Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İltaş Evi

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Bir rivayete gore Çınarlı ismi, 1500 yıllık bir Çınar ağacından gelir. Köyde taş yapılar daha ilk bakışta göze çarpar ve köyü hızla yaklaşmakta olan plansız kentleşmeye karşı direnmekte olan tarım alanları çevreler. 

Bu noktada, gerek malzeme, gerekse de tasarım dili ile coğrafyanın ve yaşama kültürünün birikimini yapıya yansıtmak önem kazanır.

590 metrekarelik alanda yer alacak olan yapının tasarımında, geleneksel olan ile günümüz yapı malzemelerini bir arada görebilme düşüncesi etkin rol oynamıştır. Öte yandan kapalı alan kullanımındaki sınırlama talebi, tasarımda (iklimi de göz önünde bulundurarak) daha fazla açık/yarı açık alanları kullanmaya yönlendirmiştir.  Plan şemaları, Türk Evleri’ nin “L” ve “U” tipli planlarındaki esnekliğe öykünmektedir. 

Avlulu yerleşim kararı, kullanıcısının yarı açık alan kullanımını güçlendirebilmek için alınmıştır. “U” biçimli şemanın daha uzun olan kolu batı yönünde tasarlanmış ve böylece avluyu batı güneşinin rahatsız edici etkisinden korumak hedeflenmiştir. Güney ve doğu yönünde şeffaf bir cepheye sahip olan yapı, kuzey ve batı cephelerinde ise çok daha dar açıklıklara sahip bir taş duvar biçiminde tasarlanmıştır.

İltaş Evi, tüm malzemeleri ve kullanım biçimiyle olabildiğince net ve işlevsel olmayı, aynı zamanda da üretildiği coğrafyaya yabancılaşmamayı hedeflemektedir.

Künye
Proje Yeri: Adana
Proje Tipi: Tek Ev / Villa
Proje Tipi Grubu: Konut
Statik Projesi: Tuna Sağol
Mekanik Projesi: Mahmut Kaya, KPD Mühendislik
Elektrik Projesi: Selçuk Özdoğan, Tapan Mühendislik
Tesisat Projesi: Mahmut Kaya, KPD Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2020
İnşaat Başlangıç Yılı: 2020
Arsa Alanı: 590 m²
Toplam İnşaat Alanı: 198 m2

Pin It
Mimar

Eren Tümer

Ece Sultan Karacık