Architectural Offices

Pin It

Fırat Doğan

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü''nden 2010 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Öğrenciliğinden itibaren birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara ve workshoplara katıldı. Katıldığı yarışmalarda 1.lik ödülleri de dahil olmak üzere çeşitli derecelerde ödüller aldı. Mezuniyeti sonrası çalıştığı ofislerde büyük ölçekli birçok projenin tasarımını ve yürütücülüğünü üstlendi. Çalışmalarına Burcu Kırcan Doğan ile kurdukları Dodofis’te devam etmektedir. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi ve Esenyurt Üniversitesi’nde stüdyo yürütücülüğü yapmaktadır.