Similiar Projects

MEF Okulları Bahçeşehir Şubesi Anaokulu

Nursun Mimarlık tarafından tasarlanan anaokulu projesi 2009 yılında tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının ardından, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, ilköğretim yapılarının “Tip Proje” şeklinde tasarlanmasına yönelik eğiliminin, eğitim kurumları kendi içerisinde değerlendirildiğinde, doğru bir yaklaşım olmadığı anlaşılmaktadır. Bu ilk kabul ile, coğrafi topoğrafik, jeolojik ve iklimsel veriler ve kurumların kendi “ eğitim katma değer kriterleri” gibi son derece önemli tasarım kriterlerinin ihmali ile tasarlanacak yapının, kütlesel bağımsızlığı “kopukluğu “ vurgulanacak ancak eğitim sürecine, kalitesinde de yansıyan türlü aksaklıklar gözlemlenebilecektir. Ayrıca avan proje aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar geçerken mimari, mekanik, elektrik projelerde neredeyse çözümsüz sorunlar oluşacaktır. Bu evrede mimari proje kendi doğrularını programlamaya başladığında, “standart tip proje” orijinal şeklini değiştirmeye başlayacaktır. Tasarım süreci küçük ölçekli projelerde iki, büyük ölçekli projelerde yaklaşık 4/ 5 ay kadardır. Eğer “tip proje” tasarım aşamasının beyin fırtınası evresindeki “fonksiyonları şematik olarak kategorize etmek “ şeklinde algılanırsa sorun çözülmüş olur.

Bu bağlamda projede, arsa şartları ve yol bağlantıları düşünülerek, yapı kütlesinin farklı kotlar ile ilişkilendirilerek, iki farklı açılımı sağlanmıştır. Arsa şartlarına göre kütle üst kotta, tali bir giriş ile mevcut yol ile ilişkilendirilen/ sınırlandırılan, müzik enstrümanlı bir oyun bahçesi/ piknik alanına açılmıştır. Çocuklar için farklı oyun gruplarının yanı sıra, veli katılımı ve gözlemi için dairesel bir sohbet nişi tasarlanmıştır. Eylem alanları, dolanım alanlarının tasarımı ile birbirleri ile kesiştirilerek ayrılmış, böylece üst kotta yerleşen bahçenin, farklı aktiviteler için ortak kullanımı sağlanmıştır. Tali bir yol ile ana yola bağlanan alt bahçede otopark alanı ve çocuklar için sinyalizasyonlu trafik eğitim alanı çözülmüştür. Ayrıca alt kotta yer alan yapının zemin/ giriş katı bağlantısında, yarı kapalı bir yemek alanı tasarlanmış, bodrum kat bağlantısındaki otopark kotu ile bağlantı sağlayan bir ara kot oluşturularak, bu alanda futbol/ basketbol oyun alanı ve satranç köşesi konumlandırılmıştır.

İç mekanlarda, kullanıcı gruplar içerisinde yer alan, farklı fiziksel özelliklere sahip yaşların (03-06) eylem alanları, tefriş elemanları olabildiğince birbirinden ayrılarak çözülmüş, ancak ortak aktiviteler (bilgisayar laboratuarı, tv odası vb.), dolanım alanlarının ekonomik düzenlenebilmesi amacı ile, eylem kesişim bölgelerine ortak çözümler olarak yerleştirilmiştir. Küçük yaş (03) grubunda yer alan kullanıcılara ilişkin sınıflar, zemin katta düzenlenerek ve merdiven kovası cam korkuluklar ile çevrelenerek, merdiven tehlikesi, olabildiğince yok edilmeye çalışılmıştır. Merdiven üzerinde ayrıca çocuklar için ve yetişkinler için iki farklı yükseklik ve konumda küpeşte çözülmüştür. Tüm mekanların, binanın arazi kotuna göre yerleşiminin elverdiği ölçüde doğal ışıkla aydınlatılması, tasarımın en önemli hedeflerinden birisi olmuştur. Katlardaki sınıf mekanları, merdiven boşluğu üzerindeki şeffaf örtü sayesindeki gün ışığı alabilen ortak bir avluya açılmaktadır. Cephe (sınıf cepheleri) çözümünde dikkat edilen en önemli konu, her türlü ışının geliş açısında koruyuculuk sağlayan, gün ışığını geçiren stor panellerdir. Aynı şekilde öngörülen malzemeler nakliye, işletim aşamasındaki servis, yenileme hizmetleri vb. gibi nedenlerden dolayı, genel olarak ülkemizde üretilen (kat hollerinde döşenen ahşap parke gibi/şerifoğlu parke) malzemelerden seçilmiştir. Ancak tasarım kriterlerindeki renk ve desen tercihlerine bağlı olarak, yerli piyasada yerine ikame edecek ürün eksikliği sebebi ile, çocuk tuvaletlerindeki bordürlerin ithali gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu ürünlerin de geçmiş seneye ait sezon sonu ürünler olmasına dikkat edilmiş bu şekilde ekonomik çözümlemelere gidilmiştir. Yapının cephe karakteristiğinde özellikle renk seçiminde, en çok dikkat edilen konu, binanın okul görüntüsünden daha çok bir yuva gibi sıcak ve renkli görünmesini sağlamak olmuştur

Map
Details
Project Location: İstanbul, Bahçeşehir
Project Type: Preschool / Nursery
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: Arıkanlı Holding
Structural Project: Özka Mühendislik
Mechanical Project: Metro Mühendislik
Electrical Project: Element Elektrik
Project Start Date: 2009
Project End Date: 2009
Construction Start Date: 2009
Construction End Date: 2009
Building Plot Area: 5,000 m²
Total Construction Area: 2,000 m²

Pin It
Architects

Nursel Dadaş