Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası

Erkan Erdoğan Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Tasarım alanı TBMM Kampüsü içerisinde ana yerleşkenin güneydoğusunda yer almaktadır. Yoğun yeşil dokudan oluşan alan, Güvenlik Caddesi çeperinde yer almakta ve konut dokusuna komşu konumda bulunmaktadır. Bu durumuyla çevre konut dokusu ile de görsel ilişki kurarak, yoğun çevre yapılaşması içerisinde kent için nefes alma alanları oluşturmaktadır. Proje alanı yaklaşık 5 metrelik kot farkını da içinde barındırmaktadır. Alanın bulunduğu TBMM Kampüsü içerisinde TBMM Ana Binası, Halkla İlişkiler Binası, otopark alanları ve Personel Hizmet binaları yer almaktadır. Bütün bu veriler doğrultusunda önerilen yapının ihtiyaçlara karşılık vermesi, bunu yaparken de Kampüs içerisinde öne çıkmadan minimum müdahale ile var olması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yapı, mevcut kot içerisinde kademelenerek, yeşil dokuya zarar vermeden oluşmaktadır. Böylelikle yapı, formunu mevcut ağaçların arasına sızarak belirler. Mevcut yetişmiş ağaçların korunması öncelikli kaygı olarak belirlenmiş ve yapının yeşil doku içerisinde belirli noktalardan kendisini göstererek gizlenmesi hedeflenmiştir. Böylece yapı ve mevcut yeşil dokunun birbiri ile yarışmasının önüne geçilerek, tam bir birliktelik ilişkisi kurulmuştur. 

Yapı 3 ana kütleden oluşmaktadır. Topoğrafya yardımıyla kademeli bir şekilde kurgulanan bu kütlelerden biri iki katlı olarak, diğer ikisi ise tek katlı olarak planlanmıştır. Bu üç kütle yemek salonları ve mutfak fonksiyonlarını içermektedir. Mutfak kütlesi topoğrafya yardımıyla kısmi olarak toprak altında planlanmıştır. Yemek salonlarına ana girişler 0.00 ve +4.50 kotu olmak üzere iki farklı kottandır. Yemek salonlarını oluşturan bu iki kütle girişlerini kuzey ve batı çeperlerinden alırlar ve bir araya gelerek güney ve doğu çeperlerinde yeşil doku ile birlikte açık alanlarını tanımlarlar. Yapı, iki katlı oluşu ve topoğrafya yardımı ile yeşil doku içerisinde yabancılaşmadan var olur ve yerini bulur.  

Tasarlanan TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası tanımladığı açık ve yarı açık mekanlarla kampüs içerisinde yalın bir dille var olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla yapı mimari dilinde sade formlar ve doğal malzemeler tercih edilmiş, projede doğal taş, ahşap ve cam ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Restoran / Kafe / Bar
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Ana Yüklenici: Güzeller İnşaat
Statik Projesi: Etos Proje
Mekanik Projesi: Sa-Se Mühendislik
Elektrik Projesi: Sa-Se Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2019
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 9.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 2.000 m2

Pin It
Mimar

Erkan Erdoğan
Yardımcı Mimar(lar)
Dilara Birlik
Gizem Diker