Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Kuriş İş Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kuris-is-merkezi/8882 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cm-mimarlik/kuris-is-merkezi/cem_sorguc_kuris (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cem Sorguç<br>Mimarlık Ofisi : CM Mimarlık<br><br>CM Mimarlık tarafından, zeminde parekende satış, üst katları ofis olarak tasarlanan iş merkezinin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Sakarya / Sakarbaba mevkiinde gelişmekte olan aks &uuml;zerinde yer alan bir kavşak k&ouml;şesinde CM Mimarlık&rsquo;ın 4 sene &ouml;nce &ccedil;alıştığı ve inşa edilen bir ofis/ticaret yapısının karşı k&ouml;şesinde bu kez başka bir yapı tasarlamak g&uuml;ndeme geldiğinde diğer yapı ile bir diyalog kurması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cem_sorguc_kuris%20%283%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Alt katları perakende ticaret &uuml;st 2 katı ise ofis ve alt ticaretlerin bir uzantısı olma ihtimali taşıyan bu al&ccedil;ak katlı yapı cephe verdiği Sakarbaba Caddesi&rsquo;nin bug&uuml;n hissettiren ve zaman i&ccedil;erisinde daha da &ouml;nem taşıyacak bir lineer aksına da cevap vermeliydi. Bu tasarım kararlarını ve cephe/blok d&uuml;zenini de oluşturan n&uuml;velerden biri oldu. Caddeye dayanan yapı uzunluğu ile bir arka alan oluşturuyor. Bir cephe yırtığı ile bu arka alana ulaşılıyor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cemal_emden_kuris%20%281%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>G&uuml;ney tarafında peyzaj ile kurgulanan bu avlu gerek ofisler i&ccedil;in bir dış mek&acirc;n kullanım alanı gerekse de zemin kat yeme-i&ccedil;me işlevli ticaretlerin ikincil alanı olarak kullanılabiliyor. Yapının kavşağa bakan batı tarafında darlaşan parsel a&ccedil;ısına cevap niteliğinde bir k&ouml;şe yapı gibi tasarlanan katlı birim yer alıyor ve cephe/k&uuml;tle tavrıyla da iki y&uuml;zey arasında ge&ccedil;iş sağlayarak ayrışıyor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cemal_emden_kuris%20%285%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Yapı betonarme/&ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r olarak kompozit bir yapı olarak tasarlandı. Teras katları geri &ccedil;ekilerek &ouml;nlerinde kullanım terasları oluşturuldu. Ofisler ve ticaretler ihtiyaca/talebe bağlı olarak birleşerek alan kullanımını artırma kabiliyetine sahip.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/cemal_emden_kuris%20%2811%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Var olan bir bodrum kat ise gerekli servisler, ihtiya&ccedil;lar yanı sıra otopark işlevi i&ccedil;ermekte.</p> Wed, 25 Apr 2018 10:47:00 +03 Kayabaşı Paşaçayır Mevkii (24. Bölge) Sosyal Konut Yerleşmesi http://www.arkiv.com.tr/proje/kayabasi-pasacayir-mevkii-24-bolge-sosyal-konut-yerlesmesi/8772 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bbmd/kayabasi-pasacayir-mevkii-24-bolge-sosyal-konut-yerlesmesi/001 cadde.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Özgür Bingöl,İlke Barka<br>Mimarlık Ofisi : BBMD Bingöl Barka Mimarlık ve Danışmanlık<br><br>BBMD tarafından tasarlanan toplu konut projesi İstanbul Başakşehir'de bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kayabaşı Paşa&ccedil;ayır Mevkii (24. B&ouml;lge) Sosyal Konut Yerleşmesi, Toplu Konut İdaresi&rsquo;nin b&ouml;lgede de uygulayageldiği nokta bloklardan oluşan tip-projeye dayalı sosyal konut &uuml;retiminin alternatifidir. Dolayısıyla proje, sınırlı ekonomik ve zamansal &ouml;l&ccedil;&uuml;tlere bağlı olarak projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Tip-projeye dayalı &uuml;retim s&uuml;recine &ouml;zg&uuml; koşullarda ve aynı akt&ouml;rler ile hayata ge&ccedil;irilmiştir. Hazırlanan kentsel tasarım projesine bağlı olarak projelendirilen ve yerleşme, i&ccedil;erdiği kamusal a&ccedil;ık alan dizgesi ile aynı zamanda &ccedil;evresinde sık&ccedil;a uygulanmakta olan y&uuml;ksek yoğunluklu kapalı konut yerleşmelerine de alternatif bir kentsel &ccedil;evre tanımlamaktadır.</p> <p class="ListParagraph">Alanda, kentsel str&uuml;kt&uuml;re sahip, topoğrafya ile ilişkili ve &ouml;r&uuml;nt&uuml; oluşturacak şekilde konumlandırılan farklı konut tipolojilerinden meydana gelen orta yoğunluklu bir yerleşim modeli benimsenmiştir. Ortak a&ccedil;ık yaşam alanları olarak &ouml;nerilen meydan, i&ccedil; bah&ccedil;e, sokak, yeşil alan ve parkların dışında, tek bir kotta konumlandırılan ve yerleşmenin omurgası olarak tanımlanabilecek bir ana cadde tasarlanmıştır. Caddeyi tanımlayan konut bloklarının zemin katlarında perakende ticaret birimleri yer almaktadır. Proje kapsamında, farklı yerleşme bi&ccedil;imleri bir arada kullanılmıştır. Yerleşme d&uuml;zeni; i&ccedil; bah&ccedil;e ve meydan gibi kamusal a&ccedil;ık mek&acirc;nlar tanımlayan bitişik bloklar, istikamet tanımlayan dizi bloklar, nirengi noktası olarak uygun b&ouml;lgelerde konumlandırılan nokta bloklar ve vadi tabanına yakın m&uuml;stakil sıra evler ile kurulmuştur. Yerleşmede 2519 adet konut birimi ve 87 adet ticari birim bulunmaktadır.<i>&nbsp;</i></p> Tue, 24 Apr 2018 12:14:00 +03 AVVLU http://www.arkiv.com.tr/proje/avvlu/9109 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/avvlu-1902223405/AVVLU_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Ceren Kocabıyık<br>Mimarlık Ofisi : OFİSvesaire<br><br>Kütle, zıtlık arayışı üzerinden 2 farklı parça olarak tasarlanmıştır.<br><br><p>İlk par&ccedil;a zemin katta yer alan ve g&ouml;rsel olarak ge&ccedil;irgen ticari alanken, ikinci par&ccedil;a daha ge&ccedil;irimsiz olan konut alanıdır. Ge&ccedil;irimsiz konut k&uuml;tlesi daha sonra par&ccedil;alara ayrılmış, bu par&ccedil;alanma sonucu cephedeki boşluklar oluşmuştur.&nbsp; Plan şemasında ise 10 farklı daire bir i&ccedil; bah&ccedil;e/avlu &ccedil;evresine yerleştirilerek maksimum cephe kullanımı hedeflenmiştir.</p> Fri, 20 Apr 2018 12:20:48 +03 Kartal'da Apartmanlar http://www.arkiv.com.tr/proje/kartalda-apartmanlar/9107 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/kartalda-apartmanlar/KartalKonutlari_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ<br>Mimarlık Ofisi : OFİSvesaire<br><br>Konut projesi, istanbul'un yeni gelişen bölgelerinden birinde yer almaktadır. <br><br><p>K&uuml;tle herhangi bir &ccedil;ıkma olmadan temiz bir prizma olarak tasarlanmışsa da, ama&ccedil; bu k&uuml;tlenin yatay ve d&uuml;şey yapı elemanları ile par&ccedil;alanması olmuştur. D&uuml;şeylik, k&ouml;şe profilleri ve d&uuml;şey cephe panelleri aracılığıyla kurgulanırken bu d&uuml;şey durum kirişlerin cephedeki yansıması olan yatay profiller ile dengelenmiştir.&nbsp;</p> Fri, 20 Apr 2018 11:50:05 +03 Gebze İş Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/gebze-is-merkezi/9106 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/gebze-is-merkezi/GebzeIsMerkezi_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ<br>Mimarlık Ofisi : OFİSvesaire<br><br>Kütle kararlarının zıtlık üzerinden verildiği ofis projesi İstanbul-İzmit yolu üzerinde yer almakta.<br><br><p>Servis mekanlarının (d&uuml;şey dolaşım, ıslak hacim ve depolar) br&uuml;t beton bir k&uuml;tle i&ccedil;ine alındığı projede &ccedil;alışma alanları br&uuml;t betona zıtlık oluşturacak şekilde m&uuml;mk&uuml;n olduğunca şeffaf bırakılmıştır.&nbsp;</p> <p>​Bu iki k&uuml;tlenin biraraya geldiği alanda ise kat bahceleri tasarlanmış ve&nbsp;kullanıcılar i&ccedil;in yarı a&ccedil;ık toplanma alanları ortaya &ccedil;ıkmıştır. Servis/sirk&uuml;lasyon k&uuml;tlesinin keskin tutumuna karşın, &ccedil;alışma alanlarının yer aldığı k&uuml;tlede plan şeması farklı mekansal kurgular i&ccedil;in&nbsp;esnek bırakılmıştır.&nbsp;&nbsp;</p> Fri, 20 Apr 2018 11:20:37 +03 Beylikdüzü Konutları http://www.arkiv.com.tr/proje/beylikduzu-konutlari/9105 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/beylikduzu-konutlari/BeylikduzuKonutlari_2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ<br>Mimarlık Ofisi : OFİSvesaire<br><br>Boşluğun tasarımının öncelik kazandığı projede civarda yer alan konut blok yapıları sorgulanmış, kütlelerden arda kalan atıl zemin yerine, zemin kotunda kullanılabilir nitelikli bir açık alan hedeflenmistir.<br><br><p>Dolayısıyla her biri 10 kattan olusan 6 konut bloğu tasarlamak yerine alandaki ayak izi genişletilmiş, orta alanda insan &ouml;l&ccedil;eğini yakalama hedefiyle yapıların ortalama kat y&uuml;ksekligi sınırlandırılmıştır.&nbsp;Mahalle ilişkileri, alana &ccedil;ıkan mevcut yollar, deniz kokusu ve manzara ile iklimsel &ouml;zellikler &ouml;nerilen k&uuml;tlenin yerleşim kararlarında etkili olmuştur. Bu parametreler &ccedil;evresinde 2 adet L-şeklinde blok, alanda kuzeybatı ve g&uuml;neydoğu y&ouml;nlerinde yerleşmiş, ortalarında alanın kullanıcıları i&ccedil;in tanımlı bir ortak alan bırakmışlardır. Yapı y&uuml;ksekliklerinin sınırlandırılması bu ortak alanın aynı zamanda iklimsel durumunu iyileştirmiştir. Zemin kotunda tasarlanan bu ortak alana ek olarak L-bloklar boyunca farklı kotlarda başka a&ccedil;ık alanlar da tasarlanmış, bu alanların erişilebilirliği kullanıcı tiplerine g&ouml;re ayrıştırılmıştır.&nbsp;</p> <p>Yapıda yer alan 18 farklı konut tipolojisi (hem tek, hem iki katlı olarak tasarlanmış), yapının kesiti g&ouml;zetilerek yerleştirilmiştir. Farklı tiplerin dağılımı bu tiplerin ortak kat terasları ile olan ilişkileri &uuml;zerinden kurgulanmıştır.&nbsp;<i>&nbsp;</i></p> Fri, 20 Apr 2018 11:16:20 +03 M Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/m-evi/9104 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/m-evi/MEVi_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal<br>Mimarlık Ofisi : OFİSvesaire<br><br>Toros Dağları’nda, ormana komşu bir arazide yer alan evin tasarımında öncelik yapının hiçbir ağaca zarar vermeden alana yerleşmesi yönünde olmuştur.<br><br><p>İnce bir dikd&ouml;rtgen şemaya sahip k&uuml;tle, girişi tanımlayan yarı şeffaf bir hacim ile par&ccedil;alanarak i&ccedil; bah&ccedil;e yaratmış ve konutun i&ccedil;erisindeki &ouml;zel ve ortak alanları ayırmıştır. Bu yarı şeffaf alan ile evin pasif iklimlendirilmesi de hedeflenmiştir.</p> Fri, 20 Apr 2018 11:11:17 +03 G Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/g-evi/9103 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofisvesaire/g-evi/GEvi_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal<br>Mimarlık Ofisi : OFİSvesaire<br><br><br><br><p>Tasarım, ev kullanıcılarının g&uuml;nl&uuml;k yaşamlarını ge&ccedil;irecekleri alan ile &ouml;zel alanlarını ayırmak &uuml;zerinden kurgulanmıştır. Ortak yaşam alanı araziye lineer bir şekilde yerleşerek dağ manzarasına hakim olurken, &ouml;zel alanlar daha kompakt bir sekilde ortak alanla ilişkilenmektedir.&nbsp;</p> <p class="TemelParagraf">Yapının g&uuml;ney cephesinde &nbsp;geri &ccedil;ekilme ile oluşan ara mekan ile yaşam alanlarının yaz-kış kullanımlarında bir esneklik yaratılmıştır. Ayrıca bu ara mekan yapının pasif iklimlendirmesi i&ccedil;in de &ouml;nem taşımaktadır. Yazın dikey gelen g&uuml;neş ışınlarının i&ccedil;eriye girmesi ve aşırı ısınma engellenirken, kışın yatay gelen g&uuml;neş ışınları ile yapının doğal bir şekilde ısınmasına imkan sağlanmaktadır.&nbsp;</p> Fri, 20 Apr 2018 11:07:02 +03 ICI Fabrika ve Yönetim Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/ici-fabrika-ve-yonetim-binasi/9102 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/iglo/ici-fabrika-ve-yonetim-binasi/c_11_gunduz.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : Iglo Architects<br><br>Iglo Architects, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Kimyacılar Organize Sanayi B&ouml;lgesi i&ccedil;inde APS Ambalaj firmasına ait ayrı bir parselde tasarladığımız ofis, &uuml;retim ve sosyal fonksiyonları i&ccedil;eren ICI Fabrika ve Y&ouml;netim Binası, organize sanayinin sınırında TEM yoluna cepheli, arsa sınırı TEM yan yolunda biten bir parselde tasarlandı. Parsel adeta Organize Sanayi B&ouml;lgesi&rsquo;nden kopuk bir arsa g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;ndeydi. Projenin yer aldığı parselin ana yoldan ara&ccedil; girişine uygun oluşu bağımsız bir ofis inşa edilmesine olanak sağladı.</p> <p>&Ccedil;ekme mesafelerinden sonra kalan alan, emsale g&ouml;re yapılabilecek maksimum taban alanından b&uuml;y&uuml;k olduğu i&ccedil;in binayı ikiye b&ouml;l&uuml;p &uuml;retim ve ofis fonksiyonlarını ayrı bloklarda &ccedil;&ouml;zd&uuml;k ve bu blokları &ccedil;ekme sınırlarına yerleştirerek artan alanı orta kısımda i&ccedil; bah&ccedil;e olarak kullandık. Bu y&ouml;ntemle hem iki fonksiyonu ayırdık, hem de orta b&ouml;l&uuml;mde korunaklı bir i&ccedil; bah&ccedil;e alanı oluşturarak her iki fonksiyona da ışık alan ekstra cepheler kazandırdık. İki blok arasına yerleştirdiğimiz &ccedil;ekirdekle fonksiyonlar arası ge&ccedil;işi de sağladık. Restoran ve kafelerin birer cephesi de bu i&ccedil; avluya bakıyor.</p> <p>ICI el dokuma halı &uuml;retimi yapan bir firma. İhtiyacı olan binanın yeri bir organize sanayi b&ouml;lgesi i&ccedil;inde, otobana cepheli konumdadır.</p> <p>Halı &uuml;retim b&ouml;l&uuml;m&uuml; proses ihtiyacı gereği dikd&ouml;rtgen formda konumlanırken ofisler, parsel bi&ccedil;imine ve yola paralel konumlanması amacıyla &uuml;&ccedil;gen formda tasarlandı.</p> <p>Hem etkileyici bir hacim elde edebilmek hem de ofislerin her y&ouml;nden ışık alabilmesini sağlamak amacıyla ofis ve &uuml;retim hol&uuml; arasına bir kanyon yerleştirildi. Bu giriş lobisi, k&ouml;pr&uuml; ve balkonlarla iki binayı birbirine bağladığı gibi aynı zamanda ses barajı da yapıyor.</p> <p>&Uuml;retim b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n son katı showroom ama&ccedil;lı kullanılacak. Parsel &ccedil;evresini saran &ccedil;eşitli kotlardaki yollardan d&uuml;z ayak malzeme giriş ve &ccedil;ıkışı yapılabilmesi i&ccedil;in kat y&uuml;kseklikleri ayarlanarak tır rampaları ve manevra alanları sağlandı.</p> <p>Ofis &ccedil;alışanları ve misafirler biyolojik g&ouml;let &ouml;n&uuml;nden ve nitelikli bir peyzaj i&ccedil;erisinden ge&ccedil;irilerek giriş kapısına ve otoparka ulaştırıldı.</p> <p>Klasik bir end&uuml;stri yapısı yerine doğa i&ccedil;inde sakin bir ortamda daha verimli bir &ccedil;alışma ortamı tasarlandı.</p> <p>&Uuml;retim hol&uuml; &uuml;zeri g&uuml;neş ışınlarını yansıtmak i&ccedil;in beyaz membran ile kaplanırken &uuml;zerine g&uuml;neş panelleri yerleştirildi.</p> <p>Ofisin &ccedil;atısına firma ortaklarının kullanacağı mimariye kontrast geniş ufuklu manzaradan yaralanabilen elips formlu &ccedil;elik yapı planlandı. Geride kalan teras alanı &ccedil;atı bah&ccedil;esi olarak d&uuml;zenlendi.</p> <p>&Ccedil;atıya kadar ulaşan yangın merdiveni camlı cephenin devamı gibi kaplanarak cephe etkisi zenginleştirilirken g&uuml;ney ışınlarına karşı lobiye perdeleme sağlandı.</p> <p>Otopark &uuml;zeri de bah&ccedil;e yapılarak peyzaj etkisi artırılırken ara&ccedil;lar da bu etkiyi bozmayacak şekilde g&ouml;z &ouml;n&uuml;nden uzaklaştırıldı.</p> <p>Bah&ccedil;ede kullanılan biyolojik g&ouml;let hi&ccedil;bir kimyasal kullanmadan kendi faunasıyla oksijen &uuml;retebilen yer yer oksijen takviyesi dışında m&uuml;dahale gerektirmeyen bir sisteme sahip. B&ouml;ylelikle i&ccedil;inde bitki ve canlı yaşayabilirken &ccedil;evresini serinleten, doğal etki veren bir g&ouml;rsele sahip olunuyor. &Ccedil;atının ve bah&ccedil;enin genelinde &ccedil;evreye ısı yaymayan kendi mikro iklimini oluşturan bir ortam oluşturmak hedeflendi.</p> <p>Cephede kullanılan teknolojik camlar y&uuml;ksek ısı değerlerine sahip ve U.V korumalı.&nbsp; G&uuml;ney cephesinde otobana paralel konumlanan ofisin cephesindeki sedir ağacından d&uuml;şey g&uuml;neş kırıcılar, g&uuml;r&uuml;lt&uuml; ve g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlıyor. Ahşap paneller &uuml;zerindeki delikler r&uuml;zgar basıncıyla oluşan statik etkiyi azaltırken akustik bir fayda da sağlıyor.</p> <p>Lobinin &uuml;retimin binası tarafındaki duvar perfore edilerek patchwork halı etkisinde d&uuml;zenlenmiş titanyum-&ccedil;inko levhalarla kaplandı. Kendini temizleyebilen ve dış etkilerden bozulmayan bu malzeme ile t&uuml;m yapıda kullanılmaya &ccedil;alışılan doğal ve d&ouml;n&uuml;şebilir malzemelerden biri daha binadaki yerini aldı.</p> Fri, 20 Apr 2018 11:00:21 +03 Anatolia Tiles Depo ve Yönetim Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/anatolia-tiles-depo-ve-yonetim-binasi/9101 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/iglo/anatolia-tiles-depo-ve-yonetim-binasi/Iglo Architects - Anatolia Tiles (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zafer Karoğlu,Yıldırım Gigi,Zeycan Gökçe Abay,Dilara Bozkale,Ayşe Pek,Pınar Kömürcü<br>Mimarlık Ofisi : Iglo Architects<br><br>Iglo Architects projeyi anlatıyor:<br><br><p>Projeyi Kanada&rsquo;da faaliyet g&ouml;steren seramik markası Anatolia Tiles i&ccedil;in İzmir Aliağa&rsquo;da tasarladık. Kanada'da oluşan trendlere g&ouml;re Avrupa'da hatta bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; de T&uuml;rkiye'de imal ettirdikleri &uuml;r&uuml;nleri &ouml;zellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin g&uuml;ney kısımlarına pazarlayabilmek adına T&uuml;rkiye'yi bir &uuml;retim &uuml;ss&uuml; olarak kullanmaya karar vermişler. Yapılan fizibiliteler sonucunda &uuml;retim yaptırılan &uuml;lkelerin ortak noktası olan T&uuml;rkiye'de, İzmir Aliağa'da bu &uuml;r&uuml;nleri toplayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin g&uuml;neyine deniz ulaşımı ile nakliye sağlandığında, karayolu nakliye masrafının 1/3'&uuml;ne mal edileceği fark edilmiş ve bu yatırım kararı alınmış.</p> <p>Projeyi tasarlarken operasyonel kısımda Kanada'daki referanslardan faydalanarak &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;rettik. Binanın giriş katında showroom ve b&uuml;y&uuml;k toplantı odaları yer alıyor. Bir &uuml;st katında yemekhane, kafe ve terasları ile birlikte a&ccedil;ık ofis b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne servis veriyor. Yine girişte 3 kat boşluktan oluşan majestik bir merdiveni olan karşılama b&ouml;l&uuml;m&uuml; mevcut.</p> <p>Personel i&ccedil;in tasarlanan a&ccedil;ık ofis b&ouml;lgesinde keyifli ve nitelikli bir &ccedil;alışma ortamı sağlanması &ouml;nemseniyordu. Yine &ouml;nemsedikleri noktalardan bir tanesi de &uuml;r&uuml;nlerin sergileneceği 800 m2 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde ve 8 metre tavan y&uuml;ksekliğinde showroomlar ile aynı zamanda misafirlerini ağırlayacakları g&ouml;r&uuml;şme b&ouml;l&uuml;mleri alternatifleriydi. Talep edilenlerde firma sahiplerinin T&uuml;rkiye'ye geldiklerinde kullanabilecekleri iki &ccedil;alışma odası, misafirlerini ağırlayacakları toplantı ve lounge b&ouml;l&uuml;mleri ile access g&ouml;reviyle kendini &ccedil;ok hissettirmeyen geldiklerinde konut olarak da kullanabilecekleri bir b&ouml;lme de vardı. Biz bu ihtiya&ccedil;ları &ccedil;atı katında &ccedil;&ouml;zmeyi kararlaştırdık. Tasarımda &ouml;zel &ccedil;atı bah&ccedil;eleri ve spor salonları ile otel konforunda odalar, diğer b&ouml;l&uuml;mde ise ofis ortamında misafirlerini kabul edebilecekleri b&ouml;lmeler ve aynı zamanda geniş bir &ccedil;atı bah&ccedil;esi ile keyifli atmosferi misafirleri ile paylaşabilmelerini ama&ccedil;ladık.</p> <p>Yapının hem operasyonel hem peyzaj b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n bol ışık alması i&ccedil;in şeffaf olması istenilen veriler i&ccedil;erisindeydi dolayısıyla burada Ege b&ouml;lgesinin iklim koşullarının getirdiği sıcak hava ve g&uuml;neş ışınlarının etkisine &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulunması gerekiyordu. Yapıyı hem g&ouml;rsel hem işlevsel gereklilik olarak, keyifli bir atmosfer oluşturan serinletici bir su aktivitesi i&ccedil;ine yerleştirdik. Aynı zamanda yapı kendi ihtiya&ccedil;ları dolayısıyla belli katlarda &ccedil;ıkmaları olan belli katlarda geri &ccedil;ekilen hareketli bir mimariye sahip. Binanın geneline uygun d&uuml;z &ccedil;izgileri sağlamak ama&ccedil;lı, hem g&ouml;lgeleme ihtiyacını sağlamak hem de bu &ccedil;ok hareketli formu bir d&uuml;zen altına almak adına yarı ge&ccedil;irgen bir cephe malzemesi olan mesh kaplı &ccedil;elik bir karkas kullanarak, binanın yatayda ve d&uuml;şeyde g&uuml;neşin hareketlerinden korunmasını sağladık. Yapının girişini oluşturan avluda, ofis b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n konsol oluşturduğu b&ouml;lgede ve su aktivitesinin &uuml;zerinde g&ouml;rsel perspektifler ve mekansal duyular oluşturan mesh kaplama ile yapının akıp gitmesinin yanı sıra belli fonlar ve g&ouml;rsel etkiler oluşturmasını da sağladık.</p> <p>Y&uuml;ksek tavanlı showroom&rsquo;un cam cephesinin &uuml;st yarısını bakır mesh ile kaplayarak mekana insan &ouml;l&ccedil;eği getirilmesini ama&ccedil;ladık. Zemin katı &ccedil;evreleyen suyun hareketi ve yer yer kullanılan sanatsal objeler ile de keyifli pasajların oluştuğu bir atmosfer elde ettik. Yapıda hem statik gereklilikleri karşılayan hem de &ccedil;alışma alanlarında ortamdan &ccedil;ok uzaklaşmadan nefes almayı sağlayan sigara balkonları ve teraslar da tasarladık. Yapının operasyonel kısmında İzmir b&ouml;lgesinde sıklıkla kullanılan prefabrik ısı yalıtımlı beton paneller kullandık.</p> <p>Mavi yakalı personelin kullanacağı ofis, yemekhane ve teknik hacimlerin olduğu bir yapının organize edildiği operasyonel b&ouml;l&uuml;mde &ouml;n cephede kullanılan mesh &ccedil;er&ccedil;eveye ek olarak tasarlanan &ouml;rt&uuml;c&uuml; mimari &ouml;ge ile personel ara&ccedil;larının g&uuml;neş ışınlarından korunmasını ama&ccedil;ladık. Yapıda hem gelen malzemenin boşaltılması, hem de sevk edilecek malzemenin y&uuml;klenmesi operasyonunu organize edebilmek i&ccedil;in iki uzun cepheye yerleşim yapılarak geniş bir ara&ccedil; yolu da elde ettik.</p> <p><b>&nbsp;</b></p> Fri, 20 Apr 2018 10:27:00 +03 İstanbul Şehir Parkı, Safari Park http://www.arkiv.com.tr/proje/istanbul-sehir-parki-safari-park/9100 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mons-mimarlik/istanbul-sehir-parki-safari-park/1 (0).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Faruk Yıldırım<br>Mimarlık Ofisi : Mons Mimarlık<br><br>Gece safarisi, nehir safarisi ve hayvanat bahçesi olmak üzere 3 bölgenin yerleşim kararı ve işlevlerin dağılımının yapıldığı Safari Park projesi, toplamda 65 hektar alan üzerinde geliştirilmiş.<br><br> Fri, 20 Apr 2018 10:19:33 +03 Avcılar Cadde Bostan Bornova Konutları http://www.arkiv.com.tr/proje/avcilar-cadde-bostan-bornova-konutlari/9099 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/vero-concept-mimarlik/avcilar-cadde-bostan-bornova-konutlari/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : Vero-Concept Mimarlık<br><br><br><br> Fri, 20 Apr 2018 09:56:42 +03 İstasyon Merzifon http://www.arkiv.com.tr/proje/istasyon/8918 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mef/istasyon-merzifon/merz_bütün.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kürşad Özdemir,Ozan Avcı,Oğuzhan Yıldırım,Tutku Ak,Arif Şahin,Furkan Enes Apaydın,Berra Nur Bay,Zülfüye Yıldız,Ece Savaş,Nevres Arın Aydoğdu,Oylum Akgul,Berfin Cantekin,Ahmet Faruk Akdeniz,Resul Emre Kaba,Burak Özcan,Gizem Gerçek<br>Mimarlık Ofisi : MEF Üniversitesi, Tasarla ve Yap! Stüdyosu<br><br>Merzifon'da harap durumda bir değirmen yapısının içine inşa edilen 890 x 235 + 265 x 135 cm ölçülü ahşap strüktür, MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden 16 kişinin ürünü.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/ssFj12qPlX8" width="730" height="420" frameborder="0"></iframe></p> <p>14 adet 1. sınıf &ouml;ğrencisi ve 2 adet y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;, 28 Haziran-20 Temmuz arasında Anadolu bozkırının kuzey eşiğinde g&ouml;zlemlediler, konuştular, tasarladılar ve yaptılar. Yakın zamanda a&ccedil;ılacak doğa y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş parkurunun ilk istasyonu olacak yapının i&ccedil;inde &ccedil;evredeki doğal hayatı tanıtan panolar sergilenecek, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&ccedil;&uuml;ler i&ccedil;in bir oryantasyon ve dinlenme istasyonu olacak. Yapı 5/10 kesitli ahşap profil ve alt bileşenlerinden oluşan rasyonel bir kurgu arz etmekte ve sergileme y&uuml;zeyi olarak 80x210cm kontrplak levhalar kullanmakta. İ&ccedil;ine yerleştiği harap değirmen duvarları ile dokunmadan, boşluk bırakarak iletişim kuran str&uuml;kt&uuml;r d&uuml;zeltilmiş doğal zemine yerleştirilen yapay taş temeller &uuml;zerine oturtularak zeminden kopuk bir şekilde inşa edildi. Y&uuml;zey artik&uuml;lasyon seviyesi hem zeminde hem de cephelerde kademeli olarak değişen istasyon yaklaşıldık&ccedil;a fark edilen mimari detaylara sahip. Izgara kabuğundan zarif&ccedil;e sızarak dans eden Anadolu g&uuml;neşi Hititlerin g&ouml;k tanrısı Teşup&rsquo;a selam yollar gibi.</p> <p><span class="fotograf-yazi"><i>* Merzifon Belediyesi inşaat alanını, malzemesini, konaklamayı ve bir&ccedil;ok diğer imkanı sağladı. &Ccedil;EK&Uuml;L Vakfı, MEF &Uuml;niversitesi ile Merzifon Belediyesi&rsquo;ni buluşturdu, projeyi duyurdu.</i></span></p> Thu, 19 Apr 2018 13:57:00 +03 Şensoy 26 Konutu http://www.arkiv.com.tr/proje/sensoy-26-konutu/9098 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/hamdi-sensoy/sensoy-26-konutu/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hamdi Şensoy<br><br><br>1996 yılında inşa edilen yapı, Dolmabahçe Sarayı sırtlarındaki Swissotel gerisinde, Taşlık Platosu ön görünümünde yer alıyor.<br><br><p>Hamdi Şensoy, projeyi anlatıyor:</p> <p>3. Derece eski eser uygulaması olarak inşa edilen yapıda; bulunduğu Vişnezade Mahallesi&rsquo;nin anılarda kalan k&uuml;lt&uuml;rel s&uuml;rekliliğini sağlamak amacıyla, mimarisinin farklı bir yorum i&ccedil;erisinde ele alınması uygun g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Projelendirmede ritmik bir mod&uuml;lasyon d&uuml;zeni kabul edilerek, plan kuruluşu ve mekanların dışa yansımasında, geleneksel oran ve &ouml;gelerin kullanılmasıyla b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n sağlanmasına &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir.</p> <p>Vişnezade Camii y&ouml;n&uuml;nde, fazla eğimli bir yol &uuml;zerinde bulunan yapının, komşu binalarla olan yaklaşımlarında; siluet b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; kurulmasının yanısıra, yatay ve dikey boyutlarda uyumun sağlanması amacıyla, cumba ve k&ouml;şe ge&ccedil;işlerde kristalleşen formlar i&ccedil;inde &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne &ouml;nem verilmiştir.</p> <p>Bina perde ağırlıklı betonarme karkas bir yapıdır.</p> <p>Yapı b&uuml;nyesinde sanat galerisi, konut katları ve b&uuml;ro katı yer almaktadır.</p> <p>Cephe kuruluşu olarak; alt katlar granit kaplamalı olup &uuml;st katlar sıvalıdır. D&uuml;zg&uuml;n y&uuml;zey elde etmek amacıyla, bina i&ccedil;inden dışarıya doğru uzanan konsol yapı iskelesi kurularak, anolu sıva uygulaması yapılmıştır. Y&uuml;zey gerilimlerine karşı, pas payı dikkate alınarak, sıva i&ccedil;erisinde 40x40cm aralıklarla, t&uuml;m cephede, &ccedil;elik ankraj saplamalar kullanılmıştır. Ayrıca sıva y&uuml;zeyleri, antistatik hale getirilip silikon esaslı malzeme ile boyanarak eskimeye karşı korunmuştur.</p> <p>Dış cephede oluşturulan bitmiş boşluklara, mekan fonksiyonlarına g&ouml;re farklı a&ccedil;ılımlar esnekliği getiren, karma bir doğrama sistemi uygulanmıştır.</p> <p>İ&ccedil;ten yapılan ısı yalıtımında, katmanlar arasına, ışıma yoluyla ısı kaybını &ouml;nleyici al&uuml;folyo yerleştirilmiştir.</p> <p>Projenin hazırlık aşamasında, komşu binalar i&ccedil;in de, bu binada olduğu, benzer karakterde ilaveler ve cephe giydirmeleri yapılması hususu ilgililere &ouml;nerilmiştir. &Ouml;nerinin kabul g&ouml;rmesi halinde, binalar arasında daha uyumlu bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n kurulması sağlanacak ve s&ouml;z&uuml; edildiği &uuml;zere, Vişnezade&rsquo;nin tarihi ge&ccedil;mişine saygılı, &ccedil;ağdaş &ccedil;izgide b&uuml;t&uuml;nleşen mimari bir &ccedil;evre yaratılmış olacaktır.</p> Thu, 19 Apr 2018 10:19:50 +03 Erzurum Müzesi http://www.arkiv.com.tr/proje/erzurum-muzesi/9007 Orhan Uludağ <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-03-13/erzurum-muzesi-687236058/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Orhan Uludağ,Zeynep Uludağ<br>Mimarlık Ofisi : Uludağ Mimarlık<br><br>Erzurum’un tarihi kent merkezinde, dünyanın en önemli anıt mezarlarından olan Üç Kümbetlerin hemen yakınında tasarlanan müze önemli bir kentsel konuma sahiptir.<br><br><p><span style="text-align: justify;">Tasarımda hem arazideki mevcut ağa&ccedil;ların korunması, hem m&uuml;ze koleksiyonu, hem de iklim koşulları g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak avlulu bir m&uuml;ze yapısı &ouml;nerilmiştir. Bu avlu a&ccedil;ık sergi alanı olarak da kullanılabilecek kademeli bir dış mekandır. Yapının avlu etrafında kolonadlı bir arkad oluşturacak şekilde tasarlanması geleneksel mimarinin bir yorumu olarak hem m&uuml;ze girişini &ouml;zelleştirmekte hem de yoğun karlı g&uuml;nlerde rahatlıkla erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Yapıda geleneksel malzeme olarak doğal taş kullanılırken &ccedil;atı kabuğunun ve cephe y&uuml;zeylerinin kenetli &ccedil;inko titanyumdan oluşması, gelenekselin modern teknoloji ile buluşmasıdır. Tasarım tarihi cevrede yer almakta ancak &ccedil;ağın mimarisini ve teknolojisini vurgulamaktadır.</span></p> Wed, 18 Apr 2018 15:15:16 +03 Selçuklu Gençlik Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/selcuklu-genclik-merkezi/9008 Orhan Uludağ <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-03-13/selcuklu-genclik-merkezi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Orhan Uludağ,Zeynep Uludağ<br>Mimarlık Ofisi : Uludağ Mimarlık<br><br>Öğrencilerin sosyal ve akademik etkinliklerini gerçekleştireceği bir merkez olarak tasarlanmıştır. <br><br><p><span style="text-align: justify;">Ders &ccedil;alışmanın yanı sıra &ccedil;eşitli sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel etkinliklere olanak tanıyan mekanlar planlanmıştır. Arazinin sınırlı olması y&uuml;z&uuml;nden kitle y&uuml;kselmiş, ancak i&ccedil; mekanda yaratılan boşlukla katlar arasında hem g&ouml;rsel hem de fiziksel ilişki sağlanmıştır. Yapının yanında bulunan semt parkı tasarım kararlarını etkilemiştir. Bu cephede parka doğru uzanan kitle hareketleri ile park peyzajını &ccedil;er&ccedil;eveleyen şeffaf kutular oluşturulmuştur. Bu hacimler &ccedil;er&ccedil;eveledikleri manzara ile i&ccedil; mekan kalitesini arttırmıştır. Otopark cephesi daha masif, giriş cephesi ise olabildiğince şeffaf tasarlanmıştır. Bu cephede farklı kotlarda teraslar ve b&uuml;y&uuml;k bir giriş sa&ccedil;ağı tasarlanmıştır. Bu sa&ccedil;ak, yapının &ouml;n&uuml;ndeki kamusal alanla b&uuml;t&uuml;nleşmesini, şeffaf ve davetkar bir giriş mekanı oluşturulmasını sağlamıştır.</span></p> Wed, 18 Apr 2018 15:15:13 +03 Avcılar Belediyesi Hizmet Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/avcilar-belediyesi-hizmet-binasi/9009 Orhan Uludağ <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-03-13/avcilar-belediyesi-hizmet-binasi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Orhan Uludağ,Zeynep Uludağ<br>Mimarlık Ofisi : Uludağ Mimarlık<br><br>Mimari programın yorumunda; kentsel fiziksel çevre ve kentli ile bütünleşen ve sunduğu kamusal mekanlarla çevresini yeniden biçimlendiren bir yapı olması hedeflenmiştir.<br><br><p class="MsoNormal"><span style="text-align: justify;">Potansiyel yaya yaklaşımları değerlendirilerek yapının mevcut kentsel kullanımlarla ve doğa ile b&uuml;t&uuml;nleşmesine &ouml;nem verilmiştir. Arazinin topogrofik yapısından kaynaklı, her biri farklı kotlardan olmak &uuml;zere yapıya &uuml;&ccedil; farklı noktadan ulaşım sağlanmaktadır. Bu girişler yapının mekansal organizasyonunu da belirlemiştir. Rasyonel mekan &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri sade bir geometri ile vurgulanırken zengin i&ccedil; mekan kalitesi aranmıştır. Tasarımda i&ccedil; ve dış mekanın akışkan ve dinamik bir &ouml;r&uuml;nt&uuml; ile birbiri i&ccedil;ine ge&ccedil;mesi hedeflenmiştir. Ortada tasarlanan atrium, şeffaf bir boşluk olarak bu akışkanlığı ve ge&ccedil;irgenliği sağlamaktadır. Bu bağlamda doğal ışığın kullanılması, yapının i&ccedil; mekan kalitesini arttıran ve yapının aydınlatma y&uuml;k&uuml;n&uuml; azaltarak enerji tasarrufu sağlayan &ouml;nemli bir tasarım kararıdır. &Ccedil;atı bah&ccedil;esi ve kat aralarında yer alan boşluklar yapının doğa ile b&uuml;t&uuml;nleşmesini sağlayan ara y&uuml;zlerdir.</span></p> Wed, 18 Apr 2018 15:15:11 +03 Afyon Yüksek Hızlı Tren İstasyonu http://www.arkiv.com.tr/proje/afyon-yuksek-hizli-tren-istasyonu/9010 Orhan Uludağ <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-03-13/afyon-yuksek-hizli-tren-istasyonu/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Orhan Uludağ,Zeynep Uludağ<br>Mimarlık Ofisi : Uludağ Mimarlık<br><br>Yapının yalın mimarisi, büyük bir çatının saçakları altında kalan şeffaf ve davetkar yüzeylerle vurgulanmaktadır.<br><br><p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal">Bu b&uuml;y&uuml;k &ccedil;atı aynı zamanda kitlenin iki ayrı işlevsel par&ccedil;asını bağlamakta ve ortada kalan ge&ccedil;iş alanı kentsel erişimi kolaylaştırmaktadır. Yolcuların kullanacağı alanlar ile idari hizmete ve personele ait alanlar bu par&ccedil;alanma ile mekansal olarak da ayrılmaktadır. Şeffaf y&uuml;zeylerde ışık kontrol&uuml; dış cephede &ouml;nerilen yapısal elemanlarla sağlanmaktadır.</p> Wed, 18 Apr 2018 15:15:00 +03 İş Yatırım Ofisleri http://www.arkiv.com.tr/proje/is-yatirim-ofisleri/8784 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/jeyan-ulku/is-yatirim-ofisleri/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yasemin Üçerler,Melis Kurultay,Pınar Tola<br>Mimarlık Ofisi : Jeyan Ülkü Mimarlık<br><br>İş Yatırım'ın ofislerinin yeni iç mekan tasarımı Jeyan Ülkü Mimarlık tarafından yapıldı ve uygulandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/04.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>M&uuml;şterimiz, T&uuml;rkiye&rsquo;nin k&ouml;kl&uuml; ve kimliği akıllarda yer etmiş bir kurumu. &Ouml;nerimiz mevcut kimliği korurken &ccedil;ağdaş ofis fonksiyon ve malzemeleri ile bu duruşun bir par&ccedil;a gen&ccedil;leştirilmesi, mekana m&uuml;mk&uuml;n olduğunca &uuml;retkenliği artırıcı yan dinlenme ve teneff&uuml;s alanları eklenmesiydi.&nbsp;Bu alanlar aynı zamanda sosyal ve gayrı-resmi toplantı alanları olarak da kullanılabilir olmalıydı.&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/11.jpg.jpeg" /></p> <p>İş Yatırım kurumsal rengi ile entegre edilen bu &lsquo;break-out&rsquo; alanlarının yanı sıra peyzaj kafes duvarları ile ofis fonksiyonları birbirinden ayrıldı.</p> Wed, 18 Apr 2018 13:55:00 +03 Hyatt House Gebze http://www.arkiv.com.tr/proje/hyatt-house/8878 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cm-mimarlik/hyatt-house/ce (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cem Sorguç<br>Mimarlık Ofisi : CM Mimarlık<br><br>CM Mimarlık'ın 2000’lerin sonunda projelendirdiği E5 üzerindeki bir alışveriş merkezi ile aynı parselinde yer alan otel Hyatt House otelinin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Parselin g&uuml;ney tarafında yer alan ve 5 yıldır faal olan bir alışveriş merkezi ile ilişkilenen ama bağımsız bir işletme olarak var olan otel yapısı g&uuml;ncel ihtiya&ccedil;lar ve otel işlevinin farklı bir konaklamaya imk&acirc;n tanıması programı d&acirc;hilinde tasarlanmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ce%20%2813%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>180 oda manzara ve y&ouml;n avantajı ile tek tarafa odaklanmış ve lineer tek taraflı bir koridor tipolojisi d&acirc;hilinde kurgulanmıştır. Zemin ve asma kat işlevleri a&ccedil;ık plan d&acirc;hilinde ortak/sosyal alanlar olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş ve bir yapı platformu olarak fiziki olarak da ayrışmış oda katlarını &uuml;st&uuml;nde y&uuml;kseltmiştir. Oda kurgusu itibariyle uzun kalmalara ve odalar arası ilişkilenmeye a&ccedil;ık bir format oluşturulmuştur. Platform yapı kısmi y&uuml;ksek kat ile yataydaki g&ouml;rsel ve sirk&uuml;lasyona dair akışkanlığını diğer katlarına da taşımaktadır. Konaklama yapısı alışveriş yapısı ile ilişkisini ara mek&acirc;nlar ile pekiştirmektedir. Bu ara mek&acirc;nlar yeme-i&ccedil;me ve muhtelif perakende mek&acirc;nlara imk&acirc;n verir.</p> <p>Otel yapısının girişi alışveriş merkezinin zıttı konumda var olan ve nispeten atıl konumdaki bir yoldan verilmektedir. Bu hem otelin sirk&uuml;lasyonunu hem de servisi ve alışveriş merkezinin yoğunluğunun olası olumsuz etkileşimini engellemektedir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ce%20%284%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Alış Merkezi yapısının ihtiyac&icirc; makine parkının konuşlandığı yaygın &ccedil;atı alanına odaları baktırmamak gayesi ile kat koridorları bu cenaha yerleşmiştir. Bu kararla odalar hem manzara hem de g&uuml;ney tarafa yerleşmiş ve g&uuml;ney cephesi olumsuz ışıma ve ısınmadan ka&ccedil;ınmak, manzara terasları oluşturmak i&ccedil;in balkonlar ile geri &ccedil;ekilmiştir.</p> Tue, 17 Apr 2018 11:37:00 +03 Teşvikiye'de Ev http://www.arkiv.com.tr/proje/tesvikiyede-ev/9096 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/boyman-arslan-architects/tesvikiyede-ev/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Sait Arslan,Alain Boyman<br>Mimarlık Ofisi : Boyman Arslan Architects<br><br>İstanbul Teşvikiye'de bulunan konutun iç mekanı Boyman Arslan Architects tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Teşvikiye&rsquo;nin merkezi noktalarından birinde konumlanan bah&ccedil;e katı dubleks daire, yeni bir bina i&ccedil;inde olmasına rağmen eski Teşvikiye dairelerinin sıcaklığında tasarlandı. Yeni yapılmakta olan bir bina olmasının avantajıyla ev i&ccedil;indeki t&uuml;m altyapı yaşayacak olanların ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re kurgulandı ve merdivenden camların boyutuna kadar &ouml;zel olarak tasarlandı. Hem ekolojik hem de ekonomik olması a&ccedil;ısından bah&ccedil;eye bakan cephede &uuml;&ccedil; katmanlı &ouml;zel cam kullanıldı. Ev sahiplerinin zevklerine g&ouml;re gerekli bir akustik planlandı. Bah&ccedil;e, duvarların maksimumda kullanımı ve egzotik bitkilerin &ccedil;eşitliliği ile t&uuml;r&uuml;n&uuml;n nadide &ouml;rneklerinden biri olarak tasarlandı.</p> Tue, 17 Apr 2018 10:37:15 +03 Milano Gourmet Restoran ve Şarküteri http://www.arkiv.com.tr/proje/milano-gourmet-restoran-ve-sarkuteri/9095 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/slash-architects/milano-gourmet-restoran-ve-sarkuteri/01-slasharchitects-milanogourmet- cephe-panoramic-plant.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şule Ertürk Gaucher,İpek Baycan<br>Mimarlık Ofisi : Slash Architects<br><br>slash architects tarafından tasarlanan restoran İstanbul, Nişantaşı'nda bulunuyor.<br><br><p>slash architects, projeyi anlatıyor:</p> <p>Milano Gourmet tasarlanırken doğal malzemenin hem gastronomik olarak hem de yapısal olarak mekanın her yerine yansıdığı ve mekan ile b&uuml;t&uuml;nleştiği bir tasarım hedeflendi.</p> <p>Şark&uuml;teri, şarap mahzeni ve restoran-bar kimliğinin buluştuğu bir mekan olan Milano Gourmet tasarlanırken t&uuml;m bu kimliklerin tasarımcılar tarafından farklı hiyerarşilerle konumlandırılması birbirini beslerken bir yandan da kendilerine &ouml;zg&uuml; bir şekilde yerleştirilmesini gerektiriyordu. Nişantaşı&rsquo;nın en g&ouml;zde sokaklarından biri olan şakayık sokakta yer alacak mekan hem m&uuml;tevazı bir mahalle barı hem de d&uuml;nya markalarının T&uuml;rkiye&rsquo;de satın alınabileceği bir şark&uuml;teri niteliğinde dizayn edildi. Tarihi doku i&ccedil;inde yer alan mekanın dekorasyonu da İtalyan kimliğini yansıtmalı, malzeme tercihlerinin yanı sıra yaratacağı sıcaklık ile ziyaret&ccedil;ilerine &ouml;zg&uuml;n bir mekanda olduğunu hissettirmeliydi.</p> <p>Dışardan mekana yaklaşırken &ouml;ncelikle yeşil tonlarının hakim olduğu cephe dikkat &ccedil;ekiyor. Kiremit tonlarındaki tenteler ve cephe boyunca yer alan bitkiler ile mekan organik kimliğini sokaktan itibaren yaşatmaya başlıyor. Giriş cephesi ise m&uuml;mk&uuml;n mertebe şeffaf bırakılan bir yapıda Nişantaşı ziyaret&ccedil;ilerine mekanın kendini g&ouml;stermesini sağlıyor. Mekanın şark&uuml;teri kimliğini bir soğuk dolap kesiti ile g&ouml;steren giriş cephesi bu anlamda olduk&ccedil;a sıra dışı bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;mde.</p> <p>Bir şarap mahseni, şark&uuml;teri ve tadım merkezi kimliğine ek olarak mahallenin barı kimliğine b&uuml;r&uuml;nen restoranın planlaması girişten itibaren mekansal olarak da ikiye ayrılan mekanın kimliklerinin iki kat boyunca ayrışırken beraberliğini yine de vurgulaması ile şekillendi. 250 m&sup2;'den oluşan iki katlı mekana, iki katın arasında yer alan sahanlıktan giriliyor. Bu sahanlığı alt kata bağlayan şarap kitaplığı, mekanın iki katlı kimliğini kurgularken şaraphanenin şaraplarını da mekanın duvarları boyunca sergiliyor. &ldquo;Şarap mahzeni&rdquo; kurgusunun modern bir şekilde yorumlandığı mekan; şarap zenginliğini hem i&ccedil; mekandan hem de cepheden algılanır bi&ccedil;imde sergiler nitelikte.</p> <p>Giriş sahanlığının hemen &uuml;st kotunda yer alan restoran ve bar t&uuml;m cephelerden g&ouml;r&uuml;n&uuml;r ve ışık alır şekilde planlandı. Yere kadar uzanan doğramalar yaz aylarında dış mekan ile b&uuml;t&uuml;nleşmek adına katlanarak korkuluğa d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor. Bu sayede cam kenarına yerleşen ziyaret&ccedil;iler kendini dış mekanda hissediyor ve i&ccedil;-dış ayrımı ortadan kalkıyor. T&uuml;m mekan gibi restoran kısmının da duvarları ve tavanları aynı toprak sıva ile tamamlanmış durumda. İtalya&rsquo;nın kırsal b&ouml;lgelerinde olduğu gibi toprak ve kil sıvanın mekanda kullanımı ile kullanıcıların kendini başka bir bağlamda hissetmeleri hedeflendi. Doğal ve sıcak malzemeler ile şekillenen kitaplıklar, k&uuml;t&uuml;phane, yeşil duvar ziyaret&ccedil;ileri şehir hayatının g&uuml;ndelik sıkıntılarından uzaklaştıran &ouml;ğelere d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor. Restoran i&ccedil;in tasarlanan farklı oturma alternatifleri, ş&ouml;mine k&ouml;şesinde yer alan sıcak sohbet mekanı ile sonlanıyor. Bar b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan kokteyl kurgusu ise mekanın yemek dışı saatlerde dahi her daim yaşaması i&ccedil;in &ouml;l&uuml;ms&uuml;z bir ortam sunuyor.</p> <p>Alt kat kullanımına gelecek olursak, girişte bizi karşılayan şarap k&uuml;t&uuml;phanesi bizi alt kattaki şark&uuml;teri ve satış b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne doğru y&ouml;nlendiriyor. Şark&uuml;teri kimliği Milano Gourmet&rsquo;in Nişantaşında yıllardır hafızalara kazınan bir kullanımı olduğundan giriş kotundan itibaren bu şark&uuml;teri kimliğini g&ouml;stermek tasarımcılar i&ccedil;in &ouml;nemli bir parametre oldu. Alt katın bir cephesi boyunca yer alan soğuk dolaplar sayesinde ziyaret&ccedil;iler istediği &uuml;r&uuml;nlere kolayca ulaşıyor. Diğer cephe boyunca mekanda yer alan i&ccedil;ki se&ccedil;enekleri ise mekanın bu anlamdaki zenginliğini vurguluyor. Şark&uuml;teri b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n sonunda yer alan &ldquo;&ouml;zel kav&rdquo; niş şarap se&ccedil;eneklerini korunaklı bir bi&ccedil;imde sergiliyor ve mekanın kalbinde yer alıyor.</p> Mon, 16 Apr 2018 17:08:32 +03 Elissa Stampa Tekstil Tasarım Atölyesi http://www.arkiv.com.tr/proje/elissa-stampa-tekstil-tasarim-atolyesi/9094 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/slash-architects/elissa-stampa-tekstil-tasarim-atolyesi/Slash Architects-Elissa Stampa Fashion Design Office (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şule Ertürk Gaucher,İpek Baycan,Nergis Kahraman<br>Mimarlık Ofisi : Slash Architects<br><br>Bir iş merkezinin ara katında yer alan ve jenerik bir plana sahip olan 360 m²'lik mekan, tekstil tasarımcılarına yönelik yaratıcı ve sıcak bir ofis olarak tasarlanmış.<br><br><p>slash architects, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tekstil&nbsp;&uuml;zeri baskı ve modelleme konusunda uzmanlaşmış ofis tasarımında bu samimi ortamı kurgulamak i&ccedil;in malzeme ve dokularda doğal tercihler yapıldı. Bu sayede &ccedil;alışanların ofise her g&uuml;n keyifle geldiği tasarımlarına ilham veren bir mekan tasarlanmış oldu.</p> <p>Ofisin girişinde yer alan ahşap paneller bir yandan yarı b&ouml;l&uuml;c&uuml; g&ouml;revini g&ouml;r&uuml;rken bir yandan da sezonun renklerinin kumaşlar ile sergilendiği bir sergi duvarı ile ziyaret&ccedil;ileri karşılıyor. Giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan ufak bir beklemede bizi karşılayan yeşil raflar ise tasarım ofisinin organik yapısını simgeler nitelikte.</p> <p>İki ana tasarım ekibinin &ccedil;alıştığı benzer &ouml;zellikteki a&ccedil;ık ofis mahalleri ve toplantı odası olarak da kullanılan showroom ofisin ana programını oluşturmaktaydı. Tasarımcılar, ana sirk&uuml;lasyon aksını a&ccedil;mayı ve sirk&uuml;lasyonun bir tarafında ofis mahallerini kurgularken diğer bir tarafında destek birimlerini ve showroom&rsquo;u yerleştirmeyi planladılar. Ana aksın sonunda yer alan dinlenme b&ouml;l&uuml;m&uuml; de t&uuml;m ofis &ccedil;alışanlarının ziyaret ettiği yeşil bir alan olarak tasarlandı.</p> <p>Ana sirk&uuml;lasyonun bir deneyim koridoru olarak hayal edildiği bu kurguda, koridora bakan t&uuml;m ofislerin b&ouml;l&uuml;c&uuml;leri şeffaf bırakıldı. Ofislerin cephelerinde yer alan kitaplıklar ise ofis i&ccedil;i iletişimi sağlayan vitrinler olarak tasarlandı. Narin metal taşıyıcılar ve doğal ahşabın birlikteliği ile tasarlanmış b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler ile a&ccedil;ık ofislerdeki işleyiş deneyimlenebilirken; bir yandan da mahremiyet sağlanmıştır. B&uuml;nyesinde ayna, kumaş sepetleri, dosyalama sistemleri ve sezona dair g&ouml;rseller barındıran bu b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler ofis &ccedil;alışanlarının g&uuml;ndelik işleyişlerine hizmet eden fonksiyonları i&ccedil;erir &ouml;zellikte. Ofislerin baktığı koridorda yer alan br&uuml;t bir hissiyata sahip duvarlar ise ofis &ccedil;alışanlarına ilham veren g&ouml;rsellerle desteklendi.</p> <p>Ofislerin yanı sıra mekanın belki de en &ccedil;ok ziyaret edilen kısmı olan showroom markanın kimliğini &ouml;ne &ccedil;ıkarır şekilde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;. Sirk&uuml;lasyon aksının sonuna doğru boylu boyunca bizi bir vitrin ile karşılayan hacim, t&uuml;m i&ccedil; duvarları boyunca sergilenen kartelalardan oluşmakta. T&uuml;m kartelaların ve farklı t&uuml;r kumaşların ulaşılabilir olduğu d&uuml;zenli bir showroom tasarımı ofis i&ccedil;i &ccedil;alışma verimini arttırırken bir yandan da yaratıcılığı destekler nitelikte. Yeşillikler ile i&ccedil; i&ccedil;e olan vitrinler, ofisin g&uuml;ndemine g&ouml;re değişiklik g&ouml;steren esnek bir yapıda tasarlandı.</p> <p>Tasarım ofisinin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir malzeme kullanımı ve tasarım&nbsp;&ccedil;izgisi de g&ouml;z&nbsp;&ouml;n&uuml;nde bulundurularak mekana yansıtıldı. Kullanılan doğal malzemeler antrasit detaylar ile birleştirilerek dinamik ve minimal dokunuşlar ile mekana yansıtıldı.</p> Mon, 16 Apr 2018 16:59:24 +03 Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/bogazici-universitesi-gozlukule-kazisi-arastirma-merkezi/9093 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/grup-sayin/bogazici-universitesi-gozlukule-kazisi-arastirma-merkezi/3B-onarim sonrasi.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Saadet Sayın<br><br><br>19. yüzyılın ikinci yarısında İngilizler tarafından yapıldığı söylenen Tarsus Çırçır Fabrikası bölgenin ilk endüstri yapılarından biridir.<br><br><p>&Ouml;zg&uuml;n mimari niteliklerini b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de koruyan yapı Tarsus&rsquo;un Cumhuriyet Mahallesinde Aziz Paul Kilisesinin doğusundadır. Batısında Abdi İpek&ccedil;i Caddesi, g&uuml;neyinde ise tali bir yol yer almaktadır.</p> <p>Bu alanın g&uuml;neybatısında yer alan G&ouml;zl&uuml;kule olarak bilinen arkeolojik alan; i&ccedil;erdiği tarihi değerler, topoğrafik konumu ve bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ile Tarsus&rsquo;un en &ouml;nemli &ldquo;k&uuml;lt&uuml;rel peyzaj&rdquo;ını oluşturmaktadır. G&ouml;zl&uuml;kule Kazı ve Araştırmaları, 2001 yılından bu yana Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.</p> <p class="Standard">2000 yılında K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı'na tahsis edilen &Ccedil;ır&ccedil;ır Fabrikasının Abdi İpek&ccedil;i Caddesi'ne cephe veren mekanları, 2001 yılında Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi&rsquo;ne tahsis edilerek G&ouml;zl&uuml;kule Kazısı Araştırma Merkezi olarak, diğer b&ouml;l&uuml;m&uuml; ise Tarsus Kent Araştırma Merkezi olarak kullanılması doğrultusunda projelendirilmiştir. Bu aşamada Do&ccedil;.Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet &Ouml;zg&ouml;n&uuml;l projeye danışmanlık yapmışlardır.</p> <p class="Standard">K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığının sağladığı kaynak ile 2001 yılı projesi &ccedil;er&ccedil;evesinde sadece en k&uuml;&ccedil;&uuml;k hangar onarılarak eser deposu ve &ccedil;alışma odası olarak kullanılmıştır.</p> <p>2011 yılında Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi, yapının kendisine tahsis edilmiş b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n proje ve uygulama &ccedil;alışmalarını başlatma kararı almıştır.</p> <p>2013 yılında d&ouml;nemin Rekt&ouml;r&uuml; Prof.Dr. G&uuml;lay Barbarosoğlu, Kazı Başkanı Prof.Dr. Aslı &Ouml;zyar ve Yapı İşleri Teknik Dairesi'nin &ccedil;abalarıyla yapının t&uuml;m&uuml;n&uuml;n Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi'ne tahsisi sağlanmıştır.</p> <p>Bu tarihte, yapının b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne y&ouml;nelik mimarlık ve m&uuml;hendislik proje &ccedil;alışmaları yeniden ele alınmıştır. İşleve y&ouml;nelik proje, yapının potansiyeli doğrultusunda, &ouml;zg&uuml;n plan şeması ve mimari elemanlar korunarak tasarlanmıştır.</p> <p>Akdeniz B&ouml;lgesi'nin ilk end&uuml;stri yapılarından biri olarak bilinen yapı grubu, &ouml;zg&uuml;n işlevini s&uuml;rd&uuml;rme olanağını yitirmiştir. Ancak; konumu, b&uuml;nyesinde taşıdığı mimari, otantik ve k&uuml;lt&uuml;rel değerler bağlamında b&ouml;lgenin &ouml;nemli bir k&uuml;lt&uuml;r odağı olma potansiyeline sahiptir.</p> <p>Bu ama&ccedil;la, Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi G&ouml;zl&uuml;kule Arkeolojik Kazıları Araştırma Merkezi kapsamında yer alan; Sergi Salonu, Konferans Salonu ve K&uuml;t&uuml;phane ile de kent yaşamına katılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Tarsus ve yakın &ccedil;evresi, B&ouml;lgenin gelişim ve sanayileşmesine y&ouml;nelik s&uuml;re&ccedil;, Tarsus &ouml;zelinde &Ccedil;ır&ccedil;ır Fabrikası'nın ge&ccedil;irdiği m&uuml;dahale ve değişimler araştırılmış; yapısal izler, malzeme analiz ve araştırmaları ile s&ouml;zl&uuml; kaynakların değerlendirilmesi sonucunda &ouml;zg&uuml;n yapı grubunda d&ouml;nemsel bir yapılanma tespit edilmemiştir.</p> <p>Proje kapsamında; &Ccedil;alışma Ofisi, Sergi Salonu, Konferans Salonu, Laboratuvar, K&uuml;t&uuml;phane, Kafeterya, Kazı Evi, Eser Depoları, Su Deposu, G&uuml;venlik mekanları yer almaktadır.</p> <h3>M&uuml;dahaleler</h3> <p>Yapı grubuna işlevden bağımsız olarak yapılan m&uuml;dahalelerde;</p> <ul> <li>Niteliksiz eklerin kaldırılması,</li> <li>&Ouml;zg&uuml;n mimari elemanların minimum m&uuml;dahale ile sağlıklaştırılarak korunması,</li> <li>İşlev ve statik zorunluluklar gereği yapılan eklerin geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml;, yapıya uyumlu ve izlenebilir olması, temel ilke olarak benimsenmiştir.</li> </ul> <p>&Ccedil;ır&ccedil;ır Fabrikası yapı grubu bir i&ccedil; avlu &ccedil;evresinde toplanmaktadır.</p> <p>Kitleler arasında yer alan a&ccedil;ıklık avlulaştırılarak &ccedil;ağdaş formda taş kaplanmıştır.</p> <p>Kazı ekibinin kullanımı i&ccedil;in avlunun kuzeybatı y&ouml;n&uuml;nde bir ahşap revak planlanmıştır. Tarsus ve y&ouml;resindeki end&uuml;stri yapılarında bir revak elemanının olmaması, geleneksel bir elemanın &lsquo;&lsquo;ihyası&lsquo;&lsquo; spek&uuml;lasyonunu da ortadan kaldıracaktır.</p> <p class="Standard">Avlunun g&uuml;neybatı y&ouml;n&uuml;nde yer alan niş niteliğindeki alan kafe olarak d&uuml;zenlenerek avluya katılmış, g&uuml;neyde yer alan iki katlı betonarme yapı ise Kazı Evi olarak kullanılmak &uuml;zere sağlıklaştırılmıştır.</p> <p>Mekanlarda g&ouml;r&uuml;len sıkıştırılmış toprak d&ouml;şemenin &ouml;zg&uuml;n olduğu &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Yeni uygulamada ise benzer binalarda g&ouml;r&uuml;lebilecek eski bir d&ouml;şemeye (tuğla, taş vb.) referans vermeyecek form, malzeme ve teknikte ger&ccedil;ekleştirilmesi benimsenmiştir. Bu bağlamda i&ccedil; mekanlarda terracotta ve suni taş kullanılmıştır.</p> <p>Duvarlar, genelde taşıyıcı niteliğini korumaktadır.</p> <p>Ancak, &ccedil;imento katkılı sıva ve dış koşullar nedeniyle &ouml;zg&uuml;n taşların bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; niteliğini kaybetmiştir.</p> <p class="Standard">Bu bağlamda &ouml;zg&uuml;n taşların temizlenerek yerinde korunması, niteliğini yitiren taşların &ouml;zg&uuml;n malzeme ve formda yenilenmesi benimsenmiştir.</p> <p>&Uuml;st yapıda, ahşap makaslar ve &ccedil;atı fenerlikleri gerek form ve detayları gerekse otantik &ouml;zellikleri ile yapı grubunun en &ouml;nemli mimari elemanlarıdır. Ahşap makaslar, yapının uzun s&uuml;re boş kalması ve dış koşullardan etkilenmeleri nedeniyle taşıyıcı niteliğini belli &ouml;l&ccedil;&uuml;de kaybetmiştir.</p> <p>Bu bağlamda yapının &ccedil;atı y&uuml;k&uuml;n&uuml;n ahşap makaslardan bağımsız olarak &ccedil;elik bir sisteme taşıtılması, ahşap makasların temizlenerek onarılması, &uuml;st&uuml;ne y&uuml;k bindirilmeyerek sadece kendini taşıması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Ahşap fenerlikler &ouml;zg&uuml;n niteliği ve işlevi korunarak onarılmıştır.</p> <p class="Standard">Mevcut &uuml;st yapı &ouml;zg&uuml;n değildir. Yapının yeni işlevi bağlamında, nem ve ısı yalıtımı da dikkate alınarak, koruyucu &ccedil;atı &ccedil;elik taşıyıcı sisteme oturtulmuş ve kiremit kaplamayla bitirilmiştir.</p> <p class="Standard">Yapı grubunda bulunan &ouml;zg&uuml;n nitelikteki kapı ve pencere kanatları sağlıklaştırılarak korunmuştur. Kapı kanatları ve kasası mevcut olmayan a&ccedil;ıklıklar i&ccedil;in ise, işlevin gerektirdiği nitelikte, y&ouml;rede benzeri binalarda mevcut kapı kanat ve kasalarına referans vermeyen, n&ouml;tr g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; kapıların &ccedil;ağdaş detaylarla oluşturulması benimsenmiştir.</p> <p class="Standard">Yapı grubunun cephesinde ve i&ccedil; mekanlarında mevcut &ouml;zg&uuml;n ahşap kapı, pencere ve kepenkler onarılarak korunmuştur. Yeni yapılan kapı ve pencere doğramalarında ise işlevin gerektirdiği d&uuml;zenlemeler yapılmıştır.</p> <p>&Ouml;zg&uuml;n &ccedil;atı fenerlikleri korunarak doğal aydınlatma ve havalandırma sağlanmıştır.</p> <p>Ayrıca, yapının &ccedil;atısına G&uuml;neş panelleri yerleştirilerek kendi ihtiyacı olan enerjinin &uuml;retimi sağlanmış, sıcak su ihtiyacı karşılanmıştır.</p> <p>Yaz aylarında Kazı ekibinin, eserleri yıkama &ccedil;alışmalarında kullanmak &uuml;zere yağmur sularının depolanmasına y&ouml;nelik bir sistem geliştirilerek, su kullanımının azaltılması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Bu &ccedil;alışmaların yanı sıra, onarım m&uuml;dahalelerinde &ouml;zg&uuml;n taş, har&ccedil;, d&ouml;şeme kaplaması gibi yapıya uyumlu malzemeler tercih edilmiştir. Bu kriterler bağlamında yapı, Gold LEED sertifikası almıştır. Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi G&ouml;zl&uuml;kule Kazısı Araştırma Merkezi Gold LEED sertifikası alan ilk end&uuml;stri mirası k&uuml;lt&uuml;r varlığıdır.</p> Mon, 16 Apr 2018 15:36:08 +03 Alaçatı Villa Renk Otel http://www.arkiv.com.tr/proje/villa-renk-butik-otel/9092 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/villa-renk-butik-otel/1. yoldan.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay,Günsel Özer,Pelin Peker<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br><br><br><h3></h3> Mon, 16 Apr 2018 14:50:46 +03 Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği http://www.arkiv.com.tr/proje/aktur-arac-muayene-istasyonlari-isletmeciligi/9090 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/aktur-arac-muayene-istasyonlari-isletmeciligi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay,Günsel Özer,Pelin Peker<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>2014 Yılında, Sarnıç bölgesinde oto muayene istasyonunun hemen yanında bulunan TÜV Yönetim Merkezi Oran Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Toplam inşaat alanı 1473 m<sup>2 </sup>olan bu yapıda a&ccedil;ık ofisler, y&ouml;netici ofisleri, eğitim/kurs derslikleri, toplantı salonu yer alıyor. Yapının dış kabuğunda hakim olarak gri renkli izoklinker tuğla kulanılmış.&nbsp;</p> Mon, 16 Apr 2018 14:19:21 +03 İmerhan Evleri http://www.arkiv.com.tr/proje/imerhan-evleri/9085 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/imerhan-evleri/1..JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay,Günsel Özer,Pelin Peker<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>2016 yılında inşaatı tamamlanan, Çeşme ile Dalyanköy arasındaki Ayasaranda koyuna bakan bir arsada bulunan 8 ev, Oran Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Evin mekanları, tamamen doğal ışık ve havası olan bir bodrum katında 3 adet banyolu Yatak odası odası, zemin katta yaşam alanı ve mutfak, &uuml;st katta banyoları olan 2 yatak odası ve en &uuml;stte de Deniz manzarasına karşı geniş bir terastan, ahşap bir veranda ve bah&ccedil;eden oluşmaktadır.</p> Mon, 16 Apr 2018 13:43:33 +03 Menemen Gençlik Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/menemen-genclik-merkezi/9088 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/menemen-genclik-merkezi/1p.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay,Günsel Özer,Pelin Peker,Erman Özkocaman<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>Oran Mimarlık tarafından tasarlanan sosyal tesisin inşaatı 2018 yılında tamamlandı.<br><br> Mon, 16 Apr 2018 13:41:30 +03 İmerhan Butik Otel http://www.arkiv.com.tr/proje/imerhan-butik-otel/9081 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/imerhan-butik-otel/1. ön.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay,Günsel Özer,Pelik Peker<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 16 Apr 2018 12:24:56 +03 Ilıca Otel Kongre Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/ilica-otel-kongre-merkezi/9080 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/ilica-otel-kongre-merkezi/1. Ana Fuaye.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay,Funda Baltacı,Vedat Tokyay<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 16 Apr 2018 12:06:43 +03 Katılımcı, Antalya Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/antalya-kepez-dokuma-alani-fikir-projesi-yarismasikatilimci/9076 Ismail Ruhlukürkçü <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/antalya-kepez-dokuma-alani-fikir-projesi-yarismasikatilimci/g1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İsmail Ruhlukürkçü,Güntülü Gündoğ,Okan Koçgürbüz,Deniz Söy,Işıl Koç,Enise Tuba Solak<br><br><br><h2>Proje Raporu</h2><br><br><p><strong><br />1. MİMARİ RAPOR</strong></p> <p style="text-align: justify;">Antalya İli, Kepez İl&ccedil;esi'nde yer alan proje arazisi Dokuma fabrikası alanı i&ccedil;erisinde yer almaktadır. (Şekil1). T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin sanayi atılımları &ccedil;er&ccedil;evesinde S&uuml;merbank yatırımlarının devamında kurulan ilk fabrikalardandır. &Uuml;lkenin gelişmesi ve &uuml;retmesi ama&ccedil;lı planlanan bu &uuml;retim fabrikaları sadece ekonomik değil kuruldukları şehirlerin sosyolojik yapılarına da etken olmuşlardır. Dokuma Fabrikası T&uuml;rk-Alman ortaklığında Alman mimarlar tarafından tasarlanarak hayata ge&ccedil;irilmiştir. Modernleşmenin gelişmesindeki mihenk noktalarından biridir. Fabrika b&ouml;lgede sadece iş imkanı sağlamamış kentin belleğinde &ouml;nemli bir yere sahip olmuştur. Kepez İl&ccedil;esinin gelişmesinde ve yaşam standartlarının şekillenmesinde &ouml;nemli etkenlerden olmuştur. Fabrikanın kapanması ile beraber b&ouml;lgenin bir&ccedil;ok farklı şekilde kullanımı s&ouml;z konusu olmuş en son fabrika binalarının ve etrafının m&uuml;ze b&ouml;lgesi olarak projelendirilmesi ger&ccedil;ekleşmiştir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/1.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 1</span></p> <p style="text-align: justify;">Alan bir&ccedil;ok farklı potansiyeli ve &ouml;zellikle ge&ccedil;mişe dair belleği yapısında barındırmaktadır. Dokuma Fabrikasının m&uuml;zeye &ccedil;evrilen yapıları, arazinin kuzeyinde kalan Pil Fabrikası, doğusunda kalan fabrika iş&ccedil;ilerinin yıllar i&ccedil;erisinde yetiştirdiği ağa&ccedil;lar b&ouml;lgeyi bir&ccedil;ok farklı a&ccedil;ıdan nitelikli hale getirmiştir. (Şekil2)</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/2.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 2</span></p> <p style="text-align: justify;">Alan &uuml;&ccedil; ana fonksiyon &uuml;zerine kurgulanmıştır. &Uuml;&ccedil; farklı aks; a&ccedil;ık, yarı a&ccedil;ık ve kapalı alanların kurgulanmasını sağlamıştır. Akslardan birincisi Dokuma Fabrikasından gelen yaklaşım aksıdır. Bu aks fabrikanın planlama aksını tutar şekilde oluşturulmuştur. Bir ucundan fabrikayı yakalarken bir ucu tasarım alanında aynı zamanda bellek duvarı olarak da şekillenmiş olan info karşılama ve y&ouml;nlendirme rampasına ulaştırmaktadır. Kurgulanan ikinci aks projenin devamında tasarlanması &ouml;n g&ouml;r&uuml;len Pil Fabrikası ve ona ait yeşil dokuya ulaşan ve diğer akstan kent merkezine bağlanan ve y&ouml;nlenişini gene Dokuma Fabrikası a&ccedil;ılarından alan ulaşım bağlantısıdır. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; aksı oluşturan bağlantı ise Dokuma Fabrikası ile t&uuml;m tasarım alanına ulaşım sağlayan ve devamında kentin merkezine y&ouml;nlendiren akstır. Bu &uuml;&ccedil; temel aks alan kurgusunu şekillendiren ana bağlantılar olmuştur. B&ouml;lgenin gelişmesini şekillenmesini ve &uuml;reyebilir olmasını sağlamıştır. (Şekil 3)</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/3.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 3</span></p> <p style="text-align: justify;">Tasarımın ana konseptini b&uuml;t&uuml;nden oluşan par&ccedil;alar ve ritimler oluşturmuştur. Bu par&ccedil;alanma a&ccedil;ık, yarı a&ccedil;ık ve kapalı mekanlar olarak kurgulanmıştır. A&ccedil;ık rekreasyon alanları yapı i&ccedil;lerine taşınarak alanın s&uuml;rekli kullanılan bir cazibe merkezi halinde olması sağlanmıştır. B&uuml;t&uuml;nden yola &ccedil;ıkılarak oluşturulan sistem yapının ilerleyen d&ouml;nemde eklenecek işlevler i&ccedil;in değişebilir, d&ouml;n&uuml;şebilir ve gelişebilir olmasını sağlayacak niteliktedir.</p> <p style="text-align: justify;">Dokuma Fabrikasından gelen aks d&ouml;nemin s&uuml;rekliliğini anlatan, vurgulayan, tanıtan bir işlevle şekillenen bellek duvarını bulmaktadır. Duvar aynı zamanda i&ccedil;erisinde kurgulanan rampa ile deneyim s&uuml;rekliliğini mekansal kurgu i&ccedil;erisinde sağlamaktadır. (Şekil 4)</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/4.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 4</span></p> <p style="text-align: justify;">Alandaki duvar yer yer dokuma fabrikasının &uuml;retilmiş olduğu desenlerle bezenerek bir &ccedil;eşit sergi alanı sağlanmış ve g&ouml;rsel belleği de destekleyici nitelik kazandırılmıştır. (Şekil 5)</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/5.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 5</span></p> <p style="text-align: justify;">Tasarım oluşturulmuş ana bir promenat &uuml;zerinde kurgulanmıştır. Kurgu bu promenattan &ccedil;&ouml;z&uuml;lme, dağılma şeklindedir (Şekil 6). Dokuma fabrikasından geliş y&ouml;n&uuml;nde ilk etapta &uuml;retim sokağına ulaşılmaktadır. Bu b&ouml;lgede tasarlanan yapılarda k&uuml;t&uuml;phane, &ccedil;alışma ve &uuml;retim holleri, medyatek ve ayrıca onları besleyen kafeterya bulunmaktadır. Sokağın devamında sanat sokağı oluşturulmuş ve bu alanda tiyatro, konser salonu vb. sosyal i&ccedil;erikli birimler oturtulmuştur. Konser salon sahnesi &ccedil;ift y&ouml;nl&uuml; tasarlanarak gerektiğinde a&ccedil;ık alana hizmet ederek b&uuml;y&uuml;k g&ouml;steriler yapılabilmesine hizmet eder niteliktedir. Sahne arkası kapandığında ise tamamen salonun kendi i&ccedil;ine hizmet eder nitelikte olabilmektedir. (Şekil 6)</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/6.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 6</span></p> <p style="text-align: justify;">Sanat sokağı i&ccedil;erisinde katılımcıların deneyimleyebileceği, &ccedil;alışabileceği, &uuml;retebileceği resim, sergi, heykel at&ouml;lyesi gibi birimler yer almaktadır. Alan sadece gezilip ge&ccedil;ilen bir b&ouml;lge gibi değil, yaşanılan, &uuml;retilen ve dolayısıyla her anlamda deneyimlenebilen bir alan olarak tasarlanmıştır. (Şekil 7)</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/7.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 7</span></p> <p style="text-align: justify;">Sokağın devamı ve aslında alanın merkezi &ccedil;ocuk sokağı olarak tasarlanmıştır. &Ccedil;ocukların deneyim kazanabileceği at&ouml;lyeler, oyun alanları aynı zamanda &ccedil;ocukların direk bağlantı kurabileceği hayvan barınakları bulundurmaktadır. Alan tamamen &ccedil;ocuklara g&ouml;re tasarlanmış ve her &ccedil;eşit deneyimi kazanabilme imkanı sağlanmıştır. Sokağın sonu turizm sokağı ile sonlanmakta ve aksın devamı şehre doğru akmaktadır. Turizm Antalya'nın belli başlı imgelerinden biridir. Dolayısıyla alanın uzun solukta yaşayabilir ve &uuml;retimini devam ettirebilir olması amacıyla turizm fak&uuml;ltesi ve uygulama oteli yapılmıştır. Aynı zamanda gene kullanım alanını besleyecek spor salonu tasarıma eklenmiştir. B&uuml;t&uuml;n alan i&ccedil;erisinde deskler halinde y&ouml;netim, danışma ve satış birimleri tasarlanmıştır. Alanın belli b&ouml;lgelerinde &uuml;st &ouml;rt&uuml;ler tasarlanmış ve bu &ouml;rt&uuml;lerle yoğun iklim koşullarını hafifletecek alanlar oluşturulmuştur (Şekil 8).</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/8.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 8</span></p> <p style="text-align: justify;">Alanın yeşil bir doku ile bezenerek mevcut yapıların restorasyonuyla beraber &ccedil;ekim cazibesi haline gelmesi s&ouml;z konusu olacaktır. Alanın tasarımı &ouml;ncelikli olarak b&ouml;lgeye &ccedil;ekilen insanların sosyal donatılarla desteklendiği ama aynı zamanda ziyaret&ccedil;ileri y&ouml;nlendiren uzun bir bellek duvarının desteklediği bir b&ouml;lge oluşmuştur. Alanın g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde b&uuml;y&uuml;k bir ağa&ccedil;lık yeşil doku tasarlanmıştır. Dokuma alanı i&ccedil;erisinde yer alan mevcut ağa&ccedil;lık b&ouml;lgenin devamı niteliğinde oluşturulan bu alan kent parkı temasını g&uuml;&ccedil;lendirir niteliktedir. B&ouml;lgenin isminin ge&ccedil;mişten bu yana DİKİLİ diye anılması oluşturulan bellek ormanı i&ccedil;erisinde dikili taşlardan yola &ccedil;ıkarak duvarlar yapılması fikrini geliştirmiştir. Bu duvarlar gene b&ouml;lgenin belleğini destekleyecek bilgi ve g&ouml;rsellerle donatılacaktır. Bu duvarların devamı yapı &ccedil;eperlerine yapıştırılarak da oluşturulmuş ve bir tasarım b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; elde edilmiştir. (Şekil 9-10).</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/9.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 9<br /></span></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/kullanicigalerisi3/proje/2018-04-13/10.JPG.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Şekil 10</span></p> <p style="text-align: justify;">Alan bireylerin toplandığı, sosyalleştiği bir mekan olma &ouml;zelliği ile davet eder niteliğiyle &ccedil;evresiyle, il&ccedil;eyle ve kentle kenetlenen yapısıyla, &ccedil;evre rekreatif alanları ile yaşanılası kentsel bir mekan olmuştur.</p> <p style="text-align: justify;">Yapı davetkar bir tasarımla şekillenmiş hem merkezden hem de &ccedil;evre yerleşkelerden gelen insanları kucaklar şekilde dizayn edilmiş ve toplu kullanımlarda kolay toplanma ve dağılma sağlar nitelikte kurgulanmıştır. Yapının &ccedil;evresinde oluşturulan lineer akslar ile dışarıdaki dinamizm i&ccedil;eriye aktarılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Alanın taşıdığı sosyal nitelikten dolayı i&ccedil;e alan &ccedil;ağıran, davet eden bir &uuml;slup ile tasarlamak temel kriterlerden biri olmuştur.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. PEYZAJ RAPORU</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yeşili az olan b&ouml;lgenin yoğun olarak ormanlaştırılması tasarımın ilk kararı olmuştur. Dikili taşlarla bezenen bellek ormanı b&ouml;lgenin iklim koşullarına uygun ağa&ccedil;larla oluşturulması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. B&ouml;lgenin iklim koşulları dolayısıyla yetişen bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; paralelinde mimari planlama gereğince yapı aralarına ve ana akslara da ağa&ccedil; eklenmiştir. Yapının &uuml;st teras kotlarının yeşil &ccedil;atı olmasından dolayı teraslar i&ccedil;in uzun k&ouml;k vermeyen ve bakım s&uuml;resi zahmetli olmayan bitkiler se&ccedil;ilmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">Sert zemin ile yeşil alan birbirinden ayrıştırılmış, doğal alan i&ccedil;erisine b&uuml;t&uuml;n halinde sert zeminler oluşturmak yerine adım taşları monte edilerek gezinti alanları oluşturulmuştur. Patika yolların y&ouml;nlenim kurgusu tasarım alanının ilerleyen d&ouml;nemde b&uuml;y&uuml;mesi g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak yapılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Arazinin g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde bulunan b&ouml;lge eğim yapı parametrelerine uygun olarak patika yapılı sert zeminler kullanılarak oluşturulmuş ve yeşil doku hi&ccedil; kesintiye uğratılmamıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Donatı elemanları olarak y&uuml;ksek aydınlatmalar, &ccedil;&ouml;p kovaları, oturma bankları kullanılmıştır. &Ccedil;atı bah&ccedil;elerinin yeri belirtilmiş &ccedil;atılarda bazı bitkiler i&ccedil;in parterler ayrılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Tasarım alanına uygun, &ouml;zelleştirici bitki t&uuml;rleri se&ccedil;ilerek bitkisel tasarım yapılmıştır. B&ouml;lgeye uygun yerleştirilen bitkilerin renk, boy ve &ouml;l&ccedil;&uuml;leri dikkate alınmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Alanın potansiyeline y&ouml;nelik ihtiya&ccedil; programı oluşturup, fonksiyonlar belirlenmiştir. Konsept ve &ccedil;ıkış noktası belirlenerek tasarım daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; ifade edilmek istenmiştir. Avan proje &ccedil;ıkartılarak sert zemin ve yeşil alanların ayrımı ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Uygulama projesinde bitkilerin cinsine ve yapısal detaylara yer verilerek tasarım sonlandırılacaktır.</p> Fri, 13 Apr 2018 15:28:00 +03 Folkart Blu http://www.arkiv.com.tr/proje/folkart-blu/8883 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/dilekci-mimarlik/folkart-blu/_ (9).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Durmuş Dilekci<br>Mimarlık Ofisi : Dilekci Mimarlık (DDA)<br><br>Dilekci Mimarlık (DDA) tarafından tasarlanan konut projesi<br><br><p>Durmuş Dilekci, projeyi anlatıyor:</p> <p>Ben form, malzeme ve ışığın yarattığı dil ile ilgiliyim. Bu dil her projenin kendi ruhunu oluşturur. Her proje; konusuyla, topoğrafyasıyla ve &ccedil;evresiyle birlikte bana bir şeyler anlatır. Folkart Blu projesinin de &ouml;zg&uuml;n dilini bunun &uuml;zerine oluşturduk.</p> <p>Folkart Blu&rsquo;nun bulunduğu arsa, &Ccedil;eşme&rsquo;nin en g&uuml;zel koylarından biri olan Paşalimanı&rsquo;nda yer alıyor. Proje alanı, &ccedil;evresinin barındırdığı potansiyelleri a&ccedil;ığa &ccedil;ıkartacak bir yaklaşıma ihtiya&ccedil; duyuyordu.&nbsp; Buna karşın arsa, koy ile kenardan ve dar bir a&ccedil;ıdan ilişki kurmaktaydı.</p> <p>Projeye başlarken kuzeyden esen r&uuml;zgarların serinletici etkisini i&ccedil;eri alarak onu kullanan bir tasarım dili oluşturmak istedik. Bir taraftan imar durumunun getirdiği y&uuml;ksek yoğunluklu &ccedil;evre unsurları değerlendirip y&ouml;netmeye &ccedil;alışmak, diğer taraftan iklimsel verileri tasarım girdisi olarak kullanmak &ccedil;&ouml;zmemiz gereken temel problemlerdi.</p> <p>Bu ama&ccedil;la, denize sıfır bir noktada y&uuml;ksek yoğunluklu ve beş kat imarlı bir yapı blokunun masif etkisini kırmamız gerekiyordu. Bu sebeple yoğunluğu arsanın arka sınırına doğru kaydırdık. Koya yaklaştık&ccedil;a da yapının y&uuml;ksekliğini 3 kata indirerek kıyıyla nispeten m&uuml;tevazi bir ilişki kurmaya &ccedil;alıştık. Bununla beraber, y&uuml;ksek katlı yapı algısını azaltmak i&ccedil;in k&uuml;tleyi yatayda ve d&uuml;şeyde par&ccedil;aladık, yapıyı &uuml;st &uuml;ste binen, par&ccedil;alı yatay bloklar halinde tasarladık. Bu par&ccedil;alanmış blokları bir avlu etrafında şekillendirdik. Bu şekilde avluyu sınırlayan bloklara ait hem &ccedil;ift cepheli birimler oluşturma imkanımız oldu, hem de kuzeyli r&uuml;zgarların yumuşatılarak yapının i&ccedil;ine alınması konusunda &ouml;nemli bir iklimlendirme potansiyeli sağladı. Avlu, kendi hacmi ve projenin sosyal alanlarıyla kurduğu ilişkiyle zengin bir i&ccedil; mekan yaratıyor. Ayrıca d&uuml;şey dolaşım alanları da burada asılı durarak farklı perspektifler sunuyor. T&uuml;m sosyal donatılar; restoran, spa ve spor alanları bu avlu aracılığıyla doğrudan a&ccedil;ık havuz ve denize bağlanıyor. Bu şekilde de yapı i&ccedil;i farklı fonksiyon alanlarına erişim &ccedil;ok rahat ve kolay oluyor.</p> <p>Yapının manzara y&ouml;n&uuml; olan g&uuml;ney cephesinde ise hem g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlamak hem de birimlere ait teras-bah&ccedil;eler oluşturmak i&ccedil;in geniş teraslar yarattık. Bu şekilde birimlere kendilerine has kapalı ve a&ccedil;ık alan erişimleri de sağlanmış oldu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Proje i&ccedil;indeki t&uuml;m birimlerin bakış a&ccedil;ılarını değiştirerek s&uuml;rpriz manzara alanları yarattık. Ana dolaşım alanlarında ve a&ccedil;ık alanlarda yarattığımız geniş ve ferah i&ccedil; bah&ccedil;e ve bah&ccedil;eler ile mekan deneyimini zenginleştirmek, denize kesintisiz bakan birimlerde doğrudan suyla buluşma; &ouml;zel olma hissini kuvvetlendirmeyi istedik.</p> <p>Malzeme se&ccedil;imleri tasarımı oluşturan dinamik formun ifadesinde en &ouml;nemli yeri tutuyor. Cam ve taş, beraberce formun boşluk ve doluluk alanlarını tariflemekte ve k&uuml;tle tasarımını doğrudan şekillendirmekte. Burada, camın metaforik olarak g&ouml;lge ve boşluk yaratan, hafifleten, yansıtarak yok olan &ouml;zelliklerini kullanmaya &ccedil;alıştım.</p> <p>&Ccedil;eşme gibi b&ouml;lgelerde yapılan projeler 365 g&uuml;n yaşam oluşturmayan projelerdir; d&ouml;nemsel yoğunlukları artar, onun dışında hayat genel olarak sakin ge&ccedil;er buralarda. Bu projede kullanıcılara dinamik ve i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;en bir kurguda, kaliteli bir mekan sunmak istedik.</p> Thu, 12 Apr 2018 13:42:00 +03 Mehmetçik Park Meydanı ve Vakıf Han Çevresi Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/mehmetcik-park-meydani-ve-vakif-han-cevresi-yayalastirma-kentsel-tasarim-projesi/9075 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/urbar/mehmetcik-park-meydani-ve-vakif-han-cevresi-yayalastirma-kentsel-tasarim-projesi/01 - Mehmetçik Park Meydanı genel görünüm.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Kural<br>Mimarlık Ofisi : UrbAr Kentleşme ve Mimarlık<br><br>UrbAr Kentleşme ve Mimarlık Ofisi tarafından hazırlanan “Çeşme Kent Merkezi Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi” çerçevesinde geliştirilen ve uygulanan meydan ve yayalaştırma projesi 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Ali Kural, projeyi anlatıyor:</p> <p>Projenin amacı şehir merkezinin kuzeydoğusuna m&uuml;dahale &ouml;ncesi ana alışveriş caddesiyle sınırlı yaya b&ouml;lgesinin genişletilerek, yayalar i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k işlerini yapacakları daha geniş bir alan kazanımı ve ziyaret&ccedil;ilerin de şehir merkezinde kaliteli zaman ge&ccedil;irmelerini sağlamaktır.</p> <p>Kentsel alanda ara&ccedil; ve yaya farklılaşmasının ortadan kaldırılması ve ortak meydan ve sokaklar ağı olarak ortak bir kentsel a&ccedil;ık alan yaratılması, m&uuml;dahalenin asıl fikriydi. M&uuml;dahalenin odağı, &Ccedil;eşme şehir merkezine bir karşılama meydanı olan Mehmet&ccedil;ik Parkı'nın yeniden tasarlanmasıydı. Bu ama&ccedil;la, yıllar i&ccedil;inde bozulan alanın y&uuml;zey d&ouml;şeme yenilenmesi, Meydanın yeniden tasarımı, serbest yaya hareketi ve evrensel erişim i&ccedil;in t&uuml;m seviye farklılıklarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra yağışlar sırasında taşkın sorunlarını &ouml;nlemek i&ccedil;in yeni bir drenaj sistemi uygulandı. Mevcut ağa&ccedil;ların korunması ve g&ouml;lge sağlamak i&ccedil;in yeni ağa&ccedil;lar dikilmesi, mağazaların ve kafelerin yararlanacağı kamusal alanların sınırlarını belirlemek ve nihayet sokak &ccedil;evresinin kalitesini y&uuml;kseltme, mevcut bina sahiplerini bina ve mağaza cephelerini ve iyileştirmeye teşvik etmek m&uuml;dahalenin diğer ama&ccedil;larıydı.</p> <p>Mehmet&ccedil;ik Park Meydanı, tasarımın ipu&ccedil;larını arazinin kendisinden almaktadır. Mehmet&ccedil;ik Park Meydanı karmaşık bir topoğrafyaya ve kot ilişkilerine sahiptir. Meydanın y&uuml;zeyinin &uuml;&ccedil;genlenmesi ve &ccedil;eperdeki binaların teraslarıyla seviyelerin s&uuml;rekliliğini sağlamak i&ccedil;in &uuml;&ccedil; boyutlu bir &ccedil;er&ccedil;eve sağlamıştır. Sanat&ccedil;ı Ferruh Başağa (1914-2010) bir grav&uuml;rlemesi, &uuml;&ccedil;genli y&uuml;zeyi ve Meydandaki geometrik kaldırım desenini &ccedil;&ouml;zmek i&ccedil;in ilham kaynağı oldu. Değişken y&uuml;zey kalitesine sahip farklı taş malzeme ile işlenen zemin kaplamanın farklı alanları ışığı &ccedil;eşitli koşullarda yansıtması ve b&ouml;ylece sanat&ccedil;ının grav&uuml;r&uuml;ne doğrudan atıfta bulunarak canlı bir genel y&uuml;zey etkisi oluşturması ve ayrıca geometriyle farklı deneyler yapması, ışıkla etkileşime girdiğinde renk tonları &ccedil;eşitlenmesi ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Kentsel Tasarım Projesinin uygulanması yaya b&ouml;lgesinin İnkılap Caddesinden başlayarak şehir merkezinin kuzeydoğu y&ouml;n&uuml;nde geniş bir alana yayılmasında başarılı oldu. Kentsel a&ccedil;ık alanların d&ouml;şeme y&uuml;zeylerinin yenilenmesi ile, ara&ccedil; trafiğinin yaya kaldırımı ayrımı ortadan kaldırıldı ve daha kesintisiz bir kamusal alan d&uuml;zlemi oluşturuldu. Ara&ccedil;lar ve yayalar i&ccedil;in uygulanmaya başlanan "paylaşılan alan" kavramı yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da &ccedil;ok iyi &ccedil;alışıyor. Yaz aylarında ara&ccedil; trafiğinin, g&uuml;n boyunca sabah 04:00 ile 11:00 arasında şehir merkezine girmesi yasaklanmıştır. Kış aylarında ise turizm ve ziyaret&ccedil;iler sık ​​g&ouml;r&uuml;lmez ve şehir hafta i&ccedil;i alan hem ara&ccedil; hem de yayalara a&ccedil;ık olmasına karşın kalabalık değildir.</p> Wed, 11 Apr 2018 17:07:36 +03 Güney Ege’de Geleneksel Taş Ev http://www.arkiv.com.tr/proje/guney-ege-de-geleneksel-tas%CC%A7-ev/9074 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/urbar/guney-egede-geleneksel-taş-ev/00-köyden yaklaşım.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Kural<br>Mimarlık Ofisi : UrbAr Kentleşme ve Mimarlık<br><br>Gökova Körfezi’ne bakan dağ köyünde gerçekleştirilen taş ev, yörenin kaybolmaya yüz tutmuş yerel konut kültürünü ve anonim yapı sanatını yansıtmayı amaçlamaktadır.<br><br><p>İnşaatı yerel taş ve ahşap ustaları tarafından y&ouml;renin yapım teknikleri ve malzemeleri ile yapılmıştır. Y&ouml;rede yapılan gezilerde ve &ccedil;eşitli kaynaklardan yerel yapı sanatına dair yapım teknikleri incelendi; ev bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere dayandırılarak tasarlandı. Yerel taş duvar kalınlıkları, kat y&uuml;kseklikleri, pencere boyutları ve oranları, taş yapıların k&uuml;tle oransallığı, hem planda hem de kesitte irdelendi; ahşap d&ouml;şeme sistemi, d&ouml;şemeyi oluşturan dilimlerin aralıkları &ouml;rneklerle tespit edildikten sonra tasarıma başlandı. Bu araştırmanın &ouml;ncelikli amacı yerinde yerel ustalar tarafından inşaatı yapacak olan ustaların bilgi ve birikimlerine, y&ouml;renin taş ev k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne uygun bir mimari projenin geliştirilmesiydi.</p> <p>Tasarım aşamasında, yapının, kent k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n getirdiği bilgi ve alışkanlıklar ile stilistik arayışlardan arındırılması<sup>[1]</sup>; evin, anonim sayılabilecek, bilgisi ve kuralları kolektif olarak paylaşılan, kendi i&ccedil;inde &ccedil;eşitlenmeye a&ccedil;ık bir sistem<sup>[2]</sup> olan yerel yapı sanatını yansıtması ama&ccedil;landı. Y&ouml;rede yapılan ge&ccedil;miş &ouml;rneklerin yapım tekniklerinin araştırılması, bu teknikleri kullanarak yapılacak evin tasarlanması, yapım tekniğinden yola &ccedil;ıkarak y&ouml;redeki mekan &ouml;l&ccedil;&uuml;lerinin ve yapıların oran ve orantılarının tespit edilerek bu oransallıkta yapının &uuml;retilmesi ama&ccedil;landı.</p> <p>Yerel yapı sanatı her farklı yapının &uuml;retiminde geleneksel yapı sisteminin, yapının konumu ve yapıyı yaptıranın isteklerine g&ouml;re yeniden yorumlanması s&uuml;recini i&ccedil;eriyor. Yapım tekniğine ait bilgiler ve kurallar mevcut &ouml;rnekler &uuml;zerinden g&ouml;zlemlenebiliyor<sup>[3]</sup> ve yerel yapı ustaları bu bilgi ve kuralları, geleneksel yapı k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne bağlı kalarak, her yapıda yeniden ilişkilendiriyor. Yerel yapı ustasının yapıyı oluşturmadan &ouml;nce başvurduğu soyut d&uuml;ş&uuml;nce, geleneksel yapı k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n &uuml;r&uuml;n&uuml; varsıl &ouml;rnekleri &uuml;reten yapı sistemine ait bilgi ve kuralların ustanın karşılaştığı anlık yapı sorunsalı bağlamında her seferinde yeniden ilişkilendirilmesi ile oluşuyor. Bu g&uuml;n&uuml;m&uuml;z kent k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde sınırsız bi&ccedil;im ve yapım tekniğini ilişkilendirebilen mimarların soyut d&uuml;ş&uuml;ncesinden &ccedil;ok farklı bir yaklaşım.<sup>[4]</sup> Malzeme ve yapım tekniğinin sınırlı, kurallarının kesin olduğu yerel yapı sanatı tasarımcı i&ccedil;in kısıtlayıcı gibi g&ouml;z&uuml;kse de geleneksel yapı &ouml;rnekleri incelendiğinde aynı sistem i&ccedil;inde &uuml;retilen yapıların varsıl &ccedil;eşitliliği g&ouml;zlemlenebilir.&nbsp;</p> <p>İki katlı, toplam 67m<sup>2</sup> b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki taş ev Milas İl&ccedil;esi&rsquo;nin G&ouml;kova K&ouml;rfezine bakan Bozalan dağ k&ouml;y&uuml; sınırları i&ccedil;inde bulunmaktadır. Arsası, Bozalan K&ouml;y&uuml;&rsquo;n&uuml;n batıya uzanan yamacında toplam bir d&ouml;n&uuml;m b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde ince ve uzun bir parseldir. Taş ev, parselin batı ucunda konumlandırılmıştır ki bu noktadan parselin t&uuml;m&uuml; g&ouml;zlemlenebildiği gibi arka planda mevcut k&ouml;y ve uzakta deniz manzarasına ev a&ccedil;ılmaktadır. Evin araziye yerleştirilebilmesi i&ccedil;in &ouml;ncelikle alt kotta yeni bir istinat duvarı yapılmış, arazi d&uuml;zeltilmiş ve evin yerleşebileceği teras oluşturulmuştur.</p> <p>Evin plan kurgusu, mimari kesit ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;şlerin tasarımı, yapı sisteminin kendi i&ccedil; kuralları doğrultusunda geliştirilmesi ile oluştu. Yerel yapım tekniği ile &uuml;retilen yapıların &ouml;nerdiği yaşam bi&ccedil;imi de yeni yapılacak evde irdelendi. 67m<sup>2</sup> kullanılabilir alanın iki katta planlandığı evin en &ouml;nemli mekanı da b&ouml;lgenin iklim koşullarına uygun bir şekilde tasarlanan; eve girildikten sonra merdiven ile &uuml;st katta ulaşılan ve &ldquo;hayat&rdquo; olarak adlandırılan yarı a&ccedil;ık mekandır. Hayat, iki farklı kotu birbirine bağlamakta, yatak odalarına buradan ulaşılmaktadır. Ayrıca, evin hakim olduğu manzara da en etkileyici bir şekilde bu mekandan g&ouml;zlenebilmektedir.</p> <p>--</p> <p><span style="font-size: 12px;">[1]</span><span style="font-size: 12px;"> Kemal Aran, </span><i style="font-size: 12px;">Beyond Shelter Anatolian Indigenous Buildings</i><span style="font-size: 12px;">,&nbsp; Ankara, 2000.<br /></span><span style="font-size: 12px;">[2]</span><span style="font-size: 12px;"> Cengiz Bektaş, </span><i style="font-size: 12px;">Halk Yapı Sanatından Bir &Ouml;rnek Bodrum</i><span style="font-size: 12px;">, İstanbul, 1996.<br /></span><span style="font-size: 12px;">[3]</span><span style="font-size: 12px;"> Aran, </span><i style="font-size: 12px;">Beyond Shelter</i><span style="font-size: 12px;">, sayfa 121.<br /></span><span style="font-size: 12px;">[4</span><a style="font-size: 12px;" href="file://taskisla/yayin/ARKIV/__proje/2017/07%20URBAR/G%C3%BCney%20Ege%E2%80%99de%20Geleneksel%20Tas%CC%A7%20Ev/Arkiv_proje_bilgi_formu_Milas%20Bozalan%20da%C4%9F%20k%C3%B6y%C3%BCnde%20geleneksel%20ta%C5%9F%20ev.doc#_ftnref4">]</a><span style="font-size: 12px;"> Aran, </span><i style="font-size: 12px;">Beyond Shelter</i><span style="font-size: 12px;">, sayfa 122.</span></p> Wed, 11 Apr 2018 16:49:24 +03 ESA Enerjik Sistemler Altyapısı AR-GE Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/esa-enerjik-sistemler-altyapisi/9073 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/urbar/esa-enerjik-sistemler-altyapisi-ar-ge-binasi/01-genel görünüm.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Kural<br>Mimarlık Ofisi : UrbAr Kentleşme ve Mimarlık<br><br>TÜBİTAK SAGE için araştırma geliştirme merkezi olarak tasarlanan yapı özel hacim ve yükseklik değerleri gerektiren laboratuvar, işlik ve ofis alanlarından oluşmaktadır.<br><br><p>Bu alanlar eğimli tek bir &ccedil;atı altında birleştirilmiştir. &Ccedil;atı y&uuml;ksekliğinin en d&uuml;ş&uuml;k olduğu yer depo alanlarını barındırmaktadır, &ccedil;atının y&uuml;kseldiği yerde asma kat ofisleri tasarlanmıştır. Yapı str&uuml;kt&uuml;r&uuml;nde betonarme kolonlar &ccedil;elik &ccedil;atı sistemini taşımaktadır. Yapısal &ccedil;atı tasarımının iki ucunda metal &ccedil;atı kaplaması b&uuml;k&uuml;lerek cepheleri oluşturmaktadır. Araştırma merkezinin vaziyet planında yapının &ccedil;evresinde &ccedil;atıdan ve servis alanlarından gelen yağmur sularının dinlendirilerek yeniden kullanılması i&ccedil;in geniş̧ bir alan bırakılmıştır. G&uuml;neye bakan terasta peyzaj d&uuml;zenlemesi yapılan bir rekreasyon alanı oluşturulmuş̧, yapının kuzey cephesi ise gerekli servisler i&ccedil;in ayrılmıştır.</p> Wed, 11 Apr 2018 16:35:56 +03 ENKA İdari Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/enka-idari-ofis/8910 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gad/enka-idari-ofis/Exterior11_Enka_Office_GadArchitecture.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gökhan Avcıoğlu,Emir Drahşan,Baha Ercanoğlu,Can Büyükçelen,Göktan Catıkkaş,Yonca Ürün,Eti Kastoryano,T. Onur Özdemir,Eda Demirel<br>Mimarlık Ofisi : Global Architectural Development (GAD)<br><br>Sakarya’da bulunan doğal gaz kombine çevrim enerji santrallerinin işletme ve bakım yönetim kadroları için inşa edilmiş yeni ofis yapısının inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>GAD, projeyi anlatıyor:</p> <p>Enka Power y&ouml;netimi, Enka Doğalgaz Kombine &Ccedil;evirim Santrali işletmesi boyunca oluşan koşullar ve ek ihtiya&ccedil;lar neticesinde mevcut idari/y&ouml;netim binasının yenilenmesine karar vermiş; GAD, ENKA santrallarının mevcut iş s&uuml;re&ccedil;leri ve yeni ihtiya&ccedil;larını dikkate alarak bir ofis tasarlamıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/enka_ic/Enka_Office_GadArchitecture_ic.jpg.jpeg" /></p> <p>&Ccedil;elik malzeme ile daha hafif bir sistem kurgulanan yapı &ccedil;elik elemanlardan oluşmuştur. Boru profiller, kutu profiller, I profillerden oluşan bir d&uuml;zeni vardır.&nbsp;</p> <p>9.000 metrekarelik a&ccedil;ık alanda yaklaşık 5.000 metrekarelik ofis yapısı. Tek katlı seyreden ama kimi yerlerde de &uuml;st katlar, teraslar oluşturulmuş bir yapı. Santral &ccedil;alışanları ve y&ouml;neticileri i&ccedil;in &ccedil;alışma alanları, farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde toplantı salonları, yemekhane gibi yerleşimlerden oluşuyor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/enka_ic/Enka_Office_GadArchitecture_ic2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>ENKA Santralları ofisinde maksimum g&uuml;n ışığı alabilecek, en az yapay ışık kullanılabilecek, g&uuml;n&uuml;n ge&ccedil; saatlerinde de kullanılabilecek, aynı zamanda ısıtma soğutmasında da sorun yaşanmayacak ve &ccedil;eliğin t&uuml;m &ouml;zelliklerine yer vererek, kapatmadan g&ouml;stererek etkili olmasını &ouml;nemseyerek bir tasarım ilkesi izlendi. Yapıda a&ccedil;ık cam y&uuml;zeylerin dışında Ofisin tesisle uyumuyla, &ccedil;elik taşıyıcı sistemiyle, &ccedil;atısıyla, cam duvarlarıyla, yarattığı şeffaflık ve zariflikle, i&ccedil; mekan tasarımında &ccedil;eliğin estetik değerinin ortaya &ccedil;ıkmasıyla ve hepsinden &ouml;nemli deprem b&ouml;lgesinde g&uuml;venli bir &ccedil;elik yapı duruşuyla ENKA&rsquo;ya olduğu kadar t&uuml;m T&uuml;rkiye&rsquo;ye kazandırılmış &ouml;rnek bir &ccedil;elik yapı ortaya &ccedil;ıkartıldı.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/enka_ic/Enka_Office_GadArchitecture_ic3.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Var olan bah&ccedil;e peyzajını dikkate alarak ve mevcut ağa&ccedil;ları koruyarak yeni bir i&ccedil; ve dış mekan peyzaj tasarımı oluşturmuştur.</p> Tue, 10 Apr 2018 13:32:00 +03 Kızılelma http://www.arkiv.com.tr/proje/kizilelma1/9067 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/rgga-1754562755/kizilelma/1.jpeg.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : R. Güneş Gökçek,Hazal Uçak,Çağrı Çağır,Tibet Mumcu,Cem Köken<br>Mimarlık Ofisi : rggA Mimari Tasarım Stüdyosu<br><br>Proje arsası, Ankara’nın batı yönüne doğru gelişen en önemli ticaret ve prestij aksında yer almaktadır.<br><br><p><span style="font-size: 13px;">Eskişehir yolu olarak&nbsp;anılan aks, kent merkezinden başlayarak, ofis kulelerinin, şehir hastanelerinin,&nbsp;yeni bakanlık yapılarının ve alışveriş merkezlerinin eklemlenerek&nbsp;hızla Ankara&rsquo;nın&nbsp;&nbsp;ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir.</span></p> <p>B&ouml;lgede son yıllarda &ccedil;evredeki askeri havaalanlarının etkisi ile yeniden belirlenen m&acirc;nia&nbsp;sınırı&nbsp;yaklaşık 60m'ye inmiştir. Buna karşın&nbsp;emsal değeri fazladır.&nbsp;Birbirini zorlayan&nbsp; bu iki girdiye ek olarak&nbsp;parselin Eskişehir yoluna olduk&ccedil;a dar cephe vermesi&nbsp;tasarımın sınırlayıcıları arasında yer almaktadır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Yapı zemin katta ge&ccedil;irgen bir boşluk olarak ele alınmıştır. Hemen &ouml;n&uuml;ndeki metro istasyonundan ya da Eskişehir yolundaki diğer toplu taşım alternatifleri ile b&ouml;lgeye gelecek olan ve kuzey yoluna ge&ccedil;mek isteyecek kentliyi de i&ccedil;ine alacak şekilde yarı korunaklı tasarlanan zemin kat, l&uuml;ks restoran ve kafelere ev sahipliği yapacaktır. 1. bodrum da kapalı olarak tasarlanan ticaret alanı ile 1. katta&nbsp;kurgulanan d&uuml;kkanlara direkt&nbsp;ulaşım sağlayacak şekilde y&uuml;r&uuml;yen merdivenleri bulunan ticaret alanı ofis ve rezidans k&uuml;tlelerine baza oluşturmaktadır. Projenin &ouml;n cephesinde yer alan otel projesi tek başına bir k&uuml;tle olarak diğer fonksiyonları desteklemektedir.&nbsp;</p> <p>Yapıların cephe dili bir yandan&nbsp;b&uuml;t&uuml;n&uuml;n par&ccedil;aları olarak kendini ifade edecek şekilde tasarlanırken, diğer yandan kendi fonksiyonlarına uygun bi&ccedil;imde ayrışmaktadır.</p> Mon, 09 Apr 2018 15:46:59 +03 Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/baglum-sosyal-merkez-binasi/9066 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/rgga-1754562755/baglum-sosyal-merkez-binasi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : R. Güneş Gökçek,Esra Hilal Akkuyu,Mustafa Taşdemir,Yusuf Geneş<br>Mimarlık Ofisi : rggA Mimari Tasarım Stüdyosu<br><br>Proje alanı, Bağlum bölgesinde, mevcut yapılaşmanın henüz tam olarak oluşmadığı bir alanda yer almaktadır. <br><br><p>Arsanın arkasında olduk&ccedil;a b&uuml;y&uuml;k bir semt parkı tasarımı belediye tarafından yapılmıştır. Fakat 1/1000&rsquo;lik planlarda parkın semt ile ilişkisinin zayıf kaldığı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Projedeki fonksiyonlar gerek işlevleri, gerek ise arkadaki semt parkına ulaşılabilirliği sağlamak i&ccedil;in tek k&uuml;tle yerine 3 farklı k&uuml;tle olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir.&nbsp; Bu sayede ortaya i&ccedil;inden ge&ccedil;ilen, kendi &ouml;l&ccedil;eğinde kestirme yollar oluşturan, yeri geldiğinde etkinlik i&ccedil;in kullanılan, bir kısmı bu kullanımı desteklemek &ccedil;in metal pergola ile yarı korunaklı hale getirilmiş boşluklar oluşturulmuştur.</p> <p>Yapının cephesinde yerel andezit taşlar, farklı kesit ve genişliklerde kullanılarak, g&uuml;n i&ccedil;inde g&ouml;lgenin değişen etkisinden faydalanılmıştır.&nbsp; &Ouml;zellikle kamu yapılarında ve Ankara genelinde yoğun olarak kullanılan bu taş, alışılmadık detayda kullanılarak bir yenilik ve farkındalık yaratmak hedefindedir.</p> Mon, 09 Apr 2018 15:19:14 +03 The Mercer http://www.arkiv.com.tr/proje/the-mercer/9062 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sezyum-mimarlik/the-mercer/The_Mercer_Final_001_out.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mennan Elmacı,Hüseyin Boyacı,Senem Okşar Çelik,Aslı Şahin,Selin Özkan,Firuze İncekaş,Merve Başkut<br>Mimarlık Ofisi : Sezyum Mimarlık<br><br>İzmir’in en önemli tarihi bölgelerinden biri olan Fevzipaşa'da yapılan proje Sezyum Mimarlık tarafından tasarlandı:<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tarihi Kemeraltı &Ccedil;arşısı ve &ccedil;ağdaş kent dokusu sonsuz bir harmoniyle birleşir.</p> <p>Projemizi ortaya &ccedil;ıkarırken &uuml;zerinde en &ccedil;ok &ccedil;alıştığımız konu; tarihi doku ve kent dokusunu aynı bina da birleştirip &ccedil;ağdaş ve zamansız bir kimlik oluşturmaktı.</p> <p>Mevcut parsel sınırlarının net bir geometriye sahip olmaması k&uuml;tlenin kimliğe y&ouml;n verdi ve yaşayan en organik malzemelerden olan tuğla tarihi doku i&ccedil;inde cephe kurgumuzun ana karakterini oluşturdu.</p> <p>Kabuk renginin siyah olması, tarihi b&ouml;lgede hem iddialı varoluşu vurguladı hem de kent siluetinde yok olmayı sağladı.</p> <p>B&ouml;lgedeki tarihi yapılardan gelen cephe ritmi ve kent dokusu, kabuğun kimliğini oluştururken, &uuml;zerinde en &ccedil;ok durduğumuz &ldquo;D&uuml;zenli D&uuml;zensizlik&rdquo; yaklaşımının en iyi &ouml;rneklerinden biri oldu.</p> <p>Doğal tuğladan oluşan cephe ile geniş cam a&ccedil;ıklıklar harmanlanarak tarihsel bağlam &ccedil;er&ccedil;evesinde &ccedil;ağdaş bir yaklaşım sergilendi. Kabukta a&ccedil;ılan yırtıkla da b&ouml;lgedeki tarihi binaların gabarisine uyumlu, &ccedil;evre siluetinin yansıyabileceği saydam bir y&uuml;zey oluşturuldu.</p> <p>Tarihi b&ouml;lgelerde alışılagelmiş mimari yaklaşımları yeniden yorumlamayı hedeflediğimiz i&ccedil;in t&uuml;m yapı elemanlarını ayrı ayrı ele aldık. Tarihi binaların vazge&ccedil;ilmez &ouml;ğesi olan s&ouml;veler binamızda da varlığını devam ettirirken, yeni bir kimlik kazandı.</p> <p>Doğal malzeme kullanımları i&ccedil; mek&acirc;nda br&uuml;talist yaklaşımla birleştirildi. Yeşili &ouml;n planda tutma hedefiyle galeriler ve dikey bah&ccedil;eler oluşturularak, kullanıcılara keyifli mekanlar tasarlanması ama&ccedil;landı.</p> Mon, 09 Apr 2018 14:23:23 +03 Swisstanbul Diş Kliniği http://www.arkiv.com.tr/proje/swisstanbul-dis-klinigi/9061 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/pimodek/swisstanbul-dis-klinigi/swisstanbul 1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hasan Basri Hamulu,Ömer Hamulu,Erdem Hamulu,Emel Sönmezay,Naz Nalbantoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama<br><br><br><br><h3></h3> Mon, 09 Apr 2018 14:10:40 +03