Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (SN Mimarlık), Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Problem tarifi
Aydın Efeler Belediyesi için seçilen proje alanı kentin ana arterlerinden biri olan İzmir Bulvarı üzerinde yer alır.

Proje alanının merkezi konumu ve çevre parsellerin yoğunluğu ve gabarisi, tasarlanacak belediye binasının yakın çevre ve halkla ilişkisini ilgilendirirken, şehirlerarası bağlantı sağlayan bir güzergah üzerinde olması kent için bir referans yapısı olmasını gerektirir.

Bina programında yer alan belediye hizmet binası birimleri ve genel kullanıma açık sosyal ve kültürel tesislerin işleyişinde gereken kullanıcı ve zaman farkları tasarımın kurgusunda yönlendirici olmuştur.

Proje alanına bakış ve konsept
Proje alanı, İzmir Bulvarı üzerinde imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan parseldir. Alanın güneyinde hali hazırda bulunan ağaçlar korunmuştur.

Programda verilen sosyal ve kültürel tesislerin belediyenin çalışma saatleri dışında kullanılabilir olması tasarım kurgumuzun çıkış noktası olmuştur. Belediye hizmetleri ile ilgili birimler ve sosyal ve kültürel tesisler alanın zıt noktalarına yerleşmiş, iki ana fonksiyon -belediye hizmet birimleri ile sosyal ve kültürel tesisler- olarak birbirinden ayrıştırılarak kentsel bir geçiş mekanı sağlanmıştır. Bu şekilde bulvar üzerinde uzanan proje alanı içinde de bir sokak yaratılarak kentsel süreklilik sağlanmıştır. Kentlinin bu mekandan geçerken, foruma katılması, kültürel etkinliklere ve sergilere göz atması ve birbiriyle karşılaşması hedeflenmiştir.

Programın yerleşimi
Belediye binasına yaklaşırken, İzmir Bulvarı üzerinden, korunan ağaçlar arasından geçilerek yeni kent mekanına katılınır.

Programın ağırlığını oluşturan belediye birimleri parselin batısında, sosyal ve kültürel birimler ise doğusunda kalır. Sosyal ve kültürel tesislere bitişik konumda bulunan amfinin bir kent forumu olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Belediye hizmet birimlerini içeren yapı yükseklik olarak sosyal ve kültürel tesis yapısını yakalarken, alanın en batısında yükselerek çevre binaları yakalar. Belediye binasına şeffaf bir cepheden giriş sağlanır ve ziyaretçi sergi mekanı ve halkla ilişkiler hizmet masaları tarafından karşılanır. Ziyaretçilere bu mekanda belediye ile ilgili işlemleri hakkında bilgi verilir. Mali Hizmetle Müdürlüğü'ne bağlı Tahsilat birimi ve vezneler de ziyaretçilerin kullanımını kolaylaştırmak için zemin kata yerleştirilmiştir. Başkanlık girişi ise Garaj Caddesi üzerinde tasarlanmıştır.

Belediye girişinin hemen yanında konumlanan merdiven veya asansörlerden halkın da seyirci olarak katılabileceği meclis toplantı salonuna kolayca ulaşılır. Başkanlık makamı, ilgili birimleri ve meclisle ilgili birimler, yapının birinci ve ikinci katlarında yer alır.

Belediye hizmet birimlerinin ağırlıklı bölümü olan müdürlükler alanın batısında, karşılıklı iki lineer kol üzerine yerleşir. Belediyeye gelen ziyaretçiler giriş mekanından yönlendirildikten sonra bu müdürlüklere geleceklerdir.

Sosyal ve kültürel birimler alanın doğusuna yerleşmiştir. Bulvarın kalabalığı ve gürültüsünden uzak olan köşede çalışan çocukları için gündüz bakım birimi yer alır. Zemin katta kurgulanan birim, korunaklı avlusuyla çocuklara zaman geçirebilecekleri kapalı ve yarı açık mekan sunar. Belediye çalışanları ve çevre halkın kullanabileceği kafeterya da yine proje alanının bu sakin köşesine yerleşmiştir. Sosyal ve kültürel etkinlikleri için kullanılacak olan konferans salonu ve çok amaçlı salon mekanlarını içeren yapı ise bulvara daha yakın konumlanmıştır.

Yapının bodrum katına (-3.20) ihtiyaçlar doğrultusunda otopark, genel arşiv, sığınak ve teknik hacimler yerleştirilmiştir.

Alanın en batısında bir açık otopark tasarlanmış, sınırlayıcı bir yeşil alan ve ağaç dizisiyle tamamlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Aydın
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş