Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. İMİSK Group Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/imisk-group-ofisi/11103 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/mas-2089321885/imisk-group-ofisi/MAS_IMISKGroupOfis_AcikOfis.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerim Miskavi,Ecem Çınar<br>Mimarlık Ofisi : Mas Mimarlık<br><br>Mas Mimarlık tarafından tasarlanan İMİSK Group Ofisi iç mekan tasarımının inşaatı 2018 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul&rsquo;un Anadolu yakasında mevcut bir ofis binasının 7. katında konumlanan proje, elektromekanik sistemlere dair altyapı g&uuml;ncellemesinin yanı sıra 50 kişilik bir ofise hizmet verecek modern bir mekan yaratma hedefiyle tasarlandı. Sınırlı doğal ışık, al&ccedil;ak tavan ve cephe ile uyumsuzluk teşkil eden kolonların yarattığı verimsizlik ile m&uuml;cadele etmek i&ccedil;in plan &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;, 3 ana blok ve bu blokların etrafını saran ve t&uuml;m kullanıcıların cepheden ortak faydalanmasını sağlayan a&ccedil;ık ofis ve sirk&uuml;lasyon alanları &uuml;zerine kuruldu. Kapalı bloklar; y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin odaları, idari personel ofisleri ve operasyonel program elemanları i&ccedil;in rezerve edildi. A&ccedil;ık mekan ile bağlantısı yerden tavana şeffaf cam b&ouml;lmeler ile sağlandı ve bu sayede g&uuml;n ışığından maksimumda faydalanıldı. Sade ve &ouml;z malzemeler kullanılarak ferahlık ve mekansal s&uuml;reklilik sağlandı. Serbest plan esneklik ve iletişim imkanı verirken bireysel kullanım i&ccedil;in yaratılan kapalı mekanlarla gerekli mahremiyeti de sağlayan g&uuml;ncel bir ofis ortamı yaratıldı.</p> Fri, 13 Sep 2019 13:54:39 +03 Bebek’te Ev http://www.arkiv.com.tr/proje/bebek-ev/11102 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/mas-2089321885/bebek-ev/MAS_Bebek_Ev_RINO2528.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerim Miskavi,Türker Özdede,Ecem Çınar<br>Mimarlık Ofisi : Mas Mimarlık<br><br>İstanbul Bebek’te bulunan apartman dairesinin iç mekan tasarımı MAS Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul&rsquo;un boğaz k&ouml;ylerinden Bebek&rsquo;te konumlanan konut projesi i&ccedil;in mevcut yapının deniz ve doğal ışık ile ilişkisinden m&uuml;mk&uuml;n olduğunca fazla yararlanmak ana tasarım kriteridir. Geleneksel yaşam bi&ccedil;imine g&ouml;re kurgulanmış plan, b&ouml;lme sayısı azaltılıp ge&ccedil;irgenlik arttırılarak ferahlatılmıştır.&nbsp; Geometrisi ve detayları ile başlı başına mimari bir &ouml;ğe olarak tasarlanan dairesel merdiven, yatayda yaratılan ge&ccedil;irgenliğin katlar arası dikey ilişkiye de yansımasını ve g&uuml;n boyunca değişen doğal ışığın i&ccedil; mekanın vazge&ccedil;ilmez bir par&ccedil;ası olması sağlanmıştır.&nbsp; Salonun farklı fonksiyonları arasında bağlayıcı nitelikte konumlandırılan ş&ouml;mine, &ouml;zg&uuml;n tasarımı ile dikkat &ccedil;eker. Geniş a&ccedil;ıklıklarla tasarlanan cephe hattı ile her iki kattan da panoramik manzaraya erişim kurgulanmıştır. Balkon ve teraslar şeffaf cephelerle evin devamı niteliğinde tasarlanmış, yıl boyunca dış mekan kullanımı hedeflenmiştir. &Ouml;zg&uuml;n detay, iş&ccedil;iliği &ouml;n plana &ccedil;ıkaran yalın malzeme ve sabit mobilyalar ile mekansal kalite vurgulanmıştır.&nbsp; Mekanın mevcut yapısından esinlenen bir tasarım yaklaşımı ile yenilenen ahşap &ccedil;atı kirişleri sayesinde mimari bir ritim oluşturulmuş ve zemin malzemesi ile uyum elde edilmiştir.&nbsp; Altyapı b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle yenilenmiş ve g&uuml;ncel teknoloji sistemleri ile fonksiyonel yaşam alanları yaratılmıştır.</p> Fri, 13 Sep 2019 12:00:19 +03 Kaş Evleri http://www.arkiv.com.tr/proje/kas-evleri/11078 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven/kas-evleri/KAS-01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>2015 yılında Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri’ne layık görülen proje Ven Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>"Mimarlık bi&ccedil;im haline gelmiş yaşamdır.&rdquo; der Frank Lloyd Wright; doğal yaşam ise zaten bi&ccedil;imlenmiştir. Doğal bir sit alanında bulunan projenin temel prensibi bu bi&ccedil;ime saygı duyan ve onun bir par&ccedil;ası olan mimari bi&ccedil;imi oluşturmaktır.</p> <p>Kaş il&ccedil;esi gibi tarihin ve doğal yaşamın merkezinde bulunan bir y&ouml;rede doğal yaşam ile yarışmak kimsenin g&ouml;ze alabileceği bir durum değildir. Bu kapsamda M.&Ouml;. 3000 yıllarına dayanan tarihi boyunca doğa ile yaşamış ve onunla b&uuml;t&uuml;nleşmiş Kaş&rsquo;ta en uygun mimari y&uuml;zyıllardır bu coğrafyada s&uuml;regeldiği gibi, &ldquo;az &ccedil;oktur&rdquo; ilkesiyle, topoğrafya i&ccedil;inde kaybolan, ekosisteme minimum etkide bulunan, faliyetleri minimum alanda &ccedil;&ouml;zen, yerel mimari ve malzeme potansiyelini kullanabilen ve dokuyu insana yaşatandır</p> <h3>Konum</h3> <p>Tarihte kurulmuş &uuml;&ccedil; b&uuml;y&uuml;k imparatorluğun (Roma, Bizans, Osmanlı) merkezi olan ve tarih boyunca bir &ccedil;ok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Akdeniz&rsquo;in en &ouml;nemli kentlerinden biri olan, Antalya&rsquo;ya 189 km mesafede bulunan Kaş il&ccedil;esi, batıda Fethiye, doğuda Demre, kuzeyde Elmalı il&ccedil;eleri ile komşu olup; g&uuml;neyde ve tam karşısında Yunanistan&rsquo;ın Meyis Adasına en yakın noktadadır</p> <p>Kaş&rsquo;ın da sınırları i&ccedil;erisinde kaldığı Teke Yarımadasının tarihi, Bronz &Ccedil;ağ (M.&Ouml;. 3000-1200) &ouml;ncesine uzanır. Eski Antiphellos kentinin &uuml;zerinde yerleşildiği tarihlere ait pek fazla kalıntısı olmayan Kaş, tarihi M.&Ouml;. 3000 yılı &ouml;ncesine dayanan en eski Akdeniz uygarlıklarından biri olan Likyalılar tarafından kurulmuştur</p> <p>Kaş, ticaret, denizcilik, k&uuml;lt&uuml;rel ve y&ouml;netim anlayışlarındaki ilericilik ile &ouml;nemli referanslar veren Likya uygarlığındaki patikaların belirlenmesi ve bir harita ile birleştirilmesi sonucu tekrar a&ccedil;ığa &ccedil;ıkan, d&uuml;nyadaki en &ouml;nemli uzun mesafe y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş parkurları arasında yer alan, Antalya&rsquo;dan başlayıp Fethiye&rsquo;ye kadar uzanan 509 kmlik tarihi Likya yolunun ortasında ve &ouml;nemli bir noktasında bulunur. Projenin yer aldığı &Ccedil;ukurbağ Yarımadası ise Kaş il&ccedil;esinden denize doğru a&ccedil;ılan ve &uuml;zerinde antik tiyatro, kalıntılar bulunduran doğası ile &ouml;n plana &ccedil;ıkan bir merkezdir</p> <h3>Yaşam</h3> <p>Kaş antik kentler, Likya yolu boyunca karşılaşılan tarihi kalıntılar ve t&uuml;m gelişimine rağmen korunmuş yeşil dokusu ve kumsalları ile turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.&nbsp;</p> <p>B&ouml;lgenin coğrafi yapısının elvermesiyle yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;, su altı dalışı, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş, kano gibi spor aktiviteleri Kaş hayatına katkıda bulunmaktadır ve y&ouml;reyi bir &ccedil;ekim merkezi haline getirmektedir.</p> <h3>Yerleşim ve Tasarım</h3> <p>T&uuml;m bu girdiler, &Ccedil;ukurbağ Yarımadasında bulunan bu konaklama birimleri projemizin tasarım kriterlerinin temeli oldu. Tarihi yerleşim dokusunda da olduğu gibi yeşile en az zarar ile canlı &ccedil;eşitliliğini korumak, insan &ouml;l&ccedil;eğinde (y&ouml;re kalıntılarındaki konutlarda olduğu gibi) mekanlar yaratmak, toprağı koruyarak topoğrafyayı şekillendirmek, coğrafyanın bize sunduğu manzara a&ccedil;ılarından ve enerji olanaklarından en &uuml;st d&uuml;zeyde yararlanmak, modern, m&uuml;tevazi ve sosyal bir hayat planlamak, evrensel yaklaşım ile yerel bir dil oluşturmak temel tasarım yaklaşımımızı şekillendirdi.</p> <p>Sedir, meşe, &ccedil;am ağa&ccedil;larının, orkide &ccedil;i&ccedil;eklerinin ve kıyıya yakın kesimlerde makilerin bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml; oluşturduğu, nesli t&uuml;kenmekte olan bir &ccedil;ok canlının hayatının koruma altına alındığı canlı yaşamına zarar vermemek i&ccedil;in arazi &uuml;zerinde bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml;n yoğunluğunun azaldığı kısımlara yerleşildi. Arazi i&ccedil;erisinde dolaşımı sağlayan y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolları minimum &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde tabii zemine oturtularak oluşturuldu.</p> <p>Yılın uzun d&ouml;nemi boyunca g&uuml;neşli g&uuml;nler ge&ccedil;iren, g&uuml;ndelik hayatın &ccedil;oğunlukla dış mekanlarda yaşandığı ve daha &ccedil;ok yaz aylarında yoğunluk olan y&ouml;rede araziye g&uuml;neş a&ccedil;ılarına g&ouml;re birimlerin yerleşimini tasarlayarak, havuz ve terasları g&uuml;n i&ccedil;erisinde g&ouml;lgede &ccedil;&ouml;z&uuml;mlendi.</p> <p>Yapılar, birimlerin bir araya gelmesi ve araziye oturduğu kot etkisi sonucu k&uuml;tlesel boşluklar, ge&ccedil;işler elde ederek hakim r&uuml;zgar y&ouml;n&uuml; olan g&uuml;neybatı-batı y&ouml;n&uuml;nde r&uuml;zgarı arazinin b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde dolaşımına imkan verecek şekilde kurgulanmıştır.</p> <p style="text-align: center;">&ldquo;Resmettiğimiz her şeyi doğadan se&ccedil;meliyiz ve doğadan en g&uuml;zel şeyleri almalıyız.&rdquo;<br /> Leonardo da Vinci</p> <h3>Malzeme Dokusu</h3> <p>B&ouml;lgenin antik kentlerine, mimari gelişimine, şehir dokusuna baktığımızda, y&ouml;rede kullanılan malzemelerin bir ortak dili olduğu fark ediliyor. Şehir yerleşiminde dağınık, doğa i&ccedil;inde kaybolan bir sistem oluşmuşken, kullanılan malzemeler ağırlıklı olarak doğal taş ve ahşaptır.</p> <p>Projemizde birimlerin cepheleri Kaş&rsquo;tan &ccedil;ıkarılan Limra doğal taşı, istinat duvarları yine yakın y&ouml;relerden elde edilen &Ccedil;amyuva doğal taşı, teras alanları, taşıyıcı makasları b&ouml;lgenin tescilli ağa&ccedil;larından elde edilen ahşaptan imal edilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğimli arazilerinde ulaşımı sağlamak i&ccedil;in yapılan merdivenler, Likya yolunu oluşturan patika yollarda uygulandığı gibi, projemizde de arazi i&ccedil;i y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolları, teraslar, peyzaj alanları doğal taş ile kurgulanmıştır.</p> Tue, 27 Aug 2019 15:26:39 +03 ALFA Tıp Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/alfa-tip-merkezi/11074 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/vero-concept/ozel-alfa-tip-merkezi/alfa_tip_merkezi_ic_mekan_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gonca Ateş Öztürk,Emre Öztürk<br>Mimarlık Ofisi : Vero Concept Mimarlık<br><br><br><br> Thu, 22 Aug 2019 09:48:56 +03 Dakar Arena Çok Amaçlı Spor Salonu http://www.arkiv.com.tr/proje/dakar-arena-cok-amacli-spor-salonu/11068 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/yazgan/dakar-arena-cok-amacli-spor-salonu/Yazgan-Dakar Arena_00.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Yazgan,Begüm Yazgan,Kamer Sağlam Yiğin,Aslı Saraçoğlu,Türker Kavaker<br>Mimarlık Ofisi : Yazgan Tasarım Mimarlık<br><br>Dakar Arena, Senegal’de bulunan 15.000 seyirci kapasiteli çok amaçlı bir spor salonudur. Salon, toplanma ve etkinlik alanı olarak kullanılabilen kentsel plazası yoluyla şehir ile ilişki kurar. <br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Zengin ve renkli yerel k&uuml;lt&uuml;r Dakar Arena&rsquo;nın tasarımının temel ilham kaynağını oluşturur. Afrika k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n; modada, el işinde, sanat &ouml;gelerinde ve geleneksel yapılarında &ouml;ne &ccedil;ıkan desen ve renklerinin, yapının tasarımında kullanımı binaya &ouml;zg&uuml;n bir kimlik kazandırmaktadır. Senegal bayrağının renklerinden oluşan cephe elemanları, bir ritmi takip etmekte ve aynı zamanda g&uuml;neş kırıcı &ouml;zelliği taşımaktadırlar. Renklerin dizilim kurgusu ve elemanların &ccedil;atıya doğru sistematik bir bi&ccedil;imde boyutlarının k&uuml;&ccedil;&uuml;lmesi cepheye dinamizm katmaktadır. Renkli elemanların eliptik bina formuna dik doğrultuda yerleşimi, cepheye farklı a&ccedil;ılardan farklı seviyede ge&ccedil;irgenlikler sağlamaktadır.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/QkSg9B-EXtY" width="100%" height="410" frameborder="0"></iframe></p> <p>G&uuml;neş kırıcılar plan d&uuml;zleminde katmanlaşma meydana getirerek dış podyum ile ziyaret&ccedil;ilerin i&ccedil; dolaşımı arasındaki sınırı belirler.</p> <p>Fuaye alanının duvarları ve zemini beyaz bir y&uuml;zey olarak karakterize edilmiştir. G&uuml;n boyunca &uuml;zerlerine d&uuml;şen renkli cephe elemanlarının g&ouml;lgesi, i&ccedil; mekanda da dinamizm yaratmaktadır. G&uuml;neş ile birlikte y&ouml;n değiştirerek i&ccedil; mekanın t&uuml;m y&uuml;zeylerine hareket kazandıran renkli g&ouml;lgeler, doğanın yapıya etkisini g&ouml;r&uuml;nebilir ve keyifli kılmaktadır.&nbsp; G&ouml;rsel hareketlilik, rengi bir performans &ouml;gesine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmektedir. Renk aynı zamanda cephede, k&uuml;tlenin b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l etkisini kuvvetlendiren bir katalist işlevi g&ouml;rmektedir.</p> <p>Trib&uuml;nler, her izleyiciye aynı izleme a&ccedil;ısını vermesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek parabolik bir kesit &uuml;zerinde geliştirilmiştir. Salon asıl olarak basketbol, tenis, box gibi spor aktiviteleri i&ccedil;in tasarlanmış olmasına rağmen, konserler ve kongreler gibi k&uuml;lt&uuml;rel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Dakar &Ccedil;ok Ama&ccedil;lı Spor Salonu FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu)&rsquo;nın kriterlerine uygun bir şekilde geliştirilmiştir. Spor salonu aynı zamanda, evrensel tasarım standartları g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak engelliler, yaşlılar, &ccedil;ocuklar ve ailelerinin de binada rahat&ccedil;a dolaşabileceği ve kolayca ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.</p> <p>Dakar Arena; mek&acirc;nsal, g&ouml;rsel ve sosyal potansiyelleri ile kent yaşamına ve mimarisine katkı sağlamayı ama&ccedil;lamaktadır.</p> Wed, 21 Aug 2019 11:07:00 +03 Bukhara City http://www.arkiv.com.tr/proje/buhara-city/11070 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/vertebra/buhara-city/Bukhara1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gencer Yalçın,Dilşad Aslaner,Efe Hızar,Mehmet Bektaş,Cem Şahin,Didem Özkızılcık<br>Mimarlık Ofisi : Studio Vertebra<br><br>Buhara City, merkezinde bilim merkezi, müze, kütüphane, konferans merkezi gibi sosyo-kültürel alanlar ve yeşil alanlar da içeren, 65 bin metrekarelik yeni bir kent merkezi projesi.<br><br><p>Studio Vertebra, projeyi anlatıyor:</p> <h3>B&uuml;y&uuml;k, K&uuml;&ccedil;&uuml;k ve Orta &Ouml;l&ccedil;ekli Yatırımcılara Uygun Planlama...</h3> <p>Tasarım, Tarihi Buhara kentiyle 4 ana noktadan ilişki kurarak kentin halihazırdaki yoğunluğunu bu b&ouml;lgeye y&ouml;nlendirmeyi hedefleniyor. Merkezin &ccedil;evresinde konumlanacak olan ticari ve konut adalarının daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k parsellere b&ouml;l&uuml;nmesiyle projenin sadece b&uuml;y&uuml;k değil, k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve orta &ouml;l&ccedil;ekli yatırımcılar i&ccedil;in de yatırıma uygun hale getirilmesi planlanıyor. Konut yapıları arasında avlular ve yeşil alanlarla oluşturulan boşluklar etrafında konumlandırılan farklı y&uuml;ksekliklerdeki konut blokları hem g&uuml;neşin ve r&uuml;zgarın i&ccedil; mekanlara alınabilmesini, hem de otopark gibi servis alanlarının karşılanmasını sağıyor.</p> <p>Konut yapılarının arasında eşit mesafede kreş ve &ccedil;ocuk bakım merkezlerinin de planlandığı projede zemin seviyesindeki alışveriş alanlarının &uuml;zerine 1-2 katlı ofislerin yerleştirileceği ticari yapılardan oluşan ve iki ayrı ucunda iki otel projesinin yer alacağı bir de ticaret sokağı bulunuyor.&nbsp;</p> <h3>İklimsel Koşullara Uygun, Yerel K&uuml;lt&uuml;rle Bi&ccedil;imlenen &Ccedil;ağdaş Kent Dokusu...</h3> <p>İklim koşulları hayli sıcak olan b&ouml;lgede yapılar arasında kullanılacak su &ouml;ğesiyle yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Studio Vertebra, mevcutta bulunan su kanalını ıslah ederek suyu kentin i&ccedil;ine almayı ve Buhara&rsquo;nın tarihi kimliğinde &ouml;nemli yeri bulunan, b&ouml;lgeye &ouml;zg&uuml; havuz-bina ilişkilerini modernize ederek, k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve b&uuml;y&uuml;k havuzlarla yapıların arasına ve kamusal alanlara taşımayı planlıyor. Kent merkezinin ara&ccedil; trafiğinden arındırılarak tamamen yayalaştırıldığı projede turistler, yaşlı ve engelli bireyler i&ccedil;in nostaljik bir tramvay sistemi de kurulacak.</p> <p>Buhara&rsquo;nın tarihi dokusundaki şehir siluetini ve kat y&uuml;ksekliklerini koruyan bir planlama anlayışının kullanılacağı proje, b&ouml;lgenin sembolik tarihi yapılarından referans alan renk, doku, malzeme ve formlarla bi&ccedil;imlenecek. Ayrıca proje alanı i&ccedil;erisinde bulunan beton fabrikaları ve demir yollarının, inşaat aşamasında ve nakliyatta kullanılmasıyla proje maliyetlerinin de d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi planlanıyor.</p> Tue, 20 Aug 2019 12:12:05 +03 Karaburun’da Ev http://www.arkiv.com.tr/proje/karaburunda-ev/9137 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ofisvesaire/karaburunda-ev/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melis Varkal,Mustafa Gökhan Çelikağ,Merve Köz<br>Mimarlık Ofisi : ofisvesaire<br><br>14 metre kot farkına sahip kayalık bir arsada tasarlanan konut yapısı, araziye uyum sağlamak amacıyla 4 farklı kotta; fonksiyon farklılıklarından dolayı ise 2 farklı kütle olarak tasarlanmıştır.<br><br><p>OFİSvesaire, projeyi anlatıyor:</p> <p>Eve giriş ana k&uuml;tleden yapılmakta ve bu k&uuml;tlenin orta kotuna yerleşen giriş katında ana yaşam alanı olarak kurgulanan salon ve mutfak yer almaktadır. Bu kurguda yaşam alanı, &uuml;st kattaki ebeveyn yatak odası ile alt katta bulunan gen&ccedil; odaları arasında bir ge&ccedil;iş alanı oluşturmuştur.</p> <p>İkinci k&uuml;tle ise en alt kattaki kapalı otopark ile birlikte konuk b&ouml;lgesini oluşturmaktadır. Bu k&uuml;tlenin &ccedil;atısı olan teras, evin kapalı yaşam alanı ile ilişkili yarı-a&ccedil;ık oturma ve seyir alanları sunmaktadır.</p> <p>Projenin ana hedeflerinden bir tanesi de evin i&ccedil; mek&acirc;n yaşamını destekleyecek şekilde esnek a&ccedil;ık alan kullanımları oluşturmaktır. Havuz katında g&uuml;neşlenme terasları ve oyun alanları yer alırken, yaşam alanı katında ise barbek&uuml; alanı, yetiştirme terası, yarı-a&ccedil;ık oturma ve seyir terasları ile ebeveyn yatak odasının uzantısı olan hobi terası evin kullanıcılarına farklı kullanım se&ccedil;enekleri sağlamaktadır.</p> <p>Arazi bulunduğu konum itibariyle olduk&ccedil;a kayalık bir alan olup, etrafı zeytin ağa&ccedil;ları ile &ccedil;evrili bir b&ouml;lgede yer aldığı i&ccedil;in tasarımda &ouml;ncelikli olarak yapının doğanın devamı niteliğini taşıması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda malzeme se&ccedil;imlerinde daha &ccedil;ok doğal taşlar ve ahşap tercih edilmiştir.</p> Tue, 20 Aug 2019 10:32:00 +03 Ahali Teşvikiye http://www.arkiv.com.tr/proje/ahali-tesvikiye/11067 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/soto/ahali-tesvikiye/AhaliTesvikiye00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Dicle Begüm Arslan,Hatice Küstür<br>Mimarlık Ofisi : SOTO İç Mimarlık ve Kreatif Danışmanlık<br><br>SOTO İç Mimarlık ve Kreatif Danışmanlık tarafından tasarlanan mekan, Teşvikiye Topağacı’nda, İstanbul modern mutfağının servis edildiği bir restoran-bar.<br><br><p>Mutfak ve men&uuml;, Ege mezeleri ve sokak yemeği alışkanlıkları ile şekillenmiş. Restoran girişinde 18 oturumlu a&ccedil;ık mutfak-bar, girişte yer alan bitki havuzu ve mekan boyunca kullanan terrazzo yer d&ouml;şemesi bizi 80 m&sup2;&rsquo;lik arka bah&ccedil;eye &ccedil;ıkarıyor. 120 m&sup2;&rsquo;lik i&ccedil; mekan farklı terrazzo yer d&ouml;şeme ge&ccedil;işleri, duvardaki r&uuml;stik seramikler ve eskitme boya, sedir oturumunda kullanılan koyu yeşil, &ouml;zel imalat turuncu bar sandalyeleri, ve mekanda loş bir ışık yaratan sarkıt aydınlatmalar ile ortaya &ccedil;ıkıyor.</p> Mon, 19 Aug 2019 15:49:42 +03 ODTÜ Teknokent BİLİM http://www.arkiv.com.tr/proje/odtu-teknokent-bilim-yapisi/11059 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/frea/bilim/90_ana imaj.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fatih Yavuz,Ömer Emre Şavural<br>Mimarlık Ofisi : FREA<br><br>ODTÜ Teknokent’in bir parçası olarak inşa edilen Bilişim İnovasyon Merkezi (BİLİM), FREA tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODT&Uuml; kimliğini oluşturan g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir değerin kamp&uuml;s dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın s&uuml;rekliliğinin sağlanması ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır. Yarışma sonucu elde edilen y&uuml;ksek katlı tasarımın &uuml;zerine kurulduğu ge&ccedil;irgenlik meselesinin yatay kurguda da aranması iki tasarım arasındaki fikirsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n s&uuml;rekliliği a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.</p> <p>ODT&Uuml; kamp&uuml;s&uuml;n&uuml;n mekansal omurgasını alle oluşturur. Yapılar alleye a&ccedil;ılır, yaya hareketi &ouml;rg&uuml;tlenir, s&uuml;rprizlerle dolu ve beklenmedik olaylara gebedir. Bu &ouml;zellikleri ile her daim enerjik ve kullanıcıyı heyecanlandıran bir karaktere sahiptir. Bu bağlamda kamp&uuml;s allesinin mekansal &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemesi yapılmış ve alt alanlarının karakteristik &ouml;zellikleri araştırılmıştır. Allenin d&uuml;z iki &ccedil;eper arasında tanımlanan bir a&ccedil;ık alan olmanın aksine &ccedil;eperlerinin girinti ve &ccedil;ıkıntıları ile yer yer daralan, yer yer ise genişleyen bir yer olduğu s&ouml;ylenebilir. Kısaca nişler dizisi şeklinde bir yaşam &ouml;rg&uuml;tleyicisidir.</p> <p>Allenin bu g&uuml;&ccedil;l&uuml; yapısını yeniden oluşturmak ama&ccedil;lanmıştır. Bunun &ouml;tesinde boşluk hissini 3. Boyuta taşıyarak hacimsel anlamda da bir yorum getirilmeye &ccedil;alışılmıştır. Zemin kotta yaşamı &ouml;rg&uuml;tleyen allenin yapının programı gereği bundan sonra İNOVASYON ALLESİ olarak anılmasına karar verilmiştir. 3. Boyuta taşınmaya &ccedil;alışılan mekansal hafızanın yeni durumdaki karşılığının g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir iletişim ve zengin bir sosyal hayat olması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Alle burada artık bir ara mekan olarak da okunabilir. Birbirine bakan y&uuml;zeylerin tanımladığı tekrar etmeyen kesitleri ile boşluğun da tasarlanarak kullanıcılara zengin mekansal deneyimler yaşatması ama&ccedil;lanmıştır. İnovasyon Allesi kent mekanının devamında oluşturduğu yaşamı projenin diğer etapları ile birlikte s&uuml;reklilik i&ccedil;inde yaşatmayı hedefler.</p> <p>Kuzey-G&uuml;ney aksında dar uzun bir geometriye sahip yerleşke arazisinin Eskişehir Yolu ile kuracağı ilişkinin sorgusunda arazinin doğal kotlarının sağladığı avantaj belirleyici olmuştur. İnovasyon Allesi&rsquo;nin kotu aynı zamanda yapının da 0.00 kotudur. Metro &ccedil;ıkış noktasının zemin kotunun 50cm yukarısında oluşturulan ve kent ile eklemlenebilen bu zemine karşılıklı yerleştirilmiş ticari mekanlar a&ccedil;ılır. Altında ise yapının ortak &ccedil;alışma mekanları ve etkinlik alanları ile doğal zemine a&ccedil;ılabilen ticari birimler ve kulu&ccedil;ka ofisleri yer alır.</p> <p>Yapının y&uuml;ksekliği i&ccedil;in en temel belirleyici unsur U&ccedil;uş Mania hattı olmuştur. Arazi kullanımında verimlilik ve program &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;n&uuml;n Mania kısıtı sonucunda vardığı noktada yapı&nbsp; Alt Zemin, Zemin + 5 Kat olarak planlanmıştır. Bu y&uuml;kseklik kısıtını belirleyen hat aynı zamanda &ccedil;atıdaki teknik cihaz ve birimlerin gizlenmesi noktasında kendine vucut bulur. Boşta &ccedil;ıkan parapet hem bahsi ge&ccedil;en birimleri gizler hem de Mania kısıtını belirginleştirir .</p> <p>Batı k&uuml;tlesi Alle kotunda ve 1. katta ticari birimleri, 2-5 katları arasında ise ofisleri barındırır. Alt zemin kotta ise bah&ccedil;eye direk a&ccedil;ılabilen kulu&ccedil;ka ofisleri yer alır. Doğu k&uuml;tlesi ise sadece alle kotunda ticari birimleri diğer 5 katta ise ofisleri i&ccedil;erir. Doğu kısımdaki yapısal kolun alt zemin kotunda ise bah&ccedil;eye direk a&ccedil;ılabilen ticari birimler yer alırken bunların bazıları ise fuar alanına ve fuaye alanına da a&ccedil;ılabilme imkanına sahiptir.</p> <p>Yapının plan kurgusunda en temel kavramlardan biri &rsquo;esneklik&rsquo; olarak belirlenmiştir. &Ccedil;ekirdek &ccedil;evresinde dolaşımın genişlemesi ile koridorun konumu serbest hale gelebilmektedir. B&ouml;ylece aynı plana sahip iki katta istenirse k&uuml;&ccedil;&uuml;k ofislerin ortasından ge&ccedil;en, istenirse alle &ccedil;eperine yaslanmış ve daha b&uuml;y&uuml;k ofislerin oluşabilmesi m&uuml;mk&uuml;n olmaktadır.</p> Fri, 16 Aug 2019 10:55:00 +03 Çapa Dental Showroom ve Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/capa-dental-showroom-ve-ofisi/11015 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/slash/slasharchitects-capa-dental-showroom-shop (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şule Ertürk Gaucher,İpek Baycan,Nergis Kahraman<br>Mimarlık Ofisi : Slash Architects<br><br>Çapa dental showroom slash architects’in bugüne dek tasarladığı ve uyguladığı tüm polikliniklerin kolektif bir dışa vurumu olarak kendini gösteriyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>&Uuml;&ccedil; kattan oluşan bu mekan bir diş deposu olmanın &ccedil;ok &ouml;tesinde, diş hekimlerine y&ouml;nelik her t&uuml;rl&uuml; ihtiyacın ve diş hekimliği ile ilgili g&uuml;ncel paylaşımların yapıldığı bir showroom olacak şekilde tasarlanmıştır. T&uuml;m sekt&ouml;rel firmaların bulunduğu &ccedil;apa b&ouml;lgesinin en g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde olan b&ouml;lgesinde yer alan showroom, galerili y&uuml;ksek girişi ile ziyaret&ccedil;ilerini karşılıyor.&nbsp;Dışarıdan iki kat boyunca y&uuml;kselen a&ccedil;ıklığı ile dikkat &ccedil;eken cephe tasarımı; giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan nişin nazik&ccedil;e geriye &ccedil;ekilmesi ile bir sa&ccedil;ak oluşturuyor.&nbsp;<br /> <br /> Mekanın tasarımında hem bir sınırlandırıcı hem de bir tasarım parametresi oluşturan kolonlar, mekanı ayırıyor. Tasarımcılar bu ayrımı bir tarafta showroom b&ouml;l&uuml;m&uuml; tasarlarken bir tarafta da satış b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; kurgulayarak kullandılar. Giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan ve sokaktan da algılanan duvar resmi ziyaret&ccedil;ileri karşılar şekilde iki kat boyunca sergileniyor. Giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde boylu boyunca uzanan tezgah ve arkasında yer alan farklı ritimdeki raflar bir diş deposunda ihtiya&ccedil; duyulan t&uuml;m &uuml;r&uuml;nler sergiliyor. Yaklaşık 14 metrelik tezgah, kıvrılarak kasaya d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor.&nbsp;<br /> <br /> Mekanın orta aksında yer alan kolonatlar, mekanı adil bir şekilde ikiye b&ouml;lerken sol kısımda yer alan kolon aralıkları birer klinik odası showroomu olarak değerlendiriliyor. Hekimlerin hem g&ouml;rsel hem de ergonomik olarak deneyimleyebileceği bir muayene odası protopi sunan showroom mod&uuml;lleri sirona marka koltukları sergilerken klinikte ihtiya&ccedil; duyulan &uuml;r&uuml;nlerin ve tezgah ergonomisinin de denenmesine olanak sağlıyor. Mekandaki her bir mod&uuml;l farklı bir konsept i&ccedil;erirken farkı b&uuml;t&ccedil;elere y&ouml;nelik klinik dolapları ve unit alternatifleri sunulmakta. İ&ccedil; mekanda mod&uuml;lleri ayıran nişler minimal bir şekilde tasarlanırken zemin duvar tavan s&uuml;rekliliği odaların ayrımını vurgular niteliktedir ve n&ouml;tr bırakılmıştır. Showroom b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde her bir hacim (bir box) ayrı bir konsepte sahip. Bir mod&uuml;l sterilizasyon i&ccedil;in tasarlanmış tezgahi sergilerken diger b&ouml;l&uuml;mler farklı ekonomik ve ergonomik ihtiya&ccedil;lara y&ouml;nelik tezgah-dolap tasarımlarını ziyaret&ccedil;ilerine sunuyor. Slash Architects&rsquo;in mekansal tasarımının yanı sıra Slash Furniture mobilyalarının ve Sirona&rsquo;nın &uuml;nitlerinin deneyimlenebileceği&nbsp; showroom, kendi kliniğini a&ccedil;mak isteyen hekimler i&ccedil;in tam bir deney alanı olma &ouml;zelliği de barındırıyor. İki kat boyunca yer alan showroom alt katta dış mekana a&ccedil;ılan bir teras ile b&uuml;t&uuml;nleniyor.&nbsp;Showroom kısmını gezerken hekimler duvarlara entegre nişlerde ya da sergi elemanlarının &uuml;st&uuml;nde kliniklerinde kullanacakları ekipmanları g&ouml;rebiliyor ve deneyimleyebiliyorlar.&nbsp;<br /> <br /> &Ccedil;apa dental, bir showroom olmanın yanı sıra ikinci katında ofis ve seminer b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; barındıran bir mekan. Hekimlerin farklı ihtiya&ccedil;lara y&ouml;nelik bir şekilde eğitim odasını kiralayabileceği fasilite, davetler ve toplantılar i&ccedil;in kullanılabilecek alt yapıyı ziyaret&ccedil;ilerine sunuyor. A&ccedil;ık ofis, y&ouml;netim ve seminer odasından oluşan ikinci kat, showroomun beyni olarak işliyor.</p> Wed, 14 Aug 2019 10:55:00 +03 Beyler Ticaret Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/beyler-ticaret-merkezi/4548 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/beyler-ticaret-merkezi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>Çayyolu, Beyler caddesi üzerinde yer alan proje VEN Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p class="Standard">Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p class="Standard">83 metrelik bir cephe ile caddeye a&ccedil;ılan bu arsada, yapının k&uuml;tle, mekan ve dolaşım kurgusunun tasarımında cadde ile olan etkileşimin &ouml;n plana &ccedil;ıktığı bir yapı projelendirdik.</p> <p class="Standard">Arsanın Beyler caddesine bakan kuzey cephesi yapının hakim y&uuml;z&uuml; konumunda; aynı zamanda panoramik bir şekilde ufukta Ankara&rsquo;yı g&ouml;r&uuml;yor. G&uuml;neyde ise 2 katlı ve bah&ccedil;eli konutlardan oluşan yerleşim dokusuyla komşuluk kuruyor.</p> <p class="Standard">Yaptığımız &ccedil;evre ve kullanıcı analizleri sonucunda, işverence talep edilen olası konut kullanımını t&uuml;m&uuml;yle programdan &ccedil;ıkardık. Yapıyı ticaret artı ofis olarak &ouml;n tarafta bir b&uuml;t&uuml;n k&uuml;tle i&ccedil;inde toplamaya karar verdik. Arsaya yaklaşım, yapının cadde &uuml;zerinde, bu noktada y&uuml;kselmesi gerektiğini hissettirdi. Bu kararla yakalayacağımız k&uuml;tle oranlarının, bizi daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir tasarıma y&ouml;nlendireceğini g&ouml;rd&uuml;k. Yapı k&uuml;tlesini ikiye b&ouml;len davetkar bir boşluk oluşturduk. Panoramik asans&ouml;rler, &ccedil;elik merdiven ve galerileri bu boşluk i&ccedil;inde konumlandırıldı. B&ouml;ylelikle her iki y&ouml;ndeki caddelerden, doğrudan ofis katlarına ulaşımı ve dağılımı sağlayan cazibeli bir odak oluşturuldu .</p> <p class="Standard">Vaziyet planında, yapı cadde sınırından belirli bir mesafe geri &ccedil;ekilmiştir. Bu alanda bıraktığı meydan ve kullanıcıları odak noktasına y&ouml;nlendiren peyzaj d&uuml;zenlemeleri &ouml;n g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Aynı prensiple, yapının arka bah&ccedil;esinde geniş bir peyzaj alanı ve merkezi odağa ulaşan merdivenli arka sokak bağlantısı bulunuyor.</p> <p class="Standard">Yapı belirli bir kullanıcı veya kullanıcılar grubu i&ccedil;in tasarlanmadığından, olabildiğince esnek bir planlama kurgulanmış ve alternatif kullanım senaryolarına imkan tanınmıştır. Zemin katta bulvardan giriş alan ticari &uuml;niteler, asma katlarında arka bah&ccedil;elerinden sokağa a&ccedil;ılırlar. B&ouml;ylelikle bina hem dış hem de i&ccedil; dolaşımda bulvarla arka sokak arasında s&uuml;reklilik sağlar.</p> <p class="Standard">Y&uuml;kselen ofis k&uuml;tlesi geri &ccedil;ekilerek &ouml;n&uuml;nde manzaraya hakim geniş teras alanları oluşturulmuştur. Bu teraslar ofis kullanımı yanı sıra potansiyel yeme i&ccedil;me birimleri olarak da kullanılabilecek şekilde kurgulandı. Ticari ve ofis kullanım alanlarına şeffaf cam cephelerle doğal ışık aldık.</p> <p class="Standard">Şeffaf y&uuml;zeylerde kurgulanan, frit baskılı camlarla oluşturulan &ccedil;izgili cephe kompozisyonu yapının, karakterini oluşturan &ouml;nemli niteliğidir. Frit baskılı camlarla i&ccedil;eri alınan ışığın kontrol&uuml; de sağlanmış oldu. Yer yer kullandığımız dalgalı formda dikey cephe elemanları, cepheyi 3 boyutlu bir etkiyle zenginleştirmiştir. Dolu y&uuml;zeylerde, &ccedil;ekirdeğin yer aldığı boşluğu saran y&uuml;zeylerin i&ccedil; kısmında kompakt laminant, dış y&uuml;zeylerde ise seramik malzeme kullanılmıştır. K&uuml;tle hareketleri ve boşluk ile oluşan sade ve modern dil, malzeme se&ccedil;imleriyle desteklenmiştir. A&ccedil;ık, yarı-a&ccedil;ık ve kapalı mekanların niteliğiyle yapının, bir b&uuml;t&uuml;n olarak bulvara artı bir değer katması projedeki temel hedeftir.</p> Mon, 12 Aug 2019 10:55:00 +03 Kemerlife XXIII Konut Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/kemerlife-xxiii-kpm-kerem-piker-mimarlik/11064 KPM Kerem Piker Mimarlık <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-08-09/kemerlife-xxiii-kpm-kerem-piker-mimarlik/01-Engin Gercek.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Piker,Burçak Sönmez,Çiğdem Erdoğan,Oğuzhan Saygı,Yağız Söylev,Nazlı Tatar,Beyza Derbentoğulları,Duygu Bingül,Maksut Ünal,Baran Aybars,Begüm Nazifoğlu,Pelin Arabacıoğlu,Tuğçe Alkaş,Deniz Üstem,Oğuzhan Aydın,Burak Saatçioğlu,Miray Karabulut,Neslişah İnan,Bengisu Derebaşı<br>Mimarlık Ofisi : kpm Kerem Piker Mimarlık<br><br>İstanbul Kemerburgaz’da bulunan konut projesi kpm Kerem Piker Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="276"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} --> <!--[endif] --> <!--StartFragment--></p> <p class="MsoNormal">Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Kemerlife XXIII konut projesi, yakın gelecekte b&ouml;lgede ger&ccedil;ekleşecek olan konut projelerinin bir &ouml;nc&uuml;l&uuml; olarak g&ouml;r&uuml;lebilir. Ortak bir avlu etrafında &ccedil;eperlere yaslanarak arazinin geometrisini takip eden &uuml;&ccedil; bloktan meydana gelen projenin birinci blokunun zemin katında ana cadde boyunca yola cephe veren d&uuml;kkanlar, ikinci ve &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; katlarında ise farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki konutlar yer alıyor. D&uuml;kkan ve konut tarifleriyle b&ouml;lgedeki konvansiyonun devamı olarak g&ouml;r&uuml;lebilecek birinci blokun aksine ikinci ve &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bloklar b&uuml;t&uuml;n katlarda i&ccedil; avluya ya da komşu sokaklara y&ouml;nelen teraslı konutlardan meydan geliyor.</p> <p>Mod&uuml;ler bir planlama anlayışı ile tasarlanan proje, birbirine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilen farklı tipteki konutların doğrusal bir dolaşım yolu boyunca yan yana yer aldığı bir dizilimle kurgulandı. B&ouml;ylelikle dairelerin cephe boyunca ilişkilendirildiği terasların b&uuml;t&uuml;n yaşam alanlarına hizmet etmesi sağlandı. Yapının &ccedil;eperi takip eden kitlesi &uuml;st katlarda hafifletilerek farklı kotlarda sitenin ortak kullanımına a&ccedil;ık teras bah&ccedil;eler d&uuml;zenlendi.</p> <p>Binanın Taşıyıcı sisteminden ayrıştırılarak ikincil bir cephe sistemi olarak kurgulanan ahşap kayar paneller, planlamanın mod&uuml;ler yapısından kaynaklanan ve farklı t&uuml;rdeki plan tiplerinin yan yana gelişiyle her seferinde &ccedil;eşitlenen i&ccedil; cepheyi &ouml;rterken yapının i&ccedil;iyle dışı arasında yer alan ara mekanları tarif eden elemanlar olarak tasarlandılar. Terasların farklı mevsimlerde de yaşam alanı olarak kullanılmasına olanak sağlayan ahşap kayar panellerin dinamik yapısının projenin dışarıdan algısını da zenginleştirmesi hedefleniyor.</p> <p><!--EndFragment--></p> Fri, 09 Aug 2019 16:44:09 +03 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Erkek Öğrenci Yurdu http://www.arkiv.com.tr/proje/29-mayis-universitesi-elmalikent-erkek-ogrenci-yurdu/10970 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/azuz/29-mayis-universitesi-elmalikent-erkek-ogrenci-yurdu/001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre Can Yılmaz<br>Mimarlık Ofisi : Az-Uz Mimarlık ve Tasarım İşliği<br><br>Az-Uz Mimarlık ve Tasarım İşliği tarafından tasarlanan ve 2019’da inşa edilen yurt yapısı İstanbul Ümraniye’de bulunuyor.<br><br><p>Emre Can Yılmaz, projeyi anlatıyor:</p> <p>Proje 29 Mayıs &Uuml;niversitesi&rsquo;nin &Uuml;mraniye&rsquo;deki yeni yerleşkesinin gelişim alanı i&ccedil;in tasarlanmıştır. Erkek &ouml;ğrenciler i&ccedil;in duyulan konaklama ihtiyacını hızlıca giderebilmek i&ccedil;in &uuml;niversite idaresi konteynerler ile konaklama birimleri yapma fikri &uuml;zerinde durmakta idi. Bu noktada az-uz tarafından konteynerler ile 300 &ouml;ğrenciye kadar barınma imk&acirc;nı sunan bir fikir projesi geliştirildi. B&ouml;yle bir yaklaşım, konteynerler taşınabileceğinden &uuml;niversiteye gelişim alanını ileride farklı işlevler i&ccedil;in kullanma &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; de getirecekti. Fikir kabul g&ouml;rd&uuml; ve iş başladı.</p> <p>Konteynerlerden yapılacak bir konaklama yapısı i&ccedil;in bir&ccedil;ok sayıda birim barındıracak tekil bir k&uuml;tle muhakkak ki olduk&ccedil;a ilgin&ccedil; fırsatlar sunmaktadır. Konteynerlerin tekil k&uuml;tlede bir araya geliş şekilleri ile bir&ccedil;ok farklı &ccedil;arpıcı senaryolar ve cepheler elde etmek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Ancak tekil k&uuml;tle ile merkezileşmiş d&uuml;şey ve yatay dolaşım şemaları oluşacaktır. Bu durum uzun vadede taşınma durumu ger&ccedil;ekleşirse zorluk &ccedil;ıkartabilir. Bu noktada konteynerler ile bir yapılaşma tasarlamanın potansiyelleri daha derinlemesine g&ouml;zden ge&ccedil;irilmiş ve bu durumun sunduğu fırsatlar değerlendirilmiştir. Konteynerler doğrudan dışarı a&ccedil;ılacak şekilde bağımsız &ccedil;alıştırılabilir. Bu durum &ccedil;oğul k&uuml;tleli yatay bir yerleşim i&ccedil;in imk&acirc;n sunmaktadır. Dolaşım sistemlerinin de merkezi olmasına gerek yoktur. Ayrıca ileride taşınma s&ouml;z konusu olduğunda b&ouml;yle bir yapılaşma senaryosu kısmi yahut topyek&ucirc;n taşınmaya m&uuml;saittir. Oluşturulan birimlerin ortasında bir avlu-sokak oluşturulmuştur. Yaşam birimleri bağımsızdır. Konvansiyonel yurtların aksine &ouml;ğrenci binaya girip odasına değil ara&ccedil;lardan arınmış ve yeşillikler i&ccedil;erisindeki sokağından evine girecektir. Burada sonu&ccedil; bir yurt binası değil, bir &ouml;ğrenci k&ouml;y&uuml; / mahallesidir. Bu yaklaşımdaki diğer &ccedil;ok &ouml;nemli bir fayda ise d&uuml;ş&uuml;k bakım ve işletme maliyetleridir, zira takip edilmesi, temizlenmesi, iklimlendirilmesi, bakım yapılması, gereken kapalı koridorlar ve holler bulunmamaktadır. Konteynerlerin nakliyecilikte ticari &ouml;m&uuml;rlerini doldurmuş &uuml;r&uuml;nlerden elde edilmesi ve bunların bakımdan ge&ccedil;irilerek geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerinin sağlanması da s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik a&ccedil;ısından memnun edici bir durum ortaya koymaktadır.</p> Wed, 07 Aug 2019 12:21:00 +03 Eyüboğlu Konutları http://www.arkiv.com.tr/proje/eyuboglu-konutlari/11054 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/eyuboglu-konutlari/eyb 01.jpeg.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br><br><br> Tue, 06 Aug 2019 16:25:00 +03 Kozyatağı Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/kozyatagi-ofis/11053 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/kozyatagi-ofis/kz 01.jpeg.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>İstanbul, Kozyatağı’nda ana akslardan biri üzerinde yer alan mevcut bir ofis yapısına ait cephe yenilemesi çalışmasıdır.<br><br><p>Yapının katlardaki ofis fonksiyonu korunmuş, zemin kata ise bir yeme i&ccedil;me birimi &ouml;nerilmiştir. İkisi bodrum kat olmak &uuml;zere toplam 11 kattan oluşan binanın mevcut cephe hattı &ouml;n&uuml;ne yeni bir cephe hattı eklenerek yapı &ccedil;ağdaş bir dile kavuşturulmuştur. Yapıya &ccedil;elik karkas bir taşıyıcı sistemle asılan yeni cephede dikey &ccedil;izgileri vurgulayan bir mod&uuml;lasyon oluşturulmuştur. Mod&uuml;lasyonda yer alan panellerin bir kısmı solar low-e cam malzeme ile kaplanırken, bazı paneller ise boş bırakılmış ve cephede dinamik bir kurgu yakalanmıştır. İkinci cephe ayrıca yapının iklimlendirilme ve doğal havalandırılmasında da katkı sağlayacaktır. Ofis katlarına erişim sağlayan k&ouml;şedeki giriş alanında oluşturan y&uuml;ksek niş, bina ile cadde arasında &ouml;l&ccedil;ek olarak yeni bir ilişki doğurmakta ve bir prestij alanı olarak &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır. Gerek bu alanda gerekse de cephede oluşan dikey &ccedil;izgilerde Corten &ccedil;elik kaplama malzemesi kullanılmıştır</p> Tue, 06 Aug 2019 16:11:54 +03 Köker Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/koker-ofis/11052 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/koker-ofis/koker (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>Ankara İncek’te köşe parselde yer alan yapı, özel bir mali müşavirlik firması için tasarlanmıştır. <br><br><p>Parselin merkezine yerleşen yapının i&ccedil; mekanları ortada bulunan bir galeri etrafında şekillenmektedir. Plan kurgusunda, dolu-boş prizmalar bir araya gelmiştir. Ortadaki galeri ve merdiven boşlukları ile birbirinden ayrılan 3 prizmadan ikisi &ccedil;alışma alanlarını oluştururken, biri ıslak mekanları tanımlamaktadır.</p> <p>Y&ouml;netici katı ise, &uuml;&ccedil; boyutta galeri ile b&uuml;t&uuml;nleşen bir prizma olarak tanımlanmaktadır. Bu prizmalar, k&uuml;p bir yapının i&ccedil;inde kendini g&ouml;stermektedir.&nbsp;</p> <p>&Ccedil;alışma, sosyal alan, seminer, arşiv, yemekhane gibi mekanların bulunduğu bodrum katlar bir i&ccedil; bah&ccedil;e ile aydınlanmakta ve dış mekanla ilişkisi sağlanmaktadır.</p> Tue, 06 Aug 2019 16:06:52 +03 Atabilge Konutları Fikir Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/atabilge-konutlari-fikir-projesi/11051 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/atabilge-konutlari-fikir-projesi/00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br><br><br> Tue, 06 Aug 2019 15:57:16 +03 SO Çayyolu http://www.arkiv.com.tr/proje/so-cayyolu/11050 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/so-cayyolu/0.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>SO Çayyolu, Başkent Ankara’nın yeni yaşam merkezi haline gelen Çayyolu ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır.<br><br><p>A&ccedil;ılı y&uuml;zeyleri ve dinamik formu ile, başkentte ulaşımın en &ouml;nemli arterlerini birbirine bağlayan bulvar &uuml;zerinde y&uuml;kselmektedir.</p> <p>Bina ana caddeden 30m geri &ccedil;ekilerek podyum &uuml;zerinde y&uuml;kselen 3 farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte k&uuml;tlenin &uuml;st &uuml;ste konması ile oluşan bir kuledir. Bina bulvardan kademe kademe &ccedil;ekilerek y&uuml;kselir. Arsada &ouml;n ve arka yol arasında olan 16 m &lsquo;lik kot farkı sebebiyle alışveriş merkezi, konut ve ofis bloğunun giriş kat seviyesi altında oluşturulmuştur. Konut ve ofis girişleri &uuml;st kotda yeralan diğer yolda yer alması ve ticaretle ayrılması olumlu bulunmuştur.</p> <p>Yapıda bağımsız &uuml;&ccedil; k&uuml;tle &uuml;st &uuml;ste konumlanırken k&uuml;tlelerin birleşimlerinde geniş yeşil teraslar kurgulanmıştır. Yapı, &uuml;&ccedil; kademeli olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenirken, kat bah&ccedil;eleri kullanılarak yatayda ve d&uuml;şeyde par&ccedil;alanmış, farklı malzeme kullanımıyla ayrıştırılmış ve k&uuml;tlelerin kompozisyonu bu &ccedil;er&ccedil;evede sağlanmıştır. Bu y&ouml;ntem, &ouml;l&ccedil;ek konusunda yapının &ccedil;evreye uyum sağlamasında esneklik sağlamaktadır.</p> <p>Bu k&uuml;tlelerden bazayı oluşturan ilki ticari birimleri, ikincisi yatay konut bloğunu, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; ise ofis kulesini i&ccedil;ermektedir. Yapının k&uuml;tle ve cephe kompozisyonu par&ccedil;alılık &uuml;zerine kurulmuştur. Hem kule tasarımında hem de bazaların ele alınışında, gerek komşu binaların &ouml;l&ccedil;eğiyle benzeşmek gerekse i&ccedil;erideki &ccedil;oklu kullanımı dışa yansıtmak adına, yapı k&uuml;tle hareketleriyle par&ccedil;alanmış, bu par&ccedil;alanma renk ve doku farklılıklarıyla vurgulanmıştır. Farklılaşmayla aynı zamanda bazadaki ticari birimlerin kimliksel &ouml;zerkliğinin, mimari dilin ayrıştırılmasıyla dışa vurulması sağlanmıştır. İlk k&uuml;tlenin &uuml;zerindeki platform konutlar i&ccedil;in, a&ccedil;ık / kapalı sosyalleşme alanlarını i&ccedil;ermektedir. Bah&ccedil;e, fitness center ve SPA alanları, &uuml;zeri kapanabilir havuz, t&uuml;m sosyalleşme alanına servis veren bir havuz bar, residence kullanımına ayrılmıştır.</p> <p>Binanın cephe kabuğunu oluşturan iki farklı sistem kullanılmıştır. 3 boyutlu bir dokuya sahip g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlanmış kabuğu oluşturan cam giydirme cephe, farklı a&ccedil;ılardaki kırılmalar sayesinde g&uuml;nd&uuml;z değişken yansıma etkileri sağlarken, gece binanın aydınlatılmasını sağlayan yan y&uuml;zeyler oluşturmaktadır. Y&uuml;kselen kulede ise, a&ccedil;ık terasların a&ccedil;ıları k&uuml;tle kompozisyonundaki kontrastı oluştururken, gece yine aydınlatmaya altlık oluşturacak opak y&uuml;zeyleri oluşturur.</p> <p>Bulvar &uuml;zerinde yol alan biri, kuleyi g&uuml;n&uuml;n farklı saatlerinde farklı yansımaları ile değişik bi&ccedil;imlerde algılayacaktır. Zemin bloğunun kristalsi yapısında orta aksta yer alan yarık ise baza i&ccedil;in &ccedil;ekici bir giriş tanımlamaktadır.</p> <p>SO 7500 m&sup2;arsa &uuml;zerinde 41.000&nbsp;m&sup2; toplam inşaat alanına sahip 37katlı, 22 katlı ofis kulesi, 8 kat konut ve 4 kat ticari birimlerden oluşmaktadır. Bodrum kat otopark ve teknik hacimleri i&ccedil;eren karma kullanımlı bir proje olmakla beraber yapının inşaatı devam etmekte ve 2019 da bitirilmesi hedeflenmektedir.</p> Tue, 06 Aug 2019 15:48:15 +03 Konum Beytepe http://www.arkiv.com.tr/proje/konum-beytepe/11049 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/konum-beytepe/kb00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Ankara&rsquo;nın hızla gelişen ve yeni yaşam merkezi haline gelen &Ccedil;ayyolu ve İncek b&ouml;lgelerini birbirine bağlayan ana bulvar &uuml;zerinde, ayrıcalıklı bir noktada konumlanan proje geniş peyzaj alanları ve sosyal merkeziyle sadece bir konut projesi olmaktan &ccedil;ıkıp aynı zamanda hayat dolu, zengin ve &ccedil;ekici bir yaşam &ccedil;evresi sunuyor.</p> <p>Konum Beytepe projesinin k&uuml;tle tasarımı ve yerleşim planı kendi &ouml;zel konumu, &ccedil;evre ve y&ouml;nlenim koşulları derinlemesine irdelenerek kurgulandı. Dairelerde manzaraya erişim ve g&uuml;neşlenme olanakları maksimum derecede sağlandı. Kompakt bir şekilde y&uuml;kselen yapı k&uuml;tlesi, arsanın b&uuml;y&uuml;k bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n peyzaj ve a&ccedil;ık donatı elemanlarına ayrılmasını sağladı.</p> <p>Konum Beytepe&rsquo;nin giriş katında sizi &ccedil;ok &ouml;zel bir fuaye karşılıyor. Peyzaj alanıyla b&uuml;t&uuml;nleşik olarak uzanan lineer mekan y&uuml;ksek hacmi ile g&ouml;rkemli bir mekansal deneyim sunuyor. Fuaye bir yandan sizleri kapalı y&uuml;zme havuzu, fitness merkezi, sinema salonu, &ccedil;ocuk oyun odası gibi sosyal alanlarla buluştururken, diğer yandan a&ccedil;ık spor alanları ve peyzaj alanlarına y&ouml;nlendiriyor.</p> <p>Konum Beytepe&rsquo;deki kapalı sosyal alanların hepsi g&uuml;n ışığı alan ve peyzaja a&ccedil;ılan mekanlar olarak tasarlandı. Modern ve se&ccedil;kin bir i&ccedil; mimari tasarımla planlanan sosyal alanlar panoramik camlarla g&ouml;rsel ve fiziksel olarak peyzaj alanlarına bağlandı.</p> <p>Fuaye alanından ulaşılan 3 ayrı asans&ouml;r kulesi, farklı tiplerdeki daireler i&ccedil;in &ouml;zelleşmiş ulaşım&nbsp;imkanı sağlıyor. Fuayenin başında ve sonunda bulunan asans&ouml;r kulelerinden ayrı ayrı 5+2 ve 4+2 dairelere ulaşılıyor. Bu dairelere ulaşım her daire i&ccedil;in kendine &ouml;zel bir asans&ouml;r hol&uuml; olacak şekilde kurgulandı. Ortadaki asans&ouml;r kulesi ise 3+1 ve 2+1 dairelere hizmet veriyor.</p> <p>Konum Beytepe cephesinde klasik mimarinin oran, orantı ve d&uuml;zen prensiplerinden beslenmekle birlikte modern &ccedil;izgilere sahip bir yapı olarak tasarlandı.</p> <p>Yapının karmaşadan uzak, sade ve net &ccedil;izgileri sadece g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze ait olanı değil, ge&ccedil;mişten gelen ve geleceğe taşınacak bir şıklığı barındırıyor. Yapının tepesinde yer alan helikopter pisti ise sizlere sadece bir ulaşım se&ccedil;eneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onu ta&ccedil;landıran bir &ouml;ğeye d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor.</p> Tue, 06 Aug 2019 15:30:46 +03 Arden Medikal Fabrikası http://www.arkiv.com.tr/proje/arden-medikal-fabrikasi/11048 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/arden-medikal-fabrikasi/001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>Şehrin dış cidarında, bir sanayi bölgesinde yer alan Arden Medikal Fabrikası’na ait arazi, güneyde hendek benzeri topoğrafik bir yapıya sahiptir.<br><br><p>Bina, bu topoğrafya ile iki ayrı b&ouml;lgeye ayrılan alanın orta kısmına oturur: g&uuml;neyde doğal bir doğa koruma alanı ve kuzeyde bir lojistik ve gelecekteki genişleme alanı bırakılmıştır. Yeşil alan &uuml;zerinde uzanan bir &ccedil;elik yapı k&ouml;pr&uuml;s&uuml;, ziyaret&ccedil;ileri ve &ccedil;alışanları bina girişlerine y&ouml;nlendirmektedir. &Ccedil;alışanlar i&ccedil;in molalar sırasında dinlenme alanı olarak hizmet veren yeşil alanda ekolojikbir havuz oluşturulmuştur. Lojistik, depolama alanları ve metal &uuml;retim alanları alt katlarda yer alırken, tekstil &uuml;retim alanları ve ofisleri &uuml;st katlarda yer almaktadır.</p> Tue, 06 Aug 2019 14:57:37 +03 Yaşam 360: İzmir Şaraphane Bölgesi Karma Kullanım Fikir Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/yasam-360--izmir-saraphane-bolgesi-karma-kullanim-fikir-projesi/11047 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/yasam-360/001_yasam_360.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>VEN Mimarlık tarafından tasarlanan proje, kabuğuna sığmayanlara sürdürülebilir ve sosyal, yüksek yoğun bir kent yaşamına katkıda bulunabilecek uygulanabilir öneri geliştirme amacıyla yola çıkmış.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Sunulan konsept projede konut birimlerinin dışında binaya, t&uuml;m katlara yayılan bir program y&uuml;kl&uuml;yoruz. Bu program konutların uzantısı oluyor. Hatta bu uzantılara konumlanan programlar zaman i&ccedil;inde değişen gerekliliklerle değişebilme esnekliğine de sahip.</p> <p>Projede konut kuleleri dolaşım alanları, bireysel birimi ortak alana bağlar ve terk edilen birimin izinde genişler: dikeyde bu genişleme alanı d&ouml;nerek y&ouml;n değiştirir.</p> <p>B&ouml;ylelikle kullanıcıya 360 derece manzaradan faydalan hatta her katın deneyimini sunan bir daire sunar.</p> <p>Ortak kullanımlar sayesinde y&uuml;ksek binanın y&ouml;n, manzara, y&uuml;kseklik gibi avantajlarından herkes yararlanıyor.</p> <p>Yatay ve dikey bağlantılarla yaşam 360 dizisi, sakinlere ortak, zengin, &ccedil;ekici bir aray&uuml;z sağlar. Aynı zamanda kule cephesi, bu network&uuml;n d&ouml;ng&uuml;s&uuml; i&ccedil;inde a&ccedil;ık ve transparan bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m kazanıyor.</p> <p>Dolaşım alanlarında ağdaki &ccedil;eşitliliğin yakınlıkları y&ouml;netilir ve &ccedil;ok &ccedil;eşitli yaşam bi&ccedil;imlerine olanak tanıyan kurgu oluşturulur.</p> <p>Her sosyal kat farklı bir kullanıma sahiptir. Kullanıcılar tarafından bir&ccedil;ok faaliyete olanak veren bu ortak alanlar evlerinin bir uzantısı gibi kullanılır.</p> <p>Ortak kullanımlı mekanlar konutun uzantısı olmakta yaşam alanları genişlemektedir.</p> <p>Y&uuml;ksek binanın monoton, iletişimsiz yapısını &ccedil;eşitlendirmek i&ccedil;in geliştirdiğimiz ekosistem, sloganımız olan &rsquo;&rsquo;kabuğuna sığmayanlara&rsquo;&rsquo; &ccedil;ekici bir se&ccedil;enek sunmaktadır.</p> <p>Bu ağ i&ccedil;inde doğal ortamı dikey modern yaşam alanına taşırken geniş g&ouml;ky&uuml;z&uuml; terasları kuleyle sarmal bi&ccedil;imde konumlanır, bah&ccedil;eler kule cephelerinde gezinirken her y&ouml;n&uuml;n-bakının avantajından da yararlanmış oluyor.</p> <p>Kulelerde her daire kendi &ouml;zel asans&ouml;r&uuml; ile dairesine ulaşmaktadır. Daireler kendi bireysel lobilerinden dilerlerse networke direkt olarak da bağlanabilmektedir. Projede insanların zamanlarını en &ccedil;ok ge&ccedil;irdiği yapılar olan konutlarda, kullanıcı konforunu maksimum d&uuml;zeyde arttıracak bir sistem kurgulamak ama&ccedil;lanmıştır.</p> Tue, 06 Aug 2019 14:36:17 +03 Arte Tıp Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/arte-tip/3453 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/ven-mimarlik/arte-tip-merkezi/1420443247.jpeg.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>Arte Tıp Merkezi, 2008 yılında tamamlanan Arte Clinic’in büyüme kararı sonucu projelendirildi.<br><br><p><span>VEN Mimarlık, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Arte Kamp&uuml;s, 2008 yılında inşaatı tamamlanan Arte Klinik&rsquo;in hastaneye d&ouml;n&uuml;şme kararı ve bunun sonucunda yapının b&uuml;y&uuml;mesi isteği ile masa &uuml;st&uuml;ne alınmış bir proje. Komşu &uuml;&ccedil; parselin mevcut klinik parseline eklenmesi ile Kamp&uuml;s sınırları oluşturuldu. Arte Kamp&uuml;s biri y&ouml;netim diğerleri sağlık bloğu olmak &uuml;zere toplam d&ouml;rt bloktan oluşmaktadır. T&uuml;m bloklarda, &ouml;n cephede, y&uuml;kselen tuğla duvar tasarımın &ouml;nemli &ouml;ğesidir. İlk yapı olan klinik binasının cephe kararlarına diğer bloklarda da sadık kalınmış ve tekrarın ritmi beğenilmiştir. Şeffaf merdiven kovalarının yanında y&uuml;kselen sağır tuğla duvar her blokta girişi tarifler. Yenilenen d&uuml;nyada&nbsp;eskimeyen tuğla malzemesinin sıcaklığı yatırımın ruhunu temsil etmektedir. Her biri, tevhit edilemeyen, ayrı parselde yer alan bu d&ouml;rt blok, bodrum seviyesinde, geniş ortak bir tabanı paylaşırlar. Binalar arasında ayrıca 1. kat seviyesinde k&ouml;pr&uuml; bağlantılarda &ouml;n g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Yapılar 2 bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve &ccedil;atı kullanımı olmak &uuml;zere toplam 5 katlıdır. S&uuml;re&ccedil; i&ccedil;inde bloklardan birinin kullanım kararı değişmiş ve y&uuml;klenici geriatri olarak planlanan&nbsp;binasını okula d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Arte y&ouml;netim binasının yapımı 2015 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Hastane 75 yatak kapasitelidir.</p> Tue, 06 Aug 2019 14:30:00 +03 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsü Peyzaj Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/tobb-kampusu-peyzaj-projesi/11043 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/on-tasarim/tobb-ekonomi-ve-teknoloji-universitesi-kampusu-peyzaj-projesi/tobb_p (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Oktan Nalbantoğlu,Tuğba Akyol,Sevgi Çalı<br>Mimarlık Ofisi : ON Tasarım<br><br>A Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsü’nün peyzaj tasarımı ON Tasarım tarafından yapıldı ve 2011 yılında uygulandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>A&ccedil;ık alanlarının ve dolaşım ağının tasarlandığı proje, &ouml;ğrencilerin yaşam alanlarını tanımlı hale getirmeyi, nitelikli dinlence ve dolaşım alanları sağlamayı ve şehirle hem bağlantılı hem de kendi i&ccedil;inde bir vaha gibi &ccedil;alışan geniş bir avlu-park yaratmayı ama&ccedil;lamıştır.</p> <p>T&uuml;m kullanımlarla kamp&uuml;s&uuml; doğal bir ortama d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek hedefinde olan projede, &uuml;lkeler bah&ccedil;esi, g&ouml;letler, ahşap iskeleler, spor sahaları, koruluklar, seyir terasları ve dinlence mekanlarıyla &uuml;niversite &ouml;ğrencileri, eğitimcileri ve personeli i&ccedil;in ayrıcalıklı dış mekanlar &ouml;nerilmiş ve uygulanmıştır.</p> <p>Hem ikiz &ouml;ğrenci yurtları ve k&ouml;pr&uuml; bağlantı hem de ortak a&ccedil;ık alanlar Ankara kenti manzarası ve vistalarıyla kamp&uuml;s&uuml;n en &ouml;nemli kullanımlarından biridir.</p> <p>Ankara S&ouml;ğ&uuml;t&ouml;z&uuml; Caddesinden kontroll&uuml; bir kapıyla girilen TOBB &Uuml;niversitesi Yabancı Diller Y&uuml;ksek Okulu binası, Kamp&uuml;s&rsquo;&uuml;n imar planında &ouml;nerilen ve yakın gelecekte yer alacak diğer &uuml;niversite binalarıyla birlikte bir yaya yolu oluşturmaktadır. İki yanı ağa&ccedil;larla tariflenmiş, t&uuml;m renklerin temsil edildiği ve cizgisel bir formu olan bu yaya allesi Kamp&uuml;s alanının omurgasını oluşturmaktadır.</p> <p>T&uuml;rkiye Odalar ve Borsalar Birliği &Uuml;niversitesi yerleşkesinde yer alan, kapalı bir kutu gibi tasarlanmış Teknoloji Merkezi, ağa&ccedil;lar, &ccedil;alılar ve otsu bitkilerden oluşan doğal peyzaj elemanlarıyla &ccedil;evrilmiştir.</p> <p>Merkezin etrafında &ccedil;ınar yapraklı ak&ccedil;aağa&ccedil;lar, sedirler ve huşların yarattığı doğal ortamın yanı sıra saklı bah&ccedil;e gibi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len i&ccedil; avlu da sedum ve şimşirlerle donatılmış ve sembolik bir ıhlamur ağacı g&ouml;lgesi yaratılmıştır. Teknoloji Merkezi yeşilin ortasında, ortası yeşil bir akıllı kutu gibidir.</p> Tue, 06 Aug 2019 11:29:04 +03 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Düzenleme Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/ozyegin-universitesi-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-peyzaj-duzenleme-projesi/11042 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/on-tasarim/ozyegin-universitesi-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-peyzaj-duzenleme-projesi/OZYEGIN_BIS.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Oktan Nalbantoğlu,Burcu Ayan<br>Mimarlık Ofisi : ON Tasarım<br><br><br><br> Tue, 06 Aug 2019 11:25:30 +03 Bilkent Üniversitesi Spor Sahası ve Yurtlar Çevresi Peyzaj Düzenleme Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/bilkent-universitesi-spor-sahasi-ve-yurtlar-cevresi-peyzaj-duzenleme-projesi/11041 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/on-tasarim/bilkent-universitesi-spor-sahasi-ve-yurtlar-cevresi-peyzaj-duzenleme-projesi/BILKENT_2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Oktan Nalbantoğlu,Elif Şeber,Melike Temiz Özçelik,Ada Deniz Bingöl<br>Mimarlık Ofisi : ON Tasarım<br><br>Mevcut öğrenci yurtları bölgesinde yer alan proje arazisi, eski stadyum, atıl kalan açık alanlar, tepe, seralar gibi farklı işlevleri içinde tutan büyük bir yere sahip.<br><br><p>Projenin ger&ccedil;ekleştirilmesiyle spor sahalarının &ccedil;eşitlenip artması, kamp&uuml;s yaşamına katması ve a&ccedil;ık alan tasarımına bir model oluşturması ama&ccedil;lanıyor.</p> Tue, 06 Aug 2019 11:21:52 +03 NEST http://www.arkiv.com.tr/proje/nest2/11040 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/sanalarc/nest/001b.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Murat Şanal,Alexis Şanal,Bassil Taleb,Matyas Skardelli,Ali Can Erol<br>Mimarlık Ofisi : SANALarc Mimarlık, Araştırma ve Kentsel Tasarım<br><br>Tüm kaynak ve gereksinimlerini doğal ve basit yöntemler ile yakın çevresinden sağlayan aile evi NEST, SANALarc tarafından tasarlandı.<br><br> Tue, 06 Aug 2019 10:32:01 +03 Dedeman Tokat http://www.arkiv.com.tr/proje/dedeman-tokat/11039 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/sezz-mimarlik/dedeman-tokat/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : Sezz Mimarlık<br><br>Sezz Mimarlık tarafından tasarlanan otelin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Sezz Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p><span style="font-size: 13px;">Tokat, Yeşilırmak Havzası&rsquo;nın bereketli topraklarına kurulmuş, eşsiz doğal g&uuml;zelliklere sahip; Evliya &Ccedil;elebinin &lsquo;&rsquo;Alimler ve Şairler Şehri&rsquo;&rsquo; diyerek tanımladığı bir kent. Etiler zamanından beri bir&ccedil;ok tarih devrine sahne olan Tokat,&nbsp; el sanatları-zanaat &ccedil;eşitliliği bakımından da olduk&ccedil;a zengin bir kenttir. Bu projenin de mimari ve i&ccedil; mimari proje hazırlık safhalarında yapılan uzun araştırmalar sonucu bu iki ana tema &uuml;zerinde yoğunlaşılmıştır.</span></p> <p>Otelin mimari tasarım kararlarını belirleyen &ccedil;ıkış noktası, oteldeki t&uuml;m odaların Yeşilırmak&rsquo;ın eşsiz manzarasından faydalanmasını sağlamak olmuştur. Yerel yapıya ve &ccedil;evresine duyarlı bir tasarım olması gayreti i&ccedil;erisinde uygulama aşamasında da yerel firmalarla &ccedil;alışılmaya &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir.</p> <p>Bina 3 k&uuml;tleden oluşmaktadır. Ortadaki ana k&uuml;tle yatak katlarının bulunduğu zemin +9 kattan oluşan bloktur. Yan bloklar ise toplantı salonlarının ve spanın bulunduğu k&uuml;tlelerdir. Spa, zemin ve bodrum kata konumlandırılmış, bodrum katta etkileyici bir peyzajla b&uuml;t&uuml;nleştirilmiştir.</p> <p>İ&ccedil; mimaride ise Tokat kentinin el sanatlarının &ccedil;ağdaş yorumu, tasarlanmış objelerle karşımıza &ccedil;ıkmaktadır. Yazmacıların etkileyici &uuml;r&uuml;nlerinden esinlenilerek ortaya &ccedil;ıkarılan yatak başlığı tasarımı bunun en g&uuml;zel &ouml;rneklerinden biridir.<b>&nbsp;</b></p> Tue, 06 Aug 2019 10:04:49 +03 Dokuz Eylül Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu http://www.arkiv.com.tr/proje/dokuz-eylul-universitesi-yari-olimpik-kapali-yuzme-havuzu/11033 Eskiz Mimarlık <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-08-05/dokuz-eylul-universitesi-yari-olimpik-kapali-yuzme-havuzu/0.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : Eskiz Mimarlık<br><br>Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi için Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Eskiz Mimarlık tarafından tasarlanmıştır.<br><br><p class="MsoNormal">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi Tınaztepe Yerleşkesi i&ccedil;inde; t&uuml;m sosyal ve sportif aktivitelerin &uuml;zerinde bulunduğu ana aksa paralel konumlanan arazide Yarı Olimpik Kapalı Y&uuml;zme Havuzu tasarlanmıştır. Eğimden maksimum faydayı kullanıcıya kazandırmak amacıyla, bina k&uuml;tlesi en alt kota yerleşirken; havuz ihtiya&ccedil;larını karşılayacak birimler eğim altında faaliyet g&ouml;stermektedir.</p> <p class="MsoNormal">&Uuml;st &ouml;rt&uuml; &uuml;zerinde kırıklar yaratılarak i&ccedil;eriye farklı a&ccedil;ılardan doğal ışık alınması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p class="MsoNormal">Binanın dolaşım aksları, ıslak hacimleri, sosyal ve sportif aktivite alanları konvansiyonel betonarme sistem ile &ccedil;&ouml;z&uuml;l&uuml;rken havuz b&ouml;l&uuml;m&uuml; &uuml;st &ouml;rt&uuml;s&uuml; &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon olarak tasarlanmıştır. Dış mek&acirc;n peyzajı, i&ccedil; mek&acirc;ndaki kafe b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde devam edecek şekilde bir avlu oluşturmaktadır.</p> Tue, 06 Aug 2019 09:57:40 +03 Ankara Üniversitesi Üst Geçit http://www.arkiv.com.tr/proje/ankara-universitesi-ust-gecit/11037 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/kahraman-mimarlik/ankara-universitesi-ust-gecit/ankara universitesi üst geçit.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Kahraman,Murat Sönmez<br><br><br><br><br> Mon, 05 Aug 2019 16:13:35 +03 Kamukent KOOP Sosyal Alanlar http://www.arkiv.com.tr/proje/kamukent-koop-sosyal-alanlar/11036 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-03/proje/kahraman-mimarlik/kamukent-koop-sosyal-alanlar/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Kahraman,Murat Sönmez<br>Mimarlık Ofisi : Kahraman Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 05 Aug 2019 15:38:33 +03 Katılımcı (OFİS MPU), Cami Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-ofis-mpu-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/11029 Mustafa Şarkışla <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2019-08-02/katilimci-ofis-mpu-cami-tasarimi-fikir-yarismasi/001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İsmail Ruhlukürkçü,Güntülü Gündoğ,Mustafa Şarkışla,Mehmet Bilgil,Okan Koçgürbüz<br>Mimarlık Ofisi : Ofis MPU<br><br>MİMARİ RAPOR<br><br><p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Kadim&rsquo;in hatıratı, Ati&rsquo;nin yorumu...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Cami ibadet mek&acirc;nı olmak ile beraber i&ccedil;inde toplanma, birleşme, bir araya gelme gibi bir&ccedil;ok &ouml;nemli fonksiyonu da bir arada bulundurur. Ge&ccedil;mişten bug&uuml;ne İslam K&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde camiler k&uuml;lt&uuml;rle beraber malzemenin, teknolojinin ve sanatın yoğun bir bi&ccedil;imde kullanıldığı yapılardır. D&ouml;nemin k&uuml;lt&uuml;rel ve sanatsal etkileri camilerin şekillenmesinde etkili olmuştur. İnsan merkezli ibadeti esas alan anlayışla şekillenmiş mek&acirc;nlar ve mek&acirc;nın kurgu mantığı s&uuml;reklilik g&ouml;sterir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">T&uuml;rk mimarlık tarihinde cami mimarisi b&uuml;y&uuml;k yer tutmaktadır. Sel&ccedil;uklularda matematik, sanat ve ilim ile harmanlanan anlayış camilerde geometrik simgeler ve a&ccedil;ılarla şekillenen bezemelere d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. Osmanlı mimarisinde ise daha &ccedil;ok merkez kubbe ve daha b&uuml;y&uuml;k hacimsel boşluklar &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır. Her bir d&ouml;nem kendi malzeme ve str&uuml;kt&uuml;r sistemlerini yansıtır niteliktedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;z modern mimari teknikleri her t&uuml;rl&uuml; a&ccedil;ıklık ve mek&acirc;nsal kurguyu oluşturabilme yeteneği sağlamaktadır. Cami mimarisi g&uuml;n&uuml;m&uuml;z teknoloji ve yeni malzemeleriyle toplumdaki k&uuml;lt&uuml;rel ve sosyolojik etkisinin harmanlanarak tasarlanması ile oluşturulmalıdır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proje bu temel esası kendine baz almıştır. <strong>Toplumun geleneklerinden yola &ccedil;ıkarak, sosyo-k&uuml;lt&uuml;rel yapısına uygun olacak şekilde geleneksel camilerde bulduğu huzur ve ahengi yakalayacak ancak yeni sistemlerle &ouml;zg&uuml;n yapısını da ifade eder nitelikte olacak şekilde tasarlanmıştır.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">T&uuml;rk-İslam cami anlayışında ve Sel&ccedil;uklu mimarisinde <strong>mukarnas </strong>&ouml;nemli bir yer tutar. Bir anlamda ge&ccedil;iş elemanı olarak kullanılan mukarnas Osmanlı d&ouml;neminde daha &ccedil;ok geliştirilerek kullanılmıştır. Doğan Kuban&rsquo;ın yazıların</span><span style="color: #333333;">da da bahsettiği &uuml;zere mukarnas Anadolu&rsquo;da şekillenmiştir. Mukarnas t&uuml;m d&ouml;nemlerinde yapının ihtiyacına g&ouml;re şekillenmiş ve adapte olmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;z mimari teknikleri kullanılarak &ouml;zg&uuml;n <strong>T&uuml;rk &uuml;&ccedil;geni</strong>&rsquo;nden yola &ccedil;ıkılmış ve mukarnas parametrik hesaplar ve y&ouml;ntemler kullanılarak tasarımın ana &ouml;ğesi haline getirilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Osmanlı Cami mimarisinde Mimar Sinan ile beraber tek kubbeli b&uuml;y&uuml;k boşluk anlayışı oturmuştur. İbadet alanı tek b&uuml;y&uuml;k hacim olarak d&uuml;zenlenmiş yardımcı mekanlar daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k kubbeler ile ge&ccedil;ilmiştir. Yapıların b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ile beraber insanı ezmeyen ancak b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; de hissettiren ve tek mekanı ge&ccedil;meyi sağlayan kubbeler g&uuml;n&uuml;m&uuml;z toplum anlayışında cami simgesinin &ouml;nemli bir par&ccedil;ası olmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Tasarımda geleneksel &ouml;ğeler &ccedil;ağdaş malzeme ve sistemlerle yeniden yorumlanarak şekillenmiştir. </strong>Bu yaklaşım en belirgin şekilde yapının <strong>kubbe</strong>sinde g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. İbadetin d&uuml;zeni g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak kare şeklinde tasarlanan ibadet alanın &uuml;zerine gene parametrik hesaplar ve gene T&uuml;rk &uuml;&ccedil;geni &ccedil;ıkışlı <strong>&ccedil;elik</strong> ve <strong>cam</strong>dan &uuml;retilen bir kubbe oturtulmuştur. Bu &uuml;st &ouml;rt&uuml; sistemi camideki b&uuml;t&uuml;n yapısal elemanları birleştirici bir rol oynar. Kubbe de oluşturulmuş dolu ve boş y&uuml;zeyler i&ccedil; ve dış mekanda g&uuml;n&uuml;n farklı saatlerinde etkisini g&ouml;sterecek ışık oyunları oluşmasını sağlayacaktır. Bu durum ibadet alanının uhrevi yapısını desteklemeyi ama&ccedil;lamıştır. Yapının i&ccedil; mekanında yoğun bir sadelik hedeflenmişken <strong>ışık s&uuml;z&uuml;lmeleri</strong> i&ccedil; mekana dinamizm katacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Camiler sadece ibadetin yapıldığı yerler değil, toplanılan &ccedil;eşitli faaliyetlerin ger&ccedil;ekleştiği yerlerdir. K&uuml;lliyeleri ile beraber şekillenen camilerde eğitimler, sosyal faaliyetler, buluşmalar, cenazeler gibi bir&ccedil;ok fonksiyon barınmaktaydı. <strong>Tasarımda toplumun ibadet dışında da bir araya geleceği, her t&uuml;rl&uuml; faaliyeti ger&ccedil;ekleştireceği bir dinamizmde planlama yapılması hedeflenmiştir.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">İbadet alanının planlama tipolojisi Sel&ccedil;uklu mimarisinden Osmanlıya ge&ccedil;işte daha b&uuml;t&uuml;nsel bir hal kazanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>S&uuml;leymaniye Cami</strong> plan şeması ve kurgusu olarak &ouml;nce toplanma mekanına sonra ibadet mekanına alır. &Ouml;n toplanma bir&ccedil;ok fonksiyonun ger&ccedil;ekleştiği bir yapıya sahiptir. Planlama da bu kurgu yaklaşımı &ccedil;ıkış olarak alınmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Yapının tamamı &uuml;&ccedil; ana b&ouml;l&uuml;mden oluşmaktadır. İbadet alanı ve sosyal mekanları ortada merkez noktada bir toplanma alanı birleştirir niteliktedir. Yarı a&ccedil;ık dizayn edilmiş toplanma alanı her t&uuml;rl&uuml; ikincil fonksiyonu ger&ccedil;ekleştirebilir nitelikte olacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #333333;">Tasarım toplumun k&uuml;lt&uuml;rel simgelerini taşırken &ccedil;ağdaş tasarım yaklaşımlarını barındırır şekilde organize edilmiştir. Ge&ccedil;mişe saygıyı &ouml;nemseyen tasarım anlayışı yeni &ccedil;ağdaş malzeme ve tekniklerle kurgulanmış geleneksel izlerden modernize edilmiştir. Kadim ge&ccedil;mişi yadsımayan anlayışla g&uuml;n&uuml;m&uuml;z mimarisinin simgesel bir sonucu olabilmeyi başarmıştır.</span></strong></p> Fri, 02 Aug 2019 13:43:00 +03 Kamukent KOOP Villa http://www.arkiv.com.tr/proje/kamukent-koop-villa/11028 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kahraman-mimarlik/kamukent-koop-villa/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Kahraman,Murat Sönmez<br>Mimarlık Ofisi : Kahraman Mimarlık<br><br><br><br> Thu, 01 Aug 2019 16:27:20 +03 Beysukent’te Avukatlık Bürosu http://www.arkiv.com.tr/proje/beysukent-te-avukatlik-burosu/11027 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kahraman-mimarlik/beysukentte-avukatlik-burosu/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Kahraman,Murat Sönmez<br>Mimarlık Ofisi : Kahraman Mimarlık<br><br><br><br> Thu, 01 Aug 2019 16:10:10 +03 Mamac Dönüşüm Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/mamac-donusum-projesi/11026 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kahraman-mimarlik/mamac-donusum-projesi/_Transformin Mamac into Cıac 07_son.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Kahraman<br>Mimarlık Ofisi : Kahraman Mimarlık<br><br>Şehrin Kolaj Cephesi<br><br><p><span style="font-size: 13px;">&Ccedil;ağdaş mimarlıktaki m&uuml;ze tasarımları, oluşturulan kentsel, kamusal ve binanın nesnel i&ccedil;erikleri bakımından &ouml;nemli bir tartışma alanıdır. Bu binalar hem yeni bir kamusallık tanımı yapmakta hem de kentlerin imgelerinin oluşmasında b&uuml;y&uuml;k katkı sağlamaktadır.</span></p> <p class="TemelParagraf">Şehirdeki konumları bakımından ge&ccedil;mişin kiliselerinin bug&uuml;n&uuml;n m&uuml;ze binaları ile yer değiştirmesi &uuml;zerine m&uuml;zenin ulaşılabilirliğinin &ccedil;ok &ouml;nemli olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu doğrultuda MAMAC Binasının konumu analiz edilmiştir. M&uuml;ze bir y&ouml;nden bir adada konumlanmasından dolayı izole, diğer y&ouml;nden de t&uuml;m ulaşım ağlarıyla doğrudan ilişkisinden dolayı merkezi bir konumdadır. Bu durum tasarımın konseptinin oluşturulmasında bir zıtlık olarak değerlendirilmiş ve &ldquo;complexity in simplicity (basitliğin i&ccedil;indeki karmaşıklık)&rdquo; kavramları başlığı altında tartışılmıştır.</p> <p class="TemelParagraf">Klasik bir 19. yy binası olan MAMAC, prizmatik hacmi &uuml;zerine giydirilmiş bir cepheden oluşmaktadır ve 19. yy klasik mimarlığının bezemeye y&ouml;nelik geleneksel niteliklerini aynen taşımaktadır. Bu bezemeli prizmatik hacim oluşturduğu sınırlar i&ccedil;erisinde &lsquo;zemin, sergilenen obje, g&ouml;zlemci ve &ouml;rt&uuml;&rdquo; bileşenleri bulundurmaktadır. Bu bileşenlerin kentle ilişkisi incelendiğinde sadece bina i&ccedil;i programa hizmet ettikleri, kentin s&uuml;rekliliğine ve kamusallığa y&ouml;nelik hi&ccedil;bir mimari nitelik taşımadığı g&ouml;zlemlenmiştir. Bu noktada kamusallığın a&ccedil;ılımı Coop Himmelblau&rsquo; nun da s&ouml;ylediği gibi &ldquo;see ve being seen (g&ouml;rmek ve g&ouml;r&uuml;lmek)&rdquo; durumu &uuml;zerinden yapılmıştır. Bu bağlamda &ldquo;g&ouml;rmek&rdquo; bina i&ccedil;erisindeki g&ouml;zlemcinin kenti algılaması, &ldquo;g&ouml;r&uuml;lmek&rdquo; ise kentli tarafından binanın ve i&ccedil;indekilerin algılanmasına dayalıdır.</p> <p class="TemelParagraf">&ldquo;G&ouml;rmek ve g&ouml;r&uuml;lmek&rdquo; kavramlarının tasarımda i&ccedil;erik kazanabilmesi cam ve konstr&uuml;ksiyona ait niteliklerle geliştirilmiştir. Bu &ccedil;er&ccedil;evede &ccedil;alışmanın kuramsal temelleri C. Rowe ve R. Slutzky&rsquo; nin &lsquo;Transparency&rsquo; adlı makalesine dayanmaktadır. Bu makale temel olarak şeffaflık kavramını incelemekte ve kavramı &ldquo;literal ve phenomenal&rdquo; olmak &uuml;zere ikiye ayırmaktadır. Literal olan &ldquo;nesnenin niteliğinin &ouml;z&uuml;&rdquo; olarak ele alınmışken phenomenal olan &ldquo;organizasyonun niteliğinin &ouml;z&uuml;&rdquo; olarak tanımlanmıştır.</p> <p>Tasarım C. Rowe ve R. Slutzky&rsquo; nin şeffaflık tanımlarından phenomenal olanın i&ccedil;erikleriyle ilişkilendirilerek geliştirilmiştir. MAMAC Binasının CIAC&rsquo;a d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ilk etapta bakıldığında cam bir prizma eklenmesiyle oluşan literal bir transparanlık olarak algılansa da tasarımın temelinde phenomenal bir d&uuml;zen yatmaktadır.</p> <p class="TemelParagraf">Phenomenal d&uuml;zenin i&ccedil;eriği ve bir tasarımda ne anlama geldiği Le Corbusier&rsquo;in Villa Stein tasarımı ve Palladio&rsquo;nun Malkontenta villası &ouml;rneği &uuml;zerinden tartışılmıştır. Le Corbusier, Palladio&rsquo;nun katmanlarına sadece yarım birim fark ekleyerek, &ccedil;ağın teknolojisini ve fikri bu eklenen katmanda g&ouml;stermiştir. Mamac Binasının 19. yy str&uuml;kt&uuml;rel yapısı ve katmanları da bu bağlamda değerlendirilmiş ve i&ccedil;erideki str&uuml;kt&uuml;r dışarıya da aktarılmıştır.&nbsp; &Ouml;n cephede kolaj etkisi yapan hacmin st&uuml;rkt&uuml;r yapısı, girişi vurgulayan kolonalar aslında 19. yy binasının dışa olan a&ccedil;ılma isteğinin bir g&ouml;stergesidir.</p> <p class="TemelParagraf">Bu doğrultuda MAMAC binası katmanlarına ayrıştırılmış ve bina i&ccedil;erisindeki &ldquo;g&ouml;zlemci-sergilenen obje ve 19. yy &ouml;n cephesi&rdquo; ana unsurlara, sırasıyla &ldquo;sanat sokağı aralığı, cam cephe, g&ouml;zlemci-sergilenen obje, sirk&uuml;lasyon, konstr&uuml;ksiyon sistemi, yarım birimlik &ouml;n cephe&rdquo; katmanları gelmektedir. Bu unsurlar phenomenal şeffaflığın kurulması y&ouml;n&uuml;nde organize edilmiştir. Farklı aralık tanımlamalarıyla ardı ardına dizilen bu katmanlar bazen sadece bir malzeme bazen program bazen de aralık olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkarılmışlardır. Ama&ccedil;lanan durum, katmanların her birinin bir diğerine g&ouml;rsel olarak akmasıdır. Bu durum da somut ve tek başına farklı bir etki yaratmayan bu katmanların bir araya geldiklerinde maddesellikten &ccedil;ok daha &ouml;tede bir duruma ge&ccedil;işi s&ouml;z konusudur.</p> <p>Bu bağlamda d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m projesi, basit formu ile her ne kadar literal &ouml;zellikte g&ouml;r&uuml;nse de i&ccedil;inde oluşturduğu katmanlar, bu katmanların birbirine akışı, programatik nitelikleri ile tamamıyla phenomenaldir. Dolayısıyla b&uuml;t&uuml;n sunum ara&ccedil;ları oluşturulması hedeflenen phenomenalliği anlatmak &uuml;zerine kullanılmıştır. Buradaki temel ama&ccedil;, kent-bina-program ve kavram arasında nitelikli bir ilişkiyi mimarlık aracılığıyla kurmaktır.</p> Thu, 01 Aug 2019 16:03:50 +03 İMAK OFSET Yönetim Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/imak-ofset-yonetim-ofisi/11025 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/edda-mimarlik/imak-ofset-yonetim-ofisi/ImakOfsetYönetimOfisi (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eda Tahmaz,Selim Sağlık,Tuğçe Tunç,Gülden Ardıç,Merve Boyacıoğlu<br>Mimarlık Ofisi : EDDA Mimarlık<br><br>EDDA Mimarlık tarafından tasarlanan ofis İstanbul Esenyurt’ta bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Farklı tasarım &ouml;ğelerinin &ouml;zg&uuml;n bir şekilde birleştirilmesi ile ger&ccedil;ekleştirdiği ofis tasarımlarında &ccedil;alışanlar i&ccedil;in canlı ve motive edici bir &ccedil;alışma ortamı sunan EDDA Mimarlık, Imak Ofset Y&ouml;netim Ofisi&rsquo;nin i&ccedil; mekanlarını renkli, dinamik ve işlevsel bir stilde tasarladı. &Ccedil;ekirdekte kurgulanan sosyal alanlar etrafında tasarlanan departmanlar ile &ccedil;alışanlar i&ccedil;in keyifli bir ortam oluşturan EDDA Mimarlık, kullanılan renkler, malzemeler ve i&ccedil; peyzaj &ccedil;alışmaları ile &ccedil;alışan motivasyonunun en &uuml;st noktaya &ccedil;ıkarıldığı bir ofis tasarımı kurguladı.</p> <p>İmak Ofset&rsquo;in 2500 metrekare alanda yer alan y&ouml;netim ofis katlarını tasarlayan EDDA Mimarlık, işverenin isteği doğrultusunda farklı fonksiyonlar ve departmanların dağılımını &uuml;&ccedil; ayrı kata yaymış. Y&ouml;netim ofisi girişi, dairesel formda tasarlanarak karşılama ve bekleme alanları şekillendirilmiş. Bu anlayışla tavan, aydınlatma ve&nbsp;mobilyalara da bu organik formlar yansıtılarak mekanın kendi i&ccedil;erisindeki &uuml;&ccedil; boyut etkisi devam ettirilmiş.1.katta firmanın &uuml;r&uuml;nlerinin yer aldığı showroom ve toplantı odaları, 2.katta dinlenme odaları ve &ouml;zel banyoları ile beraber y&ouml;netici odaları, y&ouml;netim kurulu toplantı odası, pazarlama ve satış departmanları ile t&uuml;m ofis &ccedil;alışanlarının kullanımına y&ouml;nelik kafe ve oturma alanları tasarlanmış.</p> <p>Kullanıcı isteklerinin de etkili olduğu renk se&ccedil;imleriyle departmanlar arasında &ccedil;eşitlilik oluşturulurken, &ccedil;alışma ekibini yoğun iş temposu i&ccedil;erisinde dinamik tutacak canlı renkler, sıcak malzemeler ve i&ccedil; peyzaj ile tasarımda dinamik ve modern bir stil yakalanmış. Y&ouml;netici odalarında ise kullanılan halı, mermer, doğal ahşap ve metal gibi malzemeler ile yakalanan, daha yalın bir &ccedil;izgi olmuş. 170 kişilik yemekhane ve a&ccedil;ık teras ayrıca masa tenisi ve langırt ile &ccedil;alışanların sosyalleşip g&uuml;nl&uuml;k stresini atabilecekleri sosyal alanlar ile beraber 100 kişilik eğitim ve seminer odası ve yurtdışından gelen misafirler i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len s&uuml;it odaları 3. katta&nbsp;konumlandıran EDDA Mimarlık, sunduğu yenilik&ccedil;i ve yaratıcı &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ile geleneksel kalıpların &ouml;tesine ge&ccedil;en bir &ccedil;alışma ortamı sağlıyor.</p> Thu, 01 Aug 2019 15:25:23 +03 Oasis Aquapark (Waterpark) Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/oasis-aquapark-projesi/11023 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/oasis-aquapark-projesi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>Alaçatı’nın denizden uzak bir bölgesinde planlanmış olan bu aquaparkta, Polin firmasının yaptığı bir dizi su oyunu, kafeteryalar, dükkanlar ve giriş kanopisinin hemen altındaki bodrum katta ise soyunma, duş, WC bölümleri yer alıyor.<br><br> Wed, 31 Jul 2019 16:12:02 +03 Keskin Ailesi Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/keskin-ailesi-evi/11022 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/keskin-ailesi-evi/DSC_0129.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>Vdeat Tokyay, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Gelibolu&rsquo;daki Trakt&ouml;r M&uuml;zesinin sahibi olan Keskin Ailesinin yıllardır oturduğu bu evi &ccedil;ağdaş bir dile &ccedil;evirmeye &ccedil;alıştık. Denize &ccedil;ok yakın olan bu evin dış kabuğunda, Işıklar Pres tuğla ve Thermowood kaplama kullandık. Kompozit metal ile s&ouml;veleri vurgulamaya &ccedil;alışırken, &Ccedil;anakkale boğazına bakan deniz cephesine bir kış bah&ccedil;esi ilave ettik. Esas değişiklikler bah&ccedil;ede yapıldı.</p> Wed, 31 Jul 2019 16:08:57 +03 Ilıca Oteli Aquapark (Aqua Toy City) Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/ilica-oteli-aquapark-projesi/11021 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/ilica-oteli-aquapark-projesi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>Vedat Tokyay, projeyi anlatıyor:<br><br><p>&Ccedil;eşmede bulunan Ilıca Otelin deniz kıyısında yer alan 2.239 m<sup>2</sup> arsasında, i&ccedil;inde Su oyunları, D&uuml;kkanlar, yeme i&ccedil;me etkinlikleri, g&uuml;neşlenme alanları ve Bungalowlar olan &ccedil;ok ama&ccedil;lı Aquapark Projesi d&uuml;zenlendi. T&uuml;m&uuml; su olan b&uuml;y&uuml;k alanın ortasına yerleştirilen ahşap konstr&uuml;ksiyonlu yeme-i&ccedil;me adasının &ccedil;evresinde 3-5 yaş grubundan yetişkinlere kadar bir dizi su oyunu ve bot g&uuml;zergahı d&uuml;zenlendi. Girişteki su değirmeninin sağına ve soluna ise daire formlu d&uuml;kkanlar ve hepsini birleştiren ahşap bir &ouml;rt&uuml; yerleştirildi.</p> Wed, 31 Jul 2019 15:55:39 +03 BİOKİM Kimya Lojistik Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/biokim-kimya-lojistik-merkezi/11020 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/biokim-kimya-lojistik-merkezi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>Oran Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Kemalpaşa&rsquo;nın Akalan mahallesindeki bu Lojistik merkezi, şirketin bir dizi gıda ve tarım kimyasal malzemesinin depolandığı bir mekan... Yapının kapalı kısmı Prefabrike betonarme sistem, yarı a&ccedil;ık sundurmalar ise &ccedil;elik sistem ile inşa edildi. İki depoyu birbirine bağlayan &ccedil;elik sundurma 23 metre a&ccedil;ıklığında olup, aynı anda 4 TIR&rsquo;ın durabileceği bir oylumu sağlıyor. Dış kabuk, prefabrike washbeton panellerle yapılırken, i&ccedil; mekan polikarbonat kaplı pencerelerle aydınlatıldı. Zeminde, sertleştirilmiş renkli helikopterli beton bir kaplama kullanıldı.</p> Wed, 31 Jul 2019 15:33:35 +03 Biokim Kimya Ofisi İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/biokim-kimya-ofisi-ic-mekan-tasarimi/11019 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oran-mimarlik/biokim-kimya-ofisi-ic-mekan-tasarimi/DSC_0009.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Vedat Tokyay<br>Mimarlık Ofisi : Oran Mimarlık<br><br>2013 yılında, İzmir Alsancak’ta bir kimya firmasının genel müdürlük ofisinin mevcut duvarları kaldırılarak olabildiğince saydam bir mekan tasarlanmış.<br><br> Wed, 31 Jul 2019 15:28:45 +03