Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Erkan Erdoğan Mimarlık), Efeler Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Tasarım alanı kentin önemli akslarından İzmir Bulvarı üzerinde konumlanmaktadır. Bu bağlamda kent içi erişebilirliği yüksek konumdadır. Ağırlıklı olarak konut yapısı ile çevrelenmiş tasarım alanı yakın çevresinde kentli için toplanma- buluşma-nefes alma boşluğu bulunmaması kentsel ölçekte problem olarak görülmüştür. Tasarım alanı doğusunda komşu parsel ile tanımlı, batısında öğrenci yurdu ve benzinlik ile tanımlıdır. Alan kentle ilişkisini kuzey ve güney çeperinden kurmaktadır. Kent ve kentli için, tasarım alanı kuzeyindeki Garaj Caddesi ve güneyindeki İzmir Bulvarı etkin kullanım ve etkileşim alanlarıdır. Yakın çevredeki konut alanları, kent için önemli bir etkileşim ve yaşam alanı olan Adnan Menderes Bulvarı ile ilişkisini Garaj Caddesi ve İzmir Bulvarı aracılığı ile yapmaktadır. Tasarım alanı mevcut durumda alanın kuzey güney geçirgenliği için önemli bir potansiyeldir. Mevcut problem ve potansiyeller doğrultusunda tasarım kararları oluşturulmuştur .Bu bağlamda;

  • Kent meydanı toplanma-buluşma alanı,
  • Kuzey-Güney yaya hareketi geçirgenliği,


Önemli girdilerdir.

Tasarım alanı yakın çevresi farklı yüksekliklerdeki bitişik ve ayrık konut dokusundan oluşmaktadır. Tasarım alanı kuzeyindeki Garaj Caddesi kuzey güney aksındaki bu doku arasındaki hareketten beslenmektedir. Bu bağlamda mimari dil oluşumunda kentsel boşluk(lar) oluşturulması ve kentin kuzey-güney yönündeki yaya hareketleri önemsenmiştir.
Yapı, belediye hizmet birimlerini oluşturan parçalı 3 temel kütle ile sosyal kültürel birimleri oluşturan zemin ile ilişkili kütleden oluşmaktadır. Yapı kuzey güney yönünde yırtılarak belediye sokağını oluşturmakta, bu parçalanma ile belediye hizmet birimleri ile sosyal-kültürel birimler birbirinden ayrılmaktadır.

Sosyal kültürel birimler, belediye sokağı ve yapının güneyinde oluşturulan meydanın çökertilmesi ile oluşan avludan beslenmektedir. Zemin katta belediye sokağı yönünde satış birimleri, Efeler kent konseyi ve kreş konumlandırılmıştır. Belediye hizmet birimleri ve sosyal-kültürel birimlerin ayrışması ile sosyal-kültürel birimlerin mesai zamanları dışında gece kullanımına da olanak sağlanmıştır.

Oluşturulan kentsel boşluk kütle hareketleri ile farklı ölçeklerdeki alt avlu ve meydanlar oluşturulmuştur. Alanın kuzeyinde Garaj caddesinden beslenen kentsel boşluk oluşturulmuş, bu boşluk aynı zamanda ziyaretçi girişi olarak da davetkâr bir tavır almıştır. Belediye ana girişi, alanın güneyinde kütle hareketleri ile oluşturulan belediye meydanından sağlanmaktadır.

Belediye meydanı -4.00 kotuna inen kentsel amfi aracılığıyla sosyal kültürel birimlerle de açık-yarı açık alan ilişkisi kurmaktadır. Belediye hizmet birimlerini oluşturan kütleler meclis-başkanlık ve idari birimler olarak ayrılmıştır. Oluşturulan kütlelerde Güney ve Doğu yönündeki iki kütle idari birimleri, alanın doğusundaki kütle ise meclis-başkanlık birimlerini oluşturmaktadır. Başkanlık ve meclis girişi alanın güneyinde oluşturulan meydandan İzmir Bulvarı üzerinden alınmaktadır. Alanın güneyinde oluşturulan meydanlar ile yapı davetkar bir tavır almış, kent için kamusal çekim noktası oluşturulmuştur.

Aydın iklim şartları düşünüldüğünde mimari dil oluşumunda geleneksel avlu kurgusu, yoğun program gözetilerek yeniden yorumlanmış, avlu kurgusu ile açık-yarı açık mekânlar oluşturulmuştur. Kuzey güney yönünde ki parçalanma ile oluşturulan belediye sokağından +5.00 kotuna bağlantı sağlanmıştır. Çökertilen avlu ile de -4.00,+0.00 ve +5.00 kotlarında yapıya farklı girişler kurgulanmış, açık alan kullanımları arttırılmıştır. Alanda bulunan mevcut üst geçit yeniden yorumlanarak, +5.00 kotunda kafeterya ve kütüphane ile bağ kuran yeni bir yaya dolaşımı olarak kurgulanmıştır. Mevcut ağaçlar korunarak meydanı tanımlayan yeşil öğeler olarak tasarımın bir parçası haline getirilmiştir. Meydanı tanımlayan mevcut yeşil doku meydanda yazın gölge açık alanlar oluşturmaktadır.

Cephe hareketleri Aydın iklim verileri gözetilerek oluşturulmuştur. Yapı zemin katı batı-güney ve doğu çeperlerde sürekliliği olan dikey yapısal elemanlarla oluşturulmuş, kuzey çeperde bu elemanlar seyrekleştirilmiştir. 2. kattan itibaren cephede perfore alüminyum giydirme cephe ile ısı ve ışık kontrollü bir şekilde içeri alınmıştır. Cephe oluşumu ile de kentli için hem gündüz hem de gece, yapı algılanabilirliği arttırılmıştır.

Ofis birimleri cephe oluşumunda ağırlıklı olarak cam kullanılmıştır. Böylelikle halkın katılımı ve şeffaflık fiziksel ve simgesel olarak ön plana çıkarttırılmıştır.

Tasarlanan yeni Efeler Belediye Hizmet Binası, simgesel bir yapı olmayı, davetkar ve kamusallığı ile öne çıkmayı amaçlamaktadır.

Künye
Proje Yeri: Aydın
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Yüksel Konkan, Abdullah Bilgin, Kemal Güravşar

Pin It
Mimar

Erkan Erdoğan
Yardımcı Mimar(lar)
Mustafa Yıldırım
Okan Türk