Pin It

DAD Mimarlık

DAD Mimarlık, 2017 yılında, Derya Ak Depecik tarafından kurulmuştur.

DAD Mimarlık, daha çok kültürel mirasın rölöve ve restorasyonu ile ilgilenmektedir. Anıtsal yapılar, endüstriyel miras yapıları, arkeolojik alanlar çalışma alanını oluşturmaktadır. Bugüne kadar, 30 kadar proje tamamlanmıştır.