Pin It

Açıkofis Mimarlık

AçıkOfis, 2006 yılında Evren Aysev ve Fatmagül Aslaner tarafından kuruldu.

Mimarlık ürününü, tanımladığı mekan ve yüzeylerle bir bütün olarak ele alan AçıkOfis, binanın "iç – dış; plan – cephe" gibi unsurlarını birbirinden bağımsız düşünmeyen, bütüncül bir tasarım anlayışını benimser. Kent ölçeğinden mobilyaya kadar tüm ölçeklerde proje hizmeti veren AçıkOfis, kullanıcıyı da tasarım sürecinin aktif bir parçası kabul ederek kişiye, duruma ve ihtiyaca özel çözümler üretir.

Mimari projelendirme ağırlıklı çalışan ofis, uygulama ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.


Harita