Pin It

İhsan Bilgin

Bilgin Mimarlık’ın kurucu ortağı mimar. 1982’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde başladığı öğretim üyeliği görevini 2004’e kadar sürdürdü. Eylül 2004’te İstanbul Bilgi üniversitesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını kurdu.

1953’de doğdu. 1980’de Y.Mimar (İTÜ), 1990’da Doktor (İTÜ), 1994’te Doçent (YTÜ), 2000’de Profesör (YTÜ) oldu. 1982’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde başladığı öğretim üyeliği görevini 2004’e kadar sürdürdü. Modern dönem konut, yerleşme ve imar tarihleri ile 20.yy. mimarlığı üzerine çalışmanın ve dersler vermenin yanı sıra 6. Proje Atölyesini yönetti. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gündelik Hayat ve Şehir Kültürü üzerine dersler verdi.