+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Pin It

P2 Tasarım

P2, kent ölçeğinden detay ölçeklerine kadar çeşitli ölçeklerde; kentsel tasarım, mimari tasarım, peyzaj mimarlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

P2 ismi,“People & Places” (İnsanlar & Mekanlar)’dan oluşuyor. Önceliği insanlar ve mekanlar olan P2, kentsel tasarımcılar, şehir bölge plancıları, mimarlar ve peyzaj mimarlarından oluşan ekibi ile; mevcut kent ve peyzaj tasarımına yeni bir bakış açısı sunmak, hiçbir mekanın tek başına bir şey ifade etmediği, mekanların çevreleri, bulundukları kent, kullanıcıları ve kendisini doğuran olaylar zinciri ile bir bütün olduğu, bahsi geçen disiplinlerin bir arada çalışması ile sağlıklı kentler ve yaşanılabilir mekanlar ortaya çıkabileceği inancıyla kuruldu. Amacı; geleneksel ve çağdaş tasarım yaklaşımlarını bir arada düşünerek, doğaya saygılı, ihtiyaca yönelik, fonksiyonel, yenilikçi, yaratıcı, anlamlı, uyumlu, estetik, sürdürülebilir, en önemlisi de insana yönelik kararlarla kalıcı çözümler sunmak.