Other Works
Similiar Projects

5. Mansiyon, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

PROJE RAPORU

Proje alanı İzmir ilinin kuzeyinde (Manisa İstanbul yönünde) giriş konumunda bulunmakta olup İzmir metro ağının Bornova yönündeki son istasyonudur.

Aktarma istasyonunun barındırdığı alternatif ulaşım sistemleri (yaya, bisiklet, metro, Eshot otobüsleri, şehir içi minibüsler, özel araç, taksi) kullanıcıları için daha sağlıklı, daha konforlu, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kamusal yaşam ortamı yaratmak tasarımın temel amacını oluşturmaktadır.

Bu nedenle Evka-3 aktarma istasyonu farklı mobility programları sunarken, sosyal, kültürel ve rekreasyonel gereksinimleri karşılayacak yüksek kaliteli kamusal yaşam mekanı olacaktır. Aktarma istasyonu, aktarma işlevi ve istasyon yakın çevresi arasında bir katalizör işlevine sahne olup iki temel işlevi üstlenmektedir.

  1. Mobility eyleminin güvenli, konforlu, kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılması.
  2. Mobility eylemi ile birlikte yakın çevresi için güçlü bir kamusal yaşam ortamı yaratmak.

Bu nedenle yaya hareketinin kaynağı olan Evka-3 metro istasyonunun zemin ilişkisini kuran merdiven, asansör gibi mimari elemanlar, mimari program için işlevsel gruplamanın temelini oluşturmuştur. Bunlardan benzin istasyonu yönünde olan düşey sirkülasyon elemanı tümüyle motorlu mobility olanakları için ayrılmıştır. Zeminde kamusal kullanım için zengin işlevler yer alırken üst zemin kat otobüs dağılımları için ayrılmıştır. Otobüsler üst zemin katta planlanmıştır. Çünkü güvenli, konforlu ve kaliteli mekânsal kurgu için en ideal alan olarak değerlendirilmiştir. Bu bölgenin zemin altı kullanımları ise araç parkı olarak ayrılmıştır. Metro çıkışının bir üst kotundan doğrudan ulaşılan özel araç parkı, sosyo- kültürel işlevlerle tanışma olanağı sunmaktadır.

Metro çıkışının zeminle ilişkisini kuran diğer düşey sirkülasyon elemanı ise sosyo- kültürel program başlığını yönetmektedir. Metro çıkışında itibaren geriye doğru çekilerek, iklim koşulları açısından korunaklı bir kamusal kullanım yaratan bu bölüm iki farklı açıdan katlanarak gelişmektedir.

Sosyal ve kültürel merkezin girişi ile birlikte tüm zemin kamusal kullanım için planlanmıştır. Sosyal ve Kültürel merkezin işlevsel kurgusunda sınırları olmayan kamusal bir kullanım yaratmak öncelikle hedeflenmiştir. Örneğin üst zemin kotondan girişlerle birlikte oyun okulu ve eğitim mekanları hem daha sakin, hem de mahalleye dönük bir mekânsal kurguya sahiptir.

Projenin mimari açıdan öncelikli hedeflerinden biri kentsel- kamusal zemin kullanımı yaratmaktır. Farklı yaya rotasyonları ile yeni kamusal alanlar ve mimari programlar arasında çeşitlilik yaratırken yeni işlevlerle karşılaşma olanağı sunmaktadır.

Bu nedenle metro çıkış yerleri ve zemini mimari programın gelişmesinde ve çevresel ilişkilerin kurulmasında temel yönlendiricilerdir. Özellikle üst ölçekli kararların geliştirilmesinde potansiyel kullanım alanları arasında yaya sürekliliğini yaratacak landscape düzenlemeleri yapılmıştır.

Bu amaçla 1 ve 2 no’lu proje alanlarının Evka-3 ile sürdürülebilir mobility stratejisi ile birbirine bağlanmasına çalışılmıştır. Karayoluna paralel gelişen dere ve yeşil doku yeniden düzenlenerek engelsiz bir kullanım yaratılmaktadır. Böylece proje alanı 2 mahalle yaşam merkezi olarak, proje alanı 3 ise öğrenci yaşam merkezi olarak planlanmıştır.

Bu iki proje alanı sürdürülebilir mobility stratejisi ile Evka-3 proje alanı ile ilişkilendirilmiştir. Tüm proje alanı ile ilgili olarak belirlenen tasarım ve uygulama süreci;

  1. Sürdürülebilir strateji ve mobility,
  2. Sosyal kimlik,
  3. Enerji,
  4. Mobility ve ulaşılabilirlik,
  5. Engelsiz zemin kullanımı,
  6. Yeşil strateji başlıklarından oluşmaktadır.

 

Map
Details
Project Location: İzmir, Bornova
Project Type: Cultural Center, Station / Stop
Proje Tipi Grubu: 5. Mansiyon
Consultant: Orhan Selahattin Bektaş, Zekiye Esra Sunayol

Pin It
Architectural Offices
Architects

Ayhan Usta

Gülay Usta

Ali Kemal Şeremet

Elçin Hande Oktay