Pin It

Emrah Söylemez

1980 yılında Ankara’da doğdu.

2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. Planlama ve tasarım çalışmalarını kamu kurumunda uygulamanın içinde, yarışmalarla deneysel bir üretim süreciyle sürdürmektedir. 2003 yılından buyana katıldığı 12 adet Planlama, tasarım, kentsel tasarım yarışmalarında toplam 8 adet ödül/mansiyon almıştır.  Halen Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama anabilim dalında doktora çalışmasına devam etmektedir.