Pin It

Tasarı Uygulama Merkezi

Tasarı Uygulama Merkezi, ulusal ve uluslararası alanda tasarım, proje üretimi ve proje yönetimi odaklı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri vermek, bu alanda üretim ve mimari araştırmalar yapmak amacıyla 2006 yılında, İstanbul'da kuruldu.

Harita