Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Kale Unicera Fuar Standı http://www.arkiv.com.tr/proje/kale-unicera-fuar-standi/7636 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/i-am/kale-unicera-fuar-standi/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ertuğrul Yurdakul,Emre Kuzlu,Pınar Ünlü,Umut Servan Koyun,Meliha Kadayıfçı<br>Mimarlık Ofisi : I-AM<br><br>Kaleseramik'in Unicera 2017 fuarında kurulan standı I-AM tarafından tasarlandı.<br><br><p>I-AM, projeyi anlatıyor:</p> <p>D&uuml;nyanın farklı &uuml;lkelerinde ve T&uuml;rkiye&rsquo;de 20 yıldan bu yana hayata ge&ccedil;irdiği deneyim tasarımı projeleriyle adından s&ouml;z ettiren uluslararası tasarım ve marka deneyimi ajansı I-AM tarafından tasarlanan KALE standını ziyaret edenler &ouml;ncelikle, su ve toprağı temsil eden iki &ccedil;arpıcı cephe ile karşılandı. Bu iki cepheden giren ziyaret&ccedil;iler sonrasında stant i&ccedil;inde bir yolculuğa &ccedil;ıktılar. Mekanı diyagonal olarak ikiye b&ouml;len bir koridor &uuml;zerinde KALE'nin 1957 yılından başlayarak bug&uuml;ne dek ortaya koyduğu &uuml;r&uuml;nler sergilendi. KALE&rsquo;nin 60 yıllık ser&uuml;venine ait bazı mihenk taşlarına&nbsp;ilişkin bilgiler veren zaman &ccedil;izelgesi sayesinde, ziyaret&ccedil;iler bu yolculuğa tanıklık etmiş oldu.</p> <p class="Gvde">I-AM tasarımcılarının geliştirdiği bu etkileyici akış, yolculuğun orta b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ziyaret&ccedil;ileri sergileme alanına y&ouml;nlendirdi. KALE&rsquo;nin Unicera 2017&rsquo;de &ouml;ne &ccedil;ıkardığı iki ana konusu olan vitrifiye ve seramik &uuml;r&uuml;nlerinin sergilendiği bu alanda ziyaret&ccedil;ilere deneyimleme fırsatı sunuldu.</p> <p class="Gvde">Kurumsal temsilin &uuml;r&uuml;n sergilemeyle uyumlu bi&ccedil;imde harmanlanarak farklı bir g&ouml;sterim sisteminin uygulandığı stant, I-AM&rsquo;in uluslararası d&uuml;zeydeki tasarım deneyimini en iyi bi&ccedil;imde yansıtıyor. Unicera ziyaret&ccedil;ileri tarafından b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;ren standın g&ouml;rsel ve i&ccedil;erik zenginliği, iş profesyonellerinden de tam puan aldı.</p> Fri, 28 Apr 2017 13:53:14 +03 GH14 Gate House http://www.arkiv.com.tr/proje/gh14-gate-house/7635 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/buda-mimarlik/gh14-gate-house/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burak Pelenk<br>Mimarlık Ofisi : Buda Mimarlık<br><br>Bakü'de eskiden petrol rafinelerinin yer aldığı bir bölgede, AQ ŞEHER (Beyaz Şehir) adı verilmiş yeni bir yerleşkenin içerisinde yer alan proje Buda Mimarlık tarafından tasarlandı. Bu yerleşke konut ağırlıklı bir kentsel dönüşüm projesi.<br><br><p>Buda Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Gh14 Gate House Yapısı; bu yerleşke i&ccedil;inde bulunan &ldquo;Green Hill&rdquo; villalarını &ccedil;evreleyen kamusal yapıların bulunduğu alanda; villalara bir &ldquo;giriş-yapı&rdquo; olma &ouml;zelliği taşımaktadır. Projenin vaziyet planı aşamasında iki ayrı yapıda toplanan fonksiyonları, &ouml;neri projede tek bina altında toplanmıştır. Bu fonksiyonlar, villa g&uuml;venlik birimi, villa ofisleri ve at&ouml;lyeleri; bunlara ek olarak farklı konseptte 2 adet s&uuml;permarket bulunmaktadır.</p> <p>Projede b&uuml;t&uuml;n bu fonksiyonlar tek bir &ccedil;atı altında toplanmış ve binanın ana &ouml;zelliği olan &ldquo;kapı / giriş&rdquo; yapı olma durumu villa girişlerine uzanan ikincil bir sa&ccedil;akla bina k&uuml;tlesi tamamlanmıştır. Bu sa&ccedil;ak yapısı &ccedil;evre binaların &uuml;st katları ile direk g&ouml;rsel ilişki kurması nedeniyle tesisat elemanlarını saklar nitelikte olup işlevsel bir nitelik de kazanmıştır.</p> <p>Farklı ve birbirinden bağımsız işlevleri yer alıyor olması, bina cephesinin oluşumunda &ouml;nemli yer tutmuştur; her bir işlev cephesi kendini &ccedil;evreleyen geometriyle dış cepheye yansıtılmıştır.</p> Fri, 28 Apr 2017 09:51:16 +03 Taraklı Kent Meydanı http://www.arkiv.com.tr/proje/tarakli-kent-meydani/7384 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/koop-23843781/tarakli-kent-meydani/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yusuf Burak Dolu,Ufuk Pehlivan,Bora Akın<br>Mimarlık Ofisi : KOOP Mimarlık<br><br>KOOP Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Taraklı&rsquo;nın (ya da reklamlarda bilinen adıyla M&uuml;mk&uuml;nl&uuml;) merkezindeki park &ccedil;eşitli d&ouml;nemlerde eklenen beton duvarlar, belli bir plana uyulmadan inşa edilen &ccedil;ay ocağı ve lokanta gibi eklerle tarihi dokuya uygun olmayan bir alan haline gelmişti. Citta Slow ve Tarihi Kentler Birliği gibi ağlara d&acirc;hil olan Taraklı&rsquo;da gelecek turistleri karşılayacak daha iyi &ccedil;ehreye sahip bir kent parkına gerek duyulmaktaydı.</p> <p>Tasarım s&uuml;recinde meydanın bir &lsquo;a&ccedil;ıklık&rsquo; olarak ele alınması, tarihi &ccedil;evreden referanslar alınması ve doğal eğimlerin parkın kademelenmesinde &ouml;nemli bir rol oynaması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;. Ziyaret&ccedil;ilerin ve b&ouml;lge halkının buluşabileceği ortak bir platform işlevi y&uuml;klenebilecek meydanın &ccedil;evre yollar, tarihi yapılar ve &ccedil;arşı ile ilişkisinde &lsquo;ge&ccedil;irgenlik&rsquo; ve &lsquo;ulaşılabilirlik&rsquo; &ouml;n planda tutuldu. Bu ama&ccedil;la parkın u&ccedil; kotları arasında oluşturulan basamaklar ve rampalar ile sakin ge&ccedil;işler sağlandı. &Ouml;ng&ouml;r&uuml; olarak bu alanlarda g&uuml;nl&uuml;k sosyal aktivitelerin turistik aktiviteler ile i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;ebileceği b&ouml;ylelikle farklı kullanıcılar i&ccedil;in farklı deneyimlerin yaşanabileceği hayal edildi.</p> <p>Kent parkı ziyaret&ccedil;ilerin kentin tarihi ile ilgili bilgi edinebileceği, kent sakinlerinin ise kentsel hafızalarını tazeleyebileceği bir meydana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. Park alanı 1950&rsquo;lere kadar Taraklı &ccedil;arşısının bir par&ccedil;asıydı. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde yıkılmış olan d&uuml;kk&acirc;nların plan izd&uuml;ş&uuml;mleri sert zemin &uuml;zerinde malzeme farkı ile &ccedil;izgisel olarak g&ouml;sterildi. Tarihi yapı izlerini g&ouml;steren granit d&ouml;şeme &uuml;zerinde tam da o noktada bulunan esnafın/d&uuml;kk&acirc;nın -&lsquo;Nalbant Hayri, Solakzade Fırını&rsquo; gibi - adları kazındı. Bunun yanında park, &ccedil;eşitli noktalarda bilgi duvarları ve g&ouml;rsellerle desteklendi.</p> Thu, 27 Apr 2017 10:41:00 +03 Rejans http://www.arkiv.com.tr/proje/rejans/7328 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cenova-mimarlik/rejans/DSC_7884.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Koray Korkmaz<br>Mimarlık Ofisi : Cenova Mimarlık<br><br>Restore edilerek, 1924 İstanbul ismiyle yeniden kullanıma açılan tarihi Rejans restoranı İstanbul Beyoğlu'nda bulunuyor.<br><br><p>Cenova Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Beyoğlu'nun i&ccedil;erisinde doğmuş bir firma olarak, yine Beyoğlu'nun mihenk taşlarından biri olan Rejans'ı yeniden yaşanır kılmak bizim i&ccedil;in inanılmaz bir ser&uuml;vendi. Genel plan şeması ve mevcut dekorasyonu ile zaman i&ccedil;erisinde irili ufaklı değişiklikler g&ouml;rse de, g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar uzanan halini, ge&ccedil;mişi&nbsp; ile değerlendirip, tarihin bug&uuml;ne taşıdıklarını en iyi şekilde g&uuml;n&uuml;m&uuml;z kullanımına uyarladığımızı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz.</p> Wed, 26 Apr 2017 11:41:00 +03 Beyaz Fırın Etiler http://www.arkiv.com.tr/proje/beyaz-firin-etiler/7633 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/karbon/beyaz-firin-etiler/Karbon - BF -00001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Barış Akgün Özüekren<br>Mimarlık Ofisi : Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri<br><br><br><br><h3></h3> Wed, 26 Apr 2017 09:32:59 +03 Özel Sezin Okulu Açık Çatı http://www.arkiv.com.tr/proje/sezin-okullari-cati-kati-projesi/7377 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atolye-istanbul/sezin-okullari-cati-kati-projesi/01 kutuphane00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Berna Erenoğlu,Engin Ayaz,Nesile Yalçın,Begüm Ural,Elif Karaköse<br>Mimarlık Ofisi : ATÖLYE<br><br>ATÖLYE, projeyi anlatıyor:<br><br><p>&Ouml;zel Sezin Okulu A&ccedil;ık &Ccedil;atı projesi, bir araya gelme, &uuml;retme, &ouml;ğrenme ve &ccedil;alışma imk&acirc;nı sağlayan hibrit bir mek&acirc;nsal programa sahip 'sınıf dışı' pedagojik bir alan olarak tasarlandı. Bu projedeki en &ouml;nemli soru, AT&Ouml;LYE'nin yenilik&ccedil;i bir K12 okulunu, 21. y&uuml;zyıl yetkinlikleri &ccedil;er&ccedil;evesinde nasıl pedagojik bir laboratuvara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rebileceğiydi.</p> <p>Bu ama&ccedil;la, Fuller'ın trimtab konseptinden ilham alan proje, yaklaşık 15.000 m2'lik bir binada, 1.700 m2&rsquo;lik boş &ccedil;atı katına basit ama etkili bir m&uuml;dahale yapmayı se&ccedil;ti. Bu &ouml;l&ccedil;ek farkı, deneysel bir yaklaşıma olanak sağlarken, aynı zamanda kapsamlı bir program i&ccedil;in yeterli alanı sundu.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ozel_sezin_kutup.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>S&uuml;re&ccedil;, Şubat 2014'te AT&Ouml;LYE y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde ve 20 &ouml;ğretmen, personel ve harici danışmanın katılımıyla ger&ccedil;ekleşen bir Tasarım Odaklı D&uuml;ş&uuml;nme oturumuyla başladı. Bu oturumda, ebeveynler ve &ouml;ğretmenler i&ccedil;in etkileşim b&ouml;lgelerine duyulan ihtiya&ccedil;, &ouml;ğretmenlerin &ccedil;alışma alanları i&ccedil;in daha geniş ve a&ccedil;ık bir d&uuml;zene ge&ccedil;ilmesi, Makerlab aracılığıyla uygulamalı bir &ouml;ğrenime olan gereksinim ve koridorların artarak ge&ccedil;irgenleşen etkileşim b&ouml;lgeleri olarak yeniden tasarlanması gibi &ccedil;eşitli i&ccedil;-g&ouml;r&uuml;ler ortaya &ccedil;ıktı.</p> <p>İki yıl sonra, proje bir sonraki adıma taşındı. AT&Ouml;LYE, ilk &ouml;nce temel sorunları ve en iyi uygulamaları belirleyen masa başı ve saha araştırma s&uuml;recini başlattı. Kapsamlı bir anket &ccedil;alışması, &ouml;ğretmenlerin yarısından fazlasının kişisel bir &ccedil;alışma alanı, daha sosyal bir &ccedil;evre ve mod&uuml;ler mobilyalar istediğini belirledi. K&uuml;resel araştırmalar ise, proje bazlı &ouml;ğrenme, pedagojide &ldquo;maker&rdquo; k&uuml;lt&uuml;r&uuml;, k&uuml;t&uuml;phanelerin sosyal &ccedil;alışma alanları olarak yeniden tasarlanması ve 7/24 a&ccedil;ık eğitim alanlarının ortaya &ccedil;ıkması y&ouml;n&uuml;nde bulgular &uuml;retti.</p> <p>Araştırma aşamasından sonra proje, mek&acirc;nsal programlamadan mimari sistemlere, mobilyadan grafiğe ve paydaş katılımına kadar farklı &ouml;l&ccedil;eklerde yenilik&ccedil;i y&ouml;ntemler benimsedi.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ozel_sezin_kutup1.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>AT&Ouml;LYE ekibi ilk olarak &Ouml;zel Sezin Okulu i&ccedil;in stratejik mek&acirc;nsal bir program kurguladı. Bu programda, geniş bir &ouml;ğretmen alanı, esnek kullanımlı bir etkinlik mekanı, eğitim STK&rsquo;larını işbirliklerine teşvik etmek i&ccedil;in kurgulanmış a&ccedil;ık toplantı odası, &uuml;&ccedil; b&ouml;l&uuml;mden oluşan bir Makerlab (medya laboratuvarı, ahşap at&ouml;lyesi, biyoloji laboratuvarı) ile ebeveyn ve &ouml;ğretmenlerin g&ouml;r&uuml;şmelerinin ger&ccedil;ekleştiği k&uuml;&ccedil;&uuml;k salon kabinlerini kapsıyordu. Bu stratejik planlama, projenin ayrı tasarım unsurlarından bağımsız olarak yenilik&ccedil;i bir sonu&ccedil; doğurmasını hedefledi. Bununla birlikte, farklı b&ouml;lgelerin tasarlanması ve konumlandırılmasında; g&uuml;n ışığı ihtiyacı, g&ouml;rsel mahremiyet, akustik izolasyon ve kişilerin alan i&ccedil;indeki g&uuml;nl&uuml;k hareketleri gibi parametreler g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak tasarlandı.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ozel_sezin_kutup2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Bir sonraki adımda, birden fazla teknik uzmanın d&acirc;hil olmasıyla y&uuml;ksek performanslı ve entegre bir mimari sistem tasarlandı. Yankıyı azaltmak, farklı &ouml;ğrenme ortamlarında anlaşılabilirliği arttırmak ve enerji verimliliği hedeflerini yerine getirmek i&ccedil;in tavan y&uuml;zeyinin karşısına ekolojik ahşap y&uuml;n&uuml; paneller yerleştirildi. T&uuml;m aydınlatma sistemlerinde, enerji kullanımını azaltırken esnek &ouml;ğrenmeyi destekleyen ayarlanabilir LED'ler kullanıldı. Ses emici, yarı ge&ccedil;irgen polikarbon panellerle kapatılmış bir orta avlu ile t&uuml;m alanlara g&uuml;n ışığı sağlanırken, dar pencerelerle noktasal g&ouml;rsel etkileşim a&ccedil;ıları oluşturuldu. Mekanik sistemler, en y&uuml;ksek verimliliği sağlayacak şekilde se&ccedil;ildi, temiz hava ve egzoz sistemleri renklendirme y&ouml;ntemiyle ayrılarak, bu sistemlere &ouml;ğrenciler i&ccedil;in eğitici bir işlev y&uuml;klendi. Isı geri kazanım cihazları, t&uuml;m okulun avlusundan gelen ısıyı yakalayacak şekilde tasarlandı. Yerden ısıtma, VRV soğutma ve mekanik havalandırma ortak bir bina otomasyon sistemi ile entegre edilerek, verimlilik kazanımları sağlayan bir sistem tasarlandı.</p> <p>Kullanıcı deneyimi a&ccedil;ısından, hareketli mobilyalar i&ccedil;in geniş depolama alanları, noktasal&nbsp;&nbsp; etkileşim i&ccedil;in geniş koridorlar, samimi diyalog i&ccedil;in ayakkabısız&nbsp; b&ouml;lgeler, odaklı &ccedil;alışma i&ccedil;in y&uuml;kseltilmiş platformlar, yazılabilir duvar y&uuml;zeyleri ve akustik pencereler gibi mimari dokunuşlar mek&acirc;nsal &ccedil;eşitliliği arttırdı.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ozel_sezin_kutup3.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Mobilya &ouml;l&ccedil;eğinde AT&Ouml;LYE ekibi entegre sistemlerle ilerlemek yerine, mevcut CNVS mobilya markasını yeni mod&uuml;ler ve esnek kullanımlı &uuml;r&uuml;nlerle geliştirdi. Tekerlekli bir sahne koltuğundan, akustik olarak izole edilmiş b&ouml;lmelere, mobil kitaplıklardan, ayakta &ccedil;alışma imk&acirc;nı sağlayan masalara kadar uzanan mobilya portfolyosu, değişken bir mek&acirc;nsal d&uuml;zenlemeye olanak verdi. Mobilya sistemi, t&uuml;m kullanıcıların pasif g&ouml;zlemciler veya bağlamın i&ccedil;inde edilgen olmaktan ziyade aktif oyuncular olmasını hedefledi.</p> <p>Alanı tasarlarken, &uuml;&ccedil; farklı ana d&uuml;zen yapılandırması araştırıldı, ancak d&uuml;zinelerce alternatif senaryo oluşturmak da mobilyaların &ouml;l&ccedil;ek tutarlılığı dolayısıyla m&uuml;mk&uuml;n kılındı. &Ouml;zel yapım CNVS serisinin yanı sıra, a&ccedil;ık kaynaklı bir mobilya sistemi olan Open Desk ile olan iş birliği vesilesiyle CNC &uuml;retim modeller portfolyoya eklendi. Tasarım ekibi, bireysel masalar yerine kişiselleştirilmiş ayırıcılar geliştirerek &ouml;ğretmenler arasında etkileşim olasılığını artırırken, alan ihtiyacını yaklaşık %35 azalttı. T&uuml;m mobilya, inşaattan yaklaşık 50 km uzakta, FSC-kontrplak, d&uuml;ş&uuml;k etkili ke&ccedil;e, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş s&uuml;nger ve &ccedil;elik kullanılarak &uuml;retildi. <a target="_blank" title="chip satışı" href="http://fanatikchip.com"><span style="color: #ffffff;">chip satışı</span></a></p> <p>Mek&acirc;nsal grafikler a&ccedil;ısından proje, a&ccedil;ık g&ouml;r&uuml;şl&uuml;l&uuml;k, esprit&uuml;ellik ve samimiyet gibi değerleri vurgulayan yenilik&ccedil;i bir tasarım dili kullandı. AT&Ouml;LYE'de lazerle kesilerek &uuml;retilen kontrplak tabelalarda Sailec gibi n&ouml;tr bir yazı karakterini pastel tonlar ile birleştiren g&ouml;rsel dil, kullanıcılara değer verildiklerini ve aynı zamanda da yetki alabileceklerini hissetmelerini sağlıyor. Metinler ve grafik tasarımı, stresli olabilecek konuşmaları hafifletmek adına ebeveyn-&ouml;ğretmen etkileşim b&ouml;lgesi i&ccedil;inde rahatlatıcı mesajlar ekliyor ve bir yandan da klişelerden uzak duruyor.</p> <p>Proje, son olarak paydaş katılımı a&ccedil;ısından da yerel bir &ouml;rnek oluşturmaktadır. 2014'teki Tasarım Odaklı D&uuml;ş&uuml;nme oturumu ile başlayan proje, araştırma ve şematik tasarım aşamasındaki saha araştırmaları, g&ouml;zlem oturumları, r&ouml;portajlar ve tasarım eleştirileri ile tasarım kararlarının uygun bir şekilde inceliklendirilmesini sağladı. Bunun yanı sıra, &ouml;nc&uuml; bir STK olan Eğitim Reform Girişimi tasarım s&uuml;recine d&acirc;hil edilerek, projenin diğer okullara etkisini &ouml;l&ccedil;eklendirmeye yardımcı olacak kurumsal işbirlikleri başlatıldı. Se&ccedil;ilen bir &ouml;ğrenci-&ouml;ğretmen grubu ile ortak olarak tasarlanan, prototiplenen ve &uuml;retilen aydınlatma sistemi, katılımcı tasarım ile m&uuml;dahil olma&nbsp; alanında g&ouml;r&uuml;n&uuml;r bir &ouml;rnek teşkil etti. Son olarak, mobilya ve makine altyapısı a&ccedil;ısından projeyi kısmen tamamlanmamış bırakarak, a&ccedil;ıldıktan sonraki ilk sene i&ccedil;indeki g&ouml;zlem ve &ouml;ğrenimler &uuml;zerinden projenin tamamlanmasına ve dolayısıyla ve iterasyona olanak veren bir s&uuml;re&ccedil; ile ilerlenmesine karar verildi. AT&Ouml;LYE, mekanın a&ccedil;ılışının ardından aynı zamanda ile s&uuml;recin devamlılığına da&nbsp;</p> <p>&Ouml;zel Sezin Okulu A&ccedil;ık &Ccedil;atı projesi, dahil olan t&uuml;m paydaşların &ouml;ğrenim ve paylaşıma bakış a&ccedil;ısını etkilemek ve yeni bir k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n filizlenmesine vesile olmak adına eşsiz bir fırsat oldu. AT&Ouml;LYE'nin &ccedil;alışma kapsamı, alanın a&ccedil;ılışından itibaren, etkinlik k&uuml;rasyonu, makerlab operasyonu, kom&uuml;nite oluşumu ve ek mobilya tasarımı ile genişleyerek uzun vadeli değer yaratmayı &ouml;nceliklendirecektir.</p> Tue, 25 Apr 2017 11:10:00 +03 Göztepe Kompleks http://www.arkiv.com.tr/proje/goztepe-complex/7608 Öney Mimarlik <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oney-mimarlik/goztepe-kompleks/Oney Architecture_Goztepe Complex (4).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Öney,Kerem Gürbüzer,Gözde Öney Gürbüzer,Hande Öney<br>Mimarlık Ofisi : Öney Mimarlık<br><br>Yaklaşık 13.800 metrekarelik taban alanına sahip parsel, Kadıköy ilçesinin Göztepe isimli bölgesindedir.<br><br><p>Ara&ccedil; trafiğinin &ccedil;ok yoğun olduğu E5 karayolunun Kadık&ouml;y-Kartal istikameti arasında, yola olduk&ccedil;a uzun bir cephe vererek konumlanır. Yol kotundan yaklaşık 10 m aşağıdadır. G&ouml;ztepe Kompleks, bu verilerden yola &ccedil;ıkarak en fonksiyonel şekilde konumlanmayı ama&ccedil;lar. İki ayrı blok olarak tasarlanan yapı, ticaret ve ofis işlevlerini b&uuml;nyesinde barındırmaktadır. Son 3 kat tamamen ofis işlevine ayrılmıştır. Ticari işlevin en yoğun olduğu kısım 2.kattır. 2.kat ile zemin kat bağlantısını kuran rampa etrafında ticari işlevli mekanlar sıralanır. Zemin ve 1.kata ise ofis yoğunluklu karma bir kullanım vardır. Parselin &ouml;n ve arka sınırlarına yerleşmiş iki blok arasında kalan yaklaşık 1750 metrekarelik eliptik boşluk, binanın zemin katında sosyal bir alana d&ouml;n&uuml;şmektedir. Ofis girişleri, ara&ccedil; girişi/dolaşımı ve otopark girişleri bu alanda yapılmaktadır. Ayrıca zemin katta bulunan restoran, kafe, gym vb. sosyal mekanlar bu boşluğa a&ccedil;ılmakta, burayı ortak bir alana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmektedir. Zemin katta başlayarak 2. kata ulaşan rampa ise binadaki bir diğer sosyal alandır. Mağazaların etrafında bir dolaşım alanı yaratırken, zemin kat ile 2. kat arasında yaya aksı oluşturmaktadır. Bu sayede yaya ve ara&ccedil; dolaşımları birbirinden b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de ayrılmakta, kontroll&uuml; yapılabilmektedir. Kent &ouml;l&ccedil;eğindeki ulaşım kararlarına bağlı olarak G&ouml;ztepe projesinde ulaşım akslarından gelen yoğun trafik akışının izole edilmesi hedeflenmiştir.</p> <a href="http://fanatikchip.com"><font color="white">chip satışı</font></a> Mon, 24 Apr 2017 15:00:12 +03 S. A. K. Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/s-a-k-evi/7370 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/belgin-koz-mimarlik/s-a-k-evi/01-ArkaCephePerspektif.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Belgin Koz<br>Mimarlık Ofisi : Belgin Koz Mimarlık<br><br>Belgin Koz Mimarlık, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Ankara'da m&uuml;stakil konutların bulunduğu b&ouml;lgede, bağımsız &uuml;&ccedil; katlı bir villa olarak tasarlanan proje, arazideki mevcut ağa&ccedil;ları koruyup, maksimum yeşil alana imkan vererek kullanıcı ihtiya&ccedil;larına yalın bir bi&ccedil;imde &ccedil;&ouml;z&uuml;m getirmeyi hedeflemiştir. Ev yaşantılarında, kentin yoğunluğundan sıyrılıp, tabiatla i&ccedil; i&ccedil;e bir ortam isteyen ailenin beklentilerini karşılamak &uuml;zere 2014 yılında inşaatına başlanan proje 2016 yılında tamamlanmıştır.</p> <p>Arsanın konumu, komşu parsellerdeki mevcut yapılaşma ve y&ouml;n durumu dikkate alınarak yerleşimi yapılan bina; yola sırtını d&ouml;n&uuml;p manzaraya a&ccedil;ılmış ve yola yakın konumlanışıyla arkada geniş bah&ccedil;e kullanımına imkan sağlamıştır.&nbsp;</p> <p>Cephede, peyzajda, i&ccedil; mekanda yapının tek bir dili olması esas alınmıştır. Mimarinin &ccedil;ağdaş, yalın ve net oluşuyla yarattığı dış etkinin, i&ccedil; mekan d&uuml;zenlemesinde tutarlı bir şekilde devam etmesi ama&ccedil;lanmıştır. Bah&ccedil;e tasarımında da cephedeki yalın dil baz alınarak oluşturulan setlerle her kotta farklı aktivite alanları yaratılmıştır.</p> <p>Mekan organizasyonunda, fonksiyonların katlarda tek tek odacıkların i&ccedil;inde &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi yerine; istenildiğinde aile bireylerinin bir arada olmasına imkan verecek mekansal b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; oluşturan mahaller i&ccedil;inde olması sağlanmıştır.</p> <p>Yapıya girildiğinde, kullanıcılarına verilmek istenen dingin psikolojiyi sağlayabilmek i&ccedil;in tasarımın t&uuml;m disiplinlerinde ve bileşenlerinde, aynı prensiple, yapının dengelerini oluşturan yalın &ccedil;izgilere sağdık kalınmıştır.</p> <p>Bodrum katta havuz ve hobi odasının bah&ccedil;e ile fiziksel ve g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;, geniş ve a&ccedil;ılabilir cam cephe ile sağlanmıştır. Hobi alanı ve kapalı havuzu ayıran şeffaf duvar, bah&ccedil;eyle kurulan b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k ilişkisini i&ccedil;eride de kuvvetlendirmekte, g&ouml;r&uuml;nt&uuml;de tek bir mekan oluşturarak manzarayı kesintisiz kılmaktadır.&nbsp;</p> <p>Giriş katta yer alan yaşam alanı, yemek odası, ve &ccedil;alışma odası tek bir mekanda hareketli panellerle birbirinden ayrılarak esnek kullanım imkanı sağlanmaktadır. Gerektiğinde &uuml;&ccedil; ayrı oda, gerektiğinde a&ccedil;ık planlı tek bir mekan olarak kullanılan bu mahallerin a&ccedil;ıldığı ortak teras, bir merdivenle alt bah&ccedil;edeki a&ccedil;ık oturma alanına bağlanmaktadır. Arazi eğiminin ve hakim manzara y&ouml;n&uuml;n&uuml;n aynı olması sebebiyle yaşam alanları bu y&ouml;nde konumlanmaktadır.</p> <p>Yatak odaları birinci kata yerleştirilirken yine en az b&ouml;l&uuml;nt&uuml; ile geniş perspektifler sağlanmaktadır.&nbsp;</p> <p>G&uuml;ney cephede kurgulanan merdiven kovası, geniş cam cephesi ve &ccedil;atı penceresiyle evin &uuml;&ccedil; katına da ısı ve ışık sağlamakta; evin merkezinden &uuml;&ccedil; kata dağılarak g&uuml;neşlenme s&uuml;resinin artmasına ve havalandırılmasına katkıda bulunmaktadır.&nbsp;&nbsp;</p> Fri, 21 Apr 2017 16:00:00 +03 Urla Atatürk İlkokulu http://www.arkiv.com.tr/proje/urla-ataturk-ilkokulu/7622 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mert-uslu-mimarlik/urla-ataturk-ilkokulu/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mert Uslu,Sedat Dulkadiroğlu,Mustafa Özcan,Nilay Özcan Uslu<br>Mimarlık Ofisi : Mert Uslu Mimarlık,Modüler Mimarlık<br><br>Mert Uslu Mimarlık ve Modüler Mimarlık tarafından tasarlanan okulun inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Mert Uslu Mimarlık projeyi anlatıyor:</p> <p>Lineer kurguda s&uuml;rekliliğini koruyan yapı, arazinin kuzey kenarına&nbsp;yaslandırılarak&nbsp;g&uuml;neyde oluşturulan geniş avlu ile &ouml;ğrenci ve &ouml;ğretmenlerin aktif kullanımına a&ccedil;ık bir alan&nbsp;yaratılması&nbsp;hedeflenmiştir. Urla&rsquo;nın iklimsel &ouml;zellikleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmuş olup&nbsp;yapının g&uuml;ney cephesine bakan b&ouml;l&uuml;mlerinde yer yer&nbsp;bitkilendirme&nbsp;ama&ccedil;lı uygulamalar &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp; Ancak uygulayıcı firma tarafından&nbsp;g&uuml;ney cephesine ilişkin&nbsp;b&ouml;yle bir &ccedil;alışma&nbsp;hen&uuml;z&nbsp;ger&ccedil;ekleştirilmemiştir. Yapı da kitleler arası kot farklılıkları yaratılarak tasarımın b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde i&ccedil; ve dış&nbsp;mekanda&nbsp;monotonluğun kırılması ama&ccedil;lanmış ve b&ouml;ylece bir okul olma &ouml;zelliği barındıran yapıda dinamik bir kompozisyon yakalanmıştır.&nbsp;Bulunduğu fiziksel &ccedil;evre i&ccedil;erisinde saf geometrik bi&ccedil;imiyle &ouml;n plana &ccedil;ıkan yapı, Urla&rsquo;nın geleneksel dokusunda&nbsp;naif bir tavırla mevcudiyetini sergilemektedir.</p> Fri, 21 Apr 2017 10:17:56 +03 VECTOR Omo, Domestos, Rinso, Clear, Dove, Signal, Rexona Fabrikası http://www.arkiv.com.tr/proje/vector-omo-domestos-rinso-clear-dove-signal-rexona-fabrikasi1/7621 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/studio-13/vector-omo-domestos-rinso-clear-dove-signal-rexona-fabrikasi/1_SLL0569.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Deniz Yetkin,Ceren Yetkin,Nazlı Sağlam<br>Mimarlık Ofisi : Studio 13, Architects<br><br>84.000 m² alanı üzerine kurulmuş fabrikanın 4.876 m²'lik ofis, laboratuvar ile ortak alanlarının projelendirme ve uygulaması yapıldı.<br><br><p>İ&ccedil; mimari tasarımında ve malzeme se&ccedil;imlerinde doğal ve &ccedil;evre dostu malzemeler kullanılmasına &ouml;nem verildi. Mimari projede yer alan renkler, duvar yazıları, ikonlar ve g&ouml;rsellerin kullanımı hem kurumsal kimliğe uygun tasarlandı hem de eğlenceli ve modern bir atmosfer yaratılmasına &ouml;zen g&ouml;sterildi.</p> Fri, 21 Apr 2017 10:05:29 +03 Kalkan Altes Villaları http://www.arkiv.com.tr/proje/kalkan-altes-villalari/6769 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/yazgan-tasarim/kalkan-altes-villalari/_.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Yazgan,Begüm Yazgan<br>Mimarlık Ofisi : Yazgan Tasarım Mimarlık<br><br>Altes Villaları, Kalkan Ortaalan Mevkii’nde doğal güzelliğiyle öne çıkan, etkileyici bir deniz manzarasına sahip bir yamaca yerleştirilen 6 adet özel villadan oluşuyor.<br><br><p>Yazgan Tasarım Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tasarım s&uuml;recinde manzaranın doğal g&uuml;zelliği ve arsanın kendine has dokusu ana ilham kaynağı olmuştur.</p> <p>&Uuml;&ccedil; boyutlu topoğrafyasıyla b&uuml;t&uuml;nleşen, aynı zamanda yalın mimari diliyle g&ouml;ze &ccedil;arpan yapılar hedeflenmiştir. Villalar birbirlerinin manzarasını kesmeyecek şekilde konumlandırılmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/YAZGAN-KALKAN%20ALTES%20V%C4%B0LLALARI_01.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Villaların her biri, toprağı tutan iki b&uuml;y&uuml;k kahverengi duvarın arasındaki yaşama alanı ve &uuml;stte denize doğru uzanan beyaz blokta yer alan yatak odalarından oluşmaktadır. Plan şeması t&uuml;m yaşama alanlarının denizin doğal g&uuml;zelliğini g&ouml;rmesi &uuml;zerine kurgulanmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/YAZGAN-KALKAN%20ALTES%20V%C4%B0LLALARI_05.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>3 kattan oluşan villaların orta kattaki ana girişinden villaya girdiğiniz anda sizi deniz manzarası karşılamaktadır. Bu katta aynı zamanda bir yatak odası bulunmaktadır. Merdivene alternatif olarak yer alan asans&ouml;r, t&uuml;m yaş gruplarına katlar arasında rahat bir dolaşım olanağı sağlar. Alt katta yer alan mutfak ve iki kat y&uuml;ksekliğindeki salon tamamen sonsuzluk havuzuna ve deniz manzarasına a&ccedil;ılmaktadır. Işıklıklardaki vitrayların yansımaları salonun y&uuml;ksek br&uuml;t beton duvarlarına g&uuml;n&uuml;n her saatinde değişen bir hareket ve renk katmaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/YAZGAN-KALKAN%20ALTES%20V%C4%B0LLALARI_06.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Galeri boşluklarındaki turuncu film kaplı şeffaf cam korkuluklar ise katlar arasındaki g&ouml;rsel ilişkiyi vurgulamaktadır. En &uuml;st katta ise diğer yatak odaları yer almaktadır.</p> <p>Gerek cephede, gerekse i&ccedil; mekanlarda kullanılan &uuml;st segment malzemelerle (cor-ten cephe kaplaması, mermer zemin ve duvar kaplamaları, lamine kaplama, ıslak hacimlerdeki vitrifiyeler, mutfak dolapları, &hellip;) kullanıcı i&ccedil;in maksimum konfor hedeflenmiştir. Peyzaj tasarımında yerel bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml;n i&ccedil;eriği g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınmıştır.</p> Wed, 19 Apr 2017 12:23:00 +03 BESAN Lipton & Knorr Fabrika Ofisi İç Mekan ve Cephe Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/besan-lipton--knorr-fabrika-ofisi/7605 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/studio-13/besan-lipton-knorr-fabrika-ofisi-ic-mekan-ve-cephe-tasarimi/1_MG_0778.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Deniz Yetkin,Pelin Uyar,Nazlı Sağlam<br>Mimarlık Ofisi : Studio 13, Architects<br><br>1.392 metrekarelik ofisinin bina güçlendirme çalışmaları, yenileme projesi, iç mimari, cephe tasarımı ve uygulaması Studio 13, Architects tarafından yapıldı.<br><br><p>Lipton ve Knorr markalarını barındıran binanın cephesinde, şeffaflık ve kullanılan renkler ile davetkar ve iştah a&ccedil;ıcı bir etki uyandırmak hedeflendi. A&ccedil;ık ofisler ve sosyal alanlarda sakin, eğlenceli ve şeffaflık ilkesine uygun tasarım yapıldı. Bunların yanı sıra s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve işlevsellik de yine &ouml;n plandadır.</p> Tue, 18 Apr 2017 15:41:01 +03 Ersa Ideas House http://www.arkiv.com.tr/proje/ersa-ideas-house/7322 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sanalarc/ersa-ideas-house/a (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alexis Şanal,Murat Şanal<br>Mimarlık Ofisi : SANALarc Mimarlık, Araştırma ve Kentsel Tasarım<br><br>İstanbul Altunizade'de bulunan ERSA Ideas House bir showroom olmanın ötesinde mobilya tasarımı, görsel tasarım ve yeni medya prodüksiyonu için bir yaratıcılık merkezi.<br><br><p>Tasarım, mobilya firmasının sosyal etkileşim, mağaza deneyimi ve &ccedil;alışma alanı i&ccedil;in Ersa&rsquo;nın &ldquo;Core Ideas&rdquo;fikrinin bir yansımasıdır. Buradaki deneyim, kişiyi &ccedil;eşitli fonksiyonları birbirine bağlayan &ccedil;ok kat ve katmanlı &lsquo;fanus&rsquo; &ccedil;ekirdeğe davet eden &ccedil;ekici dekoratif bir &lsquo;moire&rsquo; cephenin arkasında belirginleştirilmiştir. Yapı, g&uuml;n ışığı ve sade bitişler ile aydınlanmaktadır. Canlı renkler ve atmosfer Ersa&rsquo;nın mobilya koleksiyonu ve yaratıcılığı canlandırmak, firmanın fikirlerini yansıtmak i&ccedil;in tasarlanmış olan sanat eserleri ile sağlanmıştır.</p> Tue, 18 Apr 2017 14:39:00 +03 Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/zaferiye-abalioglu-bilim-ve-sanat-merkezi/7602 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/fuat-sahinler/zaferiye-abalioglu-bilim-ve-sanat-merkezi/a (4).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fuat Şahinler<br><br><br>2007 yılında Orhan Şahinler tarafından bir geliştirme çalışması ve taslakları yapılan eski çırçır fabrikasının yenileme çalışması 2011 yılında Fuat Şahinler ve yardımcıları tarafından başladı. Tüm yerleşkedeki inşaatın 2017'de tamamlanması planlanıyor.<br><br><p>Fuat Şahinler, projeyi anlatıyor:</p> <p>1930&lsquo;lu yıllarda yapımına başlanan ve Un fabrikası olarak faaliyet g&ouml;steren bina, 1944 yılında Abalıoğlu ailesi tarafından satın alınmış.</p> <p>Un fabrikası olarak &ccedil;alışmalarına devam ederken,1951 yılında yanına bitişik B blok inşa edilmiş, Pamuk &ccedil;ır&ccedil;ır fabrikası olarak faaliyete başlamıştır.</p> <p>Tarladan toplanan k&uuml;tl&uuml; pamuklar genellikle &ccedil;ift&ccedil;iler tarafından trakt&ouml;r r&ouml;morklarıyla fabrikaya getirilir, &ouml;nce kalitesine g&ouml;re depolanır,&nbsp; Binanın &uuml;st katına yerleştirilmiş olan &ccedil;ır&ccedil;ır makineleri vasıtasıyla &ccedil;ekirdekleri ayrılır, temizlenir. Temizlenen pamuk yaklaşık 200-210 kg balyalar halinde preslenerek tasniflenir ve iplik fabrikalarına g&ouml;nderilirdi. Ayrıştırılan pamuk &ccedil;ekirdekleri ise alt katta depolanarak yağ fabrikalarına satılıyordu. 1965 yılında A blok da &ccedil;ır&ccedil;ır fabrikasına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;.</p> <p>Ege b&ouml;lgesinin &ouml;zel sekt&ouml;re ait en b&uuml;y&uuml;k tesislerinden biri olan bu fabrika, pamuk hasat sezonunda haftada 7 g&uuml;n,3 vardiya halinde yoğun bir bi&ccedil;imde &ccedil;alışıyordu. &Uuml;reticilerin genellikle k&ouml;ylerden şehir merkezine gelerek sosyalleştikleri, farklı k&ouml;ylerden gelen &ccedil;ift&ccedil;ilerin birbirleriyle tanıştıkları, sohbet ettikleri, g&uuml;ncel gelişmeleri izledikleri bir oylum ortaya &ccedil;ıkıyordu.</p> <p>İdari ofis; ortasında 8-12 kişilik k&uuml;meler oluşturan &uuml;reticilerin heyecanlı ve uzun paylaşımlarına, İzmir Ticaret Borsası Korbey&rsquo;inden gelen pamuk fiyatlarını izlemeye &ccedil;alışmalarına ve heyecanlı pazarlık &ouml;yk&uuml;lerine ev sahipliği yapmıştı.</p> <p>2008 yılında değişen pamuk tarımı politikaları nedeni ile 1868 yılından o g&uuml;ne kadar Ege pamuğu eken Menderes havzası halkı pamuk ekimini bırakmak noktasına gelebilecek &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltmak durumunda kalmıştır.</p> <p>Tarlalarını zeytin ve nar bah&ccedil;esine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;renler- buğday ekimine y&ouml;nelenler- &ouml;nemli bir kısmı da boş bırakıp b&uuml;y&uuml;k şehre g&ouml;&ccedil;m&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Fabrika bu şartlar karşısında 2008 yılında &ccedil;alışmalarını sonlandırıp makinelerini peyderpey satmıştır.</p> <p>Abalıoğlu ailesi k&ouml;kl&uuml; sanayici bir aile, sanayicilik mazisi 1941 yılına dayanıyor.</p> <p>Holding b&uuml;nyesinde T&uuml;rkiye&rsquo; nin &ouml;nde gelen sanayi kuruluşları bulunuyor, en nitelikli &uuml;r&uuml;nleri erdemli olarak &uuml;retir, erdemi g&ouml;zeterek alır-satar.</p> <p>Abalıoğlu Holding; kurduğu iki Vakıf ile Kurumsal Sosyal Sorumluluğu kapsamında Sanat, Bilim ve K&uuml;lt&uuml;r &ccedil;alışmalarına destek olur, &ouml;ğrencilere burs verir, Doğanın korunması, erozyonun yıkıcı etkilerinin azaltılması ve bozlak alanların kazanılması amacı ile ağa&ccedil;landırma faaliyetlerinde bulunur.</p> <p>&nbsp;&ldquo;&Ouml;nce insan&rdquo; ve &ldquo;toplumdan aldığını b&uuml;y&uuml;terek toplumla paylaşma&rdquo; ilkelerinden yola &ccedil;ıkarak Şirket aktifinde bulunan &ccedil;ır&ccedil;ır fabrikasını temizleyip g&uuml;ncelleyerek Anneleri Zaferiye Abalıoğlu&rsquo;nun adını verdikleri bilim ve sanat merkezi haline d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmeye y&ouml;nelmişlerdir.</p> <p>Binanın sanat at&ouml;lyesi haline getirilen b&ouml;l&uuml;mlerinde;</p> <p>-2012 yılında Avrupa Birliği fonlarının desteği ile T&uuml;rkiye&rsquo;den ve AB &Uuml;lkelerinden değerli sanat&ccedil;ıların katılımıyla &ldquo;K&uuml;lt&uuml;rlerarası Resim Kampı&rdquo; d&uuml;zenlendi.</p> <p>-2014 yılında PA&Uuml; &ouml;ğrencileri i&ccedil;in Prof. Dr. Mustafa Pilevneli, Prof. Dr. Erol Eti, Prof. Dr. Tahsin Hancıoğlu&rsquo;nun &ouml;nderliğinde &ldquo;Mozaik Yaz Okulu&rdquo; d&uuml;zenlendi.</p> <p>-2015 yılında Bedri Baykam&rsquo;ın Sanat direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde Uluslararası Plastik Sanatlar derneğinin değerli &uuml;yelerinin katılımlarıyla &nbsp;&ldquo;Sivil Toplum Diyaloğu i&ccedil;in Sanat Projesi&rdquo;&nbsp; yapıldı.</p> <p>Binanın sergi salonu haline getirilen salonlarında resim sergileri a&ccedil;ılmaya başlanmış olup, salonlarında &ouml;ğrencilere y&ouml;nelik Bilim, sanat, k&uuml;lt&uuml;r alanlarında programlar d&uuml;zenlenmekte, eğitimler verilmektedir.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Mimari &ccedil;alışmalar:</span></p> <p>Yapı hakkında 2007 yılında (resim-1) Prof. Orhan Şahinler tarafından bir geliştirme &ccedil;alışması ve taslakları yapıldı.</p> <p>Daha sonra 2011 Kasım ayından itibaren Y&uuml;k Mimar Fuat Şahinler ve yardımcıları tarafından yenileme &ccedil;alışması başladı. 2017 yılı sonunda t&uuml;m yerleşkenin bitmesi planlanmaktadır</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Yapı tarzı:</span></p> <p>1932 yılında yapılmış olan kısım (A Blok) 460 cm y&uuml;kseklikli, alt katı 110 cm kalınlığında doğal taş ile &ouml;r&uuml;lm&uuml;ş duvarlar, ara kat d&ouml;şemesi ahşap, &uuml;st katı 300 cm y&uuml;ksekliğinde 60 cm kalınlığında harman tuğlası ile &ouml;r&uuml;lm&uuml;ş, &ccedil;atı makasları serbest a&ccedil;ıklığı 1100 cm olan ahşap makaslar ile yapılmış, &ccedil;atı &uuml;st&uuml; kaplama tahtaları verevine &ndash;balık sırtı- tarzında ge&ccedil;me ahşap tahta ile &ccedil;akılmış, tahtaların kesitlerinden anlaşıldığı gibi el testeresi (al-ver testere) hazırlanan ve kurutulan gelenekleri yansıtan iyi bir iş&ccedil;ilik yapılmış olduğu g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>&Ccedil;atı kaplamasının %80 i orijinal, %20 si aslına uygun &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde yeniden imal edildi. Pek tabii ki 15/28 cm kalınlıkta ahşap keresteyi &uuml;lkemizde bulmak zor olduğu i&ccedil;in, Mimar Vedat Tokyay Bey&rsquo;in yakın ilgisi ve yardımı ile Almanya- Magdeburg&rsquo;dan lamine ladin ağacından kereste getirilerek eksik kısımlar imal edildi.</p> <p>1951 yılında yapılan B blok alt katı 460 cm kabayonu taş ile 80 cm kalınlıkta,</p> <p>&Uuml;st katı 450 cm 60 cm harman tuğlası, &ccedil;atısı kırık betonarme plak bi&ccedil;iminde tasarlanmış &ccedil;elik gergi &ccedil;ubuğu ile duraylılığı sağlanmış, heyecan verici bir &ccedil;atkı.</p> <p>Ayrıca şu anda atıl halde bulunmakla birlikte zamanında, fabrikanın yanından ge&ccedil;en bağırsak deresi &uuml;zerine kurulu bulunan Su t&uuml;rbini ile kendi elektriğini &uuml;retme yetisine sahip bir işletme olarak &ccedil;alışmıştı, s&ouml;k&uuml;len enerji santrali ve eski &ccedil;ır&ccedil;ır fabrikası makinelerinden bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; yapının bah&ccedil;esinde sergilenmektedir.</p> Tue, 18 Apr 2017 10:55:44 +03 Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekolojik İdari Bina http://www.arkiv.com.tr/proje/malatya-buyuksehir-belediyesi-ekolojik-idari-bina/7523 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nkcn-mimarlik/malatya-buyuksehir-belediyesi-ekolojik-idari-bina/0 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nurettin Ekinci<br>Mimarlık Ofisi : Nknc Mimarlık<br><br>Nknc Mimarlık tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi için tasarlanmış olan yapı, modern toprak bina yapım malzemesi ve teknikleri ile yapılmış bir idari bina. <br><br><p>Nkcn Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Bilindiği gibi toprak, &ccedil;ok eski d&ouml;nemlerden beri insanların barınmak i&ccedil;in yararlandıkları bir yapı malzemesidir. Bug&uuml;n de yery&uuml;z&uuml;nde yaşayan insanların b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;oğunluğu, topraktan yapılmış evlerde oturmaktadırlar. Bu bir y&ouml;nden toprağın yapı malzemesi olarak hemen hemen her yerde kolay ve bol tedarik edilebilmesi nedeniyle ise de, diğer y&ouml;nden de topraktan oluşturulan yapının diğer malzemelerle yapılanlara nazaran bir&ccedil;ok y&ouml;nden daha yararlı olmasından kaynaklanır. Toprak yapı, başka olanak bulunmadığı d&ouml;nem ve y&ouml;relerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun refah d&uuml;zeyinin y&uuml;kselmesi ile olanaklar elverdiği an terkedilmesi gereken bir malzeme olarak g&ouml;r&uuml;lmeye başlanmıştır. Oysa, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki sosyal ve ekonomik koşullar, toprağın yapı i&ccedil;in yararlı y&ouml;nlerini tekrar &ouml;n plana &ccedil;ıkarmıştır. Bug&uuml;n toprak yapı, en az gelişmiş &uuml;lkelerden en gelişmiş ileri end&uuml;stri &uuml;lkelerine kadar, d&uuml;nyanın her yerinde, &uuml;zerinde en &ccedil;ok &ccedil;alışma ve araştırma yapılan konuların başında yer alır.&nbsp;<br /> <br /> Toprak yapı, konut, işyeri ve kamu binalarının yapımı i&ccedil;in&nbsp;&uuml;lkede bol bulunan kaynaklardan en kolay ve en ileri d&uuml;zeyde yararlanmayı, y&ouml;re halkının gelenek ve g&ouml;reneklerini değerlendirme olanağı, etkin &ouml;l&ccedil;&uuml;de enerji tasarrufu, kalkınma i&ccedil;in gerekli kaynakların yapı sekt&ouml;r&uuml;ndeki kullanımını en az d&uuml;zeye indirmeyi, her mevsimde bina i&ccedil;inde kullanıcıya en uygun yaşam koşullarını, g&uuml;neş enerjisinden en kolay y&ouml;ntemlerle en &uuml;st d&uuml;zeyde yararlanmayı, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde uygarlığın gereği olan her t&uuml;rl&uuml; donatımın yapıda uygulanması olanağını sağlar, bu nedenle toprak yapı, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde &ldquo;&Ccedil;ağdaş Yapı&rdquo; niteliğini kazanmıştır.</p> <p>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir d&uuml;nya i&ccedil;in ekolojik bina yapımı d&uuml;ş&uuml;ncesi &uuml;zerine ortaya &ccedil;ıkmıştır bu yapı. 200 m<sup>2</sup>, i&ccedil;inde bir toplantı salonu ve &ccedil;alışma odaları bulan bu bina tamamen sıkıştırılmış toprak ile yapılmıştır. Nknc Mimarlık Ofisi&rsquo;nin bir workshop ekibi kurup &uuml;rettiği bu yapı, b&ouml;lgedeki t&uuml;m binalar i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli bir referans yapı &ouml;zelliği taşıyacaktır. Geleneksel yapı malzemesi ile modern yapı &uuml;retmenin zorlukları ile beraber ortaya &ccedil;ıkan bina, yeni ekolojik bina &ccedil;alışmalarına bir g&uuml;ven katacaktır.</p> <p>Binanın inşa edildiği b&ouml;lgeye 2 km mesafede bulunan d&uuml;nyanın en eski şehir yerleşim alanı olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len Arslantepe H&ouml;y&uuml;ğ&uuml;&rsquo;n&uuml;n i&ccedil;inde bulunan binlerce yıllık kerpi&ccedil; duvarlar, yapıya ilham kaynağı olmuştur.</p> <p>Kamu yapılarında toprak bina tercihi; ısıtma, soğutma ve yeniden yapım maliyetleri a&ccedil;ısından b&uuml;y&uuml;k bir sermaye kazanımı sağlamaktadır. Bu binanın gelecek y&uuml;zyıllara k&uuml;lt&uuml;rel miras olarak kalacağını d&uuml;ş&uuml;nen projenin Mimarı Nurettin Ekinci, aynı zamanda y&uuml;zyıllar i&ccedil;erisinde kamuya hizmet edecek yapının bir daha yeniden yapım sermayesi gerektirmeyeceğini s&ouml;ylemektedir.</p> <p>Yapı da; 1m y&uuml;ksekliği, 60 cm genişliği olan taş duvarlar ve 50 cm y&uuml;ksekliği, 50 cm genişliği olan bir betonarme perde &ccedil;er&ccedil;eve ile temel uygulaması yapılmıştır.&nbsp; Dış duvarlar +0.50 m&rsquo;den itibaren sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır. İ&ccedil; duvarlar 30 cm, yine toprak ile yapılmıştır. &Ccedil;atı ve &ccedil;atı d&ouml;şemesi lamine ahşap kirişler ile imalatı yapılmış ve tavan ahşap d&ouml;şemenin &uuml;st&uuml;ne 10 cm toprak katmanı uygulanmıştır.&nbsp; Duvarlarda da buhar ge&ccedil;irgenliği olan al&ccedil;ı sıva uygulaması yapılmıştır. &nbsp;Batıda bulunan g&ouml;le bir seyir terası oluşturmak i&ccedil;in a&ccedil;ık amfi şeklinde tasarlanan merdivenler, aynı zamanda girişe y&ouml;nlendirmektedir. Batı g&uuml;neşi i&ccedil;in keyifli bir seyir terası olan bu yer aynı zamanda a&ccedil;ık hava toplantı mekanıdır. Kuzey kısmında 50 m2 bir toplantı salonu tasarlanmış ve &ccedil;alışma odaları g&uuml;neyde planlanmıştır.</p> <p>Nknc Mimarlık Ofisi, bu yapının enerji geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m maliyetindeki karı, ilk yapım sermaye kazancı ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir mimarlığa katkısı ile yeni yapılacak kamu ve/veya diğer yapılarına &ouml;rnek olacağını d&uuml;ş&uuml;nmektedir.</p> <p>Nknc Mimarlık Ofisi olarak her şeyden &ouml;te insanlık i&ccedil;in mimarlık, doğa i&ccedil;in mimarlık, canlılar i&ccedil;in mimarlık felsefesi tasarımı y&ouml;nlendirmektedir.</p> <h3></h3> Mon, 17 Apr 2017 13:00:00 +03 Kaleiçi Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/kaleici-evi/7297 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/altindal-mimarlik/kaleici-evi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şevket Altındal<br>Mimarlık Ofisi : Şevket Altındal Mimarlık<br><br>Kaleiçi Evi ; Hıdırlık Sokak üzerinde, Sur Duvarı'na bitişik olarak konumlanmış, 1992 yılında Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş.<br><br><p>Şevket Altındal Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapının ilk sahipleri ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yapıdan gelen izler doğrultusunda, yapının bitişik nizamlı olan yanındaki yapı ile ge&ccedil;mişte tek bir yapı olarak kullanıldığı, s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde değişen ihtiya&ccedil;lar doğrultusunda ikiye b&ouml;l&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Yapılan restorasyonda&nbsp; ama&ccedil;,&nbsp; &ouml;ze zarar vermeden &ouml;zg&uuml;n ana duvarlar ve elemanların korunarak &ccedil;ağdaş gereksinimin karşılığı m&uuml;dahalelerin &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmeye &ccedil;alışılmasıdır.</p> Thu, 13 Apr 2017 11:06:00 +03 AGE Denizli DGS Kontrol Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/age-denizli-dgs-kontrol-binasi/2889 Doğa Gülhan <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Defne-Önen-Mimarlık/age-denizli-dgs-kontrol-binasi-615661799/0.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : A. Defne Önen<br>Mimarlık Ofisi : Defne Önen Mimarlık<br><br>AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait kontrol yapısı ARKIV Seçkileri 2013'te yer alıyor.<br><br><p>End&uuml;striyel enerji &uuml;retim tesisinin i&ccedil;inde yer alan kontrol binası, tesisin tamamının g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne hakim bir kumanda kontrol katı, tesisi y&ouml;neten bir y&ouml;netim katı, pano ve kablo katlarından oluşmaktadır. Enerji &uuml;retim tesisinin her tarafından gelen kablolar bu yapı i&ccedil;erisinde birleşerek, tesis kumanda ve kontrol edilmektedir. Binanın mimari projesindeki ilk girdi yapının ana şemasını, akslarını, kat y&uuml;ksekliklerini ve k&uuml;tle yerleşimlerini tanımlayan mekanik projesi oldu, m&uuml;hendislik gereklilikleri esas alınarak mimari proje oluşturuldu. proje aynı zamanda end&uuml;striyel &uuml;retim yapan bir yapı olarak, ve bir makina estetiği ile tesisin diğer yapıları ile uyum i&ccedil;erisinde tasarlandı.</p> Tue, 11 Apr 2017 16:17:00 +03 Karsan & Unilever Toplantı Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/karsan--unilever-toplanti-merkezi/7588 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/studio-13/karsan-unilever-toplanti-merkezi/_MG_1087.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Deniz Yetkin,Nazlı Sağlam,Yalçın Çelikdemir,Özlem Güler<br>Mimarlık Ofisi : Studio 13, Architects<br><br>Karsan Aksa Adi Ortaklığı & Unilever Türk'ün toplantı merkezi projesi İstanbul Sarıgazi'de, Studio 13 Architects tarafafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Karsan Plaza binasının kalbi olan atriuma, &ccedil;elik konstruksiyon toplantı merkezi binası yapıldı. 4 katlı binanın ilk 3 katının tamamı toplantı odalarından oluşuyor. 4. Katı ise sosyal alan olarak kullanılıyor. Bina genelinde end&uuml;striyel tasarıma ve odalarda fonksiyonelliğe &ouml;nem verildi. 1&rsquo;inci katta Karsan i&ccedil;in &lsquo;denizcilik&rsquo; teması &ouml;n plana &ccedil;ıkartılırken, giriş ve 2&rsquo;inci kat, Unilever&rsquo;in kurumsal kimliği end&uuml;striyel tasarıma uygun d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lerek tasarlandı.</p> Tue, 11 Apr 2017 16:02:51 +03 Talas 7/24 Kütüphane http://www.arkiv.com.tr/proje/talas-7-24-kutuphane/7587 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ofis-mpu/talas-7-24-kutuphane/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İsmail Ruhlukürkçü,Güntülü Gündoğ,Mehmet Bilgil,Halil Işık,Abdullah Çam,Melike Parak Yolageldi,Büşranur Hakyemez,Burcu Ulutürk,Ahmet Sacçıoğlu,Hasan Ayata,Enes Camuzcu,Ezgi Özcan,Ali Emin Şimşek,Gizem Öktem<br>Mimarlık Ofisi : Ofis MPU<br><br>Yapı, 7.680 m²’lik arsa alanında; 2.484 m²’lik zemin oturumunda 5.810 m²’lik toplam alana sahip.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/5ieGzYZ3Oyk" width="730" height="315" frameborder="0"></iframe></p> <p>Ana yaya yaklaşımının arsanın doğusundaki caddeden sağlandığı yapı, bir sosyal iletişim / etkileşim alanı olarak ele alınmıştır. Proje bir b&uuml;t&uuml;n olarak gece-g&uuml;nd&uuml;z, yaz-kış kullanımına uygun, b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir eğitim alanı olarak planlanmıştır. &Ccedil;eşitli k&uuml;lt&uuml;rel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir&ccedil;ok fonksiyonlu ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı bir mekan olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Kamu yararının g&ouml;zetildiği bu mekan, mimaride &ouml;ne &ccedil;ıkan bir form i&ccedil;inde ele alınmış ve belediyenin kamu yararını &ouml;ne &ccedil;ıkaran ve &ccedil;evreci tutumu vurgulanmıştır.</p> Tue, 11 Apr 2017 09:36:02 +03 KALE Beytepe Residence http://www.arkiv.com.tr/proje/kale-beytepe-residence/7583 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/msa-mimarlik/kale-beytepe-residence/48 copy n.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Selçuk,Erhan Tozkoparan<br>Mimarlık Ofisi : MSA Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 10 Apr 2017 11:35:20 +03 Watergarden İstanbul İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/watergarden-istanbul-ic-mekan-tasarimi/7581 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gvds/watergarden-istanbul-ic-mekan-tasarimi/_ABK3841.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Görkem Volkan<br>Mimarlık Ofisi : Gorkem Volkan Design Studio (GVDS)<br><br>Ataşehir'de salt gastronomi ve rekreasyona dayalı bir yaşam merkezi olarak Hollanda'lı T Concept firması tarafından tasarlanan Watergarden projesinin mekan organizasyonu ve iç mimari projeleri Görkem Volkan Design Studio tarafından üstlenildi.<br><br><p>GVDS, projeyi anlatıyor:</p> <p>A&ccedil;ık, yarı a&ccedil;ık ve kapalı mekanların bir arada dengeli bir şekilde kurgulandığı projede temel odaklar yeme-i&ccedil;me ve rekreasyon fonksiyonlarına ayrıldı. Toplam 165.000m2'ye yayılan bir alanda &ccedil;eşitli aktivitelere g&ouml;re tasarlanmış birbirinden farklı ama ilişkili b&ouml;lgeler bulunmakta. Alanın tam ortasında projenin g&ouml;rsel ve işlevsel ağırlık merkezi olarak konumlanan 5.000 m2'lik g&ouml;steri havuzunun etrafındaki farklı alanlar, işlev ve kullanıcı profillerine g&ouml;re farklı atmosferlere sahip olacak şekilde tasarlandı.</p> <p>T&uuml;m bunlara ek olarak peyzaj tasarımı DS Mimarlık tarafından &uuml;stlenilmiş, bitkiler ve ağa&ccedil;larla donatılmış 15 bin metrekareye ulaşan ve bu farklı alanlara entegre edilmiş bir Şehir Parkı da projenin &ouml;nemli bir kısmını oluşturmakta.</p> <p>Farklı profildeki ziyaret&ccedil;iler i&ccedil;in birbirinden farklı işlevlerin tek bir yapı i&ccedil;inde tasarlanmasını gerektiren Watergarden projesi, ilişkili ama bağımsız kimliklere sahip h&uuml;crelerden oluşan yapısı ile konvansiyonel bir AVM'den farklı bir tasarım anlayışı gerektirmekte. Tekd&uuml;zeleşmiş AVM tasarım anlayışının işe yaramadığı b&ouml;yle bir durumda tasarımda esnek davranabilmenin yanı sıra &ccedil;ok farklı atmosferlerin birbirleri ile uyumlu bir ilişki kurması projenin en zorlu yanı idi.</p> <p>&Ouml;rneğin havuzun bir yanında restoranlar konumlanırken, diğer yakasında bistrolar, biraz ilerisinde ise Organik Pazar veya Nostalji Sokağı olarak adlandırılan farklı atmosfer ve işlevlere sahip alanlar, kesintisiz ve alternatif rotaları olan yaya yolları ile birbirlerine bağlanmakta. Bu nedenle, standart AVM'lerde alışılmış dikey hiyerarşinin yerine Watergarden projesinin i&ccedil; mekan organizasyonunda yatay bir hiyerarşi benimsendi.</p> <p>GVDS 'nun diğer projelerinde de benimsediği şekli ile, mevcut str&uuml;kt&uuml;re en az şekilde değen, montajda veya değişiklik sırasında binayı zorlamayacak y&uuml;zeylerde perfore metal, doğal ahşap ve taş kaplamalardan se&ccedil;ildi.</p> <p>Organiz Pazar alanından botanik bah&ccedil;e katına kadar yapının t&uuml;m kesitinin izlenebildiği ve y&uuml;r&uuml;yen merdivenleri de barındıran eliptik galeri i&ccedil;indeki t&uuml;m botanik ambiyans &nbsp;GVDS tarafından tasarlandı.</p> <p>Tasarımın ilk evresinde ele alınan Organik Pazar ve Nostalji Sokağı alanlarında mekanları kullanacak ziyaret&ccedil;iler kadar orada &ccedil;alışacak insanların da ne hissedeceği &uuml;zerinde duruldu. Malzeme, doku, renk, oran se&ccedil;imleri ile kullanıcılara sanki Watergarden projesinden &ouml;nce de bu iki alanın mevcut olduğu hissi verilmeye &ccedil;alışıldı.</p> <p>Nostalki Sokağı'nı oluşturan y&uuml;zeylerin dekor gibi g&ouml;r&uuml;nmemesi i&ccedil;in dikkatle patine edilmiş doğal malzemeler tercih edildi. Herhangi bir kentteki &ccedil;arşı i&ccedil;i sokakların atmosferine yakın olması i&ccedil;in kesitlerde oranlar olabildiğince dar tutularak sokakta oturan ve &ccedil;alışanlar kadar i&ccedil;inden ge&ccedil;enlerin de tasarımın bir parametresi olduğu vurgulanmaya &ccedil;alışıldı.</p> <p>Organik Pazar b&ouml;lgesinde ise, herhangi bir semt pazarındaki gibi ge&ccedil;icilik vurgusuna &ouml;nem verildi. Bu alanda kullanılan t&uuml;m taşıyıcı elemanlar d&ouml;k&uuml;m demirden tasarlanarak s&ouml;k&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde boş ve zarar g&ouml;rmemiş bir n&ouml;tr mekan elde edilmeye &ccedil;alışıldı. Bu n&ouml;tr mekanın yaşamasını sağlayacak esas elemanların insanlar ve aralarındaki ilişkiler olacağı g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak, bu ilişkilere fon oluşturabilecek tarafsız bir atmosfer yaratılmaya &ccedil;alışıldı.</p> <p>Yeme-i&ccedil;me konusunda İstanbul'un Anadolu yakasında &ouml;nemli bir merkez olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;len Watergarden projesinde ayrıca 11 salonlu sinema kompleksi, farklı etkinliklerin sahne alabileceği 4000 kişilik etkinlik alanı, tiyatro salonu, eğlence kul&uuml;pleri, &ccedil;ocuklar ve yetişkinlere hizmet verecek mutfak sanatları okulu, spor merkezi, &ccedil;ocuk oyun alanı ve &ccedil;ocuk yuvası yer alıyor.</p> Mon, 10 Apr 2017 10:57:35 +03 Röle Teknik Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/role-teknik/7579 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/edda-mimarlik/role-teknik-ofisi/RÖLE TEKNİK-1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eda Tahmaz<br>Mimarlık Ofisi : EDDA Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 10 Apr 2017 10:45:35 +03 Garanti Emeklilik Taksim http://www.arkiv.com.tr/proje/garanti-emeklilik-taksim-ofisi/7578 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/edda-mimarlik/garanti-emeklilik-taksim-ofisi/GARANTİ EMEKLİLİK-1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eda Tahmaz<br>Mimarlık Ofisi : EDDA Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 10 Apr 2017 10:39:01 +03 China Shipping İstanbul Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/china-shipping-istanbul-ofisi/7577 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/edda-mimarlik/china-shipping-istanbul-ofisi/CHINA SHIPPING-1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eda Tahmaz<br>Mimarlık Ofisi : EDDA Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 10 Apr 2017 10:20:10 +03 A&T Bank http://www.arkiv.com.tr/proje/at-bank/7576 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/edda-mimarlik/at-bank-1190681216/A&T BANK-1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eda Tahmaz<br>Mimarlık Ofisi : EDDA Mimarlık<br><br><br><br> Mon, 10 Apr 2017 10:15:12 +03 Habita Coworking http://www.arkiv.com.tr/proje/habita-coworking/7222 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/pab-mimari-tasarim/habita-coworking/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burçin Yıldırım,Ali Eray,Pınar Gökbayrak<br>Mimarlık Ofisi : PAB Mimari Tasarım<br><br>PAB tarafından tasarlanan ortak çalışma alanı Habita, İstanbul Sanayi Bölgesi'nde bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları projeyi anlatıyor:</p> <p>Habita; inovasyona, yaratıcılığa ve &uuml;retkenliğe giden yolun paylaşmaktan, etkileşimden, birbirinden &ouml;ğrenerek birlikte &uuml;retmekten ge&ccedil;tiği bilinciyle tasarlanan bir ofis mekanı. Habita'yı kuran girişimci ekibin &ldquo;&ccedil;oğaltan paylaşım iklimi&rdquo; olarak tanımladığı ortak &ccedil;alışma (coworking) ve yaşam alanı Habita, birbirinden hem mesleki hem de sosyal anlamda beslenebilen, kreatif bir kom&uuml;nite oluşturmayı hedefliyor.</p> <p>Habita&rsquo;yı şekillendiren bu bakış a&ccedil;ısıyla mekan, karşılaşmalara, etkileşime olanak tanıyan a&ccedil;ık ve ge&ccedil;irgen bir dilin yanı sıra, insanlara nerede ve nasıl &ccedil;alışacaklarını se&ccedil;me şansı veren, farklı konumlarda, farklı oturuş bi&ccedil;imlerinde (sandalyede, kanepede, ayakta, yatarak), farklı mahremiyet oranlarında, kısaca farklı &ldquo;mood&rdquo;larda &ccedil;alışma olanağı sunan esnek bir mimariye sahip. Bu &ouml;zelliği kullanıcılara arzu ettiklerinde mahremiyet, arzu ettiklerinde &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml;l&uuml;kten beslenen ve ortak akıl geliştirmeye imkan sağlayan bir &ccedil;alışma ortamı sağlıyor.</p> <p>Sanayi Mahallesi'ndeki bir at&ouml;lye yapısında bulunan ve binanın end&uuml;striyel ruhuyla uyum sağlayan malzemeler kullanılarak tasarlanan mekan; osb, demir profiller, halatlar, polikarbon levhalar ve meyve kasalarına eşlik eden &ccedil;ok sayıdaki yeşil yapraklı bitkiyle nihai kimliğine kavuştu. Mekan tasarımında malzemeler olabildiği kadar ham ve doğal se&ccedil;ilerek yapının i&ccedil;inde bulunduğu end&uuml;striyel ortamla b&uuml;t&uuml;nleştirilmesine &ccedil;alışıldı.</p> <p>Habita&rsquo;nın 650 metrekarelik mekanında en k&uuml;&ccedil;&uuml;ğ&uuml; 10 metrekare, en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; 18 metrekare olmak &uuml;zere 12 kapalı ofis, altışar kişilik sekiz adet sabit masadan oluşan a&ccedil;ık &ccedil;alışma alanı ve daha d&uuml;zensiz gelmeyi tercih eden &uuml;yeler i&ccedil;in esnek &ccedil;alışma alanları bulunuyor.</p> <p>Kullanıcılara &ccedil;alışma, sosyalleşme ve dinlenme şeklinde mekan kullanımlarına dair dikte edici kesin mesajlar vermemeye &ouml;zen g&ouml;sterilerek; &ccedil;alışma, sosyalleşme ve dinlenme mekanları arası sınırların bulanıklaştığı ve ge&ccedil;irgenliğin arttığı bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m arayışına gidildi. Bu ama&ccedil;la a&ccedil;ık &ccedil;alışma alanı, sadece kot farkıyla diğer mekanlardan ayrıştırıldı ve bu kot farkıyla oluşan basamaklar hem &ccedil;alışmaya hem de sosyalleşmeye ya da dinlenmeye olanak tanıyan ara mekanlara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;.</p> <p>S&ouml;yleşiler, sunumlar, paneller, performans sanatları ve at&ouml;lye &ccedil;alışmalarına ev sahipliği yapabilecek etkinlik alanının ise, g&uuml;nl&uuml;k hayatın par&ccedil;ası olacak şekilde mekanın kalbinde yer almasına, kolay ulaşılabilir, g&ouml;r&uuml;n&uuml;r ve davetkar olmasına &ouml;zen g&ouml;sterildi. Sabit trib&uuml;n&uuml;n yanı sıra tasarlanan mod&uuml;ler osb birimlerle, mekanın farklı etkinlikler i&ccedil;in kullanıcılar tarafından yeniden şekillendirilebilmesi ama&ccedil;landı.</p> <p>İnsan ve mekan ilişkilerinin paylaşmayı esas alan bir ofis k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne y&ouml;nelik tasarlandığı Habita, ofis mekanının sosyal bir platforma d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;, etkileşime, karşılaşmalara ve birlikte &uuml;retmeye a&ccedil;ık bir &ccedil;alışma anlayışını destekliyor.</p> Thu, 06 Apr 2017 17:59:00 +03 Diyarbakır Yenişehir Belediye Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/diyarbakir-yenisehir-belediye-binasi/6335 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/uygur-mimarlik/diyarbakir-yenisehir-belediye-binasi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Semra Uygur,Özcan Uygur<br>Mimarlık Ofisi : Uygur Mimarlık<br><br>Diyarbakır Yenişehir Belediyesinin yeni binasının projesini belirlemek üzere 2005 yılında açılan ulusal mimari yarışma sonucunda kazanan ekip Uygur Mimarlık oldu. <br><br><p class="Normal1">Uygur Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p class="Normal1">2012 yılına kadar olan gelişmeler sonucunda hem projenin i&ccedil;eriği hem de arsası belediye tarafından değiştirildi. Yeni arsaya ve yeni ihtiya&ccedil;lara g&ouml;re yeniden kurgulanan proje 2016 yılında hizmete a&ccedil;ıldı. &Uuml;&ccedil; katlı kare planlı yapının tasarımında temel prensip, belediye binasının halkın evi olarak kullanımını sağlamak idi. Bunun i&ccedil;in zemin katı eyvan formundan yorumlanarak yaratılmış avluda vatandaşların serbest&ccedil;e&nbsp; dolaşabilecekleri sosyal alanlar yaratmak ana hedef oldu. &Ccedil;apraz şekilde a&ccedil;ılan zemin kattaki boşluğun Doğu tarafında &ccedil;ok ama&ccedil;lı bir konferans salonu yer alırken vatandaşların g&uuml;nl&uuml;k işlemlerinin yapıldığı belediye birimleri bu boşluğun batısında konumlandırıldı.&nbsp; Bu fonksiyonlar hem g&ouml;lge hem de hava dolaşımını sağlayan galeri boşlukları ile zengin bir mek&acirc;nsal deneyim yaratmakta, halkın burayı&nbsp; g&uuml;n boyu diledikleri gibi kullanmalarını sağlamakta. Avludaki sığ havuz ise bu mekanın mikro-klimasına olumlu etki eden hem g&ouml;rsel hem de fonksiyonel bir eleman olarak tasarlandı.&nbsp;</p> <p class="Normal1"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/2%20%281%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p class="Normal1">Birinci katta aşağıdaki boşluğun izi galerilerle yukarı taşınırken; katlar arası g&ouml;rsel ilişki de kurulmuş oldu. Aynı zamanda bu boşluklar, sıcak iklimde hava sirk&uuml;lasyonunu sağlayarak binanın serin tutulmasına da yardımcı olmakta.&nbsp;</p> <p class="Normal1"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/4%20%285%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p class="Normal1">En son katta konumlanan dairesel oturma planlı, etrafı camlarla &ccedil;evrili, aydınlık meclis salonu, şeffaf ve katılımcı demokrasinin bir tezah&uuml;r&uuml; olarak yapının ağırlık merkezini oluşturmakta. Bu salonu &ccedil;epe&ccedil;evre dolaşan koridorlardan ulaşılan ofislerde ise belediye &ccedil;alışanları, başkan ve yardımcılarının &ccedil;alışma odalarının yanı sıra yemekhane ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k toplantı salonu yer almakta.&nbsp;</p> <p class="Normal1"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/4%20%287%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p class="Normal1">Cephelerde yer alan ofislerin dış y&uuml;zeyine g&uuml;neş kontrol&uuml; i&ccedil;in binaya karakterini veren dikey g&uuml;neş kırıcılar yerleştirilmiş, &nbsp;bu sayede b&ouml;lgenin sıcak koşullarında d&uuml;ş&uuml;k enerji sarfiyatı ile kolay iklimlendirilen bir yapı elde edilmiş oldu.&nbsp;<br /><br /><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/4%20%289%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p class="Normal1">Yapının cephesinde kullanılan &ccedil;eki&ccedil;lenmiş Marmara mermeri, sert gelen g&uuml;neş ışınlarını yansıtırken, yumuşak g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; dokusu ile t&uuml;m binayı sarar. Zeminlerde ise yerel Diyarbakır bazaltı kullanıldı. İ&ccedil; mekanda ise br&uuml;t beton, cam, ahşabın ve bazaltın uyumlu beraberlikleri, katlar arasındaki boşluklardan sızan g&uuml;neş ışınları sayesinde g&uuml;n&uuml;n her saati değişen ışık oyunlarına fon oluşturur.&nbsp;</p> Wed, 05 Apr 2017 14:51:00 +03 Çukurova Kalkınma Ajansı Hizmet Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/cukurova-kalkinma-ajansi-binasi/5613 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/hk-mimarlik/cukurova-kalkinma-ajansi-hizmet-binasi/1 (16).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hakan Kısacık<br>Mimarlık Ofisi : HK Mimarlık<br><br>Ana ve ek hizmet binaları ile 250 kişilik konferans salonundan oluşan kompleks, 12 dönüm araziye oturuyor.<br><br><p>Hakan Kısacık, projeyi anlatıyor:</p> <p><span id="docs-internal-guid-7d388966-e05f-8373-b0c7-1992cad564f3"> </span></p> <p dir="ltr"><span>Ana ve ek hizmet binaları ile 250 kişilik konferans salonundan oluşan kompleks, 12 d&ouml;n&uuml;m araziye oturmaktadır. D400 Karayolu &uuml;zerinde bulunan arsa &uuml;zerine inşa edilecek olan yapı; zayıf &ccedil;evresel verilerden &ccedil;ok arsa verileri &uuml;zerine yoğunlaşarak, &ldquo;insan &ouml;l&ccedil;eği &ouml;ncelikli&rdquo; kurgulanmıştır.</span></p> <p dir="ltr"><span>Zayıf &ccedil;evresel veriler ışığında, projede tutunacak bir başlangı&ccedil; noktası bulmak ya da konsept i&ccedil;in bir yaklaşım belirlemek konusundaki g&uuml;&ccedil;l&uuml;k, tasarım probleminin saptanmasında bir avantaja d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebileceği &ouml;n g&ouml;r&uuml;lerek şu hususlar tasarıma girdi teşkil etmiştir:</span></p> <ul> <li>&Ccedil;ukurova Kalkınma Ajansı gibi &ouml;nemli ve g&uuml;c&uuml;n&uuml; b&ouml;lgesinden alan kurum icin; daha sade, daha kendini net ifade eden bir form: Basitlik, İnsan &ouml;l&ccedil;eği ve Basit malzemeler,</li> <li>Mevcut arsa i&ccedil;indeki Tekel yapılarından geriye kalan ağa&ccedil; grupları ve dizisi,</li> <li>D400 karayolu &uuml;zerinde, hızlı akan trafiğin &uuml;zerinde &nbsp;kendini ifade edecek, kafasını uzatacak ve g&ouml;sterecek bir yapı,</li> <li>Protokol girişi ve g&uuml;nl&uuml;k giriş noktaları,</li> <li>250 kişilik konferans salonunun kitlesel ve işlevsel b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;,</li> </ul> <ul> </ul> <p dir="ltr"><span><br />Şehir i&ccedil;i ve şehirler arası yoğun trafiğin aktığı D400 Karayolu&rsquo;na ana cephesi bulunan yapının; kendini ifade etmesi i&ccedil;in kitlesel bir b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kten &ccedil;ok, kolonatlı bir kabuk tercih edilmiştir. Kolonadın aks aralığı, arsanın k&ouml;şesindeki mevcut 6 adet palmiyenin aralığı ile aynı tutularak, &ldquo;&Ccedil;ukurova Kalkınma Ajansı&rsquo;nın (&Ccedil;KA) g&uuml;c&uuml;n&uuml; b&ouml;lgesinden alması&rdquo; ilkesi ile soyut bir ilişki kurulmuştur. Aynı zamanda s&ouml;z konusu &ldquo;Kolonat&rdquo;a, gerisindeki fonksiyona davet edici bir rol y&uuml;klenmiştir. S&ouml;z konusu yarı a&ccedil;ık &ouml;rt&uuml;, etkileyici kabuk y&uuml;ksekliği ile mağrur olduğu kadar, br&uuml;t beton y&uuml;zey malzemesi ile de m&uuml;tevazi bir duruş sergilemektedir.</span></p> <p dir="ltr"><span>S&ouml;z konusu yapının kendini ifade etmesinin; sadece fiziksel bir b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kle eşleşmesi ile değil, b&uuml;y&uuml;k bir boşlukla da m&uuml;mk&uuml;n olabilecek olması, yapının mekansal olarak en iri ve fonksiyon olarak farklı olan Konferans Salonu kitlesinin hem kendini ifade etmesi hem de &ccedil;evresinde bir rekreatif alan oluşturması bakımından ana kitleden koparılması, gibi d&uuml;ş&uuml;ncelerle birlikte kazanılan farklı bakış a&ccedil;ısı sayesinde projenin konsepti şekillendirilmiştir.</span></p> <p><span>Diğer yandan, Tekel d&ouml;nemindeki yapılaşmadan geriye kalan ve &Ccedil;KA tarafından &ouml;zenle korunan 3 ana noktadaki ağa&ccedil; dizilerinin yerleri, arsa verisi olarak projenin konseptini oluşturmuştur: </span></p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/metin%20ici.jpg.jpeg" /></p> <ol> <li>6 adet palmiyeden&nbsp; oluşan ilk dizi, kolonadlı betonarme kabuğun başlangıcı ve aynı zamanda protokol girişidir.</li> <li>Arsanın Batı cephesindeki ağa&ccedil; dizisi, Konferans Salonu&rsquo;nun ahşap platformlu fuayesi i&ccedil;in g&ouml;lgeli mekanlar yaratır.</li> <li>Arsanın neredeyse tam ortasına gelen eliptik ağa&ccedil; dizisinin ana aksı ile Ana Hizmet binasının arka &ccedil;ıkış aksı aynı hizaya gelecek şekilde planlanmıştır.</li> </ol> <p><span id="docs-internal-guid-7d388966-e05f-c627-b5f2-0e06105695d8"> </span></p> <p dir="ltr"><span>Konferans salonu kitlesi, 3. bir ana kitle olarak ayrıştırılarak, uygun zamanlarda b&ouml;lgesel etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde kullanım esnekliği yaratılmıştır. Kitle aynı zamanda D400&lsquo;e bakan sağır cephesi ile &Ccedil;KA logo ve yazısı i&ccedil;in y&uuml;zey oluştururken, diğer tarafta yarı a&ccedil;ık sergileme alanı yaratarak i&ccedil; avluya bakacak panoların yerleşimine imkan vermektedir.</span></p> Tue, 04 Apr 2017 17:02:00 +03 SALT Araştırma Ferit F. Şahenk Salonu http://www.arkiv.com.tr/proje/salt-arastirma-ferit-f-sahenk-salonu/7558 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sanalarc/salt-arastirma-ferit-f-sahenk-salonu/01_SANALarc_SALTresearch_172103_Mustafa-Hazneci.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alexis Şanal,Murat Şanal<br>Mimarlık Ofisi : SANALarc Mimarlık, Araştırma ve Kentsel Tasarım<br><br>SALT Galata'nın -1'nci katında konumlanan SALT Araştırma Ferit F. Şahenk Salonu, SANALarc tarafından tasarlandı ve 2017 yılında kullanıma açıldı.<br><br><p><i>Yapıya, bankaya, SALT&rsquo;a , Mimar&rsquo;a ve mimarlara dair:</i></p> <p>İstanbul&rsquo;da ilk mimarlık b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n kurucusu, İstanbullu mimar A. Vallaury&rsquo;nin, Bankalar Caddesi&rsquo;ndeki Osmanlı&nbsp; Bankası, heybetli&nbsp; dış k&uuml;tlesine karşın, incelikli taş-mermer-ahşap&nbsp; daireler ve kıvrımlarla gelişen tasarımıyla s&uuml;rprizler i&ccedil;eren bir yapı. Ahşapla takviyeli kemer tonozlarından, Hali&ccedil;&rsquo;e bakan, binanın simgesi, oval pencereye, Korint &uuml;slubundaki g&ouml;sterişli kemerlerine ve doğramaları h&acirc;l&acirc; kusursuz d&ouml;ner kapısına Vallaury&rsquo;nin yapısı ziyaret&ccedil;ilerine ve dışarıdan bakanlara umulmadık &ccedil;izgiler ve kesitler sunuyor. Kentin mimarlık tarihinin k&ouml;şetaşlarından olan bu eser, banka kapanınca, mimar İ. Bilgin ile tasarımcı B. Erkmen&rsquo;in ortak &ccedil;alışmasıyla kullanışlı bir arşiv olarak yeniden a&ccedil;ıldı.&nbsp; K&uuml;lt&uuml;r-sanat- &ouml;ğrenme ve eğlenme işlevleri i&ccedil;eren SALT Araştırma&rsquo;ya d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lme s&uuml;recinde farklı programların farklı mimarlık gruplarınca &ndash;ve uyum i&ccedil;inde- tasarlanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;. İ&ccedil; mek&acirc;nda ışığı t&uuml;m yapıya paylaştıran orta avluda yer alacak Araştırma Merkezi&rsquo;nin projesini ise SANALarc * &uuml;stlendi.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/7knjoGOrNXE" width="730" height="400" frameborder="0"></iframe></p> <h3>Brief: Daireler, kıvrımlar ve &ccedil;eşitlilik</h3> <p>2017 Mart sonunda K&uuml;t&uuml;phane Haftası&rsquo;nda a&ccedil;ılan ve Araştırma Merkezi&rsquo;ne yeni ekle(m)lenen Ferit Şahenk Salonu&rsquo;nun tasarımını kurgularken SANALarc olarak işte bu iki kavrama odaklandık: Anıtsal binanın i&ccedil;inde kendini her daim hissettiren daireler ve kıvrımlar; bir k&uuml;lt&uuml;r merkezi&nbsp; olarak SALT&rsquo;ın yeni programlar geliştirirken ortaya koyduğu program &ccedil;eşitliliğinin mek&acirc;ndaki karşılığı.</p> <h3>Yer: Kasa Dairesi&rsquo;nin &Uuml;&ccedil; Bir Yanı</h3> <p>Okuma ve &Ccedil;alışma Salonu&rsquo;na d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;len mek&acirc;n, yapının girişinde ana katın hemen altında yer alan XIX. Y&uuml;zyıl&rsquo;ın&nbsp; kasa dairesinden ve onu &ccedil;evreleyen kurgudaki işlevlerin i&ccedil;inde yer aldığı alanlardan oluşuyor. Kasa, binadan ayrı gibi duran ama onun b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;ine adeta g&ouml;m&uuml;l&uuml; yine de kendi başına b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k&nbsp; arzeden &ccedil;elik bir yapı. Bu bakımdan yapının temelleri kadar &ouml;nemli, tek başına bir temel gibi. Kasa dairesinin &uuml;&ccedil; tarafındaki mek&acirc;nları dolaşırken kalın duvarları ve takviyelerinin&nbsp; sessiz kapalılığı insana arkasında saklananları merak ettiriyor. Okuma Salonu da, SALT Araştırma&rsquo;nın koleksiyonu, arşivi ve k&uuml;lt&uuml;rel &uuml;retimleri &uuml;zerinde derinlemesine okuma, inceleme yapacak araştırmacı-okurları ağırlayacak.</p> <h3>Sorun: Kalabalık Okur Kitleleri</h3> <p>SALT&rsquo;ın a&ccedil;ılışında (2011) SANALarc tarafından tasarlanan ilk okuma mek&acirc;nı sınavlara hazırlanmak, farklı bir &ccedil;alışma mek&acirc;nında olmak, sakin bir yerde huzurla okumak isteyen gen&ccedil; ve hatta &ccedil;ok gen&ccedil; okur kitleleri tarafından adeta bir kent k&uuml;t&uuml;phanesi işlevi edinerek her an&nbsp; iştahla dolduruldu.</p> <h3>&Ccedil;&ouml;z&uuml;m: Akışkan ve Değişken Bir Mek&acirc;n</h3> <p>St&uuml;dyo&rsquo;nun yaklaşımı, s&uuml;reklilik hissi veren, okurun k&ouml;şesinde oturup &ccedil;alışıyor olmaktansa i&ccedil;inde dolaşıyor&nbsp; gibi hissedeceği bir mek&acirc;n kurmak oldu. Oturma &uuml;nitelerinin dalgalı yerleştirilmesiyle farklı okur t&uuml;rleri i&ccedil;in kendiliğinden oluşacak farklı alanlar &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Tasarımda da Kasa Dairesi&rsquo;nin kalın ve tahkim edilmiş duvarlarına bir t&uuml;r cevap hazırlama yaklaşımı benimsendi.&nbsp; Tarihi yapının ağır ve statik doğasına hafiflik katarken bir yandan merakı da tetikleyen tektonik ve geometrik bir dil geliştirildi. Kraft k&acirc;ğıt rulolarından direkler yeni mek&acirc;nları işaret ederken bir yandan da dikey &ccedil;izgileriyle bir narinlik izlenimi uyandırırak, tekrar eden bi&ccedil;imleriyle, mek&acirc;nda dolaşan bedeni ve dolanan g&ouml;zleri y&ouml;nlendiriyorlar. Mek&acirc;nı kıvrılarak gezinen okuma-yazma&nbsp; masaları, geometrileriyle okura tek başına ya da toplu olarak okumaya dalıp gidebileceği bir deneyim vadediyor. Yine mek&acirc;nda y&uuml;zen yaylar bi&ccedil;imindeki aydınlatma doğal ve huzurlu bir ortam sağlarken &ndash; bir t&uuml;r kışkırtma efekti yaratarak-&nbsp; fuayeden sergi alanına merdivenlerden ya da asans&ouml;rle inenlerle&nbsp; sokaktan ge&ccedil;enlere canlı bir g&ouml;rsel &ccedil;er&ccedil;eve yaratıyor.</p> <h3>Malzeme: Tektonik &Ouml;ğeler, Yerel Yaratıcılar</h3> <p>SANALarc&nbsp; yerel &uuml;reticinin becerisini tasarımlarının ayrılmaz par&ccedil;ası yapma zorluğunu daima bir keyif &ouml;ğesi haline getiriyor. SALT Ferit Şahenk Salonu&rsquo;nun aydınlatması, masaları, kraft ruloları ve SALT Araştırma k&uuml;t&uuml;phanesi&nbsp; i&ccedil;in &ouml;zel olarak tasarlanan, hafif, kitapların arasında kaybolan rafları&hellip; Bu &ouml;ğelerin hepsinin elimizin altında ve g&ouml;z&uuml;m&uuml;z&uuml; &uuml;zerinden ayırmadan geliştirilmelerinin ayrı ayrı hik&acirc;yeleri var.&nbsp; Yerli imalat&ccedil;ı ve satıcı (aydınlatma elemanları), zanaatk&acirc;r (masa ve kraft direkler)ve yenilik&ccedil;i sanayici (ERSA)&nbsp; ile cesur işverenin (SALT, Vasıf Kortun ve ekibi)&nbsp; birlikteliği&nbsp; &ouml;nceden bilinmeyen imk&acirc;nların ortaya &ccedil;ıkışını hazırladı.</p> Mon, 03 Apr 2017 16:16:00 +03 Denizli Merkez Bankası http://www.arkiv.com.tr/proje/denizli-merkez-bankasi/7557 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cengiz-bektas/denizli-merkez-bankasi/_.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cengiz Bektaş<br>Mimarlık Ofisi : Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği<br><br>Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan Merkez Bankası Denizli şubesinin inşaatı 1973 yılında tamamlandı.<br><br> Mon, 03 Apr 2017 10:16:55 +03 Denizli Erbakır Fen Lisesi http://www.arkiv.com.tr/proje/denizli-erbakir-fen-lisesi/7556 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/orhan-sahinler-1640676257/denizli-erbakir-fen-lisesi/Erb.Fen Lisesi.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Orhan Şahinler<br><br><br>Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ‘nin paydaşları Erikoğlu ve Abalıoğlu ailelerinin girişimiyle ve mimar ve mühendislerin karşılık almadan gönüllü çalışmalarıyla gerçekleşti.<br><br><p>Orhan Şehinler, projeyi anlatıyor:</p> <p>Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;'n&uuml;n izni ile ilk defa &ouml;zel olarak Fen lisesi ihtiya&ccedil; programına uygun olarak tasarlanmış yapıdır. &Ouml;zellikle sınıflar 16 &ouml;ğrenci i&ccedil;in tasarlanıştır. Projede esas olarak ekonomiklik &ouml;n plandadır. Taşıyıcı sistem makul a&ccedil;ıklıklarla kurulmuş ve mek&acirc;nlar &ccedil;ok ama&ccedil;lı, yoğun kullanılmıştır. Tasarım uygulamayı rahatlatmış, yapı kalemleri yalınlaştırılmış, en az detay gereksinimi olmasına dikkat edilmiştir.&nbsp;</p> <p>Bina organizasyonu ise, giriş ekseni &uuml;zerinde yer alan y&ouml;netim, kuzey kanadında yer alan at&ouml;lye ve laboratuvarlar, g&uuml;neyde derslikler ve kapalı teneff&uuml;s alanları, g&uuml;ney bah&ccedil;esine a&ccedil;ılan kantin, orta eksende ortak mek&acirc;nlar olan &ccedil;ok ama&ccedil;lı toplantı salonu, kitaplık yemekhane, i&ccedil; bah&ccedil;e avludan meydana gelmektedir.</p> <p>Tamamlandıktan 4 yıl sonra sonra Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; yapının &ccedil;evresine, kurumun tip projelerini kullanarak,&nbsp;bir&ccedil;ok ek yapı yaptırmıştır.</p> Mon, 03 Apr 2017 09:51:06 +03 Yıldız Tozu http://www.arkiv.com.tr/proje/yildiz-tozu/7548 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/hakan-tuzun-sengun/yildiz-tozu/YT A00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hakan Tüzün Şengün<br><br><br>Beton, ahşap kereste, gaz beton yapı blokları, kontraplak levhalar ve fosforlu asfalt çizgi boyası ile kurulan Yıldız Tozu Namazgahı, düşük maliyetle kolay üretilebilen bir basit kamu yapısı olarak tasarlandı.<br><br><p style="text-align: left;" align="center">Hakan T&uuml;z&uuml;n Şeng&uuml;n, projeyi anlatıyor:</p> <p style="text-align: left;" align="center">Anadolu&rsquo;da pek &ccedil;ok yerde, namazgahlar, &ccedil;oğunlukla yerleşim yerlerine uzak kervan duraklarında bir dinlenme toplanma ve ibadet yeri olarak kullanılırlar. Yıldız Tozu Namazgahı, bir toplanma, ibadet ve dinlenme mekanı olarak &ouml;ncelikle az malzeme ile ucuz ve kolay bi&ccedil;imde inşa edilebilecek bir yapı olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Beton, ahşap kereste, gaz beton yapı blokları, kontraplak levhalar ve fosforlu asfalt &ccedil;izgi boyası ile kurulan yapı, d&uuml;ş&uuml;k maliyetle kolay &uuml;retilebilen bir basit kamu yapısıdır. 4.2 metre aralıklı 16 kolonun taşıdığı ahşap kirişlerle 25 h&uuml;creye b&ouml;l&uuml;nen bir betonarme str&uuml;kt&uuml;r ile kurulan iskelet ve betonarme d&ouml;şemeye asılı bir dış kabuktan oluşur. Zeminde ise s&uuml;p&uuml;rgeli beton bir kaide &uuml;zerinde y&uuml;kselir. İ&ccedil;eride gaz beton bloklarla bir mihrap duvarı ve minber kurar ve d&ouml;şemeye asılı ahşap iskelet, plywood kontraplak ile kaplanır. Dış cephede asılı kabuk ve i&ccedil;eride kolonlar, fosforlu beyaz asfalt &ccedil;izgi boyası ile boyanır.</p> Fri, 31 Mar 2017 13:43:14 +03 Babylon Soundgarden Festivali 2016 Red Bull Music Academy Sahnesi http://www.arkiv.com.tr/proje/red-bull-music-academy-sahnesi/7113 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/barn/babylon-soundgarden-festivali-2016-red-bull-music-academy-sahnesi/barn_rbma (13).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Tümer Keser,Ağacan Bahadır<br>Mimarlık Ofisi : BARN arch.<br><br>Babylon Soundgarden Festivali 2016'da kurulan sahne BARN arch. tarafından tasarlandı.<br><br><p style="text-align: center;"><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBARNarch%2Fvideos%2F344318719271583%2F&amp;show_text=0&amp;width=595" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p> <p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>2015 etkinliğinde Red Bull Music Academy (RBMA) sahnesi, festival alanının en yoğun aksı olan ve denize paralel uzanan yolun (ahşap deck yolu) hemen &ouml;n&uuml;nde, kumun &uuml;zerinde yer almaktaydı. Bu konumda sahne mutfağı tamamen seyirci tarafından g&ouml;r&uuml;lebilmekteydi ve sahne etki alanı hedeflendiği gibi t&uuml;m kumsal değil, yalnızca deniz yakınında dar bir alandı. Bu nedenle; sahnenin kum &uuml;zerine, deniz kıyısı ile kıyıya paralel uzanan yoğun festival aksının arasına, tam ortaya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Sahne akışında yalnızca dj performanslarının oluşunun avantajı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek, sahnenin t&uuml;m kumsala paralel bir şekilde etki alanını daha da artırmak adına; sahnenin tek y&uuml;z&uuml;nden değil, d&ouml;rt y&uuml;z&uuml;nden iletişim sağlayacak bir hacim olmasına karar verildi.</p> <p>Bu iletişimi kuvvetlendirmek, sahneyi planda daire ve t&uuml;revlerinde d&uuml;ş&uuml;nmeye y&ouml;nlendirdi.Ortadaki sahne biriminin etrafında konumlandırılan, festival ihtiya&ccedil;ları ile işlevlendirilen 4 k&uuml;tle ile, sahnenin geniş mek&acirc;nsal algısının seyirci tarafından hissedilmesi ama&ccedil;landı. Barlar, yoğun akstan uzaklaştırılarak, sahneye simetrik olarak deniz kıyısına konumlandırıldı. Sahneyi en rahat yerden g&ouml;rebilen, kitlesel dolaşımdan g&ouml;rece uzak, diğer sahnelerle mesafesi en kısa olan nokta belirlenerek, yoğun aks kenarına sahne ses-ışık kulesi (front of house) yerleştirildi. Ses-ışık kulesinin sahneye g&ouml;re simetriğine, yaz festivallerinde bir ihtiya&ccedil; h&acirc;line gelen &uuml;cretsiz su dağıtım noktası yerleştirildi.</p> <p>Layher Speedy Scaffolding&rsquo;in hızlı kurulumu ve sağladığı k&uuml;tlesel ve hacimsel varyasyonların avantajı ile, k&uuml;tle-hacim-seyirci ilişkisinde form arayışları &ccedil;eşitlendirildi. B&ouml;lgesel veriler ele alındığında, se&ccedil;ilen malzemeleri en &ccedil;ok etkileyen parametreler deniz, doğa ve r&uuml;zg&acirc;r oldu. Festival konseptinin en g&uuml;&ccedil;l&uuml; yanlarından denizin ve kumun etkisinin, yapılarda daha fazla hissedilmesi amacıyla al&uuml;minyum profilli aynalar yerleştirildi. Kilyos r&uuml;zg&acirc;rının alanda kuvvetli olması nedeniyle, aynalar par&ccedil;alı olarak yerleştirildi. Bu par&ccedil;alılık, farklı a&ccedil;ılar ile farklı perspektifler oluşmasını sağladı. Alandaki t&uuml;m bu kurguya ters d&uuml;şmemesi adına sahne ışık ve ses sistemi, yalnızca sahne &uuml;zerinde değil, 5 yapıya da dağıtılarak, BARN arch&rsquo;ın ama&ccedil;lamış olduğu, sahnenin alana değil, alanın sahneye hakim olduğu tasarım başarıyla ger&ccedil;ekleştirilmiş oldu.</p> Thu, 30 Mar 2017 16:40:00 +03 Med Amerikan Tıp Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/med-amerikan-tip-merkezi/7547 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kreatif-mimarlik/med-amerikan-tip-merkezi/_ (5).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aydan Volkan,Selim Cengiç,Birkan Kankatan<br>Mimarlık Ofisi : Kreatif Mimarlık<br><br>Med Amerikan polikliniği Vehbi Koç Vakfı sağlık kuruluşları bünyesinde 1997 yılında kurulmuş ve Çiftehavuzlar’da mevcut bir yapıdan dönüştürülmüş binasında poliklinik hizmetleri vermeye başlamış.<br><br><p>Kreatif Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Ancak değişen yerel ve uluslararası y&ouml;netmeliklerin gerekliliklerini karşılamakta ve hizmetlerini iyileştirmekte zorlanmaya başladığından, yeni bir yapıya taşınma kararı almıştır. Bu karar &uuml;zerine Kreatif Mimarlık yeni Med Amerikan Tıp Merkezi projesi &ccedil;alışmalarına, 2013 yılı sonunda, Bağdat Caddesi &uuml;zerinde Feneryolu mevkiinde kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m kapsamında yenilenecek uygun bir yapı bulunduğunda başladı.</p> <p>Med Amerikan Tıp Merkezi, Bağdat Caddesi&rsquo;ndeki y&uuml;kseklik sınırlandırmasına uygun olarak zemin &uuml;st&uuml;nde d&ouml;rt kattan oluşmakta. Yaklaşık 8.500 m&sup2; toplam kapalı alana sahip binada g&uuml;n ışığı alması gerekmeyen medikal ve medikal olmayan mekanlar da zeminin altındaki d&ouml;rt bodrum katında bulunuyor.</p> <p>Merkezde g&uuml;n&uuml;birlik cerrahi operasyonların yapılacağı iki ameliyathane, acil servis, kadın sağlığı, pediatri, estetik, check-up, KBB, diş, kalp damar cerrahisi, g&ouml;z, fizik tedavi gibi servislerine hizmet edecek 36 adet muayene odası bulunmakta. MR, CT, r&ouml;ntgen, mamografi, kemik dansitometre, panoramik r&ouml;ntgen cihazlarının bulunduğu radyoloji b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ve klinik laboratuvar b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde hastaların ihtiya&ccedil; duyduğu t&uuml;m ileri g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme, tetkik ve tanı hizmetleri sağlanmakta.</p> <p>Toprak &uuml;zerindeki t&uuml;m mekanlar, bina ortasında etrafındaki sirk&uuml;lasyon ve bekleme alanlarına doğal ışık sağlayan ve zeminde bir i&ccedil; bah&ccedil;eye d&ouml;n&uuml;şen cam galeri etrafında toplandı. Y&ouml;netmeliklerin gerektirdiği minimum y&uuml;kseklik ve ge&ccedil;iş &ouml;l&ccedil;&uuml;leri ile sınırlı kalmayan planlama yaklaşımında hasta konforunu ve hizmet kalitesini arttırmak hedeflendi. Medikal gereklilikler nedeni ile bir arada ve yakın olması gereken servisler mekanların bina i&ccedil;indeki organizasyonunu şekillendirdi.</p> <p>Projenin mimari m&uuml;ellifi Kreatif Mimarlık sağlık sekt&ouml;r&uuml;ndeki tecr&uuml;belerinden de yararlanarak medikal mek&acirc;nsal planlamanın yanı sıra merkezin i&ccedil; mimari projesini de &uuml;stlendi. Planlama ve malzeme se&ccedil;imi aşamasında hasta hizmetlerinin hijyen ve temizlik ile ilgili talepleri ile işletmenin yoğun kullanıma dayanıklılık ihtiya&ccedil;ları g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutularak kullanıcılara konforlu ve ihtiya&ccedil;ları i&ccedil;in tasarlanmış bir mekan bulundukları hissini vermek hedeflendi. İ&ccedil; mekanlarda sakin ve huzurlu bir atmosfer sağlayan kahverenginin tonlarında nat&uuml;rel renkler ve malzemeler tercih edildi. Zeminde doğal taş ve ahşap g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; kaplamalar kullanılırken, duvarlarda akustik konforu da sağlayacak ahşap kaplama ve tekstil esaslı duvar kağıtları kullanıldı. Ortak mekanlardaki b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler de benzer şekilde akustik konfora katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Se&ccedil;ilen malzemelerde hasta ve &ccedil;alışan sağlığı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutularak zararlı gaz salınımı yapmayan ve toksik madde i&ccedil;ermeyen &uuml;r&uuml;nler tercih edildi.</p> <p>Bağdat Caddesi&rsquo;nin &uuml;zerindeki yapıların değişen kullanıcı profili, mağazacılık ve ofis talepleri nedeni ile giderek daha fazla &uuml;retilen sağır ve kapalı cepheye sahip yapıların aksine Med Amerikan Tıp Merkezi&rsquo;nde mevcut konut dokusuna uygun farklı cephe alternatifleri detaylıca &ccedil;alışıldı. Binanın bulunduğu yerle aykırı olmayan ama &ccedil;ağdaş bir kimlik benimsemesine dikkat edildi. Bu kimlik yaratılırken, projelerinin yine Kreatif Mimarlık tarafından yapıldığı Amerikan Hastanesi ve yeni inşa edilen Ko&ccedil; &Uuml;niversitesi Hastanesi ile ortak bir g&ouml;rsel dil oluşturmak hedeflendi.</p> <p>M&uuml;teahhitliğini de Kreatif Mimarlık&rsquo;ın &uuml;stlendiği Med Amerikan Tıp Merkezi&rsquo;nin inşaat işleri Mayıs 2015&rsquo;te tamamlandı, Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma ve sertifikasyon aşamalarından sonra ise binaya Haziran 2015&rsquo;te hasta kabul edilmeye başlandı. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>&nbsp;</b></p> Thu, 30 Mar 2017 15:40:42 +03 ALT Sergi Alanları http://www.arkiv.com.tr/proje/alt-sergi-alanlari/7270 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sanalarc/alt-sergi-alanlari/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alexis Şanal,Murat Şanal<br>Mimarlık Ofisi : SANALarc Mimarlık, Araştırma ve Kentsel Tasarım<br><br>ŞANALarc tarafından tasarlanan ALT, Bomontiada'da bulunan tarihi bira fabrikası yapılarından birinde bulunan bir sanat mekanı.<br><br><p>Alt; g&ouml;rsel sanatlar, performans sanatları ve başka disiplin ve k&uuml;lt&uuml;rler ile ortak &ccedil;alışmalar ve programlar i&ccedil;in kullanılan bir Sanat Mekanı olarak kuruldu. Alt; sanatsal s&ouml;ylemin d&uuml;nya &ccedil;apında ge&ccedil;erli ilgi alanlarını ve durumlarını kapsamaya, tartışmaya a&ccedil;ık bir mekan sunmaktadır. Yeniden kullanım i&ccedil;in tasarlanmış Tarihi Bira Fabrikası&rsquo;nda, sosyal bir ortak alan olan Bomontiada&rsquo;nın merkezinde konumlanmış olan Alt, &ccedil;eşitli yaratıcı kitlelerin gelecek dinamiklerini geliştirmelerine ev sahipliği yapmayı ama&ccedil;lıyor.</p> <p>Alt&rsquo;ın tasarımı; enerji kaynaklarının b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; doğal olarak elde etmeyi hedefleyen ve gerekli teknik altyapıyı sağlarken, mekanı kullanıcının d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme potansiyellerine a&ccedil;ık bırakan bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Kent ile mekan arasındaki kesintisiz ilişkiyi kurmak ve s&uuml;rd&uuml;rmeyi ama&ccedil;lar. &Uuml;&ccedil; ana ihtiyaca y&ouml;nelik &ouml;zel alanlar geliştirilmiştir:</p> <p>İlki <span style="text-decoration: underline;">Beyaz Salon</span>; y&uuml;ksek performanslı &ldquo;white cube&rdquo; Sergi Salonu. Bir diğeri teknik donanımıyla deneysel performanslar, tiyatro ve multimedya sanat&ccedil;ıları i&ccedil;in Beyaz veya Siyah K&uuml;p olabilen <span style="text-decoration: underline;">Performans Salonu</span>. Bu iki salon arasındaki Prova salonu workshoplar i&ccedil;in de kullanılabilecek bir t&uuml;r &uuml;retim alanı. Son olarak <span style="text-decoration: underline;">Sergi Salonları</span>, ekipmanların geri plana &ccedil;ekilip sergiler i&ccedil;in kullanılabilir/d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir alanlar bıraktığı mekanlar.</p> <p>T&uuml;m Salonlardaki Aydınlatma Sistemleri elektrik enerjisini &uuml;zerinde taşıyan b&uuml;t&uuml;n bir sistem olarak tasarlanıp İstanbul&rsquo;da ilk kez kullanılan bir prototip olarak &uuml;retildi. Evaporatif soğutma sistemi, ısı pompaları ve g&uuml;neş paneli ile birlikte oluşturulan b&uuml;t&uuml;n bu pasif doğal sistemler Sanat mekanının enerji kaynaklarını t&uuml;ketmemesini sağlıyor.</p> Wed, 29 Mar 2017 10:00:00 +03 Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/beyazit-devlet-kutuphanesi-renovasyon-projesi/7257 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tabanlioglu/beyazit-devlet-kutuphanesi-renovasyon-projesi/01_Kitap Rafları_Emre Dörter.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melkan Gürsel,Murat Tabanlıoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Tabanlıoğlu Mimarlık<br><br>1884'te kurulan kütüphane, Budowa Mimarlık tarafından restore edildi, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından Yazma Eserler Kütüphanesi ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak tasarlandı ve 2016 yılında yeniden kullanıma açıldı.<br><br><p>Tabanlıoğlu Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>1884&rsquo;te &ldquo;K&uuml;t&uuml;phane-i Umum-i Osmani&rdquo; adıyla kurulan Beyazıt Devlet K&uuml;t&uuml;phanesi, İstanbul&rsquo;un en k&ouml;kl&uuml; ve &ouml;nemli k&uuml;t&uuml;phanelerinden biridir. Devlet K&uuml;t&uuml;phanesinin restorasyon projesi, i&ccedil; işlevleri hassasiyetle yeniden d&uuml;zenlerken &ccedil;ok kubbeli okuma salonunun dahil olduğu yapısal dokuyu dikkatlice ele alır. &Ouml;ğeler eklemlenirken tarihi duvar ve zemin zedelenmez, kabuk ile arasına mesafe koyar ve malzemenin ve detayların keskin ancak uyumlu zıtlığında g&uuml;ncellenirken mekanın otantik aurasını g&uuml;&ccedil;lendirir. M&uuml;dahaleler, sadece modern bir altyapı sağlamak ile kalmaz, programatik olarak da yeni bir akış &ouml;nerir. Giriş, etkileyici bir karşılama mekanı olarak , g&uuml;n ışığını filtreleyen ve kontroll&uuml; bir atmosfer sunan hafif ve ge&ccedil;irgen &ouml;rt&uuml;yle kapatılan avludan sağlanır. K&uuml;&ccedil;&uuml;k ve b&uuml;y&uuml;k okuma salonları, neredeyse m&uuml;zeleşen nadir kitap ve el yazma kitapların sergi-depolama mek&acirc;nları bu avlunun etrafında dizilir. Binanın yenilenen altyapısı i&ccedil;erisinde, yazma eserlerin ideal koşullarda saklanması i&ccedil;in tasarlanan siyah cam kutular yer alır. Bununla birlikte, binanın renovasyonu sırasında ortaya &ccedil;ıkan Bizans d&ouml;nemine ait kilise kalıntıları &uuml;zerinde y&uuml;r&uuml;nebilen cam y&uuml;zeyle korunaklı bir sergileme imkanına kazandırılmıştır. &nbsp;Arka avluda bir &lsquo;zen bah&ccedil;esi&rsquo; ile bağlanan iki yapı i&ccedil;erisinde Yazma Eserler K&uuml;t&uuml;phanesi ve Beyazıt Devlet K&uuml;t&uuml;phanesi iki ayrı kurum olarak faaliyet g&ouml;stermektedir.</p> <p>Beyazıt Devlet K&uuml;t&uuml;phanesi ve Yazma Eserler K&uuml;t&uuml;phanesi&rsquo;nin restorasyonu, mek&acirc;nın ruhunu, tarihi dokuya eklemlenen modern altyapı ile var eden minimal m&uuml;dahalesinden &ouml;t&uuml;r&uuml; &ouml;rnek niteliğindedir ve &ccedil;evresinin izlerini takip eden ve değerlendiren yaklaşımıyla &ouml;zellikle Beyazıt Meydanı&rsquo;nın d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; i&ccedil;in bir başlangı&ccedil; noktası oluşturmayı hedeflemektedir.</p> Tue, 28 Mar 2017 14:30:00 +03 Katılımcı, Bandırma Tasarım Parkı Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-ibrahim-anil-bicer-gorkem-guvenc-bandirma-tasarim-parki-yarismasi/7545 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/noname-studio/katilimci-bandirma-tasarim-parki-yarismasi/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İbrahim Anıl Biçer,Görkem Güvenç<br><br><br>Mimari açıklama raporu (İngilizce):<br><br><h3>General Project Approach</h3> <p>The main idea of the project is to preserve the historic and archaeological texture of the area by adding new &lsquo;ruins&rsquo;. This new &lsquo;ruins&rsquo; has been constructed in an integrated and compact way, incorporating the main functions. This trace located parallel to the shoreline, forms the main backbone of the project. The function bands, which are positioned perpendicular to this linear trace, contains secondary functions which are almost lost in terms of particle, height and volume and they support the backbone with the functions they possess. The functions in these bands (retail, eating-drinking, info point, open air workshops, multi-functional units etc&hellip;) have been made easier to perceive with the primary forms they have. The general editing of the project is solved in 5x5m grid systems which makes the users simply understand the area.</p> <p>The linear trace that forms the backbone of the project reveals itself in 3 places. It starts with the &lsquo;5-star Hotel&rsquo; which is described as the main entrance to the project, follows up the &lsquo;Institute&rsquo; where the old military walls are located and ends with a &lsquo;4_star Rural Hotel&rsquo; that practically rises in the east of the area. In this way, the axle is torn from the ground and transformed in to a promenade. This promenade, completes the project units contrary to the aisles placed on the grid system, with a landscape corridor that surrounds the area externally.</p> <h3>Project Subcomponents</h3> <p>1.The 5-star Hotel and the convention center were located at the most accessible place of the project area. It is visually related with the sea view on the north side and the existing tree texture on the south side. The 5-star Hotel which has made permeable by being raised 87m from the ground, is transformed into touchstone of the visual image of the project. The &lsquo;ruins&rsquo; effect adopted throughout the project was created by using red colored gross concrete on the 5-star Hotel, institute and the 4-star Hotel located on the main backbone. Through the vaunted concrete slabs on the open balconies, the dense green texture on the ground level has been carried over the structure on the south side. In this way, the red colored gross concrete texture and the vertical vegetation, forms the character of the main backbones facade.</p> <p>An expo-forum square is aforethought, at the main entrance of the project where the area is least slant. The square where outdoor activities can be done is an important energy point to make the area useable at day and night. The convention center designed under the ground elevation creates a rich visual perception between the interior and the exterior, with the inner courtyard, despite the centers relatively functionally closed structure.</p> <p>2.The retail part located in the continuation of the 5-star Hotel, convention center and the forum-expo square, welcomes the users. The units on the north side of the promenade, are repetition of the visual perception of the existing military walls, in terms of facade character and size. In this way, the continuity and the rhythm on the promenade is increased. In the south part of this retail band larger commercial units were assembled in a top circular form.</p> <p>The harsh perception that can be caused by the tops of commercial buildings is softened by covering these tops with agricultural workshop areas. One of the structures that must be preserved in the area has been transformed in to a caf&eacute; function place, making it one of the focal points of the project. These masses that are negative to the dense tree texture are designed one or two storey, therefore they don&rsquo;t disservice the archaeological texture of the project area due to their size.</p> <p>3.In the continuation of the trade band, a one-storey institute structure under the ground floor is designed. This one-storey structure designed 4,5m under the ground level has strong interior and exterior space combinations, with the inner courtyards and with both horizontal and vertical tears. Due to the open and semi open spaces it contains, it allows users to get outside the building and to benefit from the natural texture of the area at maximum level, at favorable weathers. This area, which can be considered the heart of the project, is linked directly to the re-functional &lsquo;ex-military walls&rsquo;, plant labyrinths and the main promenade with service aisles perpendicular to the promenade. In this way, the building units in similar functions come together and work as a whole. One of the other main decisions of the project is to protect the remnant walls and to give them new functions. These remnant walls have been incorporated into the project scenario by using transitional and light structures, new floorings or with an additional construction from the outside. In this way, the remnant walls can be used in very different functions and shapes, which are flexible, according to the needs of the area and seasonal conditions. These remnant walls include, open and semi-open spaces that can be used for workshops or as exhibition areas, meeting areas, botanical gardens and museums etc&hellip;</p> <p>4.In the continuation of the cultural band located on the west part of the area, the recreation areas are gathered again in a circular form, allows to reach the 4- star hotel by passing through sports units.</p> <p>This hotel designed in a horizontal frame, points out to the city center, rising from the landscape. The horizontal design and its location in the rural parts of the project area makes it in great harmony with the vegetation of the facade character and the green identity of the area. In contrast to the promenade and the aisles; A landscape corridor that flows more slowly and externally to the project units, completes the project and serves as a balance between urban and rural areas. This landscape corridor also includes observation tower within the project area. These observation towers also, undertakes the duty to be stations for the light transportation system which is thought to be integrated into the project system</p> <h2>Landscape Report</h2> <h3>General Approach</h3> <p>In the project considered as the &lsquo;&rsquo;Futures Design Park&rsquo;&rsquo; attention has been payed to make landscape areas convenient and constant in language integrity.</p> <p>Landscape design decisions were made in line with the natural potentials, ecological features and possibilities of the area.</p> <p>To maintain biological sustainability, the climatic and ecological features of the project area were also considered important when selecting plants. Due to the rich vegetation and the high percentage of forests in Balıkesir a dense tree texture was suggested around the project area. The existing plant texture was completely protected, plants compatible with the natural landscape were added to the project area which is intended to be a bridge between the historical, geographic and social importance of the area and the landscape<i>. (Cedrus libani, Pinus brutia, Pinus pinea, Cupressus semprevirens, Platanus sp., Amygdalus communis etc&hellip;)&nbsp; </i>The olive groves seen in the lower sections of Bal?kesir were also desired to be seen in the project area, so new olive trees were added to the existing olive trees to create olive groves.</p> <h3>Aisles</h3> <p>The alleys coming out from the &lsquo;grid system&rsquo; adopted throughout the project were emphasized by plants selected from the flora of Balıkesir due to define the alleys. While high and garish trees<i> (Gingko blioba, Quercus ilex, Populus alba, Castanea sativa etc&hellip;)</i> were featured at the perpendicular aisles, fruit trees that are shorter but that can create different effects with their colorful leaves and flowers <i>(Persica vulgaris, Prunus amerricana, Prunus cerasifera etc&hellip;)</i> were featured at the horizontal aisles.</p> <h3>Landscape Corridor</h3> <p>Users are aimed to be wandered in a perceptual and experiential landscape journey in the landscape corridor surrounding the project area. Therefore, trees that have different basic geometries and textures <i>(Fagus sylvatica &lsquo;Dawycj&rsquo;, Supressus sp., Populus alba, Robina pseodocacacia &lsquo;umbraculifera&rsquo;, Taxus baccata 2pyramidalis&rsquo; etc&hellip;) </i>were used with in the route. To emphasize the full-empty relationship and color transformations that will occur at season transitions, leaf-bearing trees and evergreen trees were placed in succession. The corridor was enrichened by creating various functions; scenic potentials were completed with water canals and amphitheaters.</p> <p>The corridors form was designed to be dynamic and versatile by expanding and constricting.</p> <p>This corridor also provides access to the entire project area from the outside to the interior, on foot, by shuttle or with a bicycle.</p> <h3>Plant Labyrinths</h3> <p>The attitude &lsquo;respect for the existing&rsquo; that was adopted throughout the project was continued for the existing cement blocks and they were designed to enable users to experience basic design principals with various installations. Basic design references were made by pairing every block with different materials as a design tool. Thus, it was desired to emphasize the concepts of rhythm, gardens were designed with wood, hierarchy with marble, integrity with metal and contrast with metal. Additionally, in some of these labyrinths, gardens were designed to make the effect of sound and scent on spatial experience, visible.</p> <h3>Land Form</h3> <p>In the area designed to be a place where simple terrain forms can be experienced, to create a feeling of being above and below ground level, viewing points were created on scenic places and seating areas were created underground.</p> <h3>Main Promenade</h3> <p>The 659m long promenade and the green spots on it, which is the backbone of the project, were used as a binding design element connecting the masses. Statuary trees that were selected according to the climate <i>(Ficus carica, Juglans typhina, Salix babylonica etc&hellip;)</i> were featured on this area.</p> Tue, 28 Mar 2017 10:40:49 +03 Halaman Matbaacılık Fabrika Binası Yönetim Katı http://www.arkiv.com.tr/proje/halaman-matbaacilik/7543 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/edda-mimarlik/halaman-matbaacilik-fabrika-binasi-yonetim-kati/DSC_9062.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eda Tahmaz<br>Mimarlık Ofisi : EDDA Mimarlık<br><br>EDDA Mimarlık tarafından tasarlanan Halaman Matbaacılık Fabrika Binası Yönetim Katı projesi Esenyurt İstanbul'da yer alıyor.<br><br><p>EDDA Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Pek &ccedil;ok uluslararası markaya, yurt i&ccedil;i ve yurt dışı t&uuml;m paket, ambalaj &uuml;r&uuml;nleri ve grafik tasarım baskı hizmetleri veren Halaman Matbaacılık, &nbsp;uzun yıllara dayanan bilgi birikimini gen&ccedil; ve dinamik &ccedil;alışma ekibiyle yorumlayarak, y&uuml;ksek teknoloji &uuml;r&uuml;n&uuml; baskı makinalarıyla m&uuml;şterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedefliyordu. İstanbul Esenyurt&rsquo;da bulunan yeni fabrika binasının inşaat &ccedil;alışmaları sırasında, markanın hedefleri doğrultusunda fabrikanın y&ouml;netim ofisleri ve giriş karşılama b&ouml;l&uuml;mlerinin tasarım &ccedil;alışmalarına başlandı.&Ccedil;alışanların ofis ortamından beklentilerini karşılamak, sağlıklı, verimli, dinamik ve ergonomik bir ofis ortamının t&uuml;m koşullarını yaratabilmek amacıyla kullanıcılarla s&uuml;rekli fikir alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, Halaman Matbaacılık&rsquo;ın gen&ccedil; ve aktif &ccedil;alışma ekibi i&ccedil;in monoton olmayan, canlı bir ofis tasarlamak ana fikriyle yola &ccedil;ıkılarak, firmanın kurumsal kimliğini &ouml;n plana &ccedil;ıkaran, teknolojiyle entegre, kullanıcı iletişimini &uuml;st d&uuml;zeye taşıyan bir ofis ortamı kurgulandı. Doğal ışıktan maksimum d&uuml;zeyde faydalanılması i&ccedil;in g&uuml;n ışığı mekanın i&ccedil;erisine daha fazla katılarak, tasarım kurgusu ferah bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m elde edecek şekilde oluşturuldu. T&uuml;m departmanlar kendi i&ccedil;erisinde markanın &ccedil;ağdaş &ccedil;alışma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; yansıtan şeffaf ve akıcı bir bakış a&ccedil;ısıyla tasarlanarak, ofis ihtiya&ccedil;ları ve kullanıcı talepleri de g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındı. Her departmanda fonksiyona y&ouml;nelik farklı &ccedil;alışma birimleri oluşturuldu ve &ccedil;alışan t&uuml;m personel i&ccedil;in kişiye &ouml;zel dolap sistemleri eklendi. Departmanların &ccedil;alışma, toplantı, eğitim ve seminer alanlarını ise, &ccedil;alışanların iş hayatının yoğunluğu ve stresinden uzaklaşmaları i&ccedil;in sosyal alanlarla b&uuml;t&uuml;nleştirildi.</p> <p>Y&ouml;netim ofisinin en &uuml;st katta olmasının avantajı kullanılarak g&uuml;n ışığını en y&uuml;ksek d&uuml;zeyde &ccedil;alışma mekanlarının i&ccedil;ine alabilmek amacıyla cafe ve sirk&uuml;lasyon alanlarına skylight pencereler a&ccedil;ıldı. A&ccedil;ılabilen skylight pencereler ile temiz hava da m&uuml;mk&uuml;n olduğunca ofis ortamına alındı.&nbsp;</p> <p>Ortak alanlarda, markanın da iş karakterini yansıtan renk farklılıkları kullanılarak departmanları birbirinden ayrıştırmak hedeflendi. &Ccedil;alışma ekibinin memnuniyetinin &ouml;ncelikli tutulduğu renkler, sıcak malzemeler ve i&ccedil; peyzaj ile desteklenen yalın bir tasarım yaklaşımı tercih edilirken, kurumun g&uuml;ncel marka kimliğinin de mekanla b&uuml;t&uuml;nleşmesi sağlandı.</p> <p>Y&ouml;netim kurulu toplantı odası dairesel formda planlanarak, departmanlar farklı formlarda birbiri i&ccedil;erisine yerleştirildi ve arada kalan alanlarda da sosyal mekanlar kurgulandı. Bu farklı formlar hem tavanlar hem de mobilyalara yansıtılarak mekanın kendi i&ccedil;indeki &uuml;&ccedil; boyut etkisi daha da vurgulandı. Ayrıca mekanda g&uuml;n ışığının oluşturduğu iki sirk&uuml;lasyon aksına paralel yerleşen departmanlar arasında toplantı odası, eğitim-seminer odası, kafe ve dilenme alanı yerleştirilerek, ofis alanları ile bu alanlar arasında doğrudan bir ilişki kuruldu.</p> <p>Y&ouml;netici odalarında mermer, doğal ahşap ve metal gibi malzemelere ve daha yalın bir &ccedil;izgiye ağırlık verilerek sadelik &ouml;n plana alındı. Her y&ouml;neticinin kendi odası ile beraber dinlenme odaları da ayrıca planlandı.</p> <p>T&uuml;m ofis duvarları i&ccedil;in tasarlanan panolarda ve b&ouml;l&uuml;c&uuml; camlarda kullanılmak &uuml;zere, birbiri i&ccedil;erisinde akan grafik &ccedil;alışmalar kurgulanarak, kullanıcılara renkli, enerjisi y&uuml;ksek bir i&ccedil; mekan deneyimi yaşatmak hedeflendi. &Ccedil;alışma ekibinin motivasyonunu arttırmak amacıyla yemekhane b&ouml;l&uuml;m&uuml;ndeki aydınlatmalar, oturma grupları ve zemin kaplamalarında yenilik&ccedil;i bir yaklaşım sergilenerek, birbirinden farklı sosyal alanlar oluşturuldu. Lineer sarkıt aydınlatmalar, yemekhane aydınlatmaları da EDDA Mimarlık tarafından tasarlandı.</p> Mon, 27 Mar 2017 15:15:10 +03 Batı Ortodonti Diş Polikliniği http://www.arkiv.com.tr/proje/bati-ortodonti-dis-poliklinigi/7542 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/slash-architects/bati-ortodonti-dis-poliklinigi/slasharchitects-bati-dental-policlinic-01-front-facade-night-lighting.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İpek Baycan,Şule Ertürk Gaucher<br>Mimarlık Ofisi : Slash Architects<br><br>İstanbul Fulya’da bulunan Batı Ortodonti Kliniği; Ihlamur Kasrı vistasına hakim oldukça merkezi bir konumda yer alıyor.<br><br><p>Slash Architects, projeyi anlatıyor:</p> <p><span style="font-size: 13px;">İki kattan oluşan 450 metrekare polikliniğin zemin katında genel mahaller kurgulanırken &uuml;st katı personel odaları ve ofisler olarak tasarlanmıştır. Mekana girenleri karşılayan &ldquo;info desk&rdquo; her iki lobiye de hakim bir noktada yer alırken, masanın iki tarafından birbirine paralel uzanan koridorlar ile kliniğin i&ccedil; mahallerine ulaşım sağlanır. Klinik mahalleri mekanın &ccedil;eperlerine yerleştirilmiş, manzaradan azami fayda sağlarken aynı zamanda kliniğin vitrinini oluşturur. Giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; oluşturan iki farklı bekleme konsepti ile bir tarafta lounge tipi bir salon oluşturulurken, diğer kısımda daha serbest oturumlu kitaplık, sedir ve tekil oturumlar ile hastaların sıkılmadan kendilerini sıcak bir ortamda hissetmeleri sağlanmıştır.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/slash1.gif" /><br /></span></p> <p>Mekanların akışı kamusaldan &ouml;zele doğru giderken bu ge&ccedil;iş aynı zamanda malzeme, doku ve renk se&ccedil;imlerinde de kendini g&ouml;sterir. Klasik anlamda bilinen steril ve soğuk klinik algısı, yeşil zen bah&ccedil;elerinin kurgulanması ve sıcak malzeme se&ccedil;imleri ile kırılmıştır. Mekanda, duvarlar ve zeminde yer alan ahşap malzeme birliği kliniğin i&ccedil; mahallerine doğru ge&ccedil;tik&ccedil;e koridorlarda &ccedil;&ouml;z&uuml;nerek yerini sadeliğe bırakır. Bekleme b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden i&ccedil; koridorlara ge&ccedil;erken malzemede ger&ccedil;ekleşen bu ge&ccedil;iş algısı mekanın duvarlarının formasyonunda da kendini g&ouml;sterir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/slash2.gif" border="0" /></p> <p>Kliniklerin muayenehane odaları, ıhlamur kasrı ve parkının manzarasına hakim olan batı cephesine yerleştirilerek vitrin oluşturur ve mekanın kimliğini vurgular. Cephede mahremiyeti ve g&uuml;neş kontrol&uuml;n&uuml; sağlayan hareketli ahşap paneller ise kullanıcı tarafından &ccedil;eşitlendirilirken interaktif bir cephe oluşturur, bu da cephenin s&uuml;rekli canlı ve hareketli kalmasını sağlar.</p> Mon, 27 Mar 2017 12:24:52 +03 Pekerler İnşaat Genel Merkez Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/pekintas-ofis/6624 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/as-architecture/pekerler-insaat-genel-merkez-binasi/001-397A7211 edit.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayşin Sevgi Karakurt<br>Mimarlık Ofisi : AS Architects<br><br>Pekerler İnşaat Genel Merkez Binası, Ankara’nın Çankaya bölgesinde yer alan İlkbahar semtinde, bir cephesi Doğukent Bulvarı’na bir cephesi ise Turan Güneş Bulvarı’na dönük olacak şekilde konumlanmaktadır. <br><br><p>Yapı beş adet ofis katı ve bir adet kapalı otopark katı olmak &uuml;zere toplam altı kattan oluşmaktadır.</p> <p>Proje fonksiyonunun yoğun bir kurgudan ziyade, konforu, refahı ve deneyimi ifade edecek &ouml;ğeleri barındırma gereksinimi, tasarım ekibinin tecr&uuml;beleri, işveren beklentileri ve teknik kriterler &uuml;&ccedil;geninde kolaylıkla &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenebilen bir s&uuml;rece olanak sağlamıştır.&nbsp; Bununla birlikte, yapının iki y&ouml;nl&uuml; olarak konumlandırılması ve bu iki y&ouml;nl&uuml; hareketin yapının i&ccedil;erisinde yaratılan şeffaflık sayesinde hissedilebilir olması, aynı zamanda mevcut &ouml;l&ccedil;eğin de uygunluğu tasarım s&uuml;recindeki deneyimi zenginleştirmiştir.&nbsp; B&ouml;ylelikle, ilk &ouml;nce arazinin genellikle cephe i&ccedil;ermeyen ve dışarıdan algılanmayan noktalarında konumlandırılan sirk&uuml;lasyon merdiveni dinamik bir &ouml;ğe olarak &ouml;n cepheye yerleştirilmiş ve iki kat boyunca devam eden, ferah bir giriş alanı ile desteklenerek bina-cadde-i&ccedil; mekan ilişkisi vurgulanmıştır. Aynı kurgu &ccedil;er&ccedil;evesinde kullanılan şeffaf b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler yapı i&ccedil;erisine adım atıldığı andan itibaren i&ccedil; ve dış d&uuml;nyanın zenginliğini birbirine bağlayan bir algıyı ortaya koymaktadır.</p> <p>Bununla birlikte, cephe kurgusu &ouml;n planda tutularak, cephenin ısı ve ışık performansını dengeleyecek elemanlar tercih edilerek, t&uuml;m bu elemanlar cepheyi &ouml;l&ccedil;eklendiren ve &uuml;&ccedil; boyutlu derinlikli bir yapıya kavuşturan &ccedil;er&ccedil;evenin i&ccedil;erisine yerleştirilmiştir. Bu doğrultuda, giydirme cephe tekniği uygulanarak, porselen seramik cephe kaplaması kullanılmıştır. Aynı zamanda, cephe &uuml;zerinde hem fonksiyonel hem de estetik bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k yaratmak amacıyla g&uuml;neş kırıcı elemanlar ve ızgara sistem paneller tercih edilmiştir.</p> <p>Projenin i&ccedil; mekan tasarımı mevcut fonksiyonun gerektirdiği kurgu &ccedil;er&ccedil;evesinde, geniş VIP ve y&ouml;netici odalarını, personel b&ouml;l&uuml;mlerinde ise &ouml;zel ofis b&ouml;l&uuml;mlerini barındıracak şekilde planlanmıştır. A&ccedil;ık ofis sistemleri yerine &ouml;zel ofis d&uuml;zenlemesi ile kırk kişinin &ccedil;alışmasına imkan sağlanmış fakat a&ccedil;ık ofislerden oluşan bir d&uuml;zenlemenin tercih edilmesi halinde y&ouml;netici ofisleri de dahil olacak şekilde toplam seksen kişilik bir &ccedil;alışma ortamı yaratılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> Thu, 23 Mar 2017 12:26:00 +03