Other Works
Similiar Projects

Samsun Segman Sanayi

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Farklı özelliklerde endüstriyel ve karma yapı dizgesinin bulunduğu Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde tasarlanan yapının, esnek mekânsal kullanıma olanak vererek güçlü, yalın ve tutarlı bir duruş sergilemesi hedeflendi.

Kuzey – güney doğrultusundaki ana aks üzerinde yer alan köşe başı parselde, mevcut prefabrik depo yapısı ve mevcut betonarme yapı ile entegre olacak şekilde yeni bir çelik aks eklendi. Eklenen aksla birlikte oluşan 3 farklı yapı, bütüncül bir yaklaşımla ele alınırken, hacim ve mekân duygusu maksimum seviyede hissettirildi.

Oluşturulan birleşik yapıyı saran kabuk içerisindeki temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik eklenen yeni çelik aksın kendi strüktürü ile cephede var olması yapının karakterini belirlerken, platform ve saçakla desteklenerek “kütlesel lineer imge” kavramını ortaya çıkardı.

Yapı cephesi boyunca uzanan zemin kat platformu, fonksiyonel ve rasyonel gereklilikle ana girişin yatay düzlemde vurgulanmasını sağladı. Aynı zamanda üretim ve yönetim çalışanlarının kullanım alanını tanımlayan bir yapı elemanı oldu.

“Segman çalışıyor” mottosuyla cepheye paralel konumlanan ana birimler ile dış mekân ilişkisinin maksimum düzeyde tutulması hedeflendi. İç mekân hacim performansını arttırdığı düşünülen bu tutumla, bölgedeki içe dönük yapı dizgesine karşı bir duruş sergilendi.

Çelik yapıda oluşturulan yırtık ile iç mekân zonlaması desteklendi. Cepheye paralel olarak dağılan sirkülasyon koridorları mekanlarla görsel temas sağlarken, mevcut betonarme yapı ile eklenen çelik aks bina üst kotundaki yükseklik farkı vurgulanarak lineer imge kavramı desteklendi.

Mevcut depodan kullanılan iki aksa eklenen ara tabliye ile sirkülasyonun çevrelediği bir hacim oluşturulup, şeffaf çatı kaplaması sayesinde gün ışığından faydalanıldı.

Hacimsel ve strüktürel yapı elemanlarının tasarımın ana karakterini belirlemesi ile kütle imgesi ve iç mekân duygusu oluşturulmuştur.

Details
Project Location: Samsun
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial, Endüstriyel
Employer: Samsun Segman Sanayi
Ana Yüklenici: Samsun Segman Sanayi
Çelik Projesi: Zübeyir Mustafa Çakır
Photography: Erkan Er
Construction Site Manager: Semih Erol
Project Start Date: 2018
Project End Date: 2019
Construction Start Date: 2018
Construction End Date: 2020
Building Plot Area: 9.750 m²
Total Construction Area: 1.950 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Pınar Erol

Semih Erol

Sümeyra Muslu