Architectural Offices

Pin It

Murat Kader

Murat Kader İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü'nden 1991 yılında mezun olmuş, 1994 yılında ise Pennsylvania Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır.

Sema Eser Özsaruhan'la birlikte iki design group'u kurmadan önce, Türkiye'de Behruz Çinici, Viyana'da Marshalek & Laughclater Mimarlık ve Boston'da Wilk Mimarlık ofislerinde çalışmıştır. 1995 yılından itibaren iki design group'un çok sayıda projesinde öncül rol oynamaktadır. Murat Kader'in mimarlıktaki ilgi alanları yapım teknolojileri ve tasarım yönetimidir. Mühendislik, şehircilik ve tasarım birikimleriyle yakından ilişkilenen ve sürekli bir araştırmaya dayanan dinamik ve ilerici mekânlar, Kader'in mimari yaklaşımının temelini oluşturur.