Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

Mimari Proje Raporu

Tasarım alanı İzmir'in Bornova ilçesinde, kentin kuzeyde giriş noktası bulunan alandır. Proje alanı Bornova Metrosunun son istasyonunu kapsamaktadır. Aktarma merkezi olarak kullanılan alandan Eshot otobüsleri, minibüsler, taksi ve özel araçlar ile dağılım sağlanmaktadır. Alanın kent ve kentli için toplanma ve dağılma noktası olduğu görülmektedir. Metro hatları ve ulaşım olanakları ile üniversiteler ile güçlü bir bağ kurma potansiyeli barındırmaktadır. Ege Üniversitesi alana yaya olarak ulaşım mesafesindedir. Tasarım alanı incelendiğinde önemli bir potansiyel nokta olmasına rağmen, kullanıcıları tarafından yalnızca geçiş noktası olarak kullanıldığı görülmektedir. Aktarma için bulunan kullanıcılara konforlu ve planlı alanlar sunamaması, sosyal donatılar ile servis vermemesi problem olarak görülmektedir. İzmir iklim verileri düşünüldüğünde bekleme alanları mevcutta ciddi sorunlar içermektedir. Öncelikle kullanıcılara iklim verileri doğrultusunda korunaklı ve konforlu ulaşım imkanı sunmak ve alanın sosyal donatılarla beslenmesi önemsenmiştir. Arsa verilerine bakıldığında mevcut metro istasyonu üzerinde yapılaşma yapılamayacağı görülmektedir.

Bu bağlamda bu veri aktarma istasyonu ve sosyal merkez için bir potansiyel olarak görülmüş, bu alan kent ve kentlinin kullanabileceği meydan olarak düşünülmüştür. Böylelikle alanın, sadece bir geçiş güzergahı olmaktan çıkararak kentin bir parçası haline gelmesi hedeflenmiştir.

Alan topoğrafyasına bakıldığında kuzey – güney yönünde yaklaşık 5 metrelik kot farkı olduğu görülmektedir. Bu kot farkı ile tasarlanan yapı zemin ve üst zemin olarak farklı kotlardan beslenen platformlar olarak oluşturulmuştur. Tasarım alanı meydan – sosyal merkez ve aktarma merkezi ilişkisinde irdelendiğinde meydanın her iki program başlığını da doğrudan beslemesi ve bağ kurması önemsenmiştir. Bu bağlamda topoğrafya verileri doğrultusunda aktarma merkezi meydan kotunda oluşturulmuş, Sosyal merkez ise +5.00 – üst zemin kotunda kurgulanmıştır. Tasarım alanı sürekliliği bağlamında proje alanı, Dr. Cavit Özyeğin ilk öğretim okulu ve konut dokusu arasında devam eden 116 / 11. Sokak ile sağlanmıştır. Bu sokak yayalaştırılmış ve bisiklet yolu ile desteklenmiştir. Proje alanı 2 ve 3 ten gelen bu yaya aksı tasarım alanı içerisinde devam ettirilerek etkinlik amfisi ile meydana bağlanmış ve Cengizhan Caddesi'ne kadar devam ettirilmiştir.

Cengizhan Caddesi'ne bağlanan bu yaya aksı proje alanın batısındaki konut dokusu ve Ege Üniversitesi kampüsü ile ilişkisini sağlamaktadır. Yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımı önemsenen projede tasarım alanı ve eğitim yapısı arasında kalan araç yolu ve otopark alanları yeniden düzenlenmiştir. Bölge yayalaştırılmıştır. Tasarım alanı kuzeyinde yaya allesi ile bütünleşen üst meydan - kültür meydanı oluşturularak alanın kuzey doğusunda bulunan yeşil alanla sürekliliği, yeşil devamlılığı sağlanmıştır.

Yapı farklı kotlardaki farklı platformların bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Proje temelde iki kabuktan oluşur. Kabuklardan biri aktarma istasyonu ve sosyal merkez birimlerini; diğeri ise kültür merkezini oluşturur. Kent konut dokusundaki yapılaşmada farklı dillerden oluşan bir yapılaşma görülmektedir. Aktarma istasyonu ve sosyal merkez başlığı altında birden fazla fonksiyonu barındıran program özelinde, bütüncül bir kitle plastiği altında parçalı programlar kurgulanmıştır.

Yapı programını zeminle ilişkilendirmek için olabildiğince yatayda kurgulanmıştır. Farklı kotlardaki bu yüzeyler katmanlar olarak ele alınmıştır. Katmanların zemin sürekliliği kamusal açık - yarı açık alan ilişkilerini maksimum seviyede tutmuştur. Katmanların farklı bölgeler ve katlardaki boşaltılmaları ile 3 boyutlu bir plan organizasyonu elde edilerek zengin bir mekânsal algı oluşturulmuştur. Aktarma istasyonu peronlarının doğal hava gereksinimi sebebiyle peronlar zemin kotunda oluşturulmuştur. Kot farkı ve üst zemin katmanındaki yırtıklar ile doğal hava sirkülasyonu sağlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Bornova
Proje Tipi: Kültür Merkezi, İstasyon / Durak
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Erkan Erdoğan
Yardımcı Mimar(lar)
Mustafa Yıldırım
Okan Türk