Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) Geliştirilmesi Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Aliağa-Cumaovası arasındaki mevcut demiryolunun, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve diğer modern sistemlerin uygulandığı Banliyö Sistemi'nin Geliştirilmesi Projesi 22 adet istasyonu kapsıyor.

Tüm istasyonlar, öngörülen yolcu kapasiteleri, istasyonların yer aldığı yerlerdeki hali hazır, imar ve mülkiyet durumlarının kısıtlamaları, çağın teknik ve estetik gereksinmelerine uygun olarak en ekonomik bir şekilde çözümlenmeye çalışılmış. Tek bilet hollü, çift bilet hollü, kenar peronlu, orta peronlu olarak değişkenlik gösteren istasyonlar aynı mimari dilde ve karakterde, çağdaş İzmir'e yakışır bir sembol olarak düşünülmüş. İstasyon yapılarında en az bakım gerektirecek malzemeler en yalın halleri ile kullanılmış, peron örtüleri ise yeterli korumayı sağlayan hafif ve uçan etkisi yaratacak şekilde metal konstrüksiyon olarak tasarlanmış, bu etkiyi arttırmak için üst örtüde kısmen cam kullanılıyor. Alt bilet hollü istasyonlarda, bilet holüne iniş avluları mülkiyetin el verdiği ölçüde geniş, buna karşılık geçiş tünelleri kısa tutularak aydınlık ve emniyetli bir ortam sağlanmış. Peronlara çıkış merdivenlerinin üstü camla kaplanarak alt bilet holüne doğal ışık sağlanıyor. Üst bilet hollü istasyonlarda, bilet holü üstündeki uçan etkili hafif metal çatı örtüsü geliş ve gidiş yönlerine paralel olarak değişken kesitli tonoz benzeri bir ışıklıkla kopartılarak hafifletilmiş, bu etki ışıklığın aydınlatılmasıyla gece de devam ettirilmiş ve tüm yapıya bir nirengi noktası özelliği verilmiş. İstasyon yapıları ulaşım ağına bağlanma noktası olmaları yanı sıra yaya alt ve üst geçit görevi de üstleniyor. Üst bilet hollü istasyonların kütleselliği yaklaşımdaki kademeli yükselişlerle minimize edilerek çevre ile ölçekli bir uyumu sağlanmış. Yayaların üst alt geçit kullanımındaki psikolojik isteksizlikleri göz önüne alınarak, yapı etrafı olanaklar verdiği ölçüde yeşil bir park olarak düzenlenmiş, özürlü insanları da gözeten rampa ve merdivenlere geçitlere rahat ve akıcı ulaşım sağlanmış.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Demiryolu Yapıları
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İç Mekan Projesi: MTK Mimarlık-Danışmanlık
Proje Yöneticisi: M.Turhan Kayasü, Bülent Altay
Statik Projesi: Birim Mühendislik
Mekanik Projesi: Yapıtes Mühendislik
Elektrik Projesi: Gün Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2003
Proje Bitiş Yılı: 2006
İnşaat Başlangıç Yılı: 2004
İnşaat Bitiş Yılı: 2010

Pin It
Mimar

M.Turhan Kayasü

Bülent Altay

Yunus Altay

Yasemin Çimen

Burcu Permuz

Korhan Şişman

Seçkin Akşit

Abdullah Alkan

Ceren Doğu