Pin It

Emir Drahsan Architecture / Planning

2013 yılında Emir Drahşan tarafında İstanbul ve Paris'te kurulan mimarlık ofisi. Emir Drahşan mimari üretiminin ardındaki fikirleri ve ilişkileri anlatıyor:

İnsan ve Çevre

İnsanoğlu, ekosistem olarak adlandırılan işleyişin bir parçasıdır. Son yüzyıllarda ise insan bu işleyişi ve kendi türünü kontrol altına almak için daha evvel hiç görülmemiş bir hırsla hareket etti. Aşırı tüketimcilik, insanı öz varlığının temeli olan ekosistemi yok etme noktasına taşıdı.

Nec bir manifesto; kentleri algılama ve yaşama biçimimizi yeniden sorguluyor. Nec’te ekolojik şekilde yiyecek ihtiyacı karşılanır, tüketilir ve atıklar yeniden dönüştürülerek üretime geri döndürülür. Kent ulaşım ağları üzerine inşa edilmiştir ve bu şekilde zemin kullanımı minimuma indirilmiştir. Böylece toprak insanın ihtiyaçlarına cevap verecek ve ekosisteme saygılı biçimde serbest bırakılmıştır. Nec ulaşımı, devinimleri ve hayatı bir arada ele alır.

Biofi ve Starfish projeleri Nec ile düşünsel devamlılık içerisindedirler. Yapılar havaya kaldırılarak zemin üzerindeki hareketlere müdahele edilmemiştir ; starfish’te araçlar, tramvay ve yayalar, Biofi’de ise hayvanlar ve mikro organizmalar. Starfish platform üzerinde kentsel yaya dinamiklerini birbirine bağlarken kentliler için de bir durma ve dinlenme alanı yaratır.

Biofi, Dad ve Odun’da planlama, mimarı ve peyzaj birlikte ele alındı. Permakütlür prensiplerinden projelerin tasarımının her aşamasında faydalanıldı. Amaç insanoğlunun kullanımına aldığı alanları doğanın diğer bileşenleri ile dengeli bir biçimde paylaşmasıdır.

Ski projesinde mekansal senaryolar insan devinimleri ve çevre arasındaki ilişkiler üzerine inşa edildi, cephedeki açılmalar ise kişinin mekan içerisindeki konumuna göre çevrenin önemli bileşenlerini (orman, dağ, kayak pistleri vs) kadrajlamaktadırlar.

Zaman ve Mekan Devamlılığı

İnsan sürekli haraket halindedir. Zaman mekan içerisindeki hareket ile var olur, işte bu nedenledirki budist rahipler tapınaklar etrafında durmadan tur atarlar; geçen zamanın farkındalığına ulaşmak için…

Ski ve Argos’ta mekanlar duvarlarla bölünmemiştir. Yapı içerisindeki dolaşım ve kullanım alanları birbirleri ile süreklilik üzerine kurgulandı; koridorlar ortadan kalktı, fiziksel sınırlar yok. Mekanlar (lobi, lounge, restoranlar, oyun odaları vs) ambians ve ışık değer farklılıkları ile birbirinden ayrıldı.

Biofi, Kad, Odun ve Urbanplay’de devinim alanları farkındalık yaratmak üzerine kurgulanmışlardır, her sekans peyzajla, yaşamla ve ekosistemle ilgili yeni keşfedişler önerir. Özel, yarı özel ve kamusal alanlar birbirleri ile eklemlidir. Yol, rampa, merdiven gibi eşik mekanlar çevre ile ilişki kurulan özgün mekanlara dönüşür.

Starfish’te yaya üst geçit kent yaşamının devam ettiği bir kurtarılmış bölgedir.

Nec ise kentsel ile kırsalın birbiri içine geçtiği, hareketin ve yaşamın bir bütün olduğu yeni bir şehir modeli ortaya koyar. Kent yaşamı geniş rampalar ile kırsal alana bağlanır. Doğa ve insan süreklilik ve uyum içinde birlikte varolurlar.

Konstrüktif Düşünce

Hayat prefabrikedir. Prefabrikasyon çok yönlü bir konstrüktif yaklaşımdır, doğru teknik seçimi ile daha hızlı ve daha ekonomik inşa mümkündür, bu binanın DNA’sidir.

Ski ve Argos’ta kaba yapı ve cephe-çatı kapatmaları yapım süresi kar yüzünden 6 ay ile sınırlıdır. Ard germeli betonarme prefabrikasyon tekniği ile hem dünyanın en etkin anti-sismik taşıyıcı sistemi kullanılmış hem de iç mekanlarda 12mX12m modülasyonu ile kolonsuz serbest plan elde edilmiştir. Ski’de 4.500 m² lik kapalı alanın kaba yapı inşaası 6 haftada tamamlanmıştır.

Biofi’de hafif çelik sistemi ile tüm taşıyıcı sistem 1 haftada üretilmiş ve 6 haftada yerinde monte edilmiştir. Bu sistemin de anti-sismik özellikleri dikkat çekicidir ve çevre ormana verdiği ses rahatsızlığı düşüktür.

Algeco, Bubbles ve Starfish’de de projelerin yapımı prefabrik elemanlar ile öngörülmüştür.

Nec’te ise kentin taşıyıcı karkası 100mX100m modülasyonunda karbon malzeme ile tasarlanmıştır.


Harita