Pin It

Studio BEMS

Barış Ekmekçi ve Münire Sağat tarafından 2012 yılında kurulan BEMS, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım konularında alt ölçekten kentsel ölçeğe, ulusal-uluslararası projeler üretmektedir.

BEMS; mimarlık, altyapı, doğa, tasarım ve teknolojinin yenilikçi kullanım yoluyla toplum çeşitliliğinden ilham alarak modern ve sürdürülebilir kentler yaratmak amacındadır.

Kamusal Mekan Düzenlemeleri, Konut Alanları, Eğitim Yapıları, Turizm Alanları, Kültür ve Ticaret Merkezleri, Tarihi ve Kültür Mirası Alanları, Havalimanları, Hayvanat Bahçeleri, Özel Bahçeler için çevre düzenleme tasarım ve uygulama projelerini hazırlamak, uygulama aşamasında danışmanlık yapmak BEMS’in ana çalışma konularıdır.

BEMS Ulusal ve Uluslararası kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj mimarlığı proje yarışmalarına katılmış; birincilik, ikincilik, üçüncülük dereceleri olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.


Harita