Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Ada Otel http://www.arkiv.com.tr/proje/ada-otel/3348 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/sans-mimarlik/ada-otel/ada5.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet İğdirligil<br>Mimarlık Ofisi : Şans Mimarlık<br><br>Şans Mimarlık'ın Bodrum Türkbükü'nde tasarladığı otel projesi 1999 yılında tamamlandı.<br><br><p>Mal sahibinin "ev rahatlığında bir otel" isteğinden &ccedil;ıkılarak, proje konsepti oluşturuldu. Bu nedenle tasarlanan mekanların huzurlu ve ferah olmasına, insan &ouml;l&ccedil;eğini kaybetmemesine itina edildi.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ada12.jpg.jpeg" /></p> <p>Proje oluşturulurken Bodrum yarımadasında geleneksel olarak kullanılmış taş, yapı malzemesi olarak belirlendi.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ada7.jpg.jpeg" border="0" /></p> Fri, 18 Aug 2017 17:32:00 +03 Gülaylar Tesco Kipa Alışveriş Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/gulaylar-tesco-kipa-alisveris-merkezi-/7972 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tektonika-mimarlik/gulaylar-tesco-kipa-alisveris-merkezi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Semra Teber Yener<br>Mimarlık Ofisi : Tektonika / Semra Teber Yener Mimarlık Bürosu<br><br>Yapının formu ve cephe karakteri yakın çevresindeki araç ve yaya akımının yönü ve hızını çağrıştırmaktadır.<br><br><p>Dairesel doğu cephesindeki &ldquo;Cam Kanatlar&rdquo;, hemen &ouml;n&uuml;nden akan s&uuml;rekli, ama yavaşlamış ara&ccedil; trafiği tarafından bi&ccedil;imlenmiş gibidir. Yaya dolaşımının daha yoğun olduğu g&uuml;ney ve batı cepheleri ise, y&uuml;r&uuml;yen insanı kompleksin i&ccedil;ine almak ister gibi, bir yırtıkla ikiye ayrılmıştır. Cam cephe kanatları, harekete ve zamana bağlı olarak ışığı &ccedil;eşitli şekillerde yansıtmaktadır.</p> Fri, 18 Aug 2017 12:02:25 +03 Mall of Antalya Mescidleri (MOAM) http://www.arkiv.com.tr/proje/mall-of-antalya-mescidleri-moam/7971 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nun/mall-of-antalya-mescidleri/_H7A3438.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Celâleddin Çelik,Selim Koytak<br>Mimarlık Ofisi : NUN | Architecture and Design<br><br>Mall of Antalya mescidleri NUN | Architecture and Design tarafından tasarlandı ve inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Mall of Antalya mescidleri projesinin en b&uuml;y&uuml;k avantajı, kıble y&ouml;n&uuml;n&uuml;n doğal olarak binanın y&ouml;n&uuml; ile birbirini tutuyor olması.&nbsp;Giriş hol&uuml;nden itibaren alışveriş merkezinin atmosferinden ayrılan, kendi i&ccedil; d&uuml;nyasını kuran bir mek&acirc;n tasarlandı. Bu mek&acirc;nın yapmacık ve kurmaca bir dekor değil, ayakları yere basan, kalıcı, sakin bir mek&acirc;n olmasını ama&ccedil;ladık. Tasarım, modası hemen ge&ccedil;ecek bir anlayış yerine sakin, uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;, yalın, ağırbaşlı, &ccedil;ağdaş ve anıtsal bir tavır peşindedir. Giriş hol&uuml; mek&acirc;nı alışveriş merkezinden ayırır, ve i&ccedil;eri girince bizi karşıda bir &ccedil;eşme karşılar. Bu &ccedil;eşmede i&ccedil;me suyu i&ccedil;ilebilecektir. Bu hol&uuml;n sağında erkekler, solunda kadınlar mescidi yer alır. Erkekler kısmına girişin bir tarafı abdesthaneye, diğer tarafı ayakkabılık hol&uuml;ne ulaşır. Abdesthane ve ayakkabılık birbiri i&ccedil;ine ge&ccedil;işken mek&acirc;nlardır. Bu iki mek&acirc;nı sadece al&ccedil;ak ayakkabı dolapları ayırır. Bu dolaplar abdest aldıktan sonra &uuml;zerine oturulup ayakkabı giyilebilen elemanlardır. Ayakkabılık hol&uuml; aynı zamanda bir son cemaat yeri gibi de &ccedil;alışır, gerektiği zaman ibadet i&ccedil;in kullanılır. Ayakkabılık hol&uuml;nden mescide ge&ccedil;ilir. Kutsal mek&acirc;nda sade bir mihrab duvarı kullanıcıyı karşılar. Ayakkabılık hol&uuml; ile ana hacmi ahşap geometrik b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler ayırır. Mihraba g&ouml;re sol duvarda yangın ka&ccedil;ış hol&uuml;ne bakan pencereler yer alır. Avize, klasik kandilli avizelerden ilhamla tasarlanmıştır. Tavanı abidevi bir etki elde etmek i&ccedil;in par&ccedil;alı ve kademeli bir ahşap tavandır. Kadınlar tarafına giden hol ise, &ccedil;ocuk arabalarının konabileceği bir park alanı ve emanet dolabı i&ccedil;ermektedir. Devamında ayakkabılık hol&uuml;ne ulaşırız, bir tarafı yine abdesthaneye, diğer tarafı mescide a&ccedil;ılmaktadır.&nbsp;</p> Fri, 18 Aug 2017 09:50:23 +03 Aurum Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/aurum-ofis/7970 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/boytorun/aurum-ofis/Render Office1_Easy-Resize.com.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yudum Boytorun,Semih Boytorun<br>Mimarlık Ofisi : Boytorun Mimarlık<br><br>AURUM Ofis Binası İstanbul’un gelişmekte olan bölgesi Bağcılar ilçesinde bulunmaktadır.<br><br><p>Projenin tasarım kararları, belediyenin b&ouml;lgede başlattığı soylulaştırma &ccedil;alışmalarına katkıda bulunmak ve b&ouml;lgeye prestij kazandırmak &uuml;zerine kurgulanmıştır.&nbsp; Parsel &ccedil;evresindeki y&uuml;r&uuml;me yolu boyunca oluşturulan ticari bantlar sayesinde b&ouml;lgenin durağan kent hayatına hareketlilik kazandırmak ama&ccedil;lanmıştır. Bu ticari bantta yer yer a&ccedil;ılan yırtıklar sayesinde i&ccedil;eri ve dışarı arasındaki ( &ouml;zel ve kamusal) g&ouml;r&uuml;nmez &ccedil;izgi ortadan kaldırmıştır. Yol kotundan 3 metre aşağıda bulunan ağa&ccedil;ları sarmalayarak oluşturulan i&ccedil; avlu, yeşilin sokak kotundan algılanmasını sağlayarak davetkar bir meydan tasarımı oluşmuştur. İ&ccedil; avludaki odak noktası olan bu ağa&ccedil;lar -3 kotunda bulunan spor salonunun da merkezinde bulunmaktadır. Bu yeşil alan etrafında oluşturulan koşu parkuru, spor i&ccedil;in elverişli bir doğal ortam oluşturmaktadır.&nbsp; Kentlilerin ihtiya&ccedil;larına hizmet etmek &uuml;zerine tasarlanan bah&ccedil;e b&uuml;nyesinde yoga merkezi, k&uuml;t&uuml;phane, restoranlar ve kafeler bulunmaktadır.</p> <p>Yapının zemin ve zemin altı katları sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel aktivite ağırlıklı alanlar olarak, zemin &uuml;st&uuml;&nbsp;katları ise ofis olarak kurgulanmıştır. Cephede yakalanan hareket sayesinde, yapı; etrafındaki binalardan ayrılıp b&ouml;lgede bir odak noktası oluşturmayı hedeflemiştir. Bu algı, cephede dikey elamanlarla oluşturulan y&uuml;kseklik etkisi ile desteklenmiştir.&nbsp; Fakat&nbsp; 9. katta, bu dikey etki tam zıt şekilde oluşturulan yatay bir bantla b&ouml;l&uuml;nm&uuml;ş ve bina kullanıcılarına sunulmuş yeşil bir kat oluşturulmuştur. &Ccedil;atıda da uygulanan aynı yaklaşım sayesinde, bodrum kattan başlayarak binanın en tepe noktasına kadar hissedilen bir yeşil alan kurgusu tasarlanmıştır. &Ccedil;atıda tekrar ofis kullanıcılarına sunulmuş dinlenme alanları ve restoranlar bulunmaktadır.</p> <p>T&uuml;m bu olgular bir araya getirildiğinde, Bağcılar il&ccedil;esi i&ccedil;in karma&nbsp;yapı olarak tasarlanan Aurum Ofis Binası b&ouml;lgeye değer, hareketlilik ve yaşam olgusu katmaktadır.</p> Wed, 16 Aug 2017 16:03:32 +03 Aurum Rezidans http://www.arkiv.com.tr/proje/aurum-rezidans/7969 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/boytorun/aurum-rezidans/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yudum Boytorun,Semih Boytorun<br>Mimarlık Ofisi : Boytorun Mimarlık<br><br>Aurum Rezidans Binası, İstanbul’un gelişmekte olan bölgesi Bağcılar ilçesinde bulunmaktadır. <br><br><p>Ticaret, spor ve konaklama eylemlerini i&ccedil;eren karma kullanımlı yapı sınıfına hitap etmektedir. Projenin tasarım kararları, belediyenin b&ouml;lgede başlattığı soylulaştırma &ccedil;alışmalarına katkıda bulunmak ve b&ouml;lgeye prestij kazandırmak &uuml;zerine kurgulanmıştır.</p> <p>Projeye y&ouml;n veren en &ouml;nemli parametreler b&ouml;lgede bulunan eğitim ve spor faaliyetlerinin i&ccedil; i&ccedil;e olmasıdır. Yakında bulunan Kemerburgaz &Uuml;niversitesi &ouml;ğrencileri i&ccedil;in alternatif bir konaklama &ouml;nerisi oluşturmuştur. Parsel &ccedil;evresindeki y&uuml;r&uuml;me yolu boyunca oluşturulan ticari bantlar sayesinde b&ouml;lgenin durağan kent hayatına hareketlilik kazandırmak ama&ccedil;lanmıştır. Bu ticari bantta yer yer a&ccedil;ılan yırtıklar sayesinde i&ccedil;eri ve dışarı arasındaki ( &ouml;zel ve kamusal) g&ouml;r&uuml;nmez &ccedil;izgi ortadan kaldırmıştır. Yol kotundan 3 metre aşağıda bulunan ağa&ccedil;ları sarmalayarak oluşturulan i&ccedil; avlu, yeşilin sokak kotundan algılanmasını sağlayarak davetkar bir meydan tasarımı oluşmuştur. İ&ccedil; avludaki odak noktası olan bu ağa&ccedil;lar -3 kotunda bulunan spor salonunun da merkezinde bulunmaktadır. Bu yeşil alan etrafında oluşturulan koşu parkuru, spor i&ccedil;in elverişli bir doğal ortam oluşturmaktadır.</p> <p>Zeminden y&uuml;kseldik&ccedil;e yeşil dokudan kopma kaygısını ortadan kaldırmak i&ccedil;in bazı katlarda yer yer kat bah&ccedil;eleri yapılmıştır. &Ccedil;atıda da uygulanan aynı yaklaşım sayesinde, bodrum kattan başlayarak binanın en tepe noktasına kadar hissedilen yeşil alan kurgusu kat bah&ccedil;eleri aracılığıyla sağlanmıştır. Tasarlanan bu kat bah&ccedil;eleri cephede hareket oluşturmuştur. Cephede yakalanan bu hareket sayesinde, yapı; etrafındaki diğer yapı gruplarından ayrılıp b&ouml;lgede bir odak noktası oluşturmayı hedeflemiştir.</p> <p>Yapının zemin ve zemin altı katları sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel aktivite ağırlıklı alanlar olarak, zemin &uuml;st&uuml;&nbsp;katları ise konut olarak kurgulanmıştır. Konut katları &ouml;ğrenciler ve bekarlar i&ccedil;in kullanımı kolay olan normal ve dubleks 1+1 daireler olarak tasarlanmıştır. Ticari katlar ise her kesime hitap eden, hem rezidansta konaklayan hem de rezidans dışında yaşayan kentli kesim tarafından kullanılan ortak alanlar olarak kurgulanmıştır.</p> <p>T&uuml;m bu olgular bir araya getirildiğinde, Bağcılar il&ccedil;esi i&ccedil;in karma&nbsp;yapı olarak tasarlanan Aurum Rezidans Binası b&ouml;lgeye değer, hareketlilik ve yaşam olgusu katmaktadır.</p> Wed, 16 Aug 2017 15:59:56 +03 Cam Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/cam-ofis/7966 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/lejant-proje/cam-ofis/O1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Arif Balaban,Durul Dalgıç,Anıl Altıok,Alper Anaklı,Selcan Sezer,Gökhan Arslan,Yasemin Kılıç,Volkan Baykut,Anıl Tutar,Berrin Chatzi Chousen,Sıla Danık,Bahar Özbek<br>Mimarlık Ofisi : Lejant Proje<br><br>Lejant Proje'nin tasarladığı ve Dalgıçlar Yapı ile ortak kullandıkları yapının inşaatı 2016 yılında tamamlandı. Cam Ofis, Ankara Ümitköy'de bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Arazi topoğrafik yapısının t&uuml;m avantajları kullanılarak plan tasarımı geliştirilmiş olan Cam Ofis mimarisi; mevcut yeşilliğin korunması kararının bir &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bina ana giriş aksı, arsa &uuml;zerinde bulunan y&uuml;ksek &ccedil;am ağa&ccedil;larına g&ouml;re belirlenmiş ve bu aks referans alınarak &ccedil;alışma alanları ile genel yerleşim şeması belirlenmiştir.</p> <p>Betonarme yapının &ccedil;elik ve cam cephe ile 3 boyuta taşınması, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z modern mimari ofis ihtiya&ccedil;larının işlevsel olarak karşılanması kararının bir sonucudur. Binanın bu str&uuml;kt&uuml;rel yapısı doğal g&uuml;n ışığının gerekli olan t&uuml;m mekanların i&ccedil;erisine optimal d&uuml;zeyde alınmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, binanın arazi &uuml;zerindeki konumlandırılışı da doğal ışığın, g&uuml;n i&ccedil;erisinde farklı saatlerde i&ccedil; mekanlara girebilmesine ve doğal havalandırma sisteminin kullanılmasına olanak tanır. Cam Ofis'in t&uuml;m bu teknik avantajlarının yanında; geniş cam cephe sistemi ile sağlanmış olan şeffaflık algısı, ofis ve dış mekan arasındaki duvarları yıkmıştır.</p> <p>Dikeyde geniş cam a&ccedil;ıklığının bir elemanı olan ana giriş; arazinin topoğrafik yapısından dolayı bodrum kattan sağlanır. Giriş-danışma alanı ve mini kafeden oluşan karşılama alanının bir tarafında toplantı odaları yer alırken, diğer taraf mutfak &ndash; Sosyal etkinlik mekanlarına ayrılmıştır. Binanın geri kalanından bağımsız bir girişi de bulunan etkinlik mekanı; sergi, workshop ve seminerlere ev sahipliği yapmaktadır. A&ccedil;ık ofislerin yer aldığı zemin kat, 1.kat ve &ccedil;atı arası katında; cam seperasyonlar ve br&uuml;t beton ile oluşturulmuş minimum kolon-kiriş sistemiyle şeffaflık sağlanarak geniş hacimler oluşturulmuştur.</p> <p>İ&ccedil; mekanda yer alan t&uuml;m elemanlar yapının genel end&uuml;striyel modern yapısına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Beton y&uuml;zeyler muhafaza edilmiş ve &ouml;zellikle sabit mobilyalar i&ccedil;in demir konstr&uuml;ksiyon ile doğal ahşap kaplama ana malzeme se&ccedil;imi olarak&nbsp; belirlenmiştir. Binanın dış cephesini oluşturan al&uuml;minyum cephe doğramaları, sinterflex cephe kaplamaları ve thermowood doğal ahşap kaplamalar ile y&uuml;zeyler dengelenmiş ve b&ouml;ylece i&ccedil; mekan atmosferiyle de bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlanmıştır.</p> <p>B&ouml;lgenin ve bulunduğu sokağın simgesi olarak kabul edilen Cam Ofis; modern yapısının yanında &ldquo;Gabion Pivot Kapısı&rdquo; ile de ayırt edici, ama aynı zamanda genel mimari dokuyla uyum i&ccedil;erisinde bir varlık g&ouml;stermektedir.</p> Tue, 15 Aug 2017 15:50:00 +03 Burda Bebek Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/burda-bebek-ofisi/7965 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nord-mimarlik/burda-bebek-ofisi/1_MT_3726.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burcu Yücetaş Ural,Erkan Ural,Burcu Dede,Bengüsu İbiş,Bilgi Eroğlu<br>Mimarlık Ofisi : nord mimarlık-tasarım<br><br>Burda Bebek firmasının Flat Ofis’te yer alan yaklaşık 500 metrekarelik prestij ofisi, firmanın kurumsal kimliğini yansıtan renklerin beraberliğiyle, modern, bütüncül ve işlevsel bir kurgu eşliğinde tasarlanmış.<br><br><p>Tasarımcıları projeyi anlatıyor:</p> <p>Rafine bir bakış a&ccedil;ısıyla detaylandırılan t&uuml;m birimler fig&uuml;ratif dokunuşlarla dinamizm kazanırken, duvar mobilyalarıyla ve interaktif y&uuml;zeylerle birlikte mekanın kullanıcılarına pozitif enerjili bir &ccedil;alışma ortamını yansıtması hedeflendi.<b> </b>Genel ofis mekanı i&ccedil;erisinde satın alma, insan kaynakları, dış ticaret, pazarlama, satış, muhasebe gibi departmanların yanı sıra, bir adet m&uuml;d&uuml;r odası, &uuml;&ccedil; adet toplantı odası ve sekreterya, mutfak ve ıslak hacimler gibi servis alanları yer aldı. &nbsp;</p> <p>Projenin fonksiyonel d&uuml;zlemdeki tasarım s&uuml;reci, ofis yaşantısına karşılık veren ve &ccedil;alışma birimlerinin b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; korumaya &ccedil;alışan bir anlayışla, girişten y&ouml;nlenen lineer aksların sirk&uuml;lasyon aksıyla kesiştirilmesiyle başladı. B&ouml;ylece plan d&uuml;zleminde mekansal par&ccedil;alanma ve mekanlar arası akışkanlık sağlanmış oldu. Giriş hol&uuml;nde yer alan sekretarya bir karşılama bankosu niteliğinde merkez aksta konumlandırıldı ve ofis girişinin hemen yanındaki bekleme alanıyla da fonksiyonu kuvvetlendirildi. Ofis birimleri doğal ışık ge&ccedil;işine imkan veren cephelerde ve a&ccedil;ık ofis sistemi kurgusuyla &ccedil;&ouml;z&uuml;lerek, mekanın efektif bir plan şemasında kullanılması, &ouml;zellikle de g&uuml;n ışığından y&uuml;ksek oranda faydalanması hedeflendi. Genel m&uuml;d&uuml;r odası, a&ccedil;ık ofis birimleriyle doğrudan ilişki sağlayabilmesi ve hiyerarşik a&ccedil;ıdan mahremiyetini koruyabilmesi adına, &ouml;n&uuml;nde bir sekreterya birimiyle birlikte ofislerin kesişim alanında kurgulandı. Toplantı odaları ise lineer y&ouml;nlenmenin getirdiği aks sisteminin diğer tarafına yerleştirilerek erişim kolaylığı ve i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;kl&uuml;k prensibiyle şekillendirildi.</p> <p>Firmanın kurumsal kimliğinden gelen ana renkler belirli tasarım &ouml;ğelerinde &ouml;n plana &ccedil;ıkarıldı ve dinamik y&uuml;zeyler elde edildi. Plan d&uuml;zleminde kurulan aks sistemi, lineer metal tavan sistemiyle desteklenerek y&ouml;nlendirilmeler sağlanmış oldu. Toplantı odaları aksındaki mahaller mekanın genel yapısındaki y&uuml;ksek tavan sisteminden bağımsız değerlendirildi ve bu alanlara yine lineer y&ouml;nlenmeyi destekleyici olacak bir &ccedil;atı &ouml;rt&uuml; sistemi &ouml;nerildi. Bu alanın koridor sistemiyle &ccedil;akışan cephesi, ışığı i&ccedil;eri taşıyan ve yansıtan y&uuml;zeylerle ge&ccedil;irgen nitelikte kurgulandı ve birimlerin ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re yer yer yarı şeffaf, ahşap, beyaz ve gri y&uuml;zeylerle desteklendi. Ofisin genel tavrındaki devamlılık hissi &ouml;zellikle beyaz rengin t&uuml;m tavan, duvar ve mobilyalarda ağırlıklı kullanımıyla sağlanmaya &ccedil;alışıldı. A&ccedil;ık ofislerde ise tavan y&uuml;zeyleri br&uuml;t etkide bırakılıp yer yer yine beyaz renkli kanopilerle desteklenerek y&uuml;kseklik algısının mekanın b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde etkili bir hale getirilmesi sağlandı.</p> <p>Lineer aksiyel yapıdan dolayı alanın &ccedil;ekirdek niteliği taşıyan orta b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ise, duvar ve tavan y&uuml;zeylerinde fugalı bir mod&uuml;lasyon sistemi meydana getirildi. Bu mod&uuml;llerin bazıları firmanın ana renkleri doğrultusunda boyanarak dinamik bir etki sağlanmış oldu. Giriş karşısında, sekreterya arkasında kalan duvar &ndash; tavan sistemi de bu şekilde kurgulanarak dil birliği oluşturulmaya &ccedil;alışıldı. A&ccedil;ıkta kalan t&uuml;m kolon y&uuml;zeyleri koyu gri olarak yorumlanarak mekandaki etkilerinin azaltılması sağlandı. Bu kolon y&uuml;zeyleri ve fuga sistemiyle meydana gelen duvar mod&uuml;lasyonu, yine firmanın kurumsal kimlik &ccedil;alışmasından gelen renklerle ve biberon, emzik, kalp gibi fig&uuml;rlerden oluşan sembollerle manyetik duvarlar olarak tasarlandı ve bu alanlar kullanıcıların interaktif olarak deneyimleyebileceği eğlence duvarlarına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;.</p> <p>Ofisinin girişinde konumlanan ve karşılama bankosu vazifesi g&ouml;ren sekreterya, lineer metal tavan i&ccedil;erisinde detaylandırılan fugalı ve mod&uuml;ler al&ccedil;ıpan tavan sistemi ve aydınlatma elemanlarıyla tanımlandı. Hol&uuml;n devamında toplantı odaları tarafında yer alan koridorda kullanılan cam ve ahşap ofis b&ouml;lme sistemleriyle birimler birbirinden ayrıştırıldı. Bu b&ouml;lme sistemindeki cam y&uuml;zeylerdeki folyolarda biberon, emzik gibi semboller yinelenerek kullanıldı ve tasarım dilinin devamlılığı sağlanmaya &ccedil;alışıldı. B&ouml;lme sistemlerinin tanımladığı izle birlikte zemin kaplamaları da farklılaşarak, ofislerin i&ccedil;lerinde karo halı y&uuml;zeylere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Koridor ile a&ccedil;ık ofis alanlarının zeminde ayrıştığı y&uuml;zeylerde, i&ccedil;lerinde renkli lake saksılar barındıran mod&uuml;ler depolama &uuml;niteleri &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml;. B&ouml;ylece hem renkli lake y&uuml;zeyler hem de saksı i&ccedil;indeki bitki &ccedil;&ouml;z&uuml;mleriyle enerjik bir etki sağlanmış oldu.</p> <p>Burda Bebek&rsquo;te kurgulanan b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l ve fonksiyonel yaklaşım, i&ccedil; mimari tasarımın t&uuml;m aşamalarında &ouml;n planda tutuldu ve yapısal detaylardan noktasal detaylara kadar devam ettirildi. Az sayıda malzemenin tekrarıyla sağlanan devamlılık, yer yer renklerin ve sembollerin &ouml;n plana &ccedil;ıkarılmasıyla sade ama dinamik bir tasarım dili oluşturulmasına &ccedil;alışıldı.</p> Mon, 14 Aug 2017 14:04:02 +03 Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü http://www.arkiv.com.tr/proje/gebze-teknik-universitesi-mimarlik-bolumu/5739 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/gebze-teknik-universitesi-mimarlik-bolumu/_008.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayla Ayyıldız Potur,Kutlu Sevinç Kayıhan,Cahide Aydın İpekçi,Göksun Akyürek Altürk,Ümit Ceren Bayazitoğlu,Nurşah Serter,Buket Metin<br><br><br>Yapımı 2015 yılından tamamlanan Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, bünyesindeki öğretim görevlileri tarafından tasarlandı.<br><br><p>Mimarları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Tasarım s&uuml;reci, yalın, rasyonel, ama aynı zamanda bağlamını g&uuml;&ccedil;lendiren, mekansal zenginliği olan bir yapı gereksinimi ile başladı. Tasarımda ana karar olarak, &ouml;zg&uuml;n bir floraya sahip eski doku i&ccedil;erisinde var olan &ldquo;Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rdquo; yapılarını da kullanarak, aşamalı olarak gelişmek fikri&nbsp; benimsendi. Yeni yapının, mevcut kullanılan Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml; yapı birimlerinin oluşturduğu "Mimarlık Sokağı"na uyumlu bir dil birliği ile eklemlenmesine karar verildi. B&ouml;ylelikle, yerleşkede var olan fiziksel ve doğal dokunun &ouml;l&ccedil;eğine saygı duyan par&ccedil;acı bir tavırla tasarım fikirleri şekillendi. Yapının dış kont&uuml;rlerini sedir ağacı k&ouml;klerine yaklaşma mesafeleri belirledi.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/_0020.jpg.jpg.jpeg" /></p> <p>"Mimarlık Sokağına" eklemlenen ve ana omurgasını oluşturan bir &ldquo;i&ccedil; sokak&rdquo; fikri geliştirildi. Mimarlık eğitimi i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli olan ve &ouml;ğrenme s&uuml;recinin olduk&ccedil;a etken bir par&ccedil;asını oluşturan &ldquo;Sergileme&rdquo; fonksiyonu i&ccedil;in, bir ana omurga (turuncu hol) oluşturuldu. Aynı zamanda sirk&uuml;lasyon eksenini de oluşturan bu omurgaya, t&uuml;m eğitim mekanları ve ofisler eklemlenirken, yatayda ve d&uuml;şeyde de mekanlar arasında g&ouml;rsel ve fiziksel s&uuml;reklilik sağlandı. Sergileme ve Sirk&uuml;lasyon ekseni niteliğindeki turuncu hol, ana tasarım st&uuml;dyosu olarak kurgulanan mekana amfi merdiven ile bağlandı. Amfi merdiven mimarlık eğitiminde &ouml;nemli bir değerlendirme metodu olan j&uuml;rilerin yanı sıra konferans &ndash; sunum gibi etkinliklerin ger&ccedil;ekleşmesine olanak verecek bi&ccedil;imde kurgulandı.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/_0029a.jpg.jpg.jpeg" /></p> <p>Yapının da mimarlık eğitiminin &ouml;nemli bir bileşeni olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek, bazı b&ouml;l&uuml;mlerde mekanik tesisat &ndash; taşıyıcı str&uuml;kt&uuml;r &ouml;zellikle asma tavan gibi bileşenlerle kapatılmadı. Avlunun dış kont&uuml;rlerinin belirlenmesinde de etken olan ve ne yazık ki, k&uuml;resel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile kuruyan Sedir Ağacının yerine onu simgeleyen, ve aynı zamanda, "&ouml;ğrenme aracı" olan bir "&Ccedil;elik Eğitim Ağacı" yerleştirilmesi d&uuml;ş&uuml;ncesi şekillendi. (&Ccedil;elik ağa&ccedil;, hen&uuml;z konumlanmadığı i&ccedil;in, alternatif bir &ouml;neri olarak, mezun verdik&ccedil;e yaşlanan, doğal bir ağa&ccedil; fikri de mevcut). Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Maket At&ouml;lyesi, Kitaplık, Konferans Salonu, At&ouml;lyeler, Ofisler (Akademik - İdari) gibi mekanlara proje b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde yer verildi.</p> Thu, 10 Aug 2017 14:28:00 +03 Bursa Teknik Üniversitesi Mimarsinan Yerleşke Planı http://www.arkiv.com.tr/proje/bursa-teknik-universitesi-mimarsinan-yerleske-plani/7943 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ebc-mimarlik/bursa-teknik-universitesi-mimarsinan-yerleske-plani/02- görsel 1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ekrem Bahadır Çalışkan<br>Mimarlık Ofisi : EBC Mimarlık Proje<br><br>Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi alanı toplam 215 dönüm olmak üzere, mevcut yerleşke alanı, tahsis edilen alan, gelecekte yerleşkeye dahil olma ihtimali olan valilik arazisi, kamulaştırma alanı ve sit alanından oluşmaktadır.<br><br><p>Mevcut binaları yerleşkesinin genişleme alanına bağlamak ve ilişkilendirmek amacıyla; A2-B blok arasından geniş bir ge&ccedil;iş, B-C blok doğusundan da ikinci bir yaya aksı oluşturulmuştur. Oluşturulan yaya aksı, arazinin tahsisi sağlandığı takdir de t&uuml;m kamp&uuml;s&uuml; ge&ccedil;erek toplam 500 metrelik kuzey-g&uuml;ney hattını bağlayacaktır. Bu bağlantı ile devlet karayolu bağlantısı sağlanacak ve raylı toplu taşıma erişimi oluşacaktır. Kamp&uuml;s i&ccedil;inde minimum d&uuml;zeyde ara&ccedil; trafiği olması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş ve stratejik noktalarda a&ccedil;ık veya kapalı otopark alanları konumlandırılmıştır. Arazilerinin hepsinin kullanımının &uuml;niversiteye hen&uuml;z ge&ccedil;memesi nedeniyle, bina b&ouml;lgeleri, a&ccedil;ık alanlar ve yollar birbirlerine doğru ilişkiler kuracak şekilde eklenerek bağlanacaktır.</p> Wed, 09 Aug 2017 17:01:15 +03 Kadıköy Gençlik Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kadikoy-genclik-merkezi/4071 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/urbar/kadikoy-genclik-merkezi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Kural<br>Mimarlık Ofisi : UrbAr Kentleşme ve Mimarlık<br><br>Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesi'nde inşa edilen Kadıköy Gençlik Merkezi, aynı binada iki farklı programa ev sahipliği yapıyor: lisans öğrencileri yurdu ve kamuya açık kapalı yüzme havuzu kompleksi.<br><br><p>UrbAr, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapı parseli eğimlidir ve uzun kenarında 6 metre kot farkı bulunmaktadır. S&ouml;z konusu kot farkı gen&ccedil;lik merkezi binasının iki farklı programını parsele yerleştirmekte kullanılmıştır. -4,50 metre kotunda y&uuml;zme havuzu kompleksi girişi bulunur ve binanın iki bodrum katını kaplar. +0,00 metre kotunda ise yurt binası girişi yer almaktadır. Yurt kompleksi zemin kat ve aynı binanın zemin &uuml;st&uuml;ndeki beş katını kaplar.</p> <p>Yurt odaları binanın manzaraya a&ccedil;ılan &ouml;n cephesinde, oluşturulan avlu etrafında konumlandırılmış, bu şekilde yurt odalarında g&uuml;r&uuml;lt&uuml; ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml; kirliliğinden korunmuştur. Aynı avlunun altında yarı olimpik boyutta y&uuml;zme havuzu yer almaktadır. Kız ve erkek &ouml;ğrenci odaları aynı binada farklı bloklarda, giriş ve resepsiyonları ortak konumlandırılmıştır. Binanın zemin katı ortak işlevler i&ccedil;in kullanılmaktadır; kafeterya ve 100 kişi kapasiteli &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, &ccedil;alışma odası, seminer odası ile birlikte bekleme alanı ve danışmanın yanı sıra idari ofisler de bulunmaktadır.</p> <p>Bir kişi veya &uuml;&ccedil; kişilik birimler olarak planlanan yurt odaları zemin &uuml;st&uuml;ndeki beş katta konumlandırılmıştır. Odalarda duş, giysi dolapları, k&uuml;t&uuml;phane ve &ccedil;alışma yeri planlanmıştır. &Uuml;&ccedil; kişilik odalar i&ccedil; mekanı genişletmek ve dış cephede dinamik bir etki sağlamanın yanı sıra avluya &ouml;l&ccedil;ek vermek amacıyla &ccedil;ıkmalar ile tasarlanmıştır. Birinci katta, engelli &ouml;ğrenci odaları yer almaktadır. Her katta bir mutfak ve yemek odasının ile dinlenme alanları tasarlanmıştır.</p> Wed, 09 Aug 2017 17:00:00 +03 Kırıkkale Üniversitesi Stadyum http://www.arkiv.com.tr/proje/kirikkale-universitesi-stadyum/7942 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ebc-mimarlik/kirikkale-universitesi-stadyum/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ekrem Bahadır Çalışkan<br>Mimarlık Ofisi : EBC Mimarlık Proje<br><br>Proje, olimpik müsabakaların yapılabileceği atletizm pisti, 3.600 m² kapalı alanlı ve 2.000 kişi kapasiteli kapalı tribün yapısı ve 5.500 kişi kapasiteli açık tribünden oluşmaktadır.<br><br><p>Kapalı trib&uuml;n yapısı, stadyumun batı cephesine ve al&ccedil;ak kotlu alana konularak hem doğru bakış y&ouml;n&uuml; elde edilmiş hem de istinat yapısı olarak &ccedil;alışarak eğimli arazinin d&uuml;zeltilmesine yardım etmiştir. Binanın alt katında olan ve kapalı y&uuml;zme havuzu-a&ccedil;ık sahalara bakan cephesinde spor faaliyetleri i&ccedil;in farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde alanlar oluşturulmuştur.</p> Wed, 09 Aug 2017 15:52:20 +03 Ankara Üniversitesi Çim Amfi http://www.arkiv.com.tr/proje/ankara-universitesi-cim-amfi/7940 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ebc-mimarlik/ankara-universitesi-cim-amfi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ekrem Bahadır Çalışkan<br>Mimarlık Ofisi : EBC Mimarlık Proje<br><br>Ankara Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesinde planlanan çim amfi yaklaşık 1.000 kişi kapasitelidir.<br><br><p>Servis birimlerini i&ccedil;eren ve etkinlik zamanı giriş-&ccedil;ıkışı d&uuml;zenleyen arkad yapısının terası hem seyirciler tarafından kullanılmakta hem de kokteyl, a&ccedil;ılış gibi etkinliklere hizmet vermektedir.</p> Wed, 09 Aug 2017 15:18:43 +03 Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı http://www.arkiv.com.tr/proje/kirikkale-universitesi-arastirma-laboratuvari/7939 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ebc-mimarlik/kirikkale-universitesi-arastirma-laboratuvari/M01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ekrem Bahadır Çalışkan<br>Mimarlık Ofisi : EBC Mimarlık Proje<br><br>Toplam 4500 m² büyüklüğünde laboratuvar binası içinde farklı çalışmalar için gereken özelliklere sahip laboratuvarlar, uzman odaları, araştırma ofisleri, yönetim ve servis birimleri birbiriyle ilişkili farklı bloklarda çözülmüştür.<br><br><p class="ListParagraph1">T&uuml;m laboratuvarlarda kullanıma &ouml;zel mahal planlaması ve elektromekanik tesisat planlanmıştır.</p> Wed, 09 Aug 2017 14:58:28 +03 Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Kapalı Otopark http://www.arkiv.com.tr/proje/ankara-universitesi-golbasi-yerleskesi-kapali-otopark/7938 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ebc-mimarlik/ankara-universitesi-golbasi-yerleskesi-kapali-otopark/R2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ekrem Bahadır Çalışkan<br>Mimarlık Ofisi : EBC Mimarlık Proje<br><br>T.C Ankara Üniversitesi Gölbaşı yerleşekesinde planlanan kapalı otopark toplam 1150 araç kapasiteli, İki katı yer altında ve bir katı yer üstünde olmak üzere topla üç katlıdır.<br><br><p>Teras katı hem otopark hem de etkinlik meydanı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.</p> Wed, 09 Aug 2017 14:47:13 +03 Bebek Villa http://www.arkiv.com.tr/proje/bebek-villa/7911 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ckmy/bebek-villa/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Can Kendir,Mert Yılmaz,Berk Öktem<br>Mimarlık Ofisi : CKMY Architects<br><br>İstanbul'un lüks semtlerinden Bebek'teki eski bir villanın renovasyon ve iç mekan tasarımı CKMY Architects tarafından yapıldı:<br><br><p>Ev 450 metrekare, 3 katlı ve bodrum katlıdır. Bodrum katında konuk odaları ve ortak alanlar bulunmaktadır. Zemin katta, muhteşem Boğaz manzarasına sahip bir yemek ve yaşama alanı bulunmaktadır. &Uuml;st katlar ev sahiplerine &ouml;zel alanlardır. Projenin odağı, kullanılabilirliği en &uuml;st d&uuml;zeye &ccedil;ıkararak daha pratik alanlar yaratmaktır.</p> Tue, 08 Aug 2017 15:26:00 +03 Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. Toplantı Odaları http://www.arkiv.com.tr/proje/philip-morris-sa-philip-morris-sabanci-pazarlama-ve-satis-as-toplanti-odalari/7935 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mimari-studio/philip-morris-sabanci-pazarlama-ve-satis-as-toplanti-odalari/B110-1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayça Akkaya Kul,Önder Kul,Tolga Bozok,Kaan Gülkıran<br>Mimarlık Ofisi : mimaristudio<br><br>Philip Morris SA genel müdürlük binası içinde 500 metrekare alana sahip tek kat, mimaristudio tarafından toplantı ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere yeniden tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Projenin tasarım ve projelendirilmesi mimari<b style="font-size: 13px;">studio </b><span style="font-size: 13px;">imzası taşımaktadır. Yapılan &ccedil;alışma ile, &ouml;nceden kısmen toplantı odalarının da yer aldığı katın tamamı, toplantı, eğitim ve video konferans ama&ccedil;lı kullanımlara uygun toplantı odaları olarak tasarlanmıştır.&nbsp;</span></p> <p>Proje &ccedil;alışmalarına, firmanın toplantı alanları ile ilgili g&uuml;ncel ihtiya&ccedil;ları dinlenerek, yapılan planlama et&uuml;tleri ile başlanmıştır. 3 tanesi video konferans alt yapısına sahip toplam 5 toplantı ve eğitim salonu, kullanım amacı ve genel ihtiya&ccedil;lar doğrultusunda 6, 16 ve 25 kişilik kapasiteye sahip olarak planlanmıştır.&nbsp;</p> <p>Her katın, bina en &uuml;st kotundan doğal ışık alan bir galeri hol&uuml;ne a&ccedil;ıldığı binada, &ccedil;alışmanın yapıldığı katta da bu doğal ışıktan azami faydalanılmaya &ccedil;alışılmıştır. Bu &ccedil;er&ccedil;evede t&uuml;m odaları birbirine, galeri hol&uuml;n&uuml; saran mevcut bir koridor bağlamaktadır. Bu koridora toplantı odalarının yanı sıra, gerek şirket i&ccedil;i &ccedil;alışanları, gerekse dışarıdan gelen misafirlerin kullanımına y&ouml;nelik bir vestiyer odası, oda i&ccedil;lerine yeme-i&ccedil;me ikram servisinin yapılabileceği geniş bir mutfak alanı ile tuvaletler a&ccedil;ılmaktadır.&nbsp;</p> <p>Odaların planlamasında en &ouml;nemli tasarım kriteri, ekrana odaklanma, t&uuml;m katılımcıları birbirlerinin g&ouml;r&uuml;ş a&ccedil;ısını kesmeden bu alana y&ouml;nlendirme olmuştur. Bu yaklaşım &ouml;zellikle aydınlık seviyesi &ouml;nemli olan video konferans odalarında aydınlatma tasarımı ile de b&uuml;t&uuml;nleştirilmiştir.&nbsp;</p> <p>T&uuml;m odalar, kullanımları doğrultusunda birbirinden farklı bir tasarım yaklaşımı ile ele alınmıştır. Her bir odada mimaristudio imzası taşıyan toplantı masaları ve sabit mobilya imalatlarının yanında, mekan i&ccedil; cepheleri, zemin ve tavanları da o mekanın i&ccedil; mimari dilinde kurgulanmıştır. &Ouml;zellikle 2 odanın tavan ve aydınlatma tasarımı, mimaristudio imzası taşımakta olup, tamamı &ouml;zel olarak &uuml;retilmiştir. Katta, her odaya servis veren ortak bir servis mutfağının bulunmasının yanında, her oda i&ccedil;inde, o mekana &ouml;zel tasarlanmış birer yeme-i&ccedil;me servis k&ouml;şesi de planlanmıştır.&nbsp;</p> <p>Zeminlerinde kaplama malzemesi olarak mod&uuml;ler halı tercih edilirken, odalara y&ouml;nelik farklı tasarım yaklaşımı, zemin tasarımlarında da karşımıza &ccedil;ıkmaktadır. Oda b&uuml;t&uuml;n&uuml;n&uuml;n bir par&ccedil;ası olan zeminlerde farklı malzeme, renk, doku, kesim ve ebatlarda kullanılan mod&uuml;ler halı uygulaması ile butik bir &ccedil;alışma sergilenmiştir. T&uuml;m i&ccedil; mekan cepheleri yine bu b&uuml;t&uuml;n&uuml;n birer par&ccedil;ası olarak mimaristudio tarafından bağımsız şekilde tasarlanmıştır. Sabit mobilya imalatlarını, gerek koridor, gerekse oda duvarları i&ccedil;in se&ccedil;ilen, farklı y&uuml;zey ve &ouml;zelliğe sahip duvar kağıtları desteklemektedir.</p> <p>Doğal ışık kullanımı sadece galeri hol&uuml;nden değil, aynı zamanda katın bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n de a&ccedil;ıldığı dış cepheden de sağlanmaktadır. Fiziksel olarak dış cepheye a&ccedil;ılan odalarda, firmanın muhteşem bah&ccedil;esinin etkisi i&ccedil;eriye taşınmıştır. Mevcut peyzaj bu mekanların adeta bir par&ccedil;ası olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp;</p> <p>Aydınlatma hesapları bağımsız olarak ele alınan odalarda, mekanın tasarım yaklaşımına uygun şekilde se&ccedil;ilen hazır &uuml;r&uuml;nler, mimaristudio tasarımı olan &ouml;zel &uuml;retim aydınlatma &uuml;r&uuml;nleri ile birlikte kullanılmıştır. Tamamı LED &uuml;r&uuml;nlerin tercih edildiği projede, lineer, noktasal ve farklı geometrideki aydınlatma armat&uuml;rleri, aynı zamanda kullanıldığı mekanın tavan tasarımını tamamlayan &ouml;nemli par&ccedil;alardır. Otomasyon ile desteklenen odaların kullanımları, g&uuml;n&uuml;n farklı saatlerinde, ihtiya&ccedil; dahilinde aydınlatma seviyelerinin da ayarlanmasına imkan tanımaktadır.</p> <p>İşveren firmanın kurumsal kimliği ve gelişen yenilik&ccedil;i vizyonu ile uyumlu bir yaklaşımla tasarlanan proje, titiz bir uygulama ve kontrol &ccedil;alışmasının ardından kullanıma a&ccedil;ılmıştır.</p> Mon, 07 Aug 2017 10:02:35 +03 Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi http://www.arkiv.com.tr/proje/erimtan-arkeoloji-ve-sanat-muzesi/4385 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/aysen-savas/erimtan-arkeoloji-ve-sanat-muzesi/EMT-M_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayşen Savaş,Can Aker,Onur Yüncü<br><br><br>Ayşen Savaş, Can Aker ve Onur Yüncü tarafından Ankara Kalesi içinde tasarlanan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi 2015 yılında ziyarete açıldı.<br><br><p>Projeyi mimarları anlatıyor:</p> <p>"Ankara Kalesi'nde yer alan Erimtan M&uuml;zesi'ni oluşturan &uuml;&ccedil; tarihi evin dış mekan algısı kentsel ve mimari &ouml;l&ccedil;eklerde korunurken i&ccedil; mekanda b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir tasarım anlayışı geliştirilmiştir. Eski ve yeni arasında yer alan kesin &ccedil;izgi Ankara'ya &ouml;zg&uuml; malzemelerle vurgulanmış, doğal Ankara taşı ve br&uuml;t betonarme y&uuml;zeyler bu gerilimli &ccedil;izginin okunmasına ara&ccedil; oluşturmuşlardır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje/7V0A0396.jpg.jpg.jpeg" /></p> <p>Tarihi ev kalıntılarının bug&uuml;ne kadar getirdiği dış duvarlar m&uuml;ze işlevlerini barındıran ve derinliği olan mekanlar olarak ele alınmış, t&uuml;m servis ve altyapı birimleri bu mekanlarda konumlandırılmıştır. M&uuml;ze ana girişi, hediye d&uuml;kkanı, vestiyer ve asans&ouml;r&uuml; barındıran g&uuml;ney duvarının a&ccedil;ıldığı asma katta koleksiyonun se&ccedil;ilmiş eserleri sergilenmekte ve dolaşımın bir alt katta yer alan kalıcı sergi mekanları ve toprak altında yer alan ge&ccedil;ici sergi hacimleri ile devam ettiği g&ouml;r&uuml;lebilmektedir. Aynı duvar alt katlarda mutfak, depo ve ıslak hacimlerini i&ccedil;ine almaktadır. Genişletilen kuzey duvarı bir arkeoloji k&uuml;t&uuml;phanesi olarak tasarlanmıştır. Doğu ve batı duvarlarında i&ccedil;te ve dışta yer alan nişler, alışılmış sergileme vitrinlerini yorumlayarak g&uuml;ncel spolialara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Kendi bağımsız girişleri ile m&uuml;ze etkinliklerini destekleyen, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, cafe ve at&ouml;lye mekanları gerektiğinde sergi mekanlarına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilecek şekilde tasarlanmış, t&uuml;m bu işlevlerin a&ccedil;ıldığı kentsel teras Anadolu Medeniyetleri M&uuml;zesi, Ko&ccedil; M&uuml;zesi ve Erimtan M&uuml;zesi'ni birleştiren "m&uuml;ze yolu" ile yeniden tanımlanmıştır."</p> Fri, 04 Aug 2017 14:58:00 +03 Katılımcı, Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/karabaglar-belediyesi-kamusal-acik-mekan-ve-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi1/7929 Sunay Erdem <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2017-08-03/karabaglar-belediyesi-kamusal-acik-mekan-ve-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/kucuk kapak resmi.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Sunay Erdem,Günay Erdem,Makbule Ilcan,Ömer Kaya<br><br><br>PROJE RAPORU<br><br><h3><strong>GE&Ccedil;MİŞİNİ ARAYAN MEYDAN/LAR...<br /><br /></strong></h3> <p><strong>Tarihten..</strong></p> <p>Karabağlar&acute;ın ge&ccedil;mişte ekonomisi &ouml;zellikle tarıma dayalıydı. Bunun yanında da &ccedil;ok &uuml;retilen tarım &uuml;r&uuml;n&uuml; de &uuml;z&uuml;md&uuml;r. 1954 ile 1980 yılları arasında İzmir'de de &ccedil;ok uzun zaman &ouml;ncesi k&ouml;ylerden Gediz deltası &uuml;zerinde Karabağlar alanlarında karışık bağcılıkta iştigal eden &uuml;z&uuml;m &uuml;reticileri bağ bozumu i&ccedil;in ovaya g&ouml;&ccedil; başlatırdı. &Uuml;z&uuml;m &uuml;reticisi yaşlı kişilerden edinilen bilgileri şu şekildeydi: "Bağlarda, dam evlerinde 3 ay kalırdık. &Uuml;z&uuml;m hasadından &ouml;nce &uuml;z&uuml;m kurutma i&ccedil;in sergi yerinin hazırlanması, hasadın başlaması yanında &uuml;z&uuml;mdeki hastalıklara karşı g&ouml;ztaşı, k&uuml;l k&uuml;k&uuml;rt kullanılırdı.</p> <p>Hayvan g&uuml;bresi kullanılıyordu. Organik olmasıyla &uuml;z&uuml;mlerin tadı da &ccedil;ok lezzetliydi. &Ccedil;ekirdeksiz sultaniye &uuml;z&uuml;m&uuml;n yanı sıra razdaki misket, tavşan b&ouml;breği, hanım parmağı ve İzmir siyahı olmak &uuml;zere bir&ccedil;ok &uuml;z&uuml;m &ccedil;eşidimiz vardı. &Ccedil;ekirdeksiz sultaniye &uuml;z&uuml;m&uuml;n kurutma işlemleri başladığında, "HAYDAR HAYDAR" eşliğinde &uuml;z&uuml;m savrulur ve 180 kiloluk &ccedil;uvallara konulurdu. İl&ccedil;ede yaklaşık 10&acute;un &uuml;zerinde kuru &uuml;z&uuml;m alan t&uuml;ccar vardı. Bunlardan 2&acute;si Yahudi uyruklu Muhis Avran ve Selim &uuml;z&uuml;m alıyordu. &Uuml;z&uuml;m &uuml;reticisi &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml; mendile veya kese kağıdına koyarak numunesi g&ouml;sterip pazarlık yapardı. &Uuml;z&uuml;m &ccedil;uvalları develere y&uuml;klenip t&uuml;ccara teslim edilirdi. &Uuml;z&uuml;m kurutma işlemlerinin ardından, bağlarda asmalarda ayrılan yaş &uuml;z&uuml;mler ile kışlık hazırlık i&ccedil;in pekmez-g&uuml;nbalı-&uuml;z&uuml;m k&ouml;ftesi hazırlıklarına &ouml;nem verilirdi. Yine kara &uuml;z&uuml;mlerle kendilerine yemeklik yapılırdı"</p> <p>Bu d&ouml;nemin bu şekilde yaklaşık 40 yıl devam ettiğini belirten yaşlı bağcılar, "O zamanlar &ccedil;. kuru &uuml;z&uuml;m&uuml;n fiyatını Ticaret Bakanlığı a&ccedil;ıklardı ve &uuml;z&uuml;m &uuml;reticisinin yaralarını sarardı. Yıllar ge&ccedil;ti bağlar-asmalar askıya alındı. Her ge&ccedil;en yıl &uuml;z&uuml;m fiyatlarının daha da aşağıya &ccedil;ekilmesi ve il&ccedil;ede &uuml;z&uuml;m alan t&uuml;ccarların yok olması &uuml;z&uuml;m &uuml;reticisini zor duruma d&uuml;ş&uuml;rd&uuml;. Daha sonra yer ve karışık bağlar s&ouml;k&uuml;ld&uuml;. Bol &ccedil;eşit &uuml;z&uuml;mler de yok olup gitti"</p> <p><strong>Fikir</strong></p> <p>Yukardaki hikaye, il&ccedil;enin yaklaşık 200 yıllık romantik ge&ccedil;mişini, malesef 40 yıl &ouml;nce acıklı son ile biten hikayesi... İl&ccedil;enin adını Uzudere'den Gaziemir'e uzayan b&ouml;lgede kara &uuml;z&uuml;m bağlarından aldığı bilinmektedir. 1950'li yıllarda başlayan g&ouml;&ccedil; ve hızlı kentleşme maalesef kara &uuml;z&uuml;m bağlarını yoketmiştir. Buna rağmen hala insanlar belleklerinde ge&ccedil;mişini anmakta, aramaktadır. O zaman neden bu alan bu belleğin canlanmasına ve yeşermesine yeniden sebep olmasın? Bu d&uuml;ş&uuml;nceyle yola &ccedil;ıkarak herhangi bir geometriye ve fonksiyona sahip olacak bir park yerine, b&ouml;lgenin ruhunu taşıyacak, ge&ccedil;mişinden ilham alacak simgesel bir park/meydan hedefledik. &Ouml;yle bir meydan ki, b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k i&ccedil;inde &ccedil;okluk barındıran. Bir salkımın taneleri gibi, bir arada...</p> <p>7'den 70'e hitap eden alanda, meydanın alt bileşen meydanları/taneleri: oyun alanlarından, &ccedil;im anfiye, g&uuml;neş saati meydanına, su y&uuml;zeyine, spor alanına, seyir tepelerine, &ccedil;ayır ve &ccedil;imene kadar...</p> <p>Dinlendiren (&ccedil;ayır &ccedil;imen vb),</p> <p>D&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ren (dairesel satran&ccedil;, labirent vb.),</p> <p>Eğlendiren (&ccedil;im amfi),</p> <p>Oynatan (&ccedil;ocuk oyun alanı),</p> <p>Hareketlendiren (spor alanları),</p> <p>Serinleten (su, fıskiye...),</p> <p>Sosyalleştiren (Yaprak Meydan, t&ouml;ren vb.),</p> <p>Gezdiren (engelsiz yaya yolları),</p> <p>Bir Meydan'lar/Parkı...</p> <p><strong>Basamaksız Meydanlar</strong></p> <p>Parkın en &ouml;nemli &ouml;zelliği a&ccedil;ık alanda basamaklarının olmaması. B&ouml;ylece engelli vatandaşlarımızın da rahat&ccedil;a gezebileceği bir kamusal alan oluşturulmuştur.<br /><strong></strong></p> <p>Bunu nasıl &ccedil;&ouml;zd&uuml;k?</p> <p>Eğimli alanlarda dik yokuşları uygun eğimlerde ge&ccedil;ebilmek i&ccedil;in yolları uzatmak gerekir. Bunun i&ccedil;in genelde zikzak rampalar oluşturulur. Bu t&uuml;r rampalar &ccedil;ok uzun olduklarından sıkıcı olurlar.</p> <p>Bizim alanda konseptten doğan &ccedil;oklu dairesel meydanlar kendiliğinden uzayan yollara sahip. Uzayan ama sıkılmadan katedilen... Alanın en y&uuml;ksek noktası- B Kapısı 72.00 kotundan, 56.00 kotundaki Yaprak Meydana inilmektedir. Normalde araziye hakim %20'ye yakın eğim, dairesel meydanların kavisli yolları sayesinde uluslararası standartlarda kabul edilen maksimum %10 eğime d&uuml;şmektedir. Parkın daha alt kotlarında bu eğim %5'i ge&ccedil;memektedir.</p> <p>B&ouml;ylece farklı kotlara oturan meydanlar, alana &uuml;&ccedil; boyut katmaktadır. Meydanlar bazen bir &ccedil;imen, &ccedil;ayır, bazen de seyir tepesi ve &ccedil;im anfiye d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor...<span id="_plain_text_marker">&nbsp;</span></p> Fri, 04 Aug 2017 07:59:52 +03 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi http://www.arkiv.com.tr/proje/ortadogu-teknik-universitesi-mimarlik-fakultesi/7915 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/cinici-mimarlik/ortadogu-teknik-universitesi-mimarlik-fakultesi/1 Adsız 3.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Behruz Çinici,Altuğ Çinici<br><br><br>1961 yılında, ODTÜ kampüsü ve binaları için açılan yarışmayı kazanan Behruz Çinici ve Altuğ Çinici tarafından tasarlanan yapının inşaatı 1963 yılında tamamlandı.<br><br><p>Ankara'da, Eymir G&ouml;l&uuml;'n&uuml; de i&ccedil;ine alan toplam <span>4.500&nbsp;</span><span>hektar</span>&nbsp;alanda, 500.000 m&sup2; inşaat alanına sahip, 15.000 &ouml;ğrenci kapasiteli kamp&uuml;s&uuml;n binalarından biri olan ODT&Uuml; Mimarlık Fak&uuml;ltesi binası d&ouml;nemin &ouml;nemli mimari eserlerinden biri.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/odtumim_12.jpg.jpeg" /></p> <p>&Ccedil;inici &ccedil;iftinin t&uuml;m ODT&Uuml; kamp&uuml;s planı i&ccedil;in kurguladığı Divan Yolu'na (all&eacute;) bağlanan k&uuml;lliyeler fikrinin par&ccedil;alarından biri olan fak&uuml;lte binası 1961-1980 yılları arasındaki inşaat s&uuml;recinin uygulanan ilk par&ccedil;ası. Koridorsuz, i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;miş avlular ve galerilerden oluşan br&uuml;t beton yapı 1950'ler Enternasyonal Stili ve Br&uuml;talizmin izlerini taşığı kadar, &uuml;lkede yapılagelmiş modernist mimari uygulamalara bir eleştiri niteliği de taşıyor*.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/om1.jpg.jpeg" /></p> <p>1965 tarihli Arkitekt Dergisi'nin 3. <a target="_blank" href="http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/146/1746.pdf">sayısı</a>nda, "Ankara'da Orta Doğu &Uuml;niversitesi" başlıklı yazıda mimarlık fak&uuml;ltesinden ş&ouml;yle bahsediliyor**:</p> <p>"Burada &ouml;zellikle mimarlık fak&uuml;ltesi, b&uuml;y&uuml;k bir b&uuml;t&uuml;n i&ccedil;inde ilk faal &ccedil;alışan fak&uuml;lte olması dolayısıyla &uuml;zerinde duruldu. Takriben 600 talebeyi barındırabilmektedir. Bir seri &ccedil;eşitli hacimli blokları orizontal bir şekilde i&ccedil;ine alır. K&uuml;t&uuml;phane, a&ccedil;ık ve kapalı konferans salonu g&uuml;ney k&ouml;şesini teşkil ediyorlar, ana girişten sonra şekil ve manzara bakımından &ouml;nemli mimarlık fak&uuml;ltesi sınıflarının bulunduğu blok gelmektedir. Bu sınıflar tatlı ve sakin bir şekilde zira&icirc; manzaraya doğru uzanıyorlar. Batıya doğru m&uuml;teakiben, şehircilik &ccedil;alışmaları &uuml;&ccedil;l&uuml; bloku, fak&uuml;lte buralara i&ccedil;ten bağlı, faka t kolaylıkla dışla da irtibatı bulunur bir şekilde bağlanmıştır. Bir seri dershaneler, batı k&ouml;şesini teşkil ediyorlar, mimarlık m&uuml;şterek &ccedil;alışma blokuna doğru uzanıyor. Bunlar ise kuzey tarafın can alıcı noktasını teşkil ediyorlar. K&uuml;&ccedil;&uuml;k bir a&ccedil;ıkhava konferans, dinlenme yeri, fakat biraz daha batıya doğru yer alır. Kuzey k&ouml;şesinin geriye kalan kısmını profes&ouml;r odaları işgal ederler. Bu kuzey k&ouml;şesinde &Uuml;niversitenin ana damarını teşkil eden yola yan tarafını vermiştir. Buradan da girişin b&uuml;y&uuml;k avlu kısmına girmek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu avlu sergiler i&ccedil;in kullanılabilir. &Uuml;stelik okuma salonu ve teneff&uuml;shanenin merkezi ve fak&uuml;ltenin i&ccedil; kısmının merkezini (kalbini) teşkil eden yere de bağlıdır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/om121212_12.jpg.jpeg" /></p> <p>B&uuml;y&uuml;k bina profilinin bulunmaması, a&ccedil;ıklık ve &ccedil;eşitlik kendiliğinden i&ccedil; ve dış sahaya anlam kazandırıyor. &nbsp;&Uuml;niversitenin b&uuml;t&uuml;n&uuml;n&uuml; ve araziyi birbirine bağlıyor. Burada belirttiğimiz i&ccedil; okuma salonu haddizatında &ccedil;eşitli fonksiyonları da &uuml;zerine almaktadır ve Sel&ccedil;uklu mimarisinin eski geleneksel tipinin bir kısmını belirtmektedir. Yukarıdan aydınlatılmış bir salon, ışık tepeden gelmektedir. Buraya talebeler hi&ccedil;bir kontrol olmadan girebilir, tahta raflardaki meslek&icirc; mecmuaları alabilirler, okuyabilirler, konuşabilir ve g&ouml;r&uuml;şebilirler. Burada, mimarların, avrupa&icirc; rasyonalizmi basit değişmelerle getirmek değil, kendi memleketlerinin bazı geleneksel şeylerini modern bir şekilde takdim etmek istedikleri g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. Diğer canlı bir unsur manzara ile kurulan irtibattır. B&uuml;t&uuml;n &Uuml;niversitenin konusu, mimarlık fak&uuml;ltesinde belirtildiği gibi, &ouml;nemle altı &ccedil;izilecek, &ouml;nemli ve tabi&icirc; bir anlam taşır. Mesel&acirc;: Mimarlık sınıflarının manzara durumu. Fak&uuml;lte sadece yayalara mahsus bir damar &uuml;zerinde yer almasından değil, doğuya bakan profilde, Ankara manzarası ve zira&icirc; g&ouml;r&uuml;n&uuml;m &ouml;nem kazanır. Binaların b&uuml;t&uuml;n&uuml; a&ccedil;ık bir şekilde anlamıdır. Binaların b&uuml;t&uuml;n&uuml;ndeki akıcılık bir seri g&ouml;ze hitap ediyor ve hi&ccedil;bir ana g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş teşkil etmeyip, a&ccedil;ık ve genel bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m vermektedir."</p> <p>* Bu konu ile ilgili Meltem &Ouml;.G&uuml;rel'in 2016'da derlediği Mid-Century&nbsp;Modernism in Turkey kitabında bulunan, Burak Erdim'in, <em>Under the Flags of the Marshall Plan: Multiple Modernisms and Professional Legitimacy in the Cold War Middle East, 1950-1964 </em>makalesini okuyabilirsiniz.</p> <p>** <a href="http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/146/1746.pdf" target="_blank">Arkitekt, Cilt: 1965 Sayı: 1965-03 (320) Sayfa: 108-109, 114</a>.</p> Thu, 03 Aug 2017 12:20:00 +03 Eşdeğer Mansiyon, Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-mansiyon-karabaglar-belediyesi-kamusal-acik-mekan-ve-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi1/7923 Coşan Karadeniz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2017-08-02/basligi-girin/IK_C3-min.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Sinan,Coşan Karadeniz,Hasan Okan Çetin,Okan Mutlu Akpınar,Mert Akay<br><br><br>Proje Raporu<br><br><h3 style="text-align: justify;"><strong>Bağlam<br /><br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;">İzmir Karabağlar İl&ccedil;esi'nde kentin g&uuml;ney gelişim ekseninde yer alan proje alanı; gelişmekte olan konut b&ouml;lgesi i&ccedil;inde a&ccedil;ığa &ccedil;ıkan kamusal alan gereksinimine, proaktif bir yaklaşımla &ouml;nden yanıt veren stratejik planlama ve tasarım yaklaşımı ile birlikte ele alınmaktadır. Bir t&uuml;r 'kentsel boşluk' olarak nitelenebilecek alanın, konut dokusu i&ccedil;erisindeki merkezi konumu ve &ccedil;evre yolu &uuml;zerinde bulunması, gelecekteki d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne y&ouml;nelik mekansal programları belirleyen en temel etkenlerdendir. S&ouml;z konusu bağlam, aktif bir kullanıma tahsis edilecek alanın hem yakın y&ouml;re tarafından yerele hem de mahalle dışı kent b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne hitap edebilmesidir. Bu anlamda alanın &ouml;zg&uuml;n niteliği erişilebilir kamusallığı olarak değerlendirilmiştir. Buna ek olarak, proje alanının gelişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;reci ve geniş kentsel bağlam i&ccedil;erisindeki konumu, geliştirilmesi &ouml;ng&ouml;r&uuml;len alanın kent b&uuml;t&uuml;n&uuml; ve yerel kentsel doku a&ccedil;ısından da stratejik etki d&uuml;zeyini beraberinde getirmektedir.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>Ama&ccedil;<br /><br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;">Bu bağlamda tasarım alanının, yakın gelecekte &ouml;ng&ouml;r&uuml;len d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; &ccedil;er&ccedil;evesinde konut dışı kentsel kullanımı ve geniş konut dokusu i&ccedil;erisinde gereksinim duyulan aktif kamusal yaşama ve a&ccedil;ık alana yanıt verir nitelikte bir t&uuml;r kentsel yaşam odağı olarak kurgulanması ama&ccedil;lanmaktadır. Bu ama&ccedil; dahilinde alan, konser, miting, g&ouml;steri, canlı performans, sergi ve şenlik gibi kentin b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne hitap edebilir kullanım programları kadar, g&uuml;nl&uuml;k yaşam pratiğini zenginleştirici yerel kullanımlara (pazaryeri, kermes, spor ve rekreasyon vb.) ev sahipliği yapacak mekansal yapı &ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; ile yeniden &uuml;retilmektedir. Buna g&ouml;re proje alanı, yerel ve genel kamusal kullanımların kesişeceği ve birbirini &ccedil;ok katmanlı bir şekilde yeniden &uuml;reteceği bir kentsel aray&uuml;z olarak etkinleştirilmiş olacaktır.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>Temel tasarım yaklaşımı ve stratejileri<br /><br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;">Projenin mekansal tasarım kurgusu i&ccedil;erisinde arazi ve mekan bi&ccedil;imlendirilmesini y&ouml;nlendiren b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l tasarım yaklaşımı, d&ouml;rt temel strateji &ccedil;er&ccedil;evesinde tanımlanabilir:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Ccedil;ok katmanlı kentsel program:</strong><br />Yukarıda ortaya konan bağlam tanımı ve ama&ccedil; dahilinde proje alanı, &ccedil;oklu işlevsel karma ve esnek kullanım programına yanıt verir nitelikte katmanlı bir mekansal yapı ile bi&ccedil;imlendirilmektedir. Katmanlı mekan kurgusu, &uuml;zerinde farklı işlev ve aktivite &ouml;r&uuml;nt&uuml;lerini barındıran &uuml;&ccedil; ayrı y&uuml;kseklik kotunun oluşturulması ile ger&ccedil;ekleştirilmektedir. Buna g&ouml;re +62, +59 ve +56 kotlarında sırasıyla spor ve rekreasyon katı/katmanı, sanat sokağı katı/katmanı ve meydan kotu tanımlanmaktadır. Bu katmanlar aynı zamanda ihtiya&ccedil; programında belirtilen 200 ara&ccedil;lık otoparkı da i&ccedil;inde barındırır. Spor salonunun &ouml;n bah&ccedil;esinin genişletilmesi ile oluşturulan a&ccedil;ık hava spor alanı ile tanımlı katman, kuzeyden erişimi sağlarken doğusundaki rekreasyon katı en y&uuml;ksek kotta alanı &ccedil;er&ccedil;evelemektedir. Bunun bir alt kotunda konumlanan sanat sokağı katmanı ise kapalı otoparkı da i&ccedil;ine alarak alt kottaki meydanı tanımlayan amfiye a&ccedil;ılmaktadır. Bu kotta aynı zamanda a&ccedil;ık spor alanlarını destekleyen servis birimleri (soyunma odaları, wc, duş vb.) konumlandırılmıştır. En alt kotta yer alan 'yeşil meydan' ise ticari kullanımların cephe verdiği geniş a&ccedil;ık alan kullanımlarına ev sahipliği yapacak a&ccedil;ık y&uuml;zeyi tanımlar. Katmanlı yapı, farklı karakterdeki programları dikeyde d&uuml;zenlerken, mekansal aradalığı sağlayan bir peyzaj morfolojisi yaklaşımı olarak &ouml;nerilmektedir.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ge&ccedil;işken mekansal s&uuml;reklilikler:</strong><br />Alanın i&ccedil;sel kurgusu, katmanlı yapının beraberinde getirdiği işlevsel ve programatik ayrışma kadar mekansal b&uuml;t&uuml;nleşme ve s&uuml;reklikleri sağlayacak ge&ccedil;işkenliğe de sahiptir. Buna g&ouml;re, farklı kotlarda yer alan program alanları dikey eksende rampa, merdiven ve asans&ouml;r tekil elemanlarıyla ya da amfi tipolojisiyle ilişkilendirilirken, yatay ge&ccedil;işleri &ouml;zendirecek bir eksen konfig&uuml;rasyonu temelinde tasarım alanı bi&ccedil;imlendirilmiştir. Dikey ge&ccedil;işler &ccedil;oklu basamaklarla mekanlaşarak yer yer zemin kotundaki meydani tanımlayan seyir amfileri oluşturup aktif kullanım y&uuml;zeyleri yaratmaktadır. Alanın kuzey ana girişinde yer alan spor merkezi binasının bir uzantısı niteliğindeki sa&ccedil;ak ise spor alanları kotu ile sanat sokağını dikeyde ilişkilendiren <strong>yaya g&uuml;vertesi</strong> olarak işlev g&ouml;rmektedir. B&ouml;ylece dikeyde kot farkı ile oluşturulan katmanlı farklılaşma, yayanın kesintisiz bir bicimde deneyimleyebileceği y&uuml;r&uuml;me, toplanma ve seyir eylem &ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;ne olanak sağlamaktadır.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Alternatif meydan tipolojisi: 'PARKMEYDAN'</strong><br />B&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir planlama perspektifinden bakıldığında, alanın i&ccedil;inde bulunduğu kent par&ccedil;asına y&ouml;nelik ciddi bir a&ccedil;ık yeşil alan gereksinimine yanıt verme potansiyeli taşıdığı g&ouml;r&uuml;lmektedir. Var olan bu potansiyeli en iyi değerlendirmek adına sert zemine dayalı yerleşik meydan tipolojisi yerine, &uuml;zerinde serbest yaya dolaşımı ve konser ve miting gibi b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli toplu etkinliklere zemin oluşturabilecek yumuşak zeminli <em><strong>'yeşil meydan'</strong></em> tipi &ouml;nerilmektedir. Bu sayede alanın b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde farklı peyzaj dokularını b&uuml;nyesinde barındıran yeşil alanların egemen olduğu<strong> 'park-meydan'</strong> olarak adlandırabileceğimiz &ouml;zg&uuml;n karakterli bir kentsel odak yaratılmaktadır. Bu bağlamda alan, &uuml;st kotta 'koyu yeşil' olarak niteleyebileceğimiz ve yoğun ağa&ccedil; dokusu ile tanımlı rekreasyon alanına ek olarak, 'a&ccedil;ık yeşil' olarak adlandırılan ve kentsel kullanıma uygun yaygın &ccedil;im alanla tanımlı 'yeşil meydan' ile tanımlı iki temel yeşil y&uuml;zey ile karakterize edilmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&uuml;t&uuml;nleşme aray&uuml;z&uuml; olarak 'konut sokağı':</strong><br />Yoğun konut dokuları i&ccedil;erisinde geliştirilen &ouml;zel proje alanları a&ccedil;ısından en &ouml;nemli tasarım ve planlama sorunsallarından biri, yaratılan odak alanların yakın bağlamı ile olan b&uuml;t&uuml;nleşme koşullarının sağlanabilirliğidir. Bu noktada proje, tasarım alanının yakın &ccedil;evresi ile keskin sınır ilişkileri ile ayrılması yerine yaya ile aracın bir arada kurgulandığı 'konut sokakları' ile etkileşim i&ccedil;erisinde olmasını &ouml;ng&ouml;rmektedir. Bu &ccedil;er&ccedil;evede park alanı, doğu cephesi boyunca g&uuml;neye doğru uzanan bir &ccedil;eper omurga ile komşu konut alanları arasında erişilebilir bir ge&ccedil;iş y&uuml;zeyi tarafından sınırlandırılmaktadır.</p> Thu, 03 Aug 2017 07:23:52 +03 YDA Center http://www.arkiv.com.tr/proje/yda-center1/7919 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/yazgan-tasarim/yda-center/YAZGAN_YDA CENTER_06.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Yazgan,Begüm Yazgan<br>Mimarlık Ofisi : Yazgan Tasarım Mimarlık<br><br>Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan YDA Center Ankara’nın merkezindeki en önemli ana arterlerinden biri olan, tüm ulaşım noktalarının kesiştiği Eskişehir yolu üzerinde, Metro-Ankaray Söğütözü duraklarının tam üstünde yer alıyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Proje 3 ana elemandan; &lsquo;Kentsel Plaza&rsquo;, &lsquo;High Flat Ofis&rsquo;, &lsquo;Park Alanı&rsquo; ve bu elemanları birbirine bağlayan bir &lsquo;Kentsel Boşluk&rsquo;tan oluşmaktadır.&nbsp;</p> <p><b>Kentsel Plaza</b>, &ccedil;epere yerleştirilen yapıların arasında, her y&ouml;nden yapılara ve arsanın g&uuml;neyindeki parka ulaşımın sağlandığı, farklı kotlarda avlular ve bu avluları bağlayan sokakların a&ccedil;ıldığı, insanlara farklı alternatif y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolları, <i>vistalar</i>, platformlar, &ccedil;ekim noktaları sunarak, Metro-Ankaray istasyonları ile ticari alanlar, kafeler, restoranlar, ofis girişleri, peyzaj alanlarını birbirine bağlayan, sosyal bir kent mekanıdır.</p> <p><b>High Flat Ofis</b>, farklı kotlarda sunduğu sosyal aktivite alanları, terasları, panoramik asans&ouml;rleri ile &ccedil;evresiyle &uuml;&ccedil; boyutlu bağ kurarak kente a&ccedil;ılmaktadır. Bulunduğu noktanın ticari ve kamusal potansiyelini &uuml;st d&uuml;zeyde değerlendirmeye &ccedil;alışan, yatırım değeri y&uuml;ksek, kaliteli bir &ccedil;evre i&ccedil;inde &ccedil;ağdaş bir mimari anlayışa sahip, kule ve yatay ofis tipolojilerinin birleştiği, teraslı, yeni nesil ofis ihtiya&ccedil;larının gerektirdiği imkanlara olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapı, doğusunda 40 katlı bir kule, batısında arsanın &uuml;&ccedil;gen şeklini de takip eden kavisli bir şekilde teraslanan diğer bir kulenin, yapının alt kısmında b&uuml;y&uuml;k bir Kentsel Boşluk yaratacak şekilde birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Ayrıca, yapının en y&uuml;ksek noktasında, kent panoramasına her y&ouml;nden hakim, Ankara&rsquo;nın sosyal hayatında ayrıcalık yaratacak bir Roof restoran yer almaktadır.</p> <p><b>Park Alanı</b>, arsanın g&uuml;neyinde bağımsız bir parselde, 13.000 m&sup2; peyzaj alanı i&ccedil;erisinde, zemin kotta 1 adet restoran-kafe, ofiste &ccedil;alışanlar ve &ccedil;evre konutlara hizmet edecek 1 adet kreş ve parkın altında Metro ve Ankaray'a da hizmet edecek bir kapalı otopark barındıran, yapısal yoğunluğun olduğu &Ccedil;ukurambar b&ouml;lgesinde kentsel plaza ile birlikte nefes alma mekanları yaratacak ve t&uuml;m b&ouml;lgeye hizmet edecek bir kent parkıdır.&nbsp;</p> <p><b>Kentsel Boşluk</b>'la şekillenen High Flat Ofis, Kentsel Plaza ve Park Alanları ile hem yakın &ccedil;evresine hem de şehre g&ouml;rsel olarak a&ccedil;ılan YDA Center'ın, sadece bir iş merkezi değil mek&acirc;nsal, g&ouml;rsel ve sosyal anlamda Ankara&rsquo;da yılın her g&uuml;n&uuml; yaşayacak, canlı bir kent mekanı yaratması hedeflenmiştir.</p> Wed, 02 Aug 2017 08:57:38 +03 Lafarge Dalsan Alçı Levha Fabrikası http://www.arkiv.com.tr/proje/lafarge-dalsan-alci-levha-fabrikasi/1387 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/AZ-Aksu/Lafarge-Dalsan-Alçı-Levha-Fabrikası/13.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Adnan Aksu,Zehra Aksu<br>Mimarlık Ofisi : AZAKSU Mimarlık<br><br>Lafarge Dalsan Alçı Levha Fabrikası'nın tasarımı konvansiyonel fabrika tasarımlarından başka türlü tasarlama olanaklarını değerlendirmiş olan bir örnektir.<br><br><p>Tasarımın yere ve imgeye karşı geliştirdiği başlıca iki sorumluluk olduğu a&ccedil;ık&ccedil;a g&ouml;r&uuml;lmektedir. Birincisi; var olan resmin par&ccedil;ası olmak yerine i&ccedil;inde bulunduğu &ccedil;evreye ayna tutarak, farklı tasarımsal duruşla, b&ouml;lgenin s&uuml;regelen fiziksel yapılanmasının niteliğinde belirleyici olmayı se&ccedil;mektedir. İkincisi; bi&ccedil;imin işlevini vurgulamaktır. Bu ama&ccedil;la, yapının tasarımsal niteliklerini ortaya koyarken bi&ccedil;im, kitle ve y&uuml;zey, program, konstr&uuml;ksiyon, işlev, anlatım dili, ekonomik, ekolojik, etik sorumluluklar i&ccedil;in gerekli olmayan t&uuml;m unsurlardan arındırarak mimari imgesini durulaştırmaktır. Duruluk mimari imgenin yalın ancak i&ccedil;inde sonsuz se&ccedil;enekler barındıran, kolay okunabilir, ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; iletişim niteliklerini anlatmaktadır.</p> <p>Tek temel bileşenin tekrarı ile elde edilen kitlesel bi&ccedil;imlenmede &uuml;reten/y&ouml;neten hiyerarşisi ortadan kaldırılmıştır. Program yorumu ile mek&acirc;nsal kurguda t&uuml;m &ccedil;alışanlar &uuml;retim s&uuml;recinin bir dişlisi olarak benimsenmiştir. B&ouml;ylece tasarımsal i&ccedil;erik b&uuml;t&uuml;nleştirilmiş ve bu yapının mimari imgesi ile ifade edilmiştir. Fabrikanın duru imgesi bi&ccedil;imsel nitelikleriyle olduğu kadar bi&ccedil;imin inşasını olanaklı kılan taşıyıcı sistemi ve bi&ccedil;imi adeta p&uuml;r&uuml;zs&uuml;zleştiren y&uuml;zey kaplamasıyla da dikkat &ccedil;ekmektedir.</p> Tue, 01 Aug 2017 17:36:00 +03 Kale Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/kale-ofis/7913 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/msa-mimarlik/kale-ofis/01 msa_art_10001a copy.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mustafa Selçuk,Erhan Tozkoparan,Murat Şenel,Aykut Yıldırım,Cansu Canlı,Şeyma Şentürk<br>Mimarlık Ofisi : MSA Mimarlık<br><br>MSA Mimarlık projeyi anlatıyor:<br><br><p>Kale Ofis, kentsel &ccedil;alışma ve ofis alanlarının yoğun olduğu bir b&ouml;lgede, yeni bir yapı tasarım s&uuml;recindeki yenilik&ccedil;i ve kullanıcı odaklı yaklaşımlar ile mimari dil ve g&ouml;rselliğin &ouml;ne &ccedil;ıktığı bir yapı hedefinin sonucudur. Mevcut yapı stokuna kullanıcı odaklı alternatif bir yorum getiren, klasik &ccedil;alışma alanlarının aksine verimliliği artıran donatılar barındıran, nitelikli malzemeler ile konfor ve performansı bir arada sunan, &ccedil;evreye duyarlı ve enerji verimliliği y&uuml;ksek bir yapı hedeflenmiştir.</p> <p>5 bodrum kat, zemin kat mağazaları, 22 ofis katı ve 2 adet tesisat katından oluşan proje toplamda 126,60 metre yapı y&uuml;ksekliğine sahiptir.</p> <p>66 metrekare, 77 metrekare ve 105 metrekarelik 3 tip mod&uuml;lden oluşan ofis kat planlarında &ouml;zellikle tam kat kullanımlarına uygun esnek kullanım senaryoları geliştirilmiştir. 22 ofis katında toplam 126 adet ofis planlanmıştır. Mağaza bloğunun ortak teras olarak kullanılması, k&ouml;şe konumlu ofislerin &ouml;zel terasları ve kat hol&uuml;nden &ccedil;ıkılan ortak balkonlar ile &ccedil;alışma alanlarında temiz havaya doğrudan ulaşım sağlayan kullanıcı dostu mekanlar oluşturulmuştur.</p> <p>Konya yolu cephesinde b&uuml;y&uuml;k alanlı mağazaların, ofis girişinde ise daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k mağazaların yer aldığı projede farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde ve birleştirilebilir toplamda 14 adet mağaza planlanmıştır.</p> <p>750 adet kapalı ve 50 adet a&ccedil;ık olmak &uuml;zere toplamda 800 adet otopark planlanmış olup mağazalar, ofisler ve ziyaret&ccedil;iler i&ccedil;in daha konforlu bir kullanım hedeflenmiştir.</p> Mon, 31 Jul 2017 15:49:04 +03 British American Tobacco (BAT) Türkiye Genel Müdürlüğü http://www.arkiv.com.tr/proje/bat-turkiye-genel-mudurlugu/7912 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bakirkure-mimarlik/british-american-tobacco-bat-turkiye-genel-mudurlugu/1_Easy-Resize.com.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gürhan Bakırküre<br>Mimarlık Ofisi : Bakırküre Mimarlık<br><br>Orjin Maslak’ta bulunan British American Tobacco (BAT) Türkiye Genel Müdürlüğü Bakırküre Mimarlık tarafından tasarlandı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul&rsquo;un en &ouml;nemli iş merkezlerinden birinde yer alan Orjin Maslak&rsquo;ın dokuz ve onuncu katlarına taşınma kararı alan British American Tobacco ekibi ile &ouml;ncelikle bir workshop organize ettik. Bu at&ouml;lye &ccedil;alışmasının verilerinden yola &ccedil;ıkarak oluşturduğumuz projede, &ccedil;alışanların talepleri ve ihtiya&ccedil;ları &uuml;zerine bir tasarım şeması &ccedil;ıkardık ve verilen t&uuml;m kararlara bu beklentileri işledik. British American Tobacco i&ccedil;in hiyerarşi yerine sosyalliğin, durağan bir oturma d&uuml;zeni yerine hareketin temellendirildiği sosyal bir ofis tasaladık.</p> <p>Toplamda 4.500 m&sup2; alana sahip iki katı birbirine, giriş ve resepsiyona yakınlığı esas alarak d&ouml;şemede a&ccedil;ılan boşluk sayesinde fonksiyonel ve modern bir merdivenle bağladık. Yaş ortalaması olduk&ccedil;a gen&ccedil; ve enerjisi y&uuml;ksek BAT ekibi i&ccedil;in, &ccedil;alışanlar i&ccedil;in daha fazla esneklik, daha iyi bir iş-hayat dengesi, daha mutlu &ccedil;alışma hayatı ve daha az hastalıkla kaybedilen zaman anlamına gelen Hareket Temelli &Ccedil;alışma Sistemi kurguladık. Departmanların birbirleri ile olan ilişkilerini g&ouml;zeterek bir sirk&uuml;lasyon haritası oluşturduk. &Ccedil;alışma birimleri, sosyal alanlar, toplantı mekanları bu haritada homojen ve herkesin kullanım ve ulaşımına kolay noktalarda hayat buldu.&nbsp; Sosyal alanlar ve &ccedil;alışma alanları birbirinin işlevini destekler nitelikte yaratıldı. Projenin en hareketli noktaları ise her biri birbirinden farklı konsepte sahip kitchenetteler ve fonksiyonel, renkli yemekhane oldu. Yemekhane alanını t&uuml;m g&uuml;n boyu kullanılabilecek şekilde, toplantı, dinlenme gibi bir&ccedil;ok farklı işlevi i&ccedil;inde barındıran geniş ve ferah&nbsp; bir alan olarak kurguladık.</p> <p>A&ccedil;ık ofislerde sıradanlaşan, tekd&uuml;ze 6&rsquo;lı &ccedil;alışma istasyonu d&uuml;zeni yerine şaşırtmalı bir yerleşim planı yaptık.&nbsp; &Ccedil;alışanların bir araya gelerek pop-up toplantılar yapılabileceği, k&uuml;&ccedil;&uuml;k kahve molalarına olanak sağlayan birbirinden farklı sosyal alanları &ccedil;alışma istasyonlarının arasına serpiştirdik.</p> <p>Kurumun gen&ccedil; ve dinamik kimliğini yansıtan renk kararları, grafik tasarımı, iletişim mesajları ile her bir &ccedil;izgi projenin kimliğini yansıttı diyebilirim. Proje i&ccedil;erisindeki y&ouml;nlendirmeleri farklı y&uuml;zeylerde yer alan grafikler, gerek zeminde gerekse tavanda devamlılığını s&uuml;rd&uuml;ren aydınlatma elemanlarının hareketliliği ile sağladık.</p> <p>British American Tobacco T&uuml;rkiye Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;nde g&uuml;n&uuml;n ve firmanın ihtiya&ccedil;larına yanıt veren, modern, sıcak, zamansız mimari kararlar ve bu kararları destekleyen malzeme se&ccedil;imleri ile bir b&uuml;t&uuml;n meydana getirdik. Doğal ışık, yeşil doku, sentetik zemin, cam, mermer ve ahşabın bir araya gelişi ile doğaya entegre bir tasarım &uuml;&ccedil; ay gibi kısa bir s&uuml;rede yeni kullanıcıları ile buluştu.</p> Mon, 31 Jul 2017 14:48:29 +03 The Upper Crust Maslak http://www.arkiv.com.tr/proje/the-upper-crust-maslak/7910 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ckmy/the-upper-crust-maslak/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Can Kendir,Mert Yılmaz,Berk Öktem,Cansu Dölek<br>Mimarlık Ofisi : CKMY Architects<br><br>Maslak Atatürk Oto Sanayi içerisinde bulunan ve eski bir tamir atölyesi yerine yapılan The Upper Crust şubesinde atölye konsepti korunmuştur.<br><br><p>A&ccedil;ık mutfak ve oturma alanlarıyla bir b&uuml;t&uuml;n haline getirilen i&ccedil; mekanda, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş ve ham malzemeler kullanılarak sanayinin s&uuml;regelen tasarımsal &ccedil;izgisine entegre alanlar yaratılmıştır. Tasarımın tamamlayıcı unsurları olarak eski malzemeler gıda hijyen koşulları sağlandıktan sonra i&ccedil; ve dış alanlarda kullanılmıştır. Oturma alanında eski paletlerden paneller oluşturulmuştur. Bina cephesi sanayide bulunan eski malzemelerle tamamlanmıştır. Duvar s&uuml;slemelerinde eskiyen mutfak malzemeleri kullanılmıştır.</p> Mon, 31 Jul 2017 12:24:37 +03 Recordati Ofis http://www.arkiv.com.tr/proje/recordati-ofis/7909 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/boytorun/recordati-ofis/Recordati-high1_Easy-Resize.com.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yudum Boytorun,Semih Boytorun<br>Mimarlık Ofisi : Boytorun Mimarlık<br><br>Maslak Office Building (MOB) binasının iki katına yerleşen Recordati ofisinin iç mekan tasarımı Boytorun Mimarlık tarafından yapıldı.<br><br><p>Boytorun Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>İtalya merkezli ila&ccedil; firması Recordati&rsquo;nin T&uuml;rkiye&rsquo;deki genel m&uuml;d&uuml;rl&uuml;k ofisinde mekan genelinde kullanılan şeffaf b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler, a&ccedil;ık tonlarda boyanan duvarlar, cam kenarlarına konumlandırılan &ccedil;alışma alanları ile ferah bir mekan kurgulandı. Ofis d&uuml;zeni dışında &ccedil;alışma mekanları da tasarlayarak &ccedil;alışanlara monotonluktan uzak &ouml;zg&uuml;r bir ortam sunuldu. Maslak Building Office binasında iki kata yayılan ve 1500m2&rsquo;lik alana sahip Recordati Ofisi&rsquo;nde genel kurgunun merkezinde &ccedil;ekirdek, WC, IT gibi birimleri, cephede ise ofis alanları konumlandırıldı.</p> <p>Y&ouml;netici odaları ve toplantı odalarında şeffaf b&ouml;l&uuml;c&uuml;lerin kullanılmasının yanı sıra ofis d&uuml;zeneğindeki &ccedil;alışma alanlarıyla birlikte a&ccedil;ık &ccedil;alışma alanlarına da yer verilerek Recordati ofisine ferahlık kazandırıldı. Binanın saydam cephesini pekiştirecek şekilde kullanılan a&ccedil;ık renk duvar boyaları ile &ccedil;alışanların g&uuml;neş ışığından tam verimle yararlandığı Recordati ofisinde, şeffaf b&ouml;l&uuml;c&uuml;ler, &uuml;zerlerinde yer alan ve molek&uuml;l dizilimini anımsatan folyo kaplamalar sayesinde monotonluktan uzaklaştırıldı. Mobilyalarda kullanılan kumtaşı rengiyle mekanı boğmadan, t&uuml;m &ouml;ğelerle uyumlu bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m oluşturulması ama&ccedil;landı.</p> <p>Toplantı odalarında yer verilen kayar katlanır paneller fonksiyonel kullanım ve estetik bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m sunarken, siyah rengin ve ahşap malzemenin daha yoğun kullanımıyla birlikte y&ouml;netici odalarının &ccedil;alışma alanlarından farkı &ouml;ne &ccedil;ıkarıldı. Firmanın kurumsal rengi olan kırmızıyı girişteki karşılama alanı, dolap aralarındaki sedirler, doğrama &uuml;zerindeki folyolar gibi farklı noktalarda &ouml;n plana &ccedil;ıkararak ofise hareket kazandırılırken tasarımıyla bir kristali andıran resepsiyon bankosunu etkileyici bir karşılama noktası haline getirildi. Tavanda ve yer yer dolaplarda kullanılan ahşap latalar ile de mekanda sıcak bir atmosfer yaratıldı. Tavanda farklı malzemeler ve ahşap latalar arasına armat&uuml;rlerin yerleşimiyle monotonluk kırılırken, merdiven kovası &uuml;zerinde yer alan ve verimli bir aydınlatma sağlaması ama&ccedil;lanan &ouml;zel tasarım armat&uuml;r ile sirk&uuml;lasyon alanlarından fark edilen &ccedil;arpıcı bir nokta oluşturuldu. Zeminde doğal g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; malzemeler kullanmayı tercih ederek dizilim şekilleriyle şık bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m elde edilmesi ve akışkanlık yaratılması hedeflenirken, ofis ve ortak alanlarda ise gerek d&ouml;şemeyle gerek tavanla birbirinden ayırarak ofisin mekansal olarak tanımlı olmasını sağlandı.</p> <p>Recordati ofisinde &ccedil;alışan yaklaşık 100 kişinin rahatlaması i&ccedil;in oluşturulan dinlenme alanları, tek bir noktayla sınırlı bırakılmak yerine ofis i&ccedil;erisine dağıtılarak &ccedil;ok daha dinamik ve etkileşime a&ccedil;ık sosyal alanlar kurgulandı. Koridor boyunca dizilen dolaplar arasındaki monotonluğu kırmak adına ke&ccedil;e kaplı sedirler oluşturularak aynı zamanda keyifli dinlenme alanları da yaratıldı.</p> Mon, 31 Jul 2017 12:04:33 +03 1. Mansiyon, Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/elazig-kent-meydani-kentsel-tasarim-ve-mimari-proje-yarismasi-/7900 Nihat Eyce <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2017-07-27/elazig-kent-meydani-kentsel-tasarim-ve-mimari-proje-yarismasi--1739909413/00007.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nihat Eyce,Aslı Özbek,Emrah Söylemez,Esra Ekincioğlu<br><br><br>PROJE RAPORU<br><br><p>Elazığ kuruluşu itibari ile bir&ccedil;ok Anadolu kentine g&ouml;re yeni bir kenttir. Harput'taki kentlinin El&acirc;zığ'a gelmesiyle kurulan yeni şehir Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte g&uuml;n&uuml;n planlama ilkelerine uygun olarak ızgara plan &uuml;zerinden gelişmiştir. Birbirini dik kesen sokaklar ve bah&ccedil;eli evlerden oluşan kent dokusu i&ccedil;erisinde h&uuml;k&uuml;met ve belediye parkları, orduevi bah&ccedil;esi, Vali Tevfik Sırrı G&uuml;r'&uuml;n kazandırdığı Cumhuriyet Meydanı, &ccedil;ocuk bah&ccedil;eleri ve bug&uuml;nk&uuml; &ouml;ğretmen evi olan halk evinin de yapılmasıyla &ouml;nemli bir kentsel k&uuml;lt&uuml;re sahiptir.</p> <p>&Ouml;rg&uuml;tlenmiş bir ulaşım sistemi olmasına karşın plansız ve hızlı gelişme nedeniyle ulaşım sorunları ortaya &ccedil;ıkmıştır. Bununla birlikte d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;re&ccedil;lerinde az katlı olarak planlanmış yapı stoğu, &ccedil;ok katlı ve bah&ccedil;eleri de i&ccedil;ine alarak yeniden inşa edilmiştir. B&ouml;ylece y&uuml;ksek katlı ve dar sokaklı bir kentsel doku meydana gelmiştir.</p> <p>Yeni yerleşimlerin kentin batısında oluşmasına karşın kentteki ulaşım sistematiği ve kentin kullanım senaryoları &ccedil;epere giden n&uuml;fusu merkeze tekrar &ccedil;ekmektedir. Bu da kent merkezinde ara&ccedil; ve kullanım baskısı oluşturmaktadır.</p> <p>Gazi caddesi El&acirc;zığ'ın en işlek caddesi olarak tanımlanabilir. Ge&ccedil;mişten beri kent i&ccedil;in &ouml;nemli bir ticaret aksı olan Gazi Caddesi ara&ccedil; ve yaya trafiğinin olduk&ccedil;a yoğun olduğu bir akstır. Bu akstaki ticari kullanımlar ve yaya yoğunluğu alanın s&uuml;rekliliğindeki kamu yapıları nedeniyle alanda sıkışmıştır. Mehmet Akif Ersoy Lisesi, yapılmakta olan H&uuml;k&uuml;met Konağı'nın arkasında kalan Karayolları B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, DSİ, Orman M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; vb. kamu kurumları kent merkezi ve &ccedil;eper arasındaki kullanım ve yaya s&uuml;rekliğini kesintiye uğratmaktadır.</p> <p>Kent tekil kentsel par&ccedil;alar &uuml;zerinden anlaşılamayacağı gibi kentsel bir sorunun cevabı da yalnızca o alana bakılarak verilemez. Kentin &ouml;nemli bir noktasında ve &ouml;nemli bir b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k olarak verilen tasarım alanı da bu bakış a&ccedil;ısıyla kentsel vizyon i&ccedil;in bir potansiyel olarak değerlendirilmiştir. Tasarım alanıyla birlikte yukarıda bahsedilen kamu yapılarının gelecekte d&ouml;n&uuml;şerek kentsel bir yeşil kuşak oluşturulması kentsel vizyon planı olarak &ouml;nerilmektedir. B&ouml;ylece kent merkezinden başlayarak kentin gelişim aksı boyunca &ccedil;eper merkez ilişkisinin kullanım ve yaya sirk&uuml;lasyonu olarak kesintisiz olarak kurulması sağlanmış olacaktır.</p> <p>Tasarımın en &ouml;nemli amacı, alanın değerlerini &ouml;n plana &ccedil;ıkararak, kentlinin toplanacağı, g&uuml;ndelik yaşam pratiklerini oluşturulabileceği ve alandaki mevcut değerler ile nitelikli ilişkilerin kurulabileceği bir yaşam senaryosu oluşturmaktır.</p> <p>Bu bağlamda Tasarım İlkeleri</p> <ol> <li>Kentin kopan bağlantılarının kurmak</li> <li>Yaya ve ara&ccedil; sirk&uuml;lasyonlarının birbirinden ayrılarak s&uuml;rekliliklerini sağlamak</li> <li>Birbirinden ve &ccedil;evresinden kopuk alanlar arasındaki mek&acirc;nsal s&uuml;rekliliğin sağlanmasıyla b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir &ccedil;evre oluşturmak</li> <li>Alan i&ccedil;erisindeki yeşil alanların s&uuml;rekliliğini sağlamak</li> <li>A&ccedil;ık ve Kapalı Otopark kurgusu oluşturmak olarak belirlenmiştir.</li> </ol> <p><br />Tasarım alanındaki kurgu meydanlar &uuml;zerinden geliştirilmiştir. &Ouml;ğretmen evi olarak kullanılan Halk evinin ge&ccedil;mişteki kullanımına geri d&ouml;nmesi &ouml;nerilmiştir. &Ouml;ğretmen evinin &ouml;n&uuml;nde ge&ccedil;mişte var olan Cumhuriyet Meydanı yeniden oluşturularak k&uuml;lt&uuml;r odağı olarak belirlenmiştir. S&uuml;reklilik i&ccedil;erisinde kurgulanan ikinci meydan Elazığ Kent Meydanı'dır. Bir&ccedil;ok farklı etkinliğe cevap verebilecek nitelikte olan alanın &ccedil;evresindeki farklı kullanımlarla gece g&uuml;nd&uuml;z kent yaşantısının odak noktalarından biri olması hedeflenmektedir. T&ouml;renlerin yapılacağı yeni Valilik Meydanı bu s&uuml;reklilik i&ccedil;erisinde bulunan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; meydandır.</p> Mon, 31 Jul 2017 10:23:00 +03 Turkcell AR-GE Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/turkcell-ar-ge-binasi/1497 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Erginoğlu-ve-Çalışlar-Mimarlık/Turkcell-AR-GE-Binası/040008.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Erginoğlu,Hasan Çalışlar<br>Mimarlık Ofisi : Erginoğlu Çalışlar Mimarlık<br><br>Özel bir telekomünikasyon firmasının teknoloji merkezi binası olarak planlanan yapı, Gebze TÜBİTAK Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi'nde yer alıyor. <br><br><p>Arazi konumu, manzara ve y&ouml;nler doğrultusunda girişte tek, ofis cephesinde d&ouml;rt katlı bir kurgu i&ccedil;erisinde planlandı.</p> <p>Bina, 500 kişinin &ccedil;alışacağı, gerektiğinde 24 saat &ccedil;alışılacak bir bilişim ve teknoloji &uuml;retim merkezi olarak tasarlandı. Bu sebeple &ccedil;alışanların konforunu sağlamak amacı ile binada dinlenme, yıkanma, yatma mekanlarının yanı sıra fitness, tırmanma duvarı, bilordo vb. gibi rekreatif alanlar da bulunuyor.</p> <p>Binanın sağ kanadında toplantı ve seminer odaları, sol kanadında fitness ve dinlenme alanları yer alıyor. Projesine Ekim 2007'de, inşasına ise Aralık 2007'de başlanan bina Haziran 2008'de kullanıma a&ccedil;ıldı.</p> Wed, 26 Jul 2017 14:00:00 +03 Sancaklar Camii http://www.arkiv.com.tr/proje/sancaklar-camisi/2049 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Emre-Arolat-Architects/sancaklar-camisi/09.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emre Arolat,Leyla Kori,Nil Aynalı,Taha Alkan,Ünal Ali Özger,Oya Eskin Güvendi,Uygar Yüksel<br>Mimarlık Ofisi : EAA-Emre Arolat Architecture<br><br>İstanbul'un dışındaki bir banliyö semti olan Büyükçekmece'de yer alan Sancak Camii, cami tasarlamanın temel sorunsallarını, "form"a dayalı güncel mimari tartışmalardan uzaklaşarak ve sadece dinsel bir mekanın özüne odaklanarak ele almayı hedefliyor.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="http://player.vimeo.com/video/94196019" width="592" height="281" frameborder="0"></iframe> <iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="http://player.vimeo.com/video/94196022" width="592" height="281" frameborder="0"></iframe></p> <p>Proje, &ccedil;evredeki "kapalı site" (gated community) konumundaki yapılardan hayli yoğun kullanımı olan bir otoyol ile ayrılan, kırsal bir alanda yer alıyor. Caminin &uuml;st avlusundaki parkın etrafını &ccedil;evreleyen y&uuml;ksek duvarlar, dışardaki karmaşık d&uuml;nya ile kamusal parkın huzurlu atmosferi arasındaki belirgin sınırı vurguluyor. Parktan dışarı uzanan uzun sa&ccedil;ak ise dışardan algılanan tek mimari unsur olarak beliriyor. Bu sa&ccedil;ağın altında yer alan yapıya parkın i&ccedil;inden ge&ccedil;en &uuml;st avludaki bir yol ile erişilebiliyor. Arazide ilerleyip, tepeden aşağıya inerek duvarlar arasından camiye girince, dışarıdaki d&uuml;nya tamamen geride bırakılıyor ve yapı b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle topografya ile hemhal oluyor.</p> <p>Basit bir mağarayı andıran camii, dua etmek ve Tanrı ile yalnız kalmak i&ccedil;in hayli dramatik ve huşu uyandıran bir i&ccedil; mekana sahip. Kıble duvarı boyunca yer alan yarıklar, ibadet alanının y&ouml;nelimini g&uuml;&ccedil;lendirirken, g&uuml;neş ışınlarının da i&ccedil; mekana s&uuml;z&uuml;lmesini sağlıyor.</p> <p>S&uuml;rekli olarak doğal olan ile insan &uuml;retimi arasındaki gerilimden ivmelenen projede, arazinin doğal eğimini takip eden doğal taş merdivenler ile 6 metre y&uuml;kseklikte uzanarak sa&ccedil;ağı oluşturan ince betonarme tavan arasındaki zıtlık, bu ikili ilişkiyi g&uuml;&ccedil;lendiren unsurlardan biri olarak &ouml;ne &ccedil;ıkıyor.</p> Fri, 21 Jul 2017 13:50:00 +03 hepsiburada.com Operasyon Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/hepsiburadacom-operasyon-merkezi/7330 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/under-architects/hepsiburadacom-operasyon-merkezi/01_PIC.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burak Ünder,Regaip Adem,Müge Taştan,Tuba Şehitoğlu<br>Mimarlık Ofisi : ÜNDER Architects<br><br>Yapımı 2016 yılında tamamlanan hepsiburada.com Operasyon Merkezi, Gebze Kocaeli'nde bulunuyor.<br><br><p><span>&Uuml;NDER Architects, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Gebze G&uuml;zeller Sanayi B&ouml;lgesi i&ccedil;erisinde yer alan hepsiburada.com Operasyon Merkezi Projesi, en son teknolojilerin kullanıldığı 100,000m2 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde end&uuml;striyel bir bina i&ccedil;erisine, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z ofis yaklaşımlarını entegre eden bir proje olma &ouml;zelliğini taşımaktadır. Proje, İstanbul dışında bir sanayi b&ouml;lgesinde bulunuyor olsa da, &ccedil;alışanların, marka aidiyetini de g&uuml;&ccedil;lendirecek şekilde, İstanbul&rsquo;da bulunan merkez ofisleri ile benzer konfor şartlarında &ccedil;alışmaları hedeflenmiştir.&nbsp;</p> <p>Standart bir ofis aks sistemine sahip olmayan, uzun bir koridor h&uuml;viyetindeki al&ccedil;ak tavanlı katların, verilen ihtiya&ccedil; programı ile entegrasyonunda, operasyon merkezinin en &ccedil;ok g&ouml;ze &ccedil;arpan fig&uuml;r&uuml; olan kutular ve kolilerden esinlenilmiştir. Kat planlarındaki kapalı odalar, yan yana dizilip zaten mevcut olan koridor hissini daha da g&uuml;&ccedil;lendirmek yerine, daralıp genişleyen bir sirk&uuml;lasyona takılarak, katlanmış bir kutu gibi, bir duvar &ouml;ğesi (folded feature wall) etrafında &ouml;rg&uuml;tlenmiştir.&nbsp;</p> <p>Ofis alanlarıyla operasyon arasında g&ouml;rsel iletişimi pekiştirecek a&ccedil;ıklıklar oluşturulmuş, toplantı odalarının ise direkt irtibatta olduğu bir seyir terası konumlandırılmıştır. Toplantı odalarından biri (pop-up room) k&uuml;tlesini dışa doğru fırlatmak suretiyle fiziken operasyonun i&ccedil;ine konsol yaparak, işin temelinde yatan, ofis ve operasyonun ayrılmaz b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; temsil eder.</p> <p>Ofis i&ccedil;erisinde İstanbul&rsquo;dan gelecek &ccedil;alışanların da kullanabilecekleri esnek &ccedil;alışma alanları, sosyalleşme alanları ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k toplantı, &ouml;zel g&ouml;r&uuml;şme b&ouml;l&uuml;mleri oluşturularak, &ccedil;alışanlara farklı imkanlar sağlanmıştır. A&ccedil;ık ofis alanında departmanlar, masalarda ve sandalyelerde kullanılan renklerle birbirinden ayrılmıştır. Farklı renkler sayesinde ofiste tekd&uuml;ze etkiden ka&ccedil;ınılmıştır.&nbsp;</p> <p>Zemin katta bulunan resepsiyon alanı da ofistekine benzer şekilde, bu sefer operasyon hacmine doğru a&ccedil;ılan, katlanmış bir kutu olarak gelenleri karşılar. Resepsiyon alanından asans&ouml;r hol&uuml;ne kadar devam eden duvar y&uuml;zeyine Burak Arıkan tasarımı ağ haritası yerleştirilmiştir. Koridorun sonunda ise kullanıcıların interaktif bir şekilde ağdaki farklı verileri g&ouml;rebilecekleri bir ekran konumlandırılmıştır. Bir sergi alanı olarak ele alınan giriş ve koridor boyunca, sanat eserini &ouml;n plana &ccedil;ıkaracak minimal bir yaklaşım benimsenmiştir.</p> <p>Ofis genelinde &ouml;ne &ccedil;ıkan y&uuml;zeylerde kullanılan su kontrası, rengi itibariyle kutu hissini pekiştirirken, end&uuml;striyel bir malzemenin yine ham olarak ele alınmasıyla, binanın esas ruhunu da hatırlatır. Detaylarda g&ouml;sterilen titizlik bu ham malzemeye daha bitmiş ve sofistike bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; katar.<br />Hepsiburada.com Operasyon Merkezi Projesi operasyon faaliyetlerine ek olarak, ofisler, esnek alanlar, call center, yemekhane gibi &ccedil;eşitli fonksiyonları barındırırken, mevcut bir imalatın devamı olarak başlayan tasarım s&uuml;reci, m&uuml;şteri ihtiya&ccedil;ları, ve mevcut imalatların maksimumda kullanılmasını hedefleyen bir tasarım yaklaşımıyla, farklı ve inovatif bir tasarım olarak değerlendirilebilir.&nbsp;</p> Thu, 20 Jul 2017 11:48:00 +03 3. Mansiyon, Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/7890 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/3.-Mansiyon,-Elazığ-Belediyesi-Kent-Meydanı-Kentsel-Tasarım-Yarışması/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Rahmi Uysalkan,Murat Çetin<br><br><br>AÇIKLAMA RAPORU<br><br><p><strong>I.PROBLEM TANIMI</strong><br />Yarışma alanında saptanan temel problemler iki grupta toplanabilir; Birincisi, alanın bir kent meydanı olarak tanımsızlığı ve kimliksizliği, ikincisi ise alanın ara&ccedil; trafiği ile b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şl&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r (Şekil 1).</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/1.jpg.jpeg" /></p> <p>Elazığ ve benzeri iller, Doğu Anadolu'dan batıya g&ouml;&ccedil; s&uuml;recinde ge&ccedil;iş aşamasını oluşturan 'tampon kent' rol&uuml;n&uuml; &uuml;stlendiklerinden, 'kırsal alışkanlıklar ve &ouml;zg&uuml;nl&uuml;kler' ile kentsel modernleşmenin gerektirdiği altyapı ve bunun beraberinde getirdiği 'modern anonimite' arasındaki diyalektiğin &ccedil;ok a&ccedil;ık yaşandığı sahneleri oluştururlar. Bu anlamda kır-kent diyalektiğinin ifadesi buradaki kentsel yaşantının tezah&uuml;r zeminidir. Tanımlanan probleme &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerisi de bu zeminin potansiyelleri &uuml;zerine inşa edilmiştir (Şekil 2).</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/2.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>II.KENT MEYDANI &Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;M &Ouml;NERİSİ</strong><br />Yukarıda tanımlanan temel iki problem doğrultusunda, &ouml;neri kentsel tasarım konsepti, Anadolu Kırsalı kimliği ile Modern Anadolu Kentleşmesi kavramlarının etkileşimi teması &uuml;zerine kurulmuştur. Bu bağlamda, Anadolu geleneksel ve g&uuml;ndelik yaşamının 'sıradan' unsurlarının sancılı gelişen kentleşme problemine &ccedil;&ouml;z&uuml;m olabilme potansiyeli tasarım konseptinin ana &ccedil;ıkış noktasını oluşturmuştur. Anadolu mimarlığının pek &ccedil;ok konvansiyonel &ouml;gesinin yanı sıra, yarışma alanındaki problemlere ve b&ouml;lgenin iklimsel ve g&uuml;ndelik işleyiş dinamikleri de g&ouml;z&ouml;n&uuml;ne alınarak&nbsp;iki temel geleneksel kavram ve bileşen tasarım fikrinin omurgasını oluşturmuştur; talvar ve taş k&ouml;pr&uuml;... (Şekil 3)</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/3.jpg.jpeg" /></p> <p>Bu iki &ouml;ge sırasıyla, başlangı&ccedil;ta tanımlanan kentleşmeye dair 'dertlere' kırsal 'devalar' olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerisinin kalbine oturtulmuştur. Burada &ouml;nerilen Talvar yorumlaması, b&uuml;nyesinde barındırdığı; &ccedil;ardak, kamelya, pergola, kiosk, arkad gibi pek &ccedil;ok t&uuml;r 'kent sa&ccedil;ağı' tipolojilerinden t&uuml;reyerek, yarışma alanının etrafına sakince kol kanat gererek alandaki 'tanımsızlık' problemine &ccedil;are olmayı hedeflerken, kentliye ve &ouml;zellikle de sıradan insana tanıdık bir dost gibi onu rahatlatır, kimliğini ve aidiyetlerini hatırlatır. Anadolu kırsal peyzajının &ccedil;ok karakteristik bir fig&uuml;r&uuml; olan Taş K&ouml;pr&uuml; ise, buradaki yorumuyla, Anadolulu'nun kırsaldaki hareketliliğini yer yer kesintiye uğratan dereleri, &ccedil;ayları (ki burada alanı b&ouml;len trafik akıntısının oluşturduğu engele karşılık gelmektedir) aşmak i&ccedil;in yerel malzeme ve konvansiyonel y&ouml;ntemlerle yapageldiği, asırlardır o yerde olmanın ifadesi olan 'harabe estetiğinden' kaynaklanan yalnız ve h&uuml;z&uuml;nl&uuml; karakteriyle Anadolu'yu ve O'nun hikayesini de anlatan bu mimari objelerin, bu kez yarışma alanını b&ouml;len trafik akıntısının oluşturduğu engeli aşmak i&ccedil;in devşirilmiş bir t&uuml;revidir. Yarışma alanın iki ucunda tanımlanan ve daha kentsel (hatta formal) karaktere sahip iki meydancığı birbirine bağlayan altında ve &uuml;st&uuml;nde pek &ccedil;ok işlevi de barındıran bu 'kentsel rampa ekseni', adeta bir derenin iki yanındaki &ccedil;imenler &uuml;zerine serilmiş iki kilimi (ve o kilim &uuml;zerinde bir araya gelmiş, birleşmiş dost meclislerini) birbirine kavuşturan kavramsal bir k&ouml;pr&uuml;d&uuml;r (Şekil 4)...</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/4.jpg.jpeg" /></p> <p>Talvar ve Taş K&ouml;pr&uuml;, &uuml;st kotta yer alan ve &ccedil;eşitli rekreasyon işlevleri ve alanları barındıran 'asma g&uuml;zergah' aracılığıyla birbiriyle buluşur ve 'hemhal' olurlar. Dolayısıyla bu 'kadim ikili', meydandaki herkesi &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; boyuttaki bir hareketlilik i&ccedil;inde birbirine bağlayan, meydanı bambaşka y&uuml;ksekliklerden, &ccedil;ok farklı a&ccedil;ılardan algılamayı sağlayan dinamik vistalar sunan bir kent objesine de d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r (Şekil 5).</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/5.jpg.jpeg" /></p> <p>Yarışma alanının &ccedil;eperlerini oluşturan mevcut apartman dokusunun cephelerinin rehabilite edilmesi sorununa ise, talvarın dış &ccedil;eperinin bir yansıması olarak bir alışveriş arkadı giydirilmesiyle Gazi Caddesi de her iki tarafından tanımlanmış kimlikli bir kentsel mekana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ile &ccedil;&ouml;z&uuml;m getirilmiştir. Bu sayede g&ouml;z hizasında cephe algısı onarılıp rehabilite edilirken &ouml;nerilen m&uuml;dahalenin &uuml;st katlardaki apartman dilinin algılanması engellenmesi sağlanmıştır. B&ouml;ylece t&uuml;m cephenin giydirilerek banalleşme riski yerine basit onarım ile ekonomik bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m de getirilmiştir(Şekil 6).</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/6.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>1.KENTSEL PLANLAMA VE TRAFİK D&Uuml;ZENLEME İLKELERİ</strong><br />Elazığ kenti Doğu Anadolu B&ouml;lgesinin batısında yer almaktadır. Malatya, Bing&ouml;l ve Tunceli ile birlikte oluşturduğu TRB1 b&ouml;lgesi Yukarı Fırat havzasını kapsamaktadır. B&ouml;lge Fırat Nehri ve kolları &uuml;zerinde yer alan baraj g&ouml;lleri nedeni ile b&ouml;lge i&ccedil;erisinde elverişli iklim koşulları ve gelişmişlik d&uuml;zeyi ile &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır.</p> <p>B&ouml;lgede &ouml;n plana &ccedil;ıkan kentler Malatya ve Elazığ'dır. Malatya ili gelişmişlik d&uuml;zeyi ve B&uuml;y&uuml;kşehir olması sebebi ile &ouml;n plana &ccedil;ıkarken Elazığ kenti coğrafi konumundan dolayı merkez &ndash; ge&ccedil;iş b&ouml;lgesinde yer alması ile dikkat &ccedil;eker. B&ouml;lgesel gelişim doğuda Tunceli ve Bing&ouml;l ile başlayıp Elazığ &uuml;zerinden Malatya ile batı y&ouml;n&uuml;nde ilerler. Elazığ ve Malatya g&uuml;&ccedil;l&uuml; kentsel ilişkileri ile dikkat &ccedil;eker. Bing&ouml;l ve Tunceli illeri ise &ouml;ncelikli olarak Elazığ ile etkileşim halindedir. Elazığ sosyal, coğrafi ve ekonomik olarak Malatya ile Bing&ouml;l ve Tunceli illeri arasında k&ouml;pr&uuml; işlevi g&ouml;r&uuml;r. B&ouml;lge &ccedil;er&ccedil;evesinde kentsel etkileşim g&ouml;&ccedil; eğilimlerine de yansır. Tunceli ve Bing&ouml;l illeri &ouml;ncelikli olarak Elazığ'a g&ouml;&ccedil; vermektedir. B&ouml;lge i&ccedil;inde en &ccedil;ok g&ouml;&ccedil; alan il Elazığ'dır. Genel g&ouml;&ccedil; eğilimi Tunceli, Bing&ouml;l, Diyarbakır kentlerinden &ouml;ncelikle Elazığ'a sonrasında Malatya ya da b&uuml;y&uuml;k &uuml;&ccedil; kente doğru ger&ccedil;ekleşmektedir.</p> <p>Tarihi kent yerleşimi Harput'ta elverişli olmayan doğal koşullar sebebi ile Elazığ kenti 1834 yılında bug&uuml;nk&uuml; merkezinde kurulmuştur. 1950'li yıllara kadar planlı gelişim g&ouml;steren kent, sanayi ve daha sonraki yıllarda ger&ccedil;ekleşen Keban Barajı inşaatı ile sular altında kalan yerleşimlerden gelen g&ouml;&ccedil; ile birlikte d&uuml;zensiz gelişmiştir. Bu yıllar i&ccedil;erisinde ana ulaşım arterleri hala kullanılıyor olsa da kent yoğunluğu artmış ve yapı nizamları değişmiş. Bah&ccedil;eli 2 katlı kerpi&ccedil; konut binaları yerini bitişik nizamda y&uuml;ksek katlı beton yapılara bırakmıştır. Kent merkezinin dikey gelişimi sonucunda mevcut kentsel donatılar yetersiz hale gelmiştir. Kent d&uuml;zensiz gelişimini s&uuml;rd&uuml;r&uuml;rken merkezi y&ouml;netimlerce ger&ccedil;ekleştirilen planlama &ccedil;alışmaları yerel &ouml;zelliklerle b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k g&ouml;sterememiş ve d&uuml;zensiz gelişimin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;mekte başarısız olmuştur. Gazi caddesi kentin kurulduğundan beri doğu &ndash; batı bağlantısını sağlayan ana aks durumundadır. Cadde aynı zamanda son yıllardaki kentsel gelişime paralel olarak Elazığ'ın batısında gelişmekte olan ikincil kent merkezi ile tarihi kent merkezini de buluşturan k&ouml;pr&uuml; g&ouml;revini &uuml;stlenmektedir. T&uuml;m bu etmenler cadde &uuml;zerindeki kullanım ve trafik y&uuml;k&uuml;n&uuml; arttırmaktadır. Diğer taraftan yoğun kentsel kullanımlardan dolayı iki kent merkezi arasında donatı ve kullanım kopukluğu yaşanmaktadır.</p> <p>Temel planlama prensibi olarak geleneksel kent merkezi ile batıda gelişmekte olan kent merkezinin ilişkileri &ouml;ncelikle Gazi ve Tevfik Bey caddeleri &uuml;zerindeki trafiğin &ccedil;evre ulaşım bağlantıları ile birlikte d&uuml;zenlenmesi ile yeniden g&uuml;&ccedil;lendirilecektir. Bu kapsamda geliştirilen &ouml;neri ulaşım şemasına g&ouml;re kent merkezinde yer alan doğu-batı hattı toplu taşıma &ouml;ncelikli hale getirilecek olup merkez &ccedil;evresinde g&uuml;&ccedil;lendirilen taşıt yolu ringi ile &ouml;zel ara&ccedil; trafiği kent merkezinden uzaklaştırılacak kuzey g&uuml;ney bağlantılar ile kent merkezine erişim sağlanacaktır. &Ouml;zel ara&ccedil;lar kapalı otopark alanında park edilip kent i&ccedil;i ulaşım toplu taşıma ile sağlanacaktır (Şekil 7).</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/7.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Kent merkezinde bulunan yeşil alanlar kent geneli ile karşılaştırıldığında yetersiz durumdadır. Gelişmekte olan kent merkezi &ccedil;evresinde yer mesire alanı, K&uuml;lt&uuml;r Park ve Fırat &Uuml;niversite'si ile birlikte yeşil alan bakımından zengindir. &Ouml;neri ulaşım şemasına kapsamında azaltılan taşıt trafiği ile birlikte Gazi Caddesi ve kent meydanı boyunca batı y&ouml;nde gelişen kent merkezi ile başlayan yeşil alan ve yeşil koridor kent merkezi ile bağlantılı hale getirilecektir. Bir sonraki aşamada geleneksel kent merkezinde ger&ccedil;ekleştirilecek olan kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m &ccedil;alışmaları ile birlikte donatı - kentsel kullanım dengesinin sağlanması &ccedil;er&ccedil;evesinde yeşil koridor ordu kavşağına kadar uzatılıp yeşil s&uuml;rekliliğin sağlanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r (Şekil 8).</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/8.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>2.MİMARİ &Ouml;GELER VE MEKANSAL KURGU İLKELERİ</strong><br />Yukarıda tariflenen ana fikir doğrultusunda, yarışma alanında yer alancak &ouml;neri kent meydanı, bir kutbunda, Valilik binası &ouml;n&uuml;nde yer alacak, g&ouml;rece daha resmi, daha formal bir alt-meydan, diğer kutbunda ise, halkın ve &ouml;zellikle de gen&ccedil;liğin yoğunlaştığı, daha serbest, daha dinamik ve daha g&uuml;ndelik karaktere sahip bir diğer alt-meydan arasında uzanan doğal, &ouml;zg&uuml;r bir &ccedil;ayır olarak kurgulanmıştır. Bu iki meydanı bağlayan zemini, aradan ge&ccedil;en ara&ccedil; trafiğinin &uuml;zerinden usulca y&uuml;kselten bir kentsel rampa altına ve &uuml;zerine aldığı işlevlerle k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli bir omurga yapı&nbsp;oluşturarak, alanda gerekli donatıları da reg&uuml;le eden ve dolayısıyla kentsel alanı kullanıcıya serbest&ccedil;e ve &ouml;zg&uuml;rce bırakan, ve Anadolu K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n belkemiği de olan, 'derleyici, toparlayıcı' bir 'ana' fig&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Meydanı kuşatan varlığıyla Talvar ile birlikte bu k&ouml;pr&uuml; aksı, 'hanelerini' koruyup kollayan bir Anadolu ebeveyni rol&uuml; &uuml;stlenirler kentin yeni meydanı i&ccedil;in (Şekil 9).</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/9.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>3.PEYZAJ D&Uuml;ZENLEME VE BİTKİLENDİRME İLKELERİ</strong><br />Elazığ ili Doğu Anadolu'nun Yukarı Fırat b&ouml;lgesinde yer alır. Jeolojik yapısı farklı yaşta metamorfik, mağmatik, tortul ve volkanik kaya&ccedil;ları i&ccedil;erir. Dağ, ova ve platolar ilin jeomorfolojik bileşenleridir. G&uuml;neybatı ve kuzeydoğuda G&uuml;neydoğu Toroslar, g&uuml;neyde Maden Dağı, g&uuml;neydoğuda Akdağ, Keban Barajı'na doğru dizi ovalar; Hazar G&ouml;l&uuml;ne doğru ise delta formasyonlarından oluşur.</p> <p>1970'lerde GAP ile kapsamında Fırat Nehri &uuml;zerinde inşa edilen Keban Barajı, Karakaya Barajı, doğal Hazar G&ouml;l&uuml; ile birlikte Elazığ bulunduğu b&ouml;lge i&ccedil;erisinde daha ılıman mikroklimatik &ouml;zelliğe sahip bir alan haline gelmiştir. Bu mikroklimatik &ouml;zellik, b&ouml;lgede boğaz adı verilen derin vadiler ile pekiştirmektedir. Maden Oluğu ve K&ouml;m&uuml;rhan boğazları kışın g&uuml;neyindeki daha ılık ve nemli hava k&uuml;tlesini kentin i&ccedil;ine alır. Hakim r&uuml;zgar y&ouml;n&uuml; doğubatı 52&deg;'dir. Ortalama sıcaklık Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 30&deg;C civarında seyretmektedir. Bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; step, orman, subalpin ve sulak alan gibi farklı &ouml;zellikleri i&ccedil;erir. Flora zenginliği ile birlikte fauna &ccedil;eşitliliği de dikkate değerdir. Fakat, pek &ccedil;ok doğal alan antropojen etkiler ile stepe d&ouml;n&uuml;şmektedir. Bu durum yapılan peyzaj tasarımlarında g&ouml;z ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu nedenle proje alanı &ouml;l&ccedil;eğinde Meşe t&uuml;rlerinden oluşan bir "Vilayet Korusu" &ouml;nerilmekte ve yaklaşık 806 ağa&ccedil;tan oluşan mevcut bitki dokusu korunmuştur.</p> <p>Elazığ y&ouml;resinin i&ccedil;inde barındırdığı farklı habitatlar, alan i&ccedil;inde sergilenmeye &ccedil;alışılmıştır. Taş K&ouml;pr&uuml;'n&uuml;n birbirine teyellediği iki a&ccedil;ık yeşil alan &ccedil;ayır olarak adlandırılarak, Astragalus sp. ve Artemisia sp. bitkileri başta olmak &uuml;zere Papaver sp., Galanthus sp., ve Verbena sp., gibi yer &ouml;rt&uuml;c&uuml; t&uuml;rlerini i&ccedil;ermektedir. Bu t&uuml;rler farklı &ccedil;i&ccedil;eklenme zamanları ile alışılmış &ccedil;im alanın monokrom etkisi dağıtılmak istenmiştir. &Ouml;nerilen bu t&uuml;rler yerel olduğu i&ccedil;in tohum ekimlerinden iki sene sonra herhangi bir sulama sistemi gerektirmezler. Bu &ouml;zellik sadece yer&ouml;t&uuml;r&uuml;c&uuml; bitki tercihlerinde değil aynı zamanda bitkisel tasarımda kullanılan diğer formlardaki t&uuml;rlerde de ge&ccedil;erlidir. Bu bitkilendirme prensibi ile s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bakım takvimi oluşturulması sağlanabilecektir. Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris "Fastigiata", Acer tataricum, Taxus media, Taxus baccata, Betula utilis, Acer trifolium, Populus tremula "Erecta", Fraxinus excelsior H7 zonu t&uuml;rleri ile mevcut vejetasyon dokusu pekiştirilmiştir. T&uuml;r se&ccedil;iminde kent i&ccedil;inde &ouml;nemli bir odak haline gelecek bu dış mekanın dinamizmi renklenme &ouml;zellikleri ile vurgulanmak istenmiştir. "Talvar" Anadolu'nun &uuml;z&uuml;m ambarlarından en &ouml;nemlisi ve D&uuml;nya'da altıncı sırada olan Elazığ'ın &uuml;z&uuml;mlerinin deneyimlenebileceği, ge&ccedil;irdikleri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n g&ouml;zlemlenebileceği ve g&ouml;lgesinde vakit ge&ccedil;irebilecekleri bir str&uuml;kt&uuml;rd&uuml;r. Urartu mirası olan &uuml;z&uuml;m t&uuml;rlerinden &Ouml;k&uuml;zg&ouml;z&uuml;, Boğazkere ve Tahannebi kentin yerel zenginliklerini anımsatmak i&ccedil;in talvar &uuml;zerinde &ouml;nerilmektedir. Bu t&uuml;rlerin yanı sıra Hadera helix, Wisteria sinensis ve varyeteleri, Parthenocissus quinquefolia, Vinca minor bitkisel tasarımda kullanılmıştır. Yapısal peyzaj ana kararlarından biri Elazığ kent merkezindeki proje alanı i&ccedil;inde yağmur suyu toplama hendeklerinde yağmur ve eriyen kar suyunu y&uuml;zeysel akış ile toplamak ve derin k&ouml;kl&uuml; bitkiler ile alan i&ccedil;inde yağmur suyunu desarj etmeden ge&ccedil;irimsiz y&uuml;zeylerin drenajını &ccedil;&ouml;zmektedir. Hendekler, Gazi Caddesi'nin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde (mevcut ağa&ccedil;lara zarar vermeden), yayalaştırılan B&ouml;lge Sokağı'nda ve geniş ge&ccedil;irimsiz y&uuml;zeylerde y&uuml;zey eğiminin y&ouml;n&uuml;nde planlanmıştır. Hendeklerde, Pennisetum sp., Miscanthus sp., Carex sp.,Typha sp. t&uuml;rleri ve suya dayanıklı Acer campestre "Elsrijk" tijli ağa&ccedil; t&uuml;r&uuml; &ouml;nerilmiştir. Sert zeminlerde ise y&ouml;renin yerel doğal taşı bazalt, kumtaşı ve tamamlayıcı olarak ahşap kullanılmıştır. Kent mobilyaları taş ve ahşap malzemelerin bir arada kullanılmasına dikkat edilmiştir. Banklar, tekli, ikili ve &ccedil;oklu plan d&uuml;zenlerinde olup kullanıcının beklentisine g&ouml;re tercih se&ccedil;enekleri sunmaktadır. B&ouml;ylece bireysel ve sosyal aktivite &ccedil;eşitliliği desteklenmektedir. Yerel maden olan bakırın kullanıldığı aydınlatma armat&uuml;rleri, &ccedil;&ouml;p kutuları, tabela sistemleri &ouml;nerilmiştir. Peyzaj kararları genelinde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve yerellik esaslarını vurgulanırken; &ouml;zelinde yapısal mirasın yanında somut olmayan k&uuml;lt&uuml;rel değerler hatırlatılmak &ouml;nemsenmiştir. Peyzaj tasarımı kavramsal yaklaşımının esası doğal s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ile birlikte nesiller arası k&uuml;lt&uuml;rel devamlılığı kurgulamak olmuştur (Şekil 10).</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/3-mansiyon-elazig-belediyesi-kent-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi/10.jpg.jpeg" border="0" /></p> Mon, 17 Jul 2017 16:30:00 +03 Tual Adalar Satış Ofisi İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/tual-adalar-satis-ofisi-ic-mekan-tasarimi/7885 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gonye-proje-tasarim/tual-adalar-satis-ofisi-ic-mekan-tasarimi/TualAdalarSatisOfisi (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yelin Evcen,Gönül Ardal<br>Mimarlık Ofisi : Gönye Proje Tasarım<br><br>İstanbul Kartal’da yer alan Tual Adalar rezidans projesi kapsamında tasarlanan Tual Adalar Satış Ofisi’nde, tasarım kararları her yaştan kullanıcı düşünülerek alınmış.<br><br><h3></h3> <p>G&ouml;nye Proje Tasarım, projeyi anlatıyor:</p> <p>Anlık bir &lsquo;&rsquo;bulunma noktası&rsquo;&rsquo; olmaktan &ouml;te m&uuml;şterilerin keyifle vakit ge&ccedil;irebilecekleri sıcak bir mekan kurgusuyla oluşturulan satış ofisinde samimi &ccedil;izgilerin&nbsp;t&uuml;m detaylarda kendini hissettirmesi sağlandı.</p> <p>Tual&nbsp;Adalar&nbsp;Satış Ofisi&rsquo;nin tamamındaki kurgunun, kullanıcı memnuniyetine g&ouml;re şekillenmesi hedeflendi. M&uuml;şterileri ağırlayacak etkileyici bir karşılama alanı, misafirler i&ccedil;in &ouml;n tanıtımın yapılabileceği geniş bir kafe ve bekleme b&ouml;l&uuml;m&uuml;, &ccedil;ocuklar i&ccedil;in &ouml;zel olarak tasarlanmış bir oyun odası, satış alanının ortasında konumlanmış b&uuml;y&uuml;k maket masası ve satış birimlerinin yanı sıra asma katta işverenin kullanımına ait y&ouml;netici birimleri ve VIP toplantı odasıyla satış ofisinin fonksiyonel kurgusu oluşturuldu.</p> <p>B&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir yaklaşımla ele alınan projede, satış ofisi ve &ouml;rnek daireler aynı tasarım diliyle kurgulandı. Satış ekibi ve m&uuml;şterilerin ilk buluşma noktası olan&nbsp;Tual&nbsp;Adalar&nbsp;Satış Ofisi&rsquo;nin&nbsp;detaylarında kullanılan malzemelerde &ccedil;eşitliliğe &ouml;nem verildi. Tercih edilen &ouml;zel tasarım aydınlatma armat&uuml;rleri, projeye &ouml;zel &uuml;retilmiş mobilyalar ve tekstil &uuml;r&uuml;nleri projenin kimliğine uygun olarak se&ccedil;ildi.</p> <p>Tual&nbsp;Adalar&nbsp;Satış Ofisi&nbsp;i&ccedil;in yerinde imal edilen mobilyalardaki renk ve doku se&ccedil;imleri yapılırken mekanın b&uuml;t&uuml;n&uuml; ve genel i&ccedil; mekan konseptiyle uyumlu olmasına dikkat edildi. Mobilyalardaki se&ccedil;imlerin, tekstil &uuml;r&uuml;nleri, halılar ve yağlı boya tabloları ile aydınlatmalara da yansıtılarak mekanın t&uuml;m&uuml;nde kendini g&ouml;stermesi sağlandı. İ&ccedil; mekan tasarımında tercih edilen kiremit ağırlıklı renk se&ccedil;imiyle sıcak bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m elde edildi.</p> Thu, 13 Jul 2017 17:37:40 +03 Pruva 34 Örnek Daire İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/pruva-34-ornek-daire-ic-mekan-tasarimi1/7884 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gonye-proje-tasarim/pruva-34-ornek-daire-ic-mekan-tasarimi/Pruva34-GonyeProjeTasarim (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yelin Evcen,Gönül Ardal<br>Mimarlık Ofisi : Gönye Proje Tasarım<br><br>Gönye Proje Tasarım, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Pruva 34 projesi kapsamında hazırlanan bu daire i&ccedil;in esas odak noktası, standartları y&uuml;kseğe taşıyıp projeye &ouml;zel bir i&ccedil; mimari kimlik yaratmaktı. İşverenin talepleri doğrultusunda, g&ouml;ze batmayan ancak olabildiğince l&uuml;ks ve &uuml;st standartlarda bir i&ccedil; mimari ve dekorasyon &ccedil;alışıldı. Tasarımları son teknoloji teknik donanımlar ve &ouml;zenle se&ccedil;ilmiş mimari detaylar şekillendirdi.</p> <p>Proje &ouml;rnek daire olarak tasarlanmış olmasına rağmen m&uuml;şterinin de bakış a&ccedil;ısı olan &ldquo;ger&ccedil;ek daire&rdquo; stratejisi, ortaya &ccedil;ıkan &ccedil;alışmanın başarılı sonu&ccedil;lanmasının sebeplerinden biri oldu. Genel anlamda sıcak ve yaşanmış mekanlar etkisi otel konforu ve detayları ile birleştirildi.</p> <p>&Ouml;nemli bir konumda bulunan proje genel olarak b&uuml;y&uuml;k metrekareli daireler ve dublekslerden oluşuyor. Deniz manzaralı konumu ve b&ouml;lge se&ccedil;imi dolayısıyla m&uuml;şteri profili ile uyumlu bir tasarım oluşturmak olduk&ccedil;a &ouml;nemliydi. Bu sebeple projede yer verilen marka ve &uuml;r&uuml;nlerin segmenti l&uuml;ks seviyede, detaylar ise incelikle &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş olarak uygulandı. B&uuml;y&uuml;k metrekareler ve deniz manzaralı geniş teras ve balkon alanları projeye değer katan diğer unsurlardan.</p> <p>Mobilya se&ccedil;imleri ve dekorasyon detayları, sabit mobilya tasarımları kadar &ouml;zenle &uuml;zerinde durulan noktalardan. Projeye &ouml;zel olarak tasarlanmış pek &ccedil;ok &ouml;zel imalat mobilya, halı, yatak tekstili, ev tekstili ve yağlı boya tablolar kullanıldı. &Ouml;zel imalat &uuml;r&uuml;nlerin dışında kullanılan aksesuarlar da projenin segmentine eşdeğer markalardan se&ccedil;ildi. Mobilya ve dekorasyonun dışında projeye değer katan diğer elementler arasında teknolojik donanımlar sıralanabilir. Bunlardan biri olan ve antre-salon arasında kullanılan fotovoltaik cam, mekanlar arasında şeffaflık istendiğinde kullanılmak &uuml;zere detaylara dahil edildi.</p> <p>T&uuml;m daire belirli bir tema ve renk d&uuml;zeni &uuml;zerinden tasarlandı. Bej tonları, zengin kahveler ve bronz detaylar, yanık turuncu tonları bir araya getirilerek mekanda sofistike bir enerji yaratıldı. &Ouml;zel desen tasarımlı ahşap parkeler ve kaliteli mermer se&ccedil;imleri ile proje aynı zamanda doğaya da dokunuş sağlıyor.<b>&nbsp;</b></p> Thu, 13 Jul 2017 17:24:40 +03 Park Mavera Satış Ofisi İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/7279/7881 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gonye-proje-tasarim/park-mavera-satis-ofisi-ic-mekan-tasarimi/ParkMaveraSatisOfisi (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yelin Evcen,Gönül Ardal<br>Mimarlık Ofisi : Gönye Proje Tasarım<br><br>Park Mavera satış ofisini tasarlarken, ofis ortamından çok ev sıcaklığının hissedilebildiği şık ve davetkar bir mekan algısı hedeflenmiş.<br><br><p>G&ouml;nye Proje Tasarım, projeyi anlatıyor:</p> <p>Satış ekibi ile m&uuml;şteri arasında ev sahibi-misafir ilişkisi yaşatmak, tasarımın &ccedil;ıkış noktası oldu. Bu sebeple satışın masa arkasından yapılması yerine oda ambiyansında oturma grupları tasarlandı.</p> <p>Mekanın ferahlığını bozmadan, yeterli mahremiyete sahip k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekte satış alanları oluşturabilmek i&ccedil;in yarı a&ccedil;ık seperat&ouml;rler tasarlandı. Yerleşim planlanırken, sivri k&ouml;şeler azaltılarak eğrisel ge&ccedil;işler ile mekanın daha kullanışlı &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi sağlandı. Zeminde oluşturulan platformlar ile sirk&uuml;lasyon ve ağırlama alanları birbirinden kot ve malzeme farkı ile ayrıldı.</p> <p>Kullanılan t&uuml;m renkler, dokular ve aksesuarlar hem se&ccedil;kin hem davetk&acirc;r ortamı vurgulayacak şekilde tasarlandı ve se&ccedil;ildi.&nbsp;</p> <p>Şık ve se&ccedil;kin g&ouml;r&uuml;n&uuml;m i&ccedil;in d&uuml;şeyde siyah mermer, onix ve pirin&ccedil; aksamlar; sıcak bir algı i&ccedil;inse duvar k&acirc;ğıdı ve kumaş kaplama tercih edilirken, zeminde ahşap parke ve &ouml;zel &uuml;retim halı kombinasyonu kullanıldı. Bu şekilde mekanın sadece g&ouml;rsel değil akustik olarak da konforlu hale getirilmesi sağlandı. Bir satış ofisi i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli olan akustik konfor, mekanın bazı b&ouml;l&uuml;mlerinde tercih edilen d&uuml;şey akustik panellerle de desteklendi.</p> <p>Modern tasarımlı mobilyalar, ahşap aksamlı ve sarı-yeşil tonlarda kumaş kaplı se&ccedil;ilerek hem ofise uygun tarzda hem de rahat ve sıcak ortama katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.</p> <p>Mekanın aydınlatmasının doğru şekilde yapılması, tasarımların ve se&ccedil;ilen malzemelerin amacına ulaşması i&ccedil;in en &ouml;nemli konulardan biriydi. Duvarlarda kumaş kaplamaların arasında kullanılan onix, arkadan ışıklandırıldığında hissedilen doğal dokusu ve yaydığı sıcak ışık ile mekanın kimliğini belirleyen elemanlardan biri oldu. Mekanın genelinde tercih edilen gizli ışıklandırma, istenilen se&ccedil;kin ve sıcak ortamın oluşturulmasına katkı sağarken, geometrik tasarımları ile &ouml;ne &ccedil;ıkan sarkıt aydınlatmalar, ev havası veren şapkalı abajurlar ve dairesel platformların işlevini vurgulayan taş formunda plafonyerler, genel konseptin hedeflenen atmosfere ulaşmasına destek oldu.<b>&nbsp;</b></p> Thu, 13 Jul 2017 16:29:03 +03 Nidapark Kayaşehir Satış Ofisi İç Mekan Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/nidapark-kayasehir-satis-ofisi/7880 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gonye-proje-tasarim/nidapark-kayasehir-satis-ofisi/NidaparkKayasehirSatisOfisi (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yelin Evcen,Gönül Ardal<br>Mimarlık Ofisi : Gönye Proje Tasarım<br><br>İstanbul Başakşehir’deki Nidapark Kayaşehir konut projesi kapsamında yer alan Nidapark Kayaşehir Satış Ofisi, 4 etapta toplam 843 daire, 28 cadde dükkanı, ofis bloğu ve AVM’den oluşuyor.<br><br><p>G&ouml;nye Proje Tasarım, projeyi anlatıyor:</p> <p>Hedef kitlesiyle uyumlu bir dille kurgulanan satış ofisinin genel tasarım kararları alınırken hem kullanıcılarını hem de ziyaret&ccedil;ilerini modern, se&ccedil;kin ve konforlu bir atmosferde ağırlaması hedeflendi.</p> <p>Nidapark Kayaşehir projesi kapsamında, konut ve ofis bloklarının t&uuml;m i&ccedil; mekanları ile &ouml;rnek dairelerin i&ccedil; mekan tasarımları da yapıldı. Satış ofisi projesi de &ouml;rnek dairelerdeki detay &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri, renk ve malzeme se&ccedil;imleriyle birbirini tamamlayacak şekilde, ortak bir konsept &ccedil;er&ccedil;evesinde planlandı. Tasarım kararları, ziyaret&ccedil;ilerin rahatlık ve konforu &uuml;zerine temellendirildi. Satış ofisinin girişinde bir danışma b&ouml;l&uuml;m&uuml; ile geniş bir bekleme alanı konumlandırıldı. Bekleme alanının i&ccedil; mimari detayları ile alanda yer alan mobilyalar, bu alanların yoğun kullanım kriterine uygun olarak tasarlandı. Bekleme alanındaki y&uuml;ksek tavanın getirdiği ferahlığın, satış alanına girildiğinde de s&uuml;reklilik sağlaması hedeflendi. Satış alanının ortasında projenin maketleri konumlandırılırken, her iki yanında da satış birimlerine yer verildi. Satış b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n i&ccedil;inden ilerleyerek ulaşılan alanda ise, &ouml;rnek daire koridoru ve &ouml;rnek daireye yer verildi. Bebek bakım odası, ıslak hacimler, mutfak ve depo gibi servis alanlarına ise ayrı bir koridorla erişim sağlandı.</p> <p>Genel olarak &ouml;rnek dairede kullanılan tasarım prensiplerinde, renk kartelası ve ahşap se&ccedil;imlerine sadık kalınarak satış ofisinde; koyu cilalı meşe ahşaplara, teal ve su yeşili renk tonlarına, pirin&ccedil; aksam ve detaylara, bronz ve f&uuml;me aynalara yer verildi. Maket masaları &uuml;zerinde &ouml;zel imalat b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aplı aydınlatmalar,&nbsp;satış birimlerinde ise sıcak bir ambiyans yaratmak amacıyla aplikler tercih edildi.&nbsp;Satış&nbsp;birimleri arasında yer alan ve zeminden tavana boylu boyunca uzanan pirin&ccedil; detaylı kitaplıkların ve depolama dolaplarının hem g&ouml;rsel hem de fonksiyonel olarak ofis ihtiya&ccedil;larına &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmesi sağlandı. Mobilyalarda kullanılan mermer detayların pirin&ccedil; aksamlarla birleşerek modern bir mekan etkisi yaratması hedeflendi.</p> Thu, 13 Jul 2017 16:19:31 +03 Deniz İstanbul - Mercan Konakları 2+1 Örnek Daire http://www.arkiv.com.tr/proje/deniz-istanbul--mercan-konaklari-21-ornek-daire/7879 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gonye-proje-tasarim/deniz-istanbul---mercan-konaklari-21-ornek-daire/1484736369_DenizIstanbul_salon1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yelin Evcen,Gönül Ardal<br>Mimarlık Ofisi : Gönye Proje Tasarım<br><br>Gönye Proje Tasarım tarafından tasarlanan Deniz İstanbul projesi Mercan Konakları etabı bünyesinde 1+1’den 4+1 daire tipine kadar seçenek barındırıyor.<br><br><h3></h3> <p>G&ouml;nye Proje Tasarım, projeyi anlatıyor:</p> <p>&Ouml;rnek daire olarak se&ccedil;ilen 2+1 daire panoramik&nbsp;deniz&nbsp;manzarası, ferah şeffaf cepheleri, geniş balkon alanları ve kullanışlı i&ccedil; mimari detaylarıyla projenin karakteristik &ouml;zelliklerini yansıtıyor.</p> <p>Projenin sunduğu panoramik&nbsp;deniz&nbsp;manzarası ve yaşam konsepti i&ccedil; mimari tasarımın y&ouml;nleneceği noktaları işaret ediyordu. Genel olarak modern tasarımlardan yola &ccedil;ıkılan konseptte yaşam alanlarında mavi-turkuaz renklere vurgu yapıldı. Ferah ve geniş mekan algısını korumak &uuml;zere aydınlık bir dekorasyon ambiyansı &uuml;zerinden ilerlendi.</p> <p>Deniz&nbsp;İstanbul&nbsp;Mercan konakları etabında kullanılan i&ccedil; mimari &uuml;r&uuml;n ve malzemeler, işveren firmanın kurumsal kimliğiyle buluşacak ve m&uuml;şteri portf&ouml;y&uuml;n&uuml;n taleplerini karşılayacak şekilde se&ccedil;ildi. İ&ccedil; mimaride se&ccedil;ilen ve tasarlanan sabit mobilyalar genel olarak a&ccedil;ık renkler ve yalın tasarımlara sahip. Mutfak, banyo ve antrelerde bej ve kırık beyaz renkler &ouml;n plana &ccedil;ıkıyor.</p> <p>2+1 dairenin dekorasyonu yine işveren firmanın kimliği ve hedef m&uuml;şteri kitlesi g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak &ccedil;alışıldı. Proje yeşil ve&nbsp;denizin buluştuğu &ouml;zel bir konumda yer alıyor ve bu ferahlık hissi t&uuml;m dekorasyonda g&ouml;ze &ccedil;arpıyor.</p> <p>Dairenin yaşam alanı salonda a&ccedil;ık renk kanepeler vizon tonlu mobilya ve &uuml;niteler tasarlandı. &Ouml;zel olarak tasarlanan halı ve tekstillerde turkuaz, mavi ve vizon rekler vurgulandı. İthal aydınlatmalara &ouml;zenle yer verilen tasarımda Petit Friture, Porada, Catellani&amp;Smith ve Contardi &uuml;r&uuml;nler tercih edildi.</p> <p>Gen&ccedil; odası olarak tasarlanan odada projenin b&uuml;nyesinde de kendine yer bulan golf konseptinden yola &ccedil;ıkıldı. Turuncu, yeşil ve haki renklerin &ouml;ne &ccedil;ıktığı tasarımda, tekstillerde yine &ouml;zel desenler ve dikişler kullanıldı. &Ouml;zel tasarım mobilyaların yanı sıra, B&amp;B Italia deri sandalye, Secto Design ahşap aplik, Gotwob metal tasarımlı &uuml;r&uuml;nleri de yer alıyor.</p> <p>Ebeveyn Yatak odasında vizon, mercan ve kiremit renkleri ile şık ve sıcak bir atmosfer yaratıldı.&nbsp;Deniz&nbsp;Tun&ccedil; tasarımı bronz aydınlatma, yatak odasındaki bronz detaylarla b&uuml;t&uuml;nleşerek zengin detaylar oluşturuldu. &Ouml;zel tasarım mobilyalar ve gardrop alanıyla kullanım alanları vurgulandı.</p> <p>&Ouml;zel yapım yağlı boya tablolar Esra Yılmaz, tekstil &uuml;r&uuml;nleri tasarımlarının imalatları Layla Dekorasyon, Perde imalatları Persa perde, &ouml;zel tasarım desenli halılar Stepevi tarafından &uuml;retildi.</p> Thu, 13 Jul 2017 16:12:58 +03 AHK KNDU Villaları http://www.arkiv.com.tr/proje/ahk-kndu-villalari/7819 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gad/ahk-kndu-villalari/1 (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gökhan Avcıoğlu,Durak Arıkan,Esra Esen,Göksen Güngör,Mert Türközü,Mustafa Kemal Kayış,Nesime Önel,Semih Acar,Yıldız Gergün,Yücel Demir<br>Mimarlık Ofisi : Global Architectural Development (GAD)<br><br>Yapımı 2017 yılında tamamlanan konut sitesi Global Architectural Development (GAD) tarafından tasarlandı.<br><br><p>GAD, projeyi anlatıyor:</p> <p>Antalya T&uuml;rkiye&rsquo;nin Akdeniz b&ouml;lgesinde yer alan, &uuml;lke ve d&uuml;nya turizmi i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem arz eden ve 2013 değerlendirme sonu&ccedil;larına g&ouml;re, Paris ve Londra&rsquo;dan sonra d&uuml;nyanın en &ccedil;ok ziyaret edilen turistik şehri. Proje alanı ise KUNDU&rsquo;da, şehir merkezine 20 km, Antalya Havaalanına ise 12 km uzaklıktadır ve ciddi turizm potansiyeli taşıyan bir b&ouml;lgenin yakınındadır. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu turistik kıyı şeridi proje alanıyla komşu olmakla birlikte, proje alanından Akdeniz&rsquo;e direkt ulaşım mevcuttur. Ayrıca, Akdeniz&rsquo;e d&ouml;k&uuml;len ve &ccedil;eşitli aktivitelerin yer aldığı Aksu Deresi arazinin Doğu Sınırı ile komşudur. Aksu deresi kıyısında spor ve sosyal aktiviteler i&ccedil;in tesisler planlanmaktadır.</p> <p>Proje s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ve doğa ile var olabilen bir tasarımı ama&ccedil;lamıştır. Kullanımı ciddi enerji tasarrufu sağlayan g&uuml;neş panelleri her bir birimin &ccedil;atısında yer alır. Araziye oturum, birim ve genel planlama d&uuml;zeyinde, kuzey-g&uuml;ney aksı &uuml;zerinde belirlenerek; g&uuml;neşten maksimum verim alabilmek hedeflenmiştir. &Ccedil;evre ve doğa ile beraber &ccedil;alışmasını istediğimiz tasarımımız, aynı zamanda temel iklimlendirme prensiplerine uygun olarak &ccedil;alışır. Yapıya ait b&uuml;t&uuml;n a&ccedil;ıklıklar, daha konforlu bir i&ccedil; mekan ve &ccedil;evre sağlayabilmek adına Antalya&rsquo;ya ait r&uuml;zgar y&ouml;nelimleri ve doğal havalandırma kuralları dikkate alınarak tasarlanmıştır.</p> <p>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Tasarım anlayışımız, g&uuml;nışığından maksimum d&uuml;zeyde faydalanma ve doğal iklimlendirmeyi temel alarak kendi enerjisini &uuml;retebilen &ccedil;evre dostu konutlar &uuml;retebilmeyi ama&ccedil;lar.</p> <p>Temel Yapı &uuml;zerine d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z ahşap kaplama, bir kabuk g&ouml;revi g&ouml;rerek, i&ccedil; mekandaki ışık dengesini sağlamak, iklimlendirmeye yardımcı olmak ve bina &ccedil;evresinin peyzajında &ouml;zel alan ayrımını sağlayarak tasarımda &ouml;nemli rol oynar.</p> <p>Genel Planlama anlayışımız, yeşil ve doğal bir &ccedil;evreyi kullanıcılara bırakmak, ara&ccedil; trafiğine sadece yer altında izin vermek &uuml;zerine kuruludur. Bu sayede, konutlar ve doğa birbiriyle b&uuml;t&uuml;nleşirken, daha yaşanabilir ve yeşil ile i&ccedil; i&ccedil;e bir ortam sağlamak ama&ccedil;lanmıştır. Her konut birimi kendine ait otopark alanına sahiptir.</p> <p>Birimler b&uuml;y&uuml;k, orta ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k olarak tasarlanmıştır. Tasarımımızda;15 b&uuml;y&uuml;k, 43 orta ve 32 k&uuml;&ccedil;&uuml;k olmak &uuml;zere toplam 90 konut yer almaktadır.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 12 Jul 2017 14:13:00 +03 Padamdart Towers http://www.arkiv.com.tr/proje/padamdart-towers/7874 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kreatif-mimarlik/padamdart-towers/b (9).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aydan Volkan,Selim Cengiç,Onur Arat,Erhan Yıldız,Selim Aygün,Mehmet Alpertong<br>Mimarlık Ofisi : Kreatif Mimarlık<br><br>Padamdart Towers, Bakü’nün simgesi TV kulesi ile birlikte şehrin en yüksek noktasında parlamento binalarının yakınında konumlanıyor.<br><br><p>150.000m2&rsquo;lik toplam inşaat alanına sahip kuleler Hazar Denizi ve şehir manzarasından en fazla yararlanacak şekilde konumlandırıldı. Proje, rezidans ve otel olarak kullanılan iki ayrı kuleden oluşuyor. Otel ve &ccedil;arşı-rezidans blokları iki ayrı giriş meydanı sayesinde ayrıştırıldı. Buna rağmen iki kule zemindeki 6.000m2&rsquo;lik yeme-i&ccedil;me ve mağazalardan oluşan bir baza ile birbirine bağlı. Bazada ayrıca d&uuml;ğ&uuml;n ve diğer etkinlikler i&ccedil;in 400 kişilik bir balo salonu ve 8 adet toplantı salonundan oluşan bir konferans merkezi ve rezidans kullanıcılarının da kullanacağı 3.000 m&sup2; bir sağlık klub&uuml; bulunuyor.</p> <p>30 katlı konut bloğunda &ccedil;eşitli b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerde 205 adet daire bulunuyor. Otel bloğu ise &uuml;&ccedil; b&ouml;l&uuml;mden oluşuyor. 152 odalı 11 katın yanısıra, diğer katlara dağıtılan 45 adet kiralık ve 71 adet satılık rezidanslar otel kulesini oluştururken ara katlarda lounge&rsquo;lar bulunuyor. Otelin en &uuml;st katında ise sky-restaurant bulunmakta.</p> Tue, 11 Jul 2017 16:50:33 +03 Arçelik Ar-Ge Kampüsü http://www.arkiv.com.tr/proje/arcelik-ar-ge-kampusu/7871 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kreatif-mimarlik/arcelik-ar-ge-kampusu/arge-vfb001-02.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aydan Volkan,Selim Cengiç,Onur Arat,Begüm Alyemiş<br>Mimarlık Ofisi : Kreatif Mimarlık<br><br><br><br> Tue, 11 Jul 2017 16:42:13 +03 Afrodisias Ek Müzesi http://www.arkiv.com.tr/proje/afrodisyas-ek-muzesi/1410 Aslı Uzunkaya <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/Cengiz-Bektaş-Mimarlık-İşliği/Afrodisyas-Ek-Müzesi/31281.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cengiz Bektaş<br>Mimarlık Ofisi : Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği<br><br>"Eskil çağın en önemli kentsel oylumlar kenti olan Afrodisyas" için tasarlanan ve yapımı 2007 yılında tamamlanan projeyi Cengiz Bektaş şöyle anlatıyor:<br><br><p>Denizli'nin Tavas il&ccedil;esinden (eski Yareng&uuml;me) Aydın'ın Karacasu İl&ccedil;esi'ne giden yolun &uuml;zerinde Karacasu'ya 13 km. kala Geyre K&ouml;y&uuml; vardı. Geyre K&ouml;y&uuml; yine var ama eski yerinden 2-3 km. Karacasu'ya daha yakın bir yerde... Yeni bir k&ouml;y... "Eskisine ne oldu?" Yeni yerine kaydırıldı... Neden? &ccedil;&uuml;nk&uuml; altında Karya'nın başkenti Afrodisyas vardı.</p> <p>Kimselerin de bilgisi yoktu bundan. 1950'lerin sonunda bir g&uuml;n Ara G&uuml;ler oralarda yolunu yitirdi. Sonunda, gece ulaştığı bir ışık, Geyre k&ouml;y&uuml;n&uuml;n kahvesinin (eski Deveciler Hanı) ışığıydı. Orada geceledi &ccedil;&uuml;nk&uuml; masa yerine kullanılan birka&ccedil; eskil (antik) taştan ilgin&ccedil; bir yerde olduğunu anlamıştı. Ertesi g&uuml;n g&ouml;rd&uuml;klerinin coşkulu şaşkınlığı i&ccedil;inde b&uuml;t&uuml;n filmlerini bitirdi. Uluslararası dergilerde yayınlandı bu fotoğraflar. New York &uuml;niversitesi'nden Prof.Dr.Kenan Erim yaşamının bundan sonra &ccedil;izeceği yolu g&ouml;rd&uuml; bu fotoğraflarda.</p> <p>Bu &ccedil;ağlarda bilinen yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n sanat, k&uuml;lt&uuml;r &ouml;zeğiydi Afrodisyas.</p> <p>Eskil &ccedil;ağın en &ouml;nemli yontu (heykel) okuluydu.</p> <p>Kazılarla, eskil &ccedil;ağın en &ouml;nemli kentsel oylumlar kenti olan Afrodisyas, usul usul ortaya &ccedil;ıkmaya başladı. İki agorası, tiyatrosu, odeonu, hamamı, bazilikaları, tapınağı, stadyumu ile... Kenan Erim'in en son kazıp ortaya &ccedil;ıkardığı bir başka &ouml;nemli yapı da Sebastion'du.</p> <p>Bir yolun iki yanına yerleştirilmiş &uuml;&ccedil;er katlı iki yapı yalnızca yontular i&ccedil;in yapılmıştı... Bir bakıma bir tapınaktı. Yer katında d&uuml;kkan gibi oylumlar vardı. &uuml;st katların birinde Roma imparatorlarının, &ouml;tekinde mitoloji konularının yontuyla anlatımları yer alıyordu.</p> <p>Afrodisyas'da bundan 18 yıl &ouml;nce bir m&uuml;ze yapılmıştı ama &ccedil;ok k&uuml;&ccedil;&uuml;kt&uuml;. Daha sonra yapılacak b&uuml;y&uuml;k m&uuml;zenin yerine, eskisine ek bir m&uuml;ze yapılması; burada Sebastion yontularının sergilenmesi kararlaştırılmış. K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı, Anıtlar Kurulu onaylamış bu kararı...</p> <p>Geyre Vakfı bu ek yapının tasarımını &ouml;nce Cesar Pelli'den istedi... O yeni bir m&uuml;ze, ama İtalyan R&ouml;nesans bi&ccedil;eminde bir yapı tasarlamış. Oysa Afrodisyas'ın bilinebilen 5000 yıllık ge&ccedil;mişinin ancak 2-3 y&uuml;z yıllık Roma y&ouml;netiminde ge&ccedil;miş.</p> <p>Geyre Vakfı Cesar Pelli'nin tasarımından caymış. Sonra Londra'daki bir mimarlık takımından bir &ouml;neri istemişler. Onu da beğenmemişler...</p> <p>Geyre Vakfı sonunda bu işin tasarımını benden istedi.</p> <p>&ouml;nce bakanlığın ilgili birimlerinin onayı ile yeri belirlendi yapının... Sonra o alanda arkeolojik kazı yapıldı. &ccedil;ok &ouml;nemli olmayan Roma, Bizans d&ouml;neminden duvarlar bulundu.</p> <p>Bunlar &ccedil;izildi &ouml;nce. Sonra buna g&ouml;re &ccedil;elik bir yapı tasarlandı. Yapı, kazıklar &uuml;zerine oturtulacak bi&ccedil;imde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;. Kazıklar hi&ccedil;bir duvar kalıntısına denk gelmeyecek, hi&ccedil;bir ağaca dokunmayacak bi&ccedil;imde yerleştirildi. Sebastiona ve yontulara uygun olan 180 cm aralıklı &ccedil;elik ayaklar, 5.40 m a&ccedil;ıklığı ge&ccedil;en &ccedil;elik kirişlere oturtuldu. B&ouml;ylece havada tutulan yapının altına girilip her şey g&ouml;r&uuml;lebiliyor.</p> <p>Dış duvar, yerli (&ccedil;anakkale Seramik'in bizim i&ccedil;in &ouml;zel &uuml;rettiği &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde) klinker ardında sırasıyla hava boşluğu, ısı, nem yalıtımları, yine hava boşluğu, al&ccedil;ıpan olarak tasarlandı.</p> <p>Yapının ışık dağılımı Yıldız Teknik &uuml;niversitesi'nin ilgili biriminde incelendi. Benim se&ccedil;tiğim yol uygun bulundu.</p> <p>T&uuml;m yapı 2007'nin Ekim'inde 7 ay i&ccedil;inde bitirildi.</p> Tue, 11 Jul 2017 14:49:00 +03