Pin It

ADEAS Architects

ADEAS Architects mimarlık pratiğinin tasarım, planlama, danışmanlık gibi farklı alanlarında hizmet vermek amacı ile 2010 yılında İstanbul’da kuruldu.

Çalışmalarımızdaki ana hedef farklı bakış açılarını sentezleyerek, daima fikirsel bir altyapı üzerine kurulmuş uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımlar geliştiriyor

Yapı elemanı ölçeğinden kentsel tasarıma kadar geniş yelpazedeki tüm çalışmalarımızda, fikirsel altyapıyı mimari tasarım sürecinin başlangıç noktası olarak kabul ederek günün biçimci yaklaşımlarının dışında, fikrin yenilikçi tasarım ürünlerine dönüşümünü sorgulayan bir tasarım anlayışı hedefliyor. Tasarım sürecini, kent, çevre, yapı ve yapı elemanı gibi başlıklar ile tüm ölçeklerde birlikte ele alarak günümüz ve gelecek mimarisi üzerine söz söyleme arzusu ile çalışmalarımızı sürdürüyor.