Similiar Projects

#ALBIRAK Taşkışla

Mimarlık öğrencilerinin stüdyo malzemelerinin biriktirildiği, depolandığı ve ayrıştırıldığı bir mekan olarak tasarlanan #ALBIRAK, Elmira Gür, Ervin Garip, Banu Garip ve Fırat Küçükersen tarafından tasarlandı.

İTÜ Öğrenci dostu mekan - üretimin ekosistemi üzerine kurulu yeni bir tektonik

Mimarlık ve tasarım eğitiminde özellikle stüdyo mekanlarında sürekli bir üretim söz konusudur. Proje stüdyolarındaki üretimler, çizimler, eskizler, maketler, sunumlar tasarım eğitiminin bel kemiğini oluşturur. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2018-2019 Bahar Yarıyılından itibaren işlemeye başlayan bir sistem olarak #Albırak Taşkışla mekanı, proje stüdyolarının ve diğer uygulama derslerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların yeniden kullanımı ile birlikte fakülte içerisinde paylaşım ve sürdürülebilirliği sağlayacak bir mekan olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Taşkışla’da bellek ve mekan

Önceden #Albırak Taşkışla mekanında yer alan fotokopi mekanı, kullanım ve sosyal birliktelik açısından öğrencilerin belleklerinde yer etmiş durumdadır. #Albırak mekanının bu potansiyeli değerlendirilerek, fakültede yeniden kullanımı ve paylaşımı destekleyen bir - sistemin merkezi şeklinde çalışması - planlanmıştır. Mekandaki raflar ve bölmeler, fakültede kullanılan malzeme ve ekipmanların boyutları referans alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerin mekanda malzemeleri istedikleri boyutlara getirebilmeleri için raf sisteminin bir uzantısı olarak kesme matı konumlandırılmıştır. Taşkışla içinde birer istasyon görevi görecek “biriktirme modülleri”, Taşkışla’nın stüdyolarına yerleştirilmiştir. Belirli zaman aralıklarında ve teslim sonralarında stüdyolarda arta kalan malzeme ve ekipmanlar, bu istasyonlarda istiflenip #Albırak mekanına “taşıyıcı araçlarla” taşınacak ve böylece Taşkışla’da sürekli bir paylaşım döngüsü oluşacaktır.

Bir mekansal üretim verisi: Tektonik

#Albırak Taşkışla mekanı, istifleme-ayrıştırma fonksiyonu itibarı ile tanımlı bir içerik olarak karşımıza çıkmaktadır. Malzemelerin tekrarı, boyutların bilinebilirliği mimari bir veri olarak ele alınmıştır. Buna bağlı olarak önerilen iç mekan, strüktürel ve fonksiyonel bir tektonik tariflemektedir. Bu tektonik, iç mimari biçimlenmeyi ortaya koyan en önemli veridir. İstifleme strüktürünün biçimsel karakteri, kullanılan malzemelerin tekilliği, kullanım açısından da esneklik sağlamaktadır. Ahşap malzemeden oluşan istifleme strüktürü esnek bir depolama duvarına dönüşmekte, sözkonusu strüktürel tektonik mekansal atmosferi oluşturan en önemli bileşen haline dönüşmektedir.

Projeyi destekleyenler: D Yapı, Anıl İnşaat, Adil Levent Karlıbel, Caner Dokuzoğlu, Selahattin Çelik, Özhan Ertekin, Haluk Uyat, Mehmet Zait Berkman.

Map
Details
Project Location: Beyoğlu, İstanbul
Project Type: Other Education Buildings
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: İTÜ Mimarlık Fakültesi
Ana Yüklenici: İTÜ Mimarlık Fakültesi
Photography: Aras Neftçi, Engin Özata
Project Start Date: 2018
Project End Date: 2018
Construction Start Date: 2018
Construction End Date: 2018
Total Construction Area: 20 m²

Pin It
Architects

Elmira Gür

Ervin Garip

Banu Garip

Fırat Küçükersen