Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

KONUM

Tasarım alanı kentin henüz tam anlamıyla dönüşmemiş, kentsel karakteri oluşmamış bir bölgesinde yer almaktadır. Alanın batısında Adliye Sarayı doğusunda ise çeşitli ticari birimler yer almaktadır. Bunun yanı sıra tasarım alanının güney bölgesinde yer alan Hükümet Meydanı ve çevresindeki ticari yaşantı, alanı besleyen önemli bir noktadır. Yeni belediye hizmet binası ve ticaret merkezi tasarımı ana yaklaşımı geliştirilirken, çevredeki önemli röperleri birbirine bağlayan bir sürekli yaya promenadı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kentli gündelik kullanımını besleyen ana işlevler bu promenad üzerinde sıralanmıştır.

PROGRAM

Gazipaşa Belediye Hizmet Binası için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda biribirinden farklı işlevleri barındırmaktadır. Bu işlevler farklı kullanıcı profilleri, farklı kullanım zamanları ve değişken yapı büyükleri gerektirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların bir aradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu, yapıyı farklı amaçlar için kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

MEKANSAL OLUŞUM

Mimari yaklaşım oluşturulurken, yarışmasının ana konusunu oluşturan belediye yapısı kurgusu, öncelikle kente tam olarak entegre olma, sonrasında ise onu olumlu yönde dönüştürme ve yeni bir kentsel çekim merkezi oluşturma amacı üzerine kurgulandı. Bu doğrultuda, sadece bayramlarda tören alanı olarak kullanılabilen bir meydandan daha çok, katılımcılığı teşvik eden, kentlinin içinde olmaktan zevk alacağı ve keskin ayrımları olmayan, kentli yaşantısına gece ve gündüz entegre olabilen, Antalya iklimsel verileri göz önünde bulundurularak kentlinin nefes alabileceği bir tasarım tercih edildi. Kent için büyük bir öneme sahip olan tasarım alanı, oluşturulan zemin ve alt zemin alanlarını kentliye terkederek, kent için yeni bir karşılaşma alanı oluşturdu. Sinema, yeme-içme birimleri, ticari birimler ve sergi salonu gibi kentlinin sosyal yaşantısını zenginleştiren ve alanın gece-gündüz kullanımını sağlayan birimler oluşturulan alt meydan ile bir araya getirilmiştir. Bu alt alan oluşturulan kent sahnesi ile belediye meydanına ve doğudaki ticari alana bağlanmaktadır. Bunun yanında,  arazi  çevresindeki yaya hareketleri doğrultusunda farklı noktalardan kentlinin bu alana bağlantısını sağlayan etkinlik merdivenleri  eklemlenmiştir. Zemin kotunda ise belediye birimleri ofis girişleri ve ‘’Kent Boşlukları’’ konumlandırılmıştır. Üst kotlarda ise tasarımın merkezini oluşturulan kent boşluğu çevresinde belediye birimlerini ve kiralanabilir ofis alanlarını organize etmektedir.

Harita
Künye
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan

Zeynep Canan Aksu