek b&ouml;lgesinden veya trib&uuml;n &uuml;zerinden erişilmektedir. Katta renk degradasyonun sarı tonu ile sonlandığı g&ouml;r&uuml;lebilir. Binanın doğu cephesinde b&uuml;y&uuml;k toplantı odası &lsquo;Safran&rsquo; yer almaktadır. Bu odaya hizmet veren kat mutfağı ise Safran'ın &ccedil;aprazında konumlandırılmıştır. Bir alt kattan yukarı doğru y&uuml;kselen k&uuml;t&uuml;phane, katta yaratılan d&ouml;şemede file b&ouml;lgesine kadar &ccedil;ıkmaktadır. File serbest zamanda vakit ge&ccedil;irilebilecek bir alan olarak tasarlanmış olup, &ccedil;aprazında yer alan bilardo masası bu oyun alanına eşlik etmektedir. Yine aynı b&ouml;lgede bulunan, mola/etkinlik zamanlarında terasa &ccedil;ıkmak i&ccedil;in kullanılan merdiven; katın rengine, dinamikliğine eşlik eder şekilde tasarlanmıştır.</p> Mon, 19 Feb 2018 16:38:24 +03 Mesa Bodrum Demirbükü Proje Tanıtım Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/mesa-bodrum-demirbuku-proje-tanitim-ofisi/8891 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/erginoglu-calislar/mesa-bodrum-demirbuku-proje-tanitim-ofisi/mbdpto (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Erginoğlu,Hasan Çalışlar,Romain Cadoux,Emre Cestel,Aslı İngenç,Umut Atlı,Duygu Uzunalı,Elif Özüçağlıyan,Zeynep Sümbül Enhoş,Alp Kenan Koska<br>Mimarlık Ofisi : Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık<br><br>Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanan satış ofisi Bodrum Göltürkbükü'nde bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kuzeyde orman ve doğuda denizle &ccedil;evrili olan yapı, bulunduğu yerle ve doğayla g&uuml;&ccedil;l&uuml; ilişkiler kurarak bu bağlamda en iyi &ouml;rneklerden biri olmayı ama&ccedil;lar. Bodrum yarımadasında yer alan Demirb&uuml;k&uuml; Evleri&rsquo;ne hizmet edecek bir sahil restoranı olarak kurgulanan yapı, &ouml;ncesinde proje tanıtım ofisi olarak kullanılabilecek esneklikte tasarlanmış ve hızlı bir şekilde inşa edilirken &ccedil;evreye olan etkisi minimuma indirgenecek şekilde planlanmıştır. Arazideki eğim, mevcut bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;, ağa&ccedil;ların konumu ve program gereklilikleri analiz edilerek yapının en uygun noktaya konumlanması hedeflenmiştir.</p> <p>Proje tanıtım ofisinin etrafındaki b&ouml;lge, korunmuş bir doğal alan olarak sahil aktivitelerine ayrılmıştır. Arazide bulunan mevcut bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ve ağa&ccedil;lar, g&uuml;neşlenme terasları, &ccedil;ocuk oyun alanları, k&uuml;&ccedil;&uuml;k havuzlar, soyunma ve duş kabinleri ile organize edilecek olan b&ouml;lge i&ccedil;in etkileyici doğal bir ortam oluşturmaktadır. Satış ofisinin 100 metre uzaklığında yer alan 400 metre uzunluğundaki plaj bu yeşil alan ile doğrudan bağlantılıdır.</p> <p>Yapı, mevcut dere yatağının yakınında konumlandırılarak, sıcak iklimin etkilerinin azaltılması ama&ccedil;lanmıştır. Ziyaret&ccedil;ilerin erişimi i&ccedil;in girişte k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir otopark alanı organize edilmiş, denizden ulaşım i&ccedil;inse tekne yanaşma iskelesi tasarlanmıştır. Yaya erişimi, mevcut ağa&ccedil;ların arasından ge&ccedil;en bir patika ve su akıntısının &uuml;zerinden ge&ccedil;en hafif bir k&ouml;pr&uuml;yle sağlanmıştır. Bu ulaşım rotası ziyaret&ccedil;ileri doğrudan doğanın i&ccedil;erisine &ccedil;eker.</p> <p>Bina kurgusu oluşturulurken, &ccedil;evreyle ilişkili kurulan b&uuml;y&uuml;k teraslar ve eşlenik olarak &uuml;zerine yerleşen g&ouml;lgeleyici bambu platformdan yola &ccedil;ıkılmıştır. Programdaki kapalı alan ihtiya&ccedil;ları bu iki platform arasında yerleşen, kendi &ccedil;atıları ile de bi&ccedil;imlenen, şeffaf mekanlardan oluşur.Yerleşimdeki mevcut ağa&ccedil;lar konunarak, platform onların etrafında şekillenmiştir. Restaurant ve proje tanıtım ofisi fonksiyonlarının her ikisine de hizmet edebilecek ana plan kurgusunun, ihtiyaca g&ouml;re b&uuml;y&uuml;yebilmesi hedeflenmiştir. Platform-&ccedil;atı d&uuml;zlemleri yapının pasif iklimlendirmesinde de &ouml;nemli rol oynamaktadır.</p> <p>Proje tanıtım ofisi olarak esnek, rahat bir mekan deneyimi sunan yapı, &ccedil;evresiyle var olup, kullanıcılarına doğanın i&ccedil;erisinde onunla birlikte yaşama hissini yaşatmayı hedeflemiştir. Yapının kendisinde ve peyzajında yerel malzemeler kullanılarak hem bu hissiyat g&uuml;&ccedil;lendirilmiş hem de projenin ilerleyen aşamaları i&ccedil;in &ouml;rnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.</p> Mon, 19 Feb 2018 15:46:06 +03 Samsun Çok Amaçlı Salon http://www.arkiv.com.tr/proje/samsun-cok-amacli-salon/8890 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cirakoglu-architects/samsun-cok-amacli-salon/scas_ca (0).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alişan Çırakoğlu,Ilgın Avcı,Batuhan Kumru,Oya Esen<br>Mimarlık Ofisi : Çırakoğlu Mimarlık<br><br>Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2017 yılında inşaatı tamamlanan, ok amaçlı salon projesi Çırakoğlu<br><br><p>&Ccedil;ırakoğlu Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Samsun &ldquo;&Ccedil;ok Ama&ccedil;lı Salon&rdquo; yıkılan B&uuml;y&uuml;k Samsun Oteli&rsquo;nin Balo Salonu&rsquo;nu yeniden ve daha işlevsel olarak kullanıma kazandıran bir proje. Nikah t&ouml;renleri gibi bir &ccedil;ok farklı etkinliğe ev sahipliği yapmış ve kişilerin yaşantısında yer bulmuş olan Balo Salonu&rsquo;nun kent belleğindeki yerinin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi ve korunması ama&ccedil;landı.</p> <p>Yapı, kent merkezinde, Atat&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r Merkezi ve İlkadım Anıtı arasında konumlanıyor. Yapının i&ccedil;inde bulunduğu kıyı boyunca uzanan yeşil bant Samsun şehrinin k&uuml;lt&uuml;rel ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapan binaları barındırmakta.</p> <p>Ana salonların denize paralel uzun kenarları olabildiğince ge&ccedil;irgen tutularak kıyı ile kent arasındaki g&ouml;rsel bağlantının korunması sağlandı. Bu ge&ccedil;irgenlik aynı zamanda i&ccedil;erideki etkinliklerin kentten hissedilmesini de sağlıyor. Bu mekanların gerektirdiği geniş a&ccedil;ıklıklar nedeni ile yapının taşıyıcı sistemi &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon olarak se&ccedil;ildi. Genel olarak yapının mimari ifadesi taşıyıcı sistemin dışa vurumu ile sağlandı.</p> <p>Yapıyı saran metal kafes kullanım alanlarında seyrelip servis alanlarında sıklaşmakta ve cephede değişken bir ritim oluşturmakta. Yapıda 600 metrekare alana sahip iki b&uuml;y&uuml;k salon ve iki adet k&uuml;&ccedil;&uuml;k toplantı alanı mevcut. Kullanıcıları, bu salonlara hizmet eden ve heykelsi bir merdivenin yer aldığı iki katlı bir fuaye alanı karşılıyor.</p> Mon, 19 Feb 2018 14:53:56 +03 Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü http://www.arkiv.com.tr/proje/samsun-golf-kulubu/8889 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cirakoglu-architects/samsun-golf-kulubu/sgk_ca (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alişan Çırakoğlu,Ilgın Avcı,Deniz Yazıcı,Diğdem Angın,Ayşegül Güner<br>Mimarlık Ofisi : Çırakoğlu Mimarlık<br><br>2017 yılında inşaatı tamamlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, Çırakoğlu Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Samsun B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi tarafından yapılan golf sahası i&ccedil;inde yer almakta olan yapı, bir tarafında deniz manzarasından, diğer tarafında da golf sahasının yeşil manzarasından faydalanabileceği şekilde konumlandırılmıştır.</p> <p>Yapı, golf kul&uuml;b&uuml; &uuml;yelerine olduğu kadar Samsun halkına da hizmet verecek yeme i&ccedil;me imkanlarının &ouml;n planda olduğu bir programa sahip. Golf eğitmenlerinin ve idari birimlerin de ihtiya&ccedil;larına yanıt veren yapı servis ihtiya&ccedil;larının b&uuml;y&uuml;k kısmını yer altında sağlamakta.</p> <p>Yapının, bulunduğu &ccedil;evre i&ccedil;inde, m&uuml;tevazi bir doğallık sergilemesi hedeflendi. Ardarda sıralanan sa&ccedil;akların altında oluşan yarı a&ccedil;ık ve kapalı alanlar dinlenme alanı, restoran ve kafe işlevlerini barındırır.</p> <p>Deniz manzarasının olduğu y&ouml;n Batı olduğu i&ccedil;in &ccedil;atıların eğimi g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlayacak doğrultuda oluşturuldu.</p> <p>&Ccedil;inko, ahşap ve taş gibi doğal malzemeler kullanılarak yapının g&uuml;&ccedil;l&uuml; ama sakin bir ifadesi olması sağlandı. &Ccedil;atı y&uuml;zeylerinin, i&ccedil;ten ve dıştan aynı malzeme ile kaplanarak eğik plaklar olarak kendilerini g&ouml;stermesi ama&ccedil;landı. Bu eğik plaklar, ahşap ve taş malzeme kullanılan, daha masif bir &ccedil;ekirdeğe bağlanmakta.</p> Mon, 19 Feb 2018 14:10:44 +03 Müze Salon http://www.arkiv.com.tr/proje/muze-salon/8887 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/argos-yapi/muze-salon/1..jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aslı Özbay<br>Mimarlık Ofisi : Argos Yapı<br><br>Müze-Salon, Argos in Cappadocia otelin restorasyonlar yoluyla Uçhisar ve bölgeye kazandırdığı yeni bir toplanma mekânı.<br><br><p>Ocak ayından buyana kullanılmaya başlayan salon, zemininde tarihi bir &lsquo;bezirhane&rsquo;nin değirmen yataklarını ve katır kanallarını sergiliyor.&nbsp;&nbsp;Harap durumdaki bir alanın i&ccedil;inde kalan iki yıkılmış evin izlerini s&uuml;ren restorasyon ekibi, alanın temizliği sırasında trakt&ouml;r&uuml;n zemine saplanması vesilesiyle &ccedil;ok değerli bir bilginin g&uuml;n ışığına &ccedil;ıkarılması fırsatını buldu: Muhtemelen Osmanlı d&ouml;nemine ait ve - yıkılmadan &ouml;nce - &ccedil;atısı kaya blok olan tarihi bir end&uuml;stri yapısının zemini, Eyl&uuml;l 2015'de ortaya &ccedil;ıkarıldı. Bu keşiften &ouml;nce alandaki yıkılmış geleneksel evlerin yeniden yapımına odaklanan proje, bu nedenle birka&ccedil; kez değişikliğe uğradı ve 9.00mt x 14.00mt boyutlarındaki hacim i&ccedil;inde bezirhane detaylarının herkes tarafından g&ouml;r&uuml;lebileceği bir ortak kullanım alanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;.&nbsp;</p> <p>Kayaoyma zeminin &ccedil;ok iyi durumda korunmuş olduğu mek&acirc;ndaki kanal detayları ve değirmen taşları, keten tohumundan bezir yağı &uuml;retilen antik bir end&uuml;stri yapısının izlerini sergiliyor. Bu keşif, U&ccedil;hisar i&ccedil;inde, aynı mahallede, birbirine 250mt mesafedeki iki ayrı bezirhane yapısının varlığını g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor. (Diğer bezirhane, yine Argos otelin b&uuml;nyesindeki Manastır Kilisesinin Osmanlı d&ouml;nemine ait işlevlerinden biri idi.) &Ccedil;atısını &ouml;rten kaya bloğun y&uuml;zyıllar &ouml;nce &ccedil;&ouml;kmesi ile kullanım dışı kaldığı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len bezirhanenin ahşap mekanizmasına ait iz bulunamadı ancak, sağlam durumdaki 2 değirmen taşı ve bir b&uuml;y&uuml;k seramik k&uuml;p mek&acirc;nın i&ccedil;inde sergileniyor.</p> <p>1950'li yıllara dek kırsal k&uuml;lt&uuml;r&uuml;m&uuml;z&uuml;n &ouml;nemli bir par&ccedil;ası olarak işlev g&ouml;ren geleneksel bezirhaneler hakkında bug&uuml;n neredeyse hi&ccedil;birşey bilmiyoruz. Konu toplumsal hafızamızdan silinmiş durumda. Bezir yağının, elektrik &ouml;ncesi mek&acirc;nların aydınlatılması i&ccedil;in kullanılan kandillere yakıt olduğu; ayrıca boya teknolojisinde ve &ouml;zellikle ahşap yalıtımında kullanılan, dahası ila&ccedil; end&uuml;strisinde de kullanılan &ouml;nemli bir kimyasal olduğu biliniyor. Kapadokya'nın kendine &ouml;zg&uuml; bezirhane k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nden geriye &ccedil;ok az &ouml;rneğin kaldığı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, geleneksel k&ouml;y dokusu i&ccedil;inde ortaya &ccedil;ıkarılan bu mek&acirc;n aracılığı ile kayaoyma bezirhanelerin yeniden anlaşılmasına olanak sağlayacak bir sergileme alanı ve film de hazırlanıyor.&nbsp;</p> Mon, 19 Feb 2018 10:18:24 +03 Folkart Blu http://www.arkiv.com.tr/proje/folkart-blu/8883 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/dilekci-mimarlik/folkart-blu/_ (9).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Durmuş Dilekci<br>Mimarlık Ofisi : Dilekci Mimarlık (DDA)<br><br>Dilekci Mimarlık (DDA) tarafından tasarlanan konut projesi<br><br><p>Durmuş Dilekci, projeyi anlatıyor:</p> <p>Ben form, malzeme ve ışığın yarattığı dil ile ilgiliyim. Bu dil her projenin kendi ruhunu oluşturur. Her proje; konusuyla, topoğrafyasıyla ve &ccedil;evresiyle birlikte bana bir şeyler anlatır. Folkart Blu projesinin de &ouml;zg&uuml;n dilini bunun &uuml;zerine oluşturduk.</p> <p>Folkart Blu&rsquo;nun bulunduğu arsa, &Ccedil;eşme&rsquo;nin en g&uuml;zel koylarından biri olan Paşalimanı&rsquo;nda yer alıyor. Proje alanı, &ccedil;evresinin barındırdığı potansiyelleri a&ccedil;ığa &ccedil;ıkartacak bir yaklaşıma ihtiya&ccedil; duyuyordu.&nbsp; Buna karşın arsa, koy ile kenardan ve dar bir a&ccedil;ıdan ilişki kurmaktaydı.</p> <p>Projeye başlarken kuzeyden esen r&uuml;zgarların serinletici etkisini i&ccedil;eri alarak onu kullanan bir tasarım dili oluşturmak istedik. Bir taraftan imar durumunun getirdiği y&uuml;ksek yoğunluklu &ccedil;evre unsurları değerlendirip y&ouml;netmeye &ccedil;alışmak, diğer taraftan iklimsel verileri tasarım girdisi olarak kullanmak &ccedil;&ouml;zmemiz gereken temel problemlerdi.</p> <p>Bu ama&ccedil;la, denize sıfır bir noktada y&uuml;ksek yoğunluklu ve beş kat imarlı bir yapı blokunun masif etkisini kırmamız gerekiyordu. Bu sebeple yoğunluğu arsanın arka sınırına doğru kaydırdık. Koya yaklaştık&ccedil;a da yapının y&uuml;ksekliğini 3 kata indirerek kıyıyla nispeten m&uuml;tevazi bir ilişki kurmaya &ccedil;alıştık. Bununla beraber, y&uuml;ksek katlı yapı algısını azaltmak i&ccedil;in k&uuml;tleyi yatayda ve d&uuml;şeyde par&ccedil;aladık, yapıyı &uuml;st &uuml;ste binen, par&ccedil;alı yatay bloklar halinde tasarladık. Bu par&ccedil;alanmış blokları bir avlu etrafında şekillendirdik. Bu şekilde avluyu sınırlayan bloklara ait hem &ccedil;ift cepheli birimler oluşturma imkanımız oldu, hem de kuzeyli r&uuml;zgarların yumuşatılarak yapının i&ccedil;ine alınması konusunda &ouml;nemli bir iklimlendirme potansiyeli sağladı. Avlu, kendi hacmi ve projenin sosyal alanlarıyla kurduğu ilişkiyle zengin bir i&ccedil; mekan yaratıyor. Ayrıca d&uuml;şey dolaşım alanları da burada asılı durarak farklı perspektifler sunuyor. T&uuml;m sosyal donatılar; restoran, spa ve spor alanları bu avlu aracılığıyla doğrudan a&ccedil;ık havuz ve denize bağlanıyor. Bu şekilde de yapı i&ccedil;i farklı fonksiyon alanlarına erişim &ccedil;ok rahat ve kolay oluyor.</p> <p>Yapının manzara y&ouml;n&uuml; olan g&uuml;ney cephesinde ise hem g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlamak hem de birimlere ait teras-bah&ccedil;eler oluşturmak i&ccedil;in geniş teraslar yarattık. Bu şekilde birimlere kendilerine has kapalı ve a&ccedil;ık alan erişimleri de sağlanmış oldu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Proje i&ccedil;indeki t&uuml;m birimlerin bakış a&ccedil;ılarını değiştirerek s&uuml;rpriz manzara alanları yarattık. Ana dolaşım alanlarında ve a&ccedil;ık alanlarda yarattığımız geniş ve ferah i&ccedil; bah&ccedil;e ve bah&ccedil;eler ile mekan deneyimini zenginleştirmek, denize kesintisiz bakan birimlerde doğrudan suyla buluşma; &ouml;zel olma hissini kuvvetlendirmeyi istedik.</p> <p>Malzeme se&ccedil;imleri tasarımı oluşturan dinamik formun ifadesinde en &ouml;nemli yeri tutuyor. Cam ve taş, beraberce formun boşluk ve doluluk alanlarını tariflemekte ve k&uuml;tle tasarımını doğrudan şekillendirmekte. Burada, camın metaforik olarak g&ouml;lge ve boşluk yaratan, hafifleten, yansıtarak yok olan &ouml;zelliklerini kullanmaya &ccedil;alıştım.</p> <p>&Ccedil;eşme gibi b&ouml;lgelerde yapılan projeler 365 g&uuml;n yaşam oluşturmayan projelerdir; d&ouml;nemsel yoğunlukları artar, onun dışında hayat genel olarak sakin ge&ccedil;er buralarda. Bu projede kullanıcılara dinamik ve i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;en bir kurguda, kaliteli bir mekan sunmak istedik.</p> Fri, 16 Feb 2018 16:33:35 +03 Kuriş İş Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kuris-is-merkezi/8882 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cm-mimarlik/kuris-is-merkezi/cem_sorguc_kuris (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cem Sorguç<br>Mimarlık Ofisi : CM Mimarlık<br><br>CM Mimarlık tarafından, zeminde parekende satış, üst katları ofis olarak tasarlanan iş merkezinin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Sakarya / Sakarbaba mevkiinde gelişmekte olan aks &uuml;zerinde yer alan bir kavşak k&ouml;şesinde CM Mimarlık&rsquo;ın 4 sene &ouml;nce &ccedil;alıştığı ve inşa edilen bir ofis/ticaret yapısının karşı k&ouml;şesinde bu kez başka bir yapı tasarlamak g&uuml;ndeme geldiğinde diğer yapı ile bir diyalog kurması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;.</p> <p>Alt katları perakende ticaret &uuml;st 2 katı ise ofis ve alt ticaretlerin bir uzantısı olma ihtimali taşıyan bu al&ccedil;ak katlı yapı cephe verdiği Sakarbaba Caddesi&rsquo;nin bug&uuml;n hissettiren ve zaman i&ccedil;erisinde daha da &ouml;nem taşıyacak bir lineer aksına da cevap vermeliydi. Bu tasarım kararlarını ve cephe/blok d&uuml;zenini de oluşturan n&uuml;velerden biri oldu. Caddeye dayanan yapı uzunluğu ile bir arka alan oluşturuyor. Bir cephe yırtığı ile bu arka alana ulaşılıyor.</p> <p>G&uuml;ney tarafında peyzaj ile kurgulanan bu avlu gerek ofisler i&ccedil;in bir dış mek&acirc;n kullanım alanı gerekse de zemin kat yeme-i&ccedil;me işlevli ticaretlerin ikincil alanı olarak kullanılabiliyor. Yapının kavşağa bakan batı tarafında darlaşan parsel a&ccedil;ısına cevap niteliğinde bir k&ouml;şe yapı gibi tasarlanan katlı birim yer alıyor ve cephe/k&uuml;tle tavrıyla da iki y&uuml;zey arasında ge&ccedil;iş sağlayarak ayrışıyor.</p> <p>Yapı betonarme/&ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r olarak kompozit bir yapı olarak tasarlandı. Teras katları geri &ccedil;ekilerek &ouml;nlerinde kullanım terasları oluşturuldu. Ofisler ve ticaretler ihtiyaca/talebe bağlı olarak birleşerek alan kullanımını artırma kabiliyetine sahip.</p> <p>Var olan bir bodrum kat ise gerekli servisler, ihtiya&ccedil;lar yanı sıra otopark işlevi i&ccedil;ermekte.</p> Fri, 16 Feb 2018 16:14:05 +03 Hyatt House Gebze http://www.arkiv.com.tr/proje/hyatt-house/8878 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cm-mimarlik/hyatt-house/ce (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cem Sorguç<br>Mimarlık Ofisi : CM Mimarlık<br><br>CM Mimarlık'ın 2000’lerin sonunda projelendirdiği E5 üzerindeki bir alışveriş merkezi ile aynı parselinde yer alan otel Hyatt House otelinin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Parselin g&uuml;ney tarafında yer alan ve 5 yıldır faal olan bir alışveriş merkezi ile ilişkilenen ama bağımsız bir işletme olarak var olan otel yapısı g&uuml;ncel ihtiya&ccedil;lar ve otel işlevinin farklı bir konaklamaya imk&acirc;n tanıması programı d&acirc;hilinde tasarlanmıştır.</p> <p>180 oda manzara ve y&ouml;n avantajı ile tek tarafa odaklanmış ve lineer tek taraflı bir koridor tipolojisi d&acirc;hilinde kurgulanmıştır. Zemin ve asma kat işlevleri a&ccedil;ık plan d&acirc;hilinde ortak/sosyal alanlar olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş ve bir yapı platformu olarak fiziki olarak da ayrışmış oda katlarını &uuml;st&uuml;nde y&uuml;kseltmiştir. Oda kurgusu itibariyle uzun kalmalara ve odalar arası ilişkilenmeye a&ccedil;ık bir format oluşturulmuştur. Platform yapı kısmi y&uuml;ksek kat ile yataydaki g&ouml;rsel ve sirk&uuml;lasyona dair akışkanlığını diğer katlarına da taşımaktadır. Konaklama yapısı alışveriş yapısı ile ilişkisini ara mek&acirc;nlar ile pekiştirmektedir. Bu ara mek&acirc;nlar yeme-i&ccedil;me ve muhtelif perakende mek&acirc;nlara imk&acirc;n verir.</p> <p>Otel yapısının girişi alışveriş merkezinin zıttı konumda var olan ve nispeten atıl konumdaki bir yoldan verilmektedir. Bu hem otelin sirk&uuml;lasyonunu hem de servisi ve alışveriş merkezinin yoğunluğunun olası olumsuz etkileşimini engellemektedir.</p> <p>Alış Merkezi yapısının ihtiyac&icirc; makine parkının konuşlandığı yaygın &ccedil;atı alanına odaları baktırmamak gayesi ile kat koridorları bu cenaha yerleşmiştir. Bu kararla odalar hem manzara hem de g&uuml;ney tarafa yerleşmiş ve g&uuml;ney cephesi olumsuz ışıma ve ısınmadan ka&ccedil;ınmak, manzara terasları oluşturmak i&ccedil;in balkonlar ile geri &ccedil;ekilmiştir.</p> Fri, 16 Feb 2018 14:03:56 +03 Rüsumat Sahili Kentsel Tasarım Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/rusumat-sahili-kentsel-tasarim-projesi/8875 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/caps/rusumat-sahili-kentsel-tasarim-projesi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Cemil Aktaş,Pınar Kesim Aktaş<br>Mimarlık Ofisi : Caps.<br><br>Ordu merkezinde yer alan Altınordu Sahili halkın nefes alacağı, kıyının aktif kullanımla canlandığı, sosyal bir yaşam alanı olarak yeniden kurgulanmış olan proje Caps. tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kıyı d&uuml;zenlemesi Kurtuluş savaşında m&uuml;cadele eden R&uuml;sumat Gemisi ve Ordu halkının hik&acirc;yesini de i&ccedil;ine alan bir hafıza mek&acirc;nı olarak tasarlanmıştır.</p> <p>Sahil bandında; gidiş ve geliş olmak &uuml;zere toplamda 2 şerit bisiklet yolu i&ccedil;in 2,4 metre; 3 şerit koşu yolu i&ccedil;in 2,4 metre; dinlenme-oturma ve fonksiyon bandını (sergi, heykel ve oyun alanları) i&ccedil;eren alan i&ccedil;in 4,5 metre; kordon dolaşım alanı i&ccedil;in 9,5 metre ve merdiven oturma basamakları i&ccedil;in 1,5 metre alan yer almaktadır.</p> <p>Giriş meydanı toplanma ve etkinlik ama&ccedil;larına uygun olarak tasarlanmıştır. Alanın devamında koşu ve bisiklet yolu sonrasında kordon dolaşım alanına hizmet eden fonksiyon bandı kurgulanmıştır. 4,5 metre fonksiyon bandı &uuml;zerinde ağa&ccedil; altı oturma birimleri, sergi alanı, &ccedil;ocuk oyun alanı ve spor alanı olmak &uuml;zere birimler yer almaktadır.</p> <p>Kordon dolaşım bandı sonrasında deniz boyunca kesintisiz devam eden merdiven oturma basamakları ile seyir terasları oluşturulmuş, deniz kenarı oturma alanları tasarlanmıştır. İskele &ouml;ncesinde ağa&ccedil; altı oturma alanları ile g&ouml;lgelik alanlar oluşturulmuş, niş teras ile deniz kenarı &ouml;zelleşmiş oturma alanı kurgulanmıştır.</p> <p>R&uuml;sumat Gemisi&rsquo;nin Ordu ile b&uuml;t&uuml;nleşen hik&acirc;yesi giriş meydanı &ouml;ncesinde zeminde ışık tasarımıyla anlatılmış, meydan sonrasında heykel alanına ulaşım ile sonlandırılmıştır. Giriş meydanında R&uuml;sumat gemisinin kurtuluş hik&acirc;yesi d&uuml;n ve bug&uuml;n olarak meydanın sol ve sağ yanında kurgusal olarak ifade edilmiştir.</p> <p>Yaklaşık 31.000 metrekarelik tasarım alanı 5 alt b&ouml;l&uuml;mde kurgulanmıştır.</p> <h3>1.B&ouml;l&uuml;m &ldquo;Kentsel Hafıza&rdquo;</h3> <p>Alanın giriş mek&acirc;nı olarak tasarlanan birinci b&ouml;l&uuml;mde, kentin ge&ccedil;mişini hatırlaması ve bağ kurması ama&ccedil;lanmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında cephane taşıyan R&uuml;sumat gemisi, Ordu halkının yardımları ve fedak&acirc;rlıkları ile taşıdığı cephanelerle birlikte kurtulmuştur. D&uuml;şmana teslim olmamak i&ccedil;in &ouml;nce batırılan ardından yeniden y&uuml;zd&uuml;r&uuml;len R&uuml;sumat gemisi ve bu ortak m&uuml;cadelede Ordu halkı, kolektif bir bellek olarak sahilde yaşatılmak istenmiştir.</p> <p>Bu ortak m&uuml;cadelenin hik&acirc;yesi; zeminde şerit LED aydınlatma izi ile R&uuml;sumat Gemisinin yolculuğu, bu izin etrafında yolu aydınlatan ve birlik olan noktasal ışık ile Ordu halkı anlatılmıştır.</p> <h3>2.B&ouml;l&uuml;m &ldquo;G&ouml;rme&rdquo;</h3> <p>Alanın ikinci b&ouml;l&uuml;m&uuml;, g&ouml;rme temasına sahiptir ve birinci b&ouml;l&uuml;m ile birlikte &ccedil;alışır.&nbsp; Son seferine &ccedil;ıkan r&uuml;sumatın rotası bu b&ouml;l&uuml;mde bir anıt ile son bulur.&nbsp; R&uuml;sumat b&ouml;ylece bir anıt ile g&ouml;r&uuml;n&uuml;r kılınır. Alanın devamında bulunan sergi alanı ise R&uuml;sumat Gemisi&rsquo;nin tarihsel ge&ccedil;mişinin sunulduğu, kalıcı ve ge&ccedil;ici bir sergileme alanı olarak tasarlanmıştır.</p> <h3>3.B&ouml;l&uuml;m &ldquo;Kent Parkı&rdquo;</h3> <p>Altınordu&rsquo;nun odak noktasında bulunan alan farklı peyzaj karakterlerini i&ccedil;erecek bi&ccedil;imde tasarlanmıştır. Farklı kullanıcılara hizmet verebilecek bir kent parkı da bu peyzaj karakterlerinden biridir.&nbsp; Alan boyunca devam eden basamaklar ile kıyı kullanımı vurgulanmış, her yaş grubunun d&acirc;hil olabileceği bir oyun alanı sahil &uuml;zerinde işlevlendirilmiştir. <b>&nbsp;</b></p> <h3>4.B&ouml;l&uuml;m &ldquo;Kıyı&rdquo;</h3> <p>Mevcutta doldurulmuş olan alan i&ccedil;in yapılan tasarımda kıyı kullanımının vurgulandığı b&ouml;l&uuml;m, d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; b&ouml;l&uuml;md&uuml;r. Alan boyunca sahil kullanımı s&uuml;rekli basamaklar ile sağlanmış; Bu b&ouml;l&uuml;mde farklı oturma birimleri ve farklı kotlarda yapılmış &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ile bir kıyı odağı yaratılmıştır.&nbsp; Ağa&ccedil; dokusu ile uzun s&uuml;reli kullanımda daha konforlu mek&acirc;nlar oluşturulmuştur. <b>&nbsp;</b></p> <h3>5.B&ouml;l&uuml;m &ldquo;İskele&rdquo;</h3> <p>Alanın son b&ouml;l&uuml;m&uuml; ise deniz ile kurulan lineer ilişki ile denizin sonsuzluk algısının en &ccedil;ok hissedildiği iskele b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden oluşur.&nbsp; Denize dik konuşlanan oturma birimleri kullanıcının t&uuml;m sahil şeridini algılanmasını ve kent ile g&ouml;rsel bir bağlantı kurmasını sağlar.&nbsp; İskele yayalara hizmet ettiği gibi deniz taşıtlarına farklı kotlarda da hizmet etmesi i&ccedil;in tasarlanmıştır.</p> <h3>R&uuml;sumat No:4</h3> <p>1891 yılında bir İngiliz trol gemisi olarak inşa edilmiştir. İnşa edildiği s&uuml;re&ccedil;ten 1913 yılına kadar aynı g&ouml;revi s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r.1913-08/1914 arası Osmanlı g&uuml;mr&uuml;k dairesinde hizmet vermiştir. 08/1914'te Osmanlı Donanmasına katılan gemi 04/1915'e kadar mayın tarayıcı olarak, 04/1915-11/1918 arası koruma gemisi olarak g&ouml;rev yapmıştır. 11/1918 de savaşın bitmesi sebebiyle, Karadeniz Ereğli&rsquo;sinde bekletilmiştir. R&uuml;sumat, Kurtuluş Savaşında oynadığı etkin rol ile hafızalara kazınmıştır.</p> <p>Kurtuluş savaşı m&uuml;cadelesinde İstanbul&rsquo;dan Anadolu&rsquo;ya, Batum&rsquo;dan Samsun ve İnebolu&rsquo;ya cephane ve silah taşınması gerekiyordu. &Ouml;zellikle, Batum&rsquo;dan &ccedil;ok sayıda silah, m&uuml;himmat taşınması zorunluluğu doğmuştu.</p> <p>R&uuml;sumat, 1920 yılında ulusal g&uuml;&ccedil;lerin buyruğu altına alındı ve tam 9 sefer yaparak cephane ve m&uuml;himmat taşıdı. 10.seferinde d&uuml;şman gemileri tarafından far edilen R&uuml;sumat gemisi Ordu ilinde halkın yardımları ile taşıdığı cephaneyi karaya indirir, m&uuml;himmat ile birlikte R&uuml;sumat gemisini de kurtarmak isteyen kaptan, gemiyi Ordu sahili a&ccedil;ıklarında batırma kararı alır. Yanan ve su ile dolan gemiyi g&ouml;ren d&uuml;şman gemisi R&uuml;sumat gemisinin battığından emin olarak uzaklaşır. Ordu halkı ile birlikte yanan ve su ile dolan R&uuml;sumat gemisi ise sudan &ccedil;ıkarılmış, onarılarak yeniden y&uuml;zd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu olay, zorlu m&uuml;cadelede birlikteliğin, umudun ve azmin sembol&uuml;d&uuml;r.</p> <p>R&uuml;sumat no:4 denizcilik tarihinde, batırılıp yeniden y&uuml;zd&uuml;r&uuml;len tek savaş gemisidir.</p> Fri, 16 Feb 2018 11:51:54 +03 Park inn by Radisson İstanbul Ataşehir http://www.arkiv.com.tr/proje/park-inn-by-radisson-istanbul-atasehir/8873 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ca2o/park-inn-by-radisson-istanbul-atasehir/_15A9883a.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aybala Öz,Gökçe Berdan,Arbil Tabur<br>Mimarlık Ofisi : Ca2o Architects<br><br>Ca2o Architects tarafından tasarlanan otelin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Hızlı gelişen İstanbul Alaşehir b&ouml;lgesinde konumlanan otel yapısı; hareketli cephesiyle &ccedil;ok katmanlı &ccedil;evre dokusuna bir g&ouml;ndermedir. Cephesindeki doluluk boşluk ilişkisi, doğal ışığı kontroll&uuml; bir şekilde yapı i&ccedil;erisine almayı ama&ccedil;lar. Yapının i&ccedil;inde barındırdığı orta avlu, genel mekanlar ve restoran gibi farklı fonksiyonların &ccedil;evre yerleşimlerine hizmet vermek &uuml;zere tasarlanmıştır.</p> Fri, 16 Feb 2018 11:37:20 +03 Teknopark Ankara http://www.arkiv.com.tr/proje/teknopark-ankara/8871 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/butuner-mimarlik/teknopark-ankara/teknopark_ankara (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hüseyin Bütüner,Cem Korkmaz,Işıl Sencar Ertosun<br>Mimarlık Ofisi : Bütüner Mimarlık<br><br>Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Ankara’nın kuzeyinde konumlanan bir hafif sanayi yerleşkesi Bütüner Mimarlık tarafından tasarlandı. <br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>2003 yılında 3.000 şirket ve 20.000 &ccedil;alışan ile kurulmuş olan İvedik OSB, ilk on yıl i&ccedil;erisinde s&uuml;rekli b&uuml;y&uuml;yerek 2011 yılı sonunda şirket sayısını 10.000, istihdam edilen kişi sayısını ise 100.000&rsquo;in &uuml;zerine &ccedil;ıkartmıştır. Ankara Teknopark hafif sanayilere ARGE ve &Uuml;RGE desteği sağlayarak OSB&rsquo;nin sanayi alanındaki rekabet&ccedil;iliğini ve yenilik&ccedil;iliğini geliştirmek &uuml;zere, 2014 yılında Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi&rsquo;nin ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile kurulmuş, mevcut organize sanayi b&ouml;lgesinin merkezinde konumlandırılmıştır.</p> <p>Proje &uuml;retim sekt&ouml;r&uuml;nden araştırma geliştirme sekt&ouml;r&uuml;ne mikro ekonomik bir atlama yapmayı hedeflediği i&ccedil;in, projenin kentsel tasarımına ait temel kararlar da bu &ccedil;er&ccedil;evede alınmıştır. &Uuml;retim alanları, ofis hacimleri ve sosyal alanlar kendilerini bina k&uuml;melenmesi i&ccedil;erisinde belli edecek şekilde, &ccedil;ok katmanlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu işlevler arasındaki bağlantılar, yerleşkenin kullanımını &ccedil;eşitlendirerek; a&ccedil;ık, yarı a&ccedil;ık ve kapalı dolaşım hatları tanımlar. Arazinin zorlayıcı topografyası ve parsel sınırları i&ccedil;erisinde farklı seviye ve noktalardan binaya girişler alınarak, yapay ve doğal peyzaj &ouml;r&uuml;nt&uuml;lerinin akıcı olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesine &ouml;nem verilmiştir.</p> <p>Hareketli arazi i&ccedil;erisindeki hareketli yapılaşma, farklı bina tipolojilerinin, değişen kamusallık ve mahremiyet beklentileri ile birlikte değerlendirilmelerini gerektirmiştir. Kule yapılar, yatay yapılar, k&uuml;bik &ndash; kompakt yapılar, az katlı zincir yapılar ve m&uuml;stakil pavyon niteliğinde ge&ccedil;iş ve dolaşım yapılarının birlikteliği, canlı ve hareketli bir yerleşke merkezi &uuml;retirken, sakin ve dingin &ccedil;atı bah&ccedil;eleri tanımlamaya da olanak sağlar.</p> <p>Ankara Teknopark, tek veya benzer tipte &uuml;retim yapılarından oluşan bir bağlam i&ccedil;erisinde yaratıcı ve yenilik&ccedil;i bir mek&acirc;nsal arayışı ifade eder. Bu arayışın proje ihtiya&ccedil; ve ama&ccedil;ları ile olan uyumu sayesinde proje ayrı bir değer kazanır. Ankara Teknopark yerleşkesi i&ccedil;erisinde mimari tasarım yalnızca geometrik ve teknik bir problem olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmemiş; mesleğin sosyal, deneyimsel ve ekonomik boyutları, birbirini destekleyen kapsamlı ilişkiler zinciri i&ccedil;erisinde ele alınmıştır.</p> Fri, 16 Feb 2018 10:43:29 +03 Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/aysel-sabuncu-beyin-arastirmalari-merkezi/8870 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/butuner-mimarlik/aysel-sabuncu-beyin-arastirmalari-merkezi/aysel_sabuncu_beyin_aras_butuner (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hüseyin Bütüner,Işıl Sencar Ertosun<br>Mimarlık Ofisi : Bütüner Mimarlık<br><br>Bütüner Mimarlık tarafından tasarlanan araştırma merkezi Bilkent Üniversitesi Cyberpark'ta bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi, Bilkent Cyberpark Yeni ARGE Bina K&uuml;mesi projemize ait ilk yapıdır. K&uuml;menin kuzeybatı k&ouml;şesinde yer alan yapı eğime paralel yerleşerek g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde gelecekte yapılacak yapılara erişimin sağlanabileceği nitelikli bir d&uuml;zl&uuml;k &uuml;retir. Bu ortak d&uuml;zl&uuml;ğe bakan g&uuml;ney cephesinde sade yapı imgesi &ouml;nerilirken Bilkent ormanlarına bakan kuzey cephesi daha hareketli bir kitle ve malzeme kompozisyonu ile değerlendirilmiştir. Yapıya erişim dar batı cephesi &uuml;zerinden farklı y&uuml;ksekliklerden sağlanır. Manyetik rezonans laboratuarları ve teknik hacim girişleri alt seviyeden d&uuml;zenlenirken, ofis ve eğitim alanlarına erişim &uuml;st kottaki d&uuml;zl&uuml;ğe a&ccedil;ılanarak eklemlenen bir teras ile ulaşılır. Yapı genelindeki malzeme tercihleri, kitlesel hareketler ve &ccedil;atı formları Bilkent &Uuml;niversitesi genelindeki tercihleri yansıtacak prensipte, bu b&ouml;lgede gelecekte &ouml;nerilecek diğer yapılara &ouml;rnek teşkil edecek şekilde kurgulanmıştır.</p> Fri, 16 Feb 2018 10:30:35 +03 Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi Salonu İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/bogazici-kultur-ve-sanat-merkezi-salonu-ic-mekan-tasarimi/8869 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/desmus-mimarlik/bogazici-kultur-ve-sanat-merkezi-salonu-ic-mekan-tasarimi/bogazici_kultur_ve_sanat_M_desmus (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : George Andreou,Ece Gezer,Pelin Sürmeli,Pınar Yağdı<br>Mimarlık Ofisi : Desmus Mimarlık<br><br>Sarıyer Belediyesi, Ana Hizmet Binası B Blok’ta inşa edilen salonun iç mekan tasarımı, uygulama projesi, akustik çözüm ve önlemleri, profesyonel ses, ışık ve görüntü sistemi, sahne mühendislik sistemlerinin tasarımı DESMUS Mimarlık tarafından yapıldı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Sarıyer Belediyesi Boğazi&ccedil;i K&uuml;lt&uuml;r ve Sanat Merkezi salonu tasarım aşamasındaki ana problem yapının betonarme sisteminin meclis salonu işlevine uygun olarak inşa edilmiş olmasıydı. İşlev değişikliğine karar vermiş olan işveren balkon ve sahne &ccedil;er&ccedil;evesi kaba imalatlarını yaptırmış durumdaydı. Ancak tasarım s&uuml;recinde sahne a&ccedil;ıklığı ve balkon g&ouml;r&uuml;ş a&ccedil;ıları tekrar kurgulanarak ek imalatların yapılması gerekliliği ortaya kondu.</p> <p>İşverenin tiyatro oyunlarının yanı sıra konferans, canlı performanslar, &ouml;zel oturumlar v.b. etkinliklere olanak sağlayacak bir salon oluşturulması talebi ile teknik altyapılar belirlendi. Salonda yapılması planlanan etkinlik t&uuml;rlerinin herbirinin ger&ccedil;ekleşmesi i&ccedil;in gerekli profesyonel sistem altyapısı tarafımızdan mimari tasarım s&uuml;recinde tasarlandı ve projelendirildi. Salonun bina i&ccedil;indeki mevcut konumu, dış mekanla ilişkisi, mevcut hacmi değerlendirilerek akustik izolasyon ve mek&acirc;n akustiğine y&ouml;nelik t&uuml;m detay &ccedil;alışmaları ekibimiz tarafından yapılarak salonun mevcut betonarme kabuk i&ccedil;indeki mimarisi, dekorasyonu ve malzemeleri oluşturuldu.</p> <p>Yaklaşık 10 m derinliğe sahip 260 m<sup>2</sup>lik sahne alanı, 16 m genişlik 7 m y&uuml;kseklikte sahne a&ccedil;ıklığı, 20 m sofito,16 m grid y&uuml;ksekliğine sahip sahne hacmi ve farklı tipte etkinliklerin yapılmasına olanak sağlayan 15 adet dekor barlı toplam 8000 kg taşıma kapasiteli sahne sistemi i&ccedil;in sahne &uuml;st&uuml; grid katı tasarlandı ve teknik (elektrik, mekanik) alanların salon hacmi &uuml;st&uuml;nde ek grid katında toplanması uygun g&ouml;r&uuml;ld&uuml;.</p> <p>Canlı performanslardaki g&uuml;&ccedil;l&uuml; ses frekansları i&ccedil;in ses sisteminde line arrayler tercih edildi. Kablolu, kablosuz mikrofonlar, ses mikserleri, profesyonel sahne ışıkları (aydınlatma ve efekt), ışık kontrol masaları salon altyapı ekipmanları i&ccedil;inde bulunmaktadır. Konferans tipi etkinlikler i&ccedil;in 2 dil &ccedil;eviri kapasiteli sim&uuml;ltane sistemleri, ek olarak salon ve sahne &uuml;zerinde oluşturulan &ouml;zel tasarım altyapı kutuları ile bir&ccedil;ok noktadan g&ouml;r&uuml;nt&uuml; ve ses bağlantılarının yapılmasına imk&acirc;n veren bir sistem kurgulandı.</p> Fri, 16 Feb 2018 09:46:41 +03 AGÜ Sümer Kampüsü İtfaiye Binası Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/agu-sumer-kampusu-itfaiye-binasi--restorasyon-ve-yeniden-islevlendirme-projesi/8860 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/burak-asiliskender/agu-sumer-kampusu-itfaiye-binasi-restorasyon-ve-yeniden-islevlendirme-projesi/02itfaiye_bati-cephesi01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burak Asiliskender,Nilüfer Baturayoğlu Yöney<br><br><br>Burak Asiliskender ve Nilüfer Baturayoğlu Yöney tarafından yürütülen restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>T&uuml;rkiye Modern Mimarlık Mirasının &ouml;nemli &ouml;rneklerinden ve &uuml;lkemizin ilk b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli sanayi yerleşkelerinden biri olan Kayseri S&uuml;merbank Bez Fabrikası, 2012 yılında eğitim amacıyla kullanılmak &uuml;zere Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi&rsquo;ne tahsis edilmiştir. Kamp&uuml;ste başlayan planlama, ek yapı, esaslı ve basit onarım ve yeniden işlevlendirme &ccedil;alışmaları 2013 yılından beri devam etmektedir. &nbsp;Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi S&uuml;mer Kamp&uuml;s&uuml;ne d&ouml;n&uuml;şmekte olan eski S&uuml;merbank Kayseri Bez Fabrikası yerleşkesinde bulunan İtfaiye Binası, tescilli bir parsel ve tek yapı tescili bulunan yapıların koruma alanları i&ccedil;inde yer alan &ouml;zg&uuml;n bir yapı olarak dikkat &ccedil;ekmektedir.</p> <p>İtfaiye binası rekreasyon ama&ccedil;lı yeniden işlevlendirme &ccedil;alışmaları, AG&Uuml; Mimarlık Fak&uuml;ltesi &ouml;ğretim &uuml;yeleri Burak Asiliskender ve Nil&uuml;fer Baturayoğlu Y&ouml;ney tarafından tasarlanan ve 2014 yılında onaylanan S&uuml;mer Kamp&uuml;s&uuml; Master Plan ile birlikte s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı Kayseri K&uuml;lt&uuml;r Varlıklarını Koruma B&ouml;lge tarafından 2015 Mart ayında onaylanan uygulama restorasyon projesi sonrası, 2015 Kasım başlarında uygulamalar başlatılmıştır. Proje kapsamında yapılan s&ouml;k&uuml;mler ile ortaya &ccedil;ıkan yeni bulgular sonrası, yerinde korunacak unsurların kapsamı genişletilmiş; pek &ccedil;ok &ouml;ğe, kendini sergilemek, yeniden işlevlendirmek, mevcut ihtiya&ccedil;lara y&ouml;nelik iyileştirmek &uuml;zere bir proje revizyonu hazırlanmıştır. Bu kapsamda yenilenen revize restorasyon projesi 2016 Mart ayında onaylanarak, uygulamalara devam edilmiştir. Restorasyon &ccedil;alışmaları 2017 Ocak ayında tamamlanmış, bahar aylarında yapı kullanıma a&ccedil;ılmıştır.</p> <p>1932-1935 yılları arasında yerleşkenin geri kalanıyla birlikte, Ivan Nikolaev y&ouml;netiminde Turkstroj tarafından tasarlanarak Sovyet desteği ile inşa edilen tek katlı İtfaiye binası, yaklaşık 550 metrekare taban alanına sahiptir. Kamp&uuml;steki diğer yapılarla karşılaştırıldığında, tasarımı ve teknolojik &ouml;zellikleriyle &ouml;ne &ccedil;ıkamayan, zaman i&ccedil;inde yapılan niteliksiz eklerle &ouml;zg&uuml;n bi&ccedil;imini kaybetmiş, ancak; işlevsel ve k&uuml;tlesel olarak yerleşkede tamamlayıcı bir yapı niteliğindedir. K&uuml;lt&uuml;r varlığı niteliği g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, kentle b&uuml;t&uuml;nleşme odaklı bir d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m &ouml;n g&ouml;ren S&uuml;mer Kamp&uuml;s&uuml; master planı yaklaşımında, tamamen ortadan kaldırılmak yerine, niteliksiz eklerinden ayıklanarak restorasyonu ve yeniden işlevlendirmesi tercih edilmiştir.</p> <p>Yapı, kamp&uuml;s&uuml;n g&uuml;ney ve batı kısmında; idari, eğitim ve araştırma ama&ccedil;lı kullanılan yapılar arasında master plan kapsamında tasarlanan rekreasyon alanının sosyal merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Yenileme projesi olarak nitelendirilebilecek tasarım yaklaşımı kapsamında, yapının &ouml;zg&uuml;n mimari ve teknolojik &ouml;zellikleriyle uyuşmayan ve d&ouml;nem eki niteliği taşımayan ekleri ayıklanmış; yapıldığı d&ouml;neme ait b&ouml;l&uuml;mleri korunmuş ve ayıklanan kısımların yerine yapıyı yerleşkede sosyal bir merkez haline getirecek işlevsel ekler ilave edilmiştir.</p> <p>İtfaiye binası, kafe/rekreasyon işlevli bir sosyal merkez olarak işlevlendirilmiştir. İtfaiye ara&ccedil;ları bakım ve onarımlarının yapıldığı ana salon kafe/restoran ana salonu olarak tasarlanmıştır. Mekanın guseli taşıyıcı sistemi tekstil ile g&uuml;&ccedil;lendirilerek korunmuştur. Ana salonun kuzeyinde yer alan ve mevcutta duvarla ayrılmış kısım mutfak olarak planlanmıştır. Salonun g&uuml;ney ucunda yer uzun bakım kısmı ise, kafe/restorana ait &ouml;zel toplantı odası olarak değerlendirilmiştir. Mekanın yapısal &ouml;zellikleri ve mevcutta buluna kot farklı korunarak, bu kısım gerektiğinde iki ayrı hacme b&ouml;l&uuml;nebilir bir mekana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu ama&ccedil;la mekana kayar-katlanır hareketli duvar panelleri yerleştirilmiştir.</p> <p>Ayıklanan eklerin olduğu kısımlara ise, zemin izleri korunarak, ıslak hacimlerin ve mekanik sistemlerin yer aldığı iki par&ccedil;alı bir &ccedil;ağdaş ek ilave edilmiştir. Korten malzeme ile kaplanan iki kademeli ek yapının y&uuml;ksekliği, g&uuml;neyinde yer alan B&uuml;y&uuml;k Ambar Binası ile kamp&uuml;s&uuml;n batı kısmında 2014 yılında inşa edinen Rekt&ouml;rl&uuml;k binasının y&uuml;kseklikleri arasında bir ge&ccedil;iş yapmak &uuml;zere belirlenmiş ve kademelendirilmiştir. Yapının sosyal merkez kullanımını desteklemek amacıyla, kaldırılan muhtes eklerden bir diğerinin yerine ise, &uuml;zeri a&ccedil;ılıp kapanabilir bir mekan daha ilave edilmiştir.</p> <p>İtfaiye Binası cepheleri, mevcut duvarlarda hi&ccedil;bir yıkıma neden olmayacak bi&ccedil;imde sıva tamiri yapılarak d&uuml;zenlenmiştir. Mevcut katlanır kapılar, yerinde yapılan onarımlarla, yeniden kullanılır hale getirilmiştir. Yapısal konforu sağlamak amacıyla, kapıların bulunulduğu a&ccedil;ıklıklar, kapıların kapandığında birleşme hizasını işaret eden, d&uuml;şeyde iki par&ccedil;alı &ccedil;ift-camlı doğramalarla tamamlanmıştır. Yapı i&ccedil;erisinde bulunan bakım &ccedil;ukurları, cam d&ouml;şemeler ile kapatılarak, mekanın y&uuml;zeysel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; tamamlanmış, mevcut işleve yapılan atıfla mekan(lar) g&ouml;rsel olarak zenginleştirilmiştir.</p> <p>D&ouml;neminin yapım teknolojisi ve mekan kurgusunu &ouml;nceleyen onarım ve yeniden işlevlendirme yaklaşımıyla İtfaiye Binası, eski işlevine ait &ouml;zg&uuml;nl&uuml;klerin yeni kullanım deneyimiyle b&uuml;t&uuml;nleştirildiği sosyal bir merkeze d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> Wed, 14 Feb 2018 15:57:34 +03 Baha Bey Yalısı Akçelik Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/baha-bey-yalisi-akcelik-ofisi/8837 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/wangan/baha-bey-yalisi-akcelik-ofisi/baha_bey_wangan (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Özerler,Kutay Yorulmaz,Mert Can Uzyıldırım<br>Mimarlık Ofisi : Wangan<br><br>1940‘ların başında yeniden inşa edilen ve Boğaz‘ın ilk yalılarından biri olan Baha Bey Yalısı‘nın rıhtım katında bulunan ofisin tasarımı ve uygulama yönetimi Wangan tarafından yapıldı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;nin demir-&ccedil;elik sanayisinin &ouml;nde gelen şirketlerinden biri olan Ak&ccedil;elik&rsquo;in yeni y&ouml;netim ofisi, İstanbul&rsquo;un Anadaolu Yakası&rsquo;nda, &Ccedil;engelk&ouml;y&rsquo;de konumlanıyor.</p> <p>140 metrekare alana yayılan ofisin ana fonksiyon mekanları y&ouml;netim ve toplantı odaları. Ofisin deniz y&ouml;n&uuml;nde konumlanan y&ouml;netim ofisi ve toplantı odasının mimari konsepti, yeni lineer y&uuml;zeyler yaratılarak tasarlandı. Wangan tarafından bu proje i&ccedil;in &ouml;zel olarak tasarlanan katmanlardan mevcut taşıyıcı sisteme yakın olan mavi katman, yalının bulunduğu İstanbul Boğazı&rsquo;na g&ouml;ndermede bulunurken, i&ccedil; mekanı saran ikinci katman, metal detaylarıyla proje sahibinin sekt&ouml;r&uuml; olan demir &ndash; &ccedil;elik sanayiini &ccedil;ağrıştırıyor.</p> <p>Projede kullanılan; y&ouml;netici masası <i>(Cross Table)</i>, ikili koltuklar <i>(Gerber Sofa)</i>, orta sehpa <i>(Capsul)</i>, toplantı masası <i>(Capsul Table)</i> ve sarkıt aydınlatma <i>(Rubik&rsquo;s Lamp)</i> Wangan&lsquo;ın &uuml;r&uuml;n serisinden.</p> Wed, 14 Feb 2018 15:05:00 +03 Bafra Şehir Kulübü http://www.arkiv.com.tr/proje/bafra-sehir-kulubu1/8859 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/basak-mimarlik/bafra-sehir-kulubu/0 giriş foto.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cengiz Şentürk,Büşra Karatay<br>Mimarlık Ofisi : Başak Mimarlık<br><br>Başak Mimarlık tarafından tasarlanan Bafra Şehir Kulübü binasının inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Mevcut Şehir Kul&uuml;b&uuml; binası, Bafra il&ccedil;e merkezinde sıkışmış ve ara&ccedil; yaklaşımı a&ccedil;ısından ulaşımı zor hale gelmiştir. Yeni bina Bafra il&ccedil;esinin gelişim b&ouml;lgesindedir. Bina bodrum, zemin, birinci kat ve teras katından oluşmaktadır.Yapı; yaklaşık olarak 26m x 45m dikd&ouml;rtgen bir arsada, zemin katta 16.2m x 28.5m taban alanı &uuml;zerine kurulmuştur. Arsada yollardan ve komşu parsellerden &ccedil;ekmeleriyle tanımlı boşluklar &uuml;retilmiştir.</p> <p>Bina ihtiya&ccedil; programı yorumlanırken kul&uuml;p &uuml;yelerinin, planlama dahilinde katlar arası ilişkilerle farklı etkinlikleri aynı anda yapabilmesinin &ouml;n&uuml; a&ccedil;ılmıştır. &Ouml;ncelik olarak; &uuml;yelerin birlikte toplantı, yemek ve eğlenme ihtiya&ccedil;ları planlanmıştır.<br />Yapının geometrisi i&ccedil;eriğe maksimum ışık alabilmesi ve yeşil alan ile birlikteliği a&ccedil;ısından değerlendirilmiştir.</p> Wed, 14 Feb 2018 14:30:08 +03 Koza Park İç Mekan Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/koza-park-ic-mekan-projesi/8858 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oney-mimarlik/koza-park-ic-mekan-projesi/Oney Interior_Kozapark Projesi (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Öney,Kerem Gürbüzer,Hande Öney,Gözde Gürbüzer<br>Mimarlık Ofisi : Öney Mimarlık<br><br>40 katlı, toplam 7 rezidans, Swiss Otel, suni gölet ve yeşil alanlardan oluşan Koza Park projesinin iç mekan tasarımı Öney Mimarlık tarafından yapıldı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de ilk defa geliştirilen, ortasında suni g&ouml;l ve etrafında yeşil alanı ile 40 katlı toplam 7 rezidansa sahip proje aynı zamanda d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k otel zincirlerinden biri olan Swiss Otel&rsquo;i de i&ccedil;erisinde bulundurmaktadır.</p> <p>Koza Park projesinde Marmara Denizi&rsquo;ndeki adaların isminin verildiği kendine has &ouml;zellikleri olan bloklar yer almaktadır. Bu farklılığı vurgulamak adına her blok i&ccedil;in ayrı bir renk kodu se&ccedil;ilmiş ve hazırlanmış olan tip projede bu renk farklılıkları kullanılmıştır. Bina lobi cephelerinden başlamak &uuml;zere gerek se&ccedil;ilen renk ayrıcalıklarıyla gerekse transparan bir &ouml;rt&uuml; niteliğindeki dekupe metal paneller &uuml;zerinde yer alan blok isimleri tekrar eden blokların en belirgin farklılığıdır.</p> <p>Koza Park&rsquo;ın ilk etabında; 110 d&ouml;n&uuml;ml&uuml;k arazi &uuml;zerinde 4 blok, 30 d&ouml;n&uuml;m suni deniz ve geniş peyzaj alanı yer almaktadır. Projenin ikinci etabında yer alan &uuml;&ccedil; blok, birinci etapta y&uuml;kselen d&ouml;rt bloğa komşu olsa da kullanımı a&ccedil;ısından bağımsız inşa edilmiştir.</p> <p>Blok kanopilerinde başlayan &ldquo;pixel&rdquo; desen lobi zeminlerinde de devam etmektedir. Lobinin sağ tarafında yer alan resepsiyon bankosu hem bir danışma g&ouml;revi g&ouml;rmekte hem de blok kullanıcılarına consierge ? hizmeti vermektedir. Ayrıca banko &uuml;zerinde yer alan dekupe metal plaka adalar arası sefer yapan vapurlara g&ouml;nderme yapmaktadır.</p> <p>Lobinin sol tarafı ise daha durağan bir tasarıma sahip lounge alanı &ldquo;beklemeyi&rdquo; keyifli hale getirecek şekilde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. T&uuml;m mekanda duvarda ve tavanda devam eden meşe kaplamalar bir konut bloğu girişini vurgulamak amacıyla se&ccedil;ilmiştir.</p> <p>Proje i&ccedil;in &ouml;zel tasarlanan aydınlatmalar tasarımın geri kalanında vurgulanan simetri anlayışından farklı olarak daha amorf formlara sahip olmaktadır.</p> <p>Her blokta farklılık g&ouml;steren dijital eserler Y. Mimar G&ouml;zde &Ouml;ney tarafından oluşturulmuştur.</p> <p>Lobi alanından kat koridorlarına ge&ccedil;ildiğinde azalan tavan y&uuml;ksekliği kullanılan ahşap lata tavanlar ile yeniden derinliğe sahip olmaktadır. Entegre aydınlatma &uuml;r&uuml;nleriyle yeterli ve huzurlu bir aydınlatma d&uuml;zeyi elde edilebilmektedir.</p> <p>Zeminlerde kullanılan enine &ccedil;izgilere sahip halı ile uzun koridor algısı kırılmakta malzemenin doğası olan ses yutuculuk &ouml;zelliğiyle de koridorda oluşabilecek g&uuml;r&uuml;lt&uuml;n&uuml;n &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi hedeflenmiştir.</p> Wed, 14 Feb 2018 09:33:57 +03 Avrasya Tüneli Müzesi http://www.arkiv.com.tr/proje/avrasya-tuneli-muzesi/8851 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/avci-architects/avrasya-tuneli-muzesi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Sanja Jurca Avcı,Selçuk Avcı,Ahmet Kapıcıoğlu,Tolgahan Akbulut<br>Mimarlık Ofisi : AVCI Architects<br><br>Sanja Jurca Avcı ve AVCI Architects tarafından tasarlanan Avrasya Tüneli Müzesi 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Sanja Jurca Avcı, projeyi anlatıyor:</p> <p>Avrasya T&uuml;neli, hikayesini anlatmak zorunda olduğumuz o nadir mega projelerden birisidir. Bu girişim, d&uuml;nya &uuml;zerindeki iki noktayı herşeye rağmen birleştirirken d&uuml;nya &uuml;zerinde iz bırakan t&uuml;m diğer ge&ccedil;itler ve yapılar kadar b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. T&uuml;rkiye yakın zamanda bu tipte bir&ccedil;ok başarı hikayesinin ger&ccedil;ekleştirilmekte olduğu bir yerdir. Ger&ccedil;ekten de 2016 yılı bu tipteki birka&ccedil; devasa projenin aynı anda hayata ge&ccedil;tiği &ouml;zel bir yıl olmuştur. Bu projelerden birisi, İstanbul&rsquo;un payına d&uuml;şen, Yavuz Sultan Selim Asma K&ouml;pr&uuml;s&uuml;&rsquo;d&uuml;r. K&ouml;pr&uuml;, Boğaz&rsquo;ı kuzey kısmında Asya ve Avrupa kıtalarını &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kez birbirine bağlamaktadır. B&ouml;yle bir k&ouml;pr&uuml; ile karşılaştırıldığında bir t&uuml;nel daha az cazibeli g&ouml;r&uuml;nebilir fakat aslında hi&ccedil; de &ouml;yle değildir; &ccedil;&uuml;nk&uuml; bu t&uuml;nel, kıtaların tarihi a&ccedil;ıdan belki de en hassas ve narin olduğu noktalardan başlayarak, bu dokuya zarar vermeden ge&ccedil;işi başarmaktadır. T&uuml;nel, İstanbul&rsquo;un Unesco tarafından koruma altına alınmış olan Sultanahmet semtinden başlar. Sultanahmet, Bizans imparatorluğunun en değerli kalıntılarından bazılarına evsahipliği etmektedir. Aynı zamanda, buradaki y&uuml;zlerce yıllık Osmanlı hakimiyeti de, yarımadaya d&uuml;nyanın en &ouml;nemli tarihi kalıntılarından bazılarını kazandırmıştır. Daha az &ouml;nemli olmamak ile birlikte T&uuml;nel&rsquo;in &ccedil;ıkış ksımı, giriş kısmı kadar hassas sayılmayabilir. T&uuml;nel&rsquo;in &ccedil;ıkış noktası, Asya tarafında, yaklaşık 5.4 kilometre i&ccedil;eride olan Kadık&ouml;y il&ccedil;esinin kalbindedir. <b>&nbsp;</b></p> <p>Projenin fikrinin ortaya konulması, değerlendirilmesi ve teknoloji ve uzmanlık boyutları ile&nbsp; birlikte hayata ge&ccedil;irilmesinde rol alan insanlar, bir b&uuml;t&uuml;n olarak, anlatılmayı bekleyen ilgin&ccedil; bir hikaye &ouml;rg&uuml;s&uuml; oluşturmaktadırlar. Asya yakasına kurulmuş olan Avrasya T&uuml;neli M&uuml;zesi de tam bu ama&ccedil;la i&ccedil;in tasarlanmıştır. Avrasya T&uuml;neli Kontrol Binası&rsquo;nın giriş hol&uuml;nde bulunan bu m&uuml;ze 80 metrekarelik bir alana yayılmıştır. M&uuml;ze aynı zamanda Avrasya T&uuml;neli Kontrol Binası resepsiyonu olarak da işlev g&ouml;rmektedir.</p> <h3>Tasarım</h3> <p>Sergi, T&uuml;nel&rsquo;in hikayesinin basit ve a&ccedil;ık bir bi&ccedil;imde anlatılması şeklinde tasarlanmıştır. Burada, d&ouml;rt temel soru yanıtlanmaya &ccedil;alışılmaktadır. Bu sorular, bu T&uuml;nel gibi bir eser hakkında bir fikir sahibi olmak istendiğinde ilk akla gelecek sorular arasından se&ccedil;ilmiştir: <sub></sub></p> <p>Avrupa ve Asya&rsquo;nın bağlanmasına neden ihtiya&ccedil; duyulmaktadır? T&uuml;nel nasıl inşa edilmişti? Bu t&uuml;nelin inşasını m&uuml;mk&uuml;n kılan makine nasıl bir makinedir? Bunu m&uuml;mk&uuml;n kılan insanlar kimlerdir? Bu sorular, serginin ziyaret&ccedil;ilerine sunulan hikayenin ana temasının başlıklarını oluşturmaktadırlar. G&ouml;steri, tarihte yaşanmış olan ve Avrupa ve Asya yakalarının bu noktada birleştirilmesini ama&ccedil;layan bir&ccedil;ok &ouml;nceki denemenin &ouml;zeti ile başlamaktadır. Burdaki tarih&ccedil;e Perslerin antik Yunan&rsquo;ı işgal i&ccedil;in suyu ge&ccedil;meye &ccedil;alıştıkları zamanlara kadar gitmektedir. M&uuml;zede bir de, d&uuml;nya &uuml;zerindeki benzer projelere genel bakış sunulmaktadır. Burada, diğer uzun t&uuml;neller ile Avrasya T&uuml;neli&rsquo;nin bir karşılaştırılması yapılmaktadır.</p> <p>M&uuml;zede sunulan g&ouml;rseller, kronolojik bir sıralamyı takip etmektedirler. Tasarımın nasıl y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nden başlayarak &ouml;ncelikli olarak projenin &ouml;nemli detaylarına odaklanılmaktadır. Burada, inşaat teknolojisindeki yeniliklere ve deprem g&uuml;venliğine değinilmektedir. Projede doğal hayata en az hasarın verilmesine y&ouml;nelik olarak g&ouml;sterilen &ccedil;abalara da yine bu kısımda değinilmektedir. Ardından proje boyunca y&uuml;r&uuml;t&uuml;len araştırma ve geliştirme &ccedil;alışmaları anlatılmaktadır. Sergide, T&uuml;nel&rsquo;e ait &ouml;nemli olayların yer aldığı bir de tarih cetveli bulunmaktadır. Projenin finansal yapısının anlatıldığı kısımı, projenin geliştirilmesinde rol alan insanlar hakkındaki bilinmeyen ger&ccedil;ekler takip etmektedir. Bu kısmın ardından ise, inşaatın yapılmasını m&uuml;mk&uuml;n kılan makineler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Burada, tabii ki en &ouml;nemli ağırlık, tamamen Almanya&rsquo;da &uuml;retilmiş olan TBM (T&uuml;nel A&ccedil;ma Makinesi) &lsquo;dedir. Hikaye, projenin arka planında g&ouml;rev alarak ona destek olmuş olan y&uuml;zlerce kişinin isimleri ile projeye y&ouml;n veren vizyonerlerin isimlerinin ekranda g&ouml;sterilmesi ile son bulmaktadır.</p> <p>Avrasya T&uuml;neli&rsquo;nin hikayesi, en &ccedil;ağdaş dijital haritalandırma teknolojisi kullanılarak anlatılmaktadır. Burada ziyaret&ccedil;i, T&uuml;nel&rsquo;in, başlı başına bir insanlık ve yaratıcılık girişimi ve mucizesi olan, baş d&ouml;nd&uuml;r&uuml;c&uuml; &uuml;retim s&uuml;reci i&ccedil;erisine dahil edilmektedir. M&uuml;ze bu işi, kendi yaratıcı hikaye anlatım tekniklerini kullanarak başarmaktadır. Bu teknikler arasında interaktif dokunmatik masa, sanal ger&ccedil;eklik g&ouml;zl&uuml;kleri, interaktif dokunmatik tabletler&nbsp; ile birlikte insanı tamamen &ccedil;evreleyen &lsquo;Kuşatıcı G&ouml;rsel&rsquo; projeksiyon ortamı da yer almaktadır. B&uuml;t&uuml;n bu teknolojiler, ziyaret&ccedil;ilere, daha &ouml;nce T&uuml;rkiye&rsquo;de g&ouml;r&uuml;lmemiş d&uuml;zeyde bir etkileşimli deneyim yaşatmaktadırlar.</p> <p>M&uuml;zenin en &ccedil;ok merak uyandıran karakteristiği, hikayenin &ccedil;oklu katman bi&ccedil;iminde anlatılış bi&ccedil;imidir. En dikkat &ccedil;ekici kısım ise devasa duvar projeksiyonudur. Bu projeksiyon, ziyaret&ccedil;iyi daha i&ccedil;eri girdiği anda g&ouml;rsel bir eğlence ile sarmaktadır. İ&ccedil;eri girdikten sonra kısa bir s&uuml;re i&ccedil;erisinde ziyaret&ccedil;i, kendisini &ccedil;evreleyen b&uuml;t&uuml;n bu fiziksel objelerin, duvar grafiklerinin, daha derinlemesine bilgilerin ve verilerin sunulduğu iPadlerin, Boğaz i&ccedil;erisinden ge&ccedil;en haritalanmış bir model kesitinin ve ziyaret&ccedil;ileri benzersiz bir bi&ccedil;imde bilgi ile interaktif etkileşime girmeye davet eden yuvarlak &ldquo;dokunmatik masa&rdquo;nın birbirini tamamlayacak şekilde g&ouml;rev yaptığını ve hep birlikte bir b&uuml;t&uuml;n&uuml; oluşturduklarını fark etmektedir.</p> <h3>B&uuml;y&uuml;k Veriye Daldırma</h3> <p>M&uuml;zede d&ouml;rt ana projeksiyon cihazı kullanılmıştır. Bu projeksiyon cihazları, dinamik duvar haritalama bilgisini 16 metre uzunluğundaki bir ekrana yansıtmaktadırlar. Yansıtılan bu s&uuml;rekli değişen devasa bilgi kaynağı, ziyaret&ccedil;i sergi salonuna girer girmez onu &ccedil;evrelemekte ve i&ccedil;erisine almaktadır. Her kısımda, diğer mevcut bilgi kaynakları ile tematik olarak bağlantı kuran ve bu bilgi kaynakları ile entegrasyon halindeki lineer bilgi d&ouml;ng&uuml;leri, şu başlıklar altında verilmektedir: Neden &ndash; R&uuml;ya Ger&ccedil;ek Oldu, Nasıl &ndash; Hayalden Ger&ccedil;eğe, Ne &ndash; İnanılmaz Teknoloji, ve Kim &ndash; Bir R&uuml;yada Birleşmek.</p> <p>Bir sabit metin paneli şeridi, duvar projeksiyonları ile s&uuml;rekli bir ana hat oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu paneller, T&uuml;nel&rsquo;in g&uuml;zergahını g&ouml;steren bir harita &uuml;zerine yerleştirilmişlerdir. G&uuml;zergah, Avrupa yakasındaki karayolu girişinden başlamakta ve Asya yakasındaki E-5 karayolu sistemine bağlanan &ccedil;ıkış noktası ile son bulmaktadır. Sabit duvar grafikleri &uuml;zerinde ustaca yapılmış renk kodlaması sayesinde bu yatay temalaştırma a&ccedil;ıklık ve anlaşılırlık kazanmaktadır. Bu renkler, Duvar Projeksiyonları altındaki boşlukta dağınık halde yerleştirilmiş olan sabitlenmiş elemanlarda da tekrar edilmektedir.</p> <p>Dijital olarak haritalandırılmış olan bir T&uuml;nel Kesiti, T&uuml;nel&rsquo;in Boğazı nasıl denizin altından ge&ccedil;tiğini g&ouml;stermektedir.&nbsp; Burada, boğazın jeolojik yapısı g&ouml;r&uuml;lmekte ve İstanbul&rsquo;un bu b&ouml;lgesinden ge&ccedil;mekte olan deprem fay hatları ile başa &ccedil;ıkmak &uuml;zere tasarlanmış olan &ldquo;sismik bağlantılar&rdquo;ın nerelerde konumlandırıldığına işaret edilmektedir. T&uuml;nel tasarımcıları, en b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekteki depremde herkes i&ccedil;in olunabilecek en g&uuml;venli yerin t&uuml;nel olduğunu s&ouml;yleyerek ziyaret&ccedil;ileri şaşırtmaktadırlar. Umarız ki bu deneyimi asla yaşamayız ancak nihayetinde, T&uuml;nel&rsquo;in tasarımının olabilecek en k&ouml;t&uuml; senaryo d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek yapılmış olduğunu bilmek g&uuml;ven vermektedir.</p> <p>Yavaş yavaş d&ouml;nen T&uuml;nel A&ccedil;ma Makinesi modeli bu imkansız gibi g&ouml;r&uuml;nen g&ouml;revi başarı ile tamamlamış olan makinelerin g&ouml;sterildiği kısmın merkez par&ccedil;asını oluşturmaktadır.</p> <p>&ldquo;Kim&rdquo; kısmında, bu projede &ccedil;alışarak onu m&uuml;mk&uuml;n kılan bir&ccedil;ok kişinin inşaat kaskları ile birlikte Cumhurbaşkanı&rsquo;nın imzalı kaskı da bulunmaktadır. T&uuml;nel, planlandığı gibi, 20 Aralık 2016 tarihinde a&ccedil;ılmıştır.</p> <h3>İnteraktif Dokunmatik Masa<sub></sub></h3> <p>Avrasya T&uuml;neli gibi bir proje rekorlar kırmakta, bazı alanlarda ya en &ouml;nde ya da en &uuml;st dereceye yakın değerlere erişmektedir. Bu &ouml;zellikleri ile T&uuml;nel, bazı s&uuml;rpriz istatistikler sunmaktadır. Bu şaşırtıcı istatistiksel bilgiler, ziyaret&ccedil;ilere, benzersiz bir tasarımı olan interaktif bir yol ile sunulmaktadır: İnteraktif dokunmatik masa. Yuvarlak, dokunmaktik bir masa &uuml;zerindeki &ldquo;Avrasya Hakkındaki 10 Ger&ccedil;ek&rdquo; uygulaması, odanın orta kısmında konumlandırılmıştır. Masada bir hareket sens&ouml;r&uuml; bulunmaktadır ve bir hareket algılandığında, masa aktif hale ge&ccedil;mektedir. A&ccedil;ılış b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde bir animasyon devreye girmektedir. Bu animasyonda Boğaz&rsquo;ın dış uzaydan g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; bir uydu g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; g&ouml;sterilmektedir. Daha sonra d&uuml;nyaya yaklaşan g&ouml;r&uuml;nt&uuml;, deniz y&uuml;zeyine kadar indikten sonra &ouml;nce suya, sonrasında ise daha da derine inerek kum ve kayaların i&ccedil;erisine dalmaktadır. D&ouml;nen ve jeolojik formasyonları keserek ilerleyen TBM&rsquo;in y&uuml;z&uuml; g&ouml;r&uuml;ld&uuml;kten sonra en sonda ise bitmiş haldeki T&uuml;nel&rsquo;in, i&ccedil;erisinden trafik akarkenki hali g&ouml;sterilmektedir.</p> <p>Bundan sonraki aşamada, masa y&uuml;zeyi &uuml;zerinde bir etkileşim ara y&uuml;z&uuml; ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Masanın &ccedil;evresi boyunca ortaya &ccedil;ıkan on alanda, bir slogan veya c&uuml;mle ile, T&uuml;nel ile ilgili bir ger&ccedil;ek temsil edilmektedir. Bir ziyaret&ccedil;i, &ouml;n&uuml;ndeki bu slogan veya c&uuml;mlelerden birisine dokunduğunda, bu ger&ccedil;ek hakkında hazırlanmış yaklaşık 10 saniyelik bir animasyon filmi başlamaktadır. Bazı bilgilere dokunulduğunda tablonun geri kalan kısmı 5 saniye boyunca yok olmakta, daha sonra bu kısımlar tekrar ortaya &ccedil;ıkmaktadır.</p> <h3>Daha Derin Bilgi Seviyeleri<sub></sub></h3> <p>Ger&ccedil;ekleştirilmesi yıllar s&uuml;ren ve y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; s&uuml;re boyunca binlerce dok&uuml;manın &uuml;retildiği bu tipteki herhangi bir projede olduğu gibi, bu projede de &uuml;retilen b&uuml;t&uuml;n bilgilerin sergilenebilmesi pratik olarak m&uuml;mk&uuml;n olmadığı gibi bu kadar &ccedil;ok bilginin, orada kısa bir s&uuml;reliğine ziyaret amacıyla bulunan ziyaret&ccedil;iyi boğmadan bir sergi alanında sunulması imkansızdır.&nbsp; Konuya daha fazla ilgi duyanlar ve bilgi almak isteyen akademisyenler ve araştırmacılar i&ccedil;in, yedi adet iPad dokunma ekranı boşluğun &ccedil;evresine yerleştirilmiştir.</p> <p>Bu iPadlerin bir&ccedil;oğu, doğrusal şekilde katlanmış bir metal eleman &uuml;zerine yerleştirilmiştir. Bu metal, aynı zamanda duvar projeksiyonları ile kuşatılmış olan boşluğun &ccedil;evresinde de bir &ccedil;izgi &ccedil;izmektedir. Bir fiziksel modelin desteklendiği yerlerde bi&ccedil;im değiştiren metal eleman diğer zamanlarda &ccedil;izimler ve ske&ccedil;ler gibi fiziksel dok&uuml;manları tutmakta ve yine diğer zamanlarda ise sizi TBM makinesinin i&ccedil;erisine g&ouml;t&uuml;ren sanal ger&ccedil;eklik g&ouml;zl&uuml;klerinin durduğu konforlu bir y&uuml;zey halini almaktadır.</p> <p>Metal elemanın &ldquo;eğilmesi&rdquo; ile yaratılan tema, gerek odanın merkezindeki yıpranmış kesme dişlerinin sergilendiği vitrinler olsun gerekse de boşlukta duran &ouml;d&uuml;l kaideleri ve inşaat kaskları olsun, b&uuml;t&uuml;n diğer elemanların tasarımına da aktarılmıştır. B&ouml;ylece b&uuml;t&uuml;n elemanlar, bir b&uuml;t&uuml;n&uuml;n par&ccedil;aları gibi g&ouml;r&uuml;nmektedirler ve bu da, hem g&ouml;rsel hem de tematik olarak anlam ifade etmektedir.</p> <h3>S&uuml;re&ccedil;tan Kalanlar</h3> <p>Ziyaret&ccedil;iler binadan ayrılmak &uuml;zereyken, k&ouml;şede, tente altındaki b&uuml;y&uuml;k beton kaideler &uuml;zerinde, alanda kullanılan makinelerden arta kalan par&ccedil;aları g&ouml;r&uuml;rler. Buradaki alan b&uuml;y&uuml;k bir teknik &ccedil;izim tarafından doldurulmuş durumdadır. Bu &ccedil;izimde, kullanılan &ouml;nemli makinelerin, bu b&uuml;y&uuml;k projenin bir par&ccedil;ası olarak nerelerde g&ouml;rev yapmış oldukları a&ccedil;ık bir bi&ccedil;imde g&ouml;sterilmektedir. Diğer k&uuml;&ccedil;&uuml;k makinelerin par&ccedil;aları ise daha soyut bir kompozisyon oluşturacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Bununla birlikte, bu makinelerin de hangi rolleri yerine getirmiş oldukları diyagramlar ve &ccedil;izimler yolu ile anlatılmaktadır.</p> <p>Bunlara ek olarak, binanın bah&ccedil;elerine de sismik bağlantılar i&ccedil;in geliştirilmiş olan modellerin par&ccedil;aları ve T&uuml;nel y&uuml;zeyini oluşturan beton segmentler ile birlikte T&uuml;nel&rsquo;in kendisinin girişine ait &ouml;nd&ouml;k&uuml;ml&uuml; kısmın par&ccedil;aları yerleştirilmiştir.</p> <h3>Komleks bir Orkestrasyon</h3> <p>Bu tipteki herhangi bir modern serginin hazırlanması b&uuml;y&uuml;k bir iş orkestrasyonu gerektirmiştir. Bu işte bir&ccedil;ok profesyonel g&ouml;rev almıştır. Avrasya T&uuml;neli Sergisi&rsquo;nde, Sanja Jurca Avcı tarafından temsil edilen Avcı Architects şirketi tasarımcı ve vasi planlayıcı olarak &ccedil;alışmıştır. Şirket, b&uuml;t&uuml;n projeyi tek noktadan y&uuml;r&uuml;t&uuml;len bir &ldquo;anahtar teslim&rdquo; proje olarak teslim etmeyi taah&uuml;t etmiştir. Projede, m&uuml;şteri ile tek bir noktadan irtibat sağlanmıştır. Projedeki rol&uuml;m&uuml;z veri kitlelerinin yorumlanmasını, bu verilerin tutarlı bir g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;n i&ccedil;erisinde birleştirilmesini, multimedya tasarımcıları ve programcılar ile birlikte &ccedil;alışılmasını, hikayenin interaktif bir bi&ccedil;imde anlatılmasını, makine kalıntılarının se&ccedil;ilmesinde restorasyon uzmanları ile işbirliği yapılmasını ve bu &ccedil;alışmanın gelecek uzun yıllar boyunca hayatta kalacak, y&uuml;ksek kalitede bir prod&uuml;ksiyon olabilmesi i&ccedil;in uzman sergi m&uuml;teahitleri ile işbirliği yapılmasını da kapsamıştır.</p> <p>İş, sadece aşırı derecede kısa bir zaman i&ccedil;erisinde (kontratın başlangı&ccedil; tarihinden itibaren 6 hafta i&ccedil;erisinde) tamamlanmak ile kalmamış, aynı zamanda, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z modern telefonlarında kullanılanlar gibi, y&uuml;ksek teknolojili dokunmatik y&uuml;zeyleri barındıran, sıradışı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki interaktif bir masanın oluşturulması i&ccedil;in gereken araştırma ve geliştirme zamanını da zorunlu kılmıştır.&nbsp; Bu tip bir uygulama şimdiye kadar T&uuml;rkiye&rsquo;de g&ouml;r&uuml;lmemiştir.</p> Tue, 13 Feb 2018 15:09:34 +03 Seğmenler Pazar Yeri, Ç.A. Salon, Kapalı Otopark ve Belediye Ek Hizmet Binası Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/segmenler-pazar-yeri-ca-salon-kapali-otopark-ve-belediye-ek-hizmet-binasi-projesi/8850 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/timoz-mimarlik/segmenler-pazar-yeri-ca-salon-kapali-otopark-ve-belediye-ek-hizmet-binasi-projesi/_seğmenler.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Levent Timurhan,Seher Öz<br>Mimarlık Ofisi : Timöz Mimarlık<br><br>Timöz Mimarlık tarafınan Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tasarlanan pazar yeri, otopark ve sosyal tesis yapısının inşaatı 2018 yılında tamamlandı.<br><br><p>Merkezinde Avlu i&ccedil;inde yapılan ağa&ccedil;landırma, yeşil elemanlarla havanın filtrasyonu, cephelerde g&ouml;lgeleme, pasif havalandırma, alınan serin havanın ısınarak &uuml;st kottan atılması, hava akışının sağlanması doğal havalandırma, yapıların arsaya konumlanmasında g&uuml;neşin y&ouml;n&uuml;, hakim r&uuml;zgar ve y&uuml;ksek eğimli topografya tasarımımız i&ccedil;in belirleyicidir. Bloklar eğime paralel olarak yerleşir, hakim r&uuml;zgarın sıcak mevsimlerdeki serinletici etkisini arttırabilmek amacıyla bloklar zemin kotta boşatılarak r&uuml;zgar akışı sağlanır, B&ouml;ylelikle Pazar yeri olarak geniş kullanım alanı elde edilmiştir. Sirk&uuml;lasyon alanları dahil t&uuml;m hacimlerin doğal ışık ve hava ile sağlıklı bir ilişki kurularak ekonomik ve &ccedil;evreye duyarlı karma yapı geliştirilmiştir. Uygun ve doğru y&ouml;nlendirme, &ccedil;evre ile ilgili uyum ve bağlı &ccedil;&ouml;z&uuml;mler temel planlama ilkelerindendir.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Zeminde &ldquo;sokaklar&rdquo; ile Yeşil semt meydanı, korunaklı bol ışıklı Pazar yeri doğrudan ilişki kurularak, Kamuya a&ccedil;ık alanlarla birbirine ge&ccedil;işin sağlandığı, Mekanların ve Kotların akıcı kullanıldığı, Semt meydanı niteliğinde kullanımların &ouml;ne &ccedil;ıktığı bir tasarım &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Proje her yaştan semt sakinlerinin farklı nedenlerlerle, olmayı arzu edecekleri ve yer alan işlevleri bizzat etkin bi&ccedil;imde kullanacakları, sosyal iletişimi g&uuml;&ccedil;lendirici bir merkez olarak yorumlandı. Kapalı otopark bodrum katta eğimlere uygun Pazar yeri alt kotlarından giriş-&ccedil;ıkışı ile 24 saat kullanılması sağlanmıştır. &Ccedil;ok Ama&ccedil;lı Salonun standartları y&uuml;ksek tutulmuştur, Kadın kul&uuml;b&uuml; i&ccedil;inde tam donanımlı spor-egzersiz merkezi, kuaf&ouml;r, kafe hazırlanmıştır. Dar gelirliler i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ldquo;Hayır &ccedil;arşıları gıda-giyim-&ccedil;ocuk&rdquo; b&ouml;l&uuml;mleri ile olduk&ccedil;a kapsamlıdır. Beyaz masa, Engelliler Merkezi, Derslikler (7ad) halka kaliteli eğitim verebilecek ve sorunlarına &ccedil;&ouml;z&uuml;m arayacak nitelikte teknoloji ile donanmış ferah mekanlardır.</p> <p>Derslikler, at&ouml;lyeler ile &Uuml;niversite-Belediye iş birliğine zemin oluşturan iş geliştirme/kulu&ccedil;ka merkezi, mahalleyi &uuml;niversite &ouml;ğrencileri, mezunları, işini kurmak isteyenler i&ccedil;in de bir cazibe merkezi haline getirecektir. &Ouml;nemli bir Kamusal alan Tasarımı olarak ele alınan projenin, wifi ve elektrik girişlerinin yaygınlaştırılarak dijital erişimin kolaylaştırılması, &uuml;cretsiz akıllı masalar/ortak &ccedil;alışma alanları oluşturuldu, mahalleye ait olmayı g&uuml;&ccedil;lendirerek, kamusal alanının yaşam, karşılaşma, &uuml;retim, kazan&ccedil; ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m mekanı haline getirilmesi hedefleri realizasyonu g&ouml;zetildi.</p> <p>Sıkışık mahalle arasında titiz, duyarlı davranılarak, ihtiya&ccedil; duyulan mekan ve fonksiyonlar y&uuml;kselmeden &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenirken, Ferahlatıcı yeşil alan galerileri, Mahalle meydanı, &Ccedil;ocuk parkı, Rekreasyon alanları, bol ışıklı erişilebilir, g&uuml;venli, huzurlu ve etkin mekanlar sağlanarak yoğun kullanılması teşvik edildi.</p> <p>Projemiz Engellilerin diğerleriyle eşit temelde erişimini sağlamak i&ccedil;in, ulaşım da dahil olmak &uuml;zere, &ldquo;Erişilebilirliğin tasarımına y&ouml;nelik ilkeler&rdquo;ini tam olarak uygular. Y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&nbsp;istasyonları, yaya yolları, ilgili yaya akışları etkili bir şekilde dikkate alınmıştır.</p> <p>Enerji verimliliği en &uuml;st d&uuml;zeyde uygulanmıştır. Kamu yapılarında elektrik giderleri olduk&ccedil;a b&uuml;y&uuml;k bir y&uuml;zde oluşturur. Enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatmalar, genel sıcak su temini i&ccedil;in &lsquo;g&uuml;neş enerjisi kollekt&ouml;rleri&rsquo; kullanılarak, Doğal aydınlatma-ışıktan azami yararlanan tasarım anlayışı ile genel yapının ve ortak kullanım alanlarının enerji t&uuml;ketimi en aza indirilmiştir.</p> <p>Emniyetli, G&uuml;venli karma yapı kompleksi, M&uuml;hendislik ve uygulama hizmetlerinde Deprem risklerini en aza indirmek &uuml;zere planlanmıştır. Bodrum perdeleri, taşıyıcı sistem ve d&uuml;şey sirk&uuml;lasyonlar betonarme, d&ouml;şemeler betonarme-asmolen, Pazar yeri kolon ve makasları y&uuml;ksek teknoloji &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyondur.</p> Tue, 13 Feb 2018 13:47:37 +03 Balance Güneşli http://www.arkiv.com.tr/proje/balance-gunesli/3259 İlknur Sudaş <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/avci-architects/balance-gunesli/a (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Selçuk Avcı,Burak Ünder,Hande Yarımbıyık,Tuba Şehitoğlu,Ceren Beyazıtoğlu,Selin Gürel,Eftychia Papathanasiou,Sinan Günay<br>Mimarlık Ofisi : AVCI Architects<br><br>Basın Ekspres Yolu üzerinde yer alan ve ofis, konut, çarşı fonksiyonlarını barındıran 92,602 m2 brüt inşaat alanına sahip proje, AVCIARCHITECTS tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Mevcut dokunun en belirleyici &ouml;zelliği Basın Ekspres Yolu boyunca akan Ayamama Deresi&rsquo;dir. Ayamama Deresi ve yapı adaları arasında kalan yeşil alanın tasarıma katılması, ve taşkın alanındaki su &ouml;ğeleriyle de zenginleşecek nitelikli bir peyzaj alanı olarak kentle b&uuml;t&uuml;nleşmesi hedeflenmiştir.&nbsp;</p> <p>Zemin katlarda podyum ve &uuml;zerinde y&uuml;kselen bir kuleden oluşan tipik tasarım anlayışına karşılık projede hedeflenen; gelecekte, metronun da gelmesi ve yeni iş merkezleri ile nitelikli bir ana yaya aksı olacak olan Taş Ocağı Caddesi&rsquo;ni, korunaklı bir kentsel meydan şeklinde d&uuml;zenlenmiş giriş alanıyla davet eden, ve merkezinde oluşturduğu sokak dokusu ile yayaları Ayamama Deresi peyzaj alanı ile bağlayan ge&ccedil;irgen bir yapı oluşturmaktır. Aynı ge&ccedil;irgenliği komşu parsellerle arasında da sağlayan proje bu sayede s&uuml;rekli yaşayan, davetkar kamusal alanlar oluşturur. Bu sokakların etrafında da az katlı, kent &ouml;l&ccedil;eğinde binalar konumlandırılmıştır.</p> <p>Sokakları oluşturan az katlı bloklarda ofis ve home ofisler yer alır. Bu sayede belirli bir saatten sonra terk edilen g&uuml;venliksiz bir yerleşim yerine, her daim yaşayan, aktif, canlı bir mahalle dokusu oluşturulmuş ve sosyal s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik kriterleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutulmuştur.</p> <p>Farklı y&ouml;nlenimlere farklı cephe hareketleri ve malzemeleriyle de cevap verilerek hem daha zarif bir k&uuml;tle etkisi desteklenirken, hem de &ccedil;evresel etkiler dikkate alınıp s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve verimli enerji kullanımı &ouml;n planda tutulmuştur. Kuzey cephelerde daha dolu, taş kaplama y&uuml;zeyler, g&uuml;ney cephelerde ise cam cepheler &ouml;n&uuml;nde ahşap g&uuml;neş kırıcılar ile katmanlanan cephe, g&uuml;neş enerjisinden kaynaklı ısı kazanımını en verimli şekilde kullanmayı hedefler. G&uuml;ney cephelerde yer alan kat bah&ccedil;eleri de doğal ısıtma ve havalandırma sağlarken, cephede bir hareketlilik ve &ccedil;eşitlilik oluştururarak yeşilin bina boyunca tırmanmasını sağlar.</p> Tue, 13 Feb 2018 12:21:00 +03 Erzincan Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/erzincan-universitesi-kultur-kongre-merkezi1/8848 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atus-mimarlik/erzincan-universitesi-kultur-kongre-merkezi/erzincan-uni-kkm_01_a.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre İmik<br>Mimarlık Ofisi : Atus Mimarlık<br><br>Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde bulunan kongre merkezinin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Atus Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Erzincan &Uuml;niversitesi yerleşkesi i&ccedil;erisinde; seminer, konferans, tanıtım, konser, sergi gibi etkinliklerini yapabileceği bir k&uuml;lt&uuml;r-kongre merkezi tasarlanmıştır. Yapı k&uuml;tlesi olarak hiyerarşik bir d&uuml;zen hedeflenmiştir; konferans salonu, fuaye ve sergi alanı, m&uuml;ze salonu olmak &uuml;zere 3 k&uuml;tlesel ayrışım ama&ccedil;lanmıştır. İki masif k&uuml;tlenin arasında daha ge&ccedil;irgen sergileme ve fuaye alanlarını barındıran k&uuml;tle ile bu masif yoğunluğun kırılması sağlanmıştır. Proje 3 ayrı kotta &ccedil;alışan fuayeler ve bu fuayelere a&ccedil;ılan hacimlerden oluşmaktadır. Ana fuayeden b&uuml;y&uuml;k salona, m&uuml;zeye ve diğer fuayelere ulaşmak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Alt fuayeden 250 kişilik konferans salonuna ve 75 kişilik iki k&uuml;&ccedil;&uuml;k salona ge&ccedil;ilir. &Uuml;st fuayeden ise salonun ikincil girişine ve rampalar şeklinde d&uuml;zenlenmiş &ccedil;elik k&ouml;pr&uuml;ler ile sergi mekanlarına ulaşılır. M&uuml;ze dış mek&acirc;ndan da erişilebilir bi&ccedil;imde konumlanmıştır. Yapı yaklaşık 13.000 m&sup2; kapalı inşaat alanına sahiptir.</p> Tue, 13 Feb 2018 11:37:16 +03 TMT Park Suit http://www.arkiv.com.tr/proje/tmt-park-suit/8847 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atelye-mim-mimarlik/tmt-park-suit/TMT_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ozan Tüzün,Suzan Tüzün<br>Mimarlık Ofisi : Atelye Mim Mimarlık<br><br>Proje Seyhan İlçesi, Mithat Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alpaslan Türkeş Bulvarı’nın birleştiği kavşağın kuzey doğu köşesinde, Adana’nın prestijli konut ve ticaret noktalarından birinde yer alıyor.<br><br><p>Atelye Mim Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Proje zemin ve asma katlarda ticaret, normal katlarda ise konuttan oluşmaktadır.&nbsp;</p> <p>Parselin batısındaki hafif raylı sistem g&uuml;zergahının varlığı ve etrafının prestijli ana bağlantı yollarıyla sınırlanmış olması yapının k&uuml;tlesel imajına, parselin hakim r&uuml;zgara ve g&uuml;neşe olan doğal y&ouml;nlenmesi de yapının plan ve cephe &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerine y&ouml;n veren &ouml;nemli fakt&ouml;rler olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkmıştır.</p> <p>Tasarım kriteri olarak, konut katlarında kullanıcının bu potansiyellerden faydalanmasını sağlayan dış cephe boşlukları ve iklime y&uuml;z&uuml;n&uuml; d&ouml;nen a&ccedil;ık k&ouml;şe &ccedil;ıkmalarıyla dinamik bir k&uuml;tle imajı fikri &uuml;zerinden yola &ccedil;ıkılmıştır. Aynı zamanda kente hizmet edecek mağaza bloğu ile de hem kentlilerin hem de yapının kullanıcılarının maksimum faydası ilkesi doğrultuda tasarım s&uuml;reci olgunlaşmıştır.</p> <p>Yapının; prestijli ve estetik bir işyeri ve konut projesi olarak, Adana kent merkezine yeni bir &ccedil;izgi kazandırması umulmaktadır.</p> Tue, 13 Feb 2018 10:27:12 +03 Armada Alışveriş ve İş Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/armada-alisveris-ve-is-merkezi/8846 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/a-tasarim-mimarlik/armada-alisveris-ve-is-merkezi/001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Osman Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : A Tasarım Mimarlık<br><br>A Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan Armada Alışveriş ve İş Merkezi Ankara Söğütözü'nde bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor.</p> <p>Ankara&rsquo;da batı koridoru doğrultusundaki gelişmenin ilk b&uuml;y&uuml;k ve kentsel yapılarından biri olan Armada iş ve ticaret merkezi kendi &ouml;l&ccedil;eğinin dışında kentsel bir jenerat&ouml;r g&ouml;revi &uuml;stlenmiş, kendisinden sonra gelen b&ouml;lgesel gelişme i&ccedil;in belirleyici olmuştur. Eyl&uuml;l 2002'de a&ccedil;ılan yapı, benzerleri i&ccedil;inde se&ccedil;kin, &uuml;st d&uuml;zeyde ve &ccedil;ekici bir alışveriş merkezi oluşturmak amacı ile tasarlanmış, dış ve i&ccedil; tasarımı ve uygulaması &uuml;zerinde &ouml;zenle &ccedil;alışılmış bir alışveriş ve iş merkezi kompleksidir.</p> <p>Yapı yatay ve d&uuml;şey olarak iki bloktan oluşmaktadır. Alışveriş merkezinde arsanın eğiminden yararlanılarak, yapıya d&ouml;rt cephesinden, d&ouml;rt ayrı girişle &uuml;&ccedil; farklı kottan giriş imk&acirc;nı verilmiştir. Eskişehir Yolu &uuml;zerindeki ana giriş &uuml;&ccedil; katlı y&uuml;ksek bir mek&acirc;n olarak doğal yolla aydınlatılmaktadır. Giriş hol&uuml;nden sonra dolaşım mekanları ikiye ayrılmaktadır. Koridorların her biri atriyum boşluklarında birleştirilerek akıcı bir dolaşım şeması sağlanmıştır.</p> <p>Yaklaşık 32 000 m<sup>2</sup> kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezinde &ccedil;eşitli b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde 150'ye yakın mağaza ve fast food bulunmaktadır. Yapı i&ccedil;inde on bir salonlu sinema ve b&uuml;y&uuml;k bir s&uuml;permarket yer almaktadır. Kullanıcılar, ofisler ve kiracıların kullanımı i&ccedil;in a&ccedil;ık ve kapalı dahil toplam 3100 ara&ccedil;lık park yeri tasarlanmıştır.</p> <p>Ofis bloğu tasarımı panoramik ilişkilerden doğmuş iki yayın kesişimidir. Mekik planlı, 21 katlı ofis kulesi tasarımında yapının i&ccedil;inden ve kentin &ccedil;eşitli noktalarından, farklı zamanlarda farklı algılara kaynaklık edebilecek bir ofis yapısı arayışıyla tasarlanmıştır.&nbsp; Kule, kent sil&uuml;eti i&ccedil;inde yerini alacağını &uuml;mit ettiğimiz mekansal nitelik farklılaşmasına &ouml;zg&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne ulaştırılmaya &ccedil;alışılmıştır.</p> Tue, 13 Feb 2018 10:17:45 +03 Doğa Koleji İzmir Güzelbahçe http://www.arkiv.com.tr/proje/doga-koleji-izmir-guzelbahce/8845 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/arkayin-mimarli/doga-koleji-izmir-guzelbahce/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : A.Tufan Arkayın,Ali Akgün,Başak Selin Uygur,Ersan Alkan,Gonca Karadirlik<br>Mimarlık Ofisi : Arkayın Mimarlık<br><br>İzmir-Güzelbahçe ilçesinde yer alan arazide bodrum+zemin+2kat+çatı katı olarak tasarlanmış anaokulu, ilkokul, orta okul, lise, üstün zekalılar eğitimi ve fen ve teknoloji lisesinden oluşan proje Arkayın Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Bodrum kat ağırlıklı olarak hobi ve grup &ccedil;alışmalarına y&ouml;nelik mekan tasarımları i&ccedil;erir. Resim, m&uuml;zik, teknoloji ve satran&ccedil; dersliği, fen ve biyoloji laboratuvarları, ekoloji at&ouml;lyesi vb. &ouml;ğrenciyi doğaya yaklaştıran eğitim alanları &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Zemin katta eğitim derslikleri, gerekli okul hizmet alanları ve idari birimler yer alır. Tasarlanan konferans salonuna giriş yine bu kattadır. 1.katta ağırlıklı olarak eğitim birimleri ve gerekli personel hacimleri yer alır. 2.katta bu fonksiyonlara ek olarak bir adet kapalı spor salonu &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Ccedil;atı katında geniş cam cephelerle manzaraya sahip aydınlık bir yemekhane yer alır. Buna ek olarak teknik hacimler &ccedil;atı katında bulunmaktadır. Binanın inşaat s&uuml;reci başarılı bir şekilde kısa bir s&uuml;re i&ccedil;inde tamamlanmıştır.</p> Tue, 13 Feb 2018 10:10:03 +03 Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/panora-alisveris-ve-yasam-merkezi/8842 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/a-tasarim-mimarlik/panora-alisveris-ve-yasam-merkezi/01_ panora_general_view.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Osman Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : A Tasarım Mimarlık<br><br>A Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan, Ankara OR-AN'da bulunan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin inşaatı 2009 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>PANORA sadece bir alışveriş merkezi yapısı değil, aynı zamanda &ccedil;evresel etki yaratacak bir yapı, yakın &ccedil;evresi i&ccedil;in bir merkez,&nbsp; olarak tasarlanmıştır. Kentsel &ouml;l&ccedil;ekte, Eymir-ODT&Uuml; ormanından gelen spor ve sosyal i&ccedil;erikli yaşamı, Dikmen vadisi ve &ccedil;eper yeşil alanlara y&ouml;nlendirecek bir ge&ccedil;iş yapısının oluşturulması projenin ana hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir.</p> <p>Kuzey ışığından yararlanılarak şeffaflığın &ouml;n plana &ccedil;ıkarıldığı i&ccedil; mekan d&uuml;zenlemelerinde, yakın &ccedil;evreyle g&ouml;rsel ilişkilerin kurulması ama&ccedil;lanmış, iki kat y&uuml;ksekliğinde mağaza birimleriyle d&uuml;zenlenen dolaşım hollerinde kent bulvarı etkisi yaratılmaya &ccedil;alışılmıştır.&nbsp;</p> <p>Arazinin eğimli yapısı, yapıya farklı seviyelerden ulaşılabilme olanağı sağlamaktadır. Yapıda&nbsp; aynı anda bir &ccedil;ok kullanıma cevap veren, &ccedil;ok ama&ccedil;lı mekanları i&ccedil;inde barındıran kullanımlar &ouml;nerilmiştir. &Uuml;&ccedil; katlı yapıda mağaza, restoran ve kafeler, &ccedil;ok ama&ccedil;lı aktivite alanları, k&uuml;lt&uuml;r, eğlence ve spor merkezi yer almaktadır.&nbsp; Ana girişin sağında ve solunda alışveriş merkezinden ayrı, daha uzun s&uuml;relerde kullanılan ve dış mekanla s&uuml;reklilik kuran restoran ve kafeler d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p>Giriş katında mağazalar ve aktivite alanları yer almaktadır. Konut b&ouml;lgesi i&ccedil;inde aktif olarak kullanılacak 10.000 metrekarelik hipermarket katı alt zemindedir. İkinci kat k&uuml;lt&uuml;r, sanat ve eğlence aktiviteleri i&ccedil;in d&uuml;zenlenmiştir. Eğlence katında on iki salonlu sinema kompleksine yer verilmiştir. Şeffaf cephesiyle ikinci katta tasarlanan yemek mekanları &ouml;nde d&uuml;zenlenen park alanına bakmaktadır. Dışa ve manzaraya d&ouml;n&uuml;k yemek avlusunda uygulanan farklı d&ouml;şeme y&uuml;kseklikleri ile &ccedil;eşitli mekan alternatifleri oluşturulmuştur.</p> <p>&Ccedil;ok ama&ccedil;lı kent mekanı olarak tasarlanan kubbe altı, g&ouml;steri, konser gibi farklı aktivitelerin yaşamasına imkan verecek b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ktedir. 38 metre &ccedil;apındaki kubbenin &uuml;st &ouml;rt&uuml;s&uuml;nde, g&uuml;n ışığını i&ccedil; mekanlara alan &ccedil;elik sistem kullanılmıştır. Meydan zemin kaplamasında 49 farklı renkte 320 000 mozaik taşı kullanılarak Pir'i Reis haritası deseni &uuml;retilmiştir.</p> <p>Panora gerek zemin kat kullanımları gerekse dışa d&ouml;n&uuml;k yeme i&ccedil;me mekanları ile geleneksel kutu tipi alışveriş merkezlerine bir alternatif oluşturmakta, yakın &ccedil;evresi ve dış mekanla b&uuml;t&uuml;nleşik kentsel bir odak olarak kullanılmaktadır.</p> Mon, 12 Feb 2018 14:47:40 +03 Maidan http://www.arkiv.com.tr/proje/maidan/8841 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/a-tasarim-mimarlik/maidan/01.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Osman Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : A Tasarım Mimarlık<br><br>Kamusal bir alan çevresinde şekillenen ofis ve ticaret işlevlerini içeren proje, Ankara batı ekseni üzerinde Bilkent Kavşağı’na çok yakın bir konumda yer alıyor.<br><br><p>A Tasarım Mimarlık, projeyi anlatıyor:&nbsp;</p> <p>Tasarım &ouml;ncelikli olarak yakın komşuluklardan gelen yaya hareketlerini proje alanına taşıyarak, kentle b&uuml;t&uuml;nleşik işlevlerin yer aldığı zeminde yaya mek&acirc;nları oluşturulması d&uuml;ş&uuml;ncesine dayanıyor.</p> <p>Ofis ve ticaret birimlerinin tasarlandığı yapılarda mod&uuml;ler ve esnek bir sistem geliştirilmiştir. Ofis katlarında kullanıcıların sosyal ihtiya&ccedil;larını da karşılayabileceği atriumlar tasarlanmıştır.</p> <p>&Ccedil;alışma mek&acirc;nlarının yanı sıra yeme i&ccedil;me gibi işlevleri de barındıran komplekste, yarı a&ccedil;ık ve a&ccedil;ık mek&acirc;nlar aracılığı ile yeni bir kentsel mek&acirc;n oluşturulmuştur. Yapıların eğrisel formları dış mek&acirc;nları bi&ccedil;imlendirerek a&ccedil;ık mek&acirc;n d&uuml;zenlemelerine olanak sağlamıştır.</p> Mon, 12 Feb 2018 14:34:55 +03 Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Merkez Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/turkiye-finans-katilim-bankasi-genel-merkez-binasi/8840 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/asos/turkiye-finans-katilim-bankasi-genel-merkez-binasi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ernesto Klingenberg,Alejandro Lorca,Aktuğ Sivrioğlu,Güneş Özkal,Özkan Köse<br>Mimarlık Ofisi : ASOS Mimarlık ve Tasarım Yönetimi,L35 Architects<br><br>Türkiye Finans Genel Merkezi, İstanbul Asya yakasındaki önemli ofis merkezlerinden biri olan Ümraniye’de konumlanıyor.<br><br><p>Gerek konumu gerekse yerleşim d&uuml;zeni ve y&uuml;ksekliği ile &ccedil;evresindeki binalardan kolayca ayrışan yapı, b&ouml;lgeyi sınırlayan yoğun Kuzey-G&uuml;ney otoyolunun en g&ouml;r&uuml;nen ucunda yer alıyor.</p> <p>130 metre y&uuml;ksekliğindeki kule, birbirine paralel &uuml;&ccedil; peyzaj avlusu i&ccedil;eren iki katlı bir baza &uuml;st&uuml;nde y&uuml;kselir. Bu baza aynı zamanda iki katlı otoparka ev sahipliği yapar.&nbsp; &Uuml;st&uuml;n g&uuml;neş kontrol &ouml;zelliklerine sahip olan y&uuml;ksek cam kule, Doğu-Batı cephesi ile kontrast oluşturur. Bu cephe d&uuml;zeni binaya &ouml;zel bir doku kazandırır. Kulenin sade cam k&uuml;tlesi şeffaf cam ile &ccedil;evrili teras bah&ccedil;e ile son bulurken bu bah&ccedil;e aynı zamanda iklimlendirme cihazlarını da g&ouml;zlerden saklar. Uzaktan kolayca fark edilebilen kule, b&ouml;lgenin yeni referans noktalarından biri olmuştur.</p> Mon, 12 Feb 2018 13:43:47 +03 Konya Tropikal Kelebek Bahçesi http://www.arkiv.com.tr/proje/konya-tropikal-kelebek-bahcesi/7986 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/arup/konya-tropikal-kelebek-bahcesi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ekin Uğur,Sinan Tanrıdağ,Yeşim Durmuş<br>Mimarlık Ofisi : Arup<br><br>Arup, projenin mimari tasarımının yanı sıra, ön cephe mühendisliği hizmetleri dâhil olmak üzere mekanik, elektrik, yapı ve altyapı tasarımı mühendislik hizmetlerini de üstlenmiş.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p><span>T&uuml;rkiye i&ccedil;in t&uuml;r&uuml;n&uuml;n ilki olan bah&ccedil;e, ziyaret&ccedil;ilere kelebek ve b&ouml;cekleri kendi yaşam alanlarında g&ouml;zlemek i&ccedil;in eşsiz bir imk&acirc;n sağlamaktadır.</span></p> <p><span><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/12.jpg-658727572.jpeg" border="0" /></span></p> <p>380.000 metrekarelik&nbsp;alanda spor ve alışveriş tesisleri, havuzlar ve bir amfi tiyatro yer almaktadır.</p> <p><span><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/13.jpg.jpeg" border="0" /></span></p> <p>Tasarım, biri kelebek şeklinde olan &uuml;&ccedil; binadan oluşmaktadır. Bu binalar, 2.100 m<sup>2&nbsp;</sup>alanlı Kelebek Bah&ccedil;esi, 550 m<sup>2&nbsp;</sup>alanlı B&ouml;cek M&uuml;zesi ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alışveriş birimleri olan 800 metrekarelik&nbsp;karma kullanımlı binalardır.</p> <p><span><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/14.jpg.jpeg" border="0" /><br /></span></p> Fri, 09 Feb 2018 17:40:00 +03 Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Kütüphanesi http://www.arkiv.com.tr/proje/prof-dr-fuat-sezgin-islam-bilim-tarihi-arastirmalari-kutuphanesi/8839 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/koop-23843781/prof-dr-fuat-sezgin-islam-bilim-tarihi-arastirmalari-kutuphanesi/_00.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yusuf Burak Dolu,Alper Karasu,Seçkin Maden,Barancan Dağıstan,Dilara Öztürk,Elçin Şakar,Koray Pekak,Deniz Koç Çeliker,Derya Koç,Cihan Çolak<br>Mimarlık Ofisi : KOOP Mimarlık,Müze Sergi İşleri<br><br>Sur-i Sultani içinde Gülhane Parkı’nda bulunan eski Telgrafhane yapısı, KOOP Mimarlık ve Müze Sergi İşleri tarafından 2017 yılında araştırma kütüphanesi olarak yeniden işlevlendirildi.<br><br><p>KOOP Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Arka cephesini surların oluşturduğu Telgrafhane bir 19&rsquo;uncu y&uuml;zyıl yapısı. İki kısımdan oluşan yapının bir kısmı &ouml;zg&uuml;n plan ve yapı elemanlarını korurken, diğer kısmın i&ccedil; duvar ve d&ouml;şemeleri 20&rsquo;inci y&uuml;zyılda s&ouml;k&uuml;lerek betonarmeye &ccedil;evrilmişti.</p> <p>Beden duvarları taş/tuğla yığma ve volta d&ouml;şemeli olan giriş kısmında &ouml;zg&uuml;n plan ve malzemeler korundu. Yapının ana okuyucu salonunu oluşturan ikinci kısımda ise beden duvarları korunarak betonarme ekler s&ouml;k&uuml;ld&uuml;. Elde edilen b&uuml;y&uuml;k tek hacim Prof. Dr. Fuat Sezgin&rsquo;in 50 bin kitabı ve alınması planlanan bir o kadar kitaba ev sahipliği yapacak bir k&uuml;t&uuml;phane olarak tasarlandı.</p> <p>Tasarım aşamasında, mevcut yapı ile tarihi sur duvarları ve G&uuml;lhane Parkı&rsquo;nın doğası arasında i&ccedil; mek&acirc;ndan dışarı uzanan bir ilişki kurulması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;. Kullanıcılar i&ccedil;in sakin, doğanın i&ccedil;erisinde, huzurlu bir k&uuml;t&uuml;phanede bulunma hissinin i&ccedil; mek&acirc;n tasarımında kullanılacak temel mimari unsurlar ile sağlanmasına &ouml;zen g&ouml;sterildi. Yeni str&uuml;kt&uuml;r ile oluşturulan asma kat yerleşimi ve a&ccedil;ıkta bırakılan ahşap &ccedil;atı makasları kullanıcılar i&ccedil;in ferah bir mek&acirc;n algısı oluşturması ama&ccedil;landı. Duvar, zemin renkleri, aydınlatmalar ve grafik tasarımlar ile kullanıcının odaklanması ve tek başına doğru alanlara y&ouml;nlenmesi sağlandı.</p> <p>Eski telgrafhane binası, kullanıcıların bilimler tarihi ile ilgili &ccedil;alışmalarını ve araştırmalarını y&uuml;r&uuml;tebilecekleri bir k&uuml;t&uuml;phaneye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;.</p> Fri, 09 Feb 2018 16:32:12 +03 Magnum Pleasure Store İstanbul http://www.arkiv.com.tr/proje/magnum-pleasure-store-istanbul/8835 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/wangan/magnum-pleasure-store-istanbul/EDP_0103_2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Özerler,Kutay Yorulmaz,Mert Can Uzyıldırım<br>Mimarlık Ofisi : Wangan<br><br>İstanbul Bağdat Caddesi‘nde konumlanan Magnum Pleasure Store İstanbul‘un 2017 senesi tasarımı ve uygulaması Wangan tarafından yapıldı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>D&uuml;nyanın en eski global kuruluşlarından biri olan ve 190 &uuml;lkede faaliyet g&ouml;steren Hollanda merkezli Unilever&rsquo;in alt markalarından biri olan Magnum, her sene kozmopolit şehirlerin &ouml;nemli noktalarında, kullanıcılarına kendi Magnum&rsquo;larını yaratma deneyimini yaşatmak amacıyla Magnum Pleasure Store adıyla pop-up konsept mağazalar a&ccedil;ıyor.</p> <p>Genel konsepti Magnum&lsquo;un tutku, haz, l&uuml;ks ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k temaları &uuml;zerine tasarlanan mağazanın, dış mekanında şehrin sıkışık ve betonarme yapısına tezat olarak ferah ve &ouml;zg&uuml;r bir ka&ccedil;ış noktası yaratmak &uuml;zere, egzotik peyzaj elemanları ve doğal malzemeler kullanıldı. S&uuml;t, &ccedil;ikolata ve altın renklerine ait tonların kullanıldığı i&ccedil; mekanda Magnum barı ve mağaza konseptine 2017 senesinde eklenen kahve barı bulunuyor. Mağazanın en &ouml;nemli tasarım &ouml;ğelerinden biri de i&ccedil; mekanın tavanına yayılan altın &ccedil;ikolata damlaları enstalasyonu. 2229 damladan oluşan enstalasyon, altın, haz ve lezzet temalarına g&ouml;nderme yapıyor.</p> <p>Bir&ccedil;ok detay ve &uuml;r&uuml;n&uuml;n yeni konsepte &ouml;zel olarak &uuml;retildiği mağazada kullanılan hareketli mobilyalar; Wangan &uuml;r&uuml;nleri olan <i>Punto Armchair </i>ve <i>Punto Sofa.</i></p> Fri, 09 Feb 2018 10:08:18 +03 Leb-i Derya http://www.arkiv.com.tr/proje/leb-i-derya/8834 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/altindal-mimarlik/leb-i-derya/leb_i_derya (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şevket Altındal<br>Mimarlık Ofisi : Altındal Mimarlık<br><br>Antalya’nın eski yerleşim bölgelerinden Barınaklar Semti'nde, falezler 1. sıra üzerindeki 3 ayrı parselin birleşmesi ile oluşmuş yerleşkede bulunan konut yapısı Altındal Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Mevcut dokunun i&ccedil;erisinde, nitelikli ve &ouml;zg&uuml;n bir yapı grubu tasarlamak ama&ccedil;lı planlama &ccedil;alışmaları başlamış, 3 farklı ebat ve plan şemasında &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş konut bloklarının cephe kurgusunda, maksimum manzara i&ccedil;in &ouml;ncelikle şeffaf, ve yine kontrol&uuml;n&uuml;n bir o kadar &ouml;nemli ve gerekli olduğu g&uuml;neşin etkisini bir nebze hafifletmek ve g&ouml;lgeli cepheler elde edebilmek amacı ile, d&uuml;şey ve yatay elemanların mod&uuml;l teşkil etmeyen bir aksiyel sistemde oluşturduğu karolaj ile y&ouml;renin &ouml;zg&uuml;n mimarisinin getirisi geniş sa&ccedil;aklar kullanılmıştır.</p> <h3>Peyzaj:​</h3> <p>Alışılmışın dışında &ouml;zg&uuml;n bir peyzaj anlayışı ile zemin katta bulunan her bir daire i&ccedil;in bağımsız bah&ccedil;eler oluşturulmuş, bu bah&ccedil;eler su elemanları ile ortak kullanım alanından ayrılmışlardır. Sert zemin olarak tasarlanmış meydan, 3 bloğun ortasında bir toplanma mekanı olmasının yanı sıra, heykeltıraş Emre Karaca&rsquo;nın 2 eseri ile daha da &ouml;zel bir şekle b&uuml;r&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Kullanılan bu 3 boyutlu sanatsal objelerin yerleşkeyi, sahip olduğu &ouml;zel konum ve mimari anlayış ile harmanlandığında &ccedil;ok daha kıymetli ve &ouml;zel bir yere getirdiği aşikardır.</p> Thu, 08 Feb 2018 18:03:00 +03 Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/konyaalti-belediyesi-kongre-ve-fuar-merkezi/8833 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/altindal-mimarlik/konyaalti-belediyesi-nazim-hikmet-fuar-ve-kongre-merkezi/Konyaaltı_Belediyesi_Kongre_ve_Fuar Merkezi (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şevket Altındal,Ahmet Bıçaklı,Can Cahit Bıçaklı<br>Mimarlık Ofisi : Altındal Mimarlık,AC Bıçaklı Mimarlık<br><br>13.200 m2 inşaat alanına sahip kongre ve fuar merkezi, cami, pazar yeri ve okul gibi kamusal alanların bulunduğu bir aksta, çevresinde çoğunlukla 3-4 katlı konut yapılarının yer aldığı bir arazi üzerine inşa edildi.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapının ana tasarım kriteri; &ccedil;evresindeki yapılara saygı duyan, ezmeyen ve mevcut kamu dokusunu g&uuml;&ccedil;lendiren bir bina olarak var olmasıdır. Yapı; 3500 kişilik &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, 150 kişilik 3 adet birleştirilebilir &ouml;zellikte toplantı salonu, 600 kişilik amfi salon, y&ouml;netim ofisleri, ticari birimler, kapalı ve a&ccedil;ık otoparktan oluşmaktadır.</p> <p>Yapının ana fonksiyonu olan 3500 kişilik &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, yoğun kullanıcı y&uuml;k&uuml; g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak &uuml;st kota alınmıştır ve mevcut kamusal aksa rampa ile g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir şekilde bağlanarak kullanıcıyı &uuml;st kata davet etmektedir. Bu rampa sadece ge&ccedil;iş mekanı gibi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmeyip aynı zamanda sosyalleşme ve dinlenme alanı olarak kurgulanmıştır. Kongre salonunun &uuml;zerine ge&ccedil;irilen dış kabuk; teknik ve mekanik sistemleri gizlediği gibi &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonun b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozmadan bu fonksiyonların salonu zedelemeden dışarıda bırakılmasını sağlamıştır. Ayrıca bu kabuk boşluklu yapısı ile binayı &ccedil;evresindeki &ouml;l&ccedil;eğe uygun hale getirip hafifletmiştir. Rampa ve kabuk binanın kamu ile entegrasyonunu sağlayan ara-y&uuml;z&uuml;d&uuml;r.</p> <p>Zemin katta ise mevcutta bulunan kamusal aksı g&uuml;&ccedil;lendirerek halkın devamlı kullanımında olması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len bir sokak oluşturulmuştur. Antalya&rsquo;nın iklim şartları g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, arkatlı olarak tasarlanan bu sokakta kafe vb. ticari birimlerin yanında halk eğitim kurs at&ouml;lyelerinin yer alması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Yine zemin katta yer alan 600 kişilik amfi salon, &uuml;stteki &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonun yapı sistemi ile paralel olarak &ccedil;ift cidarlı tasarlanmıştır. Dış cidar cam ile kapatılmış olup i&ccedil;erideki kullanıcı hareketliliğinin sokaktan algılanması hedeflenmiştir.</p> <p>Yapının bodrum katında ise t&uuml;m bu birimlere hizmet verecek servis alanları ve 110 ara&ccedil;lık kapalı otopark mevcuttur.</p> Thu, 08 Feb 2018 17:35:49 +03 Alara Loft http://www.arkiv.com.tr/proje/alara-loft-evleri/8832 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/altindal-mimarlik/alara-loft-evleri-699433079/alara_loft (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şevket Altındal<br>Mimarlık Ofisi : Altındal Mimarlık<br><br>Antalya Düden Park Rekreasyon Projesi kapsamındaki kıyı gezi bandı üzerinde, şehir ile özdeşleşmiş olan falez silueti içerisinde, Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü bölgeye 500 metre mesafede yer alan apartman, Altındal Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <h3>Tasarım: ​</h3> <p>2009 yılında başlayan tasarım s&uuml;reci, işverenin istekleri doğrultusunda, arada ge&ccedil;en bunca zamanlık dilimde &ouml;nce her katında 3 adet 2+1-27 bağımsız b&ouml;l&uuml;m, ardından her katında 2 adet 3+1-18 bağımsız b&ouml;l&uuml;m, en nihayetinde de 2016 yılında her katında tek daire, her biri 365 metrekarelik 9 adet bağımsız b&ouml;l&uuml;mden oluşan son ruhsat s&uuml;reci ile şu an ki durumuna gelmiştir.</p> <p>Akdeniz panoramasına hakim g&uuml;ney cephede yaklaşık 100 metrekarelik yaşama alanı, geleneksel T&uuml;rk mimarisindeki sofa anlayışında olduğu gibi toparlayıcı mekan olarak ele alınmış, plan &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde hi&ccedil;bir şeklide koridora yer verilmemiş, t&uuml;m mekanlara buradan ulaşım ama&ccedil;lanmıştır. Dolayısı ile evin neresinde bulunursanız bulunun ama&ccedil;, bu eşsiz panoramayı tamamen cam olarak tasarlanmış g&uuml;ney cepheden eksiksiz olarak i&ccedil;eri almak olmuştur.</p> <p>D&uuml;şeyde seramik panellerden oluşan bir kabuk tarafından sarmalanmış bu cam cephe; yatayda kat d&ouml;şemeleri ile kesilmiş, d&uuml;şeyde ve yataydaki girdi &ccedil;ıktılar ile kimi yerde teraslar, kimi yerde de Fransız balkonlar elde edilerek g&uuml;neş kontrol&uuml; ama&ccedil;lanmış, yetersiz olacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len kısımlarda da otomatik g&uuml;neş kırıcı elemanlar ile tam korunum sağlanmıştır.</p> <h3>Ortak Kullanım: ​&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p>Her bağımsız b&ouml;l&uuml;m&uuml;n kullanabileceği şekilde direkt daire i&ccedil;ine hizmet eden y&uuml;k asans&ouml;r&uuml;, kapalı otopark, fitness salonu, toplantı odası, y&uuml;zme havuzu, kişiye &ouml;zel baganalar, garden party alanı, g&uuml;neşlenme alanı, aroma terapi havuzu, pergola ve bah&ccedil;e mutfağı, su bah&ccedil;esi vb. ek kullanım alanları da Alara Loft evlerine ek değer katan diğer &ouml;zelliklerden bazıları olarak sayılabilir.</p> Thu, 08 Feb 2018 17:22:12 +03 Aca Suite http://www.arkiv.com.tr/proje/aca-suite/8831 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/34-architects/aca-suite/aca_suite (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cenk Saraçoğlu<br>Mimarlık Ofisi : 34 Architects<br><br>34 Architects tarafından tasarlanan Aca Suite, İstanbul Kağıthane İlçesi'nde mevcut yapı stokunun yenilenmesi çerçevesinde değerlendirilen bir bölgede konumlanıyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Projemiz sokak kotuyla b&uuml;t&uuml;nleşik, kaldırımı kendisi i&ccedil;in sınır kabul eden, kent i&ccedil;i yerleşimde sıklıkla karşılaştığımız t&uuml;rde bir apartman bloğudur.</p> <p>Ara&ccedil; asans&ouml;r&uuml; ile ulaşılan bir kapalı otopark ve 36 konut biriminden oluşmaktadır.</p> <p>S&ouml;z konusu parsel bazındaki imar durumunun katılığı ve işverenin m2 kullanımına d&ouml;n&uuml;k olarak maksimumu talep etmesi, arazide g&uuml;&ccedil;l&uuml; kot farkının bulunması, parsel sahiplerinin şahsi talepleri tasarımın genel hatlarını belirlemiştir.</p> <p>Bu sebeplerden dolayı zorunlu hale gelen tasarım kurgusunda ki alternatifsizlik ve mimari tasarımı salt &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş bir plan şemasından &ccedil;ıkarma arayışı; 34 Architects Ekibi'nin ofis i&ccedil;inde s&uuml;rekli dillendirdiği "k&uuml;&ccedil;&uuml;k de olsa bir fikir" mottosuyla birleşerek Aca Yapı'nın eski şantiyelerinde atıl durumda kalan ve hurdaya verilmesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len trapez levhaları yeniden değerlendirmeyi ve tasarıma cephe kaplama malzemesi olarak entegre etme fikrini g&uuml;ndeme getirmiştir.</p> <p>Bu &ccedil;er&ccedil;evede y&uuml;zeyi d&uuml;zg&uuml;n olan kullanılabilir levhalar se&ccedil;ildi. Yetmeyen kısım etraftaki şantiyelerden tedarik edildi.</p> <p>Sıralı işlemlerden ge&ccedil;irilen sac trapez levhalar uzun yıllar yıpranmayacak hale getirildi. İnceliğinden kaynaklı titreşim yapması muhtemel olan levhaların montajı esnasında, demir konstr&uuml;ksyon ve levha arasında kau&ccedil;uk levhalar kullanıldı.</p> <p>Cepheye &ouml;zg&uuml; olarak tasarlanan diğer uygulama detaylarıyla ses, ısı ve su yalıtımı sağlanmış oldu.</p> <p>B&ouml;ylelikle Aca Suite t&uuml;m paydaşların beklentilerini yerine getirirken; ayakta olduğu s&uuml;re boyunca &ccedil;evresine ve t&uuml;ketilen kaynaklara vb. karşı duyduğu sorumluluğu k&uuml;&ccedil;&uuml;k yollu da olsa hissettirmeye &ccedil;alışmaktadır.</p> Thu, 08 Feb 2018 12:07:21 +03 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi http://www.arkiv.com.tr/proje/konya-gida-ve-tarim-universitesi/8829 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/yazgan-tasarim/konya-gida-ve-tarim-universitesi/konya_gida_tarim_universitesi_yazgan (5).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Yazgan,Begüm Yazgan<br>Mimarlık Ofisi : Yazgan Tasarım Mimarlık<br><br>Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan ve Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye'nin gıda ve tarım dalında özelleşmiş ilk ihtisas üniversitesi.<br><br><p>Tasarmcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>Karma kullanım programıyla, &ouml;ğrenci ve akademik personel mekanlarının yanı sıra, bilim insanları, yatırımcılar ve yerel halkın da kullanabileceği kaynak ve tesis olanakları sunmaktadır. Kamp&uuml;s &uuml;&ccedil; farklı b&ouml;lgeye ayrılmaktadır: eğitim ve araştırma birimleri (1. b&ouml;lge), sosyal ve konaklama birimleri (2. b&ouml;lge), Tekno-kent (3. b&ouml;lge). Birinci b&ouml;lgede, Tarım ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi, M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi, Y&ouml;netim ve Sosyal Bilimleri Fak&uuml;ltesi, Hazırlık Okulu, Y&ouml;netim ve İdari Bina ile Meslek Y&uuml;ksek Okulu bulunmaktadır. İkinci b&ouml;lgede ise, Kongre ve K&uuml;lt&uuml;r Merkezi, k&uuml;t&uuml;phane, spor kompleksi, yemekhane, lojmanlar ve &ouml;ğrenci yurtları bulunmaktadır. Tekno-kent olarak adlandırılan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&ouml;lgede de araştırma merkezi, ofisler ve laboratuvarlar bulunmaktadır.</p> <p>Kamp&uuml;s alanını kesen iki ana yol, 1. b&ouml;lgedeki dairesel peyzaj kurgusunun ana aksları olarak rol oynamaktadır. Meydandan eğitim yapılarının zeminini de kapsayacak şekilde 268 metre &ccedil;apında dev bir &lsquo;yeşil &ccedil;anak&rsquo; oluşturulmuştur. Daireler dıştan i&ccedil;e doğru k&uuml;&ccedil;&uuml;l&uuml;p al&ccedil;alarak ortada merkezi meydan oluşturur, bu meydanın altında bulunan sarnı&ccedil;-m&uuml;ze bir yandan su tasarrufu ve bah&ccedil;e sulama i&ccedil;in kullanılırken bir yandan da kamuya a&ccedil;ık olan bir m&uuml;ze i&ccedil;erecektir. B&ouml;lgede yer alan eğitim ve araştırma yapıları dairesel bir d&uuml;zenle bu 4000 &ouml;ğrenci kapasiteli meydanın etrafında konumlanmıştır. Bu yapılar avlulu ve yerden y&uuml;kseltilmiş yapılardır. B&ouml;ylelikle zeminde yapılar arası kesintisiz bir g&ouml;r&uuml;ş imkanı oluşturulmuştur.&nbsp; Ara&ccedil;sız, yaya ve bisiklet dostu bu &lsquo;yeşil &ccedil;anak&rsquo; &ouml;ğrencilere &lsquo;serbest kamusal alan&rsquo; yaratmakta, &ouml;zg&uuml;r bir şekilde dolaşım ve bir&ccedil;ok kamp&uuml;s aktivitesinin ger&ccedil;ekleşmesi i&ccedil;in fon oluşturmaktadır.</p> <p class="BasicParagraph">Yeşil &ccedil;atılar, g&uuml;neş panel tarlası ve yağmur suyu biriktirilmesi ile bir&ccedil;ok s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir &ouml;zellikleri olan bu &lsquo;yeşil kamp&uuml;s&rsquo; LEED Sertifikasyonunu hedeflemektedir. Bunların yanında, yaya ve bisiklet yollarıyla, bisiklet park yerleri ve elektrik ara&ccedil; şarj istasyonları ile sağlıklı bir yaşam tarzını da teşvik etmektedir.</p> Thu, 08 Feb 2018 09:32:02 +03 Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kara-harp-okulu-laboratuvar-merkezi/8509 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/frea/kara-harp-okulu-laboratuvar-merkezi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ömer Emre Şavural,Fatih Yavuz,Seden Cinasal Avcı,Ramazan Avcı<br>Mimarlık Ofisi : FREA,SCRA Mimarlık<br><br>Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi Ankara’da şu an Milli Savunma Üniversitesi olan Kara Harp Okulu kampüs alanında bulunan laboratuvar merkezi eğitim ve araştırma işlevleri için FREA ve SCRA Mimarlık’ın ortak projesi olarak tasarlandı.<br><br><p>20 bin metrekare kapalı alan sahip kamp&uuml;s&uuml;n en prestijli yapısı, temel eğitim ve araştırma fonksiyonlarını barındırmakta. Yapı askeri hiyerarşinin gereksinimleri g&ouml;zetilerek, &ccedil;ağdaş mimarinin nitelikleri ve yeni teknolojilerin imkanları ile projelendirildi.</p> <h3>Mimari Tasarım ve Mek&acirc;nsal Organizasyon</h3> <p>Yapının morfolojisi, bulunduğu yere ait olması amacı ile &ccedil;evresel fakt&ouml;rler, topografik durum ve yakın &ccedil;evresi ile kurduğu ilişkiler dikkate alınarak tasarlandı. Kurgulanan morfoloji yenilik&ccedil;i malzeme kullanımı, verimli mek&acirc;nsal d&uuml;zenleme ve &ccedil;ağdaş m&uuml;hendislik &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ile pekiştirildi.</p> <p>Yapı bloğu Kuzeyde bulunan ana yaklaşım yolundan geride konumlandırılarak, yaklaşım anında yapıyı meydana getiren alt par&ccedil;aların algılanması sağlandı. Ayrıca yapı girişi geri &ccedil;ekilerek mevcut dekanlık yapısı ile arasında geniş bir plaza oluşturuldu. Protokol yolundan k&uuml;tlenin daha az algılanması hedeflendiği i&ccedil;in, yol tarafında al&ccedil;ak katlı k&uuml;tleler uzanır. Bu sayede yapının yeşil alanla kurduğu ilişki de g&uuml;&ccedil;lenmiş olur.</p> <p>K&uuml;tlesel kompozisyonda akademik birimlerin bulunduğu hacim en &uuml;stte yer alır ve dikeyde oluşturulan dolaşım kovaları ile laboratuvar, b&ouml;l&uuml;m ve derslikleri, ortak derslikler ve amfiler ile yabancı diller b&ouml;l&uuml;mleri ile ilişki kurar. Programın bu şekilde d&uuml;zenlenmesi akademik personelin &ccedil;alışma ortamlarını bir arada tutmaya yardımcı olurken aynı zamanda daha izole &ccedil;alışma ortamları yaratılabilmesine olanak sağlanmış olur. Alt kotta par&ccedil;alı, &uuml;st kotta ise yekpare k&uuml;tle kurgusunun oluşturduğu yapı tektoniği, d&uuml;zenli cephe elemanlarının kullanımı ile kurumun ağırlığını ve yapının &ouml;nemini yansıtır.</p> <p>Zemin kotta bulunan par&ccedil;alı eğitim birimleri &uuml;zerine hiyerarşik sisteme atıfta bulunarak &ouml;ğretim g&ouml;revlisi mek&acirc;nlarından oluşan yapı bloğu yerleştirildi. Eğitim birimlerinden oluşan bloklar ile &ouml;ğretim g&ouml;revlileri bloğu i&ccedil; mek&acirc;nda atrium ile birbirine bağlanarak mek&acirc;nsal s&uuml;reklilik sağlandı. Atriuma doğru uzanan şeffaf cepheli toplantı salonları ve boşluktan &ccedil;ıkan geniş merdivenler ile yapı girişinden itibaren s&uuml;rekli algılanan zengin ve etkileyici bir i&ccedil; mek&acirc;n elde edildi.</p> <p>Mimari ihtiya&ccedil; programı i&ccedil;eriğinde yer alan b&ouml;l&uuml;mlerde (Sosyoloji, Kamu y&ouml;netimi vb.) aynı başlık altında toplanan eğitim birimleri ve &ouml;ğretim g&ouml;revlileri dikey sirk&uuml;lasyonla ilişkilendirmek koşulu ile birbirlerinden ayrıldı. Esneklik tasarım s&uuml;recinin en &ouml;nemli prensiplerinden biri idi. Eğitim birimlerinin par&ccedil;alı tipolojisi, proje s&uuml;recinin ilerleyen aşamalarında karşılaşılabilecek olası mimari program değişikliklerinin yapı plastiğini etkilememesi adına tercih edildi. Ayrıca yapının 8x8 metrelik aks sistemde &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi de esneklik i&ccedil;in ciddi bir avantaj oluşturdu.</p> <p>Eğitim birimleri, kamp&uuml;steki diğer yapılardan gelecek askeri &ouml;ğrencilerin ulaşım kolaylığı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, her b&ouml;l&uuml;m&uuml;n laboratuvarı ve derslik birimleri paketlenerek giriş kotunda konumlandırıldı. Ayrıca projenin adını oluşturan laboratuvar mekanları giriş kotundan kolay ulaşılabilecek şekilde kurgulandı.</p> <p>G&ouml;rsel ve fiziksel iletişime olanak veren atrium alışılagelmiş &ccedil;alışma mekanlarının tekd&uuml;zeliğine karşı yaratılmış yeni bir deneyimdir. Ayrıca belli Enerji Sertifikasyon Programlarında (LEED, BREAM vb) &ccedil;alışanlara ve kullanıcılara sunulan mek&acirc;nsal kalite &ccedil;ok &ouml;nemli bir puanlama kriteridir. İletişim &ccedil;ağının mek&acirc;nsal yansıması olarak g&ouml;r&uuml;lmesi gereken bu atrium hem işlevsel hem de estetik bir mimari elemandır.</p> <p>&Ouml;ğretim g&ouml;revlileri bloğunda ise &ccedil;ift y&uuml;kl&uuml; koridor yerine tek y&uuml;kl&uuml; koridor prensibi benimsenerek, koridorun bir &ccedil;eperinde atrium boşluğunun algılanması ama&ccedil;lanmıştır. B&ouml;ylece dolaşım alanlarının s&uuml;rekli doğal ışıktan yararlanması, ferah bir dolaşım sağlaması ve hacmin s&uuml;rekli hissedilmesi sağlanmıştır. &Uuml;st katlara ulaşım &uuml;&ccedil; noktada &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiş servis &ccedil;ekirdekleri ve i&ccedil; sokak hacmi boyunca katlara asılarak &ccedil;ıkan &ccedil;elik merdivenler ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Atrium alanı ayrıca sergi, kokteyl, tanıtım gibi aktiviteler i&ccedil;in ideal &ouml;l&ccedil;ek ve doğal ışık kalitesine sahip olacak bi&ccedil;imde şekillendirildi. K&uuml;tlenin g&uuml;ney cephesinde oluşturulan terasa a&ccedil;ılan yemekhane ise en &uuml;st katta konumlandırılmıştır. Bu sayede &uuml;&ccedil; tarafı a&ccedil;ık bu mek&acirc;nın manzara olanağından akademik personel rahat&ccedil;a yararlanır.</p> <h3>Teknik &Ccedil;&ouml;z&uuml;mler</h3> <p>Bir laboratuvar hacmi ile dersliğin, bir amfi ile &ouml;ğretim g&ouml;revlisi odasının farklı y&uuml;ksekliklerde olması, farklı mekanik sistemlere ihtiya&ccedil; duyması mek&acirc;nsal organizasyonda temel bir sorundu.&nbsp; Bu nedenle hacim y&uuml;kseklikleri, cephe tipolojileri ve mekanik sistemler fonksiyonların gerekliliklerine g&ouml;re tasarlandı. &Ouml;rneğin amfilerin y&uuml;ksekliği 5m, cephesi ise diğer birimlere g&ouml;re daha masiftir. Bunların yanında &ouml;ğretim elemanlarının odaları 3m temiz y&uuml;kseklikte ve bulunduğu cepheye g&ouml;re yoğunluğu değişen g&uuml;neş kırıcı prekast panellerle beraber daha şeffaf bir cepheye sahiptir. Ayrıca &ouml;ğretim g&ouml;revlisi odaları eğitim birimlerinden koparılarak izole bir &ccedil;alışma ortamı sağlanmıştır.</p> <p>Doğal ışıktan maksimum yararlanmak, ısınan havanın y&uuml;kselmesi prensibi ile i&ccedil; sokak boşluğunu doğal bir havalandırma kanalı gibi kullanmak ve yağmur suyunu depolayıp rezervuar ve &ccedil;evre sulamada kullanmak temel olarak s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ile ilgili belli başlı &ouml;nerilerdir.</p> <p>Bunun dışında, fotovoltaik paneller ve &ccedil;atıya yerleştirilecek ekipmanların yalıtıma zarar vermemesi adına &ccedil;atı d&ouml;şemesinin &uuml;st&uuml;nde kurulan ızgara konstr&uuml;ksiyon, yapının doğru yaşlanması ve işletme maliyetinin d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesine y&ouml;nelik tasarım girdileridir.</p> <p>Yapının tesisat senaryosunun (mekanik ve elektrik) verimli işlemesi i&ccedil;in, servis kovaları ve ilgili t&uuml;m şaftlar yapının merkez noktalarına yerleştirilmiş ve zemin katta bulunan tesisat hacimleri ile direk ilişki kuracak şekilde kurgulanmıştır. B&ouml;ylece kanal, kablo, boru vb. tesisat ekipmanı kullanımının minimize edilmesi sağlanmıştır. &Ouml;ğretim elemanları odaları, derslikler ve laboratuvarların t&uuml;m tesisat y&uuml;k&uuml; d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde bu y&uuml;k&uuml;n merkez noktadan dağıtılarak maliyetin d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesine katkıda bulunmak tasarımın temel ama&ccedil;larından biri idi.</p> Wed, 07 Feb 2018 15:51:00 +03 ADAS Sanat Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/adas-galeri/8823 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/acararch/adas-galeri/adas-galeri (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre Açar,Çağrı Helvacıoğlu Aydoğu<br>Mimarlık Ofisi : Acararch<br><br>Acararch tarafından tasarlanan ADAS galeri, Seyrantepe Sanayi Bölgesi’nin doğusunda, ağırlıklı olarak konut ve küçük imalat atölyelerinin bulunduğu bir dokunun içinde yer alıyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Galeri, zemin katı araba tamirhanesi, &uuml;st katı ofis olarak kullanılan iki farklı dairenin birleştirilip yeniden ele alınmasıyla oluşmuş 340m&sup2;&rsquo;lik bir mekandır. Galerinin yer se&ccedil;iminde son yıllarda metropollerde beliren sanatsal faaliyetlerin merkezden uzaklaşıp kentin farklı b&ouml;lgelerine dağılma etkisi rol oynamıştır.</p> <p>Mekanın yer aldığı mevcut bina sadece kuzey cephesinden ışık alan bitişik nizam bir apartmandır. Galerinin girişinin de bulunduğu kuzey cephesi hem &ccedil;evrede bulunan at&ouml;lyelerle uyum sağlamak i&ccedil;in hem de b&uuml;y&uuml;k ebatlı eserleri ara&ccedil;la i&ccedil;eri sokabilmek i&ccedil;in tamamen a&ccedil;ılabilen end&uuml;striyel bir cephe olarak tasarlanmıştır. Galerinin i&ccedil; mekan tasarımı iki ana unsur etrafında şekillenmiştir: İlk olarak resim, tasarım objeleri, heykel sergileri ve bu sergileri destekleyici at&ouml;lye, lansman, tanıtım, sanat sohbetlerinin yapılabileceği bir mekana imkan sağlamak; ikinci olarak ise zamanla artacak olan galeri arşivine aynı mekan i&ccedil;erisinde depo sağlayabilmek. Bu ama&ccedil;lar doğrultusunda, mevcut yapının kolonat ve sirk&uuml;lasyon şemasının sonucunda ortaya &ccedil;ıkmış nişler ve k&ouml;şeler s&uuml;rg&uuml; duvar sistemiyle depolama alanı olarak kullanılmıştır. Bu y&ouml;ntem aynı zamanda galeri mekanına s&uuml;reklilik sağlamıştır. Galeri ana mekanı br&uuml;t beton zemini, gri ve beyaz duvarlarıyla farklı disiplinlerdeki sanat eserlerinin sergilenmesine olanak sağlayabilmek adına olduk&ccedil;a yalın bir dille oluşturulmuştur.</p> <p>Galerinin giriş katında sergi mekanına ek olarak a&ccedil;ık ofis ve k&uuml;t&uuml;phane tasarlanmış, ufak bir mutfak ve tuvalet ise apartmanın ana merdivenin altında kalan basık alanda &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Uuml;st katta ise sergi alanına ek olarak yemek at&ouml;lyelerinin ger&ccedil;ekleştirilebileceği b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte bir mutfak galerinin par&ccedil;ası haline getirilmiştir. Bu iki kat &uuml;zeri camla kapatılmış dikey bir i&ccedil; bah&ccedil;eyle g&ouml;r&uuml;nt&uuml;de birbirine bağlanırken, bir ağ gibi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len merdivenle s&uuml;reklilikte birbirinden koparılmıştır. Merdivenden inip &ccedil;ıkarken boşlukta asılı kalan nesleler gibi g&ouml;z&uuml;ken ziyaret&ccedil;ilerin bu iki d&uuml;zlemi bağlayabileceği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p><span class="fotograf-yazi">*Fotoğraflar Şakir G&ouml;k&ccedil;ebağ&rsquo;ın &ldquo;&Ouml;n&uuml;m Arkam Sağım Solum&rdquo; sergisi esnasında &ccedil;ekilmiştir.</span></p> Mon, 05 Feb 2018 17:45:37 +03 Teona Ümitköy http://www.arkiv.com.tr/proje/teona-umitkoy/8815 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/korucuoglu-mimarlik/teona-umitkoy/Teona Ümitköy (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Tümay Korucuoğlu,Ekrem Yücel,Tufan Çukurcu,Kemal Korucuoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Korucuoğlu Mimarlık<br><br>Korucuoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan ve 2017 yılında inşaatı tamamlanan konut sitesi Ankara Ümitköy'de yer alıyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tasarımın başlangı&ccedil; fikri; kentli insanın yozlaşmakta olan yuva kavramına yeni bir kimlik kazandırmaktır. Bir yapıyı oluşturan temel nitelikler yapı elemanları değil i&ccedil;erisinde yaşanacak hayattır. Farklı yaşam tarzları kentte i&ccedil; i&ccedil;e bulunmalarına rağmen, kendilerine ait bir habitata sahip değillerdir. Bu nedenle kent s&uuml;rekli yeniyi arayış i&ccedil;erisindedir. Diğer bir bakış a&ccedil;ısıyla kente ait olduğu iddia edilen peyzaj ve yeşil alanlar; genellikle kentten ve kent hayatında dışlanmış olarak; kentin &ccedil;eperlerinde konumlanmıştır. Tasarım ekibi olarak TEONA projesinde; insanın kentle girdiği ilişkiyi sorgulayarak ihitiyacı olan yeşil alanı ve aidiyet duygusunu tasarımın temeli olarak belirledik. Sonu&ccedil; olarak insanlara kentin merkezinde doğa ile i&ccedil;i&ccedil;e bir yaşam sunduk.</p> <p>TEONA projesi şehrin yeni cazibe merkezlerinden olan &Uuml;mitk&ouml;y&rsquo;de iki ayrı parselde şehrin en geniş peyzaj alanına sahip projesi olarak tasarlanmıştır. Bu sayede kendisini kentin mevcut kimliğiden soyutlamış, yeni bir yaşam kavramı olarak ortaya &ccedil;ıkmıştır.</p> Fri, 02 Feb 2018 15:37:34 +03 Pruva Plaza http://www.arkiv.com.tr/proje/pruva-plaza/8111 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/manco-mimarlik/pruva-plaza/0 (13).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Manço<br>Mimarlık Ofisi : Manço Mimarlık<br><br>Karadeniz Ereğli’de bulunan karma kullanım yapının inşaatı 2015 yılında tamamlandı.<br><br><p>Man&ccedil;o Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Daha &ouml;nce Karadeniz Ereğli&rsquo;de iki farklı &ouml;l&ccedil;ekte projeyi birlikte tasarladığımız meslektaş ve yakın dost Mimar Fırat Eroğlu, il&ccedil;enin yeni adliye ve hastane yapıları ile gelişen S&uuml;leymanlar semtinde yer alan, ailesine ait arsa &uuml;zerinde bir proje geliştirme konusunu ofisimizin g&uuml;ndemine 2009 yılında getirdi. Ortaklaşa duyulan b&uuml;y&uuml;k heyecana karşın gerek kendisinin yurtdışında s&uuml;ren meslek yaşamı gerekse de komşu parselleri de katarak projeyi b&uuml;y&uuml;tme isteği nedeniyle s&uuml;re&ccedil; başta olduk&ccedil;a yavaş ilerledi. 4 farklı şahsa ait 5 bitişik arsanın birleştirilerek &uuml;zerinde gelir paylaşımı yolu ile bir proje geliştirilmesine karar verilmesi 2013 yılını buldu. Benzer işlerin hemen hepsinde t&uuml;m tasarım işlerinin doğrudan geliştirici/y&uuml;klenici firmanın &ccedil;&ouml;z&uuml;m ortaklarınca y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesine rağmen Fırat Eroğlu&rsquo;nun aracılığı ile mimari projeyi ofisimiz &uuml;stlendi.</p> <p>En başta karşılaştığımız zorluk, o g&uuml;nlerde Karadeniz Ereğli&rsquo;de uygulanan İstanbul&rsquo;dan olduk&ccedil;a farklı yapılaşma koşulları oldu. Daha &ouml;nce karşılaşmamış olduğumuz maksimum cephe genişliği kısıtlamasını kendi yaklaşımımız ile yorumlayarak getirdiğimiz yerleşim planı &ouml;nerileri başta il&ccedil;e belediyesi tarafından reddedildi. Bir&ccedil;ok farklı şemayı et&uuml;t ettikten sonra yapının arsaya yerleşimine &ouml;n onay alınabildi. Aynı zamanda arsa &uuml;zerinden ge&ccedil;en enerji nakil hattına yaklaşma uzaklıkları da yapı k&uuml;tlesi tasarımında aşmamız gereken bir başka alışılmadık kısıtlama oldu.</p> <p>&Ouml;n tasarım aşamasında arsa malikleri ve y&uuml;klenici firma g&ouml;r&uuml;ş ayrılığına d&uuml;şerek aralarındaki s&ouml;zleşmeyi feshetti, ancak kısa s&uuml;rede daha gen&ccedil; y&ouml;neticileri olan farklı bir firma ile anlaşıldı. Ortada &uuml;zerinde uzlaşılmış bir yapı işlevi olmaması nedeniyle proje konut ve ofis olarak defalarca baştan et&uuml;t edilip paydaşların g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne sunuldu. Hararetli tartışmaların sonucunda yapının mağaza, ofis ve konut fonksiyonlarının t&uuml;m&uuml;n&uuml; i&ccedil;ermesine karar verildi.</p> <p>Mağaza olarak planlanan zemin ve asma katın &uuml;zerinde yer alan konutlar ve ofislerin bulundukları b&ouml;l&uuml;mler ve dolaşım alanları ayrıştırıldı. Avukatlarca kullanılacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;len ofis b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne giriş ana yol tarafından, yeni adliye binasının tam karşısından, konut b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n girişi ise daha mahrem arka cepheden verildi.&nbsp;</p> <p>Ofis ve konut b&ouml;l&uuml;mleri, bitişik iki ayrı yapı izlenimi verecek şekilde kaydırıldı. B&ouml;ylelikle paralelkenar bi&ccedil;imli parsele izin verilen en b&uuml;y&uuml;k cephe genişliği i&ccedil;inde en uygun yerleşim sağlandı. Gerek mağaza katlarında, gerekse de normal katlarda hisse oranlarına uygun farklı boyutlarda 15 adet bağımsız b&ouml;l&uuml;m oluşturuldu.</p> <p>Kısıtlı bir alan i&ccedil;ine &uuml;&ccedil; farklı işlev ve iki farklı d&uuml;şey sirk&uuml;lasyonun başarıyla yerleştirilebilmesine rağmen bağımsız b&ouml;l&uuml;mlerin katlara dağılımı ve paylaşımı paydaşlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle i&ccedil;inden &ccedil;ıkılması son derece zor bir sorun halini aldı. Proje koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; &uuml;stlenen Fırat Eroğlu&rsquo;nun arabuluculuğu doğrultusunda yapılan sayısız revizyon sonucunda herkesi tatmin eden bir &ccedil;&ouml;z&uuml;me ulaşıldı.</p> <p>K&uuml;tledeki hareket ile yansıtılan işlev ayrımı farklı cephe malzemeleri ile daha da vurgulandı. Ticari işlevler olan mağaza ve ofisler koyu ve a&ccedil;ık gri renkte fiber &ccedil;imento, konutlar ise ahşap dokulu kompakt laminat paneller ile kaplandı. &Uuml;r&uuml;nlerin se&ccedil;iminde bakım istememeleri ve dokularını &ccedil;ok uzun s&uuml;re korumaları etkili oldu. Bağımsız b&ouml;l&uuml;mlerdeki &ccedil;eşitlilik normal katlarda farklı noktalarda ve genişliklerde a&ccedil;ılan pencere boşlukları ile ifade edildi. Aynı genişlikteki ofis pencerelerine ahşap dokulu, kayan g&uuml;neş kırıcılar ile hareket katıldı. T&uuml;m konut ve ofis birimlerinde balkon alanları yaratıldı, ısıtma-soğutma cihazı dış &uuml;niteleri buralarda yer alan nişlere gizlendi. &Ccedil;atı kaplaması i&ccedil;in mağaza cepheleri ve doğramalar ile uyumlu koyu gri renk kiremit tercih edildi. İl&ccedil;enin o d&ouml;nem ge&ccedil;erli plan notları teras alanları oluşturulmasına izin vermediği i&ccedil;in &ccedil;atı arası mahallere doğal ışık &ccedil;atı pencereleri yoluyla alındı.</p> <p>Gerek benzer hassasiyetleri paylaştığımız meslektaşımız Fırat Eroğlu&rsquo;nun başarılı koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; ve yapım denetimi, gerekse de sonradan işi devralan Arma İnşaat&rsquo;ın mimari projeyi ve malzeme se&ccedil;imlerini uygulamaya g&ouml;sterdiği b&uuml;y&uuml;k &ouml;zen sayesinde yapı tasarlandığı haline neredeyse tamamen uygun olarak tamamlandı. Bazı maliklerin mimariyi zedeleyecek bi&ccedil;imdeki tabela ve balkon kullanımları yine proje y&ouml;neticisi ve y&uuml;klenicinin korumacı tavrı ile belli &ouml;l&ccedil;&uuml;de &ouml;nlendi.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Yapıyı Karadeniz Ereğli&rsquo;de &ouml;ne &ccedil;ıkaran farklı ve &ccedil;ağdaş mimari tasarım, t&uuml;m birimlerin rayicin &uuml;zerinde bedellerle satılması veya kiralanmasını sağladı.</p> Wed, 31 Jan 2018 13:37:00 +03