Pin It

Ada Ulusal Mimarlık

2009 yılında Ahmet Üstekidağ tarafından kurulan Ada Ulusal Mimarlık özellikle kamusal mekânlar konusunda uzmanlaşmıştır.

Ada Ulusal Mimarlık Müşavirlik Limited Şirketi 1.500.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan kamu ve özel sektörde ulusal ve uluslararası mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmeti veren bir kuruluştur. 10 yılı aşkın süredir, ölçek sınırı gözetmeksizin birçok kurum ve kuruluşa 300’ü aşkın mimarlık, mühendislik ve projelendirme hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda, masterplan, yeni hizmet binalarına ait projeler, ulusal proje yarışmaları, tarihi eser rölöve ve restorasyon projeleri, mevcut bina tadilat projeleri, deprem performans analizleri ve güçlendirme projeleri, temiz ve atık su, altyapı, doğalgaz dönüşüm, enerji nakil hattı ve enerji getirme projeleri ve bu projelere ait ihale dokümanları ve teknik şartnameleri hazırlanmıştır.

Ankara Ticaret Odası ve Ankara Mimarlar Odasına üyeliği bulunmaktadır. Firma bünyesinde tüm ilgili meslek gruplarından teknik personel istihdamı ile tüm mühendislik disiplinlerine ait proje departmanları mevcuttur.