Mimarlık Ofisi

Pin It

Birge Yıldırım Okta

1983 yılında doğan Birge Yıldırım Okta, Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, misafir öğretim üyesi olarak, kamusal alanın üretimi ve niş teorisi üzerine araştırma projesini sürdürmektedir.

Lisans eğitimini İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde 2005 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede mimarlık tarihi yüksek lisans programından 2008 yılında mezun olmuştur. 2005-2014 yılları arasında İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2014 yılında, "İstanbul’da Kamusal Alanın Üretimi: Taksim Meydanı" isimli tezini tamamlayarak doktor ünvanı almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Harvard Üniversitesi’nde özel öğrenci olarak doktora araştırmasını sürdürmüştür. 2014 yılında yardımcı doçent olduğu peyzaj mimarlığı bölümünde kamusal alanın üretimi, peyzaj mimarlığı tarihi, mimari proje stüdyosu, peyzaj mimarlığı stüdyosu, dijital temsil teknikleri üzerine dersler vermiştir. Öğrenciliği ve profesyonel hayatı boyunca çeşitli yarışmalardan ödüller almıştır. Araştırma alanları, kent tarihi, kamusal alan ve üretimi, mimari tasarım ve peyzaj tasarımıdır.