Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Proje Raporu:

Problem: Çevre yolu üzerinde bulunan parselin bir bölümünde planlanması istenen hizmet binasının, kamunun kullanımına uygun, dışa dönük fonksiyonlarla bütünleşebilecek, açık, yarı açık ve kapalı mekanlar oluşturulmasıdır.

Fikir: Parselin tasarıma ayrılan, ana artere komşu olan bölümünde önerilen yapı, zeminde kurgulanan kamusal alanı bir köprü gibi geçen, altında bir kentsel düzlem ve hacim yaratan, insan odaklı bir hizmet binasıdır.

Yapının tasarımında öngörülen; kuzeyinde ileride planlanacak kamusal yapı için rezerv olarak ayrılan alan ile bünyesinde barındırdığı kamusal alanlar arasında bir köprü vazifesi görecek, kentsel bir odak noktası oluşturmasıdır.

Araç: Proje konusu hizmet binasının kendisi.
Amaç: Hizmet ettiği konuya ve çevreye duyarlı bir bina tasarlamak.

Tasarımın oluşumu

Bina, yaklaşma mesafelerinin izin verdiği ölçüde tasarım alanına yerleşir.
Üstten birbirine bağlanan iki kol birleşerek iki yandan zemine basar. Kentsel bir çerçeve oluşturur. Bu çerçeve içinden yaya geçişi sağlanır. Bina ile çevreyolu arasında oluşan geniş alan sayesinde binanın algısı güçlenir.
Yanlarda yükselen pozitif hacimlerin arasında oluşan kentsel düzlem, negatif yönde çökertilir ve anfi oluşur. Anfinin yönlendiği negatif kotta etkinlik alanı ve alt zemin girişleri yer alır.
Yaya sirkülasyonu binaya her yönden gelenin rahatça ulaşabilmesi düşünülerek şekillenmiştir.

Fonksiyonların Dağılımı

İhtiyaç programına bakıldığında İdari bölüm, hizmet bölümü, ortak kullanıma açık alanlar ve servis alanlarından oluşan 4 ana fonksiyon görülür. Fonksiyonların yerleşiminde dışarıdan kullanıma açık Salon, Restoran, Toplantı salonu gibi mekanların rahat erişilebilir olmasına, yol tarafından direk giriş almasına dikkat edilmiştir. İdari ve hizmet bölümlerinin ofis çalışma alanları üst katlara yatay olarak yerleştirilmiştir.

Strüktür

Yapıda karma sistem kullanılmıştır. Bodrum, zemin ve 1. Katlar betonarme, 2. Ve 3. Katlar çelik konstrüksiyondur. Betonarme yapıyı üstten bağlayan çelik yapının kendisi 2 kat yüksekliğinde çelik kiriş olarak çalışır. Bu sayede aradaki mesafeyi rahat bir şekilde geçer.

Taşıt ve Yaya Sirkülasyonu

Açık alan taşıt ve yaya sirkülasyonu kurgusunda yaya öncelikli anlayış hakimdir

Cephe kurgusu

Cephe sistemi kurgulanırken yönlenme ve fonksiyona göre ışık ihtiyacı dikkate alınmıştır. Güneye bakan cepheler sağır, kuzeye bakan cepheler şeffaf kurgulanmıştır. Yatay ofis bloğunun kuzeye bakan yüzeyi cam giydirme cephe, güneye bakan yüzeyi ise cam cephe ve perfore metal panellerle kaplanmıştır. Batı ve doğu cephelerindeki mekanlar ihtiyaca göre yoğunluğu değişen sağır cephe içinde perfore metal panellerden ışık alır.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Kayseri Ticaret Odası
Proje Başlangıç Yılı: 2014,
Proje Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 3.330 m2
Toplam İnşaat Alanı: 8.971 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş