Pin It

Murat Soygeniş

1961'de Ankara'da doğdu. 1976 yılında TÜBİTAK Ödülü aldı. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden lisans, 1985'te University at Buffalo / Mimarlık Okulu'ndan lisansüstü derecesini aldı.

1985-1990 yılları arasında ABD'de mimar olarak çalıştı, araştırmalarda bulundu ve mesleki geziler gerçekleştirdi. 1995 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak, 2010'dan günümüze Dekan (Prof. Dr.) olarak çalışmalarına devam etmektedir. 1982'den başlayarak düzenli olarak gerçekleştirdiği projelerin ve yapıların bir bölümü mimarlık ve tasarım ödülleri aldı, yurtiçi ve yurtdışında sergilendi, çeşitli kaynaklarda yayınlandı. Mimarlık üzerine yazdığı kitaplar ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış, bir bölümü başvuru kitabı olarak kullanılmaktadır. Çeşitli mesleki üyelikleri arasında TMMOB-MO, AIA üyelikleri sayılabilir.