+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Aselsan Radar Elektronik Harp İstihbarat Sistemleri Gölbaşı Yerleşkesi

Yazgan Mimarlık tarafından Ankara'da tasarlanan Aselsan Yerleşkesinin yapımı hala sürüyor.

Ankara Gölbaşı'ndaki Aselsan REHİS yerleşkesi, toplam 90.000 m² inşaat alanlı ofis, üretim ve sosyal tesislerden oluşan farklı işlevli yapıları bir arada bulundurmaktadır. Yerleşkede bulunan yapıların tümü, uluslararası standartta birçok üst düzey teknik ihtiyaca ve mühendislik gereksinmelerine cevap verecek nitelikte tasarlanmışlardır. Yerleşke tasarımını oluşturan yapılar ve mimari elemanlar, bir matris sistemle ele alınmıştır. Öncelikle, farklı yapılar tek bir arkad ve onun altındaki allé ile birbirlerine bağlanmışlardır. Bu 18.65m yüksekliğindeki arkad aynı zamanda Konya yolu hız ve mesafe ölçeği ile de ilişkilendirilir. Taşıyıcı elemanlar, cephe elemanları ve peyzaj elemanları bu matris içinde birbirine entegre olan matris girdileridir. Taşıyıcı elemanlar sırayla, çelik arkad, V şeklindeki çelik taşıyıcılar ve çelik kanopidir. Cephe elemanları da, yatay güneş kırıcıları ve silikon cephe sistemdir. Peyzaj elemanları ise, yaprak döken bitkilerden oluşan bitkisel peyzaj ve taraklı beton malzemelerden oluşan yapısal peyzaj elemanlarıdırlar. Üretim yapılarında çelik taşıyıcı elemanlar kullanılmıştır. Ofis yapıları betonarmedir, ancak bu yapıların ana dolaşım koridorlarında çelik taşıyıcılar kullanılmıştır. İki ayrı katta bulunan bu koridorlar, her katta V şeklindeki çelik taşıyıcılarla çelik arkada asılarak taşıtılmaktadırlar. Çelik arkad elemanlar, gerek bina alınlarına tutunarak, gerekse bağımsız elemanlar olarak 585 metre boyunca devam ederler. Binaları birbirine bağlayarak ortak bir mimari dil oluşturmaktadırlar. Bina alınlarına yaslanan arkad elemanları, dikey olmaları sebebiyle bina cepheleri için güneş kırıcı işlevi görürler. Güneş kırıcı işlevlerini tanımlamak amacıyla, altı ayrı ayın farklı zaman dilimlerinde gölge izdüşümleri incelenerek boyutlandırılmıştır. Bağımsız arkad elemanları dış mekân yaya yolunda devam etmektedir, ileride buraya yeni binalar eklenmesi planlanmaktadır. Arkad ile tanımlanmalarının yanı sıra, yaya yolu çelik bir kanopi sistemi yardımıyla korunaklı hale getirilmiştir. Binaların tümü yerleşkede beyaz renk ile tanımlanmış olup, çelik V taşıyıcılar ve çelik kanopi turuncu renk ile vurgulanmıştır. Arazide konumlanan yerleşke, mevcut ekolojik dokuya minimum ölçekte müdahale etmektedir. Yeşil ile cephe/gölge/renk/ritim/doku tasarımı birlikte ele alınarak peyzaj mimari tasarımın bir parçası haline getirilmiştir.

Details
Project Location: Ankara, Gölbaşı
Ana Yüklenici: As İnşaat, Fernas İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Yazgan Tasarım Mimarlık
Interior Architecture: Yazgan Tasarım Mimarlık
Projcet Manager: Kerem Yazgan
Structural Project: Probi İnşaat Proje
Mechanical Project: Merkezi Isıtma Sistemleri Mühendislik, Ünlü Mühendislik
Electrical Project: RAM Mühendislik
Project Start Date: 2010
Project End Date: 2011
Building Plot Area: 335,041 m²
Total Construction Area: 90,000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Kerem Yazgan

Begüm Yazgan