İlgili Projeler

Eşdeğer Ödül, Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

KENTİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ İÇİN BİR DOĞA PARKI...


Proje alanının, doğal yapısı ve potansiyelleri ile Lüleburgaz'ın hem günümüz için, hem de yürürlükteki imar planlarında yer alan gelecek projeksiyonlarında, korunmuş ve şehre nefes alma imkanı sunacak, kentlilerin doğadan kopmadan kent hayatını sürdürebilecekleri, biraraya gelebilecekleri bir doğa-kent parkı olması hedeflenmiştir. Yakın Gelecek senaryolarında yapılaşma ve nüfusun artması durumunda doğal alanlar ile yapılaşmış alanlar arasındaki dengenin sağlanması açısından kent bünyesinde bu ölçekteki bir parkın mevcudiyeti ve diğer kamusal ve yeşil alanlarla bağı önemlidir.

Tasarım, üst ölçekteki en önemli ilke olarak güçlü doğa-kent-insan ilişkilerinin kurulabilmesi bağlamında ele alınmıştır. Dolayısıyla, kentin günümüzdeki bütünü ve gelecekteki durumu ile farklı boyutlarıyla güçlü bağlar kurabilen bir park tasarlanması hedeflenmiştir. Yeşil alanlar, parklar, kamusal alanlar, kültürel işlevlerin park ile ilişkilenebilecği kentin her kesiminin etkin olarak faydalanabileceği bir sistemin nasıl çalışabileceği düşünülmüştür.

Parkın, kentin bünyesine dahil olması ile birlikte kent bütünü günümüzde ve gelecek senaryolarında pozitif yönde etkilenecek ve bu etki kısa bir süreçte yayılarak kentin bütününü kapsayacaktır. Öncelikle projenin uygulanması ile birlikte Lüleburgaz kenti bisiklet ve yaya dostu bir kente dönüşecek ve kentin pozitif yönlü gelişiminde bu durum önemli bir tetikleyici olacaktır.

Bütünleşik Kurgu:

Alanın mevcutta sahip olduğu doğal yapısı korunarak ve iyileştirilerek, bu doğal yapıyı bozmadan parkı aktive edecek ve kullanımını sağlayacak 5 adet odak alan oluşturulmuştur. Bu odak alanlar, ince yapıları ile parkın doğal yapısını bozmadan, doğa deneyimini kesmeden parkın günün her saatinde yaşamasını garanti altına alacaktır. Parka ana girişler bu alanlardan sağlanacaktır.

Alan İçi Zonlama İlkeleri:

İlkesel kararlar doğrultusunda alan içerisinde önerilen odaklar içinde ve arasında kalan doğal alanlar için önerilen kullanımlar (dinlenme alanı, spor alanı, uçurtma alanı, vb) noktasal olmaktan ziyade sürekli, alana yayılabilecek ve birbirinin içine geçebilecek bir esnekliğe sahiptir. Bu yapı, alansal ve yaşamsal sürekliliğin sağlıklı bir şekilde sağlanması açısından önemlidir.

Algısal ve Yapısal Süreklilik- Kimlik:

Alan içerisinde önerilen odaklar, bütünde doğal yapısı korunan parkın aktive edici bölümleridir. Önerilen ticari olmayan ve asgari servis ihtiyaçlarına yönelik park üniteleri bu odaklar içerisinde konumlandırılmıştır.

Öneri hafif strüktürler ve yapılaşmalar genel tasarım sürekliliğini destekleyecek şekilde, odaklar içerisinde belli karakteristikler ortaya koyarak tipolojik bir çoğalma ortaya koymaktadır. Her bir odakta bu tipoloji kendine özgü bir şekilde farklılaşarak tekrar etmektedir. Bu durum, bütünde alanın algılanmasına ve benimsenmesine yardımcı olacaktır.

Park ünitelerinin içinde yer aldığı bu strüktürler, kentsel mekan kimliği - doğa deneyimi - alan içi oryantasyonu destekleyecek, algılanabilir ve hatırlanabilir nitelikte yapıları (gözlem ve deneyim kuleleri, oyun alanları, büfeler, vb.) içermektedir.

Künye
Proje Yeri: Kırklareli
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Park
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Ödül

Pin It
Mimar

Ervin Garip

Banu Garip
Yardımcı Mimar(lar)
Samet Küçükbay