Other Works
Similiar Projects

İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Binası

M artı D Mimarlık tarafından tasarlanan İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Binası'nın inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

MartıD Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Kent merkezindeki oldukça dar bir sokakta yer alan, 6,65 metre cepheli bitişik nizam bir parseldeki yapı, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Hizmet Binası olarak tasarlandı.  

Yönetim Kuruluyla yapılan ilk görüşmelerde, beş kat imarlı binanın, kamuya açık bir kafeterya/bistro, kütüphane, toplantı ve çalışma mekanlarından oluşan bütüncül bir kurguyla çalışması talebi doğrultusunda etütler yapıldı. Ancak sonrasında işveren, binanın bir sirkülasyon çekirdeğine bağlı bağımsız katlardan oluşan ofis binası olarak kurgulanmasının daha esnek bir işletim olanağı sağlayacağı düşüncesiyle karar değiştirdi. Bunun üzerine zemin katta bağımsız girişli bir kafeterya ile bir ortak çekirdeğe bağlı 4 ofis katından oluşan katlı bir yapı kurgulandı.

Kat alanı 75 m2 olan sınırlı / kısıtlı bu alanda sirkülasyon ve servis çekirdeği parselin dar kenarlarından birine yaslanarak, ofis kullanım alanı maksimize edildi. Binanın doğal ışık alabildiği ve bulunduğu yer, sokakla görsel bağ kurabildiği tek yüzey olan kuzey cephesi, kütle karakterini de yansıtabilecek yegâne yüzey olarak çalışıldı. Burada bina kullanıcılarının meslekleri/uğraşları ile topografya/ yüzey ilişkisi referans alınarak bir rölyef yüzey tasarlandı. Geometrik rölyef cephenin olanak sağladığı farklı ışık kırılmalarıyla iç mekânda da gün boyunca dinamik bir etki oluşmakta.

Map
Details
Project Location: İzmir, Alsancak
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Kamu
Employer: Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Ana Yüklenici: KVK İnşaat
Structural Project: Cemal Coşak, Mustafa Şahin
Mechanical Project: Ekrem Evren
Electrical Project: Namık Onmuş
Photography: Zeren + Mehmet Yasa Photography
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2015
Construction Start Date: 2016
Construction End Date: 2017
Building Plot Area: 106 m²
Total Construction Area: 428 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Metin Kılıç

Dürrin Süer