Mimarlık Ofisi

Pin It

Esra Yılmaz Keskin

Dokuz Eylül Ünv. Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümünde lisans eğitiminin ardından Yıldız Teknik Ünv., Mimarlık Fak., Mimarlık A.B.D. Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını aldı.

İstanbul’da Yapı - Endüstri Merkezi (YEM) bünyesinde Mimar / Etkinlikler Uzmanı olarak çalıştı. Bu süreçte mimari tabanlı içerik geliştirme, mimari / sektörel etkinliklerin operasyonu ve organizasyonu ile mimari yarışmaların yürütülmesi ve raportörlüğü konularında görev aldı. Öğrenciliğinden bu yana girdiği yarışmalarda ödülleri bulunmaktadır. Eğitim yapısı, sokak tasarımı, kent meydanı, üniversite kampüsü, belediye binası, konut yerleşkesi tasarımı gibi kentsel ve mimari tasarım yarışmalarındaki ödüllerinin yanı sıra mimari yazın alanında da çalışmaları ve ödülü bulunmaktadır.

2016 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu MEES Mimarlık bünyesinde serbest mimarlık çalışmalarına devam etmektedir. Farklı okulların mimari tasarım stüdyolarında jüri olarak görev almaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi olarak Mimari Tasarım stüdyosuna katkı sağlamaktadır.  Aynı zamanda Mimarlar Odası İzmir Şubesi 44. dönem yönetim kurulu üyesidir.