Pin It

WE're

WE're, Burak Yardımcı ve Ali Önalp tarafından 2013 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası alanda proje hizmeti vermekte olup, aynı zamanda mimari ve kentsel tasarım proje yarışmalarına da iştirak etmektedir.

WE're, mimarlık pratiğini uygularken kolektif ve interdisipliner bir çalışma ortamını benimser. Tasarımın tüm disiplinleri olduğu kadar uygulamalı ve sosyal bilimler de üretim sürecinde sıklıkla başvurulan gereçlerdir. Katılımcı ve hiyerarşiden arındırılmış bir şeffaf proje süreçleri WE're stüdyosunun değişmezidir. Tasarım sürecinde ürün, kullanıcı gibi faktörler yeni olana ulaşma arzusu içerisinde bir bütün olarak ele alınır.


Harita