İlgili Projeler

Katılımcı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İş Merkezi Mimari Fikir Yarışması

Doğan Türkkan ve Emrah Akpınar tarafından tasarlanan proje.

Mimari Açıklama Raporu

Mersin ili, gerek coğrafi konumu, gerekse potansiyeli yüksek ticari geçiş yolları üzerinde yer alması nedeniyle kenti ve çevre yerleşimleri her alanda çok yönlü besleyen bir merkezdir. Bu bağlamda bahsi geçen ticari kapasitenin verimli bir şekilde işlenebilmesi ve denetlenmesi, şüphesiz fonksiyonel, sosyal gereksinimleri göz ardı etmeyen ve kent kimliğine yaraşır bir hizmet binası aracılığı ile gerçekleşmelidir.

Söz konusu kriterlerden realitede karşılığı belki de en zor çözümlenebilen "sosyal" olma durumu, üzerinde durulması gereken önemli bir konu başlığıdır. Kendi içinde yaşayan ve var olan; bunu yaparken (servis alışverişi hariç) dışarıdan kopuk sosyal yaşantı sahnesiyle bütünleşik konvansiyonel kamu binaları yerine özel – tüzel dengesini kurabilen organik bina çözümleri günümüz mimari eğilimleri içerisinde sıkça denenen bir olgudur.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası tasarımında da yukarıda sıralanan bu dinamikler, projelendirilen mimari tutum için röper noktası teşkil etmektedir. Mimari tasarım ve program gibi farklı nitelikte iki öznenin aynı dilde bütünleşik çözümü için sarf edilen çaba, "sosyal" organik bina anlayışı etrafında şekillenmiştir.

Neredeyse eğimi sıfır arazi koşulları değerlendirildiğinde, yolcu taşıma kapasiteleri yüksek güzergâhlar içerisinde düşük gabari yoğunluklu bir taban karşımıza çıkar. Bu noktada sergilenecek tutum, çevresine referans verecek ve kent içi çekim noktası olmayı başarabilecek bir tasarım anlayışı şeklinde tercih edilmiştir. Bu esnada yapı lekesi mümkün olduğunca geriye çekilerek ada içerisinde "sosyal alan" (public space) bırakılması bir sonraki adımlardan biri olmuştur.

Program incelenecek olursa, birbiriyle fonksiyonel bağlantısı güçlü, yüksek alan gereksinimine sahip yapı ya da yapı kümesi ihtiyacı karşımıza çıkar. Bahsi geçen sosyal alanı biçimlendirirken taviz verilmeyecek önemdeki bu program ihtiyacı, arazi içerisinde sosyal alanın üçüncü boyutta kademelenmesi eylemini gerektirir. Bu bağlamda zemin ve zemin altı kotta, ticari mahaller ve kültür merkezi türevinde bir konferans merkezini bünyesinde tutan alt & üst meydan tasarımı yer alır.

Yine yüksek alan gereksinimine sahip ofis mahalleri ile ticaret & sanayi odası birimleri, bu sosyal kademeden mimari dil nezdinde bir plak ile ayrılma ihtiyacı duyar. Plak üzerinde yükselen ofis katları ve ticaret & sanayi odası, münferit bir seperatör sistemi içerisinde birbirinden galeri ve avlularla ayrışır. Dorukta ise bina kimliği hakkında görsel kullanıcısına ipucu verecek meclis salonu ile sonlanır.
Parsel sınırına komşu yapılaşan bina, ihtiyaç duyduğu servisi niteliklerine göre birbiriyle karıştırmadan içerisine dahil eder. Güney illerimizin belki de en sık karşılaştığı yapı fiziği problemleri ise çağdaş mimari yorum ile buluşarak çift cidar cephe, yapı içi galeri, seperatör güneş kırıcı gibi yapı elemanları / bileşenlerine mimari yorum yükler.

İşte bu kıstaslar ışığında tasarlanan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası, sosyal mekan olgusunu birincil sıraya koyarak her program maddesinin yüksek işlevsel verim ile karşılanabilmesini ve ön meydanlarıyla organik sosyal yaşantıya yön vermeyi hedefler.

Künye
Proje Yeri: Mersin
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Cihan Sevindik, Mustafa Kaan Özdoğan

Pin It
Mimar

Doğan Türkkan

Emrah Akpınar