Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ulus Savoy Konutları Peyzaj Projesi

DS Mimarlık'ın Ulus Savoy Konutları Peyzaj Projesi 2013 yılında uygulandı.

Deniz Aslan projeyi anlatıyor:

"Ulus Savoy yerleşkesi, bizim için yine çok özel bir Emre Arolat Mimarlık projelerindendir. Savoy kırıklı bir otopark tavanının peyzaj kabuğunun ta kendisi olarak ele alınması açısından çok ilginçtir. Bu mimari peyzaj bütünlüğünü, peyzajın da bu brütal dilin bir parçası olmasını sağladı. Doğrusu bu bütünleşme peyzajı çok anlamlı kıldı.

Bu yeni topoğrafya ortak alanların bahçe karakterini oluştururken, daha düz alanlar evlerin özel bahçelerini, arakesitler ise sosyal donatıların ev sahipliğini üstlendi. Tüm bu topoğrafyayı yer yer havadan aşan, yer yer hem zemin olan ahşap sirkülasyon ağı, hem kırıklı yüzeyleri algılamamızda hem de keyifli bir gezintinin ana aktörlerden biri oldu.

Oluşturulan kırıklı yüzeylerin çok dik olduğu yerler, özel detaylar ile yer yer taş ile kaplanan otoparka dramatik ışıklar veren dairesel ışıklıklara fon, bu yüzeyler de bahçeye fon oldular. Bu dramatik karşıtlıklar, seçilen bitkilerin mevsimsel değişimleri ile son derece dinamik, keyifli enstanteneler sunmaktadır.

Özellikle mimari kurgunun olağanüstü zengin potansiyeli daha çok doğal taş ve ahşap üzerine kurgulanan yüzeyler neredeyse yeni bir doğa yorumu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aynı zamanda İstanbul Boğaz yamaç topoğrafyasının yeni bir yorumu olarak kırıklı yüzeyler çok özel altyapı detaylandırmaları ile bitkilendirilebildi. Boğazın maki toplulukları yeniden yorumlanarak bu özel yaşantının bir parçası olmayı başardılar.

Giriş cephesi mimari dili örtmeyen oldukça geçirgen bir lineerliğe sahiptir. Bir çok projemizde yer alan metal konstrüksiyona ek olarak üretilen metal saksılar bu projeye özgü bir dilde eklendiler. Aydınlatma, giriş cephesinden tüm bahçe alanına özenli yumuşak bir aydınlatma düzeyi yakalayacak şekilde ele alındı. İstanbul'un bu yeni deneyimsel yerleşkesi, hem mimarisi hem de peyzajı ile kanımızca çok özel bir yer edinmektedir.

Projenin eki olarak ele aldığımız kamusal parkın ana teması yenilebilir (eatable) peyzaj idi. Tamamen tarımsal bir karakterde ele alınan park projemizin ana diline oldukça yakın bir anlayışla ele alındı. Böylece Ulus Vadisi'ni Ortaköy'e bağlayan yol yeni bir rekreasyon karakterini İstanbul'a sundu.

Son senelerde ürettiğimiz en heyecanlı işlerimizden olan Savoy Projesi'nin bizlere Peyzaj Mimarlığında yeni teknolojiler üretmemize ve sonuçlarını izleme ve öğrenmemize de olanak tanıdı. Bu da kendine özgü know-show paketimizin genişlemesine, yeni ve daha zor işlere daha da güvenle bakabilmemize imkan veriyor."

Harita
Künye
Proje Tipi: Bahçe
İşveren: Çarmıklı-Saruhan Ortaklığı
Fotoğraf: Cemal Emden
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 35,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Deniz Aslan

Özge Akaydın

Selda İpek