+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Workinton Levent 199

Levent 199 içinde yer alan ve iki kata yayılan “iyi çalışanlar ülkesi” Workinton - Levent 199 EOX Mimarlık tarafından tasarlandı.

Her an yeni bir çalışma ‘trend’inin ortaya çıkabileceği düşünülerek değişikliklere hazırlıklı olmayı hedef edinen Workinton, küçük işletmelerden büyük firmalara, freelance ve mobil çalışanlara, birbirinden farklı uzmanlıkların bir arada çalıştığı, beraber iş yaptığı ve birbirine fayda sağladığı özel bir yer ve yer olmanın ötesinde bir topluluk olarak düşünülmüştür. Bu anlayış ile oluşturulan Workinton için ilk hedef, co-working alanını temsil eden kurumsal kimliğe kavuşmaktı.

Workinton Levent 199’da uygulanacak olan bu kurumsal kimliğin asıl önemi burada ortaya çıkacak olan kurumsal kimliğin tüm yeni açılacak şubeler ve Urban Station’dan Workinton’a dönüşecek olan diğer şubeler için örnek teşkil edecek olmasıydı.

Workinton Levent 199’daki mekanların ve mobilyaların, bireysel çalışmayı ve takım oyununu motive edecek şekilde, diğer bir yandan ise farklı kullanıcıların farklı taleplerini karşılayacak esneklikte ele alınması önem teşkil ediyordu. Workinton’da, kullanıcıların çalışma hayatındaki anlık ve sürekli her türlü ihtiyacı analiz edildi, bu analizler sonucunda kurum kimliği oluşturuldu.

Birçok farklı çalışma tarzına hitap edecek alanda, ele alınacak ilk temel konu, yönlendirme ve çalışma hacimlerinin sınıflandırılmasıydı. Bu anlamda çözüm olarak mahaller numaraları ile birlikte bir bütün olarak giriş katı “A”, bodrum kat “B” ve bodrum kata eklenen odalar “C” olarak sınıflandırılarak, bu sınıflandırmaya uygun yönlendirmeler geliştirildi, grafikler yerleştirildi.

Cam bölücülerle ayrılan çalışma alanları, mekanın total algısını kesmeden fakat çalışma ve konsantrasyona izin verecek şekilde ayrılmış oldu. Ayrılan bu alanların fiziksel çevre konforunu sağlamak adına mekandaki mevcut mekanik ve aydınlatma projeleri yeniden düzenlendi.

Farklı taleplere uygun olabilecek farklı mahaller; grafik tasarımlar, aydınlatma ve zemin-malzeme farklılıkları ile vurgulandı.

Mevcut mekana hakim olan disiplinli duruş, saksı bitkileri ve dikey bahçeler ile kırılarak esnek çalışma ortamına uygun hale getirildi. Yüzeylere ise Federation tarafından hazırlanan kurumsal kimliği ve grafik tasarımları yansıtan sloganlar eklendi.

Workinton’a ait izleri taşıyacak bir çalışma masası oluşturuldu. Yeni çalışma ‘trend’lerine ve Workinton kurumsal kimliğine uygun detaylara yer verildi. Çalışma eyleminin hareketliliği vurgulanırken, bu mobil çalışmanın getirdiği ihtiyaçların karşılanması için özel ekler yapıldı. Kurumsal kimliği de destekler nitelikteki bu masanın tasarımları EOX Mimarlık – Koleksiyon ortaklığı çerçevesinde hazırlandı, prototipleri ise Koleksiyon tarafından üretildi ve ürün, çoklu üretim için nihai hale getirildi

Lobi, çalışma birimleri, oturma alanları ve ortak alanlardaki diğer hareketli mobilyalar, Koleksiyon mobilyadan seçilirken; karşılama bankosu, servis bankoları, telefon kulübesi, kahve molası için bankolar ise özel olarak ürettirildi. Her birimin girişinde bulunan bilgilendirme ekranları için özel giydirmeler tasarlandı. Her bir detayda, kurumun kullanıcılarına aşılamak istediği dinamik ruh, böylece vurgulanmış oldu.

Map
Details
Project Location: Şişli, İstanbul
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Workinton
Consultant: Pınar Şahbazoğlu
Ana Yüklenici: EOX Mimarlık
Lighting Project: Etik ve Teknik
Grafik Tasarım: Federation
Mechanical Project: Eksioğlu Ema
Electrical Project: Timsan Mühendislik
Construction Site Manager: Anıl Salar
Project Start Date: 2015
Project End Date: 2015
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2015
Total Construction Area: 2,700 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Burak Koltukoğlu