Pin It

Buket Metin

Buket Metin 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı’nda tamamladığı “Cephe Kaplama Sistemlerinin Uygulama Süreçlerinde Sürdürülebilirlik” başlıklı tez çalışması ile 2010 yılında Y. Mimar unvanı almıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapı Bilimleri Doktora Programı’nda doktora çalışmalarına devam etmekte ve Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bina yapım sürecinin çevresel performansı ve sürdürülebilir yapım teknolojileri seçimi odaklı yapı elemanı tasarımı konularında araştırmaları bulunmaktadır.