İlgili Projeler

3. Ödül, TESKİ Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU "KENT BALKONU"

Projeye konu yarışma alanı, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinin, Gündoğdu mevkiinde planlanan "Yeni Kent Merkezinde" yer alır. Alan geleneksel kent merkezinin dışında mevcut yapılaşmanın sonlandığı, Marmara denizine doğru eğimli bir topografya tanımlar.

Alana ulaşım, çevresinde ki yollardan dolayı alternatifli olmasının yanında, iki ulaşım aksı kullanımı belirleyici niteliktedir. Birincisi geleneksel kent merkezinden gelerek alanın kuzey batı sınırına paralel giden aks, ikincisi ise yapılması alanın güneydoğu sınırına paralel giderek planlanan Belediye Hizmet binasına ulaşan akstır. Belediye hizmet binasına bağlanan bu aks proje kapsamında önerilen bir yaya aksıyla güçlü bir şekilde, yapıyı sosyal tesis alanı komşuluğunda belediyenin iç sokağına ve yeni kent meydanına açılarak planlanan tasarıma eklemlenir. Geleneksel kent merkezi ve yeni kent merkezi yönelimleri ara kesitinde (+128,00 kotunda) eğime paralel oluşturulan "Kent Balkonu" projenin ana kurgusunu oluştururken yayaları toplayarak, yapıya yönlendiren çeşitli açık-kapalı alan işlevlerini barındıran ve manzaraya açılan bir "Kentsel Ara yüzdür".

Proje ihtiyaç programında ki yoğunluk ve işlevsel çeşitlilik nedeni ile yapı tekil monoblok bir kütle olarak ele alınmamıştır. Bunun yerine yeriyle doğru bir ilişki kurabilen parçalı bir kamusal hizmet kampüsü olarak, "Kent Balkonunun" etrafında örgütlenmiştir. Bu parçalanma işlev guruplarını barındıracak şekilde ele alınmıştır.

Kent Balkonundan ofis blokları zemin katına ulaşılır. Konferans salonu, yemekhane, kreş gibi sosyal-kültürel mekânlar kent balkonunun altına eklemlenmiş ve ofis bloklarından iç bağlantı sağlanmıştır. Böylece sosyal işlevler mesai saatleri dışında da kullanılabilecektir. Kent balkonu sosyal-kültürel mekanların arasından amfileşerek alt kotlara bağlanmıştır.

Alan batı ucunda +120,00 kotlarından başlayarak, doğu ucunda +140,00 kotuna yükselmektedir. Bu durum araziye yerleşimde çeşitli giriş olanakları doğurmasının yanında, eğime yaslanan sırtlarda karanlık mekânlar oluşmasına yol açar. Bu nedenle Tasarımda ofis blokları eğime dik / eğimden çıkan lineer kütleler olarak ele alınmış, galeri ve avlularla gün ışığından maksimum fayda sağlanmıştır.

Alanın kuzeydoğusunda bulunan servis yolundan, +136,00 kotundan protokol girişi, +140 kotundan ise personel girişi sağlanmıştır. Ofis bloğu içerisinde ki işlev seçkisine göre blok kullanımları kurgulanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Danışman: Didem Özkızılcık, Ahmet Erdem Haberdar, Hayri Aydın, Mehmet Zeyat Hattapoğlu, Mustafa Soyer

Pin It
Mimar

Oknur Çalışkan